Microsoft Visio 2010 DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Visio 2010 DK"

Transkript

1

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio Quick Access Toolbar Linealer og hjælpelinjer Sider Statuslinjen Gitter, Fastgør og Fastklæb Gem Udskriv med Visio Tegn med Visio Tegn dine egne figurer Tegn flere figurer Kopiering af figurer Forbindelseslinjer Formater figurer Rediger tegning Tekst i Visio Sådan skriver du tekst Arbejd med tekstblokke Indsæt felter Lag Opret og rediger din stencil Opret ny stencil Rediger master Dokumentstencil Opret FlowChart Opret et blokdiagram Opret organisationsdiagram Organisationsdiagram over flere sider Nogle vigtige FlowChart-figurer Genvejstaster Liste over genvejstaster Target Gruppen marts 2014 i

3 Introduktion De fleste virksomheder har brug for engang imellem at oprette diagrammer. Diagrammer kan være mange ting. For det gælder i mange sammenhænge, at billeder ofte siger mere end ord. Det kan være datadiagrammer som søjler, cirkler og linjer. Sådan nogen diagrammer kan Visio også lave - men hvis man har et regneark eller et almindeligt tegningsprogram, så er det klart en bedre udvej. Men der er andre typer diagrammer - og her er det, at programmer som Visio kommer til sin ret. For med Visio opretter man tekniske diagrammer af snart sagt hvilken som helst slags her er nogle af de anvendelsesmuligheder, du har af Visio 2010: Flowcharts det der på dansk kaldes for rutediagrammer viser f.eks. beslutningsprocesser og produktionsgange grafisk med figurer og pile. Eller du kan lave diagrammer til brug ved brainstorming. Organisationsdiagrammer her har du mulighed for at komme ud over de indbyggede begrænsninger, der ligger i tegningsprogrammer som f.eks. Microsoft PowerPoint. For systemet er ikke stift og firkantet bygget op. Du kan udfolde organisationen som du vil og ikke som programmet vil. Netværksdiagrammer skal du lave arbejdstegninger, der viser din tekniske installation, dit edb-systems opbygning eller kabeltrækningen på virksomheden, kan Visio tilbyde redskabet til det. Rumindretning du kan bruge Visio til at tegne dine kontorer, dagligstuer eller andre former for lokaler. Visio tilbyder mange gængse møbler og andre former for inventar til lokaleindretningen. Projektstyring Visio kan selvfølgelig ikke erstatte et program som Microsoft Project. Men du kan sagtens lave diagrammer over arbejdsprocesser, hvilket gør programmet til et udmærket supplement til dette projektstyringsprogram. Tegninger om ikke andet kan du altid oprette tegninger fra bunden af og så arbejde dig frem mod et helt andet mål, end Visio på forhånd er designet til. For redskaberne er jo frit tilgængelige for ethvert formål. Target Gruppen marts 2014 Side 1

4 Skabeloner og stencils Når man opretter et diagram med Visio, så tegner man ikke normalt som i andre programmer streger, cirkler og firkanter m.m. Man tegner med figurer - altså med det amerikanske udtryk: shapes. Disse "shapes" er organiseret i såkaldte stencils. Der er en lang række forskellige grundformer såvel som mere avancerede. Og der er virkelig stencils for enhver smag. Når du åbner Visio 2010, kommer følgende skærmbillede frem du befinder på fanebladet Filer, Nyt: Her kan du vælge at oprette diagrammer af de forskellige typer du vælger mellem de forskellige hovedgrupper kategorier - ude til venstre. Bemærk også ude til finder de sidst åbnede tegninger under Seneste. Når du så har valgt en hovedgruppe som her Netværk, ser skærmbilledet sådan ud og du kan vælge blandt de enkelte diagramtyper i kategorien. Target Gruppen marts 2014 Side 2

5 Som du kan se af ovenstående illustration, kan du for oven komme tilbage til hovedoversigten ved at klikke pil tilbage eller på knappen Startside. Når du vælger en af disse løsninger, åbnes en skabelon. Hvad en sådan skabelon indeholder får du allerede en idé om, når du klikker på en bestemt løsning til højre i dialogboksen ser du en kort beskrivelse samt en lille illustration af skabelonen. Target Gruppen marts 2014 Side 3

6 Visio 2010 arbejdsskærmen Når du har valgt en løsning her Standardnetværksdiagram deles skærmen op på denne måde: Stencils Dine stencils placeres i venstre side af skærmen, hvor selve arbejdsskærmen er placeret til højre. Det er Hurtige Figurer, der er den aktive stencil. Bemærk at der ovenover den aktive stencil er mulighed for at kalde andre stencils frem. Denne skabelon indeholder således på forhånd tre forskellige stencils. Hurtige Figurer er en særlig stencil, der kunne kaldes foretrukne figurer eller lignende, da den indeholder de mest almindelige figurer samt kan suppleres med figurer fra andre stencils, som du bruger tit. Højreklik på en figur og vælg Føj til hurtige figurer for at gøre dette. Target Gruppen marts 2014 Side 4

7 Klik på titelbjælken for de enkelte stencils for at se de andre. Og du lukker en stencil ved at højreklikke på stencilens titelbjælke og vælge Luk. Helt øverst står teksten Flere Figurer, hvorfra alle de andre stencils i Visio 2010 kan åbnes, ligesom du også kan oprette dine egne stencils herfra eller søge efter specifikke figurer herom senere: Du kan ændre, hvor meget din stencil fylder, ved med musen at trække i kanten mellem den og din tegning. Til højre på skærmen ser du din tegning eller snarere: din side. Som standard vises hele siden. Men du kan selvfølgelig zoome ind på en valgt figur med de almindelige zoom-redskaber i nederste højre hjørne. Du kan også bruge en lup den kommer frem, når du holder CTRL og SHIFT nede samtidig. Et klik med venstre knap med et plus forstørrer, medens et klik med højre går den modsatte vej. Du kan også indramme det område, du vil zoome ind på ved at trække med musen, mens luppen er valgt. Target Gruppen marts 2014 Side 5

8 Du kan også zoome op og ned ved at bruge CTRL sammen med hjulet på din mus, hvis den er forsynet med et sådant. Med SHIFT holdt nede ruller skærmbilledet mellem højre og venstre. I en forstørret visning, kan du bruge rullepaneler til at bladre men det er både nemmere og sundere at bruge tastaturet. Du kan bruge piletasterne til at bevæge skærmbilledet du skal dog ikke have valgt noget, for så er det det, der flyttes. Hvis du har valgt noget, kan du bruge Ctrl sammen med piletasterne for at flytte skærmbilledet. PageUp og PageDown kan også bruges. Endelig er der et særligt navigations-vindue, du kan kalde frem og få til at stå fast på skærmen ved at klikke på dette ikon nederst til højre: Du ser hele tegningen i vinduet. En rød ramme viser, hvad der lige nu er synligt på skærmen. Du skal dog zoome ind på tegningen, før den er synlig. Ved at trække i hjørnerne på denne firkant, kan du zoome ind eller ud på tegningen. Du kan også zoome ind og ud ved at trække op i håndtaget ude til højre. Og så kan du trække rundt med rammen eller sagt på en anden måde: panorere rundt. Fordelen ved redskabet er, at du på denne måde hurtigt kan flytte fokus rundt på dit diagram. Target Gruppen marts 2014 Side 6

9 NB! Bemærk at du kan have dine paletter liggende til højre på skærmen, hvor de kaldes frem ved blot at berøre dem med musen. Du henholdsvis folder paletten sammen og fastholder den på skærmen med den lille nipsenål nederst til højre lige over krydset, der lukker vinduet. Efter at have zoomet ind på siden, kan det være godt at få en oversigt over hele siden igen. Det gør du ved at trykke på denne knap blandt zoom-værktøjerne eller ved at trykke Ctrl+Shift+W: Du finder også disse værktøjer og et par stykker mere på Vis i gruppen Zoom: Sidens egenskaber Har du valgt et Standardnetværksdiagram, ligger siden ned. Du kan sagtens ændre i sidens dimensioner med Design, Sideopsætning Nogle af valgene kan du vælge at foretage direkte på knapperne Retning og Størrelse her førstnævnte: Target Gruppen marts 2014 Side 7

10 Knappen Automatisk Størrelse er en smart funktion, der automatisk udvider arbejdsområdet med en ny side, hvis du placerer figurer udenfor den valgte side. Arbejdsområdet udvider sig automatisk med en ny, synlig side. Klikker du på den lille pil nederst i gruppen Sideopsætning, åbnes den traditionelle dialogboks til sideopsætningen: Her kan du ændre følgende ting ved din side: Indstil printer bestemmer, hvordan din tegning kommer ud på papir du kan skifte mellem stående og liggende format, justere hele din tegning til siden m.m. Sidestørrelse bruges til at vælge sidestørrelser, liggende og stående format m.m. Læg mærke til, at siden sagtens kan stå til liggende her, medens den under printeropsætningen på det foregående faneblad står til stående. Så skal du til at rette på første faneblad. Læg her mærke til eksemplet til højre: Hvis der er skraverede områder uden for den hvide side med teksten Printerpapir svarer printer- og sideindstillinger ikke til hinanden. Bemærk også øverste punkt, der svarer til knappen Automatisk Størrelse Lad Visio udvide siden efter behov. Målestoksforhold vælg størrelsesforhold det kaldes også dimensionering - til din tegning. Target Gruppen marts 2014 Side 8

11 Sideegenskaber vælg egenskaber som titel, måleenhed og baggrunde. Layout og distribution her kan du vælge, hvordan Visio trækker sine forbindelseslinjer skal de f.eks. være med vinkelstreger eller sættes i lige linje. Det er også her, du vælger, hvordan krydsende linjer skal se ud skal der være en bue, et hul eller ingenting. Skygger - definer standarder for skygger på figurer. Target Gruppen marts 2014 Side 9

12 Tegn med Visio 2010 Der tegnes ved at en figur trækkes med musen fra dens plads i stencilen til den placering, den skal have i diagrammet. Figuren tegnes op, hvorefter du kan lave nye figurer eller redigere den, du lige har tegnet. I det efterfølgende bruges et Standard Rutediagram som eksempel. Her er der trukket en firkant også kaldet en proces ind på en tegning: Peger du på figuren med musen, kommer der pile omkring den. Klikker du på en af dem, placeres endnu en figur i den retning, forbundet med den første. NB! Denne funktionalitet kan være slået fra i nogle skabeloner eller ved en fejl. Du slår den til og fra på Vis, Opret forbindelse automatisk. Du kan endda vælge mellem nogle standardfigurer: Target Gruppen marts 2014 Side 20

13 Visio viser faktisk allerede den valgte figur, som nedenfor. Det kan være lidt forvirrende, men giver dig mulighed for at afprøve standardfigurerne. Bemærk endvidere at et klik på pilen alene altid indsætter den figur, der er valgt i din stencil. Når figuren er valgt, er der som udgangspunkt blå markeringsfirkanter omkring den med et rotationshåndtag for oven. Disse firkanter kan godt have andre farver, hvis du arbejder med flere lag i din tegning. Hvis en eller flere markeringsfirkanter er grå, betyder det, at der er dimensioner i figuren, der er beskyttet f.eks. højre-bredde forholdet eller placeringen se mere på side 33. Har du valgt flere figurer, markeres omkredsen af dem alle, mens de enkelte figurer vises med lilla rammer. En ramme er tykkere end de andre det er den ledende figur, som der evt. vil blive justeret efter: Target Gruppen marts 2014 Side 21

14 Når figuren er valgt, kan du Flytte figuren til en ny position med piletasterne eller med musen Ændre størrelsen ved at trække i selve firkanterne med musen ved nogle af figurerne skal du trække i hjørnerne for at fastholde proportionerne men ikke ved dem alle. I et særligt vindue Vis, Opgaveruder Størrelse og placering kan du placere, skalere figuren præcist samt rotere den. Særlig smart er det, at du kan gøre dette på flere figurer ad gangen, hvis du har valgt flere. Herved gøres det forholdsvist nemt at give flere figurer den samme størrelse. Mange figurer kan du arbejde videre med. De indeholder yderligere grønne markeringer, du med musen kan trække i for at ændre figuren her ser du en netværkstypologi Token Ring, hvor du ved at trække i de grønne punkter får oprettet linjer: Target Gruppen marts 2014 Side 22

15 Figurer har egenskaber. Disse egenskaber er forskellige fra figur til figur og fra stencil til stencil. Her ser du egenskaberne til en Flowchart-figur, som du kan åbne med Data, Vinduet Figurdata eller ved at højreklikke på en figur og vælge Data, Figurdata: Bemærk at du ofte vil have brug for selv at definere de felter, der indgår i egenskaberne. Du kan definere dine egne felter ved at højreklikke på en figur og vælge Data, Definer Figurdata. I ovenstående eksempel ser du egenskaber for en Proces i et flowchart. Disse egenskaber kan senere bruges i rapporter og opsummeringer af dine diagrammer. Tegn dine egne figurer Du kan også tegne andre figurer, end dem du finder i en stencil. Du kan bruge de traditionelle tegneredskaber, som Visio 2010 også indeholder. Klik på nedenstående ikon på Startside og der åbnes en liste over tegneredskaber: Target Gruppen marts 2014 Side 23

16 Du kan tegne almindelige firkanter og ellipser. Med Shift holdt nede, tegner du kvadrater og cirkler. Tegn flere figurer Og du kan tegne streger af forskellig slags. Med Shift holdt nede, tegner du lodrette, vandrette og diagonale linjer. Du tegner altså figurer ved at trække dem ind på din side og placere dem der. Der er dog en genvej til at tegne flere figurer af samme type, uden at det bliver nødvendigt at trække dem ind på siden enkeltvis nemlig stempel-redskabet. Måske er der ikke en sådan knap på nogen af dine faneblade. Klik da i enden af værktøjslinjen Hurtig Adgang på den lille pil, der peger nedad. Under Flere Kommandoer kan du finde den under Kommandoer der ikke er på båndet træk den over mod højre og placer den på din Hurtig Adgang. Vælg en figur fra din stencil. Klik derefter blot der, hvor den nye figur skal placeres og den er på plads. Du slukker for funktionen igen ved at vælge det almindelige markeringsværktøj pilen. Kopiering af figurer Du kan også kopiere figurer, du allerede har tegnet og evt. ændret i. Det kan du gøre på tre forskellige måder: Du kan kopiere på samme måde som i alle andre programmer ved at bruge Startside, Kopier, Ctrl+C eller højreklik og Kopier for at kopiere. Dernæst vælger du, hvor kopien skal sættes ind det kunne være på en anden tegning eller i et helt andet Target Gruppen marts 2014 Side 24

17 program og vælger Startside, Sæt ind, Ctrl+V eller højreklik og Paste. NB! Bemærk at du kopierer hele tegningen, hvis du intet har valgt. Dette er en fordel, hvis du f.eks. vil bruge din tegning i et andet program. Du kan også bruge Dupliker under Sæt ind eller Ctrl+D, der umiddelbart indsætter en kopi lettere forskudt i forhold til originalen. Endelig kan du holde Ctrl nede, medens du med musen trækker en figur til en ny position og den er kopieret. Forbindelseslinjer Når figurerne først er tegnet, skal de som regel forbindes. Ofte vil du bruge de automatiske muligheder, som er gennemgået ovenfor på side 20. Men der er naturligvis også andre måder at forbinde figurer på. Her skal du selv tegne forbindelseslinjer med dette redskab: Det sker ikke ved at tegne en tilfældig streg for den holder ikke fast i figurerne den benytter altså ikke det, der hedder glue. Du kan lave alle typer streger, det er blot vigtigt, at de hænger fast i forbindelsespunkter i begge ender. Når du har valgt ovenstående redskab og peger på en figur, kan du se nogle små kryds på strategisk velanbragte steder: Target Gruppen marts 2014 Side 25

18 Det er forbindelsespunkter. Træk med musen fra et sådant punkt til en anden figur og vælg der ligeledes et forbindelsespunkt. Bemærk at linjens ender nu er markeret med rødt. De røde punkter er forbindelsespunkterne på figurerne. Ved med musen at trække her, kan du flytte til et andet forbindelsespunkt. De blå punkter kan du trække i for at ændre forbindelseslinjens rute fra figur til figur, hvis den ikke passer dig. Hver figur har et fast antal forbindelsespunkter, når du tegner dem. Men du kan selv tilføje nye punkter. Det sker med følgende redskab - - som du finder samme sted som forbindelseslinjer til højre for dette redskab. Klik med redskabet først på den figur, der skal have tilføjet et forbindelsespunkt og hold derefter Ctrl nede og klik på det sted, hvor det nye punkt skal placeres. Du kan se, at det er sket, når der vises et lilla kryds i modsætning til de sædvanlige blå. Når du skifter redskab tilbage til f.eks. pilen bliver det nye forbindelsespunkt også blåt og valgbart ved nye forbindelser. Target Gruppen marts 2014 Side 26

19 Bemærk at nogle figurer faktisk også er eller indeholder forbindelseslinjer f.eks. ovenfor viste netværkstypologi en såkaldt Token Ring. Du kan også vælge at lave forbindelser fra figur til figur (eller kombinationer mellem figur og punkt). Hvis du flytter din musemarkør ind i figuren, kommer der en rød ramme omkring hele figuren. Trækker du herfra til en anden figur, kan du også her vælge, at forbindelsen skal gå til hele figuren ved at flytte musen helt ind i figuren. Igen vises en rød ramme omkring den. Som regel laver Visio vinklede forbindelseslinjer, der slå et knæk, hvis figurerne ikke står direkte overfor hinanden. Du kan dog også vælge at lave direkte eller buede forbindelser mellem figurerne. Det gør du enten ved at vælge blandt mulighederne på fanebladet Design og Forbindelser: Eller du kan højreklikke på en forbindelseslinje og skifte mellem mulighederne. Target Gruppen marts 2014 Side 27

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Visio 2002 - Introduktion

Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2001 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 DK

Microsoft Outlook 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Outlook 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6 Opgaveruden...8

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Kom it. lavet af Martin Hejgaard Sørensen. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat.

Kom it. lavet af Martin Hejgaard Sørensen. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat. Vi skal i denne øvelse tegne et kattebur dvs. et bur til at transportere en kat. Vi skal først have SketchUp sat op så vi kan tegne fornuftigt. Hvis vi ikke har den venstre toolbar skal vi have den slået

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

OFFICE 2010 OPGRADERING

OFFICE 2010 OPGRADERING OFFICE 2010 OPGRADERING KIRSTEN KRISTENSEN OFFICE 2010 OPGRADERING Læs om nyhederne i Office 2010 Opgradering fra 2003 eller 2007 Word, Excel, PowerPoint Outlook, Publisher, OneNote KIRSTEN KRISTENSEN

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere