Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013"

Transkript

1 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket, så der fremkommer to ligninger, der kan trækkes fra hinanden: 5 a b a b a b 4 4a a 6 9 a6 b 4 Metode : Det er en lineær sammenhæng, så a-værdien kan bestemmes ved: y y a 6 x x Opgave : Arealet kan bestemmes ud fra en grundlinje og tilhørende højde ved : Så man har: 1 T 0 40 T AB hc AB 8 h 5 5 c T 1 g h f x x x 3 Opgave 3: Man skal bruge diskriminanten til at bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt: d b ac b d Parablens toppunkt er så: T ; T ; T ; T 1; 4 a 4a Opgave 4: Det er eksponentielle udviklinger, hvor det er fremskrivningsfaktoren a, der bestemmer, hvor hurtigt væksthastigheden øges. Væksthastigheden øges langsomst for funktionen h, der derfor har den mindste fremskrivningsfaktor a. ln Da fordoblingskonstanten er givet ved T ln a, og da ln(a) giver en mindre værdi, jo mindre a- værdi, så vil brøken (dvs. selve T ) øges, når a-værdien bliver mindre. Dvs. at funktionen h har den største fordoblingskonstant. Man kan også se det ved at betragte graferne og lægge mærke til, at med udgangspunkt i et vilkårligt punkt på graferne, er der for grafen svarende til funktionen h, at man skal øge x- værdien mest muligt, for at den pågældende y-værdi fordobles, hvilket vil sige, at den har den største fordoblingskonstant.

2

3 f x x x 5 Opgave 5: 4 Opgave 6: 3 Den afledede funktion bestemmes ved at differentiere ledvist: f ' x 4x 0 8x 3 3 f x x 8 Det er angivet på figuren, at grafen skærer 1. aksen i x =, men det kan også tjekkes ved at indsætte i forskriften og se, at funktionsværdien er 0, når x-værdien er : f Da grafen ligger over x-aksen, kan arealet bestemmes ved det bestemte integral: AM f xdx x 8dx x 8x

4 4. maj 013: Delprøven MED hjælpemidler Opgave 7: y ax b y er antal trafikdræbte i det første halvår. x er tiden målt i år efter 007. a) Det er angivet, at det er en lineær sammenhæng, og da x er antal år efter 007, indtastes på TI n'spire under 'Lister og regneark' 0, 1,, 3, 4, 5 under liste A og antallet af trafikdræbte under liste B. Så vælges 'Statistik'-->'Statistiske beregninger'-->'lineær regression (mx+b)': X-Liste: a[] Y-Liste:b[] Gem RegEqn i: f1 Frekvensliste: 1 Da lommeregneren har anvendt m i stedet for vores a, har man altså: a 4,7 og b 0,6 b) 1. halvår af 013 svarer til x = 6, og da lommeregneren har gemt funktionen under f1 indtastes: Dvs. at antallet af trafikdræbte i det første halvår af 013 ifølge modellen er 54 c) Hvis antallet skal ned på 50 personer, skal x være en løsning til ligningen 50 = ax+b. Dette løses på lommeregneren ved: Dette svarer til år 013,175, dvs. man skal ifølge modellen vente til år 014, før antallet af dræbte er nede på 50 personer (i følge modellen endda et stykke under).

5 f x 0,00945 x 5,857 x 899,9 ; 80 x 340 Opgave 8: f(x) er antal æg skildpadden lægger, og x er længden af skildpaddens rygskjold målt i mm. a) Inden man tegner grafen, kan man med fordel besvare anden del af spørgsmålet, da det giver en idé om størrelsen af y-vinduet. Et rygskjold på 300mm svarer til x = 300, så man indtaster: Dvs. at ifølge modellen lægger en skildpadde med rygskjoldlængden 300mm 9 æg På TI n'spire indtegnes grafen nu: b) En skildpadde, der lægger 6 æg, svarer til f(x) = 6: Det bemærkes, at begge løsninger ligger inden for definitionsmængden. Dvs. at både skildpadder med rygskjoldlængden 90mm og med 331mm lægger ifølge modellen 6 æg

6 Opgave 9: a) Lad x være antal år EFTER 010 (dvs. x=0 svarer til år 010). Lad k(x) være antal nye lungekræfttilfælde blandt kvinder i Danmark. Da det er oplyst, at antallet stiger med 1,3% om året efter 010 (dvs. en fast procentdel), er det en eksponentiel udvikling. De 1,3% er vækstraten, og så bliver fremskrivningsfaktoren: a1 r1 0,013 1,013 Da der var 038 nye tilfælde af lungekræft blandt kvinder i 010, der er begyndelsesåret, skal forskriften altså have begyndelsesværdien 038. Dvs. modellen bliver: 038 1,013 x k x b) mx 44 0,99 x m(x) er antal nye lungekræfttilfælde blandt mænd i Danmark. Hvis antallet af nye lungekræfttilfælde blandt mænd og kvinder skal være lige stort, skal m(x)=k(x): Dvs. at ifølge modellen vil det nye antal lungekræfttilfælde i Danmark være (næsten) lige stort blandt mænd og kvinder i år 014. Opgave 10: AB AD 4 A 10 a) Det er en ligebenet trekant, så egentlig kan man godt tegne en linje fra A til siden BD, der både vil være en vinkelhalveringslinje, højde, midtnormal og median og dermed danne to retvinklede trekanter, der kan regnes på. Men man kan også regne på trekant ABD som en skævvinklet trekant, og da man kender en vinkel og de to hosliggende sider, kan den modstående side bestemmes ved en cosinusrelation: BD AB AD AB AD cos A BD cos10 0, , Da enheden er meter, har man altså: BD 0,70 m b) Der er mange måder at bestemme længden af stykket BC på. 1. metode: Længden af stykket BC svarer til højden fra D i trekant ABD. Da trekant ADM er retvinklet, har man:

7 hd sin A hd AD sin A AD BC h 4msin(10 ) 0, m 0, 69m d. metode: Længden af stykket BC svarer til højden fra D i trekant ABD (se figuren fra metode 1) Man kan bestemme arealet af trekant ABD med ½-appelsin-formlen, da man kender en vinkel og de to hosliggende sider. Og da arealet også kan bestemmes ud fra en grundlinje og den tilhørende højde, får man: 1 TABD AB AD sin A 1 1 AB AD sin A AB hc AD sin A hc 1 TABD AB h c Og så kan man se, at man ender med samme udregning som i metode metode: Trekant BCD er retvinklet, og man kender længden af BD, så for at bestemme længden af BC, skal man kende enten en vinkel eller længden af siden CD. Længden af CD kan bestemmes med hjælp fra den retvinklede trekant ADM (Se figuren): DC 4 AM 4 AD cos A 4 4cos10 0, Så er: BD BC CD BC BD CD 0, , ,

8 Opgave 11: Nulhypotesen er, at der ikke er forskel på jydernes og sjællændernes smag for de to typer cornflakes, dvs. der skal arbejdes med et -uafhængighedstest. a) De forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand, kan beregnes ved: A er bedst B er bedst Ved ikke I alt Jyder Sjællændere I alt Udregning af de røde tal: A B bedst, i alt bedst, i alt Jyder i alt Sjællændere i alt Antal adspurgte Så kan de forventede violette værdier beregnes: Ajyder 61, B jyder 40, Ved ikke jyder 3, Asjællændere 68, Bsjællændere 44, Ved ikkesjællændere 6, Det kunne også have været bestemt på TI n'spire ved at indtaste: (Første del er fundet i kataloget ("bogen"), og matricen er valgt via knappen ved siden af 9-tallet) b) Nulhypotesen testes så ved indtastningen: Da p 10,349% 5%, kan nulhypotesen IKKE forkastes, dvs. der er IKKE signifikant forskel mellem unge jyders og sjællænderes smag for de to typer cornflakes.

9 (Man kunne også være kommet frem til konklusionen ved at se på -teststørrelsen, hvor den skal sammenlignes med den kritiske værdi 5,99, fordi der er frihedsgrader. Da teststørrelsen er under den kritiske værdi, kan nulhypotesen IKKE forkastes.) f x x 3x 9x 30 Opgave 1: 3 a) For at bestemme monotoniforholdene skal man finde de steder, hvor den afledede funktion er nul samt fortegnene i de intervaller, der afgrænses af disse steder: f ' x 3x 6x 9 f ' x 0 0 3x 6x 9 0 x x 3 0 x 3 x 1 x 1 x 3 f ' f ' f ' Dvs. at et fortegnsskema bliver: Dvs. at: f er voksende i intervallerne ]- ;-1] og [3; [, og f er aftagende i [-1,3] b) En ligning for tangenten med røringspunktet P(0,f(0)) kan bestemmes på TI n'spire ved: Dvs. at ligningen for tangenten er: y 9x 30 Det kunne også være beregnet: 3 f y værdi for røringspunktet f ' 0 9 Tangentens hældning y 30 9 x 0 y 9x 30 Så bliver tangentens ligning: c) Hældningskoefficienten for den fundne tangent er -9. Dvs. hældningskoefficienten for den anden tangent skal også være -9. Det er den afledede funktion, der angiver hældningskoefficienter for tangenter, så man har: f ' x 9 f ' x 3x 6x 9har man følgende ligning (der godt kunne have været løst med 'solve'): Da 9 3x 6x 9 0 3x 6x 0 x x 0 x x x 0 x

10 Den første af løsningerne svarer til den tangent, man allerede kender fra spørgsmål b), dvs. førstekoordinaten for den anden tangent er: x

11 Opgave 1: f x 45 x 9. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Det sidste felt i tabellen udfyldes ved at indsætte x-værdien i forskriften: f Dvs. tabellen bliver: x 0 1 f(x) Opgave : x 5y y 15x 45 y x y 3x Opgave 3: Da det er en ligebenet trekant, deles højden fra B siden AC i to lige store stykker, og der dannes altså to kongruente retvinklede trekanter med kateten 6 og hypotenusen 10. Pythagoras kan så bruges til at bestemme højden, der er den anden katete: 6 h 10 h 10 6 h b b b Opgave 4: x 8 0 Man kan godt løse denne andengradsligning ved hjælp af diskriminantmetoden: d b 4ac dvs. løsninger b d x dvs. x x a 4 Men det er nemmere bare at isolere x: x 8 0 x 8 x 4 x 4 Opgave 5: f x 3x Den form samtlige stamfunktioner er på bestemmes ved at integrere: 3 F x f ( x) dx 3x dx x x k Da det kun er p(x), der har denne form, er det p(x), der er en stamfunktion til f(x) x Opgave 6: f x 4e 1 P 0, f 0 For at bestemme en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P, skal man kende punktets koordinater og tangentens hældning: f 0 4e y-værdien for røringspunktet: 0 Den afledede funktion bestemmes: Tangentens hældning: 0 Dvs. at tangentens ligning bliver: y 5 4 x 0 y 4x 5 f ' 0 4e 41 4 f ' x 4e x 0 4 e x

12 9. maj 013: Delprøven MED hjælpemidler Opgave 7: y ax b y gennemsnitlig kuldstørrelse og x er antal ynglende sangspurvepar pr. acre. a) Det er angivet, at det er en lineær sammenhæng, så på TI n'spire under 'Lister og regneark' gøres følgende: Under liste A indtastes kuldstørrelsen og under liste B antal ynglende par pr. acre. Så vælges 'Statistik'-->'Statistiske beregninger'-->'lineær regression (mx+b)': X-Liste: a[] Y-Liste:b[] Gem RegEqn i: f1 Frekvensliste: 1 Da lommeregneren anvender m i stedet for a har man: a 0, og b 3, b) Når den gennemsnitlige kuldstørrelse er nede på 3,0, har man ligningen 3,0 = ax + b Da forskriften er gemt som f1(x) på lommeregneren, løses ligningen ved: Dvs. ifølge modellen er der 83 ynglende sangspurvepar pr. acre, når kuldstørrelse i gennemsnit er 3,0. Opgave 8: a) Da den stiplede linje er parallel med siden AC, vil siden BC danne lige store vinkler med de to sider. Man kan også sige, at vinkel C svarer til topvinklen til vinklen på de 43, hvis man parallelforskyder banen op, så C lægger sig oven i B (og topvinkler er lige store). Dermed er C 43 For at kunne beregne den sidste side, skal man bruge sinusrelationer (da man skal kende mindste to sider for at bruge cosinusrelationer). Den kendte side er AC, så man har brug for vinkel B for at kunne bruge sinusrelationer. Denne bestemmes ud fra vinkelsummen i en trekant: B 180 AC BC AC AC 9,8km Dvs. BC sin A sin 58 8, km 8,5km sin A sin B sin B sin 79 b) Arealet kan beregnes, da man kender vinkel C og de to hosliggende sider:

13 1 1 T BC AC sin C 8, 4664km 9,8km sin 43 8, km 8, 9km Opgave 9: a) Kapitalfremskrivningsformlen anvendes til at bestemme den gennemsnitlige vækstrate: 0 K K 1 r n n r 1 r r , ,865% b) t sættes til antal år efter f(t) angiver mængden af affald produceret i Danmark målt i tons. Da der i 1994 (t=0) var tons, er begyndelsesværdien Da vækstraten r er 1,865%, er fremskrivningsfaktoren a1 r1 0, ,01865 Dvs. forskriften bliver: f( t) ,01865 t c) Fordoblingstiden kan bestemmes ud fra fremskrivningsfaktoren: ln ln T 37, ln a ln1, Dvs. for hver 38 år vil affaldsmængden ifølge modellen fordobles. f x 1097,9 35,8309 x 0, x 0, x, 88 x 99 Opgave 10: 3 x er kropstemperaturen målt i Fahrenheit f(x) er tiden efter personens død målt i timer. a) På TI n'spire indtastes forskriften under 'Grafer', og vinduet sættes til [88,99] for x- værdierne, mens der tilpasses for y-værdier, så grafen er med og fylder mest muligt: Da funktionen er gemt som f1(x), kan man finde tiden svarende til kropstemperaturen 90 F (x=90) ved: Dvs. der er gået 7, timer

14 b) To timer efter personens død er f(x) =. Denne ligning løses ved: Dvs. kropstemperaturen efter timer er 97,3 F Opgave 11: a) Populationen er danske husstande og stikprøven er de 800 tilfældigt udvalgte husstande. Nulhypotesen er: Internetadgangen i danske husstande er uændret siden 010 b) Da det skal undersøges, hvor godt den nye fordeling svarer til den gamle, skal der anvendes GOF (Goodness of fit) test. Så under forudsætning af, at nulhypotesen gælder, udregnes en tabel og forventede svar: Mobilt Internetadgang ADSL Kabelmodem Fiberoptik Ved ikke bredbånd Forventet antal husstande 38% 800 0, % 800 0, % 800 0, % 800 0, % 800 0, På TI n'spire foretages testet ved under 'Lister og regneark' at indtaste de observerede resultater i liste A og de forventede resultater i liste B. Så vælges: 'Statistik'-->'Statistiske tests'-->' -Goodness of Fit test. Antallet af frihedsgrader er 4, da man kan udregne det sidste tal, hvis man kender de fire første, så der skrives: Observeret liste: a[] Forventet liste: b[] Frihedsgrad: 4 80 Da p 4,051% 5% må nulhypotesen forkastes. Dvs. internetadgangen har ændret sig signifikant.

15 1 1 Opgave 1: f x 8 x x 3, x 0 a) Udtrykket indtastes på TI n'spire, således at ligningen f'(x) = 0 kan løses: Den negative værdi ligger uden for definitionsmængden, så kun den positive gælder: f ' x 0 x 4 For at bestemme monotoniforholdene skal man kende fortegnet for den afledede funktion i intervaller på hver side af x = 4. Dette bestemmes ved at vælge to vilkårlige tal i intervallerne (her og 5): Dvs. man har fortegnsskemaet: Dvs. f er aftagende i intervallet ]0;4] og voksende i intervallet [4; [

16 1 b) g x x 6 De to grafer indtegnes, og skæringspunkterne bestemmes ved at vælge 'Undersøg grafer' og 'Skæringspunkt': Dvs. førstekoordinaterne for skæringspunkterne er: x = 1 og x = 8 c) Det er grafen for g, der ligger øverst i det pågældende interval, så arealet af M kan bestemmes ved: Dvs. AM 14,864468

17 August 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Udtrykket reduceres ved først at udregne første led i udtrykket med en kvadratsætning: p q pq q p q pq pq q p Opgave : Lad x være antallet af købte enheder af den bestemte vare (der koster 45 kr. pr. enhed). Lad y være ordrens samlede pris regnet i kr. Forsendelsesgebyret på 100 kr. svarer til begyndelsesværdien, da det er prisen for det - hypotetiske - tilfælde, at man får tilsendt 0 varer. De 45 kr. pr. enhed fortæller, at det er en lineær sammenhæng med hældningen 45: y 45 x 100 Opgave 3: x 8x 7 0 Andengradsligningen kan løses på forskellige måder: 1. Diskriminantmetoden: d b ac Da diskriminanten er positiv, er der to løsninger, som er: b d x a 1 1 Dvs. x 1 x 7. Gennemskue løsninger: Man skal finde to tal, hvis sum er -8 og produkt er 7. Det gælder for -1 og -7, dvs: x 8x 7 x 1 x 7 0 Nulreglen giver så, at: x 1 x 7 f x e x x Opgave 4: Der differentieres ledvist: f ' x e x x

18 Opgave 5: Da trekant ABC er retvinklet, kan hypotenusens længde bestemmes med Pythagoras: AB AC BC AB AC BC For at kunne beregne omkredsen af trekant ADE, mangler man to af siderne. Disse kan beregnes, da de to trekanter er ensvinklede: DE AD BC AB DE 5 5 AD AB 5 BC 4 4 DE AE BC AC DE 5 15 AE AC 3 BC 4 4 Så bliver omkredsen: OADE AD DE AE Opgave 6: Der integreres ledvist, og grænserne sættes ind: x dx x x

19 August 013: Delprøven MED hjælpemidler Opgave 7: Den årlige affaldsproduktion fra danske husholdninger (målt i tons) betegnes w(t) og tiden (målt i t år efter 1994) betegnes t. Det er angivet, at det er en eksponentiel sammenhæng: wt b a. Årstal Årstal EFTER Affaldsproduktion (tons) a) Konstanterne a og b bestemmes ved på TI n'spire under 'Lister og regneark' at gøre følgende: Under liste A indtastes årstal EFTER 1994 og under liste B affaldsproduktion. Så vælges 'Statistik'-->'Statistiske beregninger'-->'eksponentiel regression': X-Liste: a[] Y-Liste:b[] Gem RegEqn i: f1 Frekvensliste: 1 TI n'spire anvender a og b omvendt, så man har: a 1,033 og b 605 b) År 005 svarer til t = 11, og da funktionsforskriften blev gemt som f1(x), kan man bestemme den årlige affaldsproduktion fra danske husholdninger i 005 ved: Dvs. at affaldsproduktionen er 33 tons i 005 Den t-værdi, der svarer til en affaldsproduktion på 3500 tons, bestemmes ved at løse ligningen: wt 3500 Dette gøres ved: Dvs. at den årlige affaldsproduktion var 3500 tons i år 007. c) Modellen forudsiger en affaldsproduktion på w(15): Den virkelige værdi var 3437, dvs. modellen giver en værdi, der er: 368, , , 6% for høj. 3437

20 Det er første gang, at affaldsproduktionen er gået ned i den angivne periode, så måske er der indført nogle tiltag, der gør, at modellen ikke længere kan bruges.

21 Opgave 8: a 5 ; b 1 ; c 9 a) Da man kender tre sider i trekanten, skal man bruge cosinusrelationerne: b c a cos A bc A cos, b) Medianen fra B deler (pr. definition) siden b i to lige store dele: Længden af medianen kan beregnes ved at se på trekant ABD, da man her kender en vinkel og de to hosliggende sider og derfor kan anvende cosinusrelationerne: b m AD AB AD AB cos A m b cos, , Opgave 9: 0,4 h t t ; 0 t 78, h er væskehøjden målt i cm, og t er tiden målt i sekunder. a) Da h er væskehøjden, vil væskehøjden efter 0 sekunder svare til h(0), og det tidspunkt, hvor væskehøjden er 5cm, bestemmes ved at løse ligningen h(t) = 5. Begge bestemmelser foregår på TI n'spire efter først at have defineret funktionen: Dvs. at væskehøjden efter 0 sekunder er,cm. Væskehøjden i beholderen er 5cm efter 76,8 sekunder. (det tjekkes, at 76,8 ligger i definitionsmængden) b) Da funktionen er allerede er defineret, kan differentialkvotienten i 0 bestemmes ved:

22 h' 0 0,157 Man har altså Dette fortæller, at efter 0 sekunder falder væskehøjden med 0,157cm i sekundet. f x 0, 5 x 3 x 1 x 16 x P 5, f Opgave 10: ; a) For at kunne bestemme ligningen for tangenten til grafen for f i punktet P, skal man kende P's koordinater samt tangentens hældning. Disse bestemmes på TI n'spire ved først at definere funktionen og derefter beregne funktionsværdien i 5 og differentialkvotienten i 5: Dvs. P har koordinatsættet (5 ; 1,5) og hældningen er 4. Så bliver tangentens ligning: y y a x x 0 0 y 1, 5 4 x 5 y 4x Dette kunne også have været bestemt med 'tangentline': b) For at kunne bestemme monotoniforholdene, skal man kende den afledede funktions fortegn i de intervaller, der ligger mellem nulpunkterne for den afledede funktion. Man har altså fortegnsskemaet:

23 Så f er aftagende i ;1, og f er voksende i 1; Opgave 11: Funktionerne f og g har forskrifterne: g x 0,5 f x 3 x 1 ; x 1 x 1 a) Først tegnes graferne ved at indtastefunktionsforskrifterne som f1 og f på n'spire under 'Grafer': Skæringen er fundet ved under værktøjerne at vælge "Undersøg grafer" og "Skæringspunkt". Punktmængden M ligger som angivet på figuren mellem de to grafer, hvor grafen for f ligger øverst. For at kunne bestemme arealet af M, skal man kende den nedre grænse og den øvre grænse for intervallet, dvs. x-koordinaterne til skæringspunkterne. Den øvre grænse er allerede fundet til at være 8, og den nedre grænse ses på grafen at være -1, hvilket kan tjekkes ved indsættelse i forskrifterne: f g ,5 0, Da funktionsværdierne er ens, er (-1,0) et punkt på begge grafer. Man kunne også have bestemt grænserne med 'solve' på n'spire:

24 8 Arealet udregnes på n'spire som det bestemte integral: M 1 A f x g x dx Dvs. at AM 13,5 Opgave 1: a) Først bestemmes antallet af eleverne i stikprøven ved at lægge antallene af elever ved de enkelte karakterer sammen: n For at finde den forventede karakterfordeling med udgangspunkt i nulhypotesen (at fordelingen ikke har ændret sig), benyttes procentdelene fra 011, der multipliceres med det samlede antal: Karakter Forventet antal Der afrundes til nærmeste hele tal. Eksempel: Karakteren -3: Forventet antal n0,14% ,0014 1, 4 1 b) Nulhypotesen undersøges ved et χ -Goodness of fit-test, da man skal undersøge, hvor godt et observationssæt passer med et forventet sæt. Under "Lister og regneark" indskrives den observerede tabel i kolonne A og den forventede tabel i kolonne B. Under værktøjer vælges 'Statistik', 'Statistiske test' og ' χ -Goodness of fit-test', hvor observeret liste sættes til a[] og forventet liste til b[]. Da der er 7 karakterer, er der 6 frihedsgrader (når man kender 6 af tallene, kan man udregne det sidste, da man ved, at der er 1000 personer i stikprøven - selvom afrundingerne i dette tilfælde gav os 999 personer i den forventede tabel). Man får så:

25 181 Da p-værdien er 4,4 10 0,05, dvs. den er (meget langt) under 5%, må nulhypotesen forkastes. Der er altså signifikant forskel på karakterfordelingerne de to år.

26 O x 0,0005 x 0,8 x 837 x 3500 ; x 0 Opgave 13: 3 O(x) er omkostningerne målt i kroner. x er antal enheder af varen. Enhedsomkostningerne E(x) måles i kr. pr. enhed og er givet ved: E x Ox x a) Regneforskriften for enhedsomkostningerne bliver dermed: 3 Ox 0, 0005 x 0,8 x 837 x E x 0, 0005 x 0,8 x 837 x x x Funktionen defineres på n'spire, så funktionsværdien E(000) kan bestemmes: Dvs. at E ,6 b) Ligningen E x O' x løses på n'spire ved: Dvs. enhedsomkostningerne bliver mindst mulige, når der produceres 849 enheder.

27 Opgave 1: Ligningen løses på følgende måde: 3x 7 5 3x 5 7 x x december 013: Delprøven UDEN hjælpemidler f x x x 6 Opgave : 3 Først bestemmes den afledede funktion ved at differentiere ledvist, hvorefter differentialkvotienten i findes: f ' x 3x 0 3x f ' Opgave 3: Nt ,014 t N(t) er befolkningstallet (målt i millioner) til tidspunktet t (målt i antal år efter 005). Tallet 1134 er begyndelsesværdien, og det fortæller, at i år 005 var Indiens befolkningstal på 1134 millioner Tallet 1,014 er fremskrivningsfaktoren a, og da fremskrivningsfaktoren og vækstraten r er forbundet via formlen a1 r, svarer det til en vækstrate på 0,014=1,4%. Dvs. at siden 005 er Indiens befolkningstal ifølge modellen steget med 1,4% om året. Opgave 4: f x ax bx c Følgende skal gælde for grafen: 1) Da diskriminanten er negativ, skærer grafen ikke x-aksen. ) Da a er positiv, vender benene opad. Sammenholdt med punkt 1) vil det sige, at grafens toppunkt må ligge i første eller anden kvadrant. 3) At c er positiv, er en overflødig oplysning, da det følger af de to første punkter. Det betyder, at grafen skærer y-aksen på dennes positive del, men det vidste man allerede. En mulig graf er så:

28

29 Opgave 5: f x 6x x P(1,10) Samtlige stamfunktioner til f(x) er på formen: 3 F x f x dx 6x x dx x x k Punktets koordinater indsættes for at bestemme konstantens værdi: F k 10 1 k k 9 Dvs. den søgte stamfunktion er: F x x x 9 3 Opgave 6: Der dannes en retvinklet trekant i toppen af gavlen, hvor den ene katete har længden 4m, og den anden kan bestemmes ved Pythagoras: 4 5 x m m x 5m 4m 5m 16m 9m 3m Højden er hele det lodrette stykke til højre, så man har: h 8m x 8m 3m 11m Arealet kan bestemmes ved at dele figuren op i en trekant og en aflang: A Ttrekant Aaflang m m m m m m m

30 6. december 013: Delprøven MED hjælpemidler f x a x b, dvs. det er en lineær sammenhæng, og man skal derfor lave lineær regression for at finde konstanterne. Tabellens værdier indskrives under 'Lister og regneark' på TI n'spire med breddegraden i liste A og middeltemperaturen i liste B. Så vælges 'Statistik', 'Statistiske beregninger' og 'Lineær regression (mx+b)'. Som x-liste vælges a[] og som y-liste b[]. Resultatet gemmes som f1, så man efterfølgende kan regne videre med det. Opgave 7: a) Sammenhængen kan beskrives ved forskriften N'spire giver: Da n'spire har anvendt m i stedet for a, har man altså: a 0, og b 46, 0890 b) a er hældningskoefficienten, og tallet -0,73154 fortæller altså, at for hver ekstra breddegrad, man bevæger sig nordpå, falder den årlige middeltemperatur med 0,7 C En nordlig breddegrad på 66 grader svarer til x = 66, og man skal altså bestemme f(66): Dvs. den årlige middeltemperatur i Vestgrønland ved den 66. breddegrad er ifølge modellen -, C c) For at finde den breddegrad, hvor middeltemp. er -10 C, skal man løse ligningen f(x)=-10: Dvs. at ved 76,7 grader nordlig bredde er den årlige middeltemperatur ifølge modellen -10 C.

31

32 Opgave 8: a) Vinkel B kan bestemmes ved at tage udgangspunkt i trekant ABC. Her kender man vinkel A og længden af dens modstående side. Hermed kan sinusrelationerne anvendes: sin B sin A sin A sin B AC AC BC BC Det er oplyst, at vinkel B er spids, så man har: B sin A sin BC sin AC sin 8 36, b) Man har brug for at kende ACD, hvis man skal bestemme længden af siden AD. For at bestemme denne vinkel, bestemmes først ADC med sinusrelationerne, hvorefter vinkelsummen i en trekant giver den søgte vinkel: sin ADC sin A sin A sin ADC AC AC CD CD Da det er oplyst, at ADC er stump, har man: sin A sin CD 5 Og så er: ACD 180 A ADC , , ADC 180 sin AC 180 sin 8 143, Så kan længden af siden AD bestemmes ved sinusrelationerne: AD CD CD AD sin ACD sin ACD sin A sin A 5 AD sin14, , sin Arealet af trekant ACD kan bestemmes med ½-appelsinformlen: 1 1 T AC CD sin ACD 85sin14, , a Opgave 9: f x b x P1, Q5,7 a) Da potensfunktioner (ganget med en konstant) går gennem punktet (1,b), og da P har førstekoordinaten 1, må P's andenkoordinat altså være b, dvs. b Dette indsættes sammen med Q's koordinater i forskriften, hvorved a kan bestemmes: a 7 a a log5 0,

33 0.041 t 3.1 t Opgave 10: C t 67 e e ; 0 t 36 a) Grafen tegnes ved på n'spire at indtaste funktionsudtrykket under 'Grafer' (t erstattes med x), og vinduet for x-værdierne sættes til [0,36]. Y-vinduet justeres, således at hele grafen kan ses. 0 timer svarer til t=0, og da funktionen er gemt som f1, kan funktionsværdien bestemmes ved: Dvs. at østrogenkoncentrationen i blodet efter 0 timer er 9,5 picogram pr. millimeter. b) På grafen bestemmes maksimumsstedet ved under værktøjer at vælge "Undersøg grafer" og "Maksimum": Det er førstekoordinaten for maksimumspunktet, der angiver tiden, så østrogenkoncentrationen er maksimal efter 1,4 timer c) Først bestemmes de tider, hvor østrogenkoncentrationen er 5 picogram pr. milliliter, indtastes på n'spire:

34 Den første løsning til ligningen ligger til venstre for maksimumsstedet, og det er altså den anden værdi, der angiver, hvornår der skal tages en ny pille. dvs. efter 4 timer (1 døgn) skal der tages en ny p-pille.

35 f x x 7 e x P, f Opgave 11: a) Man kan bestemme tangentligningen ved på n'spire at indtaste: Dvs. at tangentens ligning er: y 0, x, b) For at kunne bestemme monotoniforholdene, skal man kende de steder, hvor den afledede funktion giver 0 (ekstremumsstederne): Fortegnet for den afledede funktion bestemmes på hver side af x=8 ved at indsætte en værdi under (her er tallet 3 valgt) og en værdi over (her tallet 10) i den afledede funktion: Det er kun fortegnene for værdierne, der er interessant: f og f Hermed kan et fortegnsskema tegnes: Dvs. f er voksende i intervallet ]- ;8] og f er aftagende i intervallet [8; [

36 Opgave 1: a) Nulhypotesen er, at valget af kaffetype er uafhængigt af, om det er en dansk kunde eller en udenlandsk kunde. De forventede værdier kan bestemmes ved først at lave et skema, hvor de samlede værdier for for rækker og søjler bestemmes (røde værdier): Caffe latte Espresso Cappuccino I alt Danske kunder Udenlandske kunder I alt De forventede antal (blå tal) beregnes så ved i den pågældende celle at tage produktet af de to røde tal, der svarer til cellens række og kolonne, hvorefter der divideres med det samlede antal (1507). Man har altså: Danske kunder, der vælger Caffe latte: , Danske kunder, der vælger Espresso: , Danske kunder, der vælger Cappuccino: , Udenlandske kunder, der vælger Caffe latte: , Udenlandske kunder, der vælger Espresso: , Udenlandske kunder, der vælger Cappuccino: , b) Det er et χ -uafhængighedstest, der på n'spire hedder way-test, så hypotesen undersøges på undersøges på TI n'spire ved først at definere matricen og derefter udføre et uafhængighedstest på den: Til sidst er vist, hvordan man kunne få bestemt den forventede matrix på n'spire (dvs. de udregnede værdier fra spørgsmål a) kan kontrolleres).

37 Da p-værdien er 0,08 > 0,05, forkastes nulhypotesen ikke. Der er altså ikke signifikant forskel på danske og udenlandske kunders valg af kaffetype. 1 f x x g x x 8 a) Graferne indtegnes på TI n'spire under 'Grafer', og arealet identificeres: Opgave 13: Arealet af M skal bestemme ved at udregne et bestemt integral, og den nedre grænse og den øvre grænse for dette integral svarer til skæringerne mellem graferne. Disse kan enten bestemmes grafisk på n'spire ved under værktøjer at vælge 'Undersøg grafer' og 'Skæringspunkt', eller de kan bestemmes ved: Dvs. den nedre grænse er 0 og den øvre grænse er 4. Da grafen for f ligger over grafen for g i intervallet, kan arealet bestemmes ved: AM ( f ( x) g( x)) dx x x dx Dette udregnes på n'spire, hvor funktionerne allerede er definerede:

38 Dvs. 8 AM 3

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 22. maj 2015: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Ligningen løses ved at isolere x i det åbne udsagn: 4 x 7 81 4 x 88 88 x 22 4 Opgave 2: y 87 0,45 x Det

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2017

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2017 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 017 18. maj 017: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: 4x 1 17 5x 4x 5x 17 1 9x 18 x Opgave : N betegner antallet af brugere af app en målt i tusinder. t angiver

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2014

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2014 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 014. maj 014: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Algekoncentrationen målt i mio. pr. L betegnes med A. Tiden måles i antal timer fra start og angives med t.

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau maj 2016: Delprøven UDEN hjælpemidler 4 4

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau maj 2016: Delprøven UDEN hjælpemidler 4 4 Opgave 1: Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 016 4. maj 016: Delprøven UDEN hjælpemidler 4 3x 6 x 3x x 6 4x 4 x 1 4 Opgave : f x x 3x P,10 Punktet ligger på grafen for f, hvis dets koordinater indsat

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 22. maj 2015: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Ligningen løses ved at isolere x i det åbne udsagn: 4 x 7 81 4 x 88 88 x 22 4 Opgave 2: y 87 0,45 x Det

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2016

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2016 Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2016 24. maj 2016: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Da trekanterne er ensvinklede, er forholdene mellem korresponderende linjestykker i de to trekanter det

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse Ib Michelsen Svar: stx B 29. maj 2013 Side 1 1. Udfyld tabellen Vejledende besvarelse Givet funktionen f (x)=4 5 x beregnes f(2) f (2)=4 5 2 =4 25=100 Den udfyldte tabel er derfor: x 0 1 2 f(x) 4 20 100

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2017

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2017 Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 017 18. maj 017: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Alle funktionerne f, g og h er lineære funktioner (og ingen er mere lineære end andre) og kan skrives på

Læs mere

GL. MATEMATIK B-NIVEAU

GL. MATEMATIK B-NIVEAU GL. MATEMATIK B-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 29. maj 2013 2016 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2011-2012

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2011-2012 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 011-01 18. maj 011: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: 5x 11 19x 17 1117 19x 5x 8 14x x Opgave : T K T K KT T K T K KT KT T Parentesen er udregnet ved hjælp

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2018

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2018 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2018 25. maj 2018: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Da trekant ABC er retvinklet, kan længden af hypotenusen bestemmes med Pythagoras: 2 2 2 AB AC BC 2 2

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2013 Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 013 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Udtrykket reduceres

Læs mere

Matematik B-niveau 31. maj 2016 Delprøve 1

Matematik B-niveau 31. maj 2016 Delprøve 1 Matematik B-niveau 31. maj 2016 Delprøve 1 Opgave 1 - Ligninger og reduktion (a + b) (a b) + b (a + b) = a 2 ab + ab b 2 + ab + b 2 = a 2 + ab Opgave 2 - Eksponentiel funktion 23 + 2x = 15 2x 2 = 8 x =

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Besvarelse af stx_081_matb 1. Opgave 2. Opgave 1 2. Ib Michelsen, 2z Side B_081. Reducer + + = + + = Værdien af

Besvarelse af stx_081_matb 1. Opgave 2. Opgave 1 2. Ib Michelsen, 2z Side B_081. Reducer + + = + + = Værdien af Ib Michelsen, z Side 1 7-05-01 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 Besvarelse af stx_081_matb 1 Opgave 1 Reducer ( x + h) h( h + x) ( x h) h( h x) + + = x h xh h h x x + + = Værdien

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2014. 22. maj 2014. 22. maj 2014: Delprøven UDEN hjælpemidler

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2014. 22. maj 2014. 22. maj 2014: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 014 f x x 4x 6. maj 014. maj 014: Delprøven UDEN hjælpemidler Koordinatsættet til parablens toppunkt bestemmes ved først at udregne diskriminanten for

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 1 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 01

Læs mere

Opgave 1 - Lineær Funktioner. Opgave 2 - Funktioner. Opgave 3 - Tredjegradsligning

Opgave 1 - Lineær Funktioner. Opgave 2 - Funktioner. Opgave 3 - Tredjegradsligning Sh*maa03 1508 Matematik B->A, STX Anders Jørgensen, delprøve 1 - Uden hjælpemidler Følgende opgaver er regnet i hånden, hvorefter de er skrevet ind på PC. Opgave 1 - Lineær Funktioner Vi ved, at år 2001

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2011 18. maj 2011: Delprøven UDEN hjælpemidler

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2011 18. maj 2011: Delprøven UDEN hjælpemidler Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 011 18. maj 011: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: x x1 0 Dette er en andengradsligning, der kan løses enten ved diskriminantmetoden eller ved at finde to

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ( ) ( )

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ( ) ( ) Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 019 1. maj 019: Delprøven UDEN hjælpemidler 1. maj 019 opgave 1: Man kan godt benytte substitutionsmetoden, lige store koefficienters metode eller determinantmetoden,

Læs mere

Opgave 1 - uden hjælpemidler. Opgave 2 - uden hjælpemidler. Opgave 3 - uden hjælpemidler. Opgaven. a - Eksponentiel model. Opgaven

Opgave 1 - uden hjælpemidler. Opgave 2 - uden hjælpemidler. Opgave 3 - uden hjælpemidler. Opgaven. a - Eksponentiel model. Opgaven 2014-0522 1stx141-MAT-B - eksemplarisk besvarelse Bemærk, at i opgaverne uden hjælpemidler er Maple blot benyttet som tekstbehandling. Til eksamen skal besvarelsen laves med papir og blyant. Opgavetksten

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. stx133-mat/b-06122013

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. stx133-mat/b-06122013 Matematik B Studentereksamen stx133-mat/b-06122013 Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2018

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2018 Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2018 25. maj 2018: Delprøven UDEN hjælpemidler 2 Opgave 1: 2 2 12 0 Man kan løse andengradsligningen med diskriminantmetoden, men man kan også som her forkorte

Læs mere

Matematik B STX 18. maj 2017 Vejledende løsning De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler

Matematik B STX 18. maj 2017 Vejledende løsning   De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler ADVARSEL! Før du anvender løsningerne, så husk at læs betingelserne for løsningerne, som du kan finde på hjemmesiden. Indeholder: Matematik B, STX 18 maj Matematik B, STX 23 maj Matematik B, STX 15 august

Læs mere

Trekants- beregning for hf

Trekants- beregning for hf Trekants- beregning for hf C C 5 l 5 A 34 8 B 018 Karsten Juul Indhold 1. Vinkler... 1 1.1 Regler for vinkler.... 1. Omkreds, areal, højde....1 Omkreds..... Rektangel....3 Kvadrat....4 Højde....5 Højde-grundlinje-formel

Læs mere

Løsningsforslag Mat B August 2012

Løsningsforslag Mat B August 2012 Løsningsforslag Mat B August 2012 Opgave 1 (5 %) a) Løs uligheden: 2x + 11 x 1 Løsning: 2x + 11 x 1 2x x + 1 0 3x + 12 0 3x 12 Divideres begge sider med -3 (og husk at vende ulighedstegnet!) x 4 Opgave

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx13-mat/b-1408013 Onsdag den 14. august 013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Stx matematik B maj 2009

Stx matematik B maj 2009 Ib Michelsen Svar stxb maj 2009 1 Stx matematik B maj 2009 Opgave 1 Bestem f ' ( x), idet f (x )=2 x 3 +4 x 2 f ' ( x)=(2 x 3 +4 x 2 )'=(2 x 3 )'+(4 x 2 )'=2 ( x 3 )' +4 ( x 2 )'=2 3 x 3 1 +4 2 x 2 1 =6

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A-niveau 22. maj 2015 Delprøve 2. Løst af Anders Jørgensen og Saeid Jafari

Matematik A-niveau 22. maj 2015 Delprøve 2. Løst af Anders Jørgensen og Saeid Jafari Matematik A-niveau 22. maj 2015 Delprøve 2 Løst af Anders Jørgensen og Saeid Jafari Opgave 7 - Analytisk Plangeometri Delopgave a) Vi starter ud med at undersøge afstanden fra punktet P(5,4) til linjen

Læs mere

LØSNING TIL Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010 STX-B-niveau (Gul bog)

LØSNING TIL Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010 STX-B-niveau (Gul bog) Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD LØSNING TIL Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 00 STX-B-niveau (Gul bog).00: Da

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx131-MAT/B-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

Matematik A, STX. Vejledende eksamensopgaver

Matematik A, STX. Vejledende eksamensopgaver Matematik A, STX EKSAMENSOPGAVER Vejledende eksamensopgaver 2015 Løsninger HF A-NIVEAU AF SAEID Af JAFARI Anders J., Mark Af K. & Saeid J. Anders J., Mark K. & Saeid J. Kun delprøver 2 Kun delprøve 2,

Læs mere

Ang. skriftlig matematik B på hf

Ang. skriftlig matematik B på hf Peter Sørensen: 02-04-2012 Ang. skriftlig matematik B på hf Til skriftlig eksamen i matematik B på hf skal man ikke kunne hele pensum. Pensum til skriftlig eksamen kan defineres ved, at opgaverne i opgavehæftet

Læs mere

Velkommen til Flemmings store Maplekursus 1. lektion. Skift mellem tekst- og matematikmode

Velkommen til Flemmings store Maplekursus 1. lektion. Skift mellem tekst- og matematikmode Velkommen til Flemmings store Maplekursus 1. lektion. Skift mellem tekst- og matematikmode Man kan skifte mellem tekst- og matemamatikmode ved at trykke på F5. I øjeblikket er jeg i tekstmode.. 2. lektion.

Læs mere

Matematik A STX 18. maj 2017 Vejledende løsning De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler

Matematik A STX 18. maj 2017 Vejledende løsning   De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler ADVARSEL! Før du anvender løsningerne, så husk at læs betingelserne for løsningerne, som du kan finde på hjemmesiden. Indeholder: Matematik A, STX 18 maj Matematik A, STX 23 maj Matematik A, STX 15 august

Læs mere

Løsningsforslag MatB Juni 2012

Løsningsforslag MatB Juni 2012 Løsningsforslag MatB Juni 2012 Opgave 1 (5 %) a) Isolér t i følgende udtryk: I = I 0 e k t t = I = I 0 e k t I I 0 = e k t ln( I I 0 ) = k t ln(e) ln( I I 0 ) k = ln(i) ln(i 0) k Opgave 2 (5 %) En funktion

Læs mere

Løsningsforslag Mat B 10. februar 2012

Løsningsforslag Mat B 10. februar 2012 Løsningsforslag Mat B 10. februar 2012 Opgave 1 (5 %) En linje er givet ved: y = 3 4 x + 3 En trekant er afgrænset af linjen og koordinatakserne i første kvadrant. a) Beregn trekantens sider og areal.

Læs mere

Løsningsforslag MatB Juni 2013

Løsningsforslag MatB Juni 2013 Løsningsforslag MatB Juni 2013 Opgave 1 (5 %) Et andengradspolynomium er givet ved: f (x) = x 2 4x + 3 a) Bestem koordinatsættet til toppunktet for parablen givet ved grafen for f Løsning: a) f (x) = x

Læs mere

Løsning MatB - januar 2013

Løsning MatB - januar 2013 Løsning MatB - januar 2013 Opgave 1 (5%) a) Løs uligheden: 2 x > 5x 6. a) 2 x > 5x 6 2 + 6 > 5x + x 8 > 4x Divideres begge sider med 4 og uligheden vendes. Dvs. 8 4 < x x > 2 Løsningsmængden bliver L =]

Læs mere

navn: dato: fag: Matematik hold: 2dMa modtaget af: ark nr: 1 af i alt 12 ark

navn: dato: fag: Matematik hold: 2dMa modtaget af: ark nr: 1 af i alt 12 ark ark nr: af i alt ark Opgave En lineær funktion f opfylder at dens graf går gennem A(3,7) og B(9,5) Vi finder hældningen a af grafen a = y - y 5-7 8 = = = 3 x - x 9-3 6 Forskriften for f kan nu bestemmes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 16, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Eksempel på løsning af matematik A eksamenssæt 1STX161-MAT/A Matematik A, STX. Anders Jørgensen & Mark Kddafi

MATEMATIK A-NIVEAU. Eksempel på løsning af matematik A eksamenssæt 1STX161-MAT/A Matematik A, STX. Anders Jørgensen & Mark Kddafi MATEMATIK A-NIVEAU Eksempel på løsning af matematik A eksamenssæt 1STX161-MAT/A-24052016 Matematik A, STX 2016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik

Læs mere

Matematik B STX 18. maj 2017 Vejledende løsning De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler

Matematik B STX 18. maj 2017 Vejledende løsning  De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler ADVARSEL! Før du anvender løsningerne, så husk at læs betingelserne for løsningerne, som du kan finde på hjemmesiden. Indeholder: Matematik B, STX 18 maj Matematik B, STX 23 maj Matematik B, STX 15 august

Læs mere

MATEMATIK B-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010

MATEMATIK B-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010 MATEMATIK B-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010 2016 MATEMATIK B-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010 Dette

Læs mere

MATEMATIK B til A Vejledende løsning på eksamensopgaven fra 27 maj 2016 STX

MATEMATIK B til A Vejledende løsning på eksamensopgaven fra 27 maj 2016 STX MATEMATIK B til A Vejledende løsning på eksamensopgaven fra 27 maj 2016 STX Anders Jørgensen & Mark Kddafi 2016 matematikhfsvar.page.tl 8. august 2016 15. august 2016 Anders Jørgensen & Mark Kddafi MATEMATIK

Læs mere

a) For at bestemme a og b i y=ax+b defineres to lister med data fra opgaven År d 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

a) For at bestemme a og b i y=ax+b defineres to lister med data fra opgaven År d 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Eksemplarisk løsning af eksamensopgave Nedenstående opgaver er delprøven med hjælpemidler fra Matematik B eksamen d. 22 maj 2014 restart with Gym : Opgave 7 a) For at bestemme a og b i y=ax+b defineres

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ny ordning

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ny ordning Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ny ordning Opgave 1: r ( t) Q( 7,8) 21. maj 2019: Delprøven UDEN hjælpemidler 2t + 1 = 2 t 1 a) Funktionsværdien bestemmes ved indsættelse af t-værdien: 2

Læs mere

Matematik B. Anders Jørgensen

Matematik B. Anders Jørgensen Matematik B Anders Jørgensen Løste opgaver: Juni 2015 Dette opgavesæt er givet til FriViden Dette opgavesæt blev lavet til en terminsprøve d. 7. april af Anders Jørgensen, VUC Vestsjælland Syd Karakteren

Læs mere

Løsningsvejledning til eksamenssæt fra januar 2008 udarbejdet af René Aagaard Larsen i Maple

Løsningsvejledning til eksamenssæt fra januar 2008 udarbejdet af René Aagaard Larsen i Maple Løsningsvejledning til eksamenssæt fra januar 2008 udarbejdet af René Aagaard Larsen i Maple Opgave 1 1a - Parallelle linjer En linje l går gennem punktet og er parallel med linjen m der er givet ved:

Læs mere

(3 ;3 ) (2 ;0 ) f(x)=3 *x-6 -1 1 2 3 4 5 6. Serie 1 Serie 2

(3 ;3 ) (2 ;0 ) f(x)=3 *x-6 -1 1 2 3 4 5 6. Serie 1 Serie 2 MAT B GSK august 008 delprøven uden hjælpemidler Opg Grafen for en funktion f er en ret linje, med hældningskoefficienten 3 og skærer -aksen i punktet P(;0). a) Bestem en forskrift for funktionen f. Svar

Læs mere

Løsningsforslag MatB Juni 2014

Løsningsforslag MatB Juni 2014 Løsningsforslag MatB Juni 2014 Opgave 1 (5 %) a) Bestem en ligning for den rette linje l, der indeholder punkterne P( 2,4) og Q(4, 1) Løsning: Da de to punkter er givet kan vi beregne hældningen på følgende

Læs mere

Nspire opskrifter (Ma)

Nspire opskrifter (Ma) Nspire opskrifter (Ma) 18. maj 2018 1. Funktioner 1.1 Definér funktion 1.2 Bestem funktionsværdi 1.3 Tegn graf for funktion 1.4 Udfør regression 1.5 Find skæringspunkter mellem to grafer 2. Ligninger 2.1

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-1stx131-mat/b-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A August 2016 Delprøve 1

Matematik A August 2016 Delprøve 1 Anvendelse af løsningerne læses på hjemmesiden www.matematikhfsvar.page.tl Sættet løses med begrænset tekst og konklusion. Formålet er jo, at man kan se metoden, og ikke skrive af! Opgave 1 - Vektorer,

Læs mere

Matematik B-niveau STX 7. december 2012 Delprøve 1

Matematik B-niveau STX 7. december 2012 Delprøve 1 Matematik B-niveau STX 7. december 2012 Delprøve 1 Opgave 1 Af trekanterne ABC og DEF ses ABC med b = 6 og c = 10. Der bestemmes for a. Tallene indsættes Så sidelængden er regnet til 8. For at bestemme

Læs mere

Matematik A STX december 2016 vejl. løsning Gratis anvendelse - læs betingelser!

Matematik A STX december 2016 vejl. løsning  Gratis anvendelse - læs betingelser! Matematik A STX december 2016 vejl. løsning www.matematikhfsvar.page.tl Gratis anvendelse - læs betingelser! Opgave 1 Lineær funktion. Oplysningerne findes i opgaven. Delprøve 1: Forskrift Opgave 2 Da

Læs mere

Funktioner. 3. del Karsten Juul

Funktioner. 3. del Karsten Juul Funktioner 3. del 019 Karsten Juul Funktioner 3. del, 019 Karsten Juul 1/9-019 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes i undervisningen hvis læreren

Læs mere

Louise F Jensen MATEMATIK. VUC Roskilde

Louise F Jensen MATEMATIK. VUC Roskilde Louise F Jensen VUC Roskilde 1 INDHOLD Potensregneregler... 2 Kvadratrod... 3 Algebra... 3 Ligninger... 3 Ulighedstegn i ligning... 4 Brøker... 4 Procent... 5 Indextal... 6 Rentesregning... 6 Geometri...

Læs mere

Matematik A eksamen 14. august Delprøve 1

Matematik A eksamen 14. august Delprøve 1 Matematik A eksamen 14. august 2014 www.matematikhfsvar.page.tl Delprøve 1 Info: I denne eksamensopgave anvendes der punktum som decimaltal istedet for komma. Eks. 3.14 istedet for 3,14 Opgave 1 - Andengradsligning

Læs mere

Blandede opgaver x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

Blandede opgaver x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Blandede opgaver -klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Maj 09 ; Michael Szymanski ; mz@ghg.dk Indholdsfortegnelse Blandede opgaver... Årsprøve. 09... 9 Årsprøve. 08... Årsprøve. 07... Årsprøve. 06... 5

Læs mere

Matematik c - eksamen

Matematik c - eksamen Eksamensnummer: 101364 - Fjernkursist side 1 af 13 Matematik c - eksamen Opgave 1) a) Jeg får af vide, at et par har vundet i Lotto og ønsker at sætte 100.000 kr. ind på en opsparingskonto. I Bank A kan

Læs mere

Delprøve 1 UDEN hjælpemidler Opgave 1 Der er givet to trekanter, da begge er ensvinklet, da er forstørrelsesfaktoren

Delprøve 1 UDEN hjælpemidler Opgave 1 Der er givet to trekanter, da begge er ensvinklet, da er forstørrelsesfaktoren Matematik B, 5 december 2014 Løses af www.matematikhfsvar.page.tl NB: Når du læser løsningerne, så satser vi på du selv sidder med sættet. Figurer mv. bliver ikke indsat. Delprøve 1 UDEN hjælpemidler Opgave

Læs mere

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport)

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) Side 1 af 7 (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) TREKANTER Indledning Vi har valgt at bruge denne projektrapport til at udarbejde en oversigt over det mest grundlæggende materiale

Læs mere

DELPRØVE 1. Maj 2008,2009,2010,2012 og 2015

DELPRØVE 1. Maj 2008,2009,2010,2012 og 2015 DELPRØVE 1 Maj 2008,2009,2010,2012 og 2015 DELPRØVE 1, maj 2008 Følgende opgaver i delprøve 1 er løst i hånden, hvorefter det er skrevet ind i Word, så det er lettere at læse og evt. kommentere på udregningerne.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet frs101-matn/a-605010 Onsdag den 6 maj 010 kl 0900-1400 Opgavesættet er delt i to dele Delprøve 1: timer med autoriseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: 333247 2015 Anders Jørgensen, Mark Kddafi, David Jensen, Kourosh Abady og Nikolaj Eriksen 1. Indledning I dette projekt, vil man kunne se definitioner

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 1stx131-MAT/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Eksempler på problemløsning med differentialregning

Eksempler på problemløsning med differentialregning Eksempler på problemløsning med differentialregning 004 Karsten Juul Opgave 1: Monotoniforhold = 1+, x 3 3 x Bestem monotoniforholdene for f Besvarelse af opgave 1 Først differentierer vi f : (3 x) (3

Læs mere

Løsningsvejledning til eksamenssæt fra juni 2008 udarbejdet af René Aagaard Larsen i Maple

Løsningsvejledning til eksamenssæt fra juni 2008 udarbejdet af René Aagaard Larsen i Maple Løsningsvejledning til eksamenssæt fra juni 2008 udarbejdet af René Aagaard Larsen i Maple Opgave 1 1a - Reducering Reducér følgende udtryk: Vi ganger dividerer med i både nævner og begge led i tælleren:

Læs mere

Stx matematik B december 2007. Delprøven med hjælpemidler

Stx matematik B december 2007. Delprøven med hjælpemidler Stx matematik B december 2007 Delprøven med hjælpemidler En besvarelse af Ib Michelsen Ikast 2012 Delprøven med hjælpemidler Opgave 6 P=0,087 d +1,113 er en funktion, der beskriver sammenhængen mellem

Læs mere

TERMINSPRØVE APRIL u Ma MATEMATIK. onsdag den 11. april Kl

TERMINSPRØVE APRIL u Ma MATEMATIK. onsdag den 11. april Kl TERMINSPRØVE APRIL 2018 2u Ma MATEMATIK onsdag den 11. april 2018 Kl. 09.00 13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven med hjælpemidler

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-2stx131-mat/b-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

GUX. Matematik Niveau B. Prøveform b

GUX. Matematik Niveau B. Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b August 014 GUX matematik B august 014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Løsninger til Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010 STX A-niveau (Rød bog)

Løsninger til Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2010 STX A-niveau (Rød bog) Løsninger til Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik STX A-niveau (Rød bog).: C(,-) r = Cirklens ligning er: y Koordinatsystemets andenakse har =, og det bruges til at finde

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 3 Ligninger & formler 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

Eksamensspørgsma l Mat B

Eksamensspørgsma l Mat B Eksamensspørgsma l Mat B 1. Lineære funktioner og tangentligningen Gør rede for de lineære funktioner og deres grafiske billeder, herunder betydning og bestemmelse af de konstanter, som indgår i regneforskriften.

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf 2017 Karsten Juul Procent 1. Procenter på en ny måde... 1 2. Bestem procentvis ændring... 2 3. Bestem begyndelsesværdi... 2 4. Bestem slutværdi... 3 5. Vækstrate...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Susanne Holmelund

Læs mere

Løsningsforslag 27. januar 2011

Løsningsforslag 27. januar 2011 Løsningsforslag 27. januar 2011 Opgave 1 (5%) Isolér t i udtrykket: 3x + 4 = 2x + t t 3x + 4 = 2x + t t og t 0 t(3x + 4) = 2x + t 3tx + 4t t = 2x t(3x + 4 1) = 2x t = 2x 3x + 3 og G = R\{-1} Opgave 2 (5%)

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2stx131-MATn/A-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret

Læs mere

Blandede opgaver x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

Blandede opgaver x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Blandede opgaver -klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Marts 09 ; Michael Szymanski ; mz@ghg.dk Indholdsfortegnelse Blandede opgaver... Årsprøve. 08... 7 Årsprøve. 07... 9 Årsprøve. 06... Årsprøve. 04...

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse Side 1 Vejledende besvarelse 1. Skitse af et andengradspolynomium Da a>0 og da parablen går gennem (3,-1) skal f(3)=-1. Begge dele er opfyldt, hvis f (x )=x 2 10, hvor en skitse ses her: Da grafen skærer

Læs mere

PeterSørensen.dk : Differentiation

PeterSørensen.dk : Differentiation PeterSørensen.dk : Differentiation Betydningen af ordet differentialkvotient...2 Sekant...2 Differentiable funktioner...3 Bestemmelse af differentialkvotient i praksis ved opgaveløsning...3 Regneregler:...3

Læs mere

Geometri, (E-opgaver 9d)

Geometri, (E-opgaver 9d) Geometri, (E-opgaver 9d) GEOMETRI, (E-OPGAVER 9D)... 1 Vinkler... 1 Trekanter... 2 Ensvinklede trekanter... 2 Retvinklede trekanter... 3 Pythagoras sætning... 3 Sinus, Cosinus og Tangens... 4 Vilkårlige

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Onsdag den 7. december 2016 kl stx163-mat/b

Matematik B. Studentereksamen. Onsdag den 7. december 2016 kl stx163-mat/b Matematik B Studentereksamen stx163-mat/b-07122016 Onsdag den 7. december 2016 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B1. Mike Auerbach. c h A H

Matematik B1. Mike Auerbach. c h A H Matematik B1 Mike Auerbach B c h a A b x H x C Matematik B1 2. udgave, 2015 Disse noter er skrevet til matematikundervisning på stx og kan frit anvendes til ikke-kommercielle formål. Noterne er skrevet

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B Matematik B Studentereksamen 2stx141-MAT/B-27052014 Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU-Net

MATEMATIK A-NIVEAU-Net STUDENTEREKSAMEN MAJ AUGUST 2007 2011 MATEMATIK A-NIVEAU-Net torsdag 11. august 2011 Kl. 09.00 14.00 frs112-matn/a-11082011 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret formelsamling

Læs mere

Løsningsforslag MatB Jan 2011

Løsningsforslag MatB Jan 2011 Løsningsforslag MatB Jan 2011 Opgave 1 (5 %) Funktionen f er givet ved forskriften f (x) = ln(x 2) + x 2. a) Bestem definitionsmængden for f. b) Beregn f (x). Løsning: a) f (x) = ln(x 2) + x 2 Da den naturlige

Læs mere

MATEMATIK B-NIVEAU STX081-MAB

MATEMATIK B-NIVEAU STX081-MAB MATEMATIK B-NIVEAU STX081-MAB Delprøven uden hjælpemidler Opgave 1 Indsættes h = 2 og x = i (x + h) 2 h(h + 2x), så fås (x + h) 2 h(h + 2x) = ( + 2) 2 2(2 + 2 ) = 5 2 2 8 = 25 16 = 9 Hvis man i stedet

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2012

MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2012 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2012 2016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2012 Dette

Læs mere