FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August

2 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens kunder. Spørgsmålene i målingen er de samme, som i den undersøgelse, der i 2010 blev gennemført i Fødevarestyrelsen. Nedenfor præsenteres først undersøgelsens overordnede konklusioner og Advice s anbefalinger. Derefter beskrives resultaterne af de enkelte temaer i undersøgelsen: Overordnet tilfredshed, service, kommunikation, fagligt arbejde, selvbetjening og omdømme. For hvert tema præsenteres først resultaterne for den samlede kundegruppe. Derudover har Advice fremhævet de steder, hvor der er særligt interessante forskelle i besvarelser mellem kundegrupperne fordelt på f.eks. virksomhedsstørrelse eller eller branche. For hvert tema præsenteres endvidere pointer, der går igen i de kommentarer, som kunderne har angivet i undersøgelsen. Derefter sammenlignes resultaterne fra undersøgelsen med resultatet fra Fødevarestyrelsens tilfredshedsmåling i 2010 samt den tilfredshedsmåling, som NaturErhvervstyrelsen har gennemført i juni Afslutningsvis er undersøgelsens metode beskrevet. 2

3 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3

4 Hovedkonklusioner Den overordnede tilfredshed er uændret siden Kundernes tilfredshed med Fødevarestyrelsen er stort set uændret siden 2010 og ligger på et markant højere niveau end i NaturErhvervstyrelsen. Dog er kundernes tilfredshed faldet når det kommer til styrelsens selvbetjeningsløsninger, muligheden for at få personlig betjening, svartid på ansøgninger og henvendelser, vejledninger og styrelsens faglige begrundelser. Omkring seks ud af ti kunder er alt i alt tilfreds med Fødevarestyrelsen, mens kun omkring hver ottende er utilfreds. Samme mønster går igen i kundernes tilfredshed med styrelsens service og kommunikation. De mindre virksomheder er dog markant mindre tilfredse end større virksomheder. Kunderne synes i høj grad, at styrelsens information er forståelig og anvendelig, men kun omkring halvdelen er tilfreds med styrelsens evne til at forstå og sætte sig i virksomhedernes sted og oplever styrelsen som kundeorienteret. Denne utilfredshed går dog ikke igen når det kommer til styrelsens kontrolbesøg, hvor langt hovedparten af kunderne er tilfredse. Undersøgelsen peger desuden på, at mange af Fødevarestyrelsens kunder ikke har et nært forhold til styrelsen. Dette kommer til udtryk i en stor andel ved ikke -svar en andel, der dog er på omtrent samme niveau som i Hovedkonklusionerne fra analysens fem kapitler er gengivet på næste slide. 4

5 Hovedkonklusioner De vigtigste pointer fra tilfredshedsundersøgelsens fem områder Service Kommunikation Fagligt arbejde Selvbetjening Omdømme 60% er tilfredse med styrelsens service, mens kun 9% er utilfreds. Flest kunder er tilfredse med muligheden for personlig betjening, mens færrest er tilfredse med svartiden på henvendelser og muligheden for at få fat på rette person i styrelsen. Se slide % er tilfredse med styrelsens kommunikation, mens kun 8% er utilfredse. Kunderne er mest tilfredse med den mundtlige kommunikation og hjemmesiden og mest utilfredse med vejledninger. Omkring 80% synes, at information fra styrelsen er forståelig og giver konkret vejledning. Se slide % er tilfredse med den faglige kvalitet af styrelsens arbejde, mens kun 5% er utilfredse. Omkring halvdelen er tilfredse med medarbejdernes evne til at vejlede og sætte sig i virksomhedens sted, mens omkring 12% er utilfredse. Omkring halvdelen synes, at styrelsen lytter til faglig kritik, mens 20% ikke synes dette. 79% er tilfredse med styrelsens kontrolbesøg og kun 8% er utilfredse. 55% oplever, at selvbetjeningsløsningerne dækker deres behov, mens 8% ikke oplever dette. Omkring 40% synes det er let at bruge og få hjælp til selvbetjeningen, mens 14-19% er uenige i det. Se slide 31 47% opfatter Fødevarestyrelsens omdømme som godt, mens 19% opfatter det som dårligt. Særligt de større virksomheder har et godt indtryk, mens ca. 25% af de mindre virksomheder har et dårligt indtryk. Flest kunder opfatter styrelsen som fagligt dygtig, ansvarlig og engageret, mens færrest opfatter den som moderne og kundeorienteret. 37% af kunderne opfatter ikke styrelsen som kundeorienteret. Se slide Se slide

6 Hovedkonklusioner Den overordnede tilfredshed er uændret fra 2010 og højere end hos NaturErhvervstyrelsens kunder Kundernes overordnede tilfredshed med Fødevarestyrelsen er stort set uændret fra 2010 til 2013 og kun faldet med 4 procentpoint fra 2010 til 2013, hvilket er indenfor den statistiske usikkerhed. Dog er tilfredsheden indenfor en række andre parametre faldet med omkring 6%, hvilket tyder på et generelt mindre fald i tilfredsheden. Sammenligningen viser omvendt et signifikant fald på over 8% i tilfredsheden på visse parametre, som f.eks. kundernes tilfredshed med selvbetjeningsløsningerne, muligheden for at få personlig betjening, svartid på ansøgninger og henvendelser, vejledninger og de faglige begrundelser. Fødevarestyrelsens kunder er mere tilfredse end NaturErhvervstyrelsens kunder. Andelen af Fødevarestyrelsens kunder, der er overordnet tilfredse er 22 procentpoint højere end for NaturErhvervstyrelsen. 24 procentpoint flere har et godt indtryk af Fødevarestyrelsens omdømme og 16 procentpoint flere er tilfredse med kontrolbesøgene i forhold til NaturErhvervstyrelsen. 6

7 Advice anbefaler Med fokus på at øge kundernes tilfredshed På baggrund af analysens resultater har Fødevarestyrelsen størst potentiale for at skabe mere tilfredse kunder ved at arbejde for: At forbedre de mindre virksomheders oplevelser med Fødevarestyrelsen At kunne tilbyde endnu mere brugervenlige og stabile selvbetjeningsløsninger og bedre mulighed for at få hjælp til selvbetjeningen Kortere svartider på både telefon og mail En endnu mere overskuelig hjemmeside, som er lettere at navigere rundt på. En større ensartethed i kontrollørernes tilgang til kontrolbesøget, herunder forståelse af regler, samt større fokus på vejledning frem for kontrol. 7

8 Metodiske hovedkonklusioner Undersøgelsen er valid. Denne tilfredshedsundersøgelse er gennemført som et spørgeskema udsendt pr. mail blandt Fødevarestyrelsens kunder i juni respondenter har besvaret hele spørgeskemaet, mens yderligere 117 respondenter besvarede dele af spørgeskemaet, altså i alt 481 besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 2495 kunder, men kun omkring 1250 modtog reelt spørgeskemaet, da omkring halvdelen af -adresserne ikke var i brug. Det giver en svarprocent på 38%. Antallet af besvarelser falder undervejs i spørgeskemaet og hovedparten af tilfredshedsspørgsmålene har mellem 370 og 400 kunder besvaret, hvilket giver en svarprocent på ca. 31%. En svarprocent på 31-38% er overordnet set tilfredsstillende for en analyse af denne type, og svarer til svarprocenten i undersøgelsen fra 2010 på 33%. På mange spørgsmål har en stor andel af kunderne svaret ved ikke ved de enkelte spørgsmål (op til 35%). Advice har valgt at medtage ved ikke -besvarelserne i undersøgelsen, da de også blev talt med i undersøgelsen fra 2010 og i NaturErhvervstyrelsens undersøgelse, og det derfor ville være umuligt at sammenligne resultaterne, hvis de blev fjernet i denne undersøgelse. Med det angivne antal svar, er der en statistisk usikkerhed på op til +/- 5 procentpoint på den samlede base, mens den for de enkelte kundegrupper kan være lidt højere. På baggrund af ovenstående konkluderer Advice, at undersøgelsens resultater er valide inden for en usikkerhed på 5 procentpoint. Undersøgelsens metode er beskrevet i flere detaljer til sidst i denne rapport. 8

9 Generel tilfredshed 9

10 Seks ud af ti er tilfredse med Fødevarestyrelsen hver ottende er utilfreds Seks ud af ti (59%) angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsen, kun lidt flere end hver ottende (12%) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Flest blandt detailfødevarevirksomheder (79%), kommuner (79%) og engrosfødevarevirksomheder (69%) svarer, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsen. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant Hvor tilfreds er du alt i alt med Fødevarestyrelsen? 3% 5% 7% 11% 27% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Flest virksomheder med medarbejdere (79%) og medarbejdere (74%) er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsen. 10

11 Service TILFREDSHED MED FØDEVARESTYRELSENS SERVICE 11

12 Seks ud af ti er tilfredse med Fødevarestyrelsens service hver tiende er utilfreds Omkring seks ud af ti (63%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den service de modtager fra Fødevarestyrelsen. Ca. hver tiende (9%) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Flest blandt kommuner (84%), detail- (79%) og engrosfødevarevirksomheder (76%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Flest blandt virksomheder med mellem 51 og 250 medarbejdere (81%) og medarbejdere (72%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens færrest blandt enkeltmandsvirksomheder (58%) og virksomheder med færre end 10 medarbejdere (55%) er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens service. Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du modtager fra Fødevarestyrelsen? Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 5% 4% 6% 12% 22% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 12

13 Omkring halvdelen er tilfredse med forskellige elementer af Fødevarestyrelsens services hver ottende er utilfreds Lidt flere end halvdelen (54%) blandt de adspurgte angiver, at de er tilfredse med muligheden for at få personlig vejledning i Fødevarestyrelsen. Hvor tilfreds er du med Fødevarestyrelsens service? Muligheden for at få personlig vejledning 13% 41% 21% 4% 4% 16% Lidt færre end halvdelen (45%) svarer, at de er tilfredse med svartiden i Fødevarestyrelsen. Svartid fx på ansøgninger, indberetninger eller kontrolbesøg 9% 36% 23% 7% 7% 18% Fire ud af ti (40%) svarer, at de er tilfredse med muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen. Muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen 6% 34% 21% 7% 6% 26% Næsten tilsvarende (37%) svarer, at de er tilfredse med svartiden ved henvendelser. Svartiden ved henvendelser 7% 30% 25% 9% 7% 22% For alle forhold gælder det, at højst 16% svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med de forskellige elementer af Fødevarestyrelsens service. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 13

14 Forslag fra kunderne til forbedring af Fødevarestyrelsens service En stor andel af de adspurgte skriver i de åbne svarkategorier, at de oplever meget lang ventetid ved telefoniske henvendelser og langsom respons ved henvendelser per . Flere efterspørger også bedre mulighed for at finde direkte kontaktoplysninger på de relevante medarbejdere på internettet. Evt. tildele virksomhederne faste kontaktpersoner, så sagsbehandlingen ikke skal startes forfra hver gang der rettes henvendelse. Nogle oplever, at ansøgninger, blanketter og indberetninger kan være svære at udfylde flere virksomheder efterspørger vejledning til dette. Flere nævner desuden, at sagsbehandlingstiden ift. ansøgninger kan være uforholdsmæssigt lang. Nogle efterspørger nyhedsbreve med opdateringer om nye love, regler og procedurer, så virksomhederne ikke selv skal bruge uhensigtsmæssigt meget tid på at holde sig opdaterede. 14

15 Kommunikation TILFREDSHED MED FØDEVARESTYRELSENS KOMMUNIKATION 15

16 Seks ud af ti er tilfredse med Fødevarestyrelsens kommunikation kun 8% er utilfredse Seks ud af ti (60%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. Færre end hver tiende (8%) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Flest blandt kommuner (80%) og detail-fødevarevirksomheder (71%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen? Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 2% 6% 4% 9% 28% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Flest blandt virksomheder med medarbejdere (71%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen fra Fødevarestyrelsen. 16

17 Få er utilfredse med de enkelte elementer i Fødevarestyrelsens kommunikation Kun omkring 10% eller færre af kunderne er utilfredse eller meget utilfredse med de enkelte elementer i styrelsens kommunikation som f.eks. breve, hjemmesiden og mundtlig kommunikation. Næsten seks ud af ti (58%) angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens mundtlige kommunikation. Mundtlig kommunikation Hvor tilfreds er du med Fødevarestyrelsens kommunikation? Hjemmesiden 3% 13% 47% 45% 24% 21% 4% 2% 15% 5% 2% 19% Halvdelen (50%) svarer, at de er er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens hjemmeside. Vejledninger 3% 44% 28% 9% 4% 12% Tilsvarende angiver knapt halvdelen (47%), at de er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens vejledninger. Fire ud af ti (41%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens breve, mens hver tredje (36%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens nyhedsbreve. Breve 3% 38% 32% 5% 2% 19% Nyhedsbreve 3% 33% 30% 4% 1% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant Hele 29 % af de adspurgte ved ikke om de er tilfredse eller utilfredse Fødevarestyrelsens nyhedsbrev, hvilket kan tyde på, at de ikke modtager nyhedsbrevet. 17

18 Informationen er forståelig og giver konkret vejledning Flere end otte ud af ti (84%) angiver, at den information de modtager fra Fødevarestyrelsen i nogen, høj eller meget høj grad er forståelig. Hver tiende svarer, at informationen i ringe grad eller slet ikke er forståelig. Otte ud af ti (79%) svarer, at den information de modtager i nogen, høj eller meget høj grad giver konkret vejledning til, at de kan opfylde reglerne. Fjorten procent svarer, at dette i ringe grad eller slet ikke er tilfældet. Hvad synes du om den information du får? Informationen er forståelig Informationen giver konkret vejledning til at jeg kan opfylde reglerne 5% 5% 37% 29% 45% 42% 8% 6% 10% 2% 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 18

19 Blandet opbakning til nye kommunikationskanaler tidsfrister via sms modtages mest positivt omkring fire ud af ti (43%) svarer, at de i nogen, høj eller meget høj grad ville benytte sig af muligheden for at modtage information om tidsfrister og møder fra Fødevarestyrelsen via sms. Detail-fødevarevirksomheder, dyrlæger og virksomheder med færre end 10 medarbejdere er mest positive for at modtage information om tidsfrister og møder via sms. Elektronisk kommunikation kan blandt andet ske via sms og via mobiltelefoner, der kan gå på nettet. Hvilken af følgende vil du benytte dig af, hvis Fødevarestyrelsen åbner for muligheden? Modtage information fx om tidsfrister og møder fra Fødevarestyrelsen via SMS 7% 16% 20% 10% 16% 30% Hver fjerde (26%) svarer, at de i nogen, høj eller meget høj grad ville benytte sig af muligheden for at indberette til Fødevarestyrelsen via mobiltelefon. Detail-fødevarevirksomheder og virksomheder med mere end 250 medarbejdere er mest positive overfor at indberette via mobiltelefon. Indberette til Fødevarestyrelsen via mobiltelefon 4% 6% 16% 14% 27% 32% 31 % svarer, at de i nogen, høj eller meget høj grad vil benytte sig af muligheden for at besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside via mobiltelefon. Detail-fødevarevirksomheder og virksomheder med over 250 medarbejdere er mest positive overfor at besøge hjemmesiden via mobiltelefon. Besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside via mobiltelefon 4% 7% 20% 13% 23% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 19

20 Forslag fra kunderne til forbedringer af Fødevarestyrelsens kommunikation En stor andel af kunderne efterspørger en mere overskuelig hjemmeside, som er lettere at navigere rundt på. Flere oplever, at kontrollørerne kan forekomme meget dømmende under kontrollen og efterspørger i højere grad en vejledende tilgang. Virksomhederne giver udtryk for, at det også er i deres egen interesse at overholde reglerne. Flere af virksomhederne oplever, at der er inkonsistens i kontrollanternes fortolkning af reglerne, hvilket betyder, at virksomhederne selv bliver usikre på, hvilken fortolkning der er korrekt. 20

21 Faglighed VURDERING AF FØDEVARESTYRELSENS FAGLIGE ARBEJDE 21

22 Halvdelen af kunderne er tilfredse med det faglige arbejde i Fødevarestyrelsen få er utilfredse Flere end halvdelen (56%) angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den faglige kvalitet af arbejdet i Fødevarestyrelsen. Flest blandt detail- (85%) og engrosfødevarevirksomheder (74%), kommuner (80%) og virksomheder med mere end 10 ansatte (76%) er tilfredse eller meget tilfredse med den faglige kvalitet. En næsten tilsvarende andel (55%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes evne til at vejlede, så de ved, hvordan love og regler efterleves. Flest blandt detail- (80%) og engrosfødevarevirksomheder (66%) samt kommuner (76%) er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes evne til at vejlede. Halvdelen (50%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes evne til at sætte sig ind i deres virksomheds situation. Flest blandt detail- (71%) og engrosfødevarevirksomheder (69%) samt kommuner (76%) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes evne til at sætte sig ind i virksomhedens situation. På de tre spørgsmål er andelen af utilfredse kunder lav. Hvor tilfreds er du med det faglige arbejde i Fødevarestyrelsen? Den faglige kvalitet af arbejdet Medarbejdernes evne til at vejlede, så du ved, hvordan du skal leve op til love og regler Medarbejdernes evne til at sætte sig ind i din virksomheds situation 11% 16% 15% 45% 39% 35% 23% 26% 28% 6% 12% 5% 8% 3% 10% 2% 3% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 22

23 Afgørelser opleves overordnet set som både faglige og velbegrundede med mulighed for forbedringer Syv ud af ti (70%) angiver, at de i nogen, høj eller meget høj grad oplever Fødevarestyrelsens afgørelser som forståelige. Dog svarer halvdelen af disse (35%), at de kun i nogen grad oplever afgørelserne som forståelige. Færre end hver femte (14%) svarer, at de i ringe grad eller slet ikke oplever afgørelserne som forståelige. Omkring to tredjedele (65%) angiver, at de i nogen, høj eller meget høj grad oplever Fødevarestyrelsens afgørelser som fagligt velbegrundede. Her er det dog også 31%, der kun i nogen grad oplever afgørelserne som fagligt velbegrundede. Færre end hver femte (18%) svarer, at de i ringe grad eller slet ikke oplever afgørelserne som fagligt velbegrundede. Hvordan oplever du afgørelser fra Fødevarestyrelsen? Forståelige 6% 29% 35% 11% 3% 16% Fagligt velbegrundede 7% 27% 31% 15% 3% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 23

24 Halvdelen oplever, at Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag 20% oplever det ikke Halvdelen oplever, at Fødevarestyrelsen i nogen, høj eller meget høj grad lytter til faglig kritik og forslag. Dog er det kun 17%, der i høj eller meget høj grad oplever dette. Kun hver femte (20%) mener, at Fødevarestyrelsen i ringe grad eller slet ikke lytter til faglig kritik. Det er hovedsageligt detail- (36%) og engros-fødevarevirksomheder (20%) samt virksomheder med mellem medarbejdere (31%) og flere end 250 medarbejdere (33%), der svarer, at Fødevarestyrelsen i høj eller meget høj grad lytter til faglig kritik. Fødevarestyrelsen lytter til faglig kritik og forslag I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 3% 5% 14% 15% 30% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 24

25 Forslag fra kunderne til forbedring af Fødevarestyrelsens faglige arbejde Flere virksomheder efterspørger større kontinuitet i hvilke kontrollanter der besøger virksomheden, og større konsistens i forhold til hvordan reglerne fortolkes. Dette kunne evt. løses med indførelse af tjeklister. Nogle virksomheder oplever, at nogle kontrollører har svært ved at sætte sig ind i virksomhedens situation, hvorfor kontrolbesøg kan være meget ressourcekrævende for virksomhederne. Virksomhederne peger selv på, at det kan løses ved mere kontinuitet i forhold til hvilke kontrollører, der besøger virksomhederne. Enkelte virksomheder har oplevet decideret forkert vejledning. Disse efterspørger større faglig ekspertise og i særlig grad kontinuitet i, hvilke kontrollører, der kommer på besøg. 25

26 Bred tilfredshed med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg Omkring otte ud af ti (79%) angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Fødevarestyrelsen arbejder på at forbedre sin kontrol. En del af kontrollen foregår ved besøg. Hvad er dit samlede indtryk af de kontrolbesøg, du har haft fra Fødevarestyrelsen i løbet af det sidste år? Færre end hver tiende (8%) svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med kontrolbesøgene. Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 11% 27% 52% Det er i særlig grad detailfødevarevirksomheder (79%), kommuner (95%) og virksomheder mellem 51 og 250 medarbejdere (88%), som svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med de kontrolbesøg, de har haft i løbet af det seneste år. Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 6% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 26

27 Positive tilbagemeldinger om kontrollørernes arbejde Omkring syv ud af ti (69%) svarer, at resultatet af kontrollen i høj eller meget høj grad var klar og velbegrundet. Færre end hver tiende (7%) svarer, at dette i ringe grad eller slet ikke var tilfældet. Flere end to ud af tre (68%) svarer, at kontrolløren havde den nødvendige faglige viden, færre end hver tiende (6%) svarer, at dette ikke var tilfældet. To ud af tre (66%) svarer, at kontrolløren var god til at vejlede om reglerne, færre end hver tiende (8%) svarer, at dette ikke var tilfældet. Flere end seks ud af ti (63%) svarer, at kontrolløren var i stand til at sætte sig ind i virksomhedens forhold. Færre end hver tiende (8%) svarer, at dette ikke var tilfældet. Halvdelen (50%) svarer, at kontrolbesøg bidrager til, at de kan gøre tingene på mere hensigtsmæssige måder. Lidt færre end hver femte (18%) svarer, at dette ikke er tilfældet. Hvordan vurderer du kontrollørens arbejde? Resultatet af kontrollen var klart og velbegrundet Kontrolløren havde den nødvendige faglige viden om det område, der skulle kontrolleres Kontrolløren var god til at vejlede om reglerne Kontrolløren var i stand til at sætte sig ind i forholdene på min virksomhed Kontrolbesøget bidrager til, at jeg kan gøre tingene på mere hensigtsmæssige måder 20% 21% 19% 19% 15% 35% 49% 47% 47% 44% 29% 22% 23% 24% 29% 5% 2% 2% 4% 3% 2% 5% 3% 3% 7% 1% 7% 11% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 27

28 Faglig kvalitet og klar besked om regler er de vigtigste forhold for kunderne Seks ud af ti angiver, at den faglige kvalitet af kontrollen (61%) og klar besked om reglerne (60%) er blandt de vigtigste forhold for dem og deres virksomhed i forbindelse med kontrolbesøg. Lidt færre end fire ud af ti svarer, at forklaring af kontrollens formål (38%) og opfyldelse af kontrollens formål (37%) er blandt de vigtigste forhold for dem og deres virksomhed i forbindelse med kontrolbesøg. Hver tredje svarer, at hurtigt svar på resultaterne af kontrollen (34%) og lave omkostninger ved kontrolbesøg (33%) er blandt de vigtigste forhold for dem og deres virksomhed i forbindelse med kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Færre end hver tyvende (3%) svarer, at muligheden for at rekvirere kontrolbesøg døgnet rundt er blandt de vigtigste forhold. Hvilke forhold er vigtigst for dig/din virksomhed i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg? Sæt maks. 3 kryds. Den faglige kvalitet af kontrollen Du får klar besked om reglerne Kontrolløren forklarer kontrollens formål på en god måde Kontrollen opfylder sit formål Hurtigt svar på resultatet af kontrollen Lave omkostninger ved kontrolbesøg Mulighed for at rekvirere kontrol døgnet rundt 3% 34% 33% 38% 37% 61% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 28

29 Forslag fra kunderne til forbedring af kontrolbesøg Virksomhederne søger konsistens i forhold til hvilke kontrollører, der kommer på besøg og i forhold til, hvordan reglerne fortolkes herunder at kontrolløren har den nødvendige faglige indsigt. Nogle virksomheder ønsker mulighed for at kunne kontakte kontrolløren efterfølgende. Flere af virksomhederne efterspørger en højere grad af dialog, forståelse og samarbejde frem for afstraffelse og sanktioner. 29

30 Selvbetjening VURDERING AF FØDEVARESTYRELSENS SELVBETJENINGSLØSNINGER 30

31 Fire ud af ti synes, at det er let at bruge selvbetjeningen hver femte er uenig. Lidt over halvdelen af kunderne er enige eller meget enige i, at de nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker deres behov. Under en tiendedel (8%) er uenige eller meget uenige i dette. Fødevarestyrelsen udvikler løbende muligheden for, at du kan ansøge og indberette data via hjemmesiden. Hvor enig er du i følgende udsagn om Fødevarestyrelsens selvbetjening på nettet? Fire ud af ti (40%) svarer, at det er let at bruge selvbetjening. Hver femte (19%) er uenige i dette. De nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker mit behov 5% 50% 6% 2% 37% Lidt færre (37%) er enige eller meget enige i at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende, mens 14% er uenige eller meget uenige i dette. Det er let at bruge selvbetjening 4% 36% 12% 7% 40% Flere af virksomhederne skriver i det åbne tekstfelt, at de online selvbetjeningsmuligheder er ustabile. Hjælp til selvbetjening er tilfredsstillende 3% 34% 10% 4% 49% Mellem hver tredje og halvdelen af kunderne har svaret ved ikke/ikke relevant på spørgsmålene om selvbetjening. Disse besvarelser er talt med her, da de også var talt med i undersøgelsen fra Hvis man udelader den andel af kunderne, der har svaret ved ikke er 68% af de resterende kunder, enige i, at det er let at bruge selvbetjening, mens en tredjedel (33%) er uenige. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant Note: Resultatet er udregnet ved at fjerne den fjerdedel af kunderne, der svarede hverken/eller, da denne mulighed ikke blev givet i undersøgelsen i Dette er også en af forklaringer på det store antal ved ikke svar. Det medfører også, at usikkerheden på resultatet af dette spørgsmål er større end de angivne +/- 5 procentpoint med størst sandsynlighed for, at kunderne reelt er mere tilfredse, end resultatet ovenfor giver udtryk for. 31

32 Omdømme VURDERING AF FØDEVARESTYRELSENS OMDØMME 32

33 Større virksomheder har den mest positive opfattelse af Fødevarestyrelsens omdømme Næsten halvdelen (47%) opfatter Fødevarestyrelsens omdømme som godt eller meget godt. Færre end hver femte (19%) svarer, at de opfatter omdømmet som dårligt eller meget dårligt. Det er i særlig grad detailfødevarevirksomheder (73%) og kommuner (80%), der har et godt eller meget godt indtryk af Fødevarestyrelsens omdømme. Virksomheder med ansatte (65%), ansatte (70%) og mere end 250 ansatte (64%) har generelt en bedre opfattelse af Fødevarestyrelsens omdømme end mindre virksomheder. Meget godt Godt Hverken/eller Dårligt Meget dårligt Hvad er din opfattelse af Fødevarestyrelsens omdømme? Ved ikke 4% 6% 6% 13% 29% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 33

34 Fagligt dygtig, ansvarlig og engageret passer på de flestes opfattelse af Fødevarestyrelsen Otte ud af ti (79%) opfatter Fødevarestyrelsen som fagligt dygtig, mens tre fjerdedele opfatter Fødevarestyrelsen som ansvarlig (75%) og engageret (72%). Omkring halvdelen er enig i, at styrelsen præger udviklingen på sit område og opfatter styrelsen som moderne (53%). Færrest er enige i, at styrelsen er kundeorienteret (48%), mens hele 37% ikke mener, at styrelsen er kundeorienteret. Hvordan opfatter du Fødevarestyrelsen som offentlig myndighed? Fagligt dygtig Ansvarlig Engageret Åben Kundeorienteret Moderne Præger udviklingen på sit område 14% 12% 13% 7% 8% 8% 10% 53% 40% 45% 43% 65% 63% 59% 23% 18% 18% 15% 6% 8% 3% 9% 10% 3% 11% 11% 4% 13% 14% 10% Note: Resultatet er udregnet ved at fjerne omkring 30% af kunderne, der havde svaret hverken/eller, da denne mulighed ikke blev givet i undersøgelsen i Det medfører også, at usikkerheden på resultatet af dette spørgsmål er større end de angivne +/- 5 procentpoint med størst sandsynlighed for, at kunderne reelt er mere enige, end resultatet ovenfor giver udtryk for. 8% 20% 27% 14% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant 34

35 Forslag fra kunderne til hvordan Fødevarestyrelsen kan inddrage virksomheder og brancher i det faglige arbejde Flere virksomheder efterspørger, at forholdet mellem kontrollør og virksomhed i højere grad bør have karakter af vejledning og samarbejde og være mere dialogorienteret, end det er tilfældet i dag. Nogle virksomheder angiver, at de har oplevet inkonsistens i kontrollørernes fortolkning af reglerne og at nogle af kontrollørerne har en tendens til at tage det personligt, hvis virksomhederne er uenige i deres fortolkninger. 35

36 Benchmark Fødevarestyrelsen 2010 Tilfredsheden er stort set uændret på de overordnede parametre Kundernes overordnede tilfredshed med Fødevarestyrelsen er stort set uændret fra 2010 til 2013 og kun faldet med 4 procentpoint fra 2010 til 2013, hvilket er indenfor den statistiske usikkerhed. Tilfredsheden er på en række parametre som f.eks. medarbejdernes evne til at sætte sig i virksomhedernes sted eller tilfredsheden med styrelsen breve faldet med omkring 6 procentpoint, hvilket næsten er indenfor de statistiske usikkerhed. Dog tyder faldet på tværs af en række parametre på, at der reelt er sket et lille fald i tilfredsheden. Sammenligningen viser et signifikant fald i tilfredsheden på 8 procentpoint eller mere på visse parametre. Det gælder tilfredsheden med: Muligheden for at få personlig vejledning, der er faldet med 13 procentpoint Svartid på ansøgninger og henvendelser, der er faldet med procentpoint Vejledninger, der er faldet 10 procentpoint Selvbetjeningsløsningerne, der er faldet med omkring 8 procentpoint Muligheden for at få kontakt med rette person, der er faldet med 8 procentpoint Den mundtlige kommunikation, der er faldet med 8 procentpoint De faglige begrundelser i afgørelser, der er faldet med 7 procentpoint 36

37 Om undersøgelsen METODE: UDSENDELSE, SVARPROCENT OG RESPONDENTERNES BAGGRUNDSDATA 37

38 Om undersøgelsen Om spørgeskemaet, udsendelse og svarprocent Undersøgelsen er foretaget ved udsendelse af spørgeskema pr. til et udsnit af Fødevarestyrelsens kunder, med stratificering på tværs af kundesegmenter. Udsendelsen af spørgeskemaet blev foretaget den 30. maj og undersøgelsen blev lukket den 15. juli. 364 respondenter har besvaret hele spørgeskemaet, mens yderligere 117 respondenter besvarede dele af spørgeskemaet, altså i alt 481 besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 2495 kunder, men kun omkring 1250 modtog reelt spørgeskemaet, da omkring halvdelen af -adresserne ikke var i brug. Det giver en svarprocent på 38%. Antallet af besvarelser falder undervejs i spørgeskemaet og hovedparten af tilfredshedsspørgsmålene har mellem 370 og 400 kunder besvaret, hvilket giver en svarprocent på ca. 31%. En svarprocent på 31-38% er overordnet set tilfredsstillende for en analyse af denne type, og svarer til svarprocenten i undersøgelsen fra 2010 på 33%. På mange spørgsmål har en stor andel af kunderne svaret ved ikke ved de enkelte spørgsmål (op til 35%). Advice har valgt at medtage ved ikke -besvarelserne i undersøgelsen, da de også blev talt med i undersøgelsen fra 2010 og i NaturErhvervstyrelsens undersøgelse, og det derfor ville være umuligt at sammenligne resultaterne, hvis de blev fjernet i denne undersøgelse. Med det angivne antal svar, er der en statistisk usikkerhed på op til +/- 5 procentpoint på den samlede base, mens den for de enkelte kundegrupper kan være lidt højere. På baggrund af ovenstående konkluderer Advice, at undersøgelsens resultater er valide inden for en usikkerhed på 5 procentpoint. Hvis man valgte at fjerne ved ikke besvarelserne ville resultatet af det enkelte spørgsmål blot blive forstærket. Hvis andelen af utilfredse kunder udgør den største gruppe når ved ikke besvarelserne er talt med, vil denne andel blot stige uden ved ikke besvarelserne. 38

39 Om undersøgelsen Respondenternes fordeling på kundesegmenter Fire ud af ti (41%) blandt respondenterne er landmænd eller akvakulturbrugere, mens hver femte (19%) er detail- og hver tiende (10%) er engros-fødevarevirksomheder. Fire procent er dyrlæger, mens få er landbrugskonsulenter. Tre procent svarer, at de ikke har kontakt med fødevarestyrelsen det seneste år. Blandt de respondenter, der svarer andet ligger en stor andel inden for restaurant, kantine eller cafeteria og daginstitution eller børnehave. Flere end halvdelen blandt de respondenter, der har haft kontakt med fødevarestyrelsen, har haft kontrolbesøg (53%), fire ud af ti (38%) har haft telefoniske kontakt, hver tredje har besøgt hjemmesiden (33%), eller haft kontakt via (31%). Flere end hver fjerde (28%) har foretaget indberetning via selvbetjening, mens hver femte har skrevet et brev. Én ud af hundrede har indberettet elektronisk information via mobiltelefon. Blandt de respondenter, der svarer, at de har haft en anden form for kontakt, svarer de fleste, at de ikke har haft kontakt med Fødevarestyrelsen Landmand eller akvakulturbruger Har ikke haft kontakt med Fødevarestyrelsen det seneste år Hvad er baggrunden for din kontakt med Fødevarestyrelsen? Fødevarevirksomhed, detail Fødevarevirksomhed, engros Kommune Dyrlæge Landbrugskonsulent Andet anfør venligst: 0,3% 4% 3% 7% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% På hvilken måde har du/din virksomhed været i kontakt med Fødevarestyrelsen inden for det seneste år? (Sæt gerne flere krydser) Kontrolbesøg, prøvetagning, audit eller andet personligt møde Telefonisk Besøgt hjemmeside Skriftligt via Indberettet elektronisk information via selvbetjeningsløsninger Skriftligt via brev Hentet eller indberettet elektronisk information via min mobiltelefon Anden form for kontakt 1% 5% 15% 19% 20% 28% 33% 31% 38% 41% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 39

40 Om undersøgelsen Respondenternes fordeling på kundesegmenter Blandt respondenterne repræsenterer syv ud af ti (71%) virksomheder med færre end 10 ansatte. Tre procent af besvarelserne kommer fra virksomheder med flere end 250 ansatte, mens fem procent kommer fra virksomheder med mellem 51 og 250 ansatte. Hvor mange ansatte er der i din virksomhed? Over 250 3% % % Færre end 10 33% Kun mig selv 38% Hver tredje blandt respondenterne er over 56 år (34%), halvdelen er mellem 41 og 55 år (49%) og seksten procent er mellem 26 og 40 år. Ingen af respondenterne er under 25 år. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Din alder Over 56 år 34% år 49% Blandt respondenterne er 31% kvinder og 69% mænd år 17% Under 25 år 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 40

41 41

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fødevarestyrelsen KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder... 18

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Plantedirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 18 4.2.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December 2010 2010 Side 1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice.

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Indhold Indledning...2 Om undersøgelsen...2 Demografiske oplysninger...3 Undersøgelsens samlede resultater...6 Generel tilfredshed

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice 1 Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er faldet i forhold til 2014. 54% af konsulenterne og 32% hos landmændene svarer,

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side 15-29 Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere