Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00"

Transkript

1 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster) Peter Broen konstaterede at indkaldelsen var rettidig, og lovlig. Peter Broen beslutter at 2 af emnerne under punkt 2 på dagsordenen, nemlig DM i Ebeltoft og Valg af Bestyrelse, suppleanter og formand blev behandlet først som henholdsvis punkt 2A og 2B. Dernæst vil de resterende punkter under dagsordenpunkt 2 blive behandlet fortløbende før vi afslutningsvis gør til punkt 3. eventuelt. Indledningsvis har formand Lars Broen en kort beretning om klubbens status. Formandens beretning Dagsordenen er et udtryk for de forslag, der er kommet fra medlemmer. Når bestyrelsen stiller deres mandater til rådighed, er det på baggrund af det, der står i indkaldelsen. Der skal vælges en ny bestyrelse. Der er IDA-generalforsamling på lørdag, Her skal der blandt andet besluttes hvor fremtidige internationale mesterskaber skal afholdes. Danmark vil gå efter at have internationalt stævne hvert 3. år efter Desuden 90. jubilæum i Herudover er der flere regelforslag, f.eks. i forhold til mastefoden. Lars Broen deltager i IDA-generalforsamlingen. Økonomien ser god ud. Vi har knap kroner i kassen. Næste års kontingent kommer til januar. Der er en gæld til medlemmerne på kr., fordi mange er opkrævet dobbelt i år. Det er en målsætning at holde kassen på kr. Den overholdes nogenlunde. Der kommer en masse sponsorpenge til næste år ifm. Gold Cup. Det var formands beretning. Michael Gosden: I 2013 blev der sendt en ekstraopkrævning på 700 kr. til stort set alle medlemmer. Klubben er opfordret til at lave kontingentfrit medlemskab næste år til dem som betalte for meget, og ikke har fået det igen, således at de blot har betalt forud. DM 2015 Lars Broen: Jeg har én personlig holdning, andre har en anden. Historien omkring aftalen med Ebeltoft, går tilbage til en udbudsrunde for 3 år siden omkring Gold Cup. Dem som ikke fik det blev lovet andre større stævner/dm er. Århus er tilfreds med Silver Cup, tilbage står Ebeltoft. Vi havde en generalforsamling i juni, hvor et kapsejladsudvalg blev nedsat. De har en masse gode idéer. 2,5 måneder efter melder kapsejladsudvalget tilbage, at Ebeltoft er en dårlig idé, pga. mangel på svenskere. Ebeltoft mener, at de har en aftale om DM i De blev spurgt om de ville bytte, således at de havde 75-års jubilæumsejlads i 1

2 Ebeltoft. Det tænkte de over, men de ville til sidst fastholde DM Kapsejladsudvalgets udspil kom for sent, så man var allerede i kontakt med Ebeltoft om praktiske ting, sponsorer mv. Ebeltoft afventer nu konklusionen på denne ekstraordinære generalforsamling. Argumentationen er meget interessant. Ebeltoft er blevet fortalt om situationen i Hornbæk, og at de skal regne med deltagelse af både, hvilket de er indforstået med. Problemet med om svenskere kommer eller ej, udspringer fra en gammel aftale om at man deltager i hinandens stævner. Det har kørt godt indtil i år, hvor svenskerne svigtede uden at varsko os i Danmark, fordi de hurtigt skulle have udtagningsstævne til EM. Dette faldt sammen med DM i Hornbæk. Lige præcis i år skred det nordiske samarbejde. Pointen er, at det er dejligt at svenskerne og nordmændende kommer, men de kommer pga. af forholdene i Hellerup, ligemeget hvad stævnet hedder. Også derfor skal vi overholde vores aftale med Ebeltoft om DM Ordet bliver herefter givet frit Thomas Schmidt: Vi har en aftale med Ebeltoft. Vi har desværre set at drageklassen er nedadgående. DM er ikke et DM i år, hvilket er virkelig ærgerligt. Af den grund besluttede bestyrelsen på generalforsamlingen under DM at nedsætte et kapsejladsudvalg, som skulle varetage interessen for dragerne og få flere ud at sejle. Der er blevet lavet mange undersøgelser om, hvad skal der til at genoplive klassen og få fokus på, hvad det drejer sig om, og der er blevet besluttet en masse. Grunden til vi sidder her i dag, er fordi mange ting er blevet besluttet, og meget er sat i værk, men det bliver sat tilbage pga. en aftale, som nogle måske ikke vidste eksisterede. Der er lavet et program, som blev vedtaget i bestyrelsen, og på trods af dette har vi måtte erkende, at vi ikke kunne få det kørt igennem med en klub, man ikke vidste om man havde et samarbejde med. Bestyrelsen besluttede at man måtte skuffe Ebeltoft, men grunden til vi er her i dag, er fordi den beslutning måske ikke blev truffet korrekt. Vi gør det ikke godt nok, og vi er for nedadgående. Vi mener, at der skal tænkes nyt. Det kunne ikke lade sig gøre. Lad os få nogle nye folk ind i en bestyrelse, der er nytænkende og fremadrettet. Lars Hendriksen: For at følge op. Jeg trak mig. Det var fordi, der var et dilemma med et kapsejladsudvalg med gode idéer, men samtidig var der lavet et udbud, og alle var gjort glade. Det var den gang, hvor der var mange dragesejlere, og folk glade rejste rundt. Tiderne har bare ændret sig. Der bliver ikke sejlet helt så meget. Vi må se i øjnene at flest sejler på Sjælland. Da jeg selv var med til at træffe beslutningen med Ebeltoft, måtte jeg trække jeg med det samme, for at give plads til nye beslutninger. Jeg synes, at det er en god idé at lægge DM et andet sted end i Ebeltoft. Der har aldrig været så få drager til et DM som i Det er katastrofalt. Man må se helt forfra. Philipp Skafte-Holm: Jeg bakker Lars op. Den eneste grund til at jeg ikke trak mig, er fordi jeg forpligtede mig til Gold Cup i Det som bekymrer mig er uroen omkring stævner, som burde være planlagt for lang tid siden. Vi står overfor at skulle indgå forpligtende samarbejder meget snart. Der er brug for 100% ro, og at der er valgt en bestyrelse, som bakker projektet helt op. Michael Gosden: Der er mange elementer i det her, men to helt primære elementer. Vi skal være troværdige. Hvis vi som forening har lovet en sejlklub at afholde et DM, skal vi vælge, om vi vil stå ved det. Hvis vi vælger ikke at stå ved det, vil det have en afgørende betydning for synet på os som klub. Derudover har vi forpligtelser overfor medlemmerne. Både sejlere på Sjælland og i Jylland. Det kan være det, at vi ligger DM i Jylland, kan være med til at aktivere nogle af de jyske sejlere. Frank Berg: For at skære helt ind til benet. Det er ikke en virksomhed, men alligevel leverer man, og folk skal være tilfredse. Vi er i knæ, derfor skal beslutninger træffes for at overleve eller holde en aftale. Hvis aftalen overholdes, bliver der ikke noget DM, så man må skuffe endnu mere. Klassen kan ikke tåle intet DM 2

3 en gang til. Kapsejladsudvalgets udlæg er kommet af brødnød. Man har spurgt svenskerne, om de ikke nok vil komme, ellers kommer der slet ikke et DM. Hvis ikke svenskerne kommer, er der intet DM. Der er to afdelinger i Sverige. Dem i Stockholm har nok både selv, så de vil ikke komme, dem i Göteborg vil gerne komme, og de er 37 både. Vi lavede en aftale med dem og laver en plan. De har sagt, at hvis de skal komme, skal der lægges to stævner på Øresund, det ene skal være DM. Desuden skal de have et sted at sætte bådene. Hvis det kan garanteres, garanterer de mellem både. Kunden bestemmer, kunden er svenskerne. Man må sige til Ebeltoft, at man bliver nød til det for at overleve. Samtidig love, at man gør alt hvad man kan, for at 75-årsstævnet i Ebeltoft bliver en succes. Der er ingen anden udvej. Lars Hendriksen: Selvfølgelig skal man som drageklub overholde aftalen, hvis man har mulighed for det. Jeg ser ikke en mulighed for et DM i Ebeltoft. Det er et dejligt sted, men ingen kan leve med et lille DM igen. Der skal være enighed, og alle skal bakke op om en beslutning. Hvis man samler det her, kan der komme både tyskere og svenskere. Sandsynligheden for et godt stævne er større i Hellerup, fremfor i Jylland. Jesper Baungård: Der er meget få jyske dragesejlere, der er aktive. Dem der skal gang i, de er langt væk. Det er blevet overvejet at lave arrangementer for dragesejlerne. Jeg tror ikke, det sker, at de kommer. Hvis man kommer til Ebeltoft, og der ikke er mange deltagere, gør det mere ondt. Lars Broen: Hvis vi skal have jyderne herover, må vi også komme derover. Vi er en Dansk Drageklub. Et officielt DM kræver 10 danske, 5 udenlandske deltagere. Hvorfor skulle vi ikke kunne tage til Ebeltoft, det er jo ingenting. Ligesom vi tager til Sverige, og svenskerne kommer herover. Jeg tror ikke på, at der kommer flere svenskere til Øresund, fordi det hedder et DM. Det at løbe for en aftale er meget forkert. Det bliver ikke godt, og det er ikke godt for klassen at løbe for en aftale, der allerede er udmundet i praktiske forberedelser. Vi skal ikke dikteres af Sverige. Det er en dansk Drageklub. Det vil også styrke lysten hos de jyske drager, hvis vi gider komme til dem. Det er sørgeligt, at vi ikke har været der i flere år. Vi kan sagtens tage derover herfra. Det er et nederlag for Dansk Drageklub. Hans Olling: At tage fra Jylland til København er bare nemmere end fra København til Jylland. Thomas Schmidt: Vi løber fra en aftale, men vi skal lige huske på, at vi lavede en aftale med kapsejladsudvalget, før der var en aftale om DM. Man løber også fra en aftale med et kapsejladsudvalg, som har lavet et stort stykke arbejde. Se hvor mange unge der er, i forhold til hvor mange dragesejlere her er. Der skal bygges videre. Frank Berg: Mht. DM - det der er aftalt med de nordiske klubber i dag er, at der skal være DM hvert år ifm. med et stævne på Øresund. SM hvert år i Båstad. NM i Hankø. Finsk Mesterskab i Hankø. Det er for, at der er kort distance mellem de nordiske mesterskaber. Destinationerne skiftes til at have de Nordiske Mesterskaber. Svenskerne og nordmændende tager til Båstad, fordi det er lettere for os at komme der. Michael Gosden: Hvad er bedst for klubben? Der er to repræsentanter fra Jylland. Det er tydeligt, at det ikke vil lykkes at få aktiveret de jyske dragesejlere, hvis et DM afholdes i Ebeltoft. De jyske deltagere er meget overbeviste. Der er meget få aktive jyske drager. Hvis det er udgangspunktet og det besluttes at afholde DM i Ebeltoft, er der en stor mulighed for fiasko i Ebeltoft. Det gavner ingen, heller ikke Ebeltoft. Det bliver et lignende tilfælde som i Hornbæk. Det handler om at fremme klassen og gavne medlemmerne. 3

4 Hans Olling: Det handler ikke om at gøre nogle til vindere eller tabere. Der er ingen grund til at tage en chance. Man skal have respekt for, at man har fået en på bægeret. Man kan aflyse Ebeltoft uden at tabe troværdighed, hvis det gøres rigtigt. Lars Broen: For at beholde troværdigheden, skal vi tage derover og snakke med dem. Frank Berg: Vi har en klub som vi elsker, og vi vil alle ud at sejle. Niels Sørensen: Det er bedre at trække sig fra en aftale og være ærlig som klub. Vi skal tænke på klubbens bedste. For 10 år siden var både ikke unormalt. Det er lykkes for andre klasser at samle både ét sted. Hvis der kommer flere både, er det i fremtiden også bedre for andre klubber at afholde et stævne. Mark Flindt: Jeg vil gerne hjælpe med at kommunikere det. Uanset hvad, kommer der 8-10 både og de får en mega skuffelse. Vi kan godt forklare dem, at det er en dårlig idé. Vi kan give dem 75-årsstævnet. Vi vil rigtig gerne aktivere jyderne, én måde at gøre det på er, at vi prøver at skabe nogle faciliteter, f.eks. at jyderne kan stille deres både her, så de nemmere kan komme og sejle. Øresund bliver midtpunktet. Lars Broen: Jeg vil ønske den nye bestyrelse held og lykke med at få solgt denne beslutning til Ebeltoft, men jeg er meget skeptisk. Lars Hendriksen: Det er ikke mange år siden, at der var der flere jyske både. Det bølger frem og tilbage. Der tog øresund-sejlerne derover og sejlede. Lige nu er det bare anderledes. Vi har altid haft Kongehuset der deltog. Det var en garant for, at alle kom løbende og ville være med. Sådan er det heller ikke mere. Men bare fordi Kronprinsen kommer, er det ikke en billet til et stævne med 25 både. Vi har brug for en succes. Peter Broen: Der er helt overvejende tilslutning til at DM 2015 skal afholdes på Øresund og jeg foreslår derfor, at man fører til referat, at Øresund er valgt uden afstemning, og Punkt 2A er lukket. (dette blev accepteret af generalforsamlingen) 2B er valg af bestyrelse. Bestyrelsen har stilt deres mandater til rådighed, og er altså trådt et skridt tilbage for at åbne op for dannelse af en ny bestyrelse. Der er både tidligere bestyrelsesmedlemmer der gerne vil deltage igen og helt nye kandidater. Følgende trak sig fuldstændig: Lars Hendriksen (erstattet af Thomas Dresler) Lars Stenfeldt og Lars Gelbjerg har trukket sig som suppleanter. Lars Broen trækker sig som formand og forlader bestyrelsen helt. Derudover har revisor Jørgen Bonde fratrådt sit hverv. Lars Hendriksen: Philipp og hans hold skal være sikret en stærk tilknytning til bestyrelsen. En eller flere af dem der har med Gold Cup at gøre, skal blive. Philipp Skafte-Holm: Vi skal have 100% opbakning. Søren Kæstel vil gerne træde ind som suppleant. Desuden bør én fra kapsejladsudvalget være del af bestyrelsen. Ny bestyrelse Niels Sørensen - Formand Jesper Baungård, Philipp Skafte-Holm, Thomas Schmidt og Thomas Dresler som bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter: Konrad Floryan, Søren Kæstel og Carsten Bak Matthiesen. 4

5 Der blev sagt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer og formanden. Peter Broen: De næste punkter er bemærkninger, som er indkommet til bestyrelsen og derfor medtaget på dagsordene. Gold Cup - status og planer Philipp Skafte-Holm: 1 hovedsponsor og tre andre sponsorer. Helt ekstraordinært hjælper vi med at skaffe sponsorer. Noget går til stævnerne op til Gold Cup. De penge vi får ind, bruger vi til at købe ydelser til Hornbæk, som vi giver dem. Hornbæk får ikke en check, men fysiske ydelser. På den måde får dem, der giver penge, mere indflydelse. Der er lavet en fordeling, hvor ca. 3/4 går til Gold Cup, og 1/4 beholdes i Drageklubben til aktiviteter. Medlems- og festudvalg Philipp Skafte-Holm: Et forslag er, at et udvalg nedsættes, som tager tre forskellige aldersgrupper, laver en stor halfest med dragesejlere og andre sejlere, der vil komme. En masse mennesker, hvor klubben er initiativtager. Frank Berg: Det er vigtigt, at vi får unge sejlere med. F.eks. igennem en fest, og igennem et udvalg. Lukas Lier, Frank Berg, Mads Christensen, Frederik Berg forslås til et medlems- og festudvalg. Kapsejladsudvalg Niels Sørensen: Det er en god ordning og vigtigt med et godt samarbejde. Der skal ikke løbes fra flere aftaler. Frank Berg: Vi vil have lov til to ting: Vi vil være enerådige, om alt hvad der har med kapsejladser at gøre - intet andet. Os tre i fællesskab skal være beslutningtagere. Anden ting - vi prøver at finde penge igennem sponsorer. Vi mener, at halvdelen af klubbens penge bør ofres på at få flere ud at sejle. Vi skal have fuld opbakning. Peter Broen: Rent foreningsjuramæssigt, er det Bestyrelsen der dikterer omfanget af kapsejladsudvalgets autonomi, så Frank Bergs ønsker må drøftes internt mellem udvalg og bestyrelse. Mark Flindt: Det er positivt, at der er et kapsejladsudvalg, men bestyrelsen skal beslutte hvordan det skal håndteres, så det ikke løber løbsk. Thomas Schmidt: Jeg giver Frank ret. Men det skal drøftes indgående. Vi har lavet et forslag til den gamle bestyrelse, som blev godkendt. Ikke mange har set det. Den nye formand og bestyrelse bør lige drøfte det en gang til. Philipp Skafte-Holm: Ansvar og mulighed plejer at følges ad. Vi forpligter ikke Dansk Drageklub uden at bestyrelsen er involveret. Både ift. penge, tidsplaner osv. Thomas skal bringe udvalgets budskab til bestyrelsen. Jens Christensen: Bestyrelsen skal gennemdiskutere det hele først. Der skal være en ledelse, som kommer til enighed. Udvalget kan godt få sin vilje, men skal gå igennem bestyrelsen. Frank Berg: Vi vil have mandat, og ikke spørge nogle om noget, men vi har selvfølgelig også det fulde ansvar. Vi vil være beslutningstagere. Ellers tager det for lang tid. 5

6 Philipp Skafte-Holm: Da vi lavede stævnet i Marselisborg kørte vi det alene, men vi hæftede også selv. Hvis man gør det selv, gør man det helt selv. Thomas Schmidt: Det skal naturligvis gå den vej. Vi har en plan, og vi bør gennemgå og revidere den ift. den nye bestyrelse. Peter Broen: Debatten lukkes her, og fortsætter imellem Bestyrelse og kapsejladsudvalg. Frank Berg: Jeg har bragt de unge mennesker med ind idag, fordi vi gerne vil have dem ud at sejle med en masse andre. Vi skal sørge for, at de får nogle både at sejle i. Det vi starter nu, hedder klubliv. Det er det nye i drageklubben. Alle de drager der står rundtomkring skal ud at sejle. Vi vil ringe dem allesammen op, kontakte dem allesammen. Vi finder mandskab, sejl osv. Vi skal hjælpe dem med at træne mv. Dem der ikke vil sejle, må stille deres båd til rådighed. Denne gives til de unge mennesker, som kan gøre den i stand, således at ejeren får noget ud af det. Sådan får vi mange ud at sejle. Vi vil lave to klasser - de dygtige og begyndere, som skal læres op. De skal sejle for sig selv. Vi ved godt, at der er den store forskel på de internationale sejlere, og dem der ikke sejler internationalt. Og man bestemmer selv hvor man melder sig til. Vi vil sørge for at alle de unge, som skal ud og sejle i en båd ikke betaler medlemsskab, startgebyr mv. Det samme med de udenlandske sejlere - de skal ikke betale startgebyr. I hvertfald for at lokke dem til i starten. Startgebyret skal meget ned til små penge. Vi har hørt fra mange, at det er alt for dyrt. Stævnerne er alt for dyre. Startgebyret i år i Hornbæk steg pludseligt og 4-5 meldte sig fra. Klubben skal hverken tjene eller miste penge. Hvis der skal laves nogle arrangementer, gør klubben det for små penge, og det melder man sig til. Vi finder en sponsor, som kan hjælpe med økonomien. Vi skal lave det mere nede på et lavt plan. Hvis nogle vil tage det op på et højt plan, er de velkommen til det, men det er ikke os, der betaler. Vi har tænkt os, at vægten i klassen - ihvertfald den ikke-øvede klasse, må ses stort på. Vi må ikke jage nogle væk pga. vægt. De kan ikke vinde et dansk mesterskab, men de kan vinde den uøvede klasse. Det sidste - vi vil bygge det samme op i Jylland. Vi skal have den samme entusiastiske klasse i Jylland, det tager bare tid, og vi skal alle bakke op om det. Peter Broen: Meget interessant indspark. Tak for det. Emil Møller: Vi kan lave en forsøgsordning, hvor vi kan prøve at komme ud at sejle og folk kan prøve bådene. På den måde ser vi, om der er noget ved det. Frank Berg: De fleste mangler ofte gaster, så det er en god idé at lave en regel, så besætninger skal til at inddrage unge. Philipp Skafte-Holm: Der er tre typer dragesejlere: Rorsmænd, der tror de ved alt. Midtermanden, der har styr på det. Forgasten hvor nogle ved noget. Båden er virkelig kompliceret. Peter Broen: Der er gode initiativer til inddragelse af flere sejlere, juniortræning og vedligeholdelse. Lars Hendriksen: Jeg vil opfordre bestyrelsen til at lave træningsweekender. Vi kan sagtens sejle herude. Pludselig er det så spændende at tage ned en søndag formiddag og prøve at sejle. Michael Gosden: Det er et helt fantastisk forslag, som vi har ventet på. Jeg vil gerne lægge ud og stille min båd til rådighed, og finde gaster som gerne vil sejle med mig, eller låne den ud til hele, unge besætninger. Eventuelt Lars Hendriksen: Lad os stoppe nu, og lade bestyrelsen sidde ned hurtigt, og få gennemdiskuteret det hele. 6

7 Peter Broen: Tak for god ro og orden. Den ekstraordinære Generalforsamling er hermed slut. Referent: Formand: Dirigent: 7

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB 1 Foreningens ophav: Stk. 1 Foreningens navn er Aarslev Boldklub (initialer AAB). Foreningen er stiftet den 17. april 1939. Hjemsted 5792 Årslev. Stk. 2 Foreningen er medlem

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere