IT-RETORIK OG HVERDAGSLIV. Thorsted; sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-RETORIK OG HVERDAGSLIV. Thorsted; sida 1"

Transkript

1 IT-RETORIK OG HVERDAGSLIV Thorsted; sida 1

2 Thorsted; sida 2

3 Thorsted; sida 3 Stine Thorsted IT-retorik og hverdagsliv Et studie af fødevarehandel over Internet Lund Dissertations in Sociology 63

4 Thorsted; sida 4 En komplett förteckning över Sociologiska institutionens utgivning finns sist i boken, och på COPYRIGHT Stine Thorsted 2005 GRAFISK FORM Kjell E. Eriksson SÄTTNING Ilgot Liljedahl OMSLAG Kjell E. Eriksson TRYCK Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2005 ISBN FÖRLAG OCH DISTRIBUTION Sociologiska institutionen, Lunds universitet Box Lund Fax E-post

5 Stine Thorsted 5 Innehåll Forord 9 Del I Teknik i skabelse 11 KAPITEL 1 Indledning Teknik og hverdagsliv Opgøret med teknikkens natur At se på teknikkens anvendelse Internet bliver markedsplads En Internethistorik Markedspladsen Internet Fødevaresalg på Internet At bestille mad på nettet Struktur og problemstilling E-handel i sociologisk belysning Problemstilling Afgrænsninger Struktur 31 KAPITEL 2 Metode Empirisk materiale Dataindsamling på forbrugersiden Beskrivelse af de undersøgte organisationer Dataindsamling på udbydersiden Bearbejdelse af data Metodologiske udgangspunkter Konstruktivistiske og interaktionistiske tilgange Kundskabssociologiske tilgange Tilgangenes anvendelse i afhandlingen Begrebsapparat E-handel og teknik Kundskaber i sociale relationer 55 KAPITEL 3 Sociologiske teorier om forbrug og teknik Introduktion Kritik af forståelsesparadigmer Teknik mellem markedssystem og husholdningssystem 62 5

6 6 Stine Thorsted Varernes omformning Moraløkonomi og formel økonomi Tilegnelse i et interaktionistisk perspektiv Smag i måltidsfællesskabet Arbejdet med at opretholde en madorden At navigere i et masseproducerende samfund At fokusere på forbrugerfærdigheder Rationalisering og teknologisering i fødevaresystemet Indkøbets forandring Sammenfatning 76 Del II Lanceringen af e-handlen i fødevarebranchen 79 KAPITEL 4 Teknik som formuleres og prøves Prognosernes herrevælde Teknikken prøves Visioner der ikke indfries Luftige forestillinger kontra mælkekartoner Når tekniske muligheder fikseres Teknologiens brydninger Teknikken i organisationerne Produktionslogik og IT-berettelser Tekniktjenester i firmaer Konkret teknik og fortællingen om teknik Sammenfatning 99 Del III Teknikken i husholdningen 101 KAPITEL 5 Præsentation af de empiriske data Kvantitativ belysning af gruppen Teknikken i et kønsdifferentieret arbejde Familier med børn Nogle sociodemografiske variable Præsentation af interviewpersoner Tre kvinders historier om mad og hverdagsindkøb Præsentation af deltagerne i fokusgrupperne Sammenfatning 114 KAPITEL 6 Teknikken i forsyningsarbejdet Rutinisering og planlægning af indkøb E-handel og planlægning af indkøb Indkøb, madordner og deres transformationer E-handlen som ny forbrugsscene Den præcise udvælgelse 124 6

7 Stine Thorsted Indkøbets opdelinger Variation og genkendelse Sammenfattende diskussion 137 KAPITEL 7 Kønnede relationer i forsyningsarbejdet Køn, indkøb og teknik Internetanvendelse i kønnede diskurser Tidsrationalitet og omsorg i fødevareindkøbet At skabe måltider og spare tid Det bekvemmes begrænsning Sammenfatning 149 Del IV Teknik mellem lancering og anvendelse 151 KAPITEL 8 Den forhandlede teknik Internet domesticeres IT og forbrugssystemer Internets tilblivelse IT-løsninger som introduceres Forbrugeren som den anden Genusdimensioner ved teknikkens lancering og anvendelse Brugerens vej til markedet 161 Referencer 163 Summary 173 Bilagsliste 183 Bilag 1: Brev til Handlaenkelts kunder 184 Bilag 2: Første påmindelsesbrev 185 Bilag 3: Andet påmindelsesbrev 186 Bilag 4: Mail til potentielle interviewpersoner 187 Bilag 5: Interviewguide til forbrugere/ individuelle interviewer 188 Bilag 6: interviewguide til forbrugere/ fokusgrupper 189 Bilag 7: Interviewguide til ansatte i firmeraer med e-handel 190 Bilag 8: Spørgeskemaundersøgelse 191 Bilag 9: Husholdningens størrelse 197 Bilag 10: Motiver til at overgå til Internetindkøb 198 Bilag 11: Årsager til at man vælger fortsat at købe varer på Internet 199 Bilag 12: Angivelser af andre grunde til at begynde på at e-handle end dem, der står angivet i alternativerne 200 Bilag 13: Andelen, der oplever mangle på tid i hverdagen 202 Bilag 14: Planlægningsgraden af indkøbene via Internet i husholdningerne 203 Bilag 15: Komplet liste over forbrugernes kommentarer til spørgsmålet: hvilke ulemper man oplever ved at købe fødevarer på Internet 204 Bilag 16: Indkøbsfrekvens i husholdningerne 208 7

8 8 Stine Thorsted Bilag 17: Indkøbsbeløb pr. indkøb 209 Bilag 18: Andel der oplever at visse varer er bedre at købe på Internet end andre 210 Bilag 19: Komplet liste over forbrugernes kommentarer til spørgsmålet: hvilke varer man synes passer specielt godt at købe på Internet 211 Bilag 20: Komplet liste over hvilke varer, der plejer at indgå i forbrugernes kompletteringsindkøb 214 Bilag 21: Komplet liste over kommentarerne til hvilke varer forbrugerne ikke vil købe på Internet 218 Bilag 22: Varer og tjenester, som individer har købt eller bestilt via Internet for privat brug, procent, år Figurer Figur 1 E-handlens indkøbssystem og den traditionelle handels indkøbssystem. Et traditionelt butiksindkøb (til venstre) og en teknikmedieret tjeneste (til højre). Kilde: Modificeret figur fra Karlsson, 1999b. s Figur 2 Handlaenkelt indgangsside 25 Figur 3 Eksempel på en varekategori på Handlaenkelts hjemmeside 26 Figur 4 Afhandlingens opbygning 32 Figur 5 Skånsk Lantmats indgangsside 43 Figur 6 Illustration af indkøbsprocessen udført med inspiration af DeVault (1991) teori 73 Figur 7 Supermarkets rubricering af temanumrene Figur 8 En markedsføringsmodel. Tre niveauer af Internettets integrering i firmaer 97 Figur 9 Interviewpersonernes aldersfordeling 109 Figur 10 Strukturen på interviewpersonernes familie, deres fingerede navn og årstal for interviewet 110 Figur 11 Figur med eksempler på hvilke varer forbrugeren synes er specielt egnede at købe på Internet? 128 Figur 12 Figur med eksempler på hvilke varer, der plejer at indgå i forbrugerens kompletteringsindkøb? 129 Tabeller Tabel 1 Afhandlingens dataindsamlingsmetoder 33 Tabel 2 Fordelingen af svar indkommet i spørgeskemaundersøgelsen ved de to fremgangsmåder 40 Tabel 3 Frekvens for kvindens og mandens indkøb i henholdsvis traditionelle butikker og på Internet 104 Tabel 4 Frekvens for kvindens og mandens andel i madlavningsarbejdet 105 Tabel 5 Antal børn gennemsnitligt i Internetpopulationen og gennemsnitligt i Sveriges befolkning 106 Tabel 6 Civilstand i Internetpopulationen og i Sveriges befolkning 107 Tabel 7 Antal personer i husholdningen 107 Tabel 8 Respondentens uddannelsesniveau 108 Tabel 9 Respondentens beskæftigelse 108 8

9 Stine Thorsted 9 Forord At jeg er nået frem til disputationen skyldes mennesker omkring mig, som har støttet mig vidunderlige mennesker, som har troet på mine valg og dispositioner. En tak er mildest talt på sin plads. Først vil jeg takke mine finansierer, som har givet mig muligheden for at skrive denne afhandling. Det er FRN og K LIV/ MTC (i dag kaldet Enspiro). Jeg vil også takke alle de interviewpersoner, der har gjort det muligt at udføre denne undersøgelse der har stillet deres tid til rådighed, og indviet mig i deres tanker og erfaringer. De travle familieforsørgere lykkedes at få et interview ind i det, som jeg ofte med egne øjne kunne se var overfyldte skemaer. Personer ansatte i fødevarebranchen og i e-handelsbranchen har også bidraget til undersøgelsen. Det gælder både i delagtiggørelsen af deres oplevelser og med at formidle kontakter til forbrugere, der siden indgik i studiet. Ann-Mari Sellerberg har vejledt mig i mit afhandlingsarbejde. Dreven og erfaren og med skarpt intellekt stillede hun hele tiden nye krav til mig, som fik mig til at anstrenge mig yderligere i afhandlingsarbejdet. Dette var dog kun nogen af de egenskaber hos hende, der skulle til for at få mig til at gennemføre afhandlingsprocessen. Ann-Maris menneskelige egenskaber hendes varme og hendes sympatiske væremåde, har også været af stor betydning for mig. Mange tak også til mine uundværlige kollegaer på Sociologisk Institut i Lund. Charlotta Holmström og Filippa Säwe var gode støtter for mig som ny ph.d. studerende, og de fik mig til at trives i tårnet. Filippa fik jeg glæden at arbejde sammen med i et antal år fremover, og jeg var derved så heldig at lære et meget kært menneske nærmere at kende. Erika Jörgensen og Aina Winsvold, har med deres gode eksempler viste mig, at arbejdsprocessen ikke er uendelig. De har delt dyrebare erfaringer med mig og stået til rådighed med råd og opmuntring. De har på hver deres måde haft meget stor betydning for mig. Jeg vil også takke Christian Poulsen for et smittende humør og opmuntring samt for at han tog sig tid til at granske min tekst. Anna Ryding har haft stor betydning for mig med sit nærvær og sin ukonventionelle væremåde. Vores diskussioner om tekst og skriveprocesser har været meget givende for mig. Åsa 9

10 10 Stine Thorsted Thelander vil jeg takke for hjælp med synspunkter vedrørende spørgeskemaet. Jeg vil også nævne, at David Wästerfors, Agneta Mallén, Roland Ahlstrand, Mikael Klintman og Ditte Mårtensson har været med til at gøre arbejdspladsen til et rart sted at være tak for det. Agneta Mallén vil jeg takke specielt for hjælp med oversættelse af finske tabeller. Uden for min arbejdsplads har jeg fået hjælp af Maria Frostling-Henningsson, som har været yderst imødekommende og hjælpsom og delagtiggjort mig i hendes værdifulde materiale. Ligeledes har Annika Bergström været generøs og stillet sin kundskab til rådighed. Jeg vil også takke mine venner, som har været tålmodige og forstående. Jeg vil takke jer alle for, at I har holdt mig ud stresset, som jeg til tider har været. Heriblandt Eva Picullel, Kerstin Ulbing-Ponnert, Klaus Høyer, Louise Engell, Sonja Schmer-Galunder og Andy Smart. En særlig tak til Andy for granskning af min engelske tekst. Sidst og ikke mindst vil jeg takke min familie. Mine morforældre Marie og Marinus Kjærsgård har været behjælpelige med at rette sproget. Christian Kjærsgård har på mange planer været med i tilblivelsen af denne afhandling. Det gælder både som rådgiver, som et støttende familiemedlem og som ven en kombination af egenskaber, som sjældent samles i een og samme person. Det har været en glæde at mærke vores fællesskab. Tak til mine forældre, Arne og Marianne Thorsted, som aldrig har tvivlet på mine evner til at løse de opgaver, som jeg har påtaget mig, og som altid har stået der, når det var behøvet. Mange gange har de været til praktisk hjælp og ligeså mange gange til sjælelig. I afhandlingens sidste fase har de på det praktiske plan bidraget med sproggranskning. Tak også til Julie, som også hele tiden har været med mig med sin opmuntring og sit gode væsen samt gjort mange praktiske hjælpeindsatser. Og til Christer Brunner som gav en stor gave ved sine indsatser, som har hjulpet os mange timer med at få hverdagen til at hænge sammen. Lille Siri dukkede op midt i afhandlingens tilblivelse, og hun gav med sin selvfølgelige væren stor kraft til mig og Andreas en kraft, som det skulle vise sig, at vi fik brug for. Det ved ingen som du, Andreas, og til dig vil jeg rette min største tak. Du er der for mig i hverdagen i stort og småt. Du ved, hvad det vil sige at forme ordene i en tekst, at dele dit liv og at tage opvasken. Nu er tiden kommet til det, som vi har længtes efter, at være mere sammen. 10

11 Stine Thorsted 11 DEL 1 Teknik i skabelse 11

12 12 Stine Thorsted

13 Stine Thorsted 13 KAPITEL 1 Indledning 1.1 Teknik og hverdagsliv Det var i midten af 90 erne, at Internet fik sit brede gennembrud og et stort udbud af varer og tjenester blev tilgængelige gennem dette medie. Samtidig med at Internet entrerede den offentlige scene, blev et stort antal firmaer af forskellige typer etableret på Internet. Der var knyttet store forventninger til disse etableringer, og enorme summer investeredes i nye e-handelsfirmaer. Internets kommercialisering fulgtes af en generel tiltro til, at e-handlen ville få et bredt gennemslag. Der var en udbredt forståelse af, at Internet ville vinde terræn i mange brancher (se Martinsson, s. 266), og der anvendtes risikokapital til at udvikle e-handlen i mange sammenhænge 1. Posten og Telia foretog store satsninger på portalerne Passagen og Torget. Det var torvelignende pladser, der efterlignede storcentre med alskens butikker under samme tag. Visionerne om e-handlen var store, men ligeså bistre har realiteterne vist sig at være. Afhandlingen her skal handle om udviklingen af en af de nye tjenester, der i denne periode udviklede sig, nemlig e- handel med fødevarer. E-handlen blev langt fra det omsiggribende fænomen, som man fra udbydernes og investorernes side havde håbet. I hele IT-branchen var konkurserne mangfoldige især omkring år Det begyndte i USA, hvor man år 2000 taler om dotcom-død og dyb krise i de amerikanske netfirmaer (Deldén et al., s. 1 De største satsninger i Sverige er gjort på Boxman, Dresssmart, Bokus, Boo.com, Letsbyit og Framfab. Alle har de vist sig fejlagtige (Se Lennstrand, s. 5). I projektet Morgondagens tjänster beskrives ca. tyve firmaer, der alle planlagde computermedierede projekter. I projektet indgik bl.a. Böckernas Klubb, Ericsson, Föreningssparbanken, ICA, Posten, Telia, NCC, Teracom, Previa og M-city. Af de 20 projekter, der blev foreslået i starten, var der bare efterspørgsel på et. Forfatterne i bogen skriver også, at der i opbygningen af, hvad de kalder Morgondagens tjänster, fandtes flere firmaer, som i dag ikke længere eksisterer (Morgondagens tjänster, s. 11). 13

14 14 Stine Thorsted 35) og det spreder sig snart til hele den vestlige verden. Det var ikke bare én branche, der blev ramt, men mange og for e-handlen drejede det sig ikke om én fejlinvestering blandt mange, men derimod utallige. Til stadighed er det altoverskyggende billede, trods blandende resultater, at e-handlen har svært ved at bære omkostningerne 2 (Martinsson, s. 266). Det gælder også e-handlen med fødevarer. Dette har vist sig være et smalt fænomen, som ikke kunne få forretninger til at løbe rundt økonomisk i selvstændig form, og i 2001 udgør salget af indkøb via nettet kun 0,2 % af det totale salg (Supermarket s. 15) 3. Baggrunden for at de mange satsninger kunne gøres var en enorm forventning, som var forbundet med informations- og kommunikationsteknik (herefter forkortet IKT) generelt. Med IKT opstod en ny tro på fremtiden, en tro der var fyldt med alskens ideologiske forestillinger. Nye offentlige instanser blev oprettet for at bringe IKT ind i samfundplanlægningens midtpunkt. I Sverige oprettedes den statslige komité IT-kommisionen af den svenske regering for at rådgive i ITspørgsmål. Kommisionens publikationer udtrykker tydeligt troen på IT- samfundet og forestillingen om den forandring, det skulle indebære. Rapporter, som udkom omkring midten af 90 erne, havde titler som: Informationsteknologin Vingar åt människans förmåga (IT-kommissionen, s. 118) samt Sverige inför epokskiftet (IT- kommissionen, s. 63). Symptomatisk nok nedlægges myndigheden, fordi, som der står på hjemmesiden, at den har færdiggjort sin opgave (maj 2003) 4. Det er berettiget at spørge, hvad dette indebærer. Visionerne synes nemlig her, som i mange andre sammenhænge på IT-området, at være langt fra det, der i virkeligheden udførtes. Tendensen til at skønmale IT synes flere steder. Den svenske politiske debat er ikke enestående. I bogen Enter et personligt bud på Danmarks IT fremtid (2001) skriver Radikale Venstres folketingmand Morten Helveg Petersen og medforfatteren Enggård Pedersen: Netværkssamfundet er over os. Den elektroniske markedsplads, cyberskolen, det virtuelle universitet, fjernarbejde, folkeafstemninger over nettet og direkte til politikerne alt dette er allerede ved at blive realitet, og i årene der kommer vil udviklingen eksplodere yderligere (bogens bagsidestekst citeret i Grünbaum, 2001). 2 Svensk Handel har kvartalsvis målt andelen af firmaer, der har e-handel, og hvor stor en del af disse, der opviser overskud. Der redegøres for den relative rentabilitet blandt firmaer, der sælger varer til private forbrugere over Internet i Sverige. Første kvartal 1999 er det 20 %, første kvartal 2001 er det 74 % og første kvartal 2002 er dette tal 54 % (Svensk Handels hjemmeside). 3 I Norden er nettets andel af det totale fødevaresalg år 2000 mindre end en promille (Supermarket, s. 16). Ikke en gang julehandlen kan rokke ved det faktum, at der ikke er meget liv i e-handlen med fødevarer. I skrivende stund er der ikke en antydning til øgning i salger selv over jul. Det fremgår af interviewsmed de ICA-købmænd, der har fødevaresalg via nettet (Sydsvenska Dagbladet 20/ ). 4 IT- kommissionens hjemmeside. 14

15 Stine Thorsted 15 IT-utopierne som er knyttet til informations og kommunikationsteknikken ses mange steder i det offentlige rum omkring årtusindeskiftet, men mellem teknikkens udvikling og dens muligheder for tilpasning i husholdningerne ligger et spændende felt. Teknik forbindes ofte med fremskridt og modernitet, samtidig er den integreret med vores forståelse af symboler og mening i det daglige liv (Se Jerndal, s. 32). E-handlen udfolder sig i hjertet af det mest private og intime og samtidig i offentlighedens og markedsøkonomiens strøm af nyheder. Dette ses tydeligst med e-handel med fødevarer. Den udgør et skæringspunkt mellem værdier knyttet til mad og opfattelser af ny teknik. Skæringspunktet muliggør en belysning af vigtige problemstillinger i den moderne kultur, hvor teknikken befinder sig mellem disse to adskilte og dog sammenknyttede samfundssfærer. Denne afhandling kan ses som en kommentar til, hvad man kan kalde IT-utopien og i afhandlingen udfoldes problemet om, hvordan den opstår, samt hvilken betydning IKT har i de forskellige sammenhænge, hvor de bruges Opgøret med teknikkens natur Eksemplerne på IT-utopierne, som jeg har nævnt, er ikke enestående. Forestillingerne om at teknikken skal være med til at forandre samfundet er udbredte, og teknikken har, som Robin Williams og David Edge (1996) skriver, en fremtrædende plads i den økonomiske og politiske debat (se også Winner, 1983). Ligeledes ses teknikken ofte hos beslutningstagere indenfor myndigheder og industri som en forandrende kraft i samfundet (William & Edge, 1996 s. 868, Morley, s. 221). Langdon Winner (1983) kalder dette for teknisk determinisme, og han ser den som dominerende i samfundsplanlægningen allerede i 80 erne og som forekommende hos forfattere Daniel Bell (1973), Freeman (1987) og Perez (1983) 5. Den tekniske determinisme og forherligelsen af redskaber, er ifølge Winner (ibid) typisk i den vesterlandske kultur. I moderniteten er udvikling og teknik altså begreber, som ofte kobles sammen. Dette påpeger flere forskere, som jeg skal inddrage her. Löfgren hævder, at teknik typisk forbindes med opfattelser af fornyelse gerne af radikal art og teknikken bliver en del af utopien om fremtiden (seminarie, 1999). Ligeledes viser Östlund (1999. s. 183), at især ny teknik ofte er forbundet med opfattelser af dynamik, fremskridt og positiv udvikling. Dette syn på IKT kommer sprogligt til udtryk i 90 erne med ord som IT-revolutionen, IT is big og the IT-boom. Når man skal forklare, at IT har en kraftig indflydelse på fremtiden, bruger man ofte diffusionsmodeller, der bekræfter gennemslagskraften og viser spred- 5 Freeman (1987) og Perez (1983) anvender har indbygget i deres teorier en deterministisk vision om et nyt teknoøkonomisk paradigme. De så denne som udgangspunkt for forandring. 15

16 16 Stine Thorsted ningstakten. Når det gælder e-handel, argumenterer man ofte for dens øgning ud fra begrundelsen, at Internets udbredelse i de private hjem er stor i de nordiske lande (se eksempelvis Raijas, s. 108). I tilfældet med e-handlen indebærer det en forståelse af, at fornyelse er uundgåelig for handlen og måden at indkøbe varer. Grünbaum (2001) finder, også tendenser for at selve teknikkens eksistens, at det faktum, at den er blevet udviklet, sættes lig med, at den også vil blive brugt til de formål, som den er udviklet til (s. 129). At teknikken kan få en helt anden anvendelse end det var tænkt, eller slet ikke blive anvendt i den udstrækning, som udbyderne havde forestillet sig, er der flere eksempler på. Fischer (1992) demonstrerer i sin bog America Calling. A Social History of the Telephone to 1940, hvordan telefonen, som var tænkt som forretningskommunikationsmiddel, blev genopfundet socialt i helt andre miljøer. Et andet eksempel på det samme gælder SMS-funktionen på mobiltelefoner. Den skabtes som en informationskanal fra teleoperatører til kunderne, og på grund af forbrugernes egne initiativer blev SMS udviklet til en af de mest populære tjenester i mobiltelefoni (Morgondagens tjänster, 2003.s. 38). Det er heller ikke sikkert, at fordi teknikken findes, at den så vil den blive anvendt (Se også Metro 14/ ). Östlund beskriver eksempelvis, hvordan det tog tid inden pc en fik et gennemslag i husholdningerne. Den blev introduceret i 1980 erne, og blev først udbredt i 1990 erne (2000. s. 10). Ligeledes gælder det, at faxen længe eksisterede uden at få gennemslag i husholdningerne. Den blev opfundet i 1843 og kommercielt lanceret i Først i 1980 erne blev den en kommerciel succes (Östlund, 2000) Et udbredt syn i de sammenhænge, hvor teknik ses som ledende i samfundsforandringer er, den objektcentreret tilgang (Dholakia et al., 1995). Hermed forenkles den tilpasningsproces, som teknikken gennemgår med den sociale omgivelse. Dholakia, Bakke og Dholakia (ibid) skriver: Object-centered diffusion theories and marketing strategies are inadequate for understanding or influencing [ ] adoption processes. There is a need to develop theoretical and empirical knowledge about how technology-based practices and functions evolve, are transformed and diffused (s. 341). Forestillingen om teknikkens radikale forandring og revolutionerende potentiale er blevet kritiseret betydeligt i de sidste årtier. Silverstone (1995) og Haddon og Silverstone (1995) viser, at i modsætning til forestillingen om de radikale forandringer, er der tale om mere moderate eller måske til og med slet ingen forandring. Haddon (1998 s. 33) slår fast, at teknisk forandring hverken er så hurtig eller så radikal, som termen revolutionerende antyder. Forandringerne, som registreres i det korte perspektiv, giver ikke massive forandringer generelt set i menneskers liv, eksempelvis i den tid, der bruges på forskellige aktiviteter eller i fordelingen af forbrug på forskellige varer og tjenester. Generelt set er vi langsom- 16

17 Stine Thorsted 17 me til at forandre vaner, når det gælder forbrug af medier og varer (ibid. s. 33f). Forestillingerne om, hvad der skal ske, er ofte større, end den forandring, der forekommer. Dholakia, Bakke og Dholakia (1995) punkterer myten, at computeren er en revolutionerende maskine i husholdningerne. Når de ser på anvendelsen af teknikken slår de fast, at teknikken skaber potentiale for forbrugsadfærd, men det er kulturen, der hvor den bruges, der kanaliserer og former adfærdsmønstre overfor teknik (ibid s. 339). Kulturteoretikeren Raymond Williams kritiserer den tekniske determinisme, som er forbundet med teknikintroduktion og kalder den uholdbar. Det er den, fordi den i stedet for virkelig social, politisk og økonomisk intention sætter enten opfindelsens tilsyneladende autonomi eller et abstrakt menneskeligt væsen (Williams, 1975/2001. s. 119). Williams har efterladt en betydelig arv til forfatterne, som i 90 erne indgår i den socialkonstruktivistiske skole, der kaldes Social Shaping of Technology 6 (herefter forkortet SST). Arvtagerne opretholder grundtesen, at samfundet har mere effekt på teknikkens udformning, end teknikken har på samfundets udformning (Miles, s. 72). Blandt forfatterne af denne skole vil jeg nævne Bijker og Law (1992), Fleck, Webster og Williams (1990), Morley (1992), Silverstone og Hirsch (1992) og Silverstone (1991 og 1994) 7. Forfatterne viser i forskellige sammenhænge, hvordan at teknik er integreret i den sociale, kulturelle og politiske udvikling i samfundet. Forfattere inspireret af den socialkonstruktivistiske skoler har set på teknik i mange forskellige sammenhænge og gransket, hvordan kulturer præger teknikkens udseende. Der er foretaget studier af, hvordan organisationer (Fleck et al., 1990), genussystemer, nationale kulturer (Kubicek et al., 1997) påvirker teknikken. De mener, at teknik ikke er begrænsende for analysen af sociale påvirkninger, men indbygget i forsknings- og udviklingsprocessen (Cronberg & Sørensen, s. 21). I dette perspektiv stiller man spørgsmålstegn ved teknikkens forhåndsdefinerede mening, og ser i stedet teknikken som en fortsat skabelsesproces mellem flere aktører på flere forskellige brugerområder. Pinch og Bijker (1987) beskriver det som vigtigt, at teknikken ses i dens forskellige sammenhænge, og at relevante so- 6 SCOT Social Construction of Technology er en anden skole, der har dette udgangspunkt. Den adskiller sig dog fra SST ved at være inspireret af Actor-Network Theory og Bruno Latour. Det er en teori som forholder sig skeptisk til bredere økonomiske og sociale magtstrukturer og interesser og som insisterer på, at aktøreren skaber verdnen på ny (Latour, 1983, Latour, 1986, Latour, 1988) og indvender, at teknik (og sociale systermer generelt) er meget føjelige for lokale aktører (Williams & Edge, s. 870). 7 Skolens udgangpunkter er også udviklet i antologierne Similar Concerns, Different Styles? Technology Studies in Western Europe (Cronberg & Sørensen, 1995) og Domestic Technology and Everyday Life Mutual Shaping Processes (Berg & Aune, 1994) samt i The Social Shaping of Infomation Super Highways. European and American Roads to the Information Society (Kubicek, Dutton og Williams, 1997). 17

18 18 Stine Thorsted ciale grupper identificeres for at udskille deres interesse, mål og meninger. Dette eftersom hver gruppe definerer problemet og dens løsning i forhold til deres referenceramme. Denne fokusering fremkommer mange steder blandt skolens repræsentanter. Williams og Edge (1996) skriver, at der indgår innovative processer i både hard- og software, både produktion og konsumption (s. 875), og Terry og Cavert (1997) skriver, at det kræver kundskab ikke alene at bygge maskiner og deres software, men også at bruge dem (s. 3). Inspireret af SST vil jeg i dette studie fremhæve og tydeliggøre den komplekse situation, som opstår, når teknik og teknikmedierede tjenester introduceres. Jeg skal gøre det gennem eksemplet e-handel med fødevarer. På baggrund af ovenstående har jeg valgt en bred analyse, hvor jeg inddrager flere end dem, der designer og udbyder teknikken At se på teknikkens anvendelse Offentligheden og erhvervslivet har været ledende, når det gælder om at beskrive IKT. Ofte blev e-handlen beskrevet som nøglen til succes i forretningslivet. Litteraturen om e-handel domineres af erhvervsøkonomiske tekster, ofte skrevet af konsultenter, der vil vejlede nye aktører i deres økonomiske satsninger på markedet. Forbrugernes behov, ser vi, er et relativt ubeskrevet afsnit af historien, som det så ofte gør sig gældende ved IKT (Dholakia et al., 1996). Denne tendens gennemsyrer også udformningen af den nye teknik. Hartwick og Barki (1994) hævder, at brugerforskning anvendes i meget lille udstrækning i softwareudvikling, og det bekræfter Ljung og Allwood (1999). På baggrund af en undersøgelse af 14 svenske firmaers systemudviklingsprojekter finder de, at brugerne i de færreste tilfælde bliver involveret i evalueringer af systemerne (ibid). I litteraturen om e-handel, som udkom i 90 erne, blev effekterne af en mulig forandring beskrevet, samtidig som effekterne af forandring i teknik og handel frem for alt analyseres i forhold til den økonomiske rationalitet for sælgerne 8. Dette kan ses i lyset af at meget af handlen i erhvervslivet internt sker elektronisk, men også som udtryk for en tendens til at overse forbrugerne ved introduktioner af ny teknik. Mens beskrivelserne af hvilke forandringer teknikken skal bringe med sig ofte er forenklede, og som Grünbaum (2001) viser ofte farvet af ideologiske forestillinger, er teknikkens realisering eller implementering socialt kompleks. Hvorvidt teknikken vil realiseres er også usikkert. Den sociale proces kan beskrives som bestående af en dynamik mellem interagerende parter parter, der hver i sær er med 8 Dette er et forhold, som ofte gør sig gældende ved forandringer i teknik og handel (Se Sellerberg, s. 101 og Cawson et al., s. 242). 18

19 Stine Thorsted 19 til at definere, hvad teknikken er. Afgørende er også, at sociale struktur omkring teknikken præger anvendelsen. Knut Sørensen (1991) udskiller to problemstillinger i teknologifeltet: The field of technology and everyday life can [ ] be said to consist of two very different classes of problems. On the one hand, technology within everyday life: How is it used, what is achieved, how is it constructed? On the other hand, technology into everyday life: How new artefacts are produced, for what purposes, how consumption is manipulated. The dialectic relationship between the two classes of problems within and into is also very important: How does the technological construction of everyday life from within affect efforts to make new artefacts to put into everyday life, and vice versa (s. 4). Denne forståelse indebærer også, at både det, som man betegner som produktion og konsumtion granskes. Denne forskningsagenda fordrer et vist syn. Sørensen hævder, at for at se, hvad der sker, når teknik bruges, må vi overskride adskillelsen mellem produktion og forbrug og gøre os af med idéen om den passive forbruger, der tilpasser sig. Forbrug, hævder han, er altid en form for produktion, og derved er de to momenter uadskillelige. Dette indebærer ikke, at produktion og forbrug er identiske at være en teknikdesigner, er ikke det samme, som at være en teknikforbruger. Frem for en deterministisk triumf af den ene frem for den anden, må vi se på begge sider (Williams & Edge, ). Pointen er, at vi må undersøge forbrug og produktion for at kunne sammenligne dem (Sørensen, s. 163) og se interaktion mellem udbyder- og forbrugerverdner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i skyggen af den teknologiske omstilling af erhvervslivet sker en kontinuerlig teknologisering af hverdagslivet. De Certeau vil sætte forbruget højere op på forskningsagendaen, og han påpeger også den assymetri, som forekommer mellem produktion og forbrug. Han skriver: To a rationalized, expansionist and at the same time centralized, clamorous, and spectacular production corresponds another production called consumption. The latter is devious, it is dispersed, but it insinuates itself everywhere, silently and almost invisibly, because it does not manifest itself through its own products, but rather through its ways of using the products imposed by a dominant economic order (de Certeau, s. xii). Flere forskere peger på behovet for også at se på forbrugerne og på anvendelsen i husholdningen eller hvad man kan kalde den uformelle sektor. Typen af arbejde er anderledes her og det er, som Johansson (1988) fremhæver vigtigt at fremhæve denne forskel. I sin begrebsdefinition skiller hun på den formelle og den uformelle sektor. Hun (ibid) beskriver hverdagslivet som ensbetydende med livet i den uformelle sektor (ibid s. 13). I hverdagslivet indgår livsformer uden for det organiserede (bureaukratiserede og planlagte) lønarbejde. Arbejdet her sker uden betaling i løn, og organiseringen ligger uden for den formelle organisering (ibid). Den formelle sektor modsvarer derimod den formelt organiserede lønarbejde. 19

20 20 Stine Thorsted Löfgren og Wikdahl (1999. s. 42) fremhæver, at der behøves forskning om, hvordan IKT indgår i hverdagslivet, og om hvordan IKT lanceres og anvendes i den uformelle sektor. Karlsson (1999b) lægger i det, som hun kalder tjenesteperspektivet, også vægt på at i betragtningen af de teknikmedierede tjenester, ser både på forbrugeren og tjenestefirmaet (ibid s. 173). Ligeledes gør Berg og Aune (1994), når forfatterne ser på den gensidige skabelsesproces i de sociotekniske relationer mellem udbydere og brugere. De fremfører, at teknikkens udvikling ikke udelukkende er bundet op på teknologisk fornyelse, producenternes interesse og markedsmekanismerne, men også på forbrugernes præferencer og valgene, som familiemedlemmerne gør (ibid s. 18f). Udover at se på præsentationen i markedskulturen af de nye tekniske muligheder må man også se på forbrugernes oplevelser, der er forankret i hverdagslivets praksis og i livet i den uformelle sektor. Det er vigtigt at få denne dimension med, som Silva (2002. s se også Cawson et al., s. 272), kalder for skjult i hverdagslivets organisation. To svenske forskere, som er udgået fra dette perspektiv, når de har set på teknikkens fornyelsesproces empirisk, er, Hagberg (1986) og Johansson (1988). De har udført studier, der viser, hvordan teknisk fornyelse kan gå til. Deres studier udgår fra forskellige kontekster og forskellige historiske epoker; nemlig henholdsvis 20 erne og 30 ernes husholdningsteknik (Hagberg) og 80 ernes introduktion af mikroovnene i husholdningerne (Johansson). Trods forskelligartede kontekster, er deres resultater ens, når det gælder fornyelsesprocessen i husholdningen. De finder, at den udviklede teknik og dens anvendelse ikke altid stemmer overens, og at forbrugerne ikke overtager formålene fra udbydernes side, og at teknikken anvendt i husholdningsarbejdet har andre formål, end når den bruges i den formelle sektor. Inspireret af nævnte forfattere skal jeg i denne afhandling lægge vægt på at forstå forskellige sociale sammenhæng, som teknikkens indgår i. Afhandlingen vender sig således mod den tendens, der har været til, at produktionssidens forventninger om, hvad IKT kan gøre i forskellige sammenhænge, har været gennemgående i offentlighedens diskussioner. 1.2 Internet bliver markedsplads Basis for de teknikmedierede tjenester i e-handlen er Internet. Derfor dette afsnit om Internets udvikling frem til starten af år Jeg vil kort beskrive den historie, der startede med en sammenkobling af fire computere i USA og som i dag er 20

It-retorik og hverdagsliv. Et studie af fødevarehandel over Internet. Thorsted, Kristine

It-retorik og hverdagsliv. Et studie af fødevarehandel over Internet. Thorsted, Kristine It-retorik og hverdagsliv. Et studie af fødevarehandel over Internet. Thorsted, Kristine Publicerad: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Thorsted, K. (2005). It-retorik

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker

Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker METTE JENSEN Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MOBILITETSMANI Hvorfor har vi ondt af folk der ikke rejser? Fordi de, eftersom de ikke

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende?

Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Hvad er det gode donationsforløb for pårørende? Anja Marie Bornø Jensen Adjunkt, Antropolog, Ph.d. Center for Medical Science and Technology Studies Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Organisatorisk Innovation

Organisatorisk Innovation Organisatorisk Innovation Morten Balle Hansen Ph.d. Professor (MSO) i Offentlig Organisation og Forvaltning Center for Organisation, Management og Administration (COMA) Forskningsgruppen for Offentlig

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet.

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet. Crowdsource the city SPACEHIVE, MINDMIXER, TAG DEL og INNOSITE er eksempler på crowdsourcing-platforme, som de senere år har gjort det muligt at samle ideer, stemmer og penge til alt fra udvikling af en

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Klimaets sociale tilstand

Klimaets sociale tilstand Rockwool fonden Klimaets sociale tilstand Af Peter GundelA ch, BettinA hau G e o G e sther n ørreg ård-n ielsen Klimaets sociale tilstand peter gundelach, bettina hauge og esther nørregård-nielsen Klimaets

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

TL TL TL TL DW DL DL DW TW TL TL DL DL DW TL TL TW DL TW. Af Mogens Jerløv

TL TL TL TL DW DL DL DW TW TL TL DL DL DW TL TL TW DL TW. Af Mogens Jerløv Af Mogens Jerløv Vind i Wordfeud strategi og taktik Af Mogens Jerløv FeudMaster ApS og TURBINE Forlaget ApS, Aarhus 0 Layout: Pedersen & Pedersen Illustrationer: Artman Adventures Trykt i Danmark. udgave,.

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Udarbejdet af Vibeke Langer og Jesper Rasmussen, maj 2003 Baggrund... 2 Formål... 2 Afgrænsning...

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere