ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG www.eg.dk/aspect4"

Transkript

1 ASPECT4 fit for business Release 4 Transport EG

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Client Mobility via apps Calculator (mobil) Chartequeoverblik (tablet+mobil) Ressourceoverblik (tablet) Chauffør-app (mobil) Statistik-app (tablet) Funktionelle tilpasninger Fakturering/vognkreditering/tilbud Bookingregistrering og -forudberegning Fuldautomatisk forkalkulation pr. charteque Integration til Emma og Butterfly toldsystemer Flerleddet disponering/ressource/sms Rekvisitioner (tilkøb) TomTom flådestyring (Lejepris) Webløsning CrossWork (tilkøb) Statistikker PDA Gatehouse (tilkøb/leje) Booking EDI Luftfragt Vedhæftning af POD til faktura (tilkøb) Automatisk mailadvisering til kunder Databaseteknik Databaseændringer... 16

3

4 1 Indledning Release 4 af ASPECT4 Transport er overordnet opdelt i 4 dele: Client Mobility via apps dvs. mulighed for tilgang til ASPECT4 via mobile enheder Generel releaseudvikling og kundeudviklingsprojekter Omlægning af transportfiler til SQL-definitioner. Nogle af de efterfølgende omtalte ændringer kan kræve tilkøb af ekstra moduler. De mest "hotte" ændringer siden release 3 er beskrevet her i dokumentet og overlapper dermed de to funktionsopdateringer, der er kommet i henholdsvis januar 2012 og august Til disse to funktionsopdateringer findes mere detaljerede beskrivelser. Ændringer siden august 2012 er dermed udelukkende beskrevet i dette releasehæfte. 2 Client Nyheder vedrørende klienten og generelle systemer kan man læse uddybende i de respektive releasehæfter. I forhold til klienten kan dog fremhæves, at man nu kan lave quickstart af en applikation i andet selskab samt lave sine egne kolonneregler. Ellers har klienten generelt set det "look", der kendes fra release 3. 3 Mobility via apps Den største del af releasen er denne gang gået til udvikling af apps, således at man nemt kan betjene ASPECT4 på farten enten via mobil* eller tablet*. De fem apps, der er udvalgt ift. transport, er følgende: Calculator beregning på standardtilbud Chartequeoverblik Chauffør færdigmelding af opgaver Ressourceoverblik Statistik-app. *Der er visse tekniske krav til disse mobile enheder. 3.1 Calculator (mobil) Med denne app kan man nemt få beregnet, hvad en "strøkunde" skal betale for at få fragtet gods fra fx Danmark til Tyskland. Appen beregner automatisk en pris ud fra opsatte standardtilbud, og herfra kan man så maile tilbuddet til kunden med det samme. Appen fungerer i sammenhæng med den automatiske forudberegning af bookinger (se efterfølgende)

5 3.2 Chartequeoverblik (tablet+mobil) Med denne app har man adgang til egne charteques, hvor slut dato (krævet) endnu ikke er overskredet. Ud fra chartequeoverblikket kan man få vist den bagvedliggende disponering inkl. start-/slutpunkter, bro/færger og trækkerskifte. Bookingpositioner kan repositioneres og eventuelt afdisponeres eller omdisponeres til andre egne charteque. Pr. charteque vises desuden eventuelle telefonnumre på chauffører, såfremt man skal have kontakt til disse. 3.3 Ressourceoverblik (tablet) Med denne app får man adgang til alle ressourcer dvs. trækkere og trailere. Det er muligt at lave selektion på udvalgte felter. Selve listen får sit input og dannes, som det er kendt fra appl i ASPECT4. Ud fra listen er det muligt at se, hvor ressourcen aktuelt befinder sig (kræver dog, at lokation på ressourcen opdateres fra flådestyring). Selve appen kan bruges særskilt eller som tillæg til chartequeoverblikket, når man som disponent har vagten

6 3.4 Chauffør-app (mobil) Med denne app får jeres chauffører eller tætknyttede vognmænd en oversigt over dagens opgaver ud fra den disponering og/eller fordisponering, man foretager i ASPECT4. Der er lagt "genveje" ind til disponentens telefonnummer og tilsvarende i forhold til kunden, hvor der skal afhentes eller leveres. Endelig og vigtigt så kan chaufføren færdigmelde de enkelte opgaver, hvorved ASPECT4's track n' trace-system opdateres både til gavn for disponenten samt i forhold til status til jeres kunder via fx IFTSTA-meldinger eller webløsningen

7 3.5 Statistik-app (tablet) I sammenhæng med bookingdatawarehouse (TDW) laves en app, hvor man som bruger straks får et overblik over de chartequeafdelinger, man har adgang til. Overblikket viser bl.a. aktuel omsætning/omkostning og DB samt ditto for samme periode sidste år. Det er muligt at gå et niveau ned, så summerne vises pr. trafik i stedet for. Udvalgte data vises både som tal og grafisk

8 4 Funktionelle tilpasninger Under dette punkt findes de mere almindelige tilpasninger enten releaseudvikling eller kundeudvikling, der har fundet vej til vores standardløsning. Efterfølgende er der en nærmere gennemgang af de enkelte punkter. Følgende muligheder bør dog lige fremhæves: Zoneindtastning i "regneark" Flot og kundevenligt tilbudslayout Automatisk forudberegning af indtægter Fuldautomatisk forkalkulation Vedhæftning af POD til faktura Udvidet integration til Emma Toldsystem Sms-afsendelse og -modtagelse Rekvisitionssystem ift. booking-/chartequeomkostninger Forbedret webløsning AWB via DocManager State-of-the-art PDA-løsning i samarbejde med Gatehouse. 4.1 Fakturering/vognkreditering/tilbud I appl (fakturakoder) er det nu muligt at lave regelstyring i forhold til fakturering, ligesom det er kendt i forhold til appl (tilbud). Dermed kan man styre helt generelt, hvornår såkaldte S-linjer i tilbud skal beregnes eller ikke. I appl (tilbud) er det gjort nemmere at vedligeholde og oprette zonetilbud, da alle priser/zoner nu kan angives på et samlet regnearkslignende billede. Yderligere kan man også her lave procentkorrektion på en gang eller blot på dele af zonerne/intervallerne

9 Ligeledes kan man nu lave "rabattilbud". Disse tilbud må kun indeholde tilbudsspecifikke rabatlinjer, og rabatten beregnes i forhold til de standardtilbud, der gælder for den aktuelle booking. Det vil sige, at ud over disse kundespecifikke rabattilbud skal man også lave en række standardtilbud på de destinationer, hvor man som virksomhed har transporter til. Standardtilbud oprettes på et internt kundenummer, og tilbudsudsøgning og fakturaudregning på standardtilbud virker på samme måde som på almindeligt kundetilbud. I forhold til tilbudsudskrift (tilkøb) er der lavet en række ændringer, således at det i dag fremstår meget flot og kundevenligt. Udskriften er naturligvis baseret på DocManager, hvor EG har udviklet et standardlayout, som håndterer de mest gængse tilbud både fast pris og i zoner. Tilbuddets forside blive automatisk genereret ud fra standardtekster/betingelser, der kan lægges ind i ASPECT4. På siden med selve priserne er der også fundet plads til postnumre/zoneinddeling. Yderligere er det nu muligt at få autoarkiveret tilbuddet ved godkendelse. Efterfølgende eksempel viser standardlayout (forside + pristabel), der naturligvis kan tilpasses i forhold til farver, logo og de standardbetingelser, der angives på forsiden

10 - 7 -

11 I ASPECT4 Transport findes applikationer til fuldautomatisk fakturering, intern afregning og når de rette forudsætninger er til stede også fuldautomatisk vognkreditering. I fuldautomatisk vognkreditering kan man nu også arbejde med graduerede satser i forhold til km-prisen. I vognkreditering kan man lave såkaldte status 38-krediteringer, dvs. krediteringer, der ikke automatisk sendes til betaling, før end de godkendes. Denne godkendelse kan nu ske automatisk, når alle POD'er er indscannet på det aktuelle charteque. I tillæg til dette er der nu mulighed for fuldautomatisk kreditering af en eventuel agent dvs. den agent, der påsættes fx eksportleveringsled eller importafhentningsled. I tilbud kan man også opsætte tilbud, der bruges til omkostningsfordeling, således at de enkelte bookinger får en beregnet intern omkostning. Denne funktion (KundeDB) er udbygget, så hver omkostning fordeles for sig, og yderligere kan man "flytte" disse fordelinger manuelt bagefter mellem de enkelte bookinger. Ved brug af KundeDB-modulet (tilkøb) får man dermed et DB pr. booking, som dermed via QUERY og statistikker kan ses pr. kunde fx fordelt pr. trafik eller andet relevant. 4.2 Bookingregistrering og -forudberegning I import er det nu muligt at lave instrukser til enkelt CMR og med mulighed for F4-søgning i standardinstrukser for nemmere registrering. Denne F4 kan også bruge i eksport. Der er også lavet en ændring til F4 kundesøgning generelt. Ved opsætning af denne ændring vil F4 først vise et billede, hvor man bare kan taste fx søgenavn eller telefonnummer, og hvis det, man taster, er 100 % unikt, så hentes kundenummeret automatisk med retur ellers vises blot den sædvanlige kundeliste med udsøgning på det indtastede. Så alt i alt en god optimering af dagligdagen. Tidsfelter kan nu angives som fra-/til-tider og kan medtages på relevante dokumenter via DocManager. Hvis man gør brug af "ægte" flerleddet booking fx tre afhentninger og en levering så kan disse nu registreres direkte pr. bookingvarelinje, og dermed kan man undgå brug af opsplitning via billedet afh.-/lev.- adresse. Dette kan også udnyttes ved fx import og indtastning via charteque. Da datadisciplin bliver en mere og mere vigtig kompetence, vil en bookingoprettelse nu (ud fra fragtbetaler) teste, om der findes tilbud til den pågældende kunde og aktuelle destination. Er der et match, vises kundenavn med grønt, ellers vises det med gult. Gøres der brug af standardtilbud, og har kunden ikke nogen matchende tilbud, så vises kundens navn med blåt, hvis standardtilbuddet matcher

12 I sammenhæng med dette, kan man også opsætte, således at alle bookinger automatisk bliver forudberegnet både web-, edi- og manuelt oprettede bookinger. Dette tilkøbsmodul giver dermed yderligere den gevinst, at beregningen bliver vist i flerleddet disponering, således at man som disponent får stillet indtægten automatisk til rådighed. Hvis man yderligere bruger frigivelse af bookinger, så vil disse interne booking også blive forudberegnet, så fx den nationale afdeling ditto har mulighed for at disponere med hensyn til forventet indtægt. Ved indtastning via charteque i appl. 6201/11 bruges nu samme chartequebillede som i appl det vil sige billedet med alle felter til rådighed. 4.3 Fuldautomatisk forkalkulation pr. charteque Denne funktion er udbygget med mulighed for kreditering eller hensættelse af omkostninger pr. agent. Ved eksempelvis angivelse af agentterminal på eksportleveringsled kan systemet fuldautomatisk udregne, hvilken omkostning der skal hensættes. Med hensyn til beregning af indtægt vises denne nu opdelt i to felter kundeindtægt samt eventuel intern indtægt. Intern indtægt beregnes typisk på interne bookinger, der er frigivet fra en original booking. Omvendt vises eventuelle interne omkostninger nu også i eget felt

13 4.4 Integration til Emma og Butterfly toldsystemer Specielt i forhold til Emma er der lavet en meget udvidet integration især i forhold til norske krav. Dermed kan man direkte fra ASPECT4 på både eksport- og importsiden klargøre fortoldning, NCTS og udførsel, der skal håndteres i Emma. Efter håndtering i Emma opdateres ASPECT4 med en række statusinformationer til brug for blandt andet udskrifter, historiksøgning og fakturering. Emma-integrationen har påvirket skærmbilleder i eksempelvis appl (toldkredit), 6201/11 (F14 toldbilledet), 6211 mht. blandt andet importør/toldkode, 6181 mht. nye toldfelter, MRN-numre og afsendelse til Emma, 7535 mht. tildeling af godsnumre samt afsendelse til Emma

14 4.5 Flerleddet disponering/ressource/sms I forhold til ressource er der lavet en række forbedringer specielt med hensyn til håndtering af trækkerskifte samt de situationer, hvor traileren sættes af på færge eller tog. I ressourceoversigten håndteres de korrekte fra-/til-steder, datoer/tider ift. de enkelte trækkere, der håndterer traileren. Derudover er der lavet en række nye selektionsmuligheder på fx datoer og postnumre. I forhold til flerleddet disponering er det muligt at "hakke af", om der er dokumenter arkiveret på den enkelte booking. De enkelte bookingers status kan man desuden farvestyre rød/gul/grøn. Yderligere vises "truckikon", når der er sendt info til chauffør via instruks, sms, PDA, TomTom eller chauffør-app. Via fordisponeringen kan man vælge at udskrive enten eget fragtbrev eller CMR afhængig af opsætning. Desuden kan labels med stregkoder udskrives via egen knap. Efter ønske sammentælles mængder nu også kun 1 gang pr. booking (og ikke pr. led). Ønskes den gamle funktionalitet tilbage igen, så skal dette sættes op som parameter. I forhold til sms-afsendelse er der sket en række udvidelser. Sms-teksten er gjort større, det er muligt at trække data fra flere bookingfelter, man kan vælge at sende "sms" som . Yderligere kan en chauffør nu svare retur på en sms, når godset er hentet eller leveret. Disse svar kommer automatisk ind i ASPECT4 og danner bookinglog for hhv. afhentning/levering og viser med "flueben", at bookingen er blevet udført. 4.6 Rekvisitioner (tilkøb) Dette nye modul i ASPECT4 Transport giver mulighed for, at man som disponent/speditør kan reservere omkostninger på booking-/chartequeniveau forud og så samtidigt oplyse et rekvisitionsnummer til leverandøren. Ud fra opsætning på varenumre og momsmatrice finder systemet selv ud af, hvilken slags moms der må forventes. Rekvisitioner bogføres som reservation og ligner reservationer, dog med et unikt nummer. Ved udkontering af leverandørfaktura laves så automatisk kontrol mod rekvisitionen og ved "næsten"- match bogføres omkostningen uden indblanding af disponent. Denne kontrol kan også ske automatisk, hvis man bruger OCR-indscanning via Multi-Support

15 Yderligere har man nu mulighed for i appl (chartequeregnskab) at søge på rekvisitionsnummer på tværs af charteque. 4.7 TomTom flådestyring (Lejepris) Vi har i samarbejde med en af vores kunder fået lavet en integration med TomToms flådestyring. Integrationen giver mulighed for, at man kan sende bookinger (afh./lev.) ud til de mobile navigationsenheder pr. charteque og/eller fra fordisponeringen. Når der sendes ud, bliver bookingens "PDA"-felt gult; når chaufføren har accepteret opgaven, bliver feltet orange; når man ankommer, sættes farven til grøn og ved "udført" sættes farven endeligt til blå, således at man som disponent kan følge status på de enkelte sendinger. Samtidig laves bookinglog ved "udført", således at track n' trace bliver opdateret og dermed tilgængelig i vores webløsning eller til brug i fx IFTSTA-meldinger til kunder/agenter. 4.8 Webløsning Vores nye webløsning har været gennem en større opdatering, så den nu fremstår som en endnu bedre servicemulighed i forhold til jeres kunder. De ændringer, der er kommet til, er fx følgende, som indgår i den webpakke, man eventuelt har købt tidligere: Integration med lagerhotel beholdning og transaktioner Mulighed for indtastning af verbal statusopdatering pr. booking Tidsfelter som fra-/til-tider Via bookingoprettelse kan kunden angive CMR-instruks, og nu kan alle felter undtagen adresse redigeres, indtil bookingen bliver for-/disponeret Der er lavet mulighed for, at kunden kan søge i jeres farligt gods-kartotek, således at varelinjer oprettes korrekt Tidligere oprettet booking kan nu kopieres og derefter frit redigeres Kunden kan nu via en "profil"-fane selv opsætte egne adresser og kolliarter

16 Efter bookingoprettelse/-redigering er der muligt at udskrive label, fragtbrev og/eller bookingformular. Disse udskrifter kan fremsendes via eller som noget nyt vises direkte på skærmen, hvorfra kunden så via browseren kan udskrive på egen printer. Hvis kunden bruger egne adresser, så er den del udvidet med flere informationer, fx om åbningstid, kontaktpersoner og bemærkninger. Disse data kopieres automatisk ind i webbookingen og bliver dermed tilgængelige i appl. 6201/11. Bruger kunden eget adressekartotek, kan disse adresser også blive matchet mod appl adresser jf. samme løsning som til EDI. Efterfølgende billede viser fx bookingoversigten i webløsningen med mulighed for udsøgning, kopiering af tidligere sendinger, redigering indtil disponeret samt "flueben", når bookingen er markeret som leveret. 4.9 CrossWork (tilkøb) CrossWork er EG's eget system til arkivering af fx s, DocManager-dokumenter og fx Word-dokumenter (inklusive generering af Word-dokumenter ud fra skabeloner). CrossWork er baseret på Microsofts SharePoint og kræver bl.a. ekstra licenser og server. I forhold til ASPECT4 Transport er der lavet "genveje" til visning af arkiv på kunde, booking og chartequeniveau. Derudover er det muligt at vedhæfte tidligere arkiverede dokumenter til fragtbrevsudskrift, og det er muligt at medsende indscannet fragtbrev til faktura elektronisk. Indscanning af fragtbreve er også muligt via CrossWork og passende scannerudstyr

17 4.10 Statistikker Der er udviklet en helt ny vognmandsstatistik, hvor man kan lave en sammenligning af de krediteringer, der fx er lavet i måned 1 kontra måned 2, og så se udvikling i beløb og satser. Statistikken baseres naturligvis på vognkrediteringer. I ASPECT4 Transport findes modulet "Transport datawarehouse - TDW" (tilkøb), som kort fortalt er en tabel pr. booking og charteque med en række forskellige nøgler og summeringer, som fx vægt, paller, omsætning, omkostning mm. TDW bruges normalt direkte via QUERY eller som integration mod BI-produkter. Nu er der dog kommet en ASPECT4-statistik, som giver overblik pr. kunde i forhold til eksempelvis omsætning i en bestemt periode eller opdelt pr. måned, og så man har mulighed for "drill-down" pr. chartequeafdeling og trafik. I statistikken vises også hvis opsat omkostning pr. booking (modulet kundedb) PDA Gatehouse (tilkøb/leje) I samarbejde med Gatehouse og Freja har vi udviklet en "State-of-the-art" PDA-løsning til brug i fx national afdeling. Fra ASPECT4 sendes charteque og fordisponeringer ud til PDA'en. Alt, der sendes til PDA/trækkeren på en given dag, samles på et dagscharteque i ASPECT4, hvorfra man så kan lave en "tæt på" fuldautomatisk kreditering af vognmanden/egen bil

18 Selve krediteringen er baseret på de ting, der sker via PDA det kan fx være logon, logoff, trailerkobling, trailerafkobling, trailerflytning, gods afhentet, gods leveret, gods stillet på rampe, gods flyttet mellem 2 trailere. Disse hændelser bliver automatisk opdateret i ASPECT4 både som en PDA-log på trækkeren i appl. 7101, bookinglog samt ruten, som trækkeren har tilbagelagt punkt for punkt i løbet af dagen inklusive km og tidsforbrug. I PDA'en er det også muligt eksempelvis at udskrive nye labels samt at rette på antal, hvis der fx hentes tre paller i stedet for de bookede to paller. Her kan kunden så også kvittere for fx leveringen på skærmen, og chaufføren kan tage billede af eventuel skade på godset. Kvittering og billeder uploades til ASPECT4 og arkiveres til internt brug og til brug i vores webløsning. En nærmere beskrivelse af PDA'ens funktioner kræver en dialog og gennemgang med EG og Gatehouse Booking EDI Muligheden for at sende statusmeldinger til kunder eller agenter er blevet forbedret. Eksempelvis kan man opsætte pr. logkode, om denne skal sendes til kunder og/eller agenter. Det vil sige, at man fx kan bruge statuskoden "Leveret" som trigger for statusmelding retur til en agent. I forhold til EDI har man ofte problemer med adresser specielt hvis disse skal matche egne adresser i appl Der er nu lavet en ny form for mapning. Adresser (afhentning, levering, modtager, afsender), der ikke tidligere er blevet matchet, lægges ind i appl. 9111, hvorfra man som bruger manuelt kan lave et match mod en adresse i appl Når dette match er lavet, så vil alle efterfølgende EDI'er med samme adresse automatisk få et kundenummer på sig, så man dermed har bookinger, der er korrekt oprettet. Ved afsendelse af EDI er det også muligt at få dannet eventuelle kolli-stregkoder forud, således at disse kan komme med i EDI'en til fx en agent. En anden ny funktion er, at man pr. agent (appl. 7136) kan angive en ny labeltype, som både kan styre design af "hob-specifik" label og håndtere afsendelse af EDI til en række tilknyttede agenter automatisk ud fra leveringspostnummer Luftfragt Luftfragt har fået en større opdatering specielt i forhold til mulighed for dannelse af dokumenter via Doc- Manager således at man kan undgå fortrykte formularer. Ved brug af DocManager kan man nu også specifikt vælge de dokumenter, der skal udskrives. Der er desuden lavet nogle forbedringer til eksempelvis indtastning af handling, accounting og vareinfo, og gebyr for olie/security kan håndtere minimumpriser. I appl er det nu muligt at udsøge på specifikke luftfragtsfelter som fx fra-/til-destination

19 4.14 Vedhæftning af POD til faktura (tilkøb) Til de kunder, der bruger Multi-Support og som indscanner fragtbreve, er det nu muligt at få disse medsendt ved enkelt faktura, således at man kan udnytte, at faktura inkl. POD sendes elektronisk som pdf'er Automatisk mailadvisering til kunder Via bookingskabeloner kan man opsætte, at når en booking er "færdig", så skal der sendes en advisering til de mailadresser, man gemmer i skabelonen. Selve adviseringen kan ske manuelt via bookingbilledet eller automatisk via en robotfunktion, der samler de bookinger op, der er klar til advisering. Selve adviseringsmailen skal tilpasses til de ønsker, man måtte have til udseendet og indholdet. Adviseringen kan principielt ske fx før levering, eller efter at leveringen er udført. 5 Databaseteknik I forbindelse med overgangen til release 2/3 blev filer i AKS/ØKO omlagt til SQL-tabeller. Dette sker så også nu for transportfiler med undtagelse af en række "work"-kartoteker. Denne ekstra omlægning/konvertering sker efter det generelle releaseløft og er blot en "teknisk" ændring, der gør, at databasen efterfølgende nemmere kan udvides og kan gøre brug af nye felttyper, sådan som det eksempelvis allerede er sket i visse AKS-/ØKO-tabeller. 6 Databaseændringer De databaseændringer, der er sket hen over release 3 og i forbindelse med release 4, bliver automatisk håndteret, når releasen 4 installeres og konverteres. Databaseændringerne ses nemmest via styklisten til pakke

20 ASPECT4 DAY Gense kundevideoer og find spændende materiale fra ASPECT4 DAY Gå ind på eller scan QR-koden: EG

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Introduktion. Brugerdialog

Introduktion. Brugerdialog - 1 - Introduktion Release 3 af ASPECT4 Transport er en sammensmeltning af release 2 og release 3. Vi valgte af tidsmæssige hensyn, at release 2 ikke blev til en officiel release, men primært en udviklingsrelease

Læs mere

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW.

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.5.00 Opdatering 69985 pr. 31.05.14. Husk også 69986. Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Forny kunde/partnerbonus system * Fornyet afvigelsesrapportering

Læs mere

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Transport. EG www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Transport. EG www.eg.dk/aspect4day ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 Transport EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Release 5-temaer... 1 2.1 ASPECT4 Client... 1 2.2 Insight Search... 2 2.3 Infoboards... 2

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.3.00 Opdatering 64500 pr. 31.7.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.2.00 Opdatering 63770 pr. 06.01.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Der er lavet flere afkrydsningsfelter ift. Gatehouse overvågning køl, dørsensor og afkobling.

Der er lavet flere afkrydsningsfelter ift. Gatehouse overvågning køl, dørsensor og afkobling. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.8.00 Opdatering 72321 pr. 20.7.15 Indhold 6108 Mulighed for "gruppemail" på bruger *XXXXX. Mail angives i linjen. Rettelsen bruges i PDA, GH overvågning og crossdocking.

Læs mere

6109 Underafdelingens adresse kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. Farlig gods kan medtages ved opbygning af egne udskrifter.

6109 Underafdelingens adresse kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. Farlig gods kan medtages ved opbygning af egne udskrifter. ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.5.00 Opdatering 74720 pr. 10.6.16 I denne release er følgende filer ændret eller nye Indhold ABVFMST: EDI farlig gods udvidet EDPIMST/WRK: Nye EDI filer til styring af

Læs mere

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende:

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.7.01 Opdatering 76337 pr. 31.01.17 Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: - Opdateringsstyring ift. interne bookinger

Læs mere

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende:

Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.9.00 Opdatering 78778 pr. 8.12.17 Denne opdatering indeholder overordnet en række funktionelle tilpasninger specielt følgende: - Farlig gods på bookinger, udskrifter og

Læs mere

6159 Mulighed for luk for, at se/ændre på tilbudsniveau, hvis tilbuddet ikke er oprettet af aktuel bruger

6159 Mulighed for luk for, at se/ændre på tilbudsniveau, hvis tilbuddet ikke er oprettet af aktuel bruger ASPECT4 Transport Releaseniveau 5.4.00 Opdatering 73730 pr. 20.1.16 Database Der er lavet en række nye tabeller og database ændringer. - ABVFMST nye felter ift. EDI modtagelse af farlig gods. - MANOTER

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering. ASPEC4 rælast (=fejl, S=support/Info, =Opgave, W=Releaseønske) 6201 Sagsregistrering 00644073 F13 vedl. ekstra info virker ikke Ref. : R56 Der er kommet en ny mulighed for at kunne vedligeholde ekstra

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Web booking Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Indtast jeres Kundenummer og Kodeord Der er oprettet en adgang til hvert institut, som alle skal bruge. På den måde kommer faktura til det rette EAN

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nyt PDF arbejdskort, Garanti og Kulancebehandling, Elektronisk underskrift på arbejdskort fra Check-in på ipad Indhold Garanti-

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

SwipBox forsendelses modul til Magento

SwipBox forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til SwipBox forsendelses modul til Magento Version 1.2.7 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) W 00035629 Optimering af cockpits Der er lavet en performance forbedring i Logistik cockpits W 00072252 Vis samme ikon ifm. opstart som øverst på fanen Når man starter en applikation op, vises (kortvarigt)

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere