9. Indeks - tabeller og figurer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Indeks - tabeller og figurer"

Transkript

1 Indeks Indeks - tabeller og figurer 9.1 Persontabeller Persontabeller Side Tabel Alder disponibel indkomst, decil indkomst i alt, indkomsttyper indkomst i alt, oprindelseslandegruppe indkomstsammensætning indkomsttyper, køn ækvivaleret disponibel indkomst, familietype Antal indkomst i alt, faggrupper indkomst i alt, intervaller indkomst i alt, over fx. 1 mio. kr. i løbende riser indkomst i alt, over fx. 1 mio. kr. i faste priser oprindelseslandegruppe, landsdel overførselsindkomst, med beløbstype socioøkonomisk gruppe Bruttoindkomst landsdel indvandrere Decil disponibel indkomst disponibel indkomst, alder indkomst i alt indkomst i alt, gennemsnit indkomst i alt, oprindelseslandegruppe indkomstmassen indkomststigning real ækvivaleret disponibel indkomst Disponibelindkomst alder og decil beregning ud fra indkomsttyper decil kvartil, socioøkonomisk gruppe maksimal udjævningsprocent tal for

2 124 - Indeks Persontabeller Side Tabel Ejer/lejer, realindkomststigning, indkomst i alt Erhvervsindkomst faggruppe indkomsttyper socioøkonomisk gruppe, realindkomststigning tal for Faggruppe gini-koefficient, køn lønindkomst, top indkomst i alt, top indkomst i alt, over personer Formueindkomst faggruppe formuekomponenter tal for Gini-koefficient, indkomst i alt, faggruppe, køn Indkomst i alt , antal over beløb, fast og løbende , faste priser , løbende priser antal personer, indkomstinterval decil decil, indvandrere og efterkommere decilgennemsnit ejer/lejer, realindkomststigning faggruppe gini-koefficient for visse faggrupper, køn indkomstmassens fordeling indkomsttype, alder indvandrere efter landsdel oprindelseslandegrupper, alder tal for top 5, faggrupper over 1000 personer top-20, faggrupper over 100 mænd og 100 kvinder uddannelse, køn, realindkomststigning Indkomstsammensætning 1995 og alder indkomsttyper kvinder, alder mænd, alder

3 Indeks Persontabeller Side Tabel Indvandrere og efterkommere brutto- og skattepligtigindkomst indkomst i alt, alder indkomst i alt, decil indkomst i alt, uddannelse indkomst i alt, landsdel landsdel, antal Kvartil disponibel indkomst, socioøkonomisk gruppe samlet indkomst Køn indkomst i alt, gini-koefficient indkomst i alt, uddannelse indkomsttyper, alder lønindkomst, lønforskel top Landsdel bruttoindkomst indvandrere, antal indvandrere, indkomst i alt skattepligtigindkomst Maksimal udjævningsprocent disponibel indkomst disponibel indkomst efter socioøkonomisk gruppe disponibel indkomst, alder indkomst i alt indvandre og efterkommere Nettoformue formuekomponenter, antal, med/uden virksomhed Overførselsindkomst faggruppe indkomsttyper personer med beløbstype tal for uddannelse Personindkomst, socioøkonomisk gruppe Real indkomst, Realindkomststigning indkomst i alt, boligform indkomst i alt, socioøkonomisk gruppe indkomst i alt, uddannelse, køn ækvivaleret disponibel indkomst Renteindtægter for selvstændige

4 126 - Indeks Persontabeller Side Tabel Renteudgifter familietyper selvstændige tal for Samlet indkomst gennemsnit kvartiler maksimaludjævningsprocent socioøkonomisk gruppe tal for Samlet indkomst med lejeværdi og nettorenter socioøkonomisk gruppe Skat landsdel gennemsnit tal for Skattepligtig indkomst landsdel indvandrere Socioøkonomisk gruppe antal, disponibel indkomst, kvartiler indkomst i alt, realindkomststigning indkomstsummer personindkomst samlet indkomst Uddannelse indkomst i alt, indvandrere indkomst i alt, realindkomststigning, køn overførselsindkomst Ækvivaleret disponibel indkomst alder, familietype decilgrupper decilgrupper, gennemsnit

5 Indeks Familietabeller Familietabeller Side Tabel Alder disponibel ækvivaleret indkomst, decil indkomst i alt, antal indkomst i alt, nettoformue nettoformue, kommune, ejer/lejer nettoformue, uddannelse Antal disponibel indkomst, bilrådighed ejendomsvurdering, ejendomstype indkomst i alt, alder indkomst i alt, ejer/lejer, boligtype indkomst i alt, ejer/lejer, parcel, lejlighed indkomst i alt, indkomstintervaller nettoformue, intervaller, familietype a nettoformue, intervaller, landsdel a overførselsindkomst, familier med beløbsart Bilrådighed antal, disponibel indkomst familier med to voksne, disponibel indkomst Decil disponibel indkomst disponibel ækvivalensindkomst, alder indkomst i alt indkomst i alt, familietype indkomst i alt, gennemsnit indkomst i alt, gennemsnit, uddannelse indkomstmasse, familietype Disponibel indkomst antal biler beregning ud fra indkomsttyper boligtype, ejer/lejer decil familier med to voksne over 17 år, antal biler kvartil, socioøkonomisk gruppe maksimal udjævningsprocent Disponibel ækvivalens indkomst, decil, alder Ejendomsvurdering, ejendomstype, antal

6 128 - Indeks Familietabeller Side Tabel Ejer/lejer disponibel indkomst, boligtype formueindkomst formuekomponenter, kommune formuekomponenter, landsdel Ejer/lejer indkomst i alt, boligtype nettoformue, boligtype nettoformue, formuekomponenter nettoformue, formuekomponenter, socioøkonomisk gruppe nettoformue, formuekomponenter, uddannelse nettoformue, kommune, alder Erhvervsindkomst år, socioøkonomisk gruppe beregnet andel, uddannelse, familietypen Enlige a beregnet andel, uddannelse, familietypen Par b familietypen Enlige a familietypen Par b familietypen Enlige a familietypen Par b indkomsttyper socioøkonomisk gruppe, kommune Formueindkomst boligform familietype formuekomponenter formuekomponenter, socioøkonomisk gruppe landsdel socioøkonomisk gruppe Gini-koefficient, ækvivaleret disponibel indkomst Indkomst i alt , løbende priser alder, antal, intervaller antal, intervaller boligtype, boligform boligtype, ejendomsvurdering decil decilfordeling, familietypen Enlig a decilfordeling, familietypen Par b decilgennemsnit decilgennemsnit, uddannelse ejer/lejer, boligtype, intervaller

7 Indeks Familietabeller Side Tabel Indkomst i alt (fortsat) familietypen Enlige a familietypen Par b indkomstmassen, familietype maksimal udjævningsprocent, uddannelse nettoformue, alder nettoformue, intervaller, familietype b nettoformue, intervaller, landsdel b socioøkonomisk gruppe socioøkonomisk gruppe, kommune varianskoefficienter, uddannelse indkomst i alt, boligtype Indkomstmassen, indkomst i alt, familietype Indkomstsammensætning enlige a indkomsttyper nettoformue, intervaller par b Kommune erhvervsindkomst, socioøkonomiske gruppe formuekomponenter, ejer/lejer indkomst i alt, socioøkonomisk gruppe nettoformue, alder, ejer/lejer Kvartil disponibel indkomst, socioøkonomisk gruppe samlet indkomst Landsdel formueindkomst formuekomponenter, ejer/lejer nettoformue, intervaller, antal, landsdel a nettoformue, intervaller, indkomst i alt, landsdel b indkomst i alt, ejendomsvurdering, parcel a Lejeværdi, socioøkonomisk gruppe Maksimal udjævningsprocent disponibel indkomst disponibel indkomst socioøkonomisk gruppe indkomst i alt indkomst i alt efter familietype indkomst i alt efter uddannelse ækvivaleret disponibel indkomst

8 130 - Indeks Familietabeller Side Tabel Nettoformue alder, indkomst i alt alder, uddannelse antal, landsdel, intervaller a boligtype, ejer/lejer familieindkomst, familietype b familietype, antal a formuekomponenter, antal, med/ uden virksomhed formuekomponenter, ejer/lejer formuekomponenter, kommune, ejer/lejer formuekomponenter, landsdel, ejer/lejer formuekomponenter, socioøkonomisk gruppe, ejer/lejer formuekomponenter, uddannelse, ejer/lejer Indkomsttyper intervaller, familieindkomst, landsdel b kommune, alder, ejer/lejer socioøkonomisk gruppe, familietype Overførselsindkomst familier med beløbstype familietypen Enlige a familietypen Par b indkomsttyper socioøkonomisk gruppe, familietype Ratio 80/20, ækvivaleret disponibel indkomst Renter renter, selvstændige renter, socioøkonomisk gruppe renteudgifter, personer, familier Risk of poverty, ROP, ækvivaleret disponibel indkomst Samlet indkomst gennemsnit kvartil maksimaludjævningsprocent Skat, gennemsnit Socioøkonomisk gruppe disponibel indkomst, kvartiler erhvervsindkomst, år erhvervsindkomst, kommune formueindkomst indkomst i alt indkomst i alt, kommuner

9 Indeks Familietabeller Side Tabel Socioøkonomisk gruppe (fortsat) nettoformue, familietype nettoformue, formuekomponenter, ejer/lejer overførselsindkomst Uddannelse erhvervsindkomstandel, familietypen Enlig a erhvervsindkomstandel, familietypen Par b indkomst i alt, decilgennemsnit indkomst i alt, maksimal udjævningsprocent indkomst i alt, varianskoefficient nettoformue, alder nettoformue, formuekomponenter, ejer/lejer Varianskoefficient, uddannelse, familietype Ækvivaleret disponibel indkomst decil, alder familietype gennemsnit gini-koefficienter ratio 80/ Risk of poverty, ROP ækvivalensfaktor

10 132 - Indeks 9.3 Figurer Figur Oversigt over figurer 1. Indkomst i alt fordelt efter indkomsttype, Familier fordelt efter størrelsen af deres indkomst i alt Selvstændige personer (SOCIO) - fordelt efter erhvervs-indkomstniveau Selvstændige personers (SOCIO) indkomst - fordelt efter indkomsttype Gennemsnitlig erhvervsindkomst for alle og for dem som har erhvervsindkomstfordelt efter alder Gennemsnitlig erhvervsindkomst - fordelt efter køn og alder Antal personer fordelt efter samlet formueindkomst Personer fordelt efter størrelsen af deres overførselsindkomst Gennemsnitlig overførselsindkomst fordelt på aldersgrupper og køn Gennemsnitlig disponibel familieindkomst i de nye kommuner Ækvivaleret disponibel indkomst - fordelt på aldersgrupper og køn Maksimaludjævningsprocent for aldersgrupper Aldersfordeling i decilgrupperne - disponibel indkomst Familiens ækvivaleret disponible indkomst, box-plot - fordelt efter amt Familiens ækvivaleret disponible indkomst, box-plot - fordelt efter de nye regioner Fordeling af indkomstmassen for personer, Lorenz-kurve for køn Lorenz-kurver til sammenligning af indkomstbegreber Lorenz-kurver for personer - fordelt efter herkomst Lorenz-kurver for personer - fordelt efter socioøkonomisk gruppe Antal familier uden virksomhed fordelt efter størrelsen af deres nettoformue Antal familier uden virksomhed fordelt efter størrelsen af deres fri finansielle formue Procentdel med negativ nettoformue - fordelt i aldersintervaller efter ældste person i familien. 2005

5. Indkomstudvikling

5. Indkomstudvikling 64 - Indkomstudvikling 5. Indkomstudvikling 1995-2005 40 pct. i indkomststigning på 10 år Den gennemsnitlige indkomst for personer er steget med 39,4 pct. fra 1995 til 2005. For familier med én voksen

Læs mere

Indkomst i alt - fordelt efter indkomsttype Anden indkomst 1 pct.

Indkomst i alt - fordelt efter indkomsttype Anden indkomst 1 pct. 8 - Indkomst 2. Indkomst 2005 2.1 Person- og familieindkomst Indkomst før skat Figur 1. Indkomst i alt - fordelt efter indkomsttype. 2005 Overførselsindkomst 24 pct. Anden indkomst 1 pct. Formueindkomst

Læs mere

6. Formueopgørelser 2005

6. Formueopgørelser 2005 70 - Formueopgørelser 6. Formueopgørelser 2005 Danmarks Statistik har ikke produceret en statistik siden 1996. Dette er fortsat ikke muligt, men det er muligt at lave nogle opgørelser på basis af de oplysninger,

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Indkomster Særskilt afsnit om. formuekomponenter

Indkomster Særskilt afsnit om. formuekomponenter Indkomster 2005 Særskilt afsnit om formuekomponenter Indkomster 2005 Udgivet af Danmarks Statistik August 2007 Oplag: 400 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave Pris: 130,00 kr. inkl. 25 pct. moms Kan

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Indkomster 2011. Tema: Indkomstmobilitet

Indkomster 2011. Tema: Indkomstmobilitet Indkomster 2011 Tema: Indkomstmobilitet Indkomster 2011 Indkomster 2011 Udgivet af Danmarks Statistik September 2013 Oplag: 125 Printet hos PRinfoParitas Foto: Bee-Line Trykt udgave Pris: 175,00 kr. inkl.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17. www.dst.dk dst@dst.dk INDKOMSTER 2010

Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17. www.dst.dk dst@dst.dk INDKOMSTER 2010 7 mm Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk INDKOMSTER Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø 2010 INDKOMSTER 2010 DANMARKS STATISTIK Indkomster 2010.indd 1 03-09-2012 14:58:54 Indkomster 2010

Læs mere

Indkomster Særskilt afsnit om personer med høj og lav indkomst

Indkomster Særskilt afsnit om personer med høj og lav indkomst Indkomster 2007 Særskilt afsnit om personer med høj og lav indkomst Indkomster 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2009 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 140,00 kr. inkl.

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Indkomster 2013. Udgivet af Danmarks Statistik September 2015 Foto: Signelements

Indkomster 2013. Udgivet af Danmarks Statistik September 2015 Foto: Signelements Indkomster 2013 Indkomster 2013 Indkomster 2013 Udgivet af Danmarks Statistik September 2015 Foto: Signelements Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/indkomster ISBN 978-87-501-2186-2 ISSN 1902-7052

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Indkomstudvikling for de sociale klasser

Indkomstudvikling for de sociale klasser Indkomstudvikling for de Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på indkomsten i hver af de og udviklingen i indkomsterne.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: HØJ INDKOMSTMOBILITET: HALVDELEN ER UDE AF TOP 1 PCT. EFTER 3 ÅR 12-9-217 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Der er betydelig indkomstmobilitet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

4. Indkomstfordeling 2005

4. Indkomstfordeling 2005 Indkomstfordeling - 47 4. Indkomstfordeling 2005 Befolkningens indkomstfordeling er en af de mere komplicerede fordelinger. Den er kompliceret, fordi hvor alle har et køn, en alder og en bopæl, er det

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Matematik og samfundsfag Gini-koefficienten

Matematik og samfundsfag Gini-koefficienten Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Matematik og samfundsfag Gini-koefficienten Den såkaldte Gini-koefficient, introduceret i 92 i en artikel af den italienske statistiker, demograf og sociolog Corrado

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper

Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper Klaus Rasmussen kr@di.dk, 3377 3908 JUNI 2019 Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper Uligheden er steget, også i Danmark, men fra et

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Indkomster Income 2003

Indkomster Income 2003 Indkomster 2003 Income 2003 Indkomster 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 91. årgang ISBN 87-501-1479-4 ISSN 1399-557X Pris: 405,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 350 Danmarks Statistiks trykkeri,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Indkomster 2014 Tema: Skatter og afgifter

Indkomster 2014 Tema: Skatter og afgifter Indkomster 2014 Tema: Skatter og afgifter Formuer 2013 Indkomster 2014 Tema: Formuer Indkomster 2014 Udgivet af Danmarks Statistik September 2016 Foto: Martin Kierstein/Colourbox Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016 Skatteudvalget 1-17 SAU Alm.del Bilag Offentligt Skatteudvalget 17. november 1 Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Indhold: Indkomstudvikling

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

3. Hvem har hvilke indkomsttyper i 2005

3. Hvem har hvilke indkomsttyper i 2005 42 - Indkomsttyper 3. Hvem har hvilke typer i 2005 Forskellige befolkningsgrupper har forskellig sammensætning af. Det er klart, at pensionistens og den arbejdsløses hovedsageligt består af overførsels,

Læs mere

Topindkomster i Danmark

Topindkomster i Danmark Topindkomster i Danmark Thomas Piketty har med bogen Capital in the Twenty-First Century sat fokus på udviklingen i toppen af i de vestlige lande. Bogen viser, at topindkomsterne er steget markant i USA,

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Effekt og Analyse Analyseteam

Effekt og Analyse Analyseteam Relativt fattige i Danmarks Statistik har som opfølgning på FN s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen i 2018 udviklet et nyt mål for relativ økonomisk fattigdom. På baggrund af dette mål opgøres

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

Mobilitet på tværs af generationer

Mobilitet på tværs af generationer Mobilitet på tværs af generationer I Danmark er der høj indkomstmobilitet mellem generationerne, hvilket betyder, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Pensionisternes økonomi

Pensionisternes økonomi Pensionisternes økonomi Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Baggrund og tidligere

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser 1. Udviklingen i indkomst og forbrug Indkomstbegreber Indkomststatistikken omfatter både en familie- og en personstatistik. Hovedbegreberne er hhv.

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 370 368 738 317 325 642 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 152 141 293 137 127 264 05-09 år

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

INDKOMSTER Tema: Regionale erhvervsindkomster

INDKOMSTER Tema: Regionale erhvervsindkomster INDKOMSTER 2008 Tema: Regionale erhvervsindkomster Indkomster 2008 Tema: Regionale erhvervsindkomster Indkomster 2008 Udgivet af Danmarks Statistik September 2010 Oplag: 140 Printet hos ParitasDigital

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Indvandrernes indkomst som pensionerede

Indvandrernes indkomst som pensionerede Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. som pensionister

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

Børn og unge i kommunens institutioner

Børn og unge i kommunens institutioner Børn og unge i kommunens institutioner Kontakt hos Danmarks Statistik: Anita Saaby Datagrundlag Anvendte registre Datakonstruktion Befolkningsstatistikken pr. 1.1.2019 med familietype og herkomst Familiernes

Læs mere

Fordeling og levevilkår

Fordeling og levevilkår Fordeling og levevilkår 2007 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 Udgivet af: AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. 1651 København V. Telefon: 3355 7710 Telefax: 3331

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Regionale indkomstforskelle gennem 20 år

Regionale indkomstforskelle gennem 20 år 15. juni 2016 Nr. 6 Regionale indkomstforskelle gennem 20 år Af Anne Kaag Andersen, Jarl Quitzau og Ulla Ryder Jørgensen 1 Trods Danmarks beskedne størrelse er der væsentlige regionale forskelle i danskernes

Læs mere

Indkomstfordeling og indkomstudvikling

Indkomstfordeling og indkomstudvikling Indkomstfordeling og indkomstudvikling Nyt kapitel Danskernes disponible indkomst er steget med 1½ pct. årligt siden midten af erne. Det er lidt lavere end i det foregående tiår, hvor indkomstfremgangen

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Projekt 2.9 Sumkurver som funktionsudtryk anvendt til Lorenzkurver og Ginikoefficienter (især for B- og A-niveau)

Projekt 2.9 Sumkurver som funktionsudtryk anvendt til Lorenzkurver og Ginikoefficienter (især for B- og A-niveau) Projekt 2.9 Sumkurver som funktionsudtryk anvendt til Lorenzkurver og Ginikoefficienter En sumkurve fremkommer ifølge definitionen, ved at vi forbinder en række punkter afsat i et koordinatsystem med rette

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

8. Bilag med indkomsttabeller. 2005

8. Bilag med indkomsttabeller. 2005 Indkomsttabeller - 97 8. Bilag med indkomsttabeller. 2005 Tabel 68 Gennemsnitlig indkomst fordelt efter køn, alder og indkomsttype. 2005 Mænd og kvinder Alle Under 25 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2017

Indkomster 31. oktober 2017 Indkomster 31. oktober 2017 Indkomststatistik 2016 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient

Dekomponering af den stigende Gini-koefficient d. 07.10.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Dekomponering af den stigende Gini I dette notat dekomponeres henholdsvis de seneste 10 og de seneste 20 års stigning i Ginien for at bestemme forskellige indkomsttypers

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor Statistik om unge i alderen 18-29 år i København Københavns Kommune Statistisk Kontor September 24 Statistik om unge i København København er en by med mange unge. Der er 126. unge 18-29 årige i København,

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

I Fiktiv Kommune bor der personer pr. 1. januar Heraf er kvinder og mænd.

I Fiktiv Kommune bor der personer pr. 1. januar Heraf er kvinder og mænd. Socialscore for Fiktiv Kommune Danmarks Statistik har udviklet Kommunal Socialscore som et værktøj til kommunerne, så de kan få et visuelt og overskueligt overblik over hvordan de rangerer på udvalgte

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001 De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001 Undervisningsministeriet 2003 1 De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001

Læs mere

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor?

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? 10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? Morten Skak Center for Bolig og Velfærd, Realdania Boligdag 2008 Center for Boligforskning Ejerboligandelen i Danmark og nogle andre europæiske lande.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Indkomst, forbrug og priser 1 Udviklingen i indkomst og forbrug Indkomstbegreber Indkomststatistikken omfatter både en familie- og en personstatistik. Hovedbegreberne er hhv. personindkomst i alt, diponibel

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2016

Indkomster 31. oktober 2016 Indkomster 31. oktober 2016 Indkomststatistik 2015 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2014

Indkomster 31. oktober 2014 Indkomster 31. oktober 2014 Indkomststatistik 2013 1. Metode og begreber 1.1 Formål Formålet med indkomststatistikken er at belyse niveauet og fordelingen af de optjente indkomster i samfundet. Ved at

Læs mere

Uligheden i indkomster stiger

Uligheden i indkomster stiger Uligheden i indkomster stiger har ikke kun alene højeste disponible indkomst, de har også oplevet en væsentlig højere stigning end andre lønmodtagere. Indkomstgabet mellem topledere og lavtlønnede er steget

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark Halvdelen af befolkningen sidder på pct. af formuerne i Danmark Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt - også når man medregner pensioner. De ti pct. med lavest nettoformue skylder i gennemsnit

Læs mere

Kvinde Mand Kvinde Mand

Kvinde Mand Kvinde Mand analyse=39 Vordingborg Kvinde Mand Kvinde Mand I alt antal antal I alt antal antal -9 år -9 år 7 353 85 97 87 5 8 8 7 35-9 år 8 39 9 3 98 3-39 år 57 3 3 38 73-9 år 59 9 3 3 99 3 5-59 år 5 7 89 78 9 8-9

Læs mere

INDKOMSTER 2009. Tema: Pensioner

INDKOMSTER 2009. Tema: Pensioner INDKOMSTER 2009 Tema: Pensioner Indkomster 2009 Tema: Pensioner Indkomster 2009 Udgivet af Danmarks Statistik August 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave Pris: 160,00 kr. inkl.

Læs mere