Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en"

Transkript

1 Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet mellem CATSJ og dig Betingelserne skal accepteres for du kan bruge App en Du skal være mindst 18 år for at bruge App en og du skal have internet på din telefon og et dansk mobilnummer CATSJ App en må kun bruges af privatpersoner. 2. CATSJ App en 2.1. CATSJ App en er en mobilapplikation/programvare med tilhørende tjenester, der tilbydes brugerne af Android smartphones og lignende smartphones. CATSJ indeholder en reklameplads, hvor erhvervsdrivende kan markedsføre sig mod brugeren. Brugerne der har installeret App en optjener point for de annoncer, der vises i App en se nærmere under punkt 4. App en er tilgængelig for Android og IOS (Apple) brugere og gratis at installere Kontaktoplysninger: CATSJ Danmark ApS Langvad Mølle Vej Roskilde CVR-nr Mail: 3. Din CATSJ profil 3.1. Når du installerer App en beder vi dig om at give os dine oplysninger. Vi beder dig oplyse navn, alder, postnummer, køn og adresse. Om behandling af personoplysninger, se punkt 11. Din profil matcher et givent segment, som efterfølgende danner grundlag for, hvilke annoncer og reklamemateriale, du bliver præsenteret for, se nærmere under punkt 5. Ud over annoncer og reklamemateriale vil du modtage helt særlige indholdstilbud fra CATSJ Det er kun muligt at have én CATSJ profil pr. person Du indestår for, at oplysningerne i din CATSJ profil er korrekte og opdaterede. Det er nødvendigt for bevarelse af din CATSJ profil, at du opdaterer oplysningerne i din profil således, at oplysningerne til enhver tid er aktuelle og korrekte. CATSJ er ikke ansvarlig for følgerne af forkert indtastede oplysninger.

2 3.4. Når du opretter din CATSJ profil bliver du bedt om at angive en adgangskode. Koden er personlig og må ikke overdrages til andre. CATSJ opbevarer din adgangskode i sikker form. Hvis du får mistanke om eller opdager at din adgangskode er blevet kendt for andre eller din profil bliver misbrugt, skal du straks kontakte CATSJ se nærmere under punkt 2.2. Ethvert tab som følge af overgang af adgangskode eller enhver form for misbrug af din CATSJ profil, er CATSJ ikke ansvarslig for. 4. Betaling for at modtage annoncer 4.1. CATSJ yder betaling til dig for visning af annoncer på din smartphone. Du betales via CATSJ point system, hvor 1 point svarer til 1 krone. De første 3 måneder som ny bruger på CATSJ, vil du pr. måned maximalt kunne optjene 50 point, svarende til 50 kroner. Herefter vil du pr. måned maximalt kunne optjene 100 point, svarende til 100 kroner Dine optjente points vil fremgå i App en, som opdateres én gang i døgnet Du kan få udbetalt dine points eller du kan vælge at donere dine points som et pengebeløb til et velgørende formål, som angivet nedenfor i punkt CATSJ bestemmer over annoncerne, der vises på din telefon. CATSJ garanterer ikke, at du modtager et bestemt antal annoncer og ej heller annoncer fra bestemte annoncører. Sammensætningen af de annoncer, der vises i App en sker automatisk Oplysninger om, hvor mange annoncer og hvilke annoncer du klikker på videregives til annoncørerne i anonymiseret form og anvendes alene til statistik. 5. Annoncerne 5.1. CATSJ er ikke ansvarlig for indholdet af de annoncer, der vises i App en. Det betyder, at alle udsagn i annoncerne og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra annoncørens side ikke er CATSJs ansvar Såfremt du oplever, at en annonce optræder på krænkende vis eller ikke stemmer med lovgivning, er du dog velkommen til at videreformidle dette til CATSJ Det er muligt at dele annoncerne med dine venner og bekendte via og de sociale medier. Du kan også hverve dine venner og bekendte til at se annoncer. 6. Udbetaling 6.1. Du har mulighed for at få udbetalt eller gøre brug af det beløb, du har optjent på forskellig vis. Udbetaling er begrænset til de her oplistede måder, og du kan til enhver tid ændre dit valg. Du kan vælge mellem (i) udbetaling til din PayPal-konto, jf. pkt. 6.3, (ii) donation til en klub/forening/organisation via PayPal, jf. pkt. 6.4 Side 2 af 8

3 6.2. CATSJ kan ved udbetaling kræve at du verificerer din identitet, herunder ved f.eks. at kræve at du oplyser et dansk mobilnummer, hvortil der kan sendes en verifikationskode. Du kan først opnå udbetaling, når du har opfyldt sådant verifikationskrav. Såfremt du ikke kan opfylde verifikationskravet, må du rette henvendelse til CATSJ for at opnå udbetaling Udbetaling til PayPal-konto For der kan ske udbetaling via PayPal skal du have oprettet en PayPal-konto, der er verificeret til dig. Det kræves, at du skal have et internationalt betalingskort samt en gyldig adresse. For nærmere beskrivelse af PayPal og for PayPals betingelser henvises til PayPals hjemmeside https://www.paypal.com/dk Når du vælger udbetaling til din PayPal-konto, kan du selv vælge, hvor ofte udbetaling skal ske. Er du ny bruger, skal du minimum have været aktiv i 90 dage og du skal have optjent minimum 150 point før du kan få din første udbetaling. Derefter kan du foretage udbetaling når du har optjent minimum 50 point. Herefter kan du vælge mellem udbetaling på følgende måder: (i) udbetaling én gang ugentligt. Der vil automatisk ske udbetaling af det indestående beløb på din CATSJ-profil til din PayPal-konto én gang ugentligt om fredagen. (ii) udbetaling én gang om måneden. Der vil automatisk ske udbetaling af det indestående beløb på din CATSJ-profil til din PayPal-konto én gang månedligt på den sidste danske bankdag i måneden Ændring af betalingsmåde får virkning fra udløb af den hidtidige betalingsmåde CATSJ gør opmærksom på, at der kan være gebyrer forbundet med udbetaling til din PayPalkonto - særligt i forbindelse med hyppig udbetaling. Der henvises til PayPals betingelser via https://www.paypal.com/dk Alle gebyrer til PayPal er CATSJ uvedkommende. Såfremt CATSJ måtte blive opkrævet sådanne gebyrer, vil disse blive fratrukket det overførte beløb Der kan gå op til 10 dage fra CATSJs udbetaling, til pengene går ind på din PayPal-konto Når du i din CATSJ profil har bedt om udbetaling til din PayPal konto, sørger CATSJ i videst muligt omfang for at overføre dit indestående til din PayPal-konto. Såfremt det ikke er muligt at overføre dit indestående, eksempelvis fordi din PayPal-konto er blevet lukket, gælder den almindelige forældelsesfrist for pengekrav Udbetaling til en klub/forening/organisation via PayPal CATSJ giver mulighed for, at du kan donere hele eller dele af dine point til en af flere klubber/foreninger/organisationer. Hvis du ønsker udbetaling til en klub/forening/organisation, kan du vælge hvilken klub/forening/organisation, som udbetalingen skal ske til blandt de klubber/foreninger/organisationer, som CATSJ giver mulighed for. Såfremt du ønsker at donere til en klub/forening/organisation, som CATSJ ikke samarbejder med, er du velkommen til at Side 3 af 8

4 kontakte CATSJ med henblik på at forsøge at etablere kontakt hertil. I sidste ende vil det være CATSJ, der beslutter, hvilke klubber/foreninger/organisationer, der indgås samarbejde med og CATSJ er ikke bundet af forslag, der kommer fra dig Såfremt du vælger udbetaling til en klub/forening/organisation, vil der via PayPal ske overførsel af dit optjente beløb til den valgte klub/forenings/organisations konto hos CATSJ Der kan gå op til 30 dage, inden CATSJ overfører det optjente beløb til den af dig valgte klub/forening/organisation, idet CATSJ samler flere overførsler til én. Du modtager besked om udbetaling til en af dig valgt klub/forening/organisation Ud over den besked du modtager ved udbetalingen til en klub/forening/organisation, kan CATSJ ikke være behjælpelig med at skaffe dokumentation for din donation til klubben/foreningen/organisationen. CATSJ oplyser ikke den modtagende klub/forening/organisation om de enkelte brugere af CATSJ, som har ydet donationen. 7. SKAT 7.1. Beløb, du har tjent via App en, skal opgives på din selvangivelse til SKAT. CATSJ gør opmærksom på, at visse donationer til klubber/foreninger/organisationer kan være fradragsberettigede Enhver oplysning eller anmeldelse af indtægt opnået gennem App en til SKAT er dit ansvar, og CATSJ er uden ansvar for dette I det omfang CATSJ er forpligtet til at give oplysninger til SKAT eller andre myndigheder vil CATSJ samarbejde hermed. 8. Rettigheder og licens 8.1. CATSJ har alle rettigheder, herunder ejendomsret, ophavsret, patent- og varemærkeret til App en og tilhørende programvarer m.v App en anvender software, hvortil rettighederne tilhører tredjemand, men hvortil CATSJ har brugsret CATSJ forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning mod enhver, der krænker CATSJs immaterielle rettigheder Rettighederne til de udsendte annoncer og andet markedsføringsmateriale, der gøres tilgængelig, tilhører de respektive annoncører, som har givet CATSJ ret til at sprede materialet via App en. 9. Brugsret 9.1. Ved accept af disse betingelser opnår du en tidsbegrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv brugsret til App en. Anden brug af App en kræver særskilt skriftlig aftale med CATSJ. Side 4 af 8

5 9.2. Du må læse annoncerne og andet reklamemateriale du får vist via App en, ligesom du må gøre brug af de muligheder, der lægges op til. Det kan f.eks. være at der kan klikkes på en annonce, hvorefter du ledes til annoncørens hjemmeside. Brugen af App en skal til enhver tid ske med respekt for annoncørernes rettigheder Din brugsret er til enhver tid betinget af at du har en aftale med CATSJ. Såfremt din aftale med CATSJ ophører, uanset af hvilken grund, skal du straks ophøre brugen af App en. 10. Samtykke til henvendelser fra CATSJ Når du bliver bedt om at acceptere CATSJs betingelser, giver vi dig mulighed for at acceptere at du vil modtage nyhedsbreve og lign. markedsføringsmateriale CATSJ sender dig løbende information og nyhedsbreve til den adresse, som du har anført i din CATSJ profil. Disse s kan indeholde reklamemateriale fra CATSJ Såfremt du har udleveret dit mobilnummer kan CATSJ sende beskeder til dette mobilnummer om vigtige tekniske eller juridiske forhold. CATSJ sender også påmindelse til mobilnummeret, såfremt du ikke har været aktiv på App en i en periode. 11. Persondata CATSJ behandler personlige oplysninger om dig. CATSJ er ansvarlig for de oplysninger, som indsamles via App en For at kunne bruge App en skal du give CATSJ dit samtykke til behandlingen af oplysningerne. De oplysninger, som kræves, er: for- og efternavn, telefonnummer, adresseoplysninger, e- mail adresse og køn. Behandling af dit telefonnummer kan være nødvendigt til brug for verifikation af din identitet inden udbetaling jf. punkt 6. CATSJ anvender herudover mobilnummeret til udsendelse af påmindelse, som beskrevet i punkt Formålet med indsamling og behandling af dine oplysninger er at sikre, at CATSJ kan opfylde aftalen om levering af App en til dig på en hensigtsmæssig måde. Vi bruger dine oplysninger til at sikre identifikation af dig ligesom vi sigter til at du kan modtage relevant og ny markedsføring. Dine oplysninger anvendes således til markedsføringsmæssige formål. Endvidere benyttes dine personoplysninger til statistiske formål Oplysningerne, vi indsamler videregives ikke til tredjemand i identificerbar form. Dog videregiver vi oplysninger om CATSJ brugeres adfærd på en given annonce og i et givent segment jf. punkt Vi gør brug af databehandlere, der efter CATSJs instruks opbevarer oplysningerne i en skyløsning. Vi har iværksat sikkerhedsmæssige tiltag for at sikre, at der ikke sker uretmæssig udveksling af oplysningerne til tredjemænd Som registreret bruger hos CATSJ har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke personoplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og du kan ved at rette skriftlig henvendelse til CATSJ få oplyst, hvilke personoplysninger CATSJ har registreret om dig. Side 5 af 8

6 11.7. Såfremt din CATSJ-profil slettes, slettes personoplysninger, som er registeret af CATSJ om dig, idet CATSJ dog af regnskabs- og skattemæssige hensyn er forpligtet til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen Datatilsynet fører i Danmark tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af lov om behandling af personoplysninger. Se 12. Misligholdelse Manglende overholdelse af disse betingelser betragtes som misligholdelse, som kan medføre ophør af din aftale om brug af App en Enhver form for automatiseret brug af App en, manipulation eller misbrug af denne eller CATSJs data og lignende er væsentlig misligholdelse af disse betingelser og vil medføre sletning af din konto, jf. punkt CATSJ anvender en række forskellige elektroniske værktøjer til at afsløre misbrug af og indtrængning i App en, som automatisk varsler CATSJ i sådanne situationer I de tilfælde, hvor der sker overtrædelse af strafbare lovbestemmelser, vil der ske politianmeldelse. 13. Suspension og sletning af konto med videre CATSJ er til enhver tid berettiget til at suspendere din CATSJ-profil, såfremt CATSJ finder anledning til dette. Såfremt din CATSJ-profil suspenderes, vil du ikke kunne anvende App en Senest 60 dage efter suspensionen vil CATSJ enten hæve suspensionen eller slette din CATSJprofil Du kan ikke rette nogen form for krav mod CATSJ, såfremt det måtte vise sig, at suspensionen var med urette Du er til enhver tid berettiget til at slette din CATSJ profil ved at afinstallere app en. Du skal være opmærksom på, at vi beholder din mailadresse selv om du afinstallerer app en. Du kan til enhver tid anmode os om slette din mailadresse, ved at gøre brug af afmelding i nyhedsbreve eller ved at sende os en mail jf. punkt Såfremt din CATSJ-profil slettes, vil ethvert indestående på den tilhørende CATSJ-profil blive udbetalt på den af dig valgte måde, jf. punkt Ved sletning af din CATSJ-profil, vil denne blive slettet straks, dog senest 24 timer efter anmodningen om sletning er modtaget, medmindre du berettiget har valgt en anden sletningsmåde CATSJ er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din CATSJ-profil, såfremt CATSJ finder anledning til dette. Side 6 af 8

7 13.8. Såfremt CATSJ foretager sletning af din CATSJ-profil, vil et eventuelt indestående blive overført på den af dig valgte måde, jf. punkt 6. Hvis du har misbrugt App en eller misligholdt aftalen jf. punkt 12 og CATSJ af den grund sletter din CATSJ profil, vil der dog ikke ske udbetaling CATSJ point, gaver og gavekort der ikke er indløst tilfalder CATSJ, såfremt du har været inaktiv i 30 dage. 14. Ansvar App en stilles til rådighed i sin til enhver tid værende form. En hvilken som helst anvendelse af App en sker på dit ansvar, og CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af App en. Din anvendelse og brug af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på App en, sker på dit eget ansvar og for egen risiko CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab for følgeskader, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre indirekte tab hos dig som bruger eller hos tredjemand. Dette gælder uanset, at CATSJ har været underrettet om muligheden for et sådant tab og uanset, om CATSJ kan bebrejdes tabet og uanset graden af uagtsomhed CATSJ er berettiget til, når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af App en CATSJ indestår ikke for og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af App en, herunder for forsinkelser, ukorrektheder, fejl, afbrydelser eller mangler, der måtte opstå i forbindelse med visning af annoncer og andet markedsføringsmateriale CATSJ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af App en, herunder for handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de på App en indeholdte oplysninger, manglende adgang til App en, tab af data, driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende tab samt øvrige følgeskader, uanset om CATSJ har været vidende om eventuelle fejl eller mangler på App en CATSJ garanterer ingen form for minimumsindtjening eller indtjening overhovedet ved din brug af App en. Du kan under ingen omstændigheder gøre krav på sådan minimumsindtjening CATSJ er ikke ansvarlig for indholdet af det markedsføringsmateriale med videre, som du får adgang til via App en, herunder via links fra App en. CATSJ foretager ingen generel kvalitetssikring eller verifikation af sådant markedsføringsmateriale medvidere, og fejl, mangler samt vildledende eller urigtige udsagn fra den reklamerende virksomheds side kan derfor forekomme. CATSJ påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige udsagn i markedsføringsmaterialet, oplyste priser, udsolgte varer eller lignende CATSJ fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar, medmindre et sådant ansvar er præceptivt. Ikke-lovbaseret produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, herunder disse betingelser, eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at Side 7 af 8

8 parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre. 15. Ophør af aftalen CATSJ er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen med dig uden varsel. Opsigelse sker ved CATSJs skriftlige henvendelse enten til den adresse, som du har angivet i din CATSJprofil eller til din fysiske postadresse. Såfremt CATSJ opsiger aftalen med dig, vil din konto blive slettet af CATSJ, jf. punkt Du kan til enhver tid vælge at slette din CATSJ profil, jf. punkt 13. Sletter du din profil er aftalen at anse for ophørt. 16. Ændringer af Betingelserne CATSJ er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse betingelser. Såfremt CATSJ foretager ændringer i Betingelserne, vil du blive orienteret herom Såfremt du ikke kan acceptere de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af App en, og din CATSJ-profil kan blive slettet, jf. punkt Lovvalg og værneting Aftalen mellem parterne og brugen af CATSJs App en/services er underlagt dansk ret i det omfang, du efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå aftale om værneting, skal sagen anlægges ved Retten i Roskilde, Danmark. 18. Version Dette er CATSJs betingelser af 30. april Side 8 af 8

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK Det er vigtigt for 7913, at du som forsikringstager og oprettet bruger på 7913's internetportal på www.7913.dk (herefter "Portalen"), er tryg ved alle

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark. Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark A. Indledning GfKs virksomhed GfK Danmark A/S (herefter GfK), Sylows alle 1, 2000 Frederiksberg, er et full-service markedsanalyseinstitut,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere