Advisory. Bæredygtige forandringer med økonomisk effekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advisory. Bæredygtige forandringer med økonomisk effekt"

Transkript

1 Advisory Bæredygtige forandringer med økonomisk effekt

2 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: MCS Tryk: Cool Gray Oplag: Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed.

3

4 Advisory Advisory er PricewaterhouseCoopers (PwC) rådgivningsforretning, der tæller ca. 200 erfarne rådgivere i Danmark. Vi hjælper vores kunder med at udvikle og implementere økonomisk attraktive og bæredygtige forandringer. Strategi er vigtig. Men den største udfordring er at sikre, at strategien reelt implementeres og har blivende økonomisk effekt. Det kan kun ske gennem solidt analytisk arbejde, effektiv implementering og ved at sikre at virksomhedens værdi og daglige drift beskyttes, når forandringen gennemføres. Det er på den måde, vi matcher den komplekse globale virkelighed, vores kunder eksisterer i og samtidig bevarer lokal nærhed og forståelse. Det er på den måde, vi kan gøre en forskel for din virksomhed. I denne folder kan du læse mere om Advisory og finde en række eksempler på opgaver, vi har løst med vores kunder. Advisory hjælper virksomheder og organisationer med at optimere driften og eksekvere strategiske beslutninger, der kan aflæses direkte på virksomhedens strategiske position og økonomiske performance. Det gør vi ved at: tilpasse virksomheden og dens forretningsmodel til forandringer i omverdenen både i opgangs- og nedgangstider identificere og realisere vækstmuligheder såvel organisk som gennem opkøb identificere og realisere restrukturering og frasalg af ikke strategiske forretningsområder styre risici forbedre og simplificere forretningsprocesser og tilhørende it-systemer. Vi hjælper vores kunder med at udvikle og implementere økonomisk attraktive og bæredygtige forandringer. Advisory består af tre forretningsområder hver med sit unikke sæt af værdifulde kompetencer: Deals Business Transformation IT Management Vi er desuden en integreret del af PwC s globale virksomhed med medarbejdere i 153 lande. Vores internationale netværk sætter os i stand til at rådgive vores kunder overalt i verden baseret på dyb ekspertviden og et bredt branchekendskab. Vi tror på, at ægte global rækkevidde og lokal implementeringsevne begge er nødvendige for, at vi kan skabe blivende resultater med globalt forankrede danske virksomheder. Det må aldrig blive et enten eller. Advisory Thomas Reenberg Telefon: Mobil:

5 Cases Services Deals Rådgivning om virksomheds opkøb og frasalg, kapitalstruktur og restruktureringer. Business Transformation Optimering og strategiske forandringer med målbar økonomisk effekt. IT Management Optimering og implementering af it løsninger med fokus på økonomisk performance. 5

6 Deals

7 Cases Deals PwC Deals rådgiver om virksomhedsopkøb og -frasalg, kapitalstruktur og restruktureringer samt muligheder for finansiering og kapitalfremskaffelse. Har din virksomhed en vækststrategi, der kræver opkøb eller kapitalfremskaffelse? Har I de rette kompetencer til at gennemføre et opkøb optimalt finansielt og kommercielt? Og hvordan får I integreret og realiseret den ønskede værdi af opkøbet? Kræver strategien et ændret fokus med frasalg af dele af virksomheden til følge? Eller skal virksomheden sælges i sin helhed? Er virksomheden klargjort, så I kan få den størst mulige værdi ud af et salg? Kendes markedsværdien af virksomheden? Og har I rette kompetencer til at identificere den bedste køber også internationalt samt til at sikre det bedst mulige salg? Er din virksomhed i en fase, hvor der kræves øget fokus på styring af cash flows og/eller gældsstruktur? PwC Deals hjælper virksomheder med at gennemføre opkøb eller frasalg af virksomheder. Corporate Finance / M&A-specialister hjælper med opkøbsog salgsstrategi, processtyring, værdiansættelser, identificering, kontakt og dialog med modparter, samt med at få forhandlet det bedst mulige resultat på plads. Andre transaktionsspecialister hjælper med finansiel, skattemæssig og kommerciel due diligence på vegne af enten køber eller sælger. Vi fokuserer samtidig på at få sat rammerne rigtigt for realisering af værdien af et opkøb, herunder den regnskabsmæssige behandling samt den organisatoriske og operationelle påkrævede integration. Finansiel diagnostik, analyse af cash-flows og kapitalstruktur for virksomheder, der har et potentielt behov for en finansiel restrukturering er et andet særskilt fokusområde. Vi rådgiver også indenfor offentlige private partnerskaber. Vores højeste prioritet er at skabe mest mulig værdi for vores kunder i forbindelse med en virksomhedstransaktion, kapitalfremskaffelse eller restrukturering af virksomheden. Vores løsninger omfatter: Corporate Finance M&A-rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, fusioner og kapitalfremskaffelse. Transaction Services finansiel due diligence, herunder analyse og validering af de finansielle forudsætninger for en virksomhedshandel. Valuation & Strategy værdiansættelse af virksomheder og immaterielle rettigheder, rådgivning i relation til Purchase Price Allocation, projekt vurdering samt finansiel rådgivning i forberedelse og udbud af Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Deal Value Delivery vurdering af markedsattraktivitet og virksomheders strategi i forbindelse med en evt. transaktion og rådgivning i forbindelse med realisering af mulige omsætnings- og omkostningssynergier. Business Restructuring Services genopretning af virksomheder i kriseog konfliktsituationer, finansiel diagnostik og kriseplanlægning. Dispute & Forensic Services sagkyndig bistand i forbindelse med civilretlige erstatningsopgørelser, økonomiske specialundersøgelser eller bevissikringssager. Deals Michael Eriksen Telefon: Mobil:

8 Deals cases M&A-rådgivning: Herstal Holdings køb af Belid AB På kort tid at få gennemført et køb af Belid AB i en konkurrencepræget auktionsproces samt at få struktureret transaktionen på en hensigtsmæssig måde, da Belid var et datterselskab i en børsnoteret svensk koncern. Hands-on-rådgivning og -assistance igennem hele processen, hvor PwC blandt andet håndterede forhandlingerne med sælger. Herstal blev valgt som den foretrukne køber og købet blev gennemført på kort tid. M&A-rådgivning: Unomedicals salg af sin engelske sårplejeforretning At sælge Unomedicals engelske sårplejeforretning som et krav fra Europa-Kommissionen for at godkende fusionen mellem ConvaTec og Unomedical. Salget skulle foregå inden for en given tidsramme og fandt sted under den økonomiske krise. Et fælles dansk/engelsk PwC-team gennemførte en bred salgsproces mod en lang række af mulige internationale købere fra industrien og kapitalfonde. Køberen endte med at blive amerikansk, hvilket medførte, at amerikanske kolleger blev koblet til teamet under processen. Salget blev godkendt af Europa-Kommissionen og gennemført inden for den fastsatte tidsramme på meget tilfredsstillende vilkår for Unomedical og den ultimative ejer, Nordic Capital. 8

9 Cases Deals cases M&A-rådgivning: Salg af BabySam (frivillig detailhandels kæde af 32 butikker) til Polaris Private Equity og AAC Capital Partners At få tilvejebragt et tilstrækkeligt informationsgrundlag og strukturere transaktionen, sådan at der blev taget hensyn til de mange sælgeres individuelle behov på en måde, der kunne accepteres af køberne. En indgående dialog med samtlige andelshavere for at forstå deres situation og bidrag til den samlede virksomhed. Etablering af earnout-strukturer, flere programmer for sælgernes fremtidige medejerskab mv. for at opnå en afbalanceret transaktionsmodel. Den frivillige kæde blev samlet og solgt som en kapitalkæde, hvilket bidrog væsentligt til at skabe værdi for sælgerne. Finansiel due diligence: Kirudan (OPG Groep) nu MEDIQ Danmark I forbindelse med drøftelser om overtagelse af Hermedico manglede Kirudan sikkerhed for, at Hermedicos finansielle performance var i overensstemmelse med den forudsatte performance. Finansiel due diligence-undersøgelse af Hermedico med fokus på separationen fra dets daværende moderselskab, potentialet i selskabets distributionskanaler og identifikation af positive og negative synergier. Due diligence-undersøgelsen gav Kirudan et solidt beslutningsgrundlag for opkøb og opnåelse af synergier. Virksomheden overtog Hermedico og blev dermed den førende forhandler af diabetesmedicin i Danmark. Finansiel vendor due diligence: Chr. Hansen At få skabt et solidt fundament for Chr. Hansens Flavor-divisions finansielle potentiale med henblik på et frasalg. Finansiel vendor due diligence-undersøgelse af Flavor-divisionen med fokus på interaktionen mellem divisionen og den resterende Chr. Hansen-gruppe med henblik på at dokumentere et salg af divisionen ud fra et finansielt, kommercielt og operationelt perspektiv. Symrise købte Chr. Hansens Flavor-division. 9

10 Deals cases Finansiel vendor due diligence: KMD At frembringe et nuanceret finansielt grundlag, der belyste KMD-koncernens komplekse og forskelligartede virksomhed og dennes udvikling med henblik på et salg. Finansiel vendor due diligence-gennemgang af KMD-koncernen med fokus på at dokumentere koncernens og de enkelte divisioners historiske og budgetterede performance. KMD-koncernen blev købt af EQT og ATP Private Equity Partners. Offentligt Privat Partnerskab (OPP): Langeland Kommune Kommunen havde ikke økonomiske midler til at finansiere byggeomkostningerne ved etablering af en ny skole til elever og søgte derfor alternativer til en traditionel kommunal anlægsløsning. Finansiel rådgivning i forbindelse med udbuddet af design, opførelse, drift og finansiering af den nye skole som Offentligt Privat Partnerskab. Kontrakten blev tildelt det konsortium, som tilbød den bedste og billigste løsning for kommunen. 10

11 Cases Deals cases Regnskabsmæssig værdiansættelse/ Purchase Price Allocation: Hoshizaki Electric, Japan Hoshizaki skulle i forbindelse med opkøbet af Gram Commercial foretage en fordeling af købesummen i henhold til de internationale regnskabsregler. Identifikation og værdiansættelse af alle de immaterielle aktiver og forpligtelser, som Hoshizaki overtog i forbindelse med akkvisitionen. PwC s arbejde dannede grundlag for den regnskabsmæssige behandling af akkvisitionen hos Hoshizaki, herunder fastlæggelse af den goodwill, som Hoshizaki erhvervede som led i transaktionen. Strategisk værdiansættelse: DONG Energy I forbindelse med vurdering af en strategisk investering ønskede DONG Energy udarbejdet et solidt beslutningsgrundlag vedrørende økonomi og risici. Workshops med DONG Energy s Group R&D, hvor projektet blev analyseret og vurderet. De enkelte dele af udviklingsprojektet blev værdiansat separat ved hjælp af beslutningstræer, der indarbejder usikkerheder og risici forbundet med de enkelte dele af projektet. PwC estimerede værdien af projektet og illustrerede usikkerhederne forbundet med investeringen. Materialet blev anvendt som en del af DONG Energy s beslutningsgrundlag. 11

12 Deals cases Post-merger integration: Amerikansk industriproducents opkøb af dansk producent af hospitalsudstyr En stor amerikansk industriproducent op købte i sommeren 2008 en dansk producent af hospitalsudstyr og havde behov for ekspert rådgivning i forbindelse med den finansielle sammenlægning af den tilkøbte virksomheds danske hovedsæde samt otte europæiske datterselskaber. Planlægning og gennemførelse af integrations projekt af de to virksomheder, der bl.a. omfattede finansiel styring, planlægning og rapportering. Dette indebar desuden kommunikation til og samspil med de otte datterselskaber omkring ny retning og finansiel rapportering. Præcis, rettidig finansiel rapportering til den amerikanske industriproducent med henblik på at beskytte forretningen og sikre grund laget for strategisk styring. Kommerciel due diligence: Opkøb af telekommunikations virksomhed I forbindelse med forhandling om overtagelse af en telekommunikationsvirksomhed ønskede kunden en vurdering af virksomhedens forretningsplan og kundebase. Kommerciel due diligence-undersøgelse af target-virksomheden med fokus på dennes kundebase, produkter og priser og en kritisk vurdering af de markeds- og kundemæssige forudsætninger i virksomhedens forretningsplan. Den kommercielle due diligence var en integreret del af en samlet due diligence-undersøgelse. Due diligence-undersøgelsen belyste væsentlige forretningsmæssige problemstillinger og risici i forbindelse med købet af virksomheden og bidrog til at fastsætte vigtige forudsætninger for værdiansættelsen af virksomheden. Undersøgelsen gav således køber et solidt beslutningsgrundlag for at gennemføre opkøbet. 12

13 Cases Deals cases Business Review: Global logistikudbyder At få overblik over et nyt forretningsområde med en portefølje af 100 selskaber og omsætning på USD 2 milliarder. Business Review med fokus på strategi, salg, produktion, it og økonomi for de vigtigste 25 selskaber i porteføljen. Forbedringsmuligheder hos porteføljeselskaberne for mere end USD 20 millioner årligt. Samtidig fik kunden et værktøj, der kunne anvendes til at optimere porteføljen af selskaber gennem kompetencedeling, fusioner og frasalg. Restrukturering: Landsdækkende detailkæde Virksomheden var ikke i stand til at afdrage sin gældsbyrde til långivere, der ønskede en restruktureringsplan med fokus på at generere pengestrømme. Gennemgang af den finansielle situation og opstilling af en række scenarier for de fremtidige pengestrømme og overlevelsesmuligheder for detailkæden. Detailkæden blev operationelt og finansielt restruktureret og fik ny investor baseret på PwC s validering af potentialet i detailkæden. 13

14 Deals cases Arbejdskapital: Internationalt transportselskab Høj pengebinding i virksomhedens arbejdskapital forårsaget af ineffektive processer for håndtering af kundekreditter, lagerstyring og indkøb. Gennemgang af forretningsprocesser og udarbejdelse af handlingsplaner med henblik på optimering af pengestrømmene fra den daglige drift. Identificeret reduktion af arbejdskapitalen på DKK 200 mio. for kunden over de næste 12 måneder samt nye og forbedrede arbejdsgange. Gennemgang af økonomisk bevis materiale: Produktionsvirksomhed Under en verserende retssag fik en advokat brug for assistance med gennemgang af modpartens økonomiske bevismateriale, da materialet var omfattende og komplekst. Gennemgang af materialet og udarbejdelse af notat til advokaten. PwC blev ført som vidne i retten. 14

15 Cases Deals cases Undersøgelse i forbindelse med mistanke om besvigelser: Entreprenørvirksomhed Virksomheden havde mistanke om besvigelser begået af en medarbejder, og havde derfor behov for rådgivning af specialister til at afdække de foretagne handlinger. Identifikation af misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation begået af medarbejderen og udarbejdelse af rapport om besvigelser. Rapporten indeholdt anbefalinger til forbedring af virksomhedens forretningsgange. Bevissikring af itbaserede oplysninger: Handelsvirksomhed Virksomheden havde en begrundet mistanke om krænkelse af immaterialrettigheder og rettigheder efter markedsføringslovens 1. Den krænkede virksomhed anmodede fogedretten om bevissikringsundersøgelse og udpegning af it-sagkyndig bistand. Bevissikring af it-baserede oplysninger ved fogedforretningen hos den mistænkte virksomhed og udarbejdelse af sagkyndig rapport. Rapporten blev anvendt i den efterfølgende retssag. 15

16 Business Transformation

17 Cases Business Transformation PwC Business Transformation hjælper virksomheder med at gennemføre større forandringer og løbende optimering med målbar effekt på økonomisk performance. Er din virksomheds strategi og forretningsmodel tilpasset markedsvilkårene? Er virksomheden rigtigt gearet til at udnytte nye muligheder for profitabel vækst? Har I det rigtige grundlag for effektiv styring af operationelle og langsigtede strategiske risici? Overvejer du hvordan virksomheden udnytter sit fulde potentiale for kontinuerlig forbedring af økonomisk performance? Eller står I overfor konkrete forandringer, der indebærer risiko for tab af medarbejdere, kultur, markedsandele, omsætning og position? PwC Business Transformation hjælper virksomheder med at analysere marked, kunder, produkter og risici. Vi vurderer bæredygtighed og udvikler langsigtede strategiske løsninger med målbar effekt, effektiv risikostyring og tæt opfølgning på økonomisk performance. Vi hjælper med at implementere større strategiske forandringer, der reelt flytter mennesker og resultater. Vi gennemfører løbende optimering af virksomhedens processer, drift og styring. Vi arbejder integreret og med global tyngde. Og vi tager et tydeligt medansvar for resultater og effekt på indtjening, toplinie og cashflow. Vores løsninger omfatter: Strategy & Risk tilpasning af strategi og forretningsmodel til nye markedsvilkår og positionering til profitabel og robust vækst. Gennemførsel af turn-around og strategiimplementering. Design og implementering af risikobaserede ledelsessystemer, herunder Basel II, Solvency II og Risk Based Capital Management til den finansielle sektor. Financial Effectiveness rådgivning og bistand i forbindelse med optimering af virksomheders økonomistyring, lønsomhed og processer. Operational Excellence rådgivning i forbindelse med optimering af virksomheders operationelle processer i alle brancher, dvs. processer vedrørende produktion af varer og ydelser, transaktioner og services, indkøb og logistik, salg og kundeservice. Human Capital Consulting realisering af strategi og forretningsmål gennem medarbejderne samt realisering af fordelene ved forandringsprojekter gennem veltilrettelagt forandringsledelse og effektiv projekthåndtering. Sustainable Business Solutions rådgivning om forretningsdrevet samfundsansvar, herunder CSR-emner som klima, miljø, sociale forhold og etik, samt assurance på CSR rapportering og CSR principper. Business Transformation Poul Hæstrup Telefon: Mobil:

18 Business Transformation cases ABC-analyse, forbedring af samlede rentabilitet: Fødevareproducent Faldende produkt- og kunderentabilitet afledt af øget pengebinding og forbrug af driftsressourcer. Udvikling og implementering af model for allokering af omkostninger og indtægter til produkter og kunder samt it-værktøj til håndtering heraf. Virksomheden fik identificeret en potentiel reduktion af det samlede produktudbud med 25% og herigennem en forbedring af den samlede rentabilitet. Forbedring af profitabilitet og markedsstrategi: Global mediekoncern Efter en nylig fusion og under skærpede konkurrenceforhold at vende en negativ performance til et strategisk bæredygtigt forretningsområde gennem markant forbedring af profitabilitet. Analyse af alternative scenarier og efterfølgende en strategiplan til hhv. profitabel omsætningsvækst og omkostningsreduktion, samt udarbejdelse af detaljeret implementeringsplan. Virksomheden fik en faktabaseret og nøje kvantificeret strategi plan, der over en treårig periode ville løfte virksomhedens EBIT-grad til et for branchen tilfredsstillende niveau. Processen skabte desuden en sense of urgency i organisationen og involverede centrale ledelseskræfter i den efterfølgende implementering. Effekten omfattede bl.a. etablering af bæredygtig forretningsmodel og markant forbedring af bundlinie. 18

19 Cases Business Transformation cases Koncernstrategi, etablering af vækstgrundlag: Koncern Strategisk behov for at optimere portefølje af forretningsområde og balancere vækststrategi med indtjeningskrav. Bistand til udarbejdelse af tre-årig strategiplan for koncernen. Design og gennemførsel af strategiproces i tæt samspil med virksomhedens koncernledelse og datterselskaber. Samlet strategiplan for koncern, der adresserer de strategiske udfordringer og er tæt koblet til datterselskabers strategi- og implementeringsplaner. Udvikling og forankring af metode og kompetencer hos koncerndirektion og datterselskabsdirektører, der løfter egen evne til fremtidig strategiformulering og -implementering. Markedsstrategi, fokuseret og segmenteret strategi over for nøglesegmenter: Nordeuropæisk medie/ teknologivirksomhed Ønske om at øge omsætningen i nøglesegmenter gennem mere strukturel tilgang til kunderne, samt ønske om, at alle elementer af selskabet gik hånd i hånd og passede sammen set med kundernes øjne. Hands-on-rådgivning og -assistance gennem hele forløbet, hvor projektet blev delt op i to dele: diagnosticering og løsningsbeskrivelser, samt implementering gennem træning og strukturel optimering. Mere fokuseret og segmenteret strategi over for nøglesegmenter med kraftigt fokus på EBITDA-forøgelse. 19

20 Business Transformation cases Udvikling af CSR -strategi og politikker, grundlag for markante økonomiske besparelser: D/S Norden D/S Norden blev i stigende grad mødt med spørgsmål fra investorer, kunder og medier om deres politikker og performance på særligt klima- og miljøområdet. Udvikling af strategi og politikker på CSRområdet på baggrund af peer review af andre aktører i branchen, analyser af relevante framework og interne ledelsesworkshops. CSR-strategi samt politikker på CSRområdet, der følger de forretningsmæssige mål og som er blevet positivt modtaget af virksomhedens interessenter. Samtidig har det nye fokus på klima og miljø betydet markante økonomiske besparelser. Etablering af CO 2 -fodaftryk, grundlag for opsætning af reduktionsmål: ATP ATP ønskede at bidrage til at håndtere klimaudfordringerne, og ønskede som led heri at opgøre sine egne direkte CO 2 - emmisioner. Tilvejebringelse af konkrete opgørelses- og beregningsmetoder til opgørelse af energiforbrug og de dertilhørende direkte CO 2 - emissioner fra ATP s aktiviteter. På grund af kendskabet til sine direkte CO 2 - emissioner fik ATP et konkret grundlag for opsætning af reduktionsmål og initiering af aktiviteter, der kan bidrage til reduktion og dermed også omkostningsbesparelser. 20

21 Cases Business Transformation cases FN s Global Compact Analyse, øget forståelse for risici og muligheder: A.P. Møller Mærsk A.P. Møller Mærsk ønskede at tilslutte sig FN s Global Compact (UNGC) for at have et fælles og internationalt accepteret sæt af guidelines for sit arbejde inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Før tilslutning ønskede bestyrelse og direktion et klart overblik over virksomhedens største risici såvel som muligheder på områderne. Risikoanalyser på 14 forretningsenheder globalt på baggrund af interviews og desk research samt udarbejdelse af risk maps for forretningsenhederne såvel som samlet på koncernniveau. Ledelsen fik et gennemarbejdet og solidt beslutningsgrundlag og A.P. Møller Mærsk fik en bedre forståelse for risici og muligheder inden for FN Global Compacts 10 principper. A.P. Møller Mærsk fik samtidig etableret et road map for de aktiviteter, der vil give kontinuerlige forbedringer for virksomheden, dens interessenter og vil kunne benyttes til årlig rapportering til UNGC. 21

22 Business Transformation cases Performance Management, forøgelse af virksomhedens præstationsevne: Virksomhed i den finansielle sektor Manglende gennemsigtighed og sammenhæng i forretningsstrategi og individuel målfastsættelse, og følgelig lav medarbejdertilfredshed og manglende udnyttelse af virksomhedens potentiale på tværs af organisationen. Design af et People Performance Management-koncept, herunder implementering af målstyringsværktøj, identificering af it-leverandør til systemunderstøttelse af processen samt understøttende træningsforløb til uddannelse af medarbejderne. Tydelig overensstemmelse mellem forretningsmål og individuelle mål for ledere og medarbejdere, øget medarbejdertilfredshed samt forøgelse af og gennemsigtighed i virksomhedens samlede præstationsevne. 22

23 Cases Business Transformation cases Analyse og design af HR- strategi og leverancemodel, omkostningseffektiv og smidig HR-funktion: International virksomhed med hovedsæde i Danmark Efter en omfattende fusionsproces og som led i en internationaliseringsproces havde virksomheden behov for en fælles HR-strategi samt revideret HR-organisering og governancestruktur omfattende hele forretningen. Identifikation af strategiske fokusområder og mål for virksomhedens fremtidige HR-strategi gennem analyser, workshops og interview med medarbejdere og ledere. Udvikling af model til ny HR-governancestruktur, HRleverancemodel samt strategiske handlingsplaner i samarbejde med virksomheden. Fælles klar strategisk retning og vision for HR i et flerårigt perspektiv, forbedret tiltrækning og fastholdelse af de rigtige ressourcer samt en omkostningseffektiv og smidig HRfunktion. Analyse og design af HR- strategi, klar strategisk retning for HR: Forretningsenhed i Post Danmark Manglende fælles strategisk retning for HR på tværs af forretningsområder samt uklare roller og ansvar mellem central og decentral HR. Facilitering af en HR-strategiproces, analyse og kortlægning af den nuværende HRorganisation samt oplæg til fremtidig HRleverancemodel. HR-strategi med et treårigt perspektiv samt igangsættelse af strategisk vigtige HRindsatser. Fremadrettede anbefalinger til organisering, grænseflader, processer og kompetencer. 23

24 Business Transformation cases Gennemgang af kontroller i HR -afdeling, gennemsigtighed og standardisering af kontroller: Sonofon Problemer med at gennemføre interne kontroller af administrative processer i HR-afdelingen og følgelig risiko for revisors manglende godkendelse af de interne kontroller. Fejlfinding og -eliminering samt påvisning af uhensigtsmæssigheder i kundens håndtering af interne kontroller og omkostninger forbundet med disse. Udarbejdelse af håndbog, der satte alle virksomhedens HR-administrative kontroller i system. Gennemsigtighed i og standardisering af kontroller samt klarhed om opgavefordeling. Håndbogen sikrede grundig overlevering til medarbejderne, så de opnåede fordele blev fastholdt. De interne kontroller blev sidenhen godkendt af revisor. Budgetsikkerhed, platform for langsigtede gevinster på over 20%: Finansministeriet Øget konkurrence om midler til forskning og undervisning nødvendiggjorde nye styringsredskaber, der effektivt kunne måle performance og allokere ressourcer. Udvikling og implementering af ny økonomimodel, herunder ny budget- og planlægningsmodel, registreringsmodel og rapporteringsmodel samt nye systemer hertil. Institutionen opnåede en forenklet og standardiseret opgavevaretagelse og skabte en platform for langsigtede gevinster på over 20%. 24

25 Cases Business Transformation cases Basel II, nuanceret viden om portefølje og risici: BRFkredit BRFkredit ønskede at blive godkendt som avanceret kreditinstitut i henhold til Basel II-reglerne. BRFkredit ønskede at udnytte de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at anvende modeller og ratings som redskab til at optimere risikostyringen, styrke ledelsesinformationen, effektivisere kreditprocesser og udnytte kapitalen bedre. Projektstøtte og rådgivning omkring alle aspekter af projektet fra fortolkning af regelsættet til udnyttelse og implementering af de forretningsmæssige muligheder ved anvendelse af IRBmodeller samt dokumentation af opfyldelse af minimumskravene i forbindelse med ansøgning om brug af interne modeller til kapitaldækning. BRFkredit blev godkendt af Finanstilsynet som avanceret kreditinstitut i henhold til planen, og de planlagte forretningsmæssige gevinster blev realiseret. Værdien var bl.a. en større og mere nuanceret viden om BRFkredits portefølje og risici, som virksomheden kan anvende til at styrke sin forretningsmæssige drift og opnå konkurrencemæssige fordele. Solvency II, effektiv programplan og øget forståelse for risici: Nordisk forsikringsselskab Nordisk forsikringsselskab ønskede at forberede sig på at kunne opfylde de kommende, omfattende EU-regler for solvens, Solvency II-reglerne, som forventes at træde i kraft i 2012 i EU. Gap-analyse af kritiske forretningsområder med henblik på planlægning af det omfattende forandringsprogram. Uddannelse af ledelse og medarbejdere i håndtering af det nye regelsæt. Effektiv programplan med korrekt sammensat styregruppe, sponsor og ressourcedækning til Solvency II-projektet. Herudover fik virksomheden en bedre forståelse for risici, så de nye regler kan udnyttes til at styrke den forretningsmæssige drift og opnå konkurrencemæssige fordele. 25

26 Business Transformation cases Design af økonomimodel, grundlag for etablering af besparelser på millionbeløb: Universitet Politisk krav om massive besparelser nødvendiggjorde etablering af administrativt fællesskab. Udvikling af implementeringsplan for etablering af administrativt fællesskab med fokus på organisation, proces, teknologi og økonomi. Etableret grundlag for årlige besparelser på det administrative område på trecifret millionbeløb. Shared Services, klarhed om risici og usikkerhed: Ministerium Tværministeriel arbejdsgruppe havde i forbindelse Danmarks eventuelle indkøb af nye kampfly og/eller levetidsforlængelse af eksisterende kampflyvåben behov for modellering af risici og usikkerheder forbundet med levetidsomkostningerne pr. kandidat. Dels for at forstå budgetusikkerheden, dels for at sikre en ensartet behandling af forskellige kandidater i forhold til risikobilledet, såvel i forhold til militærfaglige risici, som i forhold til makroøkonomiske forhold. Økonomisk-matematisk modellering af risici og usikkerheder i forskellige økonomiske scenarier og livscyklusmodeller. Økonomiske levetidsmodeller, som for hver kandidat tydeligt beskrev de væsentligste risici og usikkerheder over den fulde levetid. 26

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND CEO EVA BERNEKE SEPTEMBER 2016 KMD HAR EN AKTIV ROLLE I DANMARKS PLACERING SOM DET MEST DIGITALISEREDE

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Manager/Senior Manager til social- og beskæftigelsesområdet - Deloitte Consulting

Manager/Senior Manager til social- og beskæftigelsesområdet - Deloitte Consulting Tina Overgaard København den 2. februar 2014 JOBPROFIL Manager/Senior Manager til social- og beskæftigelsesområdet - Deloitte Consulting Indledning Deloitte Consulting har bedt Genitor ApS om at assistere

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STRATCON REALISÉR POTENTIALET TIL ULTIMATIV VÆRDISKABELSE STRATCON RÅDGIVER INDENFOR

STRATCON REALISÉR POTENTIALET TIL ULTIMATIV VÆRDISKABELSE STRATCON RÅDGIVER INDENFOR REALISÉR POTENTIALET TIL ULTIMATIV VÆRDISKABELSE STRATCON RÅDGIVER INDENFOR > Koncernstrategi > Forretningsstrategi > Fusioner & opkøb > Forretningsmæssig tilpasning > Projektporteføljestyring > Interim

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00 Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj revisorevent 2017 21.september 11:15-12:00 Anni Haraszuk Statsaut. revisor, E-MBA Christian V. Petersen Professor emeritus, MBA, Ph.d. Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi En analyse af jeres nøgletal med sammenlignelige virksomheder i advokatbranchen En unik branchemæssig benchmark Testet og videreudviklet i advokatbranchen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Danmark tilbage på vækstsporet hvad er ejernes og revisorernes rolle? 27. oktober 2011 Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Rekordhøj omsætning i de kapitalfondsejede virksomheder

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser Torben Nielsen Baggrund 25 år i finansielle sektor 15 år i Danmarks Nationalbank Bestyrelsesposter i sektorselskaber (VP-securities, NETS, BKS) Professionelt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007 Deltaq a/s Investering i generations- og ejerskifter Børsnotering 2007 Roadshow præsentation September 2007 1 Indhold 1. Introduktion 2. Sådan skaber Deltaq værdi 3. Organisation - holdet bag Deltaq 4.

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere