Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs"

Transkript

1 Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009

2 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af adgangskode...4 Knappen Hytter...4 Knappen Medlemmer...5 Søgning i medlemmer...5 Medlemsoplysninger...5 Stamoplysninger...6 Medlemmets afdelingsoplysninger...6 Indmeldelsesdato og Kontingenttype...7 Kontingenttypen Familie...7 Specialkontingent...7 Udmeldelse af medlemmer / Udmeldelsesdato...7 Må ikke kontaktes...7 Medarbejdere...8 Opkrævningsfrekvens...8 Grupper...8 Hjemmeside/intranet...9 Dokumenter...9 Noter...10 Log...10 Oprettelse af nye medlemmer...10 Knappen Afdelinger...10 Stamdata...10 Kontingentsatser...10 PBS Tekst...11 Bestyrelse & stab...11 Dokumenter...11 Log...11 Knappen Økonomi...12 Tilskrivning...12 Tilskrivning af kontingent...12 Tilskrivning af Andet...13 Se bevægelser...14 Restanceoversigt...14 Opkrævning...15 Økonomi...15 Manuel indbetaling...15 Fejludligning...16 PBS...16 PBS indbetalinger og FI-kort lister...17 Knappen Rapporter...18 Udvælgelse af medlemmer...18 Rapportmuligheder

3 Sådan får du en kode til systemet For at få adgang til systemet skal du bruge din adresse og en adgangskode. Adgangskoden får du sendt direkte på din efter aftale med enten kassereren i din afdeling eller Landsforbundet. Sådan logger du ind på systemet Du kan komme til systemets login-skærm på to måder: Enten ved at logge ind på intranettet og klikke på Organisation på menubjælken i toppen af skærmen. Herefter skal du kunne trykke på menupunktet Medlemssystem i venstre side af skærmen, hvorefter du kan klikke på det link i toppen af skærmen, der bringer dig til login-billedet nedenfor. Du kan også komme direkte til login-billedet ved at taste hjemmesideadressen: Login-billede: På login-billedet indtaster du din adresse og den adgangskode som du har fået tilsendt via e- mail, medmindre at du allerede selv har ændret koden (Se næste side) 3

4 Forsiden og ændring af adgangskode På forsiden vil du få forskellige informationer og have forskellige valgmuligheder, afhængigt af hvilke rettigheder du har i systemet. Hvis du ønsker at ændre din adgangskode, kan du gøre dette ved at klikke på Ændre adgangskode i venstre side af skærmen. Vi anbefaler, at du første gang du logger på, ændrer adgangskoden til noget du kan huske. Vær dog opmærksom på ikke at lave for let en kode, da medlemssystemet kan indeholde personfølsomme oplysninger. På nuværende tidspunkt kan du bruge forsiden til at komme direkte ind til et medlems stamdata, ved at skrive medlemmets navn i kassen og trykke på Hent medlem. Nederst i venstre side af skærmen er de menupunkter, som du har adgang til i systemet. Knappen Hytter Hvis afdelingen har en eller flere hytter, kan der indtastes oplysninger om disse hytter i systemet. Oplysningerne bliver derefter vist på et danmarkskort, som vil erstatte det nuværende hyttekatalog på 4

5 Knappen Medlemmer Ved at klikke på knappen medlemmer, vil du få vist en liste over alle medlemmerne i afdelingen. Søgning i medlemmer Der er to søgefelter, du kan bruge, hvis du skal finde medlemsoplysninger i systemet. Hvis du kender medlemmets medlemsnummer, kan du søge på dette i feltet QUICK FIND i venstre side af skærmen. Hvis du har brug for at søge på f.eks. medlemmets navn eller adresse, skal søgefeltet over medlemslisten bruges. Her kan du søge efter navne, adresser og bynavne i dine medlemsoplysninger. Medlemsoplysninger Medlemsoplysningerne er inddelt i to afsnit. Det første afsnit er medlemmets stamoplysninger, det vil sige generelle oplysninger om medlemmet, såsom kontaktoplysninger, fødselsdato, køn, indmeldelsesdato m.m. Det andet afsnit er de afdelingsspecifikke oplysninger, det vil sige oplysninger som kan variere fra afdeling til afdeling. Dette er for eksempel oplysninger om kontingenttype og om medlemmet er medarbejder i afdelingen. Grunden til, at vi har valgt at opdele oplysningerne på denne måde, er fordi vi gerne vil have mulighed for at tilknytte et medlem til flere afdelinger, uden at der skal oprettes et nyt medlemsnummer i alle afdelinger. 5

6 Stamoplysninger Felter med en lille stjerne efter feltnavnet, skal altid udfyldes. Datofelterne udfyldes enten ved at trykke på kalendersymbolet ud for feltet, eller ved at taste datoen i formatet (dd-mm-åååå). Når alle felterne er udfyldt, skal der trykkes på gem-knappen i toppen af skærmen. Medlemmets afdelingsoplysninger Når det nye medlems stamoplysninger er tastet ind og oplysningerne er gemt, vil der fremkomme en række forskellige kasser under kassen med stamoplysninger. Den øverste kasse hedder afdelinger, og det er her, du har mulighed for at angive de oplysninger, der vedrører medlemmet i din afdeling. Du åbner oplysningerne ved at trykke på symbolet ud for afdelingens navn. 6

7 Indmeldelsesdato og Kontingenttype Her indtastes den dato, hvor medlemmet er indmeldt i afdelingen, og der vælges en kontingenttype. Der kan vælges mellem 5 kontingenttyper: Enkelt Familie (se nedenfor) Støtte Organisation Øvrige Kontingenttypen Familie Hvis der vælges kontingenttypen Familie, vil der fremkomme et felt der hedder Betaler lidt længere nede på siden. I dette felt skrives navnet på det medlem i familien, der skal betale kontingentet. Familien defineres ud fra hvilke medlemmer, der har den samme betaler. Det vil sige at alle medlemmer, som har den samme betaler, vil blive betragtet som værende i familie, uanset om de har samme efternavn eller samme adresse. Der vil under stamoplysningerne blive vist en kasse, der giver et overblik over familiens medlemmer og hvem, der er betaler i familien: Specialkontingent Såfremt medlemmet ikke skal opkræves efter afdelingens standardkontingentsatser, kan der sættes kryds i feltet specialkontingent. Herefter vil der fremkomme et beløbsfelt, hvor man så kan skrive hvad medlemmet skal betale i kontingent på årsbasis. Hvis der f.eks. skrives 0 kr. i feltet, vil medlemmet ikke blive opkrævet kontingent. Vær opmærksom på at beløbet ikke ændres, hvis afdelingens kontingentsatser ændres. Udmeldelse af medlemmer / Udmeldelsesdato Såfremt et medlem ønsker at blive udmeldt af afdelingen, gøres dette ved at skrive en udmeldelsesdato i udmeldelsesdatofeltet. Hvis udmeldelsesdatoen ligger før dags dato, vil medlemmet blive udmeldt af afdelingen, når der bliver trykket på gem-knappen. Hvis udmeldelsesdatoen ligger efter dags dato, vil medlemmet først blive udmeldt af afdelingen, når udmeldelsesdatoen er nået. Hvis medlemmet ikke skal kontaktes i den mellemliggende periode, kan der sættes kryds i Må ikke kontaktes feltet. Må ikke kontaktes Hvis medlemmet ikke må kontaktes af DUI, sættes der kryds i Må ikke kontaktes feltet. Dette vil gøre, at medlemmet ikke vil fremgå af diverse lister og medlemmet vil heller ikke modtage Leg &Virke eller anden kommunikation fra Landsforbundet. Medlemmet vil stadig tælle med i diverse statistikker, såsom medlemsopgørelser og opgørelser til kommunen. 7

8 Medarbejdere Hvis det i afdelingen bliver besluttet at gøre et medlem til medarbejder, sættes der kryds i Medarbejderfeltet og datoen skrives i medarbejderdatofeltet. Når der trykkes på, vil nedenstående kasse blive vist under medlemmets stamdata. Ved at trykke på knappen Udskriv børneattest vil der åbne et nyt vindue med en børneattest, der er udfyldt med de oplysninger, der findes om medlemmet. Da vi ikke registrerer medlemmernes personnummer i systemet, skal medlemmet selv udfylde de sidste fire cifre i personnummeret på blanketten. Derudover skal blanketten underskrives af medlemmet og den medlemsansvarlige i afdelingen. Medarbejderen har nu statussen Blanketten udfyldt. Herefter indsendes blanketten til Landsforbundet, som sørger for at videresende blanketten til Rigspolitiet og medarbejderen vil få statussen Skema indsendt til politiet. Når skemaet kommer retur fra Rigspolitiet vil medarbejderen få statussen Medarbejder godkendt. Hvis medarbejderen ikke bliver godkendt hos Rigspolitiet, vil afdelingsformanden blive kontaktet direkte af forbundssekretæren. Ifølge de regler, der er vedtaget af Landsmødet, så skal alle medarbejdere godkendes én gang pr. landsmødeperiode, dvs. én gang hvert 4. år. Derfor vil medarbejderens status efter 3 år og 6 måneder, ændres tilbage til Skal godkendes og det vil igen blive muligt at udskrive en børneattest. Opkrævningsfrekvens Det er muligt at vælge mellem halvårlige og helårlige opkrævninger på det enkelte medlem. Som udgangspunkt oprettes alle nye medlemmer med den standardopkrævningsfrekvens, der er defineret under afdelingens stamdata, men opkrævningsfrekvensen kan defineres individuelt for hvert medlem. Såfremt medlemmet er en del af en familie, er det betalerens opkrævningsfrekvens, der er gældende. Grupper Ved at klikke på knappen Medlemmer og derefter på menupunktet Grupper i venstre side af skærmen, får du mulighed for at oprette og se grupper i afdelingen samt at se de grupper, der er oprettet af Landsforbundet. Du opretter en ny gruppe ved at skrive navnet på den nye gruppe i feltet Navn og vælge Ja i feltet aktiv. Når du trykker på, vil du få mulighed for at tilføje medlemmer til gruppen. 8

9 Du tilføjer medlemmer til gruppen ved at skrive medlemmets navn eller medlemsnummer i feltet ovenfor og trykke på knappen Tilføj. Du kan tilføje lige så mange medlemmer til en gruppe, som du har lyst til, og du kan tilføje et medlem til lige så mange grupper, som du har lyst til. Du sletter et medlem fra en gruppe ved at klikke på skraldespandssymbolet ud for medlemmets navn. Det er op til afdelingen, hvad de vil bruge grupperne til. De kan fx. bruges til at dele medlemmerne op i aktivitetsgrupper og til tilmeldinger til arrangementer og meget mere. Du har kun mulighed for at oprette lokale grupper, det vil sige grupper som afdelingen administrerer, og som ikke kan ses af andre afdelinger. Der kan oprettes grupper på tværs af afdelingerne, men det skal ske via Landsforbundet. Hvis en gruppe ikke længere skal bruges, kan den gøres inaktiv ved at klikke Nej i feltet aktiv øverst i kassen Gruppenavn og type og klikke på. I menuen i venstre side af skærmen er det muligt at filtrere på grupperne, så du f.eks. kun ser de grupper som er oprettet af afdelingen selv eller de grupper, som ikke længere er aktive. Hjemmeside/intranet Under dette menupunkt vil du kunne se medarbejdernes oplysninger, som de selv har mulighed for at rette på intranettet på dui.dk. Funktionen er ikke færdigudviklet endnu. Dokumenter Under dette menupunkt har du mulighed for at gemme dokumenter, der vedrører det enkelte medlem. Du lægger et dokument op ved at trykke på Gennemse, finde filen på din egen computer og derefter trykke på Udfør. 9

10 Noter På samme måde som under dokumenter, er der også mulighed for at skrive noter og gemme dem under det enkelte medlem. Log I loggen registreres alle ændringer vedrørende det enkelte medlem. I loggen er det muligt at se, hvornår en ændring er sket og hvem, der har lavet ændringen. Oprettelse af nye medlemmer Når du klikker på knappen Medlemmer i venstre side af skærmen, vil du som udgangspunkt få en blank medlemsside op på skærmen. For at oprette et nyt medlem skal du udfylde medlemmets stamoplysninger og klikke på, herefter vil du få mulighed for at udfylde de afdelingsspecifikke oplysninger. Se side 6. Knappen Afdelinger Under afdelinger indtastes alle stamoplysninger, der vedrører afdelingen. Stamdata Her vedligeholdes afdelingens oplysninger såsom en eventuel adresse på afdelingshus og hjemmesideadresse. Herudover kan der skrives, hvis afdelingen ønsker at få tilsendt flere eksemplarer af Leg & Virke. Kontingentsatser Her er afdelingens kontingentsatser for de forskellige medlemstyper angivet. 10

11 PBS Tekst Her kan den standardtekst, der skal stå på de girokort som PBS udsender. Dette kræver selvfølgelig at afdelingen er tilmeldt central kontingentopkrævning. Standardteksten kan ændres i forbindelse med udsendelsen af den enkelte PBS opkrævning. Bestyrelse & stab Her indtastes oplysninger om afdelingens bestyrelse. Oplysningerne bruges af Landsforbundet i forbindelse med udsendelse af post osv. og derudover bruges oplysningerne også på Hvis du skal tilføje et nyt medlem til bestyrelsen, begynder du med at skrive funktionen på det bestyrelsesmedlem, du vil tilføje. Du kan få en liste med bestyrelsesfunktioner frem ved at taste nul i feltet Funktion. Herefter taster du navnet på det medlem i feltet Person, der skal tilføjes ved at trykke på Tilføj knappen. For at slette et medlem fra bestyrelsesoversigten, trykker du på skraldespanden ud for personens navn. Dokumenter Her har du mulighed for at lægge diverse dokumenter fra afdelingen op, fx blade, løbesedler m.v., som vil være godt at have i afdelingsarkivet. Log I loggen kan du se, hvem der har ændret hvad i afdelingsinformationerne, og hvornår dette er gjort. 11

12 Knappen Økonomi Økonomidelen i systemet er bygget til at kunne håndtere kontingentopkrævningen hos medlemmerne samtidig med, at der holdes styr på dokumentationen omkring indbetalingerne. Systemet kan både håndtere indbetalinger foretaget via PBS opkrævning og indbetalinger, der er foretaget kontant eller i banken. Tilskrivning Tilskrivning af kontingent Før der kan foretages opkrævninger og indbetalinger på de enkelte medlemmer, skal det registreres at de skylder afdelingen penge. Dette gøres ved at tilskrive medlemmerne kontingent. Når medlemmerne tilskrives kontingent kommer deres saldo i restance, med andre ord, de skylder afdelingen nogle penge. Tilskrivningen af kontingent gøres ved at klikke på menupunktet Økonomi og derefter vælge handlingen Tilskriv kontingent i toppen af skærmen. Du vil nu få en række valgmuligheder. I bunden af skærmen vil der være en kladde, der vil som udgangspunkt ikke stå noget i kladden. I feltet Medlem, får du mulighed for at udvælge et specifikt medlem, som du vil tilskrive. Hvis du vil tilskrive kontingent til alle dine medlemmer, skal der ikke stå noget i dette felt. Du skal nu vælge, om du vil tilskrive kontingent for et halvt eller et helt år. Alt efter hvad du vælger, får du nu yderligere valgmuligheder. Hvis du vælger Helårlig, skal du angive, hvilket år du vil tilskrive kontingent for, hvis du vælger Halvårlig skal du også angive, hvilket halvår du vil tilskrive kontingent for. Herefter trykker du på knappen. Hvis du har valgt at tilskrive for et halvår, vil alle medlemmer med halvårlig opkrævningsfrekvens stå i kladden og på samme måde vil alle medlemmer med helårlig betaling stå på listen, hvis du vælger helårlig betaling. Det vil sige, at hvis afdelingen både har medlemmer, der betaler halvårligt og medlemmer, der betaler helårligt, skal der altså tilskrives kontingent ad to omgange. 12

13 Du har nu mulighed for at bogføre eller udskrive kladden via knapperne i bunden af kladden. Såfremt du ikke vil bogføre kladden med det samme, kan du udskrive kladden og logge af systemet. Kladden vil stadig ligge inde i systemet, så du kan arbejde videre med den, når du logger på systemet igen. Hvis der er medlemmer i kladden, som ikke skal tilskrives kontingent kan disse fjernes fra kladden ved at trykke på skraldespandssymbolet ud for deres navn. Hvis du ønsker at slette hele kladden og starte forfra, trykker du på knappen lige over kladden. Når du er færdig med at tilrette kladden, så den kun indeholder de medlemmer, der skal tilskrives kontingent, trykker du på knappen i bunden af kladden. Tilskrivning af Andet Du har også mulighed for at tilskrive medlemmerne andet end kontingent. Dette kan fx være betaling for aktiviteter eller ture i afdelingen. Du har også mulighed for at godskrive (udbetale) et beløb til et medlem eller en gruppe, fx i forbindelse med salg af lodder eller andet. Hvis du vælger Tilskriv andet i toppen af skærmen, vil du få nedenstående valgmuligheder: Du kan nu udvælge et enkelt medlem eller alle medlemmerne i en gruppe, som skal tilskrives en opkrævning. I feltet Tekst, skal du skrive en tekst, der følger opkrævningen. Derudover skal du angive, hvor mange penge det valgte medlem/den valgte gruppe skal opkræves i feltet Beløb. I feltet K/D skal du vælge om det er en Opkrævning eller en Udbetaling. 13

14 I feltet P/M skal du vælge, om beløbet skal opkræves via PBS, eller om det er noget, der opkræves manuelt f.eks. via afdelingens egne girokort eller via kontante indbetalinger. Afdelinger som ikke er på central kontingentopkrævning, kan selvfølgelig ikke opkræve via PBS. I lighed med når man tilskriver kontingent, skal kladden bogføres, når du er færdig med at arbejde med den. Se bevægelser I menuenpunktet Se bevægelser, kan du se alle de økonomiske transaktioner, der er foretaget vedrørende jeres medlemmer i medlemssystemet. Som udgangspunkt ser du alle bevægelserne i din afdeling, op til det antal linier der står i Max limit på listen. Der vises som udgangspunkt 200 bevægelseslinier. Du kan så udvælge enkeltmedlemmer eller grupper samt hvilket datointerval, du vil se bevægelser for. Du kan også angive et datointerval, om det er opkrævning eller indbetaling, samt om du kun vil se manuelle eller PBS bevægelser. For at opdatere listen trykker du på knappen. Restanceoversigt For at få et overblik over hvilke medlemmer der er i restance eller har penge til gode, kan du gå ind i menupunktet Restanceoversigt. Ved at trykke på knappen Udskriv liste, kan du få udskrevet en Restanceliste. 14

15 Opkrævning Når medlemmerne er blevet tilskrevet kontingent eller andet står de i restance, indtil beløbet bliver indbetalt eller på anden måde udlignet i systemet. Når du klikker på Økonomi knappen, nederst i venstre side får du følgende valgmuligheder i venstre side af skærmen: Økonomi Ved at klikke på Økonomi, kommer du tilbage til økonomipunktet. Manuel indbetaling Hvis du modtager kontantbetaling fra et medlem, skal du lave en manuel indbetaling. Det gøres ved at udvælge det medlem og trykke på Hent knappen, hvorefter du får en liste over de restancer som der er registreret på medlemmet. Du udvælger den restancelinie, som medlemmet har betalt, ved at trykke på den blå pil til højre for restancelinien. Herefter får du yderligere oplysninger frem under restancelinierne, og du får mulighed for at tilføje en kommentar til indbetalingen. 15

16 Når du trykker på knappen Gennemfør og udskriv Kvittering, vil det blive registreret at medlemmet har betalt det beløb, der står på kvitteringen. Derudover vil der komme en kvittering frem på skærmen, som du har mulighed for at udskrive. Husk at, hvis indbetalingen vedrører kontingent, at der også skal udskrives en kvittering, som skal underskrives og indsendes til Landsforbundet. Fejludligning Fungerer på samme måde som indbetaling, der kommer bare til at stå fejludligning i bevægelserne i stedet for indbetaling og man kan ikke udskrive en kvittering. Vær opmærksom på at beløb der allerede er opkrævet via PBS, ikke kan fejludlignes. PBS For de afdelinger der er tilmeldt Central Kontingentopkrævning, kan de tilskrevne restancer opkræves via PBS. Når der trykkes på menupunktet PBS, vil der komme en liste frem med alle de medlemmer som har åbenstående restancelinier. Listen er inddelt sådan, at medlemmets navn kommer først og nedenunder står de enkelte restancelinier. Det er kun de linier med et grønt flueben i højre side, der vil blive opkrævet via PBS. Hvis der står en dato i højre side ud for restancelinien betyder det, at linien allerede er opkrævet en gang via PBS. Hvis du ønsker at sende endnu et girokort til medlemmet, klikker du på kassen i højre side af skærmen, så den igen får et grønt flueben. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med udsendelse af rykkere. Over restancelinierne er der knapper til at fjerne eller tilføje flueben i alle kasserne. Efterhånden som medlemmerne betaler de udsendte girokort, vil restancelinierne forsvinde fra oversigten. I bunden af PBS oversigten står den standard PBS tekst, som er defineret under Afdelingsinformationerne. Du har mulighed for at rette i teksten her, hvis det er nødvendigt. Du har også mulighed for at udskrive en liste med de restancelinier som du har markeret til opkrævning. Når listen er klar, trykker du på Gennemfør PBS opkrævning, hvorefter der bliver dannet en opkrævningsfil til PBS. 16

17 PBS indbetalinger og FI-kort lister Når opkrævningsfilen er afsendt til PBS, kommer der løbende informationer tilbage, når medlemmerne indbetaler penge på jeres konto. Disse indbetalinger kan ses ved at trykke på knappen Økonomi og vælge Se bevægelser. Herefter vælger du udbetaling og PBS og trykker på knappen Opdater. Du vil nu få en oversigt over de medlemmer, der har betalt kontingent. Datoen i venstre side, er den dato hvor pengene er indgået på afdelingens bankkonto. Herudover står medlemmets navn, hvad de betaler for, hvor meget de har betalt og det FI-kort de har indbetalt på. I feltet Fra / Til dato kan du specificere, hvis du kun vil se indbetalinger fra en bestemt periode. Du kan udskrive listen, ved at trykke på knappen Udskriv liste i bunden af listen. 17

18 Knappen Rapporter Når du trykker på knappen Rapporter, vil dette skærmbillede komme frem: Dette er rapportgeneratoren. I rapportgeneratoren udvælger du først en gruppe medlemmer, hvorefter du kan vælge, hvad du vil gøre med den gruppe medlemmer, du har udvalgt. Udvælgelse af medlemmer Når du skal lave en rapport, skal du udvælge den gruppe medlemmer som skal medtages på rapporten. Dette gøres ved at udvælge hvilke kriterier medlemmerne skal leve op til, for at blive medtaget i rapporten. Som udgangspunkt er følgende valgt: Aktiv i afdeling: Ja, dette betyder, at det kun er medlemmer, der ikke er udmeldte, der kommer med på listen. Kontakt ikke: Nej, dette betyder, at de medlemmer, som er sat til at de IKKE vil kontaktes, ikke kommer med på listen. Hvis der står Ja i dette felt, vil der kun komme de medlemmer med på listen, som er sat til at de ikke vil kontaktes. Sidst men ikke mindst er der valgt Aktivt medlem: Ja. Dette kriterium skal som udgangspunkt altid slettes, hvilket gøres ved at trykke på den lille skraldespand i højre side af skærmen. Dette vil blive rettet snarest muligt, så dette kriterium ikke vises længere. Ved punktet Vælg egenskab ny, kan du vælge at tilføje yderligere udvælgelseskriterier til din liste. Du kan vælge mellem følgende kriterier: 18

19 Når du har markeret det kriterium, du vil tilføje, trykker du på knappen og du vil få mulighed for at udspecificere dit valg yderligere. Hvis du for eksempel tilføjer kriteriet Alder, vil du blive spurgt om en fra og til alder, hvorefter du trykker på knappen Gem. Du kan slette kriterier fra listen ved at trykke på knappen. Når du har specificeret alle kriterierne for din liste, trykker du på knappen i toppen af skærmen. Herefter vil alle de medlemmer, der lever op til dine kriterier blive vist i ruden i venstre side af skærmen. Rapportmuligheder Du kan nu vælge, hvad du vil gøre med de medlemmer, du har udvalgt ved at trykke på en af nedenstående knapper: Gem de udvalgte medlemmer i et regneark Udskriv labels til de udvalgte medlemmer Udskriv en liste med de udvalgte medlemmer Skriv en til de udvalgte medlemmer Udsend en SMS til de udvalgte medlemmer 19

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Brugervejledning til medlemslogin Dansk Handicap Forbund

Brugervejledning til medlemslogin Dansk Handicap Forbund Brugervejledning Denne brugervejledning er for tillidsvalgte i Dansk Handicap Forbund og gennemgår funktionalitet der er relevant for lokalforeninger og specialkredse ved medlemslogin på forbundets hjemmeside.

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund INSTITUTION Det er meget vigtigt, at det er de rigtige oplysninger, vi har på jer. Det understøtter søgefunktionerne på hjemmesiden og er nødvendigt for at

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle dine medlemmers oplysninger, og det er her, du kan oprette nye medlemmer, og slette dem, der ikke længere

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk Manual til Indbetalingsportal HVORDAN LOGGER JEG IND FØRSTE GANG?... 3 HVORDAN TILFØJER JEG

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense

cpos Online Quickguide Version Odense cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd

Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd Version 1.1-29. september 2015 Indhold: 1. Introduktion 2. Log ind 3. Medlemsudsnit a. Vis udsnit b. Ret medlem c. Send mail 4. Opret medlem 1. Introduktion

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne DEL 3: Udarbejdelse af handleplan Når I har drøftet resultatet i hele personalegruppen og er blevet enige om, hvilke punkter, der skal indføjes i

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger.

Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. Sådan logger du på Psykoterapeut Foreningens hjemmeside og retter i dine oplysninger. I menuen til venstre på forsiden klikker du på menupunktet Medlemssider: Så kan du logge ind på medlemssiderne i felterne

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering... 6 Pris for annoncering... 6 Spørgsmål... 7 Publicer

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Socialdemokraternes digitale netværk. S-dialog

Socialdemokraternes digitale netværk. S-dialog Socialdemokraternes digitale netværk S-dialog Manual for S-dialog 1. Intro om S-dialog Socialdemokraternes digitale netværk 3 - Sådan logger du på S-dialog 4 - Ny bruger? 5 2. Medlemsportalen 7 - Medlemsdebat

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Halsnæs

cpos Online Quickguide Version Halsnæs cpos Online Quickguide Version 1.1.7 Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere