REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf RLTN OK-Nyt Praksis nr Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi I forbindelse med delmoderniseringerne af intern medicin (gastroenterologi) og kirurgi er der et par få mindre rettelser til ydelsesbeskrivelserne. For ydelsesbeskrivelsen for sigmoideoskopi fjernes kravet om billeddokumentation. Billeddokumentation i forbindelse med sigmoideoskopi er heller ikke i det offentlige et krav, hvis det udføres af en speciallæge Sag.nr.: - 12/141 Dokumentnr /12 Sagsbehandler Lars Mørck Jarl Tel Derudover er der for ydelserne coloskopi, gastroskopi, ileum biopsi og tatovering af colon tumor tilføjet, at det er et krav, at speciallægen har en farveprinter. Ydelsesbeskrivelserne er vedlagt i revideret form. Med venlig hilsen Lars Mørck Jarl

2 Modernisering af overenskomst om speciallægehjælp vedrørende specialerne kirurgi og intern medicin Ydelse Flexibel cystoskopi Eksisterende (kun kirurgi) Målgruppe/Indikation Undersøgelsesmetode/ Behandling Særlige forhold: Kommentarer Apparatur herunder anskaffelsespris Eksisterende tillægsydelse: kirurgi (2105) Flexibel cystoskopi (kikkertundersøgelse i blæren) Synligt blod i urinen (cancer) Mikroskopisk blod i urinen (cancer) Gentagen urinvejsinfektion (sten i urinvejene) Vandladningsbesvær (prostata, inkontinens, irritabel blære bl.a.) Endoskopien forudgås af journaloptagelse (sygehistorie, objektiv undersøgelse). Urinflow (ml/s.) m. urinundersøgelse for blod/infektion Ultralyd af urinvejene med resturinmåling Patienten afvaskes lokalbedøves m. Lidocaingel - flexibel kikkert introduceres i urinrøret til blæren, som fyldes m. vand og undersøges for sygdom. Endetarmsundersøgelse for udvendig blærevæg og prostata. Videre henvisning/behandling. Afsluttende konsultation. Krævet udstyr: Fleksibelt cystoskop: Pris indkøb kr pr. stk. Pris vedligehold pr. år kr Lyskilde: Pris indkøb kr Pris vedligehold pr. år kr Endoskopivaskemaskine:

3 Pris indkøb kr Udgift pr. vask kr. 150 Pulsoxymeter: Pris ved indkøb kr Skylleapparat: Pris indkøb kr Alle apparater afskrives med fem år Uddannelsesbehov Speciallæge i kirurgi efter gammel ordning. Ved speciallægeanerkendelse efter 2003 kræves speciale i urologi Klinikpersonale Der forudsættes to personer til undersøgelsen Utensilier Diverse forbindelsesslanger Sterilt vand Steril afdækning/handsker/servietter Lidokain gel. p.t. rekvisition efter overenskomsten Kvalitetssikring Patientinformation: Der skal udarbejdes en skriftlig patientvejledning, og det skal dokumenteres i journalen, at den er udleveret, samt at der er orienteret relevant mundtligt om undersøgelsen. Patientens accept af undersøgelsen/behandlingen skal dokumenteres, herunder at der er informeret om risiko for komplikationer. Hygiejne: Der skal udarbejdes en vejledning om hygiejniske retningslinier for relevante forhold i relation til undersøgelsen, og det skal dokumenteres, at de følges, f.eks. i relation til endoskopopvaskemaskinen. Journal: I journalen anføres indikation for undersøgelsen, observationer og relevant dokumentation for disse samt diagnose Sedation: Ved behov dokumenteres relevant observation i journalen, både i relation til selve undersøgelsen og den efterfølgende observationsperiode. Observationen følger den udarbejdede instruks. Kliniske databaser: Indrapportering foretages til landsdækkende databaser, hvor eller når disse foreligger. Der fastlægges et volumenkrav på minimum på 30 undersøgelser pr. speciallæge pr. år af hensyn til opretholdelse af den kliniske kvalitet for undersøgelsen. Herudover skal det løbende iagttages, om der kommer nye krav fra Sundhedsstyrelsen

4 vedr. den lægelige rutine i forbindelse med en given behandling/undersøgelse. Antal ydelser (seneste tilgængelige år) Aktuelt honorar ,35 kr. Nyt honorar

5 Ydelse Sigmoideoskopi Ny/eksisterende (Kirurgi og intern medicin) Målgruppe/Indikation Undersøgelsesmetode/ Behandling Særlige forhold: Kommentarer Apparatur herunder anskaffelsespris Eksisterende tillægs-/undersøgelsesydelse Endoskopisk videokikkertundersøgelse af nedre tyktarm inkl.endetarm. Patienter med symptomer fra nedre tyktarm inkl. endetarm, f.eks. blødning (cancer pakke) el. kontrol af behandlet lidelse i denne region. Undersøgelsen forudgås af udrensning, journaloptagelse (sygehistorie og objektiv undersøgelse). Flexibel endoskopisk videoundersøgelse til diagnostik (biopsi for cancer) og evt. behandling (fjernelse af polypper og el.-koagulation af blødning). Speciallægepraksis i kirurgi og intern medicin (gastroenterologi) deltager i forløbet vedrørende tarmkræftpakken. Krævet udstyr: Sigmoideoskop(er): Indkøb kr stk. Vedligehold pr. år kr Lysgenerator og billedprocessor: Pris indkøb kr Pris vedligehold pr. år kr Endoskopivaskemaskine: Pris indkøb kr Udgift pr. vask kr. 150 Pulsoxymeter: Pris ved indkøb kr Skylleapparat: Pris indkøb kr Polypectectomiudstyr: Pris indkøb kr Uddannelsesbehov Alle apparater afskrives over fem år Speciallæge i kirurgi og intern medicin (gastroenterologi). Klinikpersonale Der forudsættes to personer til undersøgelsen. Utensilier Diverse engangsslangesystemer

6 Polypslynge/gribetang/biopsitang & el. koagulation, Sengetøj, kineserbukser Ønskes som rekvisition: Èngangsbiopsitænger, - neutralplader, - polypslynger Lukket formalinsystem Kvalitetssikring Patientinformation: Der skal udarbejdes en skriftlig patientvejledning, og det skal dokumenteres i journalen, at den er udleveret, samt at der er orienteret relevant mundtligt om undersøgelsen. Patientens accept af undersøgelsen/behandlingen skal dokumenteres, herunder at der er informeret om risiko for komplikationer. Hygiejne: Der skal udarbejdes en vejledning om hygiejniske retningslinier for relevante forhold i relation til undersøgelsen, og det skal dokumenteres at de følges, f.eks. i relation til endoskopopvaskemaskinen. Journal: I journalen anføres indikation for undersøgelsen, observationer og relevant dokumentation for disse samt diagnose. Sedation: Ved behov dokumenteres relevant observation i journalen, både i relation til selve undersøgelsen og den efterfølgende observationsperiode. Observationen følger den udarbejdede instruks. Kliniske databaser: Indrapportering foretages til landsdækkende databaser hvor eller når disse foreligger. Der fastlægges et volumenkrav på minimum på 30 undersøgelser pr. speciallæge pr. år af hensyn til opretholdelse af den kliniske kvalitet for undersøgelsen. Herudover skal det løbende iagttages, om der kommer nye krav fra Sundhedsstyrelsens vedr. den lægelige rutine i forbindelse med en given behandling/undersøgelse. Antal ydelser (seneste tilgængelige år) Aktuelt honorar Nyt honorar Kirurgi (2007) Intern medicin 1792 (2006) 1570 (2007) 1243,35 kr.

7 Ydelse Koloskopi Ny/eksisterende (intern medicin og kirurgi) Målgruppe/Indikation Undersøgelsesmetode/ Behandling Særlige forhold: Kommentarer Apparatur herunder anskaffelsespris Eksisterende tillægs-/undersøgelsesydelse: Kirurgi (2114) og intern medicin (2308). Endoskopisk undersøgelse (Video kikkertundersøgelse af hele tyktarmen). Patienter hvor der er mistanke om kræft eller forstadier (polypper) i tyktarmen. Patienter med betændelse i tyk- og/el. tyndtarm (inflammatorisk tarmsygdom: colitis ulcerosa/ Mb. Crohn). Patienter med blodmangel (blødningsanæmi) af ukendt årsag. Patienter med kronisk diarré af ukendt årsag. Endoskopien forudgås af udrensning, journaloptagelse (sygehistorie objektiv undersøgelse). I.v kanyle til sedation. Pulsoxymetri m. puls, O2 saturation og evt. blodtryksmåling. Hvilerum. Flexibel endoskopisk videoundersøgelse til diagnostik og evt. behandling (biopsi, tatovering, fjernelse af polypper og el.- koagulation af blødning) Der kræves dokumentation for, at undersøgelsen er gennemført (foto og/el. ileum biopsi). Blodtryksmåling i henhold til klinikkens instruks. Speciallægepraksis i kirurgi og intern medicin (gastroenterologi) deltager i forløbet vedrørende tarmkræftpakken. Krævet udstyr: Koloskop(er): Pris indkøb kr pr. stk. Pris vedligehold pr. år kr Lysgenerator og billedprocessor: Pris indkøb kr Pris vedligehold pr. år. kr Farveprinter: Pris indkøb kr. Pulsoxymetri: Pris ved indkøb kr. Endoskopivaskemaskine: Pris indkøb kr Udgift pr. vask kr. 150 Skylleapparat: Pris indkøb kr Polypectectomiudstyr: Pris indkøb kr

8 Alle apparater afskrives over fem år Uddannelsesbehov Speciallæger i kirurgi og intern medicin (gastroenterologi) Klinikpersonale Der forudsættes 2-3 personer ved undersøgelsen Utensilier Diverse forbindelsesslanger Polypslynge/gribetang/biopsitang og el. koagulation, sengetøj, kineserbukser Farveprinter og farvepatroner Ønskes som rekvisition: Èngangsbiopsitænger, neutralplader, polypslynger. Lukket formalinsystem til biopsi. Ønskes ensartet som rekvisition: Sedation+analgetica (beroligende+smertestillende medicin) (P.t. rekvisitionsordning efter overenskomsten for kirurgi). Udrensningsmidler+kvalmeforebyggelse (P.t. rekvisition efter overenskomsten). Kvalitetssikring Der skal foreligge billeddokumentation. Patientinformation: Der skal udarbejdes en skriftlig patientvejledning, og det skal dokumenteres i journalen, at den er udleveret, samt at der er orienteret relevant mundtligt om undersøgelsen. Patientens accept af undersøgelsen/behandlingen skal dokumenteres, herunder at der er informeret om risiko for komplikationer. Hygiejne: Der skal udarbejdes en vejledning om hygiejniske retningslinier for relevante forhold i relation til undersøgelsen, og det skal dokumenteres at de følges, f.eks. i relation til endoskopopvaskemaskinen. Journal: I journalen anføres indikation for undersøgelsen, observationer og relevant dokumentation for disse samt diagnose. Sedation: Ved behov dokumenteres relevant observation i journalen, både i relation til selve undersøgelsen og den efterfølgende observationsperiode. Observationen følger den udarbejdede instruks. Kliniske databaser: Indrapportering foretages til landsdækkende databaser, hvor eller når disse foreligger. Der fastlægges et volumenkrav på minimum 30 undersøgelser pr. speciallæge pr. år af hensyn til opretholdelse af den kliniske kvalitet for undersøgelsen. Herudover skal det løbende iagttages, om der kommer nye krav fra Sundhedsstyrelsens vedr. den lægelige rutine

9 i forbindelse med en given behandling/undersøgelse. Antal ydelser (seneste tilgængelige år) Aktuelt honorar Nyt honorar Kirurgi: 5432 ydelser i 2007 Intern medicin: 1107 ydelser i ,19 kr.

10 Ydelse Ileumbiopsi Ny/eksisterende (kirurgi og intern medicin) Målgruppe/Indikation Undersøgelsesmetode/ Behandling Særlige forhold: Kommentarer Apparatur herunder anskaffelsespris Ny ydelse (sær-/behandlingsydelse i forbindelse med coloskopi) Vævsprøve fra nederste del af tyndtarmen. Patienter med symptomer fra tyk - eller tyndtarm f. eks. blødning fra tarmen, symptomer på tarmbetændelse, kronisk diarré el. kontrol af behandlet lidelse. Sær-/behandlingsydelse (biopsi) til diagnostik og evt. behandling af lidelse i tyndtarm. I.v kanyle til sedation. Pulsoxymetri m. puls, O2 saturation og evt. blodtryks måling. Hvilerum. Undersøgelsen udføres i forbindelse med fuld coloskopi, hvor endoskopet føres videre ind i nederste del af tyndtarmen (se tegning). Undersøgelsen er altid påkrævet ved diagnostik og kontrol af inflammatorisk tarmsygdom. Undersøgelsen erstatter ofte røntgen af tyndtarmen. Undersøgelsen er forbundet med større tidsforbrug og større slid på skopet. Ileumbiopsi kan anvendes til diagnostik af glutenallergi. Krævet udstyr: Coloskop(er): Pris indkøb kr stk. Pris vedligehold pr. år kr Lysgenerator og billedprocessor: Pris indkøb kr Pris vedligehold pr. år. kr Farveprinter: Pris indkøb kr. Endoskopivaskemaskine: Pris indkøb kr Udgift pr. vask kr. 150 Pulsoxymeter: Pris ved indkøb kr Skylleapparat: Pris indkøb kr Polypectectomiudstyr: Pris indkøb kr Alle apparater afskrives over fem år.

11 Uddannelsesbehov Speciallæger i kirurgi og intern medicin (gastroenterologi). Klinikpersonale Undersøgelsen kræver 2 3 personer. Utensilier Diverse forbindelsesslanger. Biopsitang med el. koagulation. Sengetøj kineserbukser. Farveprinterpapir + farvepatroner. Ønskes som rekvisition: Engangsbiopsitænger,engangsneutralplader,engangspolypslynger. Lukket formalinsystem. Ønskes ensartet som rekvisition: Sedation+analgetica (beroligende+smertestillende medicin) (P.t. rekvisitionsordning efter overenskomsten for kirurgi). Udrensningsmidler+kvalmeforebyggelse (P.t. rekvisition efter overenskomsten). Kvalitetssikring Billeddokumentation fra colon (coecum). Biopsien skal være anvendelig ved diagnosticering. Patientinformation: Der skal udarbejdes en skriftlig patientvejledning, og det skal dokumenteres i journalen, at den er udleveret, samt at der er orienteret relevant mundtligt om undersøgelsen. Patientens accept af undersøgelsen/behandlingen skal dokumenteres, herunder at der er informeret om risiko for komplikationer. Hygiejne: Der skal udarbejdes en vejledning om hygiejniske retningslinier for relevante forhold i relation til undersøgelsen, og det skal dokumenteres at de følges, f.eks. i relation til endoskopopvaskemaskinen. Journal: I journalen anføres indikation for undersøgelsen, observationer og relevant dokumentation for disse samt diagnose. Sedation: Ved behov dokumenteres relevant observation i journalen, både i relation til selve undersøgelsen og den efterfølgende observationsperiode. Observationen følger den udarbejdede instruks. Kliniske databaser: Indrapportering foretages til landsdækkende databaser hvor eller når disse foreligger. Det skal ved de enkelte undersøgelser vurderes, om der er behov for at fastlægge et kvantitativt minimum af hensyn til opretholdelse af den kliniske kvalitet for undersøgelsen. Herudover skal det løbende iagttages, om der kommer nye krav fra Sundhedsstyrelsens vedr. den

12 lægelige rutine i forbindelse med en given behandling/undersøgelse. Antal ydelser (seneste tilgængelige år) Aktuelt honorar Nyt honorar

13 Ydelse Gastroskopi Ny/eksisterende (kirurgi og intern medicin) Målgruppe/Indikation Undersøgelsesmetode/ Behandling Særlige forhold: Kommentarer Apparatur herunder anskaffelsespris Uddannelse Eksisterende behandlings-/tillægsydelse nr Endoskopisk undersøgelse (Kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm). Synkebesvær, sure opstød, halsbrand, smerter i øvre del af maven, blodmangel og cancerudredning. Endoskopien forudgås af journaloptagelse (sygehistorie objektiv undersøgelse). Vurdering af infektion med mavesårsbakterier (helikobacter pylori). Speciallægepraksis i kirurgi og gasteroenterologi deltager i forløbet vedrørende div. kræftpakker. Krævet udstyr: Gastroskop(er): Pris indkøb kr pr. stk. Pris vedligehold pr. år kr Lysgenerator og billedprocessor: Pris indkøb kr Pris vedligehold pr. år kr Farveprinter kr. Endoskopivaskemaskine: Pris indkøb kr Udgift pr. vask kr. 150 Pulsoxymeter kr Polypectectomiudstyr: Pris indkøb kr Alle apparater afskrives over fem år. Speciallæge intern medicin, medicinsk gastroentrologi, kirurgi. Klinikpersonale To personer kræves til undersøgelsen. Utensilier Diverse forbindelsesslanger. Polypgribetang, biopsitang med el. koagulation. Farveprinterpapir og farvepatroner. Ønskes rekvisition:

14 Engangs biopsitænger,- neutralplader, -polypslynger. Lukket formalinsystem. HP-Urease test (anvendes kun ved medicinfri patienter). Ønskes ensartet som rekvisition: Sedation+analgetica. (rekvisitionsordning efter overenskomsten for kirurgi). Kvalitetssikring Patientinformation: Der skal udarbejdes en skriftlig patientvejledning, og det skal dokumenteres i journalen, at den er udleveret, samt at der er orienteret relevant mundtligt om undersøgelsen. Patientens accept af undersøgelsen/behandlingen skal dokumenteres, herunder at der er informeret om risiko for komplikationer. Hygiejne: Der skal udarbejdes en vejledning om hygiejniske retningslinier for relevante forhold i relation til undersøgelsen, og det skal dokumenteres at de følges, f.eks. i relation til endoskopopvaskemaskinen. Journal: I journalen anføres indikation for undersøgelsen, observationer og relevant dokumentation for disse samt diagnose. Sedation: Ved behov dokumenteres relevant observation i journalen, både i relation til selve undersøgelsen og den efterfølgende observationsperiode. Observationen følger den udarbejdede instruks Kliniske databaser: Indrapportering til landsdækkende databaser foretages hvor eller når disse foreligger. Der fastlægges et volumenkrav på minimum 30 undersøgelser pr. speciallæge pr. år af hensyn til opretholdelse af den kliniske kvalitet for undersøgelsen. Herudover skal det løbende iagttages, om der kommer nye krav fra Sundhedsstyrelsens vedr. den lægelige rutine i forbindelse med en given behandling/undersøgelse. Antal ydelser (seneste tilgængelige år) Aktuelt honorar Nyt honorar Kirurgi: 7973 ydelser i 2007 Intern Medicin: 2096 ydelser i ,35 kr.

15 Ydelse Tatovering af colon tumor Ny/eksisterende (kirurgi og intern medicin) Målgruppe/Indikation Ny ydelse (sær-/behandlingsydelse i forbindelse med coloskopi og sigmoideoskopi) Tatovering af svulster i tarmen. Patienter m. colo/sigmoideoskopisk påvist tumor, for at undgå fornyet undersøgelse ved henvisning til sygehus. Undersøgelsesmetode/ Behandling Sær-/behandlingsydelse til diagnostik / markering af svulst. Undersøgelsen udføres i forbindelse med fuld coloskopi. Særlige forhold: Kommentarer Undersøgelsen erstatter ny undersøgelse ved indlæggelse. Undersøgelsen er forbundet med større tidsforbrug og større slid på skopet. Apparatur herunder anskaffelsespris Uddannelsesbehov Krævet udstyr: Coloskop(er): Pris indkøb kr pr. stk. Pris vedligehold pr. år kr Lysgenerator og billedprocessor: pris kr. Pris indkøb kr Pris vedligehold pr. år kr Farveprinter: Pris indkøb kr. Endoskopivaskemaskine: Pris indkøb kr Udgift pr. vask kr. 150 Pulsoxymeter: Pris indkøb kr Skylleapparat: Pris indkøb kr Alle apparater afskrives over fem år. Speciallæger i kirurgi og intern medicin (gastroenterologi). Klinikpersonale Der forudsættes 2 3 personer til undersøgelsen.

16 Utensilier Diverse forbindelsesslanger Evt. el. koagulation, kineserbukser /sengetøj Farveprinterpapir + farvepatroner Ønskes som rekvisition: Lukket formalinsystem Ønskes ensartet som rekvisition: Tatoveringspatroner og kanyler (Refusion i Region Hovedstaden) Sedation+analgetica (beroligende+smertestillende medicin) (P.t. rekvisitionsordning efter overenskomsten for kirurgi). Udrensningsmidler+kvalmeforebyggelse (P.t. rekvisition efter overenskomsten). Kvalitetssikring Billeddokumentation fra colon (tumor) af svulsten Patientinformation: Der skal udarbejdes en skriftlig patientvejledning, og det skal dokumenteres i journalen, at den er udleveret, samt at der er orienteret relevant mundtligt om undersøgelsen. Patientens accept af undersøgelsen/behandlingen skal dokumenteres, herunder at der er informeret om risiko for komplikationer. Hygiejne: Der skal udarbejdes en vejledning om hygiejniske retningslinier for relevante forhold i relation til undersøgelsen, og det skal dokumenteres at de følges, f.eks. i relation til endoskopopvaskemaskinen. Journal: I journalen anføres indikation for undersøgelsen, observationer og relevant dokumentation for disse samt diagnose. Sedation: Ved behov dokumenteres relevant observation i journalen, både i relation til selve undersøgelsen og den efterfølgende observationsperiode. Observationen følger den udarbejdede instruks. Kliniske databaser: Indrapportering foretages hvor eller når disse foreligger. Det skal ved de enkelte undersøgelser vurderes, om der er behov for at fastlægge et kvantitativt minimum af hensyn til opretholdelse af den kliniske kvalitet for undersøgelsen. Herudover skal det løbende iagttages, om der kommer nye krav fra Sundhedsstyrelsens vedr. den lægelige rutine i forbindelse med en given behandling/undersøgelse. Antal ydelser

17 (seneste tilgængelige år) Aktuelt honorar Nyt honorar

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Faglig delmodernisering af specialerne intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Faglig delmodernisering af specialerne intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 025-12 Faglig delmodernisering af specialerne intern medicin

Læs mere

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015

Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1.

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. maj 2014 1. Endoskopi 1.1 Journal: Det blev ved gennemgang af et antal

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 026-09 Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse

Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse Patientinformation Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit rev. apr. 2009 Information om gastroskopi og koloskopi i bedøvelse.

Læs mere

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen Patientvejledning Sigmoideoskopi Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen En sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og den nedre del af tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 029-10 Implementering af overenskomst for kiropraktorerne

Læs mere

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi Patientinformation Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - med Moviprep-udtømning

Læs mere

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse Region Syddanmark 1.0 Baggrund Internationalt og nationalt har man med succes implementeret sygeplejersker til

Læs mere

Information om koloskopi

Information om koloskopi Patientinformation Information om koloskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rammeydelser for kontrol af anti VEGF behandlede patienter

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rammeydelser for kontrol af anti VEGF behandlede patienter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 038 2017 Rammeydelser for kontrol af anti VEGF behandlede

Læs mere

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod".

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt okkult blod. Blod i afføringen Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod". Forekomst I den almindelige befolkning observerer 20% blod i afføringen i løbet af et

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 028 18 Nye ydelsesbeskrivelser for varicebehandling kirurgi

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus.

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1 April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1. Oversigt 2. Undersøgelsen 3. Udrensningsprocedure 4. Henvisningen 5. Marevan, Plavix

Læs mere

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse Patientvejledning Morbus Crohn Kronisk tarmbetændelse Hvad er Morbus Crohn? Morbus Crohn er en kronisk tarmsygdom, som er opkaldt efter den læge, der første gang beskrev sygdommen i 1932. Morbus Crohn,

Læs mere

Information om koloskopi i bedøvelse

Information om koloskopi i bedøvelse Patientinformation Information om koloskopi i bedøvelse - med Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om koloskopi i bedøvelse Hvad er koloskopi? Koloskopi er en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Patientinformation Januar 2012 Gastroenheden Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital Gastroenheden, kirurgisk sektion. Polypper i tyktarmen

Patientinformation Januar 2012 Gastroenheden Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital Gastroenheden, kirurgisk sektion. Polypper i tyktarmen Patientinformation Januar 2012 Gastroenheden Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Gastroenheden, kirurgisk sektion Polypper i tyktarmen 2 Gastroenheden - Kvalitet hele vejen rundt Polypper i tyktarmen Polypper

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

Sygeplejersker opsporer tarmkræft

Sygeplejersker opsporer tarmkræft Sygeplejersker opsporer tarmkræft På Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er det udelukkende sygeplejersker, der udfører screening for tyktarmskræft. Enheden for endoskopi har pionérstatus, når det gælder

Læs mere

Delmodernisering af specialet Intern Medicin Kardiologi

Delmodernisering af specialet Intern Medicin Kardiologi Delmodernisering af specialet Intern Medicin Kardiologi På møde i moderniseringsudvalget den 21. marts 2012 blev truffet beslutning om at delmodernisere specialet Intern Medicin, Kardiologi. Kardiologernes

Læs mere

Information om gastroskopi og koloskopi

Information om gastroskopi og koloskopi Patientinformation Information om gastroskopi og koloskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om gastroskopi og koloskopi Hvad er gastroskopi? Gastroskopi

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en blærepolyp? En polyp er en udvækst af celler i blærens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Per Billesbølle Behandlingssted:

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016

Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016 Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

Patientinformation. - om Koloskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. - om Koloskopi. Velkommen til Vejle Sygehus. Medicinsk Afdeling Patientinformation - om Koloskopi Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen. Den udføres

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Karale Hermann Behandlingssted:

Læs mere

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Tarmslyng Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Tarmslyng Tarmslyng er en fællesbetegnelse for en akut tilstand med ophævet passage af luft og afføring gennem tarmsystemet. I tyndtarmen

Læs mere

Information om koloskopi

Information om koloskopi Patientinformation Information om koloskopi - phosphoral Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele

Læs mere

Koloskopi af børn og unge

Koloskopi af børn og unge Til patienter og pårørende Koloskopi af børn og unge Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Koloskopi af børn og unge Koloskopi af børn (kikkertundersøgelse af tarmen)

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi)

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi) DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm hos børn (koloskopi) www.koldingsygehus.dk Koloskopi Vi har planlagt at lave koloskopi. Det er en undersøgelse af endetarm og tyktarm. Hvis du har

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi Patientinformation Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - phosphoral Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - med Phosphoral-udtømning

Læs mere

Informationsmøde om 66 aftale vedr. skopier i Region Hovedstaden

Informationsmøde om 66 aftale vedr. skopier i Region Hovedstaden Informationsmøde om 66 aftale vedr. skopier i Region Hovedstaden Jan Struckmann, formand for DKO Søren Killerich, DIMO Helle Bjørnstad, afdelingschef FAPS Gregers Bjørneboe, konsulent FAPS Velkommen v.

Læs mere

Patientvejledning. Low FODMAP

Patientvejledning. Low FODMAP Patientvejledning Low FODMAP Hvad er irritabel tarm? Irritabel tarm (colon irritable) er en meget hyppig, ikke-livstruende mavetarmsygdom. Den kaldes også for irritabel tyktarm eller nervøs tyktarm, men

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne- og Ungdomspsykiatri. Overvej Indplacering efter 1.10.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne- og Ungdomspsykiatri. Overvej Indplacering efter 1.10. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 033-15 Indplacering af patienter og spørgsmål vedr. Børne-

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-10 Vejledning om administration af fodterapiområdet efter

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Revideret 16. marts 2016. Uddannelsesordning National uddannelse til koloskoperende sygeplejerske

Revideret 16. marts 2016. Uddannelsesordning National uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Revideret 16. marts 2016 Uddannelsesordning National uddannelse til koloskoperende sygeplejerske 1 Indholdsfortegnelse National uddannelse til koloskoperende sygeplejerske 1 årig uddannelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

På de følgende sider bliver du bedt om at besvare en række spørgsmål. For at komme videre til næste spørgsmål klikker du på "Næste".

På de følgende sider bliver du bedt om at besvare en række spørgsmål. For at komme videre til næste spørgsmål klikker du på Næste. Oplysningsskema På de følgende sider bliver du bedt om at besvare en række spørgsmål. For at komme videre til næste spørgsmål klikker du på "Næste". Venlig hilsen Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Patientvejledning. Uracyst. Kondroitinsulfat 2,0 %

Patientvejledning. Uracyst. Kondroitinsulfat 2,0 % Patientvejledning Uracyst Kondroitinsulfat 2,0 % 2 Forord Denne vejledning er til dig som skal i behandling med Uracyst. Vejledningen er tænkt som et supplement til den information, som du får af din læge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for varicebehandling i speciallægepraksis. Operation for åreknude, ekskl. Lyske, højre ben

Ydelsesbeskrivelser for varicebehandling i speciallægepraksis. Operation for åreknude, ekskl. Lyske, højre ben Ydelsesbeskrivelser for varicebehandling i speciallægepraksis Ydelse 3802 Ny/eksisterende Målgruppe/ indikation Operation for åreknude, ekskl. Lyske, højre ben Eksisterende ydelse Patienter med rest-varicer,

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

NATIONAL UDDANNELSE KOLOSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE. Program. Teoretisk uddannelse. Skriftlig eksamen

NATIONAL UDDANNELSE KOLOSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE. Program. Teoretisk uddannelse. Skriftlig eksamen NATIONAL UDDANNELSE KOLOSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Program Teoretisk uddannelse 26. 28. januar 2015 Skriftlig eksamen 3. februar 2015 Teoretisk del Trinity, hotel og konferencecenter i Fredericia Den 26.

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Anæstesi Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KIRURGISKE FORLØB... 3 6.1.1 Sikker kirurgi:... 3 6.1.2

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation. 0105 63,10 71,24 1. konsultation. 0110 382,36 431,68 2.

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation. 0105 63,10 71,24 1. konsultation. 0110 382,36 431,68 2. Takstkort 22A Diagnostik og behandling 1, stk. 1: Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 63,10 71,24 1. konsultation 0110 382,36 431,68 2. konsultation 0120 123,14 139,03

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN)

FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) RADIOLOGI 1. OKTOBER 2018 Overenskomst om Radiologi Speciale

Læs mere

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Budskaber med hjem Lang udredningstid for kræftpatienter med ukarakteristiske symptomer Praktiserende læger har behov for let adgang til basale billeddiagnostiske

Læs mere

Operation for forstørret blærehalskirtel (prostata) - TUR-P

Operation for forstørret blærehalskirtel (prostata) - TUR-P Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for forstørret blærehalskirtel (prostata) - TUR-P Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en forstørret blærehalskirtel? Alle mænd har en blærehalskirtel.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Patientvejledning. Rektoskopi. Kikkertundersøgelse af endetarmen

Patientvejledning. Rektoskopi. Kikkertundersøgelse af endetarmen Patientvejledning Rektoskopi Kikkertundersøgelse af endetarmen En rektoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen med henblik på at afdække sygelige forandringer i denne. Tyktarm Nedre tyndtarm Rektoskop/

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: konsultation ,94 71,50 1. konsultation ,36 434,36 2.

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar:  konsultation ,94 71,50 1. konsultation ,36 434,36 2. Takstkort 22A Reguleringsprocent: Overenskomstens specielle del, kapitel 8 13,6% Diagnostik og behandling 1, stk. 1: Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 62,94 71,50 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED FILLER PÅ KOSMETISK GRUNDLAG

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED FILLER PÅ KOSMETISK GRUNDLAG VEJLEDNING OM BEHANDLING MED FILLER PÅ KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Personer med kosmetiske gener som følge

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere