Generelt. Løsning. Opfølgning. Fysiske forhold. Arbejdsmiljøgruppe. Eventuelle noter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. Løsning. Opfølgning. Fysiske forhold. Arbejdsmiljøgruppe. Eventuelle noter:"

Transkript

1 Rengøringsmidler Usunde kemikalier sbeskrivelse: Der sendes mail til bygningsservice med forespørgsel vedr. det sundhedsskadelige aspekt af rengøringsmidlerne. Medarbjderen orienteres efterfølgende om svaret. 4. Lav udført Rengøringen oplyser, at kemikalierne ikke er sundhedsskadelige. Der kan udleveres mappe med kemi-blad ved direkte henvendelse til Rengøringen. Medarbejderen er orienteret om dette udført 1

2 Lugt Luften bliver hurtig tæt sbeskrivelse: Der tales med medarbejderen om udluftning Christian Koch Ramsing udført Der tales med medarbejderen om udluftning Christian Koch Ramsing udført 2

3 Kulde Svær at opvarme om vinteren Der er skrevet til pedeller om bedre varme. Hvor vidt det bliver bedre, vil først kunne tjekkes til vinter. /GV sbeskrivelse: I dialog med pedeller. Afhjælpning via indstilling af termostater. Med nyt tag og varmeblæser vil problemet kunne afhjælpes. ved Bygningsservice. 2. Høj Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: uger før deadline udført Nyt tag ved teknisk chef/he + større renovering Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført 3

4 Utæt tag Ved kraftig regn regner det ind sbeskrivelse: Der tages kontakt til bygningsservice som opfølgning på aftale om udskiftning af tag. Det er prioriteret i budget og planlagt. 1. Højest Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: uger før deadline udført Nyt tag ved teknisk chef/he + større renovering Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført 4

5 Utæt vindue Træk sbeskrivelse: Efter APV tætnet med gummilister. Afhjælper gener. Ny aftale med Bygningsservice skal etableres. 1. Højest Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: uger før deadline udført Alle vinduer igen gennemgås og der tætnes efterfølgende, hvor der er behov for det. Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført 5

6 Ventilationsanlæg Lyde fra ventilationsanlæg samt svær at regulere sbeskrivelse: Varme, kulde, træk Navitas: Der justeres fortsat på systemet. Nyt problem, at styringen på et af kontorerne er ude af drift, så det ikke er muligt at justere lys eller varme. Jeg kontakter bygningsdrift i morgen for evt. at få varmeblæsere i en overgangsperiode. Styringen af lys og varme er på plads. Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: uger før deadline udført Varme, kulde, træk Navitas: Der justeres fortsat på systemet. Nyt problem, at styringen på et af kontorerne er ude af drift, så det ikke er muligt at justere lys eller varme. Jeg kontakter bygningsdrift i morgen for evt. at få varmeblæsere i en overgangsperiode. Styringen af lys og varme er på plads. Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført 6

7 vandinstallationer adgang til vand sbeskrivelse: Undersøges muligheder for afspriter (til hænder) og drikkevand ved automat. FM indhenter tilbud på afspritter og drikkevand til automat. Undersøger desuden mulighed for etablering af afløb. Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: uger før deadline udført Håndvask og afløb på Navitas: Der er kommet tilbud på etablering af håndvask og afløb i rum umiddelbart ved siden af biblioteket. Prisen er ca kr., biblioteket har ikke budget til det i år, endelig beslutning tages i første kvartal Medarbejderne er orienteret. Biblioteket flytter til nye lokaler sommeren 2017, så der etableres ikke håndvask. Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført 7

8 varm vand sbeskrivelse: Dette er ordnet af Bygningsdrift BSS. Der er udskiftet rør og ledningsføring Gertrud Stougaard Thomsen Udføres senest: udført Løst Gertrud Stougaard Thomsen udført 8

9 Træk Træk fra vinduer sbeskrivelse: Meddeles til Bygningsservice BSS Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: uger før deadline udført Sagen er meldt til bygningsservice og indgår i deres prioritering af ressourcer. Endvidere fraflyttes kontoret snarligt, hvorved problemet løses for den pågældende medarbejder. Gitte Pedersen Viftrup udført 9

10 Ergonomi Ensformet arbejde Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Der er bestilt arbejdsmiljøkonsulent, som skal gennemgå indretning af arbejdspladsen på kontoret og rådgive om hensigtsmæssige arbejdsstillinger Lone Jensen udført Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt Lone Jensen udført 10

11 Manglende krog Luft sbeskrivelse: Beder medarbejder om at oprette en sag om emnet til bygningsservice. 4. Lav Udføres senest: udført Der er kommet krog på vindue og medarbejderen er glad. udført 11

12 Manglende udsugning Luft sbeskrivelse: Problemet med udsugning i lokale B264a tages op med bygningsservice 2. Høj udført Drøftet med Bygningsservice, som mener det er forsvarlig udluftning med et åbent vindue udført 12

13 Videolink Larm sbeskrivelse: Muligheder for lyddæmpning undersøges // Lyddæmpning er indkøbt mangler at blive sat op. 1. Højest Udføres senest: udført Er sat i gang udført 13

14 Ulykkesfarer Vandskader Ulykkesfarer sbeskrivelse: Emnet tages op med bygningsservice. Afholdt møde med Bygningsservice. Tages løbende op også med Ole Jens Administrationschef for Arts. Der er lavet forbedringer af kloakker og aquadræn mm. 1. Højest Udføres senest: udført Der er foretaget adskillige tiltag for at udbedre. Udføres senest: udført 14

15 Bruser Mulighed for faldskader sbeskrivelse: Det er vurderet at badet anvendes så lidt, at kant ikke prioriteres. 5. Lavest Gitte Pedersen Viftrup udført Det vurderes at badet anvendes så lidt, at der ikke er tale om en reel risiko. Det prioriteres derfor ikke at ombygge baderummet. Gitte Pedersen Viftrup udført 15

16 Dårlig isolering Kulde om vinteren sbeskrivelse: Afholdt møde med Bygningsservice. Ventilation igangsat. Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: uger før deadline udført Afholdt møde med Bygningsservice. Ventilation igangsat. Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført 16

17 Behov for instruktion eller flytning Ergonomiske forhold Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Der laves aftale om fysioterapeut besøg. Koordineres med DPU. 1. Højest Udføres senest: udført 1) Se række 6. Har fået ny stol og individuel ergonomi. 2) Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt udført 17

18 Medarbejderens højde Problemer ift. arbejdsstillinger Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Medarbejder spørges om en særlig stol kan løse problemet 2. Høj Udføres senest: udført 1) Se række 6. Har fået ny stol og individuel ergonomi. 2) Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt udført 18

19 Mange bøger Ondt i ryg og arme Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Nye selvbetjeningsauto-mater til både udlån og aflevering vil delvis afhjælpe. Fysioterapeut bør gennemgå arbejdsplads og arbejdsstillinger, når de nye automater er i fuld funktion. Desuden, Der er mange uhensigtsmæssige løft og ensidigt gentaget arbejde. Medarbejder siger at der indkøbt hjælpemidler.vi vil få en fysioterapeut til at gennemgå daglige øvelser, som kan udføres af en gruppe medarbejdere. Problemer i x-felt afhjælpes af ny udlåns- og afleveringsautomat. Undersøg mulighed for at fortsætte med fysioterapi ordning i Emdrup. 1. Højest Udføres senest: udført 1) Se beskrivelse række 6. Der er færre håndteringer af bøger med de nye selvbetjeningsautomater. 2)Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt 1) Se række 6. Har som resultat fået ny kontorstol. 2) Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt udført 19

20 Arbejdsstilling Belastende arbejde for kroppen Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Der er mange uhensigtsmæssige løft og ensidigt gentaget arbejde. Medarbejder siger at der indkøbt hjælpemidler.vi vil få en fysioterapeut til at gennemgå daglige øvelser, som kan udføres af en gruppe medarbejdere. Problemer i x-felt afhjælpes af ny udlåns- og afleveringsautomat. Undersøg mulighed for at fortsætte med fysioterapi ordning i Emdrup. 1. Højest Udføres senest: udført 1) AUL Emdrup har haft dag med fysioterapeut 14. marts 2016 med gennemgang af kontorarbejdsplads og arbejdsstillinger og løft i skranke og bibliotek. Der har været tilbud om individuel ergonomisk vejledning også i marts. Anbefaling fra ergonomisk gennemgang til medarbejder: skærmbriller, særligt tastatur og anden skærm. Medarbejderen har fået bevilget indkøb og undersøger selv hvor udstyret kan fås. 2) Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt udført 20

21 Arbejdsstilling Dårlig ryg Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Medarbejderen har hævesænkebord og flere ergonomiske stole at skifte imellem. Vi vil spørge medarbejderen om der er andre foranstaltninger vi kan gøre for at afhjælpe dårlig ryg 1. Højest Udføres senest: udført 1)AUL Emdrup har haft dag med fysioterapeut 14. marts 2016 med gennemgang af kontorarbejdsplads og arbejdsstillinger og løft i skranke og bibliotek. Der har været tilbud om individuel ergonomisk vejledning også i marts. udført 21

22 Skærmarbejde Skærmarbejde Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Det undersøges om indkøb af skærmbriller kunne være en mulighed Skærmbriller bestilles nu forventet økonomi ca kr Maia Louise Lunn Vonsbæk udført Løst Maia Louise Lunn Vonsbæk udført 22

23 Ergonomi Ergonomiske forhold Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Jeg planlægger et personalemøde i februar eller marts med et besøg af en ergoterapeut. Maia Louise Lunn Vonsbæk udført ukendt Maia Louise Lunn Vonsbæk udført 23

24 Arbejdsstilling Ensartet arbejde Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Der har været afholdt kursus i "kontorergonomi" d. 10/12, umiddelbart efter har alle medarbejdere har mulighed for individuel vejledning. Desuden er der indkøbt elastikker til brug ved daglige fælles strækøvelser. Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt Christian Koch Ramsing udført 1) Ja, indkøbt elastikker og gjort opmærksom på muligheder for besøg af ergonom, fys ol. 2) Ja, afholdt arrangement for hele VD om Ergonomi. Der er nu forløb på lokalt niveau.3) ja. oversigter på funktionsniveau. Christian Koch Ramsing udført 24

25 Arbejdsstilling Ensartet arbejde Ergonomiske forhold Der henvises desuden til løsning A og B: ID: sbeskrivelse: 1) Leder taler med medarbejder Sidsel Daubjerg Overgaard udført Medarbejder fratrådt. Sidsel Daubjerg Overgaard udført 25

26 Ergonomi Ergonomiske forhold Ergonomiske forhold sbeskrivelse: A) LAMU har arrangeret et fælles gå-hjem-møde i AU Uddannelse, hvor der gives information om god ergonomi, herunder teori og øvelser B) LAMU laver oversigt over hvilke tiltag, der har været i funktionsområder/afsnit det sidste år og derpå identificere yderligere behov for tiltag 1. Højest Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført Der er arrangeret ergonomi-møde for AU-uddannelse den 20. September med HR og derefter konkrete opfølgninger lokalt. Der vil forsat være fokus på ergonomi, bl.a. ved tilbud om strækøvelser dagligt. Der vil forsat være fokus på ergonomi, bl.a. ved tilbud om strækøvelser dagligt Gitte Pedersen Viftrup Udføres senest: udført 26

27 Lugt Røg fra rygezone under vinduet i 5335 Nygaard, 170B (i indergården - indgangen ved kantinen) kommer ind på vores kontor når vi har vinduet til at stå åbent. : flyt/nedlæg rygezone. sbeskrivelse: Flytning af askebæger Steen Bruun Jensen Udføres senest: udført Askebæger flyttet Steen Bruun Jensen udført 27

28 Arbejdsstilling Jeg har fået problemer med h arm, pga brug af mousetrapper. Jeg har spurgt i It, om jeg kunne prøve nole andre, for at se hvad der virker godt, uden at skulle belaste økonomien med fejlindkøb. Dette har ikke kunne lade sig gøre. Jeg forsger derfor nu, at variere mine arbejdsstillinger, med en gammel mus. Forslag: Der oprettes en prøveudlånsbank af mus, så forskellige kan afprøves, før indkøb. Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Der er bestilt arbejdsmiljøkonsulent, som skal gennemgå indretning af arbejdspladsen på kontoret og rådgive om hensigtsmæssige arbejdsstillinger Gertrud Stougaard Thomsen udført Gertrud Stougaard Thomsen udført 28

29 Egen PC Jeg har 1-2 vagter om ugen på Nobel Biblioteket, hvor jeg medbringer min egen pc, da der ikke altid er en ledig pc på stedet. På min egen pc har jeg også alle de adgange jeg skal bruge til diverse systemer. Dette indebærer at jeg tager pc'en med på vagt på Nobel kl 12 (fra Fuglesangs Alle), og at jeg tager den med hjem efter endt vagt, for så at have den med på arbejde den følgende dag på Fuglesangs Alle. Den er tung at bære på når det er flere gange om ugen. Når jeg har strømstik med, vejer min taske omkring 6 kilo (selvfølgelig inklusiv øvrige ting som jeg medbringer til personlig brug). sbeskrivelse: Tilbyder Susanne indkøb af ekstra strømstik Gertrud Stougaard Thomsen Udføres senest: udført Løst Gertrud Stougaard Thomsen udført 29

30 Dagslystilgang Der kommer ikke meget lys ind på mit kontor fra vinduet. Det betyder ikke så meget om sommeren, men om vinteren er det et problem, da belysningen i mit kontor er dårlig.om vinteren kan jeg have problemer med at koncentrere mig, da belysningen er rigtig dårlig (almindelige lysstofrør). Når der heller ikke er meget lys udenfor, synes jeg det er uhensigtsmæssigt. Jeg har dog tidligere fået at vide at det var dyrt at få skiftet belysningen. sbeskrivelse: Susanne har skiftet kontor Gertrud Stougaard Thomsen Udføres senest: udført Medarbejder er flyttet til andet kontor Gertrud Stougaard Thomsen udført 30

31 Temperatur På biblioteket er der ofte enten koldt eller varmt afhængig af årstid. For mig er problemet størst i vores kaffestue og på min kontorplads på D-gangen. Som regel mest udpræget midt sommer og vinter. Skyldes vel gamle bygninger... sbeskrivelse: Meddeles til Bygningsservice BSS Gertrud Stougaard Thomsen udført Sagen er meldt til bygningsservice og indgår i deres prioritering af ressourcer. Endvidere fraflyttes kontoret snarligt, hvorved problemet løses for den pågældende medarbejder. Gertrud Stougaard Thomsen udført 31

32 Hæve-sænke bord Det handler primært om kontorarbejde, hvor jeg burde anskaffe et hæve-sænke bord af hensyn til ryggen, men ikke har fået taget mig sammen til det. Det er således selvforskyldt. Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Der er bestilt arbejdsmiljøkonsulent, som skal gennemgå indretning af arbejdspladsen på kontoret og rådgive om hensigtsmæssige arbejdsstillinger Gertrud Stougaard Thomsen Udføres senest: udført Løst Gertrud Stougaard Thomsen udført 32

33 Rengøring B242b. Rengøringspersonalet skal have mere tid til grundig rengøring. Der er gamle genstridige pletter på mit gulv. B260a og B260b - vores toiletter kunne også godt trænge til grundigere rengøring - igen tror jeg at personalet ikke har tid nok. Vores kontorgang bliver ikke vasket grundigt nok. sbeskrivelse: Vi har en løbende dialog med bygningsservice og rengøringen, samt vi har drøftet det på det lokale husmøde i Emdrup. Statusopfølgning i maj Vi har holdt møde med bygningsservice samt påtalt flere gange, hvor der har været utilstrækkelig rengøring. Desværre er der ikke sket en væsentig bedring. 1. Højest Udføres senest: udført Der er løbende dialog med Arts Bygningsservice om rengøringsstandard, som vi p.t. ikke er tilfredse med Udføres senest: udført 33

34 Rengøring Rengøringsstandarden kunne være bedre. Det er min fornemmelse at rengøringspersonalet gør, hvad de kan, men at normeringen er for dårlig. Jens Chr. Skous Vej 5 Bygning 1463 Frokoststue på 3. sal, generelt støvophobning på paneler sbeskrivelse: Der sendes mail til bygningsservice vedr. rengøringsniveauet med ønske om forbedring. udført Bygningsservice oplyser, at infromationen indgår, når der prioriteres ressourcer. udført 34

35 Hudirritation grundet kemiske stoffer v/ rengøring Ang. rengøring, så kan de kemiske stoffer i gulvvasken godt virke irriterende i huden. i bygn indtil der er luftet igennem. Kemiske forhold sbeskrivelse: Der sendes mail til bygningsservice med forespørgsel vedr. det sundhedsskadelige aspekt af rengøringsmidlerne. Medarbjderen orienteres efterfølgende om svaret. 4. Lav udført Rengøringen oplyser, at kemikalierne ikke er sundhedsskadelige. Der kan udleveres mappe med kemi-blad ved direkte henvendelse til Rengøringen. udført 35

36 Rengøring grundet nedsat rengøring, mere støv og snavs i lok. 127, i kopirum og på gangen i bygn sbeskrivelse: Der sendes mail til bygningsservice vedr. rengøringsniveauet med ønske om forbedring. udført Der er talt med bygningsservice om mulighed for uvidet rengøring på kontorerne. Dette aftales individuelt mellem medarbejderen og Rengøringen. udført 36

37 Rengøring Desværre er der blevet sparet så meget på rengøringen at der ofte er meget beskidt på kontorene og på gangene. I gamle dage vidste man hvilken dag man fik rengjort sit kontor, (eks. mandag) så man havde en chance for at rydde fladerne man gerne ville have tørret over. I dag kommer man bare på arbejde og kan se at der er blevet gjort rent fordi der er rodet rundt i post-its og skærme er blevet rykket på. Det er en meget dårlig arbejdsplads at have støvallerig på, da der stort set aldrig bliver gjort rent ude i krogene. sbeskrivelse: Der sendes mail til bygningsservice vedr. rengøringsniveauet med ønske om forbedring. udført Bygningsservice oplyser, at infromationen indgår, når der prioriteres ressourcer. udført 37

38 Skimmelsvamp Jeg arbejdede i en periode i et kælderrum, hvor der var skimmelsvamp og det udløste en del sygedage med dårlig hals og hosten. Nu er problemet muligvis blevet løst, men der er stadig dårlig luft i det kælderrum. Sygefravær sbeskrivelse: Ifm vandskade er rummet blevet renset, både gulv og de nederste dele af væggene er udskiftet. Desuden har vi spurgt til om ventilationen virker og det gør den. Vi taler med medarbejderen om han har mærket forbedring. 1. Højest Udføres senest: udført Kælderlokaler er forbedret efter vandkader. Gulv og vægge renset. Rummet udvidet ved at tage en væg ned. Ugentlig støvsugning af egne medarbejdere. Luften er blevet meget bedre. udført 38

39 Træk fra udluftningen Jeg fik kontorarbejdsplads under udtrækskanalen i mødelokalet. Jeg blev syg p.ga. træk fra udluftningen. Problemet blev løst bedst muligt, da jeg kontaktede Driftslederen i Tek.Forvaltn..Vær obs på fysisk arbejdsmiljø, når lokaler anvendes til andre formål end tiltænkt. Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Medarbejderen er flyttet til andet kontor. Det omtalte rum anvendes igen som mødelokale, hvorfor udluftningen atter passer til formålet. Gitte Stavad Andersen Udføres senest: udført Status ukendt Gitte Stavad Andersen udført 39

40 Belysning Belysning på gangarealer - 4. sal -> 3. sal i Frederikshus, bygn Jeg fremsendte - efter inspiration fra BSS studieadministrationsgang i bygn et konkret forslag (materialer og priser) til forbedring af den dunkle belysning på gangarealerne på 4. sal - til Husudvalget. Forslaget blev taget vel imod og jeg fik at vide at man ville følge det og forbedre belysningen. Der er siden da intet sket. Min pointe er at man agerer MEGET langsomt, tilnærmelsesvis sylter tingene. Nu er vi flyttet til 3. sal og forslaget om bedre belysning er flyttet med til 3. sal, der også trænger til forbedring af belysningen. sforslag: Just do it! sbeskrivelse: Der er opsat ekstra lamper på gangen Udføres senest: udført Løst udført 40

41 Belysning Gangen på 1. sal i bygn er særdels mørk året rundt. sbeskrivelse: Der er opsat ekstra lamper på gangen Udføres senest: udført Der er opsat ekstra lamper på gangen udført 41

42 Dagslystilgang Fordelingsgangen mellem vores kontorer får i praksis ikke noget dagslys ind - hvis der er mange der har døren til kontoret lukket er der meget dunkelt. Det er vist blevet vedtaget at der må komme kraftigere pærer i lamperne, men vi har ikke set noget til dem endnu. sbeskrivelse: Der er opsat ekstra lamper på gangen Udføres senest: udført Der er opsat ekstra lamper på gangen udført 42

43 Støj i Studievalg Studievalg. I det ene kontorlokale er der meget lydt og der kan forekomme støjgener. Det er der ved at blive rettet op på, ved at sætte nogle lyddæmpende skærme mellem skrivebordspladserne. sbeskrivelse: Studievalg flytter til nye lokaler. Sidsel Daubjerg Overgaard udført Studievalg flytter til nye lokaler. Sidsel Daubjerg Overgaard udført 43

44 Pladsmangel Bibliotekets skranke i X-feltet. Det område er ikke indrettet til det arbejde vi laver der. F. eks skal vi stå og aflevere bøger til transit og har tit store stakke af bøger, men der er ikke plads til at stå og gøre det uden vrid og løft og skranken er ikke indrettet til at håndtere stakke af bøger. Meget dårlig plads til det arbejde. sbeskrivelse: Der er mange uhensigtsmæssige løft og ensidigt gentaget arbejde. Medarbejder siger at der indkøbt hjælpemidler.vi vil få en fysioterapeut til at gennemgå daglige øvelser, som kan udføres af en gruppe medarbejdere. Problemer i x-felt afhjælpes af ny udlåns- og afleveringsautomat. Undersøg mulighed for at fortsætte med fysioterapi ordning i Emdrup.Nye selvbetjeningsauto-mater til både udlån og aflevering vil delvis afhjælpe. Fysioterapeut bør gennemgå arbejdsplads og arbejdsstillinger, når de nye automater er i fuld funktion. udført 1) AUL Emdrup har haft dag med fysioterapeut 14. marts 2016 med gennemgang af kontorarbejdsplads og arbejdsstillinger og løft i skranke og bibliotek. Der har været tilbud om individuel ergonomisk vejledning også i marts. Anbefaling fra ergonomisk gennemgang til medarbejder: skærmbriller, særligt tastatur og anden skærm. Medarbejderen har fået bevilget indkøb og undersøger selv hvor udstyret kan fås. 2) Der holdes gå-hjem-møde m, ergonomi + opfølgninger lokalt 44

45 udført 45

46 Larm fra computer Computere der suser og summer sbeskrivelse: Ny computer er bestilt. Mette har snakket med medarbejder. Evt minimere i skranke med nye computere. 1. Højest Udføres senest: udført Medarbejder har fået ny computer. Det er et vilkår med mange computere i skranke og X-felt, men de udskiftes løbende. udført 46

47 Vinduer der blænder Udlånsskranke. Store vinduer i front blænder trods gardiner sbeskrivelse: Det er 3. sæt gardiner, som er indkøbt for at imødegå netop denne problematik. Det er et enkelt stående tilfælde med dette problem. Snak med medarbejder. 2. Høj Udføres senest: udført Sagen er drøftet med medarbejder. udført 47

48 Vanskeligheder med IT og maskiner Kunne ikke finde andre rubrikker at placere dette: Systemer, der fejler eller er dårligt fungerende samt maskiner, der går ned giver næsten dagligt frustrationer sbeskrivelse: MyPrint fungerer bedre end tidligere og vi har fået nye selvbetjeningsautomater. Det løser noget. Spørger medarbejder om hun har forslag til løsninger. 2. Høj Udføres senest: udført Sagen er drøftet med medarbejder. IT medarbejder følger løbende op på problemer af denne type. udført 48

49 Indeklima Kontor sbeskrivelse: Emnet er drøftet med medarbejder. Kontorflytning kunne løse problemet, men det ønsker medarbejderen ikke. 1. Højest Udføres senest: udført Der opfølges på handleplanen senest 31/ udført 49

50 Lugt Af og til lugtgener fra køkkenet, når der opvarmes mad i mikrobølgeovnen Biologiske forhold sbeskrivelse: Vurderingen er, at det er et lille problem og der skal være mulighed for at varme mad i mikroovn. Medarbejder kontaktes 5. Lavest Udføres senest: udført Medarbejderen er kontaktet og det er ikke et udbredt problem. Medarbejderen går på pension udført 50

51 Støj B262a. Der er indrettet skole I den tilstødende bygning, og de råber meget når de er udendørs. Når børnene er gået hjem, begynder de I Fitness-centeret (over skolen); der er både råben og høj musik. Flytning til et kontor på den anden side af gangen kunne afhjælpe problemet. sbeskrivelse: Vi har drøftet problemstillingen med bygningsdrift. Det er svært at gøre noget ved - en støjmåling kan evt foretages. Drøftes i LAMU 1. Højest Udføres senest: udført Medarbejder har fået andet kontor. udført 51

52 For lidt plads B262a - generelt for lidt plads, det er et af de mindste kontorer. Et lidt større kontor, kunne løse problemet sbeskrivelse: Ledelsen er i dialog med medarbejderen om at rydde op på kontoret - det vil afhjælpe problemet. 5. Lavest Udføres senest: udført Medarbejderen går på pension 1. oktober udført 52

53 Temperatur - kulde Om vinteren kan det blive alt for koldt. Og det er stort set umuligt at regulere temperaturen. sbeskrivelse: Problemet rejses med bygningsservice. En mulig løsning kan være at få automatiske døre åbne/lukke ved indgangen til biblioteket. Rejst overfor Bygningsservice som vil undersøge om det er muligt, men der er problemer med den tekniske løsning, som går tilbage til etabelringen af x-feltet i ca // Fortsat dialog med Arts Bygningsservice om en løsning 1. Højest Udføres senest: udført Problemet er ikke løst, men vi er i dialog med Arts Bygningservice om en løsning. Udføres senest: udført 53

54 Indeklima Om sommeren kan der være ekstremt varmt i skrankeområdet på biblioteket. sbeskrivelse: Problemet har været rejst tidligere og der er indsat et vindue for enden af skranken. Det afhjælper delvis med bedre luftcikulation. Vi kan tage spørgsmålet op med bygningservice igen. Rejst overfor Bygningsservice, men der er ikke umiddelbart andre løsningsmulighder end de allerde etablerede. Det skyldes store vinduespartier som vender mod sydøst. Mette Bøj Brodersen vil gerne følge op omkring skift fra sommertid til vintertid. udført Det er ikke et stort problem og vi ser ikke andre løsninger end den allerede foretagede Udføres senest: udført 54

55 Belysning Udlånsskranken ved arbejdspc'erne. Dårligt arbejdsbelysning ved arbejdspladserne. sbeskrivelse: Vi spørger på næste vagtmøde, hvor mange der synes at belysningen i x-feltet er et problem. Hvis det udgør et problem, vil vi tilkalde professionelt lysfirma til at se på problemet. Belysning i skranken tages op på personalemøde i september 2016 for at undersøge problemets omfang. udført Der har ikke været ønske fra andre medarbejdere om bedre belysning udført 55

56 Kritik af spørgeskeamet Jeg kunne godt tænke mig, at der var muligheder for at komme med forslag til forbedringer, som har indvirkning på det fysiske arbejdsmiljø. Hvordan er udendørsarealer? Kan der gøres noget for at forbedre dem? Hvordan er kantine faciliteter? Hvordan er køkkenfaciliteter? Er der mulighed for fysisk udfoldelse - fitness o.ling. Er det et ønske at forbedre disse? Alt dette har indvirkning på hvordan hverdagen på AU opleves og hvor mange sygedage der er. Der er for få muligheder for at få gode forslag til et bedre fysisk arbejdsmiljø. Andet sbeskrivelse: *Måske er dette mere en kritik af spørgeskamet, og kan derfor flyttes til fanebladet "ingen handleplaner". Bør drøftes i LAMU udført Taget op på LAMU møde i august 2016 udført 56

57 Belysning Kælderen med kompaktreoler. Dårlig belysning over reolerne sbeskrivelse: DENNE HER BØR OGSÅ SENDES TIL BYGNINGSSERVICE. LØSNINGEN KRÆVER EN FÆLLES INDSATS** I forhold til den begrænsede plads og belysning er den i øvrigt også kommet fra videnskabelige medarbejder.** Vi kan komprimere bøgerne yderligere og fjerne en hel "vogn" af reoler. Så bliver der langt mere lys og luft omkring reolerne i den ene ende af reolerne. Prisen herfor er kr. som ikke kan findes i eget budget. Maia Louise Lunn Vonsbæk udført AUL Aarhus og Bygningsservice deler omkostningerne til at forbedre forholdene mellem kompaktreolerne og færdiggør projektet inden sommer 2017 Maia Louise Lunn Vonsbæk Udføres senest: udført 57

58 Arbejdspladsens indretning Bygning 1461 st. Lave reoler til afhentningsbøger på biblioteket sbeskrivelse: Der er sat 2 ekstra fag på reolen med afhentningsbøger, man kan derfor størstedelen af året undgå at bruge nederste hylde* Maia Louise Lunn Vonsbæk udført Løst Maia Louise Lunn Vonsbæk udført 58

59 Arbejdsstilling - Unødvendige løft Skranken, bygn 1461 biblioteket Der er mange unødvendige løft i behandlingen af materialer, vogne der kunne trænge til at fornyes ect ect. Der er så vidt jeg ved dog ny skranke på vej, der skulle afhjælpe de fleste af de gener der er (feks at chiplæser kræver løft i stedet for at være sænket ned i bordet) Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Der er købt en chiplæser der kan fræses ned i bordpladen, den monteres i marts 2016 Maia Louise Lunn Vonsbæk udført AUL Aarhus og Bygningsservice deler omkostningerne til at forbedre forholdene mellem kompaktreolerne og færdiggør projektet inden sommer 2017 Maia Louise Lunn Vonsbæk Udføres senest: udført 59

60 Arbejdsstilling Dårlige kontorstole Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Der er købt nye kontorstole til skranken dec , hvortil problemet er lokaliseret Maia Louise Lunn Vonsbæk udført Status ukendt Maia Louise Lunn Vonsbæk udført 60

61 Skærm Bygning 1651, Internationalt Center. Lokale 118. Jeg har haft problemer med at læse ordentligt på skærmen, jeg synes det er uldent. Prøvet forskellige indstillinger i lysstyrke, kontraster osv. Har nu fået en lidt større skærm, kan endnu ikke helt vurdere effekten af det. Jeg har kontaktlinser og mit syn tjekkes 2 gange om året. Måske det blot er et behov for en andens syn på, om min skærm kan indstilles bedre, om afstanden er korrekt osv. Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Vi får ultimo februar 2016 besøg af en kontorergonom med henblik på at følge op på arbejdsstillinger, holdninger, indstillinger af borde, stole, skærme, mv 7100 Kaja Nørgaard Henneberg Udføres senest: udført Løst Kaja Nørgaard Henneberg udført 61

62 Indeklima Bygning 1445, 319 sbeskrivelse: Denne bør kigges på ved bygningsservice Christian Koch Ramsing udført Bygningsservice kan ikke gøre yderligere. Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 62

63 Solen blænder Om formiddagen kan solen godt blænde. Der kunne med fordel opsættes solgardiner i kontorerne, der vender ud imod Ringgaden sbeskrivelse: Pedellerne er kotaktet i forhold til opsætning af solgardin Christian Koch Ramsing udført Bygningsservce har været indeover - THNI bestiller gardin og aftaler opsætning med pedeller Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 63

64 Indeklima tør luft, generende for øjne sbeskrivelse: Dialog med Per Okholm. Der afprøves diverse settings, og evalueres løbende herpå. Opgaven er ikke helt løst. Prøveperioden startede Høj Christian Koch Ramsing udført Prøveperiode afsluttet og ventilationssystemet er instillet som ønsket. Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 64

65 Støj sbeskrivelse: Intern procedure er aftalt omkring larm/høj tale omkring supporten Christian Koch Ramsing udført Uoplyst Christian Koch Ramsing udført 65

66 Belysning Loftsbelysningen giver ubehag ved langvarigt arbejde i lokalet. Loftbelysningen i mit tidligere kontor var væsentligt bedre. Dårlig lys sbeskrivelse: Per Okholm er kontaktet, og han prøver at finde anden belysning - en testperiode.der afprøves lamper i andet kontorlokale. Derfor afventer denne. // Der afprøves lamper i andet kontorlokale. Derfor afventer denne.// Vi er i dialog med Per Okholm og afprøver pt. lamper. Vi følger op med Per i januar 2017 Christian Koch Ramsing 4 uger før deadline udført Der hænges tilsvarende lamper op som i lokale 319 Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 66

67 Uklarhed ift. brandvarsling og ingen røg- /brandalarmer Varsling ifbm med brand er uklar. Selvom vi har varslingsskilte på gangen farer folk forvirret rundt uden at vide, hvad de skal gøre, når der er øvelse eller når den alarm vi har i Frederiks Hus (som altså ikke er en brandalarm!) går. Dem der reagerer altså. Resten arbejder bare videre. Sidste gang "mistede" vi en hel etage + det løse. Det kunne være rart om vi fik et varslingssystem, og at dette var ens for hele AU. Ulykkesfarer sbeskrivelse: Anders K. Moestrup fra Økonomi og Bygninger deltager på LAMU i oktober med henblik på problemstillingen om manglende brandvarsling i Frederikshus. 1. Højest Christian Koch Ramsing udført LAMU arrangerer evakueringsøvelse primo 2017 Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 67

68 Støj fra studentermedhjælperkontoret Bygning 1445, 1. sal - sidder tæt på studentermedhjælperkontoret, hvor der til tider kan være en del støj - snak og musik. Studentermedhjælperne skal sidde færre i et kontor, de skal orienteres mere i omgangen på kontorer. Periodisk over foråret og sommeren sbeskrivelse: Der vil ved introduktion af nyansatte studentermedhjælpere blive lagt vægt på at støjniveauet holdes nede af hensyn til kollegers mulighed for at arbejde koncentreret. Desuden vil det blive påpeget, at Optagelse i fællesskab har vedtaget en række guidelines for god intern kultur, hvor hensyntagen til hinandensstøjtolerance indgår. Christian Koch Ramsing udført Der vil fortsat være fokus på at bede studentermedhjælpere om at reducere støjniveau. Christian Koch Ramsing udført 68

69 Temperatur Det bliver hurtigt enten for varmt eller for koldt sbeskrivelse: Dette problem bør løses i samarbejde med bygningsservice, f.eks.ved montering af udvendig solafskærmning Christian Koch Ramsing udført Der er indkøbt blæser til kontoret. Opsætning af udvendig solafskærmning må foretages af Bygningsservice. Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 69

70 Tekøkken Vores tekøkken er meget lille og det er altid svært at komme til omkring frokost, når alle gør frokost klar samtidigt. sbeskrivelse: Dette problem bør løses i samarbejde med bygningsservice Christian Koch Ramsing udført Det tilstræbes af klargøring af frokost sker lidt forskudt, eller at man klargør frokost i køkkenet på 0. etage, hvor der sædvanligvis er bedre plads. Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 70

71 Støj - for mange mennesker Der er forholdsvis meget rumklang i vores fordelingsgang, så snak på gangen kan godt forstyrre ind på kontoret. Det samme gælder vores frokostrum (mellemrummet), hvor problemet også er mængden af mennesker, der holder frokost samtidigt - jeg vælger fx ofte at holde frokost for mig selv eller på et skævt tidspunkt fordi støjniveauet kan være så højt. sbeskrivelse: Bygningsservice bør inddrages i problemer med akkustik i frokostområdet. Der vil ved introduktion af nyansatte studentermedhjælpere blive lagt vægt på at støjniveauet holdes nede af hensyn til kollegers mulighed for at arbejde koncentreret. Desuden vil det blive påpeget, at Optagelse i fællesskab har vedtaget en række guidelines for god intern kultur, hvor hensyntagen til hinandensstøjtolerance indgår. Christian Koch Ramsing udført M.h.t. støjgener i frokostområdet henvises til Praktisk Udvalgs initiativ til opsætning af støjreducerende matarialer. Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 71

72 Støj / Delekontor 1445, 125. Støj og meget uro da det er et delekontor og ligger centralt på gangen. Jeg ser ingen løsningsmuligheder, men vil gerne have at der er opmærksomhed om dette da det er en væsentlig stressfaktor i det daglige arbejde. sbeskrivelse: Der vil ved introduktion af nyansatte studentermedhjælpere blive lagt vægt på at støjniveauet holdes nede af hensyn til kollegers mulighed for at arbejde koncentreret. Desuden vil det blive påpeget, at Optagelse i fællesskab har vedtaget en række guidelines for god intern kultur, hvor hensyntagen til hinandensstøjtolerance indgår. Christian Koch Ramsing udført Der vil fortsat være fokus på at bede studentermedhjælpere om at reducere støjniveau. Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 72

73 Indeklima Dårligt indeklima, enten for varmt eller for koldt, dårlig udluftning sbeskrivelse: Dette problem bør løses i samarbejde med bygningsservice, f.eks.ved montering af udvendig solafskærmning Christian Koch Ramsing udført Der er ikke opsat solafskærmning. Christian Koch Ramsing Udføres senest: udført 73

74 Dagslys Der er for lidt dagslys på gangen byg 1445, 1. sal, og næsten aldrig lys ind af vinduet på mit kontor lok 129. Selv om sommeren på en solskinsdag kan det opleves som at have siddet i mørke en hel dag. sbeskrivelse: Problemet er umiddelbart løst ved opsætning af ekstra lys på gangen Christian Koch Ramsing udført Løst Christian Koch Ramsing udført 74

75 Arbejdsstilling Jeg får ondt i nakken af at sidde foran skærmen(har en diagnose) og kunne med fordel få en bold at skifte til også sbeskrivelse: Der er fundet løsning Gitte Pedersen Viftrup udført Der opfølges på handleplanen senest 31/ Gitte Pedersen Viftrup udført 75

76 Indeklima Når man sidder to på et så lille kontor bliver der meget hurtigt varmt, og hvis man åbner vinduet kommer der hurtigt træk. sbeskrivelse: Der er fundet løsning Gitte Pedersen Viftrup udført Der opfølges på handleplanen senest 31/ Gitte Pedersen Viftrup udført 76

77 Arbejdsstilling Bygn lokale 224 Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Der er fundet en løsning Gitte Pedersen Viftrup udført Der opfølges på handleplanen senest 31/ Gitte Pedersen Viftrup udført 77

78 Telefoner Telefoner sbeskrivelse: Der er fundet en løsning. Indkøbt headset. Gitte Pedersen Viftrup udført Der opfølges på handleplanen senest 31/ Gitte Pedersen Viftrup udført 78

79 Støj 1448 lok. 227 deles af 3-4 medarbejdere + telefoner sbeskrivelse: Kan umiddelbart ikke løses pga pladsmangel Indkøbt headset Gitte Pedersen Viftrup udført Headset + drøftelse af kultur Gitte Pedersen Viftrup udført 79

80 Indeklima 1448, etage 2. Bygningen og vores små kontorer er så lufttætte, at der lynhurtigt bliver ubehageligt varmt og tæt i lokalerne. Der er generelt meget lidt luftcirkulation mellem kontorerne og ude på gangen. Om sommeren er det svært at lufte tilstrækkeligt ud til at holde en udholdelig temperatur, og om vinteren bliver der lynhurtigt alt for koldt, hvis man åbner vinduerne bare en lille smule, hvilket jeg er nødt til ofte for ikke at få hovedpine af luften. Jeg har svært ved at se en løsning på det, for vinduerne og kontorerne er jo, som de er. sbeskrivelse: problem i huset. Skiftet kontor. Gitte Pedersen Viftrup udført Gitte Pedersen Viftrup udført 80

81 Højt aktivitetsniveau og megen snak Bygning 1448, etage 2. Vi sidder rigtig mange mennesker og arbejder på meget lidt plads. Der er generelt et højt aktivitetsniveau og megen snak mellem kontorerne. Til tider kan det godt være for meget. Jeg ser det som en kulturel problematik, og det er i høj grad en balancegang at gøre noget ved det, for der skal omvendt også være plads til det. sbeskrivelse: Problematikken er løst ved omrokering Gitte Pedersen Viftrup udført Problematik løst ved omrokering. Gitte Pedersen Viftrup udført 81

82 Arbejdsstilling Jeg har i perioder døjet med musearm, men det har været noget tid siden, dog. Kunne dog godt bruge en form for ergonomisk stol, fx stokke el. lignende Ergonomiske forhold sbeskrivelse: Leder taler med medarbejder Sidsel Daubjerg Overgaard udført Der er talt med medarbejder for individual løsning. Sidsel Daubjerg Overgaard udført 82

83 Støj Delekontor / Stort kontorlandskab - der kan forekomme støj Vi flytter til mindre kontorer i slutningen af året. sbeskrivelse: Studievalg flytter til nye lokaler. Overført midler fra 2015 Sidsel Daubjerg Overgaard udført Studievalg flytter til nye lokaler. Sidsel Daubjerg Overgaard udført 83

84 Indeklima Der lugter ofte meget dårligt, når jeg ankommer til arbejde. Angiveligt er årsagen manglende udluftning dagen for inden og gammelt affald (spiseligt) fra skraldespandene på kontoret. Jeg ved ikke, om en luftfugtigheden er høj (det har jeg svært ved at vurdere), men i så fald kan den være med til at sløve og gøre en træt Da medarbejderen ikke arbejder her mere, og andre ansætte ikke har påpeget samme problem, så bliver der ikke gjort mere ved det. Desuden flytter vi lokaler i udgange af året. sbeskrivelse: Studievalg flytter til nye lokaler. Sidsel Daubjerg Overgaard udført Studievalg flytter til nye lokaler. Sidsel Daubjerg Overgaard udført 84

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 2. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte, Gitte Gjøde, Gitte,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Denne undervisningsmiljøvurdering (UVM) er skrevet på baggrund af de skemaer der blev udfyldt af alle skolens klasser (4. 9. kl.) før påskeferien.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 Lokale Anvendelse Ansvarlig APV dato Problem Prioritering Løsning Frist Evaluering B Kælder Elevadministration Studievejledning MSP B 120 Teori MHH 26.08.2015 15.10.2015

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Arbejdslokalet 6 8 Uddybning Løsning Tidsramme/ opfølgning. Aktion/ udført Lokale 53 murværk (ydervæg) burde hvidmales ville give mere lys.

Arbejdslokalet 6 8 Uddybning Løsning Tidsramme/ opfølgning. Aktion/ udført Lokale 53 murværk (ydervæg) burde hvidmales ville give mere lys. Arbejdspladsvurdering 2004/2005 handleplan Sæby Rådhus, Drifts og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj Fysiske forhold Teknisk Forvaltning, Borger og

Læs mere

APV Gefion Gymnasium, 2019

APV Gefion Gymnasium, 2019 APV Gefion Gymnasium, 2019 Indhold Indledning Overordnet rapport for Gefion Gymnasium Hovedrapport sammenholdt med åbne kommentarer samt anbefaling til handlingsplan - Indeklima - Støj - Ergonomisk arbejdsmiljø

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Campus Randers. Fælles APV - handlingsplan 2012

Campus Randers. Fælles APV - handlingsplan 2012 Problemområde (rød: > 33,3%) 1 3. Støj (41,3%) Konkret problem Løsning Ansvarlig Frist for løsning Flermands-kontorer i kombination Støj i fællesarealer afhjælpes med HEBR med døre ud til fællesområde

Læs mere

APV Vibeholmskolen 2015

APV Vibeholmskolen 2015 APV Vibeholmskolen 2015 Skolereformen førte mange ændringer med sig fra 2014 og frem. Ændringerne var selvfølgelig tydelige i børnenes hverdag, men også skolens medarbejdere og deres arbejdsmiljø blev

Læs mere

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015

APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 APV - OPFØLGNINGSLISTE 2012-2015 Lokale Anvendelse Ansvarlig APV dato Problem Prioritering Løsning Frist Evaluering B stuen Værksted CEB 28.10.2012 iab I sommermånederne er der meget varmt, hvilket medfører

Læs mere

APV 2014. APV-rapport 2014. Ergoterapeutuddannelsen. Udarbejdet af HR og Kommunikation

APV 2014. APV-rapport 2014. Ergoterapeutuddannelsen. Udarbejdet af HR og Kommunikation APV 2014 APV-rapport 2014 Ergoterapeutuddannelsen Udarbejdet af HR og Kommunikation Resultat af undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø 1.1. Forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der fungerer godt Fast

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. -

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. - Arbejdspladsvurdering 2004/2005 - handleplan Sæby Rådhus, Drifts- og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj I orden Problem Fysiske forhold Socialforvaltningen,

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Side 1 af 6 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema - FYSISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018- Brøndby Gymnasium Skærmtip

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vej og Park Afdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vej og Park Afdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 008 APVHANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Afdelingen Teknik og Miljø Norddjurs Kommune APVhandlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 008) Senest revideret dato: 05..008 Fysisk og

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder

Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Spørgeskema vedr fysisk arbejdsmiljø, skolens fællesområder Skemaer i alt: 33 Benytter du dig af skolens personalerum? 9 16 8 0 0 Har du behov for at få vejledning i hvordan man benytter personalerummets

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Kontor og administration Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:16 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (evt. støv, lugt, tobaksrøg)

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige.

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. APV fysiske rammer Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. de spørgsmål, hvor der spørges til lokaler, kan der besvares for enten klasselokaler, faglokaler eller

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU

REFERAT. Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU Møde den: 22. januar 2013 Katrinebjergvej 107 AMU REFERAT Til stede: Flemming Bøge, Ole Boulund Knudsen, Thomas Degn Nielsen, Bjarne Poulsen, Henrik Lindskov, Karina Enig Dam, Anders Rasmussen, Ole Rahn

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2016-17 Klassen Hvor tilfreds er du med dit klasselokale? tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds Antal besvarelser 1 20 9 5 35 I procent 2,9 57 25,7 14,3 Gns 3,5

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Vejen Business College. Benchmarkingrapport

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Vejen Business College. Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 24 Vejen Business College Benchmarkingrapport Læsevejledning Vejen Business College - Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 24 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2015

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2015 Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Handelsgymnasiet Ribe Datarapportering Handelsgymnasiet Ribe Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Ribe Der har deltaget i

Læs mere

Træk fra vinduerne er afhjulpet ved at der er blevet sat plexiplader op. Revideret 8. september 2014 Side 1

Træk fra vinduerne er afhjulpet ved at der er blevet sat plexiplader op. Revideret 8. september 2014 Side 1 Handlingsplan for fysisk APV, Aarhus 2012 kun de åbne Område Person Problem Løsning Ansvarlig AM* Støj Støj Kulde/- træk Peter Funch Ebbe Norskov Bak Ole Zahrtmann Der er støj fra rum 211 i bygning 1540,

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017.

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017. November 217 Stenhus Gymnasium Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indholdsfortegnelse Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2018 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S

ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2018 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 8 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S Roskilde Handelsskole Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø

APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Fysisk APV 2015 APV-Rapport Del 1 Det fysiske arbejdsmiljø Nykøbing Katedralskole 2015 Indhold 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 1 2. HANDLINGSPLAN... 4 HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER... 4 HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

ADMINISTRATIVT (1 / 9)

ADMINISTRATIVT (1 / 9) ADMINISTRATIVT (1 / 9) 4,4 4,4 2,8 1,8 1,8 1,4 1. Skal du konstant arbejde meget hurtigt for at følge med opgavemængden? 2. Er du konstant udsat for en stor arbejdsmængde? 3. Er det et problem, at du skal

Læs mere

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013)

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) LOKALE APV DATO ANSVAR LIG Udbedret senest Udbedret/bemærkning er Bil/Hån Lokalet er godt indrettet og alt skønnes i orden. Dog mangler: En afklaring

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV Farmakonomskolen 2017 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

2014 Forsvar. APV-spørgeskema

2014 Forsvar. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forsvar Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 11:04 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

APV Hoptrup Frivillige brandværn

APV Hoptrup Frivillige brandværn Navn:Fælles APV, 24 mand + Shorty PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej Eventuel uddybende svar Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller som udsættes du for stort tidspres? x Bringer

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet Til kaffemødet på CST, 21/2 2013 Forslag til handlingsplaner er markeret med rødt

Læs mere

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017 November 217 Viborg Gymnasium & HF Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indhold Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads:Auning d. 24.5.2012 Dato for sidste APV:24.05.2009 Udfordringer fysisk arbejdsmiljø 1. Aircondition i kontoret, det trækker ned Forslag:

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB...

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB... PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB.......8. 0. Skal du konstant arbejde meget hurtigt for at følge med opg avemængden?.8. Er du konstant udsat for en stor arbejdsm ængde?..7. Er det et problem, at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

APV Gefion Gymnasium, 2017

APV Gefion Gymnasium, 2017 Gefion Gymnasium d. 3/10 2017 APV Gefion Gymnasium, 2017 Indhold Indledning Undervisere Ergonomisk arbejdsmiljø Temperatur/indeklima Sygefravær Rengøring og service Ledelsen TAP-ledere Øvrig TAP Overordnet

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger... 3 Tunge eller akavede løft, træk og skub... 4 Computer

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV handlingsplan. Vejledning til udfyldelse af APV handlingsplan. Område Skole og Familie Dato: 29. maj Arbejdsplads.

APV handlingsplan. Vejledning til udfyldelse af APV handlingsplan. Område Skole og Familie Dato: 29. maj Arbejdsplads. APV handlingsplan Område Skole og Familie Dato: 29. maj 2015. Arbejdsplads Bistrupskolen Ansvarlig leder Stieg Eriksen Underskrift: Arbejdsmiljørepræsentant Frederikke Rasmussen Underskrift: Vejledning

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

OBS. Intet fremsende til LMU fra sekretærgruppen, ITA RHE OG AN RHL Afsnit Problemformulering Forslag til løsninger Økonomi ITA RHL

OBS. Intet fremsende til LMU fra sekretærgruppen, ITA RHE OG AN RHL Afsnit Problemformulering Forslag til løsninger Økonomi ITA RHL APV-løsningsforslag fra arbejdsmiljøgrupperne til LMU via e-apv - 2012 Dato: 2. november 2012 Lokal MEDudvalg: Anæstesiologisk Afdeling HEV OBS. Intet fremsende til LMU fra sekretærgruppen, ITA RHE OG

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

fugt/skimmelsvamp rengøringsniveau luftkvalitet

fugt/skimmelsvamp rengøringsniveau luftkvalitet Lokale Borde og stole temperatur træk lugtgener rengøringsniveau luftkvalitet 1 ok ok ok lugtgener ok dårlig ved ikke ok problem ved ikke ok ok dårligt fugt/skimmelsvamp belysning solafskærmning støj i

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Sammendrag af APV-rapporter 2009 Handicap og Psykiatri ØST Og status pr. marts 2010 Neoropædagogisk Team

Sammendrag af APV-rapporter 2009 Handicap og Psykiatri ØST Og status pr. marts 2010 Neoropædagogisk Team Sammendrag af APV-rapporter 2009 Handicap og Psykiatri ØST Og status pr. marts 2010 Neoropædagogisk Team (Anvendt HR-afdelingens skemaer ) Dårligt indeklima svært at få arbejdsro m.m. Rummet benyttes til

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere