Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk

2 Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

3 1 Indledning Målgruppe Ændringer på Optagelse.dk i Forskellige typer af 10. klasses udbud ningsfelt Folkeskoler Rettigheden Opretter Oprettelse og redigering af udbud på en kommunal 10. klasses skole Klar til godkendelse Overførsel fra udbudsadministrationssiden Overførsel fra udbudssiden Frie skoler Rettigheden Opretter Oprettelse og redigering af 10. klasses udbud på de frie skoler Klar til godkendelse Overførsel fra udbudsadministrationssiden Overførsel fra udbudssiden UNI C,

4

5 1 Denne vejledning gennemgår oprettelse af 10. klasses udbud på Optagelse.dk. Hvert år mellem uge 43 og den 30. november skal skolerne klargøre og indberette de 10. klasses udbud, som de udbyder. 1.1 Vejledningen henvender sig til administrative medarbejdere, der skal oprette og vedligeholde skolens 10. klasses udbud på Optagelse.dk. Vejledningen er opdelt i to afsnit. Nedenfor kan du se, hvilke afsnit du bør læse. Målgruppe Rolle Relevante afsnit Opretter folkeskole Oprette skolens 10. klasses udbud i Optagelse.dk Folkeskoler Opretter frie skole Oprette skolens 10. klasses udbud i Optagelse.dk Frie skoler 1.2 Nedenfor er en række ændringer i forbindelse med oprettelse af 10. klasses udbud i Det er ikke en udtømmende liste over nye ting, men de ting, der er relevante for 10. klasses udbud Forskellige typer af 10. klasses udbud Der er forskellige typer af 10. klasses udbud. Du kan læse mere i oversigten over forskellige typer af 10. klasses udbud. Der er forskel på 10. klasse og 10. skoleår. En 10. klasse forbereder eleven til 10. klasses afgangseksamen. Et 10. skoleår leder ikke op til en 10. klasses afgangseksamen. Kun hvis skolen udbyder 10. klasse, skal skolen oprette et 10. klasses udbud på Optagelse.dk. 10. skoleår skal ikke oprettes som et 10. klasses udbud. 1.3 Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt ningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med funktionaliteten. UNI C,

6 2 Folkeskoler For at kunne oprette et 10. klasses udbud skal du være oprettet i Optagelse.dk og have rettigheden Opretter. Hvis du har spørgsmål til rettigheder, kan du kontakte skolens brugeradministrator. Eller du kan læse vejledningen om brugeroprettelse på en grundskole. 2.2 Alle skoler, der udbyder et 10. klasses udbud, skal hvert år senest den 30. november have gjort alle udbud til det kommende skoleår klar til offentliggørelse. trin 1 Login fra trin 2 I feltet Dine muligheder: Klik på Udbudsoplysninger. 6 UNI C,

7 2.2 Oprettelse og redigering af udbud på en kommunal 10. klasses skole Hvis du er tilknyttet flere skoler, skal du vælge den skole, du ønsker at oprette udbud på ude på forsiden. Det gør du ved at klikke på pil ned i venstre side. Så får du vist en liste over alle de skoler og eventuelle afdelinger, du har adgang til. Her er det en skole med tre afdelinger. trin 3 Fra menuen Vælg type: Klik på 10. klasse. trin 4 Siden Udbudsadministration Feltet Skoleår: Vælg det Skoleår, du ønsker at arbejde med UNI C,

8 2 Folkeskoler Hvis udbuddet for eksempel har studiestart den 8. august 2014, så skal udbuddet oprettes i skoleåret 2014/2015. Ansøgningsperioden kan så eksempelvis være til trin 5 Oprette nyt udbud: Klik på Tilføj 10. klasse udbud eller Redigere eksisterende udbud: Klik på navnet på det udbud (studieretning), der skal redigeres Når du opretter et 10. klasses udbud, kan du vælge, hvilken institution undervisningen foregår på. Det kommer for ansøger til at se ud som om, den foregår på den institution, du opretter udbuddet fra. Det vil sige den institution, der står øverst på siden Udbudsadministration. Det er ikke muligt at rette dette senere, så opretter du på forkert institution og det skal rettes, skal du starte forfra. Udbud, der har status Klar til godkendelse eller Godkendt til offentliggørelse, kan ikke redigeres. 8 UNI C,

9 2.2 Oprettelse og redigering af udbud på en kommunal 10. klasses skole trin 6 Siden Udbud indeholder to faneblade: 1. Fanen Udbud 2. Fanen Historik og noter. Fanen Udbud Du kan: oprette en ny studieretning redigere eksisterende studieretning I det følgende gennemgås redigeringssidens forskellige felter. Hvis skolen har mere end én 10. klasse studieretning, opretter du alle udbuddene som beskrevet. UNI C,

10 2 Folkeskoler trin 7 Tilstand Feltet Tilstand viser udbuddets tilstand. Udbud, der har tilstand Klar til godkendelse eller Godkendt til offentliggørelse, kan ikke redigeres. Kun udbud med tilstand Under redigering kan redigeres. trin 8 Studieretning I feltet Studieretning skal du navngive studieretningen. I eksemplet har vi kaldt vores studieretning for Natur og fritid. Studieretningen behøver ikke at have et navn, der minder om Natur og fritid. Mange vælger at kalde studieretningen for 10. klasse. Er du ved at redigere et udbud, vil der allerede stå et navn her. Nogle skoler har pladsbegrænsning, og eleverne skal have en aftale for at blive optaget. I de tilfælde sættes der et flueben ud for Udbuddet har et begrænset antal pladser. Hvis der er sat et flueben, bliver ansøgeren i ansøgningsøjeblikket gjort opmærksom på, at de skal have en aftale om optagelse. Funktionen bruges som regel kun af efterskoler og private skoler. Fluebenet udløser dette spørgsmål til ansøgeren: Anbefalingen er kun at bruge denne mulighed, hvis ansøger skal have en skriftlig aftale med skolen. Det kan for eksempel være efterskoler med venteliste. 10 UNI C,

11 2.2 Oprettelse og redigering af udbud på en kommunal 10. klasses skole trin 9 Tilbudsfag Kommunale 10. klasses skoler skal tilbyde alle tilbudsfag. Dansk, engelsk og matematik som tilbudsfag er supplerende undervisning i fagene på 10. klasses eller lavere niveau. trin 10 Andre fag De kommunale 10. klasses skoler skal ud over tilbudsfagene vælge at tilbyde mindst tre af de andre fag, der er angivet. 1 Ansøgere kan kun vælge mellem de markerede fag. Andre fag Marker de fag, som skolen vil udbyde 1 Dette er ifølge Bekendtgørelse af lov om folkeskolen. Du kan læse mere i bekendtgørelsen ( 19 d. kapitel 2a.) UNI C,

12 2 Folkeskoler Tilføje et fag under andre fag Hvis skolen ønsker at udbyde et fag, som ikke er på listen, kan du bruge tekstfeltet til at oprette faget. I nedenstående eksempel har vi allerede tilføjet Biologi og skal til at tilføje Geografi. Indtast navn på faget Klik på Tilføj Du kan slette et tilføjet fag: Klik på Fjern Ekstra felter Ekstra felter indeholder en liste af felter, som kan indsættes på skolens udbud. Felterne bliver kun vist for ansøgere, der er gået ud af skolen. Da næsten alle ansøgere til 10. klasse går i 9. klasse, er denne funktionalitet derfor ikke relevant for 10. klasses uddannelsesudbud. Hvis du alligevel er interesseret i, hvordan du opretter Ekstra felter, så kan du læse om denne funktionalitet i vejledningen til oprettelse af et uddannelsesudbud for Erhvervsuddannelserne. trin 11 Udbydende institution Her står, hvilken institution der udbyder udbuddet. Den vil altid være sat til den juridiske hovedinstitution. Det vil sige. opretter du dit udbud på en afdeling, vil der her stå hovedskolen. 12 UNI C,

13 2.2 Oprettelse og redigering af udbud på en kommunal 10. klasses skole trin 12 Ansøgningen sendes til Her angives, hvilken adresse der kommer til at stå, at ansøgningen skal sendes til, hvis den printes ud. Der kan kun vælges mellem de afdelinger, der eventuelt er tilknyttet samme skole. Den digitale ansøgning sendes til samme institutionsnummer på Optagelse.dk. trin 13 Ansøgningsperiode I feltet Fra: Angiv ansøgningsperiodens startdato I feltet Til: Angiv ansøgningsperiodens slutdato For at ændre datoen gøres følgende: Klik på kalenderen ud for datofeltet Vælg måned og år ved at klikke frem og tilbage Klik på den ønskede dato Alternativt kan du skrive datoen direkte ind på formen dd-mm-åååå trin 14 Studiestart I feltet Fra: Angiv uddannelsens startdato. UNI C,

14 2 Folkeskoler For at ændre datoen gøres følgende: Klik på kalenderen ud for datofeltet Vælg måned og år ved at klikke frem og tilbage Klik på den ønskede dato Alternativt kan du skrive datoen direkte ind på formen dd-mm-åååå trin 15 Ved nye udbud er ansøgningsperioden angivet til at være fra den til , og studiestartsperioden er angivet til Det er selvfølgelig muligt at rette på disse datoer, så de passer til skolen. Noter til historikken Feltet Noter til historikken er udelukkende til intern brug. Noterne kan ikke ses af ansøgeren. Du har adgang til udbuddets noter fra fanen Historik og noter. 14 UNI C,

15 2.2 Oprettelse og redigering af udbud på en kommunal 10. klasses skole trin 16 Bundmenu Når du opretter udbud, er ikke alle knapper aktive. Annullér: Annullerer din redigering og returnerer til siden Udbudsadministration. Gem: Gemmer indholdet på redigeringssiden og returner til siden Udbudsadministration. Vis: Viser redigeringssidens indhold, som ansøgerne vil se siden. Når du redigerer et udbud, er alle knapper aktiveret. Annullér: Annullerer din redigering og returnerer til siden Udbudsadministration. Gem: Gemmer indholdet på redigeringssiden og returnerer til siden Udbudsadministration. Klar til godkendelse: Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal det overføres til godkendelse. Når du har gemt udbuddet, kan du enten sende udbuddet til godkendelse fra redigeringssidens bundmenu eller fra siden Udbudsadministration (se nedenfor). Slet: Sletter indholdet på redigeringssiden. Inaktivér: Knappen Inaktiver gør udbuddet inaktivt. Vis: Viser redigeringssidens indhold, som ansøgerne vil se siden. Inaktivér Inaktivér bør kun benyttes, hvis det er et udbud, der udbydes engang imellem. For eksempel et udbud, der kun tilbydes hvert andet år. Har du et udbud, skolen ikke længere skal udbyde, er det bedre at slette udbuddet. Vis siden Vis redigeringssidens indhold, som ansøgerne vil se siden: UNI C,

16 2 Folkeskoler 2.3 For at en ansøger skal kunne søge et udbud, skal det offentliggøres. Det vil sige, når dit udbud er færdigt, skal du gøre det klar til offentliggørelse. Når du har færdiggjort dit udbud, skal du overføre det. Det vil sige gøre udbuddet klar til godkendelse Overførsel fra udbudsadministrationssiden trin 1 Siden Udbudsadministration Markér den eller de studieretninger, der skal godkendes Eller: Markér alle ved at sætte flueben i det øverste felt Klik på Klar til godkendelse trin 2 Når du har gjort udbuddet klar til godkendelse, kan du ikke længere redigere udbuddet. Nu er udbuddet i tilstanden Klar til godkendelse. Den endelige offentliggørelse sker af Undervisningsministeriet fra 30.november frem til primo januar. Nu er udbuddet godkendt, og ansøger kan søge det. Udbuddet kan ikke ses i uddannelsesoversigten, før det er Godkendt til offentliggørelse. Det betyder, at ansøgerne heller ikke kan se udbuddet, før det har tilstanden Godkendt til offentliggørelse. 16 UNI C,

17 2.3.2 Overførsel fra udbudssiden trin 1 Siden Udbud På fanen Udbud: Klik på Klar til godkendelse trin 2 Når du har gjort udbuddet klar til godkendelse, kan du ikke længere redigere udbuddet. Nu har udbuddet tilstanden klar til godkendelse. Den endelige offentliggørelse sker af Undervisningsministeriet fra 30. november frem til primo januar. Nu er udbuddet godkendt, og ansøger kan søge det. Udbuddet kan ikke ses i uddannelsesoversigten, før det er Godkendt til offentliggørelse. Det betyder, at ansøgerne heller ikke kan se udbuddet, før det har tilstanden Godkendt til offentliggørelse. UNI C,

18 3 Frie skoler For at kunne oprette et 10. klasses udbud skal du være oprettet i Optagelse.dk og have rettigheden Opretter. Hvis du har spørgsmål til rettigheder, kan du kontakte skolens brugeradministrator. Eller du kan læse vejledningen om brugeroprettelse på en grundskole. 3.2 Frie skoler omfatter: Friskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler. Du skal være opmærksom på, at det kun er 10. klasse, der skal oprettes, og ikke 10. skoleår. Du kan læse mere i oversigten over forskellige typer af 10.klasses udbud. Alle frie skoler, der udbyder et 10. klasses udbud, skal hvert år inden den 30. november have gjort alle udbud til det kommende skoleår klar til offentliggørelse. trin 1 Login fra trin 2 I feltet Dine muligheder: Klik på Udbudsoplysninger 18 UNI C,

19 3.2 Oprettelse og redigering af 10. klasses udbud på de frie skoler Hvis du er tilknyttet flere skoler, skal du vælge den skole, du ønsker at oprette udbud på ude på forsiden. Det gør du ved at klikke på pil ned i venstre side. Så får du vist en liste over alle de skoler og eventuelle afdelinger, du har adgang til. Her er det en skole med tre afdelinger. trin 3 Fra menuen Vælg type: Klik på 10. klasse trin 4 Siden Udbudsadministration Feltet Skoleår Markér skoleår for udbuddet UNI C,

20 3 Frie skoler Hvis udbuddet for eksempel har studiestart den 8. august 2014, så skal udbuddet oprettes i skoleåret 2014/2015. Ansøgningsperioden kan så eksempelvis være til trin 5 Oprette nyt udbud Klik på Tilføj 10. klasse udbud eller Redigere eksisterende udbud Klik på navnet på det udbud (studieretning), der skal redigeres Når du opretter et 10. klasses udbud, kan du vælge, hvilken institution undervisningen foregår på. Det kommer for ansøger til at se ud, som om den foregår på den institution, du opretter udbuddet fra. Det vil sige den institution, der står øverst på siden Udbudsadministration. Det er ikke muligt at rette dette senere, så opretter du på forkert institution, og det skal rettes, skal du starte forfra. Udbud, der har status Klar til godkendelse eller Godkendt til offentliggørelse, kan ikke redigeres. 20 UNI C,

21 3.2 Oprettelse og redigering af 10. klasses udbud på de frie skoler trin 6 Siden Udbud indeholder to faneblade: 1. Fanen Udbud 2. Fanen Historik og noter. Fanen Udbud Du kan: Oprette en ny studieretning Redigere eksisterende studieretning I det følgende gennemgås redigeringssidens forskellige felter. Hvis skolen har mere end én 10. klasse studieretning, opretter du alle udbuddene som beskrevet. UNI C,

22 3 Frie skoler trin 7 Tilstand Feltet Tilstand viser udbuddets tilstand. Udbud, der har tilstand Klar til godkendelse eller Godkendt til offentliggørelse, kan ikke redigeres. Kun udbud med tilstand Under redigering kan redigeres. trin 8 Studieretning I feltet Studieretning skal du navngive studieretningen. I eksemplet har vi kaldt vores studieretning for Idræt- & Friluftsliv. Studieretningen behøver ikke at have et navn, der minder om Idræt- & Friluftsliv. Mange vælger at kalde studieretningen for 10. klasse. Er du ved at redigere et udbud, vil der allerede stå et navn her. Nogle skoler har pladsbegrænsning, og eleverne skal have en aftale for at blive optaget. I de tilfælde sættes der et flueben ud for Udbuddet har et begrænset antal pladser. Hvis der er sat et flueben, bliver ansøgeren i ansøgningsøjeblikket gjort opmærksom på, at de skal have en aftale om optagelse. Funktionen bruges som regel kun af efterskoler og private skoler. Fluebenet udløser dette spørgsmål til ansøgeren: Anbefalingen er kun at bruge denne mulighed, hvis ansøger skal have en skriftlig aftale med skolen. Det kan for eksempel være efterskoler med venteliste. 22 UNI C,

23 3.2 Oprettelse og redigering af 10. klasses udbud på de frie skoler trin 9 Tilbudsfag Friskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler skal ikke nødvendigvis udbyde tilbudsfag, men kan vælge enten at udbyde alle tilbudsfagene eller ingen af tilbudsfagene. Hvis skolen ønsker at udbyde tilbudsfag: Sæt flueben ud for Tilbudsfag udbydes Hvis skolen fravælger tilbudsfagene, men alligevel ønsker at udbyde for eksempel Dansk, så kan skolen tilføje Dansk under Andre fag. trin 10 Tilbudsfag er ikke de fag, som skolen udbyder, og som alle elever skal have undervisning i. Det er kun, hvis I har ekstra frivillig undervisning i dette, at du skal markere, at I har tilbudsfagene. Andre fag Her kan du tilføje eventuelle andre fag, som skolen vil udbyde. Her skal du også tilføje fagene fra tilbudsfag, hvis skolen udbyder ekstra timer i nogle af fagene. Marker de fag, som skolen vil udbyde. UNI C,

24 3 Frie skoler Tilføje et fag under andre fag Hvis skolen ønsker at udbyde et fag, som ikke er på listen, kan du bruge fritekstfeltet til at oprette faget. I nedenstående eksempel har vi allerede tilføjet Biologi og skal til at tilføje Geografi. Indtast navn på faget Klik på Tilføj Du kan slette et tilføjet fag: Klik på Fjern Ekstra felter Ekstra felter indeholder en liste af felter, som kan indsættes på skolens udbud. Felterne bliver kun vist for ansøgere, der er gået ud af skolen. Da næsten alle ansøgere til 10. klasse går i 9. klasse, er denne funktionalitet derfor ikke relevant for 10. klasses uddannelsesudbud. Hvis du alligevel er interesseret i, hvordan du opretter Ekstra felter, kan du læse om denne funktionalitet i vejledningen til oprettelse af et uddannelsesudbud for Erhvervsuddannelserne. 24 UNI C,

25 3.2 Oprettelse og redigering af 10. klasses udbud på de frie skoler trin 11 Udbydende institution Her står, hvilken institution der udbyder udbuddet. Den vil altid være sat til den juridiske hovedinstitution. Det vil sige, opretter du dit udbud på en afdeling, vil der her stå hovedskolen. trin 12 Ansøgningen sendes til Her angives, hvilken adresse der kommer til at stå, at ansøgningen skal sendes til, hvis den printes ud. Den digitale ansøgning sendes til samme institutionsnummer på Optagelse.dk trin 13 Ansøgningsperiode I feltet Fra: Angiv ansøgningsperiodens startdato. I feltet Til: Angiv ansøgningsperiodens slutdato. For at ændre datoen gøres følgende: Klik på kalenderen ud for datofeltet Vælg måned og år ved at klikke frem og tilbage Klik på den ønskede dato Alternativt kan du skrive datoen direkte ind på formen dd-mm-åååå UNI C,

26 3 Frie skoler trin 14 Studiestart I feltet Fra: Angiv uddannelsens startdato For at ændre datoen gøres følgende: Klik på kalenderen ud for datofeltet Vælg måned og år ved at klikke frem og tilbage Klik på den ønskede dato Alternativt kan du skrive datoen direkte ind på formen dd-mm-åååå trin 15 Ved nye udbud er ansøgningsperioden angivet til at være fra den til , og studiestartsperioden er angivet til Det er selvfølgelig muligt at rette på disse datoer, så de passer til skolen. Noter til historikken Feltet Noter til historikken er udelukkende til intern brug. Noterne kan ikke ses af ansøgeren. Du har adgang til udbuddets noter fra fanen Historik og noter. 26 UNI C,

27 3.2 Oprettelse og redigering af 10. klasses udbud på de frie skoler trin 16 Bundmenu Når du opretter udbud, er ikke alle knapper aktive. Annullér: Annullerer din redigering og returnerer til siden Udbudsadministration. Gem: Gemmer indholdet på redigeringssiden og returnerer til siden Udbudsadministration. Vis: Viser redigeringssidens indhold, som ansøgerne vil se siden. Når du redigerer et udbud, er alle knapper aktiveret. Annullér: Annullerer din redigering og returnerer til siden Udbudsadministration. Gem: Gemmer indholdet på redigeringssiden og returnerer til siden Udbudsadministration. Klar til godkendelse: Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal det overføres til godkendelse. Når du har gemt udbuddet, kan du enten sende udbuddet til godkendelse fra redigeringssidens bundmenu eller fra siden Udbudsadministration (se nedenfor). Slet: Sletter indholdet på redigeringssiden. Inaktivér: Knappen Inaktiver gør udbuddet inaktivt. Vis: Viser redigeringssidens indhold, som ansøgerne vil se siden. Inaktivér Inaktivér bør kun benyttes, hvis det er et udbud, der udbydes en gang imellem. For eksempel et udbud, der kun tilbydes hvert andet år. Har du et udbud, skolen ikke længere skal udbyde, er det bedre at slette udbuddet. Vis siden Du kan med fordel arbejde med Vis i forbindelse med redigering af siden. UNI C,

28 3 Frie skoler 3.3 For at en ansøger skal kunne søge et udbud, skal det offentliggøres. Det vil sige, når dit udbud er færdigt, skal du gøre det klar til offentliggørelse. Når du har færdiggjort dit udbud, skal du overføre det. Det vil sige gøre udbuddet klar til godkendelse Overførsel fra udbudsadministrationssiden trin 3 Siden Udbudsadministration Markér den eller de studieretninger, der skal godkendes Eller: Markér alle ved at sætte flueben i det øverste felt Klik på Klar til godkendelse trin 4 Når du har gjort udbuddet klar til godkendelse, kan du ikke længere redigere udbuddet. Nu er udbuddet i tilstanden Klar til godkendelse. Den endelige offentliggørelse sker af Undervisningsministeriet fra 30. november frem til primo januar. Nu er udbuddet godkendt, og ansøger kan søge det. Udbuddet kan ikke ses i uddannelsesoversigten, før det er Godkendt til offentliggørelse. Det betyder, at ansøgerne heller ikke kan se udbuddet, før det har tilstanden Godkendt til offentliggørelse. 28 UNI C,

29 3.3 Klar til godkendelse Overførsel fra udbudssiden trin 3 Siden Udbud På fanen Udbud: Klik på Klar til godkendelse trin 4 Når du har gjort udbuddet klar til godkendelse, kan du ikke længere redigere udbuddet. Nu har udbuddet tilstanden klar til godkendelse. Den endelige offentliggørelse sker af Undervisningsministeriet fra 30. november frem til primo januar. Nu er udbuddet godkendt, og ansøger kan søge det. Udbuddet kan ikke ses i uddannelsesoversigten, før det er Godkendt til offentliggørelse. Det betyder, at ansøgerne heller ikke kan se udbuddet, før det har tilstanden Godkendt til offentliggørelse. UNI C,

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasseudbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Oprettelse af gymnasiale udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af gymnasiale udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Michael Lerskov Styrelsen

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Erhvervsuddannelserne Vejledning til oprettelse af udbud

Erhvervsuddannelserne Vejledning til oprettelse af udbud Erhvervsuddannelserne Vejledning til oprettelse af udbud Denne vejledning gennemgår brugen af det nye optagelse.dk for så vidt angår oprettelse af udbud af erhvervsuddannelser. Vejledningen er andet udkast

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

De videregående uddannelser

De videregående uddannelser De videregående uddannelser Denne vejledning gennemgår brugen af det nye optagelse.dk for de videregående uddannelser. Vejledningen er andet udkast og forslag til forbedringer modtages gerne. Kontaktpersoner

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Forfatter: Tobias Thisted Styrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UU-medarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011)

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011) Brugervejledning Testsystemet De nationale test Indledning Booking Version: 2-1 (oktober 2011) 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE TEST... 4 1.3 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Problemer med rettigheder tilknyttet medarbejder Hvis man lander på administrationssiden efter logi, skyldes det at man ikke har fået tilknyttet

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Indhold 1 Indledning... 4 1.1 ningsfelt... 4 2 Første login... 5 2.1 Ny bruger med

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse.

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Version: 3.0 Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning... 5 2 Adgang til

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette institutionsmedarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du

Læs mere

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på folkeskoler, friskoler og privatskoler. Generelt gælder det at statistikkerne

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Version 4 10.01.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 4 10.01.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 4 10.01.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2013/2014 1 Indholdsfortegnelse 2 Prøveforberedende undervisning i tysk/fransk... 3 3 Indberetning af standpunktskarakterer til Optagelse.dk...

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB.

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har søgt på en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST)

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Oprettet: 10. februar 2018 Version: 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1 Sitecore Foundry 4.0 Kalenderliste 19. november 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere