e bolighandel Portalen Februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e bolighandel Portalen Februar 2016"

Transkript

1 Brugervejledning e bolighandel Portalen Februar 2016 v. 2.6

2 Indhold 1. Ændringslog Indledning Brugervejledningens opbygning Portalens anvendelse Adgang til Portalen Portalens forside Søgefunktion Søgekriterier: Søgeresultat Hændelser Eksportér hændelser som XML-fil Handler Deltagere kontaktoplysninger Tilføj et dokument til en ejendomshandel Ugyldiggjorte og tidligere versioner af dokumenter Anmod om Fristforlængelse Handel er tilbagekaldt Anmeld Transport Hent arkivpakke Afslutning udsættelse af afslutning Garantier Opret Garantidokument Signér garanti Stil garanti Garanti afbrudt Erstat garanti Tilbagekald garanti Garantimodtager - Deponeringskonto Konfigurérbar advisering Support Hændelsesoversigt Mulige formater i datafelter... 36

3 Tilføj Person Tilføj virksomhed Adresseoplysninger Kontaktoplysninger Garantidetaljer Ejendom Matrikel Deponeringskontonummer Ændringslog Version Dato Beskrivelse Udarbejdet af Rettet BV på baggrund af input fra portalbrugere Rettet på baggrund af marts 2014 release. Samt navneændring til e-bolighandel Hanne Schytte Myrup Hanne Schytte Myrup Tilrettet link til Portalen. Hanne Schytte Myrup Rettelser ifbm. implementering af release Ny dropdown menu under garanti og kun muligt at uploade PDF dokumenter i tilføj dokument Rettelser ifbm. implementering af release Søgning på cpr/cvr nummer, synlig indikator på tilbagekaldelse af handel, validering af cpr og cvr nummer i garantiprocessen, konfigurérbar advisering Rettelser ifbm. implementering af release søgemulighed, automatisk indhentning af data ved garantioprettelse, sammenligning af Michella Brylle Michella Brylle Michella Brylle 2

4 versioner, egen sagsreference, årsag til ugyldiggørelse, aktiv/passiv deltager Opdatering. Nye funktioner: korrespondance-kategori, tilføjelse af dokumentkategori, samt ugyldiggørelse af egne dokumenter Michella Brylle 3

5 2. Indledning Brugervejledningen til e-bolighandel, henvender sig primært til brugerne på Portalen og angiver hvordan Portalen bruges. Brugervejledningen beskriver ikke, hvilke frister og aftaler den enkelte deltager skal overholde i anvendelsen. Disse er at finde i forretningshåndbogen for e-bolighandel, samt i tilslutningsaftalerne til e-nettet Brugervejledningens opbygning Brugervejledningen beskriver først adgangen til Portalen, dens opbygning og generelle funktionalitet. Herefter følger en detaljeret beskrivelse af, hvordan du anvender Portalen i praksis i ejendomshandler og garantistillelse. Sidst i brugervejledningen finder du bilag med overblik over mulige hændelser, mulige formater i datafelter mv. Brugervejledningen behøver ikke læses fra start til slut, men kan bruges, som et opslagsværk Portalens anvendelse Følgende behandles via Portalen: Ejendomshandler indgået på DE standard Købsaftale for ejerboliger, fritidshuse og grunde. Digital Garantistillelse for garantier udstedt på basis af Finanssektorens Standardgaranti for Restkøbesum 2.3. Adgang til Portalen Adgang til Portalen opnås ved at logge sig ind med medarbejdercertifikat (NemID/MOCES-certifikat) på: Bemærk! Du opnår den bedste udnyttelse af Portalen med en Internet Explorer browser. 4

6 2.4. Portalens forside. Når du er logget ind på Portalen mødes du af dette skærmbillede Første skærmbillede rummer følgende genveje: Logoet ses på alle sider af Portalen. Når du trykker på logoet vil du blive sendt retur til søgebiledet vist ovenfor. Søgefunktion Via søgefunktionen kan du finde tilgængelige salgsopstillinger, samt de garantier og ejendomshandler, som du er tildelt en rolle i. Hændelser Aktiviteter som relateres til ejendomshandler og garantier, hvor du har en rolle, vises under hændelser. Handler Her finder du et overblik over alle de ejendomshandler, hvor du har en rolle. 5

7 Garantier Her kan du oprette garantier og få et overblik over de sager, hvor du har en rolle som garantistiller eller garantimodtager. Garantier som er stillet i tilknytning til en ejendomshandel på Portalen kan findes via den konkrete ejendomshandel. Support Her kan du finde vejledninger og hjælp til brug af systemet. Opsætning Hvis du er administrator vil der være en opsætningsfunktion. Ved tryk på denne, får du mulighed for at indstille hvordan din virksomhed ønsker at blive adviseret om hændelser. 3. Søgefunktion Via fritekstfeltet kan du finde og tilgå samtlige tilgængelige salgsopstillinger, ejendomshandler og garantier, som du er tilknyttet. Hvis du kun har dele af adressen eller sagsnr, kan du sætte kryds i ikke eksakt søgning Hvis, du klikker på Luppen, kommer en søgevejledning frem på skærmen! 6

8 3.1. Søgekriterier: Der kan søges på følgende: Adresse, Bynavn Postnr. Mægler reference Sagsnummer / Sagsreference (hvis denne er opdateret i kontaktoplysninger) Matrikelnr. BBR-nr. Garantinr. Cpr/cvr nummer (der skal skrives cpr eller cvr foran nummeret) Der kan anvendes 3-36 karakterer (tal og/eller bogstaver) Du kan begrænse en søgning til en bestemt type: handel, garanti eller salgsopstilling ved at indtaste typen efterfulgt af kolon før søgeordet: Fx: en søgning på "Handel: Grønnegade 143" vil resultere i en liste af ejendomshandler vedrørende Grønnegade Søgeresultat Hovedsiden for søgeresultatet indeholder følgende oplysninger Type: Kan enten være en salgsopstilling, en ejendomshandel eller en garanti. Ved at klikke på linket under type, kommer du til selve sagen eller dokumentet. Rolle: beskriver den rolle, du er tildelt i den enkelte sag. Opdateret: angiver dato og klokkeslæt for den seneste hændelse i den givne Type (salgsopstilling, ejendomshandel, garanti) Mægler ref/garantinummer og sagsref: henviser til sagens reference hos mægleren og Garantinummer eller de andre deltagers egen sagsreference Beskrivelse: angiver adresse og BBR nr. på ejendommen i den pågældende sag. Hvis Type er Handel står også købers og sælgers navne. 7

9 Senest opdaterede Type placeres automatisk øverst af søgeresultaterne Der vises 20 søgeresultater pr. sidevisning. Du kan sortere søgeresultaterne alfabetisk ved klik på overskrifterne fx Rolle eller Type osv. Bemærk! hvis flere ejendomsmæglere bruger samme mæglerreference vil der fremkomme flere mulige resultater, men kun i det omfang man selv har en rolle på sagen. 8

10 4. Hændelser På siden Hændelser listes alle hændelser i de ejendomshandler eller garantier, som du er tilknyttet. En komplet liste over de hændelser, der kan forekomme, fremgår af bilag 1. Hændelserne genereres automatisk på baggrund af de forskellige aktiviteter som har fundet sted. Eks. vis: Ejendomshandel oprettet, Sælgers Pengeinstitut er tilføjet, som deltager, Garanti stillet osv. Hændelser adviseres pr. mail, hvis dette er valgt, hvorved enhver hændelse i ejendomshandler eller garantier du er tilknyttet, vil generere en mail til dig, afhængig af hvad du har valgt i opsætningen. Seneste hændelse placeres automatisk øverst Der vises 20 hændelser pr. sidevisning. Det er muligt at filtrere hændelserne, til et givent tidsrum, som kan vælges via indtastning i fra - til angivelse i kalenderen. Ved direkte indtastning af dato i søgefeltet, skal du bruge formatet dd-mm-åååå. Hvis du er tilknyttet en garanti, der kører i en ejendomshandel på Portalen, modtager du dobbeltsæt af adviseringer om hændelser. Hovedsiden for hændelser indeholder følgende oplysninger: Type: Kan enten være en salgsopstilling, en ejendomshandel eller en garanti. Ved at klikke på linket under type, kommer du til selve sagen eller dokumentet. Opdatér: her kan du filtrere hændelseslisten på datointerval. Udført af: viser hvem der har udløst hændelsen Udførselstid angiver hvornår hændelsen fandt sted Mægler ref./garantinr. henviser til sagens reference hos mægleren og garantinummer Rolle: beskriver den rolle, du er tildelt i den enkelte sag. Beskrivelse: angiver adressen på ejendommen. Hændelse beskriver selve hændelsen 4.1. Eksportér hændelser som XML-fil Ved at trykke på Eksporter som XML, er det muligt at eksportere listen som en XML-fil til videre bearbejdelse i fx. Microsoft Excel. Al tilgængeligt data, inklusiv data som ikke umiddelbart er synligt på Portalen, bliver eksporteret til XML-filen. 9

11 5. Handler På siden listes alle de ejendomshandler, hvori du har en rolle. Når du trykker dig ind på en konkret ejendomshandel, møder du skærmvisningen nedenfor. SagsID/Mægler.ref: Her fremgår Ejendomshandlens SagsID, samt adressen på ejendommen. Hvis der ingen salgsopstilling er, vil UUID blive vist i stedet for. Deltagere: angiver, hvem, der er tilknyttet som deltagere i handlen, og deres kontaktoplysninger, samt sagsnummer. Tilføj dokument: giver mulighed for at tilføje relevante dokument er til sagen Søg: sender dig til søgefunktionen på forsiden. Funktioner: Sender dig tilbage til hovedmenuen, startsiden på portalen. Flere funktioner: her kan du vælge at få vist ugyldiggjorte dokumenter i sagen. Dokumenter: viser de dokumenter og bilag, som er uploaded til handlen. Hændelser: Viser de hændelser der er sket i den aktuelle ejendomshandel. Opsummering: Giver et hurtigt overblik over de vigtigste data i handlen: købesum, frister, overtagelsesdato, osv. Anmodning om fristforlængelse: her kan du anmode om fristforlængelse og begrunde hvorfor. 10

12 5.1. Deltagere kontaktoplysninger Via hovedsiden for den enkelte Ejendomshandel, kan du se, hvem der er tilknyttet processen, ved at klikke på Deltagere. Rollerne er listet i alfabetisk rækkefølge. Du skal altid kontrollere og tilrette dine kontaktoplysninger. Kontaktoplysninger lister kontaktinfo på den pågældende deltager. Blyanten giver mulighed for at oprette og ændre i egne kontaktoplysninger, samt tilføje sagsreference. Man kan oprette flere navn/afdelinger ved at trykke på + Obligatoriske felter er markeret med stjerne. Du har mulighed for at tilknytte flere sæt kontaktoplysninger, hvis du fx har brug for at overdrage ejendomshandlen internt, til fx en Backoffice funktion eller sagsbehandler. Det er ikke muligt at slette en sagsreference, når den er indsat denne kan dog redigeres. Bemærk! Det er vigtigt at tildelingen af kontaktoplysninger, sker så tidligt, som muligt, så du er sikker på at de andre deltagere kan komme i kontakt med dig. 11

13 5.2. Tilføj et dokument eller korrespondance til en ejendomshandel Vælg dokumenter i ejendomshandlen og klik på Tilføj dokument. Klik herefter på Gennemse og find det dokument på din PC, som du ønsker at tilføje. Vær opmærksom på, at der kun kan uploades dokumenter i PDF-format. Dokumenter kan tilføjes under forskellige dokumentgrupper. For rollen Sælgers Pengeinstitut er det muligt at tilføje dokumenter i følgende fem dokumentgrupper: Bilag uspecificeret Skøde Korrespondance Indeståelse slet retsanmærkninger Indfrielseskvittering uspecificeret For rollen Købers Pengeinstitut er det muligt at tilføje dokumenter i følgende tre dokumentgrupper: Bilag uspecificeret Skøde Korrespondance 12

14 Alle dokumentgrupper giver mulighed for, at tilføje en yderligere beskrivelse af selve dokumentet. Bemærk! Hvis en rolle udskiftes på processen, vil den nye rolleindehaver, der tilføjes til rollen, få adgang til dokumenterne, som den tidligere rolleindehaver har haft rettighed til at læse. Når dokumentet foldes ud ved tryk på +, fremgår det hvilken rolle, der har ilagt dokumentet og hvilke roller, der kan læse og hente det. Beskrivelse af dokumentgrupper: Bilag uspecificeret bruges til dokumenter, der ikke kan placeres i en af de specifikke kategorier. Bilaget skal gives en sigende beskrivelse. Den primære modtager af dokumenterne angives først i beskrivelsen: fx SPI frigivelse af deponerede midler ; KPI Indeståelse for aflysning af pant osv. Disse forkortelser benyttes: Ejendomsmægler; forkortes EM Købers pengeinstitut; forkortes KPI Sælgers pengeinstitut; forkortes SPI Købers rådgiver; forkortes KR Sælgers rådgiver; forkortes SR Et alternativ til Bilag uspecificeret er Korrespondance, som beskrives i senere afsnit. Skøde bruges til upload af skøder. Korrespondance bruges til breve/skrivelser m.m. Det er muligt at målrette dokumentationen til specifikke roller og dermed også fravælge andre. Dette betyder f.eks. at Sælgers Pengeinstitut kan uploade et dokument, som det kun er Købers Pengeinstitut, der kan læse og hente. Andre roller på processen, inklusiv Ejendomsmægler vil i et sådan tilfælde ikke have adgang til dokumentet. Såfremt der ikke udvælges specifikke modtagere, kan alle roller på sagen hente og læse dokumentet. Vær opmærksom på, at passive deltagere på processen ikke kan se eventuelle dokumenter. Indeståelse slet retsanmærkninger benyttes til dokumenter og bilag, hvor der indestås for sletning af retsanmærkninger. Indfrielseskvittering uspecificeret benyttes til upload af indfrielseskvittering 13

15 5.3. Ugyldiggjorte og tidligere versioner af dokumenter Et dokument kan ugyldiggøres af den rolle, der har ilagt det eller af ejendomsmægler forudsat at denne har rettighed til at læse og hente dokumentet. Et dokument ugyldiggøres ved at folde det ud på + og trykke på ugyldiggør. Funktionen er kun synlig, hvis man selv (på rolleniveau) har ilagt dokument. Eventuelle tidligere dokumenter kan findes ved at klikke på linket Flere funktioner i øverste højre hjørne af dokumentoversigten. Tryk på Vis ugyldiggjorte dokumenter. Såfremt der findes ugyldiggjorte dokumenter fremgår de af dokumentforsiden. Dokumenter, der er versioneret eksempelvis købsaftale, kan vælges i en dropdown menu. Alle dokumenter og bilag bliver enten tildelt et versionsnummer eller et løbenummer, så du kan se, om der er sket opdateringer i disse. Dokumenter, der oprettes med versionsnummer, er blandt andre: salgsopstilling, salgsbudget, købsaftalegrundlagets nøgledata og BBR. Versionsnummeret afspejler dokumentets ændring over tid, idet det højeste versionsnummer svarer til den seneste version af dokumentet, og dermed er det gældende. Løbenummer benyttes til nummerering af serier af dokumenter, som fx mødereferater, hvor det højeste løbenummer gives til det sidst tilkomne dokument. Dokumenter med løbenummer er sidestillet, og har alle samme gyldighed. For salgsopstillingen gælder, at det kun er den nyeste og dermed gældende version, der kan søges. Tidligere versioner Ugyldiggjorte dokumenter: Det er ejendomsmægleren samt ilægger (på rolleniveau) af dokumentet, der kan ugyldiggøre et dokument. 14

16 Årsagen til ugyldiggørelsen af et dokument kan ses ved at trykke på + ud for det ugyldiggjorte dokument. XML sammenligning af versionerede dokumenter Hvis et versioneret dokument, som f.eks. købsaftalegrundlagets nøgledata, findes i flere versioner, er det muligt at se hvori forskellen er på den nyeste og de tidligere versioner. Ved valg af dokumentet, åbnes en box, hvor man kan vælge om man vil se dokumentet i den nyeste version eller om man vil se ændringer i forhold til tidligere versioner. XML sammenligningen fortæller hvor der er forskel på de to versioner og læseren ved nu, hvor ændringen kan findes i den nye version. Såfremt der er tale om ændringer, der er for store til at vise i sammenligningen medfølger der en link, hvor man bliver ført hent til den konkrete ændring i dokumentet. 15

17 5.4. Anmod om Fristforlængelse Generelt skal du anmode om fristforlængelse, så snart du bliver klar over at en given frist ikke kan overholdes. Når du anmoder om fristforlængelse, vil Ejendomsmægleren modtage en advisering om det. Ejendomsmægleren, er den eneste, som kan godkende en anmodning om fristforlængelse, og en fristforlængelse er ikke gældende, før den er godkendt af Ejendomsmægleren. De til enhver tid, gældende frister, vil altid fremgå af Opsummering af Handlens data. Enhver anmodning om fristforlængelse skal begrundes i kommentarfeltet. Når du har klikket på Anmod om fristforlængelse ses et pop-up vindue, hvor du angiver: den dato, der ønskes fristforlængelse til begrundelse for anmodning om fristforlængelse Du kan anmode om fristforlængelser vedrørende følgende emner, hvis du er knyttet til ejendomshandlen i den tilhørende rolle: Indsigelse fra Købers Pengeinstitut Indsigelse fra Købers Rådgivere Indsigelse fra Sælgers Rådgivere Garantistillelse Udarbejdelse af skøde Tinglysning af betinget skøde Tinglysning af anmærkningsfrit skøde Ingen frist angivet: Såfremt ejendomsmægleren ikke har angivet en frist, vil fristdatoen være tom. 16

18 5.5. Handel er tilbagekaldt Ejendomsmægler kan have behov for at trække en handel tilbage. Det kan gøres ved brug af én af fire følgende hændelser. Handel Tilbagekaldt Køber har fortrudt Sælger har afvist købstilbud Processen afsluttes Såfremt en af ovenstående hændelser fremgår med rødt i Opsummering, bør man ikke arbejde videre på sagen, men i stedet for kontakte ejendomsmægler for at aftale det videre forløb Anmeld Transport Ønsker du at anmelde Transport i en ejendomshandel har du to muligheder: 1. Upload transportanmeldelsen, som et uspecificeret bilag med angivelse af EM Transportanmeldelse, som overskrift. 2. Send Transportanmeldelsen direkte til ejendomsmægleren udenom Portalen, og afvent at Ejendomsmægleren angiver at der er anmeldt Transport i opsummering af Handlens data Det er kun ejendomsmægleren der kan angive i feltet anmod Transport, om der er anmodet om transport eller ej. 17

19 Bemærk! Du skal altid være opmærksom på at der kan være anmeldt Transport i en ejendomshandel, selvom det ikke fremgår af Opsummering af Handlens data. 18

20 5.7. Hent arkivpakke Det er muligt at hente en arkivpakke fra både en ejendomshandel og fra en garanti op til tre måneder efter sagen er afsluttet. Arkivpakken hentes i ejendomshandlen i ikonet allernederst i højre side af Opsummering af handlens data Hent Arkiv: Finder du nederst på Opsummering af ejendomshandlens data. Arkivpakke Alt downloades: samtlige dokumenter, alle hændelser (historik) og ejendomshandlens data, i hver deres separate mappe. Hent Arkiv På garantien hentes arkivet ved klik på Hent Arkiv i højre side af skærmen. Arkivpakke Garanti: hvis der er stillet mere end én garanti, fx en erstatningsgaranti, vil alle garantidokumenter være gemt i arkivpakken. 19

21 5.8. Afslutning udsættelse af afslutning En Ejendomshandel afsluttes automatisk 190 dage efter overtagelsesdatoen. Hvis du har brug for at udsætte afslutningen, klikker du på Udsæt lukkedato i Opsummering af Handlens data hvorefter afslutningen udskydes yderligere 190 dage. Du skal angive din begrundelse for udsættelse af afslutningen. Enhver deltager i en ejendomshandel kan udsætte afslutningen, og udsættelsen skal ikke godkendes af ejendomsmægleren. Alle deltagere adviseres om at afslutningen er udsat. Når en handel er afsluttet og lukkedato er overskredet, kan der ikke længere ageres med processen. Dette illustreres ved, at detaljer er greyed-out. Dokumenter og arkivpakken kan dog fortsat hentes på sagen. 20

22 6. Garantier Hovedsiden for garantier indeholder følgende oplysninger: Opret garantiproces: benyttes til oprettelse af et garantidokument uden tilknytning til en ejendomshandel på Portalen. Hent afstemningsliste: giver dig mulighed for at hente en afstemningsliste, som en XMLfil Rolle (findes yderst til venstre): beskriver den rolle du har i den enkelte garanti: garantistiller eller garantimodtager. Du kan også blive tilknyttet til en garanti, som interessent, når garantien er oprettet uden en ejendomshandel på Portalen. Garanti for: indeholder oplysninger om ejendom samt køber og sælger Status: angiver hvilken status den enkelte garanti har. Status kan være: Afventer Opfyldelse Kladde Erstatningsanmodning Tilbagekaldelsesanmodning Seneste aktivitetsdato: angiver hvornår hændelsen i / med garantien fandt sted 21

23 6.1. Opret Garantidokument Du skal udfylde garantidokumentets felter markeret med *, inden du kan signere og stille selve garantien. Generelle formalia fremgår af Formater i datafelter, som du finder sidst i vejledningen. Når garantien er tilknyttet en ejendomshandel på Portalen og oprettes som tilføj garantiproces er en del af oplysningerne forudfyldte, og du skal blot udfylde de tomme resterende felter. Ved valg af opret garanti proces, mødes du af et billede med en dropdown menu, hvor du kan vælge garantimodtagers pengeinstitut. Samtidig er der mulighed for at tilføje en interessent ved afkrydsning i feltet nedenunder. Nederst i billedet indtaster du kommune nummer og ejendomsnummer på den ejendom, garantien vedrører. Ejendommens data hentes automatisk ind på garantikladden. 22

24 Garantinummer: udfyldes med det garantinummer, som er genereret i dit eget Pengeinstitut ved oprettelsen af garantien i dig eget system. Garantistillers kunde: udfyldes med alle køberes navne og CPRnr. eller CVR-nr. Garantistiller: udfyldes med dine egne kontaktoplysninger. Garantimodtager: Feltet er forudfyldt med de navne, der findes i ejendomsdata. Kontroller at det er den korrekte sælger/sælgere og redigér CPR-nummer. Hvis der er fejl i navn og fornavn og efternavn, kan disse redigeres. Tilføj evt kontaktoplysninger Berigtiger udfyldes ikke. Garantimodtagers Pengeinstitut: udfyldes med oplysninger om hvilket Pengeinstitut der skal modtage garantien. Hvis der ikke er udfyldt obligatoriske felter vil der poppe en fejl hjælpelinje op nederst i højre side af skærmen, som præciserer, hvilken fejl der er begået. 23

25 Garantidetaljer: udfyldes med oplysninger om garantiens størrelse, dato for købsaftalens underskrifter, samt overtagelsesdato. Ligeledes skal du udfylde om der er anmeldt transport i tilbagesøgningskrav. Prikken er sat til ja automatisk. Ejendom: udfyldes automatisk. Kontroller at data er korrekt. *-markerede felter er obligatoriske. Matrikel: udfyldes automatisk. Kontroller at data er korrekt. Bemærk! Ved ideel anpart skal anpartsnummeret IKKE skrives i feltet Ejerlejlighedsnr. I stedet skrives det i Ejendomsbemærkninger. Bemærk! Generelt om adresseoplysninger: Hvis du generelt vælger at folde adressereoplysninger ud, så skal du udfylde de *-markerede felter. Hvis du ikke folder adresseoplysningerne ud, kan du helt undlade at udfylde adresseoplysninger på handlens deltagere. Kun adresseoplysninger på selve den ejendom, som stilles garanti for, skal udfyldes. Mens du redigerer Garantidokumentet, vil det fremstå som kladde, og du kan evt. gemme Garantidokumentet, forlade Portalen og garantien vil være gemt med de oplysninger, du allerede har indtastet. Garantien skifter først status, når den er signéret. 24

26 6.2. Signér garanti Når du er færdig med at redigere garantidokumentet, skal du signere det. Det er individuelt fra Pengeinstitut til Pengeinstitut, om det kræver én eller to signaturer, for at kunne stille en garanti. Når du klikker på Signér Garanti dirigeres du videre til NemIDs login, hvorefter garantien signeres digitalt, ved brug af dit virksomheds- eller medarbejdercertifikat. Det fremgår af Opsummering af garantiens data hvem, der har signeret garantien. Hvis du forsøger at signére en garanti der ikke er udfyldt korrekt, vil du modtage en fejlmeddelse om at garantien ikke kan signéres Stil garanti Garantien er først stillet når du har klikket på stil garanti. Hvor efter garantien skifter status til: Afventer Opfyldelse 25

27 6.4. Garanti afbrudt Har man fejlagtigt oprettet en garantiproces eller ønskes den afbrudt af anden årsag, kan man vælge af afbryde den. Når garantiprocessen er afbrudt fremstår processen som ikke-agérbar / gråtonet. Status er herefter Afbrudt hvilket fremgår af både sagen og oversigtssider. 26

28 6.5. Erstat garanti Du kan anmode om at erstatte en garanti: 1. Find garantien via den konkrete ejendomshandel eller via hovedmenuen Garanti 2. Opret og signér et nyt Garantidokument. 3. tryk Anmod garantien erstattet og angiv din begrundelse. Erstatningsgaranti (afventer svar): Først når erstatningsgarantien er accepteret af Garantimodtager, er den gyldig. Den eventuelle erstatningsgaranti er først gældende, når Garantimodtagers Pengeinstitut har accepteret erstatningsanmodningen. Hvis Garantimodtagers Pengeinstitut afviser erstatningsanmodningen er den oprindelige garanti fortsat gældende. Når du ønsker en garanti erstattet, skal du bryde signaturen for at redigere garantien. Bagefter skal garantien signeres og stilles igen. 27

29 6.6. Tilbagekald garanti Som garantistiller, kan du anmode om at tilbagekalde en garanti, fx hvis køber skifter Pengeinstitut under vejs i handlen, og et andet Pengeinstitut har stillet en ny garanti. Den oprindelige garanti bortfalder, når garantimodtagers pengeinstitut har accepteret tilbagekaldelsen. Hvis garantimodtagers pengeinstitut afviser tilbagekaldelsesanmodningen er den oprindelige garanti fortsat gældende. Anmod garantien tilbagekaldt Anmod garantien erstattet Acceptér Afslå anmodningen om tilbagetrækning for garanti. Hvis du er tilknyttet en garanti som garantimodtager, vil en anmodning fra Garantistiller om tilbagekaldelse eller erstatning af garantien udløse denne advarsel på Portalen. Du skal acceptere eller afslå anmodningen, hvorefter Garantistiller adviseres om det. 28

30 6.7. Garantimodtager - Deponeringskonto Hvis du deltager som Garantimodtagers Pengeinstitut, skal du, senest, når du modtager advisering om at garantien er stillet, tilføje et deponeringskontonr. Dette skal ske så tidligt som muligt, så Købers Pengeinstitut (Garantistiller) har mulighed for at indtaste overførslen i god tid, før betalingsdato. Deponeringskontonr. Skal bestå af reg.nr. og kontonr. (i alt 14 cifre). Deponeringskontonummer vil efterfølgende fremgå af Opsummering af handlens data, hvis garantien er stillet i tilknytning til en ejendomshandel på Portalen. 29

31 7. Konfigurérbar advisering Hver aktør kan selv opsætte hvorledes denne ønsker at blive adviseret om handler og garantier på e-bolighandel portalen. Alle aktører har mulighed for at tildele medarbejdere en ekstra rettighed til at opsætte hvordan virksomheden ønsker at adviseres om handler og garantier. Dette gøres ved at tilføje en ekstra attribut til medarbejderens certifikat. Se i nedenstående link. Vær opmærksom på at når der ændres i adviserings-indstillinger gælder det generelt for hele cvr.nr/virksomheden. Derfor anbefales det kun at få medarbejdere tildeles rettigheden. Hvis en medarbejder har fået tildelt rettigheden, vil han/hun blive mødt af en ekstra mulighed efter login på portalen Opsætning 30

32 Ved valg af opsætning får man følgende opsætningsbillede frem Generel adviseringsopsætning Indstillingerne under Generel adviseringsopsætning gælder for alle de roller, aktøren kan have. Man kan her vælge hvilken frekvens (daglig eller straks) og indhold (standard eller light) og indhold man ønsker på henholdsvis hovedmail og kontaktpunkt. Hovedmail er den adresse som er oplyst på cvr-nummeret i e-bolighandel aktørregistret. Kontaktpunkt er den adresse man indtaster under rollen man har under deltagere Dvs. man indstiller frekvens og indhold på begge to og så gælder det for alle sager og alle de roller man som aktør kan have (i nogle sager kan man være købers pengeinstitut og i andre sælgers pengeinstitut) Frekvens kan for hovedmail og kontaktpunkt indstilles til Straks eller Daglig. Straks betyder at man ønsker at modtage adviseringer om hver enkelt hændelse, der sker. Det betyder at man modtager en mail pr. hændelse pr. sag. Daglig betyder at man ønsker at modtage én adviserings- pr. sag pr. dag (såfremt der er sket hændelser på den dag). Denne mail vil indeholde alle dagens hændelser på sagen. Adviseringen sendes om natten efter hændelserne er sket. 31

33 Indhold kan indstilles til Standard (her kan man kun vælge frekvens straks) og Light Standard indeholder en lang række kontekst- og hændelsesspecifikke informationer i et ikke særlig læsevenligt format, hvorimod light er hændelser listet på en læsevenlig version. Eksempel på Standard advisering Eksempel på Light/Straks advisering 32

34 Eksempel på Light/Daglig advisering Hændelsesspecifik opsætning Under Hændelsesspecifik opsætning er det muligt at indstille hvilke type hændelser der ønskes at modtage adviseringer på og hvilke der ikke ønskes at modtage på dette foregår på rolleniveau. Det betyder at et pengeinstitut kan vælge/fravælge adviseringer på bestemte hændelsestyper og indstille forskelligt afhængig af om de er sælgers pengeinstitut eller købers pengeinstitut. Vi anbefaler at man sørger for at indstille således, at man modtager advisering på rolletildeling og rolleslet på hovedmail. På den måde sikrer man at man modtager adviseringer på de sager, hvor man får tildelt en rolle. Det er hændelserne Rolle Indehaver opret aktiveret, Rolleindehaver slet Aktiveret, Rolle Overdrag Aktiveret og Rolle Udtræd af Aktiveret Vær opmærksom på at der først sendes mails til kontaktpunkt EFTER adresse er indsat. Det er vigtigt at man trykker på Gem hver gang man ændrer en indstilling. Der findes desuden en mulighed for at komme tilbage til oprindelig opsætning. Dette gøres ved at trykke på Tilbage til standard opsætning 33

35 8. Support Ved tryk på Supportknappen åbnes link til bl.a. FAQ, driftsstatus, brugervejledning mv. 9. Hændelsesoversigt Nedenstående tabel viser Ejendomshandlens og Garantiens definerede hændelseskoder, hvilken betydning den pågældende hændelse har, samt hvorvidt og i givet fald, hvilken type hændelsesspecifik nøgledata der er relateret til hændelsen. Deltager, viser hvilken deltager hændelsen omhandler. Dokument, viser hvilken dokument-kategori og version respektive løbenummer hændelsen omhandler. Fejlmelding, viser kopi af hele den pågældende forretningsmæssige fejlmelding. Hændelseskode Forretningsmæssig betydning Hændelsesspecifikke nøgledata haendelse_dokumentgruppedokumentilaeg _Aktiveret haendelse_dokumentgruppedokumentugyl diggoer_aktiveret haendelse_dokumentilaeg_aktiveret haendelse_ejendomsmaeglersdeponeringsk ontonropdater _Aktiveret En deltager i ejendomshandlen eller garantien har ilagt et dokument i en dokumentgruppe En deltager i ejendomshandlen eller garantien har ugyldiggjort et dokument i en dokumentgruppe En deltager i ejendomshandlen eller i garantien har ilagt et dokument Ejendomsmægleren har opdateret sit kontonr. til brug for udbetalingen i ejendomshandlen Dokument Dokument Dokument 34

36 haendelse_ejendomudbudttilsalg Der er ilagt en salgsopstilling, og den kan søges offentligt. haendelse_ejendomejudbudttilsalg Der er ilagt en salgsopstilling, som dog ikke kan fremsøges på Portalen. en skuffesag haendelse_forretningsmaessigfejlmeld_akti veret haendelse_fortrydelsesfristudloebet haendelse_forvarselomautoafslutning haendelse_fristforlaengelseanmod_aktivere t haendelse_fristforlaengelseanmodningsvar _Aktiveret haendelse_garanti_deponeringskontonrsend _Aktiveret En deltager i ejendomshandlen eller garantien har meddelt forretningsmæssig fejl Fortrydelsesfristen er udløbet i ejendomshandlen. Forvarsel om at der nu er 14 dage til ejendomshandlen afslutter automatisk. En deltager i ejendomshandlen har bedt om fristforlængelse Ejendomsmægleren har svaret på anmodningen om fristforlængelse Garantimodtager har indtastet kontonr. på deponeringskontoen i garantiprocessen Fejlmelding Dokument Dokument haendelse_garanti_erstatninganmodningse nd_aktiveret haendelse_garanti_erstatningsvarsend_akti veret haendelse_garanti_forretningsmaessigfejlm eld_aktiveret haendelse_garanti_garantisend_aktiveret haendelse_garanti_opretogstart_aktiveret haendelse_garanti_tilbagekaldelseanmodni ngsend_aktiveret Garantistiller har anmodet om erstatning af garantien Garantimodtager har svaret på anmodningen om erstatning af garantien En deltager i garantien har meddelt forretningsmæssig fejl Garantistiller, har stillet garantien Garantistiller, har oprettet og opstartet en garanti (kladde) Garantistiller, har sendt anmodning om tilbagekaldelse af garanti. FejlMelding haendelse_garanti_tilbagekaldelsesvarsend _Aktiveret haendelse_handelafsluttet haendelse_handeltilbagekaldt Garantimodtager har svaret på anmodningen om tilbagekaldelse af garanti Handlen er afsluttet Handlen er tilbagekaldt haendelse_koeberfortrudt Køber har fortrudt handlen. haendelse_koebsaftalekogssigneretilagt haendelse_koebsaftaleksigneretilagt Købsaftale med både Køber og Sælgers underskrift er ilagt. Købsaftale med kun Købers underskrift er ilagt. haendelse_koebsaftaleudkastilagt haendelse_koebstilbudafvistafsaelger haendelse_kontaktinformationegenopdater _Aktiveret Der er ilagt udkast til en købsaftale, som hverken bærer købers eller sælgers underskrift Sælger har afvist købstilbud fra Køber En deltager har opdateret sine egne kontaktoplysninger Deltager 35

37 haendelse_opretogstart_aktiveret haendelse_procesafslut_aktiveret haendelse_procesafslutindsigelse_aktiveret haendelse_rolleindehaveropret_aktiveret haendelse_rolleindehaverslet_aktiveret haendelse_rolleoverdrag_aktiveret haendelse_rolleudtraedaf_aktiveret haendelse_saelgerspisdeponeringskontonr Opdater_Aktiver et Ejendomsmægleren har startet en ejendomshandel på Portalen En ejendomshandel på Portalen er afsluttet En deltager i en ejendomshandel har gjort indsigelse mod afslutning af ejendomshandlen. Der er oprettet en deltager i en ejendomshandel eller en garanti En deltager er blevet slettet fra en ejendomshandel Ejendomsmægleren har overdraget en rolle til en anden eller ny deltager En deltager er udtrådt af sin rolle i ejendomshandlen eller garantien Deponeringskontonr. er opdateret af Sælgers Pengeinstitut- Deltager Deltager Deltager Deltager haendelse_udestaaendeforbeholdopdater_ Aktiveret Ejendomsmægleren har opdateret udestående forbehold. 10. Mulige formater i datafelter Tilføj Person Feltnavn Input format Obligatorisk felt CPR Gyldigt format på 10 cifre uden Ja, (der er ikke mellemrum, f.eks efter opslag til CPR-nr. følgende regel ddmmååxxxx registret.) CPR Modulus 11 kontrol. Hvis modulus 11 Nej ikke er opfyldt modtages en advarsel. Denne advarsel er forcérbar. Stilling tegn Ja Fornavn tegn Ja Efternavn tegn Ja 36

38 Tilføj virksomhed Feltnavn Input format Obligatorisk felt CVR 8 cifre, f.eks Ja (der er ikke opslag til CVR-nr. registret) CVR Modulus 11 kontrol. Hvis modulus 11 Ja ikke opfyldes modtages en fejlkode. Det er ikke muligt at forcere denne kontrol. Navn tegn Ja Afdeling tegn Nej Registreringsnummer 4 cifre Nej Adresseoplysninger 37

39 Feltnavn Input format Obligatorisk felt Kommunekode 4 cifre [0-9] Ja Vejkode 4 cifre [0-9] Ja Lokalitet (bygningsnavn) 1-34 tegn Nej Vejnavn 1-40 tegn Ja Vejaddresseringsnavn 1-20 tegn Nej Husnummer 1-3 cifre evt. efterfulgt af et stort Ja bogstav Etage Se eksempel på adresse nedenfor Nej Dørbetegnelse 4 cifre Nej Bynavn 1-34 tegn Nej Postboks Mellem 1 og 9999 Nej Postnummer 4 cifre Ja Postdistrikt 1-20 tegn Ja Landekode 2-3 bogstaver eller 3-4 cifre Ja Adresse Vej_nr Etage Lejlighedsnummer Holger Danskes Vej 26, 2. tv TV Finsensvej 47B, B Jordbrovej 27, st.mf.th. 27 ST MFTH Kontaktoplysninger Feltnavn Input format Obligatorisk felt Kontaktperson tegn Ja Telefon 3-20 cifre Ja Korrekt format Nej 38

40 Garantidetaljer Feltnavn Input format Obligatorisk felt Garantibeløb Minimumsværdi på 0,00 Ja Valuta DKK, EUR, GBP, USD, AED Ja Købsaftaledato Dato skal vælges. Ja dd-mm-åååå Overtagelsesdato Dato skal vælges Ja dd-mm-åååå Transport i Ja/Nej Ja tilbagesøgningskrav Ejendom 39

41 Feltnavn Input format Obligatorisk felt Vej 1-40 tegn Ja Vejnummer Max 6 cifre Nej Etage Max 4 cifre Nej Lejlighedsnummer Max 6 cifre Nej Postnummer Max 9 cifre Nej By 1-35 tegn Ja Landekode Maks 3 tegn Ja Kommune- og 10 cifre Nej ejendomsnummer Matrikel Feltnavn Input format Obligatorisk felt 40

42 Numerisk del Minimum 0 Ja Alphanumerisk del Maks 4 tegn Nej Ejerlavsbetegnelse Minimum et tegn Ja Ejerlejlighedsnr. 0 accepteres Nej Matrikeldelnummer 0 accepteres Nej Zonestatus 0 accepteres Nej Ideel anpartnr. Ja/Nej Default N Nej Hovedmatrikel Ja/Nej Default N Nej Lejet grund? Ja/Nej Default N Nej Areal Tal accepteres Nej Vejareal Tal accepteres Nej Kommunekode 3 cifre [0-9] Ja Antal værelser Tal accepteres Nej Boligareal Tal accepteres Nej Opført år Tal accepteres Nej Deponeringskontonummer Feltnavn Input format Obligatorisk felt Registreringsnummer 4 cifre Ja Kontonummer 4-10 cifre Ja 41

e bolighandel Portalen Marts 2015

e bolighandel Portalen Marts 2015 Brugervejledning e bolighandel Portalen Marts 2015 v. 2.4 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 3 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

Portalen Februar 2016

Portalen Februar 2016 Brugervejledning til Advokater Portalen Februar 2016 v. 1.3 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 2 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2 Brugervejledning til Advokater Portalen Marts 2015 v. 1.2 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 2 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6

e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6 e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6 i Indhold 1. e-bolighandel i mæglerperspektiv...2 1.1. Formål:...2 2. Anvendelse af e-bolighandel...2 3. Opstart af en sag i e-bolighandel...3 4. Rolletildeling

Læs mere

e-bolighandel og e-garanti

e-bolighandel og e-garanti e-bolighandel og e-garanti Købers PI er købers pengeinstitut og garantistiller Sælgers PI er sælgers pengeinstitut og garantimodtagers pengeinstitut Ejendomsmægler er formidleren af den pågældende ejendom

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Brugervejledning OnlineAt

Brugervejledning OnlineAt Brugervejledning OnlineAt V1.2 - effektiv fra 31.01.2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til OnlineAt... Forside før login... Startside efter login... Forside efter login... Tilbagemelding på afgørelser

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere