Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige"

Transkript

1 Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016

2 Indhold 1 Introduktion Forberedelser før prøvedagen Sådan logger du på Sådan godkender du indlæsninger fra XPRS Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold Sådan opretter og fjerner du lokaler fra lokalelisten Sådan opretter du lokaler Sådan fjerner du lokaler Sådan registrerer du et lokale på et prøvehold Sådan registrerer du et lokale på en elev Elevoversigt pr. lokale Sådan sorterer du i oversigten over elever pr. lokale Sådan registrerer du ekstra tid til elever på et prøvehold Sådan ændrer du sluttidspunktet for alle elever på et prøvehold Sådan tilknytter du prøveansvarlige til prøvehold Sådan sikrer du, at de rigtige eksterne bedømmere er på prøveholdene Sådan afslutter du en elev til prøve Sådan afslutter du en prøve for et prøvehold Sådan tilføjer du bemærkninger Upload af elevs besvarelse Sådan uploader du en besvarelse Sådan ser du rapporter vedr. plagiat Sådan downloader du et prøveholds besvarelser Særlige forhold på prøvedagen Sådan opretter du et prøvehold på prøvedagen Sådan registrerer du fag på prøveholdet Sådan registrerer du Start og Sluttidspunkt for prøven Sådan registrerer du lokale på prøveholdet Sådan retter du et prøvehold du selv har oprettet Sådan tilføjer du en elev til et prøvehold Sådan aktiverer du et prøvehold Styrelsen for It og Læring,

3 1 Introduktion Rollen som Eksamensansvarlig Der er en række forskellige brugerroller i Netprøver.dk. Denne vejledning er målrettet rollen som Eksamensansvarlig. Rollen er kort ridset op her: Aktørnavn Eksamensansvarlig Opgaver/ansvar Eksamensansvarlige har ansvaret for tværgående administrative opgaver i Netprøver.dk, der sikrer afvikling af institutionens skriftlige prøver og større skriftlige opgaver. Eksamensansvarlige har adgang til prøvefagsudtrækket i perioden fra udmelding af udtræk af prøvefag til offentliggørelse af eksamensplanen. Beskrivelse Kontrollerer prøvehold, elever og bedømmere i Netprøver.dk Kan tildele ekstra tid til udvalgte elever på forhånd eller under prøverne Kan fordele elever på lokaler Håndterer nødsituationer under prøven Flere af ovenfor nævnte opgaver kan også udføres af brugerrollen Prøveansvarlig, dog kun for de prøvehold, vedkommende er prøveansvarlig for. Afgrænsning Bemærk, at denne vejledning kun omhandler stedprøver. En senere version af vejledningen vil også omfatte SRP/SSO. Generel kommentar Alle stamdata vedr. prøver, prøvehold og elever er tilgængelige i Netprøver.dk fra det tidspunkt hvor institutionen indberetter prøveplaner. Fra tidspunktet for offentliggørelse af den skriftlige prøveplan er data om bedømmere ligeledes tilgængelige. Data til Netprøver.dk indlæses fra XPRS via en webservice. Webservicen er sat op til at køre automatisk med bestemte intervaller. Alle prøvehold og elever er de samme som de prøvehold og elever, skolen har indberettet til XPRS. Nødprocedurer for afvikling af prøver i Netprøver.dk Ministeriet har udarbejdet en vejledning om nødprocedurer for afvikling af prøver i Netprøver.dk. Vejledningen om nødprocedurer skal ses som et supplement til denne brugervejledning. Vejledningen er tilgængelig på Styrelsen for It og Læring,

4 2 Forberedelser før prøvedagen 2.1 Sådan logger du på På forsiden trykker du på Log på Netprøver. Skriv for eksempel VUC og alle institutioner med VUC i navnet vil blive vist på en liste, som du kan vælge fra, eller skriv din skoles navn i søgefeltet. Tryk på UNI Login eller NemID. Du kan logge på med enten UNI Login eller NemID. Hvis du ikke har et UNI Login: Henvend dig til UNI Login brugeradministratoren på din skole, som kan bestille et til dig (se evt. hvem der er din UNI Login brugeradministrator her: og administration/brugere og adgangsstyring/for laerere ogelever/glemt adgangskoden) Hvis du ikke har et NemID: NemID medarbejdersignaturer kan udstedes af skolens NemID administrator. Det er nødvendigt, at NemID administratoren knytter CPRnummer til medarbejdersignaturen. Du kan også du bruge dit private NemID til at logge på Neprøver.dk. Du kan læse mere om NemID på Når du logger på Netprøver.dk, ser du på forsiden en samlet oversigt over alle prøvehold på din institution. Styrelsen for It og Læring,

5 Du kan anvende prøveholdsoversigten under prøveafholdelser til at danne dig et overblik over status på de enkelte prøver, herunder hvor mange elever har afleveret pr. prøvehold, hvilket lokale prøveholdene sidder i, hvornår prøven er slut m.m. Bemærk, at du med jævne mellemrum manuelt skal opdatere skærmbilledet ved at trykke F5, da det ikke opdateres automatisk. 2.2 Sådan godkender du indlæsninger fra XPRS Skolen indberetter til XPRS, hvilket bevirker, at der læses stamdata fra XPRS ind i Netprøver.dk. Inden større ændringer, fx sletning af prøvehold, bliver synlige i Netprøver.dk, skal du godkende dem. Du godkender indlæsningen fra XPRS ved at 1. Vælge fanen Administration 2. Vælge fanen Ændringer fra XPRS 3. Vælge om du vil godkende eller afvise de enkelte dele af indlæsningen Styrelsen for It og Læring,

6 Ad 3. Eksempel a: Du vil gerne godkende, at et prøvehold er blevet slettet, så du trykker på Godkend. (1) Du får en advarsel, som du skal tage stilling til. Hvis du er indforstået med, at prøveholdet og tilhørende data slettes i Netprøver.dk, og at prøveholdet forsvinder fra oversigten over slettede prøvehold i XPRS, skal du markere Udfør sletning af prøvehold <prøveholdets navn> (2), og derefter trykke Udfør (3). Dermed godkender du sletningen af det pågældende prøvehold i Netprøver.dk. Eksempel b: Du vil afvise, at et prøvehold bliver slettet, så du trykker på Afvis (1). Du får en advarsel, som du skal tage stilling til. Hvis du er indforstået med, at prøveholdet forbliver aktivt i Netprøver.dk selvom det et slettet i XPRS, at prøveholdet forsvinder fra oversigten over slettede prøvehold i XPRS, og at prøveholdet herefter skal slettes manuelt, hvis det ønskes slettet, skal du markere Udfør afvis sletning af prøvehold <prøvehol Styrelsen for It og Læring,

7 dets navn> (2), og derefter trykke Udfør (3). Dermed afviser du sletningen af det pågældende prøvehold i Netprøver.dk. Hvis du får en meddelelse om at et prøvehold er slettet fra Netprøver.dk betyder det samtidig, at det er slettet fra XPRS. Når det er slettet fra XPRS, er der ikke længere tilknyttet bedømmere til prøveholdet. Hvis sletningen er en fejl, skal du derfor foretage en ny indberetning til XPRS, for at få tilknyttet bedømmere. Herefter vil prøveholdet inkl. bedømmere blive indlæst til Netprøver.dk igen. Endelig kan du trykke på Reload, hvorved du manuelt kan hente de stamdata, der er sendt fra XPRS siden den seneste automatiske indlæsning fra XPRS og således endnu ikke er indlæst. Du kan benytte denne mulighed, hvis du ikke kan vente på den næste automatiske indlæsning fra XPRS: 2.3 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte Efter hver indberetning til XPRS med efterfølgende indlæsning af stamdata fra XPRS til Netprøver.dk kan du i Netprøver.dk tjekke oversigten over prøvehold. Du kan også åbne hvert enkelt prøvehold og se en oversigt over tilmeldte elever på de enkelte prøvehold. På den måde kan du sikre, at alt er korrekt. Hvis der evt. skulle vise sig at være fejl i skolens indberetning til XPRS og dermed i de indlæste data fra XPRS, skal du foretage en ny indberetning til XPRS med de korrekte Styrelsen for It og Læring,

8 data. Hvis der fx dagen før prøven, viser sig at være fejl, og skolen ikke kan nå at foretage en ny indberetning til XPRS og få indlæst data fra XPRS, inden næste dags prøve, kan du manuelt rette i et prøveholds data i Netprøver.dk Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold For lettere at få overblik over og finde frem til de prøvehold, som du skal tjekke, kan du sortere oversigten. Det kan du gøre ved hjælp af to filtre: Tilstand og Tidsfiltrering. Eksempel a: Du vil sortere oversigten og finde de prøver frem, som ikke er startet: Tryk på pilen i feltet ud for Tilstand og vælg filtret Ikke aktiveret på drop down listen, der folder sig ud. Eksempel b: Du vil filtrere oversigten efter tid: Tryk på pilen i feltet ud for Tidsfiltrering og vælg det filter på drop down listen, du vil filtrere efter. Styrelsen for It og Læring,

9 Ved at vælge Deltagerperiode starter får du mulighed for at angive en periode inden for hvilken, du vil se alle de prøvehold, der starter. Du kan også kombinere de to filtre, Tilstand og Tidsfiltrering. Endelig kan du sortere oversigten ved at trykke på kolonneoverskrifterne. Kolonnerne Type, Navn (dvs. prøveholdets navn), Fag, og Lokale sorteres alfabetisk, A Z eller Z A. Kolonnerne Start og Slut sorteres efter tidligste/seneste tidspunkt, stigende eller faldende, og kolonnen Status sorteres efter hvor langt prøven er fremskreden. Når du sorterer ved hjælp af kolonneoverskrifterne kan du kun bruge én parameter ad gangen, dvs. enten Type eller Navn eller Lokale og så fremdeles. Styrelsen for It og Læring,

10 2.4 Sådan opretter og fjerner du lokaler fra lokalelisten Som eksamensansvarlig opretter du lokaler i Netprøver.dk, dvs. de lokaler, som eleverne skal til skriftlig prøve i. Når du har oprettet et lokale, kan det efterfølgende registreres på et prøvehold eller en elev (se afsnit 5 og 6). Du kan også fjerne lokaler fra lokalelisten, dvs. gøre lokaler usynlige, så de ikke optræder på lokalelisten, der kan sættes på prøvehold eller elever Sådan opretter du lokaler Som eksamensansvarlig opretter du lokaler i Netprøver.dk, dvs. de lokaler, som eleverne skal til skriftlig prøve i. Du opretter lokaler ved at 1. Vælge fanen Administration 2. Vælge fanen Lokaler 3. Tryk derefter på Tilføj lokale. Du får nu en dialogboks op (Opret lokale), hvor du kan skrive lokalets navn. Tryk derefter på Gem. Du får en bekræftelse på, at du har oprettet lokalet. Styrelsen for It og Læring,

11 Lokalet optræder nu på lokalelisten i netprøver.dk Sådan fjerner du lokaler Som eksamensansvarlig fjerner du lokaler fra lokalelisten i Netprøver.dk, så de ikke kan sættes på prøvehold eller elever. Du fjerner lokaler fra lokalelisten ved at 1. Trykke på blyanten ud for lokalet i kolonnen Rediger 2. Trykke på Gør usynlig i dialogboksen Lokalet har nu fået status Ikke synlig og optræder dermed ikke mere på lokalelisterne. Du kan efterfølgende altid gøre et lokale synligt igen ved på samme måde at trykke på blyanten i kolonnen Rediger ud for det lokale, du vil gøre synligt. Inde i dialogboksen trykker du på Gør synlig. Styrelsen for It og Læring,

12 2.4.3 Sådan registrerer du et lokale på et prøvehold De fra XPRS indlæste prøvehold indeholder ikke oplysninger om, hvilket lokale prøverne skal foregå i. Hvis du ønsker det, kan du manuelt registrere lokale for de enkelte prøvehold. Fordelen ved at registrere, hvilket lokale prøveholdene skal til prøve i, er, at det efterfølgende giver mulighed for at filtrere på lokale og se listen over de elever, der er i et givent lokale. 1. Fremsøg det prøvehold, du vil registrere lokale på, og åbn skærmbilledet med de grundlæggende oplysninger om prøveholdet. 2. Tryk på pilen i feltet ud for Lokale, og en drop down liste over de af skolens lokaler, som er registreret til brug ved skriftlige prøver, folder sig ud. Klik på det lokale, denne prøve skal foregå i. Styrelsen for It og Læring,

13 Oplysningen bliver automatisk gemt i Netprøver.dk. 2.5 Sådan registrerer du et lokale på en elev Du kan også registrere et lokale for hver elev. Dette giver dig efterfølgende mulighed for at filtrere på lokale og se, hvilke elever der er i et givent lokale. Nederst på skærmbilledet med de grundlæggende oplysninger om et prøvehold og dets elever, trykker du på pilen ud for den elev, du vil registrere et lokale på. Du vælger lokalet på drop down listen. 2.6 Elevoversigt pr. lokale På Elevoversigt pr. lokale kan du følge med i fremdriften i prøverne pr. elev. Bemærk, at du med jævne mellemrum manuelt skal opdatere skærmbilledet ved at trykke F5, da det ikke opdateres automatisk. På Elevoversigt pr. lokale kan du bl.a. følge med i om de enkelte elever på et prøvehold har afleveret deres besvarelse. Styrelsen for It og Læring,

14 Et ud for en elev i kolonnen Afleveret betyder, at den pågældende elev har afleveret sin besvarelse. Du kan også se, hvis der for en elev er blevet logget oplysning om, at eleven har logget på Netprøver.dk fra flere IP adresser. Et ud for en elev i kolonnen IP betyder, at der findes oplysninger. Oplysningerne bliver synlige ved at køre musen hen over ikonet. Vær opmærksom på, at hvis eleven kun logger på Netprøver.dk fra én IP adresse, fremgår det ikke af oversigten. Vær også opmærksom på, at det ikke bliver logget her, hvis eleven har været på internettet fra andre IP adresser for at søge informationer uden for Netprøver.dk. Det er alene en logning af anvendte IP adresser til at logge på Netprøver.dk. 2.7 Sådan sorterer du i oversigten over elever pr. lokale Du kan sortere elevoversigten pr. lokale ved hjælp af to filtre, Dato og Lokale. Som udgangspunkt er elevoversigten pr. lokale sorteret efter dags dato. Du kan ændre datoen ved at trykke på kalender ikonet ud for dato og her angive, hvilken dag du vil se på. Dernæst kan du trykke på pilen ud for lokale. Derved får du en drop down liste over alle de lokaler, der er i brug på skolen til skriftlig prøve. Endelig kan du ved hjælp af fritekstsøgningsfeltet (Filter) søge på prøveholdsnavn eller navn på elev. Du kan også kombinere filtrene Dato, Lokale og fritekstsøgningsfilteret (Filter). Styrelsen for It og Læring,

15 Endelig kan du sortere elevoversigten pr. lokale ved at trykke på kolonneoverskrifterne. Kolonnerne Navn (dvs. prøveholdets navn), Efternavn og Lokale sorteres alfabetisk, A Z eller Z A. Kolonnerne Start og Slut sorteres efter tidligste/seneste tidspunkt, begge stigende eller faldende, kolonnen Afleveret sorteres efter om eleven har afleveret eller ej, og kolonnen IP sorteres efter om der for elever er noteret flere end én IP adresse til at logge på Netprøver.dk med. Når du sorterer ved hjælp af kolonneoverskrifterne kan du kun bruge én parameter ad gangen, dvs. enten Navn eller Efternavn eller Lokale og så fremdeles. 2.8 Sådan registrerer du ekstra tid til elever på et prøvehold Er der elever på et prøvehold, som du skal registrere ekstra tid til, kan du gøre dette på skærmbilledet med de grundlæggende oplysninger om prøveholdet. 1. Tryk på det prøvehold på Prøveholdsoversigten, du skal ændre i. Styrelsen for It og Læring,

16 Dette åbner skærmbilledet med de grundlæggende oplysninger om det pågældende prøvehold, hvor du nederst på skærmbilledet finder listen over elever på prøveholdet. 2. Kør musen henover sluttidspunktet for prøven for den elev, du vil give mere tid, tryk på kalender ikonet, og en kalender åbner sig. For at ændre på prøvens sluttidspunkt for den pågældende elev: Træk først time markeringen hen til det timetal og derefter minut markeringen hen til det det minuttal, prøven skal slutte for den pågældende elev3. Gem oplysningerne ved at trykke på Luk nederst i kalenderen. Styrelsen for It og Læring,

17 4. Trykker du på Nu, gemmes det aktuelle tidspunkt som sluttidspunkt for den pågældende elevs prøve. Bemærk, at prøvens sluttidspunkt ikke er ændret for prøveholdet, kun for den pågældende elev. Hvis flere elever skal have ekstra tid, skal sluttidspunktet ændres for hver elev. 2.9 Sådan ændrer du sluttidspunktet for alle elever på et prøvehold Sluttidspunktet kan også ændres for alle elever på prøveholdsniveau. 1. Tryk på kalenderikonet ud for prøvens sluttidspunkt. 2. Angiv det nye sluttidspunkt. 3. Gem oplysningerne ved at trykke på Luk nederst i kalenderen. Styrelsen for It og Læring,

18 4. Trykker du på Nu, gemmes det aktuelle tidspunkt som sluttidspunkt for hele prøveholdet Sådan tilknytter du prøveansvarlige til prøvehold Som en del af forberedelsen op til prøveafholdelse skal du tilknytte prøveansvarlige til prøveholdene. Du kan tilknytte en eller flere prøveansvarlige til det enkelte prøvehold, og du kan også tildele den enkelte prøveansvarlige til flere forskellige prøvehold. De, der skal udpeges som prøveansvarlige, skal på forhånd være tildelt rollen Prøveansvarlig af skolens Neprøver.dk brugeradministrator. Bemærk, at Prøveansvarlige med det samme kan se, hvilke prøvehold og elever de er prøveansvarlige for, i systemet. Der må derfor ikke tilknyttes prøveansvarlige til prøvehold før eksamensplanen er offentliggjort, idet tilknytning før eksamensplanens offentliggørelse vil medføre, at prøveansvarlige vil have adgang til information om prøvefagsudtrækket. Ved at tilknytte prøveansvarlige til prøvehold får de prøveansvarlige også rent teknisk mulighed for at knytte elever til disse prøvehold. Styrelsen for It og Læring,

19 Du kan som eksamensansvarlig foretage ændringer i tilknytningen af prøveansvarlige helt frem til prøvestart. 1. Fremsøg det prøvehold, du vil tildele en prøveansvarlig til og tryk på fanen Prøveansvarlige. Dette åbner skærmbilledet, hvor du kan tilføje prøveansvarlige for prøveholdet. 2. Tryk på Tilføj og skriv i skrivefeltet navnet på den eller de prøveansvarlige, der skal have prøveholdet tilknyttet. Du får nu en søgeboks frem, hvor du kan fremsøge den person, som skal tilføjes som prøveansvarlig for prøveholdet. Du kan søge på navn eller dele af navn, e mail eller brugerens Netprøver.dk ID, som Netprøver.dk tildeler hver oprettet bruger. 3. Når du har fundet den person, du vil tilføje, trykker du på +, og personen tilføjes. Styrelsen for It og Læring,

20 2.11 Sådan sikrer du, at de rigtige eksterne bedømmere er på prøveholdene Du skal sikre, at de enkelte prøvehold har de rigtige eksterne bedømmere registreret. Bemærk, i Netprøver.dk kaldes intern bedømmer også for Vejleder (se f.eks. nedenstående skærmbillede). Oplysningerne om eksterne bedømmere indlæses fra XPRS. Du kan som eksamensansvarlig ikke foretage ændringer, hvad angår den eksterne bedømmer. Fremsøg det prøvehold, du vil tjekke for rigtige eksterne bedømmere, og tryk på fanen Bedømmere. Dette skærmbillede åbnes. Styrelsen for It og Læring,

21 Når prøveholdet er indlæst fra XPRS, vil der ud for overskriften Ekstern bedømmer (0) være indikeret med et tal i parentesen, at prøveholdet har en ekstern bedømmer, og den pågældende bedømmers navn vil stå i feltet nedenunder Sådan afslutter du en elev til prøve Både inden en prøve og efter en prøve er startet, kan du afslutte prøven for en elev, for eksempel, hvis eleven er blevet syg eller ikke er mødt. Du kan under en prøve også afslutte en elevs prøve, for eksempel hvis eleven har forladt prøven uden at aflevere, er blevet syg under prøven eller er blevet bortvist fra prøven. I kolonnen Afslut Prøve, tryk på den lille pil ud for den elev, hvis prøve du vil afslutte. En drop down liste folder sig ud, og du vælger den årsag, som du vil afslutte prøven med. Du kan vælge mellem følgende årsager: Syg, Ikke mødt, Forladt eksamen eller Bortvist. Både du og den prøveansvarlige kan afslutte prøven for en elev. Det er vigtigt, at afslutte prøven, da det forhindrer eleven i at aflevere en besvarelse uberettiget Sådan afslutter du en prøve for et prøvehold Du og den prøveansvarlige kan også afslutte en prøve for et helt prøvehold af gangen, hvilket er den normale procedure ved en prøves afslutning. Når prøvens sluttidspunkt er nået, og alle eleverne har afleveret deres besvarelser, trykker du på Afslut prøve. Styrelsen for It og Læring,

22 Du får nu denne advarsel: Markér Udfør afslut prøve, hvis du er sikker på at du vil afslutte prøven og tryk på Udfør. Prøven er nu slut, og eleverne kan ikke længere aflevere deres besvarelser. Du får ikke en advarsel, hvis du afslutter prøven for et prøvehold med elever, der har fået ekstra tid! Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være elever på et prøvehold, som har fået ekstra tid. Hvis du afslutter hele prøveholdet på én gang, forhindrer du derved også Styrelsen for It og Læring,

23 de elever med ekstra tid i at aflevere deres besvarelse. I tilfælde af, at der på et prøvehold er en eller flere elever, der har fået ekstra tid, kan prøven først afsluttes for prøveholdet, når den sidste elevs prøve er slut Sådan tilføjer du bemærkninger Du kan tilføje bemærkninger vedr. både prøveholdet og den enkelte elev. Begge typer bemærkning er synlige for den prøveansvarlige og for den eksamensansvarlige. På skærmbilledet med de grundlægende oplysninger på prøveholdet kan du skrive en bemærkning vedr. prøveholdet. Før prøven starter, kan du for eksempel skrive en bemærkning om forhold, der vedrører hele prøveholdet, som den prøveansvarlige skal være opmærksom på, når prøven starter. Under prøven kan du tilføje en bemærkning vedr. prøveholdet til dokumentation af hændelser under prøven, for eksempel at internettet var nede i 15 minutter under prøven, og prøven derfor er forlænget med 15 minutter. Du gemmer bemærkningen ved at trykke på Gem. Du kan også skrive bemærkninger vedr. de enkelte elever på prøveholdet. Før prøven kan det for eksempel være en bemærkning om, at den pågældende elev kan have brug for bestemte hjælpemidler i forbindelse med særlige prøvevilkår, og at prøveansvarlige skal være opmærksom på dette. Under prøven kan du også tilføje bemærkninger vedr. eleven til dokumentation af særlige forhold for den pågældende elev, for eksempel at eleven fik et ildebefindende, og at eleven derfor har fået ekstra tid til prøven. Tryk på + i kolonnen Bemærkning ud for den elev, for hvem du vil tilføje en bemærkning. Der åbnes et lille vindue Opret Bemærkning, hvor du kan skrive din bemærkning. Du gemmer bemærkningen ved at trykke på Gem. Styrelsen for It og Læring,

24 2.15 Upload af elevs besvarelse Der kan være tilfælde, hvor en eller flere elever ikke kan aflevere sin opgave i Netprøver.dk. I sådanne tilfælde træder en nødprocedure i kraft, og eleven får mulighed for at aflevere sin besvarelse ved hjælp af en af nedenstående metoder. Hvis Netprøver.dk er ude af drift, og skolens Internet ikke virker: en USB stik, som udleveres af skolen. Pdf filen gemmes i en til Netprøver.dk dedikeret mappe på skolens fildrev. via AirDrop hvis eleven arbejder på ipad eller tablets. Besvarelsen gemmes som en pdf fil i en til Netprøver.dk dedikeret mappe på skolens fildrev. Hvis Netprøver.dk er ude af drift, og skolens Internet virker: på e mail, e mail adresse, som skolen stiller til rådighed. Den vedhæftede pdf fil gemmes i en til Netprøver.dk dedikeret mappe på skolens fildrev. Hvis Netprøver.dk er ude af drift, Internettet ikke virker men skolens intranet virker: print. Printet scannes til pdf af skolen og gemmes i en Netprøver.dk dedikeret mappe Uanset hvilken af ovenstående metoder, eleven har anvendt til at aflevere sin besvarelse med, skal du som det første genåbne prøven for det prøvehold, som eleven tilhører. Med rollen eksamensansvarlig åbner du det prøvehold, du vil genåbne og trykker på Genåben prøve. Styrelsen for It og Læring,

25 Dernæst skal du benytte dig af din superbrugeradgang, som giver dig mulighed for at logge på Netprøver.dk som den elev, du skal uploade en besvarelse fra Sådan uploader du en besvarelse Tryk på Start prøve, hvorved du kommer ind på afleveringssiden. Derefter trykker du på Vælg fil under overskriften 1. Besvarelse. Du finder besvarelsen, som er gemt i pdf format, på USB stikken og vælger denne. Besvarelsen bliver uploadet til Netprøver.dk, og du kan se titlen på dokumentet under Besvarelse. Derefter markerer du feltet under overskriften Ekstra forsideinformation ud for Tro og loveerklæringen så der sættes et flueben i feltet. Du bekræfter derved rent systemteknisk, dvs. ikke juridisk, på elevens vegne, at vedkommende ikke har snydt i forbindelse med besvarelsen. Hvis det i den pågældende situationen overhovedet er muligt, skal en tilsvarende tro og loveerklæring, der er underskrevet af den relevante elev indhentes af den prøveafholdende skole på anden vis, fx ved at eleven underskriver en papirudgave af tro og loveerklæringen. Styrelsen for It og Læring,

26 Endelig trykker du på Aflevér, når du er helt klar til at aflevere elevens besvarelse. Du ser nu en advarsel på skærmen, og hvis du er helt klar til at aflevere, skal du 1. Markere Jeg vil aflevere besvarelsen. 2. Dette aktiverer knappen Udfør, som du derefter trykker på.: Når du har afleveret elevens besvarelse, får du denne kvittering på skærmen: Styrelsen for It og Læring,

27 Der bliver sendt en kvitteringsmail til eleven, hvis eleven har tilføjet sin e mailadresse i sin brugerprofil Sådan ser du rapporter vedr. plagiat Alle afleverede besvarelser bliver automatisk kontrolleret for plagiat, og der udfærdiges en rapport for hver besvarelse. Du finder og kan se disse plagiatkontrolrapporter på følgende måde: 1. Klik på det prøvehold på oversigten, du vil tjekke for plagieringsrapporter. 2. Klik på Elevdetaljer under overskriften Elever. 3. Yderst til højre finder du kolonnen Plagiat. Ud for hver elev, der har afleveret en besvarelse, ser du enten et ur ikon eller en procentsats. betyder, at besvarelsen er sendt til kontrol for plagiat 0 % betyder, at besvarelsen er kontrolleret, og at der ikke er fundet tegn på plagiat. Hvis procenten er mere end 0 %, angiver det, hvor store dele af besvarelsen, som også er fundet i andre kilder. 4. Ved tryk på procentsatsen åbnes den fulde plagieringsrapport for den pågældende elev. Styrelsen for It og Læring,

28 2.17 Sådan downloader du et prøveholds besvarelser Hvis et prøveholds lærere ønsker at se elevernes besvarelser, kan du eller den prøveansvarlige inde i Netprøver.dk downloade alle prøveholdets besvarelser og opgaveformulering som en zip fil og sende denne til prøveholdets lærere. Du gør som følger: 1. Åbn det pågældende prøvehold 2. Tryk på Download alle filer under overskriften Elever 3. Du får derefter vist en dialog boks med en kort oplysning om, hvornår zip filen hentes og tidspunktet for din bestilling. Styrelsen for It og Læring,

29 Den downloadede zip fil, der indeholder alle besvarelser fra elever på prøveholdet, kan herefter sendes til prøveholdets lærer. Når zip filen pakkes ud, vil der være et katalog for hver elev med elevens besvarelse. 3 Særlige forhold på prøvedagen Alle ændringer, der opdages forud for de skriftlige prøvers begyndelse skal indberettes til XPRS. Det er vigtigt, at alle prøveholdsændringer foretages i XPRS og kun i XPRS. Men der kan opstå særtilfælde, hvor det bliver nødvendigt at oprette et prøvehold direkte i Netprøver.dk på prøvedagen. De nødvendige handlinger knyttet til et sådant særtilfælde er beskrevet i dette afsnit. Bemærk, at de kun må tages i anvendelse på selve prøvedagen. 3.1 Sådan opretter du et prøvehold på prøvedagen Et særligt tilfælde kan for eksempel være, at det på selve prøvedagen viser sig, at et prøvehold helt mangler på oversigten. På oversigtsbilledet, tryk på Opret prøvehold. Styrelsen for It og Læring,

30 Dette åbner et nyt vindue, Opret prøvehold, hvor du skal angive følgende to oplysninger: hvilken type prøve, det drejer sig om. Du vælger fra drop down listen, som folder sig ud, når du trykker på pilen i feltet ud for Type af prøve. navnet på det prøvehold, du er i gang med at oprette. Dette gør du i feltet Prøveholdsnavn. Til sidst trykker du på Opret prøvehold. Derefter åbner et skærmbillede, hvor du kan angive alle de grundlæggende oplysninger vedr. prøveholdet, bl.a.: hvilket fag prøven omhandler hvornår prøven foregår, dvs. start og sluttidspunkt for prøven hvilket lokale, stedprøven skal foregå i Styrelsen for It og Læring,

31 3.1.1 Sådan registrerer du fag på prøveholdet Tryk på blyanten ud for Fag og skriv faget (fagets fulde navn) i det skrivefelt, der fremkommer. Når du forlader skrivefeltet gemmer systemet automatisk det, du har skrevet Sådan registrerer du Start og Sluttidspunkt for prøven Når vinduet åbner, er start og sluttidspunktet som udgangspunkt sat til dagen efter med starttidspunkt kl. 9:00 og sluttidspunkt kl. 12:00. For at ændre på tidspunktet for prøvens afholdelse: Tryk først på kalender ikonet ud for start og en kalender åbner sig. Søg derefter kalendermåneden frem og klik på den dato, prøven skal foregå. For at ændre på tidspunktet for prøvens start: Træk først time markeringen hen til den time og derefter minut markeringen hen til det det minuttal, prøven skal starte. Gem oplysningerne ved at trykke på Luk. Tryk derefter på kalender ikonet ud for slut og en ny kalender åbner sig. Søg kalendermåneden frem og klik på den dato, prøven skal foregå. For at ændre på prøvens sluttidspunkt: Træk først time markeringen hen til den time og derefter minut markeringen hen til det det minuttal, prøven skal slutte. Gem oplysningerne ved at trykke på Luk. Styrelsen for It og Læring,

32 3.1.3 Sådan registrerer du lokale på prøveholdet Du kan også registrere, hvilket lokale prøven skal foregå i. Dette giver dig efterfølgende mulighed for at filtrere på lokale og se, hvilke prøvehold der er i et givent lokale. Tryk på pilen i feltet ud for Lokale, og en liste over de lokaler, som skolen bruger til skriftlige prøver, folder sig ud. Klik på det lokale, denne prøve skal foregå i. 3.2 Sådan retter du et prøvehold du selv har oprettet Hvis et prøvehold på oversigten ikke er korrekt, kan du rette i prøveholdet i Netprøver.dk. Det gør du ved på Prøveholdsoversigten at klikke på det prøvehold, du vil rette. Derved åbner skærmbilledet med de grundlæggende oplysninger om prøveholdet, og du kan rette de tidligere indlæste eller manuelt oprettede oplysninger. Styrelsen for It og Læring,

33 3.3 Sådan tilføjer du en elev til et prøvehold Der kan i særlige tilfælde være behov for, at du som eksamensansvarlig sætter en elev på et prøvehold i Netprøver.dk, for eksempel hvis det på selve prøvedagen viser sig, at en elev mangler på et prøvehold. Du åbner det pågældende holds skærmbillede, hvor det nederst er muligt at tilføje elever manuelt. Tryk på Tilføj elever. Du får nu mulighed for at vælge, om du vil tilføje én elev eller flere elever ad gangen. Styrelsen for It og Læring,

34 Hvis du kun skal tilføje en enkelt elev, vælger du En ad gangen. Når du begynder at skrive i det blanke felt, vil der fremkomme en liste over alle de elever på skolen, som har denne bogstavkombination i enten navn eller E mail. Du kan også vælge at skrive en elevs fulde navn, og kun den elev vises. Bemærk, at hvis ikke eleven er indberettet til XPRS, vil det ikke være muligt at søge eleven frem. Du skal i så fald bede skolens brugeradministrator for Netprøver.dk om at oprette eleven i Netprøver.dk, og først derefter kan du manuelt tilføje eleven til et prøvehold. Du tilføjer eleven ved at trykke på + ud for elevens navn. Hvis der er tale om, at flere elever skal tilføjes det samme prøvehold, kan du vælge at massetilføje. Det gør du ved først at vælge Flere ad gangen. Det åbner et nyt skærmbillede, hvor du kan indsætte en liste med bruger id er, separeret med mellemrum, komma eller semikolon. Med bruger id er menes: e mail, CPRnr. og UNI Login. Styrelsen for It og Læring,

35 Du tilføjer eleverne ved at trykke på Tilføj elever. 3.4 Sådan aktiverer du et prøvehold Når alle oplysninger om et prøvehold er tjekket og evt. yderligere oplysninger om lokale, ekstra tid m.m. er registreret, skal prøveholdet aktiveres, så det bliver synligt for de elever, der skal til prøven og bedømmerne. Styrelsen for It og Læring,

36 Når du trykker på knappen Aktiver prøvehold bliver du bedt om at bekræfte, at du vil aktivere prøveholdet. Tryk Bekræft i den boks, du får op på skærmen. Styrelsen for It og Læring,

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvesansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 10. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 29. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 2. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan sorterer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 10. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 14. maj 2018 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 8. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 14. maj 2018 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login og prøveholdsoversigt... 4 3 På prøvedagen... 6 3.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til skolens it-ansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it ansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it ansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til skolens it ansvarlige 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 3 Sådan sorterer du oversigten over elever pr. lokale... 5 4 Sådan overvåger og kontrollerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din profil, så

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 6. december 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 14. maj 2018 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 1.3

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 20. februar 2019 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 1. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet Table of Contents Tilknyt bedømmer... 2 Tildel bedømmere... 6 Upload eksamensopgave...16 Opret deltagerrækkefølgen på mundtlige flows...19 FLOWcombine tilknytning af bedømmere, bedømmerfordeling, opret

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Quick guide - WISEflow

Quick guide - WISEflow Quick guide WISEflow 1.4.0 // 2015 05 04 1 Quick guide - WISEflow 1. Introduktion 2. Opret brugere a) Tilføj flere brugere (Licensadmin) b) Tilføj en enkelt bruger (Licensadmin) c) Log in meddelelse til

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk.

Når du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk. Booking af prøver...1 Oprettelse af booking...2 1 Vælg prøve...3 2 Navngiv booking...3 3 Tilføj elever...3 4 Angiv start-tidspunkt...5 5 Godkend booking...6 Ændring af booking...7 Sådan får eleverne adgang

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Plan-B til Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige

Plan-B til Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige Plan-B til Netprøver.dk Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige 10. maj 2019 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brugere der kan downloade opgavesæt i Plan-B... 4 3 Sådan logger du på

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk Netprøver.dk Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk 5. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Elev... 3 3 Eksamensansvarlig... 4 4 Prøveansvarlig... 5 5 Prøvevagt... 6 6 Skolens it ansvarlige...

Læs mere

for en skolemedarbejder med digital signatur

for en skolemedarbejder med digital signatur Brug af Elevoversigten for en skolemedarbejder med digital signatur Denne vejledning omhandler Elevoversigten i Institutionsmodulet og beskriver hvordan du som skolemedarbejder kan kommentere og godkende

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Indhold 1. Introduktion... 2 2. Hvem kan benytte indmeldelsesportalen?... 2 3. Sådan opretter du dig på indmeldelsesportalen... 2 1.

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere