Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende."

Transkript

1 ASPECT4 Transport Releaseniveau Opdatering pr Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum version 3 release Denne opdateringer indeholder i hovedtræk følgende: Diverse kvalitetssikring, forbedringer og optimeringer Mulighed for kundematch (fuld adresse) ved WEB og EDI bookinger Mulighed for automatisk forudberegning af bookinger til brug i disponering (Tilkøb) Mulighed for fuld automatisk forkalk både fakturering, vognkredtering, intern afregning, bro/færge og agent. WEB løsning er udvidet med flere muligheder. Mulighed for brug af standard tilbud og kundetilbud med kun rabat ift. standard tilbud. Statistik baseret på booking datawarehouse. Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. Opdateringen indeholder følgende databaserettelser: ABKMMST* - Ny tabel til kundematch (EDI/WEB) CHFKWRK* - Index udvidet ift. samlefakturering MDTRMST* - Terminal tabel udvidet med ekstra felter SPADMST* - Ny tabel med kund adresser til WEB SPBKWRK* - Tabel udvidet ift. automatisk forudberegning af bookinger SPCPMS2* - Cht.afdelinger udvidet med ekstra felter. SPGFMST* - Ny tabel med godsforsikringsopl. (WEB) SPOKMST* - Tabel med egne WEB adresser er udvidet VÆPKMST* - Tabel med tankrens produkter er udvidet Derudover nogle ekstra nye/ændrede workfiler og logiske filer. Alle kartoteker i alle PRODUKTIONS speditionsmiljøer konverteres automatisk, når man udfører appl Ønskes konvertering af evt. TEST miljøer skal appl udføres af brugeren EGTEST, men derudover skal testmiljøet forinden sættes op. Kontakt EG for evt. assistance. Nye faciliteter skal evt. sættes op og kan være tilkøbsmoduler. Ibrugtagning kan kræve tilpasning af C-programmel og brug af rekvireret konsulent assistance Vigtig info: Bruges ny WEB løsning så skal frontend installeres særskilt og der må påregnes speciel konsulent ass. til dette samt generel opsætning.

2 Indhold 6111 Fejlrettet mht. F6 tildel nummer test og geokodning. Kundesøgning. Tekstsøgning kigger også i CVRNR. F4-søgning: Det er muligt at sætte op, så man ved brug af F4 i TRP kundenumre altid promptes for angivelse af f.eks. søgenavn (inden listen vises). Ved indtastning af søgenavn og dette er unikt hentes kundenummer automatisk med retur ellers udføres søgning via søgenavn som sædvanligt. F4 søgning i kunder stopper nu, når der er fundet 9999 linjer og der sendes advarsel til bruger Mulighed for at få arkiveret tilbud v/accept. Kræver parameteropsætning, tilbudsdesign og opsætning af bruger ARCUSR i appl Der er at lavet ekstra designmæssige logikker ift. tilbudsudskrift. Der er udviklet nye regler til fakturering. Regel 18 fixpris ændret, så der nu testes på fixprisen ift. fra/til værdier. Reglen kan nu også bruges ved manuel intern afregning. Regel 23 rettet nu testes der på cht.afdeling fra/til i stedet for J,N kode. Nye regler: 9xxxx der kan bruges til beregning af trailerdøgn ift. vognkreditering. Mulighed for opsætning, så samlefaktura deles pr. ordregiver reference. Desuden er det nu muligt, at dele på f.eks. både ordregiver reference og ordregiver kundenummer. Ny tilbudstype R=Kunderabat tilbud. Disse tilbud kan kun indeholde fakturakoder med kunde tilpasset rabatter (eller tillæg) i procent. I tilbudsoversigten vises nu tilbudstypen. F4 søgning tilbud er tilpasset, så Rabattilbud ikke vises if. appl Det er muligt at lave omvendt prisoptimering, hvorved forrige intervals antal/sats bruges. Hvis dette er til egen fordel, så anvendes denne udregning Ved "autoindsæt" under afdelingscirkulærer dannes ny automatisk 60 tomme linier Hvis blot 1 ressource er gjort historisk, så kan man ikke opdatere ressourcer. Fejlrettelse mht. dannelse af ressource linjer samt bibeholdning af evt. ressource bemærkninger. Hvis systemet automatisk overskriver brugerens start sted, så vises nu en advarsel. Start by hentes fra ressource linjer, når ressource slutsted er udfyldt, ellers bruges slut sted fra disponeringen, som hidtil Mulighed for at styre, om standardrater skal bruges pr. cht.afdeling Mulighed for angivelse af mail adresser pr. udskriftstype til brug i WEB løsning Kontrol på NCTS typer. (Kun xx014a, xx015b og xx054a). 6201/ Ved brug af "gennemsnits vægt" i appl. 6103, så anvendes denne kun, når man ikke manuelt har

3 6211 tastet en vægt. Terminalnummer er låst, når der er frigivet. Mulighed for at registrere ekstra afhentnings- og/eller leveringsadresser direkte i varelinjer. Dette gøres ved at angive nr 2,3 etc. i nye felter og ved ENTER vises automatisk vindue, hvor adressen kan angives. Efterfølgende via F4 kan adressenr 2,3 etc. rettes. Ved kopiering af booking med "Kreditnota modtages", så dannes ditto "nul-faktura" på nye booking. Efter kundenavn vises bookingomsætning / evt. forudberegnet omsætning med farvebaggrund ift. status (forud, status 1, status 2 eller bogført). Kundenavn vises i øvrigt med grøn baggrund, når der er matchende kunde tilbud ellers vises med gul baggrund. Bruges standard tilbud og der findes matchende standard tilbud, vises kundenavn med blå baggrund. F5 er ændret der vises nu nyt ikon, når der er F5 info. Ved stopsending slettes påbegyndt varelinje ikke mere. Mulighed for, at fix beløb kun bruges som estimat ift. forudberegning/forkalk og ikke til endelige fakturering. Mulighed for F4 i CMR instruks. Faste instrukser oprettes i afsnit Ved rekvisition kan man nu angive varenummer ift. bogføringskonto. F4 søgningen viser kun varenumre, der har samme reservationskonto som angivet i appl F4 søgning i valuta kigger nu i appl Shipping billedet er re designet. Omvendt h-leds logik. Kan nu styres af afsnit Gælder også ved EDI og WEB bookinger Der er nu ingen test på besstemmelsesland, når der bruges eksternt toldsystem. Test på afsendelse af NCTS: Ikke muligt når forrige afsendelse ikke er modtaget ift. de enkelte bookinger Mulighed for fakturakode til "fragtpris" på udenlandske kunder. Opsættes i afsnit Ved tillægsfaktor 1 i pallepopup bruges 1-tallet også ift. omregning dvs. overstyrer evt. faktor i appl Ameta opgørelse rettet, således at agentens saldo lægges sammen med egen saldo. Ud af denne nye samlede saldo tages x % til agenten. Fra dette trækkes derefter agentens saldo. Fejlrettet mht. brug af palleudregning via fragtpligtig vægt. Løbende opsummering af cbm/ldm blev anvendt i stedet for linjens aktuelle cbm / ldm. Rettelse, så alle linier medtages, når der er lavet en afstandsberegning manuelt i appl uden km angivelse. Ved vognkreditering fratrækkes frikm indtil første disp.punkt. Landekode testes nu mod både landebet i appl ift. afsnit Vognkred. bruger disponeringsruten, hvis afstandsberegningen mangler, ift. opslag i afsnit 1810.

4 Ved faktura beregning og afslutning af faktura genberegnes nu automatisk linjenumre, således at disse forbliver unikke. Tilbud med type R=Kunderabat kan ikke anvendes direkte og vises ikke i F4 søgning. Ved brug af tilbud med typen R udregnes faktura udfra standard tilbud og derefter korrigeres ift. kundens rabat tilbud. Forfaldne fakturaer checkes, når der laves redigering af faktura, og der vises popup billede med advarsel Udvidet med trafik kolonne Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta. Fejlrettelse mht. default af kontonummer ved reservationer. Fra appl kan man nu få en oversigt over rekvistioner, som man kan søge i Rutekm fra forkalk vises nu. I trækker kolonnen vises trækkerikon, hvis der er flere trækkere på charteque. Mulighed for selektion af R og V/W charteque. Valg "Afslut" og "Bookinger" kan dog ikke bruges på disse typer. Afslut af R-chartek foregår via hop til appl Mulighed for udskrivning af Docmanager label (parameter). Denne label skal designes. Docmanager labelen kan bruges til Crosswork ved indscanning af f.eks. fremmed fragtbreve Direkte kald til appl og dermed udskrift af label Mulighed for kreditering af vognmanden på chartek'et (pr. booking). Mulighed for nye samtakseringer bla. sum pr. afh.sted pr. charteque og sum pr. lev.sted pr. charteque, dog samme lev.dato. Samtakseringen kan også være på forskellige ordregivere/fragtbetalere udfra "kundesamling" opsætning i appl (*SAMTAX ). Ved brug af samme kundenumre i ordregiver/modtager/afsender undgås nu, at der laves faktura flere gange, selvom man vælger "alle partner" ifbm kørslen. Agentkreditering kan vælges som særskilt punkt. Kræver opsætning i blandt andet appl Mulighed for brug af fald igennem til markedsrater, hvis der ikke findes aktuelt kundetilbud. Ved brug af markedsrater kan man nu også anvende kunderabat tilbud se appl Vedr. check af momsbeløb (ørekorrektion), så korrigeres fakturalinie nu kun, hvis fakturalinie er med momskode. Der er lavet exitprogram, der kun bruges til tildeling af fakturanummer i spec. tilfælde.

5 6583 KundeDB. Mulighed for beregning af fiktiv omkostning ift. fordeling pr. disp.led Nyt tilkøbsmodul - BOOKCALC: Opsættes i robotten og laver løbende forudberegninger af oprettede og ændrede bookinger både originale og interne bookinger uanset om de er oprettet via 6201/11, WEB eller EDI. Forudberegningen kan ses i både appl. 6201/11 og i disponeringen på hhv. eksport leveringsled og import afhentningsled Udvidelse så summmen af bruttovægt kan klare vægte over , Ny statistik: KundeDrill down baseret på bookingdatawarehouse (TDW) og kundedb modulerne. I statistikken ses umiddelbart en oversigt over kunders aktuelle omsætning, ÅTD omsætning samt tilhørende mængder. Derudover via kundedb vises fordelt omkostning og dermed også DB pr. kunde. Yderligere kan statistikken ses pr. kunde/cht.afdeling og derfra også pr. booking. Data kan derudover ses opdelt pr. måned. Ved brug af clienten kan man naturligvis overføre data til regneark samt gør brug af de tabelmuligheder, der viser data i grafer. Har man tilkøbt TDW og kundedb, som er en forudsætning for denne statistik, så kan man også via f.eks. querymanager lave sine egne statistikker både statistikker, der er rettet mod kunder og interne statistikker. TDW er også et godt udgangspunkt for integration med 3. parts BI værktøjer, da summeringer og udregninger på booking og charteque niveau dermed er givet Forespørgsel / registrering af indberetning af solgt forsikring via WEB booking Nu muligt at udsøge på fragtbetaler omsætning og mængder Angivelse af banenr 1,2,3 ift. gyldige baner pr. produkt Det er nu muligt at angive, at terminalen skal afregnes eksternt ved at angive tilbudskundenr og evt. tilbud uden tilbud laves alm. aut. tilbudssøgning. Denne afregning sker via appl Bemærk, at der ditto er udviklet en regel 54, som kan bruges, så der ikke samtidigt via de interne tilbud, laves beregning af terminalhandling. Udvidet med felt, der angiver, om terminalen skal "kontrol" scannes via appl Mulighed for, at agentkrediteringen kun indgår i forkalk evt. dannes også samtidigt en reservation, som bogføres via bro/færge modulet. "Varenummer" til reservationen angives som parameter til appl og oprettes i appl Test på trailer (reg.nr), når afsnit 7120 konto kræver vogndimension. Banenummer skal udfyldes og testes på produktets banenumre Ved samlefakturering sættes fakturadato til seneste rensedato. 7281/ 7282 Rettelse ift. udskrifter ift. docmanager.

6 7282 Fejlrettet mht. antal test. Ved udlevering af mængder og fifo vare håndteres nu, at først udleveres godkendte indleveringer og det ift. fifo dato Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta, så f.eks. vognregnskab i udenlandsk valuta omregnes til DKK udfra kurs i appl enten post.datoens kurs eller ultimo kurs pr. måned (ved måneds summeringer) Mulighed for hop til ØKO arkiv (leverandørfaktura). Rettelse mht. positionering i dato. Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta, så f.eks. vognregnskab i udenlandsk valuta omregnes til DKK udfra kurs i appl enten post.datoens kurs eller ultimo kurs pr. måned (ved måneds summeringer) Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta, så f.eks. vognregnskab i udenlandsk valuta omregnes til DKK udfra kurs i appl enten post.datoens kurs eller ultimo kurs pr. måned (ved måneds summeringer) enhed viser nu også 2. enhed's ressourcetype. Hvis der er angivet u/km i disponeringen, så medtages punktet ikke i ruten. Start og slut datoer ift. ressourcer tages fra disponeringen og ikke chartek. Mulighed for selektion på start disponeringsdato og slut disponerings dato. Ovenstående gælder når modulet MDD120R3 bruges Visning af dokument status pr. Chartek. Ændring af losselæsse udskrift og chf.instruks nu i popup Der vises "truckikon", når der er sendt data til TomTom eller udskrevet chf.instruks. Vises både i 7535 disp.oversigten samt pr. chartek. Hvis udskriftsprogram i applikations parameter til 7535 er 'SPD606CA', gives mulighed for udskrift af op til 99 fragtbreve fra appl fordisponering. Mulighed for dokument-flueben i fordisponering samt visning af farve (rød, gul, rød) ift. bookingstatus. Mulighed for SMS afsendelse via "MailToSMS" i formen n gateway. Dvs. at man kan sende SMS er unden SMS modem, hvis man har en MailToSMS gateway. Visning af evt. forsikring og status på denne i fordisponering. Parameter mht. trafikgruppe skal teste på bookingtrafik i stedet for leddets trafik.

7 Ved forkalk medtages kun vognkred.poster m/cht.dimension. Det er muligt at få vist forudberegnet eller allerede slut beregnet omsætning pr. booking eller intern booking. Brug af forudberegnet omsætning kræver dog tilkøbsmodul BOOKCALC. Forkalk i appl er udvidet med ekstra felt intern indtægt og kan nu summere både intern indtægt/intern omkostning samt ekstern indtægt direkte fra tidligere forudberegning uden at der køres en ny forkalk. af fakturaberegning. Kræver dog tilkøbsmodul BOOKCALC. Forkalk. er udvidet, så den kan medtage følgende (udover fakturering og vognkreditering): Intern afregning og agentkreditering. Brug af omk.felter til de 2 sidste opsættes som parametre til appl Geokode ikon vises ud fra 6111 eller 7136, dvs. ved manglende geokode vises ikonet ikke. Ved brug af frigiv i fordisponering laves nu ikke mere komplet opfrisk af hele billedet. Label udskrivning fra 7535 kan sættes op til dannelse af stregkoder (ligesom via appl. 7275). SMS afsendelse er ændret. SMS tekst samles nu i 1 SMS. SMS 2 er udvidet fra 2*80 tegn til 4*80 tegn. I appl (hvor SMS tekster oprettes), kan følgende også bruges: &LBH=l*b*h, &OBS=udråbstegn ved obs info, &TA=udråbstegn ved terminsafhentning og &TL=udråbstegn ved terminslevering. Ved frigiv og flueben i fix, så skal fix beløb nu angives. Ved total frigiv vises chartequenr i bookingloggen. Ved frigiv bruges lev.dato på import leveringsled som afh.dato på nye booking. Ved bro/færge og F4 i valuta bruges nu appl På chartek vises nu bookinglog ift. det enkelte led Fejlrettelse. Første åbne R-chartek anvendes. Bogføring Bogføring mod cht.regnskab: Fejl rettet vedr. brugerid, der i visse situationer blev hentet fra gammel (overlappende) fakturabilag. Udligning af reservationer er ændret, så det bliver den videreførte reservation, der udignes selvom forrige reservationscharteque stadig er åbent. Transaktioner til chartek regnskab gemmes pt. i filen CHARBACK, hvis charback filen findes. Hvis moms skal afløftes ift. konto og der skal bruges rekv.system, så bliver reservationer bogført med informativ momskode. Parameterstyret. CMR CMR fragtbrev er udvidet med nye komponenter til Docmanager. Interne bookinger udskrives også på samle-cmr. Tekst mulighed til Spec. Aftale. Skrives under 6201/suppl. oplysninger.

8 EDI EDI modtagelse: Mulighed for infocode1-4/infotext1-4 disse findes på detailniveau og kan opdatere bemærkninger på hhv. afhentnings eller lev.adresse (code=*it). Mulighed for samling pr. afh.adresse og lev.adresse, også når disse mangler kundenumre. Kundematch. Det er nu muligt at matche kunder uden kundenumre mod fuldadresse og så manuelt at knytte web/edi adresse til spedionskundenr via appl Ved indgående bookingedi og tildeling af lev.dato, kan man nu pr. partner styre, hvilket skæringsklokkeslet, der skal bruges. EDI afsendelse: Ved udgående bookingedi dannes der nu op til 10 tags med div.opl. Type skal sættes op. Eget fragtbrev Luftfragt Import CMR instruks kan nu også udskrives på egne fragtbreve. Fast 'PP' på Mawb. men mulighed for at skifte PP/CC på awb på de enkelte positioner. Infolinier med kode 3 erstatter standard teksten på MAWB Optime- I diverse applikationer med mange kolonner sendes færre skjulte kolonner til clienten. Diverse F4 ring udsøgninger er ændret, så der sendes flere linjer, således at clienten ikke selv automatisk beder om disse. Tilbudsregler Nyt afsnit (6163), hvor reglens beskrivelse kan angives i "brugersprog". Hvis oprettet vises dette sprog ift. valgt brugersprog i afsnit WEB Web løsningen er udvidet med en række nye muligheder: - Fra postfanen kan enkelt faktura vises (pdf arkiv) - I opret booking kan man nu angive instruks til CMR også. Forsikringsdata gemmes i rigtig tabel (appl. 6915). - Der kan søges i eget varekartotek (7106) ved farlig gods. - Ved redigering af booking kan alle felter nu rettes undtagen adresser. Der kan desuden tilføjes varelinier. Udskrifter kan genudskrives efter endt redigering. - I fakturaoversigt kan man søge i reference nummer. - Eget adressekartotek er udvidet med flere informationer og der er mulighed for søgning i disse i adressefanen. - Der er en ny fane Profil, hvor kunden selv kan vedligeholde f.eks. adresser - Udskrifter kan sendes (som tidligere) til relevante adresse eller vises direkte i browseren. - Visning af logninger kan styres kun sidste eller alle af bestemt type. - Bookinger kan kopieres.

9 Ovenstående muligheder skal sættes op og frontend skal installeres særskilt samtidigt med rls 3.3, såfremt man bruger web løsningen. Installationsaktiviteter FØR indlæsning Tvivl, så kontakt EG derefter få alle brugere ud af systemet check via WRKACTJOB Nedluk appl med F18. Nedluk evt. transport robotapplikationer. Luk evt. ABC job ned. Check via DSPLIB EGDTASKONV library skal være tomt. Installationsaktiviteter EFTER indlæsning Udfør appl som konverterer alle PRODUKTIONS miljøer Kald appl opbyg journal kaldes pr. firma. Test opdateringen inden øvrige brugere logger på og tag snarest en systembackup Afsnit 6161: 90011, 90012, 90013, 00023, 00048, 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, Afsnit 6550: Type B, type E 225: /663 CHTLABEL SPDWMST2 skal dannes i EGDTAS0000 Afsnit 822 og 823: ÅÅINST, WINS1 Med venlig hilsen EG A/S

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.2.00 Opdatering 63770 pr. 06.01.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW.

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.5.00 Opdatering 69985 pr. 31.05.14. Husk også 69986. Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Forny kunde/partnerbonus system * Fornyet afvigelsesrapportering

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Transport EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Client... 1 3 Mobility via apps... 1 3.1 Calculator (mobil)... 1 3.2 Chartequeoverblik (tablet+mobil)...

Læs mere

Der er lavet flere afkrydsningsfelter ift. Gatehouse overvågning køl, dørsensor og afkobling.

Der er lavet flere afkrydsningsfelter ift. Gatehouse overvågning køl, dørsensor og afkobling. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.8.00 Opdatering 72321 pr. 20.7.15 Indhold 6108 Mulighed for "gruppemail" på bruger *XXXXX. Mail angives i linjen. Rettelsen bruges i PDA, GH overvågning og crossdocking.

Læs mere

Introduktion. Brugerdialog

Introduktion. Brugerdialog - 1 - Introduktion Release 3 af ASPECT4 Transport er en sammensmeltning af release 2 og release 3. Vi valgte af tidsmæssige hensyn, at release 2 ikke blev til en officiel release, men primært en udviklingsrelease

Læs mere

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende:

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.9.00 Opdatering 78778 pr. 8.12.17 Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: - Farlig gods på bookinger, udskrifter og

Læs mere

6159 Mulighed for luk for, at se/ændre på tilbudsniveau, hvis tilbuddet ikke er oprettet af aktuel bruger

6159 Mulighed for luk for, at se/ændre på tilbudsniveau, hvis tilbuddet ikke er oprettet af aktuel bruger ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.4.00 Opdatering 73730 pr. 20.1.16 Database Der er lavet en række nye tabeller og database ændringer. - ABVFMST nye felter ift. EDI modtagelse af farlig gods. - MANOTER

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

6109 Underafdelingens adresse kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. Farlig gods kan medtages ved opbygning af egne udskrifter.

6109 Underafdelingens adresse kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. Farlig gods kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.5.00 Opdatering 74720 pr. 10.6.16 I denne release er følgende filer ændret eller nye Indhold ABVFMST: EDI farlig gods udvidet EDPIMST/WRK: Nye EDI filer til styring af

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering. ASPEC4 rælast (=fejl, S=support/Info, =Opgave, W=Releaseønske) 6201 Sagsregistrering 00644073 F13 vedl. ekstra info virker ikke Ref. : R56 Der er kommet en ny mulighed for at kunne vedligeholde ekstra

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende:

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.7.01 Opdatering 76337 pr. 31.01.17 Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: - Opdateringsstyring ift. interne bookinger

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Transport. EG www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Transport. EG www.eg.dk/aspect4day ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 Transport EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Release 5-temaer... 1 2.1 ASPECT4 Client... 1 2.2 Insight Search... 2 2.3 Infoboards... 2

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker.

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker. 6104 Terminsordrer B 00385053 Valutafejl ifbm debitering af fragtsatser Ved beregning af fragtgebyr på salgsordrer i fremmed valuta, beregnet gebyret nu korrekt. Dette gælder både når kurs er angivet på

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) W 00035629 Optimering af cockpits Der er lavet en performance forbedring i Logistik cockpits W 00072252 Vis samme ikon ifm. opstart som øverst på fanen Når man starter en applikation op, vises (kortvarigt)

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Håndterminal CipherLab 8200

Håndterminal CipherLab 8200 Håndterminal CipherLab 8200 Med CipherLab 8200 følger programmet LagerBasis, der er et enkelt scannerprogram, der kan anvendes til scanninger ind- og ud på lageret samt scanning i forbindelse med lageroptælling.

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere