Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en"

Transkript

1 Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet mellem CATSJ og dig Betingelserne skal accepteres for du kan bruge App en Du skal være mindst 18 år for at bruge App en og du skal have internet på din telefon og et dansk mobilnummer CATSJ App en må kun bruges af privatpersoner. 2. CATSJ App en 2.1. CATSJ App en er en mobilapplikation/programvare med tilhørende tjenester, der tilbydes brugerne af Android smartphones og lignende smartphones. CATSJ indeholder en reklameplads, hvor erhvervsdrivende kan markedsføre sig mod brugeren. Brugerne der har installeret App en optjener point for de annoncer, der vises i App en se nærmere under punkt 4. App en er tilgængelig for Android og IOS (Apple) brugere og gratis at installere Kontaktoplysninger: CATSJ Danmark ApS Langvad Mølle Vej Roskilde CVR-nr Mail: 3. Din CATSJ profil 3.1. Når du installerer App en beder vi dig om at give os dine oplysninger. Vi beder dig oplyse navn, alder, postnummer, køn og adresse. Om behandling af personoplysninger, se punkt 11. Din profil matcher et givent segment, som efterfølgende danner grundlag for, hvilke annoncer og reklamemateriale, du bliver præsenteret for, se nærmere under punkt 5. Ud over annoncer og reklamemateriale vil du modtage helt særlige indholdstilbud fra CATSJ Det er kun muligt at have én CATSJ profil pr. person Du indestår for, at oplysningerne i din CATSJ profil er korrekte og opdaterede. Det er nødvendigt for bevarelse af din CATSJ profil, at du opdaterer oplysningerne i din profil således, at oplysningerne til enhver tid er aktuelle og korrekte. CATSJ er ikke ansvarlig for følgerne af forkert indtastede oplysninger.

2 3.4. Når du opretter din CATSJ profil bliver du bedt om at angive en adgangskode. Koden er personlig og må ikke overdrages til andre. CATSJ opbevarer din adgangskode i sikker form. Hvis du får mistanke om eller opdager at din adgangskode er blevet kendt for andre eller din profil bliver misbrugt, skal du straks kontakte CATSJ se nærmere under punkt 2.2. Ethvert tab som følge af overgang af adgangskode eller enhver form for misbrug af din CATSJ profil, er CATSJ ikke ansvarslig for. 4. Betaling for at modtage annoncer 4.1. CATSJ yder betaling til dig for visning af annoncer på din smartphone. Du betales via CATSJ point system, hvor 1 point svarer til 1 krone. De første 3 måneder som ny bruger på CATSJ, vil du pr. måned maximalt kunne optjene 50 point, svarende til 50 kroner. Herefter vil du pr. måned maximalt kunne optjene 100 point, svarende til 100 kroner Dine optjente points vil fremgå i App en, som opdateres én gang i døgnet Du kan få udbetalt dine points eller du kan vælge at donere dine points som et pengebeløb til et velgørende formål, som angivet nedenfor i punkt CATSJ bestemmer over annoncerne, der vises på din telefon. CATSJ garanterer ikke, at du modtager et bestemt antal annoncer og ej heller annoncer fra bestemte annoncører. Sammensætningen af de annoncer, der vises i App en sker automatisk Oplysninger om, hvor mange annoncer og hvilke annoncer du klikker på videregives til annoncørerne i anonymiseret form og anvendes alene til statistik. 5. Annoncerne 5.1. CATSJ er ikke ansvarlig for indholdet af de annoncer, der vises i App en. Det betyder, at alle udsagn i annoncerne og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra annoncørens side ikke er CATSJs ansvar Såfremt du oplever, at en annonce optræder på krænkende vis eller ikke stemmer med lovgivning, er du dog velkommen til at videreformidle dette til CATSJ Det er muligt at dele annoncerne med dine venner og bekendte via og de sociale medier. Du kan også hverve dine venner og bekendte til at se annoncer. 6. Udbetaling 6.1. Du har mulighed for at få udbetalt eller gøre brug af det beløb, du har optjent på forskellig vis. Udbetaling er begrænset til de her oplistede måder, og du kan til enhver tid ændre dit valg. Du kan vælge mellem (i) udbetaling til din PayPal-konto, jf. pkt. 6.3, (ii) donation til en klub/forening/organisation via PayPal, jf. pkt. 6.4 Side 2 af 8

3 6.2. CATSJ kan ved udbetaling kræve at du verificerer din identitet, herunder ved f.eks. at kræve at du oplyser et dansk mobilnummer, hvortil der kan sendes en verifikationskode. Du kan først opnå udbetaling, når du har opfyldt sådant verifikationskrav. Såfremt du ikke kan opfylde verifikationskravet, må du rette henvendelse til CATSJ for at opnå udbetaling Udbetaling til PayPal-konto For der kan ske udbetaling via PayPal skal du have oprettet en PayPal-konto, der er verificeret til dig. Det kræves, at du skal have et internationalt betalingskort samt en gyldig adresse. For nærmere beskrivelse af PayPal og for PayPals betingelser henvises til PayPals hjemmeside https://www.paypal.com/dk Når du vælger udbetaling til din PayPal-konto, kan du selv vælge, hvor ofte udbetaling skal ske. Er du ny bruger, skal du minimum have været aktiv i 90 dage og du skal have optjent minimum 150 point før du kan få din første udbetaling. Derefter kan du foretage udbetaling når du har optjent minimum 50 point. Herefter kan du vælge mellem udbetaling på følgende måder: (i) udbetaling én gang ugentligt. Der vil automatisk ske udbetaling af det indestående beløb på din CATSJ-profil til din PayPal-konto én gang ugentligt om fredagen. (ii) udbetaling én gang om måneden. Der vil automatisk ske udbetaling af det indestående beløb på din CATSJ-profil til din PayPal-konto én gang månedligt på den sidste danske bankdag i måneden Ændring af betalingsmåde får virkning fra udløb af den hidtidige betalingsmåde CATSJ gør opmærksom på, at der kan være gebyrer forbundet med udbetaling til din PayPalkonto - særligt i forbindelse med hyppig udbetaling. Der henvises til PayPals betingelser via https://www.paypal.com/dk Alle gebyrer til PayPal er CATSJ uvedkommende. Såfremt CATSJ måtte blive opkrævet sådanne gebyrer, vil disse blive fratrukket det overførte beløb Der kan gå op til 10 dage fra CATSJs udbetaling, til pengene går ind på din PayPal-konto Når du i din CATSJ profil har bedt om udbetaling til din PayPal konto, sørger CATSJ i videst muligt omfang for at overføre dit indestående til din PayPal-konto. Såfremt det ikke er muligt at overføre dit indestående, eksempelvis fordi din PayPal-konto er blevet lukket, gælder den almindelige forældelsesfrist for pengekrav Udbetaling til en klub/forening/organisation via PayPal CATSJ giver mulighed for, at du kan donere hele eller dele af dine point til en af flere klubber/foreninger/organisationer. Hvis du ønsker udbetaling til en klub/forening/organisation, kan du vælge hvilken klub/forening/organisation, som udbetalingen skal ske til blandt de klubber/foreninger/organisationer, som CATSJ giver mulighed for. Såfremt du ønsker at donere til en klub/forening/organisation, som CATSJ ikke samarbejder med, er du velkommen til at Side 3 af 8

4 kontakte CATSJ med henblik på at forsøge at etablere kontakt hertil. I sidste ende vil det være CATSJ, der beslutter, hvilke klubber/foreninger/organisationer, der indgås samarbejde med og CATSJ er ikke bundet af forslag, der kommer fra dig Såfremt du vælger udbetaling til en klub/forening/organisation, vil der via PayPal ske overførsel af dit optjente beløb til den valgte klub/forenings/organisations konto hos CATSJ Der kan gå op til 30 dage, inden CATSJ overfører det optjente beløb til den af dig valgte klub/forening/organisation, idet CATSJ samler flere overførsler til én. Du modtager besked om udbetaling til en af dig valgt klub/forening/organisation Ud over den besked du modtager ved udbetalingen til en klub/forening/organisation, kan CATSJ ikke være behjælpelig med at skaffe dokumentation for din donation til klubben/foreningen/organisationen. CATSJ oplyser ikke den modtagende klub/forening/organisation om de enkelte brugere af CATSJ, som har ydet donationen. 7. SKAT 7.1. Beløb, du har tjent via App en, skal opgives på din selvangivelse til SKAT. CATSJ gør opmærksom på, at visse donationer til klubber/foreninger/organisationer kan være fradragsberettigede Enhver oplysning eller anmeldelse af indtægt opnået gennem App en til SKAT er dit ansvar, og CATSJ er uden ansvar for dette I det omfang CATSJ er forpligtet til at give oplysninger til SKAT eller andre myndigheder vil CATSJ samarbejde hermed. 8. Rettigheder og licens 8.1. CATSJ har alle rettigheder, herunder ejendomsret, ophavsret, patent- og varemærkeret til App en og tilhørende programvarer m.v App en anvender software, hvortil rettighederne tilhører tredjemand, men hvortil CATSJ har brugsret CATSJ forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning mod enhver, der krænker CATSJs immaterielle rettigheder Rettighederne til de udsendte annoncer og andet markedsføringsmateriale, der gøres tilgængelig, tilhører de respektive annoncører, som har givet CATSJ ret til at sprede materialet via App en. 9. Brugsret 9.1. Ved accept af disse betingelser opnår du en tidsbegrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv brugsret til App en. Anden brug af App en kræver særskilt skriftlig aftale med CATSJ. Side 4 af 8

5 9.2. Du må læse annoncerne og andet reklamemateriale du får vist via App en, ligesom du må gøre brug af de muligheder, der lægges op til. Det kan f.eks. være at der kan klikkes på en annonce, hvorefter du ledes til annoncørens hjemmeside. Brugen af App en skal til enhver tid ske med respekt for annoncørernes rettigheder Din brugsret er til enhver tid betinget af at du har en aftale med CATSJ. Såfremt din aftale med CATSJ ophører, uanset af hvilken grund, skal du straks ophøre brugen af App en. 10. Samtykke til henvendelser fra CATSJ Når du bliver bedt om at acceptere CATSJs betingelser, giver vi dig mulighed for at acceptere at du vil modtage nyhedsbreve og lign. markedsføringsmateriale CATSJ sender dig løbende information og nyhedsbreve til den adresse, som du har anført i din CATSJ profil. Disse s kan indeholde reklamemateriale fra CATSJ Såfremt du har udleveret dit mobilnummer kan CATSJ sende beskeder til dette mobilnummer om vigtige tekniske eller juridiske forhold. CATSJ sender også påmindelse til mobilnummeret, såfremt du ikke har været aktiv på App en i en periode. 11. Persondata CATSJ behandler personlige oplysninger om dig. CATSJ er ansvarlig for de oplysninger, som indsamles via App en For at kunne bruge App en skal du give CATSJ dit samtykke til behandlingen af oplysningerne. De oplysninger, som kræves, er: for- og efternavn, telefonnummer, adresseoplysninger, e- mail adresse og køn. Behandling af dit telefonnummer kan være nødvendigt til brug for verifikation af din identitet inden udbetaling jf. punkt 6. CATSJ anvender herudover mobilnummeret til udsendelse af påmindelse, som beskrevet i punkt Formålet med indsamling og behandling af dine oplysninger er at sikre, at CATSJ kan opfylde aftalen om levering af App en til dig på en hensigtsmæssig måde. Vi bruger dine oplysninger til at sikre identifikation af dig ligesom vi sigter til at du kan modtage relevant og ny markedsføring. Dine oplysninger anvendes således til markedsføringsmæssige formål. Endvidere benyttes dine personoplysninger til statistiske formål Oplysningerne, vi indsamler videregives ikke til tredjemand i identificerbar form. Dog videregiver vi oplysninger om CATSJ brugeres adfærd på en given annonce og i et givent segment jf. punkt Vi gør brug af databehandlere, der efter CATSJs instruks opbevarer oplysningerne i en skyløsning. Vi har iværksat sikkerhedsmæssige tiltag for at sikre, at der ikke sker uretmæssig udveksling af oplysningerne til tredjemænd Som registreret bruger hos CATSJ har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke personoplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og du kan ved at rette skriftlig henvendelse til CATSJ få oplyst, hvilke personoplysninger CATSJ har registreret om dig. Side 5 af 8

6 11.7. Såfremt din CATSJ-profil slettes, slettes personoplysninger, som er registeret af CATSJ om dig, idet CATSJ dog af regnskabs- og skattemæssige hensyn er forpligtet til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen Datatilsynet fører i Danmark tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af lov om behandling af personoplysninger. Se 12. Misligholdelse Manglende overholdelse af disse betingelser betragtes som misligholdelse, som kan medføre ophør af din aftale om brug af App en Enhver form for automatiseret brug af App en, manipulation eller misbrug af denne eller CATSJs data og lignende er væsentlig misligholdelse af disse betingelser og vil medføre sletning af din konto, jf. punkt CATSJ anvender en række forskellige elektroniske værktøjer til at afsløre misbrug af og indtrængning i App en, som automatisk varsler CATSJ i sådanne situationer I de tilfælde, hvor der sker overtrædelse af strafbare lovbestemmelser, vil der ske politianmeldelse. 13. Suspension og sletning af konto med videre CATSJ er til enhver tid berettiget til at suspendere din CATSJ-profil, såfremt CATSJ finder anledning til dette. Såfremt din CATSJ-profil suspenderes, vil du ikke kunne anvende App en Senest 60 dage efter suspensionen vil CATSJ enten hæve suspensionen eller slette din CATSJprofil Du kan ikke rette nogen form for krav mod CATSJ, såfremt det måtte vise sig, at suspensionen var med urette Du er til enhver tid berettiget til at slette din CATSJ profil ved at afinstallere app en. Du skal være opmærksom på, at vi beholder din mailadresse selv om du afinstallerer app en. Du kan til enhver tid anmode os om slette din mailadresse, ved at gøre brug af afmelding i nyhedsbreve eller ved at sende os en mail jf. punkt Såfremt din CATSJ-profil slettes, vil ethvert indestående på den tilhørende CATSJ-profil blive udbetalt på den af dig valgte måde, jf. punkt Ved sletning af din CATSJ-profil, vil denne blive slettet straks, dog senest 24 timer efter anmodningen om sletning er modtaget, medmindre du berettiget har valgt en anden sletningsmåde CATSJ er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din CATSJ-profil, såfremt CATSJ finder anledning til dette. Side 6 af 8

7 13.8. Såfremt CATSJ foretager sletning af din CATSJ-profil, vil et eventuelt indestående blive overført på den af dig valgte måde, jf. punkt 6. Hvis du har misbrugt App en eller misligholdt aftalen jf. punkt 12 og CATSJ af den grund sletter din CATSJ profil, vil der dog ikke ske udbetaling CATSJ point, gaver og gavekort der ikke er indløst tilfalder CATSJ, såfremt du har været inaktiv i 30 dage. 14. Ansvar App en stilles til rådighed i sin til enhver tid værende form. En hvilken som helst anvendelse af App en sker på dit ansvar, og CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af App en. Din anvendelse og brug af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på App en, sker på dit eget ansvar og for egen risiko CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab for følgeskader, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre indirekte tab hos dig som bruger eller hos tredjemand. Dette gælder uanset, at CATSJ har været underrettet om muligheden for et sådant tab og uanset, om CATSJ kan bebrejdes tabet og uanset graden af uagtsomhed CATSJ er berettiget til, når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af App en CATSJ indestår ikke for og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af App en, herunder for forsinkelser, ukorrektheder, fejl, afbrydelser eller mangler, der måtte opstå i forbindelse med visning af annoncer og andet markedsføringsmateriale CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af App en, herunder for handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de på App en indeholdte oplysninger, manglende adgang til App en, tab af data, driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende tab samt øvrige følgeskader, uanset om CATSJ har været vidende om eventuelle fejl eller mangler på App en CATSJ garanterer ingen form for minimumsindtjening eller indtjening overhovedet ved din brug af App en. Du kan under ingen omstændigheder gøre krav på sådan minimumsindtjening CATSJ er ikke ansvarlig for indholdet af det markedsføringsmateriale med videre, som du får adgang til via App en, herunder via links fra App en. CATSJ foretager ingen generel kvalitetssikring eller verifikation af sådant markedsføringsmateriale medvidere, og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra den reklamerende virksomheds side kan derfor forekomme. CATSJ påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige udsagn i markedsføringsmaterialet, oplyste priser, udsolgte varer eller lignende CATSJ fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar, medmindre et sådant ansvar er præceptivt. Ikke-lovbaseret produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, herunder disse betingelser, eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at Side 7 af 8

8 parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre. 15. Ophør af aftalen CATSJ er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen med dig uden varsel. Opsigelse sker ved CATSJs skriftlige henvendelse enten til den adresse, som du har angivet i din CATSJprofil eller til din fysiske postadresse. Såfremt CATSJ opsiger aftalen med dig, vil din konto blive slettet af CATSJ, jf. punkt Du kan til enhver tid vælge at slette din CATSJ profil, jf. punkt 13. Sletter du din profil er aftalen at anse for ophørt. 16. Ændringer af Betingelserne CATSJ er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse betingelser. Såfremt CATSJ foretager ændringer i Betingelserne, vil du blive orienteret herom Såfremt du ikke kan acceptere de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af App en, og din CATSJ-profil kan blive slettet, jf. punkt Lovvalg og værneting Aftalen mellem parterne og brugen af CATSJs App en/services er underlagt dansk ret i det omfang, du efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå aftale om værneting, skal sagen anlægges ved Retten i Roskilde, Danmark. 18. Version Dette er CATSJs betingelser af 30. april Side 8 af 8

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST Følgende betingelser gælder for brugen af Genvej (www.genvej.gentofte.dk) herunder e- mailløsningen NemPost (www.nempost.dk), som er en integreret del af Genvej.

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

LønAdministration. Regler

LønAdministration. Regler LønAdministration Regler Gældende fra 1. november 2014 1. Hvad er LønAdministration? LønAdministration er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden sørger for udbetaling af rigtig

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

Kunden får gennem aftalen mulighed for at modtage onlinebetalinger via sin hjemmeside.

Kunden får gennem aftalen mulighed for at modtage onlinebetalinger via sin hjemmeside. 1. AFTALEN 1.1 AFTALE MED BAMBORA Nærværende betingelser finder anvendelse for aftale om kundens brug af Bambora betalingssystem. Bambora betalingssystem er ejet og drevet af Bambora Online, cvr. 28855060

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Boliga ApS vilkår og betingelser

Boliga ApS vilkår og betingelser Boliga ApS vilkår og betingelser Gældende fra d. 01.03.2015 Boliga ApS generelle vilkår og betingelser 1. Introduktion Velkommen til Boliga, Boliga Selvsalg og Boliga Lejnu, der er en del af Boliga ApS,

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Betingelser betyder disse

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Lønpartner. Regler for Lønpartners brug af DataLøn

Lønpartner. Regler for Lønpartners brug af DataLøn Lønpartner Regler for Lønpartners brug af DataLøn Gældende fra 1. november 2014 Disse regler fastlægger rammerne for en Lønpartners brug af DataLøn til levering af lønadministration til kundevirksomheder.

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Aktuelle betingelser autobutler.dk

Aktuelle betingelser autobutler.dk Aktuelle betingelser autobutler.dk Brugervilkår for køretøjsejere Ved at oprette en brugerprofil som køretøjsejer på autobutler.dk accepterer du disse brugervilkår, og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle vilkår og handelsbetingelser

Generelle vilkår og handelsbetingelser Generelle vilkår og handelsbetingelser De følgende brugsvilkår og handelsbetingelser (herefter benævnt Betingelser ) regulerer adgang til eller anvendelse af dig, en enkeltperson, fra et hvilket som helst

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere