Introduktion. Brugerdialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Brugerdialog"

Transkript

1 - 1 -

2 Introduktion Release 3 af ASPECT4 Transport er en sammensmeltning af release 2 og release 3. Vi valgte af tidsmæssige hensyn, at release 2 ikke blev til en officiel release, men primært en udviklingsrelease ift. til vores "Trailerovervågnings"-projekt. Release 3 kan overordnet opdeles i 4 dele brugerdialog, databaseteknik, funktionelle tilpasninger og endelig trailerovervågning. Nogle af de nye muligheder er tilkøbsmoduler. Brugerdialog Via den nye klient til release 3 er der introduceret nogle helt nye begreber Ribbon med ikoner, Stepping Stone og Breadcrumbs. En fyldig beskrivelse af dette læses bedst i AKS Foundation release 3-materialet, der naturligvis også indeholder øvrige ændringer til "AKS"-området. Tilsvarende findes der release 3- beskrivelse til økonomi- og lønsystemer. Ribbon med ikoner kendes af de fleste fra f.eks. MS Word og betyder, at der gives en "kontekstsensitiv" oversigt over mulige aktioner når man f.eks. står i sin bookingregistrering. Disse muligheder, som typisk kendes som genvejstaster (funktionstaster) eller options, bliver nu præsenteret flot og tydeligt i toppen af skærmbilledet, og mere tekniske muligheder såsom opsætning af udseende/lister er trængt i baggrunden. Vha. ribbon og breadcrumbs bliver systemet specielt for nye brugere meget mere guidende og intuitivt og lækkert at se på. Breadcrumbs er, som det sikkert kendes af de fleste fra f.eks. internettet, en oversigt over, hvor "langt inde" i en applikation man er dvs. man kan se, at man f.eks. har startet applikation "Bookingregistrering- >lev.adresser->kundesøgning" og herfra kan man umiddelbart "steppe sig tilbage" via listen. Samtidig med dette vil mange af de tidligere funktioner, der blev vist i vinduer, nu bliver vist som funktioner, der fylder hele billedet ud, og er dermed med til at skabe mere ro og overblik

3 Stepping stone er noget helt unikt. Vha. opsætning kan man give den enkelte bruger direkte adgang til applikationer via et "link" uden at "kode" en sammenhæng mellem de enkelte dele. Sammenkædningen sker via "keywords", der automatisk genkendes på de enkelte skærmbilleder, og dermed skabes der f.eks. adgang fra appl (chartequeregnskab) direkte til appl (kontokunder), appl (sped.kunder), applikation 7101 (vogne) osv. Naturligvis med kontrol af brugerautorisationer. Linket medsender automatisk nøgler, således at man ikke skal genindtaste kundenummer og vognnr. i eksemplet. Databaseteknik Ifm. overgangen til Release 2 blev filer i AKS/ØKO omlagt til SQL-tabeller. Dette sker så også nu for transportfiler med undtagelse af en række "work"-kartoteker. Denne ekstra omlægning / konvertering sker efter det generelle releaseløft og er blot en "teknisk" ændring, der gør, at databasen efterfølgende nemmere kan udvides og kan gøre brug af nye felttyper som det f.eks. allerede er sket i visse AKS- / ØKO-tabeller. Funktionelle tilpasninger Under dette punkt findes de mere almindelige tilpasninger enten releasebaseret eller kundeudvikling, der har fundet vej til vores standardløsning. Her nævnes områder som replikering af data mellem selskaber og ny web-booking

4 Trailerovervågning Et af de helt store investeringsprojekter, der er igangsat i ASPECT4 Transport, er et 4 parters-samarbejde vedr. trailerovervågning. Vha. trailerovervågning gives en række nye muligheder for at sammenkæde ASPECT4 Transport med løsninger fra Gatehouse, som er specialist på track 'n trace, og som besidder de nødvendige kompetencer ift. afstandsberegning / ruteoptimering baseret på PTV's (Map&guide) nyeste produkter (x-server m.m.). Læs mere om dette efterfølgende. Funktionelle tilpasninger Ny webløsning Vores nuværende webløsning har efterhånden nogle år på bagen og da udviklingen i "webmiljøet" går hurtigt, blev den eksisterende webløsning mere og mere "støvet" og virkede ikke som det lækre produkt, man gerne vil tilbyde sine kunder dvs. jeres kunder. Den nye løsning har ud over et meget flottere design og mere intuitiv brugerdialog også en række funktionelle forbedringer jf. efterfølgende liste: - 4 -

5 Flerleddet booking Redigering af booking indtil disponeret Mulighed for forhåndsudregning af booking ift. kundens tilbud Adgang som agent med mulighed for at overskrive ordregiver Mulighed for kundens eget adressekartotek med redigeringsmulighed Fakturaliste med tilgang direkte til arkiveret DocManager-dokument Link til Gatehouse-kort (godsets aktuelle position) Track 'n trace på tværs af afdelinger og selskaber Anonym forespørgsel på Track'n trace Mulighed for registrering af vareforsikringsoplysninger Tilpasning af, hvilke feltgrupper der vises i varelinjebilledet Alle data inkl. alle stamdata hentes i ASPECT4 Udvidet opsætning af rettigheder/felter Listeudskrivning af bookinger via DocManager Bookingformularudskrivning via DocManager Forsiden i webløsning kan vise valgfri "URL" f.eks. jeres egen hjemmeside. Replikering af stamdata Har man en situation, hvor man har flere firmaer, der betjener de samme kunder? Eller har man blot et ønske om, at man kan sammenligne data på tværs af firmaer? Det vil normalt kræve, at man enten manuelt sikrer, at vigtige stamdata er ens på tværs af firmaer, eller at man manuelt håndterer dette via f.eks. brug af regneark. En løsning, hvor stamdata er ens i sammenhængende firmaer, opnås dog bedst via vores nye replikeringsmodul. Retter man f.eks. kunde 100 i firma 1, så bliver data automatisk ajourført i firma 2 (osv.). Opretter man f.eks. trafik 200 i firma 2, så dannes den tilsvarende i firma 1 (osv.). Dette sammenholdt med muligheden for at undlade felter giver en sikker ensretning af udvalgte stamdata: Speditionskunder og kontokunder Ressourcer (trækker / trailere) Trafikker og trafikgrupper Fakturakoder - 5 -

6 Terminaler Kolliarter Postnumre/zoner EDI partiel booking opdatering Nu findes en ny mulighed for at få EDI til at opdatere en eksisterende booking. Denne er langt mere styret end tidligere og håndterer partiel opdatering af data samt test på, hvilke ændringer der kommer. Ved f.eks. en ændring fra 2 paller til 8 paller kan systemet stoppe opdateringen og advisere en gruppe af brugere, der så via nyt skærmbillede kan tage stilling til ændringen, inden bookingen opdateres. EDI mellem egne selskaber Vores "Frigiv"-funktion er udvidet. Tidligere var dette kun muligt fra disponeringen nu kan dette også ske allerede i bookingindtastning. Dvs. hvis man allerede på dette tidspunkt ved, at godset f.eks. skal hentes ind via egen "national" afdeling, så kan man gøre den del færdig med det samme. Yderligere kan man via fordisponeringen frigive eksternt dvs. systemet kan via samme funktion automatisk sende en "EDI" fra selskab 1 til selskab 2 her bruges ASPECT4 Business Connector som bindeled. Denne del skal dog sættes op specielt til jeres brug. Samtidig med dette har vi introduceret et nyt begreb "Unikref" således at en booking, der starter i selskab 1 og evt. frigives internt og eksternt, vil få en sammenbinding via "Unikref" til brug for bookingloggen og Track 'n trace i vores nye webløsning. Ressourcecockpit Dette cockpit, som også allerede er gjort tilgængeligt i release 1, giver brugeren adgang til både ressourceoversigten samt "visning af charteque"-billedet. Dermed gives et bedre overblik men stadig med de samme funktioner som i den "klassiske" udgave

7 Diverse ændringer I release 3 er der naturligvis lavet en række forbedringer enten direkte via releasen eller via kundesamarbejder / kundeønsker, der er kommet standard til gode. Følgende "hotte" kan nævnes: CRM mulighed for udskrivning af besøgsrapport via DocManager inkl. intern mailadvisering Disponering søgning på postnummergrupper, udskrivning af fordisponeringslister med tekstmulighed, SMS via fordisponering, farveindikatorkolonner Advis - udvidelse til advisering via "eget fragtbrev" adviseringstekster, bookinginfo m.m. Ameta mulighed for beregning af "Vor omk," via "agentspecifikt" tilbud samt omlægning af Ametaspecifikation til DocManager Kundesøgning speditionskunder omlagt til optimeret SQL-søgning inkl. brug af wildcards. Mere logik mht. automatisk forslag til "Start by" på charteque samt logning af chartequeoprettelse og ændring. Tilbud omregning til antal faktureringspaller tager højde for fragtpligtig vægt. Mulighed for sammenkædning af flere fakturakoder, hvor systemet så automatisk vælger den højeste eller laveste udregning. Mulighed for at udskrive Multi-Arkiv-label fra værkstedsindkøb. Udskrivning af fragtbrev med unik GSin-stregkode Ny statistik med udgangspunkt i vognkrediteringer, kundedebitering og -omkostninger Ny oversigt over "rutehistorik" pr. trækker. Mulighed for kreditering af vognmand pr. "disponeringsled" kaldet dropkreditering. Ved denne løsning krediteres ud fra bookingdata og ud fra "almindeligt" tilbud, ligesom det er kendt fra kundefakturering. Dropkreditering udføres automatisk via fuldautomatisk afregning. Mulighed for kreditering af vognmand via bruttofragt. Ved direkte gods tages procentdel af kundefragtindtægten til vognmanden. Procenten og grundlag opsættes pr. vognmand i tilbudssystemet. Integration med DFDS ift. booking af færger og modtagelse af faktura elektronisk I release 3 frigives også drag'n drop-disponering. Dvs. et cockpit med mulighed for at bruge musen ift. fordisponeringer, således at man enten kan taste ændringer til fordisponeringen ind eller flytte rundt med musen. Samtidig med dette gives en række andre og mere intuitive ændringer såsom visning af alle bookinger eller kun udisponerede, rekvisition bruges kun, når man vil vælge nyt dvs. applikation starter op, hvor man slap sidst. I cockpittet vises bookinger både som normalt i tabelform, men nu også i en træstruktur

8 Trailerovervågning Som tidligere nævnt er dette et EG investeringsprojekt, der går langt ud over den grænse, de almindelige releasemidler dækker. Projektet er udviklet som et tæt samarbejde mellem EG, Gatehouse (GH), CargoBull og Freja og har overordnet som mål at skabe overblik over trailere, tæt integration til disponeringen samt efterfølgende fuld automatisk afregning af vognmænd. Så alt i alt en løsning, der både giver disponenten en stor gevinst, men også begrænser den tid og indsats, der skal bruges efterfølgende til administrativt at afregne jeres tilknyttede vognmænd eller egne biler. I ASPECT4 Transport er der kommet følgende nye funktioner til: Geokodning af adresser med automatisk visning af zoombart interaktivt kort, hvis adressen ikke kan geokodes automatisk. Udvidelse til bro/færge kartotek og vognkartotek ekstra felter til brug i integration med GH. Automatisk udveksling af ressource stamdata med GH. Udvidelse til fremmede vognmænd ift. automatisk udvælgelse af cirkulære og fri km. Udvidelse til tilbud (cirkulære) mht. min.-/maks.-beløb pr. vognkreditering/faktura og brug af fast priser til vognkreditering. Udvikling af regelstyring og regler til brug for vognkreditering. Udvidelser ift. trailerleje dvs. opsætning af lejepriser i forskellige niveauer samt registrering af intern og ekstern (egne selskaber) udlejning

9 Bogføring/udskrivning af lejeregistrering, visning af lejehistorik og lejestatistik. Tilpasning til disponering ift. interaktiv afstandsberegning via GH route/track client. Mulighed for igangsætning af chartequeovervågning via GH's GHtrack Modtagelse af alarmer tids, sekvens, rute og kølealarmer. Sendes som popup og/eller SMS til disponentgrupperinger. Realtidsopdatering af booking med hhv. status for afhentet og leveret indgår i Track'n trace. Integration fra ressourceoversigt til GH client, der viser, hvor valgte trailer p.t. befinder sig. Udvidelse til forkalkulation pr. charteque nu med fuldautomatisk simulering af vognkreditering. Fuldautomatisk vognkreditering baseret på GH-afstandsberegning samt med automatik vedr. f.eks. fastpriser, toll-km, moms, tom km. og tillæg, der typisk er regelbaseret. Opsætning af fordeling af tom km. ved turkreditering. Link fra ny webløsning, der viser godsets aktuelle position, når godset befinder sig på en trailer med trailerbox. (Forkalk) - 9 -

10 I GH's del af løsningen findes bl.a. følgende funktioner: Klient, der kan udføre afstandsberegning, ruteoptimering, geokodning samt beregne forslag til alternative ruter. Klienten bruges også til adhoc km-beregning. Klient, der kan vise trailers positioner samt aktuelle charteques, der er knyttet til traileren. Derudover historik over kørsel, alarmer m.m. GHtrack, der opsamler data fra CargoBull's trailerbox og dermed binder den fysiske trailer sammen med GH/ASPECT4. Databaseændringer Følgende kartoteker er udvidet og konverteres automatisk ifm. installation CHFVMST - fremmede vognmænd CHFVMS1 afdelingscirkulærer CHTBMS1 tilbud hovedoplysninger CHTBMS2 tilbud fakturakoder CHTBM11 tilbud paller CHVRMS3 vognkreditering tillæg MDRSMST bro/færge registrering MDDTMST tillæg til bookinglog SPCKMST delstrækning (drop / bruttofragt) SPCPMS2 charteque afdelinger SPDAMST disponeringsadviseringer (alarmer) SPKUMST speditionskunder SPKUMS3 geokoder kunder SPOKMST adressekartotek web SPPGMST postnummergrupper

11 SPRTMS1 rutekartotek header SPRTMS2 rutekartotek linjer SPTFMST trafikker SPVKMST varekartotek bro/færge VRIEMST Intern ejerkoder VRLHMST lejehistorik VRTUMST trailerudlejninger VRVGMST vognkartotek VRVTMST vogntyper Dertil kommer nogle nye workkartoteker og logiske indekser. Installation og konvertering Det er muligt at opgradere direkte fra V3R1 til V3R3, dog via de almindelige V3R2-pakker, inden V3R3- pakker installeres. Systemkrav Følger ASPECT4 AKS V3R3 Software til version 3 release 3 Pakke : Programmer m.m. Pakke : Help-dokumenter DK Pakke : Konvertering fra rls >3.0.0 Pakke : Konvertering fra rls >3.1.0 Pakke : Engelske ledetekster Pakke : Tyske ledetekster Pakke : Norske ledetekster Øvrige: Pakke : Nyinstallation filer Pakke : Nyinstallation udvalgte stamdata Licensnøgler Blot overordnet nøgle. Opgradering Se separat dokument. Ud over det almindelige løft indgår også konvertering af kartoteker til tabeller (SQL definitioner). Tjekliste Se separat dokument

12 - 12 -

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Transport EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Client... 1 3 Mobility via apps... 1 3.1 Calculator (mobil)... 1 3.2 Chartequeoverblik (tablet+mobil)...

Læs mere

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW.

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.5.00 Opdatering 69985 pr. 31.05.14. Husk også 69986. Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Forny kunde/partnerbonus system * Fornyet afvigelsesrapportering

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.2.00 Opdatering 63770 pr. 06.01.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Transport. EG www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Transport. EG www.eg.dk/aspect4day ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 Transport EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Release 5-temaer... 1 2.1 ASPECT4 Client... 1 2.2 Insight Search... 2 2.3 Infoboards... 2

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.3.00 Opdatering 64500 pr. 31.7.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

6109 Underafdelingens adresse kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. Farlig gods kan medtages ved opbygning af egne udskrifter.

6109 Underafdelingens adresse kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. Farlig gods kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.5.00 Opdatering 74720 pr. 10.6.16 I denne release er følgende filer ændret eller nye Indhold ABVFMST: EDI farlig gods udvidet EDPIMST/WRK: Nye EDI filer til styring af

Læs mere

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende:

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.9.00 Opdatering 78778 pr. 8.12.17 Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: - Farlig gods på bookinger, udskrifter og

Læs mere

Der er lavet flere afkrydsningsfelter ift. Gatehouse overvågning køl, dørsensor og afkobling.

Der er lavet flere afkrydsningsfelter ift. Gatehouse overvågning køl, dørsensor og afkobling. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.8.00 Opdatering 72321 pr. 20.7.15 Indhold 6108 Mulighed for "gruppemail" på bruger *XXXXX. Mail angives i linjen. Rettelsen bruges i PDA, GH overvågning og crossdocking.

Læs mere

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende:

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.7.01 Opdatering 76337 pr. 31.01.17 Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: - Opdateringsstyring ift. interne bookinger

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) W 00035629 Optimering af cockpits Der er lavet en performance forbedring i Logistik cockpits W 00072252 Vis samme ikon ifm. opstart som øverst på fanen Når man starter en applikation op, vises (kortvarigt)

Læs mere

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 HRM

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 HRM ASPECT4 - fit for business Release v3r2 HRM Generelt om ASPECT4 HRM release 2 ASPECT4 HRM release 2 består af tekniske ændringer. En del filer er konvereteret til DDL, som betyder, at der er mulighed for

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

6159 Mulighed for luk for, at se/ændre på tilbudsniveau, hvis tilbuddet ikke er oprettet af aktuel bruger

6159 Mulighed for luk for, at se/ændre på tilbudsniveau, hvis tilbuddet ikke er oprettet af aktuel bruger ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.4.00 Opdatering 73730 pr. 20.1.16 Database Der er lavet en række nye tabeller og database ændringer. - ABVFMST nye felter ift. EDI modtagelse af farlig gods. - MANOTER

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering. ASPEC4 rælast (=fejl, S=support/Info, =Opgave, W=Releaseønske) 6201 Sagsregistrering 00644073 F13 vedl. ekstra info virker ikke Ref. : R56 Der er kommet en ny mulighed for at kunne vedligeholde ekstra

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, =Opgave, =Releaseønske) 00001289 Dags dato som standardværdi Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at rekvisitionsfeltet

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering 6101 Byggepladser, registrering T 00329430 Default utgått dato på byggeplass Default utgått dato på byggeplass Der er en ny 128 parameter, hvor man kan indtaste et antal dage. Det indtastede antaldage

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

12-03-2009. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse. IT systemer. Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher:

12-03-2009. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse. IT systemer. Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse : Er virksomheden beskæftiget inden for en eller flere af følgende brancher: 10 166 9 8 7 6 8 1 Godstransport på Terminaldrift vej og/eller IT systemer Anvender virksomheden

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nyt PDF arbejdskort, Garanti og Kulancebehandling, Elektronisk underskrift på arbejdskort fra Check-in på ipad Indhold Garanti-

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Debitor plus Microsoft Dynamic C5 1 Indhold Debitor Plus... 3 Oversigt... 3 Debitor relationer... 4 Oversigt... 4 Generelt... 5 Kontaktpersoner... 6 Generelt... 7 Opsætning... 8 Relationstyper...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Abonnementer hos Trippe Track A/S

Abonnementer hos Trippe Track A/S Abonnementer hos Trippe Track A/S GPS Tracking / Genfinding Kun Internet adgang Elektronisk kørebog *WEB-ADGANG **WEB-LOG KØREBOG Tilslutning til kontrolcentral Kr. 692,- pr. år Tilkøb af tilslutning til

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 Client (=fejl, S=support/nfo, =Opgave, =Releaseønske) 00081363 Skjul editerbare kolonner med dækningsgrad, kostpris mv. farverne i tabellerne er skiftevis mørke og skiftevis lyse. Kolonner der er

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

NewAngle Software ApS. Quick Guide. til HostedBooking. Version 2 Maj NewAngle Software

NewAngle Software ApS. Quick Guide. til HostedBooking. Version 2 Maj NewAngle Software NewAngle Software ApS Quick Guide til HostedBooking Version 2 Maj 2017 Quick Guide til Hostedbooking Her er en quick guide til hvordan du hurtigt kommer i gang med hostedbooking, husk at du altid kan sende

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Performanceforbedringer gennem et stærkt samarbejde mellem funktionerne som de kendes og et nyt, overskueligt og gennemført layout. En mærkbar videreudvikling

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.2. Den 22. august 2013. J.nr. 4004-V1173-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.2. Den 22. august 2013. J.nr. 4004-V1173-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.2 Den 22. august 2013 J.nr. 4004-V1173-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...10 Android...18 PC Sådan installerer du Chili Security på PC 1) Du modtager en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...10 Android...18 PC Sådan installerer du Chili Security på PC 1) Du modtager en

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

LEAN i Distributionen Sanistål A/S

LEAN i Distributionen Sanistål A/S LEAN i Distributionen Sanistål A/S Kickstart af en forretningstransformation tilpasset vores Mere end du tror kultur INNOVATIV DISTRIBUTION Scandic, 10 september 2013 Agenda Udfordringen Ambitionen Løsningen

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere