UNI C. Praktikpladsen.dk version Opdatering RD / rd. Alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle"

Transkript

1 UNI C Opdatering RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk den 14. februar Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 1 Alle René Dommer Praktikpladsen.dk version 05.2 Praktikpladsen.dk er opdateret d : Der er gennemført en brugbarhedstest og en spørgeskemaundersøgelse af systemet i Opdateringen er primært sket på baggrund af disse undersøgelser. Systemet fremstår herefter mere intuitivt, brugervenligt og informativt end før. Samtidigt afspejler systemet i højere grad end før virkeligheden, da langt flere godkendelser vises, idet dem, der ikke gælder nyeste version af en uddannelse eller et speciale også vises. Dette er den største opdatering hidtil, med forbedringer for alle 3 målgrupper. Vægten er dog lagt på forbedringer til eleverne og virksomhederne, mens vejlederne i denne omgang må nøjes med en enkelt facilitet. Alle 3 brugergrupper vil dog nyde godt af de generelle ændringer beskrevet under Dataoverførsler og Generelt. En del af processen har været at kigge på de tekster, der står i højre margin. Mange af dem er blevet gjort kortere, mere præcise og mere konsekvente; eller er blevet delt op i adskilte afsnit, med større overblik over teksten til følge. Diverse småfejl er ligeledes udbedret.

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Dataoverførsler... 3 Princip-skifte for, hvad man kan se i praktikpladsen.dk... 3 Elevers synlighed tjekkes... 4 Oprydning i virksomheder (læresteder)... 4 Generelt... 5 Grundlæggende funktionalitet... 5 Søg ledige praktikpladser... 5 Søg godkendte virksomheder... 6 Vejledninger... 6 Relevante links... 6 Forsiden, højre margin... 7 Ny forside-mulighed... 7 Målret din søgning efter potentielle praktikpladser... 7 Generelt efter login... 7 Vejleder... 8 Menu-punkterne er flyttet rundt... 8 Jeg vil kun se de relevante elever... 8 Oplysning til vejledere om elever... 9 Elever kan skifte brugernavn... 9 Nogle elever skal skifte adresse... 9 Nye muligheder, nyt menupunkt: Indstillinger Elever Menu-punkterne er flyttet rundt Er der virksomheder, der har set mig? Mere information på elevens forside Skift brugernavn Måske skal du skifte adresse Det er blevet nemmere at finde navnet på dit praktikønske Få automatisk besked, når der sker noget inden for dit område Genvej under Søg ledige praktikpladser Genvej under Søg godkendte virksomheder Kontakt virksomhed Virksomhed Menu-punkterne er flyttet rundt Forsiden, den midterste del Godkendelser og stillingsopslag hver for sig... 16

3 Side 3 Dataoverførsler Princip-skifte for, hvad man kan se i praktikpladsen.dk Med denne version af praktikpladsen.dk er der skiftet princip for, hvad man kan se i systemet. Før kunne man se, hvad der var registreret på de nyeste versioner af uddannelser og specialer. Nu afspejler praktikpladsen.dk fødesystemet EASY-P, dvs. man kan både se aktuelle og forældede oplysninger. Formålene med princip-skiftet er følgende: Virksomheder, elever og vejledere kan lettere genkende virkeligheden og kan følge med i skift i betegnelser. Der skabes en vigtig, ekstra kilde til at få data bragt i orden i EASY-P. Vejlederne slipper for spørgsmål som fx: Hvor er datafagteknikeren blevet af. Alle uddannelser/specialer, der ikke er aktuelle, dvs. lukkede for optag, er påført betegnelsen: (forældet) efter uddannelses- og specialenavnet, over alt i systemet. Forældede uddannelser/specialer er desuden fremhævet med et lille ikon på resultatsiden af: Søg godkendte virksomheder og på virksomhedssiden: Godkendelser. Når man klikker på informations-ikonet får man en side med en forklarende tekst. Man kan således bruge de indførte, forældede uddannelser/specialer på samme måde som de aktuelle, men grafik og tekst er vink med vognstænger om at lade være. Stillingsopslag på forældede uddannelser/specialer er relevante, for så kan elever se, at virksomheden gerne vil have en elev i lære, og så er det mindre vigtigt, at virksomheden ikke er helt up-to-date med, hvad et givent speciale aktuelt hedder. Hvis virksomhed og elev bliver enige og skolen så finder ud af, at specialet ikke findes mere, så finder de 3 parter nok ud af at gennemføre aftalen på et beslægtet grundlag. Resume: Man kan se alt, hvad der er registreret i EASY-P, hvis det opfylder følgende kriterier: Et lærested, hvis det har mindst een aktiv godkendelse i EASY-P. En godkendelse, hvis den er aktiv i EASY-P. Et stillings-opslag, hvis det ikke er udløbet i praktikpladsen.dk. En uddannelsesaftale, hvis den er aktiv i EASY-P og periode-slut ikke er overskredet. En elevs praktikønsker. Der er ingen begrænsende kriterier. Ovenstående gælder, uanset om specialet er lukket for optag eller ikke.

4 Side 4 Elevers synlighed tjekkes Hvis eleven har en synlig profil i praktikpladsen.dk gøres denne usynlig, hvis status i EA- SY-P ændres fra søgende til ikke-søgende og der er registreret et praktik-ønske på eleven i EASY-P. Der sker kun én automatisk usynliggørelse pr. elev. Hvis eleven efterfølgende gør sig synlig igen, forbliver dette elevens status, uanset status i EASY-P. Eleven modtager automatisk en i forbindelse med usynliggørelsen, med følgende tekst: Hej <navn>! Din profil på praktikpladsen.dk er gjort usynlig for virksomhederne, fordi du i følge vore oplysninger (EASY-P) ikke længere søger praktikplads. Nærmere forklaring kan du få på skolens praktikkontor. Hvis du fortsat gerne vil have en synlig profil på praktikpladsen.dk, er du velkommen til selv at synliggøre den igen. Venlig hilsen praktikpladsen.dk. Dette gælder kun fremtidige ændringer i elevens søgende-status. Der bliver således ikke ryddet op i forbindelse med idriftsættelsen af faciliteten, da eleverne jo alligevel bliver gjort usynlige efter 3 måneders inaktivitet. Oprydning i virksomheder (læresteder) Hvis en virksomhed passiveres i EASY-P med en af nedenstående statuskoder (årsager), skal læresteder og godkendelser herunder ikke overføres til praktikpladsen.dk: 2002: Slettet pga. fejloprettelse 2999: Virksomhed ophørt 9604: Passiveret af T&S, - INDHP ( - INDHP = mistet indeholdelsespligt) 9605: Oprettet af T&S, -INDHP 9607: Opdateret af T&S, - INDHP 9608: Pass. af T&S, - INDHP, ophørt 9609: Virksomhed ukendt hos T&S, - INDHP Denne ekstra begrænsning fjernede ca ud af ca læresteder.

5 Side 5 Generelt Grundlæggende funktionalitet Alt, man kan klikke på, i alle vinduer, er skrevet med fed orange. Man behøver dermed ikke længere at føre musen rundt på en side for at finde ud af, hvad der er klikbart. Undtagelser fra ovenstående er klikbare kolonne-overskrifter. Undtagelser er altid ledsaget af højre margin tekst. Det aktive link i venstre-menuen markeres med >> til venstre for menu-teksten, så man til enhver tid ved, hvor man er. Backspace virker nu over alt i systemet. Dato-visnings-formatet: 14. februar 2006 er over alt ændret til: Ethvert fritekst-felt har en grænse for, hvor meget man kan skrive i feltet. Overskrides denne grænse gav det før en fejl i systemet. Nu får man en fejlmeddelelse i stedet for. Man kan dog godt få fejlmeddelelsen uden at have nået feltets grænse; de danske tegn: æ, ø og å tæller nemlig hver især som 2 tegn i databasen. Søg ledige praktikpladser Menupunktet: Søg praktikpladser er ændret til at hedde: Søg ledige praktikpladser. Søg praktikpladser har indtil denne version været fuld af blindgyder, fordi der er så få stillings-opslag i systemet. Derfor er forside-muligheden vedrørende ledige praktikpladser indført øverst på første side under dette menupunkt, i form af den klikbare tekst: xx ledige praktikpladser. Se fordelingen på uddannelser. Klik på teksten sender dig til samme overblikside som fra forsiden. Antallet af ledige praktikpladser er desuden angivet i parentes efter hver indgang, uddannelse, speciale og amt, i de 4 søge-vinduer. Når antallet er 0, er linien grået ud /dimmet, hvilket tydeliggør, at der ikke er noget at komme efter dér. På søgeresultatsiden skifter højre margin tallet fra at være antal praktikpladser til at være antal opslag, eftersom resultatet jo er en række virksomheder (læresteder i EASY-P sprog). Derfor er teksten ændret fra fx: "Søgningen fandt 2 praktikpladser" til: "Søgningen fandt 2 virksomheder med praktikpladser". Menupunktet er slettet fra virksomhedens og vejlederens sider. Virksomheder forventes ikke at bruge tid på at lede efter praktikpladser hos andre virksomheder. Hvis de gerne vil alligevel, kan de gøre det fra forsiden. Vejlederen skal godt nok vejlede eleven i at søge praktikpladser, men kan jo nemt vise, hvordan det gøres, fra forsiden, eller ved at logge ind som eleven.

6 Side 6 Søg godkendte virksomheder Øverst på første søge-side er der indført en linie, som svarer til forsidens højre margin mulighed vedrørende uddannelsesaftaler, der udløber inden for de næste 6 måneder. Søgeresultatsiden er udvidet med en ny kolonne: Næste aftaleudløb, af hensyn til den nye forside-mulighed med at lede efter uddannelsesaftaler, der udløber indenfor de næste 6 måneder. Den nye kolonne er, som de andre, klikbar. På søgeresultatsiden, i kolonnen: Uddannelse / speciale kan følgende tekst forekomme ( i kursiv): Ønsker ikke elever på denne uddannelse for tiden. Teksten vises, hvis virksomheden på godkendelsen har markeret, at de ikke ønsker elever. Som noget nyt er hele virksomheden i dette tilfælde grået ud / dimmet, så det tydeligt fremgår, at her er der ikke noget at hente. På resultatsiden ser man alle virksomhedens godkendelser, uanset hvad man i de foregående vinduer har afgrænset sig til. Som noget nyt vises den godkendelse, man konkret har søgt efter, for sig selv, øverst. På resultatsiden er forældede uddannelser/specialer fremhævet med et lille ikon. Når man klikker på informations-ikonet får man en side med en forklarende tekst. På resultatsiden kan man klikke på et link til virksomhedens hjemmeside, hvis virksomheden har registreret dette. Det har irriteret meget, at man bliver smidt af praktikpladsen.dk, hvis man lukker virksomhedens hjemmeside med lukkekrydset, så det gør man ikke mere. Vejledninger Opdateringen af samtlige vejledninger er i gang. Dem vedrørende elever og virksomheder er fjernet, da de hidtidige er blevet for forældede efter opdateringen. Relevante links Der er indført et nyt link: Faglige udvalg for erhvervsuddannelserne. URL en sender brugeren til uddannelsesguidens side med de faglige udvalg.

7 Side 7 Forsiden, højre margin Ny forside-mulighed Før var rækkefølgen: elever, ledige pladser. Nu er rækkefølgen: ledige pladser, potentielle pladser, elever. Potentielle pladser: På forsiden er der i højre margin indført endnu en søge-mulighed: xx uddannelsesaftaler udløber i løbet af de næste 6 måneder. Se fordelingen på uddannelser. Målret din søgning efter potentielle praktikpladser Den nye søge-mulighed på forsiden giver dig mulighed for at afgrænse dig til virksomheder, som har elever i gang, der afslutter deres uddannelsesaftale inden for det næste halve år. Denne søge-mulighed er således en genvej i forhold til Søg godkendte virksomheder, hvis du er elev og har brug for en praktikplads indenfor det næste halve år. Generelt efter login Opstilling af menupunkter for de 3 brugergrupper I den hidtidige version forvirrede det, at den øverste mulighed: Forside, er ens egen forside; mens de følgende menu-indgange er fælles, hvorefter der kommer nogle, der er særlige for brugergruppen. Disse særlige er kun adskilt fra de andre med lidt ekstra mellemrum mellem linierne; som ofte tolkes som en fejl i layout et. Dette var heller ikke konsekvent; der var fx ikke nogen adskillelse i menuen for virksomheder. Når man er logget ind som vejleder, virksomhed eller elev er det hensigtsmæssigt, hvis man tydeligt kan se, hvad der er offentlige menu-indgange og hvad der er særligt for den pågældende brugergruppe. Der er derfor foretaget ændringer, som beskrives under hver af de 3 brugergrupper.

8 Side 8 Registreringer bliver ikke gemt Elever og virksomheder har oplevet, at de har foretaget registreringer som ikke er blevet gemt. Det skyldes, at de efter at have registreret forlader siden ved at vælge en anden side i menuen. Dette vil ikke ske fremover. Hvis brugeren ikke af sig selv klikker på gem -knappen efter at have registreret, vises en dialog-boks indeholdende følgende tekst: Hvis du ønsker at gemme de oplysninger, du lige har indtastet, så klik på OK og derefter på gem-knappen. Hvis man i stedet for at vælge en anden menu-indgang klikker på backspace eller lukkekrydset oppe i højre hjørne, kan man fortsat forlade en indtastning uden at den bliver gemt. Vejleder Menu-punkterne er flyttet rundt Forhåbentligt med et bedre overblik til følge. Ændringerne er som beskrevet herunder: Vejleder: Forside ændres til: Forside Om Rediger egen profil Søg praktikpladser Søg andre vejledere Søg elever Søg elevbrugere Søg godkendte virksomheder Søg virksomheder Relevante links Vejledning Søg elevbrugere Søg virksomheder Søg elever Søg andre vejledere Søg godkendte virksomheder Rediger egen profil Vejledning Om Skift adgangskode Relevante links Log ud Skift adgangskode Log ud Jeg vil kun se de relevante elever Under menupunktet: Søg elevbrugere er der indført et nyt felt nederst på siden:, hvor man kan vælge at lede efter elever på egen skole eller på alle skoler. Hvis du klikker i det nye felt: "Søg kun synlige elever", fremkommer der et flueben i feltet, og så gælder din søgning kun elever, som er synlige for læresteder; dvs. elever, som alt andet lige er praktikplads-søgende.

9 Side 9 Oplysning til vejledere om elever Elever kan skifte brugernavn Det ene af elevernes største ønske, at kunne skifte brugernavn, er hermed imødekommet. Menu-indgangen: Skift brugernavn er indført; men kun for elever. Virksomhederne kan ikke skifte brugernavn, fordi samme brugernavn benyttes af Elevplan og fordi Elevplan ikke på nuværende tidspunkt kan håndtere, hvis virksomheden selv skifter brugernavn. Vejledere kan heller ikke skifte brugernavn, dels fordi det er hensigtsmæssigt, at det er samme brugernavn til praktikpladsen.dk og EASY-P, dels fordi der ikke er registreret noget ønske om at kunne dette. Nogle elever skal skifte adresse I version 05.1 blev der lukket for, at nye elever kan oprette en adresse, der er magen til én, der i forvejen findes i praktikpladsen.dk. I denne version 05.2 er der helt lukket for dublerede adresser for elever, af 2 årsager: Hvis en virksomhed vil skrive til en elev, skal virksomheden have sikkerhed for, at den kun skriver til denne ene elev. Funktionen Glemt adgangskode? virker ikke for elever med dublerede e- mailadresser. Næste gang en elev med en dubleret adresse logger ind og ændrer i sin profil, får han/hun ikke lov til at gemme profilen, før en unik adresse er registreret. Dette gælder dog ikke for den elev, der som den første har registreret en adresse, andre også har. Samme dag som denne version 05.2 sættes i drift, sendes der en til alle synlige elever med dublerede adresser, med følgende ordlyd: Den adresse, du har registreret i praktikpladsen.dk, er der også andre, der har. Du skal være så venlig at oprette en ny adresse og registrere denne i praktikpladsen.dk. Det er vigtigt for at sikre dig, at virksomheder kan skrive til dig. Det er også nødvendigt for at kunne få brugernavn og adgangskode tilsendt via e- mail, hvis du skulle glemme dem. en vil blive afsendt fra en adresse, man ikke kan skrive til. Virksomheder og vejledere er ikke underlagt samme regel. Det er nødvendigt at gøre forskel, af 2 årsager: En virksomhed kan ønske, at alle henvendelser vedrørende alle læresteder under virksomheden sendes til samme person i virksomheden. Vejledere, herunder medarbejdere i faglige udvalg, skal have mulighed for at registrere stillings-opslag for en række virksomheder; samt modtage ansøgninger fra eleverne.

10 Side 10 Nye muligheder, nyt menupunkt: Indstillinger Under dette menupunkt kan eleven vælge at få tilsendt oplysninger, hvis der sker noget relevant på det område, eleven søger praktikpladser indenfor. Der er følgende muligheder: Send besked, når der kommer et aktivt opslag på en uddannelse, jeg søger praktikplads inden for. Her kan eleven vælge at få en , hvis der dukker en ledig plads op som matcher de praktikønsker, eleven har registreret i sin profil, herunder hvis et relevant ikke-aktivt opslag af virksomheden gøres aktivt. Eleven modtager en med følgende ordlyd: Hej <navn>! Der er en ledig praktikplads indenfor <uddannelse/speciale> i <by>. Se pladsen her: <url direkte til opslaget i Søg ledige praktikpladser (hvorfra der er mulighed for at logge ind og sende en ansøgning)>. Venlig hilsen praktikpladsen.dk. Send besked, hver gang en uddannelsesaftale udløber hos en virksomhed, der er godkendt til min uddannelse/speciale. Her kan eleven vælge at få en , når der er ved at slutte en aftale som matcher de praktikønsker, eleven har registreret i sin profil. en afsendes til eleven dagen før udløb, dvs. den sendes før aftalen slettes. Eleven modtager en med følgende ordlyd: Hej <navn>! Der er udløbet en aftale inden for <uddannelse/speciale> i <by>. Se virksomheden her: <url direkte til virksomheden vist på resultatsiden af Søg godkendte virksomheder >. Venlig hilsen praktikpladsen.dk. Jeg er interesseret i at modtage information om virksomheder fra følgende områder: <amt1>, <amt2>, <amt3> osv. Eleven kan markere et antal af de 17 amter og dermed afgrænse ovenstående e- mails til kun at omfatte dem, der gælder pladser og potentielle pladser (afsluttede aftaler) inden for et givent, geografisk område. Information: Undervisningsministeriet er blevet spurgt, om dette er i orden i forhold til EMMA-kriterierne. Svaret er ja, så længe eleven gøres bekendt med, at det ifølge EMMA-kriterierne ikke er nok at søge lokalt.

11 Side 11 Elever Menu-punkterne er flyttet rundt Elever: Forside ændres til: Forside Om Rediger profil Søg praktikpladser Vis egen profil Søg godkendte virksomheder Indstillinger Relevante links Vejledning Rediger profil Vis egen profil Vejledning Skift adgangskode Log ud Søg ledige praktikpladser Søg godkendte virksomheder Om Relevante links Skift brugernavn Skift adgangskode Log ud Er der virksomheder, der har set mig? Forside, højre margin: Her fremgik det, hvor mange forskellige virksomheder, der har set din profil. Tallet var for langt de fleste elever 0. Oplysningen var således generelt mere demoraliserende end motiverende. Hvis tallet ikke var 0, vil du gerne vide, hvem der gemmer sig bag tallet, men det kan ikke oplyses af hensyn til virksomheden, som har lov til at kigge på dig og andre elever anonymt. Så blev også de besøgte elever utilfredse. Der kunne kun findes én løsning på dette problem: At fjerne oplysningen. Virksomheder kan fortsat søge i elev-profilerne og kontakte dem, de måtte være interesserede i. Mere information på elevens forside Midterfeltet indeholdt før blot 3 punkter fra venstre-menuen, samt nogle døde standardtekster. Nu er det som følger: Rediger profil: Højre margin teksten er rykket ind under dette menupunkt og fortæller fortsat om du er synlig og hvor mange dage, der er til at evt. synlighed udløber. Søg ledige praktikpladser: Det beskrives nu, hvor mange virksomheder og opslag der aktuelt er registreret i praktikpladsen.dk i forhold til de praktikønsker, du har registreret i profilen. Søg godkendte virksomheder: Dette menupunkt er nyt i midterfeltet. Under linket beskrives det, hvor mange uddannelsesaftaler, der samlet set udløber inden for de næste 6 måneder. Vejledning: Ingen ændringer.

12 Side 12 Skift brugernavn Det ene af elevernes største ønske, at kunne skifte brugernavn, er hermed imødekommet. Menu-indgangen: Skift brugernavn er indført; men kun for elever. Du skal indtaste nuværende brugernavn og adgangskode, samt nyt brugernavn. Hvis brugernavnet er optaget af en anden bruger, bliver dette meddelt på siden med rød skrift. Måske skal du skifte adresse Måske modtager du en fra praktikpladsen.dk om at skifte brugernavn. Du får sådan en , hvis du har en adresse i systemet, som en anden også har og hvis du ikke er den første, der registrerede denne adresse. Fremover skal alle elever have hver sin adresse i praktikpladsen.dk, af 2 årsager: Hvis en virksomhed vil skrive til dig, skal virksomheden have sikkerhed for, at den kun skriver til dig og ikke også til andre elever med samme adresse. Funktionen Glemt adgangskode? virker ikke, hvis en anden elev har samme e- mailadresse som dig. Hvis du er en af dem, der skal skifte adresse, skal du være opmærksom på, at du bliver tvunget til at gøre det, når du går ind i din profil. Systemet vil ikke acceptere ændringer, før du har registreret en adresse, ingen andre har. Det er blevet nemmere at finde navnet på dit praktikønske Når du i Rediger profil vil registrere et eller flere praktikønsker, klikker du på plusset og på hakket ud for feltet: Praktikønsker og får så en liste over alle uddannelser og specialer. Før stod de i tilfældig rækkefølge. Nu er de sorteret alfabetisk. Når du så vælger en uddannelse, reagerede systemet før ved at rulle op til toppen af siden. Ret irriterende. Det sker ikke mere.

13 Side 13 Få automatisk besked, når der sker noget inden for dit område Du har fået et nyt menupunkt, kaldet: Indstillinger : Her kan du vælge at få tilsendt oplysninger, hvis der sker noget relevant på det område, du søger praktikpladser indenfor. Du har følgende muligheder: Send besked, når der kommer et aktivt opslag på en uddannelse, jeg søger praktikplads inden for. Send besked, hver gang en aftale udløber hos en virksomhed, der er godkendt til min uddannelse/speciale. Du kan endvidere begrænse mængden af s ved kun at vælge at få besked, når der sker noget i bestemte områder af landet: Jeg er interesseret i at modtage information om virksomheder fra følgende områder: <amt1>, <amt2>, <amt3>. Her skal du dog huske, at selv om du kun vil have s fra bestemte steder i landet, er der et generelt krav fra Undervisningsministeriet om, at du skal søge i hele landet. Genvej under Søg ledige praktikpladser Før: Du leder efter en virksomhed under Søg ledige praktikpladser. Du finder én, du gerne vil sende en ansøgning til. Du er ikke logget ind og det skal du jo være, for at kunne kontakte virksomheden fra systemet. Du logger derfor ind og bliver så sendt til din forside. Så skal du starte forfra med at finde virksomheden Nu: Du leder efter en virksomhed under Søg ledige praktikpladser. Du finder én, du gerne vil sende en ansøgning til. Du logger ind og bliver stående på samme side og kan nu med det samme klikke på kontakt -knappen. Genvej under Søg godkendte virksomheder Der er lavet samme ændring som beskrevet ovenfor. Forskellen er, at du ikke direkte kan kontakte en virksomhed, som ikke har et aktivt stillings-opslag. Men du kan gå direkte videre til din profil og fx forberede en uopfordret ansøgning.

14 Side 14 Kontakt virksomhed Denne side kommer du til, når du har fundet en virksomhed via Søg ledige praktikpladser og har klikket på kontakt -knappen. Der er sket rigtig meget på denne side. Nyt design: Før fik du præsenteret hele din profil i ét stort fritekstfelt og kunne så tilpasse beskrivelsen til den virksomhed og praktikplads, du ønsker. Nu er siden delt op i faste oplysninger, du ikke kan ændre på (med mindre du gør det i profilen) og et tomt fritekstfelt, hvor du kan skrive en målrettet ansøgning til virksomheden. Du kan selvfølgelig kopiere beskrivelsen fra Egen beskrivelse i din profil ind her, men det er meningen, at du kun skal skrive det, der er vigtigt i forbindelse med denne bestemte virksomhed/praktikplads. Tilføj bilag er en ny knap, som findes nederst på denne side. Hvis du klikker på denne, kan du hente filer fra den pc, du sidder ved og bruge dem som bilag til ansøgningen. Når du kommer tilbage til: Kontakt virksomhed, vises alle de filer, du har hentet og så skal du bare markere de bilag, du gerne vil sende sammen med ansøgningen. Dette er elevers andet store ønske.

15 Side 15 Virksomhed Menu-punkterne er flyttet rundt Virksomheder: Forside ændret til: Forside Om Rediger virksomhedsprofil Rediger virksomhedsprofil Godkendelser Godkendelser og stillingsopslag Stillingsopslag Status på opslag Vejledning Søg elever Søg godkendte virksomheder Søg elever Vejledning Relevante links Om Skift adgangskode Relevante links Log ud Skift adgangskode Log ud Forsiden, den midterste del Der er lagt en masse relevant information ind under de menupunkter, der er gentaget i den midterste del af virksomhedens forside: Rediger virksomhedsprofil: Ud over standardteksten får du at vide, hvis der mangler en beskrivelse af virksomheden eller hvis der mangler en link til virksomhedens hjemmeside. Godkendelser: Ud over standardteksten får du at vide, hvor mange godkendelser virksomheden har, hvor mange elever, der er i gang og hvornår den næste uddannelsesaftale udløber. Stillingsopslag: Ud over standardteksten får du at vide, hvor mange synlige stillingsopslag, virksomheden har slået op i systemet, samt hvornår det næste udløber. Søg elever: Ud over standardteksten får du at vide, hvor mange elever, der alt i alt søger praktikplads via praktikpladsen.dk netop nu. Vejledning: Ingen ændringer.

16 Side 16 Godkendelser og stillingsopslag hver for sig Der er ikke blot byttet lidt rundt på rækkefølgen af menupunkterne, der er også sket ændringer i indholdet under menupunkterne. Før var godkendelser og stillingsopslag, herunder muligheden for at markere på en godkendelse, at man ikke ønsker elever i en periode, blandet sammen i menupunkterne: Godkendelser og stillingsopslag og Status på opslag. Nu holdes tingene adskilt på en logisk måde Godkendelser Før var godkendelsen blot nævnt med uddannelse/speciale, information om evt. stillingsopslags status og en mulighed for at se opslaget. Hvis man ellers opdagede det, kunne man klikke på uddannelse/speciale og derved få mulighed for at oprette et stillingsopslag. Nu nævnes godkendelsen fortsat med uddannelse/speciale, men du gives også overblik over: hvor mange elever, godkendelsen gælder, hvor mange elever, der er i gang under godkendelsen, hvornår næste aftale udløber, Uopfordrede ansøgninger kan være uønskede. Hvis de er det, er der mulighed for at gøre opmærksom på det: Hvis virksomheden ikke ønsker elever i en periode skulle man før i menupunktet: Status på opslag og vælge et tidspunkt ud i fremtiden under overskriften: Ingen ansøgninger før. Nu skal man i menupunktet: Godkendelse vælge et tidspunkt ud i fremtiden under overskriften: Uopfordrede ansøgninger frabedes. Dette er mere korrekt, da man ikke kan forhindre uopfordrede ansøgninger, men blot signalere, at man ikke ønsker dem (i en periode på op til 6 måneder ad gangen). Stillingsopslag Før var stillingsopslaget nærmest skjult under godkendelsen og du skulle vide, at det at markere opslaget Aktiv var det samme som at offentliggøre den. Nu har stillingsopslag sit eget menupunkt, hvor du har overblik over disse og status på dem. Når du arbejder med et opslag kan du vælge at gemme det som kladde eller offentliggøre det. Mulighederne fremgår med klar tekst.

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

René Dommer. Generelt Praktikpladsen.dk blev opdateret torsdag den 4. oktober 2007 kl. 16.00.

René Dommer. Generelt Praktikpladsen.dk blev opdateret torsdag den 4. oktober 2007 kl. 16.00. UNI C Notat 02.11.07 RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk oktober 2007 Fordeling: Alle Skrevet af: René Dommer Version nr.: 2 (forskel fra version 1 er afsnittet nederst side 12) Generelt

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

Opret eller rediger elevprofil

Opret eller rediger elevprofil Opret eller rediger elevprofil Du bør starte med at udfylde din personlige profil og gøre den synlig for virksomhederne. Klik på fanebladet Min profil. Det, der står der, skal du nemlig altid bruge, hvis

Læs mere

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

Brugervejledning til erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til Praktikpladsen.dk

Brugervejledning til erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til Praktikpladsen.dk Brugervejledning til erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til Praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Betingelser er for at blive optaget i skolepraktik

Betingelser er for at blive optaget i skolepraktik Betingelser er for at blive optaget i skolepraktik Velkommen på Praktik Nord Elever som ønsker uddannelsesgaranti i forhold til at søge optagelse til skolepraktik, skal opfylde EMMA-reglerne: Egnet -

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 21. august 2014 er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 14.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger.

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. I menuen til venstre på forsiden klikker du på menupunktet Medlemssider: Så kan du logge ind på medlemssiderne i felterne

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

UNI C: Julia Gardner, René Dommer, praktik-konsulent Birgit Heinsen (CPH West) og EASY-P konsulent Ulla Petersen (EUC Nordvestsjælland).

UNI C: Julia Gardner, René Dommer, praktik-konsulent Birgit Heinsen (CPH West) og EASY-P konsulent Ulla Petersen (EUC Nordvestsjælland). UNI C Møde-resume 10.04.08 RD / rd Vedrørende: Fordeling: cc: Skrevet af: Resume af møde i prioriteringsgruppen for praktikpladsen.dk Se herunder Jørgen Rendsvig René Dommer Dato og tid: Torsdag den 27.

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Hvor finder du FOA Joblog?

Hvor finder du FOA Joblog? Sådan bruger du FOA Joblog Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen I vejledningen kan du se: hvor du finder jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside hvordan du udfylder jobloggen hvad du SKAL udfylde

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator:

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator: Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator: Ændring af brugernavn og adgangskode til fysik-kemi.dk Når et medlem eller en abonnent skal logges på foreningens hjemmeside fysik-kemi.dk,

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Du kan ændre opsætningen af din basestation ved hjælp af programmet Airport-hjælpeværktøj som du finder i mappen programmer > hjælpeprogrammer.

Du kan ændre opsætningen af din basestation ved hjælp af programmet Airport-hjælpeværktøj som du finder i mappen programmer > hjælpeprogrammer. Sådan forbedre du din trådløse sikkerhed. Flere og flere har anskaffet sig en Airport- eller Airport Express Base til at gå på nettet med derhjemme og sikkerheden er ikke lige i top når man har brugt Airport

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Manual til tilbudsgivning m.v. i DIS

Manual til tilbudsgivning m.v. i DIS Manual til tilbudsgivning m.v. i DIS Denne manual er primært rettet mod tilbudsgivernes afgivelse af tilbud i forbindelse med miniudbud afholdt i det dynamiske indkøbssystem, DIS. Dog indeholder manualen

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere