Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en"

Transkript

1 Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet mellem CATSJ og dig Betingelserne skal accepteres for du kan bruge App en Du skal være mindst 18 år for at bruge App en og du skal have internet på din telefon og et dansk mobilnummer CATSJ App en må kun bruges af privatpersoner. 2. CATSJ App en 2.1. CATSJ App en er en mobilapplikation/programvare med tilhørende tjenester, der tilbydes brugerne af Android smartphones og lignende smartphones. CATSJ indeholder en reklameplads, hvor erhvervsdrivende kan markedsføre sig mod brugeren. Brugerne der har installeret App en optjener point for de annoncer, der vises i App en se nærmere under punkt 4. App en er tilgængelig for Android og IOS (Apple) brugere og gratis at installere Kontaktoplysninger: CATSJ Danmark ApS Langvad Mølle Vej Roskilde CVR-nr Mail: 3. Din CATSJ profil 3.1. Når du installerer App en beder vi dig om at give os dine oplysninger. Vi beder dig oplyse navn, alder, postnummer, køn og adresse. Om behandling af personoplysninger, se punkt 11. Din profil matcher et givent segment, som efterfølgende danner grundlag for, hvilke annoncer og reklamemateriale, du bliver præsenteret for, se nærmere under punkt 5. Ud over annoncer og reklamemateriale vil du modtage helt særlige indholdstilbud fra CATSJ Det er kun muligt at have én CATSJ profil pr. person Du indestår for, at oplysningerne i din CATSJ profil er korrekte og opdaterede. Det er nødvendigt for bevarelse af din CATSJ profil, at du opdaterer oplysningerne i din profil således, at oplysningerne til enhver tid er aktuelle og korrekte. CATSJ er ikke ansvarlig for følgerne af forkert indtastede oplysninger.

2 3.4. Når du opretter din CATSJ profil bliver du bedt om at angive en adgangskode. Koden er personlig og må ikke overdrages til andre. CATSJ opbevarer din adgangskode i sikker form. Hvis du får mistanke om eller opdager at din adgangskode er blevet kendt for andre eller din profil bliver misbrugt, skal du straks kontakte CATSJ se nærmere under punkt 2.2. Ethvert tab som følge af overgang af adgangskode eller enhver form for misbrug af din CATSJ profil, er CATSJ ikke ansvarslig for. 4. Betaling for at modtage annoncer 4.1. CATSJ yder betaling til dig for visning af annoncer på din smartphone. Du betales via CATSJ point system, hvor 1 point svarer til 1 krone. De første 3 måneder som ny bruger på CATSJ, vil du pr. måned maximalt kunne optjene 50 point, svarende til 50 kroner. Herefter vil du pr. måned maximalt kunne optjene 100 point, svarende til 100 kroner Dine optjente points vil fremgå i App en, som opdateres én gang i døgnet Du kan få udbetalt dine points eller du kan vælge at donere dine points som et pengebeløb til et velgørende formål, som angivet nedenfor i punkt CATSJ bestemmer over annoncerne, der vises på din telefon. CATSJ garanterer ikke, at du modtager et bestemt antal annoncer og ej heller annoncer fra bestemte annoncører. Sammensætningen af de annoncer, der vises i App en sker automatisk Oplysninger om, hvor mange annoncer og hvilke annoncer du klikker på videregives til annoncørerne i anonymiseret form og anvendes alene til statistik. 5. Annoncerne 5.1. CATSJ er ikke ansvarlig for indholdet af de annoncer, der vises i App en. Det betyder, at alle udsagn i annoncerne og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra annoncørens side ikke er CATSJs ansvar Såfremt du oplever, at en annonce optræder på krænkende vis eller ikke stemmer med lovgivning, er du dog velkommen til at videreformidle dette til CATSJ Det er muligt at dele annoncerne med dine venner og bekendte via og de sociale medier. Du kan også hverve dine venner og bekendte til at se annoncer. 6. Udbetaling 6.1. Du har mulighed for at få udbetalt eller gøre brug af det beløb, du har optjent på forskellig vis. Udbetaling er begrænset til de her oplistede måder, og du kan til enhver tid ændre dit valg. Du kan vælge mellem (i) udbetaling til din PayPal-konto, jf. pkt. 6.3, (ii) donation til en klub/forening/organisation via PayPal, jf. pkt. 6.4 Side 2 af 8

3 6.2. CATSJ kan ved udbetaling kræve at du verificerer din identitet, herunder ved f.eks. at kræve at du oplyser et dansk mobilnummer, hvortil der kan sendes en verifikationskode. Du kan først opnå udbetaling, når du har opfyldt sådant verifikationskrav. Såfremt du ikke kan opfylde verifikationskravet, må du rette henvendelse til CATSJ for at opnå udbetaling Udbetaling til PayPal-konto For der kan ske udbetaling via PayPal skal du have oprettet en PayPal-konto, der er verificeret til dig. Det kræves, at du skal have et internationalt betalingskort samt en gyldig adresse. For nærmere beskrivelse af PayPal og for PayPals betingelser henvises til PayPals hjemmeside https://www.paypal.com/dk Når du vælger udbetaling til din PayPal-konto, kan du selv vælge, hvor ofte udbetaling skal ske. Er du ny bruger, skal du minimum have været aktiv i 90 dage og du skal have optjent minimum 150 point før du kan få din første udbetaling. Derefter kan du foretage udbetaling når du har optjent minimum 50 point. Herefter kan du vælge mellem udbetaling på følgende måder: (i) udbetaling én gang ugentligt. Der vil automatisk ske udbetaling af det indestående beløb på din CATSJ-profil til din PayPal-konto én gang ugentligt om fredagen. (ii) udbetaling én gang om måneden. Der vil automatisk ske udbetaling af det indestående beløb på din CATSJ-profil til din PayPal-konto én gang månedligt på den sidste danske bankdag i måneden Ændring af betalingsmåde får virkning fra udløb af den hidtidige betalingsmåde CATSJ gør opmærksom på, at der kan være gebyrer forbundet med udbetaling til din PayPalkonto - særligt i forbindelse med hyppig udbetaling. Der henvises til PayPals betingelser via https://www.paypal.com/dk Alle gebyrer til PayPal er CATSJ uvedkommende. Såfremt CATSJ måtte blive opkrævet sådanne gebyrer, vil disse blive fratrukket det overførte beløb Der kan gå op til 10 dage fra CATSJs udbetaling, til pengene går ind på din PayPal-konto Når du i din CATSJ profil har bedt om udbetaling til din PayPal konto, sørger CATSJ i videst muligt omfang for at overføre dit indestående til din PayPal-konto. Såfremt det ikke er muligt at overføre dit indestående, eksempelvis fordi din PayPal-konto er blevet lukket, gælder den almindelige forældelsesfrist for pengekrav Udbetaling til en klub/forening/organisation via PayPal CATSJ giver mulighed for, at du kan donere hele eller dele af dine point til en af flere klubber/foreninger/organisationer. Hvis du ønsker udbetaling til en klub/forening/organisation, kan du vælge hvilken klub/forening/organisation, som udbetalingen skal ske til blandt de klubber/foreninger/organisationer, som CATSJ giver mulighed for. Såfremt du ønsker at donere til en klub/forening/organisation, som CATSJ ikke samarbejder med, er du velkommen til at Side 3 af 8

4 kontakte CATSJ med henblik på at forsøge at etablere kontakt hertil. I sidste ende vil det være CATSJ, der beslutter, hvilke klubber/foreninger/organisationer, der indgås samarbejde med og CATSJ er ikke bundet af forslag, der kommer fra dig Såfremt du vælger udbetaling til en klub/forening/organisation, vil der via PayPal ske overførsel af dit optjente beløb til den valgte klub/forenings/organisations konto hos CATSJ Der kan gå op til 30 dage, inden CATSJ overfører det optjente beløb til den af dig valgte klub/forening/organisation, idet CATSJ samler flere overførsler til én. Du modtager besked om udbetaling til en af dig valgt klub/forening/organisation Ud over den besked du modtager ved udbetalingen til en klub/forening/organisation, kan CATSJ ikke være behjælpelig med at skaffe dokumentation for din donation til klubben/foreningen/organisationen. CATSJ oplyser ikke den modtagende klub/forening/organisation om de enkelte brugere af CATSJ, som har ydet donationen. 7. SKAT 7.1. Beløb, du har tjent via App en, skal opgives på din selvangivelse til SKAT. CATSJ gør opmærksom på, at visse donationer til klubber/foreninger/organisationer kan være fradragsberettigede Enhver oplysning eller anmeldelse af indtægt opnået gennem App en til SKAT er dit ansvar, og CATSJ er uden ansvar for dette I det omfang CATSJ er forpligtet til at give oplysninger til SKAT eller andre myndigheder vil CATSJ samarbejde hermed. 8. Rettigheder og licens 8.1. CATSJ har alle rettigheder, herunder ejendomsret, ophavsret, patent- og varemærkeret til App en og tilhørende programvarer m.v App en anvender software, hvortil rettighederne tilhører tredjemand, men hvortil CATSJ har brugsret CATSJ forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning mod enhver, der krænker CATSJs immaterielle rettigheder Rettighederne til de udsendte annoncer og andet markedsføringsmateriale, der gøres tilgængelig, tilhører de respektive annoncører, som har givet CATSJ ret til at sprede materialet via App en. 9. Brugsret 9.1. Ved accept af disse betingelser opnår du en tidsbegrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv brugsret til App en. Anden brug af App en kræver særskilt skriftlig aftale med CATSJ. Side 4 af 8

5 9.2. Du må læse annoncerne og andet reklamemateriale du får vist via App en, ligesom du må gøre brug af de muligheder, der lægges op til. Det kan f.eks. være at der kan klikkes på en annonce, hvorefter du ledes til annoncørens hjemmeside. Brugen af App en skal til enhver tid ske med respekt for annoncørernes rettigheder Din brugsret er til enhver tid betinget af at du har en aftale med CATSJ. Såfremt din aftale med CATSJ ophører, uanset af hvilken grund, skal du straks ophøre brugen af App en. 10. Samtykke til henvendelser fra CATSJ Når du bliver bedt om at acceptere CATSJs betingelser, giver vi dig mulighed for at acceptere at du vil modtage nyhedsbreve og lign. markedsføringsmateriale CATSJ sender dig løbende information og nyhedsbreve til den adresse, som du har anført i din CATSJ profil. Disse s kan indeholde reklamemateriale fra CATSJ Såfremt du har udleveret dit mobilnummer kan CATSJ sende beskeder til dette mobilnummer om vigtige tekniske eller juridiske forhold. CATSJ sender også påmindelse til mobilnummeret, såfremt du ikke har været aktiv på App en i en periode. 11. Persondata CATSJ behandler personlige oplysninger om dig. CATSJ er ansvarlig for de oplysninger, som indsamles via App en For at kunne bruge App en skal du give CATSJ dit samtykke til behandlingen af oplysningerne. De oplysninger, som kræves, er: for- og efternavn, telefonnummer, adresseoplysninger, e- mail adresse og køn. Behandling af dit telefonnummer kan være nødvendigt til brug for verifikation af din identitet inden udbetaling jf. punkt 6. CATSJ anvender herudover mobilnummeret til udsendelse af påmindelse, som beskrevet i punkt Formålet med indsamling og behandling af dine oplysninger er at sikre, at CATSJ kan opfylde aftalen om levering af App en til dig på en hensigtsmæssig måde. Vi bruger dine oplysninger til at sikre identifikation af dig ligesom vi sigter til at du kan modtage relevant og ny markedsføring. Dine oplysninger anvendes således til markedsføringsmæssige formål. Endvidere benyttes dine personoplysninger til statistiske formål Oplysningerne, vi indsamler videregives ikke til tredjemand i identificerbar form. Dog videregiver vi oplysninger om CATSJ brugeres adfærd på en given annonce og i et givent segment jf. punkt Vi gør brug af databehandlere, der efter CATSJs instruks opbevarer oplysningerne i en skyløsning. Vi har iværksat sikkerhedsmæssige tiltag for at sikre, at der ikke sker uretmæssig udveksling af oplysningerne til tredjemænd Som registreret bruger hos CATSJ har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke personoplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og du kan ved at rette skriftlig henvendelse til CATSJ få oplyst, hvilke personoplysninger CATSJ har registreret om dig. Side 5 af 8

6 11.7. Såfremt din CATSJ-profil slettes, slettes personoplysninger, som er registeret af CATSJ om dig, idet CATSJ dog af regnskabs- og skattemæssige hensyn er forpligtet til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen Datatilsynet fører i Danmark tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af lov om behandling af personoplysninger. Se 12. Misligholdelse Manglende overholdelse af disse betingelser betragtes som misligholdelse, som kan medføre ophør af din aftale om brug af App en Enhver form for automatiseret brug af App en, manipulation eller misbrug af denne eller CATSJs data og lignende er væsentlig misligholdelse af disse betingelser og vil medføre sletning af din konto, jf. punkt CATSJ anvender en række forskellige elektroniske værktøjer til at afsløre misbrug af og indtrængning i App en, som automatisk varsler CATSJ i sådanne situationer I de tilfælde, hvor der sker overtrædelse af strafbare lovbestemmelser, vil der ske politianmeldelse. 13. Suspension og sletning af konto med videre CATSJ er til enhver tid berettiget til at suspendere din CATSJ-profil, såfremt CATSJ finder anledning til dette. Såfremt din CATSJ-profil suspenderes, vil du ikke kunne anvende App en Senest 60 dage efter suspensionen vil CATSJ enten hæve suspensionen eller slette din CATSJprofil Du kan ikke rette nogen form for krav mod CATSJ, såfremt det måtte vise sig, at suspensionen var med urette Du er til enhver tid berettiget til at slette din CATSJ profil ved at afinstallere app en. Du skal være opmærksom på, at vi beholder din mailadresse selv om du afinstallerer app en. Du kan til enhver tid anmode os om slette din mailadresse, ved at gøre brug af afmelding i nyhedsbreve eller ved at sende os en mail jf. punkt Såfremt din CATSJ-profil slettes, vil ethvert indestående på den tilhørende CATSJ-profil blive udbetalt på den af dig valgte måde, jf. punkt Ved sletning af din CATSJ-profil, vil denne blive slettet straks, dog senest 24 timer efter anmodningen om sletning er modtaget, medmindre du berettiget har valgt en anden sletningsmåde CATSJ er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din CATSJ-profil, såfremt CATSJ finder anledning til dette. Side 6 af 8

7 13.8. Såfremt CATSJ foretager sletning af din CATSJ-profil, vil et eventuelt indestående blive overført på den af dig valgte måde, jf. punkt 6. Hvis du har misbrugt App en eller misligholdt aftalen jf. punkt 12 og CATSJ af den grund sletter din CATSJ profil, vil der dog ikke ske udbetaling CATSJ point, gaver og gavekort der ikke er indløst tilfalder CATSJ, såfremt du har været inaktiv i 30 dage. 14. Ansvar App en stilles til rådighed i sin til enhver tid værende form. En hvilken som helst anvendelse af App en sker på dit ansvar, og CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af App en. Din anvendelse og brug af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på App en, sker på dit eget ansvar og for egen risiko CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab for følgeskader, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre indirekte tab hos dig som bruger eller hos tredjemand. Dette gælder uanset, at CATSJ har været underrettet om muligheden for et sådant tab og uanset, om CATSJ kan bebrejdes tabet og uanset graden af uagtsomhed CATSJ er berettiget til, når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af App en CATSJ indestår ikke for og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af App en, herunder for forsinkelser, ukorrektheder, fejl, afbrydelser eller mangler, der måtte opstå i forbindelse med visning af annoncer og andet markedsføringsmateriale CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af App en, herunder for handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de på App en indeholdte oplysninger, manglende adgang til App en, tab af data, driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende tab samt øvrige følgeskader, uanset om CATSJ har været vidende om eventuelle fejl eller mangler på App en CATSJ garanterer ingen form for minimumsindtjening eller indtjening overhovedet ved din brug af App en. Du kan under ingen omstændigheder gøre krav på sådan minimumsindtjening CATSJ er ikke ansvarlig for indholdet af det markedsføringsmateriale med videre, som du får adgang til via App en, herunder via links fra App en. CATSJ foretager ingen generel kvalitetssikring eller verifikation af sådant markedsføringsmateriale medvidere, og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra den reklamerende virksomheds side kan derfor forekomme. CATSJ påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige udsagn i markedsføringsmaterialet, oplyste priser, udsolgte varer eller lignende CATSJ fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar, medmindre et sådant ansvar er præceptivt. Ikke-lovbaseret produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, herunder disse betingelser, eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at Side 7 af 8

8 parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre. 15. Ophør af aftalen CATSJ er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen med dig uden varsel. Opsigelse sker ved CATSJs skriftlige henvendelse enten til den adresse, som du har angivet i din CATSJprofil eller til din fysiske postadresse. Såfremt CATSJ opsiger aftalen med dig, vil din konto blive slettet af CATSJ, jf. punkt Du kan til enhver tid vælge at slette din CATSJ profil, jf. punkt 13. Sletter du din profil er aftalen at anse for ophørt. 16. Ændringer af Betingelserne CATSJ er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse betingelser. Såfremt CATSJ foretager ændringer i Betingelserne, vil du blive orienteret herom Såfremt du ikke kan acceptere de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af App en, og din CATSJ-profil kan blive slettet, jf. punkt Lovvalg og værneting Aftalen mellem parterne og brugen af CATSJs App en/services er underlagt dansk ret i det omfang, du efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå aftale om værneting, skal sagen anlægges ved Retten i Roskilde, Danmark. 18. Version Dette er CATSJs betingelser af 30. april Side 8 af 8

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere