Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber"

Transkript

1 Business Check VEJLEDNING Nøgletal og begreber

2 Business Check VEJLEDNING Business Check er produceret af SEGES på baggrund af data i form af driftsgrensanalyser udarbejdet og i ndberettet af de lokale rådgivningsvirksomheder i DLBR. Redaktion Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk Mads Rugholm Simonsen, mzs@seges.dk Michael Højholdt, mih@seges.dk Deltagere i produktionen Jannik Toft Andersen, jta@seges.dk Nikolaj Kleis Nielsen, nikn@seges.dk Ove Lund, ovl@seges.dk Layout og grafik Marianne Kalriis, makn@seges.dk 2 BUSINESS CHECK VEJLEDNING Foto SEGES Udgiver SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N seges.dk Udgave 1. udgave maj 2017

3 FORMÅLET MED VEJLEDNINGEN TIL BUSINESS CHECK Formålet med Business Check regnearket er, at rådgivere via benchmark kan inspirere og motivere landmænd til at optimere deres produktion og deres bundlinje. For at kunne lave sammenligningsgrundlag er der lavet en række nye nøgletal, som gør det muligt at sammenligne regnskabstal på tværs af de enkelte bedrifter. Business Check vejledningen består af tre dele. Den første del er en beskrivelse af regnearket og de funktioner, der er i regnearket. Det er bygget op, så hver fane i regnearket beskrives for sig. Anden del er et eksempel på, hvordan man rådgiver med fraktilanalysen. De enkelte linjer er beskrevet for en salgsafgrødefraktilanalyse. Det er beskrevet, hvilke rådgivningsindsatser der kunne være relevante at gennemgå med bedriften og ikke mindst, hvilke forhold der vil skulle tages i betragtning. Den tredje del af vejledningen er en formelsamling for alle de nøgletal, der indgår i Business Check. De nøgletal og begreber, der indgår i alle driftsgrene er placeret først, og derefter kommer de driftsgrensspecifikke nøgletal og begreber. INDHOLD Praktisk anvendelse af Business Checkregnearket (kvæg, svin og planter)...4 Praktisk anvendelse af fraktilanalysen Nøgletal og begreber Generelt om Business Check...11 Planteproduktion...13 Svin...16 Mælkeproduktion...18 Slagtekalve...20 Slagtekyllinger og rugeægsproduktion...22 Konsumæg...23 BUSINESS CHECK VEJLEDNING 3

4 Praktisk anvendelse af business checkregnearket (kvæg,svin og planter) Formålet med Business Check regnearket er, at rådgivere via benchmark kan inspirere og motivere landmænd til at optimere deres produktion og deres bundlinje. For at kunne lave sammenligningsgrundlag er der lavet en række nye nøgletal, som gør det muligt at sammenligne regnskabstal på tværs af de enkelte bedrifter. Et eksempel er maskinomkostninger inkl. arbejde pr. ha. Det nøgletal samler alle de omkostninger, der er ved at drive jord. Så uanset om der er lille eller stor andel maskinstation, kan bedrifterne sammenlignes. Uanset maskinparkens modernisering og omfang kan det sammenlignes med andre bedrifter. Hvis argumentet er, at den dyre maskinpark sikrer rettidighed, så sammenhold det med udbytter og afregningspriser. Hvis ikke der er sammenhæng, bør landmanden ændre opfattelse af sin vurdering af bedriftens behov for maskinparkens omfang. Datamaterialet er Ø90regnskabets driftsgrensanalyse, som er en økonomisk analyse. Den analyse kræver, at alle indsatser belønnes. Derfor inkluderes ejeraflønning og egenkapitalforrentning. Det muliggør sammenligning af bedrifter med og uden egenkapital samt sammenligning af lille eller stor andel lønnet arbejdskraft. Business Check sammenligner driftsgrensanalyser fra bedrifter med samme driftsgren (standardkolonne). Du kan finde definitioner og formler på alle nøgletal i afsnittet Nøgletal og begreber. De ejendomme, som udgør spændet i fraktilanalysen og Top 10bedrifterne (i præsentationsfanen) er sorteret efter nogle forholdsvist fintmaskede kontroller, også mere end Ø90kontroller og Økonomidatabasekontroller. Selvom en bedrift ikke er godkendt et sted i processen, kan den alligevel godt lade sig benchmarke med andre bedrifter. Det vil dog altid være mere tilrådeligt at rette fejlen i det interne regnskab og genoverføre til Økonomidatabasen. Regnearket udgives i det tidlige forår, medio marts, når der er overført tilstrækkeligt et antal driftsgrensanalyser i de enkelte standardkolonner. Det opdateres med nye gennemsnit, gennemsnit af Top 10bedrifter og nye Fraktilanalyser. Regnearket kan downloades via regnskabsdatabank.seges.dk, hvor regnearket med de senest overførte driftsgrensanalyser for hver enkelt regnskabskreds er indeholdt. Specifikt for driftskonsulenter (kvæg, svin eller planter) Du skal kende din landmands Ø90nummer. Det er den måde, som regnearket identificerer landmanden, idet der står ikke navn nogen steder i regnearket. Ø90nummeret står i kontorløsningen. Alternativt kan du spørge landmandens regnskabskonsulent. På fanen fraktilanalyse er det muligt at indtaste et Ø90nummer i celle C6. Det fungerer som et opslagsværk, og i boksen nedenunder beskrives de driftsgrene, der er overført for det pågældende Ø90 nummer. Det beskrives også, hvilken sammenligningsgruppe der er registreret via regnskabets produktionsoplysninger. Præsentation Når du åbner regnearket, starter du i præsentationsfanen. Der kan du se landmandens nøgletal i den driftsgren, som du vælger i de tre drop down pile (se Figur 1). Med de tre drop downpile vælges sammenligningsgruppe. Den første deler op mellem Kvæg, Svin og Planter. Dernæst inddeles yderligere i mere specifikke sammenligningsgrupper i op til to trin. Du kan se specificeringsrækkefølgen i Figur 2, Figur 3 og Figur 4. Man får vist den valgte gruppes gennemsnit for hele landet, samme gruppes Top 10 og rådgivningsvirksomhedens egen kreds gennemsnit. Når der er valgt driftsgren (kvæg, svin eller planter), kan du ved at klikke på pilen i det gule felt få at se, hvilke Ø90numre netop din kreds har overført en driftsgrensfordeling til økonomidatabasen. Det vil sige, at du kan søge landmandens nøgletal frem på den måde. Du kan også taste Ø90nummeret i den gule linje (række 25). Formålet med denne inddeling i sammenligningsgrupper er, at landmanden oplever, at hans bedrift er sammenlignelig med gruppen. Det skal give inspiration til indsatsområder, til forbedring af bundlinjen. SEGES tilretter imidlertid regnearket, så de sammenligningsgrupper, der dannes, rent faktisk er forskelligartede. Det betyder, at hvis der ikke er væsentlige forskelle mellem eksempelvis sandjord på svinebedrifter og sandjord på kvægbedrifter, slås de sammen. Det kunne også være tilfældet for størrelsesforskelle i svineproduktionen. Det kunne også være relevant at ændre i de trin, der er mellem produktionsomfanget for eksempelvis slagtesvin. Gå til Fraktilanalysefanen og indtast landmandens Ø90nummer i den gule celle C6. Så beskrives den pågældende landmands overførte fraktilanalyser i den blå boks umiddelbart under det gule felt. Der beskrives det også, hvilke sammenligningsgrupper ud fra oplysninger i regnskabet, som den pågældende landmand passer til. Du kan også se, om de overførte driftsgrensfordelinger er godkendt af databasen. Nu ved du, om landmandens regnskab er blevet driftsgrensfordelt, og du ved, hvilken sammenligningsgruppe han skal sammenlignes med. Det skal du vide, dels i præsentationsfanen, men også til fraktilanalysen. Igen er det vigtigt at være opmærksom på, at det er muligt at vælge en forkert sammenligningsgruppe, da SEGES har konstateret regnskaber, som er indberettet med fejl i produktionsgrundlaget, hvad enten det er malkesystem eller jordtypefordeling. Nu kan du få en præsentationsvisning af den eller de driftsgrene, der er i landmandens regnskab. Det vil sige dels en oversigt over produktionsgrundlaget og dels en resultatopgørelse for den pågældende driftsgren. I kolonnerne længst til venstre(fra celle G24 til celle I24 ) kan du se gennemsnittet for den valgte sammenligningsgruppe på landsniveau, top 10 for den valgte sammenligningsgruppe og gennemsnittet for Jeres rådgivningsvirksomhed. Vær opmærksom på, at det er muligt at vælge en forkert sammenligningsgruppe. I øverste venstre hjørne kan du klikke på en printknap og til venstre for selve knappen, kan du markere, om du ønsker at udskrive Præ 4 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

5 FIGUR 1: PRÆSENTATIONSFANEN Afkryds de faner der skal printes. Præsentation Diagrammer Kvæg Konv Stor Race Malkestald Top 10 sorteret efter Resultat, driftsgren Løbenummer/ 2016 gns. Kreds top 10 Ejd Ejd Ejd ejendomsnummer (Antal bedrifter i gruppen 184) gruppen (47 bedrifter) Driftsform Konventionel Konventionel Konventionel Årskøer Antal årsopdræt pr. årsko 0,94 0,87 0,97 0,94 1,27 0,91 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,09 1,10 1,11 1,09 1,07 1,09 Nøgletal pr. kg EKM Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringe 0,27 0,28 0,29 0,27 0,38 0,21 Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,37 1,27 1,36 1,40 1,41 1,17 Dyrlæge og diverse pr. kg EKM 0,23 0,22 0,23 0,28 0,33 0,26 Arbejdsomkostninger pr. kg EKM 0,40 0,34 0,44 0,49 0,44 0,28 Bygningsomk. pr. kg EKM 0,24 0,20 0,26 0,20 0,27 0,40 Inventar inkl. Energi pr. kg EKM 0,28 0,22 0,28 0,26 0,34 0,25 Forrentning driftskapital pr. kg EKM 0,05 0,03 0,05 0,05 0,06 0,05 Øvrige omkostninger pr. kg EKM 0,07 0,05 0,06 0,10 0,06 0,07 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,38 2,05 2,39 2,51 2,54 2,27 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,19 0,14 0,21 Fremstillingspris inkl. korrektion 2,70 2,38 2,48 RÆKKE 25 FIGUR 2: PLANTER FIGUR 3: SVIN Sandjord Svin Lerjord Svin Sandjord Planteavl Søer m. smågrise Sohold under 750 søer Sohold over 750 søer 1 Planter Salgsafgrøder Lerjord Planteavl Lerjord Kvæg Sandjord m. vand Kvæg 1 Svin Søer m. fravænnede 7 kg produktion Sandjord u. vand Kvæg Grovfoder Økologi Kvæg Sandjord m. vand Under produceret Sukkerroer Kartofler ingen yderligere specifikation Sandjord u. vand Lerjord Økologi Slagtesvin produceret produceret Over produceret sentationsvisningen, Diagrammer eller begge dele. Diagrammer er en opstilling, der er meget velegnet til erfagrupper, men den er også velegnet til persontyper, der kun i begrænset omfang motiveres af tal i kolonner og rækker. Diagrammer Fanen Diagrammer viser de samme sammenligningsgrupper og Ø90 numre, som er valgt på Præsentationsfanen, men præsenterer regnskabsdata på en mere grafisk facon. Igen vises gennemsnittet for hele landet, top 10 for hele landet og rådgivningsvirksomhedens gennem FIGUR 4: KVÆG 1 Kvæg 2 Stor race Malkestald Stor race Karrusel Stor race AMS Jersey Alle malkesystemer Øko Stor race Malkestald Øko Stor race Karrusel Øko Stor race AMS BUSINESS CHECK VEJLEDNING 5

6 snit for den valgte sammenligningsgruppe. Når man kommer ind på fanen, skal man starte med at klikke på opdater graf i bjælken øverst. Det overfører data for de ejendomme, der er valgt på præsentationsfanen. For hvert Ø90nummer præsenteres driftsgrenens udbytte og omkostninger pr. ha i to søjler ved siden af hinanden. Planter Der er mindre forskelle driftsgrenene i mellem. For planter viser venstre søjle udbyttet i form af salgsafgrødernes værdiskabelse i driftsgrenen. Hvis der er andre landbrugsindtægter i driftsgrenen, vises disse i midten og øverst den samlede EUstøtte, alle delt med antal ha i driftsgrenen. Værdiskabelsen består dels af lagerforskydninger, intern overførsel til dyrehold eller egentligt salg af korn, frø raps og ærter. Det er ret enkelt at vurdere den enkelte bedrifts driftsgren; hvis udbyttesøjlen er mindre end omkostningssøjlen, er der underskud i driftsgrenen. Omkostningerne er opdelt i stykomkostninger, maskinomkostninger inkl. arbejde, øvrige omkostninger og jordleje. Kvæg og Svin For driftsgrenene med dyr vises regnskabsdata opdelt i to søjler, dels omkostningerne delt pr. årsdyr og dels pr. kg EKM eller producerede enheder. Over søjlerne er summen i enten kr. eller øre skrevet afhængig af, om det er pr. årsdyr eller øre pr. kg EKM eller kr. pr. smågris. For kg EKM, smågrise og kg slagtesvin er det fremstillingsprisen, der er skrevet over søjlerne. Under hvert søjlesæt er EKM pr. årsko, grise pr. årsso eller slagtevægt og Ø90nummer angivet. De valgte ejendomme fremføres automatisk efter klik på opdateringsknappen øverst i vinduet. I grafen nedenfor er regnskabsdata delt i Opnået DB pr. årsdyr og Krav til DB pr. årsdyr. Det opnåede DB er ikke specificeret, men det er omkostningerne. Det er tænkt, at hvis der skal laves indsatser for at styrke bundlinjen, vil det i kapacitetsområdet give mest mening at vurdere pr. årsdyr eller producerede slagtesvin. For indsatser i området omkring DB vil dele af det være oplagt at måle indsatsen pr. kg EKM eller pr. producerede enheder for foder, mens resten vil være naturligt at vurdere i forhold til årsdyr pr. producerede enheder. Fraktilanalysen Der er fraktilanalyser for planteavlere, mælkeproducenter og svinebrug defineret ud fra, hvilken driftsgren der giver den største andel af omsætningen. For salgsafgrøder og grovfoder er fraktilanalysen afhængig af jordtype. Hvis mere end 50 % af jorden er JB 5 eller over kategoriseres ejendommen som værende lerjord, ellers sandjord. Sandjord deles i vandet og uvandet; hvis mere end 50 % af jorden kan vandes, er bedriften klassificeret som vandet sandjord. FIGUR 5: FREMSTILLINGSPRIS PÅ MÆLK PR. ÅRSKO Kr Kr (25.463) (25.561) (23.649) (25.463) (28.251) (23.649) (25.561) (29.268) (28.251) (29.268) (33.987) (33.987) (20.101) (22.679) (22.879) (20.101) (22.679) (25.626) (22.879) (25.158) (25.626) (25.158) (31.278) (31.278) (2.829) (27) (3.073) (28) (2.970) (29) (3.222) (27) Kg. Slagtesvin Slagtesvin Kg. Slagtesvin Slagtesvin Kg. Slagtesvin Slagtesvin Kg. Slagtesvin Slagtesvin Kr. pr. Øre pr. Kr. pr. Øre pr. Kr. pr. Øre pr. Kr. pr. Øre pr. Kr. pr. Øre pr. Kr. pr. Øre pr. Kr. pr. Øre pr. Øre årsko pr. Kr. kg pr. EKM ha Øre årsko pr. Kr. kg pr. EKM ha Øre årsko pr. Kr. kg pr. EKM ha Øre årsko pr. Kr. kg pr. EKM ha Øre årsko pr. Kr. kg pr. EKM ha Øre årsko pr. Kr. kg pr. EKM ha Øre årsko pr. Kr. kg pr. EKM ha Ø Smågris FEN Kr. pr. haårsso Kr. pr. Smågris hakr. FENpr. ha Årsso Kr. pr. Smågris hakr. FENpr. Årsso hakr. pr. Smågris hakr. FENpr. Årsso hakr. pr. Smågris hakr. FENpr. Årsso hakr. Smågris pr. hakr. FENpr. Årsso hakr. Smågris pr. hakr. FEN Årsso pr. hakr. Smågris EKM pr. ko: EKM pr. ko: EKM pr. ko: EKM pr. ko: EKM pr. ko: EKM pr. ko: pr. hak Udbytte FEN/ha: gns. gns. Omk Udbytte 2016 FEN/ha: top top Omk. Kreds Udbytte Kreds FEN/ha: Omk. Udbytte FEN/ha: Omk Udbytte 1743 FEN/ha: Omk Udbytte FEN/ha: Omk. Ingen Ingen Udbytte valgt valgt FEN/ha: Omk. Ingen Ingen gruppen gruppen gns. gruppen 2016 top 10 (47 (47 bedrifter) bedrifter) 2016 gns. gruppen 2016 top 10 Kreds Kreds Ingen valgt Ejd Ingen valgt (47 (47 bedrifter) bedrifter) Ejd 2 Ejd 3 Kg. Slagtesvin (4.619) Slagtesvin (38) Kg. Slagtesvin (2.141) (21) Slagtesvin Kg. Slagtesvin Slagtesvin Kg. Slagtesvin 6 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

7 FIGUR 6: ERFAGRUPPENS RESULTATER Erfagrupper I en erfagruppe (hvor deltagerne har mod på at vise hinanden deres regnskabstal) vil det være oplagt at præsentere landmændenes resultater ved hjælp af diagramopstillingen. Der kan hurtigt og på en enkelt side præsenteres op til 10 bedrifters regnskabstal. Det vil være interessant at høre, hvordan den landmand med de laveste omkostninger opnår disse, mens det vil være ligeså interessant at høre, hvordan de højeste udbytter opnås. Hvis fordelingerne mellem driftsgrenene er foretaget på nogenlunde ensartede vilkår, giver det en spændende snak i erfagruppen om, hvordan resultaterne kan forbedres på de enkelte bedrifter. Det bliver på den måde muligt at komme til bundlinjen, så der ikke blindt jagtes høje udbytter Indt. Krav til til Opnået Omk. Krav Indt. til til Opnået Omk. Krav Krav til til Indt. OpnåetKrav Omk. Krav til til Opnået Opnået Indt. Krav Krav til Omk. til Opnået Opnået Indt. Krav Krav til Opnået til Omk. Opnået Krav Indt. til Krav Opnået til Omk. Opnået Krav tik DB Kreds 200 DB DB DB DB 2454 DB DB DB DB DB DB 1743 DB DB DB DB 1453 DB DB DB DB Ingen DB DB valgt DB DB DB Ingen DB DB valgt DB DB 2016 ( gns. bedrifter) gns. gruppen 2016 top top Kreds Kreds Ejd Ejd Ejd Ingen Ingen valgt valgt Inge gruppen (47 (47 bedrifter) I produktionen af fraktilanalyserne sammenlægges og grupperes data efter, hvad der aktuelt giver bedst mening og efter datagrundlag til rådighed. I fanen fraktilanalyse kan du dels undersøge et regnskabsnummers overførte driftsgrene, godkendelsesstatus og sammenligningsgruppe, dels kan du få markeret et regnskabsnummers tal i en fraktilanalyse. Fraktilanalysen viser en række nøgletal, som er sorteret enkeltvis. Eksempelvis er alle bedrifter i sammenligningsgruppen, konventionel, stor race, alle malkesystemer først sorteret efter ydelse. Den bedrift, FIGUR 7: EKSEMPEL PÅ FRAKTILANALYSE Regnskabsopslag til driftsgrensdata Ejd indtast ø90nummer i det gule felt, for at få vist driftsgrensanalyser og sammenligningsgrupper Driftsgrensdata her præsenteres ø90nummerets overførte driftsgrene Print Ejendomsnummer 425 Sammenligningsgruppe Driftsgren Konv/øko Prodgren Slagtesvin ml og producerede slagtesvin Godkendt Konventionel 7200 Sohold 30 kg under 750 årssøer Godkendt Konventionel 7910 Salgsafgrøder Lerjord Godkendt Konventionel 5910 Fraktilanalyse Vælg Ø90nummer Ejd her vælges det regnskab der skal vises i fraktilanalysen Fraktilanalyse for ejd baseret på 122 bedrifter Sohold 30 kg under 750 årssøer Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Producerede grise pr. årsso 34,3 33,5 32,2 31,8 31,3 30,9 30,4 30,0 29,5 27,4 26,2 Fremstillingspris pr. smågris Afkastningsgrad 24,1 21,2 16,4 14,4 13,5 12,1 10,6 9,52 7,12 3,08 0,93 Bundet kapital pr. enhed Bruttoudbytte i alt Foderomkostninger pr. enhed Dækningsbidrag pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Bygningsomk. pr. enhed Inventar inkl. energi pr. enhed Resultat, driftsgren pr. årsso ,4 301 BUSINESS CHECK VEJLEDNING 7

8 som har en ydelse, der er bedre end 95 %, udgør 5 % fraktilen for ydelse. Den bedrift, som har ydelse højere end 90 % af gruppen, udgør 10 % fraktilens værdi. Og så fremdeles. Dernæst er foretaget den samme øvelse for alle andre nøgletal i fraktilanalysen. Tallet siger derfor ikke noget om alle andre bedrifters nøgletal, men 5 %bedriften sætter et niveau for et nøgletal. I teorien kunne bedriften, som var en procent bedre være ti gange bedre eller 1 kr. bedre. Det er underordnet. Den sorte markering er således ikke lig med det tal, der er markeret. Det er imidlertid det tal, der er tættest på den undersøgte bedrifts nøgletal. Pointen er, at bedriftens sorte markering i fraktilanalysen, er det område som bedriften befinder sig i for det specifikke nøgletal. Man skal være meget forsigtig med at konkludere bedriftens fremtid på baggrund af de enkelte nøgletal. Opgaven går ud på at finde ud af, hvad der ligger bag nøgletallet. Er det konstaterede udbytte udtryk for et normalt år, eller er der sket noget ekstraordinært, som giver udslag i nøgletallet? Hvordan kan det forhindres, at det sker igen? Eller er der tale om et niveau, der gennem flere år har været for ringe, så kunne det være, at hele driftsgrenens fremtid skal overvejes udliciteret. Det er vigtigt at få landmanden til at have tillid til, at fordelingen er foretaget korrekt, så man bør altid se bedriftens fraktilanalyser i en sammenhæng. Overordnet vil det største potentiale skulle findes i de markeringer, der befinder sig i den røde side, men der vil være landmænd, der er mere motiverede for at løfte sig fra et gennemsnitligt niveau til en bedre placering. Det skal være en økonomisk baggrund, men i høj grad også hvad der motiverer på bedriften. Fremstillingspris salgsafgrøder På fanen Fremst. pris salgsafg. præsenteres udregningen for den enkelte landmands fremstillingspris korn, hvis der er lavet en driftsgrensanalyse salgsafgrøder. Det er beskrevet grafisk for hele driftsgrenen og fordelt pr. ha. Tanken er, at der er en række omkostninger, stykomkostninger, maskinomkostninger inkl. arbejde, øvrige omkostninger og jordleje, som ikke er specificeret ud på de enkelte afgrøder. Det kan altså ikke beregnes, hvad det har kostet at dyrke henholdsvis korn, frø eller raps. Til gengæld kan man anse frø og raps som biindtægter. Det vil sige, at de betragtes sammen med andre landbrugsindtægter, halm mv. og EUstøtte. De samlede omkostninger fratrukket disse indtægter giver et krav til kornindtægt. Det vil sige den kornindtægt, der giver et 0resultat i driftsgrenen. Dette tal deles med den realiserede kornmængde. FIGUR 8: EKSEMPEL PÅ GRAFIK OVER FREMSTILLINGSPRIS FOR SALGSAFGRØDER 425 Indtast ejd.nr Ejd 1 Fremstillingspris kr/hkg: Jordleje Jordleje Krav til Krav til kornindtægt Øvrige omk Øvrige omk. 874 Maskinomk. inkl. arbejde Maskinomk. inkl. arbejde EUstøtte EUstøtte Halm mv Udbytte raps og frø Stykomkostninger Halm mv. 178 Udbytte raps og frø Stykomkostninger Indtægter fra andet end korn Omkostninger Indtægter fra andet end korn Omkostninger Kr. i alt driftsgren Krav til kornindtægt, kr Kr. pr. ha 184 ha dyrket i alt hkg korn produceret 160 ha dyrket med korn Fremstillingspris / kr./hkg Fremstillingspris / kr./hkg Kornudbytte / hkg/ha korn 8 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

9 Hvis landmanden i højere grad føler sig som frøavler, men ikke i tilstrækkelig grad til at ville kontere sine omkostninger pr. afgrøde, så kan det vendes om ved håndholdte beregninger, så den realiserede kornindtægt på samme vis anses som en biindtægt og frøindtægten holdes ud, ligesom den høstede frømængde anvendes som divisor. Det er fra SEGES vurderet, at der er tale om et fåtal af landmænd, hvor det vil være relevant, hvorfor det nødvendigvis må foregå på denne måde. Nøgletallet giver et overblik over, om driftsgrenens omkostningsniveau kan dækkes med årets udbytteniveau og de gældende afregningspriser for korn. Det er et overordnet nøgletal, hvor korn betragtes som en samlet pulje, uanset om man dyrker brødhvede, foderkorn eller andre sorter. Ikke desto mindre vil det give mening for de fleste landmænd, at der skal ændres praksis, hvis de i et almindeligt år i relation til omkostninger og udbytter opnår en fremstillingspris over 160 kr. pr. hkg korn. De landmænd, der har stor andel frø og raps, har forholdsvis større omkostninger, men forhåbentlig har de også store biindtægter fra frø og raps. Det reducerer krav til kornindtægt, og hvis der er tale om meget dygtige frøavlere, får de en meget lav fremstillingspris korn. Det er imidlertid væsentligt at fremhæve, at der ikke er nogen statistisk sammenhæng mellem en høj andel frø og raps og en lav fremstillingspris korn (2016data). Udbytter Business Check er som udgangspunkt et værktøj, som tager udgangspunkt i driftsgrensanalysen for et enkelt regnskabsår. Der er imidlertid en udbytteoversigt, hvor der er søjler med de seneste års udbytter. Det er de udbytter, som er indberettet i årsrapporten. Hvis ikke de enkelte afgrøder er med i alle årene, er de udeladt. Man kan altså få en fornemmelse af, om der er tale om et enkeltstående udbyttefattigt år eller om der er tale om en generel tendens. Det kan danne grundlag for en snak om både værdisætning af eget jord, men også forpagtningspriser. Det kan også være et oplæg til at få efteruddannet driftsledelsen eller måske endda en udlicitering af driftsgrenen. Hvis det er et tema, skal det ikke ske på baggrund af et enkelt år med lave udbytter. FIGUR 9: EKSEMPEL PÅ GRAFIK OVER DE SENESTE ÅRS UDBYTTER EjendomsNr 425 Ejd 1 Rækkenavne Hkg pr. HA Vårbyg Vinterbyg Vinterhvede RugUdbytter Øvrigt korn Salgsafgrøder Vinterraps #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Hovedtotal #DIV/0! Vårbyg Vinterbyg Vinterhvede Rug Øvrigt korn Vinterraps #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Regnskabsår BUSINESS CHECK VEJLEDNING 9

10 Praktisk anvendelse af fraktilanalysen Der tages i denne vejledning udgangspunkt i salgsafgrødefraktilanalysen. Fraktilanalyserne for salgsafgrøder indeholder følgende nøgletal: De øverste fem linjer er udbytteniveau for de enkelte afgrøder. Bedriftens registrerede udbytter i regnskabet fremgår med markering ved den fraktil, de er tættest på. Udbyttet står øverst og fungerer som divisor, dvs. det som omkostningerne deles med. Det er derfor relevant at skele til udbytteoversigten for at se, om årets udbytter er gennemsnitlige eller ekstraordinære. Hvis udbytterne er lave, er der god grund til at drøfte, hvad der ligger til grund, og hvad der kan gøres for at hæve udbytterne, og gerne sammen med en planteavlskonsulent. Det næste nøgletal er Fremstillingspris korn og placerer bedriften i benchmark med andre planteavlere på samme jordtype. Fremstillingspris korn illustrerer kravet til indtægt pr. hkg korn, for at driftsgrenen salgsafgrøder laver et 0resultat. Har bedriften store arealer med frø og raps, vil de (ligesom maskinstationsindtægter) fungere som biindtægter til kornproduktionen. Hvis bedriften er dygtig til at dyrke frø, vil merindtægten herfra reducere fremstillingsprisen på korn. Begrebet fremstillingspris korn er altså et nøgletal, der beskriver, hvor konkurrencedygtig man er i hele driftsgrenen Salgsafgrøder, og ikke kun inden for kornavl. Bruttoudbyttet er udbytte x salgspris samt forskydninger i beholdninger. I bruttoudbyttet er der også indregnet svind og renseomkostninger, hvis de er bogført i regnskabet. Bruttoudbyttet svarer til linjerne i resultatopgørelsen, blot samlet for korn, frø, raps og ærter og divideret med antal ha. Stykomkostningernes omfang indikerer forbruget af primært gødning og planteværnsmidler og skal ses i sammenhæng med udbytterne. Det vil slå igennem, hvis der er store omkostninger til handelsgødning, og det vil så igen kunne medføre højere udbytte og lavere maskinomkostninger inkl. arbejde. Hvis maskinomkostningerne er høje, kan der sandsynligvis med fordel sættes fokus på kapacitetsudnyttelsen af den maskinpark, der er på bedriften. Når det dyrkede areal ændrer sig markant, bør der ske noget tilsvarende markant i maskinhuset. Der kan selvfølgelig være tale om overgangsår eller tilsvarende enkeltstående forklaringer, men er der tale om en tilbagevendende problematik, er der i høj grad grund til at få undersøgt, hvorfor nøgletallet stikker ud. Øvrige omkostninger er svære at gøre noget ved. Hvis tallet skyldes, at der er opbevaringsfaciliteter til korn og lignende, skal det gerne vise sig i bruttoudbyttet. Ellers bør det være en strategisk overvejelse, om denne facilitet skal fastholdes. Hvis maskinerne er forsikret med maskinkasko, vil det også slå ud i dette nøgletal. Hvis maskinparken er forsikret, bør det give en mindre maskinomkostning, da der så bør være mindre vedligeholdsomkostninger. Rest til jordleje ekskl. EUstøtte viser, hvor meget jorden har givet i afkast. Det er uden EUstøtte, fordi støtten er forskelligt bedrifterne imellem. Nøgletallet beskriver, hvor stort et beløb der er tilbage til finansiering uanset, om det er forrentning af egen jord eller forpagtningsafgift. Nøgletallet er også et godt udgangspunkt for at vurdere indtægten på de arealer, der allerede er i forpagtning. Hvis beløbet tillagt EUstøtte er større end forpagtningsafgiften, er det en god forretning. Hvis ikke det er tilfældet, skal man huske, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning for alle arealer med salgsafgrøder. Såfremt det forpagtede areal er af meget bedre bonitet end det, der er ejet, kan det være en del af forklaringen. Det bør også overvejes, om der er andre incitamenter til at forpagte jorden, f.eks. harmonikrav eller foderforsyning. Alternativt kan det beregnes, hvad det må koste at komme af med overskudsgylle, og ligeledes kan det beregnes, hvad det vil koste at dække kornbehov ved indkøb. Jordleje korrigeret for EUstøtte udtrykker, hvad jorden reelt har kostet at få lov at drive. Hvis alt jorden er ejet, kommer tallet af den ultimojordværdi, der er fordelt til driftsgrenen ganget med den gennemsnitlige rente. Hvis al jorden er forpagtet, er det den gennemsnitlige forpagtningsafgift pr. ha. Dækningsbidraget er medtaget i fraktilanalysen, fordi det er en god indikator for om et eventuelt bundlinjeproblem skal findes i det markarbejde, der udføres, eller om det skal findes i maskinhuset. Det hænger naturligvis sammen, men hvis maskinomkostningerne inkl. arbejde pr. ha er for høje, er det næsten umuligt at opnå bundlinjeresultater i bedste tredjedel. Maskinomkostninger inkl. arbejde pr. ha er et af de allervigtigste nøgletal. Det er summen af alle omkostninger til maskiner og arbejdsløn i marken. Det er diesel, vedligehold, forrentning og afskrivninger for maskinerne, arbejdsløn til medarbejdere og ejer samt nettomaskinstationsomkostning. Det gør det muligt at sammenligne nøgletallet på tværs, uanset om man har gamle eller nye maskiner, egne eller leasede, lidt eller totalpasningsaftaler med en maskinstation. Der kan sammenlignes over hele linjen. Nøgletallet skal ses i sammenhæng med strategien på bedriften. For eksempel kan det være meget svært at komme i den bedste fraktil, hvis man kører gylle på sine marker, men det bør til gengæld vise sig i stykomkostningerne. 10 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

11 Nøgletal og begreber GENERELT OM BUSINESS CHECK DRIFTSGRENSANALYSEN Driftsgrensanalysen er en økonomisk analyse og adskiller sig derfor fra regnskabet ved, at der indgår ejeraflønning, og at egenkapital forrentes med en selvvalgt rente. Der beregnes en korrektion til standardrente, 2 % på jord og 4 % af resten af den bundne kapital. Bunden kapital er i driftsgrensanalysen opgjort som summen af de aktiver, der er fordelt til den givne driftsgren. PERCENTIL Percentilen viser, hvor bedriften befinder sig i forhold til hele gruppens resultat. P100 er den bedste i gruppen. P90 viser, at der er 10 % af bedrifterne, der opnår et bedre resultat. P67 viser, at der er 33 % af bedrifterne, der opnår et bedre resultat osv. EJERAFLØNNING Beregnet lønomkostning til den ulønnede arbejdstid i produktionen. En ejers samlede arbejdsindsats aflønnes med kr. Dette korrigeres for indtægter uden for bedriften, hvorefter der fordeles mellem mark og stald. Såfremt der er flere ejere, eksempelvis i I/S er eller ved fuldtids medhjælpende ægtefælle, aflønnes første ejer med kr. og de resterende med kr. BUNDEN KAPITAL Afskrivningsgrundlag for bygninger + Afskrivningsgrundlaget for inventar + Værdien af besætning + Værdien af beholdninger + Anden kapital bundet i svineproduktionen Bunden kapital er i driftsgrensanalysen opgjort som summen af de aktiver, der er fordelt til den givne driftsgren. Bunden kapital til opbevaring af gødning indgår, mens grej til udbringning af gødning er en omkostning for marken. Aktiver, der anvendes til opbevaring af foder, er en del af den bundne kapital i den animalske produktion. RENTEOMKOSTNINGER AF BUNDEN KAPITAL Rentesats x Bunden kapital Renteomkostningerne af bundet kapital beregnes på baggrund af den anvendte rentesats og den Bundne kapital. RESULTATKORREKTION VED 4 PROCENT RENTE (beregnes ved dyrehold) Bunden kapital x (Anvendt rente, procent 4) Bunden kapital AFKASTNINGSGRAD 100 x Årets resultat Renteomkostninger Bunden kapital Afkastningsgraden viser, hvor meget driften har været i stand til at forrente værdien af den investerede kapital. Såfremt afkastningsgraden er større end anvendt rentesats, procent, har driften givet mere end fuld aflønning af alle omkostninger. Angiver, hvor meget renteomkostningerne af investeret kapital ændres ved en rente på 4 procent. Resultatkorrektionen kan anvendes, hvis man ønsker at fjerne effekten fra forskelle i renteniveauet mellem bedrifter. Et negativt beløb betyder, at den anvendte rente er mindre end 4 procent. DÆKNINGSBIDRAG Bruttoudbytte Stykomkostninger ANVENDT RENTESATS, PROCENT 100 x (Renteomkostning, gæld + Renteomkostning, egenkapital + Renteomkostning, hensættelser) Gæld + Egenkapital + Hensættelser Den anvendte rentesats viser, hvad den bundne kapital (aktivmassen) forrentes med i analysen. Det er hele aktivmassen, der forrentes. Dermed gøres der ikke forskel på bedrifter med høj og lav gældsprocent. For teknisk insolvente bedrifter bruges forrentningen af den negative egenkapital til at reducere forrentningen til kun at dække aktivmassen. Da hensættelser forrentes med nul procent, udgår renteomkostningen til hensættelserne i praksis. BUSINESS CHECK VEJLEDNING 11

12 GENERELT RESULTAT, DRIFTSGREN Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger Resultat, driftsgren er det beløb, der er tilbage efter, at alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. ejerløn og forrentning af egenkapital. Resultat, driftsgren er restbeløbet til risiko og overskud. Driftsgrene med husdyr inkluderer ikke omkostninger til at komme af med gyllen, og udbringningen indgår på plantesiden. Da grovfoderet på de fleste bedrifter prissættes med udgangspunkt i de vejledende interne overførselspriser, viser årets resultat i grovfoderproduktionen, om den anvendte pris har været tilstrækkelig til at dække omkostningerne i produktionen. ARBEJDSOMKOSTNINGER PR. ENHED Lønomkostninger + Ejeraflønning Summen af lønomkostninger til ansat medhjælp og ejerløn delt med antal enheder, der måles på. Tallet viser dermed den beregnede arbejdsomkostning i driftsgrenen pr. enhed. 12 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

13 PLANTEPRODUKTION BENÆVNELSERNE ER GIVET SOM FØLGER LEP ~ Salgsafgrøder, lerjord, planteavlsbedrifter LES ~ Salgsafgrøder, lerjord, svinebedrifter USP ~ Salgsafgrøder, sandjord, planteavlsbedrifter USS ~ Salgsafgrøder, sandjord, svinebedrifter ROE ~ Fabriksroer STK ~ Stivelseskartofler I GROVFODEROPGØRELSEN ER BEDRIFTERNE OPDELT I FØLGENDE GRUPPER: LE ~ Konventionel, lerjord, mindst 50 % af arealet er JB 56 eller 79 VS ~ Konventionel, sandjord med vanding, mindst 50 % af arealet er JB 14, og mindst 25 % af arealet kan vandes US ~ Konventionel, sandjord uden vanding, mindst 50 % af arealet er JB 14 ØS ~ Økologisk, sandjord, mindst 50 % af arealet er JB 14 SALGSAFGRØDER FOR MÆLKEPRODUCENTER ER VIST SOM: LEK ~ Konventionel, lerjord, mindst 50 % af arealet er JB 56 eller 79 VSK ~ Konventionel, sandjord med vanding, mindst 50 % af arealet er JB 14, og mindst 25 % af arealet kan vandes USK ~ Konventionel, sandjord uden vanding, mindst 50 % af arealet er JB 14 ØSK ~ Økologisk, sandjord, mindst 50 % af arealet er JB 14 FOR SVINEPRODUCENTER ER DER TO GRUPPER, DER IDENTIFICERES MED FØLGENDE BOGSTAVER: LES Lerjord svineproducenter USS Uvandet Sandjord Svineproducenter I salgsafgrøder, sukkerroer og stivelseskartofler er der sorteret efter rest til jordleje ekskl. EUstøtte. Grovfoder er sorteret efter fremstillingspris, da der er ganske få der sælger til en anden pris end intern overførselspris. Deres resultat vil stikke ud, men heller ikke være opnåelig for grovfoderproducenter, som producerer til eget forbrug. STYKOMKOSTNINGER Udsæd + Gødning + Planteværn + Diverse vedr. mark ØVRIGE OMKOSTNINGER Ejendomsskat og forsikringer + energi + diverse kapacitetsomkostninger + forrentning af bygninger, jordforbedring, beholdninger og rettigheder + afskrivning på bygninger og jordforbedring MASKINOMKOSTNINGER INKL. ARBEJDE Afskrivning inventar + forrentning inventar + vedligehold + brændstof + maskinstation (netto) + løn + ejerløn ANDRE LANDBRUGSINDTÆGTER Andre indtægter end hovedproduktet + koblet støtte (eks. ekstensiveringsstøtte) JORDLEJE Forrentning af jordværdi + forpagtningsudgift FREMSTILLINGSPRIS KR. PR. HKG KORN (SALGSAFGRØDER) Fremstillingsprisen pr. hkg korn er beregnet efter de samme principper som resten af Business Check. Der beregnes summen af alle omkostninger fratrukket alle andre indtægter end hovedproduktet, og dernæst divideres med hovedproduktets kvantum. Fremstillingsprisen viser, hvad det har kostet at producere korn, efter indregning af gevinst eller tab fra produktion af andre salgsafgrøder såsom raps og frø. Dermed er fremstillingsprisen for korn et udtryk for hvilken kornpris, der vil give aflønning til alle indsatsfaktorer og dermed et nulresultat i driftsgrenen salgsafgrøder. Krav til kornindtægt Stykomkostninger + Maskinomkostninger inkl. arbejde + Jordleje + Øvrige omkostninger EUstøtte Udbytte halm Udbytte raps og frø Andre landbrugsindtægter Fremstillingspris, korn Krav til kornindtægt Kornudbytte på kornareal (hkg) BUSINESS CHECK VEJLEDNING 13

14 PLANTEPRODUKTION OPTIMERINGSPRIS, GROVFODER Stykomk. + Maskinomk. inkl. arbejde + Øvrige omkostninger + Rest til jordleje ekskl. EUstøtte fra salgsafgrøder andre landbrugsindt. Gennemsnitligt udbytte, grovfoder, FEN Til beregningen af intern pris forrentes som udgangspunkt kun gælden. Da der ikke findes tilgængelige oplysninger vedrørende den faktiske gæld på bedrifterne, er det valgt at anvende en gældsprocent på 66. Den største effekt af kun at forrente gælden er på jordlejen, men der er valgt også at indregne effekten på maskinomkostningerne gennem forrentningen af inventarsaldoen. MASKINOMKOSTNINGER INKL. ARBEJDE V. 66% GÆLD Afskrivning inventar + Forrentning af 66% af inventarværdi + Vedligehold + Brændstof + Maskinstation (netto) + Løn + Ejerløn JORDLEJE V. 66 % GÆLD Forentning af 66% af jordværdi + Forpagtningsudgift BEREGNET, INTERN PRIS Stykomk. + Maskinomk. inkl. arbejde ved 66% gæld + Øvrige omk. + Jordleje ved 66% gæld EUstøtte Andre landbrugsindt. Gennemsnitligt udbytte, grovfoder i FEN REST TIL JORDLEJE EKSKL. EUSTØTTE PR. HA Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Afskrivninger Forrentning af bygninger, jordforbedringer, beholdninger og rettigheder Diverse kapitalomkostninger Da både jordpriser og forpagtningspriser er særdeles afgørende for det opnåede resultat, er der valgt at sortere bedrifterne efter resultatmålet Rest til jordleje ekskl. EUstøtte. Dette resultat er velegnet til at sammenligne, hvad de enkelte bedrifter opnår i resultat pr. ha til forrentning (eller leje) af jorden, uanset niveauet af EUstøtte på den enkelte ejendom. JORDLEJE KORRIGERET FOR EUSTØTTE PR. HA Jordleje EUstøtte Dette er beløbet, der skal dækkes af Rest til jordleje ekskl. EUstøtte. Jordlejen korrigeret for EUstøtte viser, hvad det har kostet at få adkomst på jorden efter indregning af den modtagne EUstøtte. Nøgletallet har positivt fortegn, når omkostningen til jordlejen er større end den modtagne EUstøtte. JORDVÆRDI (EJET JORD), KR. PR. HA Værdi af ejet jord på bedriften Areal ejet jord i omdrift REST TIL JORDLEJE INKL. EUSTØTTE PR. HA Rest til jordleje ekskl. EUstøtte + Afkoblet EUstøtte Beregningen svarer til ovenstående blot tillagt EUstøtten. Beløbet viser, hvor meget der er tilbage til at forrente (eller leje) jorden, der bruges i produktionen. BUNDEN KAPITAL, INVENTAR Inventar fordelt til driftsgren Areal i driftsgren Bunden kapital, inventar vises i driftsgrensanalyserne for grovfoder og salgsafgrøder. Beløbet omtales også som maskinsaldo pr. ha. 14 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

15 PLANTEPRODUKTION BRUTTOUDBYTTE Bruttoudbyttet er den værdi, der er frembragt ved årets drift. Bruttoudbyttet fra salgsafgrøder inkluderer ud over salg af korn, frø eller raps også halmindtægter fra salg eller intern overførsel af halm. DIVERSE KAPITALOMKOSTNINGER Leje af driftsbygninger + Operationel leasing Dette er en opsamling af de omkostninger, der ikke naturligt hørte hjemme andre steder. Operationel leasing forekommer sjældent i landbrugsregnskaber, hvor eksempelvis leasede traktorer bliver opgjort som finansiel leasing, dvs. at aktivet noteres i regnskabet som om det var købt med tilhørende gæld, og leasingydelsen fordeles mellem renter og afdrag, mens der foretages ordinær afskrivning på aktivet. FORPAGTNING Total forpagningsomkostning Dyrket areal Forpagtningsomkostningen er opgivet som den andel af kapitalomkostningerne, der går til at betale forpagtning. Hvis man ønsker at beregne den faktiske forpagtningsafgift pr. ha, sker det ved hjælp af oplysningen om forpagtet andel af areal. RESULTATKORREKTION (2% PÅ JORD OG 4 % PÅ RESTEN) Bunden kapital i jord x (2 anvendt rentesats) + Bunden kapital øvrige aktiver x (4 anvendt rentesats) Resultatkorrektionen angiver, hvor meget renteomkostningerne af investeret kapital skal korrigeres med, hvis renten havde været ens på alle bedrifter. BUSINESS CHECK VEJLEDNING 15

16 SVIN Der er seks grupper i svineproduktionen, der identificeres med følgende bogstaver: F Sohold 7 kg U Sohold 30 kg under 750 årssøer O Sohold 30 kg over 750 årssøer L Slagtesvin til producerede slagtesvin M Slagtesvin til producerede slagtesvin S Slagtesvin over producerede slagtesvin For svineproduktionen rangeres efter årets resultat pr. slagtesvin FRAVÆNNEDE GRISE PR. ÅRSSO BESÆTNINGSFORSKYDNING Antal fravænnede grise i alt Antal årssøer Værdiændring på besætning + Faktisk ændring af antal dyr Ved 7 kg producenter er nøgletallet antal grise pr. årsso beregnet ud fra antal fravænnede grise. I besætningsforskydning indgår både værdiændringen af besætningen og den faktiske ændring i antal dyr fra primo status til ultimo status. PRODUCEREDE SMÅGRISE FODEROMKOSTNING PR. ENHED (SO ELLER SLAGTESVIN) Antal producerede grise i alt Antal årssøer Korn + tilskudsfoder og råvarer + færdigblanding + andet foder Antal årssøer eller antal slagtesvin Ved 30 kg producenter beregnes antal grise pr. årsso ud fra det samlede antal producerede smågrise. De samlede omkostninger til korn, råvarer, tilskudsfoder, færdigblanding og andet foder. BYGNINGER PR. ENHED Består af omkostninger i forbindelse med bygningerne. Bygninger Vedligehold, bygninger + Afskrivning, bygninger + Forrentning, bygninger + Leje af bygninger + Forsikring, hele driftgrenen INVENTAR INKL. ENERGI PR. ENHED Består af omkostninger i forbindelse med inventar og energi. Inventar inkl. energi Vedligehold, inventar + Afskrivning, inventar + Forrentning, inventar + Energi + Brændstof og maskinstation + Afskrivning, øvrige aktiver VÆRDIÆNDRING BESÆTNING OG BEHOLDNINGER Værdiændring på besætning + Værdiændring på beholdninger Når værdiændringen er positiv, så er værdien på besætning og beholdninger samlet set øget fra primo til ultimo i regnskabsperioden. Værdiændringen beskriver, hvorvidt dyr og beholdninger er blevet mere eller mindre værd, men ikke hvorvidt der er kommet flere eller færre dyr på bedriften i perioden. 16 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

17 SVIN FORRENTNING AF DRIFTSKAPITAL PR. ENHED Omkostningen til forrentning af besætning og beholdning delt på de enheder, der måles på. ØVRIGE OMKOSTNINGER PR. ENHED Diverse kapacitetsomkostninger + Vedligehold, grundforbedring + Øvrige kapitalomkostninger AFREGNINGSPRIS PR. KG SLAGTESVIN PRODUCERET Der er vist den beregnede afregningspris pr. kg slagtesvin produceret, der er baseret på indtjeningen fra salg af slagtesvin pr. produceret slagtesvin Indtjening pr. slagtesvin Slagtevægt pr. slagtesvin Ved nogle bedrifter er afregningsprisen markant over gennemsnittet. Her kan der være tale om specialproduktion, der giver ekstra tillæg. KRAV TIL DÆKNINGSBIDRAG PR. ENHED Kapacitetsomkostninger + Kapitalomkostninger Antal enheder (søer, smågrise eller slagtesvin) Det kan også udtrykkes som summen af arbejdsomkostninger, bygninger, inventar inkl. energi, forrentning af driftskapital og øvrige omkostninger delt med antal enheder. FODERPRISER Via regnskabet beregnes prisen for udvalgte fodertyper/ råvarer. Foderprisoplysninger er kun vist for dem, der har informationen, og kun priser inden for et realistisk interval er medtaget. ÆNDRING I NOTERING FOR ET NULRESULTAT Her angives, hvor meget noteringen kan falde (eller skal stige) for at årets resultat bliver nul. Det vil sige, hvad den enkelte bedrift kan tåle i ændring i afregningspris pr. kg slagtesvin for at produktionen, efter alt er aflønnet, går i nul. Ved beregningen er der taget højde for so, smågrise og slagtesvineholdets andel af noteringsændringen (forholdet er hhv. 28, 14 og 42 ud af 84 kg). En positiv angivelse betyder, at noteringen skal stige, for at resultatet går i nul, hvorimod en negativ angivelse betyder, at man kan tåle et fald i noteringen. FREMSTILLINGSPRIS (PR. SMÅGRIS OG PR. KG SLAGTEVÆGT) Foderomkostninger + Dyrlæge og diverse + Arbejdsomkostninger + Bygninger + Inventar inkl. energi + Forrentning driftskapital + Øvrige omkostninger Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter Producerede smågrise Fremstillingsprisen er beregnet pr. produceret smågris uden indregning af værdiændring på besætning og beholdninger. Formålet er at vise en fremstillingspris, som er sammenlignelig fra år til år, uden påvirkning af op eller nedskrivning i besætnings og beholdningsværdien. PRIS PR. FRAVÆNNET/PRODUCERET SMÅGRIS For grupperne med sohold er det mest hensigtsmæssigt at beregne, hvilken pris der er opnået pr. fravænnet/produceret smågris, i stedet for at anvende den af bedriften angivne salgspris. En beregnet pris anvendes, fordi der på mange bedrifter både bliver solgt og overført grise til videre opfedning. Fremstillingsprisen beregnes som summen af alle omkostninger fratrukket salg af slagtesøer, besætningsforskydning. For sohold med 7 kg produktion er der delt med fravænnede grise pr. årsso, for sohold 30 kg er der delt med producerede smågrise pr. årsso, mens der ved slagtesvin er delt med slagtevægt. BUSINESS CHECK VEJLEDNING 17

18 MÆLKEPRODUKTION Benævnelsen identificerer hvilken gruppe, bedriften tilhører: KM ~ Konventionel, stor race, malkestald KA ~ Konventionel, stor race, AMS KK ~ Konventionel, stor race, karrusel KJ ~ Konventionel, Jersey ØM ~ Økologisk, stor race, malkestald ØA ~ Økologisk, stor race, AMS og karrusel For mælkeproduktion rangeres på årets resultat pr. årsko. ANVENDT PRIS, EGET GROVFODER KR. PR. FEN Prisen på grovfoder, der er oplyst i tabellerne med mælkeproduktion, er den gennemsnitlige anvendte interne overførselspris for grovfoder. Samme pris er vist i tabellerne med grovfoderproduktion. Denne pris afstemmer ikke nødvendigvis forholdet mellem gennemsnitligt udbytte i FEN/ha og bruttoudbytte kr./ha, da forskydninger i beholdninger og værdiændring fra start til slut af året påvirker bruttoudbyttet i driftsgrenen grovfoder. FREMSTILLINGSPRIS PR. KG EKM Foderomkostninger + Dyrlæge og diverse + Arbejdsomkostninger + Bygninger + Inventar inkl. energi + Forretning driftskapital + Øvrige omkostninger Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter Kg EKM pr. årsko (leveret) Fremstillingsprisen er beregnet pr. kg EKM uden indregning af værdiændring på besætning og beholdninger. Formålet er at vise en fremstillingspris, som er sammenlignelig fra år til år, uden påvirkning af op eller nedskrivning i besætnings og beholdningsværdien. Fremstillingsprisen viser, hvad det har kostet at producere 1 kg EKM efter aflønning af alle indsatsfaktorer og dermed den enkelte producents konkurrenceevne. KORREKTION VED EGEN FREMSTILLINGSPRIS, GROVFODER Resultatkorrektion ved egen fremstillingspris, grovfoder Kg EKM pr. årsko (leveret) Korrektionen viser, hvor meget fremstillingsprisen ville ændre sig, såfremt man ændrede den anvendte overførselspris for grovfoderet til den faktiske fremstillingspris og dermed opnåede et nulresultat i grovfoderproduktionen. FREMSTILLINGSPRIS INKL. KORREKTION Fremstillingspris pr. kg EKM + Korrektion ved egen fremstillingspris, grovfoder Korrektionen og fremstillingsprisen inkl. korrektion er vist for de bedrifter, hvor datagrundlaget indeholder driftsgrensanalyser for både mælke og grovfoderproduktion. KRAV TIL DÆKNINGSBIDRAG PR. ÅRSKO Beløbene er angivet med positivt fortegn. Kapacitetsomkostninger + Kapitalomkostninger Opdelingen til arbejde, bygninger, inventar, forrentning af driftskapital og øvrige omkostninger er lavet, så den giver mulighed for at vurdere disse gruppers andel af kapacitets og kapitalomkostninger. Disse nøgletal summer ligeledes til krav til dækningsbidrag. DÆKNINGSBIDRAG EKSKL. VÆRDIÆNDRINGER PR. ÅRSKO Dækningsbidrag Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidraget pr. kg EKM og pr. årsko, som er noteret i nøgletallene, er eksklusive værdiændring på besætning og beholdninger. Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer giver et mere reelt sammenligningsgrundlag, når krav til dækningsbidrag skal vurderes. Arbejdsomkostninger + Bygninger + Inventar inkl. energi + Forrentning af driftskapital + Øvrige omkostninger 18 BUSINESS CHECK VEJLEDNING

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST Dagsorden Økonomiske resultater 2017 Nulpunktsmælkepris Kvægnøglen+ 2 Driftsresultater 2016-2017 (29 kvægbedrifter) Uden privat indtægt 2016 2017

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES.

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES. Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Økonomisk styring med kvalitet Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Det handler det om Fremstillingspris for grisen og mælken Kapacitetsprojekt hvordan udnytter vi rammerne bedst

Læs mere

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv Chefkonsulent Torben Wiborg twi@lmo.dk Disposition Kort præsentation Tørkens effekt i landbrugsregnskaberne Forslag til at skabe

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486

Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486 Redegørelse for det gennemførte med maskinanalyse i projekt 7486 2015.12.02 ovl Projektets formål er at udvikle nye værktøjer og metoder, der bl.a. skal baseres på statistisk risikosimulering og prognoser

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Kroner frem for kilo

Kroner frem for kilo Kroner frem for kilo SAGRO Kvæg Økonomikonference 2018 Mælkeprisen, standard mælk 2017 375 325 341 377 275 276 263 225 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. Øko Resultater Konventionel

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD KVÆGKONGRES 2017 PRÆSENTATION Carsten Friis Fagchef Kvæg-økonomi Ansat på LandboSyd siden 2013 Ansat i DLBR siden 2009 Sidder bl.a. i udviklingsgruppe for virksomhedsledelse

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Kend din grovfoder pris Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Agenda Fakta Værktøjskassen Hvad kan du gøre? Maskinomkostninger Forpagtning Alternativer Opsummering Hvad

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere