Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse"

Transkript

1 Marts 2011 Side 1 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse: 2. Indgangs- eller uddannelsesniveau: Praktiske oplysninger: Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætning Undervisningen på Pædagogisk Assistent Uddannelse PAU Skole- og praktikplan Praktikuddannelsen: Mål for praktik med operationelle mål NORMALOMRÅDET Vejledning til elevsamtaler Mål for praktik med operationelle mål SPECIALOMRÅDET Vejledning til elevsamtaler Bedømmelsesplan Grundfagsprøve Områdefagsprøve: Afsluttende prøve eksamensregler Samarbejde med virksomheder om afholdelse af prøver overgangsordninger... 18

2 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Marts 2011 Side 2 - skolens og lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted 2. Indgangs- eller uddannelsesniveau: 2.1 Praktiske oplysninger: Medarbejdere: Uddannelsesleder Dorte Winther Ellermann Sekretær Bente Kepp Uddannelsesvejleder Joan Høgstædt Larsen Praktikonsulent Lena M. Henriksen Der er knyttet følgende undervisere til PAU uddannelsen: Se skolens hjemmeside: Adresser: Undervisningen finder sted på Skovalleen 32, samt Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Pædagogisk Assistent Uddannelsen tager udgangspunkt i tematiseret tværfaglighed, eksemplarisk og problembaseret læring, samt ansvar for egen læring. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og temaer integreres informationsteknologien Udgangspunktet er den personlige uddannelsesplan, hvor eleven i samarbejde med kontaktlærer opstiller læringsmål for udvikling af elevens faglige, almene og personlige kompetencer. Der arbejdes med forskellige metoder i undervisningen: herunder tematiseret gruppearbejde, projektarbejde, læreroplæg, og problembaseret læring samt undervisning i værksteder. Yderligere bidrag til læringen: ekskursioner inden for fagområder med tilknytning til det pædagogiske arbejdsfelt samt supplerende praktik i udlandet. 2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætning Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer og særlige behov, valg af valgfag, valg af valgfri specialefag Under uddannelsen har eleven samtaler med kontaktlærer, der følger op på den personlige uddannelsesplan. Hvert praktikforløb afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Hvordan gennemføres elevens kompetencevurdering? Overordnet tages udgangspunkt i den indsendte ansøgning/uddannelsesplan og kommentarer fra evt. UU vejleder.

3 Marts 2011 Side 3 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse I uddannelsesplanen giver ansøgeren en præsentation af sig selv bl.a. styrker og svagheder på det faglige, sociale og personlige område. Ansøgeren har derudover præsenteret overvejelser mht. valg af uddannelse og erhverv samt hvilke afgangsprøver eleven vil aflægge eller præsenteret manglende overvejelser mht. til dette. Hvis der i uddannelsesplan står nævnt enten af ansøger selv eller af UU vejleder, at personen har brug for støtte præsenteres muligheden for at få en mentor under uddannelsesforløbet. Ligeledes kan det fremgå af samtalen så vejleder vil skønne at en støtte vil være en konstruktiv mulighed. 2.4 Undervisningen på Pædagogisk Assistent Uddannelse PAU Skoleperiode 1 B normalområdet PAU Praktik 1A Praktik 1B normalområdet Skoleperiode 2 specialområdet Praktik 2 specialområdet Skoleperiode 1 A normalområdet PAU Skoleperiode 3 specialområdet Valgfag 2 uger Supplerende praktik Valgfagfri specialefag 2 uger Avanceret niveau Områdefag: Pæd. 9 uger KA 9 uger Bev. og idræt 6 uger SU 5 uger Sprog. Komm. Psyk 7 uger Avanceret niveau Skoleperiode 4 Grundfag: DA 6 uger C SA 6 uger C Eng.2 uger E Pædagogisk assistent uddannelsen er en vekseluddannelse bestående af 54 ugers skoleundervisning og 52 ugers praktikuddannelse. Der indgår 3 skoleperioder, samt 3 praktikperioder (1 praktik inden for normalområdet, 1 praktik indenfor specialområdet samt 1 supplerende praktik). Uddannelsen varer 2 år og 9½ måned incl. grundforløb.

4 Marts 2011 Side 4 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsens formål: Uddannelsen til Pædagogisk assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktions-nedsættelse samt i borgerens eget hjem. 2. Kulturelle og aktiverende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 3. Fysisk udviklende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 4. Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 5. Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 6. Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, boog dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 2.5 Skole- og praktikplan Skolepraktikplan for pædagogisk assistentuddannelse SK 1A (6) P 1a F SK 1B (17) ## # F P 1b F F F SK 2 (11) F P 2 (18) special F SK 3 (16) # P3 (18) F F F F SK 4 (5) supplerende SK 1A (6) ## P1A F SK 1B (17) # P 1B SK 2 (12) ## F F F # F P 2 special SK 3 F F F SK 3 (15) F P 3 ( 18) supplerende SK 4 (5)F Teori Teori 2.6 Praktikuddannelsen: Praktikuddannelsen består af forløb, der skal give eleven forskellige og varierede erfaringer med forskellige målgrupper inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger for den pædagogiske assistentuddannelses områder. I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledning i tilknytning hertil integreres informationsteknologien, som kommunikations- og dokumentationsredskab.

5 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Marts 2011 Side Mål for praktik med operationelle mål NORMALOMRÅDET Vejledning til elevsamtaler I fl. Uddannelsesordningen for PAU uddannelsen af 30. Juni 2009 og 15. marts 2010: Praktikmål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. I hovedbek 1518 af 13/12/ : Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet. Ved afslutningen af en praktikperiode forud for en skoleperiode, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Bedømmelse : Godkendt eller Ikke godkendt Præstationsstandarder (taxonomier): Alle praktikperioder vurderes Godkendt eller Ikke godkendt i forhold til præstationsstandarderne (taxonomierne) Begynder, Rutineret og Avanceret, som de er beskrevet i hovedbekendtgørelsen 29 Begynder: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynder niveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne Avanceret: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

6 Marts 2011 Side 6 Mål for praktik 1 normalområdet. Begynderniveau X Rutineret X Avanceret Operationalisering af praktikmål Operationalisering af praktikmål Operationalisering af praktikmål Under vejledning I samarbejde med andre Alene eller i samarbejde Mål A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde Fx hjælp til personlig hygiejne. Bleskift, tørring, påmindelse om håndvask. Fx vurdere om barnet har brug for hjælp, og i hvilken grad, i forhold til personlig hygiejne for derefter at handle på det Fx selvstændigt hjælpe barnet, og stille krav til barnet omkring personlig hygiejne. Mål B. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne Fx deltage i samling. Det kan være at råbe børnenes navne op. Fx tage aktiv del i samlingen, delansvar. Indgå i medspil med kollegaerne. Fx stå selvstændigt for samlingen. Evt. med nye tiltag, som et tema, hvor andre kolleger også deltager. Mål C. tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde Fx se og forståbarnets og familiens eventuelle behov for hjælp. Fx anerkende barnets/familiens behov for hjælp og se de kompetencer der er brugbare i den givne situation. FX Sætte focus på om at barnet anvender sine kompetencer, og understøtte hvis der er behov for det. Focuspunkter i forhold til familien drøftes med vejleder Mål D. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, Fx motivere barnet og selv udvise engagement. Funderet i tryghed. Fx Motivere og stille krav om engagement hos barnet. Understøtte barnet. Være opmærksom på at skabe Fx Være bevidst omkring anerkendelse som tilgang til motivation. Efterfølgende at kunne reflektere og handle ud fra dette.

7 trygge rammer. Marts 2011 Side 7 Mål E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn, Fx deltage i en sprogstimulerende aktivitet, sammen med en kollega. Mål for praktik 1 normalområdet Fx tage delansvar for en sprogstimulerende aktivitet, begynde at lægge mærke til afvigelser i sprogudviklingen hos det enkelte barn. Fx selv forberede og gennemføre et sprogstimuleringsforløb. Og vurdere hvilke børn der har særlige behov på det sproglige område. Begynderniveau Rutineret Operationalisering af praktikmål X Operationalisering af praktikmål X Avanceret Operationalisering af praktikmål Mål F. planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov Fx deltage i et planlagt forløb omkring kost og motion. Fx tage delansvar i et på forhånd planlagt forløb omkring kost og motion, og selv byde ind med noget ekstra. Fx selv udfærdige et udkast til forældrene omkring kost og bevægelse, og planlægge samt gennemføre et forløb omkring kost og motion. Mål G. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt Fx se og forstå det aktuelle barns udvikling. Deltage i personalemøde, stuemøde m.m. Fx Italesætte egne observationer/oplevelser til kolleger i forhold til det enkelte barn. Fx Aktivt deltage i drøftelse om udviklingen hos det enkelte menneske Mål H. Indgå i samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper Fx synliggøre sin opstart i institutionen. Begynde at kæde børn og forældre sammen. Opfatte mønstre, rutiner og faglighed i samarbejde. Fx tage delansvar for forældrekontakt i hverdagen. Kunne kæde børn og forældre sammen, og huske deres navne. Stille spørgsmål Fx tage ansvar for dagligdagskontakt til forældre. Kende de fleste navne på både børn og forældre. kunne begrebssætte faglighed og

8 til pædagogik/etik og faglighed Marts 2011 Side 8 formidle det ved p-møde. Mål I. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, Fx forstå vigtigheden af hygiejne i institutionerne. Tage aktiv del i rutiner for hygiejne i hverdagen. Fx tage delansvar for fokus på hygiejne, som afvaskning af borde samt håndvask hos børnene mm. Fx kunne tage fuldt ansvar for hygiejnen er i orden, tage ansvar for rutiner for hygiejne i hverdagen. Mål J. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde, Fx forstå nødvendigheden af teknologiske hjælpemidler og dokumentation i institutionerne. se formidlingen mellem husene eller sektorer. Fx anvende teknologien i samarbejde med kollegaer til informationssøgning og stifte kendskab til eks. lærerplaner og dokumnetation generelt. Fx selvstændigt anvende teknologien til informationssøgning. Dokumentere en udvalgt aktivitet for institutionens øvrige brugere på en etisk og forsvarlig måde. Mål K. forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet. Fx forstå det pædagogiske arbejde, som en del af en større helhed. Tage aktiv del i dagligdagen. Fx se perspektiver i det pædagogiske arbejde. Forstå betydningen og vigtigheden af børnerelationer. Tage delansvar for dagligdagen, og forholde sig refleksivt til den. Fx Handle ud fra et samfundsfagligt perspektiv. Det være sig vilkår som rammer. Tage ansvar for dagligdagen og ændre procedurer ved eventuelle kritikpunkter. Mål L. planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne. Fx deltage aktivt i planlagte aktiviteter og pædagogiske tiltag Fx planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter og pædagogiske tiltag, i samarbejde med kollegaer. Fx planlægge og gennemføre samt evaluere aktiviteter og pædagogiske tiltag på egen hånd. efterregulere ved endt evaluering.

9 Mål M. Deltage i arbejdet med børnemiljø-vurderinger i dagtilbud for børn. Marts 2011 Side 9 Fx At sætte sig ind i hvad børnemiljøvurderinger er, og forstå vigtigheden deraf. Fx Overvære udarbejdelsen af en børnemiljøvurdering, Overvære et interview med et barn. Fx foretage en børnemiljøvurdering, Foretage et interview med et barn med en kollega som bisidder og efterfølgende reflektere. Mål N. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavsheds-, oplysnings-pligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt og dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål Fx blive introduceret i institutionens gældende procedurer og lovkrav, samt eventuelle særegne procedurer / retningslinjer Fx Fokusere på og sætte spørgsmålstegn ved gældende procedurer og lovkrav. Fx Handle ud fra gældende procedurer og lovkrav, samt særegne procedurer / retningslinjer. Mål O. Anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde. Fx eleven skal kunne observere, når der opstår konflikter i børnegruppen. Fx Eleven skal forholde sig til/handle i forhold til børnenes konflikter. Fx Eleven skal hjælpe børnene til at forstå konsekvensen af konflikten med hinanden. Eleven skal kunne løse konflikten med Italesættelse og empati. Mål P. Arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Fx se og forstå vigtigheden af et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Fx aktivt tage del i at der i institutionen er et godt arbejdsmiljø. Være opmærksom på sin egen tilgang til sine kollegaer. Fx tage ansvar for og reflektere over arbejdsmiljøet i institutionen. Reflektere over sin egen rolle, og komme med eventuelle handleforslag til forbedringer, både for sig selv og andre. 2.8 Mål for praktik med operationelle mål SPECIALOMRÅDET Vejledning til elevsamtaler I fl. Uddannelsesordningen for PAU uddannelsen af 9. Juli 2008: Praktikmål

10 Marts 2011 Side 10 Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. I hovedbek 1518 af 13/12/ : Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet. Ved afslutningen af en praktikperiode forud for en skoleperiode, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Bedømmelse : Godkendt eller Ikke godkendt Præstationsstandarder (taxonomier): Alle praktikperioder vurderes Godkendt eller Ikke godkendt i forhold til præstationsstandarderne (taxonomierne) Begynder, Rutineret og Avanceret, som de er beskrevet i hovedbekendtgørelsen 29 Begynder: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynder niveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne Avanceret: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Mål for praktik 2 specialområdet. Begynderniveau Operationalisering af praktikmål X Rutineret Operationalisering af praktikmål X Avanceret Operationalisering af praktikmål Mål A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde. Fx Elev, vejleder, borger er ude og handle ind. Vejleder introducerer elev i Fx Elev bliver bedt om at arbejde med en borger. Fx Elev tager selv initiativ til at handle

11 personlig hygiejne Eleven hjælper borger i personlig hygiejne under observation af vejleder Marts 2011 Side 11 Eleven klarer selv personlig hygiejne med borgeren MÅL B. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne. Fx Vejlederen introducerer eleven til den enkeltes borgers sproglige og sociale udvikling Fx Vejleder, elev, og borger laver fælles en aktivitet Fx Eleven igangsætter på eget initiativ en aktivitet sammen med en borger Mål C. tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde. Fx Lære den enkelte borger at kende og dennes funktionsniveau og sikre den enkeltes med- og selvbestemmelse Vejlederen er rollemodel Fx Eleven forsøger med støtte fra vejlederen at møde borgeren anerkendende, udvise empati, etisk samt moralsk korrekthed Fx Eleven udviser ved eget initiativ empati, anerkendelse, etik og moral overfor borgeren MÅL D. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, Fx Vejleder, elev og borger udarbejder en plan for hvordan borger kommer frem og tilbage til aktivitetshus (Ahus)/dagcenter Fx Eleven følger borgeren til A-huset så vedkommende er tryg ved ruten Fx Borgeren kan nu selv gå frem og tilbage til A-huset og eleven tjekker om borgeren er kommet frem Mål E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn. Fx Lære den enkeltes borgers sproglige udtryksform at kende. Vejleder fortæller om kommunikative processer og alternative kommunikationsformer. F.eks tegn til tale Fx Elev og vejleder igangsætter aktivitet alt efter borgers funktions og udviklingsniveau. F.eks. musik aktivitet, højtlæsning, vendespil, sanse- motorisk træning Fx Eleven tager selv initiativ til at igangsætte en aktivitet, der stemmer overens med den enkelte borgers aktivitetsniveau Mål F. Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private

12 aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov. Marts 2011 Side 12 Fx Vejleder og elev deltager sammen i et af institutionens sociale aktivitetstilbud. Eleven sættes ind i den enkeltes borgers funktionsniveau og betydningen af at møde borgeren anerkendende for bla. at sikre dennes med- og selvbestemmelse. Fx Eleven drøfter i samråd med vejleder mulig aktivitet med en borger Fx Eleven tager selv initiativ til en aktivitet og udfører denne alene med én eller flere borgere Mål G. Deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt. Fx Eleven deltager f. eks i et teammøde, infomøde eller temadag Fx Eleven stiller spørgsmålstegn til debatten og beslutningerne og spørger ind til den enkelte borger Fx Eleven deltager aktivt på teammøderne Mål H. Indgå i samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper. Fx Elev og vejleder deltager sammen i pårørende besøg eller i et pårørende arrangement i institutionen. Den enkelte borger hjælpes, støttes og vejledes i kontakten med pårørende og professionelle med respekt for den enkeltes meninger og holdninger og med borgerens selv- og medbestemmelse som udgangspunkt. Fx Elev indgår f. eks i dialogen med pårørende og eventuelle andre samarbejdspartnere. Fx Eleven tager selv initiativ til at kontakte pårørende, (her skal der tages hensyn til, hvad denne kontakt omhandler) f. eks at arrangere et besøg hos en pårørende Mål I. Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde. Fx Eleven og vejleder drøfter institutionens sundhedspolitik, kost og motion. Derudover fortæller vejleder eleven om, sikring af hygiejnen på institutionen. Fx Eleven og vejleder arrangerer fælles aktivitet f.eks. kost/motions aktivitet Fx Eleven igangsætter selv en kost/motions aktivitet Mål J. Anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde.

13 Fx Eleven introduceres i institutionens IT-system Fx Eleven afprøver med hjælp af vejleder brugen af IT-systemet Marts 2011 Side 13 Fx Eleven anvender ved egen hjælp ITsystemet. F. eks skrivning i dagbøger, læsning af skriftlige planer Mål K. Forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet. Fx Eleven introduceres af vejleder i institutionens målsætning og værdigrundlag samt servicelovens og dennes bestemmelser. Samt i borgerens livsbetingelser og trivsel i kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår. Fx Eleven drøfter med vejleder om institutionen lever op til målene Fx Eleven skal på egen hånd kunne reflektere over institutionens målsætning, værdigrundlag m.m. Mål L. Planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne. Fx Eleven og vejleder gennemgår de skriftlige planer og snakker om pæd. overvejelser/metoder. Og vejleder fortæller om den grundlæggende pædagogik, som er den anerkendende tilgang. Fx Elev og vejleder gennemfører aktivitet, hvor de sammen evaluere aktiviteten. Fx Eleven igangsætter selvstændig aktivitet, observere og evaluere og formulere dette på skrift Mål M. Deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn. % % % Mål N. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavsheds-, oplysnings-pligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt og dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål. Fx Vejleder sætter eleven ind i serviceloven og dennes bestemmelser. Desuden sættes eleven i ind i omsorgog magtcirkulæret, de økonomiske retningslinjer, tavshedspligtcirkulæret samt magtanvendelsescirkulæret. Ved praktikstart udleveres div. cirkulærer og gældende retningslinjer gældende for Fx Formularer udfyldes og underskrives -

14 området Marts 2011 Side 14 Mål O. Anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde. Fx Vejleder sætter eleven ind i den enkeltes borgers adfærd og udtryksform og i den enkeltes ritualer og diagnose. Det er vigtigt at drøfte alle konflikter med sin vejleder Situationsbestemt. Situationsbestemt. Mål P. Arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Fx Vejleder informerer eleven om arbejdspladsens arbejdsmiljø fysisk/psykisk samt sikkerhedsrepræsentantens rolle på arbejdspladsen Fx aktivt tage del i at der på arbejdspladsen er et godt arbejdsmiljø. Være opmærksom på sin egen tilgang til sine kollegaer Fx tage ansvar for og reflektere over arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Reflektere over sin egen rolle, og komme med eventuelle handleforslag til forbedringer, både for sig selv og andre Ved afslutningen af en praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. Der er tale om en vejledende standpunktsbedømmelse. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen Godkendt i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. 2.9 Bedømmelsesplan Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, kontaktlærer og praktikvejleder. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes sammen med eleven ved begyndelsen af uddannelsesforløbet og der er planlagt samtaler med kontaktlærer i følgende skoleperioder: Skoleperiode 1A Skoleperiode 1 B Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Skoleperiode 4

15 1. samtale Skoleperiode 1A 2. samtale Skoleperiode 1B 3. og 4. samtale Skoleperiode 1 B samt skoleperiode 2A 5.samtale Skoleperiode 2B Marts 2011 Side 15 Læring Personlig og faglige mål Faglighed Selvevaluering - forventninger - læringsstil - faglige og personlige læringsmål - faglige og personlige læringsmål - praktik - praktikkens forløb - personlig og faglig kompetence - faglige mål - standpunkt - eksamen - praktikkens forløb - fagindentitet - fremtiden 2.10 Grundfagsprøve Henvisning til BEK nr. 882 af 06/07/2007 :bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet udtrækker ét af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse 2.11 Områdefagsprøve: Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag. De øvrige områdefag afsluttes med standpunktsbedømmelse Mål for områdefagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for det udtrukne områdefag. Udtrækning af områdefag: Det udtrukne områdefag offentliggøres normalt til lærere og elever 4 uger før prøvens afholdelse. Prøvens form: prøven er mundtlig og individuel med udgangspunkt i det trukne hoved- og fokusområde. Hovedområder: Til det udtrukne områdefag er knyttet hovedområder. Faglærer/ -erne beskriver/definerer hovedområderne. Hvert hovedområde rummer et eller flere af fagets mål. Tilsammen dækker hovedområderne samtlige mål for faget. Antal af hovedområder kan variere fra prøve til prøve. Fokusområder: Til hvert hovedområde er knyttet et antal fokusområder. Fokusområderne indeholder materiale, der relaterer sig til hovedområderne. Antal af fokusområder er afhængig af antallet af elever, der skal altid være mindst 4 muligheder at vælge imellem for eksaminanden. Trækning af hovedområder og fokusområder en leder skal være tilstede Hovedområde og fokusområde trækkes samtidig. Hovedområde udleveres to hverdage før prøvens afholdelse Fokusområdet udleveres 1 hverdage før prøvens afholdelse (dvs. dagen efter lodtrækningen) Vejledning: Der afsættes i løbet af dagene til bearbejdning af hovedområde og fokusområde i alt 3 timers vejledning pr. eksamenshold.

16 Prøvens varighed: 20 minutter inkl.5 min votering og tilbagemelding Marts 2011 Side Afsluttende prøve For at eleven kan indstilles til afsluttende prøve kræves at: se BEK / Hvert områdefag skal være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst beståkarakteren 02 ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter -3 hvert valgfrit specialefag skal være bestået praktikerklæring for sidste praktikperiode skal være godkendt Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve. Eleven udarbejder individuelt eller i samarbejde med andre en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Grupperne kan max. bestå af tre elever. Prøven har til formål at dokumentere elevens tilegnelse af viden og færdigheder gennem skoleundervisning og praktikuddannelse som fagperson i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo - og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem med fokus på følgende områder: Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver. Kulturelle og aktiverende opgaver. Fysisk udviklende aktiviteter. Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Omsorgsrelaterede opgaver. koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver Kompetence mål I den afsluttende prøve skal eleven demonstrere forudsætninger for: At gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, selvstændigt og sammen med andre, udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og

17 Marts 2011 Side 17 anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Prøvens form: Prøven er individuel og mundtlig og tager udgangspunkt i et projekt, som eleven har udarbejdet alene eller sammen med andre elever. Prøvens forløb: Optakt til afsluttende projekt finder sted i skoleperiode 4. Eleverne vælger et emne indenfor normal- eller specialområdet. Eleverne vælger om de vil udarbejde projektet individuelt eller i gruppe valget er bindende og foretages i forbindelse med godkendelse af problemformuleringen. Problemformulering skal godkendes næste dag. Såfremt problemformuleringen ikke er godkendt, bortfalder gruppens/elevens eksamination. Der afsættes 7 dage til at arbejde med en selvvalgt problemstilling indenfor temaet Projektopgaven må have følgende omfang: Ved 1 elev maks. 8 A4 sider Ved 2 elever maks. 10 A4 sider Ved 3 elever maks. 12 A4 sider Projektet udarbejdes i henhold til skolens tekniske retningslinjer. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med. se tekniske retningslinier på skolens hjemmeside Projektet afleveres i 3 eksemplarer senest 7 dage før prøven inden kl Såfremt projektet ikke er afleveret rettidigt, kan eleven/gruppen ikke indstilles til prøve. Elev(er) og vejleder aftaler selv vejledningsforløbet. Prøvens varighed: 30 minutter inkl. votering og tilbagemelding. Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen BEK nr 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Eleven kan ikke overvære voteringen mellem eksaminator og censor. Såfremt eleven ikke opnår mindst karakteren 02, aftales nyt prøveforløb med skolens ledelse. Bestået prøve kan ikke tages om. Eleven udarbejder et nyt projekt. Eksaminator: Projektvejleder, der er underviser på PAU uddannelsen. Censor: Udpeges af skolen og er en person med en relevant, faglig baggrund eksamensregler Gennemførelsen af prøver i grundfag, områdefag, valgfri specialefag og afsluttende prøve fremgår af skolens bedømmelsesplan. Prøverne i de udtrukne fag er mundtlige. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Bedømmelse af mål i praktik foregår som foreskrevet i bekendtgørelsen bilag 1, kapitel 6.3 og 6.4. Grundfag og områdefag bedømmes: efter 7-trinsskalaen. Valgfri specialefag bedømmes: bestået/ikke bestået Praktikmål bedømmes godkendt/ikke godkendt

18 2.14 Samarbejde med virksomheder om afholdelse af prøver Marts 2011 Side overgangsordninger

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU

Ramme for afsluttende prøve PAU Ramme for afsluttende prøve PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Lokal Undervisnings- Plan Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger... 2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 Underviserkompetencer samt ressourcer og

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Farmakologi og medicinhåndtering Social og Sundhedsassistent uddannelsen

Prøvebestemmelser Farmakologi og medicinhåndtering Social og Sundhedsassistent uddannelsen Prøvebestemmelser Farmakologi og medicinhåndtering Social og Sundhedsassistent uddannelsen Social og sundhedsassistent Januar 2017 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 3 FORMÅL... 3 MÅL... 3 FORUDSÆTNING

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere