Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: 1. Strategic frame and business focus Side Indledning Side Problemfelt Side Problemformulering Side Afgrænsning Side Genstandsfelt Side Interview med Jørgen Skou Larsen Side Begrebsafklaring Side Læsevejledning Side Metodevalg Side Oppertunity identification Side Markedsanalyse Side Minervamodellen Side Markedsanalyse om fersk kød - forsat Side E- handel Side Brugen af e- handel Side Købs tendenser på internettet Side Anbefaling af e- handel Side Environmental scanning and knowledge search Side Søgeoptimering Side Affordance Side Usability Side Idea generation and idea gathering Side Idea evaluation and idea selection Side Teoretiske overvejelser Side Idea maturation Side Product concept Side Konklusion Side Perspektivering Side 67 Litteraturliste Side 69 Bilag Side 72 1

2 Fase 1 Strategic frame and business focus 2

3 Denne fase har til opgave at fastlægge de strategiske rammer og forretningsmæssige forudsætninger, som Bondegaarden står overfor. Her er det relevant at få en forståelse for, hvor Bondegaarden forretningsmæssigt står i dag i forhold til kunder, salg og virke. Ved at skabe overblik over Bondegaardens strategiske ramme, har vi mulighed for at identificere de muligheder, der er testet af og de muligheder, vi kan bidrage med i en anbefaling til sidst i vores metodiske proces. 1.1 Indledning: Virksomheder befinder sig i en dynamisk verden i konstant bevægelse på grund af teknologiens hastige tempo og de stigende globale forbrugsmønstre. Dette stiller krav til virksomheden om at tænke ud af boksen og finde nye måder at følge med forbrugernes behov på. Handel over internettet har i takt med samfundets voksende forbrug af informationsteknologier været stødt stigende de seneste år. Denne stigning i brugen af nye teknologier har skabt nye måder at kommunikere og interagere med omverdenen på, og har sideløbende skabt nye forbrugsmønstre. Hvad der før har syntes langt væk, kan med et klik være tæt på og mulighederne, for hvad der kan handles på internettet, er endeløse. Det stiller krav til butikker og forretninger om at tænke i nye baner og udvikle deres handelsmetoder. Med en ny handelsservice baseret på internettet er det blevet muligt at opfylde forbrugerens krav om at skaffe kvalitet nemt og hurtigt med få klik på computeren. Markedet for salg af dagligvarer er et af de områder inden for e- handel, der ikke har fulgt med den generelle udvikling inden for internethandel, selvom det synes oplagt, at forskellige lokale producenter samt supermarkedskæder med fordel kunne benytte denne nye teknologi. Antallet af handlende, der køber dagligvarer, er dog i stigning, og antallet af danskere, der har købt dagligvarer, er fra 2011 til 2013 næsten fordoblet. Meget tyder på, at det danske dagligvaremarked er begyndt at se fordelene ved at handle varer online (Liberknecht, 2013). En af grundene til handelen med dagligvarer over internettet ikke har oplevet samme vækst som andre varegrupper, forklarer Niels Bjørn- Andersen, professor og ekspert i e- handel, med, at: "Danskerne skal stadig forbi den tryghedsbarriere, der gør, at vi holder igen med at købe letfordærvelige fødevarer online. Det handler 3

4 især om de varer, der kræver en kold kæde hele vejen fra butikken til forbrugeren. Her har forbrugeren behov for en lang tilvænningsperiode. (Liberknecht, 2013). Tager vi fat i handel af dagligvarer, specifikt handel af lokalproduceret fødevarer, er der ikke i dag, store muligheder for at handle disse, trods en undersøgelse fra december 2012 foretaget af Userneeds for Landbrug og fødevarer viste, at hele 49 procent af de adspurgte gerne ville købe flere lokalt producerede fødevarer, og 56 procent ville købe, hvis supermarkederne havde en speciel afdeling med lokalt producerede fødevarer. Endvidere viste undersøgelsen, at hele 38 procent af de adspurgte danskere var villige til at betale 10 procent mere for varen, hvis den var lokalt produceret (Haar, 2012). Der er et stort potentielt marked for handel med lokalproducerede fødevarer og det kan undre, at der ikke allerede er udviklet flere e- handelsservices baseret på handel med lokalt producerede varer, når der øjensynligt er et behov for netop dette. Set i lyset af vores genstandsfelt omhandlende e- handel med kød fra Bondegaarden, er denne undersøgelse relevant, da den viser en interesse fra forbrugerens side omkring lokalproduceret mad. Med en stigende tendens indenfor e- handel er det derfor interessant at se nærmere på, hvilket marked JSL's bondegård træder ind i ved udviklingen af en e- handel baseret på handel af kvalitetsokse- og kalvekød. For handel med lokalt producerede varer, betyder nye måder at nå ud til sine kunder på, for, hvordan designer man en brugerplatform til handel på internettet, der appellerer til en potentiel brugergruppe, der søger kvalitetsokse- og kalvekød? 4

5 1.2 Problemfelt Det er interessant at der er et behov hos forbrugeren om at handle lokalt producerede fødevarer, og at dette endnu ikke bliver dækket gennem allerede eksisterende e- handelsplatforme. Der er brug for, at få en forståelse for brugeren, der benytter e- handels services og en forståelse for denne brugers adfærdsmønstre på internettet, hvis man som virksomhed vil vide, hvordan man tilbyder sine produkter på den rigtige måde til de rette kunder. For set i lyset af en brugssituation med internettets mange muligheder, vil kunden hurtig søge videre efter andre mulige e- handels sider, hvis ikke Bondegaardens hjemmeside lever op til brugerens krav. Denne problemstilling stiller derfor en kommende e- handelsservice for Bondegaarden overfor nogle udfordringer, da man er nødt til at have en forståelse for det kundesegment hjemmesidens produkter appellerer til. I det store hele handler det for Bondegaarden om at få fat i en attraktiv kundegruppe, etablere sig på markedet og skabe en e- handelsservice, der adskiller sig fra de produkter og services supermarkedskæderne tilbyder, så der kan skabes det alternativ som forbrugerne efterspørger. Niels Bjørn- Andersen mener at der vil ske en stigning i onlinesalget af fødevarer i takt med, at forbrugeren oplever en god service og får de produkter, der efterspørges (Liberknecht, 2013). Men hvem appellerer en e- handel baseret på handel af kød sig til? Og hvordan designer man en hjemmeside, der formår at fremstå enkel således, så kunden ikke finder det besværligt at handle? I et samfund som det danske, med så mange forskellige handelsmuligheder, er det klart, at skellet mellem det dyre - og det billige kød bliver stort. Det kommer derfor ikke bag på nogen, at der er stor forskel på hvilken kvalitet de forskellige brugergrupper køber kød efter, når de er ude og handle. Og ser man nærmere på den overordnede faktor for danskernes handel med fødevarer er det ifølge den administrerende direktør for Landbrug og Fødevarer Søren Gade prisen, som er den vigtigste faktor, hvorefter han placerer kvalitet (Søndergaard, 2013). Det er derfor relevant at undersøge, om dette også gælder, når det kommer til handel af kød på internettet? 5

6 For når man sælger en vare på en ny måde, åbnes der op for nye måder at tolke forbrugervaner på, så bør man så satse på den sikre brugergruppe, der allerede benytter de produkter man sælger i en fysiske dagligvarebutik, eller bør man forsøge at udvide markedet og finde nye oversete brugergrupper, som en ny e- handel eventuelt appellerer til? Dette leder os videre til vores problemformulering som er baseret på de spørgsmål vi har stillet gennem indledning og problemfelt. 1.3 Problemformulering Hvordan kan teori om affordance og usability give måder at designe og udvikle en e- handel baseret på lokalt producerede kød? 6

7 1.4 Afgrænsning Analysens indeholder flere forskellige vinkler, der kunne have været spændende at uddybe, men for at konkretisere analysens omdrejningspunkt har vi valgt udelukkende at fokusere på at udarbejde en forundersøgelse af hvilke designparametre, der er essentielle for at udvikle en succesfuld e- handelsservice. I den forbindelse har vi ligeledes valgt at afgrænse os fra flere relevante aspekter ved udviklingen af denne e- handel. Dermed afgrænser vi os fra den tekniske og programmeringsmæssige del af at udvikle en egentlig e- handelsservice. Endvidere afgrænser vi os fra at lave en større marketingsanalyse af salg af kød på nettet, da vi, som nævnt tidligere, udelukkende fokuserer på en forundersøgelse af hvilke designparametre, der er gældende ved udviklingen af en e- handelsservice. Derfor undersøger vi heller ikke, hvordan JSL skal promovere sin hjemmeside gennem sociale medier. Ydereligere afgrænser vi os fra reglerne forbundet med levering i forhold til e- handelens produkter, som er frossent kød. Desuden afgrænser vi os i vores analyse fra at lave finansielle udregninger i forhold til de økonomiske omkostninger, der vil være forbundet med udviklingen af en e- handelsservice. Vores analyse for udviklingen af hjemmesiden er lavet udelukkende ud fra, at e- handelen er mulig at udføre økonomisk. Derudover ville en inddragelse af de økonomiske omkostninger dreje analysen i en anden retning og dermed ændre fokus fra at være orienteret omkring IT- brugssituationer til at være mere virksomhedsorienteret. Gennem vores analyse har vi forholdt os til markedet inden for e- handelsservices, samt hvilket segment JSL skal forholde sig til. I den forbindelse har vi dog ikke forholdt os til hvilke kønsspecifikke krav, der måtte være i henhold til en e- handel, men undersøger derimod designet ud fra et brugergruppeperspektiv. 7

8 1.5 Genstandsfelt Denne analyses genstandsfelt omhandler en gård, Bondegaarden, der ligger i Østrup nord for Roskilde, drevet af Jørgen Skou Larsen (JSL) og en landbrugspraktikant. I gårdbutikken er der mulighed for at købe udskæringer af kvalitetsokse- og kalvekød, hakket kød, hjemmelavede spegepølser, grillpølser og meget mere (Bondegaarden, 2013a). Besætningen af kvæg er på ca. 60 dyr, hvoraf der slagtes ca. 25 dyr pr. år. Bondegaarden går meget op i at producere sunde produkter af høj kvalitet gennem bæredygtighed og dyrevelfærd. Dette sikrer JSL gennem fritgående kvæg året rundt og foder produceret på gården eller fra gårde i nabolaget suppleret med nødvendige vitaminer og mineraler: "Vi driver Bondegaarden ud fra nogle helt klare principper om, at dyrene og naturen skal have det godt. Det giver sunde og glade dyr, der smager godt, og en sund natur, der kan opretholde Bondegaardens produktion mange år frem" (Bondegaarden 2013b). JSL bygger altså sin virksomhedsstrategi ud fra, at bæredygtighed ikke udelukker en rentabel drift. Endvidere er den nuværende status for gårdens salg af kød, at der udelukkende bliver solgt til private kunder gennem gårdens gårdbutik. Denne idylliske oplevelse af Bondegaarden med principper som dyrevelfærd og bæredygtighed, kombineret med problemfeltets overordnede udgangspunkt omkring teknologiens hastige tempo samt den rivende udvikling af handel på internettet, skaber det bagvedliggende udgangspunkt for analysen. Denne udvikling er JSL opmærksom på, da han også indenfor de seneste år har modtaget flere og flere henvendelser fra personer, også uden for Roskilde området, der ønsker at bestille kød via hjemmesiden med henblik på levering. Dette genstandsfelt er derfor udgangspunktet for udarbejdelsen af analysens problemfelt Interview med Jørgen Skou Larsen For at få et overblik over hvilken situation JSL og bondegaarden står i, har vi lavet et interview med JSL for at få et indblik i, hvilke overvejelser han har i forhold til digitalhandel samt hvilken brugergruppe, der ville være relevant i forbindelse med salg af lokalt produceret kvalitets kød. 8

9 JSL udtaler, at han oplever en livscyklus i forbrugeradfærd. Forbrugeradfærdens livscyklus starter med familier med børn i alderen 0-6 år, der næsten kun køber hakket kød. Efterfølgende, når børnene starter i 0. klasse til børnene flytter hjemmefra, er der mere fokus på at skulle handle stort ind af kød, da der bliver spist mere. Her tilbyder JSL store partier af kød, hvis altså familien har råd til at købe dette: "...en familie med en eller flere børn, der skal man måske have en kvart kalv eller en halv okse, der har jeg partier på kg, så hvis man har råd til at købe for de der kr. når man køber det..." (bilag 1). Det er altså muligt at købe store partier på én gang, så man ikke behøver handle flere gange i hverdagen. Det er udover det økonomiske aspekt også essentielt, at køberen har en bil, da der på nuværende tidspunkt ikke bliver leveret kød ud til kunderne, men kun solgt gennem gårdens gårdbutik. Når børnene så er flyttet hjemmefra, vil man, ifølge JSL, gerne have gode t- bones steak eller koteletter og spegepølse, hvorefter man som pensionist ender, hvor man startede, nemlig med det hakkede kød. Således definerer JSL sin brugergruppes forbrugeradfærd med handel af kød fra hans gårdbutik. JSL er opmærksom på, at forbrugernes adfærd ændres i forhold til hvilken dag på ugen det er, da: "...fra mandag aften til fredag frokost der går de meget ud efter det der er hurtigt, billigt, rema1000, fakta, men når det er weekend så nogen gange, hvis de har ressourcer, så siger de: nu tager vi en hel dag hvor vi er på landet, så følger vi vores værdier og vores overbevisning, hvor vi kan se kvaliteten er i orden og det hele bare er som det skal være, så laver vi også en tur og så skal det helst komme en oplevelse ud af det..." (bilag 1). JSL's forbrugere pt. sætter altså tid af til at komme ud og hente kødet på gården, og ser dette som en stor del af oplevelsen ved det kød, de køber med hjem. Han er dog klar over, at hvis hans handel fortsat skal stige, er han nødt til at tænke i nye baner og nye brugergrupper, som f.eks. at tage ud og levere til en stor arbejdsplads i Københavnsområdet etc. JSL har tidligere forsøgt at udvide sin handel ved at se nærmere på, om det kunne lade sig gøre at samarbejde med gårde omkring Bondegaarden, således at køberne kørte på en form for markedsrute, hvor de forskellige gårde tilbød forskellige 9

10 produkter. Dette har dog været svært at implementere i virkeligheden, og JSL er derfor ikke kommet videre i planerne omkring dette. Det var tydeligt gennem interviewet med JSL, at han er opmærksom og engageret i mange forskellige ting i forbindelse med at udvide sin brugergruppe til handel af kvalitetsokse- og kalvekød, hvorfor vi i vores analyse vil undersøge mulighederne for en kommende e- handelsservice til handel af kød på internettet. Vi ønsker her at fokusere på hvilke krav, i form af brugerbehov og - anvendelse, der måtte være ved udviklingen af en sådan, da en sådan handel har mulighed for at appellere til en ny kundegruppe end den, der kommer på gården nu. 1.6 Begrebsafklaring E- handel: E- handel er handel, der foregår over internettet, altså en butik, som vises på en hjemmeside. Affordance: Gennem vores rapport tager vi udelukkende udgangspunkt i Donald A. Norman definition af affordance, der handler om, hvornår et design er godt og hvornår det ikke er godt, i henhold til at appellere til brugerne af designet. Usability: Gennem vores rapport tager vi udelukkende udgangspunkt i Morten Hertzums definition af usability, der handler om, at skabe en forståelse for brugerens oplevelse af systemet. Bondegaardens hjemmeside: Når vi benytter termen: Bondegaardens hjemmeside gennem analysen omhandler det en kommende e- handelsservice til salg af kvalitetsokse- og kalvekød. Da JSL på nuværende tidspunkt har en hjemmeside (www.bondegaarden.dk) til at fortælle om sine produkter, har vi valgt, at vores e- handel skal adskille sig fra denne. Vi vil dog stadig benytte samme term, da der ved udviklingen af en e- 10

11 handlen vil være et redesign af JSL's oprindelige hjemmeside og dermed have samme domænenavn. Bondegården vs. Bondegaarden: I denne rapport arbejder vi med to ord, bondegården og Bondegaarden, hvor ordet bondegård bruges i forbindelse med JSL's ejendom på landet. Bondegaarden er derimod navnet JSL har valgt hans gård skal hedde. 1.7 Læsevejledning Vi har gennem denne rapport valgt at opbygge analysen efter et metodeværktøj udarbejdet af Annabeth Aagaard (2011), hvor man fokusere på at generere ideer til at skabe en sikker og voksende fremtid for en virksomhed gennem syv faser, som beskrevet yderligere i afsnittet om metodevalg (se afsnit metodevalg). Dette har vi gjort for nemmere at forstå, hvordan vi metodisk skal gå til de forskellige problemstillinger og analysen som helhed. Vi begynder med første fase: Strategic frame and Business focus, bestående af et problembeskrivende afsnit. Dette afsnit har til formål at tydeliggøre vores genstandsfelt, problemfelt, problemformulering, afgrænsning og metodevalg for at give læseren en forståelse for forudsætningerne og rammerne for analysens omdrejningspunkt, nemlig JSL salg af kvalitetsokse- og kalvekød gennem en e- handelsservice. Afsnittet: Opportunity Identification giver læseren en forståelse for forbrugerens anvendelse af og tendenser indenfor e- handel, samt hvilket brugergruppe Bondegaarden skal henvende sig til. Dette gøres for at fastsætte, hvilke muligheder JSL skal drage fordel af ved udviklingen af en e- handel. Dernæst har det syntes relevant at fastlægge de omgivelser, der omkranser vores problemfelt omkring handel af kød på internettet gennem den tredje fase: Environmental scanning and Knowledge search. Her vil de omkringliggende faktorer ved en e- handelsservice blive redegjort for gennem en forståelse for søgeoptimering af hjemmesider, begrebet affordance samt usability. Efter tredje fase er det vigtigt at kunne komme nærmere på specifikke krav til hjemmesiden, dette gøres i henhold til fjerde fase: Idea generation and Idea gathering, hvor viden 11

12 fra foregående faser udvikles og enkelte ideer kortlægges til de succeskriterier, hjemmesiden skal indeholde. Denne fase består derfor af en sammensætning af fase to og tre for at opnå en helhedsforståelse for de interne og eksterne faktorer, der spiller ind ved udviklingen af en e- handel baseret på handel med kød. Vores femte fase: Idea evaluation and Idea selection har til formål at evaluere og selektere succeskriterierne ved JSL's e- handelsservice, samt diskutere valg af brugergruppe til hjemmesiden. Vi ser derfor i denne fase nærmere på nogle af succeskriterierne, vi fastsatte i forrige fase for at mindske usikkerheden ved den endelige udvikling og implementering. Idea maturation, som er fase seks, fokuserer på fremtidsscenarier en hjemmeside med handel af kød kan have, og består således af en anbefaling, der ser på hvorfor, hvordan og hvad, der i denne rapport er vigtigt at fokusere på. Afslutningsvis vil sidste fase, fase syv: Product concepts sammenfatte analysens viden i en konklusion og afslutningsvis en perspektivering, der har til formål at give læseren et indblik i andre relevante områder og markedstendenser, der yderligere kunne være interessante for udviklingen af en e- handel baseret på kvalitets kød. 1.8 Metodevalg Vi har i denne rapport søgt en metode, der har kunnet sætte fokus på de omkringliggende faktorer, der gør sig gældende ved udviklingen af en ny online handelsportal, hvorfor vi beskæftiger os med det eksisterende marked, der er for e- handel og salg af kvalitets kød samt undersøger potentielle kunder for en e- handelsservice. De eksterne faktorer bygger ovenpå de interne faktorer, der gør sig gældende i JSL's bondegård. Qua bondegårdens lille personalegruppe og besætningen af kvæg skal denne rapport ses som en forundersøgelse af dette felt, velvidende at en egentlig implementeringen af en e- handelsservice hos Bondegaarden vil kræve et langt større arbejde omkring økonomi, dyrebestand, personale osv. Vi benytter i denne rapport Idea management process af Annabeth Aagard fra bogen Idea and Innovation Management and leadership, som rammemetode for, hvordan vi griber vores problemstilling- og felt an. Metoden har til formål fra start, at give en klar vej for, hvordan vi metodisk skal gå til de forskellige 12

13 problemstillinger og analysen som helhed. Metoden skaber herved udgangspunktet for analysens opbygning, hvor den hjælper os med, at give overblik over, hvor vi skal starte og hvordan vi kommer videre i processen for at opnå et så stærkt udgangspunkt for den færdige anbefaling som muligt. Vi anser i denne rapport ikke produktudvikling som udvikling af et nyt produkt i fysisk form, men som udvikling af et nyt koncept, der indgår i en større informationsstrategi for Bondegaarden.dk. Idea management process er et metodeværktøj til at generere ideer og udnytte dem effektivt for at skabe en sikker, innovativ og voksende fremtid for den virksomhed, man arbejder for (Aagaard 2011, 9). Metoden bliver udført gennem koncepter eller processer, der løses ud fra de omstændigheder der omkranser ideen/produktet (Aagaard 2011, 19). Vi har i denne rapport fokuseret på modellen; The idea management process model, som Annabeth Aagaard (2011) har udviklet med inspiration. Processen er opdelt i syv faser, der hver har et fokusområde at besvare eller udvikle. De syv faser arbejder i tæt samarbejde, hvilket vil sige at man i starten af en ny fase bygger ovenpå den viden, man allerede har fået tilegnet sig gennem de forrige (Aagaard 2011, 66). Modellens faser er som følger (fra bog Aagaard 2011, 66): 13

14 Selve processen i denne idégenereringsproces bliver oftest refereret til som front end innovaton hvor man sætter fokus på gennem de første faser at bygge grundstenene til det endelige produkt, der skal udvikles (Aagaard 2011, 10). Ved at fokusere på at arbejde effektivt og kreativt med generering af ideer, omfatter idea management metoder til at understøtte front end innovation, som i vores tilfælde skal få os fra A til B med metoder til at komme rundt om de problemstillinger, vi arbejder med gennem en systematisk arbejdsgang (Aagaard 2011, 64). Nedenfor er i korte træk vist, hvad hver fase fokuserer på (faserne er yderligere uddybet i de afsnit, de repræsenterer senere i analysen): 1. Strategic frame and business focus: Her fastsættes den strategiske ramme samt de forretningsmæssige forudsætninger (Aagaard 2011, 67). 2. Opportunity identification: I denne fase be- eller afkræftes de muligheder der er i virksomheden som man fastsatte i forrige fase (Aagaard 2011, 68). 3. Environmental scanning and knowledge search: Denne fase handler om at se nærmere på virksomhedens omgivelser for, at få en bedre forståelse for den branche virksomheden befinder sig i (Aagaard 2011, 70). 4. Idea generation and idea gathering: Denne fase har til formål at se nærmere på enkelte ideer og udvikle dem (Aagaard 2011, 73). 5. Idea evaluation and idea selection: Denne fase handler om, at evaluere og selektere de ideer, der er kommet gennem de forhenværende faser til koncepter og nye produkter. 6. Idea maturation: Denne fase omhandler de indledende/foreløbige faser af protoyper og businesscases i form af diverse evalueringer og test, finansielle beregninger og scenarier (Aagaard 2011, 79). Denne fase vil dog qua vores problemområde og faglige kompetencer ikke blive lavet i dybden med prototyper, mock- ups, finansielle beregninger osv. men derimod fokusere på de fremtidscenarier en hjemmeside med handel af kød kan have. 7. Product concepts: Denne afsluttende fase består i, at udvikle et veldefineret produkt koncept og en projektplan for, hvordan det skal forløbe sig (Aagaard 2011, 79). Eftersom vi laver en forundersøgelse, består vores 14

15 produkt koncept af en konklusion af hvad vi er nået frem til, samt en perspektivering til hvad der videre kan laves. 15

16 Fase 2 Opportunity identification 16

17 Vi fastlagde i fase ét de strategiske rammer og forudsætninger for Bondegaarden og dermed denne rapports virke. Fase to er derfor bestemt ud fra fase ét, som fastsætter rammerne for vores problemområde. Fasen er dermed vores næste skridt i den metodiske proces, hvor vi ser nærmere på de muligheder, der ligger for udviklingen af en e- handel. Disse muligheder ser vi nærmere på gennem en forståelse for de omgivelser, der omkranser Bondegaarden i form af en markedsanalyse af danskernes handlemønstre og adfærd i forhold til kød, samt danskernes anvendelse og brug af handel på internettet. Formålet med fasen er at be- eller afkræfte de muligheder, der ligger inden for det område, vi arbejder med, hvilket gør os i stand til, gennem de efterfølgende faser, at analysere os tættere på en endelig anbefaling (Aagaard 2011, 68). 2.1 Markedsanalyse I analysen vil vi benytte Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse om fersk kød. Markedsanalysen anvender minervamodellen til at skabe en forståelse for danskernes holdning og adfærd i forhold til kød. Da mange af begreberne fra minervamodellen er at finde i Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse vil der blive redegjort for minervamodellens grundprincipper. Grunden til, at vi anvender denne markedsanalyse er for at kortlægge, hvilken målgruppe JSL skal forholde sig til ved udviklingen af en e- handelsservice, samt hvilken livstilgang Bondegaarden appellere til Minervamodellen Minervamodellen er en livsstilsanalyse, der har til formål at analysere samfundet og de livsstile, som folk lever efter. Det overordnede formål er at give en anderledes og mere nuanceret målgruppebeskrivelse (Bilag 3). "Danskernes adfærd i relation til forbrug, aktiviteter og interesser er ikke længere så forudsigelig, som følge af den stigende grad af individualitet" (Bilag 3). Dermed menes, at de traditionelle målgruppeanalyser bestående af demografisk kendetegn, interesser, aktiviteter mm. ikke længere er beskrivende nok, hvorimod forbrugernes adfærd i form af holdninger og livsværdier i højere grad er 17

18 beskrivende: "Livsværdierne er af største betydning, når holdninger dannes, og er derfor også direkte afgørende for adfærden" (Bilag 3). Minervamodellen er karakteriseret ud fra en segmenteringsløsning, da segmenteringsløsningen giver mulighed for at inddrage kvalitative og værdibaserede dimensioner. "En segmenteringsløsning baseret på livsværdier giver således et mere anvendeligt og troværdigt billede af en målgruppe, end hvis denne udelukkende er etableret på baggrund af forbrugsmønstre, køn, alder m.m." (Bilag 3). Minervamodellens segmenteringsløsning består af fire hovedsegmenter: blå, grøn, rosa og violet, som det ses på figuren nedenfor: (Bilag 3) Det blå segment: Det blå segment er karakteriseret af følgende: prestige, tro på sig selv, indflydelse og resultatorientering. "Generelt for de moderne værdiorienteringer gælder, at de er refleksive" (Bilag 3). Dette indebærer, at det blå segment skal kunne diskutere og forklare sin adfærd (Bilag 3). 18

19 Det grønne segment: Det grønne segment er karakteriseret af følgende: engagement, principmennesker og fællesskabsorientering, hvor udgangspunktet er at realisere de sociale mål som forfremmelse, faglig anerkendelse og dannelse samt familieliv (Bilag 3). Det rosa segment: Det rosa segment er karakteriseret af følgende: tradition, familie og det nære miljø. I modsætning til det grønne segment er rosa segmentet ikke refleksive, da man i dette segment ikke er interesseret i forandringer i de traditionelle livsformer (Bilag 3). "Det karakteristiske for de traditionelle værdiorienteringer er, at de ikke er refleksive" (Bilag 3). Det violette segment: Det violette segment er karakteriseret af følgende: praktikere, signalværdi, uafhængighed og spænding. "Det er karakteristisk for det violette segment, at man søger oplevelser gennem kroppen og ikke - som det er mest tydeligt i det grønne segment - gennem bevidstheden" (Bilag 3). Jævnfør ovenstående har det grønne og blå segment fokus på at leve moderne. Det handler om at rejse, prøve ny mad, bruge nye teknologier og generelt stræbe efter at være moderne. Hvorimod det rosa og violette segment har traditionelle måder at leve på. For dem går det op i traditioner og gamle værdier. Yderligere har det blå og violette segment en materialistisk tilgang til livet, mens det grønne og rosa segment har en mere idealistisk livstilgang. Hermed er de forskellige persontyper defineret til en videre gennemgang af segmenternes holdning og adfærd i forhold til kød ifølge Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse Markedsanalyse om fersk kød fortsat Baggrunden for Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse om fersk kød er at give et indblik i den danske forbrugers adfærd og holdninger vedrørende fjerkræ, svine- og oksekød (Bilag 4). På trods af, at analysen bygger på en markedsanalyse om fersk kød, mener vi, at undersøgelsen har relevans for vores rapport på trods af, at JSL sælger frosset kød, da markedsanalysens formål er at 19

20 give et indblik i de mere bagvedliggende bevæggrunde, som danske forbrugere har til dansk kød, hvilket har stor betydning for JSL's Bondegård og hans produktion af dansk kvalitetsokse- og kalvekød. JSL har endvidere heller ikke ressource eller uddannelse til at håndtere fersk kød (bilag 1). I følge Landbrug og Fødevareforbundet har kødet en vigtig rolle i danskernes aftensmåltid, da: "Forbrugerne betragter det ordentlige måltid som værende balanceret mellem kød og tilbehør. Man forsøger at spise varieret og anser kød som en god kilde til protein. Måltidet skal helst være hjemmelavet og baseret på friske råvarer. Kødet har hovedrollen i valget af måltidet, forstået på den måde, at det oftest er kødet, som resten af måltidet planlægges ud fra" (Bilag 4). Landbrug og Fødevareforbundets markedsanalyse består derfor af flere forskellige tabeller og diagrammer til forståelse af forbruget af fersk kød fordelt hen over ugens syv dage. Kødets betydning for valg af aftensmåltidet samt planlægning af aftensmåltidet resulterer i fire forskellige persontyper, som er defineret ved deres interesse i mad samt deres holdning til pris og kvalitet (Bilag 4). Disse fire persontyper består af idealisterne, materialisterne, de moderne samt traditionalisterne. Da disse fire persontyper kan sammenlignes med minervamodellens segmenteringsløsning, vil segmenteringsløsningens definition af de forskellige livstilgange være den, som er gældende for denne rapports definition af de fire persontyper. Idealisterne: Idealisterne værdsætter rigtig god mad og har fokus på kvalitet. Derfor er de også villige til at betale en høj pris for madvarer. Idealisterne er i høj grad fokuseret på kødets oprindelse, når de handler - "de foretrækker kød af dansk oprindelse" (Bilag 4). Yderligere bor idealisterne gerne i hovedstadsområdet og har udeboende børn. 20

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig?

Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Få flere kunder Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder og bundlinje?

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk.

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk. Økofarmen Virksomhedsprofil En onlineshop der sælger økologiske og specialvarer. En økologisk gård hvor der bliver dyrket frugt og grønt. Til gården hører et lager, hvor de langtidsholdbare varer opbevares.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS Udarbejdelsen har været med tanke på det grundlæggende niveau for SEO opsætning Denne introduktion er tilrettet private og virksomheder, som har begivet sig ud på en rejse

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere