RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015"

Transkript

1 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

2 Indhold 1. Introduktion til RUT Om vejledningen Log på RUT Sådan planlægger du ruter Sådan finder du eksisterende ruter Import af andre humanitære organisationers ruter Gem og valider nye ruter Sådan opretter du distrikter Sådan opretter du ruter Sådan får du overblik over din rutedækning Rutedækning Rutedækningskort Sådan redigerer du dine ruter/distrikter Rediger ruter Slet eksisterende ruter Flyt rute Genberegn vejdata Sådan printer du ruter og kort Overblik over dine ruter Print rutekort Næste år

3 1. Introduktion til RUT RUT er et fælles online ruteplanlægningssystem for de humanitære organisationer med husstands- og landsindsamlinger. I RUT kan du oprette, redigere, gemme, flytte og udskrive ruter. Formålet med RUT er, at du som indsamlingsleder let kan organisere og fordele ruterne under årets sogneindsamling. RUT hjælper dig med at få: - Overblik over alle gader og hustande du skal dække - Planlagt dine ruter bedst muligt - Overblik over, i hvor høj grad du dækker dit sogn Med RUT kan du lave rutekort og rutebeskrivelse til hver enkelt indsamler i dit sogn. Systemet er let at bruge og med lidt øvelse er det muligt at oprette op til 30 ruter på en times tid. Det er desuden let at genbruge eller redigere ruterne år efter år og derfor også nemt for nye indsamlingsledere at overtage. RUTs vejdata opdateres hvert år, så nye boligområder og husstande kommer med derfor er det en god ide at opdatere jævnligt, så ruterne fortsat stemmer overens med virkeligheden. 1.1 Om vejledningen Denne guide beskriver, hvad du gør, hvis der ingen ruter er planlagt i dit sogn, altså hvordan du: - Opretter distrikter og ruter - Kontrollerer din rutedækning - Printer rutekort Ligeledes beskrives, hvordan du gør dine ruter endnu bedre for indsamlerne, altså hvordan du: - Tjekker ny vejdata - Redigerer og sletter ruter Vejledningen er et redskab, som du kan bladre rundt i og bruge efter dine behov ved hjælp af indholdsfortegnelsen. Afsnit 1-3 vil omhandle generel information om RUT og planlægning af ruter. Herefter vil vejledningen beskrive, hvordan du konkret i systemet opretter og redigerer ruter og distrikter. 2

4 Hvis du har brug for hjælp kan du benytte funktionen 'hjælp' i øverste venstre hjørne eller du kan kontakte Folkekirkens Nødhjælp, som har en gruppe medarbejdere tilknyttet Sogneindsamlingen, der er klar til at hjælpe dig. Du kan altid skrive til eller ringe til os på

5 2. Log på RUT RUT understøttes bedst af browseren Firefox, mens Internet Explorer som mange bruger som standardbrowser, kan være meget langsom. Andre browsere, såsom safari og chrome kan også snildt bruges. Du logger på RUT ved at starte med at logge ind i SIA. Start med at gå ind på Klik på linket LOG IND I SIA nederst til højre. SIA s login side ser ud som vist nedenfor: Du skal logge ind med dit brugernavn og din adgangskode som du fik med nyhedsbrevet i oktober. Når du er logget ind i SIA, ser din side ud som vist nedenfor: 4

6 For at få adgang til ruteplanlægningssystemet RUT, skal du klikke på linket Ruteplanlægning i menuen til venstre, som vist nedenfor. Består dit distrikt af flere små sogne, kan du vælge, hvilket sogn du vil redigere i først. 5

7 3. Sådan planlægger du ruter En god rute består oftest af veje og gader, der ligger tæt på hinanden. Hvor mange husstande en indsamler kan nå, afhænger blandt andet af, hvor tæt disse husstande ligger i forhold til hinanden, og derfor afhænger ruteplanlægningen i høj grad af lokalkendskab til sognene. Som udgangspunkt kan en indsamler på 2-3 timer nå at besøge ca.: lejligheder i etagebyggeri eller parcelhuse eller - 50 huse i landdistrikter I forbindelse med ruteplanlægningen er det vigtigt at være opmærksom på, om der i dit sogn er steder, hvor det kunne være en god idé at have placeret indsamlere. Dette kan for eksempel være foran søndagsåbne indkøbscentre og butikker, ved togstationer, sportsarrangementer eller andre steder, hvor der kan være mange mennesker. På denne måde nås en del af de mennesker, som ikke er hjemme under indsamlingen. Folkekirkens Nødhjælp indhenter de nødvendige tilladelser og listen med centrale samarbejdsaftaler kan findes på sogneindsamling.dk og opdateres løbende. 6

8 4. Sådan finder du eksisterende ruter I tilfælde af, at der ikke er oprettet nogle distrikter i dit sogn og du derfor ikke har nogen ruter, vil dit skærmbillede se ud som vist nedenfor: 4.1 Import af andre humanitære organisationers ruter Inden du går i gang med at oprette dine egne ruter, kan du med fordel undersøge, om der i andre organisationer er oprettet ruter lige præcis i dit område. Vi deler, som nævnt, RUT med andre humanitære organisationer og har en indbyrdes aftale om, at vi deler vores ruter og distrikter. Derfor kan flere af de andre humanitære organisationer allerede have oprettet ruter, som ligger i dit sogn. Sådanne ruter kan du importere til din side og dermed lette ruteplanlægningen. Import af andre organisationers distrikter skal ses som en inspiration til din egen ruteplanlægning, og du er fri til at redigere ruterne som du finder bedst eller blot oprette helt nye ruter. For at importere et distrikt fra en anden organisation skal du blot klikke på linket Importer distrikt i menuen til venstre. Vælg den organisation som du vil importere ruter fra, f.eks. Mellemfolkelig Samvirke og tryk Vis distrikter. Du får nu en liste over distrikter i dit område fra Mellemfolkelig Samvirke, som vist herunder: 7

9 Det er her meget vigtigt at notere sig distriktets område. KOM er kommune-distrikter, POST er distrikter oprettet under postnumre og SOGN er sogne-distrikter. I eksemplet vælges både et kommune-distrikt og et distrikt oprettet under postnummer. De samme ruter er ikke nødvendigvis oprettet i de samme distrikter, så du kan med fordel importere flere distrikter fra flere organisationer og derefter sortere overlappende ruter fra. Du sætter et flueben ved alle områder inden for f.eks. kommunen og trykker Importér. Det er kun de ruter, som ligger inden for dit sogn, der vil blive importeret og altså ikke alle ruter i hele kommunen. Efter import af distrikter vil dit sogn se ca. således ud: 8

10 4.2 Gem og valider nye ruter Du vil nu kunne bruge alle de ruter som tidligere er blevet lavet af Mellemfolkelig Samvirke, Kræftens Bekæmpelse m.fl. Men før ruterne er tilknyttet dit sogn skal ruterne først gemmes og valideres enkeltvis, for hvert enkelt importeret distrikt. I dette eksempel, altså både for kommune- og postnummer-distriktet. Ruterne valideres ved først at klikke på Ruter, som vist nedenfor: Herefter klikker du på Rediger rute og derefter Gem/Valider, som vist på de to nedenstående billeder: 9

11 Systemet kan melde fejl, når du forsøger at validere en rute. En fejlmelding kan typisk være, at det angivne husnummer ikke findes (enten Husnr fra eller Husnr til ). Dette kan skyldes at boligområdet er ændret, siden ruten sidst blev opdateret i RUT. Se mere under afsnit 6 om oprettelser af ruter. Når alle ruter i de importerede distrikter er gemt og valideret, er der flere muligheder for at undersøge i hvor høj grad, dine ruter dækker dit sogn. Til dette kan du se mere under afsnit 7 om rutedækning. 10

12 5. Sådan opretter du distrikter Hvis dit sogn er meget stort eller du dækker et større område, kan det for overblikkets skyld give mening at inddele området i flere distrikter. Dette er helt op til dig, da det kan være lige så nemt blot at have et distrikt med alle ruterne. Hvis du ønsker flere distrikter gøres det ved at klikke på Opret distrikt i menuen til venstre: Du skal nu indtaste følgende oplysninger for at oprette et nyt distrikt: - Distrikt nr.: Skriv distriktets nummer - Betegnelse: Skriv navnet på distriktet - Overskriften vil være ens for alle ruter du oprettet i distriktet o Skriv en valgfri tekst, fx Sogneindsamling Bundteksten er ligeledes éns for alle ruter i distriktet o Skriv valgfri tekst, fx hvordan man kontakter indsamlingslederen, hvis der skulle opstå problemer på ruten og/eller sluttidspunkt. o Nedenstående billede viser vores løbende eksempel. Det er ikke nødvendigt at indtaste en adgangskode. Til gengæld skal man sige ja til at tillade eksport, da det, som tidligere nævnt, er en aftale blandt de humanitære organisationer, som deler RUT, at vi deler vores ruter og distrikter. 11

13 Klik afslutningsvis på Gem i nederste højre hjørne og du er nu klar til at oprette ruter i dit nye distrikt. 12

14 6. Sådan opretter du ruter Du kan oprette nye ruter, uanset om du allerede havde ruter i forvejen eller om du har importeret ruter fra en anden organisation. Når du vælger det distrikt, som du vil oprette en rute i, kan du derefter klikke på 'Opret rute' i menuen til venstre. Du vil nu kunne udfylde de tomme felter med de oplysninger, du ønsker: - Rute nr.: Skriv rutens nummer. o Det er vigtigt at ruten gives et nummer og ikke et bogstav, eftersom RUT ikke kan gemme ruten, hvis der er blandede bogstaver og tal. - Note til rute: Skriv en valgfri tekst, eller lad feltet stå tomt. o I feltet kan du skrive en kommentar til den enkelte rute, fx 'Pas på hunden i nr Note til administrator: Skriv en valgfri tekst eller lad feltet stå tomt o Feltet er et internt felt til Indsamlingslederen. Denne tekst kommer ikke med på rutekortene, og det er kun indsamlingslederen der har adgang til at skrive i dette felt. 13

15 - Vejnavn: Skriv vejens navn. o Ved kun at skrive vejnavnet delvist for eksempel 'Ribela' får du en liste over lignende gadenavne i området, hvor du skal vælge den gade du skal bruge, altså Ribelandevej. - Husnummer: Man kan vælge at lade vejen dække helt eller delvist af en rute. o Hvis hele vejen ønskes dækket, skal du ikke udfylde husnumrene, da systemet finder dem helt af sig selv, når du trykker 'Gem/Validér'. o Hvis vejen ønskes opdelt i specifikke husnumre skriver du manuelt husnumrene i felterne Husnr til og Husnr fra. o Du kan også dele vejen i lige og ulige numre, hvis det fx er en lang vej eller en stor vej, som er svær at krydse. I så fald markerer du blot om du ønsker lige eller ulige dækket. Afslutningsvis gemmer du ruterne ved at klikke Gem/Valider. 14

16 7. Sådan får du overblik over din rutedækning Når du har oprettet dine ruter kan du med fordel undersøge, i hvor høj grad ruterne dækker dit sogn. Dette gøres ved hjælp af rutedæknings-værktøjerne (rutedækningslisten og rutedækningskortet) som beskrives i de næste afsnit. 7.1.Rutedækning Når du opretter og redigerer dine ruter, kan du med fordel klikke på linket Rutedækning i menuen til venstre. Dette link giver adgang til, at du kan kontrollere, hvor godt dine ruter dækker dit sogn. Linket åbner nedenstående vindue som giver dig et godt overblik over sognets samlede rutedækning, samt om hver enkel vej er dækket af en rute. I dette eksempel dækker ruterne totalt 65% af sognet. Bl.a. Adelvej og Blåbjergvej er dækket 100%, så dem behøver vi derfor ikke gøre mere ved. Andre veje, såsom Abildvej og Ahornvej er slet ikke dækket og disse veje skal derfor inkluderes i en rute eller der må oprettes en ny rute til dem. Rutedækningskortet kan 15

17 benyttes til at afgøre, om en ikke-dækket vej ligger tæt på en allerede oprettet rute, som den i så fald kan inkluderes i. Læs mere i næste afsnit Rutedækningskort Vi har nu oprettet nye ruter, og vi ved også hvilke ruter, der enten er dækket eller ikke er dækket. For at få et overblik over, hvilke ruter de ikke-dækkede veje med fordel kan inkluderes i, kan vi se på nedenstående kort: De blå gader, er gader som er dækket 100%. Grønne gader er godt dækket, brune gader er dårligt dækket og røde gader har ingen dækning. 16

18 Ved at zoome ind på kortet er det muligt at se, at fx Brændevej slet ikke er dækket. Vejen ligger meget tæt på Sølstedvej, som er dækket rimelig godt og vi kan derfor overveje om ikke Brændevej kan lægges til ruten med Sølstedvej. Ruteoversigten (som findes under Vælg rute i menuen til venstre) viser, at Sølstedvej er en del af rute 2, som dækker 46 hustande. Derfor kan denne rute også sagtens indeholde Brændevej, da indsamlerne sagtens kan gå ruten inden for de 2-3 timer. Hvordan du redigerer ruten til også at indeholde Brændevej, kan du læse om i afsnit 8 for redigering af ruter. På denne vis fortsætter du, indtil alle veje er indeholdt i en rute. Du kan også oprette nye ruter (som vist i afsnit 6), hvis du ikke har eksisterende ruter, som du kan tilknytte dine manglende veje. 17

19 8. Sådan redigerer du dine ruter/distrikter Du har mulighed for at rette i de informationer, der er blevet knyttet til et distrikt eller en rute, da den blev oprettet. Ønsker du at redigere i et distrikt, klikker du på Vælg distrikt i menuen til venstre og derefter ret tekster Rediger ruter Ønsker du derimod at rette i en rute klikker du i stedet på Vælg rute i menuen til venstre. Der vil nu fremkomme en liste over alle distriktets ruter. Find den rute, du vil rette og klik på Rediger rute. Det er også under Rediger rute, at du kan tilføje og slette veje i ruterne. Nye veje tilføjes ved at oprette dem som vist under afsnit 6 om oprettelse af ruter. Du kan se, hvordan du udfylder de nødvendige oplysninger under afsnit 5 og 6 om henholdsvis oprettelse af distrikt og rute. 18

20 8.2. Slet eksisterende ruter Hvis du vil slette en rute skal du markere den eller de ruter, du ønsker at slette med et flueben og derefter trykke på 'Slet' i øverste højre hjørne. Det er illustreret på billedet nedenfor. Det er ikke muligt at fortryde sletning af en rute. I så fald må man oprette ruten på ny. 8.3 Flyt rute Med denne funktion kan du hente ruter fra et distrikt til et andet. Bemærk at funktionen kun er mulig, hvis du har flere distrikter. Klik på Flyt rute i menuen til venstre. Vælg det distrikt hvortil ruten skal overføres. Dette gør du ved at markere distriktsnummeret og klikke på Vis ruter. Nu skal du blot markere den eller de ruter du gerne vil flytte og klikke på Flyt rute 19

21 8.4 Genberegn vejdata Ved at benytte genberegningsfunktionen har du mulighed for at kontrollere, om der er sket ændringer i husstandene i dit sogn, siden sidste indsamling. Markér det distrikt du ønsker at genberegne og klik derefter på Genberegn øverst i højre hjørne. 20

22 Der vil nu fremkomme en liste med alle dine vejnavne og ændringer i hustande pr. vej, Du kan derefter gå ind og rette ruterne til, på baggrund af de opdaterede data. Ruterne rettes som beskrevet i afsnit 8. 21

23 9. Sådan printer du ruter og kort Du kan hurtigt få et overblik over alle dine ruter ved hjælp af ruteoversigten og rutekortet, som beskrives i dette afsnit Overblik over dine ruter Ruteoversigt For at få et overblik over alle dine nu færdige ruter, kan du med fordel printe en ruteoversigt, som du finder ved at klikke Ruteoversigt nederst i menuen til venstre. Ruteoversigten ser sådan ud: 22

24 Rutedækningskort Du kan også printe ruteoversigten på kort. Den findes ved, som tidligere nævnt, at klikke på Rutedækningskort i menuen til venstre, hvor alle dine veje nu gerne skulle være blå, som det ses nedenfor: 9.2. Print rutekort Når du printer dine ruter forud for indsamlingsdagen, er det vigtigt, at du er logget på RUT med browseren Firefox, da du ellers kan få problemer under print. Der er tre muligheder for print: 1. Print alle ruter 2. Print en enkelt rute 3. Print flere specifikke ruter 23

25 Print alle ruter Hvis du vil printe alle ruter på en gang, så skal du trykke på Vælg rute i venstre menulinje. Sæt et flueben i den øverste boks ud for Rute nr. og alle ruter bliver markeret med et flueben. Klik derefter Print. Hvis du har flere distrikter, skal du gøre dette for alle ruter i hvert distrikt. 24

26 Når du har klikket print vil følgende billede komme frem på din skærm: Her skal du klikke af, at du gerne vil have store billeder, at det skal være et kort og at du gerne vil have tegnet vejene. Du skal ikke tegne husene, da det ser meget forvirrende ud og altså ikke har et pædagogisk formål. Computeren åbner nu et nyt vindue, hvor du har alle dine ruter beskrevet med vejnavne og tegnet på et kort. Alle ruterne er samlet i dette vindue. Når du printer vil ruterne blive printet på hver sit ark papir, som du derefter kan give til dine indsamlere. Siden ser ud som vist nedenfor: 25

27 26

28 Print en enkelt rute Hvis du blot ønsker at printe en enkelt rute, skal du klikke på Vælg rute i venstre menulinje. Markér den rute du gerne vil printe med et flueben. Tryk på 'Print' i øverste højre hjørne. Et printervenligt billede kommer frem. Når du som før har klikket af i tegn veje kan du printe. Print flere specifikke ruter Hvis du eksempelvis kun skal printe nogle få specifikke ruter og ikke alle ruterne, er det samme procedure, som hvis du kun skal printe en enkelt rute. Du markerer, som før, de ønskede ruter med et flueben og trykker 'Print'. Når du ligesom før hakker af i tegn huse kan nu printe. 27

29 10. Næste år Når alle dine ruter ligger i RUT, kan du let bruge dem igen næste år. Det eneste du skal gøre er at undersøge under 'rutedækning', om der er kommet nye veje/husstande i kommunen siden sidste, som du skal have med på en rute. God fornøjelse! 28

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Samaritan ruteplanlægning

Samaritan ruteplanlægning Samaritan ruteplanlægning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Samaritan 3 Sådan logger du på Samaritan 3 Hjælp 5 Planlægning af ruter 5 Ret tekster 6 Import af ruter

Læs mere

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune).

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Indhold INTRODUKTION... 2 1. LOGGE IND PÅ RUT... 3 2. OVERSIGT OVER RUTER... 4 3. OPRETTELSE AF RUTER... 5 4. RUTERESERVATION

Læs mere

RUT. Brugervejledning. Kræftens Bekæmpelse

RUT. Brugervejledning. Kræftens Bekæmpelse 1 RUT Brugervejledning Kræftens Bekæmpelse 2 Indholdsfortegnelse Kort om RUT... 4 Fordele ved RUT... 4 Her finder du RUT... 5 Sådan logger du på... 5 Her kan du få hjælp... 6 Planlægning af ruter... 6

Læs mere

SIA - SOGNEINDSAMLINGSADMINISTRATION VEJLEDNING TIL BRUG AF SIA. Kært barn har mange navne. Vi har døbt vores SIA SogneIndsamlingsAdministration.

SIA - SOGNEINDSAMLINGSADMINISTRATION VEJLEDNING TIL BRUG AF SIA. Kært barn har mange navne. Vi har døbt vores SIA SogneIndsamlingsAdministration. SIA - SOGNEINDSAMLINGSADMINISTRATION VEJLEDNING TIL BRUG AF SIA Kært barn har mange navne. Vi har døbt vores SIA SogneIndsamlingsAdministration. SIA er dit online-overblik over dit/dine sogn(e), dine indsamlere

Læs mere

VEJLEDNING TIL RUTEPLANLÆGNING- KØBENHAVN

VEJLEDNING TIL RUTEPLANLÆGNING- KØBENHAVN VEJLEDNING TIL RUTEPLANLÆGNING- KØBENHAVN Indhold INTRODUKTION... 2 1. LOGGE IND PÅ RUT... 3 2. OVERSIGT OVER RUTER... 4 3. REDIGERING AF RUTER... 5 4. RETTELSE AF TEKSTER PÅ ALLE RUTEKORT... 8 1 INTRODUKTION

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad I det følgende vil vi gennemgå de forskellige funktioner, i web applikationen som skal anvendes til bestilling af mad. Trin for trin kan

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund INSTITUTION Det er meget vigtigt, at det er de rigtige oplysninger, vi har på jer. Det understøtter søgefunktionerne på hjemmesiden og er nødvendigt for at

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Opret dig som forældre på HVAL.DK

Opret dig som forældre på HVAL.DK Opret dig som forældre på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Kolofon HVAL-vejledning Opret dig som forældre på HVAL.DK Forfatter: Susanne Andersen, Programdatateket 1. udgave

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

QUICK-GUIDE Så dån opretter du begivenheder i kålenderen

QUICK-GUIDE Så dån opretter du begivenheder i kålenderen QUICK-GUIDE Så dån opretter du begivenheder i kålenderen Opret en begivenhed i kalenderen Tilgå menupunktet Sider på sogn.dk. Vælg Kalender. 1 1. Klik på den dato du ønsker at oprette begivenheden for.

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi Skema Dit brugernavn og adgangskode Sådan logger du på det trådløse netværk Sådan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK. Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator. Indholdsfortegnelse:

Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK. Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator. Indholdsfortegnelse: Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator Indholdsfortegnelse: Side 2: Alle medarbejdere skal have eget MIT DANSKE ARK Side 2: Se

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen 15. marts 2016 Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Hvad kan man anvende Instagram til?... 2 2. Sådan oprettes en profil på Instagram... 2 3. Valg af brugernavn... 2 4. Valg af profilnavn...

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang

ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang ØKONOMIOVERBLIK - kom godt i gang ØKONOMIOVERBLIK - KOM GODT I GANG Du skal nu i gang med at udfylde dit økonomioverblik. Det er heldigvis nemt. For at komme godt i gang, anbefaler vi, at du har forberedt

Læs mere

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution Din profil på besøgshunde.dk - find en institution HUNDEEJERE Det er meget vigtigt, at du sørger for at opdatere jeres profil, så det er de rigtige oplysninger, vi har på dig og din hund. Det understøtter

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning Af JSJO 7. april 2016 Vejledning CRMeducation basisløsning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 introduktion... 2 1.1 Basisløsningen... 2 1.2 Tilkøbsmoduler... 2 2 Kom på CRMeducation... 3 2.1 Adgang til CRMeducation

Læs mere

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Opdater din crawl side 5 Upload af billeder side 8 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Vælg en valgfri side i playlisten

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Brugervejledning til BBB s hjemmeside BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden -

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - 2 Tekniske forudsætninger: Programmet kan normalt afvikles i almindeligt brugte browsere.

Læs mere

GEODATA - HENT & BEHANDL

GEODATA - HENT & BEHANDL Introduktion og indhold 24-11-2015 Denne vejledning omhandler behandling af geodataprodukterne KORT10 og Det Matrikulære Oversigtskort i DSFLformat hentet fra KORTFORSYNINGEN.DK. Denne vejledning beskriver

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED UDDANNELSESBOGEN.DK

SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED UDDANNELSESBOGEN.DK SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED UDDANNELSESBOGEN.DK Hvis du læser dette, så er det fordi du har besluttet dig for at få et bedre overblik over hvad din uddannelse indeholder af faglig kompetencer og dermed

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere