FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009"

Transkript

1 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009

2 2 DS Uddannelsesafdeling

3 FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der er oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at henvende dig til Uddannelsesafdelingen i DS Håndværk & Industri.

4

5 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 Hvad er VEU-godtgørelse? 6 Hvem kan få godtgørelse? 6 Din arbejdssituation 6 Din uddannelsesbaggrund 8 Uddannelser med VEU-godtgørelse 10 Hvor meget kan du få? 12 Refusion til din arbejdsgiver 13 Befordringstilskud 14 Hvad er befordringstilskud? 14 Hvem kan få tilskud? 14 Din arbejdssituation 16 Din uddannelsesbaggrund 17 Uddannelser du kan få befordringstilskud til 18 Hvor meget kan du få? 19 Sådan søger du 21 Udbetaling 21

6 Hvad er EU-godtgørelse? / Hvem kan få godtgørelse? / Din arbejdssituation HVAD ER VEU-GODTGØRELSE? Hvis du ønsker at tage en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du søge om VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Betingelserne for at få VEU-godtgørelse er forskellige afhængigt af din beskæftigelsessituation. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der afgør, om du skal søge støtte som ledig, beskæftiget eller selvstændig erhvervsdrivende. HVEM KAN FÅ GODTGØRELSE? VEU-godtgørelse er til lønmodtagere i arbejde, til selvstændige erhvervsdrivende og til ledige i dagpengeperioden med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Ledige, der ikke har ret til dagpenge, er ikke omfattet af ordningen. Er du i arbejde, er der ikke nogen grænse for, hvor længe du kan gå VEUgodtgørelse. Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge VEU-godtgørelse, ordningen har ikke noget alderskrav. Generelle krav Der er dog nogle enkelte generelle betingelser for at få VEU-godtgørelse, som alle skal opfylde. Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse, som kan ligestilles hermed - med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Er du udenlandsk statsborger - EU-borger eller tredjelandsborger - kan du godt få VEUgodtgørelse, hvis du arbejder på en dansk arbejdsplads, også hvis du ikke bor i Danmark men pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark Du skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du, hvis du er i arbejde, skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du ledig, skal du have ret til dagpenge efter reglerne i Loven om arbejdsløshedsforsikring. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning Du skal have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, som man kan få VEUgodtgørelse til. DIN ARBEJDSSITUATION Det har betydning for, om du kan få VEUgodtgørelse, om du er afskediget, selv har sagt op, går ledig, er selvstændig eller er lønmodtager. 6 DS Uddannelsesafdeling

7 Du har arbejde VEU-godtgørelse er til beskæftigede og til ledige med ret til dagpenge. Du betragtes som beskæftiget, hvis du har en bindende aftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår og har et ansættelsesbevis eller lignende. Er du ansat i et fleksjob, eller er du med i en jobrotationsordning uden løntilskud, betragtes du også som beskæftiget. Der er ikke nogen krav til, hvor længe du har været i arbejde eller til, hvor mange timer du har været beskæftiget om ugen. Antallet af beskæftigelsestimer har dog indflydelse på, hvor meget VEU-godtgørelse, du kan få udbetalt. Læs mere under Hvor meget kan du få. Du er på fordeling Er du i arbejdsfordeling, betragtes du som deltidsbeskæftiget. Du bruger derfor din mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse i din første ledighedsperiode. Hvis du er tilmeldt jobcentret, kan du få VEU-godtgørelse for mistet arbejdsmulighed. Det vil sige, at en deltidsansat, som er tilmeldt jobcentret for timer udover deltidsansættelsen, kan få godtgørelse for disse timer. Eksempel: En ansøger er omfattet af arbejdsfordeling hver anden uge. Ansøgeren vil få VEU-godtgørelse for sit indtægtstab i den uge, hvor der arbejdes. I ugen efter, hvor ansøgeren er tilmeldt jobcentret, er ddet muligt at få VEU-godtgørelse for den mistede arbejdsmulighed. Du er ikke beskæftiget Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du er omfattet af reglerne i kapitel i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at du ikke betragtes som beskæftiget, hvis du er i gang med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter reglerne i kapitel 10. i virksomhedspraktik efter reglerne i kapitel 11. i skånejobs eller jobtræning med løntilskud efter reglerne i kapitel 12. Du er selvstændig erhvervsdrivende Som selvstændig erhvervsdrivende kan du godt få VEU-godtgørelse. Om du har status som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende fremgår af de gældende regler i skattelovgivningen. Andre Er du pensionist, efterlønsmodtager, kontanthjælpsmodtager, bliver forsørget af din ægtefælle eller er studerende på SU, kan du ikke få VEU-godtgørelse. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 7

8 Din uddannelsesbaggrund DIN UDDANNELSESBAGGRUND Som nævnt er der nogle krav til din uddannelsesbaggrund. Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en ligestillet uddannelse. Det vil sige, at du ikke må have en uddannelse, som i sin tid krævede, at du har en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind. Har du en uddannelse på et højere niveau, kan du ikke få VEU-godtgørelse, med mindre du ikke har brugt den i de sidste fem år. Er du i tvivl om, hvorvidt din uddannelse er på erhvervsuddannelsesniveau eller højere, kan du fi nde oplysninger om de enkelte uddannelser på og i DUN - Dansk Uddannelses-Nomenklatur. Det er uden betydning, om din uddannelse er offentlig eller privat. Du har en erhvervsuddannelse eller lignende Du kan få VEU-godtgørelse, hvis du f.eks. har: ingen uddannelse efter afsluttet eller afbrudt skolegang - du er ufaglært en erhvervsuddannelse - du er faglært en erhvervsfaglig grunduddannelse en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser en kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse en etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som en erhvervsuddannelse dele af de ovennævnte uddannelser Hvis du har en erhvervsuddannelse, og senere har efteruddannet dig ud over erhvervsuddannelsesniveauet, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Du har en højere uddannelse Som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse, hvis du har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse. Men hvis du ikke har brugt din højere uddannelse de sidste fem år eller mere, kan du måske få VEU-godtgørelse. Det afhænger af en helt konkret vurdering. Er du f.eks. uddannet folkeskolelærer men arbejder som kassemedarbejder i det lokale supermarked og har haft jobbet de sidste 7 år, kan du få VEUgodtgørelse. Bruger du ikke formelt din videregående uddannelse i det daglige, men er det klart, at du har fået dit nuværende job på 8 DS Uddannelsesafdeling

9 DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 9

10 Din uddannelsesbaggrund / Uddannelser med VEU-godtgørelse baggrund af uddannelsen, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Er du f.eks. uddannet erhvervsøkonom for 10 år siden og arbejder som butikschef i det lokale supermarked, kan du ikke siges at have forladt dit uddannelsesniveau og nu arbejde på erhvervsuddannelsesniveau. Du vil derfor ikke have ret til VEU-godtgørelse. Har du en videregående uddannelse, som du aldrig har brugt, er du også omfattet af femårsreglen. Er du f.eks. sygeplejerske, og har du efter endt uddannelse valgt at arbejde som rengøringsassistent, skal der gå mindst fem år fra afslutningen af sygeplejeuddannelsen, før du har mulighed for at få VEU-godtgørelse. UDDANNELSER MED VEU-GODTGØRELSE På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se, hvilke konkrete uddannelser du kan få tilskud til. Det skal understreges, at du ikke kan få godtgørelse, hvis de ovennævnte uddannelser udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Du skal også være opmærksom på, at der er visse af uddannelserne, hvor ikke alle har mulighed for at deltage med VEU-godtgørelse. Se oversigten herunder. Uddannelser, der giver ret til VEU-godtgørelse er bl.a.: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD), der indgår i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) Individuel kompetencevurdering efter Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter Lov om erhvervsrettet uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Uddannelser du ikke kan få tilskud til Du kan ikke få VEU-godtgørelse til uddannelser, der ikke er nævnt i loven og i bekendtgørelsen om VEU-godtgørelse, eller som ikke udbydes på en sådan måde, at de udløser tilskud efter Lov om åben uddannelse. Du kan heller ikke få godtgørelse til uddannelser, der gennemføres efter Finansministeriets budgetvejledningsregler om indtægtsdækket virksomhed (IDV- eller IV-uddannelser). At en virksomhed/arbejdsgiver betaler en eventuel deltagerbetaling medfører ikke, at der bliver tale om en IDV-uddannelse, så længe der udelukkende er tale om en på forhånd fastsat deltagerbetaling, som har hjemmel i lov eller bekendtgørelse. 10 DS Uddannelsesafdeling

11 Du kan heller ikke få godtgørelse til uddannelser, der afvikles som fjernundervisning eller til en uddannelse i udlandet. AMU og enkeltfag Du kan få VEU-godtgørelse, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Det gælder også, hvis du tager et enkeltfag på erhvervsuddannelserne. Der gælder en særlig regel, hvis du er lønmodtager i job eller selvstændig. I så fald kan du kun få VEU-godtgørelse til enkeltfag på erhvervsuddannelserne, hvis forløbet er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Et enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse, som afsluttes med en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt, jf. Lov om åben uddannelse. Enkeltfag kan tilrettelægges på heltid, deltid eller som fjernundervisning. Er der tale om fjernundervisning, kan du ikke få VEUgodtgørelse. I en fælles kompetencebeskrivelse er der beskrevet mål og rammer for en grundlæggende kompetenceudvikling af voksne til og med erhvervsuddannelsesniveau. Kompetenceudviklingen skal være relevant for arbejdsmarkedet. En fælles kompetencebeskrivelse består af en beskrivelse af et jobområde de tilhørende kompetencer, der er relevante for arbejdsmarkedet herunder kvalifikationer som følge af myndighedskrav og en oversigt over de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der kan bidrage til, at man kan opnå kompetence inden for jobområdet Grundlæggende voksenuddannelse og erhvervsuddannelserne Du kan godt få VEU-godtgørelse til forløb, der er sammensat af uddannelser, som f.eks. i forbindelse med deltagelse i grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og erhvervsuddannelse plus (EUD+), hvis de enkelte uddannelser i sig selv giver ret til godtgørelse. Du kan også få VEU-godtgørelse, når du deltager i individuel kompetencevurdering. Individuel kompetencevurdering er realkompetencevurdering og har til formål at give deltageren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetence som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og til brug på arbejdsmarkedet. Anerkendelse af realkompetence gives i form af en individuel uddannelsesplan, DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 11

12 Hvor meget kan du få? / Refusion til din arbejdsgiver som kompetencebevis eller som uddannelsesbevis. HVOR MEGET KAN DU FÅ? VEU-godtgørelse følger den højeste dagpengesats, der i 2009 er på kr. om ugen. Ydelsen sættes forholdsmæssigt ned, når du deltager i deltidsundervisning. Kontakt DS Håndværk & Industri, hvis du er i tvivl om de aktuelle satser. Du får VEU-godtgørelse i det antal timer, din uddannelse er normeret til dog maks. 37 timer om ugen, hvis du arbejder på fuld tid. Arbejder du på deltid, kan du kun få godtgørelse for det antal timer, du sædvanligvis er på arbejde. Har du været væk fra undervisningen, kan du som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse for det fulde undervisningsforløb. Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med, at du får anden støtte - offentlig eller privat. Der skal være et tab VEU-godtgørelse skal kompensere for et tab - enten et tab af arbejdsindtægt eller et tab af muligheden for at arbejde. Har du deltaget i en uddannelse, hvor du ikke har haft noget tab, er der ikke noget at kompensere for, og du kan derfor ikke få VEU-godtgørelse. Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du deltager i undervisning om dagen og fortsætter med dit normale arbejde om aftenen. Det samme gælder, hvis du sædvanligvis holder fri i weekenden, men nu deltager i undervisning i en weekend. I begge tilfælde er årsagen, at du ikke lider noget tab. Beskæftigede kan også stå tilmeldt jobcentret. Har du f.eks. et deltidsjob på 20 timer om ugen men ønsker et fuldtidsarbejde og står derfor tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende til et 37 timers job, vil du kunne få VEU-godtgørelse. Hvis du deltager i fuldtidsundervisning, vil du få for tabt arbejdsfortjeneste i 20 timer om ugen og for mistet arbejdsmulighed i 17 timer om ugen. VEU-godtgørelsen kan kun kompensere for et tab, og der kan aldrig gives for mere end 37 timer om ugen eller 7,4 timer om dagen. Har du været fraværende i en del af undervisningstiden, kan du i de fl este tilfælde ikke få godtgørelse for fraværstimerne. Du får VEU-godtgørelse til den tid, din uddannelse er normeret til under forudsætning af, at du har været til stede. Uddannelsesstedet laver en opgørelse over de timer, hvor du har været til undervisningen. Har du været fraværende, kan du som 12 DS Uddannelsesafdeling

13 hovedregel ikke få VEU-godtgørelse for det fulde undervisningsforløb. Du kan kun få for det antal lektioner eller timer, hvor du har deltaget i undervisningen. Du kan derfor ikke få VEU-godtgørelse, når du holder ferie eller i øvrigt har fri. Der er dog nogle undtagelser: Ferie og fridage Er dit uddannelsesforløb på mere end seks uger, kan du godt få VEU-godtgørelse, når du holder ferie. Der skal være tale om arbejdsmarkedets ordinære ferieperioder. Det vil sige ferie omkring jul, påske og i sommerperioden. Du kan ikke få godtgørelse til folkeskolens efterårsferie og vinterferie. Der er heller ikke mulighed for godtgørelse, hvis uddannelsesforløbet er kortere end seks uger, eller hvis der kun ligger undervisningsdage på den ene side af ferieperioden. Har du mulighed for at hæve feriepenge, feriefridagsbetaling, feriedagpenge eller lignende i uddannelsesstedets ferieperioder, reduceres VEU-godtgørelsen time for time. Kompenserende fridage er fridage, som du kan få (efter aftale med din arbejdsgiver eller på grundlag af den gældende overenskomst) i tilfælde, hvor du har deltaget i uddannelsen på dage, der ellers ville have været fridage. Det kan f.eks. være weekender, hvis du normalt ikke arbejder i weekenden, men det kan også være hverdage, hvor du normalt holder fri. Deltager du i uddannelse på fridage og efterfølgende får kompenserende fridage, regnes med, at du har haft et indtægtstab, og du kan derfor få VEUgodtgørelse. Er du fraværende fra undervisningen før ferien på grund af sygdom, kan der først udbetales VEU-godtgørelse i ferien fra den dag, hvor du er erklæret rask. REFUSION TIL DIN ARBEJDSGIVER Din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse udbetalt som refusion for lønudgiften. Det kræver, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver om at få din sædvanlige løn udbetalt i uddannelsesperioden. Du skal også have et tab. Kan du f.eks. passe dit arbejde fuldt ud ved siden af uddannelsen, eller tager du uddannelsen i din ferie, lider du ikke et tab og din arbejdsgiver kan ikke få refusion. Din arbejdsgiver kan kun få refusion på grundlag af den arbejdsindtægt, du mister, ikke på grund af din mistede mulighed for at arbejde. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 13

14 Refusion til din arbejdsgiver / Befordringstilskud / Hvad er befordringstilskud? / Hvem kan få tilskud? Ønsker du ikke at indgå en aftale med din arbejdsgiver men foretrækker selv at modtage VEU-godtgørelsen, kan din arbejdsgiver ikke modsætte sig det. Er du deltidsansat men får løn for fuld arbejdstid i de perioder, hvor du deltager i uddannelse, kan din arbejdsgiver få den fulde godtgørelse som refusion. BEFORDRINGSTILSKUD Du har mulighed for at få tilskud til dækning af en del af dine udgifter til befordring, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Du har også mulighed for at få tilskud til kost og logi, hvis du er indkvarteret under uddannelsen. Du kan få fl ere oplysninger på dit uddannelsessted. HVAD ER BEFORDRINGSTILSKUD? Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan få tilskuddet, hvis du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse eller tager enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter fuldt ud. Der er tale om et tilskud. Selv om du kan dokumentere at have haft udgifter, der overstiger befordringstilskuddet, er der ikke mulighed for at få udbetalt ekstra. Indkvartering Du kan også få befordringstilskud, hvis du er indkvarteret, og der er mere end 12 km mellem indkvarteringsstedet og uddannelsesstedet. I dette tilfælde anses indkvarteringsstedet for at være din bopæl under uddannelsen. Du kan også få befordringstilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse med uddannelsens begyndelse og afslutning, ligesom du kan få til ud- og hjemrejse i forbindelse med weekender og søgnehelligdage. HVEM KAN FÅ TILSKUD? Fordi du kan få VEU-godtgørelse er det ikke sikkert, at du også kan få befordringstilskud - og omvendt. Befordringstilskud er til lønmodtagere i arbejde, selvstændige erhvervsdrivende, ledige i dagpengeperioden med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse og til personer, der ikke modtager en række offentlige ydelser. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du får tilskud som ledig, beskæftiget eller selvstændig erhvervsdrivende. 14 DS Uddannelsesafdeling

15 DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 15

16 Hvem kan få tilskud? / Din arbejdssituation / Din uddannelsesbaggrund Generelle krav Der er kun enkelte generelle krav for at få befordringstilskud, som alle skal opfylde. Du skal være optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse Er du udenlandsk statsborger - EUborger eller tredjelandsborgere - kan du godt få befordringstilskud, hvis du arbejder på en dansk arbejdsplads, også hvis du bor i Danmark men pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark Du skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du, hvis du er i arbejde, skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du ledig, skal du have ret til dagpenge efter reglerne i Loven om arbejdsløshedsforsikring. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning Du skal opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, der giver mulighed for tilskud. DIN ARBEJDSSITUATION Det har betydning for, om du kan få befordringstilskud, om du er afskediget, selv har sagt op, går ledig, er selvstændig eller er lønmodtager. Du har arbejde Befordringstilskud er til beskæftigede, dagpengeberettigede ledige og til en række andre grupper. Beskæftigede kan enten være lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Du betragtes som beskæftiget, hvis du har en bindende aftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår og har et ansættelsesbevis eller lignende. Er du ansat i et fl eksjob, eller er du med i en jobrotationsordning uden løntilskud, betragtes du også som beskæftiget, og du kan få befordringstilskud. Der er ikke nogen krav til, hvor længe du har været i arbejde, eller hvor mange timer du har været beskæftiget om ugen. Du er selvstændig erhvervsdrivende Som selvstændig erhvervsdrivende kan du godt få befordringstilskud. Om du har status som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende fremgår af reglerne i Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Er du medlem af en a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende, anses du som udgangspunkt for selvstændig. Er du ikke medlem af sådan en a-kasse, kan du alligevel godt betragtes som selvstændig, hvis du opfylder alle eller de fl este af følgende krav: 16 DS Uddannelsesafdeling

17 du arbejder for egen regning og risiko med det formål at opnå økonomisk udbytte du har henlagt midler til investeringsfonde du har ansatte du har nedskrevet varelageret og/eller fået skattemæssige fradrag og lignende efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende du er medlem af en arbejdsgiverorganisation din virksomhed er momsregistreret du har et skattemæssigt over- eller underskud af din virksomhed du har anført på selvangivelsen, at du ønsker din indkomst beskattet efter virksomhedsskatteloven du er med i et interessentskab du har afgørende indfl ydelse i et selskab Du er medhjælpende ægtefælle Er du medhjælpende ægtefælle, kan du også få VEU-godtgørelse. Det kræver blot, at du kan betragtes som enten selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Om du har status som det ene eller det andet, vil fremgå af reglerne i Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Er du medlem af en a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende, anses du som udgangspunkt for selvstændig. Andre Du kan få befordringstilskud, hvis du er invalidepensionist, folkepensionist, lever af din formue eller bliver forsørget af din ægtefælle. Du kan dog ikke få befordringstilskud, hvis du modtager anden offentlig ydelse som: dagpenge aktiveringsydelse efterløn feriedagpenge overgangsydelse kontanthjælp starthjælp eller introduktionsydelse Undtagelse Får du en offentlig ydelse, som ikke er med på listen, og er du optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller på enkeltfag, optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, kan du alligevel få befordringstilskud. Det gælder f.eks., hvis du er i jobrotation med løntilskud. DIN UDDANNELSESBAGGRUND Der er nogle krav til din uddannelsesbaggrund. Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en ligestillet uddannelse. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 17

18 Din uddannelsesbaggrund / Uddannelser du kan få befordringstilskud til / Hvor meget kan du få? Det vil sige, at du ikke må have en uddannelse, som i sin tid krævede, at du havde en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind. Har du en uddannelse på et højere niveau, kan du ikke få befordringstilskud, med mindre du ikke har brugt den i de sidste fem år. Er du i tvivl om, hvorvidt din uddannelse er på erhvervsuddannelsesniveau eller højere, kan du fi nde oplysninger om de enkelte uddannelser på og i DUN - Dansk Uddannelses-Nomenklatur. Det er uden betydning, om din uddannelse er offentlig eller privat. Du har en erhvervsuddannelse eller lignende Du kan få befordringstilskud, hvis du f.eks. har: ingen uddannelse efter afsluttet eller afbrudt skolegang - du er ufaglært en erhvervsuddannelse - du er faglært en erhvervsfaglig grunduddannelse en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser en kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse en etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som en erhvervsuddannelse dele af de ovennævnte uddannelser Du har en højere uddannelse Som udgangspunkt kan du ikke få befordringstilskud, hvis du har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse. Der er dog en undtagelse. Hvis du ikke har brugt din højere uddannelse de sidste fem år eller mere, kan du måske få befordringstilskud. Det afhænger af en helt konkret vurdering. Er du f.eks. uddannet folkeskolelærer men arbejder som kassemedarbejder i det lokale supermarked og har haft jobbet de sidste 7 år, kan du få befordringstilskud. Bruger du ikke formelt din videregående uddannelse i det daglige, men er det klart, at du har fået dit nuværende job på baggrund af uddannelsen, kan du ikke få befordringstilskud. Er du f.eks. uddannet erhvervsøkonom for 10 år siden og arbejder som butikschef i det lokale supermarked, kan du ikke siges at have forladt dit uddannelsesniveau og nu arbejde på erhvervsuddannelsesniveau. Du vil derfor ikke have ret til befordringstilskud. UDDANNELSER DU KAN FÅ BEFORDRINGSTILSKUD TIL Du kan kun få tilskud til befordring, hvis 18 DS Uddannelsesafdeling

19 du deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetenceskrivelse. Du kan få befordringstilskud, når du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Det gælder også, hvis du tager enkeltfag på erhvervsuddannelserne og forløbet er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter reglerne i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Et enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse, som afsluttes med en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt, jf. Lov om åben uddannelse. Enkeltfag kan tilrettelægges på heltid, deltid eller som fjernundervisning. Er der tale om fjernundervisning, kan man ikke få befordringstilskud. HVOR MEGET KAN DU FÅ? Befordringstilskuddet udbetales efter faste kilometertakster, der reguleres hvert år den første mandag i juli måned. Taksterne pr. 6. juli 2009 er henholdsvis 1,14 kr. pr. km. og 2,07 kr. pr. km. Du får den lave takst, hvis du har job, mens du uddanner dig. Andre deltagere får den høje takst. Kontakt DS Håndværk & Industri, hvis du er i tvivl om de aktuelle satser. Er du indkvarteret under uddannelsen, får du den høje takst til transport mellem indkvarteringsstedet og uddannelsesstedet. Tilskuddet er skattefrit. Der er en bagatelgrænse, idet der ikke udbetales beløb under 30 kr. Sådan regnes tilskuddet ud Der skal være mindst 12 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, for at du kan få befordringstilskud. Du kan ikke få tilskud, hvis uddannelsen holdes på din arbejdsplads. Det gælder også, hvis din arbejdsplads har fl ere afdelinger, og hvor du skal møde på en anden afdeling end den sædvanlige, og hvor du af den grund har mere end 24 km transport dagligt. Du får tilskud uanset hvilket transportmiddel, du bruger. Du kan tage tog, bus, fl y, skib, bil, motorcykel, knallert, cykel, gåben eller andet. Du skal ikke afl evere dokumentation for dine udgifter til transport, men betingelsen om mere end 12 km hver vej skal være opfyldt. Du kan ikke få refunderet dine faktiske udgifter. Det betyder, at du ikke får refunderet f.eks. færgebilletter, brobilletter og lignende. De faste kilometertakster kan ikke fraviges. Hvis fl ere følges ad - for eksempel fi re personer i én bil - kan kun den person, DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 19

20 20 DS Uddannelsesafdeling

21 der har udgifter til benzin, brobilletter og lignende, modtage tilskud til transport. Befordringstilskuddet er personligt, og kan kun udbetales til den, der deltager i undervisningen. Din arbejdsgiver kan ikke få tilskuddet som refusion. SÅDAN SØGER DU Du skal henvende dig på det uddannelsessted, hvor du gerne vil tage en uddannelse. Her får du vejledning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til uddannelsen. Det er også her, du får et ansøgningsskema. Inden skolen udleverer skemaet til dig, udfylder den en række felter blandt andet om selve uddannelsen. Herefter kan du og din arbejdsgiver eller a-kasse udfylde resten af skemaet. Du skal søge VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud, inden der er gået fi re uger efter uddannelsens afslutning. UDBETALING Er du medlem af en a-kasse, er det din a-kasse, der administrerer og udbetaler VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Er du ikke medlem af en a-kasse, er det dit uddannelsessted, der administrerer VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Uddannelsesstedet beregner og bevilger godtgørelsen og tilskuddet. Udbetalingen af godtgørelse og tilskud sker fra Styrelsen for Statens Uddannelsestøtte. Udbetaling af VEU-godtgørelse Der er trukket skat og ATP af VEU-godtgørelsen, inden den udbetales til dig. Udbetales godtgørelsen som refusion til arbejdsgiveren, udbetales hele bruttobeløbet. Inden der kan ske udbetaling af VEUgodtgørelse, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af, i hvilket omfang du har fulgt uddannelsen. Er du medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til din a-kasse. Er du ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når de skal beregne den godtgørelse, du skal have udbetalt. VEU-godtgørelse udbetales hver 14. dag. Udbetaling af befordringsgodtgørelse Inden der kan udbetales befordringstilskud, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af, i hvilket omfang du har fulgt uddannelsen. Er du medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til din a-kasse. Er du ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når de skal beregne det tilskud, du skal have udbetalt. DS Håndværk & Industri / Fakta om VEU-Godtgørelse 21

22 Udbetaling Befordringstilskud udbetales hver 14. dag. Tilskud til befordring er skattefrit. Der en bagatelgrænse på 30 kr. for udbetaling af befordringstilskud (gældende fra 7. juli 2008). Kontakt DS Håndværk & Industri, hvis du er i tvivl om de aktuelle satser. Bagatelgrænsen betyder, at hvis der sammenlagt er bevilget mindre end 30 kr. i befordringstilskud på en ansøgning, vil der ikke blive udbetalt tilskud til befordring. Der kan dog godt blive udbetalt mindre end 30 kr. i den enkelte udbetaling, så længe den samlede bevilling er 30 kr. eller mere. Refusionen bliver indbetalt på den NemKonto, som er tilknyttet det CVR/ SE-nummer, som du har oplyst i ansøgningsskemaet under Arbejdsgivers oplysninger. Har du også oplyst et P-nummer, bliver godtgørelsen i stedet indbetalt til den NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret. På kan du se, hvilken konto, der er registreret som virksomhedens NemKonto. Det kræver blot en digital signatur. Samme sted kan du læse om, hvordan du ændrer virksomhedens NemKonto eller opretter fl ere NemKonti. Hvis du ønsker at ændre udbetaling på igangværende bevillinger, skal du kontakte Økonomistyrelsen via brev og oplyse det nye CVR-/SE-nummer eller P-nummer. Refusion til arbejdsgiver VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til arbejdsgiveren som refusion, hvis arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse. Kan ansøgeren/ medarbejderen få VEU-godtgørelse, kan arbejdsgiver og medarbejder altså aftale, at der udbetales løn under uddannelse mod, at VEU-godtgørelsen udbetales som refusion til arbejdsgiveren. 22 DS Uddannelsesafdeling

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere