Leadusere på Parkvejens Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leadusere på Parkvejens Skole"

Transkript

1 1 Leadusere på Parkvejens Skole

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens Skole... 2 Elever fra oplandsskolerne... 2 Leadlæreren... 2 Kommunalt... 2 Nye leadusere... 2 Organisering af leadusergruppen... 2 Møderne og deres organisering... 2 Spil for fremtiden... 2 Kommunikation... 2 Internt... 2 Eksternt... 2 Leaduseropgaver... 2 Vejledningsopgaver... 2 Udviklingsopgaver... 2 Formidlingsopgaver... 2 Undersøgende opgaver... 2 Assistanceopgaver... 2 Leadusere og ny læring

3 Baggrund Odder Kommune har, som led i udviklingen af en ny skolestrategi, haft særlig fokus på elevrollen. I Odder Kommunes Projektplan for leadusere på folkeskolerne i Odder er det beskrevet, hvordan leaduserprojektet tager sit afsæt i udviklingen af ny skolestrategi inden for elevsyn, fællesskab, socialt ansvar, demokrati og balance. Med indførelsen af ipad til alle skoleelever i kommunen har projekt leaduser været medvirkende til at dagsordensætte tanken om at inddrage elevernes kompetencer i udviklingen af digitale læringsmiljøer. Leadusere er en gruppe elever, der har IT-faglige og kreative potentialer og som står særlig stærkt i det sociale netværk og har derfor mulighed for at sprede deres viden i organisationen. Parkvejens Skoles elever på 6.til 9. årgang deltog i december sammen med kommunens øvrige elever på 6. til 9. årgang i en screening, der på et videnskabeligt grundlag afdækkede, hvilke elever, der kunne betragtes som leadusere. Screeningen blev foretaget af Delendorff og Advisury. Undersøgelsen blev fulgt op af en elevworkshop, hvor eleverne årgangsvis blev udfordret i rollen som leadusere. Elevworkshoppen blev efterfulgt af en lærerworkshop, hvor personalet blev præsenteret for en definition på kreativitet og innovation efterfulgt af leadusernes idéer til kreativ brug af ipad. Målet var, at lærerne kunne videreudvikling på innovationstanker i forhold til den daglige undervisning samt få indsigt i de muligheder leaduserne kan bidrage med i undervisningen med ipaden. Efterfølgende er leaduserne blevet etableret som en gruppe, der koordineres og ledes af læringsvejleder Mads Remvig (MR), hvis spidskompetance er IT og digitale lærermidler. Målet for leadusere på Parkvejens Skole Parkvejens Skoles ønsker med leaduserprojektet, at tage afsæt i et menneskesyn, der tror på, at der i alle mennesker gemmer sig skjulte ressourcer, der skal dyrkes, og at mennesket udvikler sig, hvis man tager sit afsæt i, hvad den enkelte er god til. Målet er at arbejde med elevmedindflydelse i et kreativt og innovativt perspektiv. er at vi som organisation bliver bedre til at anvende it og medier på en kreativ og innovativ måde er at give elever mulighed for at blive set af andre, og sig selv, i et nyt udviklende perspektiv. er at sprede viden om it og medier i organisationen på en ny måde, hvor elevernes viden og kompetencer kommer i spil. 3

4 Gevinst for leaduserne og skolen Eleven Når man udpeges som leaduser, er målet, at både skolen og eleven får udbytte af tiltaget. Vi ønsker for eleverne, at de vil opleve succes i deres skolegang både fagligt og socialt. Det er værdifuldt for eleven at være udpeget til at løse en særlig opgave. Fagligt får eleverne succesoplevelser ved at løse andre typer af opgaver, end de traditionelle faglige skoleopgaver. Socialt får eleverne dels en ny social status, og dels udvikler de formidlings- og samarbejdskompetencer, der bidrager til deres personlige- og sociale udvikling. Succesoplevelserne forventes at have en afsmittende effekt på deres øvrige skolegang. Skolen Nye vinkler på eleven som brugerinddraget og som producent Nye og andre anvendelses muligheder af ipad en på kreative og innovative måder Elever der samarbejder på tværs af klasser og årgange og derved en styrkelse af elevnetværket Udvikling af en elevgruppe, der kan formidle viden om IT både i forhold til eleverne og personalet, samt være et ansigt skolens eksterne formidling af it i undervisningen Organisering Parkvejens Skole Leadusergruppen består af elever fra klasse. Når gruppen mødes arbejder leaduserne omkring projekter på tværs af klasser og årgange. Leadusergruppens elever kommer med vidt forskellige forudsætninger, både faglige og engagerede, men fælles for dem er, at de har noget at bidrage med, og udfordringen er at få det i spil enten sammen med andre eller alene. Elever fra oplandsskolerne Parkvejens Skole optager elever fra Gylling, Hundslund, Saksild og Hou, når de skal i 7. klasse. Er man leaduser på Gylling, Hundslund, Saksild og Hou, indgår man i Parkvejens skoles leadusergruppe. Kontaktpersonen for leadusergruppen - leadlæreren - tager initiativ til at identificere leaduserne og inddrage dem i gruppen, så de oplever, at de er en del af gruppen på lige fod med de øvrige elever. Leadlæreren Leadlæreren (LL) er en læringsvejleder med kompetence inden for IT. På Parkvejens Skole er det Mads Remvig (MR). Opgaven som leadlærer er at etablere en kommunikationsplatform for leaduserne koordinere og lede gruppen af leadusere 4

5 inspirere og være med til at udvikle leaduser gruppens arbejde finde pædagogiske veje, så gruppen af leadusere får deres kompetencer og viden i spil indgå i det kommunale leadusernetværk Kommunalt Der er etableret et kommunalt leadusernetværk, der består af Skole IT-konsulenten og leadlærerne for kommunens skoler. Derudover afvikles der kommunale workshops for leadusere, der er differentieret i årgange evt og klasse. Disse afvikles på Parkvejens Skole. Nye leadusere Der er p.t. ingen plan for, hvordan nye leadusere identificeres. Delendorff og Advisury er i gang med at udvikle et koncept i form af en app, der gør dataindsamlingen mindre omkostningsfuld. PS har indvilget i at være sparringspartnere på udviklingen af konceptet. Organisering af leadusergruppen Møderne og deres organisering I opstartsfasen er gruppen af leadusere mødtes med ca. 2-3 ugers mellemrum, hvor de hver især har arbejdet med deres projekter, som er: Etablering af Facebookgruppen for leadusere på Parkvejens Skole Afprøvning og anmeldelse af apps til skolebrug Oprettelse og vedligeholdelse af leaduser blog Hjælp med opdatering af apps Erfaringsudveksling omkring brugen af ipad Fortælle besøgende om elevernes brug af ipad Lavet ideoplæg til nye apps Arbejdet med app-programmering Repræsentanter for leadusergruppen har været en del af de kommunale konferencedage, hvor de på Parkhotellet har vist vores gæster, hvad de oplever, at ipad en kan anvendes til i den daglige undervisning. I det kommende skoleår skal de undersøges om gruppen kan mødes, når der er valgfagsblok hvis ikke skal der etableres en møderække, hvor gruppen mødes med 2-3 ugers mellemrum på rullende tidspunkter. Det er også naturligt, at interesserede leadusere deltager i kursusforløbet: ipad-innovators. Spil for fremtiden Skolen har også givet tilsagn om at indgå i projekt: Spil for fremtiden, der løber fra august til midt oktobers samarbejde med VIA Viborg. 5

6 Målet med projektet er at sætte spiludviklere direkte sammen med formidlere, lærere og elever - og i sidste ende skabe spil, der løser konkrete problemstillinger for skolen. Spiludviklerne skal udvikle spillene i samarbejde med de involverede uddannelsesinstutioner, fra start til slut. En vigtig del af projektet er netop at få et tæt sammenspil imellem udviklerne, og dem der i sidste ende skal bruge spillene lærerne og eleverne. Efter endt udviklingsforløb vil spilprojekterne blive fremvist som en del af Viborg Animations Festival som et led i erfaringsudveksling med andre uddannelsesinstutioner. Derudover vil skolerne stå med et spil, der er skræddersyet efter deres undervisningsbehov og konkrete problemstillinger. Efter endt forløb vil projekterne blive brugt som cases til at søge om midler til videreudvikling ved den digitale pulje til digitale læremidler. Kommunikation Internt Leadlæreren koordinere kommunikationen i samarbejde med leaduserne p.t. er det i form af en facebookside. Eksternt Det skal være synligt på skolen, hvem der er leadusere, hvad de laver og hvad de kan anvendes til i det daglige. Mulige tiltag Plakater på skolen, hvor man kan se navne på leaduserne Folder med leaduser tiltag hvor det fremgår hvem og hvad, der kan trækkes på Faste indslag f.eks. Ugentlig IT-caféer Leadusere hjælper de nye 0. klasser i gang (Det kan også være 0. klasses venskabsklasse, der har den opgave) Digitaludvikling af vidensformidling. En App f.eks. Leaduseropgaver Leaduser kan have mange funktioner og opgaver nogle opstår ud af deres egne ønsker og interesser, og andre opstår som anmodninger fra skole og kommune. Opgaver kan groft inddeles i Vejledningsopgaver 6

7 Udviklingsopgaver Formidlingsopgaver Undersøgende opgaver Assistanceopgaver Vejledningsopgaver Vejlede andre elever i konkret brug af programmer til f.eks. projektopgaven, filmfremstilling osv. Vejlede personale i brug af apps i undervisningen Vejlede læringscentret i indkøb af programmer/apps og udstyr Vejlede i brug af digitale kommunikationsplatforme som, facebook, twitter, blogs osv. Opsætning af ipad en, så alt kommer med Udviklingsopgaver Hvordan vi fremadrettet anvende ipad og IT i undervisningen? Spil i fremtiden Hvordan udvikler vi arbejdsgange og en indre organisering, der udnytter ipad ens muligheder Udvikling af apps og digitale lærermidler Formidlingsopgaver Leaduserne sætter sig ind i og afprøver de apps, der er på ipad en, og disse formidles først videre til de øvrige leadusere, og derefter videre til elever og personale. Det kan være i forskellige former både som workshops og som mundtlig formidling. Undersøgende opgaver Undersøge nye apps Undersøge for skole/kommune på deres anmodning Undersøge muligheder på baggrund af anmodninger fra elever og personale. F.eks. hvis jeg som lærer gerne vil dette, er der så muligheden, der gør, at det kan lade sig gøre? 7

8 Assistanceopgaver Hjælpe med opdateringer Hjælpe med brug af forskellige apps Leadusere og ny læring Der skal til stadighed fokus på, hvordan vi giver leaduserne ny viden, der betyder, at de udvikler sig. Ud over de kommunale workshops, er det vigtigt, at vi internt afsætter ressourcer til, at leaduserne oplever, at de får ny viden, der kan udvikle deres kreative evner. 8

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere