LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland

2 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Denne rapport beskriver forældrenes svar inden for denne region. Hvert tredje år gennemføres der desuden landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for voksenpsykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Spørgsmålene om forældrenes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om forældrenes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter inden for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Hvert år gennemføres der ligeledes forældreundersøgelser på henholdsvis ambulatorier og dag- eller døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Datagrundlag Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves desuden fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig i forhold til forældrenes samlede indtryk af psykiatrien. Hvor det er muligt, bliver resultaterne sammenlignet med resultaterne fra Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 3. september til og med 14. oktober 2013, personligt spørgeskemaer til forældre, som havde haft mindst to kontakter med den ambulante psykiatri i løbet af patientens behandlingsforløb. Enkelte forældre fik spørgeskemaet tilsendt. Udleverede spørgeskemaer 965 Besvarede spørgeskemaer 468 Regionens svarprocent 48 Afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i resultaterne på højere niveauer. Signalement af svarpersonerne Antal Procent n % Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

4 Forældrenes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og kontakter Figurerne til højre viser forældrenes samlede indtryk fordelt på køn, alder og kontakter. Region Midtjylland (n=460) Dreng (n=231) Køn Pige (n=228) I figurerne er forældrenes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. 98% 94% Alder 0 til 14 år (n=248) Over 15 år (n=210) Af hensyn til forældrenes anonymitet er der kun vist figurer, hvor der er minimum fem svar. 96% Forældrenes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar 96% 96% Kontakter (forældre) 1 til 9 (n=309) 10 eller flere (n=136) 97% 95% - 4 -

5 Hvordan svarer forældrene på spørgsmålene? Forældrenes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst i figuren viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af forældrenes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. For hvert spørgsmål præsenteres to søjler. Den øverste søjle angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT (n=460) 96% 20. Samlet indtryk af forløb (n=1376) 94% (n=370) 87% 21. Har fået det bedre af behandling (n=1121) 83% 1. Personale interesseret i din erfaring og viden (n=452) 94% 2. Får opbakning fra personale (n=1343) 92% (n=455) 88% 3. Inddraget i udredning og behandling (n=1351) 86% (n=270) 5 4. Inddragelse af søskende (n=808) 57% (n=427) 45% 5. Talt om forventning til kontakt (n=1280) 49% 6. Barn kan åbent fortælle personale om problemer (n=461) (n=1367) (n=436) (n=1281) 96% 95% 94% 98% Yderst til højre i figuren er regionens resultat vist, hvor det er muligt, er resultatet fra 2012 ligeledes vist. TILRETTELÆGGELSE BEHANDLING (n=442) 7. Hjælp til at tackle barns problemer (n=1309) 78% (n=452) 95% 8. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=1321) 93% (n=463) 98% 9. Personale godt forberedt til samtaler (n=1358) 95% (n=453) 93% 10. Tilrettelæggelse af forløb (n=1337) 91% (n=437) 92% 12. Rette støtte og behandling (n=1309) 91% (n=229) 93% 13a. Behandling med medicin har hjulpet (n=667) 9 13b. Samtaler med behandler har hjulpet 13c. Vejledning/undervisning til forældre har hjulpet (n=233) (n=762) (n=134) (n=336) 81% 81% 82% Region Midtjylland Hele Landet

6 Hvordan svarer forældrene på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) BEHANDLING INFORMATION SAMMENHÆNG 13d. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=463) 91% 14. Har ikke oplevet fejl (n=1379) 88% (n=33) 61% 16. Personales håndtering af fejl (n=144) 71% 17a. Information om udredning og behandling 17b. Information om vanskeligheder og problemer 17c. Information om medicins virkning og bivirkninger (n=399) 66% 18. Modtaget skriftlig information (n=1184) 59% (n=262) 96% 19. Vurdering af skriftlig information (n=690) 96% 23a. Samarbejde med daginst./skole/udd. 23b. Samarbejde med og PPR/socialforvaltning 23c. Samarbejde med og prakt iserende læge 23d. Samarbejde med og psyk. sengeafsnit (n=67) (n=152) (n=454) (n=1348) (n=449) (n=1316) (n=241) (n=698) (n=309) (n=852) (n=234) (n=645) (n=203) (n=560) (n=49) (n=143) (n=367) 55% 25. Mangler ikke behandlingstilbud (n=1096) 55% 62% 66% 71% 68% 74% 75% 72% 82% 87% 91% 91% 91% 89% 94% REGIONALT 27. Personales samarbejde med dig som forælder 28. Hjælp til at forholde dig til forælderrolle (n=457) (n=457) (n=428) (n=428) 69% 69% 96% 96% Region Midtjylland Hele Landet - 6 -

7 På hvilke spørgsmål er tilfredsheden størst? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene med den største andel positive svar fremgår øverst i figuren. 9. Personale godt forberedt til samtaler 1. Personale interesseret i din erfaring og viden 27. Personales samarbejde med dig som forælder (n=463) (n=461) (n=457) 98% 98% 96% 20. Samlet indtryk af forløb (n=460) 96% Søjlerne viser andelen af forældrenes svar, som er 19. Vurdering af skriftlig information (n=262) 96% positive. Parentesen foran hver søjle angiver det 8. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=452) 95% samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. 6. Barn kan åbent fortælle personale om problemer 2. Får opbakning fra personale (n=436) (n=452) 95% 94% 17a. Information om udredning og behandling (n=454) 94% Der vises kun tal for 2013-undersøgelsen. 10. Tilrettelæggelse af forløb (n=453) 93% 13a. Behandling med medicin har hjulpet (n=229) 93% 12. Rette støtte og behandling (n=437) 92% 14. Har ikke oplevet fejl (n=463) 91% 17c. Information om medicins virkning og bivirkninger (n=241) 91% 17b. Information om vanskeligheder og problemer (n=449) 91% 3. Inddraget i udredning og behandling (n=455) 88% 21. Har fået det bedre af behandling (n=370) 87% 13b. Samtaler med behandler har hjulpet (n=233) 81% 13c. Vejledning/undervisning til forældre har hjulpet (n=134) 81% 7. Hjælp til at tackle barns problemer (n=442) 23d. Samarbejde med og psyk. sengeafsnit (n=49) 23a. Samarbejde med daginst./skole/udd. (n=309) 75% 23c. Samarbejde med og praktiserende læge (n=203) 71% 28. Hjælp til at forholde dig til forælderrolle (n=428) 69% 18. Modtaget skriftlig information (n=399) 66% 13d. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=67) 66% 23b. Samarbejde med og PPR/socialforvaltning (n=234) 62% 16. Personales håndtering af fejl (n=33) 61% 25. Mangler ikke behandlingstilbud (n=367) 55% 4. Inddragelse af søskende (n=270) 5 5. Talt om forventning til kontakt (n=427) 45% - 7 -

8 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Sammenligning med resultatet sidst Den første af figurerne til højre viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af forældre, der har svaret positivt, er: højere end landsresultatet det samme som landsresultatet lavere end landsresultatet. 21% 42% 39% I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 29 spørgsmål. 72% I figuren længst til højre er resultatet sammenlignet med regionens resultat sidste år. Figuren viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af forældre, der har svaret positivt, er: 19% højere end resultatet sidst det samme som resultatet sidst lavere end resultatet sidst. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet Højere end resultatet sidst Det samme som resultatet sidst Lavere end resultatet sidst Dette års resultat er sammenlignet med sidste års resultat på i alt 31 spørgsmål. Forskellene mellem regionens resultat og henholdsvis landsresultatet og sidste års resultat er ikke signifikanstestet

9 Fastholdelse og forbedring af resultater Næste side præsenterer et bud på, hvilke områder regionen kan være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den pårørendeoplevede kvalitet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig i forhold til forældrenes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene er udvalgt ved at sammenholde forældrenes svar på spørgsmålene og sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk af psykiatrien. Beregninger Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positiv på spørgsmål B. Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat (γ), og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte region. Spørgsmålet, der er anvendt i beregningen af sammenhængen med de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk, er: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? Figuren nedenfor illustrerer, hvordan spørgsmålene er udvalgt. Spørgsmålene er dels rangordnet efter andel positive svar (den vertikale akse i figuren) og dels rangordnet efter spørgsmålenes sammenhæng med det samlede indtryk (den horisontale akse i figuren). Figuren er på baggrund heraf inddelt i fire områder, der er karakteriseret ved varierende forbedringsmuligheder. Spørgsmål er herefter udvalgt blandt de spørgsmål, der er placeret henholdsvis øverst og nederst i figurens højre side. De fremhævede spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder er karakteriseret ved: Beregningsmetoden og spørgsmålsudvælgelsen er beskrevet mere deltaljeret på psykiatriundersogelser.dk. relativ lille andel positive svar relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. De fremhævede spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig, er karakteriseret ved: relativ stor andel positive svar relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Forbedringsmulighed (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedringsmulighed (primær) Sammenhæng med samlet indtryk - 9 -

10 Fastholdelse og forbedring af resultater (fortsat) Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Forældrenes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk. De fem spørgsmål, der rummer forbedringsmuligheder, og de fem spørgsmål, hvor fastholdelse af tilfredsheden er vigtigt, er præsenteret i hver deres tabel. Fra venstre mod højre viser kolonnerne efter de fremhævede spørgsmål: 16. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? (n=33) Positive Positive Sammenhæng % [1-28] [1-28] Har du fået hjælp til at tackle dit barns vanskeligheder og problemer? (n=442) c. Har vejledning/undervisning til forældre hjulpet dit barn til at få det bedre? (n=134) b. Har behandlingssamtaler, hvor du og/eller dit barn deltog, hjulpet dit barn til at få det bedre? (n=233) I hvilket omfang bliver søskende inddraget? (n=270) Andel positive svar på spørgsmålet Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter højest andel positive svar Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter størst sammenhæng med forældrenes samlede indtryk. Spørgsmål hvor fastholdelse af stor tilfredshed er vigtigt 10. Hvordan vurderer du, at dit barns samlede udrednings- og behandlingsforløb er tilrettelagt? (n=453) Positive Positive Sammenhæng % [1-28] [1-28] Spørgsmålene er udvalgt blandt de i alt 28 nationale spørgsmål, der indgår i rangordningen. 2. Får du den opbakning fra personalet, som du har brug for? (n=452) Er personalet i ambulatoriet interesseret i din erfaring og viden om dit barn? (n=461) Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du får i ambulatoriet? (n=262) Er det dit indtryk, at dit barn får den rette støtte og behandling i ambulatoriet? (n=437)

11 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i forældrenes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat er markeret med en fuldt optrukken cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT TILRETTE- LÆGGELSE BEHANDLING INFORMATION SAMMENHÆNG REGION 20. Samlet indtryk af forløb 21. Har fået det bedre af behandling 1. Personale interesseret i din erfaring og viden 2. Får opbakning fra personale 3. Inddraget i udredning og behandling 4. Inddragelse af søskende 5. Talt om forventning til kontakt 6. Barn kan åbent fortælle personale om problemer 7. Hjælp til at tackle barns problemer 8. Kontaktperson tager særligt ansvar 9. Personale godt forberedt til samtaler 10. Tilrettelæggelse af forløb 12. Rette støtte og behandling 13a. Behandling med medicin har hjulpet 13b. Samtaler med behandler har hjulpet 13c. Vejledning/undervisning til forældre har hjulpet 13d. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet 14. Har ikke oplevet fejl 16. Personales håndtering af fejl 17a. Information om udredning og behandling 17b. Information om vanskeligheder og problemer 17c. Information om medicins virkning og bivirkninger 18. Modtaget skriftlig information 19. Vurdering af skriftlig information 23a. Samarbejde med daginst./skole/udd. 23b. Samarbejde med og PPR/socialforvaltning 23c. Samarbejde med og praktiserende læge 23d. Samarbejde med og psyk. sengeafsnit 25. Mangler ikke behandlingstilbud 27. Personales samarbejde med dig som forælder 28. Hjælp til at forholde dig til forælderrolle

12 Sådan læser du figurerne på de kommende sider Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet Spørgsmålets tema i spørgeskemaet Antal svar i figurerne (procent af afdelingens samlede besvarelser) Svar kategoriseret som positive Afdelingsresultatet: Svarfordelingen på spørgsmålet Rangordning: Afdelinger i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar og sammenlignet med afdelingsresultatet. Sammenligning: Afdelingsresultatet sammenlignet med svarfordelingen for hele regionen og opdelt på afsnitsniveau. Andel positive svar i dette og sidste års undersøgelse. Krydstabel: Afdelingsresultatet fordelt køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svarfordelingen for grupper med mindre end fem svar vises ikke. Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar

13 20. Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? Tema: Samlet indtryk af ambulatoriet Svar på spørgsmål: 460 (98 %) 96% Positive svar: Virkelig godt; Godt 52% 44% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=1376) 43% 51% Region Midtjylland (n=460) 44% 52% BUC (n=404) 43% 53% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=56) 55% 41% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

14 21. Har dit barn fået det bedre af behandlingen i ambulatoriet? Tema: Samlet indtryk af ambulatoriet Svar på spørgsmål: 463 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 9% 87% 47% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1121) 39% 43% 12% Region Midtjylland (n=370) 47% BUC (n=324) 38% 47% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=46) 52% 43% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

15 1. Er personalet i ambulatoriet interesseret i din erfaring og viden om dit barn? Tema: Din kontakt med ambulatoriet 98% Svar på spørgsmål: 464 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 19% 79% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1367) 78% 19% Region Midtjylland (n=461) 79% 19% BUC (n=404) 78% 19% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=57) 81% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

16 2. Får du den opbakning fra personalet, som du har brug for? Tema: Din kontakt med ambulatoriet 94% Svar på spørgsmål: 461 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 35% 59% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1343) 62% 31% Region Midtjylland (n=452) 59% 35% BUC (n=397) 58% 36% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=55) 67% 31% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

17 3. I hvilket omfang bliver du inddraget i dit barns udredning og behandling i ambulatoriet? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 464 (99 %) Positive svar: Passende 8% 88% 88% For meget Passende For lidt Hele landet (n=1351) 86% Region Midtjylland (n=455) 88% BUC (n=400) 88% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=55) 91% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

18 4. I hvilket omfang bliver søskende inddraget? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 463 (99 %) Positive svar: Passende For meget Passende For lidt Hele landet (n=808) 57% 43% Region Midtjylland (n=270) BUC (n=234) 49% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=36) 53% 47% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

19 5. Har du talt med personalet i ambulatoriet om dine forventninger til din kontakt med dem? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 463 (99 %) Positive svar: Ja 55% 45% 45% Ja Nej Hele landet (n=1280) 49% 51% Region Midtjylland (n=427) 45% 55% BUC (n=380) 46% 54% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=47) Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

20 6. Skaber personalet en situation, hvor dit barn åbent kan fortælle om sine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 464 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 32% 95% 63% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1281) 63% Region Midtjylland (n=436) 63% 32% BUC (n=383) 63% 32% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=53) 64% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

21 7. Har du fået hjælp til at tackle dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med ambulatoriet Svar på spørgsmål: 463 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 15% 36% 44% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1309) 37% 41% 15% Region Midtjylland (n=442) 36% 44% 15% BUC (n=387) 35% 45% 14% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=55) 42% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

22 8. Oplever du, at dit barns kontaktperson tager særligt ansvar for dit barns udredning og behandling? Tema: Tilrettelæggelse af forløbet i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 466 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 29% 95% 66% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1321) 64% 29% Region Midtjylland (n=452) 66% 29% BUC (n=397) 65% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=55) 71% 22% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson

23 9. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Tilrettelæggelse af forløbet i ambulatoriet 98% Svar på spørgsmål: 467 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 23% 74% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1358) 71% 24% Region Midtjylland (n=463) 74% 23% BUC (n=407) 74% 23% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=56) 75% 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

24 10. Hvordan vurderer du, at dit barns samlede udrednings- og behandlingsforløb er tilrettelagt? Tema: Tilrettelæggelse af forløbet i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 466 (100 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 37% 93% 56% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=1337) 34% 57% Region Midtjylland (n=453) 37% 56% BUC (n=397) 38% 55% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=56) 36% 59% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

25 12. Er det dit indtryk, at dit barn får den rette støtte og behandling i ambulatoriet? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 463 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 39% 53% 92% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1309) 54% 37% Region Midtjylland (n=437) 53% 39% BUC (n=383) 53% 39% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=54) 54% 41% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

26 13a. Har behandling med medicin hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet 93% Svar på spørgsmål: 345 (74 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 41% 51% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=667) 52% 38% Region Midtjylland (n=229) 51% 41% BUC (n=189) 5 43% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=40) 58% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

27 13b. Har behandlingssamtaler, hvor du og/eller dit barn deltog, hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 307 (66 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 18% 32% 81% 49% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=762) 36% 45% 16% Region Midtjylland (n=233) 32% 49% 18% BUC (n=205) 32% 48% 18% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=28) 32% 54% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

28 13c. Har vejledning/undervisning til forældre hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 232 (50 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 19% 28% 81% 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=336) 37% 45% 17% Region Midtjylland (n=134) 28% 53% 19% BUC (n=115) 25% 53% 21% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=19) 42% 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

29 13d. Har gruppeterapi/gruppesamtaler for børn hjulpet dit barn til at få det bedre? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 285 (61 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 22% 12% 3 66% 36% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=152) 32% 42% 18% Region Midtjylland (n=67) 3 36% 22% 12% BUC (n=65) 31% 37% 12% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=2) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

30 14. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit barns besøg i ambulatoriet? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 463 (99 %) Positive svar: Nej 9% 91% 91% Nej Ja Hele landet (n=1379) 88% 12% Region Midtjylland (n=463) 91% BUC (n=406) 91% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=57) 93% Nej Ja Nej Ja Antal % % n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

31 16. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Dit barns behandling i ambulatoriet Svar på spørgsmål: 37 (8 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 36% 15% 61% 45% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=144) 24% 47% 25% Region Midtjylland (n=33) 15% 45% 36% BUC (n=29) 14% 48% 34% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=4) 25% 25% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e)

32 17a. Får du de informationer, som du har brug for, omkring dit barns udredning og behandling? Tema: Information fra ambulatoriet 94% Svar på spørgsmål: 463 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 35% 59% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1348) 55% 36% Region Midtjylland (n=454) 59% 35% BUC (n=399) 57% 37% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=55) 71% 22% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

33 17b. Får du de informationer, som du har brug for, omkring dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Information fra ambulatoriet 91% Svar på spørgsmål: 463 (99 %) 8% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 41% 5 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1316) 49% 38% Region Midtjylland (n=449) 5 41% BUC (n=393) 48% 42% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=56) 63% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

34 17c. Får du de informationer, som du har brug for, omkring medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Tema: Information fra ambulatoriet 91% Svar på spørgsmål: 397 (85 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 34% 57% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=698) 55% 34% Region Midtjylland (n=241) 57% 34% BUC (n=199) 55% 34% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=42) 67% 31% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

35 18. Har du i forbindelse med dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Information fra ambulatoriet Svar på spørgsmål: 452 (97 %) Positive svar: Ja 34% 66% 66% Ja Nej, jeg fik det ikke tilbudt Hele landet (n=1184) 59% 41% Region Midtjylland (n=399) 66% 34% BUC (n=350) 64% 36% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=49) Ja Nej, jeg fik det ikke tilbudt Ja Nej, jeg fik det ikke tilbudt Antal [Andet]* % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Nej, jeg havde ikke behov for det

36 19. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du får i ambulatoriet? Tema: Information fra ambulatoriet 96% Svar på spørgsmål: 264 (56 %) Positive svar: Virkelig god; God 24% 73% Virkelig god Dårlig God Virkelig dårlig Hele landet (n=690) 26% Region Midtjylland (n=262) 24% 73% BUC (n=223) 24% 72% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=39) 23% 77% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Jeg har ikke læst den

37 23a. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem daginstitution/skole/uddannelsessted og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 456 (97 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 17% 75% 59% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=852) 17% 55% 21% Region Midtjylland (n=309) 17% 59% BUC (n=265) 15% 58% 21% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=44) 23% 59% 18% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

38 23b. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem PPR/Socialforvaltning og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 445 (95 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 26% 12% 12% 62% 5 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=645) 11% 49% 27% 13% Region Midtjylland (n=234) 12% 5 26% 12% BUC (n=204) 12% 49% 26% 13% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=30) 13% 53% 27% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

39 23c. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem praktiserende læge og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 444 (95 %) 8% 13% 71% Positive svar: Virkelig godt; Godt 21% 58% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=560) 13% 55% 22% Region Midtjylland (n=203) 13% 58% 21% BUC (n=180) 12% 57% 23% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=23) 22% 61% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

40 23d. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem psykiatrisk sengeafsnit og ambulatoriet? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 430 (92 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 8% 12% 22% 57% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=143) 28% 54% Region Midtjylland (n=49) 22% 57% 12% BUC (n=49) 22% 57% 12% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=0) - - Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

41 25. Mangler du tilbud til dit barn eller til dig som forælder til et barn i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 458 (98 %) Positive svar: Nej 45% 55% 55% Nej Ja Hele landet (n=1096) 55% 45% Region Midtjylland (n=367) 55% 45% BUC (n=327) 54% 46% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=40) 58% 43% Nej Ja Nej Ja Antal [Andet]* % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

42 27. Hvordan vurderer du alt i alt, at personalet i ambulatoriet samarbejder med dig som forælder? Tema: Regionalt spørgsmål Svar på spørgsmål: 462 (99 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 48% 49% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Region Midtjylland (n=457) 49% 48% Region Midtjylland (n=457) 49% 48% BUC (n=401) 47% 49% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=56) 63% 38% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

43 28. Har du fået hjælp til at forholde dig til din rolle som forælder til et barn med vanskeligheder og problemer? Tema: Regionalt spørgsmål Svar på spørgsmål: 460 (98 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 11% 28% 41% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Region Midtjylland (n=428) 28% 41% 11% Region Midtjylland (n=428) 28% 41% 11% BUC (n=376) 28% 39% 13% Børne- og Ungd.psyk. Friklinik (n=52) 29% 54% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år eller derover til til eller flere til til eller flere Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

44 Ønsker du at vide mere? På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se spørgeskemaer, oversigt over spørgsmål med relevans for Den Danske Kvalitetsmodel, undersøgelseskoncept, tidsplan m.v. Her kan du blandt andet også finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i CFK, som er involveret i undersøgelserne. Du kan også nemt blive guidet videre til rapporten med nationale resultater samt regionale rapporter, der findes på sundhed.dk

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 LUP-Psykiatri 2012 Landsdækkende undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere