Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra"

Transkript

1 Redaktionen er afsluttet den 27. januar Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI s medlemsvirksomheder og må ikke distribueres til andre. Guide til AMU 2012 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som vi får stillet i DI. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke altid muligt at holde denne guide 100 pct. opdateret. Har I spørgsmål, I ikke kan finde svar på, så kontakt os. Indhold AMU-kurser og udbydere... 3 Hvad er et AMU-kursus?...3 Hvor finder I det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?...3 Hvordan tilmelder I en medarbejder til et AMU-kursus?...4 Arbejdet med EfterUddannelse.dk...4 Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus i arbejdstiden?...5 Kan I få lovpligtige obligatoriske kurser i AMU-systemet?...5 Hvad er en AMU-udbyder?...5 Hvor afholdes AMU-kurserne?...5 Hvad gør I, hvis I ikke kan finde et AMU-kursus, der dækker behovet?...5 Hvad hvis det ønskede AMU-kursus ikke udbydes af den nærmeste AMU-udbyder?...6 Kan AMU-kurset gennemføres om aftenen eller i weekenden?...6 Kan AMU-kurset splittes op over flere uger?...6 Kan AMU-kurser sammensættes til et forløb?...6 Kan vi få AMU-kurset gennemført på virksomheden?...6 Kan en af virksomhedens ansatte undervise på AMU-kurset, som er forlagt til virksomheden?...6 Kan I afkorte et AMU-kursus?...7 Økonomi... 7 Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus?...7 Hvad er en videregående uddannelse?...7 VEU-godtgørelse til dækning af løntab...8 AMU og kompetenceudviklingsfonde...8 Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, flex, tillæg eller andet?...9 1

2 Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset?...9 Har vi krav på at få deltagerbetalingen tilbage for en medarbejder, som vi har tilmeldt og betalt for, men som melder afbud/ikke møder op til kurset?...9 Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet?...9 Hvad gør I, hvis et hold bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte? Hvad koster det at afmelde en medarbejder til et AMU-kursus? Kan I få tilskud til kost, logi og befordring? Er der andre udgifter end deltagerbetalingen, når medarbejderen sendes på AMU-kursus? Hvad koster det at sende medarbejdere på AMU-kursus, hvor der er certifikat? Hvordan håndterer I et afslag på VEU-godtgørelse, som I ikke er enige i? Deltagerkreds Hvilke medarbejdergrupper har adgang til AMU? Har selvstændige adgang til at deltage i AMU-kurser? Har efterlønnere/pensionister adgang til at deltage i AMU-kurser? Kan en elev/ lærling deltage i et AMU-kursus? Hvilke regler gælder for deltidsansatte, når de skal på AMU-kursus fuldtid? Er der mulighed for særlig hjælp og støtte under et AMU-kursus? Medarbejderens kompetencer før kurset Er undervisningssproget altid dansk? Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere? Kan I få testet medarbejdernes læse-skrive-regne færdigheder i AMU? Kan alle medarbejdere få vurderet deres realkompetencer i AMU? Hvilke realkompetencer kan medarbejderen få vurderet i AMU? Hvad kan en realkompetencevurdering i AMU bruges til? Kvalitet og resultat Hvordan sikrer virksomheden, at undervisningen har den kvalitet, I ønsker? Kan I få at vide, hvad kursisterne mener om AMU-kurserne? Hvordan er jeg sikker på, at AMU-udbyderne følger gældende love og regler? Andet Hvor kan I klage, hvis I er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser? Er medarbejderne på kursus i 37 timer, når de er af sted i en uge? Er der undervisning på AMU uden undervisere?

3 Kan en medarbejder gå på et AMU-kursus uden at bestå? Kan en medarbejder bestå/få bevis for et AMU-kursus, hvis I er fraværende på en del af AMU-kurset? Fjernundervisning og e-læring Kontakt i DI AMU-kurser og udbydere Her finder I svar på, hvordan I finder det relevante AMU-kursus, hvor og hvornår AMU-kurserne bliver gennemført. Hvad er et AMU-kursus? AMU-kurser er korte, faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet i forhold til deres jobfunktion. AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelserne. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med virksomheder og brancher, der har fastlagt indhold og varighed. Et AMUkursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis. AMU-kurserne bliver afholdt med stats- og løntilskud, som finansieres dels af Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU), dels af virksomhederne via Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER. Deltagerbetalingen, som virksomhederne typisk betaler, er også en væsentlig kilde til finansiering. AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få refusion for løntab (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi. Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage VEU-godtgørelse og tilskud til kost og logi, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt i de sidste fem år, men deltagerbetalingen for medarbejdere med videregående uddannelse er den fulde takst uden statstilskud. Se nærmere i afsnittet om økonomi. AMU-kurser skal offentliggøres, så alle i princippet har mulighed for at tilmelde sig. Men der kan være situationer, hvor kursisterne alene består af medarbejdere fra én virksomhed. Dette ændrer dog ikke ved, at målene for det enkelte AMU-kursus skal nås. Hvor finder I det rigtige AMU-kursus til medarbejderne? Der er cirka forskellige AMU-kurser at vælge mellem. Information om kurserne kan findes på forskellig vis: 1. På EfterUddannelse.dk findes AMU-kurserne ved at bruge søgeord på det, I ønsker, at medarbejderen skal lære. På portalen findes kun udbudte kurser 2. På UddannelsesGuiden under arbejdsmarkedsuddannelse. Her findes alle AMU-kurser 3. Kontakt en lokal AMU-udbyder, f.eks. en erhvervsskole eller et AMU-Center 4. Kontakt dit lokale VEU-center, som er et servicecenter, som kan rådgive dig om AMU-kurser samt FVU-undervisning (læse-, skrive- og regnekurser) 3

4 De sidste to muligheder kan være relevante, hvis I ikke er sikker på, hvilket kursus, der dækker dit behov. Hvordan tilmelder I en medarbejder til et AMU-kursus? Tilmelding til kurser skal ske via portalen Det er også via denne portal, at der søges VEU-godtgørelse og eventuelt tilskud til befordring. Tilskud til kost og logi skal søges særskilt via AMU-udbyderen. Arbejdet med EfterUddannelse.dk På portalen kan I finde udbudte AMU-kurser og AMU-udbyderne. Det er nemmest at finde det rigtige kursus, hvis I kender kursusnummeret en 5-cifret kode. I kan også bruge søgefunktionen, men det er ikke altid, at den fanger det ønskede resultat. Hvert enkelt kursus hos en given skole har også et kvik-nummer en 12-cifret kode. Skolen kan oplyse dette nummer. Kender I dette, er det nemt at finde kurset. På forsiden af EfterUddannelse.dk er der en guide til, hvordan virksomheder kan bruge portalen. Der findes også en hotline, hvor I kan få hjælp (tlf ). I skal bruge virksomhedens digitale signatur for at tilmelde medarbejderne via portalen der findes en vejledning om digital signatur på forsiden af EfterUddannelse.dk. Virksomheden skal informere sine medarbejdere om, at der søges VEU-godtgørelse for dem ved deltagelse på AMU-kurser. Dette kan f.eks. ske via medarbejderhåndbog eller på virksomhedens intranet. I de tilfælde, hvor virksomheden helt eller delvist betaler medarbejderens transport til og fra kurset, kan virksomheden få tilskud hertil. Hvis I skal tilmelde mange medarbejdere på en gang, kan I overføre data fra jeres eget it-system. Selv om det kan virke vanskeligt at bruge EfterUddannelse.dk specielt i starten er der fordele for virksomheden: - Alle oplysninger om medarbejdernes kursusdeltagelse i AMU ligger på portalen - Der er mulighed for at vælge, at medarbejderen indkaldes til kursus via brev, mail og/eller sms - Når medarbejderens stamoplysninger fra virksomheden først er i systemet, gemmes de og kan genbruges næste gang - Når ansøgning om VEU-godtgørelse er udfyldt, finder systemet selv frem til, hvilken A-kasse/skole, der skal behandle ansøgningen - Når ansøgningen er afsendt rettidigt fra systemet, er der ingen diskussion om overholdelse af tidsfrister - I kan følge status for behandlingen af ansøgningen om VEU-godtgørelse via portalen og dermed holde øje med, at I rent faktisk får udbetalt godtgørelsen eller reagere, hvis der kommer afslag. Bemærk dog, at det formelle tilsagn/afslag vil blive fremsendt til virksomhedens e-boks For administrative medarbejdere, der skal arbejde med EfterUddannelse.dk, vil der blive etableret et 1-dags kursus i AMU: Administration og registrering af uddannelse. 4

5 Det er også muligt at købe ekstern assistance til at foretage tilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse, mv. Det kræver imidlertid, at den eksterne assistent har virksomhedens digitale signatur, der kan designes til kun at kunne bruges på EfterUddannelse.dk. Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus i arbejdstiden? Det er som udgangspunkt ikke muligt for medarbejdere at bestille AMU-kurser, hvor virksomheden betaler deltagerbetalingen og modtager VEU-godtgørelse. Virksomheden kan dog give medarbejderne denne mulighed ved at ændre på indstillingerne på virksomhedens egen side på EfterUddannelse.dk. Hvis jeres medarbejdere udnytter deres ret til orlov uden løn, kan de også tilmelde sig AMU-kurser og har mulighed for at få VEU-godtgørelse. De kan i denne situation bruge EfterUddannelse.dk eller kontakte skolen direkte. Jeres medarbejdere kan også deltage i AMU-kurser med henblik på efteruddannelse i fritiden. I sådanne situationer er der ikke mulighed for VEU-godtgørelse. Kan I få lovpligtige obligatoriske kurser i AMU-systemet? Ja, det er i mange tilfælde muligt. Disse kurser kan findes via ug.dk eller EfterUddannelse.dk. Men der er også obligatoriske kurser, der ikke udbydes i AMU, som f.eks. de såkaldte 9-kurser den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. I nogle tilfælde kan der være ekstra omkostninger forbundet med udstedelsen af beviset, certifikatet eller kørekortet - se spørgsmål og svar vedrørende økonomi andetsteds i denne guide. Hvad er en AMU-udbyder? En AMU-udbyder er en erhvervsskole (teknisk skole, handelsskole), et AMU-center, erhvervsuddannelsescenter eller en privat virksomhed, der er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Der er også nogle private kursusvirksomheder, der har en aftale med en AMU-udbyder om at gennemføre et eller flere AMU-kurser. Her gælder nøjagtig de samme regler, bl.a. økonomiske betingelser, som for alle andre AMU-udbydere. Har I kontakt med en privat kursusvirksomhed, vil det være relevant at få oplyst, hvilken godkendt udbyder den private kursusvirksomhed samarbejder med. Hvor afholdes AMU-kurserne? AMU-kurser afholdes hos en godkendt AMU-udbyder eller på en virksomhed. Information om hvem, der udbyder specifikke AMU-kurser, kan findes i EfterUddannelse.dk. I kan også bruge ug.dk, hvor I kan finde alle typer uddannelse, ikke kun AMU. I kan også kontakte en AMU-udbyder eller et VEU-center. Hvad gør I, hvis I ikke kan finde et AMU-kursus, der dækker behovet? Hvis I ikke kan finde et kursus, der dækker, så kan det skyldes flere forhold: - Behovet dækkes af et kursus, men kan ikke findes i en genkendelig form. Afklar først gennem kontakt til et VEU-center eller en udbyder om kurset findes - hold fast i, at I er interesseret i et AMU-kursus for dine medarbejdere uden ekstra betaling. - Mål og indhold for kurset ligger uden for AMU, fordi niveauet er for højt, eller indholdet er for virksomhedsspecifikt eller fordi der er et privat udbud på markedet, som AMU ikke må konkurrere med. 5

6 - Et kursus, der dækker behovet, er endnu ikke udviklet. Så kan I kontakte DI's erhvervsuddannelsesafdeling, hvor vi kan være hjælpe med at finde ud af, om der er mulighed for at udvikle det ønskede som AMU-kursus. Hvis kurset ikke findes, og dit behov er akut, kan AMU-udbyderen eventuelt gennemføre det som indtægtsdækket kursus, dvs. uden statstilskud og adgang til løntabsgodtgørelse. Derfor kan det også være relevant at undersøge mulighederne på det private kursusmarked. Hvad hvis det ønskede AMU-kursus ikke udbydes af den nærmeste AMU-udbyder? Det lokale VEU-center kan finde frem til hvilke AMU-udbydere, der kan gennemføre dette AMU-kursus. I kan også søge efter kurset på ug.dk eller på EfterUddannelse.dk, hvor I kan finde de andre AMU-udbydere, der gennemfører netop det ønskede AMU-kursus. Kan AMU-kurset gennemføres om aftenen eller i weekenden? Det er muligt at få gennemført AMU-kurser uden for normal arbejdstid. AMU-udbyderen er dog berettiget til at kræve en højere deltagerbetaling for kurset, hvis det afholdes uden for normal arbejdstid. Den samlede ekstrabetaling må ikke overstige 140 kr. pr. deltager pr. dag (= 7,4 timer), og udbyderen skal godtgøre, at der er tale om en merudgift ved gennemførelsen. Dette kan I bede om at få dokumenteret skriftligt. Kan AMU-kurset splittes op over flere uger? Ja, AMU-kurset kan gennemføres på halve dage, en fast ugedag, eller over flere måneder mellem enkelte kursusdage. Den samlede varighed for kurset skal dog overholdes. Kan AMU-kurser sammensættes til et forløb? Der er mange udbydere, som tilbyder sådanne forløb, hvor AMU-kurserne hænger naturligt sammen. Et forløb behøver ikke at være fortløbende, men kan tages drypvis over længere tid. Kan vi få AMU-kurset gennemført på virksomheden? Det kan ofte lade sig gøre, men skal aftales med udbyderen. AMU-kurset skal være åbent for alle, så medarbejdere fra andre virksomheder også kan deltage, medmindre holdet er fyldt op. Medarbejdere må ikke indgå eller deltage i produktion, mens de er på kursus. Der skal forhandles om vilkårene, herunder om virksomheden skal betale ekstra for at få kurset gennemført på virksomheden. Den maksimale ekstrabetaling er 140 kr. pr. dag pr. deltager, og udbyderen skal skriftligt dokumentere, at der rent faktisk er ekstra udgifter ved at lægge undervisningen på en virksomhed. Kan en af virksomhedens ansatte undervise på AMU-kurset, som er forlagt til virksomheden? Udgangspunktet er, at det er AMU-udbyderens lærere, der underviser. AMU-udbyderen er ansvarlig for, at kursisterne når målene for et givent AMU-kursus, og at kurset har den fornødne kvalitet. Men det kan lade sig gøre, at en af virksomhedens ansatte underviser sammen med skolens underviser som gæstelærer. Kun i meget specielle tilfælde og i begrænset omfang kan det lade sig gøre, at skolen ansætter en af virksomhedens medarbejdere som underviser. Det er dog et ufravigeligt krav, at AMU-kurset er åbent, så også medarbejdere fra andre virksomheder kan tilmelde sig kurset, så længe der er pladser. 6

7 Kan I afkorte et AMU-kursus? Ja, det er muligt. En medarbejder behøver ikke at blive undervist i de emner i AMU-kurset, som medarbejderen allerede behersker. Den enkelte medarbejder kan derfor få afkortet kurset. Dette sker ved, at medarbejderen bliver realkompetencevurderet. Dette er beskrevet nærmere andet sted i denne guide. For at få afkortet et kursus for et helt hold kræver det, at samtlige medarbejdere på holdet har fået den samme afkortning. Det er dog ikke altid så vanskeligt, som det lyder. Økonomi Her finder I svar på, hvad det koster at sende medarbejdere på AMU-kurser. Der er ligeledes information om VEU-godtgørelse samt tilskud til befordring, kost og logi. Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus? Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse i de fleste AMU-kurser. Bemærk, at medarbejdere med videregående uddannelse (dvs. over faglært niveau) skal betale fuld pris for kurset. Prisen vil variere afhængig af kursustype, og prisen fremgår, når I tilmelder medarbejderen på EfterUddannelse.dk. For medarbejdere, der ikke har en videregående uddannelse, er deltagerbetalingen i 2012 enten 118 kr. eller 178 kr. pr. deltager pr. dag. For kurser, der indgår i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU), og for individuel kompetencevurdering (IKV), er deltagerbetalingen 0 kr. for disse medarbejdere. AMU-udbyderne kan derudover kræve yderligere betaling, hvis I har særlige ønsker til for eksempel tilrettelæggelsen. Denne ekstrabetaling kan maksimalt udgøre 140 kr. pr. dag pr. deltager. Vi opfordrer jer til at få et skriftligt tilbud fra AMU-udbyderen på en eventuel ekstra ydelse. Det kan være en god ide at indhente tilbud fra flere udbydere, så I kan sammenligne tilbuddene. I vil altid kunne sende medarbejderen på AMUkursus uden anden betaling end deltagerbetalingen. Deltagerbetalingen vedrører kun selve undervisningen. Der kan tilkøbes f.eks. frokost, hvis udbyderen tilbyder det. Virksomheden kan vælge elektronisk fakturering af deltagerbetaling i EfterUddannelse.dk. Hvad er en videregående uddannelse? Ved videregående uddannelse forstås en kort (erhvervsakademiuddannelse og VVU), mellemlang (universitetsbachelor, professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse) samt en kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen. Med andre ord er en videregående uddannelse en afsluttet uddannelse oven på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Der er ingen forældelsesfrist, dvs., at der skal betales fuld pris, uanset hvornår uddannelsen er taget, og uanset om medarbejderen bruger sin uddannelse eller ej. For at fastsætte om en uddannelse er videregående uddannelse eller ej, tages der udgangspunkt i hvilket niveau, uddannelsen har i dag. Det vil sige, at en uddannelse, der var en erhvervsuddannelse, da medarbejderen gennemførte den, men nu er en videregående uddannelse, vil blive betragtet som en videregående uddannelse. Som eksempel kan nævnes laborantuddannelsen, der tidligere var en erhvervsuddannelse, men som i dag er en erhvervsakademiuddannelse. Alle uddannede laboranter uanset om de oprindelig fik 7

8 en erhvervsuddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse vil skulle betale fuld deltagerbetaling, fordi deres uddannelse nu anses for at være en videregående uddannelse. Videregående uddannelse taget i udlandet tæller også med, hvis uddannelsen kan sammenlignes med en tilsvarende dansk. Dette gælder også, selv om medarbejderen ikke har fået anerkendt sin udenlandske videregående uddannelse af en dansk myndighed. Det er AMU-udbyderen, der træffer afgørelse, om der er tale om en videregående uddannelse. Hvis der har været tvivl om afgørelsen, så sørg for at få afgørelsen på skrift. Der er på EfterUddannelse.dk vejledning om, hvad en videregående uddannelse er, men den finder I først, når I foretager den faktiske tilmelding. VEU-godtgørelse til dækning af løntab For ufaglærte og faglærte medarbejdere er der mulighed for at få VEU-godtgørelse, som svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats. Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage VEU-godtgørelse, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt de seneste fem år. Bemærk, at det er en forudsætning for at få VEU-godtgørelse: - at medarbejderen har haft eller ville få et løntab ved kursusdeltagelsen - at medarbejderen ikke modtager sociale ydelser - at der kun udbetales VEU-godtgørelse for de dage og timer, medarbejderen rent faktisk har deltaget i kurset og altså ikke ved sygdom og fravær - at medarbejderen rent faktisk har været på kursus - der kan maksimalt udbetales VEU-godtgørelse for 7,4 time pr. dag, også selv om kurset varer længere den pågældende dag VEU-godtgørelsen tilfalder virksomheden, når denne betaler medarbejderen løn under kurset. VEU-godtgørelsen udgør 630 kr. pr. deltager pr. dag i Der skal søges om VEU-godtgørelse via EfterUddannelse.dk. På samme side kan der søges om tilskud til befordring. Ansøgning om VEU-godtgørelse er klar på EfterUddannelse.dk fra første kursusdag. Kost og logi søges særskilt via AMU-udbyderen. AMU og kompetenceudviklingsfonde Der er indgået aftale om kompetenceudviklingsfonde inden for de fleste overenskomstområder. Det betyder, at medarbejderne kan benytte deres adgang til at få frihed til selvvalgt uddannelse til at gå på AMUkursus, og at der kan søges om tilskud fra fonden. Der er imidlertid stor forskel på regler og vilkår for at opnå denne støtte fra fondene, afhængig af overenskomstområde. Det første, I som virksomhed skal gøre, er derfor at finde ud af, hvilken overenskomst medarbejderen er dækket af, og derefter hvordan reglerne for tilskud til kompetenceudvikling er. I nogle tilfælde er det medarbejderen selv, der skal tilmelde sig det ønskede kursus og søge støtte i kompetenceudvik- 8

9 lingsfonden i andre er det virksomheden, der tilmelder medarbejderen, søger VEU-godtgørelse og støtte fra fonden. Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, flex, tillæg eller andet? Ja, det kan godt lade sig gøre, så skal I markere i ansøgningen om VEU-godtgørelsen, at I udbetaler løn under uddannelsen, og at lønnen er større end VEU-godtgørelsen. Der kan også søges om VEU-godtgørelse til medarbejdere på deltid, flex, mv., men godtgørelsen dækker kun den tid, hvor der er et løntab. Hvis virksomheden betaler fuld løn under kurset til en medarbejder på deltid, flex, mv., kan der opnås fuld VEU-godtgørelse. Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom? Hvis en medarbejder bliver syg og derfor har fravær, kan der ikke udbetales VEU-godtgørelse for den tid, fraværet har varet. Det gælder også andre former for fravær. Skolen registrerer fravær på timebasis digitalt. Skolen kan gøre disse oplysninger tilgængelige for virksomheden, men den har ikke pligt til det. Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset? AMU-udbyderen kan beslutte at opkræve et gebyr for udeblivelse. Udeblivelsesgebyret er kr. for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr. for kurser med en varighed, der er længere end 37 timer. Det skal fremgå af AMU-udbyderens hjemmeside, om der opkræves et gebyr. Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, som f.eks. sygdom, fritages I for betalingen. Har vi krav på at få deltagerbetalingen tilbage for en medarbejder, som vi har tilmeldt og betalt for, men som melder afbud/ikke møder op til kurset? Hvis udbyderen ved annonceringen af udbuddet eller i andet materiale ikke har angivet, at deltagerbetaling vil blive tilbagebetalt ved frafald, så betragtes tilmelding og betalt deltagerbetaling for et AMU-kursus som bindende for medarbejderen/virksomheden. Udbyderen kan derfor som udgangspunkt beholde deltagerbetalingen. Der er dog ikke noget i vejen for, at AMU-udbyderen vælger at tilbagebetale deltagerbetalingen til medarbejderen/virksomheden. Det er derfor en god ide at kende udbyderens praksis på forhånd, især hvis I påtænker at sende medarbejdere med videregående uddannelse på AMU-kursus. Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet? Der er meget stor forskel på, hvor mange kursister, der skal være på et hold, før AMU-kurset gennemføres. AMU-udbyderen skal annoncere det minimumsantal, der skal være tilmeldt et hold, for at det oprettes. Det er en god ide som virksomhed at indgå en samarbejdsarbejdsaftale med AMU-udbyderen om netop holdstørrelser, hvis I har behov for at fylde hele hold. I kan aftale med AMU-udbyderen at betale for de tomme pladser, så I er sikre på, at AMU-kurset bliver afholdt. AMU-udbyderen kan frit sætte sin pris for de tomme pladser, men udgangspunktet er, at betalin- 9

10 gen svarer til de udgifter, som det tabte taxametertilskud medfører for udbyderen. Bemærk at prisen for udstyrstunge kurser er væsentlig dyrere end prisen for katederundervisning. De tomme pladser vil dog skulle udbydes til andre potentielle deltagere, indtil kurset går i gang. DI vil stærkt opfordre jer til at kontakte os, hvis prisen for tomme pladser er ublu, eller hvis AMUudbyderens krav til holdstørrelse er urealistisk højt. Hvad gør I, hvis et hold bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte? Der er flere muligheder. I kan: 1. gå i dialog med AMU-udbyderen om minimumskravet til holdstørrelsen. AMU-udbyderen fastlægger selv holdstørrelsen, men den kan forhandles 2. finde en anden AMU-udbyder, som måske ikke har så høje holdstørrelser 3. vælge at betale for tomme pladser op til det minimumsantal, som AMU-udbyderen har annonceret, at der skal til, for at AMU-kurset afvikles. Dette kan, især på de udstyrstunge AMU-kurser, være meget dyrt 4. bede AMU-udbyderen om at tage kontakt til andre virksomheder, som formodes at have medarbejdere med tilsvarende kompetencebehov, for at høre om de har medarbejdere, der skal på samme kursus. Eller I kan selv kontakte andre virksomheder 5. identificere flere medarbejdere i din virksomhed, som kan sendes af sted Hvad koster det at afmelde en medarbejder til et AMU-kursus? Afmelder I medarbejderen mere end en uge før AMU-kursets start, skal I ikke betale afmeldegebyr. Sker afmeldingen mindre end en uge før kursets start, kan der være et afmeldegebyr. Det er op til den enkelte AMU-udbyder at beslutte, om der skal være afmeldegebyr på AMU-kurser. Undersøg derfor før I vælger AMU-udbyder, om udbyderen opkræver afmeldegebyrer. Hvis der er afmeldegebyr, så er gebyret kr. for AMU-kurser med en varighed til og med 37 timer og for AMU-kurser med en varighed på mere end 37 timer. Kan I få tilskud til kost, logi og befordring? Hvis medarbejderen har en uddannelse til og med faglært niveau, og under AMU-kurset er indkvarteret uden for sin bopæl, er der ret til tilskud til kost og logi, hvis medarbejderen har mere end 60 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted, eller det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at medarbejderen er indkvarteret uden for sin bopæl. Dette gælder også medarbejdere med videregående uddannelse, som de ikke har brugt de seneste 5 år. Tilskuddet til kost og logi udgør maks. 450 kr. pr. overnatning. Nogle AMU-udbydere tilbyder kost og logi, og I kan kontakte dem direkte vedrørende dette. Alternativt kan I få dækket omkostninger ved at fremsende dokumentation for udgifterne til AMU-udbyderen, og tilskuddet kan udbetales til kursisten eller til virksomheden. Hvis det skal udbetales til virksomheden, skal medarbejderen have givet samtykke til dette, og AMU-udbyderen kan bede om at få samtykket skriftlig. 10

11 Befordringstilskud uden indkvartering Virksomheden kan vælge, at tilskuddet til befordring udbetales til virksomheden, hvis virksomheden afholder medarbejderens transportudgifter under kurset. Hvis dette ikke vælges, udbetales befordringstilskuddet direkte til medarbejderen. Der skal være mindst 12 km mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, for at I kan få befordringstilskud. Taksten er 1,05 kr. pr. km. Der er en bagatelgrænse på beløb under 33 kr., som ikke refunderes. Der er en øvre kilometergrænse med hensyn til befordring mellem bopæl og uddannelsessted på 576 km pr. dag. Der ydes ikke tilskud, hvis AMU-kurset holdes på virksomheden eller virksomhedens afdelinger. Medarbejderen får tilskud pr. km uanset transportform. Der ydes med andre ord ikke tilskud til de faktiske udgifter, som for eksempel broafgift eller færgebilletter. I kan få yderligere oplysninger på Hvis flere medarbejdere følges ad på AMU-kursus? Hvis flere medarbejdere følges ad, for eksempel fire personer i én bil, kan kun den person, der har udgifter til benzin m.m. modtage tilskud til befordring. Befordringstilskud ved indkvartering Er medarbejderen indkvarteret under uddannelsen, kan han eller hun få befordringstilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse med: uddannelsens begyndelse og afslutning, og weekender og søgnehelligdage Der er mulighed for at få tilskud til op til 400 km pr. rejse pr. dag. Det er ikke længere muligt at få tilskud til befordring mellem indkvarteringssted og kursussted. Er der andre udgifter end deltagerbetalingen, når medarbejderen sendes på AMU-kursus? Nej, kun hvis der er tale om afvikling af kurset uden for normal arbejdstid eller for eksempel på virksomheden. Det er ikke sikkert, at AMU-udbyderen kræver ekstra betaling for en sådan tilrettelæggelse. Ekstrabetalingen, som maksimalt kan udgøre 140 kr. pr. deltager pr. dag, skal være annonceret i forbindelse med tilmeldingen af medarbejderne, og den skal kunne dokumenteres af udbyderen. Hvis nogle udbydere kræver ekstra betaling for AMU-kurser, der foregår på normale vilkår, bør det afvises. 11

12 Hvad koster det at sende medarbejdere på AMU-kursus, hvor der er certifikat? Det koster normalt ikke ekstra, hvis der er tale om AMU-kurser, som leder frem til udstedelse af certifikater eller særlige beviser - men der er undtagelser. Ekstra gebyrer skal oplyses over for virksomheden inden kursustilmelding. I nogle tilfælde er det medarbejderen, der betaler gebyret for det særlige bevis eller certifikat - i andre tilfælde er det virksomheden. Det afhænger af de aftaler, der er truffet mellem virksomheden og medarbejderne. I kan eventuelt kontakte det relevante brancheservicecenter i DI for nærmere information. Hvordan håndterer I et afslag på VEU-godtgørelse, som I ikke er enige i? Hvis I ikke er enig i et afslag på VEU-godtgørelse, skal I sende en klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden fire uger. Det vil fremgå af hvert enkelt afslag, hvordan klagen skal skrives. Deltagerkreds Her finder I en række svar på, hvem der kan deltage i et AMU-kursus. Hvilke medarbejdergrupper har adgang til AMU? Alle medarbejdere, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU-kurser. For at sikre at medarbejderen sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det forud for optagelse til et AMU-kursus pålægges medarbejderen at gennemføre en test i undervisningssproget. AMU kan udbydes såvel på dansk som andre sprog eller med en kombination af dansk og andre sprog. Har selvstændige adgang til at deltage i AMU-kurser? Ja, selvstændige erhvervsdrivende har adgang til AMU. Har efterlønnere/pensionister adgang til at deltage i AMU-kurser? Målgruppen for AMU-kurserne er beskæftigede, men pensionister/efterlønnere kan deltage i AMU som led i deres beskæftigelse i virksomhederne. Der kan være tilfælde, hvor efterlønnere/pensionister fortsat arbejder som lønmodtager et mindre antal timer, og derfor kan være berettiget til godtgørelse ved deltagelse i AMU-kursus i de timer/dage, hvor de normalt arbejder. Kan en elev/ lærling deltage i et AMU-kursus? Hvis det pågældende AMU-kursus ikke er en del af den erhvervsuddannelse, eleven følger, så kan eleven/lærlingen deltage på samme vilkår som alle andre. Hvilke regler gælder for deltidsansatte, når de skal på AMU-kursus fuldtid? Deltidsansatte kan deltage på AMU-kursus, men der kan kun udbetales VEU-godtgørelse for det antal timer, der aflønnes for. Hvis virksomheden udbetaler løn for et fuldtidskursus, kan der udbetales fuld VEUgodtgørelse. Læs mere på VEUG.dk. Er der mulighed for særlig hjælp og støtte under et AMU-kursus? Ja, men normalt kun i form af it-støtte. På EfterUddannelse.dk kan I markere, hvis en kursist har behov for støtte. AMU-udbyderen vil så vurdere dette og eventuelt indkalde medarbejderen til en test. 12

13 Støtten består ofte i, at medarbejderen får udleveret en it-rygsæk og bliver instrueret i brug af denne. Rygsækken består af en bærbar computer og en scanner. Det undervisningsmateriale, der benyttes på AMUkurset, vil ofte være indlæst på computeren. Ordningen er gratis. Også medarbejdere med fysiske handicap kan få hjælp. Spørg din AMU-udbyder eller dit VEU-center om mulighederne. Medarbejderens kompetencer før kurset Her finder I spørgsmål om og svar på samspillet mellem AMU-kurserne og medarbejderens kompetencer før kurset. Er undervisningssproget altid dansk? Nej. Undervisningen kan afholdes på andre sprog end dansk. Hvis undervisningen foregår på andre sprog end dansk, vil det fremgå ved annonceringen af AMU-kurset. I kan også henvende sig til AMU-udbyderen, hvis I ønsker undervisningen gennemført på fremmedsprog. Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere? Der er særlige muligheder for medarbejdere, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at få fuldt udbytte af almindelige AMU-kurser. Eksempler er Dansk som andetsprog Særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere Forlænge de enkelte AMU-kurser for flygtninge og indvandrere med op til 25 pct. Praktik i et AMU forløb I kan få mere at vide ved at kontakte AMU-udbyderen. Kan I få testet medarbejdernes læse-skrive-regne færdigheder i AMU? Medarbejdere, der deltager i AMU-kurser eller individuel kompetencevurdering (IKV), via AMU, har mulighed for og ret til at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning og matematik. I kan få vejledning om evt. efterfølgende undervisning via den forberedende voksenuddannelse (FVU). For medarbejdere i AMU s målgruppe er der ikke deltagerbetaling for IKV, ligesom der også er mulighed for lønrefusion, hvis IKV en foregår i arbejdstiden. I kan kontakte det lokale VEU-center eller et lokalt VUC-center for at få igangsat FVU-undervisning. Det er også muligt at kombinere FVU-undervisning og AMU-kurser. I kan kontakte AMU-udbyderen om disse muligheder. Kan alle medarbejdere få vurderet deres realkompetencer i AMU? Alle medarbejdere, der har adgang til AMU-kurser, har også adgang til at få vurderet deres realkompetencer i AMU. I AMU kaldes realkompetencevurdering for individuel kompetencevurdering (IKV). 13

14 Hvilke realkompetencer kan medarbejderen få vurderet i AMU? Realkompetencer er alt det, den enkelte medarbejdere kan og ved uanset hvor og hvordan det er lært. Det kan være lært gennem arbejdslivet eller måske gennem aktiviteter i fritiden. I AMU kan den enkelte medarbejder få vurderet den del af sine realkompetencer, der svarer til alt det, den enkelte medarbejder kunne have lært, hvis hun eller han havde gennemført et eller flere AMU-kurser. Hvad kan en realkompetencevurdering i AMU bruges til? En individuel kompetencevurdering i AMU kan for medarbejderen resultere i tre forskellige former for anerkendelse af den enkeltes realkompetencer. De tre anerkendelsesformer er: Anerkendelse i form af en individuelt tilpasset AMU-uddannelsesplan Anerkendelse i form af AMU-uddannelsesbevis(er), når AMU-udbyderen har vurderet, at medarbejderen har kompetencer, der svarer til det, medarbejderen kunne have lært ved at gennemføre et helt AMU-kursus Anerkendelse i form af et AMU-kompetencebevis, når AMU-udbyderen har vurderet, at medarbejderen har kompetencer, der svarer til en del af et AMU-kursus I nogle tilfælde vil en IKV også kunne bruges til afklaring af, hvad medarbejderen mangler for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Kvalitet og resultat Her kan I finde svar på, hvordan I kan finde information om kursernes kvalitet mv. Hvordan sikrer virksomheden, at undervisningen har den kvalitet, I ønsker? Det er en god ide at have en tæt dialog med AMU-udbyderen om et givet uddannelsesforløb for at afstemme forventningerne også til kvalitet. I kan også indgå en samarbejdsaftale med udbyderen, hvor I aftaler krav og ønsker til kvalitet. Det er f.eks. en god ide at sikre sig, at medarbejderen arbejder med relevante undervisningsmaterialer, og at undervisningsfaciliteterne er tidssvarende. Kan I få at vide, hvad kursisterne mener om AMU-kurserne? Kursisterne svarer løbende på spørgeskemaer om AMU-kursernes kvalitet. Disse svar er samlet på Hvordan er jeg sikker på, at AMU-udbyderne følger gældende love og regler? Er I det mindste i tvivl om, at det, I aftaler med en AMU-udbyder, er i overensstemmelse med gældende love og regler, er det en god ide at få AMU-udbyderen til skriftligt at garantere, at gældende love og regler er overholdt. 14

15 Hvis virksomheden kontaktes af en privat virksomhed, som ikke selv er godkendt som AMU-udbyder, er det i sådanne situationer værd at få information om, hvem godkendelsen udlånes fra, og eventuelt få en garanti fra udlåneren om, at reglerne overholdes. Kontakt eventuelt DI. Andet Her kan I finde en række spørgsmål og tilhørende svar, som er tværgående. Hvor kan I klage, hvis I er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser? Det er AMU-udbyderens daglige ledelse, der er på vegne af bestyrelsen har ansvaret for drift, udbud og kvaliteten i uddannelserne samt prisfastsættelser af særlige ydelser. En eventuel klage skal derfor først rettes til udbyderen, men der kan også klages til Ministeriet for Børn og Undervisning. Er medarbejderne på kursus i 37 timer, når de er af sted i en uge? Ja, et ugekursus på AMU svarer til 37 timer og en dag til 7,4 timer. I skal dog være opmærksomme på, at AMU-udbyderne regner i lektioner, som ofte er kortere end en hel time, og medarbejdere kan derfor have en kortere reel arbejdstid end normalt. For kortere kurser kan det dog forekomme, at der afholdes mere end 7,4 undervisningstimer pr. dag, men dette skal klart fremgå af kursusoplysningerne. Der kan dog kun hentes VEU-godtgørelse for en dag (7,4 timer), selv om undervisningstiden er længere. Er der undervisning på AMU uden undervisere? Der skal altid være en underviser til stede på et AMU-kursus. Det er ikke muligt i AMU at afholde planlagt undervisning og selvstudie uden en underviser. Også ved fjernundervisning skal der være en underviser til rådighed. Men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at medarbejderen bruger noget af sin fritid på at forberede sig, hvis medarbejderen har svært ved at tilegne sig stoffet på den afsatte tid. Kan en medarbejder gå på et AMU-kursus uden at bestå? Medarbejderen kan i visse tilfælde gå på et AMU-kursus uden at få bevis, især på kurser, hvor der aflægges afsluttende prøve, f.eks. på nogle certifikatkurser. Det er AMU-udbyderen og den enkelte underviser, der afgør, om kursisten har nået kursets mål, så der kan udstedes kursusbevis. Hvis medarbejderen ikke får sit bevis, sørger skolen normalt for at tilbyde en anden mulighed for at fuldføre og bestå kurset uden at skulle starte forfra. Kan en medarbejder bestå/få bevis for et AMU-kursus, hvis I er fraværende på en del af AMUkurset? Ja, det kan lade sig gøre, men det er underviseren, der vurderer, om den enkelte medarbejder har nået AMU-kursets mål, selv om vedkommende har været fraværende på en mindre del af kurset. Fjernundervisning og e-læring AMU-kurser kan indeholde eller foregå som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås en tilrettelæggelse, hvor kursisten er adskilt fra underviseren, men hvor kursisten har en eller anden form for adgang til underviseren, mens fjernundervisningen foregår. Der er dog nogle forhold, som I skal være opmærksomme på: 15

16 - Hvis mindre end halvdelen af kursets varighed foregår som fjernundervisning, betragtes dette som et almindeligt kursus, og medarbejderen har mulighed for at få VEU-godtgørelse for hele kurset. - Hvis mere end halvdelen af kursets varighed foregår som fjernundervisning, kan medarbejderen ikke få VEU-godtgørelse. Kontakt i DI I kan kontakte følgende medarbejdere for mere information, eller hvis I har spørgsmål: - Inge Steen Mikkelsen, tlf.: , - Christine Bernt Henriksen, tlf.: , - Niels Henning Holm Jørgensen, tlf.:

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn,

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2013. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 KURSER 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen på TEC Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 I dette katalog finder du en oversigt over kurser- og efteruddannelsesmuligheder inden for de fagområder,

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Nr. 1 - marts 2011 Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Virksomheder og elever, der ønsker mere faglighed og flere udfordringer i erhvervsuddannelserne, har nu fået nye muligheder. De nye muligheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017 HAR DU BRUG FOR HJÆLP? RING 33 88 09 00 AMU-KURSER Tjek nextkbh.dk om der er nye kurser, nye kursusdatoer eller om kurser er booket/aflyst. INDHOLDSFORTEGNELSE 01 02 03 04 06 AMU-kurser For ansatte og

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Overenskomst, EUD10 mellem Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen og Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Kommunalbestyrelsen indgår hermed overenskomst med Esnord,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS DE ÆLDRE BLIVER MERE OG MERE AKTIVE FITNESS FOR ÆLDRE VARIGHED: 3 dage STED: Vester Allé 26, 8900 Randers C Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld, men målrettet

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT KURSUSKATALOG FORÅRET 2014 Sprog IT Velkommen til kursusafdelingen på Ribe Handelsskole Kursusafdelingen på Ribe Handelsskole byder velkommen til en ny og spændende kursussæson. Vi udbyder en række forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse i praksis Værdibaseret ledelse i praksis Ny lederuddannelse - pilotprojekt Afholdes i Skanderborg og Odder af Tradium Erhverv i samarbejde med Odder Erhvervs & Udviklingsråd, Skanderborg Erhvervsudvikling og Business

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

KURSUS NEUROFYSIOLOGI

KURSUS NEUROFYSIOLOGI KURSUS NEUROFYSIOLOGI KURSUS FOR UDDANNEDE NEUROFYSIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB MÅL FOR KURSET: Deltageren kan anvende målemetoder og montere elektroder, herunder Low-Row, respiration

Læs mere