Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt."

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d Kl: 19.00, Stoholm Kultur og Fritidscenter. Dagsorden 1. Varmeværket har iværksat en Velkomst v. formanden Vagn Brogaard. undersøgelse om mulig tilskudsvarme med solvarmeanlæg Valg af ordstyrer: og eller varmepumper. Svend Larsen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var I den forbindelse er der indhentet lovligt indkaldt. et projektforslag fra PLANENERGI. Chr. Carlsen fra PLANENERGI vil Valg af stemmetællere: forelægge projektforslaget på Kaj B. Christensen og Erik Jensen blev valgt. generalforsamlingen. Herefter en drøftelse med henblik Chr. Carlsen fra PlanEnergi ridsede baggrunden op for på en beslutning om videreførelse af beslutningsgrundlaget for projekt med solenergi/varmepumpe : projektet. Prisen for naturgas ventes at stige, ligesom prisen for el produceret på varmeværket ventes at falde. Disse priser er som udgangspunkt markedspriser men bliver reguleret af afgifter/tilskud, som er blevet lagt om for at fremme vedvarende energi. Vagn Brogaard gennemgik et projektoplæg (Bilag 1). Herefter blev der stillet spørgsmål, som Vagn Brogaard og Chr. Carlsen besvarede: Sp.: Er kapitalomkostninger medregnet i budgettet? Bliver det på kommunegaranti eller kreditforening? Sv.: Kapitalomkostninger er medregnet, og den billigste løsning vil blive valgt. Sp.: Efter hvilke kriterier er dimensionering af solanlægget blevet valgt? Sv.: Solanlæggets størrelse er bestemt ud fra nuværende behov. Sp.: Hvilken placering er der regnet med? Sv.: Tættest ved varmeværket har 1. prioritet, idet det er den billigste løsning. Den alternative placering (v. vandrerhjemmet) rummer ingen udvidelsesmuligheder. Sp.: Hvordan er fremgangsmåden ved evt. lækage? Sv.: Der er lækagealarm, så utæt enhed kan afkobles, og læk minimeres. Ordstyreren kommenterede dette svar: Han havde som formand for vandværket netop modtaget orientering om, at der evt. vil blive et fremtidigt forbud mod glykolanlæg i en zone på 300 m. vandværker. Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

2 Sp:. Hvilken højde vil solfangerne nå op i. Sv.: 2,5 m over jordoverfladen. Sp.: Er afskrivningstiden på solvarmeanlægget realistisk? Ville det ikke være klogere at sætte den til 15 år? Sv.: Levetid på solfangerne er år, derfor er afskrivningstiden sat til 25 år. Vi skal kunne fremlægge en positiv driftsøkonomi og samfundsøkonomi for at få projektet godkendt, derfor ville det være en dårlig ide at sætte afskrivningstiden til 15 år. Sp.: Er budgetpriserne baseret på beregninger eller på erfaringer? Sv.: Investeringspriserne er baseret på lignende projekter, som PlanEnergi har været involveret i. Sp.: Vil en placering på marken ved Ågade ikke gøre husene i Ågade værdiløse? Ordstyreren kommenterede dette spørgsmål: Der kan sandsynligvis ikke være tale om en placering her p. g. a. vandværket Sv.: Der skal udarbejdes en lokalplan, som vil regulere med hensyn til beplantning m.m. Med hensyn til evt. forbud mod glykolanlæg på denne placering kan der også blive tale om et anlæg, der kører med vand (Ritter). Disse anlæg er ikke så udbredte i Danmark, men muligheden foreligger. Sp.: Skal solfangerne renses for snavs og sne? Sv.:Snavs bliver skyllet af med regnvand, og sne har minimal betydning, idet solanlægget kun yder minimalt om vinteren. Sp.: Hvornår udløber tilskuddet til elsalg for decentrale varmeværker? Sv.: i Sp.: Er det ikke bedre at udelade solanlægget, da besparelsen på dette kun udgør 32 kr. pr. MVH beregnet på de nuværende gaspriser? Sp.: Er produktion lav på solanlægget i forhold til investeringen? Sv.: Besparelserne på solvarmen og på varmepumpen ændrer sig i forhold til gas og elpriser. Hvis gasprisen alt andet lige falder 10% er solanlægget den bedste Hvis gasprisen alt andet lige stiger 10% er varmepumpen den bedste Hvis elprisen alt andet lige er lav (som i 2012) er varmepumpen den bedste Hvis elprisen alt andet lige er høj (som i 2010) er solvarmen den bedste Teknologierne skal kombineres. Varmepumpen skal køre når el er billigt. Motorerne når gas er billigt og solanlægget skal køre som 1. prioritet, da brændslet er gratis. Sp.: Hvis man kun tager varmepumper, hvilken indflydelse får det på nødvendigt jordareal og antal boringer. Vil anlægget kunne være på jordstykket ved vandrerhjemmet?

3 Sv.: Der vil skulle foretages undersøgelser af vandmængden, inden det endeligt kan fastslås. Sp.: Hvor lang levetid har nuværende motorer i forhold til afvikling af lån. Sv.: Vores lån på 5 mio. udløber i 2016, og lånet på 11 mio. udløber i I vores servicekontrakt vedr. motorer er indregnet en hovedreparation. Hvis vi etablerer solvarme/varmepumpeprojektet vil levetiden på motorerne blive forlænget, idet de ikke skal køre så meget. Sp.: Kan vi bruge vores egen el fra motorerne til varmepumpen uden afgift? Sv.: Der skal betales afgift af el til varmepumpen. Elafgiften til varmepumper bliver nedsat med 50%. Sp.: Hvor stort er kravet vedr. geotermiprojektet i Kvols pr. forbruger. Sv.: Ca. 4500,00 kr. pr. forbruger. Sp.: Kan der være niveauforskel på en grund, hvor et solvarmeanlæg skal ligge? Sv.: Solfangerne vil i dette tifælde følge landskabet. Sp.: Er der ikke et problem med vore servicekontrakter på motorerne, idet vi er forpligtet til at køre et vist antal timer med motorerne? Sv.: Kontrakterne kan ændres ved ændrede forudsætninger. Sp.: Er nuværende afskrivninger indregnet i budgettet? Sv.: Nuværende afskrivninger er indregnet i budgettet. Bestyrelsen har vedtaget, at et evt. sol/varmepumpeprojekt ikke må få indflydelse på de faste afgifter fra forbrugerne, men udelukkende vil få indflydelse på MVH prisen. Sp.: Kan vi være sikre på ydelserne fra solanlæg/varmepumpe? SV.: Der vil være en ydelsesgaranti fra leverandørerne. Derudover skal der være 5 års garanti på alt og 25 års garanti på overfladebehandling af stål til solvarmeanlæg. Sp.: Skal der ansættes 2 nye folk til vedligeholdelse af anlægget? Sv.: Der vil ikke være brug for ekstra arbejdskraft, idet driften af solanlægget er fuldautomatisk. Den ekstra arbejdskraft, der skal lægges i det vil modsvares af besparelser på vedligeholdelse af motorer, som jo skal køre mindre. Sp:. Hvor lang tid kan varmepumpen holde, og hvad er prisen på den? Sv.: Efter beregnet belastning kan den køre 15 år. Prisen er 7,5 mio. kr. Sp.: Hvor meget udgør tilskuddet til projektet, og hvornår udløber fristen for at få tilskuddet? Sv.: Tilskuddet udgør ca. 1 mio. kroner og kan hentes hvis projektet er færdigarbejdet og klar til igangsættelse inden Sp.: Hvad er prisen på en prøveboring? Sv.: Prisen på en prøveboring incl. prøvepumpning og grundvandsanalyse er ca kr. Det er det beløb vi sætter på højkant inden vi kan bedømme, om projektet kan gennemføres.

4 Sp.: Hvad kan indgå i beregningen af energibesparende tiltag? Sv.. Her må 1. års produktion indgå. Sp.: Hvilken tidshorisont skal man regne med? Sv.: Der skal påregnes ca. halvandet år inden påbegyndelse og ca. et halvt år til anlægsfasen. Sp.: Vil grundvandet blive påvirket? Sv.: Grundvandet vil ikke blive forurenet. Der vil være en positiv påvirkning af drikkevandet, idet det vil blive afkølet. Sp.: Er det nødvendigt at medtage solvarme i projektet? Sv.: Det er nødvendigt at tage solvarme med i projektet, da vi ellers ikke vil kunne opnå en samfundsøkonomisk godkendelse. En forbruger foreslog, at der først skulle findes en endelig placeringsmulighed for projektet inden vedtagelse. En forbruger udtrykte bekymring vedr. investering i nye tiltag inden gamle investeringer er betalt ud. Beslutningsgrundlaget gik til afstemning. Der blev afgivet 63 stemmer. 3 stemmer var ugyldige. 28 stemte ja. 32 stemte nej. Der blev hermed stemt nej til at etablere et solvarme/varmepumpeanlæg. 2. Eventuelt Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og Deltagere orden. Bestyrelsen: Vagn Brogaard Harry Frandsen Henry Jensen Grethe Ulstrup Niels Odgaard Else Bay Varmemester: Kris Sørensen Gæster: Ca. 70 øvrige fjernvarmebrugere. Chr. Carlsen fra PlanEnergi Fraværende: Knud Lang (afbud) Ordstyrer Svend Larsen Grethe Ulstrup Else Bay Vagn Brogaard Henry Jensen Ågade 12 Skolegade 6 Ågade 43 Fyrrevænget /

5 Niels Odgaard Knud Lang Harry Frandsen Kris Sørensen (varmemester) Fyrrevænget 13 Østergade 1 Joh. Bittmannsvej 8 Odinvej /

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere