Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation /135 Ny struktur på sundhedsområdet /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v /137 Frigivelse af midler til ESDH /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" /139 Budgetforslag for 2007 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest /140 Budgetforslag 2007 for Modtagestation Vendsyssel /141 Økonomirapportering, Voksenservice og Arbejdsmarkedsområdet, Dronninglund Kommune /142 Indeklimaproblemer på Klokkerholm Skole /143 Byggemodning af Ådalen /144 Etablering af fælles parkeringsplads /145 Kommunegaranti til Jerslev Varmeværk /146 Positive og negative tillægsbevillinger til Brønderslev Kommune /147 Forrentning af oparbejdede anlægsudgifter /148 Årsrapport for fonden Brønderslev Udviklingspark /149 Renovering af Brønderslev-Hallen /150 Orientering Lukkede sager: 22/151 Forlængelse af kontrakt /152 Salg af areal i Hjallerup Erhvervspark /153 Orientering - lukket møde

3 Bemærkninger/ændringer til dagsorden: Peer Thisted vedrørende punkt 5.

4 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 188 Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Ingen.

5 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Projektgruppen vedrørende Ældre og Handicappede er nu færdige med deres arbejde og har fremlagt rapport således: 1. Aktivitetsområdet: Området organiseres med 1 fælles leder, der er ansvarlig for drift af aktiviteterne fordelt på de 11 plejecentre samt Rosendalscentret. Lederen refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 2. Handicapområdet (voksen/handicap) Projektgruppen er enig i delprojektgruppens konklusioner og indstiller, at der vælges forslag 2 det vil sige en opgavestyret organisering af området inkl. en stabsfunktion. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 3. Demensområdet Området organiseres med 2 fuldtidsansatte demenskoordinatorer. Demenskoordinatorerne refererer til lederen af ældreområdet Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 4. Forebyggende hjemmebesøg Delprojektgruppen anbefaler at forebyggende hjemmebesøg organiseres under ældreområdet. Medarbejderne der foretager forebyggende hjemmebesøg refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 5. Hjemmeplejen/plejehjem Der foreligger 2 forslag: Forslag A: fremsat af delprojektgruppen Forslag B: fremsat af Jan Lindbjerg, Ældreleder i Dronninglund. Forslag A: Der skal være en leder af ældreområdet, samt en souschef for området. Der skal være adskillelse af Frit Valgs området og det øvrige område, således at der er distriktsledere og centerledere. Center- og distriktsledere refererer til lederen af ældreområdet.

6 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 190 Denne model lever op til kravene i Lov om Frit Valg, tager udgangspunkt i en BUM-model og giver mulighed for afregning af Frit Valgs ydelser. Forslag B: Ældreområdet deles i 2 organisationer, med 1 leder for plejeboligerne og 1 leder for hjemmeplejen. Ved denne model får hver leder færre medarbejdere. Der lægges fortsat vægt på at der er centerledere og distriktsledere Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget beslutter Vedr. pkt. 5: At området organiseres med 1 leder af hele ældreområdet jfr. ovenstående forslag A. Vedr. pkt. 1-4: At disse områder organiseres som foreslået af projektgruppen Underudvalget for Ældre og Handicappede besluttede i møde den 11. maj 2006 at sende forslaget i høring og herefter behandle sagen påny. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni, at Forretningsledelsens forslag godkendes. Udvalget sikres løbende tilbagemeldinger ved eventuelle justeringer af strukturen. Der gøres status efter et år. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede, men dog således at serviceniveau for demensområdet også først fastlægges i forbindelse med budgetlægningen. Bemærk, at bilag 5.1 indeholder samlet resumé af sagsfremstillingen. Bilag: Indholdsfortegnelse Bilag 0 Beskrivelse af Bilag 0.1 Kommissorium af Bilag 1 1 Forslag fra Grønningen pr 7-2 Bilag 1 2 Stengården Bilag 1 3 Aldersro Bilag 1 4 Rosendalscenteret Bilag 1 5 Hellevadlund Bilag 1 6 Margrethelund Bilag 1 7 Tonnishave Bilag 1 8 Risagerlund Bilag 1 9 Generelt om tilbud-støttevenner Bilag 1 10 Beskrivelse af Grønningen

7 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 191 Bilag 1.11 Mødekalender og referater fra delprojektgrupen Bilag 2 1 Bofællesskaber endelig rapport Bilag 3 1 Demensområdet Bilag 4 1 Forebyggende hjemmebesøg Bilag 5 1 Skema c hjemmepleje og plejehjem Bilag 5 2 Organisationsdiagram - forslag A Bilag 5 3 Forslag til viderearbejdelse for ny struktur Bilag 5 3a Ældreområdet oversigt-bilag Bilag 5 4 Ledermøde omkring fremtiden i den nye kommune Bilag 5 5 Referat fra dialogmøde 0711 Bilag 5 6 Dialogmøde hjpl plhj Bilag 5 7 Dialogmøde den 14 nov 2005 eftermiddag hjpl plhj Bilag 5 8 Dialogmøde den 14 nov 2005 formiddag hjpl plhj Bilag 5 9 Dialogmøde den 17 nov 2005 Brønderslev hjpl plhj Bilag 5 10 Bilag til delprojektgruppens svar hjpl plhj Bilag 5 11 Referat af møde 29 Bilag 5 12 Referat af møde i projektgruppe Bilag 5 13 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 14 Notat vedr organisering Bilag 5 15 Referat af møde i delprojektgruppe 8 Bilag 5 16 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 17 Notat vedr organisering Bilag 5 18 Referat af møde i delprojektgruppe 0601 Bilag 5 19 Ledelse af Ældreområdet i den nye kommune Bilag 5 20 Organisationsdiagram - forslag B Høringssvar af 30. maj 2006 fra DSI Referat fra LSU Ældreområdet af 29. maj 2006 Høringssvar af fra SektorMED-udvalget for Ældre og Handicappede Høringssvar - organisering af ældreområdet - ny kommune Høringssvar fra Aktivitetshuset, Brønderslev Høringssvar fra de 5 boformer Referat fra ekstraordinært fælles MED den 2 juni 2006 Høringssvar af vedr fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

8 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Indledning: Målet med kommunalreformen på det sociale område er at sikre en udvikling, hvor der er kvalificerede tilbud til blandt andet sindslidende. Alle borgere med behov for en socialfaglig indsats skal have de nødvendige bo tilbud og anden hjælp i deres nærmiljø, og i sammenhæng med det liv, som leves af andre borgere. Sammenlægningsudvalget har besluttet at overtage døgninstitutionen Hedebo. Det er en ny opgave i forhold til tidligere. Kommissorium: Projektgruppens opgave er at beskrive og analysere den socialpsykiatriske indsats, på baggrund af områdets opgaveløsning og organisering i dag, samt at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan den fremtidige indsats kan planlægges og udføres i Brønderslev- Dronninglund Kommune. Projektgruppen har set det som sin opgave at videreudvikle de socialpsykiatriske tilbud til personer med sindslidelser, baseret på respekt og ligeværd. Der skal gives det mindst muligt indgribende tilbud med respekt for den sindslidendes selvbestemmelsesret. Det betyder, at samfundets almindelige sociale hjælpetilbud skal benyttes i det omfang, det er muligt. Beskrivelse af tilbud i de to kommuner: Væresteder. Der er værestedet Oasen i Dronninglund og værestedet De Blå Hus i Brønderslev. I Oasen er der åbent 27 timer om ugen. I Det Blå Hus er der åbent 40 timer om ugen. En længere åbningstid giver mulighed for at have flere aktiviteter, herunder aktiviteter ude af huset. Det kan være udflugter og lignende, og det kan være i forhold til, at der er personale, som er med til at støtte borgerne i forhold til eksempelvis undervisning og idræt. Støttecenter. Der er ikke et støttecenter i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et støttecenter, som fungerer rigtig godt. Det er med til at skabe struktur i hverdagen at skabe og være med i et fællesskab, at opleve, der er forventninger og brug for én. Støttecentret har åbent 3 timer alle hverdage. Hjemmevejledere. Der er hjemmevejledere i begge de nuværende kommuner. Der er en tendens til, at der bliver større behov for hjemmevejledere, idet borgerne bliver udskrevet tidligere fra psykiatrisk hospital.

9 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 193 Bofællesskab. Der er ikke et bofællesskab i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et bofællesskab for 4 borgere. Det er et-rums boliger, og det ville være ønskeligt, at de kunne få 2- rums boliger. Der er efter gruppens vurdering et stort behov for bofællesskaber eller opgangsfællesskaber. Visitering til støttecenter og ydelser i borgerens eget hjem. I lighed med hjemmeplejen har gruppen anbefalet, at visitering til de ovennævnte ydelser fremover sker via den centrale visitation, og således at der kommer repræsentation fra socialpsykiatrien med ved visitering af ydelser, ud fra en betragtning om, at man i socialpsykiatrien har et nært og godt kendskab til målgruppen. Organisatorisk. Der er en daglig leder af socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. I Dronninglund Kommune har der været konstitueret en leder det sidste års tid. Kommunalreformen har betydet, at der også bliver et døgntilbud (Hedebo), som organisatorisk skal høre under socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det betyder, at der skal være en overordnet leder for socialpsykiatrien, en daglig leder for de to væresteder, hjemmevejledere og støttecenter samt en daglig leder for døgntilbud og bofællesskaber. Der vil blive et godt ledelsesteam til at få hverdagen til at fungere samt til at skabe udvikling m.v. Økonomi: Konsekvens ved valg af højeste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af middel serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af laveste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af mellem serviceniveau 5% (Svarer til rammeudmeldingen) Økonomi i kr. Personale i årsværk ca. 20, , ca ca. 16,2 Indstilling: Projektgruppen indstiller, at man indenfor områderne godkender det højeste serviceniveau, som betyder:

10 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 194 At der bibeholdes et værested fysisk i såvel Dronninglund som Brønderslev, samt at der er en samlet åbningstid på 40 timer ugentligt. At der etableres et støttecenter i såvel Brønderslev som Dronninglund ud fra de gode erfaringer der er med støttecenter, samt i forhold til nærhedsprincippet. At tilbudet vedrørende hjemmevejledning fortsætter med den ændring, at der fra 1. januar 2007 sker en central visitering til ydelser At der bliver en afdelingsleder for væresteder, støttecenter og hjemmevejledere, samt en afdelingsleder for døgninstitutionen Hedebo og bofællesskaber, udover den overordnede socialpsykiatrileder. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende organisation (model 1), således at de faglige afdelingsledere er daglige ledere af de respektive institutioner. Med hensyn til de øvrige indstillinger vedrørende serviceniveau, åbningstider og støttecentre bør dette indgå i en samlet politisk afvejning i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni 2006, at Forretningsledelsens indstilling godkendes. Udvalget anbefaler endvidere, at også serviceniveauet i forhold til antallet af bofællesskaber afvejes i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede. Bilag: Forslag til fremtidig organisation af socialpsykiatrien ÆOH Resumé af forslag til organisation af socialpsykiatrien Skema C Økonomi i socialpsykiatrien Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

11 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret Sagsfremstilling: BESK/ØP/SLU Projektgruppe 17 har på baggrund af sit kommissorium fra marts 2005 udarbejdet forslag til fremtidig organisering af arbejdet i det kommende Pilotjobcenter. Materialet er samlet i rapporter fra de forskellige delprojekter og i afsluttende beskrivelse fra Projektgruppe 17. Af materialet fremgår det, at der i det fremtidige Pilotjobcenter ønskes fokus på, at behov hos den ledige skal styre indsatsen ikke forsørgelsesgrundlag. Der lægges op til, at den ledige skal have hjælp til selvhjælp i en Jobbutik. Der lægges endvidere op til, at hvis dette ikke er hjælp nok mødes den ledige af et jobsøgningsteam som skal hjælpe den ledige videre. Virksomhedsservice betyder i dag noget forskelligt for henholdsvis de statslige og de kommunale medarbejdere. Dette ønskes ændret ved sammenlægningen, da virksomhedsservice skal udføres på tværs af de forskellige opgaver. De kommunale projekter ønskes benyttet ved opkvalificering af henholdsvis forsikrede og ikke forsikrede ledige og benyttet i højere grad til arbejdsprøvning af sygemeldte borgere i kommunen. Der ønskes fokus på tidlig indsats for både ledige og sygemeldte borgere. Indstilling: Projektgruppen anbefaler, at der arbejdes videre i Jobcentret med tilrettelæggelse af indsatsen over for henholdsvis ledige og sygemeldte ud fra de foreliggende beskrivelser. Underudvalget for Beskæftigelse har i møde den 22. maj 2006 anbefalet projektgruppens indstilling. Sagen er herefter fremsendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til Midlertidigt Hovedsamarbejdsudvalg og Midlertidigt Samarbejdsudvalg til høring. Høringssvar vedlægges. Underudvalget for Beskæftigelse anbefaler i møde den 15. juni 2006, at indkomne høringssvar tages til efterretning. Udvalget anbefaler endvidere, at der arbejdes videre i jobcentret med indsatsen over for nuværende ledige og sygemeldte ud fra projektgruppens foreliggende indstillinger. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende ledelsesmodel og organisering af indsatsen i jobcentret, dog forudsættes lægekonsulentindsatsen organisatorisk placeret i sundhed.

12 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 196 Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Beskæftigelse og Forretningsledelsen. Bilag: Beskrivelse af funktioner i jobcentret Tilføjelse til beskrivelse af funktioner i Jobcentret Organisationsdiagram Kommissorium 17a delprojekt kontanthjælp Kommissorium 17b delprojekt sygedagpenge Kommissorium 17c delprojekt integration Kommissorium 17d delprojekt beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud Kommissorium 17e delprojekt sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik Kommissorium 17f delprojekt snitflader til andre forvaltninger 17a kontanthjælp afrapportering 17a organisationsplan kontanthjælp bilag a 17a beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet bilag b 17b sygedagpenge afrapportering 17c integrationsområdet afrapportering 17d beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud afrapportering 17e sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik afrapportering 17f snitflader til andre forvaltninger afrapportering Høringssvar fra MT-SU-Jobcenter af vedr organisering af Pilotjobcenter Høringssvar af fra MT-HSU -organisering af jobcenter Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefaling godkendt.

13 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation Sagsfremstilling: ØP/SLU Forretningsledelsen har tidligere anbefalet Sammenlægningsudvalget, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i fagenheden Børn og Kultur. Placeringen af Sundhedsplejen blev ligeledes anbefalet af Undervalget for Økonomi og Personale. Sammenlægningsudvalget besluttede efterfølgende i møde den 12. april 2006 at placere Sundhedsplejen i Sundhedsområdet. Sammenlægningsudvalget har senere drøftet og behandlet den fysiske placering af fag- og stabsenhederne på de to rådhuse. I drøftelserne blev der bl.a. spurgt til det hensigtsmæssige i, at Sundhedsplejen med den vedtagne placering i Sundhedsområdet placeres fysisk adskilt fra fagenheden Børn og Kultur, som får hjemsted på Brønderslev Rådhus. Personalet i Børne- og Kulturområdet er nære samarbejdspartnere i dagligdagen for Sundhedsplejen. I øvrigt henvises til det udarbejdede materiale til den tidligere behandling af sagen. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i fagenheden Børn og Kultur. Underudvalget for Økonomi og Personale har i møde den 22. juni 2006 besluttet at oversende sagen til Sammenlægningsudvalget. Henning Jørgensen, Jens Arne Hedegaard og Uffe Sørensen anbefaler flytning af organisatorisk placering. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon For stemte 12 (Jette Ramskov, Karsten Frederiksen, Uffe Sørensen, Johnny Sort Jensen, Bendt Danielsen, Karl Emil Nielsen, Runa Christensen, Birgitte Josefsen, Martin Rishøj Jensen, Gitte Krogh, Jens Fjendbo Jensen og Peter Bandholm). Imod stemte 13. Hverken for eller imod: 1 (Poul Pedersen) Hermed fastholdes organisatorisk placering i sundhed. Organisatorisk placering evalueres efter 1 år.

14 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /135 Ny struktur på sundhedsområdet Sagsfremstilling: SU/ØP/SLU Projektgruppe 14, Sundhedsområdet, fremsender projektgruppens rapport og forslag til fremtidig struktur på sundhedsområdet. Indstilling: Forretningsledelsens indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at der arbejdes videre med udvikling af sundhedspolitik og sundhedsprofiler i tværsektorielt samarbejde. Forretningsledelsen anbefaler endvidere at der arbejdes med udvikling af koncept for sundhedskonsekvensvurderinger. 1. Tandplejen: Forretningsledelsen anbefaler forslag 1, hvor ledelsen består af 1 overtandlæge og 1 souschef/afdelingstandlæge. Ansvarsområder og beføjelser fordeles mellem de to områder. Overtandlægen og afdelingstandlægen skal være placeret på Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen. 2. Sundhedsplejen: Forretningsledelsen henviser til og afventer Sammenlægningsudvalgets beslutning om områdets organisatoriske placering. 3. Kommunallægeordning: Forretningsledelsen afventer områdets omfang og personalesammensætning, før der kan tages endelig beslutning om områdets ledelsesmæssige struktur. Det anbefales - indtil omfanget af personalesammensætningen endelig er klarlagt - at kommunallægeordningen refererer til leder af sundhedsområdet, da området fremover skal indgå i den overordnede sundhedsplanlægning. 4. Træning: Forretningsledelsen anbefaler, at den udførende del af terapeutgruppen (terapeuter i den nuværende kommunale opgaveudførelse, terapeuter under sundhedsaftalen samt børneterapeuter) bliver en samlet faglig enhed organiseret under sundhedsområdet. Det anbefales, at alle udførende terapeuter samles i en terapeutgruppe og samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for området. 5. Borgerrettet forebyggelse: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for dette område.

15 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side Rehabilitering: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning og at der udvælges en samlet leder for dette område. 7. Stof og alkoholmisbrug: Projektgruppen anbefaler på baggrund af opgavens kompleksitet, at der nedsættes et misbrugsteam som et centralt omdrejningspunkt i den fremtidige løsning af opgaven i forhold til forebyggelse, behandling og omsorg. Gruppen anbefaler på baggrund af forretningsledelsens forslag til ny organisationsplan, at selve Misbrugsteamet organisatorisk placeres i Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens Socialcenter, hvorfra Misbrugsteamet skal varetage kommunens sekundære forebyggelse på området (opfølgning på behandling etc.) og koordinering og sagsbehandling af behandlingstilbud, mens den primære forebyggelse placeres i Sundhedsområdet. Forretningsledelsen indstiller, at der etableres en misbrugskoordinatorfunktion til at sikre sammenhæng mellem opgaverne. Misbrugskoordinatoren skal organisatorisk placeres i socialcenteret. Senest 1/ genovervejes organisatorisk placering. Serviceniveauer Projektgruppen og delprojektgrupperne opererer med forskellige serviceniveauer, herunder antal personaler og antal tandklinikker. Forretningsledelsen anbefaler at disse afvejes under de kommende budgetforhandlinger. Underudvalget for Sundhed anbefaler i møde den 21. juni 2006 Forretningsledelsens indstilling med følgende tilføjelser: ad 1) Klinikstrukturen tages op til drøftelse i næste møde i Underudvalget for Sundhed ad 2) Peer Thisted fastholder, at området organisatorisk bør høre under Sundhedsudvalget ad 3) Brev fra Grethe Bonde er fremsendt til udvalgets medlemmer, og indgår i sagen. ad 4-6) Det præciseres, at der er tale om én leder for de 3 områder ad 7) Anbefales som foreslået Birgitte Josefsen var fraværende. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Sundhed. Bilag: Resume over den samlede afrapportering incl. delprojekter Skema C, overordnet rapport fra projektgruppe 14 Skema C, 14.1., Tandplejen Skema C, 14.2, Sundhedspleje Skema C, 14.3, Kommunallæge Skema C, 14.4, rehabilitering Skema C, 14.5, Træning Skema C, 14.6, Stof- og alkoholområdet Skema C 14.7, borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme

16 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 200 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

17 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v. Sagsfremstilling: FL/ØP/SLU Projektgruppe 3.14, Serviceledere/medarbejdere, Nybyggeri og større bygningsvedligeholdelse, har bl.a. udarbejdet forslag til fremtidig opgaveløsning og organisering for serviceområderne Bygningsvedligeholdelse Servicelederfunktionen Rengøringsfunktionen Forslagene har været i høring blandt relevante interessenter og institutioner i perioden 18. april 2006 til 19. maj Projektgruppen anbefaler, at området for service, vedligehold og nybyggeri i forbindelse med kommunens bygninger samles i et bygningskontor, der organiseres som en decentral kontraktstyret enhed med reference til teknisk direktør. Rengøringsfunktionen foreslås flyttet fra nuværende placeringer til en central kontraktstyret rengøringsenhed med reference til teknisk direktør. Med et samlet bygningskontor for bygningsdrift samt en central rengøringsenhed sikres en effektiv udnyttelse af resurserne til bygningsdrift og rengøring samtidig med at bygningsbrugerne kan koncentrere resurserne om deres egentlige kerneområder. I bygningskontoret foreslås følgende opgaver for kommunens ejendomme samlet: 1. Vedligehold 2. Drift (serviceområdet) 3. Energi 4. Nybyggeri og anlægsopgaver 5. Administration af boligejendomme 6. Administration af erhvervslejemål og erhvervsejendomme 7. Deltagelse i forsikringsforhold Indstilling: På baggrund af den politisk besluttede organisationsstruktur og de indkomne høringssvar indstiller forretningsledelsen projektgruppens anbefalinger vedrørende bygningsvedligeholdelse, serviceleder- og rengøringsfunktion til gennemførelse. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Forretningsledelsen. Bilag: Høringssvar bygningsvedligeholdelse m v.

18 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 202 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

19 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /137 Frigivelse af midler til ESDH Sagsfremstilling: ØP/SLU Sammenlægningsudvalget tiltrådte på sit møde den 23. maj 2006 anbefaling fra Økonomi- og Personaleudvalget om frigivelse af IT-harmonisering, idet den endelige frigivelse af ESDHbevilling (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) afventer notat om rationalemuligheder. I vedhæftede notat er beskrevet en model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH. Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget godkender den foreslåede model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH, samt at pengene til indførelse af ESDH hermed frigives. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at anskaffelse af ESDH igangsættes. Tilbud forelægges Sammenlægningsudvalget. Rationale fastsættes i forbindelse med valg af system, dog således at det som minimum finansieres via rationaler. Bilag: Rationalemuligheder ved indførelse af ESDH Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefalinger godkendt.

20 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" Sagsfremstilling: UP/ØP/SLU Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 25. april at fremsende et høringssvar til Miljøministeren om Regeringens landsplanredegørelse. Høringsfristen er udløbet, svarerne behandlet og Miljøministeriet har udsendt den endelige landsplanredegørelse. Sammenlægningsudvalgets pointer i høringssvaret var i helt kort form: 1. Danmark har hidtil haft 6 landsdelscentre, men nu arbejdes der alene med byregionerne Århus og København det er ikke tilfredsstillende! 2. De nordjyske forhold er fuldstændigt ubeskrevne det er ikke tilfredsstillende! 3. Der er lagt op til øget statslig styring og centralisering til ugunst for det kommunale selvstyre og ønsket om metodefrihed det er ikke tilfredsstillende. 4. Der er tale om en meget god redegørelse, men mangler visioner det er ikke tilfredsstillende! 5. Landsplanredegørelsen er alt for generel og uden mål og politik for enkeltegne det er ikke tilfredsstillende! Helt kort beskrevet er der lavet følgende ændringer i landsplanredegørelsen: Rollefordelingen mellem stat, region og kommuner Flere af de ting, der efterspørges, vil blive nærmere præciseret i Oversigt over statslige interesse i kommuneplanlægningen og i kommuneplanvejledningen, der udsendes senere i Høringssvarerne har derfor ikke givet anledning til ændringer i den endelige landsplanredegørelse. Inddelingen af landet i fem områder Inddelingen i de fem typer af områder i landsplanredegørelsen tjener til at sammenfatte de geografisk forskellige hovedproblemstillinger, som planlægningen står over for forskellige steder i landet. De fem administrative regioner er ikke egnede til at levere det overblik over landets geografiske udviklingstendenser, som det er et af redegørelsens hovedformål at give. De problemstillinger, som den fysiske planlægning møder, er derfor ofte mere sammenlignelige inden for de enkelte typer af områder, end kritikken i høringssvarene giver udtryk for. Det er derfor valgt at fastholde inddelingen af landet i de fem typer af områder. Inddelingen i de fem områdetyper er baseret på pendlingsregioner. Disse er sammensat af eksisterende (gamle) kommuner, for hvilke data om arbejdsplads- og bopælslokalisering for pendlerne foreligger. Det betyder, at de nye, større kommuner kan gå på tværs af grænserne for pendlingsregionerne og derfor også i enkelte tilfælde, at en ny kommune kan indeholde to af de typer af områder, som redegørelsen anvender. Det bør ikke give anledning til problemer, efter som dette udtrykker, at der er forskel på de faktiske oplandsforhold og byer inden for disse nye kommuner, og dermed indikeres, at kommunen kan have brug for geografisk differentierede overvejelser i sin fysiske planlægning og i sine erhvervsudviklingsbestræbelser. Med hensyn til de valgte betegnelser på områderne, kan disse naturligvis altid diskuteres. Betegnelsen yderområde er valgt, fordi de pågældende dele af landet ikke ligger i pendlingsoplandet til en by med over indbyggere, og altså forholdsvis langt fra en større by.

21 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 205 Desuden betyder den geografiske fordeling af landets større byer, at de fleste, om end ikke alle, af de pågældende pendlingsoplande ligger yderligt i landet. Betegnelsen er rent deskriptiv og indebærer i sig selv ikke antagelser om vækstrater eller demografiske mønstre, selv om der naturligvis er en sammenhæng mellem yderområder og sådanne forhold. Betegnelsen Det centrale Jylland og Fyn blev i Forslaget til landsplanredegørelse benyttet, fordi de fleste, om end ikke alle, pendlingsregioner i denne type af område enten ligger centralt i Jylland eller på Fyn. Betegnelsen er imidlertid ikke heldig, da det er vanskeligt at se det geografiske område for sig, som betegnelsen skal dække. Derfor er det i den endelige redegørelse valgt at bruge betegnelsen Mellemstore byregioner, som henviser til, at hver regions største by rummer mellem og indbyggere. Det centrale Jylland og Fyn Høringssvarene har afstedkommet et antal ændringer i beskrivelsen af de mellemstore byregioner. Hovedstadsområdet og Øresundsregionen På baggrund af høringssvarene er initiativet om undersøgelsen af udviklingspotentialet ved en eventuel forlængelse af Roskilde-fingeren præciseret. De fremførte synspunkter vil blive inddraget i arbejdet med landsplandirektivet for hovedstadens udvikling. Sjælland I den endelige landsplanredegørelse er det præciseret, at det foreslåede projekt om byudviklingen på Sjælland også skal inddrage samspillet med udviklingen i hovedstadsområdet. Yderområder Der er naturligvis grund til at se nuanceret på yderområderne, men fælles for yderområderne er, at de ligger i relativt langt fra en større by, hvilket i sig selv giver dem nogle vanskeligere vækstbetingelser. Konkrete erhvervspolitiske initiativer og økonomiske virkemidler m.v. indgår ikke i redegørelsen, da disse virkemidler ligger uden for landsplanlægningens rækkevidde, selv om de selvsagt kan have betydning for den regionale udvikling. Enkelte høringssvar ønsker, at landsplanredegørelsen sender et signal til regioner og de regionale vækstfora om deres rolle og medansvar i forhold til udviklingen i yderområderne. Dette er præciseret i den endelige redegørelse. Som konsekvens af høringssvarenes fokus på udvikling i yderområderne beskrives et nyt initiativ, som skal belyse landsbyernes roller i de nye kommuner, herunder analysere barrierer for landsbyernes udvikling, og diskutere strategier for udvikling, baseret på de særlige kvaliteter, de enkelte landsbyer rummer. Et nyt bymønster På baggrund af høringssvarene indeholder den endelige redegørelse et kort, der viser vigtige træk af regionernes geografi. Endvidere vil reaktionerne fra høringsperioden indgå i det udviklingsarbejde, som Miljøministeriet vil igangsætte om fornyelse af bymønstret. By- og bosætningspolitik På baggrund af høringssvaret er hensynet til de kulturmiljømæssige interesser indarbejdet i den endelige redegørelse. I forbindelse med Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, som Miljøministeriet udsender senere i 2006, vil der blive set nærmere på håndtering af dilemmaerne omkring administration af en tydelig grænse mellem land og by.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Byråd Beslutningsprotokol Dato: 10. maj 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere