Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013"

Transkript

1 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne: Torben Frederiksen. Carl Kjettrup. Ib Johansen. Jens Lauritzen. Kurt Kristiansen. Sven Åge Larsen. Næstformand Poul Anker Simonsen havde meldt afbud på grund af sygdom. Endvidere deltager: Regnskabschef Jette Nielsen. Dagsorden: 1. Godkendelsen af referat. 2. Orientering vedr. personale situationen. 3. Orientering omkring driften 4. Regnskab 5. Selvevaluering 6. Solvarmeanlæg 7. Studietur 8. Anlægsregnskab for Ranum 9. Revisionsprotokollat 10. Lønregulering. 11. Eventuelt. 1

2 1. Godkendelse af referat. Referatet, der er fortroligt, er udsendt tidligere. Godkendt. 2. Orientering vedr. personalesituationen: Orienteringen sker uden regnskabschefen tilstedeværelse. Formanden orienterer mundtlig om situationen. Det kan oplyses, at formanden har modtaget oplæg til fratrædelsesordning fra Per Rasmussen, ligesom formanden har modtaget lægeerklæring om, at Per Rasmussen er sygemeldt i 6 til 8 uger fra den 15/ Det indstilles, at en fratrædelsesaftale forhandles på plads mellem Dansk Maskinmesterforening og Dansk industri. Formanden orienterede om situationen og gennemgik herunder det udkast til fratrædelsesaftalen, som Maskinmesterenes Forening havde udarbejdet på vegne af Per Rasmussen. Bestyrelsen besluttede at lade Dansk Industri og Maskinmesterenes Forening forhandle en endelig aftale på plads, hvilket i øvrigt også var Per Rasmussens ønske. Bestyrelsen diskuterede herefter den forsatte drift af Løgstør Fjernvarme og bemyndigede forretningsudvalget (Uffe Bro og Torben Frederiksen (men ikke Poul Anker Simonsen på grund af dennes sygdom))til at træffe de nødvendige aftaler således at værkets forsatte drifts sikres. 2

3 3. Orientering omkring driften: Som I sikker alle har læst i avisen, har vi i øjeblikket et stort vandtab. Vandtabet er koncentreret omkring den nedre bydel. Der er selvfølgelig flere årsager til dette, men en af de største årsager er, at vi denne vinter har været i gang med at optimere vores produktion / ledningsnet. Det er blandt andet gjort ved, at køre med højre tryk på vandet for derved at kunne sænke temperaturen. Det er der god økonomi i. Men den nedre bydels ledningsnet er meget gammelt og kan nogle steder ikke klare det høje tryk. Her gælder det om at finde det rigtige forhold mellem tryk og den lavest mulig temperatur, hvilket giver den optimale varmepris. Personalets afspadserings er inddraget, mens ovenstående står på. Rubak er på kursus i 3 uger. Yderlige oplyste supplerende: Forsikringssag i Ranum. Nødvendig udskiftning af ledningsnettet i Tværvej med påbegyndelse inden regnskabsårets udløb. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 3

4 4. Regnskab: Regnskabet er frem til og med Perioderegnskabet for januar måned giver et pænt overskud på kr. 883t. Dette skyldes blandt andet, at vores optimering af biobrændselskedlerne nu viser sig i regnskaberne, da vi ikke har haft brug for at købe naturgas, trods det kolde vejr. Dog har motorerne kørt i januar, og udgifter til brandstof samt indtægterne på det producerede el skulle gerne gå lige op. Afregnes først i februar. Vores salg af varme er baseret på periodisk aflæsning af cirka 65% af måleren. Det giver selvfølgelig et lille usikkerhedsmoment. Estimatet for hele året. Estimatet udviser et overskud på kr. 2t. Det forudsætter dog, at vi får solgt vores Co2 kvoter. Der er desværre stor usikkerhed omkring kvoterne i EU i øjeblikket. I det periodiske regnskab er der ikke taget højde for udgifterne til vandbrudene, da regnskabet blev udarbejdet. Bilagene er vedlagt. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 5. Selvevaluering: Energitilsynet har besluttet, at fjernvarmeværkerne skal lave en selvevaluering af vores tidligere årsregnskaber. Dette betyder, at en ekstern statsautoriseret revisor skal lave en bestemt gennemgang af regnskaberne, og indsende resultatet til energitilsynet. Vi har tidligere besluttet at Aars fjernvarmes revisor skulle lave selvevaluering for Løgstør Fjernvarme og Deloitte skulle lave selvevalueringen for Aars Fjernvarme. Selvevalueringsrapporten er tidligere udsendt til bestyrelsen med referatet fra det sidste forretningsudvalgsmøde og er medtaget her til efterretning, således at eventuelle spørgsmål til rapporten kan blive besvaret. Bestyrelsen godkendte selvevalueringsrapporten. 4

5 6. Solvarmeanlæg: Som bekendt afventer sagen for øjeblikket byrådets endelig godkendelse af den nødvendige lokalplan samt af selve projektforslaget. Kommunegarantien på de 35 mio. har vi tidligere modtaget. Der er derfor nu behov for at få bestyrelsens endelig godkendelse af projektet på grundlag af det materiale bestyrelsen tidligere har modtaget. Til vurdering af anlægs- og driftsøkonomierne vedlægger jeg notater fra Aaen A/S. Ser vi herefter først på anlægsudgiften er det præciseret at denne under ingen omstændigheder må overstige de 35 mio. kr. som vi har kommunegaranti for. Såfremt anlægssummen efter udbudsrunden måtte vise sig at overstige de 35 mio. kr. vil reduktion/ændring af projektet kunne gennemføres enten ved at reducere antallet af solfangere og eller på anden vis, som det fremgår af Aaens notat. Som det fremgår af de nye beregninger er den driftsøkonomiske fordel blevet større efter indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at projektet endelig godkendes med den bemærkning, at sagen vil blive taget op i forretningsudvalget, såfremt udbudsrunden viser en større anlægsudgift end 35 mio. kr. Bestyrelsen godkendte endeligt etablering af solvarmeanlægget under forudsætning af byrådets endelig godkendelse af lokalplan og projekt. 7. Studietur: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der afholdes studietur til Ærø fra den marts til besigtigelse af og til indhentning af oplysninger om det i Marstal installerede solvarmeanlæg. På grund af Per s sygdom fik han ikke indgået aftaler om studieturen. Da tiden nu er ret fremskeden indstilles det, at studieturen aflyses, og at bestyrelsen drøfter en mulig anden studietur på et andet tidspunkt. Det kan oplyses at Torben Frederiksen har meldt afbud til turen af arbejdsmæssige grunde. Bestyrelsen besluttede at afslutte studieturen. 5

6 8. Anlægsregnskab for Ranum. Den samlede udgift på kr ,96 er afdækket igennem et tilsvarende lån i kommunekredit, og den del af byggekreditten (solvarme) der havde finansieret en del af Ranum projektet er indbetalt. Resten er indfriet på henholdsvis Ranum byggekreditten (i Kommunekredit) og kassekreditten. Bilag vedlægges. Bestyrelsen tog anlægsregnskabet til efterretning. 9. Revisionsprotokollatet: Spar Nord har anmodet om, at værket sammen med årsrapporten, også indsender revisionsprotokollatet. Vores revisor (Bernt E. Neergaad Jacobsen) har oplyst, at det ikke ham bekendt er sædvane, og at han derfor anbefaler, at vi ikke gør dette. Formanden har lovet banken, at sætte spørgsmålet på dagsordnen. Bestyrelsen besluttede i enighed at meddele Spar Nord Bank A/S, at værket ikke udelukkende af principelle årsager ikke ønsker at udlevere revisionsprotokollatet til banken i forbindelse med fremsendelsen af årsrapporten. 10. Lønregulering: Efter ønske fra næstformanden er nærværende punkt medtaget på dagsordnen, da han ønsker en drøftelse af reguleringen. Værket har gennem flere år (fra ca. 2007/2008) foretaget lønregulering med samme % som anvendes i Aars Fjernvarme, hvilket svare til Dansk Industris gennemsnits stigning for branchen. Dette betyder at lønningerne skal reguleres med 1,4 %. Bestyrelsen tog til efterretning, at lønningerne pr. 01. marts 2013 reguleres som ovenfor anført. 6

7 11. Eventuelt: Intet at referer. Uffe Bro, referent. 7

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere