Microsoft Visio 2010 DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Visio 2010 DK"

Transkript

1

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio Quick Access Toolbar Linealer og hjælpelinjer Sider Statuslinjen Gitter, Fastgør og Fastklæb Gem Udskriv med Visio Tegn med Visio Tegn dine egne figurer Tegn flere figurer Kopiering af figurer Forbindelseslinjer Formater figurer Rediger tegning Tekst i Visio Sådan skriver du tekst Arbejd med tekstblokke Indsæt felter Lag Opret og rediger din stencil Opret ny stencil Rediger master Dokumentstencil Opret FlowChart Opret et blokdiagram Opret organisationsdiagram Organisationsdiagram over flere sider Nogle vigtige FlowChart-figurer Genvejstaster Liste over genvejstaster Target Gruppen marts 2014 i

3 Introduktion De fleste virksomheder har brug for engang imellem at oprette diagrammer. Diagrammer kan være mange ting. For det gælder i mange sammenhænge, at billeder ofte siger mere end ord. Det kan være datadiagrammer som søjler, cirkler og linjer. Sådan nogen diagrammer kan Visio også lave - men hvis man har et regneark eller et almindeligt tegningsprogram, så er det klart en bedre udvej. Men der er andre typer diagrammer - og her er det, at programmer som Visio kommer til sin ret. For med Visio opretter man tekniske diagrammer af snart sagt hvilken som helst slags her er nogle af de anvendelsesmuligheder, du har af Visio 2010: Flowcharts det der på dansk kaldes for rutediagrammer viser f.eks. beslutningsprocesser og produktionsgange grafisk med figurer og pile. Eller du kan lave diagrammer til brug ved brainstorming. Organisationsdiagrammer her har du mulighed for at komme ud over de indbyggede begrænsninger, der ligger i tegningsprogrammer som f.eks. Microsoft PowerPoint. For systemet er ikke stift og firkantet bygget op. Du kan udfolde organisationen som du vil og ikke som programmet vil. Netværksdiagrammer skal du lave arbejdstegninger, der viser din tekniske installation, dit edb-systems opbygning eller kabeltrækningen på virksomheden, kan Visio tilbyde redskabet til det. Rumindretning du kan bruge Visio til at tegne dine kontorer, dagligstuer eller andre former for lokaler. Visio tilbyder mange gængse møbler og andre former for inventar til lokaleindretningen. Projektstyring Visio kan selvfølgelig ikke erstatte et program som Microsoft Project. Men du kan sagtens lave diagrammer over arbejdsprocesser, hvilket gør programmet til et udmærket supplement til dette projektstyringsprogram. Tegninger om ikke andet kan du altid oprette tegninger fra bunden af og så arbejde dig frem mod et helt andet mål, end Visio på forhånd er designet til. For redskaberne er jo frit tilgængelige for ethvert formål. Target Gruppen marts 2014 Side 1

4 Skabeloner og stencils Når man opretter et diagram med Visio, så tegner man ikke normalt som i andre programmer streger, cirkler og firkanter m.m. Man tegner med figurer - altså med det amerikanske udtryk: shapes. Disse "shapes" er organiseret i såkaldte stencils. Der er en lang række forskellige grundformer såvel som mere avancerede. Og der er virkelig stencils for enhver smag. Når du åbner Visio 2010, kommer følgende skærmbillede frem du befinder på fanebladet Filer, Nyt: Her kan du vælge at oprette diagrammer af de forskellige typer du vælger mellem de forskellige hovedgrupper kategorier - ude til venstre. Bemærk også ude til finder de sidst åbnede tegninger under Seneste. Når du så har valgt en hovedgruppe som her Netværk, ser skærmbilledet sådan ud og du kan vælge blandt de enkelte diagramtyper i kategorien. Target Gruppen marts 2014 Side 2

5 Som du kan se af ovenstående illustration, kan du for oven komme tilbage til hovedoversigten ved at klikke pil tilbage eller på knappen Startside. Når du vælger en af disse løsninger, åbnes en skabelon. Hvad en sådan skabelon indeholder får du allerede en idé om, når du klikker på en bestemt løsning til højre i dialogboksen ser du en kort beskrivelse samt en lille illustration af skabelonen. Target Gruppen marts 2014 Side 3

6 Visio 2010 arbejdsskærmen Når du har valgt en løsning her Standardnetværksdiagram deles skærmen op på denne måde: Stencils Dine stencils placeres i venstre side af skærmen, hvor selve arbejdsskærmen er placeret til højre. Det er Hurtige Figurer, der er den aktive stencil. Bemærk at der ovenover den aktive stencil er mulighed for at kalde andre stencils frem. Denne skabelon indeholder således på forhånd tre forskellige stencils. Hurtige Figurer er en særlig stencil, der kunne kaldes foretrukne figurer eller lignende, da den indeholder de mest almindelige figurer samt kan suppleres med figurer fra andre stencils, som du bruger tit. Højreklik på en figur og vælg Føj til hurtige figurer for at gøre dette. Target Gruppen marts 2014 Side 4

7 Klik på titelbjælken for de enkelte stencils for at se de andre. Og du lukker en stencil ved at højreklikke på stencilens titelbjælke og vælge Luk. Helt øverst står teksten Flere Figurer, hvorfra alle de andre stencils i Visio 2010 kan åbnes, ligesom du også kan oprette dine egne stencils herfra eller søge efter specifikke figurer herom senere: Du kan ændre, hvor meget din stencil fylder, ved med musen at trække i kanten mellem den og din tegning. Til højre på skærmen ser du din tegning eller snarere: din side. Som standard vises hele siden. Men du kan selvfølgelig zoome ind på en valgt figur med de almindelige zoom-redskaber i nederste højre hjørne. Du kan også bruge en lup den kommer frem, når du holder CTRL og SHIFT nede samtidig. Et klik med venstre knap med et plus forstørrer, medens et klik med højre går den modsatte vej. Du kan også indramme det område, du vil zoome ind på ved at trække med musen, mens luppen er valgt. Target Gruppen marts 2014 Side 5

8 Du kan også zoome op og ned ved at bruge CTRL sammen med hjulet på din mus, hvis den er forsynet med et sådant. Med SHIFT holdt nede ruller skærmbilledet mellem højre og venstre. I en forstørret visning, kan du bruge rullepaneler til at bladre men det er både nemmere og sundere at bruge tastaturet. Du kan bruge piletasterne til at bevæge skærmbilledet du skal dog ikke have valgt noget, for så er det det, der flyttes. Hvis du har valgt noget, kan du bruge Ctrl sammen med piletasterne for at flytte skærmbilledet. PageUp og PageDown kan også bruges. Endelig er der et særligt navigations-vindue, du kan kalde frem og få til at stå fast på skærmen ved at klikke på dette ikon nederst til højre: Du ser hele tegningen i vinduet. En rød ramme viser, hvad der lige nu er synligt på skærmen. Du skal dog zoome ind på tegningen, før den er synlig. Ved at trække i hjørnerne på denne firkant, kan du zoome ind eller ud på tegningen. Du kan også zoome ind og ud ved at trække op i håndtaget ude til højre. Og så kan du trække rundt med rammen eller sagt på en anden måde: panorere rundt. Fordelen ved redskabet er, at du på denne måde hurtigt kan flytte fokus rundt på dit diagram. Target Gruppen marts 2014 Side 6

9 NB! Bemærk at du kan have dine paletter liggende til højre på skærmen, hvor de kaldes frem ved blot at berøre dem med musen. Du henholdsvis folder paletten sammen og fastholder den på skærmen med den lille nipsenål nederst til højre lige over krydset, der lukker vinduet. Efter at have zoomet ind på siden, kan det være godt at få en oversigt over hele siden igen. Det gør du ved at trykke på denne knap blandt zoom-værktøjerne eller ved at trykke Ctrl+Shift+W: Du finder også disse værktøjer og et par stykker mere på Vis i gruppen Zoom: Sidens egenskaber Har du valgt et Standardnetværksdiagram, ligger siden ned. Du kan sagtens ændre i sidens dimensioner med Design, Sideopsætning Nogle af valgene kan du vælge at foretage direkte på knapperne Retning og Størrelse her førstnævnte: Target Gruppen marts 2014 Side 7

10 Knappen Automatisk Størrelse er en smart funktion, der automatisk udvider arbejdsområdet med en ny side, hvis du placerer figurer udenfor den valgte side. Arbejdsområdet udvider sig automatisk med en ny, synlig side. Klikker du på den lille pil nederst i gruppen Sideopsætning, åbnes den traditionelle dialogboks til sideopsætningen: Her kan du ændre følgende ting ved din side: Indstil printer bestemmer, hvordan din tegning kommer ud på papir du kan skifte mellem stående og liggende format, justere hele din tegning til siden m.m. Sidestørrelse bruges til at vælge sidestørrelser, liggende og stående format m.m. Læg mærke til, at siden sagtens kan stå til liggende her, medens den under printeropsætningen på det foregående faneblad står til stående. Så skal du til at rette på første faneblad. Læg her mærke til eksemplet til højre: Hvis der er skraverede områder uden for den hvide side med teksten Printerpapir svarer printer- og sideindstillinger ikke til hinanden. Bemærk også øverste punkt, der svarer til knappen Automatisk Størrelse Lad Visio udvide siden efter behov. Målestoksforhold vælg størrelsesforhold det kaldes også dimensionering - til din tegning. Target Gruppen marts 2014 Side 8

11 Sideegenskaber vælg egenskaber som titel, måleenhed og baggrunde. Layout og distribution her kan du vælge, hvordan Visio trækker sine forbindelseslinjer skal de f.eks. være med vinkelstreger eller sættes i lige linje. Det er også her, du vælger, hvordan krydsende linjer skal se ud skal der være en bue, et hul eller ingenting. Skygger - definer standarder for skygger på figurer. Target Gruppen marts 2014 Side 9

12 Tegn med Visio 2010 Der tegnes ved at en figur trækkes med musen fra dens plads i stencilen til den placering, den skal have i diagrammet. Figuren tegnes op, hvorefter du kan lave nye figurer eller redigere den, du lige har tegnet. I det efterfølgende bruges et Standard Rutediagram som eksempel. Her er der trukket en firkant også kaldet en proces ind på en tegning: Peger du på figuren med musen, kommer der pile omkring den. Klikker du på en af dem, placeres endnu en figur i den retning, forbundet med den første. NB! Denne funktionalitet kan være slået fra i nogle skabeloner eller ved en fejl. Du slår den til og fra på Vis, Opret forbindelse automatisk. Du kan endda vælge mellem nogle standardfigurer: Target Gruppen marts 2014 Side 20

13 Visio viser faktisk allerede den valgte figur, som nedenfor. Det kan være lidt forvirrende, men giver dig mulighed for at afprøve standardfigurerne. Bemærk endvidere at et klik på pilen alene altid indsætter den figur, der er valgt i din stencil. Når figuren er valgt, er der som udgangspunkt blå markeringsfirkanter omkring den med et rotationshåndtag for oven. Disse firkanter kan godt have andre farver, hvis du arbejder med flere lag i din tegning. Hvis en eller flere markeringsfirkanter er grå, betyder det, at der er dimensioner i figuren, der er beskyttet f.eks. højre-bredde forholdet eller placeringen se mere på side 33. Har du valgt flere figurer, markeres omkredsen af dem alle, mens de enkelte figurer vises med lilla rammer. En ramme er tykkere end de andre det er den ledende figur, som der evt. vil blive justeret efter: Target Gruppen marts 2014 Side 21

14 Når figuren er valgt, kan du Flytte figuren til en ny position med piletasterne eller med musen Ændre størrelsen ved at trække i selve firkanterne med musen ved nogle af figurerne skal du trække i hjørnerne for at fastholde proportionerne men ikke ved dem alle. I et særligt vindue Vis, Opgaveruder Størrelse og placering kan du placere, skalere figuren præcist samt rotere den. Særlig smart er det, at du kan gøre dette på flere figurer ad gangen, hvis du har valgt flere. Herved gøres det forholdsvist nemt at give flere figurer den samme størrelse. Mange figurer kan du arbejde videre med. De indeholder yderligere grønne markeringer, du med musen kan trække i for at ændre figuren her ser du en netværkstypologi Token Ring, hvor du ved at trække i de grønne punkter får oprettet linjer: Target Gruppen marts 2014 Side 22

15 Figurer har egenskaber. Disse egenskaber er forskellige fra figur til figur og fra stencil til stencil. Her ser du egenskaberne til en Flowchart-figur, som du kan åbne med Data, Vinduet Figurdata eller ved at højreklikke på en figur og vælge Data, Figurdata: Bemærk at du ofte vil have brug for selv at definere de felter, der indgår i egenskaberne. Du kan definere dine egne felter ved at højreklikke på en figur og vælge Data, Definer Figurdata. I ovenstående eksempel ser du egenskaber for en Proces i et flowchart. Disse egenskaber kan senere bruges i rapporter og opsummeringer af dine diagrammer. Tegn dine egne figurer Du kan også tegne andre figurer, end dem du finder i en stencil. Du kan bruge de traditionelle tegneredskaber, som Visio 2010 også indeholder. Klik på nedenstående ikon på Startside og der åbnes en liste over tegneredskaber: Target Gruppen marts 2014 Side 23

16 Du kan tegne almindelige firkanter og ellipser. Med Shift holdt nede, tegner du kvadrater og cirkler. Tegn flere figurer Og du kan tegne streger af forskellig slags. Med Shift holdt nede, tegner du lodrette, vandrette og diagonale linjer. Du tegner altså figurer ved at trække dem ind på din side og placere dem der. Der er dog en genvej til at tegne flere figurer af samme type, uden at det bliver nødvendigt at trække dem ind på siden enkeltvis nemlig stempel-redskabet. Måske er der ikke en sådan knap på nogen af dine faneblade. Klik da i enden af værktøjslinjen Hurtig Adgang på den lille pil, der peger nedad. Under Flere Kommandoer kan du finde den under Kommandoer der ikke er på båndet træk den over mod højre og placer den på din Hurtig Adgang. Vælg en figur fra din stencil. Klik derefter blot der, hvor den nye figur skal placeres og den er på plads. Du slukker for funktionen igen ved at vælge det almindelige markeringsværktøj pilen. Kopiering af figurer Du kan også kopiere figurer, du allerede har tegnet og evt. ændret i. Det kan du gøre på tre forskellige måder: Du kan kopiere på samme måde som i alle andre programmer ved at bruge Startside, Kopier, Ctrl+C eller højreklik og Kopier for at kopiere. Dernæst vælger du, hvor kopien skal sættes ind det kunne være på en anden tegning eller i et helt andet Target Gruppen marts 2014 Side 24

17 program og vælger Startside, Sæt ind, Ctrl+V eller højreklik og Paste. NB! Bemærk at du kopierer hele tegningen, hvis du intet har valgt. Dette er en fordel, hvis du f.eks. vil bruge din tegning i et andet program. Du kan også bruge Dupliker under Sæt ind eller Ctrl+D, der umiddelbart indsætter en kopi lettere forskudt i forhold til originalen. Endelig kan du holde Ctrl nede, medens du med musen trækker en figur til en ny position og den er kopieret. Forbindelseslinjer Når figurerne først er tegnet, skal de som regel forbindes. Ofte vil du bruge de automatiske muligheder, som er gennemgået ovenfor på side 20. Men der er naturligvis også andre måder at forbinde figurer på. Her skal du selv tegne forbindelseslinjer med dette redskab: Det sker ikke ved at tegne en tilfældig streg for den holder ikke fast i figurerne den benytter altså ikke det, der hedder glue. Du kan lave alle typer streger, det er blot vigtigt, at de hænger fast i forbindelsespunkter i begge ender. Når du har valgt ovenstående redskab og peger på en figur, kan du se nogle små kryds på strategisk velanbragte steder: Target Gruppen marts 2014 Side 25

18 Det er forbindelsespunkter. Træk med musen fra et sådant punkt til en anden figur og vælg der ligeledes et forbindelsespunkt. Bemærk at linjens ender nu er markeret med rødt. De røde punkter er forbindelsespunkterne på figurerne. Ved med musen at trække her, kan du flytte til et andet forbindelsespunkt. De blå punkter kan du trække i for at ændre forbindelseslinjens rute fra figur til figur, hvis den ikke passer dig. Hver figur har et fast antal forbindelsespunkter, når du tegner dem. Men du kan selv tilføje nye punkter. Det sker med følgende redskab - - som du finder samme sted som forbindelseslinjer til højre for dette redskab. Klik med redskabet først på den figur, der skal have tilføjet et forbindelsespunkt og hold derefter Ctrl nede og klik på det sted, hvor det nye punkt skal placeres. Du kan se, at det er sket, når der vises et lilla kryds i modsætning til de sædvanlige blå. Når du skifter redskab tilbage til f.eks. pilen bliver det nye forbindelsespunkt også blåt og valgbart ved nye forbindelser. Target Gruppen marts 2014 Side 26

19 Bemærk at nogle figurer faktisk også er eller indeholder forbindelseslinjer f.eks. ovenfor viste netværkstypologi en såkaldt Token Ring. Du kan også vælge at lave forbindelser fra figur til figur (eller kombinationer mellem figur og punkt). Hvis du flytter din musemarkør ind i figuren, kommer der en rød ramme omkring hele figuren. Trækker du herfra til en anden figur, kan du også her vælge, at forbindelsen skal gå til hele figuren ved at flytte musen helt ind i figuren. Igen vises en rød ramme omkring den. Som regel laver Visio vinklede forbindelseslinjer, der slå et knæk, hvis figurerne ikke står direkte overfor hinanden. Du kan dog også vælge at lave direkte eller buede forbindelser mellem figurerne. Det gør du enten ved at vælge blandt mulighederne på fanebladet Design og Forbindelser: Eller du kan højreklikke på en forbindelseslinje og skifte mellem mulighederne. Target Gruppen marts 2014 Side 27

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere