Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation /135 Ny struktur på sundhedsområdet /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v /137 Frigivelse af midler til ESDH /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" /139 Budgetforslag for 2007 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest /140 Budgetforslag 2007 for Modtagestation Vendsyssel /141 Økonomirapportering, Voksenservice og Arbejdsmarkedsområdet, Dronninglund Kommune /142 Indeklimaproblemer på Klokkerholm Skole /143 Byggemodning af Ådalen /144 Etablering af fælles parkeringsplads /145 Kommunegaranti til Jerslev Varmeværk /146 Positive og negative tillægsbevillinger til Brønderslev Kommune /147 Forrentning af oparbejdede anlægsudgifter /148 Årsrapport for fonden Brønderslev Udviklingspark /149 Renovering af Brønderslev-Hallen /150 Orientering Lukkede sager: 22/151 Forlængelse af kontrakt /152 Salg af areal i Hjallerup Erhvervspark /153 Orientering - lukket møde

3 Bemærkninger/ændringer til dagsorden: Peer Thisted vedrørende punkt 5.

4 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 188 Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Ingen.

5 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Projektgruppen vedrørende Ældre og Handicappede er nu færdige med deres arbejde og har fremlagt rapport således: 1. Aktivitetsområdet: Området organiseres med 1 fælles leder, der er ansvarlig for drift af aktiviteterne fordelt på de 11 plejecentre samt Rosendalscentret. Lederen refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 2. Handicapområdet (voksen/handicap) Projektgruppen er enig i delprojektgruppens konklusioner og indstiller, at der vælges forslag 2 det vil sige en opgavestyret organisering af området inkl. en stabsfunktion. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 3. Demensområdet Området organiseres med 2 fuldtidsansatte demenskoordinatorer. Demenskoordinatorerne refererer til lederen af ældreområdet Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 4. Forebyggende hjemmebesøg Delprojektgruppen anbefaler at forebyggende hjemmebesøg organiseres under ældreområdet. Medarbejderne der foretager forebyggende hjemmebesøg refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 5. Hjemmeplejen/plejehjem Der foreligger 2 forslag: Forslag A: fremsat af delprojektgruppen Forslag B: fremsat af Jan Lindbjerg, Ældreleder i Dronninglund. Forslag A: Der skal være en leder af ældreområdet, samt en souschef for området. Der skal være adskillelse af Frit Valgs området og det øvrige område, således at der er distriktsledere og centerledere. Center- og distriktsledere refererer til lederen af ældreområdet.

6 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 190 Denne model lever op til kravene i Lov om Frit Valg, tager udgangspunkt i en BUM-model og giver mulighed for afregning af Frit Valgs ydelser. Forslag B: Ældreområdet deles i 2 organisationer, med 1 leder for plejeboligerne og 1 leder for hjemmeplejen. Ved denne model får hver leder færre medarbejdere. Der lægges fortsat vægt på at der er centerledere og distriktsledere Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget beslutter Vedr. pkt. 5: At området organiseres med 1 leder af hele ældreområdet jfr. ovenstående forslag A. Vedr. pkt. 1-4: At disse områder organiseres som foreslået af projektgruppen Underudvalget for Ældre og Handicappede besluttede i møde den 11. maj 2006 at sende forslaget i høring og herefter behandle sagen påny. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni, at Forretningsledelsens forslag godkendes. Udvalget sikres løbende tilbagemeldinger ved eventuelle justeringer af strukturen. Der gøres status efter et år. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede, men dog således at serviceniveau for demensområdet også først fastlægges i forbindelse med budgetlægningen. Bemærk, at bilag 5.1 indeholder samlet resumé af sagsfremstillingen. Bilag: Indholdsfortegnelse Bilag 0 Beskrivelse af Bilag 0.1 Kommissorium af Bilag 1 1 Forslag fra Grønningen pr 7-2 Bilag 1 2 Stengården Bilag 1 3 Aldersro Bilag 1 4 Rosendalscenteret Bilag 1 5 Hellevadlund Bilag 1 6 Margrethelund Bilag 1 7 Tonnishave Bilag 1 8 Risagerlund Bilag 1 9 Generelt om tilbud-støttevenner Bilag 1 10 Beskrivelse af Grønningen

7 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 191 Bilag 1.11 Mødekalender og referater fra delprojektgrupen Bilag 2 1 Bofællesskaber endelig rapport Bilag 3 1 Demensområdet Bilag 4 1 Forebyggende hjemmebesøg Bilag 5 1 Skema c hjemmepleje og plejehjem Bilag 5 2 Organisationsdiagram - forslag A Bilag 5 3 Forslag til viderearbejdelse for ny struktur Bilag 5 3a Ældreområdet oversigt-bilag Bilag 5 4 Ledermøde omkring fremtiden i den nye kommune Bilag 5 5 Referat fra dialogmøde 0711 Bilag 5 6 Dialogmøde hjpl plhj Bilag 5 7 Dialogmøde den 14 nov 2005 eftermiddag hjpl plhj Bilag 5 8 Dialogmøde den 14 nov 2005 formiddag hjpl plhj Bilag 5 9 Dialogmøde den 17 nov 2005 Brønderslev hjpl plhj Bilag 5 10 Bilag til delprojektgruppens svar hjpl plhj Bilag 5 11 Referat af møde 29 Bilag 5 12 Referat af møde i projektgruppe Bilag 5 13 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 14 Notat vedr organisering Bilag 5 15 Referat af møde i delprojektgruppe 8 Bilag 5 16 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 17 Notat vedr organisering Bilag 5 18 Referat af møde i delprojektgruppe 0601 Bilag 5 19 Ledelse af Ældreområdet i den nye kommune Bilag 5 20 Organisationsdiagram - forslag B Høringssvar af 30. maj 2006 fra DSI Referat fra LSU Ældreområdet af 29. maj 2006 Høringssvar af fra SektorMED-udvalget for Ældre og Handicappede Høringssvar - organisering af ældreområdet - ny kommune Høringssvar fra Aktivitetshuset, Brønderslev Høringssvar fra de 5 boformer Referat fra ekstraordinært fælles MED den 2 juni 2006 Høringssvar af vedr fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

8 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Indledning: Målet med kommunalreformen på det sociale område er at sikre en udvikling, hvor der er kvalificerede tilbud til blandt andet sindslidende. Alle borgere med behov for en socialfaglig indsats skal have de nødvendige bo tilbud og anden hjælp i deres nærmiljø, og i sammenhæng med det liv, som leves af andre borgere. Sammenlægningsudvalget har besluttet at overtage døgninstitutionen Hedebo. Det er en ny opgave i forhold til tidligere. Kommissorium: Projektgruppens opgave er at beskrive og analysere den socialpsykiatriske indsats, på baggrund af områdets opgaveløsning og organisering i dag, samt at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan den fremtidige indsats kan planlægges og udføres i Brønderslev- Dronninglund Kommune. Projektgruppen har set det som sin opgave at videreudvikle de socialpsykiatriske tilbud til personer med sindslidelser, baseret på respekt og ligeværd. Der skal gives det mindst muligt indgribende tilbud med respekt for den sindslidendes selvbestemmelsesret. Det betyder, at samfundets almindelige sociale hjælpetilbud skal benyttes i det omfang, det er muligt. Beskrivelse af tilbud i de to kommuner: Væresteder. Der er værestedet Oasen i Dronninglund og værestedet De Blå Hus i Brønderslev. I Oasen er der åbent 27 timer om ugen. I Det Blå Hus er der åbent 40 timer om ugen. En længere åbningstid giver mulighed for at have flere aktiviteter, herunder aktiviteter ude af huset. Det kan være udflugter og lignende, og det kan være i forhold til, at der er personale, som er med til at støtte borgerne i forhold til eksempelvis undervisning og idræt. Støttecenter. Der er ikke et støttecenter i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et støttecenter, som fungerer rigtig godt. Det er med til at skabe struktur i hverdagen at skabe og være med i et fællesskab, at opleve, der er forventninger og brug for én. Støttecentret har åbent 3 timer alle hverdage. Hjemmevejledere. Der er hjemmevejledere i begge de nuværende kommuner. Der er en tendens til, at der bliver større behov for hjemmevejledere, idet borgerne bliver udskrevet tidligere fra psykiatrisk hospital.

9 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 193 Bofællesskab. Der er ikke et bofællesskab i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et bofællesskab for 4 borgere. Det er et-rums boliger, og det ville være ønskeligt, at de kunne få 2- rums boliger. Der er efter gruppens vurdering et stort behov for bofællesskaber eller opgangsfællesskaber. Visitering til støttecenter og ydelser i borgerens eget hjem. I lighed med hjemmeplejen har gruppen anbefalet, at visitering til de ovennævnte ydelser fremover sker via den centrale visitation, og således at der kommer repræsentation fra socialpsykiatrien med ved visitering af ydelser, ud fra en betragtning om, at man i socialpsykiatrien har et nært og godt kendskab til målgruppen. Organisatorisk. Der er en daglig leder af socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. I Dronninglund Kommune har der været konstitueret en leder det sidste års tid. Kommunalreformen har betydet, at der også bliver et døgntilbud (Hedebo), som organisatorisk skal høre under socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det betyder, at der skal være en overordnet leder for socialpsykiatrien, en daglig leder for de to væresteder, hjemmevejledere og støttecenter samt en daglig leder for døgntilbud og bofællesskaber. Der vil blive et godt ledelsesteam til at få hverdagen til at fungere samt til at skabe udvikling m.v. Økonomi: Konsekvens ved valg af højeste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af middel serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af laveste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af mellem serviceniveau 5% (Svarer til rammeudmeldingen) Økonomi i kr. Personale i årsværk ca. 20, , ca ca. 16,2 Indstilling: Projektgruppen indstiller, at man indenfor områderne godkender det højeste serviceniveau, som betyder:

10 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 194 At der bibeholdes et værested fysisk i såvel Dronninglund som Brønderslev, samt at der er en samlet åbningstid på 40 timer ugentligt. At der etableres et støttecenter i såvel Brønderslev som Dronninglund ud fra de gode erfaringer der er med støttecenter, samt i forhold til nærhedsprincippet. At tilbudet vedrørende hjemmevejledning fortsætter med den ændring, at der fra 1. januar 2007 sker en central visitering til ydelser At der bliver en afdelingsleder for væresteder, støttecenter og hjemmevejledere, samt en afdelingsleder for døgninstitutionen Hedebo og bofællesskaber, udover den overordnede socialpsykiatrileder. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende organisation (model 1), således at de faglige afdelingsledere er daglige ledere af de respektive institutioner. Med hensyn til de øvrige indstillinger vedrørende serviceniveau, åbningstider og støttecentre bør dette indgå i en samlet politisk afvejning i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni 2006, at Forretningsledelsens indstilling godkendes. Udvalget anbefaler endvidere, at også serviceniveauet i forhold til antallet af bofællesskaber afvejes i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede. Bilag: Forslag til fremtidig organisation af socialpsykiatrien ÆOH Resumé af forslag til organisation af socialpsykiatrien Skema C Økonomi i socialpsykiatrien Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

11 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret Sagsfremstilling: BESK/ØP/SLU Projektgruppe 17 har på baggrund af sit kommissorium fra marts 2005 udarbejdet forslag til fremtidig organisering af arbejdet i det kommende Pilotjobcenter. Materialet er samlet i rapporter fra de forskellige delprojekter og i afsluttende beskrivelse fra Projektgruppe 17. Af materialet fremgår det, at der i det fremtidige Pilotjobcenter ønskes fokus på, at behov hos den ledige skal styre indsatsen ikke forsørgelsesgrundlag. Der lægges op til, at den ledige skal have hjælp til selvhjælp i en Jobbutik. Der lægges endvidere op til, at hvis dette ikke er hjælp nok mødes den ledige af et jobsøgningsteam som skal hjælpe den ledige videre. Virksomhedsservice betyder i dag noget forskelligt for henholdsvis de statslige og de kommunale medarbejdere. Dette ønskes ændret ved sammenlægningen, da virksomhedsservice skal udføres på tværs af de forskellige opgaver. De kommunale projekter ønskes benyttet ved opkvalificering af henholdsvis forsikrede og ikke forsikrede ledige og benyttet i højere grad til arbejdsprøvning af sygemeldte borgere i kommunen. Der ønskes fokus på tidlig indsats for både ledige og sygemeldte borgere. Indstilling: Projektgruppen anbefaler, at der arbejdes videre i Jobcentret med tilrettelæggelse af indsatsen over for henholdsvis ledige og sygemeldte ud fra de foreliggende beskrivelser. Underudvalget for Beskæftigelse har i møde den 22. maj 2006 anbefalet projektgruppens indstilling. Sagen er herefter fremsendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til Midlertidigt Hovedsamarbejdsudvalg og Midlertidigt Samarbejdsudvalg til høring. Høringssvar vedlægges. Underudvalget for Beskæftigelse anbefaler i møde den 15. juni 2006, at indkomne høringssvar tages til efterretning. Udvalget anbefaler endvidere, at der arbejdes videre i jobcentret med indsatsen over for nuværende ledige og sygemeldte ud fra projektgruppens foreliggende indstillinger. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende ledelsesmodel og organisering af indsatsen i jobcentret, dog forudsættes lægekonsulentindsatsen organisatorisk placeret i sundhed.

12 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 196 Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Beskæftigelse og Forretningsledelsen. Bilag: Beskrivelse af funktioner i jobcentret Tilføjelse til beskrivelse af funktioner i Jobcentret Organisationsdiagram Kommissorium 17a delprojekt kontanthjælp Kommissorium 17b delprojekt sygedagpenge Kommissorium 17c delprojekt integration Kommissorium 17d delprojekt beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud Kommissorium 17e delprojekt sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik Kommissorium 17f delprojekt snitflader til andre forvaltninger 17a kontanthjælp afrapportering 17a organisationsplan kontanthjælp bilag a 17a beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet bilag b 17b sygedagpenge afrapportering 17c integrationsområdet afrapportering 17d beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud afrapportering 17e sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik afrapportering 17f snitflader til andre forvaltninger afrapportering Høringssvar fra MT-SU-Jobcenter af vedr organisering af Pilotjobcenter Høringssvar af fra MT-HSU -organisering af jobcenter Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefaling godkendt.

13 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation Sagsfremstilling: ØP/SLU Forretningsledelsen har tidligere anbefalet Sammenlægningsudvalget, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i fagenheden Børn og Kultur. Placeringen af Sundhedsplejen blev ligeledes anbefalet af Undervalget for Økonomi og Personale. Sammenlægningsudvalget besluttede efterfølgende i møde den 12. april 2006 at placere Sundhedsplejen i Sundhedsområdet. Sammenlægningsudvalget har senere drøftet og behandlet den fysiske placering af fag- og stabsenhederne på de to rådhuse. I drøftelserne blev der bl.a. spurgt til det hensigtsmæssige i, at Sundhedsplejen med den vedtagne placering i Sundhedsområdet placeres fysisk adskilt fra fagenheden Børn og Kultur, som får hjemsted på Brønderslev Rådhus. Personalet i Børne- og Kulturområdet er nære samarbejdspartnere i dagligdagen for Sundhedsplejen. I øvrigt henvises til det udarbejdede materiale til den tidligere behandling af sagen. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i fagenheden Børn og Kultur. Underudvalget for Økonomi og Personale har i møde den 22. juni 2006 besluttet at oversende sagen til Sammenlægningsudvalget. Henning Jørgensen, Jens Arne Hedegaard og Uffe Sørensen anbefaler flytning af organisatorisk placering. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon For stemte 12 (Jette Ramskov, Karsten Frederiksen, Uffe Sørensen, Johnny Sort Jensen, Bendt Danielsen, Karl Emil Nielsen, Runa Christensen, Birgitte Josefsen, Martin Rishøj Jensen, Gitte Krogh, Jens Fjendbo Jensen og Peter Bandholm). Imod stemte 13. Hverken for eller imod: 1 (Poul Pedersen) Hermed fastholdes organisatorisk placering i sundhed. Organisatorisk placering evalueres efter 1 år.

14 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /135 Ny struktur på sundhedsområdet Sagsfremstilling: SU/ØP/SLU Projektgruppe 14, Sundhedsområdet, fremsender projektgruppens rapport og forslag til fremtidig struktur på sundhedsområdet. Indstilling: Forretningsledelsens indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at der arbejdes videre med udvikling af sundhedspolitik og sundhedsprofiler i tværsektorielt samarbejde. Forretningsledelsen anbefaler endvidere at der arbejdes med udvikling af koncept for sundhedskonsekvensvurderinger. 1. Tandplejen: Forretningsledelsen anbefaler forslag 1, hvor ledelsen består af 1 overtandlæge og 1 souschef/afdelingstandlæge. Ansvarsområder og beføjelser fordeles mellem de to områder. Overtandlægen og afdelingstandlægen skal være placeret på Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen. 2. Sundhedsplejen: Forretningsledelsen henviser til og afventer Sammenlægningsudvalgets beslutning om områdets organisatoriske placering. 3. Kommunallægeordning: Forretningsledelsen afventer områdets omfang og personalesammensætning, før der kan tages endelig beslutning om områdets ledelsesmæssige struktur. Det anbefales - indtil omfanget af personalesammensætningen endelig er klarlagt - at kommunallægeordningen refererer til leder af sundhedsområdet, da området fremover skal indgå i den overordnede sundhedsplanlægning. 4. Træning: Forretningsledelsen anbefaler, at den udførende del af terapeutgruppen (terapeuter i den nuværende kommunale opgaveudførelse, terapeuter under sundhedsaftalen samt børneterapeuter) bliver en samlet faglig enhed organiseret under sundhedsområdet. Det anbefales, at alle udførende terapeuter samles i en terapeutgruppe og samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for området. 5. Borgerrettet forebyggelse: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for dette område.

15 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side Rehabilitering: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning og at der udvælges en samlet leder for dette område. 7. Stof og alkoholmisbrug: Projektgruppen anbefaler på baggrund af opgavens kompleksitet, at der nedsættes et misbrugsteam som et centralt omdrejningspunkt i den fremtidige løsning af opgaven i forhold til forebyggelse, behandling og omsorg. Gruppen anbefaler på baggrund af forretningsledelsens forslag til ny organisationsplan, at selve Misbrugsteamet organisatorisk placeres i Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens Socialcenter, hvorfra Misbrugsteamet skal varetage kommunens sekundære forebyggelse på området (opfølgning på behandling etc.) og koordinering og sagsbehandling af behandlingstilbud, mens den primære forebyggelse placeres i Sundhedsområdet. Forretningsledelsen indstiller, at der etableres en misbrugskoordinatorfunktion til at sikre sammenhæng mellem opgaverne. Misbrugskoordinatoren skal organisatorisk placeres i socialcenteret. Senest 1/ genovervejes organisatorisk placering. Serviceniveauer Projektgruppen og delprojektgrupperne opererer med forskellige serviceniveauer, herunder antal personaler og antal tandklinikker. Forretningsledelsen anbefaler at disse afvejes under de kommende budgetforhandlinger. Underudvalget for Sundhed anbefaler i møde den 21. juni 2006 Forretningsledelsens indstilling med følgende tilføjelser: ad 1) Klinikstrukturen tages op til drøftelse i næste møde i Underudvalget for Sundhed ad 2) Peer Thisted fastholder, at området organisatorisk bør høre under Sundhedsudvalget ad 3) Brev fra Grethe Bonde er fremsendt til udvalgets medlemmer, og indgår i sagen. ad 4-6) Det præciseres, at der er tale om én leder for de 3 områder ad 7) Anbefales som foreslået Birgitte Josefsen var fraværende. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Sundhed. Bilag: Resume over den samlede afrapportering incl. delprojekter Skema C, overordnet rapport fra projektgruppe 14 Skema C, 14.1., Tandplejen Skema C, 14.2, Sundhedspleje Skema C, 14.3, Kommunallæge Skema C, 14.4, rehabilitering Skema C, 14.5, Træning Skema C, 14.6, Stof- og alkoholområdet Skema C 14.7, borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme

16 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 200 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

17 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v. Sagsfremstilling: FL/ØP/SLU Projektgruppe 3.14, Serviceledere/medarbejdere, Nybyggeri og større bygningsvedligeholdelse, har bl.a. udarbejdet forslag til fremtidig opgaveløsning og organisering for serviceområderne Bygningsvedligeholdelse Servicelederfunktionen Rengøringsfunktionen Forslagene har været i høring blandt relevante interessenter og institutioner i perioden 18. april 2006 til 19. maj Projektgruppen anbefaler, at området for service, vedligehold og nybyggeri i forbindelse med kommunens bygninger samles i et bygningskontor, der organiseres som en decentral kontraktstyret enhed med reference til teknisk direktør. Rengøringsfunktionen foreslås flyttet fra nuværende placeringer til en central kontraktstyret rengøringsenhed med reference til teknisk direktør. Med et samlet bygningskontor for bygningsdrift samt en central rengøringsenhed sikres en effektiv udnyttelse af resurserne til bygningsdrift og rengøring samtidig med at bygningsbrugerne kan koncentrere resurserne om deres egentlige kerneområder. I bygningskontoret foreslås følgende opgaver for kommunens ejendomme samlet: 1. Vedligehold 2. Drift (serviceområdet) 3. Energi 4. Nybyggeri og anlægsopgaver 5. Administration af boligejendomme 6. Administration af erhvervslejemål og erhvervsejendomme 7. Deltagelse i forsikringsforhold Indstilling: På baggrund af den politisk besluttede organisationsstruktur og de indkomne høringssvar indstiller forretningsledelsen projektgruppens anbefalinger vedrørende bygningsvedligeholdelse, serviceleder- og rengøringsfunktion til gennemførelse. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Forretningsledelsen. Bilag: Høringssvar bygningsvedligeholdelse m v.

18 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 202 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

19 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /137 Frigivelse af midler til ESDH Sagsfremstilling: ØP/SLU Sammenlægningsudvalget tiltrådte på sit møde den 23. maj 2006 anbefaling fra Økonomi- og Personaleudvalget om frigivelse af IT-harmonisering, idet den endelige frigivelse af ESDHbevilling (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) afventer notat om rationalemuligheder. I vedhæftede notat er beskrevet en model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH. Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget godkender den foreslåede model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH, samt at pengene til indførelse af ESDH hermed frigives. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at anskaffelse af ESDH igangsættes. Tilbud forelægges Sammenlægningsudvalget. Rationale fastsættes i forbindelse med valg af system, dog således at det som minimum finansieres via rationaler. Bilag: Rationalemuligheder ved indførelse af ESDH Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefalinger godkendt.

20 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" Sagsfremstilling: UP/ØP/SLU Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 25. april at fremsende et høringssvar til Miljøministeren om Regeringens landsplanredegørelse. Høringsfristen er udløbet, svarerne behandlet og Miljøministeriet har udsendt den endelige landsplanredegørelse. Sammenlægningsudvalgets pointer i høringssvaret var i helt kort form: 1. Danmark har hidtil haft 6 landsdelscentre, men nu arbejdes der alene med byregionerne Århus og København det er ikke tilfredsstillende! 2. De nordjyske forhold er fuldstændigt ubeskrevne det er ikke tilfredsstillende! 3. Der er lagt op til øget statslig styring og centralisering til ugunst for det kommunale selvstyre og ønsket om metodefrihed det er ikke tilfredsstillende. 4. Der er tale om en meget god redegørelse, men mangler visioner det er ikke tilfredsstillende! 5. Landsplanredegørelsen er alt for generel og uden mål og politik for enkeltegne det er ikke tilfredsstillende! Helt kort beskrevet er der lavet følgende ændringer i landsplanredegørelsen: Rollefordelingen mellem stat, region og kommuner Flere af de ting, der efterspørges, vil blive nærmere præciseret i Oversigt over statslige interesse i kommuneplanlægningen og i kommuneplanvejledningen, der udsendes senere i Høringssvarerne har derfor ikke givet anledning til ændringer i den endelige landsplanredegørelse. Inddelingen af landet i fem områder Inddelingen i de fem typer af områder i landsplanredegørelsen tjener til at sammenfatte de geografisk forskellige hovedproblemstillinger, som planlægningen står over for forskellige steder i landet. De fem administrative regioner er ikke egnede til at levere det overblik over landets geografiske udviklingstendenser, som det er et af redegørelsens hovedformål at give. De problemstillinger, som den fysiske planlægning møder, er derfor ofte mere sammenlignelige inden for de enkelte typer af områder, end kritikken i høringssvarene giver udtryk for. Det er derfor valgt at fastholde inddelingen af landet i de fem typer af områder. Inddelingen i de fem områdetyper er baseret på pendlingsregioner. Disse er sammensat af eksisterende (gamle) kommuner, for hvilke data om arbejdsplads- og bopælslokalisering for pendlerne foreligger. Det betyder, at de nye, større kommuner kan gå på tværs af grænserne for pendlingsregionerne og derfor også i enkelte tilfælde, at en ny kommune kan indeholde to af de typer af områder, som redegørelsen anvender. Det bør ikke give anledning til problemer, efter som dette udtrykker, at der er forskel på de faktiske oplandsforhold og byer inden for disse nye kommuner, og dermed indikeres, at kommunen kan have brug for geografisk differentierede overvejelser i sin fysiske planlægning og i sine erhvervsudviklingsbestræbelser. Med hensyn til de valgte betegnelser på områderne, kan disse naturligvis altid diskuteres. Betegnelsen yderområde er valgt, fordi de pågældende dele af landet ikke ligger i pendlingsoplandet til en by med over indbyggere, og altså forholdsvis langt fra en større by.

21 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 205 Desuden betyder den geografiske fordeling af landets større byer, at de fleste, om end ikke alle, af de pågældende pendlingsoplande ligger yderligt i landet. Betegnelsen er rent deskriptiv og indebærer i sig selv ikke antagelser om vækstrater eller demografiske mønstre, selv om der naturligvis er en sammenhæng mellem yderområder og sådanne forhold. Betegnelsen Det centrale Jylland og Fyn blev i Forslaget til landsplanredegørelse benyttet, fordi de fleste, om end ikke alle, pendlingsregioner i denne type af område enten ligger centralt i Jylland eller på Fyn. Betegnelsen er imidlertid ikke heldig, da det er vanskeligt at se det geografiske område for sig, som betegnelsen skal dække. Derfor er det i den endelige redegørelse valgt at bruge betegnelsen Mellemstore byregioner, som henviser til, at hver regions største by rummer mellem og indbyggere. Det centrale Jylland og Fyn Høringssvarene har afstedkommet et antal ændringer i beskrivelsen af de mellemstore byregioner. Hovedstadsområdet og Øresundsregionen På baggrund af høringssvarene er initiativet om undersøgelsen af udviklingspotentialet ved en eventuel forlængelse af Roskilde-fingeren præciseret. De fremførte synspunkter vil blive inddraget i arbejdet med landsplandirektivet for hovedstadens udvikling. Sjælland I den endelige landsplanredegørelse er det præciseret, at det foreslåede projekt om byudviklingen på Sjælland også skal inddrage samspillet med udviklingen i hovedstadsområdet. Yderområder Der er naturligvis grund til at se nuanceret på yderområderne, men fælles for yderområderne er, at de ligger i relativt langt fra en større by, hvilket i sig selv giver dem nogle vanskeligere vækstbetingelser. Konkrete erhvervspolitiske initiativer og økonomiske virkemidler m.v. indgår ikke i redegørelsen, da disse virkemidler ligger uden for landsplanlægningens rækkevidde, selv om de selvsagt kan have betydning for den regionale udvikling. Enkelte høringssvar ønsker, at landsplanredegørelsen sender et signal til regioner og de regionale vækstfora om deres rolle og medansvar i forhold til udviklingen i yderområderne. Dette er præciseret i den endelige redegørelse. Som konsekvens af høringssvarenes fokus på udvikling i yderområderne beskrives et nyt initiativ, som skal belyse landsbyernes roller i de nye kommuner, herunder analysere barrierer for landsbyernes udvikling, og diskutere strategier for udvikling, baseret på de særlige kvaliteter, de enkelte landsbyer rummer. Et nyt bymønster På baggrund af høringssvarene indeholder den endelige redegørelse et kort, der viser vigtige træk af regionernes geografi. Endvidere vil reaktionerne fra høringsperioden indgå i det udviklingsarbejde, som Miljøministeriet vil igangsætte om fornyelse af bymønstret. By- og bosætningspolitik På baggrund af høringssvaret er hensynet til de kulturmiljømæssige interesser indarbejdet i den endelige redegørelse. I forbindelse med Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, som Miljøministeriet udsender senere i 2006, vil der blive set nærmere på håndtering af dilemmaerne omkring administration af en tydelig grænse mellem land og by.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 16. august 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-22,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/247 Spørgetid for medlemmer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. februar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:15 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 22. januar 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-16,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Forslag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Dagsorden til S S SU Side 1 af 6 Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen Hanne Kyvsgaard Birgit Bangshof Mortensen Kristian Moberg Jens Timm Jensen

Læs mere