Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation /135 Ny struktur på sundhedsområdet /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v /137 Frigivelse af midler til ESDH /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" /139 Budgetforslag for 2007 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest /140 Budgetforslag 2007 for Modtagestation Vendsyssel /141 Økonomirapportering, Voksenservice og Arbejdsmarkedsområdet, Dronninglund Kommune /142 Indeklimaproblemer på Klokkerholm Skole /143 Byggemodning af Ådalen /144 Etablering af fælles parkeringsplads /145 Kommunegaranti til Jerslev Varmeværk /146 Positive og negative tillægsbevillinger til Brønderslev Kommune /147 Forrentning af oparbejdede anlægsudgifter /148 Årsrapport for fonden Brønderslev Udviklingspark /149 Renovering af Brønderslev-Hallen /150 Orientering Lukkede sager: 22/151 Forlængelse af kontrakt /152 Salg af areal i Hjallerup Erhvervspark /153 Orientering - lukket møde

3 Bemærkninger/ændringer til dagsorden: Peer Thisted vedrørende punkt 5.

4 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 188 Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Ingen.

5 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Projektgruppen vedrørende Ældre og Handicappede er nu færdige med deres arbejde og har fremlagt rapport således: 1. Aktivitetsområdet: Området organiseres med 1 fælles leder, der er ansvarlig for drift af aktiviteterne fordelt på de 11 plejecentre samt Rosendalscentret. Lederen refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 2. Handicapområdet (voksen/handicap) Projektgruppen er enig i delprojektgruppens konklusioner og indstiller, at der vælges forslag 2 det vil sige en opgavestyret organisering af området inkl. en stabsfunktion. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 3. Demensområdet Området organiseres med 2 fuldtidsansatte demenskoordinatorer. Demenskoordinatorerne refererer til lederen af ældreområdet Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 4. Forebyggende hjemmebesøg Delprojektgruppen anbefaler at forebyggende hjemmebesøg organiseres under ældreområdet. Medarbejderne der foretager forebyggende hjemmebesøg refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 5. Hjemmeplejen/plejehjem Der foreligger 2 forslag: Forslag A: fremsat af delprojektgruppen Forslag B: fremsat af Jan Lindbjerg, Ældreleder i Dronninglund. Forslag A: Der skal være en leder af ældreområdet, samt en souschef for området. Der skal være adskillelse af Frit Valgs området og det øvrige område, således at der er distriktsledere og centerledere. Center- og distriktsledere refererer til lederen af ældreområdet.

6 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 190 Denne model lever op til kravene i Lov om Frit Valg, tager udgangspunkt i en BUM-model og giver mulighed for afregning af Frit Valgs ydelser. Forslag B: Ældreområdet deles i 2 organisationer, med 1 leder for plejeboligerne og 1 leder for hjemmeplejen. Ved denne model får hver leder færre medarbejdere. Der lægges fortsat vægt på at der er centerledere og distriktsledere Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget beslutter Vedr. pkt. 5: At området organiseres med 1 leder af hele ældreområdet jfr. ovenstående forslag A. Vedr. pkt. 1-4: At disse områder organiseres som foreslået af projektgruppen Underudvalget for Ældre og Handicappede besluttede i møde den 11. maj 2006 at sende forslaget i høring og herefter behandle sagen påny. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni, at Forretningsledelsens forslag godkendes. Udvalget sikres løbende tilbagemeldinger ved eventuelle justeringer af strukturen. Der gøres status efter et år. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede, men dog således at serviceniveau for demensområdet også først fastlægges i forbindelse med budgetlægningen. Bemærk, at bilag 5.1 indeholder samlet resumé af sagsfremstillingen. Bilag: Indholdsfortegnelse Bilag 0 Beskrivelse af Bilag 0.1 Kommissorium af Bilag 1 1 Forslag fra Grønningen pr 7-2 Bilag 1 2 Stengården Bilag 1 3 Aldersro Bilag 1 4 Rosendalscenteret Bilag 1 5 Hellevadlund Bilag 1 6 Margrethelund Bilag 1 7 Tonnishave Bilag 1 8 Risagerlund Bilag 1 9 Generelt om tilbud-støttevenner Bilag 1 10 Beskrivelse af Grønningen

7 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 191 Bilag 1.11 Mødekalender og referater fra delprojektgrupen Bilag 2 1 Bofællesskaber endelig rapport Bilag 3 1 Demensområdet Bilag 4 1 Forebyggende hjemmebesøg Bilag 5 1 Skema c hjemmepleje og plejehjem Bilag 5 2 Organisationsdiagram - forslag A Bilag 5 3 Forslag til viderearbejdelse for ny struktur Bilag 5 3a Ældreområdet oversigt-bilag Bilag 5 4 Ledermøde omkring fremtiden i den nye kommune Bilag 5 5 Referat fra dialogmøde 0711 Bilag 5 6 Dialogmøde hjpl plhj Bilag 5 7 Dialogmøde den 14 nov 2005 eftermiddag hjpl plhj Bilag 5 8 Dialogmøde den 14 nov 2005 formiddag hjpl plhj Bilag 5 9 Dialogmøde den 17 nov 2005 Brønderslev hjpl plhj Bilag 5 10 Bilag til delprojektgruppens svar hjpl plhj Bilag 5 11 Referat af møde 29 Bilag 5 12 Referat af møde i projektgruppe Bilag 5 13 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 14 Notat vedr organisering Bilag 5 15 Referat af møde i delprojektgruppe 8 Bilag 5 16 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 17 Notat vedr organisering Bilag 5 18 Referat af møde i delprojektgruppe 0601 Bilag 5 19 Ledelse af Ældreområdet i den nye kommune Bilag 5 20 Organisationsdiagram - forslag B Høringssvar af 30. maj 2006 fra DSI Referat fra LSU Ældreområdet af 29. maj 2006 Høringssvar af fra SektorMED-udvalget for Ældre og Handicappede Høringssvar - organisering af ældreområdet - ny kommune Høringssvar fra Aktivitetshuset, Brønderslev Høringssvar fra de 5 boformer Referat fra ekstraordinært fælles MED den 2 juni 2006 Høringssvar af vedr fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

8 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Indledning: Målet med kommunalreformen på det sociale område er at sikre en udvikling, hvor der er kvalificerede tilbud til blandt andet sindslidende. Alle borgere med behov for en socialfaglig indsats skal have de nødvendige bo tilbud og anden hjælp i deres nærmiljø, og i sammenhæng med det liv, som leves af andre borgere. Sammenlægningsudvalget har besluttet at overtage døgninstitutionen Hedebo. Det er en ny opgave i forhold til tidligere. Kommissorium: Projektgruppens opgave er at beskrive og analysere den socialpsykiatriske indsats, på baggrund af områdets opgaveløsning og organisering i dag, samt at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan den fremtidige indsats kan planlægges og udføres i Brønderslev- Dronninglund Kommune. Projektgruppen har set det som sin opgave at videreudvikle de socialpsykiatriske tilbud til personer med sindslidelser, baseret på respekt og ligeværd. Der skal gives det mindst muligt indgribende tilbud med respekt for den sindslidendes selvbestemmelsesret. Det betyder, at samfundets almindelige sociale hjælpetilbud skal benyttes i det omfang, det er muligt. Beskrivelse af tilbud i de to kommuner: Væresteder. Der er værestedet Oasen i Dronninglund og værestedet De Blå Hus i Brønderslev. I Oasen er der åbent 27 timer om ugen. I Det Blå Hus er der åbent 40 timer om ugen. En længere åbningstid giver mulighed for at have flere aktiviteter, herunder aktiviteter ude af huset. Det kan være udflugter og lignende, og det kan være i forhold til, at der er personale, som er med til at støtte borgerne i forhold til eksempelvis undervisning og idræt. Støttecenter. Der er ikke et støttecenter i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et støttecenter, som fungerer rigtig godt. Det er med til at skabe struktur i hverdagen at skabe og være med i et fællesskab, at opleve, der er forventninger og brug for én. Støttecentret har åbent 3 timer alle hverdage. Hjemmevejledere. Der er hjemmevejledere i begge de nuværende kommuner. Der er en tendens til, at der bliver større behov for hjemmevejledere, idet borgerne bliver udskrevet tidligere fra psykiatrisk hospital.

9 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 193 Bofællesskab. Der er ikke et bofællesskab i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et bofællesskab for 4 borgere. Det er et-rums boliger, og det ville være ønskeligt, at de kunne få 2- rums boliger. Der er efter gruppens vurdering et stort behov for bofællesskaber eller opgangsfællesskaber. Visitering til støttecenter og ydelser i borgerens eget hjem. I lighed med hjemmeplejen har gruppen anbefalet, at visitering til de ovennævnte ydelser fremover sker via den centrale visitation, og således at der kommer repræsentation fra socialpsykiatrien med ved visitering af ydelser, ud fra en betragtning om, at man i socialpsykiatrien har et nært og godt kendskab til målgruppen. Organisatorisk. Der er en daglig leder af socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. I Dronninglund Kommune har der været konstitueret en leder det sidste års tid. Kommunalreformen har betydet, at der også bliver et døgntilbud (Hedebo), som organisatorisk skal høre under socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det betyder, at der skal være en overordnet leder for socialpsykiatrien, en daglig leder for de to væresteder, hjemmevejledere og støttecenter samt en daglig leder for døgntilbud og bofællesskaber. Der vil blive et godt ledelsesteam til at få hverdagen til at fungere samt til at skabe udvikling m.v. Økonomi: Konsekvens ved valg af højeste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af middel serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af laveste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af mellem serviceniveau 5% (Svarer til rammeudmeldingen) Økonomi i kr. Personale i årsværk ca. 20, , ca ca. 16,2 Indstilling: Projektgruppen indstiller, at man indenfor områderne godkender det højeste serviceniveau, som betyder:

10 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 194 At der bibeholdes et værested fysisk i såvel Dronninglund som Brønderslev, samt at der er en samlet åbningstid på 40 timer ugentligt. At der etableres et støttecenter i såvel Brønderslev som Dronninglund ud fra de gode erfaringer der er med støttecenter, samt i forhold til nærhedsprincippet. At tilbudet vedrørende hjemmevejledning fortsætter med den ændring, at der fra 1. januar 2007 sker en central visitering til ydelser At der bliver en afdelingsleder for væresteder, støttecenter og hjemmevejledere, samt en afdelingsleder for døgninstitutionen Hedebo og bofællesskaber, udover den overordnede socialpsykiatrileder. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende organisation (model 1), således at de faglige afdelingsledere er daglige ledere af de respektive institutioner. Med hensyn til de øvrige indstillinger vedrørende serviceniveau, åbningstider og støttecentre bør dette indgå i en samlet politisk afvejning i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni 2006, at Forretningsledelsens indstilling godkendes. Udvalget anbefaler endvidere, at også serviceniveauet i forhold til antallet af bofællesskaber afvejes i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede. Bilag: Forslag til fremtidig organisation af socialpsykiatrien ÆOH Resumé af forslag til organisation af socialpsykiatrien Skema C Økonomi i socialpsykiatrien Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

11 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret Sagsfremstilling: BESK/ØP/SLU Projektgruppe 17 har på baggrund af sit kommissorium fra marts 2005 udarbejdet forslag til fremtidig organisering af arbejdet i det kommende Pilotjobcenter. Materialet er samlet i rapporter fra de forskellige delprojekter og i afsluttende beskrivelse fra Projektgruppe 17. Af materialet fremgår det, at der i det fremtidige Pilotjobcenter ønskes fokus på, at behov hos den ledige skal styre indsatsen ikke forsørgelsesgrundlag. Der lægges op til, at den ledige skal have hjælp til selvhjælp i en Jobbutik. Der lægges endvidere op til, at hvis dette ikke er hjælp nok mødes den ledige af et jobsøgningsteam som skal hjælpe den ledige videre. Virksomhedsservice betyder i dag noget forskelligt for henholdsvis de statslige og de kommunale medarbejdere. Dette ønskes ændret ved sammenlægningen, da virksomhedsservice skal udføres på tværs af de forskellige opgaver. De kommunale projekter ønskes benyttet ved opkvalificering af henholdsvis forsikrede og ikke forsikrede ledige og benyttet i højere grad til arbejdsprøvning af sygemeldte borgere i kommunen. Der ønskes fokus på tidlig indsats for både ledige og sygemeldte borgere. Indstilling: Projektgruppen anbefaler, at der arbejdes videre i Jobcentret med tilrettelæggelse af indsatsen over for henholdsvis ledige og sygemeldte ud fra de foreliggende beskrivelser. Underudvalget for Beskæftigelse har i møde den 22. maj 2006 anbefalet projektgruppens indstilling. Sagen er herefter fremsendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til Midlertidigt Hovedsamarbejdsudvalg og Midlertidigt Samarbejdsudvalg til høring. Høringssvar vedlægges. Underudvalget for Beskæftigelse anbefaler i møde den 15. juni 2006, at indkomne høringssvar tages til efterretning. Udvalget anbefaler endvidere, at der arbejdes videre i jobcentret med indsatsen over for nuværende ledige og sygemeldte ud fra projektgruppens foreliggende indstillinger. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende ledelsesmodel og organisering af indsatsen i jobcentret, dog forudsættes lægekonsulentindsatsen organisatorisk placeret i sundhed.

12 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 196 Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Beskæftigelse og Forretningsledelsen. Bilag: Beskrivelse af funktioner i jobcentret Tilføjelse til beskrivelse af funktioner i Jobcentret Organisationsdiagram Kommissorium 17a delprojekt kontanthjælp Kommissorium 17b delprojekt sygedagpenge Kommissorium 17c delprojekt integration Kommissorium 17d delprojekt beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud Kommissorium 17e delprojekt sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik Kommissorium 17f delprojekt snitflader til andre forvaltninger 17a kontanthjælp afrapportering 17a organisationsplan kontanthjælp bilag a 17a beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet bilag b 17b sygedagpenge afrapportering 17c integrationsområdet afrapportering 17d beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud afrapportering 17e sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik afrapportering 17f snitflader til andre forvaltninger afrapportering Høringssvar fra MT-SU-Jobcenter af vedr organisering af Pilotjobcenter Høringssvar af fra MT-HSU -organisering af jobcenter Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefaling godkendt.

13 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation Sagsfremstilling: ØP/SLU Forretningsledelsen har tidligere anbefalet Sammenlægningsudvalget, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i fagenheden Børn og Kultur. Placeringen af Sundhedsplejen blev ligeledes anbefalet af Undervalget for Økonomi og Personale. Sammenlægningsudvalget besluttede efterfølgende i møde den 12. april 2006 at placere Sundhedsplejen i Sundhedsområdet. Sammenlægningsudvalget har senere drøftet og behandlet den fysiske placering af fag- og stabsenhederne på de to rådhuse. I drøftelserne blev der bl.a. spurgt til det hensigtsmæssige i, at Sundhedsplejen med den vedtagne placering i Sundhedsområdet placeres fysisk adskilt fra fagenheden Børn og Kultur, som får hjemsted på Brønderslev Rådhus. Personalet i Børne- og Kulturområdet er nære samarbejdspartnere i dagligdagen for Sundhedsplejen. I øvrigt henvises til det udarbejdede materiale til den tidligere behandling af sagen. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i fagenheden Børn og Kultur. Underudvalget for Økonomi og Personale har i møde den 22. juni 2006 besluttet at oversende sagen til Sammenlægningsudvalget. Henning Jørgensen, Jens Arne Hedegaard og Uffe Sørensen anbefaler flytning af organisatorisk placering. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon For stemte 12 (Jette Ramskov, Karsten Frederiksen, Uffe Sørensen, Johnny Sort Jensen, Bendt Danielsen, Karl Emil Nielsen, Runa Christensen, Birgitte Josefsen, Martin Rishøj Jensen, Gitte Krogh, Jens Fjendbo Jensen og Peter Bandholm). Imod stemte 13. Hverken for eller imod: 1 (Poul Pedersen) Hermed fastholdes organisatorisk placering i sundhed. Organisatorisk placering evalueres efter 1 år.

14 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /135 Ny struktur på sundhedsområdet Sagsfremstilling: SU/ØP/SLU Projektgruppe 14, Sundhedsområdet, fremsender projektgruppens rapport og forslag til fremtidig struktur på sundhedsområdet. Indstilling: Forretningsledelsens indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at der arbejdes videre med udvikling af sundhedspolitik og sundhedsprofiler i tværsektorielt samarbejde. Forretningsledelsen anbefaler endvidere at der arbejdes med udvikling af koncept for sundhedskonsekvensvurderinger. 1. Tandplejen: Forretningsledelsen anbefaler forslag 1, hvor ledelsen består af 1 overtandlæge og 1 souschef/afdelingstandlæge. Ansvarsområder og beføjelser fordeles mellem de to områder. Overtandlægen og afdelingstandlægen skal være placeret på Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen. 2. Sundhedsplejen: Forretningsledelsen henviser til og afventer Sammenlægningsudvalgets beslutning om områdets organisatoriske placering. 3. Kommunallægeordning: Forretningsledelsen afventer områdets omfang og personalesammensætning, før der kan tages endelig beslutning om områdets ledelsesmæssige struktur. Det anbefales - indtil omfanget af personalesammensætningen endelig er klarlagt - at kommunallægeordningen refererer til leder af sundhedsområdet, da området fremover skal indgå i den overordnede sundhedsplanlægning. 4. Træning: Forretningsledelsen anbefaler, at den udførende del af terapeutgruppen (terapeuter i den nuværende kommunale opgaveudførelse, terapeuter under sundhedsaftalen samt børneterapeuter) bliver en samlet faglig enhed organiseret under sundhedsområdet. Det anbefales, at alle udførende terapeuter samles i en terapeutgruppe og samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for området. 5. Borgerrettet forebyggelse: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for dette område.

15 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side Rehabilitering: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning og at der udvælges en samlet leder for dette område. 7. Stof og alkoholmisbrug: Projektgruppen anbefaler på baggrund af opgavens kompleksitet, at der nedsættes et misbrugsteam som et centralt omdrejningspunkt i den fremtidige løsning af opgaven i forhold til forebyggelse, behandling og omsorg. Gruppen anbefaler på baggrund af forretningsledelsens forslag til ny organisationsplan, at selve Misbrugsteamet organisatorisk placeres i Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens Socialcenter, hvorfra Misbrugsteamet skal varetage kommunens sekundære forebyggelse på området (opfølgning på behandling etc.) og koordinering og sagsbehandling af behandlingstilbud, mens den primære forebyggelse placeres i Sundhedsområdet. Forretningsledelsen indstiller, at der etableres en misbrugskoordinatorfunktion til at sikre sammenhæng mellem opgaverne. Misbrugskoordinatoren skal organisatorisk placeres i socialcenteret. Senest 1/ genovervejes organisatorisk placering. Serviceniveauer Projektgruppen og delprojektgrupperne opererer med forskellige serviceniveauer, herunder antal personaler og antal tandklinikker. Forretningsledelsen anbefaler at disse afvejes under de kommende budgetforhandlinger. Underudvalget for Sundhed anbefaler i møde den 21. juni 2006 Forretningsledelsens indstilling med følgende tilføjelser: ad 1) Klinikstrukturen tages op til drøftelse i næste møde i Underudvalget for Sundhed ad 2) Peer Thisted fastholder, at området organisatorisk bør høre under Sundhedsudvalget ad 3) Brev fra Grethe Bonde er fremsendt til udvalgets medlemmer, og indgår i sagen. ad 4-6) Det præciseres, at der er tale om én leder for de 3 områder ad 7) Anbefales som foreslået Birgitte Josefsen var fraværende. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Sundhed. Bilag: Resume over den samlede afrapportering incl. delprojekter Skema C, overordnet rapport fra projektgruppe 14 Skema C, 14.1., Tandplejen Skema C, 14.2, Sundhedspleje Skema C, 14.3, Kommunallæge Skema C, 14.4, rehabilitering Skema C, 14.5, Træning Skema C, 14.6, Stof- og alkoholområdet Skema C 14.7, borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme

16 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 200 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

17 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v. Sagsfremstilling: FL/ØP/SLU Projektgruppe 3.14, Serviceledere/medarbejdere, Nybyggeri og større bygningsvedligeholdelse, har bl.a. udarbejdet forslag til fremtidig opgaveløsning og organisering for serviceområderne Bygningsvedligeholdelse Servicelederfunktionen Rengøringsfunktionen Forslagene har været i høring blandt relevante interessenter og institutioner i perioden 18. april 2006 til 19. maj Projektgruppen anbefaler, at området for service, vedligehold og nybyggeri i forbindelse med kommunens bygninger samles i et bygningskontor, der organiseres som en decentral kontraktstyret enhed med reference til teknisk direktør. Rengøringsfunktionen foreslås flyttet fra nuværende placeringer til en central kontraktstyret rengøringsenhed med reference til teknisk direktør. Med et samlet bygningskontor for bygningsdrift samt en central rengøringsenhed sikres en effektiv udnyttelse af resurserne til bygningsdrift og rengøring samtidig med at bygningsbrugerne kan koncentrere resurserne om deres egentlige kerneområder. I bygningskontoret foreslås følgende opgaver for kommunens ejendomme samlet: 1. Vedligehold 2. Drift (serviceområdet) 3. Energi 4. Nybyggeri og anlægsopgaver 5. Administration af boligejendomme 6. Administration af erhvervslejemål og erhvervsejendomme 7. Deltagelse i forsikringsforhold Indstilling: På baggrund af den politisk besluttede organisationsstruktur og de indkomne høringssvar indstiller forretningsledelsen projektgruppens anbefalinger vedrørende bygningsvedligeholdelse, serviceleder- og rengøringsfunktion til gennemførelse. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Forretningsledelsen. Bilag: Høringssvar bygningsvedligeholdelse m v.

18 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 202 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

19 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /137 Frigivelse af midler til ESDH Sagsfremstilling: ØP/SLU Sammenlægningsudvalget tiltrådte på sit møde den 23. maj 2006 anbefaling fra Økonomi- og Personaleudvalget om frigivelse af IT-harmonisering, idet den endelige frigivelse af ESDHbevilling (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) afventer notat om rationalemuligheder. I vedhæftede notat er beskrevet en model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH. Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget godkender den foreslåede model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH, samt at pengene til indførelse af ESDH hermed frigives. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at anskaffelse af ESDH igangsættes. Tilbud forelægges Sammenlægningsudvalget. Rationale fastsættes i forbindelse med valg af system, dog således at det som minimum finansieres via rationaler. Bilag: Rationalemuligheder ved indførelse af ESDH Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefalinger godkendt.

20 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" Sagsfremstilling: UP/ØP/SLU Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 25. april at fremsende et høringssvar til Miljøministeren om Regeringens landsplanredegørelse. Høringsfristen er udløbet, svarerne behandlet og Miljøministeriet har udsendt den endelige landsplanredegørelse. Sammenlægningsudvalgets pointer i høringssvaret var i helt kort form: 1. Danmark har hidtil haft 6 landsdelscentre, men nu arbejdes der alene med byregionerne Århus og København det er ikke tilfredsstillende! 2. De nordjyske forhold er fuldstændigt ubeskrevne det er ikke tilfredsstillende! 3. Der er lagt op til øget statslig styring og centralisering til ugunst for det kommunale selvstyre og ønsket om metodefrihed det er ikke tilfredsstillende. 4. Der er tale om en meget god redegørelse, men mangler visioner det er ikke tilfredsstillende! 5. Landsplanredegørelsen er alt for generel og uden mål og politik for enkeltegne det er ikke tilfredsstillende! Helt kort beskrevet er der lavet følgende ændringer i landsplanredegørelsen: Rollefordelingen mellem stat, region og kommuner Flere af de ting, der efterspørges, vil blive nærmere præciseret i Oversigt over statslige interesse i kommuneplanlægningen og i kommuneplanvejledningen, der udsendes senere i Høringssvarerne har derfor ikke givet anledning til ændringer i den endelige landsplanredegørelse. Inddelingen af landet i fem områder Inddelingen i de fem typer af områder i landsplanredegørelsen tjener til at sammenfatte de geografisk forskellige hovedproblemstillinger, som planlægningen står over for forskellige steder i landet. De fem administrative regioner er ikke egnede til at levere det overblik over landets geografiske udviklingstendenser, som det er et af redegørelsens hovedformål at give. De problemstillinger, som den fysiske planlægning møder, er derfor ofte mere sammenlignelige inden for de enkelte typer af områder, end kritikken i høringssvarene giver udtryk for. Det er derfor valgt at fastholde inddelingen af landet i de fem typer af områder. Inddelingen i de fem områdetyper er baseret på pendlingsregioner. Disse er sammensat af eksisterende (gamle) kommuner, for hvilke data om arbejdsplads- og bopælslokalisering for pendlerne foreligger. Det betyder, at de nye, større kommuner kan gå på tværs af grænserne for pendlingsregionerne og derfor også i enkelte tilfælde, at en ny kommune kan indeholde to af de typer af områder, som redegørelsen anvender. Det bør ikke give anledning til problemer, efter som dette udtrykker, at der er forskel på de faktiske oplandsforhold og byer inden for disse nye kommuner, og dermed indikeres, at kommunen kan have brug for geografisk differentierede overvejelser i sin fysiske planlægning og i sine erhvervsudviklingsbestræbelser. Med hensyn til de valgte betegnelser på områderne, kan disse naturligvis altid diskuteres. Betegnelsen yderområde er valgt, fordi de pågældende dele af landet ikke ligger i pendlingsoplandet til en by med over indbyggere, og altså forholdsvis langt fra en større by.

21 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 205 Desuden betyder den geografiske fordeling af landets større byer, at de fleste, om end ikke alle, af de pågældende pendlingsoplande ligger yderligt i landet. Betegnelsen er rent deskriptiv og indebærer i sig selv ikke antagelser om vækstrater eller demografiske mønstre, selv om der naturligvis er en sammenhæng mellem yderområder og sådanne forhold. Betegnelsen Det centrale Jylland og Fyn blev i Forslaget til landsplanredegørelse benyttet, fordi de fleste, om end ikke alle, pendlingsregioner i denne type af område enten ligger centralt i Jylland eller på Fyn. Betegnelsen er imidlertid ikke heldig, da det er vanskeligt at se det geografiske område for sig, som betegnelsen skal dække. Derfor er det i den endelige redegørelse valgt at bruge betegnelsen Mellemstore byregioner, som henviser til, at hver regions største by rummer mellem og indbyggere. Det centrale Jylland og Fyn Høringssvarene har afstedkommet et antal ændringer i beskrivelsen af de mellemstore byregioner. Hovedstadsområdet og Øresundsregionen På baggrund af høringssvarene er initiativet om undersøgelsen af udviklingspotentialet ved en eventuel forlængelse af Roskilde-fingeren præciseret. De fremførte synspunkter vil blive inddraget i arbejdet med landsplandirektivet for hovedstadens udvikling. Sjælland I den endelige landsplanredegørelse er det præciseret, at det foreslåede projekt om byudviklingen på Sjælland også skal inddrage samspillet med udviklingen i hovedstadsområdet. Yderområder Der er naturligvis grund til at se nuanceret på yderområderne, men fælles for yderområderne er, at de ligger i relativt langt fra en større by, hvilket i sig selv giver dem nogle vanskeligere vækstbetingelser. Konkrete erhvervspolitiske initiativer og økonomiske virkemidler m.v. indgår ikke i redegørelsen, da disse virkemidler ligger uden for landsplanlægningens rækkevidde, selv om de selvsagt kan have betydning for den regionale udvikling. Enkelte høringssvar ønsker, at landsplanredegørelsen sender et signal til regioner og de regionale vækstfora om deres rolle og medansvar i forhold til udviklingen i yderområderne. Dette er præciseret i den endelige redegørelse. Som konsekvens af høringssvarenes fokus på udvikling i yderområderne beskrives et nyt initiativ, som skal belyse landsbyernes roller i de nye kommuner, herunder analysere barrierer for landsbyernes udvikling, og diskutere strategier for udvikling, baseret på de særlige kvaliteter, de enkelte landsbyer rummer. Et nyt bymønster På baggrund af høringssvarene indeholder den endelige redegørelse et kort, der viser vigtige træk af regionernes geografi. Endvidere vil reaktionerne fra høringsperioden indgå i det udviklingsarbejde, som Miljøministeriet vil igangsætte om fornyelse af bymønstret. By- og bosætningspolitik På baggrund af høringssvaret er hensynet til de kulturmiljømæssige interesser indarbejdet i den endelige redegørelse. I forbindelse med Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, som Miljøministeriet udsender senere i 2006, vil der blive set nærmere på håndtering af dilemmaerne omkring administration af en tydelig grænse mellem land og by.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere