Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige læringsmål:... 5 Hvad er læringsmål:... 5 Procedurer vedrørende Godkendelse af læringsmål samt bedømmelse i henhold til Bek :... 6 Kontakt:... 7 Bilag Praksisfortællinger Rammer og krav Obligatorisk læsning:... 9 Formidling:... 9 Bilag Dansk, kultur og kommunikation projektet i 1. praktikperiode Beskrivelse af projektet: Formkrav til opgaven: Forholdet mellem DKK-projektet og 1. praktik:

2 Denne praktikhåndbog beskriver praksis på Pædagoguddannelsen Slagelse for 1. praktikperiode. Herudover henviser vi til Undervisningsministeriets Håndbog Praktik i pædagoguddannelsen. Den findes på Fronter til studerende i Arkiv mappen Praktik, og kan derudover downloades på undervisningsministeriets hjemmeside (se note) Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 ) Den studerende skal i hver praktikperiode udarbejde et praktikdokument. Praktikdokumentet er et læringsorienteret studieredskab til systematisk erfaringsopsamling, der anvendes i samspillet mellem den studerende, praktikstedet og uddannelsesinstitutionen. Praktikdokumentet kan danne grundlag for fælles refleksioner, analyser, vurderinger og evalueringer i praktikvejledningen og undervisningen. Formålet er både at støtte den studerendes refleksions- og læreproces og at evaluere og dokumentere den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden i forhold til læringsmålene. Praktikdokumentet kan altså medvirke til at understøtte, kvalificere og dokumentere den studerendes arbejde med læringsmålene. Praktikdokumentet skal indeholde følgende elementer: Den studerendes begrundede forventninger og eventuelle spørgsmål til praktikstedet Den studerendes overvejelser over den kommende praktikperiode og dens sammenhæng med uddannelsen i øvrigt Den studerendes forberedelse til den kommende praktikuddannelse Notater om læsning af relevant litteratur Dokumentation af arbejdet med læringsmålene Erfaringer om pædagogiske problemstillinger, processer og refleksioner Undervejs i perioden anvendes praktikdokumentet til refleksion over og dokumentation af den studerendes arbejde med læringsmålene. Vedligeholdelsen af praktikdokumentet sker i samarbejde med praktikstedet, bl.a. i forbindelse med vejledningstimerne, hvor elementer fra dokumentet kan bruges som afsæt for fælles drøftelser og refleksioner. Endelig inddrages praktikdokumentet i forbindelse med praktikstedets udtalelse, senest når 2/3 af perioden er forløbet og i forbindelse med praktikstedets afsluttende indstilling. Det er den studerendes indsamlede materiale i praktikdokumentet, der sikrer den nødvendige dokumentation for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte i relation til læringsmålene. Praktikstedets afsluttende indstilling skal ifølge uddannelsesbkg 1. foreligge senest tre uger før afslutningen af hver praktikperiode. Vejleder og studerende aftaler derfor, hvornår den studerende afleverer sit praktikdokument til vejlederens brug for vurdering af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte. 1 Uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 2

3 Efter praktikperioden anvendes praktikdokumentet til refleksion over det uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden. Det inddrages således i praktikbearbejdningen 2. På pædagoguddannelsen Slagelse er rammen for praktikdokumentet elektronisk og placeret på Læringsplatformen Fronter. Den studerende har ansvaret for at vejlederen får kendskab til arbejdet i praktikdokumentet, sådan at vejlederen kan være med til at vedligeholde dette. Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde: Praktikdokument del 1: Her reflekterer den studerende over sine egne forudsætninger og forventninger til sig selv, praktikstedet og sit kommende praktikforløb. Her formuleres spørgsmål til praktikstedet. Dette skrives i praktikdokumentet og indgår i arbejdet med foreløbige læringsmål.. Udarbejdelsen af praktikdokumentet påbegyndes i forbindelse med praktikforberedelsen på uddannelsesinstitutionen, og er den studerendes forberedelse til det første møde inden praktikkens start. Praktikdokument del 2: Her arbejdes med foreløbige læringsmål som tager udgangspunkt i praktikdokument del 1, samtalen ved første møde i praktikken og praktiksteds beskrivelsen med uddannelsesplaner. Dette arbejde ligger umiddelbart inden praktikperiodens start. Praktikdokument del 3: Her udarbejdes de konkrete læringsmål, som skal være færdige senest tre uger inde i praktikken (læs under Læringsmål) Den studerende er ansvarlig for at vejlederen modtager dette dokument elektronisk. Dokumentet anvendes ligeledes til vejleders midtvejsudtalelse, og til udtalelsen vedrørende den afsluttende indstilling i forhold til den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af læringsmålene. Praktikdokument del 4: Ramme til refleksion og dokumentation af det læringsmæssige udbytte af læringsmålene. Det aftales med vejleder, hvordan denne del af praktikdokumentet bruges. Praktikdokument del 5: En ramme til refleksion af de studerendes praksiserfaringer. En form for fokuseret logbog, som kan anvendes i vejledningen. Det aftales med vejlederen, hvordan denne del af praktikdokumentet bruges. Praktikopgaver: I 1. års praktikuddannelse arbejder den studerende på studiedagene og i praktikken med praksisfortællinger (se beskrivelse bilag 1) og et mindre projekt, der understøtter brugerens sproglige eller kulturelle udtryksformer (se beskrivelse bilag 2). Disse opgaver skal understøtte kompetencemål og CKF er 3 ud fra praktikkens tema Den pædagogiske relation. (BEK. bilag 7). Elementer af opgaverne kan indgå i den studerendes læringsmål. 2 Teksten er skrevet med udgangspunkt i publikation fra undervisningsministeriet håndbogsserie nr : Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Kan downloades som pdf-fil 3 Centrale kundskabs og færdighedsområder. 3

4 Den studerende fremlægger en af sine praksisfortællinger på en af de sidste studiedage i perioden. Her er vejlederen inviteret til at deltage som refleksionspartner. Holdlæreren udarbejder en ramme og plan for fremlæggelserne. Studiedage: Praktikkoordinator og undervisere udarbejder en undervisningsplan for studiedagene. Undervisningen er tilrettelagt ud fra praktikkens kompetencemål og CKf er, og inddrager de studerendes erfaringer fra praktikken. Undervisningsplanen indeholder derudover holdlærernes mailadresser og aktuelle oplysninger til brug for den konkrete praktikperiode. Planen lægges på Fronter til de studerende. Vejledere får udleveret planen på 1. studiedag. Studerende hvis vejledere ikke kan deltage i 1. studiedag sørger for, at vejlederene får planen udleveret. 4

5 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 ) Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal den studerende ved praktikperiodens begyndelse udarbejde konkrete læringsmål for praktikperioden. Læringsmålene danner grundlag for praktikstedets udtalelse midtvejs i praktikken om, hvorvidt den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål i resten af perioden. Læringsmålene danner ligeledes grundlag for den afsluttende praktikvurdering. Læringsmålene skal Godkendes af praktikstedet (vejleder) og uddannelsesinstitutionen (holdlærer). Nærmere om procedure s. 5. Der arbejdes med læringsmål i praktikforberedelsen umiddelbart inden praktikperiodens begyndelse og på praktikstedet i de første tre uger af praktikken. Læringsmålene skal tage udgangspunkt i følgende: - Institutionens praktikstedsbeskrivelse. - Faglige kompetencemål for den pågældende praktikperiode jævnfør Bekendtgørelsen bilag 7. - Centrale kundskabs og færdighedsområder for den pågældende praktikperiode jævnfør Bekendtgørelsen bilag 7. - Praktikdokumentet. Foreløbige læringsmål: I praktikforberedelsen på pædagoguddannelsen Slagelse arbejder den studerende umiddelbart inden praktikperiodens start med foreløbige læringsmål ud fra nedenstående ramme i praktikdokumentet del 1 og 2 og på baggrund af forbesøget på praktikstedet: - Hvad vil jeg arbejde med (indholdet)? - Hvad er mit mål med dette arbejde, hvad vil jeg godt vide og kunne? - Hvorfor er det mit mål, hvilke faglige begrundelser har jeg? - Hvordan vil jeg arbejde med målet? Hvor og hvem? - Hvornår vil jeg arbejde med målet tidsdimension? - Hvordan vil jeg dokumentere mit uddannelsesmæssige udbytte af målet? Hvad er læringsmål: Læringsmål er den individuelle studerendes mål for praktikken på det pågældende praktiksted. Det er praktikperiodens kompetencemål gjort konkrete ud fra det pågældende praktiksteds tolkning af, hvordan man kan arbejde med CKF erne beskrevet i praktikstedsbeskrivelsens uddannelsesplan. Læringsmålene skal både indeholde kundskabs(vidensområder) og færdigheder (kunnen) jf. faglige kompetencemål og Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF). De skal dække kompetencemålene dvs. et læringsmål kan godt indeholde flere kompetencemål. Der skal udfærdiges fra 4 6 læringsmål i 1. års praktikperiode Den pædagogiske relation. Den studerende medbringer sit praktikdokument med foreløbige læringsmål ved praktikperiodens start på praktikstedet. Disse foreløbige læringsmål arbejder praktiksted og studerende videre med 5

6 i forhold til praktikstedets praksis beskrevet i uddannelsesplanen og den studerendes uddannelsesmæssige interesser. På 1. studiedag i perioden mødes studerende, vejledere og holdlærere for at kvalificere arbejdet med læringsmålene. Denne dag placeres indenfor de første tre uger af praktikken. Hensigten med dagen er at skabe et møde mellem de involverede parter i praktikken, hvor der deles viden og etableres en fælles forståelse af praktikkens og uddannelsens elementer. Efter denne dag færdiggøres læringsmålene af studerende og vejleder til Godkendelse i praktikdokumentet del 3.(se procedure ). Procedurer vedrørende Godkendelse af læringsmål samt bedømmelse i henhold til Bek 4 : Inden afslutningen af tredje uge efter praktikstart, skriver den studerende de konkrete læringsmål i skemaet i Praktikdokument del 3 Vedr. uddannelsesmæssig udbytte af praktikperioden. Studerende udfylder navn, hold og studienr. og sørger for, at praktiksted/vejleder får hele dokumentet elektronisk. Praktiksted udfylder og opdaterer derefter dokumentet elektronisk og mailer det til: Godkendelse af læringsmål studerendes holdlærer. Midtvejsudtalelse for 1. års praktik hovedpostkasse Afsluttende vurdering hovedpostkasse 1. Vedrørende godkendelse af læringsmål: Når praktikstedet har godkendt læringsmålene udfyldes skemaet og mailes sammen med den studerendes konkrete læringsmål til den studerendes holdlærer senest i slutningen af den tredje uge i praktikken. Holdlærerens opgave i relation til godkendelse er primært at være med til at sikre, at kompetencemålene og CKF er kan genfindes i læringsmålene inden godkendelse. Ved uenighed kontaktes vejlederen/praktikstedet pr mail eller telefon. Når holdlæreren har godkendt læringsmålene mailes skemaet retur til praktikstedet. 2. Vedrørende midtvejs- udtalelse: Praktikstedet beskriver kort i praktikdokumentet del 3 efter hvert enkelt læringsmål, hvordan den studerende kan opfylde sine mål i resten af perioden. Har praktikstedet betænkeligheder vedrørende den studerende uddannelsesmæssige 4 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. BEK nr. 220 af 13/03/ stk. 3, 22. 6

7 udbytte af læringsmålene skal dette beskrives. Dokumentet mailes midtvejs i 1. Års praktik sammen med det opdaterede skema til studieservicecenteret : 3. Vedrørende afsluttende indstilling: Praktikstedet afgiver en skriftlig begrundet indstilling som redegør for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte i relation til læringsmålene ud fra den studerendes praksis og ud fra praktikdokumentet. Dette skrives i praktikdokumentet del 3 med læringsmål. Praktikstedet sørger for, at den studerende får en kopi. Praktikstedet kan indstille Godkendt eller Betænkelig ved godkendelse. Dette tilkendegives i skemaet som opdateres og mailes til studieservicecenteret senest tre uger før praktikkens afslutning. Såfremt praktikstedet indstiller Betænkelig ved Godkendelse indkalder pædagoguddannelsen Slagelse til et møde jf. BEK 22 stk.2. Studieservicecenteret er ansvarlige for at rykke for ovenstående dokumenter. Kontakt: I løbet af 1.års praktik ligger der ifølge bekendtgørelsen ikke et møde i praktikinstitutionen. Her skal være en drøftelse af, hvordan den studerende kan opfylde sine læringsmål. Det har vi valgt at gøre elektronisk, da perioden er meget presset tidsmæssigt. Men såfremt der er problemer, tvivl eller lignende skal praktikstedet/studerende selvfølgelig kontakte os. Vi står til rådighed med vejledning og deltager gerne i møder. Kontakten skal foregå til holdlærere, praktikkoordinator eller studievejleder via mail, telefon eller personlig kontakt. 7

8 Bilag 1. Praksisfortællinger Rammer og krav. I løbet af praktikperioden skal der i forhold til læringsmålene skrives en mindre (og gerne flere) praksisfortælling med udgangspunkt i Mig selv i den pædagogiske relation på det konkrete praktiksted. Praksisfortællingerne skal afspejle indsigt i, hvordan man som pædagog(studerende) indgår i, udvikler og støtter andres evne til etablering af relationer gennem pædagogiske processer. (BEK bilag 7 kompetencemål c) På studiedagene undervisers der i og arbejdes med praksisfortællinger. Relationer er praksisfortællingernes udgangspunkt. En praksisfortælling kan medvirke til at udtrykke den viden der findes i en praksis. Den kan medvirke til at eksplicitere, (italesætte, udtrykke) tavs viden med henblik på at bevidstgøre og reflektere over denne. Den enkelte praksisfortælling skal fylde cirka en side. Den må gerne suppleres af f.eks. tegninger, fotos, musik (lydfiler). Den skriftlige praksisfortælling og eventuelt andet materiale skal indgå i praktikdokumentet. Praksisfortællingen skal fremlægges på 4. eller 5. Studiedag. En praksisfortælling defineres som: En fortælling om praksis fortalt af en praktiker. Konkret, selvoplevet og formuleret i et hverdagssprog. En kronologisk opbygning med en begyndelse, en midte og en slutning. Den må for at komme i gang indeholde et problem, en ubalance eller en afvigelse fra det normale, noget usædvanligt eller anderledes. Omhandler mennesker, der handler og reagerer i tid og rum ud fra intentionelle tilstande (behov, tro, viden, hensigt, forpligtigelse). Fortællingen er optaget af og leder efter intentionerne bag handlingerne, ikke årsagerne. Integrerende af såvel faglige som personlige perspektiver. (Fortælles af en fortæller, der ser tingene ud fra en bestemt synsvinkel, dermed integrerer fortællingen såvel faglige som personlige synspunkter) Velegnet til at udtrykke, tydeliggøre og reflektere over den viden, der findes i en given praksis. (Kilde: Skriv og lær i praktikken af Charlotte Skafte-Holm i Praktik i pædagoguddannelsen ) 8

9 Obligatorisk læsning: Indledning og kapitel 1, Kort og godt om begrebet fortælling s i Brostrøm S. og Thorleif F. Fortællinger på arbejde s af Niels Mors i Mørch I. S. (red). Supplerende litteratur: Brostrøm Stig og Frøkjær Thorleif: Fortællingen som dokumentations- og evalueringsmetode Kroghs Forlag. Mørch Idun Susanne (red): Pædagogiske praksisfortællinger Systime Academic. Formidling: Praksisfortællingerne formidles mundtligt på 4. og 5. studiedag. Fortællingerne må gerne understøttes af f.eks. billeder, tegninger, musik, lydfiler. Deltagere: Studerende og lærere. Praktikvejlederne såfremt de har mulighed for at deltage. Den studerende formidler sin fortælling. Der søges ikke forklaring eller entydige svar, men i højere grad en forståelse af, hvad der er på spil. Der kan f.eks. reflekteres over følgende: Hvad tænker du om situationen? Hvorfor tror du det gik, som det gik? Hvad kan læres af det? Hvad kan gøres anderledes en anden gang? Hvilket tema(er) kan være indeholdt i praksisfortællingen. Formidlingen af praksisfortællingerne forudsætter et anerkendende aktivt lyttende rum. Holdlæreren udarbejder i samarbejde med de studerende plan for fremlæggelserne. 9

10 Bilag 2 Dansk, kultur og kommunikation projektet i 1. praktikperiode Vigtige datoer: Fremlæggelse af projekt for holdet: Aflevering af opgave på fronter: dato skrives til det konkrete hold dato skrives til det konkret hold Beskrivelse af projektet: Den pædagogiske relation, temaet for den 1. Praktikperiode. Med fokus på det DKK-faglige element skal du vælge mellem disse to muligheder i 1. praktik: 1: planlægge, udføre, dokumentere og evaluere et projekt i din første praktikperiode, der understøtter udviklingen af brugernes kulturelle og sproglige udtryksformer. Du skal med udgangspunkt i dit praktiksteds målgruppe planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, som kan støtte brugerens udvikling og evne til at indgå i kulturelle fællesskaber. Det kan være deres mundtlige og skriftlige sprogtilegnelse samt andre kommunikative udtryksformer. Du skal anvende faglig praktisk og teoretisk viden fra det første semester på seminariet, og også meget gerne anvende supplerende faglitteratur. Du skal skrive, hvad du planlægger, og hvordan du har tænkt dig at udføre projektet(datoer, tidsramme, samt konkret beskrivelse af aktiviteterne, evt. materialevalg, metode og didaktiske overvejelser) og hvorfor? Tænk på, hvordan vil du være i stand til at dokumentere dit projekt (det kunne fx være med billeder, plancher, forældreinformation m.m.). Du skal anvende denne dokumentation ved en fremlæggelse /praktikbearbejdning. Endelig skal du evaluere projektet. Der skal evalueres ved, at du i et fagligt sprog skriver, hvad der fungerede rigtig godt, og hvad du har lært. Derfor er det væsentligt, at du samtidigt beskriver, hvad du vil gøre anderledes en anden gang. (Det er ofte af de fejl, vi begår, at vi kan lære rigtig meget - så knap så heldige forløb kan derfor være rigtig givende og interessante at evaluere på). 2. Refleksion og empiri indsamling. Hvis du i første praktik periode er på et praktiksted hvor det er vanskeligt at igangsætte egentlige projekter med udgangspunkt i det DKK-faglige område, skal du lave en opgave og fremlæggelse der basere sig på iagttagelser og refleksioner over praksis. Her vil du samtidig kunne gøre dig overvejelser omkring iagttagelsesmetoder i den pædagogiske praksis. Iagttagelsesområdet skal have udgangspunkt i områderne inden for dansk, kultur og kommunikation. I opgaven skal inddrages teoretisk baggrund for refleksionerne. 10

11 Formkrav til opgaven: Opgaven skal minimum være på tegn og maksimum være på tegn (optalt uden mellemrum).forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste indgår ikke i optælling af antal tegn. Opgaven afleveres på fronter i mappen DKK-opgaver Praktik under den målgruppe du har arbejdet med i 1. praktik(hvis du fx har været i praktik i en børnehave, skal du således lægge din opgave i mappen børnehave ). Fremlæggelse af DKK-projektet: Alle skal fremlægge deres projekt for holdet, der er afsat ca. 5-7 min. pr. studerende, I skal derfor være grundigt forberedt. Fremlæggelse af opgave type 1: Fortæl kort om projektets indhold og hvordan du planlagde, udførte og evaluerede projektet. Medbring dokumentation af projektet, du kan evt. vise en billedserie, video eller lydindspilning fra projektet, andre materialer kan vises eller sendes rundt blandt tilhørerne. Fremlæggelse af opgave type 2: Fremlæg de iagttagelser og refleksioner som du har skrevet om i din opgave og inddrag dine teoretiske overvejelser i forhold til det belyste. Hvis du har dokumentation i form af billedmateriale eller lignende kan du også vise dette for tilhørerne. Afvikling af fremlæggelsesdagen: Alle møder op og har læst de opgaver der svarer til ens eget praktikområde, således at man kan give respons på disse opgaver. Forholdet mellem DKK-projektet og 1. praktik: Det kan være hensigtsmæssigt at inddrage DKK-projektet som en del af dine læringsmål, derfor kan du på baggrund af praktikstedets praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan, praktikkens mål/ckf, indskrive projektet i dit praktikdokument. Målet med 1. praktik er b.la. at du skal opnå kompetence til at forstå og vurdere betingelser og vilkår for at udføre arbejde som pædagog. Det DKK-faglige element bidrager sammen med pædagogik, og IIS til at sætte den studerende i stand til at kunne analysere og vurdere muligheder og begrænsninger for pædagogisk arbejde og til at kunne formidle den pædagogiske indsats ( 3 stk 3 Bekendtgørelsen) Mål praktikken: den studerende både kan indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer. deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer. CKF praktikken: a) praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis 11

12 e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. Hvis du har spørgsmål om DKK-projektet er du altid velkommen til at kontakte din DKK-underviser, eller Koordinator Astrid Hestbech. Rigtig god arbejdslyst. 12

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Information om 2. praktik Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Praktikkernes tre temaer: Den pædagogiske relation Den pædagogiske institution Den pædagogiske profession Den pædagogiske Relation

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 18.6 22.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Studiedage 1 d. 17.9 + 18.9 Studiedage 2 d. 9.10 + 10.10

Læs mere

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 25.3.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

12Ns 1. Praktikperiode forår

12Ns 1. Praktikperiode forår 12Ns 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 21.3 + 22.3 Praktikopsamling

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

12KMN 1. Praktikperiode efterår

12KMN 1. Praktikperiode efterår 12KMN 1. Praktikperiode efterår 2013 15.8.2013 01.11.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 17.6 21.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Måldag i uge 35 Studiedage 1 d. 24.9 + 25.9 Studiedage 2

Læs mere

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 2014 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Udkast til læringsmål på Fronter senest d. 7.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Praktikstedsbeskrivelse Hjallerup Børnehave Inst. nr. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Institutionens navn: Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse Hjemmeside Institutionstype/foranstaltning Antal børn/unge/voksne

Læs mere

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl.

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl. 11Ns 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 8 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 15.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt senest

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Uddannelsesplan. for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen.

Uddannelsesplan. for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen. Uddannelsesplan for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen. Rigtig hjertelig velkommen som studerende i Idrætsdussen på Langholt Skole. Det er altid en glæde at byde studerende velkommen i vores

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

11J 2. Praktikperiode Forår

11J 2. Praktikperiode Forår 11J 2. Praktikperiode Forår 2013 01.02.13 31.07.13 Vigtige datoer Møder om læringsmål på Campus Roskilde i uge 7-8 Studiedage 1: 11.03.13-13.03.13 Studiedage 2: 17.04.13 19.04.13 Studiedage 3: 31.05.13

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 26.2 + 27.2 el. d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 18.3

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Uddannelsesplan for pædagogstuderende i August 2009 BØRNEHUSENE I VRÅ Huset ENGBLOMMEN og Huset SPIREN Huset Engblommen Østergade 21-9760 Vrå tlf. 72 33 46 64 Indholdsfortegnelse 1. Researchdagene i Huset

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elve rhoej.dk Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

12Ns 2. Praktikperiode Efterår

12Ns 2. Praktikperiode Efterår 12Ns 2. Praktikperiode Efterår 2013 01.08.13 31.01.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 og 34 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 16.8. kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO

Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO Det er formålet, at indholdet skal kunne give dig information om forskellige forhold af særlig relevans for dit praktikophold. Den samlede intromappe skal

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen

Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen Oktober 2012 Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Hobrovej 85 Postboks 44 9100 Aalborg Forord Denne praktikhåndbog for meritpædagoguddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Standard for den gode praktik

Standard for den gode praktik Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse nr. 339 af 06/04 2016 om akkreditering

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af

Læs mere

12veN 2. Praktikperiode Forår 2014

12veN 2. Praktikperiode Forår 2014 12veN 2. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer: Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 7 & 8 Læringsmål skal være godkendt senest d. 21.2 Studiedage hver anden tirsdag hen over

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Indhold Forord...5 1. Præsentation af praktikken i pædagoguddannelsen... 7

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode Tema: Pædagogens praksis

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode Tema: Pædagogens praksis B. Uddannelsesplan for første praktikperiode Tema: Pædagogens praksis Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikhåndbog. Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013

Praktikhåndbog. Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013 Praktikhåndbog Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013 1 Indhold INTRODUKTION.... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 DEL 1... 6 1.1 PÆDAGOGUDDANNELSEN... 6 Vekseluddannelse... 7 At være ansat og at være

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Rev. 17/4 2018

Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Rev. 17/4 2018 Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Rev. 17/4 2018 Praktiksted Praktikvejleder Studerende Praktikansvarlig underviser 3. praktikperiode Social- og specialpædagogik Pædagoger med denne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00 1 Velkommen Vi vil

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår

12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 2013 01.08.13 31.01.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 & 34 Læringsmål skal være godkendt senest d. 23.8 Studiedage 1: 11.09.13-13.09.13 Studiedage

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Uddannelsesplan for Modul 13 - Praktikperiode 3 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere