FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009"

Transkript

1 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009

2 2 DS Uddannelsesafdeling

3 FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der er oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at henvende dig til Uddannelsesafdelingen i DS Håndværk & Industri.

4

5 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 Hvad er VEU-godtgørelse? 6 Hvem kan få godtgørelse? 6 Din arbejdssituation 6 Din uddannelsesbaggrund 8 Uddannelser med VEU-godtgørelse 10 Hvor meget kan du få? 12 Refusion til din arbejdsgiver 13 Befordringstilskud 14 Hvad er befordringstilskud? 14 Hvem kan få tilskud? 14 Din arbejdssituation 16 Din uddannelsesbaggrund 17 Uddannelser du kan få befordringstilskud til 18 Hvor meget kan du få? 19 Sådan søger du 21 Udbetaling 21

6 Hvad er EU-godtgørelse? / Hvem kan få godtgørelse? / Din arbejdssituation HVAD ER VEU-GODTGØRELSE? Hvis du ønsker at tage en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du søge om VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Betingelserne for at få VEU-godtgørelse er forskellige afhængigt af din beskæftigelsessituation. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der afgør, om du skal søge støtte som ledig, beskæftiget eller selvstændig erhvervsdrivende. HVEM KAN FÅ GODTGØRELSE? VEU-godtgørelse er til lønmodtagere i arbejde, til selvstændige erhvervsdrivende og til ledige i dagpengeperioden med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Ledige, der ikke har ret til dagpenge, er ikke omfattet af ordningen. Er du i arbejde, er der ikke nogen grænse for, hvor længe du kan gå VEUgodtgørelse. Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge VEU-godtgørelse, ordningen har ikke noget alderskrav. Generelle krav Der er dog nogle enkelte generelle betingelser for at få VEU-godtgørelse, som alle skal opfylde. Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse, som kan ligestilles hermed - med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Er du udenlandsk statsborger - EU-borger eller tredjelandsborger - kan du godt få VEUgodtgørelse, hvis du arbejder på en dansk arbejdsplads, også hvis du ikke bor i Danmark men pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark Du skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du, hvis du er i arbejde, skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du ledig, skal du have ret til dagpenge efter reglerne i Loven om arbejdsløshedsforsikring. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning Du skal have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, som man kan få VEUgodtgørelse til. DIN ARBEJDSSITUATION Det har betydning for, om du kan få VEUgodtgørelse, om du er afskediget, selv har sagt op, går ledig, er selvstændig eller er lønmodtager. 6 DS Uddannelsesafdeling

7 Du har arbejde VEU-godtgørelse er til beskæftigede og til ledige med ret til dagpenge. Du betragtes som beskæftiget, hvis du har en bindende aftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår og har et ansættelsesbevis eller lignende. Er du ansat i et fleksjob, eller er du med i en jobrotationsordning uden løntilskud, betragtes du også som beskæftiget. Der er ikke nogen krav til, hvor længe du har været i arbejde eller til, hvor mange timer du har været beskæftiget om ugen. Antallet af beskæftigelsestimer har dog indflydelse på, hvor meget VEU-godtgørelse, du kan få udbetalt. Læs mere under Hvor meget kan du få. Du er på fordeling Er du i arbejdsfordeling, betragtes du som deltidsbeskæftiget. Du bruger derfor din mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse i din første ledighedsperiode. Hvis du er tilmeldt jobcentret, kan du få VEU-godtgørelse for mistet arbejdsmulighed. Det vil sige, at en deltidsansat, som er tilmeldt jobcentret for timer udover deltidsansættelsen, kan få godtgørelse for disse timer. Eksempel: En ansøger er omfattet af arbejdsfordeling hver anden uge. Ansøgeren vil få VEU-godtgørelse for sit indtægtstab i den uge, hvor der arbejdes. I ugen efter, hvor ansøgeren er tilmeldt jobcentret, er ddet muligt at få VEU-godtgørelse for den mistede arbejdsmulighed. Du er ikke beskæftiget Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du er omfattet af reglerne i kapitel i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at du ikke betragtes som beskæftiget, hvis du er i gang med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter reglerne i kapitel 10. i virksomhedspraktik efter reglerne i kapitel 11. i skånejobs eller jobtræning med løntilskud efter reglerne i kapitel 12. Du er selvstændig erhvervsdrivende Som selvstændig erhvervsdrivende kan du godt få VEU-godtgørelse. Om du har status som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende fremgår af de gældende regler i skattelovgivningen. Andre Er du pensionist, efterlønsmodtager, kontanthjælpsmodtager, bliver forsørget af din ægtefælle eller er studerende på SU, kan du ikke få VEU-godtgørelse. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 7

8 Din uddannelsesbaggrund DIN UDDANNELSESBAGGRUND Som nævnt er der nogle krav til din uddannelsesbaggrund. Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en ligestillet uddannelse. Det vil sige, at du ikke må have en uddannelse, som i sin tid krævede, at du har en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind. Har du en uddannelse på et højere niveau, kan du ikke få VEU-godtgørelse, med mindre du ikke har brugt den i de sidste fem år. Er du i tvivl om, hvorvidt din uddannelse er på erhvervsuddannelsesniveau eller højere, kan du fi nde oplysninger om de enkelte uddannelser på og i DUN - Dansk Uddannelses-Nomenklatur. Det er uden betydning, om din uddannelse er offentlig eller privat. Du har en erhvervsuddannelse eller lignende Du kan få VEU-godtgørelse, hvis du f.eks. har: ingen uddannelse efter afsluttet eller afbrudt skolegang - du er ufaglært en erhvervsuddannelse - du er faglært en erhvervsfaglig grunduddannelse en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser en kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse en etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som en erhvervsuddannelse dele af de ovennævnte uddannelser Hvis du har en erhvervsuddannelse, og senere har efteruddannet dig ud over erhvervsuddannelsesniveauet, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Du har en højere uddannelse Som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse, hvis du har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse. Men hvis du ikke har brugt din højere uddannelse de sidste fem år eller mere, kan du måske få VEU-godtgørelse. Det afhænger af en helt konkret vurdering. Er du f.eks. uddannet folkeskolelærer men arbejder som kassemedarbejder i det lokale supermarked og har haft jobbet de sidste 7 år, kan du få VEUgodtgørelse. Bruger du ikke formelt din videregående uddannelse i det daglige, men er det klart, at du har fået dit nuværende job på 8 DS Uddannelsesafdeling

9 DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 9

10 Din uddannelsesbaggrund / Uddannelser med VEU-godtgørelse baggrund af uddannelsen, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Er du f.eks. uddannet erhvervsøkonom for 10 år siden og arbejder som butikschef i det lokale supermarked, kan du ikke siges at have forladt dit uddannelsesniveau og nu arbejde på erhvervsuddannelsesniveau. Du vil derfor ikke have ret til VEU-godtgørelse. Har du en videregående uddannelse, som du aldrig har brugt, er du også omfattet af femårsreglen. Er du f.eks. sygeplejerske, og har du efter endt uddannelse valgt at arbejde som rengøringsassistent, skal der gå mindst fem år fra afslutningen af sygeplejeuddannelsen, før du har mulighed for at få VEU-godtgørelse. UDDANNELSER MED VEU-GODTGØRELSE På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se, hvilke konkrete uddannelser du kan få tilskud til. Det skal understreges, at du ikke kan få godtgørelse, hvis de ovennævnte uddannelser udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Du skal også være opmærksom på, at der er visse af uddannelserne, hvor ikke alle har mulighed for at deltage med VEU-godtgørelse. Se oversigten herunder. Uddannelser, der giver ret til VEU-godtgørelse er bl.a.: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD), der indgår i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) Individuel kompetencevurdering efter Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter Lov om erhvervsrettet uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Uddannelser du ikke kan få tilskud til Du kan ikke få VEU-godtgørelse til uddannelser, der ikke er nævnt i loven og i bekendtgørelsen om VEU-godtgørelse, eller som ikke udbydes på en sådan måde, at de udløser tilskud efter Lov om åben uddannelse. Du kan heller ikke få godtgørelse til uddannelser, der gennemføres efter Finansministeriets budgetvejledningsregler om indtægtsdækket virksomhed (IDV- eller IV-uddannelser). At en virksomhed/arbejdsgiver betaler en eventuel deltagerbetaling medfører ikke, at der bliver tale om en IDV-uddannelse, så længe der udelukkende er tale om en på forhånd fastsat deltagerbetaling, som har hjemmel i lov eller bekendtgørelse. 10 DS Uddannelsesafdeling

11 Du kan heller ikke få godtgørelse til uddannelser, der afvikles som fjernundervisning eller til en uddannelse i udlandet. AMU og enkeltfag Du kan få VEU-godtgørelse, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Det gælder også, hvis du tager et enkeltfag på erhvervsuddannelserne. Der gælder en særlig regel, hvis du er lønmodtager i job eller selvstændig. I så fald kan du kun få VEU-godtgørelse til enkeltfag på erhvervsuddannelserne, hvis forløbet er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Et enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse, som afsluttes med en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt, jf. Lov om åben uddannelse. Enkeltfag kan tilrettelægges på heltid, deltid eller som fjernundervisning. Er der tale om fjernundervisning, kan du ikke få VEUgodtgørelse. I en fælles kompetencebeskrivelse er der beskrevet mål og rammer for en grundlæggende kompetenceudvikling af voksne til og med erhvervsuddannelsesniveau. Kompetenceudviklingen skal være relevant for arbejdsmarkedet. En fælles kompetencebeskrivelse består af en beskrivelse af et jobområde de tilhørende kompetencer, der er relevante for arbejdsmarkedet herunder kvalifikationer som følge af myndighedskrav og en oversigt over de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der kan bidrage til, at man kan opnå kompetence inden for jobområdet Grundlæggende voksenuddannelse og erhvervsuddannelserne Du kan godt få VEU-godtgørelse til forløb, der er sammensat af uddannelser, som f.eks. i forbindelse med deltagelse i grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og erhvervsuddannelse plus (EUD+), hvis de enkelte uddannelser i sig selv giver ret til godtgørelse. Du kan også få VEU-godtgørelse, når du deltager i individuel kompetencevurdering. Individuel kompetencevurdering er realkompetencevurdering og har til formål at give deltageren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetence som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og til brug på arbejdsmarkedet. Anerkendelse af realkompetence gives i form af en individuel uddannelsesplan, DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 11

12 Hvor meget kan du få? / Refusion til din arbejdsgiver som kompetencebevis eller som uddannelsesbevis. HVOR MEGET KAN DU FÅ? VEU-godtgørelse følger den højeste dagpengesats, der i 2009 er på kr. om ugen. Ydelsen sættes forholdsmæssigt ned, når du deltager i deltidsundervisning. Kontakt DS Håndværk & Industri, hvis du er i tvivl om de aktuelle satser. Du får VEU-godtgørelse i det antal timer, din uddannelse er normeret til dog maks. 37 timer om ugen, hvis du arbejder på fuld tid. Arbejder du på deltid, kan du kun få godtgørelse for det antal timer, du sædvanligvis er på arbejde. Har du været væk fra undervisningen, kan du som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse for det fulde undervisningsforløb. Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med, at du får anden støtte - offentlig eller privat. Der skal være et tab VEU-godtgørelse skal kompensere for et tab - enten et tab af arbejdsindtægt eller et tab af muligheden for at arbejde. Har du deltaget i en uddannelse, hvor du ikke har haft noget tab, er der ikke noget at kompensere for, og du kan derfor ikke få VEU-godtgørelse. Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du deltager i undervisning om dagen og fortsætter med dit normale arbejde om aftenen. Det samme gælder, hvis du sædvanligvis holder fri i weekenden, men nu deltager i undervisning i en weekend. I begge tilfælde er årsagen, at du ikke lider noget tab. Beskæftigede kan også stå tilmeldt jobcentret. Har du f.eks. et deltidsjob på 20 timer om ugen men ønsker et fuldtidsarbejde og står derfor tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende til et 37 timers job, vil du kunne få VEU-godtgørelse. Hvis du deltager i fuldtidsundervisning, vil du få for tabt arbejdsfortjeneste i 20 timer om ugen og for mistet arbejdsmulighed i 17 timer om ugen. VEU-godtgørelsen kan kun kompensere for et tab, og der kan aldrig gives for mere end 37 timer om ugen eller 7,4 timer om dagen. Har du været fraværende i en del af undervisningstiden, kan du i de fl este tilfælde ikke få godtgørelse for fraværstimerne. Du får VEU-godtgørelse til den tid, din uddannelse er normeret til under forudsætning af, at du har været til stede. Uddannelsesstedet laver en opgørelse over de timer, hvor du har været til undervisningen. Har du været fraværende, kan du som 12 DS Uddannelsesafdeling

13 hovedregel ikke få VEU-godtgørelse for det fulde undervisningsforløb. Du kan kun få for det antal lektioner eller timer, hvor du har deltaget i undervisningen. Du kan derfor ikke få VEU-godtgørelse, når du holder ferie eller i øvrigt har fri. Der er dog nogle undtagelser: Ferie og fridage Er dit uddannelsesforløb på mere end seks uger, kan du godt få VEU-godtgørelse, når du holder ferie. Der skal være tale om arbejdsmarkedets ordinære ferieperioder. Det vil sige ferie omkring jul, påske og i sommerperioden. Du kan ikke få godtgørelse til folkeskolens efterårsferie og vinterferie. Der er heller ikke mulighed for godtgørelse, hvis uddannelsesforløbet er kortere end seks uger, eller hvis der kun ligger undervisningsdage på den ene side af ferieperioden. Har du mulighed for at hæve feriepenge, feriefridagsbetaling, feriedagpenge eller lignende i uddannelsesstedets ferieperioder, reduceres VEU-godtgørelsen time for time. Kompenserende fridage er fridage, som du kan få (efter aftale med din arbejdsgiver eller på grundlag af den gældende overenskomst) i tilfælde, hvor du har deltaget i uddannelsen på dage, der ellers ville have været fridage. Det kan f.eks. være weekender, hvis du normalt ikke arbejder i weekenden, men det kan også være hverdage, hvor du normalt holder fri. Deltager du i uddannelse på fridage og efterfølgende får kompenserende fridage, regnes med, at du har haft et indtægtstab, og du kan derfor få VEUgodtgørelse. Er du fraværende fra undervisningen før ferien på grund af sygdom, kan der først udbetales VEU-godtgørelse i ferien fra den dag, hvor du er erklæret rask. REFUSION TIL DIN ARBEJDSGIVER Din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse udbetalt som refusion for lønudgiften. Det kræver, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver om at få din sædvanlige løn udbetalt i uddannelsesperioden. Du skal også have et tab. Kan du f.eks. passe dit arbejde fuldt ud ved siden af uddannelsen, eller tager du uddannelsen i din ferie, lider du ikke et tab og din arbejdsgiver kan ikke få refusion. Din arbejdsgiver kan kun få refusion på grundlag af den arbejdsindtægt, du mister, ikke på grund af din mistede mulighed for at arbejde. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 13

14 Refusion til din arbejdsgiver / Befordringstilskud / Hvad er befordringstilskud? / Hvem kan få tilskud? Ønsker du ikke at indgå en aftale med din arbejdsgiver men foretrækker selv at modtage VEU-godtgørelsen, kan din arbejdsgiver ikke modsætte sig det. Er du deltidsansat men får løn for fuld arbejdstid i de perioder, hvor du deltager i uddannelse, kan din arbejdsgiver få den fulde godtgørelse som refusion. BEFORDRINGSTILSKUD Du har mulighed for at få tilskud til dækning af en del af dine udgifter til befordring, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Du har også mulighed for at få tilskud til kost og logi, hvis du er indkvarteret under uddannelsen. Du kan få fl ere oplysninger på dit uddannelsessted. HVAD ER BEFORDRINGSTILSKUD? Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan få tilskuddet, hvis du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse eller tager enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter fuldt ud. Der er tale om et tilskud. Selv om du kan dokumentere at have haft udgifter, der overstiger befordringstilskuddet, er der ikke mulighed for at få udbetalt ekstra. Indkvartering Du kan også få befordringstilskud, hvis du er indkvarteret, og der er mere end 12 km mellem indkvarteringsstedet og uddannelsesstedet. I dette tilfælde anses indkvarteringsstedet for at være din bopæl under uddannelsen. Du kan også få befordringstilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse med uddannelsens begyndelse og afslutning, ligesom du kan få til ud- og hjemrejse i forbindelse med weekender og søgnehelligdage. HVEM KAN FÅ TILSKUD? Fordi du kan få VEU-godtgørelse er det ikke sikkert, at du også kan få befordringstilskud - og omvendt. Befordringstilskud er til lønmodtagere i arbejde, selvstændige erhvervsdrivende, ledige i dagpengeperioden med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse og til personer, der ikke modtager en række offentlige ydelser. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du får tilskud som ledig, beskæftiget eller selvstændig erhvervsdrivende. 14 DS Uddannelsesafdeling

15 DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 15

16 Hvem kan få tilskud? / Din arbejdssituation / Din uddannelsesbaggrund Generelle krav Der er kun enkelte generelle krav for at få befordringstilskud, som alle skal opfylde. Du skal være optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse Er du udenlandsk statsborger - EUborger eller tredjelandsborgere - kan du godt få befordringstilskud, hvis du arbejder på en dansk arbejdsplads, også hvis du bor i Danmark men pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark Du skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du, hvis du er i arbejde, skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du ledig, skal du have ret til dagpenge efter reglerne i Loven om arbejdsløshedsforsikring. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning Du skal opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, der giver mulighed for tilskud. DIN ARBEJDSSITUATION Det har betydning for, om du kan få befordringstilskud, om du er afskediget, selv har sagt op, går ledig, er selvstændig eller er lønmodtager. Du har arbejde Befordringstilskud er til beskæftigede, dagpengeberettigede ledige og til en række andre grupper. Beskæftigede kan enten være lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Du betragtes som beskæftiget, hvis du har en bindende aftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår og har et ansættelsesbevis eller lignende. Er du ansat i et fl eksjob, eller er du med i en jobrotationsordning uden løntilskud, betragtes du også som beskæftiget, og du kan få befordringstilskud. Der er ikke nogen krav til, hvor længe du har været i arbejde, eller hvor mange timer du har været beskæftiget om ugen. Du er selvstændig erhvervsdrivende Som selvstændig erhvervsdrivende kan du godt få befordringstilskud. Om du har status som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende fremgår af reglerne i Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Er du medlem af en a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende, anses du som udgangspunkt for selvstændig. Er du ikke medlem af sådan en a-kasse, kan du alligevel godt betragtes som selvstændig, hvis du opfylder alle eller de fl este af følgende krav: 16 DS Uddannelsesafdeling

17 du arbejder for egen regning og risiko med det formål at opnå økonomisk udbytte du har henlagt midler til investeringsfonde du har ansatte du har nedskrevet varelageret og/eller fået skattemæssige fradrag og lignende efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende du er medlem af en arbejdsgiverorganisation din virksomhed er momsregistreret du har et skattemæssigt over- eller underskud af din virksomhed du har anført på selvangivelsen, at du ønsker din indkomst beskattet efter virksomhedsskatteloven du er med i et interessentskab du har afgørende indfl ydelse i et selskab Du er medhjælpende ægtefælle Er du medhjælpende ægtefælle, kan du også få VEU-godtgørelse. Det kræver blot, at du kan betragtes som enten selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Om du har status som det ene eller det andet, vil fremgå af reglerne i Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Er du medlem af en a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende, anses du som udgangspunkt for selvstændig. Andre Du kan få befordringstilskud, hvis du er invalidepensionist, folkepensionist, lever af din formue eller bliver forsørget af din ægtefælle. Du kan dog ikke få befordringstilskud, hvis du modtager anden offentlig ydelse som: dagpenge aktiveringsydelse efterløn feriedagpenge overgangsydelse kontanthjælp starthjælp eller introduktionsydelse Undtagelse Får du en offentlig ydelse, som ikke er med på listen, og er du optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller på enkeltfag, optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, kan du alligevel få befordringstilskud. Det gælder f.eks., hvis du er i jobrotation med løntilskud. DIN UDDANNELSESBAGGRUND Der er nogle krav til din uddannelsesbaggrund. Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en ligestillet uddannelse. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 17

18 Din uddannelsesbaggrund / Uddannelser du kan få befordringstilskud til / Hvor meget kan du få? Det vil sige, at du ikke må have en uddannelse, som i sin tid krævede, at du havde en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind. Har du en uddannelse på et højere niveau, kan du ikke få befordringstilskud, med mindre du ikke har brugt den i de sidste fem år. Er du i tvivl om, hvorvidt din uddannelse er på erhvervsuddannelsesniveau eller højere, kan du fi nde oplysninger om de enkelte uddannelser på og i DUN - Dansk Uddannelses-Nomenklatur. Det er uden betydning, om din uddannelse er offentlig eller privat. Du har en erhvervsuddannelse eller lignende Du kan få befordringstilskud, hvis du f.eks. har: ingen uddannelse efter afsluttet eller afbrudt skolegang - du er ufaglært en erhvervsuddannelse - du er faglært en erhvervsfaglig grunduddannelse en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser en kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse en etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som en erhvervsuddannelse dele af de ovennævnte uddannelser Du har en højere uddannelse Som udgangspunkt kan du ikke få befordringstilskud, hvis du har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse. Der er dog en undtagelse. Hvis du ikke har brugt din højere uddannelse de sidste fem år eller mere, kan du måske få befordringstilskud. Det afhænger af en helt konkret vurdering. Er du f.eks. uddannet folkeskolelærer men arbejder som kassemedarbejder i det lokale supermarked og har haft jobbet de sidste 7 år, kan du få befordringstilskud. Bruger du ikke formelt din videregående uddannelse i det daglige, men er det klart, at du har fået dit nuværende job på baggrund af uddannelsen, kan du ikke få befordringstilskud. Er du f.eks. uddannet erhvervsøkonom for 10 år siden og arbejder som butikschef i det lokale supermarked, kan du ikke siges at have forladt dit uddannelsesniveau og nu arbejde på erhvervsuddannelsesniveau. Du vil derfor ikke have ret til befordringstilskud. UDDANNELSER DU KAN FÅ BEFORDRINGSTILSKUD TIL Du kan kun få tilskud til befordring, hvis 18 DS Uddannelsesafdeling

19 du deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetenceskrivelse. Du kan få befordringstilskud, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Det gælder også, hvis du tager enkeltfag på erhvervsuddannelserne og forløbet er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter reglerne i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Et enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse, som afsluttes med en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt, jf. Lov om åben uddannelse. Enkeltfag kan tilrettelægges på heltid, deltid eller som fjernundervisning. Er der tale om fjernundervisning, kan man ikke få befordringstilskud. HVOR MEGET KAN DU FÅ? Befordringstilskuddet udbetales efter faste kilometertakster, der reguleres hvert år den første mandag i juli måned. Taksterne pr. 6. juli 2009 er henholdsvis 1,14 kr. pr. km. og 2,07 kr. pr. km. Du får den lave takst, hvis du har job, mens du uddanner dig. Andre deltagere får den høje takst. Kontakt DS Håndværk & Industri, hvis du er i tvivl om de aktuelle satser. Er du indkvarteret under uddannelsen, får du den høje takst til transport mellem indkvarteringsstedet og uddannelsesstedet. Tilskuddet er skattefrit. Der er en bagatelgrænse, idet der ikke udbetales beløb under 30 kr. Sådan regnes tilskuddet ud Der skal være mindst 12 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, for at du kan få befordringstilskud. Du kan ikke få tilskud, hvis uddannelsen holdes på din arbejdsplads. Det gælder også, hvis din arbejdsplads har fl ere afdelinger, og hvor du skal møde på en anden afdeling end den sædvanlige, og hvor du af den grund har mere end 24 km transport dagligt. Du får tilskud uanset hvilket transportmiddel, du bruger. Du kan tage tog, bus, fl y, skib, bil, motorcykel, knallert, cykel, gåben eller andet. Du skal ikke afl evere dokumentation for dine udgifter til transport, men betingelsen om mere end 12 km hver vej skal være opfyldt. Du kan ikke få refunderet dine faktiske udgifter. Det betyder, at du ikke får refunderet f.eks. færgebilletter, brobilletter og lignende. De faste kilometertakster kan ikke fraviges. Hvis fl ere følges ad - for eksempel fi re personer i én bil - kan kun den person, DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 19

20 20 DS Uddannelsesafdeling

21 der har udgifter til benzin, brobilletter og lignende, modtage tilskud til transport. Befordringstilskuddet er personligt, og kan kun udbetales til den, der deltager i undervisningen. Din arbejdsgiver kan ikke få tilskuddet som refusion. SÅDAN SØGER DU Du skal henvende dig på det uddannelsessted, hvor du gerne vil tage en uddannelse. Her får du vejledning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til uddannelsen. Det er også her, du får et ansøgningsskema. Inden skolen udleverer skemaet til dig, udfylder den en række felter blandt andet om selve uddannelsen. Herefter kan du og din arbejdsgiver eller a-kasse udfylde resten af skemaet. Du skal søge VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud, inden der er gået fi re uger efter uddannelsens afslutning. UDBETALING Er du medlem af en a-kasse, er det din a-kasse, der administrerer og udbetaler VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Er du ikke medlem af en a-kasse, er det dit uddannelsessted, der administrerer VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Uddannelsesstedet beregner og bevilger godtgørelsen og tilskuddet. Udbetalingen af godtgørelse og tilskud sker fra Styrelsen for Statens Uddannelsestøtte. Udbetaling af VEU-godtgørelse Der er trukket skat og ATP af VEU-godtgørelsen, inden den udbetales til dig. Udbetales godtgørelsen som refusion til arbejdsgiveren, udbetales hele bruttobeløbet. Inden der kan ske udbetaling af VEUgodtgørelse, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af, i hvilket omfang du har fulgt uddannelsen. Er du medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til din a-kasse. Er du ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når de skal beregne den godtgørelse, du skal have udbetalt. VEU-godtgørelse udbetales hver 14. dag. Udbetaling af befordringsgodtgørelse Inden der kan udbetales befordringstilskud, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af, i hvilket omfang du har fulgt uddannelsen. Er du medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til din a-kasse. Er du ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når de skal beregne det tilskud, du skal have udbetalt. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 21

22 Udbetaling Befordringstilskud udbetales hver 14. dag. Tilskud til befordring er skattefrit. Der en bagatelgrænse på 30 kr. for udbetaling af befordringstilskud (gældende fra 7. juli 2008). Kontakt DS Håndværk & Industri, hvis du er i tvivl om de aktuelle satser. Bagatelgrænsen betyder, at hvis der sammenlagt er bevilget mindre end 30 kr. i befordringstilskud på en ansøgning, vil der ikke blive udbetalt tilskud til befordring. Der kan dog godt blive udbetalt mindre end 30 kr. i den enkelte udbetaling, så længe den samlede bevilling er 30 kr. eller mere. Refusionen bliver indbetalt på den NemKonto, som er tilknyttet det CVR/ SE-nummer, som du har oplyst i ansøgningsskemaet under Arbejdsgivers oplysninger. Har du også oplyst et P-nummer, bliver godtgørelsen i stedet indbetalt til den NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret. På kan du se, hvilken konto, der er registreret som virksomhedens NemKonto. Det kræver blot en digital signatur. Samme sted kan du læse om, hvordan du ændrer virksomhedens NemKonto eller opretter fl ere NemKonti. Hvis du ønsker at ændre udbetaling på igangværende bevillinger, skal du kontakte Økonomistyrelsen via brev og oplyse det nye CVR-/SE-nummer eller P-nummer. Refusion til arbejdsgiver VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til arbejdsgiveren som refusion, hvis arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse. Kan ansøgeren/ medarbejderen få VEU-godtgørelse, kan arbejdsgiver og medarbejder altså aftale, at der udbetales løn under uddannelse mod, at VEU-godtgørelsen udbetales som refusion til arbejdsgiveren. 22 DS Uddannelsesafdeling

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af xxx om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator Professionshøjskolen Nordjylland Studievalg Nordjylland Ansøger (2) For-

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere