Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde"

Transkript

1 Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde på Lolland Analyse og beregning af regionaløkonomiske effekter Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner 1 2. Baggrund og formål Metode 2 3. Lolland og Lollands turismeprofil Lolland i dag Lollands turismeprofil 4 4. Sommerhusproduktet på Lolland 6 5. Casestudier Case 1: Hummingen-Kramnitze Case 2: Fejø Case 3: Femø Regionaløkonomiske effekter Grundlæggende forudsætninger Direkte effekter i etableringsfasen Direkte effekter på løbende basis Afledte effekter Sammenfatning af de lokaløkonomiske effekter Litteraturliste 39 1

3 1. Konklusioner På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at der vil være en væsentlig positiv regionaløkonomisk effekt forbundet med at etablere 500 nye sommerhusgrunde i relation til eksisterende sommerhusområder i Lollands kystnære områder. Endvidere kan det konkluderes, at denne effekt vil være større end tidligere beregnet fordi en del af forudsætningerne for beregningerne har forandret sig markant i de seneste år. 500 nye sommerhusgrunde vil passe godt ind i Lollands samlede turismestrategi og understøtte en række af de oplevelsesmæssige udviklingstiltag, der allerede er på tegnebrættet. Den regionaløkonomiske effektberegning baseret på en række forudsætninger, der præciseres i afsnit 6, kan opsummeres på følgende måde: De direkte effekter i etableringsfasen Beregningerne af de lokaløkonomiske effekter viser sammenfattende, at der i de to år som dækkes af etableringsfasen generes ca. 3 årsværk i forbindelse med udstykningen af byggegrundene, mens der genereres ca. 33 årsværk i forbindelse med byggemodningen. Med tillæg af de ca. 135 årsværk, der genereres i forbindelse med selve byggeriet, udmønter aktiviteterne i etableringsfasen således i alt ca. 170 årsværk, hvoraf 9,4 årsværk genereres på Fejø og 4,6 genereres på Femø. Dertil kommer øgede indtægter til lokalområdet som følge af ejendomsavancebeskatningen ved salget af de grunde, der købes af lokale borgere på ca. 1,1 mio. kr. De direkte effekter på løbende basis På løbende basis viser beregningerne, at der årligt genereres ca. 32 årsværk årligt som følge af den løbende drift og vedligeholdelse af de nye sommerhus- og feriehuse samt som følge af lejernes og ejernes lokale forbrug. Af disse genereres 1,0 årsværk på Fejø og 0,7 jobs på Femø. Disse jobs vil være i form af sæsonansættelser hos de lokale købmænd samt restauranter og kroer. Som en effekt af udlægningerne vil der for de kommende Lolland kommune komme et lokalt skatteprovenu gennem ejendomsskatter og ejendomsværdiskatter, som er beregnet til i alt ca. 1,7 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. kan henvises til etableringen af sommer- og feriehuse i Hummingen og Kramnitze. De afledte effekter Beregningerne af de afledte kommunale indkomsteffekter viser, at der i etableringsfasen genereres en kommunal indkomsteffekt på i alt 7,3 mio. kr., som skal fordeles over den toårige periode fra 2005 til På løbende basis genereres en kommunal indkomsteffekt på i alt 2,6 mio. kr., som skal fordeles over den treårige perioden fra 2007 til I 2010 er der således genereret en kommunal indkomsteffekt på i alt 9,9 mio. kr. ved den øgede beskæftigelse. I det følgende præsenteres analysens resultater nærmere. 1

4 2. Baggrund og formål 2.1 Metode I sommeren 2005 blev der udsendt et landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Samtidig blev der åbnet mulighed for at undersøge effekterne af at udstykke 500 nye sommerhusgrunde i kystnære områder på Lolland i forbindelse med den regionale udviklingsplan for Sjælland. Målet med de nye sommerhusområder på Lolland er at bidrage positivt til den lokale økonomi og regionale udviklingsmuligheder. For at udarbejde et forslag til udvidelse af sommerhusområder på Lolland er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Lollands Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Østdansk Turisme, Kontoret for Regional Udvikling i Storstrøms Amt samt Natur- og Plankontoret i Storstrøms Amt. Arbejdsgruppen har i den forbindelse bedt Rambøll Management om at udfærdige nærværende rapport, der kortlægger og analyserer den lokale økonomi og de regionale udviklingsmuligheder i forbindelse med etableringen af 500 nye sommerhusgrunde på Lolland. Rapporten er baseret på følgende kilder og metoder: Desk research af eksisterende materiale: Tidligere gennemførte undersøgelser af de økonomiske effekter af udlægning af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen på Lolland. Forudsætningerne for disse undersøgelser er blevet undersøgt med henblik på at afklare, om de har ændret sig og om der er nye forhold der bør inkluderes. Nærværende undersøgelse går tæt på de enkelte planlagte sommerhusprojekter i en række cases. Dette giver mulighed for en økonomisk vurdering af det samlede projekt ud fra dets enkeltdele. Tilgængelige statistikker for turisters forbrug, nationalitet mv. Diverse materiale såsom lokalplaner, turismestrategier, etc. Tre casestudier af eksisterende sommerhusområder der danner udgangspunkt for beregningen af effekter: Hummingen-Kramnitze, Rudbjerg Kommune Femø, Ravnsborg Kommune. Fejø, Ravnsborg Kommune Personlige og telefoniske interviews med relevante aktører omkring sommerhusproduktet på Lolland. Følgende personer er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen: Torben Kjeldsen, Entreprenør, Firmaet Torben Kjeldsen Glen Polano, Turistchef, Østdansk Turisme Dorthe Selmer, Kontor for regionaludvikling, Storstrøms Amt Christer Rosenkrands, Direktør, Lalandia Sebastian Simonsen, Erhvervsråd Lolland-Falster Heidi Hermansen, Erhvervsråd Lolland-Falster Allan Munk, Erhvervs og udviklingskonsulent, Erhvervsråd Lolland- Falster Lars Erik Larsen, Kommunaldirektør, Rudbjerg kommune 2

5 Jørgen Jørgensen, Teknisk forvaltning, Ravnsborg kommune Jan Christensen, Byggesagkyndig, Holeby kommune Jytte Harpøt, Leder af teknisk forvaltning, Holeby kommune Tove Aitomäki, Turistchef, Rødby turist og erhvervsbureau Lise Simon, Turistchef, Nakskov turistbureau Steffen Olsen-Kludt, Advokat, Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt Flemming Larsen, Erhvervskonsulent, AF Nakskov Svend Mortensen, Ejendomsmægler, EDC Reitz og Mortensen Nakskov Frank Lønge, Ejendomsmægler, EDC Rødby havn Jørgen Danielsen, Ejendomsmægler, HOME Rødby Jens Bay, Ejer, Western Camping Karl-Peter Top, Ejer, Hummingen Camping Kaj Frederiksen, Adm. Direktør, Sol og Strand Henrik Hesselberg, Butiksejer, Spar Fejø Ole Andersen, Smed, Femø Rene Christensen, Entreprenør, Fejø 3

6 3. Lolland og Lollands turismeprofil 3.1 Lolland i dag Lolland er i dag et udkantsområde i Danmark. Øen befinder sig i en afstand af hovedstaden, hvor mulighederne for daglig pendling er begrænsede. I mange år har øen været præget af affolkning af de unge, høj arbejdsløshed og stagnerende huspriser. I de seneste år har man dog set en faldende ledighed og en række gode initiativer. Den kommende forbindelse over Femern Bælt giver også lysere udsigter for fremtiden. Lolland er dog stadig en af de kommuner i Danmark, der har de laveste levevilkår 1. Arbejdsløsheden ligger over landsgennemsnittet, andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder og uddannelsesniveauet er relativt lavt i forhold til resten af landet. Der er derfor stadig brug for at tilføre aktiviteter til området, der kan skabe såvel midlertidige som permanente arbejdspladser. Et sådant initiativ kan, som rapporten viser, være udstykning af nye sommerhuse. For de to øer Femø og Fejø er der tale om små lokalsamfund, hvor opførelsen af sommerhuse kan hjælpe lokalområder, der er isolerede i forhold til resten af landets arbejdsmarked og infrastruktur. Her vil selv en begrænset forøgelse i omsætningen i butikkerne være af stor betydning for samfundenes overlevelse. 3.2 Lollands turismeprofil Lollands turismeprofil har følgende kendetegn: Lolland har en turismestrategi, hvor man markedsfører sig i samarbejde med Falster. Turismearbejdet på Lolland-Falster skal derfor ses som sammenhængende. For Lolland-Falster er målet at blive en helstøbt feriedestination, hvor kodeordene i ferieoplevelsen er: o Familievenlighed o Tryghed o Strande o Natur o Ø-samfund o Tæt på storbyer o Moderne samfund o Højt service- og kvalitetsniveau 2 Lolland har en række gode, store attraktioner, hvoraf Lalandia, Knuthenborg Safari Park og Middelaldercenteret er de største. Som samlet attraktionsområde har man endvidere glæde af Møns Klint og en kommende udbygning af Krokodille Zoo på Falster. Tabellen herunder giver en oversigt over Lolland-Falsters turistattraktioner med over besøgende årligt: 1 Oxford: Research Funktionelle sammenhænge på regionalt niveau Strategi for turismesamarbejdet på Lolland-Falster. Rambøll Management september

7 Tabel 3.1: Oversigt over forlystelser på Lolland-Falster med over besøgende årligt Forlystelse Antal besøgende 2004 Placering Lalandia Lolland Knuthenborg Safari Park Lolland Møns Klint Møn Nykøbing F. Folkepark/Zoo Falster Middelaldercentret Falster Krokodille Zoo Falster Reventlow-Parken Lolland Maribo Domkirke Lolland Lolland-Falsters Stiftsmuseum Lolland Jack-Stone Ravsliberi Lolland Ubåden U Lolland Grøn Verden* Lolland Aalholm Automobil Museum Lolland Galleri Syd Falster Reventlow-Museet Lolland Storstrøms Kunstmuseum Lolland Stubbekøbing Veteranmotorcykel- og Radiomuseum Falster Peter Hansens Have Lolland * Grøn Verden har i 2005 haft en stigning til besøgende. Derudover har Frilandsmuseet i Maribo i 2005 haft besøgende (Kilde: Østdansk Turisme). Der er klare naturmæssige styrker i form af havet, øerne, de mange strande, skovene og landbruget. Digerne på det sydlige Lolland giver naturen en særlig karakter. Også området omkring Maribo har særlige naturmæssige kvaliteter. Maribos søområder er naturparkområder Europarkstatus. Infrastrukturelt er Lolland placeret mellem Tyskland og København. Det betyder, at turister kan tage på endagstur til København og omvendt, hvilket giver mulighed for, at de besøgende på Lolland kan kombinere den lollandske ferieoplevelse med en storbyferie. Lollands turismeprodukt henvender sig primært til familier. Der er børnevenligt og plads til fred, ro og afslapning. Man arbejder frem mod at tilbyde denne gruppe bedst mulige oplevelser. Også seniorer er et stort segment i forhold til turismen på Lolland. De efterspørger kombinationen af fred, ro og oplevelser i naturen. Lolland-Falsters turismeprofil fokuserer på natur, familie og kvalitet. I denne profil passer en udvidelse af sommerhusområderne godt ind. Efter samtaler med ejendomsmæglere m.fl. vurderes det, at 80 % af køberne vil være familier eller seniorer fra København og det øvrige Sjælland. Disse vil ofte være familier eller seniorer, hvor kombinationen af en friværdi og en interesse for et godt sommerhus i kort afstand til hjemmet og til en fornuftig pris gør Lolland attraktivt. 5

8 4. Sommerhusproduktet på Lolland På Lolland er der i alt sommerhuse 3. Selvom der er flere ubebyggede sommerhusgrunde, er langt størstedelen af de ubebyggede grunde ikke er til salg, fordi de enten fungerer som en ekstra have for et andet sommerhus, eller er købt som et investeringsobjekt med mulighed for sommerhusbebyggelse i fremtiden 4. Rudbjerg kommune vil i forbindelse med rapporten fremlægge følgende bilag, som er vedlagt rapporten. 1. Kort over antal bebyggede/ubebyggede sommerhusgrunde i Hummingen og Kramnitze 2. Udviklingen i byggeriet af nye sommerhuse siden januar Antallet af ejere af en tom grund ved siden af sit sommerhus 4. Antallet af ejere, hvor personen ejer flere grunde. 5. Oversigt over købere af sommerhusgrunde i Hummingen og Kramnitze opdelt efter postnumre. 6. Oversigt over ejere af tomme sommerhusgrunde i Hummingen og Kramnitze opdelt efter postnumre. Disse bilag viser for det første, at den der pr er 84 ubebyggede grunde ved Hummingen svarende til 20,5 % Der er ligeledes er 117 ubebyggede grunde i Kramnitze, svarende til 37,3 %. En optælling af ejerne viser dog, at 14 grunde ved Hummingen og 8 grunde ved Kramnitze er eget af personer der har sommerhuse på nabogrunden. Disse 22 sommerhuse vurderes ikke at blive sat til salg, da de fungerer som ekstra have for et sommerhus. Rudbjerg kommune har foretaget opgørelser over sommerhusbyggeriet i Hummingen og Kramnitze pr , , og senest Disse opgørelser viser en tydelig vækst i antallet af byggede sommerhuse. Figur 4.1: Udviklingen i sommerhusbyggeri i Kramnitze Bebygningsgrad Kramnitze - Antal sommerhuse pr. år , ,5 5 4, til til til Tallet er fremkommet ved en optælling på Danmarks Statistik over sommerhusgrundene i de nuværende Lollandske kommuner. 4 Dette bekræftes af de interviewede lokale ejendomsmæglere. 6

9 Figur 4.2: Udviklingen i sommerhusbyggeri i Hummingen Bebygningsgrad Hummingen - Antal sommerhuse pr. år. 16,00 14,72 14,00 12,00 12,50 10,00 8,00 6,00 4,00 3,33 2,00 0, til til til Graferne viser, at der har været en vækst i byggeriet såvel op til seneste ansøgning som efter seneste ansøgning. Fra seneste ansøgning i august 2004 til 1. marts, er der givet tilladelse til opførelse af 141 nye sommerhuse alene i Rudbjerg Kommune. Dette har reduceret rummeligheden betragteligt i forhold til seneste ansøgning. Den positive udvikling er bl.a. et resultat af, at Lolland som feriedestination er blevet mere attraktiv og at der er blevet større synlighed af sommerhusproduktet på Lolland. De ubebyggede grunde der sættes til salg i de gamle områder bebygges meget hurtigt med nye sommerhuse på omkring 100 m 2. Ved seneste runde af bevillinger af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen fik Lolland tildelt 204 grunde. Heraf 160 i Bredfjed og 44 i Birkely. Denne tildeling er allerede opslugt af markedet. Sælgeren af de 160 grunde, der var udlagt ved Bredfjed, oplyser, at de blev solgt på i løbet af tre uger og at priserne rangerede fra kr. til kr. for de mest kystnære grunde. De nye grunde er solgt til en helt anden købergruppe end de gamle sommerhusgrunde. Det er i dag primært københavner og øvrige Sjællændere, der har fået øjnene op for Lolland som feriedestination. Der er som oven for beskrevet stor efterspørgsel på nye grunde i kystnærhedszonen. Udbuddet af sommerhusgrunde på Lolland har de seneste år slet ikke kunne følge med efterspørgslen. Dette til trods for at de lokale ejendomsmæglere har gjort et stort opsøgende arbejde for at kontakte ejerne af de ubebyggede grunde i de eksisterende sommerhusområder. I henhold til udsagn fra de lokale ejendomsmæglere vurderes det, at det ikke vil være noget problem at afsætte de mulige 500 sommerhusgrunde, og at efterspørgslen endvidere vil kunne bære mere end 500 udlagte grunde, uden at priserne i de eksisterende områder vil falde. Vi har i undersøgelsen talt med de ejendomsmæglere der står for omkring 90 % af salget af sommerhusgrunde ved Hummingen og Kramnitze. 7

10 Regionplan 2005 for Storstrøms Amt giver herudover mulighed for nogle hoteller og feriecentre, hvoraf der er lokalplan for nogle af områderne. Der har på det seneste vist sig stor interesse for at investere i disse muligheder. De eksisterende sommerhusområder på Lolland er resultatet af et planlægningsarbejde der fandt sted midt i tresserne, hvor en stor del af Danmarks sommerhusarealer blev udstykket. Lollands sommerhuspakke er bygget over en lang årrække fra perioden 1960 erne og frem til i dag. Over 90 % af sommerhusene er bygget inden 1990, hvilket betyder, at kun en meget lille del af sommerhusproduktet er af nyere dato. De seneste par år er der dog kommet mere gang i sommerhusbyggeriet på Lolland. De grunde der har været til salg er blevet købt og bebygget. De ældre sommerhuse er typisk de mindste og samtidig de sommerhuse med de færreste faciliteter. Det er også disse sommerhuse, der har den laveste udlejningsrate. Kun ca. 10 % af de gamle sommerhuse anvendes til udlejning. Når det gælder udlejning af nye sommerhuse, som de der vil blive bygget på de mulige 500 grunde, er andelen af udlejede huse dog langt højere. De købes derfor ofte som en investering, der skal tjenes hjem og fordi de er større og mere luksuriøse og dermed langt mere attraktivt at leje. Indtil for få år siden var sommerhusgrundene på Lolland ikke særlig attraktive på grund af meget lave priser. De seneste tre år har der været en kraftig prisudvikling. Hvor priserne tidligere var på kr. for en byggemodnet grund, er de nu steget til omkring Det faktum at grunde og sommerhuse på Lolland nu er et mere efterspurgt produkt, ændrer betragteligt på de forudsætninger, tidligere regionaløkonomiske effektberegninger har været baseret på. Selvom priserne på sommerhuse på Lolland har været stigende de seneste år, har prisniveauet på sommerhusene på Lolland ikke nået sammen niveau som på Falster. Dette skyldes: Sommerhusområdet på Falster er mere udbygget og der er flere aktiviteter for ejere og lejere. Falster har en større tilgængelighed, idet øen ligger tættere på København. Strandområderne på Falster er mere eksklusive end på Lolland. Sommerhusene på Lolland er ældre og mindre end på Falster. Sommerhuspriserne på Lolland ligger for den ældre del fra ca kr. og opefter alt efter deres størrelse, stand og afstand til havet. Nye sommerhuse er langt større og med flere funktioner end de sommerhuse man byggede tidligere. De nye sommerhuse vil typisk være omkring 100 m 2 og vil ligge i et prisleje fra 1,25 mio. til 1,6 mio. kr. Sommerhusproduktet har i dag ændret sig. Der kræves flere funktioner forstået som mere luksus og et højere oplevelsesniveau både i byggeri og i oplevelsestilbud. Ændringen i sommerhusets oplevelsesprofil er her illustreret i et oplevelseskompas: 8

11 Figur 4.3: Oplevelseskompas for sommerhusproduktet 5 Høj oplevelsesværdi Nye sommerhuse Få funktioner Mange funktioner (luksus) Basissommerhuse Lav oplevelsesværdi I oplevelsesøkonomien befinder sommerhuset sig imellem funktion og oplevelse. Sommerhuset skal på en gang fungere et midlertidigt hjem og skal være udgangspunkt for oplevelser i ferien. Samtidig er det at tage i sommerhus en oplevelse i sig selv. Tidligere var sommerhuse blot et feriehus ved vandet, der typisk havde et lavere funktionelt niveau end i dag. I disse basissommerhuse var oplevelsen centreret om det at være af sted og være i nærheden af naturen og vandet. I de senere år er der blevet stillet flere krav til sommerhusene, hvad angår såvel den funktionelle værdi som oplevelsesværdien. Denne ændring er sket i takt med at danskerne og turisterne har fået flere penge til forbrug på oplevelser. Folk vil gerne betale mere for bedre funktioner og bedre oplevelser. I forhold til oplevelseskompasset er der flere måder, hvorpå sommerhusproduktets værdi kan forøges. Hvis sommerhusene har flere funktionelle kvaliteter gøres de mere eksklusive og deres værdi forøges. Parallelt kan man udbygge oplevelsestilbudet i området både lige omkring sommerhuset og på Lolland som sådan og på den måde øge værdien. Den økonomiske beregning i denne rapport baserer sig på Lolland-Falsters nuværende turismeprofil, men pointerer, at det er muligt at øge oplevelsesværdien og dermed skabe en større effekt. Der er allerede en række nye initiativer på vej på Lolland, der skal gøre øens turisme og derved også sommerhusene på øen mere attraktive. Nogle af disse initiativer er: Der er seriøse planer om at lave et af øens godser til et wellnesscenter. Wellnesscentre skyder for tiden op flere steder i landet. Nogle af dem er meget eksklusive og andre af dem er mere familievenlige. Alt efter hvilken model man vælger for dette wellnesscenter, vil det enten styrke Lollands turismeprofil som et familieområde eller give profilen et element af eksklusivitet. Der er desuden planer om at lave et wellnesscenter rettet specifikt mod bevægelseshandicappede. Der er planer om et nyt feriecenter ved Nakskov. Feriecentrene har typisk både aktivitets- og afslapningselementer og retter sig mod familier, seniorer og unge mennesker. 5 Oplevelseskompasset er et værktøj der er udviklet i forbindelse med bogen Følelsesfabrikken Oplevelsesøkonomi på dansk, Lund, Nielsen et al.,

12 Ved Maribosøerne er der planer om udvikling af et område med ridning og golfbane. Den centrale del af Lolland er i forvejen et meget grønt område, der er velegnet til denne type oplevelser. Mellem sommerhusområdet i Bredfjed og den eventuelle udbygning af sommerhusområdet i Kramnitze er der planer om at bygge en golfbane. Lolland har allerede i dag to 18-hullers golfbane og en 9- hullers bane. Derudover er en golfbane undervejs i Nysted. Den øgede interesse for golf der i de seneste år har været i hele landet, har betydet at de eksisterende baner på Lolland er fuldt belagte. Golf er associeret med high end og kvalitetsturisme. Samtidig har golf i de senere år ændret sig fra en pensionistsport/hobby til en sport og hobby for folk i alle aldre. Bag sommerhusområdet Østersøbadet i Holeby kommune er der planer om at lave en udbygning af sommerhusområderne uden for kystnærhedszonen. Østersøruten er et cykelstinet, der strækker sig over Lolland, Falster og de sydfynske øer. Der findes endvidere et meget udbygget vandrestinet. Aktiviteter omkring Nakskov Fjord, ved Maribosøerne og omkring øerne i Smålandsfarvandet. Ud over disse initiativer findes der en række initiativer, som endnu ikke er så konkrete, at de er taget med her. Andre projekter har investorerne ønsket at hemmeligholde, indtil den endelige kontrakt er underskrevet. Men nærværende undersøgelse viser, at Lolland-Falster satser på at blive en attraktiv turismedestination, der i fremtiden vil have flere tilbud til turisterne. Der er stor politisk vilje bag de initiativer, der skal sikre, at Lolland ikke blot bliver en motorvejsstrækning mellem Tyskland og København, men bliver en lille turistperle mellem europæiske metropoler. 10

13 5. Casestudier I det følgende beskrives tre cases. Det drejer sig om Hummingen-Kramnitze, Femø og Fejø. Disse cases er udvalgt fordi de er relevante i forhold til Lollands fremtidige ansøgninger om sommerhuse. 5.1 Case 1: Hummingen-Kramnitze (Foto: Malene Wiinblad) Hummingen og Kramnitze er to områder, der ligger tæt på hinanden. Derfor vil de her blive behandlet som et samlet område. Sommerhusene på Lollands sydkyst ligger bag de 3-4½ meter høje diger, der beskytter øen fra naturens luner. Inden digerne blev bygget var området et fjordlandskab med en række småøer. Området bærer præg af denne historiske udvikling i landskabet. Digerne giver gode muligheder for cykel- og vandreture og ligger samtidig som en beskyttende mur for sommerhusområdet. På ydersiden af digerne ligger gode strande. Hummingen og Kramnitze ligger i Rudbjerg kommune Profil og målgruppe Områdets profil matcher Lollands turismeprofil, idet det er et meget familieog seniorvenligt område. De få af de frie grunde der er blevet solgt, er blevet bebygget med nyere sommerhuse. Målgruppen for området vil typisk være familier og seniorer der efterspørger et kvalitetsprodukt, med mulighed for nogle aktiviteter lokalt og mulighed for større oplevelser på resten af Lolland-Falster. Samtidig er området familievenligt uden barer og diskoteker Aktiviteter i området Ved Hummingen er der en campingplads med en købmand, der har åbent i sommerhalvåret. Campingpladsen har for nylig bygget en pool, som også områdets sommerhusgæster kan anvende. Campingpladsen har planer om at udvide aktiviteterne yderligere, hvis det bliver muligt at etablere feriehuse i relation til pladsen. De planlagte aktiviteter er alle med en familieprofil. Man vil sikre sig, at man værner om naturen i området og ikke laver aktivi- 11

14 teter, der sker på bekostning af naturen. Ved Kramnitze ligger Western Camp en temacampingplads med en række wild west aktiviteter. Endvidere er der restaurationer og en anden butik i området. Nye sommerhusgrunde med flere turister til følge, vil sikre grundlaget for campingpladserne og de butikker, der baserer en stor del af deres økonomi på turismen i sommerhalvåret Barrierer og muligheder Hummingen og Kramnitze har til sammen en størrelse, der betyder, at de med yderligere sommerhuse får en tilstrækkelig kritisk masse til at give købmanden mulighed for at holde åbent hele året. Områdets samlede størrelse vil også gøre det interessant for investorer fra ind og udland, der ønsker at bygge sommerhusområder med en oplevelsesprofil som eksempelvis golf. Derved kan udstykningen resultere i yderligere investeringer i lokalområdet. Hummingen og Kramnitze skal ikke blive et feriested, der er præget af natteliv. Man ønsker fortsat at have naturen som den primære kvalitet og familien og som den primære målgruppe. Omvendt vil man gerne gøre området mere attraktivt. Derfor er det vigtigt, at man også i fremtiden har naturen for øje i den fremtidige planlægning af området. 5.2 Case 2: Fejø (Foto: Malene Wiinblad) Fejø er både arealmæssigt og beboermæssigt noget større end Femø. På Fejø bor der i dag 650 beboere. Øen har formået at vende en udvikling fra affolkning til en stabilisering af beboerne. Den lokale beboerforening har arbejdet med at skaffe nye tilflyttere til øen og med at dæmme op for udstedelse af weekendattester til helårshusene. På Fejø er man meget opsat på, at turismen på øen er et positivt element i en samlet strategi for at skabe liv i samfundet. Fejø har tre kroer, der især er aktive i sommerhalvåret. 12

15 Der findes allerede et par sommerhusområder på øen, hvoraf det største omfatter 125 sommerhuse. Sommerhusene stammer fra halvfjerdserne og fremefter. De seneste år er der blevet bygget flere sommerhuse på øen og den største barriere for at bygge flere har hidtil været mangel på ledige sommerhusgrunde. Fejø ligger i dag i Ravnsborg kommune og bliver fra 2007 del af Lolland kommune Profil og målgruppe Også Fejø er en ø der er præget af fred og ro. Men Fejø er ikke helt så stille som Femø. Der er en skole op til 4. klasse og en del børnefamilier på øen. Dette skaber en mere livlig profil på øen. Der er ikke langt til Lolland, idet færgeoverfarten kun tager ca. 12 min. Målgruppen blandt mulige sommerhusejere er folk, der finder ø-livet charmerende og har lyst til at være en del af et mindre samfund, men som af praktiske årsager ikke kan flytte ud. Øens beboere oplever dette ved at mange sommerhusejere er aktive i øens ve og vel. En anden målgruppe er familier, der gerne vil have at deres børn får oplevelsen af romantikken i et lokalsamfund Aktiviteter i området Også på Fejø er der begrænsede aktiviteter. Fejø har dog flere årlige aktiviteter der gør øens liv spændende. Her kan bl.a. nævnes pinseoptog, revy og træskibssejlads. Fejø har en god havn der tiltrækker mange lystbådsturister. Fejø har en forsøgsplantage, der har økologiske frugter og bær og der er generelt fokus på øens mulighed for at profilere sig på fødevarer især frugtavl. Hver sommer sejler en historisk pæreskude fra øen til Nyhavn, hvorfra der sælges frugter. Der er mulighed for at give sommerhusproduktet en økologisk profil Barrierer og muligheder Også Fejø har en tidsmæssig barriere i form af afstanden til hovedstadsområdet. Dog er denne barriere noget mindre end på Femø. Man værner også på Fejø om idyllen, men er bevidste om at turisterne er med til at holde øen i gang. Ved Vesterby ligger et eksisterende sommerhusområde. Bag dette område ligger en skråning, hvor de nye sommerhusgrunde vil være mulige at placere. Dette område er i dag beplantet med små frugttræer. Fejøs frugt-profil kan eventuelt anvendes til at give sommerhusområdet en oplevelsesprofil. Man kan eksempelvis lave større afstand mellem grundene, så de ligger inden i frugthaven. Som i Brødrene Løvehjerte hvor man finder Kirsebærdalen, kunne området være æblebakken eller æblehaven. Ved udlægning af sommerhusgrunde skal man naturligvis være opmærksom på at bevare de naturmæssige kvaliteter i området. Sommerhusgrundene udlægges derfor således at de grønne høje i området friholdes fra sommerhusbyggeriet. På Fejø findes en enkelt dagligvarebutik, der med dens udvalg vil kunne dække en stor del af det daglige behov for indkøb af dagligvarer blandt sommerhusturisterne. Derudover findes der tre restauranter eller kroer der vil kunne forvente en højere omsætning af de besøgende turister. Af specialbutikker findes frugtplantagen, gårdbutikker, kunstnere og kunsthåndværkere. Transportforbruget vil falde på udgifter til færgeoverfart. Øvrigt forbrug må forventes at finde på Lolland, hvor der er attraktioner og butikker. På Fejø findes lokale håndværkere i form af en smed, en tømrer og snedker samt en elektriker. Derudover findes en lokal entreprenør, der står for sommerhusbyggeri i det eksisterende sommerhusområde. Denne entreprenør ansætter arbejdskraft fra Fejø og oplyser, at der vil kunne ansættes op til seks håndværkere fra øen. En øget beskæftigelse i byggefasen vil finde sted 13

16 her. De lokale håndværkere vil altså i stort omfang blive tilknyttet en del af det lokale sommerhusbyggeri, byggemodning samt at hele driften i forbindelse med reparationer. 5.3 Case 3: Femø (Foto: Malene Wiinblad) Nord for Lolland ligger de to småøer Fejø og Femø, der har henholdsvis 650 og 150 faste beboere. Femø er den mindste af øerne. Den har et smukt og bakket landskab med naturlige hegn. Midt på øen ligger en fin gammel kirke, der fungerer som pejlemærke for lystbådsejlerne i området. Øen har en fin gammel kro, der holder åbent hver dag i sommerhalvåret og ellers på bestilling. I tilbygning til kroen findes der flere bygninger med nyere værelser til udlejning. Der findes også en landingsbane for små privatfly. Øen har et lille sommerhusområde, hvor der er enkelte ubebyggede grunde. Disse er dog ikke til salg. Femø ligger i dag i Ravnsborg kommune og bliver fra 2007 del af Lolland kommune Profil og målgruppe Femø er den mest afsides liggende af de to øer. Der er ca. en times færgefart fra Kragenæs på Lolland. Afstanden gør at øen er meget afsondret og stille. Denne stilhed, hvor man som beboer eller turist er alene med naturen, er øens profil. Målgruppen er folk fra byen, der ikke primært ønsker let adgang til Lollands store attraktioner, men måske ønsker at bruge dem en gang i mellem. Stedet er ideelt til den målgruppe der ønsker at komme væk fra civilisationens jag og ræs Aktiviteter i området Aktiviteterne på øerne er naturligvis begrænsede. Det er det der giver øerne deres charme. Femø har to sommerlejre. Den ene er en kvindelejr, der har kørt i mange år. Den anden og største event på øen er Femø Jazz en festival med ca

17 betalende deltagere. Ud over disse deltagere tiltrækker jazzfestivalen hvert år mange turister, der ikke er til festivalen, men som kommer for den livlige stemning på øen. Festivalens egentlige tiltrækningskraft er derfor nærmere til turister i den uge festivalen varer. Øens lave indbyggertal gør, at det ikke har været muligt at opretholde en butik på øen. I stedet har købmanden fra Kragenæs to gange ugentligt sejlet varer over på bestilling. Med EU midler har man fået hjælp til investeringsfasen til en ny dagligvarebutik ved havnen Barrierer og muligheder I forhold til salg af sommerhuse har Femø en tidsmæssig barriere i form af afstanden til Lolland, der for mange kommende sommerhusejere skal lægges til afstanden til Københavnsområdet. Den lidt længere transporttid fra hovedstaden giver mindre mulighed for at køberne kan køre dertil i weekenden. Beboerne værner naturligvis om deres samfund og vil bevare det som overlevelsesdygtigt men også et roligt samfund. Nogle beboere er flyttet til øen netop fordi den er så fredelig, som den er nu. Disse beboere skal man naturligvis tage hensyn til. Øget trafik kan belaste øerne, men det vurderes ikke at 35 nye sommerhuse vil skabe trafik i en grad, hvor det bliver problematisk. Der vil være en god mulighed for at give de eventuelle nye sommerhuse en oplevelsesprofil ved at placere dem i området ved Femø Jazz festival. Femø Jazz festival A/S, der ejer disse arealer er meget interesserede i at få sommerhuse til området. Man vil også gerne sælge jorden, for at rejse kapital til at sikre den videre drift af festivalen. Sommerhuse på Femø vil altså være en oplagt mulighed for at understøtte øens største årlige turismebegivenhed. Femø har en profil i forhold til forbrugsmuligheder der minder meget om Fejøs. Femøs beboere har gennem flere år kæmpet for at få en dagligvarebutik hele året. Dette er endelig lykkedes og der åbner snart et havne- og kulturcenter. Der findes også kroer på Femø, hvor der er mulighed for at turisterne kan spise. I sammenligning med Fejø har det dog betydning, at overfartstiden er 1 time og ikke 12 minutter. Dette gør transport til Lolland mindre hyppig for turisterne. Derfor kan forventes lidt højere andel af lokalt forbrug af til dagligvarer. Omvendt er der ikke så mange specialbutikker på øen og dette forbrug er derfor lavere. Femø har ikke mange håndværkere, men der er en lokal smed og VVSmand, som står for reparationer af de eksisterende sommerhuse. Smeden er ofte også inde over støbning af fundamenter og rørlægning når der bygges sommerhuse på øen. Smeden vil også kunne varetage byggemodning og han vurderer i øvrigt, at en spidsbelastning omkring sommerhusbyggeri vil føre til øget beskæftigelse i hans virksomhed. Smeden vurderer at en til to medarbejdere vil kunne ansættes fra den lokale arbejdsstyrke. På Femø er det Femø Jazz Festival der ejer den største af de udpegede grunde. Det vil have stor betydning for Jazz festivalens muligheder for overlevelse, at området kan sælges til sommerhuse. Femø Jazz Festival har ifølge arrangørerne deltagere i en uge. Men uden hvor festivalen varer tiltrækker øen mange lystbådsgæster således at den egentlige effekt af festivalen ligger mellem og besøgende. Hvis Jazz festivalen forsvinder, vil det betyde en tilbagegang for Femø. 15

18 For både Femø og Fejø glæder det, at en del af forbruget vil gå til transport på overfartsruterne. Prisen på Femø overfarten er prisen 68 kr. for en returbillet og 138 kr. for en bil. På Fejø overfarten er prisen 33 kr. for en personlig returbillet og 116 kr. for en bil. Både på Femø- og Fejø overfarten kan der opnås rabatter i form af måneds- kvartals og årskort. 16

19 6. Regionaløkonomiske effekter Denne del af rapporten indeholder analysen af de lokaløkonomiske effekter ved etablering af 500 nye sommer- og feriehusgrunde på Lolland. I afsnittet forholdes forudsætninger og beregninger løbende til rapporten Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etableringen af sommerhuse i yderområderne, der blev udarbejdet af Oxford Research i 2004 (herefter benævnt Oxford rapporten). Afsnittet indeholder følgende underafsnit: De grundlæggende forudsætninger De direkte effekter i etableringsfasen De direkte effekter på løbende bases De afledte effekter Afsnittet indledes med en kort redegørelse for de grundlæggende forudsætninger for beregningerne, herunder for fordelingen af de 500 nye sommerog feriehuse. Afsnittet indeholder derefter en gennemgang af forudsætningerne for og beregningerne af de direkte lokaløkonomiske effekter i forbindelse med etableringen af de nye sommer- og feriehuse, efterfulgt af en redegørelse for beregninger af de løbende effekter ved etableringen. Afsnittet afsluttes med beregninger af afledte effekter og en sammenfatning af effektberegningerne. 6.1 Grundlæggende forudsætninger Opgørelsen af de regionaløkonomiske effekter ved etableringen af i alt 446 nye sommerhusgrunde og 54 feriehusgrunde på Lolland er baseret på en række grundlæggende forudsætninger, der fungerer som afsæt for en række af undersøgelsens øvrige forudsætninger og antagelser. De enkelte forudsætninger er drøftet med arbejdsgruppen og med en række relevante aktører på Lolland-Falster, herunder bl.a. repræsentanter fra Erhvervsråd Lolland-Falster, ejendomsmæglere mv Fordeling af sommerhus- og feriegrunde mellem områderne Opgørelsen af de regionaløkonomiske effekter foregår med udgangspunkt i etableringen af i alt 446 nye sommerhusgrunde og 54 feriehusgrunde. Tabellen herunder viser fordelingen af disse inden for Lolland-Falster området. Tabel 6.1: Oversigt over fordelingen af de nye grunde mellem områderne Område Antal sommerhusgrunde Antal feriehusgrunde Hummingen og Kramnitze Fejø 50 - Femø 35 - Total Som det fremgår af oversigten, etableres 361 sommerhusgrunde og 54 feriehusgrunde i Hummingen og Kramnitze. De 54 feriehusgrunde vil have forbindelse med Hummingen Camping. Der etableres desuden 50 sommerhusgrunde på Fejø og 35 sommerhusgrunde på Femø. Samlet set etableres 500 nye grunde. 17

20 I forhold til størrelserne på udstykningerne, forudsættes det i beregningerne at små udstykninger omfatter op til 30 grunde, mens store udstykninger omfatter mere end 30 grunde og i gennemsnit 50 grunde. Jf. tabel 6.1 betyder det at udstykningen af de 54 feriehusgrunde betragtes som en stor udstykning, mens etableringen af de 35 sommerhusgrunde på Femø betragtes som to mindre udstykninger. I forhold til etableringen af de 361 sommerhusgrunde i Hummingen og Kramnitze, forudsættes det at dette hovedsageligt foregår gennem store udstykninger. Tabellen herunder viser antallet af udstykninger, fordelt på område, sommerhusgrunde og feriehusgrunde: Tabel 6.2: Oversigt over antallet af udstykninger Sommerhusgrunde Antal små udstykninger Antal store udstykninger Antal små udstykninger Feriehusgrunde Antal store udstykninger Hummingen og Kramnitze Fejø Femø Total * Tallene er afrundede Som det fremgår af tabellen, foretages i alt 8 store udstykninger, med i gennemsnit 50 grunde og 4 mindre udstykninger med færre end 30 grunde. Hovedparten af de store udstykninger vil være beliggende i Hummingen og Kramnitze, i kraft af ønsket om etableringen af det relativt store antal sommerhusgrunde i dette område. I forhold til etableringen af feriehusene er der flere årsager hertil frem for etableringen af yderligere sommerhusgrunde: Der ligger allerede planer for udbygningen af campingpladsen med et antal feriehuse i Hummingen. For at campingpladsen kan udvide vil det være nødvendigt med flere gæster. Feriehusene vil betyde, at campingpladsen kan øge antallet af aktiviteter i en placering, der med udvidelsen bliver midt i sommerhusområdet. Herved vil hele sommerhusområdet blive mere attraktivt. Sommerhusproduktet vil blive differentieret. Der vil være købere til forskellige typer af sommerhuse og til de lidt mindre feriehuse. Feriehusene har den fornødne kvalitet til at falde ind i Lollands satsning på kvalitet i den generelle turismeprofil. Med anvendelse af forudsætningerne om at store udstykninger i gennemsnit omfatter 50 grunde og at små udstykninger omfatter op til 30 grunde, fremkommer følgende fordeling af antallet af sommerhusgrunde på små- og store udstykninger: 18

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf...

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf... Page 1 of 5 For at se denne e-mail som en web side, klik her. Nyt fra Destination Femernbælt Både på tysk og dansk side foregår der i sommer en række konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet Destination

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Kendskab og viden Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Resultatrapport for Lolland/Guldborgsund Marts 2010 Indhold 1. Indledning Side 3 1.1 Formål 3 1.2 Respondentgrundlag 3 1.3

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012

KANDESTEDERNE. Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 KANDESTEDERNE Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorths og Kokholm DIALOGSKITSE DECEMBER 2012 Hotel Kandestederne K/S Marathonvej 5 9230 Svenstrup J OVERSIGTSKORT Hjorths Hotel og Kokholms Hotel - baggrund

Læs mere

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 21 januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. januar 2013 Optimering af tidspunkter for ejendomssalg.

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere