ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASPECT4. fit for business. Release 4 Transport. EG www.eg.dk/aspect4"

Transkript

1 ASPECT4 fit for business Release 4 Transport EG

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Client Mobility via apps Calculator (mobil) Chartequeoverblik (tablet+mobil) Ressourceoverblik (tablet) Chauffør-app (mobil) Statistik-app (tablet) Funktionelle tilpasninger Fakturering/vognkreditering/tilbud Bookingregistrering og -forudberegning Fuldautomatisk forkalkulation pr. charteque Integration til Emma og Butterfly toldsystemer Flerleddet disponering/ressource/sms Rekvisitioner (tilkøb) TomTom flådestyring (Lejepris) Webløsning CrossWork (tilkøb) Statistikker PDA Gatehouse (tilkøb/leje) Booking EDI Luftfragt Vedhæftning af POD til faktura (tilkøb) Automatisk mailadvisering til kunder Databaseteknik Databaseændringer... 16

3

4 1 Indledning Release 4 af ASPECT4 Transport er overordnet opdelt i 4 dele: Client Mobility via apps dvs. mulighed for tilgang til ASPECT4 via mobile enheder Generel releaseudvikling og kundeudviklingsprojekter Omlægning af transportfiler til SQL-definitioner. Nogle af de efterfølgende omtalte ændringer kan kræve tilkøb af ekstra moduler. De mest "hotte" ændringer siden release 3 er beskrevet her i dokumentet og overlapper dermed de to funktionsopdateringer, der er kommet i henholdsvis januar 2012 og august Til disse to funktionsopdateringer findes mere detaljerede beskrivelser. Ændringer siden august 2012 er dermed udelukkende beskrevet i dette releasehæfte. 2 Client Nyheder vedrørende klienten og generelle systemer kan man læse uddybende i de respektive releasehæfter. I forhold til klienten kan dog fremhæves, at man nu kan lave quickstart af en applikation i andet selskab samt lave sine egne kolonneregler. Ellers har klienten generelt set det "look", der kendes fra release 3. 3 Mobility via apps Den største del af releasen er denne gang gået til udvikling af apps, således at man nemt kan betjene ASPECT4 på farten enten via mobil* eller tablet*. De fem apps, der er udvalgt ift. transport, er følgende: Calculator beregning på standardtilbud Chartequeoverblik Chauffør færdigmelding af opgaver Ressourceoverblik Statistik-app. *Der er visse tekniske krav til disse mobile enheder. 3.1 Calculator (mobil) Med denne app kan man nemt få beregnet, hvad en "strøkunde" skal betale for at få fragtet gods fra fx Danmark til Tyskland. Appen beregner automatisk en pris ud fra opsatte standardtilbud, og herfra kan man så maile tilbuddet til kunden med det samme. Appen fungerer i sammenhæng med den automatiske forudberegning af bookinger (se efterfølgende)

5 3.2 Chartequeoverblik (tablet+mobil) Med denne app har man adgang til egne charteques, hvor slut dato (krævet) endnu ikke er overskredet. Ud fra chartequeoverblikket kan man få vist den bagvedliggende disponering inkl. start-/slutpunkter, bro/færger og trækkerskifte. Bookingpositioner kan repositioneres og eventuelt afdisponeres eller omdisponeres til andre egne charteque. Pr. charteque vises desuden eventuelle telefonnumre på chauffører, såfremt man skal have kontakt til disse. 3.3 Ressourceoverblik (tablet) Med denne app får man adgang til alle ressourcer dvs. trækkere og trailere. Det er muligt at lave selektion på udvalgte felter. Selve listen får sit input og dannes, som det er kendt fra appl i ASPECT4. Ud fra listen er det muligt at se, hvor ressourcen aktuelt befinder sig (kræver dog, at lokation på ressourcen opdateres fra flådestyring). Selve appen kan bruges særskilt eller som tillæg til chartequeoverblikket, når man som disponent har vagten

6 3.4 Chauffør-app (mobil) Med denne app får jeres chauffører eller tætknyttede vognmænd en oversigt over dagens opgaver ud fra den disponering og/eller fordisponering, man foretager i ASPECT4. Der er lagt "genveje" ind til disponentens telefonnummer og tilsvarende i forhold til kunden, hvor der skal afhentes eller leveres. Endelig og vigtigt så kan chaufføren færdigmelde de enkelte opgaver, hvorved ASPECT4's track n' trace-system opdateres både til gavn for disponenten samt i forhold til status til jeres kunder via fx IFTSTA-meldinger eller webløsningen

7 3.5 Statistik-app (tablet) I sammenhæng med bookingdatawarehouse (TDW) laves en app, hvor man som bruger straks får et overblik over de chartequeafdelinger, man har adgang til. Overblikket viser bl.a. aktuel omsætning/omkostning og DB samt ditto for samme periode sidste år. Det er muligt at gå et niveau ned, så summerne vises pr. trafik i stedet for. Udvalgte data vises både som tal og grafisk

8 4 Funktionelle tilpasninger Under dette punkt findes de mere almindelige tilpasninger enten releaseudvikling eller kundeudvikling, der har fundet vej til vores standardløsning. Efterfølgende er der en nærmere gennemgang af de enkelte punkter. Følgende muligheder bør dog lige fremhæves: Zoneindtastning i "regneark" Flot og kundevenligt tilbudslayout Automatisk forudberegning af indtægter Fuldautomatisk forkalkulation Vedhæftning af POD til faktura Udvidet integration til Emma Toldsystem Sms-afsendelse og -modtagelse Rekvisitionssystem ift. booking-/chartequeomkostninger Forbedret webløsning AWB via DocManager State-of-the-art PDA-løsning i samarbejde med Gatehouse. 4.1 Fakturering/vognkreditering/tilbud I appl (fakturakoder) er det nu muligt at lave regelstyring i forhold til fakturering, ligesom det er kendt i forhold til appl (tilbud). Dermed kan man styre helt generelt, hvornår såkaldte S-linjer i tilbud skal beregnes eller ikke. I appl (tilbud) er det gjort nemmere at vedligeholde og oprette zonetilbud, da alle priser/zoner nu kan angives på et samlet regnearkslignende billede. Yderligere kan man også her lave procentkorrektion på en gang eller blot på dele af zonerne/intervallerne

9 Ligeledes kan man nu lave "rabattilbud". Disse tilbud må kun indeholde tilbudsspecifikke rabatlinjer, og rabatten beregnes i forhold til de standardtilbud, der gælder for den aktuelle booking. Det vil sige, at ud over disse kundespecifikke rabattilbud skal man også lave en række standardtilbud på de destinationer, hvor man som virksomhed har transporter til. Standardtilbud oprettes på et internt kundenummer, og tilbudsudsøgning og fakturaudregning på standardtilbud virker på samme måde som på almindeligt kundetilbud. I forhold til tilbudsudskrift (tilkøb) er der lavet en række ændringer, således at det i dag fremstår meget flot og kundevenligt. Udskriften er naturligvis baseret på DocManager, hvor EG har udviklet et standardlayout, som håndterer de mest gængse tilbud både fast pris og i zoner. Tilbuddets forside blive automatisk genereret ud fra standardtekster/betingelser, der kan lægges ind i ASPECT4. På siden med selve priserne er der også fundet plads til postnumre/zoneinddeling. Yderligere er det nu muligt at få autoarkiveret tilbuddet ved godkendelse. Efterfølgende eksempel viser standardlayout (forside + pristabel), der naturligvis kan tilpasses i forhold til farver, logo og de standardbetingelser, der angives på forsiden

10 - 7 -

11 I ASPECT4 Transport findes applikationer til fuldautomatisk fakturering, intern afregning og når de rette forudsætninger er til stede også fuldautomatisk vognkreditering. I fuldautomatisk vognkreditering kan man nu også arbejde med graduerede satser i forhold til km-prisen. I vognkreditering kan man lave såkaldte status 38-krediteringer, dvs. krediteringer, der ikke automatisk sendes til betaling, før end de godkendes. Denne godkendelse kan nu ske automatisk, når alle POD'er er indscannet på det aktuelle charteque. I tillæg til dette er der nu mulighed for fuldautomatisk kreditering af en eventuel agent dvs. den agent, der påsættes fx eksportleveringsled eller importafhentningsled. I tilbud kan man også opsætte tilbud, der bruges til omkostningsfordeling, således at de enkelte bookinger får en beregnet intern omkostning. Denne funktion (KundeDB) er udbygget, så hver omkostning fordeles for sig, og yderligere kan man "flytte" disse fordelinger manuelt bagefter mellem de enkelte bookinger. Ved brug af KundeDB-modulet (tilkøb) får man dermed et DB pr. booking, som dermed via QUERY og statistikker kan ses pr. kunde fx fordelt pr. trafik eller andet relevant. 4.2 Bookingregistrering og -forudberegning I import er det nu muligt at lave instrukser til enkelt CMR og med mulighed for F4-søgning i standardinstrukser for nemmere registrering. Denne F4 kan også bruge i eksport. Der er også lavet en ændring til F4 kundesøgning generelt. Ved opsætning af denne ændring vil F4 først vise et billede, hvor man bare kan taste fx søgenavn eller telefonnummer, og hvis det, man taster, er 100 % unikt, så hentes kundenummeret automatisk med retur ellers vises blot den sædvanlige kundeliste med udsøgning på det indtastede. Så alt i alt en god optimering af dagligdagen. Tidsfelter kan nu angives som fra-/til-tider og kan medtages på relevante dokumenter via DocManager. Hvis man gør brug af "ægte" flerleddet booking fx tre afhentninger og en levering så kan disse nu registreres direkte pr. bookingvarelinje, og dermed kan man undgå brug af opsplitning via billedet afh.-/lev.- adresse. Dette kan også udnyttes ved fx import og indtastning via charteque. Da datadisciplin bliver en mere og mere vigtig kompetence, vil en bookingoprettelse nu (ud fra fragtbetaler) teste, om der findes tilbud til den pågældende kunde og aktuelle destination. Er der et match, vises kundenavn med grønt, ellers vises det med gult. Gøres der brug af standardtilbud, og har kunden ikke nogen matchende tilbud, så vises kundens navn med blåt, hvis standardtilbuddet matcher

12 I sammenhæng med dette, kan man også opsætte, således at alle bookinger automatisk bliver forudberegnet både web-, edi- og manuelt oprettede bookinger. Dette tilkøbsmodul giver dermed yderligere den gevinst, at beregningen bliver vist i flerleddet disponering, således at man som disponent får stillet indtægten automatisk til rådighed. Hvis man yderligere bruger frigivelse af bookinger, så vil disse interne booking også blive forudberegnet, så fx den nationale afdeling ditto har mulighed for at disponere med hensyn til forventet indtægt. Ved indtastning via charteque i appl. 6201/11 bruges nu samme chartequebillede som i appl det vil sige billedet med alle felter til rådighed. 4.3 Fuldautomatisk forkalkulation pr. charteque Denne funktion er udbygget med mulighed for kreditering eller hensættelse af omkostninger pr. agent. Ved eksempelvis angivelse af agentterminal på eksportleveringsled kan systemet fuldautomatisk udregne, hvilken omkostning der skal hensættes. Med hensyn til beregning af indtægt vises denne nu opdelt i to felter kundeindtægt samt eventuel intern indtægt. Intern indtægt beregnes typisk på interne bookinger, der er frigivet fra en original booking. Omvendt vises eventuelle interne omkostninger nu også i eget felt

13 4.4 Integration til Emma og Butterfly toldsystemer Specielt i forhold til Emma er der lavet en meget udvidet integration især i forhold til norske krav. Dermed kan man direkte fra ASPECT4 på både eksport- og importsiden klargøre fortoldning, NCTS og udførsel, der skal håndteres i Emma. Efter håndtering i Emma opdateres ASPECT4 med en række statusinformationer til brug for blandt andet udskrifter, historiksøgning og fakturering. Emma-integrationen har påvirket skærmbilleder i eksempelvis appl (toldkredit), 6201/11 (F14 toldbilledet), 6211 mht. blandt andet importør/toldkode, 6181 mht. nye toldfelter, MRN-numre og afsendelse til Emma, 7535 mht. tildeling af godsnumre samt afsendelse til Emma

14 4.5 Flerleddet disponering/ressource/sms I forhold til ressource er der lavet en række forbedringer specielt med hensyn til håndtering af trækkerskifte samt de situationer, hvor traileren sættes af på færge eller tog. I ressourceoversigten håndteres de korrekte fra-/til-steder, datoer/tider ift. de enkelte trækkere, der håndterer traileren. Derudover er der lavet en række nye selektionsmuligheder på fx datoer og postnumre. I forhold til flerleddet disponering er det muligt at "hakke af", om der er dokumenter arkiveret på den enkelte booking. De enkelte bookingers status kan man desuden farvestyre rød/gul/grøn. Yderligere vises "truckikon", når der er sendt info til chauffør via instruks, sms, PDA, TomTom eller chauffør-app. Via fordisponeringen kan man vælge at udskrive enten eget fragtbrev eller CMR afhængig af opsætning. Desuden kan labels med stregkoder udskrives via egen knap. Efter ønske sammentælles mængder nu også kun 1 gang pr. booking (og ikke pr. led). Ønskes den gamle funktionalitet tilbage igen, så skal dette sættes op som parameter. I forhold til sms-afsendelse er der sket en række udvidelser. Sms-teksten er gjort større, det er muligt at trække data fra flere bookingfelter, man kan vælge at sende "sms" som . Yderligere kan en chauffør nu svare retur på en sms, når godset er hentet eller leveret. Disse svar kommer automatisk ind i ASPECT4 og danner bookinglog for hhv. afhentning/levering og viser med "flueben", at bookingen er blevet udført. 4.6 Rekvisitioner (tilkøb) Dette nye modul i ASPECT4 Transport giver mulighed for, at man som disponent/speditør kan reservere omkostninger på booking-/chartequeniveau forud og så samtidigt oplyse et rekvisitionsnummer til leverandøren. Ud fra opsætning på varenumre og momsmatrice finder systemet selv ud af, hvilken slags moms der må forventes. Rekvisitioner bogføres som reservation og ligner reservationer, dog med et unikt nummer. Ved udkontering af leverandørfaktura laves så automatisk kontrol mod rekvisitionen og ved "næsten"- match bogføres omkostningen uden indblanding af disponent. Denne kontrol kan også ske automatisk, hvis man bruger OCR-indscanning via Multi-Support

15 Yderligere har man nu mulighed for i appl (chartequeregnskab) at søge på rekvisitionsnummer på tværs af charteque. 4.7 TomTom flådestyring (Lejepris) Vi har i samarbejde med en af vores kunder fået lavet en integration med TomToms flådestyring. Integrationen giver mulighed for, at man kan sende bookinger (afh./lev.) ud til de mobile navigationsenheder pr. charteque og/eller fra fordisponeringen. Når der sendes ud, bliver bookingens "PDA"-felt gult; når chaufføren har accepteret opgaven, bliver feltet orange; når man ankommer, sættes farven til grøn og ved "udført" sættes farven endeligt til blå, således at man som disponent kan følge status på de enkelte sendinger. Samtidig laves bookinglog ved "udført", således at track n' trace bliver opdateret og dermed tilgængelig i vores webløsning eller til brug i fx IFTSTA-meldinger til kunder/agenter. 4.8 Webløsning Vores nye webløsning har været gennem en større opdatering, så den nu fremstår som en endnu bedre servicemulighed i forhold til jeres kunder. De ændringer, der er kommet til, er fx følgende, som indgår i den webpakke, man eventuelt har købt tidligere: Integration med lagerhotel beholdning og transaktioner Mulighed for indtastning af verbal statusopdatering pr. booking Tidsfelter som fra-/til-tider Via bookingoprettelse kan kunden angive CMR-instruks, og nu kan alle felter undtagen adresse redigeres, indtil bookingen bliver for-/disponeret Der er lavet mulighed for, at kunden kan søge i jeres farligt gods-kartotek, således at varelinjer oprettes korrekt Tidligere oprettet booking kan nu kopieres og derefter frit redigeres Kunden kan nu via en "profil"-fane selv opsætte egne adresser og kolliarter

16 Efter bookingoprettelse/-redigering er der muligt at udskrive label, fragtbrev og/eller bookingformular. Disse udskrifter kan fremsendes via eller som noget nyt vises direkte på skærmen, hvorfra kunden så via browseren kan udskrive på egen printer. Hvis kunden bruger egne adresser, så er den del udvidet med flere informationer, fx om åbningstid, kontaktpersoner og bemærkninger. Disse data kopieres automatisk ind i webbookingen og bliver dermed tilgængelige i appl. 6201/11. Bruger kunden eget adressekartotek, kan disse adresser også blive matchet mod appl adresser jf. samme løsning som til EDI. Efterfølgende billede viser fx bookingoversigten i webløsningen med mulighed for udsøgning, kopiering af tidligere sendinger, redigering indtil disponeret samt "flueben", når bookingen er markeret som leveret. 4.9 CrossWork (tilkøb) CrossWork er EG's eget system til arkivering af fx s, DocManager-dokumenter og fx Word-dokumenter (inklusive generering af Word-dokumenter ud fra skabeloner). CrossWork er baseret på Microsofts SharePoint og kræver bl.a. ekstra licenser og server. I forhold til ASPECT4 Transport er der lavet "genveje" til visning af arkiv på kunde, booking og chartequeniveau. Derudover er det muligt at vedhæfte tidligere arkiverede dokumenter til fragtbrevsudskrift, og det er muligt at medsende indscannet fragtbrev til faktura elektronisk. Indscanning af fragtbreve er også muligt via CrossWork og passende scannerudstyr

17 4.10 Statistikker Der er udviklet en helt ny vognmandsstatistik, hvor man kan lave en sammenligning af de krediteringer, der fx er lavet i måned 1 kontra måned 2, og så se udvikling i beløb og satser. Statistikken baseres naturligvis på vognkrediteringer. I ASPECT4 Transport findes modulet "Transport datawarehouse - TDW" (tilkøb), som kort fortalt er en tabel pr. booking og charteque med en række forskellige nøgler og summeringer, som fx vægt, paller, omsætning, omkostning mm. TDW bruges normalt direkte via QUERY eller som integration mod BI-produkter. Nu er der dog kommet en ASPECT4-statistik, som giver overblik pr. kunde i forhold til eksempelvis omsætning i en bestemt periode eller opdelt pr. måned, og så man har mulighed for "drill-down" pr. chartequeafdeling og trafik. I statistikken vises også hvis opsat omkostning pr. booking (modulet kundedb) PDA Gatehouse (tilkøb/leje) I samarbejde med Gatehouse og Freja har vi udviklet en "State-of-the-art" PDA-løsning til brug i fx national afdeling. Fra ASPECT4 sendes charteque og fordisponeringer ud til PDA'en. Alt, der sendes til PDA/trækkeren på en given dag, samles på et dagscharteque i ASPECT4, hvorfra man så kan lave en "tæt på" fuldautomatisk kreditering af vognmanden/egen bil

18 Selve krediteringen er baseret på de ting, der sker via PDA det kan fx være logon, logoff, trailerkobling, trailerafkobling, trailerflytning, gods afhentet, gods leveret, gods stillet på rampe, gods flyttet mellem 2 trailere. Disse hændelser bliver automatisk opdateret i ASPECT4 både som en PDA-log på trækkeren i appl. 7101, bookinglog samt ruten, som trækkeren har tilbagelagt punkt for punkt i løbet af dagen inklusive km og tidsforbrug. I PDA'en er det også muligt eksempelvis at udskrive nye labels samt at rette på antal, hvis der fx hentes tre paller i stedet for de bookede to paller. Her kan kunden så også kvittere for fx leveringen på skærmen, og chaufføren kan tage billede af eventuel skade på godset. Kvittering og billeder uploades til ASPECT4 og arkiveres til internt brug og til brug i vores webløsning. En nærmere beskrivelse af PDA'ens funktioner kræver en dialog og gennemgang med EG og Gatehouse Booking EDI Muligheden for at sende statusmeldinger til kunder eller agenter er blevet forbedret. Eksempelvis kan man opsætte pr. logkode, om denne skal sendes til kunder og/eller agenter. Det vil sige, at man fx kan bruge statuskoden "Leveret" som trigger for statusmelding retur til en agent. I forhold til EDI har man ofte problemer med adresser specielt hvis disse skal matche egne adresser i appl Der er nu lavet en ny form for mapning. Adresser (afhentning, levering, modtager, afsender), der ikke tidligere er blevet matchet, lægges ind i appl. 9111, hvorfra man som bruger manuelt kan lave et match mod en adresse i appl Når dette match er lavet, så vil alle efterfølgende EDI'er med samme adresse automatisk få et kundenummer på sig, så man dermed har bookinger, der er korrekt oprettet. Ved afsendelse af EDI er det også muligt at få dannet eventuelle kolli-stregkoder forud, således at disse kan komme med i EDI'en til fx en agent. En anden ny funktion er, at man pr. agent (appl. 7136) kan angive en ny labeltype, som både kan styre design af "hob-specifik" label og håndtere afsendelse af EDI til en række tilknyttede agenter automatisk ud fra leveringspostnummer Luftfragt Luftfragt har fået en større opdatering specielt i forhold til mulighed for dannelse af dokumenter via Doc- Manager således at man kan undgå fortrykte formularer. Ved brug af DocManager kan man nu også specifikt vælge de dokumenter, der skal udskrives. Der er desuden lavet nogle forbedringer til eksempelvis indtastning af handling, accounting og vareinfo, og gebyr for olie/security kan håndtere minimumpriser. I appl er det nu muligt at udsøge på specifikke luftfragtsfelter som fx fra-/til-destination

19 4.14 Vedhæftning af POD til faktura (tilkøb) Til de kunder, der bruger Multi-Support og som indscanner fragtbreve, er det nu muligt at få disse medsendt ved enkelt faktura, således at man kan udnytte, at faktura inkl. POD sendes elektronisk som pdf'er Automatisk mailadvisering til kunder Via bookingskabeloner kan man opsætte, at når en booking er "færdig", så skal der sendes en advisering til de mailadresser, man gemmer i skabelonen. Selve adviseringen kan ske manuelt via bookingbilledet eller automatisk via en robotfunktion, der samler de bookinger op, der er klar til advisering. Selve adviseringsmailen skal tilpasses til de ønsker, man måtte have til udseendet og indholdet. Adviseringen kan principielt ske fx før levering, eller efter at leveringen er udført. 5 Databaseteknik I forbindelse med overgangen til release 2/3 blev filer i AKS/ØKO omlagt til SQL-tabeller. Dette sker så også nu for transportfiler med undtagelse af en række "work"-kartoteker. Denne ekstra omlægning/konvertering sker efter det generelle releaseløft og er blot en "teknisk" ændring, der gør, at databasen efterfølgende nemmere kan udvides og kan gøre brug af nye felttyper, sådan som det eksempelvis allerede er sket i visse AKS-/ØKO-tabeller. 6 Databaseændringer De databaseændringer, der er sket hen over release 3 og i forbindelse med release 4, bliver automatisk håndteret, når releasen 4 installeres og konverteres. Databaseændringerne ses nemmest via styklisten til pakke

20 ASPECT4 DAY Gense kundevideoer og find spændende materiale fra ASPECT4 DAY Gå ind på eller scan QR-koden: EG

Introduktion. Brugerdialog

Introduktion. Brugerdialog - 1 - Introduktion Release 3 af ASPECT4 Transport er en sammensmeltning af release 2 og release 3. Vi valgte af tidsmæssige hensyn, at release 2 ikke blev til en officiel release, men primært en udviklingsrelease

Læs mere

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW.

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.5.00 Opdatering 69985 pr. 31.05.14. Husk også 69986. Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Forny kunde/partnerbonus system * Fornyet afvigelsesrapportering

Læs mere

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende.

Der findes uddybende præsentationer til en række af de nye faciliteter efterfølgende. ASPECT4 Transport Releaseniveau 3.3.00 Opdatering 64500 pr. 31.7.12 Inden denne opdatering kan installeres skal tidligere opdateringer være installeret check via appl. 361, at system 413 er på minimum

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Web booking Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Indtast jeres Kundenummer og Kodeord Der er oprettet en adgang til hvert institut, som alle skal bruge. På den måde kommer faktura til det rette EAN

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

ASPECT4 Day den 9 april 2013

ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Økonomistyring Release 4 Ved Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Apps til ASPECT4 Økonomistyring Mobilitet - Make the most of the moment Driftsforespørgsel App til

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til afsendere TNT Express Import system Et enkelt onlineværktøj, der gør det lettere for afsender og modtager at håndtere importforsendelser. TNTs Express Import system

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Tag et kig på CONSIGNOR Nordens mest

Tag et kig på CONSIGNOR Nordens mest Tag et kig på CONSIGNOR Nordens mest anvendte TA system Mere end 10.000 virksomheder anvender CONSIGNOR EDI-SOFT DANMARK www.edi-soft.dk OM EDI-Soft EDI-Soft Danmark A/S Bredskifte Allé 11 8210 Aarhus

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

TransFleet i markedet

TransFleet i markedet Indhold TransFleet i markedet... 3 Løsningens funktionalitet... 4 Ordreadministration (booking, fragtrater og afvigelser)... 4 Turplanlægning (afregning, optimering, turregnskab, kort)... 4 Opfølgning

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere