Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: 1. Strategic frame and business focus Side Indledning Side Problemfelt Side Problemformulering Side Afgrænsning Side Genstandsfelt Side Interview med Jørgen Skou Larsen Side Begrebsafklaring Side Læsevejledning Side Metodevalg Side Oppertunity identification Side Markedsanalyse Side Minervamodellen Side Markedsanalyse om fersk kød - forsat Side E- handel Side Brugen af e- handel Side Købs tendenser på internettet Side Anbefaling af e- handel Side Environmental scanning and knowledge search Side Søgeoptimering Side Affordance Side Usability Side Idea generation and idea gathering Side Idea evaluation and idea selection Side Teoretiske overvejelser Side Idea maturation Side Product concept Side Konklusion Side Perspektivering Side 67 Litteraturliste Side 69 Bilag Side 72 1

2 Fase 1 Strategic frame and business focus 2

3 Denne fase har til opgave at fastlægge de strategiske rammer og forretningsmæssige forudsætninger, som Bondegaarden står overfor. Her er det relevant at få en forståelse for, hvor Bondegaarden forretningsmæssigt står i dag i forhold til kunder, salg og virke. Ved at skabe overblik over Bondegaardens strategiske ramme, har vi mulighed for at identificere de muligheder, der er testet af og de muligheder, vi kan bidrage med i en anbefaling til sidst i vores metodiske proces. 1.1 Indledning: Virksomheder befinder sig i en dynamisk verden i konstant bevægelse på grund af teknologiens hastige tempo og de stigende globale forbrugsmønstre. Dette stiller krav til virksomheden om at tænke ud af boksen og finde nye måder at følge med forbrugernes behov på. Handel over internettet har i takt med samfundets voksende forbrug af informationsteknologier været stødt stigende de seneste år. Denne stigning i brugen af nye teknologier har skabt nye måder at kommunikere og interagere med omverdenen på, og har sideløbende skabt nye forbrugsmønstre. Hvad der før har syntes langt væk, kan med et klik være tæt på og mulighederne, for hvad der kan handles på internettet, er endeløse. Det stiller krav til butikker og forretninger om at tænke i nye baner og udvikle deres handelsmetoder. Med en ny handelsservice baseret på internettet er det blevet muligt at opfylde forbrugerens krav om at skaffe kvalitet nemt og hurtigt med få klik på computeren. Markedet for salg af dagligvarer er et af de områder inden for e- handel, der ikke har fulgt med den generelle udvikling inden for internethandel, selvom det synes oplagt, at forskellige lokale producenter samt supermarkedskæder med fordel kunne benytte denne nye teknologi. Antallet af handlende, der køber dagligvarer, er dog i stigning, og antallet af danskere, der har købt dagligvarer, er fra 2011 til 2013 næsten fordoblet. Meget tyder på, at det danske dagligvaremarked er begyndt at se fordelene ved at handle varer online (Liberknecht, 2013). En af grundene til handelen med dagligvarer over internettet ikke har oplevet samme vækst som andre varegrupper, forklarer Niels Bjørn- Andersen, professor og ekspert i e- handel, med, at: "Danskerne skal stadig forbi den tryghedsbarriere, der gør, at vi holder igen med at købe letfordærvelige fødevarer online. Det handler 3

4 især om de varer, der kræver en kold kæde hele vejen fra butikken til forbrugeren. Her har forbrugeren behov for en lang tilvænningsperiode. (Liberknecht, 2013). Tager vi fat i handel af dagligvarer, specifikt handel af lokalproduceret fødevarer, er der ikke i dag, store muligheder for at handle disse, trods en undersøgelse fra december 2012 foretaget af Userneeds for Landbrug og fødevarer viste, at hele 49 procent af de adspurgte gerne ville købe flere lokalt producerede fødevarer, og 56 procent ville købe, hvis supermarkederne havde en speciel afdeling med lokalt producerede fødevarer. Endvidere viste undersøgelsen, at hele 38 procent af de adspurgte danskere var villige til at betale 10 procent mere for varen, hvis den var lokalt produceret (Haar, 2012). Der er et stort potentielt marked for handel med lokalproducerede fødevarer og det kan undre, at der ikke allerede er udviklet flere e- handelsservices baseret på handel med lokalt producerede varer, når der øjensynligt er et behov for netop dette. Set i lyset af vores genstandsfelt omhandlende e- handel med kød fra Bondegaarden, er denne undersøgelse relevant, da den viser en interesse fra forbrugerens side omkring lokalproduceret mad. Med en stigende tendens indenfor e- handel er det derfor interessant at se nærmere på, hvilket marked JSL's bondegård træder ind i ved udviklingen af en e- handel baseret på handel af kvalitetsokse- og kalvekød. For handel med lokalt producerede varer, betyder nye måder at nå ud til sine kunder på, for, hvordan designer man en brugerplatform til handel på internettet, der appellerer til en potentiel brugergruppe, der søger kvalitetsokse- og kalvekød? 4

5 1.2 Problemfelt Det er interessant at der er et behov hos forbrugeren om at handle lokalt producerede fødevarer, og at dette endnu ikke bliver dækket gennem allerede eksisterende e- handelsplatforme. Der er brug for, at få en forståelse for brugeren, der benytter e- handels services og en forståelse for denne brugers adfærdsmønstre på internettet, hvis man som virksomhed vil vide, hvordan man tilbyder sine produkter på den rigtige måde til de rette kunder. For set i lyset af en brugssituation med internettets mange muligheder, vil kunden hurtig søge videre efter andre mulige e- handels sider, hvis ikke Bondegaardens hjemmeside lever op til brugerens krav. Denne problemstilling stiller derfor en kommende e- handelsservice for Bondegaarden overfor nogle udfordringer, da man er nødt til at have en forståelse for det kundesegment hjemmesidens produkter appellerer til. I det store hele handler det for Bondegaarden om at få fat i en attraktiv kundegruppe, etablere sig på markedet og skabe en e- handelsservice, der adskiller sig fra de produkter og services supermarkedskæderne tilbyder, så der kan skabes det alternativ som forbrugerne efterspørger. Niels Bjørn- Andersen mener at der vil ske en stigning i onlinesalget af fødevarer i takt med, at forbrugeren oplever en god service og får de produkter, der efterspørges (Liberknecht, 2013). Men hvem appellerer en e- handel baseret på handel af kød sig til? Og hvordan designer man en hjemmeside, der formår at fremstå enkel således, så kunden ikke finder det besværligt at handle? I et samfund som det danske, med så mange forskellige handelsmuligheder, er det klart, at skellet mellem det dyre - og det billige kød bliver stort. Det kommer derfor ikke bag på nogen, at der er stor forskel på hvilken kvalitet de forskellige brugergrupper køber kød efter, når de er ude og handle. Og ser man nærmere på den overordnede faktor for danskernes handel med fødevarer er det ifølge den administrerende direktør for Landbrug og Fødevarer Søren Gade prisen, som er den vigtigste faktor, hvorefter han placerer kvalitet (Søndergaard, 2013). Det er derfor relevant at undersøge, om dette også gælder, når det kommer til handel af kød på internettet? 5

6 For når man sælger en vare på en ny måde, åbnes der op for nye måder at tolke forbrugervaner på, så bør man så satse på den sikre brugergruppe, der allerede benytter de produkter man sælger i en fysiske dagligvarebutik, eller bør man forsøge at udvide markedet og finde nye oversete brugergrupper, som en ny e- handel eventuelt appellerer til? Dette leder os videre til vores problemformulering som er baseret på de spørgsmål vi har stillet gennem indledning og problemfelt. 1.3 Problemformulering Hvordan kan teori om affordance og usability give måder at designe og udvikle en e- handel baseret på lokalt producerede kød? 6

7 1.4 Afgrænsning Analysens indeholder flere forskellige vinkler, der kunne have været spændende at uddybe, men for at konkretisere analysens omdrejningspunkt har vi valgt udelukkende at fokusere på at udarbejde en forundersøgelse af hvilke designparametre, der er essentielle for at udvikle en succesfuld e- handelsservice. I den forbindelse har vi ligeledes valgt at afgrænse os fra flere relevante aspekter ved udviklingen af denne e- handel. Dermed afgrænser vi os fra den tekniske og programmeringsmæssige del af at udvikle en egentlig e- handelsservice. Endvidere afgrænser vi os fra at lave en større marketingsanalyse af salg af kød på nettet, da vi, som nævnt tidligere, udelukkende fokuserer på en forundersøgelse af hvilke designparametre, der er gældende ved udviklingen af en e- handelsservice. Derfor undersøger vi heller ikke, hvordan JSL skal promovere sin hjemmeside gennem sociale medier. Ydereligere afgrænser vi os fra reglerne forbundet med levering i forhold til e- handelens produkter, som er frossent kød. Desuden afgrænser vi os i vores analyse fra at lave finansielle udregninger i forhold til de økonomiske omkostninger, der vil være forbundet med udviklingen af en e- handelsservice. Vores analyse for udviklingen af hjemmesiden er lavet udelukkende ud fra, at e- handelen er mulig at udføre økonomisk. Derudover ville en inddragelse af de økonomiske omkostninger dreje analysen i en anden retning og dermed ændre fokus fra at være orienteret omkring IT- brugssituationer til at være mere virksomhedsorienteret. Gennem vores analyse har vi forholdt os til markedet inden for e- handelsservices, samt hvilket segment JSL skal forholde sig til. I den forbindelse har vi dog ikke forholdt os til hvilke kønsspecifikke krav, der måtte være i henhold til en e- handel, men undersøger derimod designet ud fra et brugergruppeperspektiv. 7

8 1.5 Genstandsfelt Denne analyses genstandsfelt omhandler en gård, Bondegaarden, der ligger i Østrup nord for Roskilde, drevet af Jørgen Skou Larsen (JSL) og en landbrugspraktikant. I gårdbutikken er der mulighed for at købe udskæringer af kvalitetsokse- og kalvekød, hakket kød, hjemmelavede spegepølser, grillpølser og meget mere (Bondegaarden, 2013a). Besætningen af kvæg er på ca. 60 dyr, hvoraf der slagtes ca. 25 dyr pr. år. Bondegaarden går meget op i at producere sunde produkter af høj kvalitet gennem bæredygtighed og dyrevelfærd. Dette sikrer JSL gennem fritgående kvæg året rundt og foder produceret på gården eller fra gårde i nabolaget suppleret med nødvendige vitaminer og mineraler: "Vi driver Bondegaarden ud fra nogle helt klare principper om, at dyrene og naturen skal have det godt. Det giver sunde og glade dyr, der smager godt, og en sund natur, der kan opretholde Bondegaardens produktion mange år frem" (Bondegaarden 2013b). JSL bygger altså sin virksomhedsstrategi ud fra, at bæredygtighed ikke udelukker en rentabel drift. Endvidere er den nuværende status for gårdens salg af kød, at der udelukkende bliver solgt til private kunder gennem gårdens gårdbutik. Denne idylliske oplevelse af Bondegaarden med principper som dyrevelfærd og bæredygtighed, kombineret med problemfeltets overordnede udgangspunkt omkring teknologiens hastige tempo samt den rivende udvikling af handel på internettet, skaber det bagvedliggende udgangspunkt for analysen. Denne udvikling er JSL opmærksom på, da han også indenfor de seneste år har modtaget flere og flere henvendelser fra personer, også uden for Roskilde området, der ønsker at bestille kød via hjemmesiden med henblik på levering. Dette genstandsfelt er derfor udgangspunktet for udarbejdelsen af analysens problemfelt Interview med Jørgen Skou Larsen For at få et overblik over hvilken situation JSL og bondegaarden står i, har vi lavet et interview med JSL for at få et indblik i, hvilke overvejelser han har i forhold til digitalhandel samt hvilken brugergruppe, der ville være relevant i forbindelse med salg af lokalt produceret kvalitets kød. 8

9 JSL udtaler, at han oplever en livscyklus i forbrugeradfærd. Forbrugeradfærdens livscyklus starter med familier med børn i alderen 0-6 år, der næsten kun køber hakket kød. Efterfølgende, når børnene starter i 0. klasse til børnene flytter hjemmefra, er der mere fokus på at skulle handle stort ind af kød, da der bliver spist mere. Her tilbyder JSL store partier af kød, hvis altså familien har råd til at købe dette: "...en familie med en eller flere børn, der skal man måske have en kvart kalv eller en halv okse, der har jeg partier på kg, så hvis man har råd til at købe for de der kr. når man køber det..." (bilag 1). Det er altså muligt at købe store partier på én gang, så man ikke behøver handle flere gange i hverdagen. Det er udover det økonomiske aspekt også essentielt, at køberen har en bil, da der på nuværende tidspunkt ikke bliver leveret kød ud til kunderne, men kun solgt gennem gårdens gårdbutik. Når børnene så er flyttet hjemmefra, vil man, ifølge JSL, gerne have gode t- bones steak eller koteletter og spegepølse, hvorefter man som pensionist ender, hvor man startede, nemlig med det hakkede kød. Således definerer JSL sin brugergruppes forbrugeradfærd med handel af kød fra hans gårdbutik. JSL er opmærksom på, at forbrugernes adfærd ændres i forhold til hvilken dag på ugen det er, da: "...fra mandag aften til fredag frokost der går de meget ud efter det der er hurtigt, billigt, rema1000, fakta, men når det er weekend så nogen gange, hvis de har ressourcer, så siger de: nu tager vi en hel dag hvor vi er på landet, så følger vi vores værdier og vores overbevisning, hvor vi kan se kvaliteten er i orden og det hele bare er som det skal være, så laver vi også en tur og så skal det helst komme en oplevelse ud af det..." (bilag 1). JSL's forbrugere pt. sætter altså tid af til at komme ud og hente kødet på gården, og ser dette som en stor del af oplevelsen ved det kød, de køber med hjem. Han er dog klar over, at hvis hans handel fortsat skal stige, er han nødt til at tænke i nye baner og nye brugergrupper, som f.eks. at tage ud og levere til en stor arbejdsplads i Københavnsområdet etc. JSL har tidligere forsøgt at udvide sin handel ved at se nærmere på, om det kunne lade sig gøre at samarbejde med gårde omkring Bondegaarden, således at køberne kørte på en form for markedsrute, hvor de forskellige gårde tilbød forskellige 9

10 produkter. Dette har dog været svært at implementere i virkeligheden, og JSL er derfor ikke kommet videre i planerne omkring dette. Det var tydeligt gennem interviewet med JSL, at han er opmærksom og engageret i mange forskellige ting i forbindelse med at udvide sin brugergruppe til handel af kvalitetsokse- og kalvekød, hvorfor vi i vores analyse vil undersøge mulighederne for en kommende e- handelsservice til handel af kød på internettet. Vi ønsker her at fokusere på hvilke krav, i form af brugerbehov og - anvendelse, der måtte være ved udviklingen af en sådan, da en sådan handel har mulighed for at appellere til en ny kundegruppe end den, der kommer på gården nu. 1.6 Begrebsafklaring E- handel: E- handel er handel, der foregår over internettet, altså en butik, som vises på en hjemmeside. Affordance: Gennem vores rapport tager vi udelukkende udgangspunkt i Donald A. Norman definition af affordance, der handler om, hvornår et design er godt og hvornår det ikke er godt, i henhold til at appellere til brugerne af designet. Usability: Gennem vores rapport tager vi udelukkende udgangspunkt i Morten Hertzums definition af usability, der handler om, at skabe en forståelse for brugerens oplevelse af systemet. Bondegaardens hjemmeside: Når vi benytter termen: Bondegaardens hjemmeside gennem analysen omhandler det en kommende e- handelsservice til salg af kvalitetsokse- og kalvekød. Da JSL på nuværende tidspunkt har en hjemmeside (www.bondegaarden.dk) til at fortælle om sine produkter, har vi valgt, at vores e- handel skal adskille sig fra denne. Vi vil dog stadig benytte samme term, da der ved udviklingen af en e- 10

11 handlen vil være et redesign af JSL's oprindelige hjemmeside og dermed have samme domænenavn. Bondegården vs. Bondegaarden: I denne rapport arbejder vi med to ord, bondegården og Bondegaarden, hvor ordet bondegård bruges i forbindelse med JSL's ejendom på landet. Bondegaarden er derimod navnet JSL har valgt hans gård skal hedde. 1.7 Læsevejledning Vi har gennem denne rapport valgt at opbygge analysen efter et metodeværktøj udarbejdet af Annabeth Aagaard (2011), hvor man fokusere på at generere ideer til at skabe en sikker og voksende fremtid for en virksomhed gennem syv faser, som beskrevet yderligere i afsnittet om metodevalg (se afsnit metodevalg). Dette har vi gjort for nemmere at forstå, hvordan vi metodisk skal gå til de forskellige problemstillinger og analysen som helhed. Vi begynder med første fase: Strategic frame and Business focus, bestående af et problembeskrivende afsnit. Dette afsnit har til formål at tydeliggøre vores genstandsfelt, problemfelt, problemformulering, afgrænsning og metodevalg for at give læseren en forståelse for forudsætningerne og rammerne for analysens omdrejningspunkt, nemlig JSL salg af kvalitetsokse- og kalvekød gennem en e- handelsservice. Afsnittet: Opportunity Identification giver læseren en forståelse for forbrugerens anvendelse af og tendenser indenfor e- handel, samt hvilket brugergruppe Bondegaarden skal henvende sig til. Dette gøres for at fastsætte, hvilke muligheder JSL skal drage fordel af ved udviklingen af en e- handel. Dernæst har det syntes relevant at fastlægge de omgivelser, der omkranser vores problemfelt omkring handel af kød på internettet gennem den tredje fase: Environmental scanning and Knowledge search. Her vil de omkringliggende faktorer ved en e- handelsservice blive redegjort for gennem en forståelse for søgeoptimering af hjemmesider, begrebet affordance samt usability. Efter tredje fase er det vigtigt at kunne komme nærmere på specifikke krav til hjemmesiden, dette gøres i henhold til fjerde fase: Idea generation and Idea gathering, hvor viden 11

12 fra foregående faser udvikles og enkelte ideer kortlægges til de succeskriterier, hjemmesiden skal indeholde. Denne fase består derfor af en sammensætning af fase to og tre for at opnå en helhedsforståelse for de interne og eksterne faktorer, der spiller ind ved udviklingen af en e- handel baseret på handel med kød. Vores femte fase: Idea evaluation and Idea selection har til formål at evaluere og selektere succeskriterierne ved JSL's e- handelsservice, samt diskutere valg af brugergruppe til hjemmesiden. Vi ser derfor i denne fase nærmere på nogle af succeskriterierne, vi fastsatte i forrige fase for at mindske usikkerheden ved den endelige udvikling og implementering. Idea maturation, som er fase seks, fokuserer på fremtidsscenarier en hjemmeside med handel af kød kan have, og består således af en anbefaling, der ser på hvorfor, hvordan og hvad, der i denne rapport er vigtigt at fokusere på. Afslutningsvis vil sidste fase, fase syv: Product concepts sammenfatte analysens viden i en konklusion og afslutningsvis en perspektivering, der har til formål at give læseren et indblik i andre relevante områder og markedstendenser, der yderligere kunne være interessante for udviklingen af en e- handel baseret på kvalitets kød. 1.8 Metodevalg Vi har i denne rapport søgt en metode, der har kunnet sætte fokus på de omkringliggende faktorer, der gør sig gældende ved udviklingen af en ny online handelsportal, hvorfor vi beskæftiger os med det eksisterende marked, der er for e- handel og salg af kvalitets kød samt undersøger potentielle kunder for en e- handelsservice. De eksterne faktorer bygger ovenpå de interne faktorer, der gør sig gældende i JSL's bondegård. Qua bondegårdens lille personalegruppe og besætningen af kvæg skal denne rapport ses som en forundersøgelse af dette felt, velvidende at en egentlig implementeringen af en e- handelsservice hos Bondegaarden vil kræve et langt større arbejde omkring økonomi, dyrebestand, personale osv. Vi benytter i denne rapport Idea management process af Annabeth Aagard fra bogen Idea and Innovation Management and leadership, som rammemetode for, hvordan vi griber vores problemstilling- og felt an. Metoden har til formål fra start, at give en klar vej for, hvordan vi metodisk skal gå til de forskellige 12

13 problemstillinger og analysen som helhed. Metoden skaber herved udgangspunktet for analysens opbygning, hvor den hjælper os med, at give overblik over, hvor vi skal starte og hvordan vi kommer videre i processen for at opnå et så stærkt udgangspunkt for den færdige anbefaling som muligt. Vi anser i denne rapport ikke produktudvikling som udvikling af et nyt produkt i fysisk form, men som udvikling af et nyt koncept, der indgår i en større informationsstrategi for Bondegaarden.dk. Idea management process er et metodeværktøj til at generere ideer og udnytte dem effektivt for at skabe en sikker, innovativ og voksende fremtid for den virksomhed, man arbejder for (Aagaard 2011, 9). Metoden bliver udført gennem koncepter eller processer, der løses ud fra de omstændigheder der omkranser ideen/produktet (Aagaard 2011, 19). Vi har i denne rapport fokuseret på modellen; The idea management process model, som Annabeth Aagaard (2011) har udviklet med inspiration. Processen er opdelt i syv faser, der hver har et fokusområde at besvare eller udvikle. De syv faser arbejder i tæt samarbejde, hvilket vil sige at man i starten af en ny fase bygger ovenpå den viden, man allerede har fået tilegnet sig gennem de forrige (Aagaard 2011, 66). Modellens faser er som følger (fra bog Aagaard 2011, 66): 13

14 Selve processen i denne idégenereringsproces bliver oftest refereret til som front end innovaton hvor man sætter fokus på gennem de første faser at bygge grundstenene til det endelige produkt, der skal udvikles (Aagaard 2011, 10). Ved at fokusere på at arbejde effektivt og kreativt med generering af ideer, omfatter idea management metoder til at understøtte front end innovation, som i vores tilfælde skal få os fra A til B med metoder til at komme rundt om de problemstillinger, vi arbejder med gennem en systematisk arbejdsgang (Aagaard 2011, 64). Nedenfor er i korte træk vist, hvad hver fase fokuserer på (faserne er yderligere uddybet i de afsnit, de repræsenterer senere i analysen): 1. Strategic frame and business focus: Her fastsættes den strategiske ramme samt de forretningsmæssige forudsætninger (Aagaard 2011, 67). 2. Opportunity identification: I denne fase be- eller afkræftes de muligheder der er i virksomheden som man fastsatte i forrige fase (Aagaard 2011, 68). 3. Environmental scanning and knowledge search: Denne fase handler om at se nærmere på virksomhedens omgivelser for, at få en bedre forståelse for den branche virksomheden befinder sig i (Aagaard 2011, 70). 4. Idea generation and idea gathering: Denne fase har til formål at se nærmere på enkelte ideer og udvikle dem (Aagaard 2011, 73). 5. Idea evaluation and idea selection: Denne fase handler om, at evaluere og selektere de ideer, der er kommet gennem de forhenværende faser til koncepter og nye produkter. 6. Idea maturation: Denne fase omhandler de indledende/foreløbige faser af protoyper og businesscases i form af diverse evalueringer og test, finansielle beregninger og scenarier (Aagaard 2011, 79). Denne fase vil dog qua vores problemområde og faglige kompetencer ikke blive lavet i dybden med prototyper, mock- ups, finansielle beregninger osv. men derimod fokusere på de fremtidscenarier en hjemmeside med handel af kød kan have. 7. Product concepts: Denne afsluttende fase består i, at udvikle et veldefineret produkt koncept og en projektplan for, hvordan det skal forløbe sig (Aagaard 2011, 79). Eftersom vi laver en forundersøgelse, består vores 14

15 produkt koncept af en konklusion af hvad vi er nået frem til, samt en perspektivering til hvad der videre kan laves. 15

16 Fase 2 Opportunity identification 16

17 Vi fastlagde i fase ét de strategiske rammer og forudsætninger for Bondegaarden og dermed denne rapports virke. Fase to er derfor bestemt ud fra fase ét, som fastsætter rammerne for vores problemområde. Fasen er dermed vores næste skridt i den metodiske proces, hvor vi ser nærmere på de muligheder, der ligger for udviklingen af en e- handel. Disse muligheder ser vi nærmere på gennem en forståelse for de omgivelser, der omkranser Bondegaarden i form af en markedsanalyse af danskernes handlemønstre og adfærd i forhold til kød, samt danskernes anvendelse og brug af handel på internettet. Formålet med fasen er at be- eller afkræfte de muligheder, der ligger inden for det område, vi arbejder med, hvilket gør os i stand til, gennem de efterfølgende faser, at analysere os tættere på en endelig anbefaling (Aagaard 2011, 68). 2.1 Markedsanalyse I analysen vil vi benytte Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse om fersk kød. Markedsanalysen anvender minervamodellen til at skabe en forståelse for danskernes holdning og adfærd i forhold til kød. Da mange af begreberne fra minervamodellen er at finde i Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse vil der blive redegjort for minervamodellens grundprincipper. Grunden til, at vi anvender denne markedsanalyse er for at kortlægge, hvilken målgruppe JSL skal forholde sig til ved udviklingen af en e- handelsservice, samt hvilken livstilgang Bondegaarden appellere til Minervamodellen Minervamodellen er en livsstilsanalyse, der har til formål at analysere samfundet og de livsstile, som folk lever efter. Det overordnede formål er at give en anderledes og mere nuanceret målgruppebeskrivelse (Bilag 3). "Danskernes adfærd i relation til forbrug, aktiviteter og interesser er ikke længere så forudsigelig, som følge af den stigende grad af individualitet" (Bilag 3). Dermed menes, at de traditionelle målgruppeanalyser bestående af demografisk kendetegn, interesser, aktiviteter mm. ikke længere er beskrivende nok, hvorimod forbrugernes adfærd i form af holdninger og livsværdier i højere grad er 17

18 beskrivende: "Livsværdierne er af største betydning, når holdninger dannes, og er derfor også direkte afgørende for adfærden" (Bilag 3). Minervamodellen er karakteriseret ud fra en segmenteringsløsning, da segmenteringsløsningen giver mulighed for at inddrage kvalitative og værdibaserede dimensioner. "En segmenteringsløsning baseret på livsværdier giver således et mere anvendeligt og troværdigt billede af en målgruppe, end hvis denne udelukkende er etableret på baggrund af forbrugsmønstre, køn, alder m.m." (Bilag 3). Minervamodellens segmenteringsløsning består af fire hovedsegmenter: blå, grøn, rosa og violet, som det ses på figuren nedenfor: (Bilag 3) Det blå segment: Det blå segment er karakteriseret af følgende: prestige, tro på sig selv, indflydelse og resultatorientering. "Generelt for de moderne værdiorienteringer gælder, at de er refleksive" (Bilag 3). Dette indebærer, at det blå segment skal kunne diskutere og forklare sin adfærd (Bilag 3). 18

19 Det grønne segment: Det grønne segment er karakteriseret af følgende: engagement, principmennesker og fællesskabsorientering, hvor udgangspunktet er at realisere de sociale mål som forfremmelse, faglig anerkendelse og dannelse samt familieliv (Bilag 3). Det rosa segment: Det rosa segment er karakteriseret af følgende: tradition, familie og det nære miljø. I modsætning til det grønne segment er rosa segmentet ikke refleksive, da man i dette segment ikke er interesseret i forandringer i de traditionelle livsformer (Bilag 3). "Det karakteristiske for de traditionelle værdiorienteringer er, at de ikke er refleksive" (Bilag 3). Det violette segment: Det violette segment er karakteriseret af følgende: praktikere, signalværdi, uafhængighed og spænding. "Det er karakteristisk for det violette segment, at man søger oplevelser gennem kroppen og ikke - som det er mest tydeligt i det grønne segment - gennem bevidstheden" (Bilag 3). Jævnfør ovenstående har det grønne og blå segment fokus på at leve moderne. Det handler om at rejse, prøve ny mad, bruge nye teknologier og generelt stræbe efter at være moderne. Hvorimod det rosa og violette segment har traditionelle måder at leve på. For dem går det op i traditioner og gamle værdier. Yderligere har det blå og violette segment en materialistisk tilgang til livet, mens det grønne og rosa segment har en mere idealistisk livstilgang. Hermed er de forskellige persontyper defineret til en videre gennemgang af segmenternes holdning og adfærd i forhold til kød ifølge Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse Markedsanalyse om fersk kød fortsat Baggrunden for Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse om fersk kød er at give et indblik i den danske forbrugers adfærd og holdninger vedrørende fjerkræ, svine- og oksekød (Bilag 4). På trods af, at analysen bygger på en markedsanalyse om fersk kød, mener vi, at undersøgelsen har relevans for vores rapport på trods af, at JSL sælger frosset kød, da markedsanalysens formål er at 19

20 give et indblik i de mere bagvedliggende bevæggrunde, som danske forbrugere har til dansk kød, hvilket har stor betydning for JSL's Bondegård og hans produktion af dansk kvalitetsokse- og kalvekød. JSL har endvidere heller ikke ressource eller uddannelse til at håndtere fersk kød (bilag 1). I følge Landbrug og Fødevareforbundet har kødet en vigtig rolle i danskernes aftensmåltid, da: "Forbrugerne betragter det ordentlige måltid som værende balanceret mellem kød og tilbehør. Man forsøger at spise varieret og anser kød som en god kilde til protein. Måltidet skal helst være hjemmelavet og baseret på friske råvarer. Kødet har hovedrollen i valget af måltidet, forstået på den måde, at det oftest er kødet, som resten af måltidet planlægges ud fra" (Bilag 4). Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse består derfor af flere forskellige tabeller og diagrammer til forståelse af forbruget af fersk kød fordelt hen over ugens syv dage. Kødets betydning for valg af aftensmåltidet samt planlægning af aftensmåltidet resulterer i fire forskellige persontyper, som er defineret ved deres interesse i mad samt deres holdning til pris og kvalitet (Bilag 4). Disse fire persontyper består af idealisterne, materialisterne, de moderne samt traditionalisterne. Da disse fire persontyper kan sammenlignes med minervamodellens segmenteringsløsning, vil segmenteringsløsningens definition af de forskellige livstilgange være den, som er gældende for denne rapports definition af de fire persontyper. Idealisterne: Idealisterne værdsætter rigtig god mad og har fokus på kvalitet. Derfor er de også villige til at betale en høj pris for madvarer. Idealisterne er i høj grad fokuseret på kødets oprindelse, når de handler - "de foretrækker kød af dansk oprindelse" (Bilag 4). Yderligere bor idealisterne gerne i hovedstadsområdet og har udeboende børn. 20

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse MINERVA Snap*Shot Indholdsfortegnelse Om MINERVA Snap*Shot...3 MINERVA Snap*Shot livsstilssegmenter... 4 Det blå segment... 5 Det grønne segment... 5 Det rosa segment... 6 Det violette segment... 6 MINERVA

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer Highlights De fleste

Læs mere

SEO og Kommunikation

SEO og Kommunikation SEO og Kommunikation Agenda 1. Kommunikation på nettet 2. SEO hvad er det? 3. Teknisk SEO 4. Søgeordsanalyse 5. On-page SEO 6. Off-page SEO Kommunikation på nettet Kend din målgruppe Hvilke kunder har

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg?

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg? Økonomisk analyse 6. januar 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg E info@lf.dk W www.lf.dk En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

VELKOMMEN TIL 28 OKTOBER DOCKEN KBH.

VELKOMMEN TIL 28 OKTOBER DOCKEN KBH. VELKOMMEN TIL 28 OKTOBER DOCKEN KBH. Anna Thygesen Seniorrådgiver, Geelmuyden Kiese Brandingekspert Forbrugeradfærd Livsstil, detail, fødevarer, gastronomi og turisme Strategisk kommunikationsrådgiver/trusted

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER HOVEDRAPPORT DANMARKS NATIONALPARKER SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG METODE SAMMENFATNING POTENTIALET FOR NATIONALPARKFØDEVARER BRANDING AF NATIONALPARKFØDEVARER

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG

DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG PRÆSENTATION AF GFK MARTS 2016 1 Agenda Introduktion til GfK Panelmetode og spørgeskema undersøgelsen Adfærd i dagligvaremarkedet og frugt og grønt adfærd Overordnede resultater

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

E-markedspladser. Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger. E-markedspladser. Digital Aktør. Morten Rask 2

E-markedspladser. Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger. E-markedspladser. Digital Aktør. Morten Rask 2 E-markedspladser Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger E-markedspladser Virtuelt produkt Virtuel Proces Digitalt produkt Fysisk produkt Fysisk Digital Digital Proces Virtuel

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Tværkulturel Innovation

Tværkulturel Innovation Tværkulturel Innovation Team Hjemmespisning Vi tænker de allerede eksisterende sundhedstiltag ind i målgruppens virkelighed og måltidspraksisser Projektkatalog 7. Maj 2013 Opdrag stillet af Måltidspartnerskabet

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Janus Åhlander Olsen Web design og web kommunikation E2011 - hold 2 Underviser: Brian Everitt Problemfelt og problemformulering Hjemløse

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2015

DANSKERNE & E-HANDEL 2015 DANSKERNE & E-HANDEL 2015 en rapport om danskernes købsvaner og ønsker til levering og returmuligheder, når de handler på nettet. FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Danskere i alle aldre er glade for at

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen.

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen. Rapport Fiberpølsen som business case En markedstest i detailhandlen Margit Dall Aaslyng 2. april 2014 Proj.nr. 2000690 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Vi vil gerne gøre det nemt og lækkert at spise

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere