Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012."

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Lønbog 2012.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A Aconto udbetalt Adgangskontrol Afrunding Afstemningsliste AM-bidrag Regulering af AM-bidrag Anciennitetstillæg Ansættelse af medarbejder Forkert ansættelsesdato Ændring af ansættelsesvilkår Arbejdsmarkedspension Arbejdsmarkedspensionsreguleringerr Arbejdsmarkedspension under barsell Tilpasning af pensionsgrundlaget Summering af medarbejders og arbejdsgivers bidrag Ændring af pensionssatser A-skat Regulering af A-skat ATP ATP på funktionærer ATP på løsarbejdere ATP på timelønnede ATP-satser B B-indkomst Barns første sygedag Barsel Barsel.dk Barsel.dk på funktionærer Barsel.dk på timelønnedee Barsel.dk satser Barselsfond maksimum beløb pr. år Bestyrelseshonorar Bogføring af lønnen Forudsætninger for bogføring i Finans Komprimering af finansposter fra Lønn Bonus C D DA-Barselsfond

3 DA-Barselsfond på funktionærer DA-Barselsfond på timelønnede DA-Barselsfond satser DA-Barselsfond maksimum beløb pr. år DA/DS statistik DA/DS statistik Opsætning af DA/DS statistik Person Løn Indlæsning Arbejdssteder Fraværstyperr DA/DS statistik informationer på medarbejder Udtræk af statistikker DA/LO oplysnings- og uddannelsesfonden Diæter E eboks eindkomst eskattekort Tilmelding til eskattekortt Bikort eskattekort fra SKAT Indlæsning af eskattekort Bestil eskattekort F Fagforening Feriedage Feriedagsberegning Feriedagsberegning ved fratrædelse midt i lønperioden Feriedagsberegning ved orlov Afvikling af feriedage med feriepengee Afvikling af feriedage indlæst fra ACFF Afvikling af feriedage med løn Ferie uden løn Feriefridage Feriefridage funktionærer Feriefridage timelønnedee Beregning af feriefritime satsen Manuel indtastning af feriefritimesatsen Feriefritimer Feriefritimer funktionærer Feriefritimer timelønnedee Beregning af feriefritimesatsen Manuel indtastning af feriefritimesatsen Feriekort

4 Feriekort til funktionærerr Feriekort til timelønnede Feriekort via ACF Feriepenge Feriepengeberegning Feriepengebeskatning Udbetaling af feriepengee til en timelønnede eller fratrådt medarbejder Udbetaling af feriepengee opsparet indeværende år Udbetaling af bruttoferiepenge for ikke-afholdt ferie Feriepengeoversigt Ferietillæg Beregning af ferietillæg Deludbetaling af ferietillæg Udbetaling af ferietillæg som et samlet beløb Ferietimer Ferietimeberegning Afvikling af ferietimer med feriepengee Ferietimer med løn Ferie uden løn Ferietimeberegning ved orlov Finansafstemning Finanskontering af lønnen Finanskonteringsskærmbilledet Menupunkter til Finanskonteringsskærmbilledet Finanskontering direkte på lønlinjer Gruppekontering Finanskontering, udskrift af Finanskonteringsliste med udgangspunkt i den enkelte medarbejder Forskudt frokost tillæg Fratrædelse Fratrædelse af funktionærer Overførsel til FerieKonto eller udskriftt af feriekort via ACF Fratrædelse af timelønnede medarbejdere Overførsel til FerieKonto eller udskriftt af feriekort via ACF Annullering af fratrædelse Fratrædelsesgodtgørelse Fravær Fraværstyperr Registrering af fravær Udskrift af fravær Fri bil Frie felter Oprettelse af frie felter Menupunkter til de frie felter Inddatering af værdier i de frie felter Udskrift af de frie felter Frikort

5 Fritvalgskonto Beregning af Fritvalgskonto Udbetaling af Fritvalgskonto Udbetaling af rest Fritvalgskonto ved årsskiftet Frokost og 3. ledighedsdag Fødselsdagsliste G Gavekasse Genudskriv en bogføringsliste Gruppeliv H Handlinger Registrering af handlinger Udskrift af handlinger Hædersgaver J Jubilæumsgratiale Jubilæumsgave Jubilæumsliste K Kalender Angivelse af timer på kalenderne Angivelse af kalender på medarbejder Kapitalpensionn Tilpasning af pensionsgrundlaget Summering af medarbejders og arbejdsgivers bidrag Ændring af pensionssatser/-bidrag KonjunkturStatistik Kontokoder Kontokodeskærmbilledett Menupunkter til Kontokoder Anvendelse af kontokoder Kunstforening Kørselsgodtgørelse Ændring af kørselssatser L Lønaftaler Indhold Udskriv Administration er er

6 Opsætning og vedligeholdelse af er Ændring af lønopsætning Nummerering Afhængigheder Felter under lønopsætning Automatiske lønarter Gennemløb Type og Åben Hjælpetekst og notat Ændring af lønartsnumre Standard opsætning af lønarter i C5 lønn Lønberegning Lønberegningsskærmbilledet Menupunkter til lønberegningen Køreplan for lønberegningen Lønfordeling Lønforskud Løngrupper Løngruppeskærmbilledett Menupunkter til Løngrupper Knyt medarbejder til løngrupper Lønkladden Navngivningg af lønkladden Indtastning i lønkladden Check af lønkladden Udskrift af lønkladdelisten Bogføring af lønkladden Fraværsregistrering i lønkladden Tekster i lønkladden Kopieringsfunktion i lønkladden Lønkladden er låst Lønlinjer Lønlinjeskærmbilledet Menupunkter til medarbejderens lønlinjer Menupunkter til løngruppens lønlinjer Lønsedler Oprettelse af ekstra lønsedler Tilføjelse af nye linjer på lønsedlerne Anvendelse af lønsedlerne Opsætning af bundlinjer Udskrift af lønsedler Standard opsætning mht. lønsedlen Funktionær Standard opsætning mht. lønsedlen Timelønnet Standard opsætning mht. lønsedlen Direktør M Medarbejder

7 Medarbejderskærmbilledet Menupunkter til Medarbejder Medarbejderkort Medarbejderlabels Medarbejderliste Medarbejderens lønlinjer Medarbejderens opdaterede lønlinjer Medarbejderens opdaterede tælleværker Multimediebeskatning Månedsløn N Negativ lønkørsel Nettoløn O Oprettelse af medarbejderr Overarbejde Overførsel af ferie Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer Overførsel af restferie Overførsel af rest-feriefridage/-timer efter 1/ Overførsel af ferieoplysninger Overtidstillæg P Parametre Menupunkter til parametre PBS-opsætning Overførselsservice Informationsoverførsel Sammenhængen mellemm recordfelterr og C5 Løn PBS-overførsel Pension Tilpasning af pensionsgrundlaget Summering af medarbejders og arbejdsgivers bidrag Ændring af pensionssatser/-bidrag PensionServicee Perioder Datointervaller på perioder Menupunkter til perioderr Personale Personaleforening Personalekøb Personligt tillæg Provision R Refusion af udlæg Rejsegodtgørelse

8 S Saldoliste er Inddatering af satser Inddatering af medarbejdersatser hierarkiet Skattekort Manuel indtastning af skatteoplysninger Skurtillæg Smudstillæg Standard medarbejder Oprettelse af standard medarbejder Statistik, oprettelse af StrukturStatistik Sygdom Sygeferiepenge Løbende inddatering af sygeferiepens ge Inddatering af sygeferiepenge efter årets sidste lønkørsel Syge-S/H Løbende inddatering af syge-s/h... s Inddatering af syge-s/h-penge Systemparameterskærmbilledet Systemparametre til feriekort og eindkomst efter årets sidste lønkørsel Systemparametre Sødage Søgne-/helligdage Beregning af S/H-penge S/H-penge med maksimum S/H-penge uden maksimum Træk ved negativ S/H-saldo Udbetaling af rest-s/h-penge ved årsskiftet Beskatning af rest-s/h ved årsskiftet Klargøring af løngrupperr omkring S/HH ved årsskiftet T Tanktillæg Timeløn U Udbetaling af løn i anden valuta v end DKK Visning af det udbetalte beløb i valuta Udearbejdstillæg Udkaldstillæg Udskriv lønarter Udskriv lønarts satser Udskriv løngrupper Udskriv matrix med sammenhæng i lønopsætning Udskriv medarbejderkort Udskriv satskoder Udskriv tælleværker

9 V Varmetillæg Æ Ændring af nummer Medarbejderr Løngruppe Tælleværk kode Periode Gennemløb Å

10 A ACONTOO UDBETALT Såfremt en medarbejder skal trækkes for et tidligere lønforskud, gøres dette ved hjælp af følgende lønart: 4521 Navn Acontoo udbetalt Felt en registreres som en lønlinje direktee på medarbejderen under u Løn/Kartotek/Linjer eller via lønkladden under Løn/Dagligt. I feltet angives beløbet,, der tidligere er udbetalt som lønforskud. ADGANGSKONTROL Lønmodulet har en indbygget adgangskontrol, der anvendes til at begrænse adgangen til den enkelte medarbejder. Dette betyder, at såfremt en bruger ikke har de nødvendige rettigheder, vil brugeren ikke kunne se medarbejderen i Lønmodulet, foretage lønberegning mv., men blot få adgang til de overordnede medarbejder roplysninger under Generelt/Kartotek/Medarbejdere. Adgangsgrupperne oprettes og vedligeholdes under Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brugere og grupper. Det er endvideree her, der sker en tildeling af rettigheder til grupperne, samt sker en sammenkobling af brugere og adgangsgrupper. Adgangsgrupperne kan også anvendes til at begrænse adgangen til udvalgte medarbejdere i lønmodulet. Dette kan være relevant, såfremt timelønsbogholderen ikke måå kunne se funktionærerne, men funktionærbogholderen må kunne se alle medarbejdere. I det tilfælde anbefales det at oprette to adgangsgrupper, f.eks. Løn og Gage. Den ene bogholder knyttes kun til løngruppen Løn, og den anden bogholder knyttes til både løngruppen Løn og Gage. Adgangsgrupperne skal selvfølgelig tilføjess på medarbejderne. Dette D gøress ved på den enkelte medarbejder at angive adgangsgruppen i feltet Adgang på fanen Lønopl under Løn/Kartotek. 10

11 Sidst, men ikke mindst skal der ske s en aktivering af adgangskontrollen. Dette gøres under Løn/Tilpasning/Parametre ved at markere feltet ud for parameteren Check for adgangg til medarbejder. Der godkendes, hvorefter opdateringen af f adgangskontrollen foregår. Bemærk I forbindelse med opdatering aff adgangskontrollen vises numre og navne på medarbejderne på skærmen. AFRUNDING I forbindelse med beregning af A-skat og AM-bidrag er der ifølge SKAT forskellige regler for beregning af grundlag og bidrag, nemlig: ingen afrunding af AM-indkomsten og A-indkomsten, samt det beregnede AM-bidrag og A-skatten ingen afrunding af AM-indkomsten og A-indkomsten, men afrunding af det beregnede AM-bidrag og A-skatten efter de normale øreafrundingsregler nedrunding af AM-indkomsten og A-indkomsten til nærmeste 10 er, samt oprunding af det beregnede AM-bidrag og A-skatten til nærmest hele krone Standard lønopsætningen er som standardd sat op til at følge den nederste regel for afrunding. AFSTEMNINGSLISTE 11

12 Rapporten Afstemningsliste som fines under Løn/Rapporter/Formular/Afstemningslistee anvendes til udskrift af en afstemningsliste, som kan anvendes i forbindelsef e med afstemning af f.eks. AM-bidrag, A-skat mv. - ved årsafslutningen eller i løbet aff året. Afstemningslisten er opbygget så s den kan udskrives på baggrund af enten opgørelses- eller dispositionsdato, samt med en mulighed for selv at angive 5 forskellige tælleværker, der er interessante i forbindelse med afstemninge en. Efter angivelse af diverse afgrænsninger påå f.eks. medarbejdernummer, afdeling mv., promptes der for følgende: Periode Fra I feltet angives startdatoen på perioden, for hvilken der ønskes udskrevet u enn afstemningsliste. Periode Til I feltet angives slutdatoen for perioden, forr hvilken der ønskes udskrevet enn afstemningsliste. Benyt dispositionsdato til afgrænsning I feltet angives det, hvorvidt der skal tages udgangspunkt i dispositionsdatoen ved udskrift af afstemningslisten. Såfremt feltet ikke markeres, tages der udgangspunkt i opgørelsesdatoen. Tælleværk 1-10 I felterne kan der frit angives numre på de tælleværker, der ønskes udskrevet på afstemningslisten, f.eks.: 9813 AM-bidragspligtig indkomst 9814 AM-fri indkomst 9815 A-skat i alt 9816 AM-bidrag i alt 9819 Værdi fri bil 9846 ATP-bidrag 9848 Skattefri rejse og befordring Efter godkendelse af disse oplysninger påbegyndes selve udskriften. AM-BIDRAG AM-bidraget beregnes automatisk, såfremtt der er en AM-bidragspligtig indkomst. Til dette formål anvendes følgende lønarter: Navn AM-bidrag AM-bidrag af svensk pensionn AM-bidrag, Feriepenge afr. Felt

13 AM-bidrag, Feriepenge FerieK. - AM-bidrag, S/H afregning - AM-bidrag, S/H FerieKonto - AM-bidrag, Fritvalgskonto afr. - AM-bidrag, Fritvalgskonto afr. - Eftersom beregningen af AM-bidraget foregår helt automatisk, angives a de ovennævnte lønarter ikke som lønlinjer på f.eks. en løngruppe, men udløses automatisk under lønberegningen. 3101, AM-bidrag udløsess automatisk ved udbetaling af f. eks. løn, overtidsbetaling, S/Hsvensk penge mv. samt ved beskatning af feriepenge på fratrådte funktionærer. 3151, AM-bidrag af svensk pension udløses automatisk, såfremt s derr beregnes pension på lønart 2251, Svensk pension, medarbejder eller 8251, Svensk pension, arbejdsgiver. 5171, AM-bidrag, Feriepenge afr. udløses automatisk vedd beskatning af feriepenge, der forbliver i virksomheden og udbetales på et feriekort. 5172, AM-bidrag, Feriepenge FerieK. udløses automatisk ved beskatning af feriepenge, der overføres til FerieKonto. 5371, AM-bidrag, S/H afregning udløses automatisk ved beskatningg af rest-s/h-penge, der forbliver i virksomheden og udbetales på et feriekort sammen med feriepengene. 5372, AM-bidrag, S/H FerieKonto udløses automatisk vedd beskatning af rest-s/ /H-penge, der overføres til FerieKonto. 5871, AM-bidrag, Fritvalgskonto afr. udløses automatisk ved v beskatning af Fritvalgskonto, der forbliver i virksomheden og udbetales på et feriekort sammen med feriepengene. 5872, AM-bidrag, Fritvalgskonto afr. udløses automatisk ved v beskatning af Fritvalgskonto, der overføres til FerieKonto. Bemærk For yderligere oplysninger om AM-bidrage et henvises der til SKAT's hjemmeside på adressen REGULERING AF AM-BIDRAaf en eller anden grund opstå ett behov for at foretagee en regulering af det Skulle der beregnedee AM-bidrag, anvendes en af følgende lønarter: Navn AM-bidrag tilbageførsel AM-bidrag ekstra træk Felt De to lønarter angives enten som en lønlinje direkte på den enkelte medarbejder under Løn/Kartotek/Linjer eller via lønkladden under Løn/Dagligt. 13

14 ANCIENNITETSTILLÆG Til udbetaling af anciennitetstillæg anvendes følgendee lønart: 1362 Navn Anciennitetstillæg Felt og Ved udskrift af lønsedlen vil de ovennævnt te lønarter fremgå som selvstændige linjer på lønsedlen og altså ikke påvirke periodens beregnede AM-bidragg på lønart 3101, AM-bidrag. Til gengæld vil de to lønarter påvirke tælleværk 9816, AM-bidrag i alt. Eftersom antallet af tillæg varierer fra lønperiode til lønperiode, foregår f indtastningen som regel via lønkladden under Løn/Dagligt eller direkte på medarbejderen under Løn/Kartotek/ /Linjer. en ændres f.eks. under Løn/ /Tilpasning/Opsætning/er. ANSÆTTELSE AF MEDARBEJDER Ansættelsee af en medarbejder i lønmæssigg sammenhæng foregår under Løn/Kartotek ved som minimum at angive et medarbejdernummer og efterfølgende aktivere menupunktet Ansæt medarbejder. Der promptes herefter for medarbejderens ansættelsesdato, hvorefter der godkendes. FORKERT ANSÆTTELSESDATO Er medarbejderen af en eller anden grund blevet opdateret medd en forkertt ansættelsesdato kan denne ændres på en af følgende måde: Er der ikke kørt løn på medarbejderen, kan ansættelsesdatoen ophæves ved aktivere menupunktet Ophæv ansættelse under Løn/Kartotek/Funktioner. Efterfølgende aktiveres menupunkte et Ansæt medarbejde r under Løn/Kartotek og den rigtige ansættelsesdato angives. 14

15 Er der alleredee kørt løn på medarbejderen, ændres ansættelsesdatoen ved at aktivere menupunktet Ansættelsesdato under Løn/Kartotek/Forespørgsel/Ansættelser. Efter aktivering af menupunktet promptes der for den nye ansættelsesdato i feltet Ny. Endvidere bekræftes ændringen ved at skrive ordet ændre i feltet Skriv Ændre og godkende. ÆNDRING AF ANSÆTTELSESVILKÅR Sker der en ændring af medarbejderens ansættelsesvilkår fra timelønnett til funktionær fra timelønnett til funktionærlignende ansat fra funktionær til timelønnet anbefales det at fratræde den pågældende e medarbejder på det gamle medarbejdernummer og oprette vedkommende med et nyt nummer, eftersom der bl.a. sker en ændring af ferieforholdene. Hvis medarbejderen genansættes på samme medarbejdernummer, vil det bl.a. medføre, at beskattede og ikke-beskattedee feriepenge sammenblandes. ARBEJDSMARKEDSPENSION Gruppe 24, Arbejdsmarkedspension og 84, Arbejdsmarkedspension anvendes til håndtering af de forskellige arbejdsmarkedspensionsordninger og består af følgende lønarter: Navn Arbejdsmarkedspension 1, medar Arbejdsmarkedspension 2, medar Arbejdsmarkedspension 3, medar Industriens Pension, medarb.. B&A Pension, medarb. HTS Pension, medarb. B&T Pension, medarb. PKS Pension, medarb. PFA arb.pension, medarb. Felt 15

16 FunktionærPension, medarb.. Arbejdsmarkedspension 1, reg. Arbejdsmarkedspension 2, reg. Arbejdsmarkedspension 3, reg. Arbejdsmarkedspension 1 barsel / Arbejdsmarkedspension 2 barsel / Arbejdsmarkedspension 3 barsel / Industriens Pension, me barsel / B&A Pension, med. Barsel / HTS Pension, med. Barsel / B&T Pension, med. Barsel / PKS Pension, med. Barsel / PFA arb.pension, med. Barsel / FunktionærPension, med. Barsel / Pensionn af Fritvalgskonto på lønart 5815 Arbejdsmarkedspension 1, arb.g Arbejdsmarkedspension 2, arb.g Arbejdsmarkedspension 3, arb.g Industriens Pension, arb.g. B&A Pension, arb. g. HTS Pension, arb.g. B&T Pension, arb. g. PKS Pension, arb.g. PFA arb.pension, arb.g. FunktionærPension, arb.g. Arbejdsmarkedspension 1, reg. Arbejdsmarkedspension 2, reg. Arbejdsmarkedspension 3, reg. Arb.m.pension 1 barsel arb.gg / Arb.m.pension 2 barsel arb.gg / Arb.m.pension 3 barsel arb.gg / Industriens Pen. arb.g. barsell / B&A Pension, arb. g barsel / HTS Pension, arb.g barsel / B&T Pension, arb. g barsel / PKS Pension, arb.g barsel / PFA arb.pension, arb.g barsel / FunktionærPension, arb barsel / ernee hænger sammen parvis på følgende måde: 2401, Arbejdsmarkedspension 1, medar og 8401, Arbejdsmarkedspension 1, arb.g 2402, Arbejdsmarkedspension 2, medar og 8402, Arbejdsmarkedspension 2, arb.g. 2403, Arbejdsmarkedspension 3, medar og 8303, Arbejdsmarkedspension 3, arb.g 2411, Industriens Pension, medarb. og 8411, Industriens Pension, arb.g. 2412, B&A Pension, medarb. og 8412, B&A Pension, arb. g. 16

17 2413, HTS Pension, medarb. og 8413, HTS Pension, arb.g. 2414, B&T Pension, medarb. og 8414, B&T Pension, arb.g. 2415, PKS Pension, medarb. og 8415, PKS Pension, arb.g. 2416, PFA arb.pension, medarb. og 8416, PFA arb.pension, arb.g. 2417, FunktionærPension, medarb. og 8417, FunktionærP Pension, arb.g. ernee hænger ganske vist sammen parvis, men kan uden problemer p anvendes hver for sig. Bemærk Såfremt der er brug for at kunne håndtere yderligere arbejdsmarkedspensionsordninger, kan navnene på lønart 2401, 2402, 2403, 8401,, 8402 og 8403 med fordel ændres og anvendes. ernee kan angives som lønlinjer direkte på medarbejderen under Løn/ /Kartotek/Linjer, men som oftestt er der tale om en generel pensionsordning for flere af a virksomhedens medarbejdere, hvorfor det anbefales at angive lønarterne som lønlinjer på løngrupper under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper/Lønlinjer. Standardlønopsætningen omfatter løngrupper til de mest gængse arbejdsmarkedspensionsordninger. Det drejer sig om følgende løngrupper: PensB&A, B&A Pension PensB&T, B&T Pension PensFunk, FunktionærPension PensHTS, HTS Pension PensIP, Industriens Pension PensPFAArb, PFA Arbejdsmarkedspension PensPKS, PKS Pension De ovennævnte lønarter er angivet som lønlinjer på de respektive løngrupper, hvorfor det kontrolleres, at satsen på lønlinjerne er korrekt. Dette gøres under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper/Lønlinjer. Derudoverr skal medarbejderne knyttes til løngrupperne. Dette gøres ved att aktivere menupunktet Indsæt under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper. ARBEJDSMARKEDSPENSIONSREGULERINGER Udover de ovennævnte lønarterr passer følgende lønarter sammen parvis: 2421, Arbejdsmarkedspension 1, reg. og 8421, Arbejdsmarkedspension 1, reg. 2422, Arbejdsmarkedspension 2, reg. og 8422, Arbejdsmarkedspension 2, reg. 2423, Arbejdsmarkedspension 3, reg. og 8423, Arbejdsmarkedspension 3, reg. Disse lønarter anvendes til regulering af et tidligere indbetalt beløb f.eks. såfremt 17

18 overenskomsten er gældende fra et tidspunkt, men først bliver vedtaget v senere. De seks regulerings lønarter er knyttet til følgende lønarter: 2421 og 8421 er reguleringss lønarter til lønart 2401 og og 8422 er reguleringss lønarter til lønart 2402 og og 8423 er reguleringss lønarter til lønart 2403 og 8403 Bemærk Såfremt der er brug for regulerings lønarter til de øvrige arbejdsmarkedspensions lønarter, oprettes disse på samme måde som de ovennævnte lønarter ogg opsummeres på de tælleværker, hvor det almindelige pensionsbidrag opsummeres. ARBEJDSMARKEDSPENSION UNDER BARSEL Følgende lønarter passer sammen parvis og skal benyttes hvis der skal indbetales ekstra pension under en medarbejders barsel og 8431 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2401 og og 8432 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2402 og og 8433 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2403 og og 8441 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2411 og og 8442 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2412 og og 8443 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2413 og og 8444 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2414 og og 8445 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2415 og og 8446 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2416 og og 8447 er arbejdsmarkedspension under barsels til lønart 2417 og 8417 TILPASNING AF PENSIONSGRUNDLAGET Eftersom standardlønopsætningen som oftest udvides med ekstra lønarter til håndtering af virksomhedens særlige aftaler og beregninger, anbefales det at kontrollere og evt. tilpasse pensionsgrundlaget for den enkelte pension, såfremt der er tale om en procentberegning. Dette gøres på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning/Tælleværkerr 2. Find det relevante tælleværk, og foretag evt. en tilpasningg af beregningslinjerne. Det drejer sig om følgende tælleværker: Tælleværk 2401, Arbejdsmarkedspension 1 grundl når det drejer sig om lønart 2401 og 8401 Tælleværk 2402, Arbejdsmarkedspension 2 grundl når det drejer sig om lønart 2402 og 8402 Tælleværk 2403, Arbejdsmarkedspension 3 grundl når det drejer sig om lønart 2403 og

19 Tælleværk 2411, Industriens Pension, grundlag når det drejer sigg om lønartt 2411 og 8411 Tælleværk 2412, B&A Pension, grundlag når det drejer sig om lønart 2412 og 8412 Tælleværk 2413, HTS Pension, grundlag når det drejer sig om lønart 2413 og 8413 Tælleværk 2414, B&T Pension, grundlag når det drejer sig om lønart 2414 og 8414 Tælleværk 2415, PKS Pension, grundlag når det drejer sig om lønart 2415 og 8415 Tælleværk 2416, PFA arb.pension, grundlag når det drejer d sig omm lønart 2416 og 8416 Tælleværk 2417, FunktionærPension, grundlag når det drejer sigg om lønartt 2417 og 8417 SUMMERING AF MEDARBEJDERS OG ARBEJDSGIVERS BIDRAG I forbindelse med lønberegningen sker derr automatisk en summering af medarbejders og arbejdsgivers pensionsbidrag på et tælleværk. Dette tælleværk kan k f.eks. anvendes i forbindelse med udskrift af bundlinjer på lønsedlen, så medarbejderen altid har en år til dato-saldo på lønsedlen. Det drejer sig om følgende tælleværker: Tælleværk 9257, Arbejdsmarkedspension 1 når det drejer sig om lønart 2401 og 8401, samt lønart 2421 og 8421 Tælleværk 9258, Arbejdsmarkedspension 2 når det drejer sig om lønart 2402 og 8402, samt lønart 2422 og 8422 Tælleværk 9259, Arbejdsmarkedspension 3 når det drejer sig om lønart 2403 og 8403, samt lønart 2423 og 8423 Tælleværk 9371, Industriens Pension når det drejer sig om lønart 2411 og 8411 Tælleværk 9372, B&A Pension når det drejer sig om lønart 2412 og 8412 Tælleværk 9373, HTS Pension når det drejer sig om lønart 2413 og 8413 Tælleværk 9374, B&T Pension når det drejer sig om lønart 2414 og 8414 Tælleværk 9375, PKS Pension når det drejer sig om lønart 2415 og 8415 Tælleværk 9376, PFA Arbejdsmarkedspension når det drejer sig omm lønart 2416 og 8416 Tælleværk 9377, FunktionærPension når det drejer sig om lønart 2417 og 8417 Bemærk For yderligere oplysninger omkring opsætning af bundlinjer på lønsedlen henvises der til afsnittet om Lønsedler. 19

20 ÆNDRING AF PENSIONSSATSER Sker der en ændring af pensionssatserne, foretages ændringen på de angivne lønlinjer på medarbejderne under Løn/Kartotek/Linjer eller på løngruppernee under Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper/Lønlinjer. De samme lønarter kan imidlertid være angivet som lønlinjer på mange medarbejderee og/eller løngrupper, hvorfor ændringen hurtigst foretages på følgende måde: 1. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/er 2. Placer markøren på den aktuelle lønart 3. Aktiver menupunktet Lønlinjer 4. Herved fremkommer skærmbilledett Lønlinjer, der viser lønlinjerne med den pågældende lønart uanset om lønlinjerne er angivet på diverse medarbejdere eller på løngrupper 5. Foretag ændringen af satsen og Godkend Bemærk Skal der foretages en ændring af både medarbejderens og arbejdsgiverenss pensionssats, foretages ændringenn først på den ene lønart og efterfølgende på p den anden lønart. A-SKAT Beregningen af A-skatten foregår helt automatisk, såfremt der er en skattepligtig indkomst, og der på medarbejderen er angivet en trækprocent. Til dette formål anvendes følgende lønarter: Navn Indeholdt A-skat A-Skat, Feriepenge afregningg A-Skat, Feriepenge FerieKonto A-Skat, S/H afregning A-Skat, S/H FerieKonto A-Skat, Fritvalgskonto afr. A-Skat, Fritvalgskonto afr. Felt Eftersom beregningen af A-skatten foregårr helt automatisk, skal de ovennævnte lønarter ikke angives som lønlinjer på f.eks. en løngruppe, men udløses automatisk under lønberegningen. 3001, Indeholdt A-skat udløses automatisk ved udbetaling af f.eks. løn, overtidsbetaling, S/H-pengee mv., samt ved beskatning af feriepenge på fratrådte funktionærer. 5173, A-Skat, Feriepengee afregning udløses automatisk ved v beskatning af feriepenge, der forbliver i virksomheden og udbetales på et feriekort. 5174, A-Skat, Feriepengee FerieKonto udløses automatisk ved beskatning af feriepenge, der overføres til FerieKonto. 20

21 5373, A-Skat, S/H afregning udløsess automatisk ved beskatning af rest-s/h-penge, der forbliver i virksomheden og udbetales sammen med feriepengen ne på et feriekort. 5374, A-Skat, S/H FerieKonto udløses automatisk ved beskatning af rest-s/h-penge, der overføres til FerieKonto. 5873, A-Skat, Fritvalgskonto afr. udløses automatisk ved beskatning b af Fritvalgskonto, der forbliver i virksomheden og udbetales sammen med feriepengen ne på et feriekort. 5874, A-Skat, Fritvalgskonto afr. udløses automatisk ved beskatning b af Fritvalgskonto, der overføres til FerieKonto. Bemærk For yderligere oplysninger om A-skat henvises der til SKAT s LønLeksikon på adressen. REGULERING AF A-SKAT Der kan forekomme situationer, hvor der skal ske en regulering af a A-skattenn enten fordi f medarbejderen selv beder om, at der foretages et ekstra træk f.eks. i forbindelse med en lønforhøjelse, hvor medarbejderen ikke får r ændret sit skattekort, eller i forbindelse med regulering af A-skatten f.eks. på grund af fejlagtigt træk af 55 % i A-skat, når der ikke rettidigt er afleveret et skattekort. Til regulering af A-skatten beregnet på baggrund af medarbejde erens løn anvendes følgende lønarter: Navn Felt 3011 A-skat tilbageførsel 3012 A-skat ekstra træk De to lønarter angives enten som en lønlinje direkte på den enkelte medarbejder under Løn/Kartotek/Linjer eller via lønkladden under Løn/Dagligt. Ved udskrift af lønsedlen vil de ovennævnt te lønarter fremgå som selvstændige linjer på lønsedlen, og altså ikke påvirke periodens beregnede A-skat på lønart 3001, Indeholdt A-skat. ATP Der skal beregnes ATP på alle medarbejde ere, der er fyldt 16 år. ATP-bidraget beregnes på baggrund af antal timer i lønperioden. På de timelønnede svarer det til antal arbejdstimer og på funktionærernee svarer det til antal normaltimer.. Medarbejderen betaler 1/3 af ATP-bidraget, og arbejdsgiveren betaler b 2/3.. ATP PÅ FUNKTIONÆRER ATP på funktionærer beregnes efter antal normaltimer i lønperioden. Til dette formål anvendes kalenderenn under Generelt/Kartotek/Kalender, hvorfo der skal være v angivet timer på en eller flere kalendere. Det anbefales att angive timer på kalenderen Standard, når det gælder de funktionærer, der arbejder på fuld tid, eftersom denne kalender automatiskk bliver vist på medarbejderen. 21

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft Development Center Copenhagen, November 2008 Factsheet Løn Microsoft Dynamics C5 2008 SP1 Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Årsafslutning 2008 Indholdsfortegnelse Rettelser

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 2010 Løn 2010 Contents Indledning... 4 Tilpasning af lønopsætningen... 5 Backup af lønopsætningen... 5 Check af lønarter,

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8. Nyhedsbrev løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 8 Årsafslutning 2015 December 2015 Contents Årsafslutning 2015 3 Rettelse til Tælleværk 5636 3 Udbetaling af feriepenge til fratrådt funktionær 3 Overførsel

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Lone Siger Pedersen og Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Bogen om løn og lønbogføring med DanLøn af Anette Sand og Lone Siger Pedersen Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Danløn er et online lønsystem. Du kan logge på Danløn fra en hvilken som helst PC, notebook eller tablet med internetadgang du skal ikke installere noget software. Du kan anvende

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere