Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL I SUNDBYØSTERHALLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej København S Kontortid: Tirsdag kl Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Det reviderede regnskab og budgetforslag for året 1998 til godkendelse 4. Forslag til behandling: A: Andel 76, Susanne Borch: 1. Lys opsættes i gården ved kældergennemgangene. 2. Ved ansættelse af gårdmand: Sørge for, at det er en med varmemestercertifikat. B: Andel 63, Pia Giacobbe: 1. Ved indflytning i lejlighed betales ikke for eventuel behandling af gulve. Uanset typen af behandling. 5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne: 1. Næstformand: Afg. Sv. Å. Andersen Andel Kasserer: Afg. Else Hermansen Andel suppleant: Afg. Ove Kjærgaard Andel Suppleant: Afg. Frank Fridlund Andel Valg af revisor. 7. Valg af gårdmiljøudvalg. 8. Eventuelt. Formanden bød velkommen og oplyste, at der var fremmødt 30 stemmeberettigede samt henstillede, at man ventede med at ryge til pauserne. Punkt 1: Til dirigent valgtes andel 96, Arne Hendriksen, der konstaterede generalforsamlingens rettidige indkaldelse, oplæste dagsordenen og nedsatte følgende stemmeudvalg: Andel 75 Peter Ågård, Andel 94 Ove Kjærgaard Andel 129 Anne- Marie Høeg Punkt 2: Formanden aflagde beretning, hvis fulde ordlyd var som følger: Andelsboligforeningen har i det forløbne år mistet følgende andelshavere: Andel 65 Hr. John Juul Carlsen Andel 142 Fru Gerda Jensen

2 ÆRET VÆRE DERES MINDE NYE ANDELSHAVERE Vi har siden sidste generalforsamling indtil nu haft 12 andelsskift. Heraf er følgende nye andelshavere: Andel 1 Andreas Kajø Andel 32 Kirsten van Prooijen Andel 157 Jannie Fuchs De nye andelshavere ønskes velkommen i andelsboligforeningen. NYE LOVE Sidste år blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor en lang række forslag til de nye love blev behandlet, da der ikke på den ordinære generalforsamling var nok fremmødte til at få disse ændringer vedtaget. Herefter forestod et stort arbejde med at få den nye lovtekst opsat og færdigbehandlet, så lovene kunne indsendes til godkendelse i Københavns magistrat. Først herefter kunne de videresendes til Boligministeriet, der - som tidligere meddelt i cirkulære af efter lang tid oplyste, at man ikke længere ønskede at godkende vore vedtægter. Først derefter kunne vi få de nye love trykt og heftet i deres nuværende udformning. Alle andelshavere har fået udleveret et eksemplar af de nye love, som vi håber vil være gældende i vor andelsboligforening i mange år fremover, da det som nævnt er et stort arbejde at lave nye love - dyrt er det også. FORESPØRGSEL Vi har haft en forespørgsel omkring vedtægterne 13 stk. 6 ang. betydningen af ordet SAMLEVER Det har vi så forelagt vores advokat Jerry Osbak, som meddeler, at udtrykket samlever sædvanligvis betyder to, der lever papirløst sammen som mand og hustru - altså uden at være det. TØRREPLADS I den lille gård er halvdelen af de nye tørrestativer blevet sænket 10 cm, da nogle af vore andelshavere ikke kunne nå tøjsnorene. Så kom ikke og sig, vi her intet gør for de små i samfundet. BEBOERRUM Køkkenet i beboerrummet er blevet malet af et par andelshavere, der som tak for indsatsen lånte rummet vederlagsfrit til en fest. Der er i øvrigt indkøbt nye stole og et par nye borde og i den nærmeste fremtid vil der blive købt flere borde af samme slags. De gamle borde er utroligt tunge at flytte rundt med. Desuden har flere andelshavere forespurgt, om der ikke kan lyddæmpes - både af hensyn til akustikken i rummet og støjen. Samt investeres i et musikanlæg, som kun kan skrues op til en bestemt styrke. Vi undersøger det. POSTVÆSNET I opgangene 8, 22 og 34 har postvæsnet opsat stregkoder. Det er et lille mærke, der sidder på væggen, som benyttes til at tjekke postbudets tider med. TOILETTILSKUD

3 Ejendommen giver stadig et tilskud på 800,- kr. til udskiftning af gamle toiletter med cisterne på væggen, men der skal - som tidligere oplyst - i hvert enkelt tilfælde rettes henvendelse til kontoret, INDEN man foretager udskiftningen, hvis man ønsker dette tilskud. Man kan risikere, at der allerede een gang er givet tilskud og derfor selv bliver nødt til at betale hele beløbet. Der gives kun tilskud til et vandbesparende toilet. BØRNEHAVEN Der er blevet klaget over, at børn fra børnehaven legede i gården, hvorefter børnehavens ledelse fik besked på ikke at komme i gården med børnene. Det er et stort ønske fra børnehavens side at få adgang til gården i et par timer om formiddagen eller eftermiddagen. Dette emne har været oppe at vende i 1973, hvor der fra den daværende bestyrelses side blev givet tilladelse til, at børnene måtte lege i gården under behørigt opsyn. Der findes intet nedskrevet om emnet senere, men fra børnehavens side er der igen ytret ønske om adgang til gården. SOKKEL Soklen i gården er igen repareret og tjæret. Ved nr. 16 og 20 til gaden blev murværket ved nedgangene til cykelkældrene repareret, da der var opstået store revner, hvor gelænderet er fastgjort. Det var nødvendigt at skifte en del sten ud. Granitsoklen er også repareret. TAGET Et stormvejr forårsagede, at en del tagvinduer blæste op og mange blev knust, men taget led kun mindre skade. I årets løb er taget understrøget, hvor det har været nødvendigt.. Endvidere er tagrenderne rensede og løse nedløbsrør fastgjort. Mange har sikkert bemærket, at der i den seneste tid har været sat et stillads op ved nr. 20. Det skyldes, at skotrenden skulle repareres, idet den var blevet utæt. Der skulle ligeledes skiftes nogle tegl på stedet. BUSKADSER Buskadserne i gården er ryddet for gamle trærødder samt snebærbuske, som efterhånden havde bredt sig overalt. I bedene er nyplantet stedsegrønne planter - nævnt i flæng taks, tuja, kristtorn, laurbær, liguster, - og herudover hvide og blå syrener samt jasmin. I den store gård havde nogle andelshavere på en del buske opsat sedler, hvor man protesterede mod fjernelsen af buskene, som man mente var bevaringsværdige, og de havde fuldstændig ret, for netop de pågældende buske skulle ikke fjernes - kun snebærrene. Mens vi er ved gården - der er indkøbt 2 nye sæt borde og bænke. Desuden er anskaffet vandslange og - vogn. ROTTER Der er i nogle tilfælde set rotter ved nr. 34 på gaden. Ifølge skadedyrsbekæmpelsen skyldes det, at der er gravet op ved kloakerne i Den gule By. OPGANGENE Hovedtrapperne er hovedrengjorte og vinduerne pudset. Det har atter været nødvendigt at bede flere andelshavere fjerne forskellige effekter fra opgange og kælderhalse - ligesom mange stadig stiller deres cykler i kældergangene, så de står i vejen, når andre skal ind i deres eget cykelrum. Vi opfordrer endnu en gang: Stil venligst cyklerne ind i rummene - ALLE har et cykelkælderrum.

4 CYKELSKURET I GÅRDEN Der er børn, der leger på taget af cykelskuret ved skralderummet ved nr. 50. Fastlocktaget kan ikke holde til, at børnene opholder sig på taget og af samme grund har det været nødvendigt at udskifte flere af pladerne. Derfor henstilles det til forældrene at sørge for, at børnene ikke færdes hverken på dette tag eller de øvrige skurtage. GÅRDBELYSNING Der er opsat et lysarmatur ved nr med bevægelsesføler, således at der kun er lys, når nogen kommer i nærheden. GRILL Nogle andelshavere har gjort opmærksom på, at der er nogen, som forlader en varm grill i gården - selv om der løber små børn rundt. Tænk venligst på dette fremover - det kan afstedkomme ulykker og brand. Derfor gå aldrig fra en tændt grill! AVISER Det har været nødvendigt at anskaffe yderligere 2 aviscontainere, da det slet ikke var nok med de 4, vi havde. TRAPPELYS Der har været en del tilfælde, hvor lyset på trapperne har brændt konstant. Det skyldes de nye automater i opgangene. De steder, hvor der er nye tændkontakter, sker det, at folk slår på kontakten i stedet for at trykke. Dette må man ikke. Der skal blot trykkes helt normalt ellers slukker lyset ikke igen. OPSLAGSTAVLERNE i opgangene er ikke beregnet til opslag af mere eller mindre privat karakter - såsom reklamer o.l. HAVERNE Som sædvanligt har det også i år været nødvendigt, at give mange andelshavere besked på at ordne deres have. HÆRVÆRK Heller ikke i år slap vi for hærværk nytårsnat. Begge de pansrede vinduer i kælderdøren mellem 48 og 50 blev sparket itu og fyrværkeri affyret i kældergangen. FORTOV Der køres stadigvæk ind i indhakket med biler, når folk flytter. Det betyder, at fliserne knækker - og udgift for vor boligforening. Vi bad kommunen om at udbedre fortovet langs Smyrnavej, men det blev kun til en nødtørftig reparation - grundet pengemangel. Der er således kun udskiftet 22 fliser, hvilket langtfra er nok, men vi er blevet lovet at komme i betragtning i Vi har fået fortovet på Grækenlandsvej istandsat, da det er vort bord. Der er lagt nye fliser og asfalten er rettet op, ligesom kantstenen, der næsten var væltet, er rettet op - så det fremstår pænt og nydeligt. GRAFITTI

5 Vi fik fjernet grafitti på muren og dørene på Grækenlandsvej - men desværre er der allerede igen nogen, der har malet på muren. I indeværende uge er der malet på døren til kontoret, på ruden samt døren til beboerrummet. VARMECENTRALEN Her har vi fået monteret nyt elektrolyseanlæg i varmtvandsbeholderne, hvilket bevirker mindre slam i beholderne, idet elektroderne kun er aktive, når der er forbrug, hvorimod det gamle system kørte hele tiden. Vi kan nu måle vort varmtvandsforbrug. FALDSTAMMER Alle køkkenfaldstammer er blevet renset med motorsplit. GULVAFHØVLING Der har været flere uheldige tilfælde, når folk selv har afhøvlet deres gulve. Sømhovederne i gulvet har ikke har været dykket inden afhøvlingen, ligesom der i flere tilfælde har været tale om, at selve afhøvlingen ikke er udført ordentligt, hvilket giver problemer ved andelsskift. Flere afhøvlinger af samme gulv er en meget dårlig ide, da gulvet svækkes. HUSDYR Det har været nødvendigt for bestyrelsen at rette henvendelse til andelshavere, der havde en hund boende. Der var naturligvis indløbet klager over hunden. Der måtte flere henvendelser til, fra bestyrelsens side, før hunden blev fjernet, skønt det tydeligt står i vore vedtægter, at der ikke må holdes hverken hund eller kat. JUBILÆUM Efter en vellykket reception fredag 8/8, hvor mange gæster var mødt op for at lykønske os på dagen, fejrede Andelsboligforeningen Amagerbro sit 75 års jubilæum lørdag 9/8 med en fest i gården, hvortil der var rejst et stort telt. Om dagen var der et stort arrangement for børnene, som lod til at more sig glimrende og om aftenen holdt vi fest for både store og små. Der blev spist, drukket og danset til langt ud på de små timer og som kulmination på det hele blev et stort og flot festfyrværkeri skudt af i den store gård. Jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne her benytte lejligheden til at takke såvel festudvalget som alle de øvrige andelshavere, der gjorde en stor indsats ved dette arrangement. Børnehaven havde 25 års jubilæum her i ejendommen i september - med bl.a. hoppeborg i gården. BRANDBIDRAG Bidraget til brandvæsnet i København - som betaltes via ejendomsforsikringen - er afskaffet. Beløbet betaltes til delvis dækning af udgifterne ved brandvæsnet i København, men Borgerrepræsentationen har nu ønsket at bringe finansieringen af brandvæsnet på linie med, hvad der gælder i andre kommuner, således at det nu skal finansieres af kommunens almindelige indtægter - det vil sige gennem en forhøjelse af grundskyldspromillen fra 34 til 38 i 1998, - nedtrappet til 36 i 1999 og til 34 i år For vort vedkommende var grundskylden i 1997: ,80 - og i 1998: ,60 - altså en forhøjelse på ,80. GÅRDMAND Der har været problemer med at få en ny gårdmand. Ikke sådan at forstå, at vi ikke har haft henvendelser på vore annoncer, for der var mange at vælge imellem. Den første, vi syntes, vi kunne bruge og som vi bestemte os for, kom fra Sønderjylland og vi var enige med ham om, at

6 han skulle starte hos os. Men så beså han lejligheden og meddelte os et par dage efter, at hans kone ikke ville bo her. Den næste flyttede ind og passede arbejdet een uge, hvorefter han kom op til mig søndag aften og afleverede nøglerne. Vi måtte nu igen ud for at finde en ny gårdmand. Igen fik vi en del henvendelser og ud af disse valgte vi så een, der kunne starte , idet han havde andet arbejde. I den mellemliggende tid har det derfor været nødvendigt at få passet gårdmandsarbejdet på anden vis. Desværre blev den nye gårdmand kun hos os i en måned, hvorefter han meddelte os, at han stoppede igen Det betød, at vi skulle starte helt forfra igen med annoncer, samtaler o.s.v. - og det i en tid med vinter og risiko for sne og is - ikke noget godt tidspunkt. Det viste sig, at en løsning på problemet lå lige om hjørnet, idet en af vore andelshavere - kendt som PED - tilbød at overtage arbejdet med det samme. Bestyrelsen valgte at sige ja til tilbudet, så vi kunne få problemet løst indtil videre - også selv om der har været/er tilkendegivelser af, at man synes, det er en dårlig løsning at have en andelshaver som gårdmand. Dette kan der naturligvis siges for og imod. Der er i første omgang tale om en foreløbig ansættelse og et flertal i bestyrelsen er af den opfattelse, at hvis forsøgsperioden falder heldigt ud, så er der ingen grund til ikke at beholde PED - ikke mindst i betragtning af de problemer, vi hidtil har haft med at få besat jobbet. Bestyrelsen har talt om muligheden af at forsøge at ansætte et rengøringsfirma til trappevasken, da det er vort indtryk, at det har været trappevasken, der har været årsag til fratrædelserne. I så fald må vi nøjes med en gårdmand på deltid. Spørgsmålet er så, om man i dag kan få en sådan til det beløb og timetal, der bliver tilbage, når trappevasken er betalt - det skulle jo nødigt blive dyrere for os. FREMMEDE Det er vigtigt ikke at lukke fremmede ind på opgangene. Derfor løft røret og spørg, hvem det er, inden der åbnes. Det er også vigtigt at holde kældergennemgangene låst. Der sker stadig tyverier. MUSIK Det har været nødvendigt i et enkelt tilfælde at ringe til politiet sent om natten, da der blev spillet meget høj musik for åbne vinduer. Det er både imod vor husorden og Politivedtægterne - så derfor husk: Når der holdes fest, da kun at holde festen for ens egne gæster - og ikke for hele nabolaget. FASTELAVN Fastelavnsfesten blev atter i år afholdt i gården ved legepladsen. Da vi var heldige med vejret, mødte mange op. Som noget nyt blev der i år solgt lodder og salget gik fint. Alle gevinster er afhentet og det indkomne beløb - ialt kr. 1700,00 - er indsat på bogen til forbedret gårdmiljø. HÅNDVÆRKERE Rekvirering af håndværkere til reparation af ejendommens installationer - det være sig rørledninger eller el- installationer - bliver i alle tilfælde foretaget af bestyrelse eller gårdmand. Andelshavere skal henvende sig på kontoret, hvis der skal foretages reparationer, der påhviler andelsboligforeningen - også som nævnt hvis et toilet skal udskiftes og der

7 ønskes tilskud dertil. Andelsboligforeningen betaler for udskiftning af vandlåse, hvis disse er defekte - også her gælder det: Ret henvendelse på kontoret forinden. Hvis der ikke rettes henvendelse til bestyrelsen, inden der rekvireres håndværker, vil det blive et mellemværende mellem håndværkerne og den pågældende andelshaver. Ved et sprængt vandrør kan enhver naturligvis ringe efter håndværkere. STORSKRALD Storskrald SKAL bringes til storskralderummet ved nr. 50, hvortil nøglen til opgangene passer. Det er forbudt at anvende containerne til storskrald. Følg anvisningerne ved storskralderummet omkring håndtering af storskrald. Dette nævnes med særlig adresse til beboerne i nr VARMEMÅLERE Jeg har kontaktet Sem- Consult angående varmemålere. Vores varmekonsulent, Peter Skovbon, som gennem en lang årrække har haft kontakt til vores ejendom i forbindelse med varmecentralen, har fortalt, at vi eventuelt har en mulighed for at slippe for varmemålere, da vi kører med et lavt varmeforbrug i forhold til gennemsnittet. Skovbon udarbejder en rapport til myndighederne, som gerne skulle resultere i, at vi slipper for varmemålere i ejendommen. Jeg kan oplyse, at det alene i administration vil koste ca ,- kr. på årsbasis. Herudover vil det blive dyrt at få monteret de mange varmemålere, selv om priserne på varmemålere er faldet! Sem- Consult har oplyst, at vores vandforbrug er alt for højt. Der oplyses, at et WC, hvor vandet løber, koster ca ,- kr. om året. Så derfor: Sørg for at WC og vandhaner er i orden. FREMTIDEN Det påtænkes at starte med maling af vinduerne i år. Da der igennem de senere år har været problemer med lofts- og kulkælderrum ved andelsskift, agter vi nu at få påført andelsnummer på begge dele. Mere information følger senere. DETTE VAR ORDENE. I forbindelse med beretningen oplyste andel 70, Kurt Christensen, at han i og for sig ikke havde noget imod, at børnehavens børn leger i gården, men hvis der skulle stemmes om det, måtte det tilføjes, at hvis nogen blev generet af det, måtte de ikke lege der mere. Han havde observeret, at vores port stod åben, så forældrene kunne gå den vej ind efter børnene - og vore egne børn løbe ud. Andel 52, Lars Christensen oplyste, at hvis det nævnte om gårdmanden og rengøringsfirma var et forslag, måtte han sige nej. Endvidere ville han gerne høre, om de rygter, der verserer i ejendommen, om, at der var fjernet effekter fra Erik Herholdts lejlighed i nr. 32 efter hans død, var rigtige.

8 Andel 94, Ove Kjærgaard oplyste, at i 1973 havde ingen noget imod, at børnehaven legede i gården. Andel 70, Kurt Christensen gjorde opmærksom på, at man glemte een ting: Aftalen med børnehaven blev i 1987 forlænget med 10 år - (det rigtige årstal er 1988 og åremålet 15, bestyrelsen) - og dengang havde en andelshaver påpeget, at foreningen skulle have mulighed for at forbyde dem at lege i gården, hvis en andelshaver følte sig generet af dem. Andel 88, Per Larsen mente det var en god ide at lade børnehaven lege i gården, men ved afhentning skulle de bruge deres egen indgang - ikke gitterlågen. Formanden pointerede, at det, der var sagt i beretningen, intet havde med en tilladelse at gøre. Det er klart, det er boligforeningen, der bestemmer. Det skal selvfølgelig præciseres, at porten ikke må stå åben - og vi bestemmer, hvor i gården de må lege. Andel 88, Per Larsen sagde, at når man talte om gulvafhøvling og søm, der ikke var dykket, så forstod han ikke, at hvis bestyrelsen var klar over dette problem, at man så ikke så efter ved vurderingen. Det havde kostet ham mange penge - men nu havde han fået gulvet repareret. Formanden svarede, at når emnet var taget op i beretningen, var det helt generelt, fordi bestyrelsen har en masse besvær over dette spørgsmål ved andelsskift - der var ikke tale om enkelte tilfælde. Andel 88 Per Larsen oplyste, at han i forbindelse med Erik Herholdts lejlighed havde anmeldt fjernelsen af effekter til politiet på Hørhusvej samt skifteretten og bedt om aktindsigt. Formanden oplyste, at dette ikke hørte til under beretningen - men ville blive besvaret senere. BERETNINGEN GODKENDTES VED HÅNDSOPRETNING. Punkt 3 Da alle har haft regnskab og budget til gennemlæsning i forvejen forespurgte dirigenten, om der var nogen spørgsmål. Andel 70, Kurt Christensen forespurgte, hvorfor der var forskel på beløbene under administrations- udgifterne i regnskabet og budgettet , når der stod på budgettet, at det var de faktiske tal. Årsagen er, at i budgettet er kun medtaget de faktiske tal, for de ting, som vi forventer også vil komme i altså er udeladt Jubilæumsudgifter ,-, Kontoplan til Concorde, Bogføring PC- plus. Desuden er beboerrummet, regnskabsmæssig assistance samt revisionhonorar noteret separat. Endvidere mente Lars Christensen, at udgiften til telefon kr var for høj - og vi skulle i hvert fald ikke have en mobiltelefon. Telefonen blev købt på grund af skattemæssige årsager - og det er en stor fordel for bestyrelsen, at have den - dels på kontoret, dels når vi og gårdmanden skal have fat i formanden. Med hensyn til udgiften er kr. 2890,- for selve købet + oprettelsen - og især i forbindelse med gårdmandsskiftet i efteråret blev den brugt utroligt meget.

9 Kurt Christensen mente, at han kunne gå med til et beløb på omkring 4.000,- kr. Andel 52 Lars Christensen ankede over, at der ikke havde været afstemning om, hvorvidt vi skal have stor eller lille pakke i TV. Andel 34 Morten Grøndahl oplyste, at vort antennenet ikke kan bruges til frit valg af stor eller lille pakke. Andel 70 Kurt Christensen meddelte, at den pakke, vi har, blev vedtaget på generalforsamlingen i Andel 113, Svend Kajø spurgte, hvor man havde tænkt sig at begynde med maling af vinduerne. Skulle der trækkes lod? Formanden svarede, at der ikke kan trækkes lod, da vi skal have stillads - så der begyndes i den ene ende. Regnskab og budgetforslag blev vedtaget ved håndsoprækning. Til orientering: Andelskronen er 24,107. Punkt 4. A 1: Andel 76 Susanne Borch synes, det er svært at finde nøglehullet, når man kommer ind fra gården i mørke. Formanden oplyste, at der var fuld opbakning til forslaget. Bestyrelsen havde selv tænkt på at få det lavet i år. FORSLAGET BLEV EENSTEMMIGT VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING A 2: Susanne Borch oplyste, at hun havde fremsat forslaget, fordi hun mente, en gårdmand med varmemestercertifikat måtte vide mere om tingene i en varmecentral end een uden. Andel 88, Per Larsen mente, at vi nu har en gårdmand, som han syntes, vi skulle satse på. Formanden medgav Susanne Borch, at han godt kunne forstå forslaget langt hen ad vejen, men at man ikke skulle binde sig til det af hensyn til fremtiden. Det vi skal have, er den rigtige mand til hele jobbet. Bestyrelsen vil gerne have frie hænder til at ansætte den mand, vi finder er den rigtige til det. Andel 61 Jan Rasmussen syntes også, man skulle se på, om den, der ansættes, er god til det hele, og hvis han ikke har certifikat, kan man jo blot ofre den uge, det koster at sende ham på varmekursus. Det samme gav andel 70 Curt Christensen udtryk for. Andel 113 Svend Kajø mente, at det var et betroet job, så hvis vi kunne finde en i ejendommen var det OK.

10 Susanne Borch fremsatte derefter følgende ændringsforslag: Ved ansættelse af gårdmand sørge for, at han har eller får varmekursus ved fastansættelse. ÆNDRINGSFORSLAGET VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING B: Da Pia Giacobbe var bortrejst fremlagde Susanne Borch forslaget og oplyste, at der havde været tilfælde med behandlede gulve, som ikke var i orden, men som man havde måttet betale for. Meningen med forslaget var derfor, at man bare kunne have de gulve, man ville have, medens man bor i lejligheden, men man skulle ikke have betaling for dem. Afhøvling skulle ikke være forbedring - tværtimod. Formanden svarede, at bestyrelsen har drøftet det og derfor var det nævnt i beretningen. Der har været flere tilfælde, hvor gulve har været afhøvlet med mindre heldigt resultat - ikke professionelt udført, hvilket har medført, at den efterfølgende har været utilfreds med at skulle betale for det. Når lejlighederne synes, bor folk der endnu, så det kan være vanskeligt at se, om gulvene er i orden. Når så folk er flyttet og de nye flytter ind, kan de se skavankerne og det er ikke tilfredsstillende. Vi har derfor talt om at gå op og besigtige lejlighederne 2 gange - 2. gang når lejligheden er tom. Adskillige andelshavere havde ordet og af diskussionen fremgik det, at den almindelige opfattelse var, at afhøvling og slibning af gulve ikke var forbedring, hvorimod opretning af gulve, så de ikke gynger, samt lægning af nye gulvbrædder måtte anses som forbedring. Andel 52, Lars Christensen foreslog, at man forkastede forslaget og tog det op på næste general- forsamling, hvor bestyrelsen så måtte have lavet et udkast, der præciserer hvad der er forbedring og hvad ikke - og så stemme om det til den tid. Formanden gjorde opmærksom på, at det stillede forslag ikke var fremsat af bestyrelsen, men at han nu betragtede det som lagt over til bestyrelsen at præcisere, hvad der er forbedring og hvad ikke. Indtil et forslag bliver vedtaget på næste generalforsamling, vil lejlighederne nu blive besigtiget 2 gange, før og efter fraflytning - så man bedre kan se fejl og mangler. Hvis der er lagt f.eks. parketgulv over det gamle, så må det regnes som forbedring. At vore gulve knirker skyldes bl.a. fjernvarmen - akkurat som dørene, der sprækker. Det kan afhjælpes ved at slå dykker skråt ned i brædderne. Dirigenten forespurgte, om forslaget skulle forkastes i den udformning det havde. FORSLAGET FORKASTET VED HÅNDSOPRÆKNING. Punkt 5: Såvel næstformanden - andel 57 Sv. Å. Andersen - som kassereren - andel 20 Else Hermansen - genvalgtes. Til 1. suppleant opstillede andel 88 Per Larsen og andel 94 Ove Kjærgaard.

11 Ved afstemningen fik andel 88 8 stemmer og andel stemmer - 1 blank. En stemmeberettiget havde forladt generalforsamlingen. 1. suppleant blev således andel 94 Ove Kjærgaard. Til 2. suppleant opstillede andel 88 Per Larsen og andel 96 Arne Hendriksen. Ved afstemningen fik andel stemmer og andel stemmer - 1 blank. 2. suppleant blev således Arne Hendriksen. PUNKT 6. Til revisor genvalgtes Revisioninstituttet. PUNKT 7. Der nedsattes et gårdmiljøudvalg med følgende deltagere: Andel 23 Heidi Grøndahl Andel 34 Morten Grøndahl Andel 37 PED Jens Sørensen Andel 56 Torben Grønvold Andel 63 Pia Giacobbe Andel 76 Susanne Borch Andel 88 Per Larsen Andel 96 Arne Hendriksen - reserve. PUNKT 8. Formanden svarede på spørgsmålet om Erik Herholdts lejlighed - nr. 32 st. th. Han oplyste, at han havde haft kontakt med skifteretten hele forløbet igennem. Formanden gik i ca. 3 måneder og passede akvariet, så fiskene ikke døde af sult. Der kom fornyet kontakt med skifteretten, idet Per Larsen havde henvendt sig til dem, fordi formanden kom i lejligheden. Der blev ført sag mellem Per Larsen og skifteretten. Vi har det hele på skrift, men det vil føre for vidt, at komme det hele igennem her. Skulle nogen have interesse i at høre nærmere om det, så kan det lade sig gøre ved henvendelse på kontoret. Vi kan dokumentere sagen punkt for punkt, så enhver kan se det. Andel 61 Lars Christensen meddelte, at der gik rygter om, at der var fjernet effekter fra lejligheden efter andelshaverens død. Han var interesseret i, om der fra bestyrelsens side blev fjernet effekter fra lejligheden. Andel 88 Per Larsen oplyste, at han havde anmeldt et forhold, for folk skulle have lov at have sine ejendele i fred. Formanden svarede, at med hensyn til rygterne troede han nok, han vidste, hvad der hentydedes til med at fjerne effekter. 3 uger efter Erik Herholdts død rettede vi henvendelse til skifteretten, fordi et vindue stod åbent og spurgte, om de ville sørge for, at det blev lukket. Så blev vi gjort opmærksom på, at der var fisk i lejligheden. Formanden spurgte, om der var nogen, der sørgede for at fodre dem. Det var der ikke. Desuden spurgte formanden, om der var nogen, der sørgede for, at eventuelle madvarer i køkkenet blev smidt ud, så vi ikke løb ind i mider o.l. Det havde man ikke personale til. Skifteretten spurgte, om formanden kunne påtage sig det, hvorefter han fik nøglerne tilsendt. Da det ikke er rart at gå og rydde op i andres sager, bad formanden vores gårdmand samt en andelshaver om at hjælpe sig. Man bar alt, hvad der hed madvarer, ud og smed det væk.

12 Rygterne må gå på, at da man tømte skabene, stod der 3 pakker vacuumpakket Irma- kaffe plus en dunk med vaskepulver til vaskemaskine. Det var der en andelshaver, der gerne ville have - og det blev oplyst til skifteretten, at disse ting var blevet fjernet, hvortil svaret var, at det var der ingen problemer i. Alternativet var, at de ville være blevet smidt ud. Andel 88 Per Larsen sagde, at det var ikke det, han havde anket over. Der havde været andre i lejligheden og der var blevet fjernet ting. Lars Christensen oplyste, at hvis det, formanden havde forelagt, var det eneste, så var det OK, men han havde fået forståelsen af, at der var fjernet andre effekter, som en frimærkesamling o.l. Andel 34 Morten Grøndahl meddelte, at der var et pengeskab, som blev åbnet af skifteretten, men han havde sammen med Per Larsen fundet en møntsamling, som blev registreret og sendt til arvingerne med kopi til skifteretten. Per Larsen efterlyste Erik Herholdts vaskemaskine. Formanden meddelte, at arvingerne kom fra Fyn og efter tilladelse fra skifteretten havde de lov at hente, hvad de ville have af effekterne. Derefter var det pålagt os at rydde lejligheden. Vi kontaktede Kofoeds Skole og bad dem gøre det - både lejlighed, kælder og loft. Forinden hentede vi Per Larsen og sagde, at hvis der var noget, han ville have, så kunne han hente det nu - han og Erik Herholdt havde været nære venner. Efter arvingerne og Per Larsen havde fået, hvad de ønskede, fik Kofoeds Skole lov at rydde. Andel 34 Morten Grøndahl oplyste, at der var et komfur og et køleskab, som han havde købt og pengene var indgået i istandsættelsen af lejligheden, som det havde kostet os penge at sætte i stand. Andel 76 Susanne Borch ankede over, at lyset ved nr. 32 næsten ikke reagerer og spurgte, om den kunne flyttes. - Den bliver justeret. Desuden spurgte hun, om vi kunne ofre at få lofterne på hovedtrapperne malet - da de hænger i laser. Andel 129 Anne- Marie Høeg ville vide, hvorfor vi kun må lægge vinflasker i flaskecontaineren og ikke f.eks. syltetøjsglas. Desuden forespurgte hun, om det var muligt, at lave vaskeri i kælderen, hvis der ikke var nogen, der bruger den. Formanden svarede, at flaskerne afhentes af en central, som kun vil have flasker. Vi får lidt penge for dem og disse penge går til gårdmiljø. Med hensyn til vaskeri fik vi fra Nyborg for nogle år siden udarbejdet et tilbud om et sådant i nr. 20. Det blev nedstemt på generalforsamlingen og årsagen var nok, at der i vor ejendom er så mange, der selv har vaskemaskine. Andel 61 Jan Rasmussen oplyste, at det startede med, at een fik en god ide: Penge ind samtidigt med miljø. Dengang kom man glas i alle containerne, men så fik vi et

13 flaskerensefirma til at tage flaskerne. De bliver brugt igen og ikke smeltet om og hvis der kommer andet end flasker i, skal der betales for at sortere dem. Derfor må der kun puttes flasker i. Andel 112 Knud Sørensen påpegede, at glas og andre skarpe genstande blot kan pakkes ind i papir og så kommes i affaldscontainerne - så er det lovligt. Da der ikke var yderligere indlæg, sluttede dirigenten med at takke for en god og pæn generalforsamling. ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROs bestyrelse består herefter af: Christian Andersen, andel 95: Formand Tlf Svend Å. Andersen, andel 57: Næstformand Else Hermansen, andel 20: Kasserer Heidi L. Grøndahl, andel 23: Bestyrelsesmedlem Morten L. Grøndahl, andel 34: Bestyrelsesmedlem Ove Kjærgaard, andel 94: 1. suppleant Arne Hendriksen, andel 96: 2. suppleant Revisor: Revisionsinstituttet, Skagensgade 1, 2630 Tåstrup Referent:... Andel 20, Else Hermansen DIRIGENT:... Andel 96, Arne Hendriksen

De nye andelshavere ønskes velkommen i andelsboligforeningen.

De nye andelshavere ønskes velkommen i andelsboligforeningen. Formandens beretning til generalforsamlingen 25. marts 1998: Andelsboligforeningen har i det forløbne år mistet følgende andelshavere: Andel 65 Hr. John Juul Carlsen Andel 142 Fru Gerda Jensen ÆRET VÆRE

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 19. MARTS 2002 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 19. MARTS 2002 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 19. MARTS 2002 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

A: Forslag fra bestyrelsen. Huslejestigning pr. 1. juli 2013 med 3 kr. pr. m2

A: Forslag fra bestyrelsen. Huslejestigning pr. 1. juli 2013 med 3 kr. pr. m2 Andelsboligforeningen Amagerbros ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013 kl. 19.00 i Sundbyøsterhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 15. MARTS 2004 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 15. MARTS 2004 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 15. MARTS 2004 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.

Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19. Til alle andelshavere 27. februar 2006. Ordinær generalforsamling den 28. marts 2006. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Bemærk!!! Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 19.00, i Menighedshuset

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere