e bolighandel Portalen Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e bolighandel Portalen Marts 2015"

Transkript

1 Brugervejledning e bolighandel Portalen Marts 2015 v. 2.4

2 Indhold 1. Ændringslog Indledning Brugervejledningens opbygning Portalens anvendelse Adgang til Portalen Portalens forside Søgefunktion Søgekriterier: Søgeresultat Hændelser Eksportér hændelser som XML-fil Handler Deltagere kontaktoplysninger Tilføj et dokument til en ejendomshandel Ugyldiggjorte og tidligere versioner af dokumenter Anmod om Fristforlængelse Handel er tilbagekaldt Anmeld Transport Hent arkivpakke Afslutning udsættelse af afslutning Garantier Opret Garantidokument Signér garanti Stil garanti Garanti afbrudt Erstat garanti Tilbagekald garanti Garantimodtager - Deponeringskonto Konfigurérbar advisering Support Hændelsesoversigt Mulige formater i datafelter... 33

3 Tilføj Person Tilføj virksomhed Adresseoplysninger Kontaktoplysninger Garantidetaljer Ejendom Matrikel Deponeringskontonummer Ændringslog Version Dato Beskrivelse Udarbejdet af Rettet BV på baggrund af input fra portalbrugere Rettet på baggrund af marts 2014 release. Samt navneændring til e-bolighandel Hanne Schytte Myrup Hanne Schytte Myrup Tilrettet link til Portalen. Hanne Schytte Myrup Rettelser ifbm. implementering af release Ny dropdown menu under garanti og kun muligt at uploade PDF dokumenter i tilføj dokument Rettelser ifbm. implementering af release Søgning på cpr/cvr nummer, synlig indikator på tilbagekaldelse af handel, validering af cpr og cvr nummer i garantiprocessen, konfigurérbar advisering. Michella Brylle Michella Brylle 2

4 2. Indledning Brugervejledningen til e-bolighandel, henvender sig primært til brugerne på Portalen og angiver hvordan Portalen bruges. Brugervejledningen beskriver ikke, hvilke frister og aftaler den enkelte deltager skal overholde i anvendelsen. Disse er at finde i forretningshåndbogen for e-bolighandel, samt i tilslutningsaftalerne til e-nettet Brugervejledningens opbygning Brugervejledningen beskriver først adgangen til Portalen, dens opbygning og generelle funktionalitet. Herefter følger en detaljeret beskrivelse af, hvordan du anvender Portalen i praksis i ejendomshandler og garantistillelse. Sidst i brugervejledningen finder du bilag med overblik over mulige hændelser, mulige formater i datafelter mv. Brugervejledningen behøver ikke læses fra start til slut, men kan bruges, som et opslagsværk Portalens anvendelse Følgende behandles via Portalen: Ejendomshandler indgået på DE standard Købsaftale for ejerboliger, fritidshuse og grunde. Digital Garantistillelse for garantier udstedt på basis af Finanssektorens Standardgaranti for Restkøbesum 2.3. Adgang til Portalen Adgang til Portalen opnås ved at logge sig ind med medarbejdercertifikat (NemID/MOCES-certifikat) på: https://e-bolighandel.e-nettet.dk Bemærk! Du opnår den bedste udnyttelse af Portalen med en Internet Explorer browser. 3

5 2.4. Portalens forside. Når du er logget ind på Portalen mødes du af dette skærmbillede Første skærmbillede rummer følgende genveje: Logoet ses på alle sider af Portalen. Når du trykker på logoet vil du blive sendt retur til søgebiledet vist ovenfor. Søgefunktion Via søgefunktionen kan du finde tilgængelige salgsopstillinger, samt de garantier og ejendomshandler, som du er tildelt en rolle i. Hændelser Aktiviteter som relateres til ejendomshandler og garantier, hvor du har en rolle, vises under hændelser. Handler Her finder du et overblik over alle de ejendomshandler, hvor du har en rolle. Garantier Her kan du oprette garantier og få et overblik over de sager, hvor du har en rolle som garantistiller eller garantimodtager. Garantier som er stillet i tilknytning til en ejendomshandel på Portalen kan findes via den konkrete ejendomshandel. Support 4

6 Her kan du finde vejledninger og hjælp til brug af systemet. 3. Søgefunktion Via fritekstfeltet kan du finde og tilgå samtlige tilgængelige salgsopstillinger, ejendomshandler og garantier, som du er tilknyttet Søgekriterier: Hvis, du klikker på Luppen, kommer en søgevejledning frem på skærmen! Der kan søges på følgende: Adresse, Bynavn Postnr. Sagsnummer / Sagsreference Matrikelnr. BBR-nr. Garantinr. Der kan anvendes 3-36 karakterer (tal og/eller bogstaver) Cpr/cvr nummer Du kan begrænse en søgning til en bestemt type: handel, garanti eller salgsopstilling ved at indtaste typen efterfulgt af kolon før søgeordet: Fx: en søgning på "Handel: Grønnegade 143" vil resultere i en liste af ejendomshandler vedrørende Grønnegade

7 3.2. Søgeresultat Hovedsiden for søgeresultatet indeholder følgende oplysninger Type: Kan enten være en salgsopstilling, en ejendomshandel eller en garanti. Ved at klikke på linket under type, kommer du til selve sagen eller dokumentet. Rolle: beskriver den rolle, du er tildelt i den enkelte sag. Opdateret: angiver dato og klokkeslæt for den seneste hændelse i den givne Type (salgsopstilling, ejendomshandel, garanti) Sagsref.: henviser til sagens reference hos mægleren Beskrivelse: angiver adresse og BBR nr. på ejendommen i den pågældende sag. Hvis Type er Handel står også købers og sælgers navne. Senest opdaterede Type placeres automatisk øverst af søgeresultaterne Der vises 20 søgeresultater pr. sidevisning. Du kan sortere søgeresultaterne alfabetisk ved klik på overskrifterne fx Rolle eller Type osv. 6

8 Bemærk! hvis flere ejendomsmæglere bruger samme Sagsref. vil der fremkomme flere mulige resultater, men kun i det omfang man selv har en rolle på sagen. 7

9 4. Hændelser På siden Hændelser listes alle hændelser i de ejendomshandler eller garantier, som du er tilknyttet. En komplet liste over de hændelser, der kan forekomme, fremgår af bilag 1. Hændelserne genereres automatisk på baggrund af de forskellige aktiviteter som har fundet sted. Eks. vis: Ejendomshandel oprettet, Sælgers Pengeinstitut er tilføjet, som deltager, Garanti stillet osv. Hændelser adviseres pr. mail, hvis dette er valgt, hvorved enhver hændelse i ejendomshandler eller garantier du er tilknyttet, vil generere en mail til dig. Seneste hændelse placeres automatisk øverst Der vises 20 hændelser pr. sidevisning. Det er muligt at filtrere hændelserne, til et givent tidsrum, som kan vælges via indtastning i fra - til angivelse i kalenderen. Ved direkte indtastning af dato i søgefeltet, skal du bruge formatet dd-mm-åååå. Hvis du er tilknyttet en garanti, der kører i en ejendomshandel på Portalen, modtager du dobbeltsæt af adviseringer om hændelser. Hovedsiden for hændelser indeholder følgende oplysninger: Type: Kan enten være en salgsopstilling, en ejendomshandel eller en garanti. Ved at klikke på linket under type, kommer du til selve sagen eller dokumentet. Filtrér: her kan du filtrere hændelseslisten på datointerval. Udført af: viser hvem der har udløst hændelsen Udførselstid angiver hvornår hændelsen fandt sted Sagsref. henviser til sagens reference hos mægleren Rolle: beskriver den rolle, du er tildelt i den enkelte sag. Beskrivelse: angiver adressen på ejendommen. Hændelse beskriver selve hændelse n eller hvad, der er sket Eksportér hændelser som XML-fil Ved at trykke på Eksporter til højre på skærmen, er det muligt at eksportere listen som en XML-fil til videre bearbejdelse i fx. Microsoft Excel. Al tilgængeligt data, inklusiv data som ikke umiddelbart er synligt på Portalen, bliver eksporteret til XML-filen. 8

10 5. Handler På siden listes alle de ejendomshandler, hvori du har en rolle. Når du trykker dig ind på en konkret ejendomshandel, møder du skærmvisningen nedenfor. SagsID: Her fremgår ejendomshandlens SagsID, samt adressen på ejendommen. Hvis der ingen salgsopstilling er, vil UUID blive vist i stedet for. Deltagere: angiver, hvem, der er tilknyttet som deltagere i handlen, og deres kontaktoplysninger. Tilføj dokument: giver mulighed for at tilføje relevante dokument er til sagen Søg: sender dig til søgefunktionen på forsiden. Funktioner: Sender dig tilbage til hovedmenuen, startsiden på portalen. Flere funktioner: her får du vist tidligere versioner eller ugyldiggjorte dokumenter i sagen. Dokumenter: viser de dokumenter og bilag, som er uploaded til handlen. Hændelser: Viser de hændelser der er sket i den aktuelle ejendomshandel. Opsummering: Giver et hurtigt overblik over de vigtigste data i handlen: købesum, frister, overtagelsesdato, osv. Anmodning om fristforlængelse: her kan du anmode om fristforlængelse og begrunde hvorfor. 9

11 5.1. Deltagere kontaktoplysninger Via hovedsiden for den enkelte Ejendomshandel, kan du se, hvem der er tilknyttet, ved at klikke på Deltagere. Rollerne er listet i alfabetisk rækkefølge.du skal altid kontrollere og eventuelt tilrette dine kontaktoplysninger. Kontaktoplysninger lister kontaktinfo på den pågældende deltager. Rediger giver mulighed for at ændre i egne kontaktoplysninger ved at trykke på + Obligatoriske felter er markeret med stjerne. Du har mulighed for at tilknytte flere sæt kontaktoplysninger, hvis du fx har brug for at overdrage ejendomshandlen internt, til fx en Backoffice funktion eller sagsbehandler. Bemærk! Det er vigtigt at tildelingen af kontaktoplysninger, sker så tidligt, som muligt, så du er sikker på at de andre deltagere kan komme i kontakt med dig. 10

12 5.2. Tilføj et dokument til en ejendomshandel Vælg dokumenter i ejendomshandlen og klik på Tilføj dokument. Gennemse og find det dokument på din PC som du ønsker at tilføje. Vær opmærksom på at der kun kan uploades dokumenter i PDF format. Dokumenter kan tilføjes i to typer: Købsaftalegrundlagselement uspecificeret eller Bilag uspecificeret Begge typevalg giver dig mulighed for at give en yderligere beskrivelse af selve dokumentet. Købsaftalegrundlagselement benyttes til dokumenter og bilag, der regulerer eller bekræfter indholdet i købsaftalen, fx godkendelse af handlen fra købers rådgiver. Bilag uspecificeret bruges til alle andre former for dokumenter. Bilaget gives en sigende overskrift: Bemærk! Den primære modtager af dokumenterne angives i overskriften: fx SPI frigivelse af deponerede midler ; KPI Indeståelse for aflysning af pant osv. Disse forkortelser benyttes: Ejendomsmægler; forkortes EM Købers pengeinstitut; forkortes KPI Sælgers pengeinstitut; forkortes SPI Købers rådgiver; forkortes KR Sælgers rådgiver; forkortes SR Skødeskriver; forkortes SKS Berigtiger i øvrigt; forkortes BØ Refusions-/ reguleringsopgører; forkortes RO 11

13 5.3. Ugyldiggjorte og tidligere versioner af dokumenter Klik på linket Flere funktioner for at se øvrige, tidligere dokumenter eller ældre versioner af aktuelle dokumenter. Tryk på Vis ugyldiggjorte dokumenter eller Vis tidligere versioner af dokumenter for at se disse. Alle dokumenter og bilag bliver enten tildelt et versionsnummer eller et løbenummer, så du kan se, om der er sket opdateringer i disse. Dokumenter, der oprettes med versionsnummer, er blandt andre: salgsopstilling, salgsbudget og BBR. Versionsnummeret afspejler dokumentets ændring over tid, idet det højeste versionsnummer svarer til den seneste version af dokumentet, og dermed er det gældende. Løbenummer benyttes til nummerering af serier af dokumenter, som fx mødereferater, hvor det højeste løbenummer gives til det sidst tilkomne dokument. Dokumenter med løbenummer er sidestillet, og har alle samme gyldighed. For salgsopstillingen gælder, at det kun er den nyeste og dermed gældende version, der kan søges. Tidligere versioner Ugyldiggjorte dokumenter: Det er kun ejendomsmægleren, som kan ugyldiggøre et dokument. 12

14 5.4. Anmod om Fristforlængelse Generelt skal du anmode om fristforlængelse, så snart du bliver klar over at en given frist ikke kan overholdes. Når du anmoder om fristforlængelse, vil Ejendomsmægleren modtage en advisering om det. Ejendomsmægleren, er den eneste, som kan godkende en anmodning om fristforlængelse, og en fristforlængelse er ikke gældende, før den er godkendt af Ejendomsmægleren. De til enhver tid, gældende frister, vil altid fremgå af Opsummering af Handlens data. Enhver anmodning om fristforlængelse skal begrundes i kommentarfeltet. Når du har klikket på Anmod om fristforlængelse ses et pop-up vindue, hvor du angiver: den dato, der ønskes fristforlængelse til begrundelse for anmodning om fristforlængelse Du kan anmode om fristforlængelser vedrørende følgende emner, hvis du er knyttet til ejendomshandlen i den tilhørende rolle: Indsigelse fra Købers Pengeinstitut Indsigelse fra Købers Rådgivere Indsigelse fra Sælgers Rådgivere Garantistillelse Udarbejdelse af skøde Tinglysning af betinget skøde Tinglysning af anmærkningsfrit skøde Ingen frist angivet: Såfremt ejendomsmægleren ikke har angivet en frist, vil fristdatoen være tom. 13

15 5.5. Handel er tilbagekaldt Ejendomsmægler kan have behov for at trække en handel tilbage. Det kan gøres ved brug af én af fire følgende hændelser. Handel Tilbagekaldt Køber har fortrudt Sælger har afvist købstilbud Processen afsluttes Såfremt en af ovenstående hændelser fremgår med rødt i Opsummering, bør man ikke arbejde videre på sagen, men i stedet for kontakte ejendomsmægler for at aftale det videre forløb Anmeld Transport Ønsker du at anmelde Transport i en ejendomshandel har du to muligheder: 1. Upload transportanmeldelsen, som et uspecificeret bilag med angivelse af EM Transportanmeldelse, som overskrift. 2. Send Transportanmeldelsen direkte til ejendomsmægleren udenom Portalen, og afvent at Ejendomsmægleren angiver at der er anmeldt Transport i opsummering af Handlens data Det er kun ejendomsmægleren der kan angive i feltet anmod Transport, om der er anmodet om transport eller ej. 14

16 Bemærk! Du skal altid være opmærksom på at der kan være anmeldt Transport i en ejendomshandel, selvom det ikke fremgår af Opsummering af Handlens data. 15

17 5.7. Hent arkivpakke Det er muligt at hente en arkivpakke fra både en ejendomshandel og fra en garanti. Arkivpakken hentes i ejendomshandlen i ikonet allernederst i højre side af Opsummering af handlens data Hent Arkiv: Finder du nederst på Opsummering af ejendomshandlens data. Arkivpakke Alt downloades: samtlige dokumenter, alle hændelser (historik) og ejendomshandlens data, i hver deres separate mappe. Hent Arkiv På garantien hentes arkivet ved klik på Hent Arkiv i højre side af skærmen. Arkivpakke Garanti: hvis der er stillet mere end én garanti, fx en erstatningsgaranti, vil alle garantidokumenter være gemt i arkivpakken. 16

18 5.8. Afslutning udsættelse af afslutning En Ejendomshandel afsluttes automatisk 190 dage efter overtagelsesdatoen. Hvis du har brug for at udsætte afslutningen, klikker du på Udsæt lukkedato i Opsummering af Handlens data hvorefter afslutningen udskydes yderligere 190 dage. Du skal angive din begrundelse for udsættelse af afslutningen. Enhver deltager i en ejendomshandel kan udsætte afslutningen, og udsættelsen skal ikke godkendes af ejendomsmægleren. Alle deltagere adviseres om at afslutningen er udsat. Når en handel er afsluttet og lukkedato er overskredet, kan der ikke længere ageres med processen. Dette illustreres ved, at detaljer er greyed-out. Dokumenter og arkivpakken kan dog fortsat hentes på sagen. 17

19 6. Garantier Hovedsiden for garantier indeholder følgende oplysninger: Opret garantiproces: benyttes til oprettelse af et garantidokument uden tilknytning til en ejendomshandel på Portalen. Hent afstemningsliste: giver dig mulighed for at hente en afstemningsliste., som en XMLfil Rolle: beskriver den rolle du har i den enkelte garanti: garantistiller eller garantimodtager. Du kan også blive tilknyttet til en garanti, som interessent, når garantien er oprettet uden en ejendomshandel på Portalen. Garanti for: indeholder oplysninger om ejendom samt køber og sælger Status: angiver hvilken status den enkelte garanti har. Status kan være: Afventer Opfyldelse Kladde Erstatningsanmodning Tilbagekaldelsesanmodning Seneste aktivitetsdato: angiver hvornår hændelsen i / med garantien fandt sted 18

20 6.1. Opret Garantidokument Du skal udfylde garantidokumentets felter markeret med *, inden du kan signere og stille selve garantien. Generelle formalia fremgår af Formater i datafelter, som du finder sidst i vejledningen. Når garantien er tilknyttet en ejendomshandel på Portalen og oprettes som tilføj garantiproces er en del af oplysningerne forudfyldte, og du skal blot udfylde de tomme resterende felter. Ved valg af opret garanti proces, mødes du af et billede med en dropdown menu, hvor du kan vælge garantimodtagers pengeinstitut. Samtidig er der mulighed for at tilføje en interessent ved afkrydsning i feltet nedenunder. 19

21 Hvis du har glemt at udfylde obligatoriske felter, fx i garantien, vil der yderligere poppe en fejl hjælpelinje op nederst i højre side af skærmen, som præciserer, hvilken fejl der er begået. Garantinummer: udfyldes med det garantinummer, som er genereret i dit eget Pengeinstitut ved oprettelsen af garantien i dig eget system.. Garantistillers kunde: udfyldes med alle køberes navne og CPRnr. eller CVR-nr. Garantistiller: udfyldes med dine egne oplysninger. Garantimodtager: udfyldes med alle sælgeres navn og adresse og CPR-nr. Garantimodtagers Pengeinstitut: udfyldes med oplysninger om hvilket Pengeinstitut der skal modtage garantien. Berigtiger udfyldes med oplysninger om berigtiger, som enten kan være en person med CPR-nr. eller en virksomhed angivet med CVR-nr. 20

22 Garantidetaljer: udfyldes med oplysninger om garantiens størrelse, dato for købsaftalens underskrifter, samt overtagelsesdato. Ligeledes skal du udfylde om der er anmeldt transport i tilbagesøgningskrav. Ejendom: udfyldes med oplysninger om ejendommen. *-markerede felter er obligatoriske. Landekode i Danmark er: DK Matrikel: Udfyldes med alle oplysninger om ejendommen. Bemærk! Ved ideel anpart skal anpartsnummeret IKKE skrives i feltet Ejerlejlighedsnr. I stedet skrives det i Ejendomsbemærkninger. Bemærk! Generelt om adresseoplysninger: Hvis du generelt vælger at folde adressereoplysninger ud, så skal du udfylde de *-markerede felter. Hvis du ikke folder adresseoplysningerne ud, kan du helt undlade at udfylde adresseoplysninger på handlens deltagere. Kun adresseoplysninger på selve den ejendom, som stilles garanti for, skal udfyldes. Mens du redigerer Garantidokumentet, vil det fremstå som kladde, og du kan evt. gemme Garantidokumentet, forlade Portalen og garantien vil være gemt med de oplysninger, du allerede har indtastet. Garantien skifter først status, når den er signéret. 21

23 6.2. Signér garanti Når du er færdig med at redigere garantidokumentet, skal du signere det. Det er individuelt fra Pengeinstitut til Pengeinstitut, om det kræver én eller to signaturer, for at kunne stille en garanti. Når du klikker på Signér Garanti dirigeres du videre til NemIDs login, hvorefter garantien signeres digitalt, ved brug af dit virksomheds- eller medarbejdercertifikat. Det fremgår af Opsummering af garantiens data hvem, der har signeret garantien. Hvis du forsøger at signére en garanti der ikke er udfyldt korrekt, vil du modtage en fejlmeddelse om at garantien ikke kan signéres Stil garanti Garantien er først stillet når du har klikket på stil garanti. Hvor efter garantien skifter status til: Afventer Opfyldelse 22

24 6.4. Garanti afbrudt Har man fejlagtigt oprettet en garantiproces eller ønskes den afbrudt af anden årsag, kan man vælge af afbryde den. Når garantiprocessen er afbrudt fremstår processen som ikke-agérbar / gråtonet. Status er herefter Afbrudt hvilket fremgår af både sagen og oversigtssider. 23

25 6.5. Erstat garanti Du kan anmode om at erstatte en garanti: 1. Find garantien via den konkrete ejendomshandel eller via hovedmenuen Garanti 2. Opret og signér et nyt Garantidokument. 3. tryk Anmod garantien erstattet og angiv din begrundelse. Erstatningsgaranti (afventer svar): Først når erstatningsgarantien er accepteret af Garantimodtager, er den gyldig. Den eventuelle erstatningsgaranti er først gældende, når Garantimodtagers Pengeinstitut har accepteret erstatningsanmodningen. Hvis Garantimodtagers Pengeinstitut afviser erstatningsanmodningen er den oprindelige garanti fortsat gældende. Når du ønsker en garanti erstattet, skal du bryde signaturen for at redigere garantien. Bagefter skal garantien signeres og stilles igen. 24

26 6.6. Tilbagekald garanti Som garantistiller, kan du anmode om at tilbagekalde en garanti, fx hvis køber skifter Pengeinstitut under vejs i handlen, og et andet Pengeinstitut har stillet en ny garanti. Den oprindelige garanti bortfalder, når garantimodtagers pengeinstitut har accepteret tilbagekaldelsen. Hvis garantimodtagers pengeinstitut afviser tilbagekaldelsesanmodningen er den oprindelige garanti fortsat gældende. Anmod garantien tilbagekaldt Anmod garantien erstattet Acceptér Afslå anmodningen om tilbagetrækning for garanti. Hvis du er tilknyttet en garanti som garantimodtager, vil en anmodning fra Garantistiller om tilbagekaldelse eller erstatning af garantien udløse denne advarsel på Portalen. Du skal acceptere eller afslå anmodningen, hvorefter Garantistiller adviseres om det. 25

27 6.7. Garantimodtager - Deponeringskonto Hvis du deltager som Garantimodtagers Pengeinstitut, skal du, senest, når du modtager advisering om at garantien er stillet, tilføje et deponeringskontonr. Dette skal ske så tidligt som muligt, så Købers Pengeinstitut (Garantistiller) har mulighed for at indtaste overførslen i god tid, før betalingsdato. Deponeringskontonr. Skal bestå af reg.nr. og kontonr. (i alt 14 cifre). Deponeringskontonummer vil efterfølgende fremgå af Opsummering af handlens data, hvis garantien er stillet i tilknytning til en ejendomshandel på Portalen. 26

28 7. Konfigurérbar advisering Hver aktør kan selv opsætte hvorledes denne ønsker at blive adviseret om handler og garantier på e-bolighandel portalen. Alle aktører har mulighed for at tildele medarbejdere en ekstra rettighed til at opsætte hvordan virksomheden ønsker at adviseres om handler og garantier. Dette gøres ved at tilføje en ekstra attribut til medarbejderens certifikat. Se i nedenstående link. https://public.e-nettet.dk/medarbejdersignatur-pi Vær opmærksom på at når der ændres i adviserings-indstillinger gælder det generelt for hele cvr.nr/virksomheden. Derfor anbefales det kun at få medarbejdere tildeles rettigheden. Hvis en medarbejder har fået tildelt rettigheden, vil han/hun blive mødt af en ekstra mulighed efter login på portalen Opsætning 27

29 Ved valg af opsætning får man følgende opsætningsbillede frem Generel adviseringsopsætning Indstillingerne under Generel adviseringsopsætning gælder for alle de roller, aktøren kan have. Man kan her vælge hvilken frekvens (daglig eller straks) og indhold (standard eller light) og indhold man ønsker på henholdsvis hovedmail og kontaktpunkt. Hovedmail er den adresse som er oplyst på cvr-nummeret i e-bolighandel aktørregistret. Kontaktpunkt er den adresse man indtaster under rollen man har under deltagere Dvs. man indstiller frekvens og indhold på begge to og så gælder det for alle sager og alle de roller man som aktør kan have (i nogle sager kan man være købers pengeinstitut og i andre sælgers pengeinstitut) Frekvens kan for hovedmail og kontaktpunkt indstilles til Straks eller Daglig. Straks betyder at man ønsker at modtage adviseringer om hver enkelt hændelse, der sker. Det betyder at man modtager en mail pr. hændelse pr. sag. Daglig betyder at man ønsker at modtage én adviserings- pr. sag pr. dag (såfremt der er sket hændelser på den dag). Denne mail vil indeholde alle dagens hændelser på sagen. Adviseringen sendes om natten efter hændelserne er sket. 28

30 Indhold kan indstilles til Standard (her kan man kun vælge frekvens straks) og Light Standard indeholder en lang række kontekst- og hændelsesspecifikke informationer i et ikke særlig læsevenligt format, hvorimod light er hændelser listet på en læsevenlig version. Eksempel på Standard advisering Eksempel på Light/Straks advisering 29

31 Eksempel på Light/Daglig advisering Hændelsesspecifik opsætning Under Hændelsesspecifik opsætning er det muligt at indstille hvilke type hændelser der ønskes at modtage adviseringer på og hvilke der ikke ønskes at modtage på dette foregår på rolleniveau. Det betyder at et pengeinstitut kan vælge/fravælge adviseringer på bestemte hændelsestyper og indstille forskelligt afhængig af om de er sælgers pengeinstitut eller købers pengeinstitut. Vi anbefaler at man sørger for at indstille således, at man modtager advisering på nye sager og rolletildelinger på hovedmail. På den måde sikrer man at man modtager adviseringer på de sager, hvor man får tildelt en rolle. Det er vigtigt at man trykker på Gem hver gang man ændrer en indstilling. Der findes desuden en mulighed for at komme tilbage til oprindelig opsætning. Dette gøres ved at trykke på Tilbage til standard opsætning 30

32 8. Support Ved tryk på Supportknappen åbnes link til bl.a. FAQ, driftstatus, brugervejledning mv. 9. Hændelsesoversigt Nedenstående tabel viser Ejendomshandlens og Garantiens definerede hændelseskoder, hvilken betydning den pågældende hændelse har, samt hvorvidt og i givet fald, hvilken type hændelsesspecifik nøgledata der er relateret til hændelsen. Deltager, viser hvilken deltager hændelsen omhandler. Dokument, viser hvilken dokument-kategori og version respektive løbenummer hændelsen omhandler. Fejlmelding, viser kopi af hele den pågældende forretningsmæssige fejlmelding. Hændelseskode Forretningsmæssig betydning Hændelsesspecifikke nøgledata haendelse_dokumentgruppedokumentilaeg _Aktiveret haendelse_dokumentgruppedokumentugyl diggoer_aktiveret haendelse_dokumentilaeg_aktiveret haendelse_ejendomsmaeglersdeponeringsk ontonropdater _Aktiveret En deltager i ejendomshandlen eller garantien har ilagt et dokument i en dokumentgruppe En deltager i ejendomshandlen eller garantien har ugyldiggjort et dokument i en dokumentgruppe En deltager i ejendomshandlen eller i garantien har ilagt et dokument Ejendomsmægleren har opdateret sit kontonr. til brug for udbetalingen i ejendomshandlen Dokument Dokument Dokument 31

33 haendelse_ejendomudbudttilsalg Der er ilagt en salgsopstilling, og den kan søges offentligt. haendelse_ejendomejudbudttilsalg Der er ilagt en salgsopstilling, som dog ikke kan fremsøges på Portalen. en skuffesag haendelse_forretningsmaessigfejlmeld_akti veret haendelse_fortrydelsesfristudloebet haendelse_forvarselomautoafslutning haendelse_fristforlaengelseanmod_aktivere t haendelse_fristforlaengelseanmodningsvar _Aktiveret haendelse_garanti_deponeringskontonrsend _Aktiveret En deltager i ejendomshandlen eller garantien har meddelt forretningsmæssig fejl Fortrydelsesfristen er udløbet i ejendomshandlen. Forvarsel om at der nu er 14 dage til ejendomshandlen afslutter automatisk. En deltager i ejendomshandlen har bedt om fristforlængelse Ejendomsmægleren har svaret på anmodningen om fristforlængelse Garantimodtager har indtastet kontonr. på deponeringskontoen i garantiprocessen Fejlmelding Dokument Dokument haendelse_garanti_erstatninganmodningse nd_aktiveret haendelse_garanti_erstatningsvarsend_akti veret haendelse_garanti_forretningsmaessigfejlm eld_aktiveret haendelse_garanti_garantisend_aktiveret haendelse_garanti_opretogstart_aktiveret haendelse_garanti_tilbagekaldelseanmodni ngsend_aktiveret Garantistiller har anmodet om erstatning af garantien Garantimodtager har svaret på anmodningen om erstatning af garantien En deltager i garantien har meddelt forretningsmæssig fejl Garantistiller, har stillet garantien Garantistiller, har oprettet og opstartet en garanti (kladde) Garantistiller, har sendt anmodning om tilbagekaldelse af garanti. FejlMelding haendelse_garanti_tilbagekaldelsesvarsend _Aktiveret haendelse_handelafsluttet haendelse_handeltilbagekaldt Garantimodtager har svaret på anmodningen om tilbagekaldelse af garanti Handlen er afsluttet Handlen er tilbagekaldt haendelse_koeberfortrudt Køber har fortrudt handlen. haendelse_koebsaftalekogssigneretilagt haendelse_koebsaftaleksigneretilagt Købsaftale med både Køber og Sælgers underskrift er ilagt. Købsaftale med kun Købers underskrift er ilagt. haendelse_koebsaftaleudkastilagt haendelse_koebstilbudafvistafsaelger haendelse_kontaktinformationegenopdater _Aktiveret Der er ilagt udkast til en købsaftale, som hverken bærer købers eller sælgers underskrift Sælger har afvist købstilbud fra Køber En deltager har opdateret sine egne kontaktoplysninger Deltager 32

34 haendelse_opretogstart_aktiveret haendelse_procesafslut_aktiveret haendelse_procesafslutindsigelse_aktiveret haendelse_rolleindehaveropret_aktiveret haendelse_rolleindehaverslet_aktiveret haendelse_rolleoverdrag_aktiveret haendelse_rolleudtraedaf_aktiveret haendelse_saelgerspisdeponeringskontonr Opdater_Aktiver et Ejendomsmægleren har startet en ejendomshandel på Portalen En ejendomshandel på Portalen er afsluttet En deltager i en ejendomshandel har gjort indsigelse mod afslutning af ejendomshandlen. Der er oprettet en deltager i en ejendomshandel eller en garanti En deltager er blevet slettet fra en ejendomshandel Ejendomsmægleren har overdraget en rolle til en anden eller ny deltager En deltager er udtrådt af sin rolle i ejendomshandlen eller garantien Deponeringskontonr. er opdateret af Sælgers Pengeinstitut- Deltager Deltager Deltager Deltager haendelse_udestaaendeforbeholdopdater_ Aktiveret Ejendomsmægleren har opdateret udestående forbehold. 10. Mulige formater i datafelter Tilføj Person Feltnavn Input format Obligatorisk felt CPR Gyldigt format på 10 cifre uden Ja, (der er ikke mellemrum, f.eks efter opslag til CPR-nr. følgende regel ddmmååxxxx registret.) CPR Modulus 11 kontrol. Hvis modulus 11 Nej ikke er opfyldt modtages en advarsel. Denne advarsel er forcérbar. Stilling tegn Ja Fornavn tegn Ja Efternavn tegn Ja 33

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

e-bolighandel og e-garanti

e-bolighandel og e-garanti e-bolighandel og e-garanti Købers PI er købers pengeinstitut og garantistiller Sælgers PI er sælgers pengeinstitut og garantimodtagers pengeinstitut Ejendomsmægler er formidleren af den pågældende ejendom

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere