Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på"

Transkript

1 Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger i arbejdslivet. Danske virksomheder har brug for medarbejdere som forstår og kan agere i en digital sammenhæng. Desværre er der en stor og voksende mangel på både itspecialisterne såvel som andre medarbejdergrupper, der har en digital forståelse uden at være egentlig it-arbejdskraft. Et centralt problem er, at ssystemet slet ikke i tilstrækkelig omfang er fulgt med tiden og ikke giver de unge de digitale kompetencer, som efterspørges i arbejdslivet. Tværtimod viser denne analyse blandt andet, at: Rigtig mange danskere er ikke blevet klædt godt nok på af deres til arbejdsmarkedets forventninger om digitale kompetencer Hver tredje dansker mener ikke, at deres har klædt dem godt nok på med digitale færdigheder til arbejdsmarkedet, og samme andel føler det vil blive et problem at de mangler IT-kompetencer, hvis de skal søge et job inden for deres arbejdsområde. Disse konklusioner går igen, hvis man alene ser på de relativt nyuddannede/de unge. Det understreger at ssystemet ikke er godt nok tilpasset til de digitale behov på arbejdsmarkedet. Hver tiende beskæftigede vurderer, de har brug for stærkere digitale kompetencer for at kunne løse deres arbejdsopgaver ordentligt. Det er klart at denne kompetencemangel svækker produktivitet og vækstmuligheder i erhvervslivet. Uddannelserne giver os ikke nok digitale færdigheder Hver tredje dansker vurderer, at deres ikke har klædt dem godt nok på til arbejdsmarkedet med digitale kompetencer, jf. figur 1. Figur 1 Når du ser samlet på din generelt, vil du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på med digitale færdigheder mv. til arbejdsmarkedet? Ja 45% Nej 35% Ved ikke 20% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=3.018 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2017 # 10

2 Som noget helt naturligt lærer vi at regne og skrive i skolen. Vi har også taget højde for at verden, samfundet og arbejdslivet er blevet stadigt mere internationaliseret, så børn skal lære engelsk fra de små klasser. Men vi har slet ikke samme opmærksomhed omkring den digitale udvikling, selvom den digitale udvikling går meget hurtigt og rigtig mange jobs i stigende grad forudsætter en vis digital kompetence. Dansk Erhverv har gennemført en befolkningsundersøgelse blandt personer, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen i. Hensigten har været at afdække, hvorvidt danskerne oplever at de har eller mangler digitale kompetencer for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet, og se nærmere på hvor henne problemet er størst i forhold til sbaggrund mv. Som ovenfor vist i figur 1 var det altså hver tredje der ikke føler de er blevet klædt godt nok på med digitale færdigheder fra deres. Spørger man direkte til, om man vurderer det vil blive et problem at man mangler it-kompetencer, hvis man skal søge et job inden for ens arbejdsområde, er det 35 pct., der svarer bekræftende. Det er altså tydeligt, at det har betydelige konsekvenser at alt for mange ikke bliver klædt godt nok på med digitale færdigheder. Figur 2 Hvis du skulle søge et relevant job inden for dit felt, branche eller lignende, ville du så forvente at du havde nødvendige it-kompetencer, eller at det kunne blive et problem at du manglede nogle it-kompetencer? 47% 35% Hver tredje mener det kan blive et problem de mangler digitale kompetencer, hvis de skulle søge job 19% Ved ikke Jeg har de nødvendige ITkompetencer Det kunne blive et problem, at jeg mangler nogle it-kompetencer Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=3.018 Kompetencemangel skader produktiviteten Blandt personer i beskæftigelse er det hver tiende, som oplever, at de har brug for stærkere digitale kompetencer, hvis de skal kunne løse deres arbejdsopgaver ordentligt, jf. figur 3 nedenfor. Det svarer til omtrent en kvart mio. beskæftigede, der ikke føler de løser deres arbejdsopgaver godt nok, fordi de ikke har de nødvendige digitale kompetencer. Det kan man kalde et digitalt nødråb fra store dele af arbejdsmarkedet! Samtidig er det hver tredje i beskæftigede som vurderer, at de har stærkere digitale kompetencer, end de udnytter i deres nuværende job. I nogle tilfælde bliver ressourcer og talenter altså ikke udnyttet optimalt. DANSK ERHVERV 2

3 Figur 3 Når du ser på dit nuværende job, mener du så, at dine digitale kompetencer matcher de arbejdsopgaver, du har? 52% 31% 9% 8% Jeg har brug for stærkere digitale Mine arbejdsopgaver matcher de kompetencer, hvis jeg skal kunne digitale færdigheder, jeg har løse mine arbejdsopgaver ordentligt Mine digitale kompetencer er stærkere end hvad jeg udnytter i mit job Ved ikke Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=1.379 I den nedenstående tabel er det opridset, hvad der kendetegner de personer som føler de har behov for stærkere it-kompetencer for at kunne løse deres arbejdsopgaver ordentligt. Eksempelvis udgør personer med en grundskolebaggrund 19 pct. af alle beskæftigede i den samlede undersøgelse og 19 pct. blandt dem, som føler de har behov for stærkere itkompetencer. Med andre ord er denne gruppe hverken over- eller underrepræsenterede blandt personer, som ikke mener de løser deres opgaver ordentligt, fordi de mangler itfærdigheder. Der er generelt ikke store forskelle, dog er der en svag overrepræsentation af personer med lang og af ældre personer blandt dem, som føler de har brug for stærkere it-kompetencer for at løse deres arbejdsopgaver ordentligt. Tabel 1 Personer der har behov for stærkere it-kompetencer Alle Beskæftigede som føler behov for stærkere IT-kompetencer beskæftigede Uddannelsesbaggrund: Folkeskole 19% 19% Uddannelsesbaggrund: Erhvervs 39% 35% Uddannelsesbaggrund: Gymnasial 7% 5% Uddannelsesbaggrund: Kort 5% 7% Uddannelsesbaggrund: Mellemlang 17% 18% Uddannelsesbaggrund: Lang 12% 17% år 15% 4% år 24% 24% år 24% 26% år 29% 34% år 7% 10% 70 år eller ældre 1% 1% Privat ansat 67% 66% Offentligt ansat 33% 34% Husstandsindkomst: Mindre end kr. 3% 6% Husstandsindkomst: kr. 26% 28% Husstandsindkomst: kr. 26% 31% Husstandsindkomst: kr. 24% 15% Husstandsindkomst: Mere end kr. 20% 20% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=1.379 (personer i beskæftigede) / 140 (beskæftigede som mangler it-færdigheder for at kunne løse deres arbejdsopgaver ordentligt) DANSK ERHVERV 3

4 Digital udfordring på alle sniveauer Digitaliseringen berører alle eller i hvert fald store dele af samfundet og arbejdslivet. Det er med andre ord ikke sådan, at det alene er fx kontorarbejdspladser, der berøres, sådan som der måske har været en tendens til under halvfemsernes digitaliseringsbølge. Tværtimod viser analysen, at det på tværs af sbaggrunde er en relativt høj andel, som ikke blev klædt godt nok på under deres sforløb. Det er især ufaglærte med folkeskolebaggrund, som føler de mangler digitale kompetencer, men også mange med sbaggrund er ikke klædt godt nok på. Der er med andre ord tale om et generelt problem, snarere end et problem for bestemte faggrupper eller bestemte r. I alle sgrupper Figur 4 Når du ser samlet på din generelt, vil du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på med digitale færdigheder mv. til arbejdsmarkedet? Andel som svarer nej fordelt på sbaggrund er det mange, som ikke er blevet klædt godt nok på med digitale færdigheder 42% 33% 27% 30% 33% 35% Folkeskole Erhvervsskole Gymnasiel Kort Mellemlang Lang Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=3.018 Det er nyttigt i denne sammenhæng ikke blot at se på folks generelt, men også at bede svarpersonerne forholde sig til den seneste, de har taget. Derved er det muligt at evaluere det konkrete sområde, snarere end et samlet sforløb, der typisk spænder over en årig periode. Den nedenstående figur viser andelen af personer, der oplever at den seneste de har taget ikke klædte dem godt nok på med de digitale færdigheder, de bagefter ville få brug for i en arbejdssammenhæng. Som det ses er det inden for alle sforløb mange, der oplever at man ikke i tilstrækkelig grad fik givet de studerende de nødvendige digitale kompetencer. DANSK ERHVERV 4

5 Figur 5 Når du ser samlet på den seneste du har taget (ikke efter ved siden af normalt arbejde), vil du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på med de relevante digitale færdigheder mv., du efterfølgende ville få brug for i en arbejdssammenhæng? Andel som svarer nej fordelt på sbaggrund fordelt på 42% 38% 31% 36% 42% 44% Folkeskole Erhvervsskole Gymnasiel Kort Mellemlang Lang Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=3.018 Resultatet understreger, at der er behov for et digitalt løft i hele ssystemet, snarere end at der er tale om et problem for bestemte r eller faggrupper selvom der naturligvis er forskel på, hvilke løsninger og hvilke behov der er tale om fra til, og hvor alvorlige konsekvenserne vil den mangelfulde digitale opmærksomhed vil være fra faggruppe til faggruppe. Andelen, som ligefrem vurderer at det vil blive et problem at de mangler digitale færdigheder, hvis de skal søge et job inden for deres arbejdsområde, er dog væsentligt højere jo kortere sbaggrund, man har, jf. figur 6 nedenfor. Med andre ord er der rigtig mange på tværs af sbaggrunde som ikke føler, at deres har klædt dem godt nok på med digitale kompetencer, men jo kortere sbaggrund man har, jo tydeligere mærker man konsekvensen i form af, at man ikke føler man har gode kort på hånden, hvis man skulle søge et nyt job. Figur 6 Hvis du skulle søge et relevant job inden for dit felt, branche eller lignende, ville du så forvente at du havde nødvendige it-kompetencer, eller at det kunne blive et problem at du manglede nogle it-kompetencer? Andel der svarer at det kunne blive et problem, fordelt på 44% 34% 34% 31% 26% 23% Folkeskole Erhvervsskole Gymnasiel Kort Mellemlang Lang Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=3.018 DANSK ERHVERV 5

6 Også de unge mangler digitale færdigheder De viste konklusioner tager udgangspunkt i hele befolkningen. Det er oplagt, at der kan være sket en del med ssystemet over tid, således at erfaringerne fra de ældre og midaldrende på arbejdsmarkedet er mindre relevante i forhold til at bedømme, hvorvidt ssystemet i dag er tidssvarende og tilstrækkeligt fokuseret på det digitale. Imidlertid viser vores resultater tydeligt, at de præcis samme konklusioner gør sig gældende, hvis man alene kigger på gruppen af relativt nyuddannede, dvs. personer i alderen år. Også inden for denne gruppe e der naturligvis tale om et tidsmæssigt spænd. En ufaglært 39 årig kan have været på arbejdsmarkedet i 20 år, mens en person med lang kan være helt nyuddannet som 25 årig. Derfor ser vi supplerende på aldersgruppen år. Selvom det i nogle tilfælde står lidt bedre til med de digitale færdigheder i denne gruppe går de samlede konklusioner dog igen: en alt for stor andel oplever, de ikke blev klædt godt nok på med digitale færdigheder. Ser man på de årige er det 33 pct., der ikke vurderer at deres klædte dem godt nok på med digitale færdigheder. Det er altså praktisk taget samme andel som for hele befolkningen (hvor det var 35 pct., jf. figur 1 ovenfor). Ser man tilsvarende på de årige er det 27 pct., altså lidt færre men ikke markant færre. Med andre ord er det tydeligt, at vurderingen også blandt de relativt nyuddannede er, at ssystemet ikke har tilstrækkelig fokus på digitale færdigheder og behov. Figur 7 Når du ser samlet på din generelt, vil du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på med digitale færdigheder mv. til arbejdsmarkedet? 56% 62% Også blandt yngre personer er der rigtig mange som ikke føler, at deres har klædt dem godt nok på med digitale færdigheder 33% 27% 11% 11% Ja Nej Ved ikke år år Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=588/211 Tilsvarende er det 23 pct. af de årige og 21 pct. af de årige, som mener det godt kunne blive et problem at de mangler it-færdigheder, hvis de skulle til at søge job. Det er noget færre end når man ser på hele befolkningen, hvor det var 35 pct. (jf. figur 2 ovenfor), men fortsat en bekymrende høj andel. Analysen demonstrerer altså med andre ord, at også de unge i alt for mange tilfælde ikke er klædt godt nok på med digitale DANSK ERHVERV 6

7 færdigheder, og at mange ikke er godt nok rustet til at få et job og fungere ud fra arbejdsmarkedets behov og forventninger. Figur 8 Hvis du skulle søge et relevant job inden for dit felt, branche eller lignende, ville du så forvente at du havde nødvendige IT-kompetencer, eller at det kunne blive et problem at du manglede nogle IT-kompetencer? 69% 71% Også blandt de relativt nyuddannede er det mange, som ikke er blevet klædt godt nok på og ikke har de nødvendige itkompetencer 23% 21% 9% 7% Jeg har de nødvendige ITkompetencer Det kunne blive et problem, at jeg mangler nogle IT-kompetencer år år Ved ikke Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=588/211 Ser man nærmere på de årige ud fra sbaggrund fremgår det, at det er en forholdsvis stor andel inden for alle sbaggrunde, som oplever at de ikke er blevet klædt godt nok på med digitale kompetencer. Det er dog især personer med grundskolebaggrund, som savner at få flere digitale færdigheder med fra deres. Datagrundlaget giver ikke mulighed for at se specifikt på de årige, men det lader altså til, at problemet går igen for de unge og relativt nyuddannede på alle strin. Problem med mangelfulde digitale kompetencer i alle sgrupper, men især blandt ufaglærte Figur 9 Når du ser samlet på din generelt, vil du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på med digitale færdigheder mv. til arbejdsmarkedet? Andel som svarer nej. Fordelt på sbaggrund 48% 27% 38% 29% 35% Folkeskole Erhvervsskole Gymnasiel Kort /mellemlang Lang Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=588 Anm.: Data er vist for aldersgruppen år DANSK ERHVERV 7

8 Den sammen konklusion gælder, hvis man alene ser på den seneste, de årige har taget. Som vist i figuren nedenfor er det mange inden for alle sbaggrunde, der oplever, at de ikke blev klædt godt nok på, men med en overvægt inden for personer, der har en grundskolebaggrund. Figur 10 Når du ser samlet på den seneste du har taget (ikke efter ved siden af normalt arbejde), vil du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på med de relevante digitale færdigheder mv., du efterfølgende ville få brug for i en arbejdssammenhæng? Andel som svarer nej. Fordelt på 59% 32% 42% 37% 41% Folkeskole Erhvervsskole Gymnasiel Kort /mellemlang Lang Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=588 Anm.: Data er vist for aldersgruppen år Alt i alt er det tydeligt, at både i befolkningen som helhed og blandt de yngre og relativt nyuddannede er foruroligende mange, som ikke føler deres klædte dem godt nok på med digitale færdigheder. Uddannelsessystemet er altså ikke gearet godt nok til at klargøre de unge til et stadigt mere digitalt arbejdsmarked. Det er et problem både for de unge selv, der risikerer at mangle de kompetencer der skal til for at få et job eller udnytte deres potentiale godt nok og derved kunne oppebære et højt lønniveau, og for erhvervslivet, som oplever stor og voksende mangel på personer med de rette digitale færdigheder på både specialist- og generalistniveau. Nogle forventer, at problemet med mangel på digitale kompetencer løser sig selv, i takt med at ældre erstattes af yngre på arbejdsmarkedet. Men de unge mangler også digitale færdigheder! Man støder mange steder på den opfattelse, at de digitale udfordringer er midlertidige, og at de vil blive løst i takt med at yngre og mere digitalt vante generationer træder ind på arbejdsmarkedet i stedet for de ældre og midaldrende generationer. Denne analyse viser meget tydeligt, at det er en illusion. De yngre mangler også digitale færdigheder og føler ikke, at de er blevet klædt godt nok på med digitale kompetencer fra ssystemet. Det skyldes flere forhold; blandt andet stiger de digitale krav og forventninger løbende, og det er vigtigt vi kan følge med. Mange unge er givetvis digitale forbrugere, men det bliver man ikke nødvendigvis en god digital arbejdskraft af. Det kræver en forståelse og færdigheder som går spadestikket dybere i forhold til det digitale område. DANSK ERHVERV 8

9 Dette blev bekræftet af en analyse fra Dansk Erhverv i foråret 2016, hvor vi sammenholdt besvarelser fra danske unge med unge fra en lang række andre lande som USA, Kina, Tyskland og Storbritannien. Svarpersonerne blev bedt om at angive hvor interesserede de var i at lære big data/dataanalyse, hvordan man bygger en mobiltelefon-app, og hvordan man programmerer/koder. I alle tilfælde var interessen i Danmark langt mindre end i alle andre lande, både i forskellige andre vestlige lande, USA og de fremvoksende økonomier som Indien og Kina. Det bekræftede samme konklusion, som vi har set ovenfor: danske unge er glade for at forbruge digitale teknologier, men det kniber mere med at komme dybere ned og få de konkrete digitale færdigheder og kompetencer, som erhvervslivet især efterspørger. Interessen for at tilegne sig konkrete digitale skaberkompetencer er langt mindre blandt danske unge end i andre dele af verden Tabel 2 Hvor interesseret er du i at lære eller udvikle de følgende teknologirelaterede kompetencer (andel som svarer meget / temmelig interesseret): Big data/dataanalyse Bygge en mobiltelefon-app Programmere/kode Danmark 30 pct. 34 pct. 34 pct. Frankrig 44 pct. 58 pct. 55 pct. Tyskland 45 pct. 48 pct. 48 pct. Australien 46 pct. 53 pct. 54 pct. Storbritannien 47 pct. 60 pct. 58 pct. USA 48 pct. 63 pct. 62 pct. Sydafrika 61 pct. 75 pct. 73 pct. Brasilien 63 pct. 75 pct. 74 pct. Kina 73 pct. 74 pct. 71 pct. Indien 73 pct. 80 pct. 81 pct. Kilde: Norstat for Dansk Erhverv 2016, n=408, sml. med Infosys Unge i alderen år Med udsigt til, at den digitale udvikling fortsætter med uformindsket styrke, er der en stor risiko for, at dette mismatch mellem de nyuddannedes færdigheder og erhvervslivets behov vil vokse fremover. Der er behov for tiltag, som retter op på dette og sikrer, at ssystemet får større fokus på at bibringe de unge digitale kompetencer. DANSK ERHVERV 9

10 OM DENNE UDGAVE Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på er 10 nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 19. marts. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på eller tlf Henvendelser angående digitalisering og it kan ske til Fagchef for It og digitalisering Janus Sandsgaard på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen, cheføkonom Steen Bocian, chefkonsulent Malthe Mikkel Munkøe, chefkonsulent Michael Bremerskov Jensen, økonom Jens Uhrskov Hjarsbech, økonom Jonas Spendrup Meyer, direktionssekretær Lotte Holmstrup NOTER i Data er indsamlet af Norstat i ultimo februar til primo marts 2017 via web-interviews. I alt er indsamlet besvarelser, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år+. For at sikre repræsentativitet er data vægtet på køn, alder, og region DANSK ERHVERV 10

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder,

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Uinteresserede jobansøgere er et stort problem for danske virksomheder Den danske økonomi buldrer fremad, og virksomhederne

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund 319.000 fuldtidsbeskæftigede afhængige af det indre marked Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet både

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

Her skabes arbejdspladserne

Her skabes arbejdspladserne Her skabes arbejdspladserne AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.POLIT RESUMÉ Siden arbejdsmarkedet vendte i 2013, er beskæftigelsen steget med knap 160.000 personer og beskæftigelsen er nu på samme niveau

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Høj dansk selskabsskat reducerer investeringerne i Danmark Et af de helt store problemer i dansk økonomi er, at der bliver

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen. 2017 var det sjette

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Her kan det blive det svært at hyre

Her kan det blive det svært at hyre Her kan det blive det svært at hyre AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Arbejdsmarkedet er strammet betydeligt til de seneste år, men der er store forskelle på tværs af landet. Vi har derfor

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Vækstkrise med beskæftigelsesfest noget går ikke op

Vækstkrise med beskæftigelsesfest noget går ikke op Vækstkrise med beskæftigelsesfest noget går ikke op AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Dansk økonomi har længe været i vækstmæssig krise. Trods den nærmest ikkeeksisterende vækst er beskæftigelsen

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Deleøkonomien fik sit folkelige gennembrud i 2016, og står foran et politisk gennembrud i 2017 med taxalovgivning og deleøkonomi-strategi

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler?

ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? ANALYSENOTAT Er danskerne klar til selvkørende biler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND De selvkørende biler er på vej, og flertallet er positive Hvad der for få år siden

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Selskabsskat på 19 pct. øger rådighedsbeløb med 2.500 kr. Det er ikke nødvendigvis den virksomhed, der indbetaler selskabsskatten

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Erhvervslivet forventer vækst

Erhvervslivet forventer vækst ANALYSE Erhvervslivet forventer vækst Resumé Dansk økonomi er i et opsving. Væksten de sidste tre år har i gennemsnit været på omkring 2 pct., og selvom det ser ud til, at væksten i år bliver lidt lavere,

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen ANALYSE Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen Resumé For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto,

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere