Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende."

Transkript

1 ASPECT4 Transport Releaseniveau Opdatering pr Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum version 3 release Denne opdateringer indeholder i hovedtræk følgende: Diverse kvalitetssikring, forbedringer og optimeringer Mulighed for kundematch (fuld adresse) ved WEB og EDI bookinger Mulighed for automatisk forudberegning af bookinger til brug i disponering (Tilkøb) Mulighed for fuld automatisk forkalk både fakturering, vognkredtering, intern afregning, bro/færge og agent. WEB løsning er udvidet med flere muligheder. Mulighed for brug af standard tilbud og kundetilbud med kun rabat ift. standard tilbud. Statistik baseret på booking datawarehouse. Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. Opdateringen indeholder følgende databaserettelser: ABKMMST* - Ny tabel til kundematch (EDI/WEB) CHFKWRK* - Index udvidet ift. samlefakturering MDTRMST* - Terminal tabel udvidet med ekstra felter SPADMST* - Ny tabel med kund adresser til WEB SPBKWRK* - Tabel udvidet ift. automatisk forudberegning af bookinger SPCPMS2* - Cht.afdelinger udvidet med ekstra felter. SPGFMST* - Ny tabel med godsforsikringsopl. (WEB) SPOKMST* - Tabel med egne WEB adresser er udvidet VÆPKMST* - Tabel med tankrens produkter er udvidet Derudover nogle ekstra nye/ændrede workfiler og logiske filer. Alle kartoteker i alle PRODUKTIONS speditionsmiljøer konverteres automatisk, når man udfører appl Ønskes konvertering af evt. TEST miljøer skal appl udføres af brugeren EGTEST, men derudover skal testmiljøet forinden sættes op. Kontakt EG for evt. assistance. Nye faciliteter skal evt. sættes op og kan være tilkøbsmoduler. Ibrugtagning kan kræve tilpasning af C-programmel og brug af rekvireret konsulent assistance Vigtig info: Bruges ny WEB løsning så skal frontend installeres særskilt og der må påregnes speciel konsulent ass. til dette samt generel opsætning.

2 Indhold 6111 Fejlrettet mht. F6 tildel nummer test og geokodning. Kundesøgning. Tekstsøgning kigger også i CVRNR. F4-søgning: Det er muligt at sætte op, så man ved brug af F4 i TRP kundenumre altid promptes for angivelse af f.eks. søgenavn (inden listen vises). Ved indtastning af søgenavn og dette er unikt hentes kundenummer automatisk med retur ellers udføres søgning via søgenavn som sædvanligt. F4 søgning i kunder stopper nu, når der er fundet 9999 linjer og der sendes advarsel til bruger Mulighed for at få arkiveret tilbud v/accept. Kræver parameteropsætning, tilbudsdesign og opsætning af bruger ARCUSR i appl Der er at lavet ekstra designmæssige logikker ift. tilbudsudskrift. Der er udviklet nye regler til fakturering. Regel 18 fixpris ændret, så der nu testes på fixprisen ift. fra/til værdier. Reglen kan nu også bruges ved manuel intern afregning. Regel 23 rettet nu testes der på cht.afdeling fra/til i stedet for J,N kode. Nye regler: 9xxxx der kan bruges til beregning af trailerdøgn ift. vognkreditering. Mulighed for opsætning, så samlefaktura deles pr. ordregiver reference. Desuden er det nu muligt, at dele på f.eks. både ordregiver reference og ordregiver kundenummer. Ny tilbudstype R=Kunderabat tilbud. Disse tilbud kan kun indeholde fakturakoder med kunde tilpasset rabatter (eller tillæg) i procent. I tilbudsoversigten vises nu tilbudstypen. F4 søgning tilbud er tilpasset, så Rabattilbud ikke vises if. appl Det er muligt at lave omvendt prisoptimering, hvorved forrige intervals antal/sats bruges. Hvis dette er til egen fordel, så anvendes denne udregning Ved "autoindsæt" under afdelingscirkulærer dannes ny automatisk 60 tomme linier Hvis blot 1 ressource er gjort historisk, så kan man ikke opdatere ressourcer. Fejlrettelse mht. dannelse af ressource linjer samt bibeholdning af evt. ressource bemærkninger. Hvis systemet automatisk overskriver brugerens start sted, så vises nu en advarsel. Start by hentes fra ressource linjer, når ressource slutsted er udfyldt, ellers bruges slut sted fra disponeringen, som hidtil Mulighed for at styre, om standardrater skal bruges pr. cht.afdeling Mulighed for angivelse af mail adresser pr. udskriftstype til brug i WEB løsning Kontrol på NCTS typer. (Kun xx014a, xx015b og xx054a). 6201/ Ved brug af "gennemsnits vægt" i appl. 6103, så anvendes denne kun, når man ikke manuelt har

3 6211 tastet en vægt. Terminalnummer er låst, når der er frigivet. Mulighed for at registrere ekstra afhentnings- og/eller leveringsadresser direkte i varelinjer. Dette gøres ved at angive nr 2,3 etc. i nye felter og ved ENTER vises automatisk vindue, hvor adressen kan angives. Efterfølgende via F4 kan adressenr 2,3 etc. rettes. Ved kopiering af booking med "Kreditnota modtages", så dannes ditto "nul-faktura" på nye booking. Efter kundenavn vises bookingomsætning / evt. forudberegnet omsætning med farvebaggrund ift. status (forud, status 1, status 2 eller bogført). Kundenavn vises i øvrigt med grøn baggrund, når der er matchende kunde tilbud ellers vises med gul baggrund. Bruges standard tilbud og der findes matchende standard tilbud, vises kundenavn med blå baggrund. F5 er ændret der vises nu nyt ikon, når der er F5 info. Ved stopsending slettes påbegyndt varelinje ikke mere. Mulighed for, at fix beløb kun bruges som estimat ift. forudberegning/forkalk og ikke til endelige fakturering. Mulighed for F4 i CMR instruks. Faste instrukser oprettes i afsnit Ved rekvisition kan man nu angive varenummer ift. bogføringskonto. F4 søgningen viser kun varenumre, der har samme reservationskonto som angivet i appl F4 søgning i valuta kigger nu i appl Shipping billedet er re designet. Omvendt h-leds logik. Kan nu styres af afsnit Gælder også ved EDI og WEB bookinger Der er nu ingen test på besstemmelsesland, når der bruges eksternt toldsystem. Test på afsendelse af NCTS: Ikke muligt når forrige afsendelse ikke er modtaget ift. de enkelte bookinger Mulighed for fakturakode til "fragtpris" på udenlandske kunder. Opsættes i afsnit Ved tillægsfaktor 1 i pallepopup bruges 1-tallet også ift. omregning dvs. overstyrer evt. faktor i appl Ameta opgørelse rettet, således at agentens saldo lægges sammen med egen saldo. Ud af denne nye samlede saldo tages x % til agenten. Fra dette trækkes derefter agentens saldo. Fejlrettet mht. brug af palleudregning via fragtpligtig vægt. Løbende opsummering af cbm/ldm blev anvendt i stedet for linjens aktuelle cbm / ldm. Rettelse, så alle linier medtages, når der er lavet en afstandsberegning manuelt i appl uden km angivelse. Ved vognkreditering fratrækkes frikm indtil første disp.punkt. Landekode testes nu mod både landebet i appl ift. afsnit Vognkred. bruger disponeringsruten, hvis afstandsberegningen mangler, ift. opslag i afsnit 1810.

4 Ved faktura beregning og afslutning af faktura genberegnes nu automatisk linjenumre, således at disse forbliver unikke. Tilbud med type R=Kunderabat kan ikke anvendes direkte og vises ikke i F4 søgning. Ved brug af tilbud med typen R udregnes faktura udfra standard tilbud og derefter korrigeres ift. kundens rabat tilbud. Forfaldne fakturaer checkes, når der laves redigering af faktura, og der vises popup billede med advarsel Udvidet med trafik kolonne Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta. Fejlrettelse mht. default af kontonummer ved reservationer. Fra appl kan man nu få en oversigt over rekvistioner, som man kan søge i Rutekm fra forkalk vises nu. I trækker kolonnen vises trækkerikon, hvis der er flere trækkere på charteque. Mulighed for selektion af R og V/W charteque. Valg "Afslut" og "Bookinger" kan dog ikke bruges på disse typer. Afslut af R-chartek foregår via hop til appl Mulighed for udskrivning af Docmanager label (parameter). Denne label skal designes. Docmanager labelen kan bruges til Crosswork ved indscanning af f.eks. fremmed fragtbreve Direkte kald til appl og dermed udskrift af label Mulighed for kreditering af vognmanden på chartek'et (pr. booking). Mulighed for nye samtakseringer bla. sum pr. afh.sted pr. charteque og sum pr. lev.sted pr. charteque, dog samme lev.dato. Samtakseringen kan også være på forskellige ordregivere/fragtbetalere udfra "kundesamling" opsætning i appl (*SAMTAX ). Ved brug af samme kundenumre i ordregiver/modtager/afsender undgås nu, at der laves faktura flere gange, selvom man vælger "alle partner" ifbm kørslen. Agentkreditering kan vælges som særskilt punkt. Kræver opsætning i blandt andet appl Mulighed for brug af fald igennem til markedsrater, hvis der ikke findes aktuelt kundetilbud. Ved brug af markedsrater kan man nu også anvende kunderabat tilbud se appl Vedr. check af momsbeløb (ørekorrektion), så korrigeres fakturalinie nu kun, hvis fakturalinie er med momskode. Der er lavet exitprogram, der kun bruges til tildeling af fakturanummer i spec. tilfælde.

5 6583 KundeDB. Mulighed for beregning af fiktiv omkostning ift. fordeling pr. disp.led Nyt tilkøbsmodul - BOOKCALC: Opsættes i robotten og laver løbende forudberegninger af oprettede og ændrede bookinger både originale og interne bookinger uanset om de er oprettet via 6201/11, WEB eller EDI. Forudberegningen kan ses i både appl. 6201/11 og i disponeringen på hhv. eksport leveringsled og import afhentningsled Udvidelse så summmen af bruttovægt kan klare vægte over , Ny statistik: KundeDrill down baseret på bookingdatawarehouse (TDW) og kundedb modulerne. I statistikken ses umiddelbart en oversigt over kunders aktuelle omsætning, ÅTD omsætning samt tilhørende mængder. Derudover via kundedb vises fordelt omkostning og dermed også DB pr. kunde. Yderligere kan statistikken ses pr. kunde/cht.afdeling og derfra også pr. booking. Data kan derudover ses opdelt pr. måned. Ved brug af clienten kan man naturligvis overføre data til regneark samt gør brug af de tabelmuligheder, der viser data i grafer. Har man tilkøbt TDW og kundedb, som er en forudsætning for denne statistik, så kan man også via f.eks. querymanager lave sine egne statistikker både statistikker, der er rettet mod kunder og interne statistikker. TDW er også et godt udgangspunkt for integration med 3. parts BI værktøjer, da summeringer og udregninger på booking og charteque niveau dermed er givet Forespørgsel / registrering af indberetning af solgt forsikring via WEB booking Nu muligt at udsøge på fragtbetaler omsætning og mængder Angivelse af banenr 1,2,3 ift. gyldige baner pr. produkt Det er nu muligt at angive, at terminalen skal afregnes eksternt ved at angive tilbudskundenr og evt. tilbud uden tilbud laves alm. aut. tilbudssøgning. Denne afregning sker via appl Bemærk, at der ditto er udviklet en regel 54, som kan bruges, så der ikke samtidigt via de interne tilbud, laves beregning af terminalhandling. Udvidet med felt, der angiver, om terminalen skal "kontrol" scannes via appl Mulighed for, at agentkrediteringen kun indgår i forkalk evt. dannes også samtidigt en reservation, som bogføres via bro/færge modulet. "Varenummer" til reservationen angives som parameter til appl og oprettes i appl Test på trailer (reg.nr), når afsnit 7120 konto kræver vogndimension. Banenummer skal udfyldes og testes på produktets banenumre Ved samlefakturering sættes fakturadato til seneste rensedato. 7281/ 7282 Rettelse ift. udskrifter ift. docmanager.

6 7282 Fejlrettet mht. antal test. Ved udlevering af mængder og fifo vare håndteres nu, at først udleveres godkendte indleveringer og det ift. fifo dato Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta, så f.eks. vognregnskab i udenlandsk valuta omregnes til DKK udfra kurs i appl enten post.datoens kurs eller ultimo kurs pr. måned (ved måneds summeringer) Mulighed for hop til ØKO arkiv (leverandørfaktura). Rettelse mht. positionering i dato. Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta, så f.eks. vognregnskab i udenlandsk valuta omregnes til DKK udfra kurs i appl enten post.datoens kurs eller ultimo kurs pr. måned (ved måneds summeringer) Mulighed for visning af beløb i brugervalgt valuta, så f.eks. vognregnskab i udenlandsk valuta omregnes til DKK udfra kurs i appl enten post.datoens kurs eller ultimo kurs pr. måned (ved måneds summeringer) enhed viser nu også 2. enhed's ressourcetype. Hvis der er angivet u/km i disponeringen, så medtages punktet ikke i ruten. Start og slut datoer ift. ressourcer tages fra disponeringen og ikke chartek. Mulighed for selektion på start disponeringsdato og slut disponerings dato. Ovenstående gælder når modulet MDD120R3 bruges Visning af dokument status pr. Chartek. Ændring af losselæsse udskrift og chf.instruks nu i popup Der vises "truckikon", når der er sendt data til TomTom eller udskrevet chf.instruks. Vises både i 7535 disp.oversigten samt pr. chartek. Hvis udskriftsprogram i applikations parameter til 7535 er 'SPD606CA', gives mulighed for udskrift af op til 99 fragtbreve fra appl fordisponering. Mulighed for dokument-flueben i fordisponering samt visning af farve (rød, gul, rød) ift. bookingstatus. Mulighed for SMS afsendelse via "MailToSMS" i formen n gateway. Dvs. at man kan sende SMS er unden SMS modem, hvis man har en MailToSMS gateway. Visning af evt. forsikring og status på denne i fordisponering. Parameter mht. trafikgruppe skal teste på bookingtrafik i stedet for leddets trafik.

7 Ved forkalk medtages kun vognkred.poster m/cht.dimension. Det er muligt at få vist forudberegnet eller allerede slut beregnet omsætning pr. booking eller intern booking. Brug af forudberegnet omsætning kræver dog tilkøbsmodul BOOKCALC. Forkalk i appl er udvidet med ekstra felt intern indtægt og kan nu summere både intern indtægt/intern omkostning samt ekstern indtægt direkte fra tidligere forudberegning uden at der køres en ny forkalk. af fakturaberegning. Kræver dog tilkøbsmodul BOOKCALC. Forkalk. er udvidet, så den kan medtage følgende (udover fakturering og vognkreditering): Intern afregning og agentkreditering. Brug af omk.felter til de 2 sidste opsættes som parametre til appl Geokode ikon vises ud fra 6111 eller 7136, dvs. ved manglende geokode vises ikonet ikke. Ved brug af frigiv i fordisponering laves nu ikke mere komplet opfrisk af hele billedet. Label udskrivning fra 7535 kan sættes op til dannelse af stregkoder (ligesom via appl. 7275). SMS afsendelse er ændret. SMS tekst samles nu i 1 SMS. SMS 2 er udvidet fra 2*80 tegn til 4*80 tegn. I appl (hvor SMS tekster oprettes), kan følgende også bruges: &LBH=l*b*h, &OBS=udråbstegn ved obs info, &TA=udråbstegn ved terminsafhentning og &TL=udråbstegn ved terminslevering. Ved frigiv og flueben i fix, så skal fix beløb nu angives. Ved total frigiv vises chartequenr i bookingloggen. Ved frigiv bruges lev.dato på import leveringsled som afh.dato på nye booking. Ved bro/færge og F4 i valuta bruges nu appl På chartek vises nu bookinglog ift. det enkelte led Fejlrettelse. Første åbne R-chartek anvendes. Bogføring Bogføring mod cht.regnskab: Fejl rettet vedr. brugerid, der i visse situationer blev hentet fra gammel (overlappende) fakturabilag. Udligning af reservationer er ændret, så det bliver den videreførte reservation, der udignes selvom forrige reservationscharteque stadig er åbent. Transaktioner til chartek regnskab gemmes pt. i filen CHARBACK, hvis charback filen findes. Hvis moms skal afløftes ift. konto og der skal bruges rekv.system, så bliver reservationer bogført med informativ momskode. Parameterstyret. CMR CMR fragtbrev er udvidet med nye komponenter til Docmanager. Interne bookinger udskrives også på samle-cmr. Tekst mulighed til Spec. Aftale. Skrives under 6201/suppl. oplysninger.

8 EDI EDI modtagelse: Mulighed for infocode1-4/infotext1-4 disse findes på detailniveau og kan opdatere bemærkninger på hhv. afhentnings eller lev.adresse (code=*it). Mulighed for samling pr. afh.adresse og lev.adresse, også når disse mangler kundenumre. Kundematch. Det er nu muligt at matche kunder uden kundenumre mod fuldadresse og så manuelt at knytte web/edi adresse til spedionskundenr via appl Ved indgående bookingedi og tildeling af lev.dato, kan man nu pr. partner styre, hvilket skæringsklokkeslet, der skal bruges. EDI afsendelse: Ved udgående bookingedi dannes der nu op til 10 tags med div.opl. Type skal sættes op. Eget fragtbrev Luftfragt Import CMR instruks kan nu også udskrives på egne fragtbreve. Fast 'PP' på Mawb. men mulighed for at skifte PP/CC på awb på de enkelte positioner. Infolinier med kode 3 erstatter standard teksten på MAWB Optime- I diverse applikationer med mange kolonner sendes færre skjulte kolonner til clienten. Diverse F4 ring udsøgninger er ændret, så der sendes flere linjer, således at clienten ikke selv automatisk beder om disse. Tilbudsregler Nyt afsnit (6163), hvor reglens beskrivelse kan angives i "brugersprog". Hvis oprettet vises dette sprog ift. valgt brugersprog i afsnit WEB Web løsningen er udvidet med en række nye muligheder: - Fra postfanen kan enkelt faktura vises (pdf arkiv) - I opret booking kan man nu angive instruks til CMR også. Forsikringsdata gemmes i rigtig tabel (appl. 6915). - Der kan søges i eget varekartotek (7106) ved farlig gods. - Ved redigering af booking kan alle felter nu rettes undtagen adresser. Der kan desuden tilføjes varelinier. Udskrifter kan genudskrives efter endt redigering. - I fakturaoversigt kan man søge i reference nummer. - Eget adressekartotek er udvidet med flere informationer og der er mulighed for søgning i disse i adressefanen. - Der er en ny fane Profil, hvor kunden selv kan vedligeholde f.eks. adresser - Udskrifter kan sendes (som tidligere) til relevante adresse eller vises direkte i browseren. - Visning af logninger kan styres kun sidste eller alle af bestemt type. - Bookinger kan kopieres.

9 Ovenstående muligheder skal sættes op og frontend skal installeres særskilt samtidigt med rls 3.3, såfremt man bruger web løsningen. Installationsaktiviteter FØR indlæsning Tvivl, så kontakt EG derefter få alle brugere ud af systemet check via WRKACTJOB Nedluk appl med F18. Nedluk evt. transport robotapplikationer. Luk evt. ABC job ned. Check via DSPLIB EGDTASKONV library skal være tomt. Installationsaktiviteter EFTER indlæsning Udfør appl som konverterer alle PRODUKTIONS miljøer Kald appl opbyg journal kaldes pr. firma. Test opdateringen inden øvrige brugere logger på og tag snarest en systembackup Afsnit 6161: 90011, 90012, 90013, 00023, 00048, 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, Afsnit 6550: Type B, type E 225: /663 CHTLABEL SPDWMST2 skal dannes i EGDTAS0000 Afsnit 822 og 823: ÅÅINST, WINS1 Med venlig hilsen EG A/S

Introduktion. Brugerdialog

Introduktion. Brugerdialog - 1 - Introduktion Release 3 af ASPECT4 Transport er en sammensmeltning af release 2 og release 3. Vi valgte af tidsmæssige hensyn, at release 2 ikke blev til en officiel release, men primært en udviklingsrelease

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. 6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Regnskab Mamut Kundskabsserie - 2009 Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Kom i gang med regnskab i Mamut Business Software INDHOLD VELKOMMEN... 1 VIGTIGE VÆRKTØJER I SKÆRMBILLEDERNE...

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0

ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 ASPECT4 Logistik Præsentation af release 9.0 Release 9.0 er første skridt mod at kunne erstatte ASPECT4 Handel. Den fokuserer på at gøre brug af den kendte teknologi og tilføre ny funktionalitet, der tilfører

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere