Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00"

Transkript

1 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster) Peter Broen konstaterede at indkaldelsen var rettidig, og lovlig. Peter Broen beslutter at 2 af emnerne under punkt 2 på dagsordenen, nemlig DM i Ebeltoft og Valg af Bestyrelse, suppleanter og formand blev behandlet først som henholdsvis punkt 2A og 2B. Dernæst vil de resterende punkter under dagsordenpunkt 2 blive behandlet fortløbende før vi afslutningsvis gør til punkt 3. eventuelt. Indledningsvis har formand Lars Broen en kort beretning om klubbens status. Formandens beretning Dagsordenen er et udtryk for de forslag, der er kommet fra medlemmer. Når bestyrelsen stiller deres mandater til rådighed, er det på baggrund af det, der står i indkaldelsen. Der skal vælges en ny bestyrelse. Der er IDA-generalforsamling på lørdag, Her skal der blandt andet besluttes hvor fremtidige internationale mesterskaber skal afholdes. Danmark vil gå efter at have internationalt stævne hvert 3. år efter Desuden 90. jubilæum i Herudover er der flere regelforslag, f.eks. i forhold til mastefoden. Lars Broen deltager i IDA-generalforsamlingen. Økonomien ser god ud. Vi har knap kroner i kassen. Næste års kontingent kommer til januar. Der er en gæld til medlemmerne på kr., fordi mange er opkrævet dobbelt i år. Det er en målsætning at holde kassen på kr. Den overholdes nogenlunde. Der kommer en masse sponsorpenge til næste år ifm. Gold Cup. Det var formands beretning. Michael Gosden: I 2013 blev der sendt en ekstraopkrævning på 700 kr. til stort set alle medlemmer. Klubben er opfordret til at lave kontingentfrit medlemskab næste år til dem som betalte for meget, og ikke har fået det igen, således at de blot har betalt forud. DM 2015 Lars Broen: Jeg har én personlig holdning, andre har en anden. Historien omkring aftalen med Ebeltoft, går tilbage til en udbudsrunde for 3 år siden omkring Gold Cup. Dem som ikke fik det blev lovet andre større stævner/dm er. Århus er tilfreds med Silver Cup, tilbage står Ebeltoft. Vi havde en generalforsamling i juni, hvor et kapsejladsudvalg blev nedsat. De har en masse gode idéer. 2,5 måneder efter melder kapsejladsudvalget tilbage, at Ebeltoft er en dårlig idé, pga. mangel på svenskere. Ebeltoft mener, at de har en aftale om DM i De blev spurgt om de ville bytte, således at de havde 75-års jubilæumsejlads i 1

2 Ebeltoft. Det tænkte de over, men de ville til sidst fastholde DM Kapsejladsudvalgets udspil kom for sent, så man var allerede i kontakt med Ebeltoft om praktiske ting, sponsorer mv. Ebeltoft afventer nu konklusionen på denne ekstraordinære generalforsamling. Argumentationen er meget interessant. Ebeltoft er blevet fortalt om situationen i Hornbæk, og at de skal regne med deltagelse af både, hvilket de er indforstået med. Problemet med om svenskere kommer eller ej, udspringer fra en gammel aftale om at man deltager i hinandens stævner. Det har kørt godt indtil i år, hvor svenskerne svigtede uden at varsko os i Danmark, fordi de hurtigt skulle have udtagningsstævne til EM. Dette faldt sammen med DM i Hornbæk. Lige præcis i år skred det nordiske samarbejde. Pointen er, at det er dejligt at svenskerne og nordmændende kommer, men de kommer pga. af forholdene i Hellerup, ligemeget hvad stævnet hedder. Også derfor skal vi overholde vores aftale med Ebeltoft om DM Ordet bliver herefter givet frit Thomas Schmidt: Vi har en aftale med Ebeltoft. Vi har desværre set at drageklassen er nedadgående. DM er ikke et DM i år, hvilket er virkelig ærgerligt. Af den grund besluttede bestyrelsen på generalforsamlingen under DM at nedsætte et kapsejladsudvalg, som skulle varetage interessen for dragerne og få flere ud at sejle. Der er blevet lavet mange undersøgelser om, hvad skal der til at genoplive klassen og få fokus på, hvad det drejer sig om, og der er blevet besluttet en masse. Grunden til vi sidder her i dag, er fordi mange ting er blevet besluttet, og meget er sat i værk, men det bliver sat tilbage pga. en aftale, som nogle måske ikke vidste eksisterede. Der er lavet et program, som blev vedtaget i bestyrelsen, og på trods af dette har vi måtte erkende, at vi ikke kunne få det kørt igennem med en klub, man ikke vidste om man havde et samarbejde med. Bestyrelsen besluttede at man måtte skuffe Ebeltoft, men grunden til vi er her i dag, er fordi den beslutning måske ikke blev truffet korrekt. Vi gør det ikke godt nok, og vi er for nedadgående. Vi mener, at der skal tænkes nyt. Det kunne ikke lade sig gøre. Lad os få nogle nye folk ind i en bestyrelse, der er nytænkende og fremadrettet. Lars Hendriksen: For at følge op. Jeg trak mig. Det var fordi, der var et dilemma med et kapsejladsudvalg med gode idéer, men samtidig var der lavet et udbud, og alle var gjort glade. Det var den gang, hvor der var mange dragesejlere, og folk glade rejste rundt. Tiderne har bare ændret sig. Der bliver ikke sejlet helt så meget. Vi må se i øjnene at flest sejler på Sjælland. Da jeg selv var med til at træffe beslutningen med Ebeltoft, måtte jeg trække jeg med det samme, for at give plads til nye beslutninger. Jeg synes, at det er en god idé at lægge DM et andet sted end i Ebeltoft. Der har aldrig været så få drager til et DM som i Det er katastrofalt. Man må se helt forfra. Philipp Skafte-Holm: Jeg bakker Lars op. Den eneste grund til at jeg ikke trak mig, er fordi jeg forpligtede mig til Gold Cup i Det som bekymrer mig er uroen omkring stævner, som burde være planlagt for lang tid siden. Vi står overfor at skulle indgå forpligtende samarbejder meget snart. Der er brug for 100% ro, og at der er valgt en bestyrelse, som bakker projektet helt op. Michael Gosden: Der er mange elementer i det her, men to helt primære elementer. Vi skal være troværdige. Hvis vi som forening har lovet en sejlklub at afholde et DM, skal vi vælge, om vi vil stå ved det. Hvis vi vælger ikke at stå ved det, vil det have en afgørende betydning for synet på os som klub. Derudover har vi forpligtelser overfor medlemmerne. Både sejlere på Sjælland og i Jylland. Det kan være det, at vi ligger DM i Jylland, kan være med til at aktivere nogle af de jyske sejlere. Frank Berg: For at skære helt ind til benet. Det er ikke en virksomhed, men alligevel leverer man, og folk skal være tilfredse. Vi er i knæ, derfor skal beslutninger træffes for at overleve eller holde en aftale. Hvis aftalen overholdes, bliver der ikke noget DM, så man må skuffe endnu mere. Klassen kan ikke tåle intet DM 2

3 en gang til. Kapsejladsudvalgets udlæg er kommet af brødnød. Man har spurgt svenskerne, om de ikke nok vil komme, ellers kommer der slet ikke et DM. Hvis ikke svenskerne kommer, er der intet DM. Der er to afdelinger i Sverige. Dem i Stockholm har nok både selv, så de vil ikke komme, dem i Göteborg vil gerne komme, og de er 37 både. Vi lavede en aftale med dem og laver en plan. De har sagt, at hvis de skal komme, skal der lægges to stævner på Øresund, det ene skal være DM. Desuden skal de have et sted at sætte bådene. Hvis det kan garanteres, garanterer de mellem både. Kunden bestemmer, kunden er svenskerne. Man må sige til Ebeltoft, at man bliver nød til det for at overleve. Samtidig love, at man gør alt hvad man kan, for at 75-årsstævnet i Ebeltoft bliver en succes. Der er ingen anden udvej. Lars Hendriksen: Selvfølgelig skal man som drageklub overholde aftalen, hvis man har mulighed for det. Jeg ser ikke en mulighed for et DM i Ebeltoft. Det er et dejligt sted, men ingen kan leve med et lille DM igen. Der skal være enighed, og alle skal bakke op om en beslutning. Hvis man samler det her, kan der komme både tyskere og svenskere. Sandsynligheden for et godt stævne er større i Hellerup, fremfor i Jylland. Jesper Baungård: Der er meget få jyske dragesejlere, der er aktive. Dem der skal gang i, de er langt væk. Det er blevet overvejet at lave arrangementer for dragesejlerne. Jeg tror ikke, det sker, at de kommer. Hvis man kommer til Ebeltoft, og der ikke er mange deltagere, gør det mere ondt. Lars Broen: Hvis vi skal have jyderne herover, må vi også komme derover. Vi er en Dansk Drageklub. Et officielt DM kræver 10 danske, 5 udenlandske deltagere. Hvorfor skulle vi ikke kunne tage til Ebeltoft, det er jo ingenting. Ligesom vi tager til Sverige, og svenskerne kommer herover. Jeg tror ikke på, at der kommer flere svenskere til Øresund, fordi det hedder et DM. Det at løbe for en aftale er meget forkert. Det bliver ikke godt, og det er ikke godt for klassen at løbe for en aftale, der allerede er udmundet i praktiske forberedelser. Vi skal ikke dikteres af Sverige. Det er en dansk Drageklub. Det vil også styrke lysten hos de jyske drager, hvis vi gider komme til dem. Det er sørgeligt, at vi ikke har været der i flere år. Vi kan sagtens tage derover herfra. Det er et nederlag for Dansk Drageklub. Hans Olling: At tage fra Jylland til København er bare nemmere end fra København til Jylland. Thomas Schmidt: Vi løber fra en aftale, men vi skal lige huske på, at vi lavede en aftale med kapsejladsudvalget, før der var en aftale om DM. Man løber også fra en aftale med et kapsejladsudvalg, som har lavet et stort stykke arbejde. Se hvor mange unge der er, i forhold til hvor mange dragesejlere her er. Der skal bygges videre. Frank Berg: Mht. DM - det der er aftalt med de nordiske klubber i dag er, at der skal være DM hvert år ifm. med et stævne på Øresund. SM hvert år i Båstad. NM i Hankø. Finsk Mesterskab i Hankø. Det er for, at der er kort distance mellem de nordiske mesterskaber. Destinationerne skiftes til at have de Nordiske Mesterskaber. Svenskerne og nordmændende tager til Båstad, fordi det er lettere for os at komme der. Michael Gosden: Hvad er bedst for klubben? Der er to repræsentanter fra Jylland. Det er tydeligt, at det ikke vil lykkes at få aktiveret de jyske dragesejlere, hvis et DM afholdes i Ebeltoft. De jyske deltagere er meget overbeviste. Der er meget få aktive jyske drager. Hvis det er udgangspunktet og det besluttes at afholde DM i Ebeltoft, er der en stor mulighed for fiasko i Ebeltoft. Det gavner ingen, heller ikke Ebeltoft. Det bliver et lignende tilfælde som i Hornbæk. Det handler om at fremme klassen og gavne medlemmerne. 3

4 Hans Olling: Det handler ikke om at gøre nogle til vindere eller tabere. Der er ingen grund til at tage en chance. Man skal have respekt for, at man har fået en på bægeret. Man kan aflyse Ebeltoft uden at tabe troværdighed, hvis det gøres rigtigt. Lars Broen: For at beholde troværdigheden, skal vi tage derover og snakke med dem. Frank Berg: Vi har en klub som vi elsker, og vi vil alle ud at sejle. Niels Sørensen: Det er bedre at trække sig fra en aftale og være ærlig som klub. Vi skal tænke på klubbens bedste. For 10 år siden var både ikke unormalt. Det er lykkes for andre klasser at samle både ét sted. Hvis der kommer flere både, er det i fremtiden også bedre for andre klubber at afholde et stævne. Mark Flindt: Jeg vil gerne hjælpe med at kommunikere det. Uanset hvad, kommer der 8-10 både og de får en mega skuffelse. Vi kan godt forklare dem, at det er en dårlig idé. Vi kan give dem 75-årsstævnet. Vi vil rigtig gerne aktivere jyderne, én måde at gøre det på er, at vi prøver at skabe nogle faciliteter, f.eks. at jyderne kan stille deres både her, så de nemmere kan komme og sejle. Øresund bliver midtpunktet. Lars Broen: Jeg vil ønske den nye bestyrelse held og lykke med at få solgt denne beslutning til Ebeltoft, men jeg er meget skeptisk. Lars Hendriksen: Det er ikke mange år siden, at der var der flere jyske både. Det bølger frem og tilbage. Der tog øresund-sejlerne derover og sejlede. Lige nu er det bare anderledes. Vi har altid haft Kongehuset der deltog. Det var en garant for, at alle kom løbende og ville være med. Sådan er det heller ikke mere. Men bare fordi Kronprinsen kommer, er det ikke en billet til et stævne med 25 både. Vi har brug for en succes. Peter Broen: Der er helt overvejende tilslutning til at DM 2015 skal afholdes på Øresund og jeg foreslår derfor, at man fører til referat, at Øresund er valgt uden afstemning, og Punkt 2A er lukket. (dette blev accepteret af generalforsamlingen) 2B er valg af bestyrelse. Bestyrelsen har stilt deres mandater til rådighed, og er altså trådt et skridt tilbage for at åbne op for dannelse af en ny bestyrelse. Der er både tidligere bestyrelsesmedlemmer der gerne vil deltage igen og helt nye kandidater. Følgende trak sig fuldstændig: Lars Hendriksen (erstattet af Thomas Dresler) Lars Stenfeldt og Lars Gelbjerg har trukket sig som suppleanter. Lars Broen trækker sig som formand og forlader bestyrelsen helt. Derudover har revisor Jørgen Bonde fratrådt sit hverv. Lars Hendriksen: Philipp og hans hold skal være sikret en stærk tilknytning til bestyrelsen. En eller flere af dem der har med Gold Cup at gøre, skal blive. Philipp Skafte-Holm: Vi skal have 100% opbakning. Søren Kæstel vil gerne træde ind som suppleant. Desuden bør én fra kapsejladsudvalget være del af bestyrelsen. Ny bestyrelse Niels Sørensen - Formand Jesper Baungård, Philipp Skafte-Holm, Thomas Schmidt og Thomas Dresler som bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter: Konrad Floryan, Søren Kæstel og Carsten Bak Matthiesen. 4

5 Der blev sagt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer og formanden. Peter Broen: De næste punkter er bemærkninger, som er indkommet til bestyrelsen og derfor medtaget på dagsordene. Gold Cup - status og planer Philipp Skafte-Holm: 1 hovedsponsor og tre andre sponsorer. Helt ekstraordinært hjælper vi med at skaffe sponsorer. Noget går til stævnerne op til Gold Cup. De penge vi får ind, bruger vi til at købe ydelser til Hornbæk, som vi giver dem. Hornbæk får ikke en check, men fysiske ydelser. På den måde får dem, der giver penge, mere indflydelse. Der er lavet en fordeling, hvor ca. 3/4 går til Gold Cup, og 1/4 beholdes i Drageklubben til aktiviteter. Medlems- og festudvalg Philipp Skafte-Holm: Et forslag er, at et udvalg nedsættes, som tager tre forskellige aldersgrupper, laver en stor halfest med dragesejlere og andre sejlere, der vil komme. En masse mennesker, hvor klubben er initiativtager. Frank Berg: Det er vigtigt, at vi får unge sejlere med. F.eks. igennem en fest, og igennem et udvalg. Lukas Lier, Frank Berg, Mads Christensen, Frederik Berg forslås til et medlems- og festudvalg. Kapsejladsudvalg Niels Sørensen: Det er en god ordning og vigtigt med et godt samarbejde. Der skal ikke løbes fra flere aftaler. Frank Berg: Vi vil have lov til to ting: Vi vil være enerådige, om alt hvad der har med kapsejladser at gøre - intet andet. Os tre i fællesskab skal være beslutningtagere. Anden ting - vi prøver at finde penge igennem sponsorer. Vi mener, at halvdelen af klubbens penge bør ofres på at få flere ud at sejle. Vi skal have fuld opbakning. Peter Broen: Rent foreningsjuramæssigt, er det Bestyrelsen der dikterer omfanget af kapsejladsudvalgets autonomi, så Frank Bergs ønsker må drøftes internt mellem udvalg og bestyrelse. Mark Flindt: Det er positivt, at der er et kapsejladsudvalg, men bestyrelsen skal beslutte hvordan det skal håndteres, så det ikke løber løbsk. Thomas Schmidt: Jeg giver Frank ret. Men det skal drøftes indgående. Vi har lavet et forslag til den gamle bestyrelse, som blev godkendt. Ikke mange har set det. Den nye formand og bestyrelse bør lige drøfte det en gang til. Philipp Skafte-Holm: Ansvar og mulighed plejer at følges ad. Vi forpligter ikke Dansk Drageklub uden at bestyrelsen er involveret. Både ift. penge, tidsplaner osv. Thomas skal bringe udvalgets budskab til bestyrelsen. Jens Christensen: Bestyrelsen skal gennemdiskutere det hele først. Der skal være en ledelse, som kommer til enighed. Udvalget kan godt få sin vilje, men skal gå igennem bestyrelsen. Frank Berg: Vi vil have mandat, og ikke spørge nogle om noget, men vi har selvfølgelig også det fulde ansvar. Vi vil være beslutningstagere. Ellers tager det for lang tid. 5

6 Philipp Skafte-Holm: Da vi lavede stævnet i Marselisborg kørte vi det alene, men vi hæftede også selv. Hvis man gør det selv, gør man det helt selv. Thomas Schmidt: Det skal naturligvis gå den vej. Vi har en plan, og vi bør gennemgå og revidere den ift. den nye bestyrelse. Peter Broen: Debatten lukkes her, og fortsætter imellem Bestyrelse og kapsejladsudvalg. Frank Berg: Jeg har bragt de unge mennesker med ind idag, fordi vi gerne vil have dem ud at sejle med en masse andre. Vi skal sørge for, at de får nogle både at sejle i. Det vi starter nu, hedder klubliv. Det er det nye i drageklubben. Alle de drager der står rundtomkring skal ud at sejle. Vi vil ringe dem allesammen op, kontakte dem allesammen. Vi finder mandskab, sejl osv. Vi skal hjælpe dem med at træne mv. Dem der ikke vil sejle, må stille deres båd til rådighed. Denne gives til de unge mennesker, som kan gøre den i stand, således at ejeren får noget ud af det. Sådan får vi mange ud at sejle. Vi vil lave to klasser - de dygtige og begyndere, som skal læres op. De skal sejle for sig selv. Vi ved godt, at der er den store forskel på de internationale sejlere, og dem der ikke sejler internationalt. Og man bestemmer selv hvor man melder sig til. Vi vil sørge for at alle de unge, som skal ud og sejle i en båd ikke betaler medlemsskab, startgebyr mv. Det samme med de udenlandske sejlere - de skal ikke betale startgebyr. I hvertfald for at lokke dem til i starten. Startgebyret skal meget ned til små penge. Vi har hørt fra mange, at det er alt for dyrt. Stævnerne er alt for dyre. Startgebyret i år i Hornbæk steg pludseligt og 4-5 meldte sig fra. Klubben skal hverken tjene eller miste penge. Hvis der skal laves nogle arrangementer, gør klubben det for små penge, og det melder man sig til. Vi finder en sponsor, som kan hjælpe med økonomien. Vi skal lave det mere nede på et lavt plan. Hvis nogle vil tage det op på et højt plan, er de velkommen til det, men det er ikke os, der betaler. Vi har tænkt os, at vægten i klassen - ihvertfald den ikke-øvede klasse, må ses stort på. Vi må ikke jage nogle væk pga. vægt. De kan ikke vinde et dansk mesterskab, men de kan vinde den uøvede klasse. Det sidste - vi vil bygge det samme op i Jylland. Vi skal have den samme entusiastiske klasse i Jylland, det tager bare tid, og vi skal alle bakke op om det. Peter Broen: Meget interessant indspark. Tak for det. Emil Møller: Vi kan lave en forsøgsordning, hvor vi kan prøve at komme ud at sejle og folk kan prøve bådene. På den måde ser vi, om der er noget ved det. Frank Berg: De fleste mangler ofte gaster, så det er en god idé at lave en regel, så besætninger skal til at inddrage unge. Philipp Skafte-Holm: Der er tre typer dragesejlere: Rorsmænd, der tror de ved alt. Midtermanden, der har styr på det. Forgasten hvor nogle ved noget. Båden er virkelig kompliceret. Peter Broen: Der er gode initiativer til inddragelse af flere sejlere, juniortræning og vedligeholdelse. Lars Hendriksen: Jeg vil opfordre bestyrelsen til at lave træningsweekender. Vi kan sagtens sejle herude. Pludselig er det så spændende at tage ned en søndag formiddag og prøve at sejle. Michael Gosden: Det er et helt fantastisk forslag, som vi har ventet på. Jeg vil gerne lægge ud og stille min båd til rådighed, og finde gaster som gerne vil sejle med mig, eller låne den ud til hele, unge besætninger. Eventuelt Lars Hendriksen: Lad os stoppe nu, og lade bestyrelsen sidde ned hurtigt, og få gennemdiskuteret det hele. 6

7 Peter Broen: Tak for god ro og orden. Den ekstraordinære Generalforsamling er hermed slut. Referent: Formand: Dirigent: 7

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere