Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører"

Transkript

1 Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører

2 Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation 9 Fase 3 - Udførelse og opfølgning 10 Fase 4 - Afslutning og evaluering 11 De menneskelige ressourcer 12 Kontakt hos Midtconsult 14 Vi holder kommunikationen 15 2 projektledelse_midtconsult.indd_

3 Midtconsult samler trådene I en kompleks verden af avancerede byggeprojekter er det projektlederen, som samler trådene og får alle fagområder til at gå op i en højere enhed. Projektlederen har særlige udfordringer og skal endda ofte kunne håndtere det uforudsigelige. For bæredygtige bygninger og anlæg kræver integrerede, tværfaglige løsninger til at løse alle de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af byggeri. Som rådgivende ingeniører løser Midtconsult opgaver effektivt og enkelt, så løsningerne passer præcist til kundens behov. Det kan vi gøre, fordi vores projektstyring betyder, at vi altid har styr på processen, forstår at inddrage de relevante interessenter og kan optimere processen i hvert eneste led. De projekter vi arbejder med, er meget forskellige ikke kun i konstruktion, men også i forhold til de behov og forventninger, som vores kunder har til resultatet. Det kræver meget stor forskel og bredde på de nødvendige faglige kompetencer, mens projektledelsen grundlæggende er ens. Her i brochuren kan du i korte træk se, hvordan vi udfører projekter i Midtconsult - og hvilke ressourcer, normer og standarder, vi har opbygget for at understøtte gode, fejlfrie projekter, som opfylder kundens behov. troværdig rådgivning 3

4 Projektmodellen KOMMUNI- KATION SAMMENHÆNG OG KOORDINERING INTERESSENTER RISIKO OMKOSTNINGER TID SCOPE (OMFANG OG INDHOLD) KVALITET HUMAN RELATIONS Figur: Sammenhæng mellem de ti vidensområder. INDKØB Midtconsults tilgang til projekter, tager udgangspunkt i de ti vidensområder, defineret af PMI (Project Management Institute). Med en række undersøgelser, beskriver vi projektet på det indledende stadium, herunder overordnet kravspecifikation (Scope), Business case (Cost Benefit analyse), overordnet tidsplan (Tid), overordnet budget (Omkostninger), kvalitetsplan (Kvalitet), projektorganisationen (Human Relations), interessentanalyse (kommunikation), Risikoanalyse (Risiko) og eksterne ydelser. 4

5 VI bygger vores projektledelse på et solidt fundament Afdækning af faktorer som grundlag for projektet: Sammenhæng og koordinering Styring af omfang og indhold Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af omkostninger Kvalitetsledelse Teamledelse Styring af kommunikation Risikostyring Styring af eksterne rådgivere/konsulenter Baseret på PMI s 10 vidensområder 5 troværdig rådgivning

6 De fire faser Hos Midtconsult inddeler vi projekterne i fire faser: Idegenerering, planlægning, udførelse og afslutning. Efter hver fase er der en beslutningsport (BP), som sikrer, at vi ikke sætter nye aktiviteter i gang, før grundlaget er i orden. Fase 1 Idégenerering og tilbud Fase 2 Planlægning og specifikation BP1 BP2 1. Idégenerering og tilbud 2. Planlægning og specifikation Midtconsult foretager indledende undersøgelser og beregninger for at finde ud af om projektet er bæredygtigt. Er det tilfældet, afgiver vi et tilbud. Projektet planlægges i detaljer, så det fremstår helt klart, hvad der skal laves, og hvad målene er. Vi udarbejder en omhyggelig plan med minimum standardkrav, så projektet kan udføres så effektivt som muligt. 6

7 Modellen er som udgangspunkt enkel, fordi den skal kunne forstås og anvendes af alle involverede. For den ansvarlige projektleder er krav og retningslinjer meget mere detaljerede. Fase 3 Udførelse og opfølgning Fase 4 Afslutning og evaluering BP3 BP4 3. Udførelse og opfølgning 4. Afslutning og evaluering Vi udfører projektleverancen og følger op på bl.a. tidsplaner og budgetter. Midtconsult videregiver og afleverer det færdige projekt. Desuden foretager vi en intern evaluering af projektet for således at være under konstant udvikling. 7 troværdig rådgivning

8 Fase 1 Idégenerering og tilbud På tværs af de fire faser ligger alle de ressourcer, værktøjer, normer og standarder, som Midtconsult lægger til grund for professionelle og bæredygtige projekter. I den første fase, hvor vi arbejder kreativt med projektet, undersøger vi grundlaget for projektet. Hvordan er tidsrammen? Hvilket budget ligger til grund og hvordan kan det optimeres? Hvilket kvalitetsniveau skal vi stræbe efter? For det førte skal vi finde frem til den løsning, som vores kunde har brug for. Dernæst undersøger vi, om projektideen er bæredygtig. Det vil sige, om den økonomisk, miljømæssigt og socialt hænger sammen, og om der er tiltag, vi med fordel kan gøre for at forbedre projektets bæredygtighed. 8

9 Fase 2 Planlægning og specifikation Når kontrakten er indgået, og projektet skal gennemføres, kan den detaljerede planlægning og forberedelse af projekt, tilbud og kontrakt begynde. I denne fase analyserer projektlederen selve projektideen og undersøger forskellige muligheder for løsninger og scenarier i forhold til strategi og business case, tekniske udfordringer, projektrisici og muligheder, interessenter med mere. Projektlederen gennemgår de samme punkter, som du så under idefasen. Denne gang går han imidlertid et spadestik dybere og udarbejder en detaljeret tidsplan og et detaljeret budget. Fasen afsluttes med dokumentet Projektledelsesplan, der forelægges ledelsen til beslutning. Når det handler om projektledelse - har vi styr på processerne! troværdig rådgivning 9

10 Fase 3 Udførelse og opfølgning Det er projektlederens opgave at have fuldstændig klarhed over projektets status og meddele dette til direktionen/ansvarlig partner. I løbet af fasen er udfordringen for projektlederen at holde projektet på rette spor, derfor skal der fokuseres på bl.a.: Ledelse fordele og uddelegere arbejde og ansvar Motivere samt sikre ledelsens og kundens opbakning og ejerskab Håndtere interessenter, herunder sikre en korrekt myndighedsbehandling Styre tid, omkostninger og ressourcer Identificere og mindske risici samt identificere og sikre løsning af problemer Initiere kvalitetssikring og verificering Afrapportere til relevante interessenter Opfølgning på beslutninger om projektændringer og tillægsarbejder. 10

11 Fase 4 Afslutning og evaluering Midtconsult får et klart billede af projektets mål ved hjælp af følgende huskesætning: Målet skal være S.M.A.R.T Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk og Tidsbestemt Den sidste fase handler om at overdrage projektet og evaluere det sammen med kunden. Her er det projektlederens opgave at fastholde projektet på rette spor. Helt generelt uanset arten af projekt er det i alles interesse, at der laves en afleveringsforretning og udfærdiges et afleveringsdokument. Her sikrer vi nemlig, at alt lever op til den aftalte standard. troværdig rådgivning 11

12 De menneskelige ressourcer & kompetencer Hos Midtconsult bedømmer vi vores projektledere ud fra tre dimensioner om viden, erfaring og adfærd. Vores tilgang til projektledelse er baseret på evnen og kompetencerne til at bruge sin viden i sammenhæng med ti vidensområder, som blev nævnt i indledningen. Derfor er alle vores projektledere veluddannede, og der følges ledelsesmæssigt kontinuerligt op på brugen af den oparbejdede viden. Hos Midtconsult er projektledelse et selvstændigt fagområde, der prioriteres højt i organisationen. Derfor er der også i Midtconsult defineret en karrierevej for projektledere. Imidlertid er det ikke kun faglige kompetencer, der får projektledelse til at gå op i en højere enhed. De sociale og personlige kompetencer hører med i billedet, og vi lægger i særlig grad vægt på følgende adfærdsmæssige kompetencer: næste side 12

13 Adfærdsmæssige kompetencer Lederevner - evnen til at lede medarbejdere og sikre motivation, engagement, skabe teamånd og løse konflikter, der måtte opstå. - evnen til at samarbejde og forhandle med mange interessenter. - overodnet forretningsforståelse, overordnet forståelse for den tekniske løsning samt forståelse for kvalitetssikring. Selvkontrol - at kunne stole på egne mentale ressourcer. Assertion - gennemslagskraft i kommunikation og personlig fremtræden. Afslappethed - en åben, positiv can do attitude skaber motivation og fremmer samarbejdet. Et afslappet miljø fremmer kreativitet og innovative løsninger. Åbenhed - tilgængelighed i dagligdagen. Åben for nye idéer, praksis og metoder. Kreativitet - mod til at turde udfordre vanetænkningen og tænke ud af boksen. Resultatorientering - evnen til at nå projektets mål hvad angår tid, omkostninger, kvalitet, omfang og indhold, fordele og risici. Effektivitet - det styrende og koordinerende ansvar for, at alt i projektet styres effektivt for at sikre et vellykketprojektresultat. Konsultation - evnen til at kunne dele relevant viden og bidrage til fagligt udviklende diskussioner på tværs i organisationen. Forhandling - evnen til at føre konstruktive forhandlinger med det bedst mulige resultat for øje. Konfilkt- og krisehåndtering - evnen til at skabe rum for åben og ærlig kommunikation og til at håndtere konflikten, hvis den opstår. Pålidelighed - hvis ikker der er tillid til projektlederen, er der ikke tillid til projektet. Anderkendelse af værdier - evnen til at respektere, at forskellige medarbejdere og samarbejdspartnere har forskellige værdier. Etik - evnen til at gøre, hvad der er rigtigst i den givne situation - fremfor udelukkende at tilgodese sig selv og egne interesser. Baseret på IPMA (International Project Management Association). troværdig rådgivning 13

14 Projektlederne hos Midtconsult Claus Gredal Leif Nyholm Direkte: Direkte: Mette Thornfeldt Sørensen Erik Winkler Direkte: Direkte: Malene Riis Pedersen Anders Vestergaard Christensen Direkte: Direkte: Brian Gram Jacob Bisgaard Rasmussen Direkte: Direkte: Jakob Bonde Langelund Morten Christensen Direkte: Direkte: Flemming Reinholm Karl Henrik Elkjær Direkte: Direkte:

15 Vi holder kommunikationen Hvornår skal der kommunikeres? Hvordan? og af hvem? Hvordan og hvornår skal kvaliteten af kommunikationen måles? At holde kommunikationen flydende og klar er af største betydning i løbet af alle projektfaser. Derfor udarbejder Midtconsult en kommunikationsplan med udgangspunkt i den detaljerede interessentanalyse. Formålet med projektets kommunikationsplan er at planlægge kommunikationen med interessenterne og sammenfatte linjerne i en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen vil indeholde en lang række detaljer, hvoraf nogle er kontraktuelle eller på anden måde lovet (f.eks. månedlige statusrapporter til kunden) - og nogle er overladt til projektlederen selv at beslutte. Kommunikationsplanen skal naturligvis også indeholde en plan for de møder, der skal afholdes i projektet. Klare kommunikationslinjer resulterer i velinformerede samarbejdspartnere, der arbejder for projektet - og ikke imod. troværdig rådgivning 15

16 Som rådgivende ingeniører løser Midtconsult opgaver effektivt og enkelt, så løsningerne passer præcist til kundens behov. Vil du vide mere? Scan koden med din smartphone og læs mere på vores hjemmeside. midtconsult rådgivende ingeniører Hovedkontor Viborgvej 1 DK-7400 Herning Aarhus afd. Silkeborgvej 620 DK-8220 Brabrand Den nye adresse pr. 8/ Kontakt Tel troværdig rådgivning

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

60 % af alle problemer i ledelse kommer fra manglende kommunikation.

60 % af alle problemer i ledelse kommer fra manglende kommunikation. Del Vidensbanken Styring af kommunikation (Project Communications Management) Det der kræves for at sikre, rettidig og hensigtsmæssig tilvejebringelse, indsamling, formidling, opbevaring og endegyldig

Læs mere