LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien

2 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Denne rapport beskriver forældrenes svar inden for denne region. Hvert tredje år gennemføres der desuden landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for voksenpsykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Spørgsmålene om forældrenes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om forældrenes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter inden for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Hvert år gennemføres der ligeledes forældreundersøgelser på henholdsvis ambulatorier og dag- eller døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Datagrundlag Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves desuden fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig i forhold til forældrenes samlede indtryk af psykiatrien. Hvor det er muligt, bliver resultaterne sammenlignet med resultaterne fra Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 1. september til og med 12. oktober 2014, personligt spørgeskemaer til forældre/værger/plejeforældre eller andre nærmeste pårørende, som havde haft mindst to personlige kontakter med et dag- eller døgnafsnit. Personalet kunne også sende spørgeskemaet, hvis der ikke var personlig kontakt i undersøgelsesperioden. Afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i de samlede resultater for regionen. Udleverede spørgeskemaer 102 Besvarede spørgeskemaer 36 Regionens svarprocent 35 Repræsentativitet Besvarede spørgeskemaer Udleverede spørgeskemaer n % n % Alle Dreng I enkelte tilfælde kan antal besvarelser være højere end antal udleverede spørgeskemaer, hvis der er uoverensstemmelse mellem personalets registrering af udleverede spørgeskemaer og forældrenes svar. Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr

4 Forældrenes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde Figurerne til højre viser forældrenes samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde. (n=35) Dreng (n=8) Køn Pige (n=26) I figurerne er forældrenes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. 13% 9% Svarkategorierne virkelig godt og godt er kate- 88% 92% goriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. Alder Under 15 år (n=13) 15 år og ældre (n=21) Af hensyn til forældrenes anonymitet er der kun vist figurer, hvor der er minimum fem svar. 91% 14% Forældrenes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar 86% 3 døgn til 2 mdr. (n=25) Over 2 mdr. (n=8) 12% 88% - 4 -

5 Hvordan svarer forældrene på spørgsmålene? Forældrenes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst i figuren viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af forældrenes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. For hvert spørgsmål præsenteres to søjler. Den øverste søjle angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet. Yderst til højre i figuren er regionens resultat vist. Hvor det er muligt, er resultatet fra 2013 ligeledes vist. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLINGEN INFORMATION 25. Samlet indtryk af indlæggelse (n=35) 91% (n=120) 94% 23. Forventer barn bliver bedre til at klare hverdag 62% 24. Hjælp til at tackle barns problemer (n=109) 69% 1. Personale imødekommende 97% (n=120) 96% 2. Respekt fra personalet (n=33) 94% (n=118) 95% 3. Personale interesseret i din erfaring og viden 4. Kender behandlingsplan (n=32) 84% (n=116) 84% 6. Inddraget i udredning og behandling (n=33) 82% (n=119) 83% (n=15) 7. Inddragelse af søskende (n=71) 48% 8. Rette støtte og behandling 88% (n=120) 93% 9. Trygt at barn er på afsnit (n=35) 91% (n=122) 97% 10. Information om mulighed for at indberette fejl (n=119) (n=35) (n=120) 14% (n=35) 63% 11. Har ikke oplevet fejl (n=121) 79% 13a. Information om udredning og behandling 13b. Information om vanskeligheder og problemer 13c. Information om medicins virkning og bivirkning (n=27) (n=102) (n=35) (n=116) (n=116) (n=27) (n=79) 13d. Information om barns dagligdag (n=35) (n=118) 82% 14. Talt om hvordan barn kan leve sundt (n=25) (n=96) 28% 36% 63% 67% 76% 84% 85% 86% 89% 88% 93% 91% Hele landet - 5 -

6 Hvordan svarer forældrene på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) INFORMATION ORGANISERING HELE PSYKIATRIEN REGION 15. Personale taler forståeligt (n=35) 97% (n=121) 99% 16. Mængden af skriftlig information (n=33) 79% (n=111) 79% 18. Kender kontaktperson 88% (n=121) 93% 19. Talt om forventning til indlæggelse 65% (n=118) Personale godt forberedt til samtaler 21. Tydelige forventninger til dig fra personale 22. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=32) 97% (n=111) 95% 27. Tilrettelæggelse af forløb 88% (n=108) 87% 28a. Samarbejde med daginst./skole/udd. 28b. Samarbejde med socialforvaltning/ppr 28c. Samarbejde med praktiserende læge (n=20) (n=71) (n=26) (n=64) (n=10) (n=36) 28d. Samarbejde med ambulatoriet (n=16) 94% (n=55) 91% 28e. Samarbejde med opholdssted/bosted 29. Flytning mellem afsnit godt tilrettelagt (n=31) (n=108) (n=120) (n=13) (n=29) (n=21) (n=57) (n=26) 31% 31. Mangler ikke behandlingstilbud (n=92) 43% 33. Bliver fulgt op på medicinsk behandling (n=26) (n=26) 34. Personale lytter (n=33) 85% (n=33) 85% 35. Bliver betragtet som samarbejdspartner (n=32) (n=32) 65% 69% 7 67% 7 69% 71% 68% 74% 73% 76% 83% 88% 88% 92% 92% 97% 96% Hele landet

7 På hvilke spørgsmål er tilfredsheden størst? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene med den 15. Personale taler forståeligt 1. Personale imødekommende (n=35) 97% 97% største andel positive svar fremgår øverst i figuren. 22. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=32) 97% 20. Personale godt forberedt til samtaler (n=31) 97% Søjlerne viser andelen af forældrenes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. 2. Respekt fra personalet 28d. Samarbejde med ambulatoriet 33. Bliver fulgt op på medicinsk behandling 9. Trygt at barn er på afsnit 25. Samlet indtryk af indlæggelse (n=33) (n=16) (n=26) (n=35) (n=35) 94% 94% 92% 91% 91% 27. Tilrettelæggelse af forløb 88% Der vises kun tal for 2014-undersøgelsen. 18. Kender kontaktperson 13b. Information om vanskeligheder og problemer 88% 88% 8. Rette støtte og behandling 88% 35. Bliver betragtet som samarbejdspartner (n=32) 88% 13a. Information om udredning og behandling (n=35) 86% 3. Personale interesseret i din erfaring og viden 85% 34. Personale lytter (n=33) 85% 4. Kender behandlingsplan (n=32) 84% 6. Inddraget i udredning og behandling (n=33) 82% 13d. Information om barns dagligdag (n=35) 16. Mængden af skriftlig information (n=33) 79% 21. Tydelige forventninger til dig fra personale 74% 29. Flytning mellem afsnit godt tilrettelagt (n=21) 71% 28c. Samarbejde med praktiserende læge (n=10) 7 28b. Samarbejde med socialforvaltning/ppr (n=26) 69% 28e. Samarbejde med opholdssted/bosted (n=13) 69% 13c. Information om medicins virkning og bivirkning (n=27) 67% 28a. Samarbejde med daginst./skole/udd. (n=20) 65% 19. Talt om forventning til indlæggelse 65% 23. Forventer barn bliver bedre til at klare hverdag (n=27) 63% 11. Har ikke oplevet fejl (n=35) 63% 24. Hjælp til at tackle barns problemer 62% 7. Inddragelse af søskende (n=15) 14. Talt om hvordan barn kan leve sundt (n=25) 36% 31. Mangler ikke behandlingstilbud (n=26) 31% 10. Information om mulighed for at indberette fejl (n=35) 14% - 7 -

8 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Sammenligning med resultatet sidst Den første af figurerne til højre viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af forældre, der har svaret positivt, er: Højere end landsresultatet. Det samme som landsresultatet. Lavere end landsresultatet. 18% 31% I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 33 spørgsmål. 67% 15% 47% I figuren længst til højre er resultatet sammenlignet med regionens resultat sidste år. Figuren viser hvor mange spørgsmål, hvor andelen af forældre, der har svaret positivt, er: 22% Højere end resultatet sidst. Det samme som resultatet sidst. Lavere end resultatet sidst. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet Højere end resultatet sidst Det samme som resultatet sidst Lavere end resultatet sidst Dette års resultat er sammenlignet med sidste års resultat på i alt 32 spørgsmål. Spørgsmål hvor forskellene er under et procentpoint indgår i den midterste kategori, idet de hverken betragtes som højere eller lavere hvad enten det drejer sig om landsresultatet eller resultatet sidste år. Forskellene mellem regionens resultat og henholdsvis landsresultatet og sidste års resultat er ikke signifikanstestet

9 Udvikling over tid Spørgsmål med størst udvikling Figuren viser andelen af forældre, der har angivet et positivt svar på spørgsmålene i henholdsvis 2013 (X-aksen) og 2014 (Y-aksen). Udvikling i andel positive svar fra 2013 til 2014 Hvis tilfredsheden på et spørgsmål er forbedret, er spørgsmålet placeret over den diagonale linje. Omvendt er spørgsmålet placeret under den diagonale linje, hvis tilfredsheden er faldet. Jo større vandret afstand fra spørgsmålet til den diagonale linje desto større udvikling fra 2013 til De tre spørgsmål med henholdsvis størst positiv og størst negativ udvikling er fremhævet i figuren, såfremt udviklingen er minimum tre procentpoint og spørgsmålet har minimum 10 svar. I tabellen under figuren fremgår disse spørgsmål med andel positive svar i 2013 og 2014 samt forskellene i procentpoint Spørgsmål med størst udvikling Positive (2014) Positive (2013) Udvikling ( ) % % %-point 28d. Samarbejde med ambulatoriet (n=16) Tilrettelæggelse af forløb Kontaktperson tager særligt ansvar (n=32) Information om mulighed for at indberette fejl (n=35) Forventer barn bliver bedre til at klare hverdag (n=27) e. Samarbejde med opholdssted/bosted (n=13)

10 Fastholdelse og forbedring af resultater Næste side præsenterer et bud på, hvilke områder regionen kan være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den pårørendeoplevede kvalitet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig i forhold til forældrenes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene er udvalgt ved at sammenholde forældrenes svar på spørgsmålene og sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk af psykiatrien. Beregninger Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positiv på spørgsmål B. Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat (γ), og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte region. Spørgsmålet, der er anvendt i beregningen af sammenhængen med de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk, er: Hvad er dit samlede indtryk af dit barns indlæggelse? Figuren nedenfor illustrerer, hvordan spørgsmålene er udvalgt. Spørgsmålene er dels rangordnet efter andel positive svar (den vertikale akse i figuren) og dels rangordnet efter spørgsmålenes sammenhæng med det samlede indtryk (den horisontale akse i figuren). Figuren er på baggrund heraf inddelt i fire områder, der er karakteriseret ved varierende forbedringsmuligheder. Spørgsmål er herefter udvalgt blandt de spørgsmål, der er placeret henholdsvis øverst og nederst i figurens højre side. De fremhævede spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder er karakteriseret ved: Beregningsmetoden og spørgsmålsudvælgelsen er beskrevet mere deltaljeret på psykiatriundersogelser.dk. Relativ lille andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. De fremhævede spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig, er karakteriseret ved: Relativ stor andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Forbedringsmulighed (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedringsmulighed (primær) Sammenhæng med samlet indtryk

11 Fastholdelse og forbedring af resultater (fortsat) Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Forældrenes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og forældrenes samlede indtryk. Positive Positive Sammenhæng % [1-32] [1-32] 10. Har du fået information om din mulighed for at indberette en fejl? (n=35) De fem spørgsmål, der rummer forbedringsmuligheder, og de fem spørgsmål, hvor fastholdelse af tilfredsheden er vigtigt, er præsenteret i hver deres tabel. Fra venstre mod højre viser kolonnerne efter de fremhævede spørgsmål: Andel positive svar på spørgsmålet. Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter højest andel positive svar. 24. Får du den hjælp fra personalet som du har brug for, til at tackle dit barns vanskeligheder og problemer? 23. Tror du, at behandlingen vil gøre dit barn bedre i stand til at klare hverdagen efter udskrivelsen? (n=27) 16. Hvordan vurderer du mængden af den skriftlige information, du får på afsnittet? (n=33) 28e. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem opholdssted/bosted og afsnittet? (n=13) Spørgsmål hvor fastholdelse af stor tilfredshed er vigtigt Positive Positive Sammenhæng Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter størst sammenhæng med forældrenes samlede indtryk. % [1-32] [1-32] 1. Oplever du, at personalet er imødekommende over for dig? Spørgsmålene er udvalgt blandt de i alt 32 nationale spørgsmål, der indgår i rangordningen. 9. Er det trygt for dig, at dit barn er på afsnittet? (n=35) Taler personalet til dig på en måde, som du forstår? (n=35) Hvordan vurderer du, at dit barns samlede udrednings- og behandlingsforløb er tilrettelagt? 6. I hvilket omfang bliver du inddraget i dit barns udredning og behandling på afsnittet? (n=33)

12 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i forældrenes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat er markeret med en farvet cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLINGEN INFORMATION ORGANISERING HELE PSYKIATRIEN 25. Samlet indtryk af indlæggelse 23. Forventer barn bliver bedre til at klare hverdag 24. Hjælp til at tackle barns problemer 1. Personale imødekommende 2. Respekt fra personalet 3. Personale interesseret i din erfaring og viden 4. Kender behandlingsplan 6. Inddraget i udredning og behandling 7. Inddragelse af søskende 8. Rette støtte og behandling 9. Trygt at barn er på afsnit 10. Information om mulighed for at indberette fejl 11. Har ikke oplevet fejl 13a. Information om udredning og behandling 13b. Information om vanskeligheder og problemer 13c. Information om medicins virkning og bivirkning 13d. Information om barns dagligdag 14. Talt om hvordan barn kan leve sundt 15. Personale taler forståeligt 16. Mængden af skriftlig information 18. Kender kontaktperson 19. Talt om forventning til indlæggelse 20. Personale godt forberedt til samtaler 21. Tydelige forventninger til dig fra personale 22. Kontaktperson tager særligt ansvar 27. Tilrettelæggelse af forløb 28a. Samarbejde med daginst./skole/udd. 28b. Samarbejde med socialforvaltning/ppr 28c. Samarbejde med praktiserende læge 28d. Samarbejde med ambulatoriet 28e. Samarbejde med opholdssted/bosted 29. Flytning mellem afsnit godt tilrettelagt 31. Mangler ikke behandlingstilbud

13 Sådan læser du figurerne på de kommende sider

14 25. Hvad er dit samlede indtryk af dit barns indlæggelse? Tema: Samlet indtryk Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: Virkelig godt, Godt 91% 71% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=120) 38% 57% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal (n=35) 71% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt % % % % n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

15 23. Tror du, at behandlingen vil gøre dit barn bedre i stand til at klare hverdagen efter udskrivelsen? Tema: Samlet indtryk Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 3 26% 63% 37% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=102) 36% 48% 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=27) 26% 37% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

16 24. Får du den hjælp fra personalet som du har brug for, til at tackle dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Samlet indtryk Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 29% 9% 26% 62% 35% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=109) 31% 38% 24% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* 26% 35% 29% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

17 1. Oplever du, at personalet er imødekommende over for dig? Tema: Kontakt til personalet 97% Svar på spørgsmål: 34 (94 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 18% 79% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=120) 84% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* 79% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

18 2. Oplever du, at personalet respekterer dig? Tema: Kontakt til personalet Svar på spørgsmål: 33 (92 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 18% 94% 76% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=118) 75% 19% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=33) 76% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

19 3. Er personalet på afsnittet interesseret i din erfaring og viden om dit barn? Tema: Kontakt til personalet Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 35% 12% 5 85% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=119) 66% 28% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* 5 35% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

20 4. Kender du dit barns behandlingsplan? Tema: Behandlingen Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: Ja 16% 84% 84% Ja Nej Hele landet (n=116) 84% 16% Ja Nej Antal [Andet]* (n=32) 84% 16% Ja Nej % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

21 6. I hvilket omfang bliver du inddraget i dit barns udredning og behandling på afsnittet? Tema: Behandlingen Svar på spørgsmål: 35 (97 %) 18% 82% Positive svar: Passende 82% For meget Passende For lidt Hele landet (n=119) 83% 15% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* (n=33) 82% 18% For meget Passende For lidt % % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

22 7. I hvilket omfang bliver søskende inddraget? Tema: Behandlingen Svar på spørgsmål: 33 (92 %) Positive svar: Passende For meget Passende For lidt Hele landet (n=71) 48% 52% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* (n=15) For meget Passende For lidt % % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

23 8. Er det dit indtryk, at dit barn får den rette støtte og behandling på afsnittet? Tema: Behandlingen Svar på spørgsmål: 34 (94 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 26% 88% 62% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=120) 5 43% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* 26% 62% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

24 9. Er det trygt for dig, at dit barn er på afsnittet? Tema: Behandlingen Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 26% 91% 66% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=122) 72% 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=35) 66% 26% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

25 10. Har du fået information om din mulighed for at indberette en fejl? Tema: Behandlingen Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: Ja 14% 86% 14% Ja Nej Hele landet (n=120) 28% 72% Ja Nej Antal (n=35) 14% 86% Ja Nej % % n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

26 11. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit barns indlæggelse på afsnittet? Tema: Behandlingen Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: Nej 37% 63% 63% Nej Ja Hele landet (n=121) 79% 21% Nej Ja Antal (n=35) 63% 37% Nej Ja % % n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

27 13a. Får du de informationer, som du har brug for om dit barns udredning og behandling? Tema: Information fra personalet Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 14% 86% 46% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=116) 49% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=35) 46% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

28 13b. Får du de informationer, som du har brug for om dit barns vanskeligheder og problemer? Tema: Information fra personalet Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 12% 38% 88% 5 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=116) 47% 44% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* 38% 5 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

29 13c. Får du de informationer, som du har brug for om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Tema: Information fra personalet Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 3 48% 67% 19% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=79) 42% 34% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=27) 48% 19% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

30 13d. Får du de informationer, som du har brug for om dit barns dagligdag på afsnittet? Tema: Information fra personalet Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 17% 46% 34% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=118) 37% 45% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=35) 46% 34% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

31 14. Har personalet talt med dig om, hvordan dit barn kan leve sundt? Tema: Information fra personalet Svar på spørgsmål: 34 (94 %) 12% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 44% 24% 36% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=96) 19% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=25) 12% 24% 44% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

32 15. Taler personalet til dig på en måde, som du forstår? Tema: Information fra personalet 97% Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 77% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=121) 82% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=35) 77% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

33 16. Hvordan vurderer du mængden af den skriftlige information, du får på afsnittet? Tema: Information fra personalet Svar på spørgsmål: 34 (94 %) 21% 79% Positive svar: Passende 79% For meget Passende For lidt Hele landet (n=111) 79% 21% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* (n=33) 79% 21% For meget Passende For lidt % % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

34 18. Kender du dit barns kontaktperson? Tema: Organisering af indlæggelsesforløbet Svar på spørgsmål: 34 (94 %) Positive svar: Ja 12% 88% 88% Ja Nej Hele landet (n=121) 93% Ja Nej Antal 88% 12% Ja Nej % % n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

35 19. Har du talt med personalet om dine forventninger til indlæggelsesforløbet? Tema: Organisering af indlæggelsesforløbet Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: Ja 35% 65% 65% Ja Nej Hele landet (n=118) Ja Nej Antal [Andet]* 65% 35% Ja Nej % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

36 20. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Organisering af indlæggelsesforløbet Svar på spørgsmål: 34 (94 %) 97% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 42% 55% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=108) 56% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=31) 42% 55% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

37 21. Er det tydeligt for dig, hvad afsnittet forventer af dig som pårørende? Tema: Organisering af indlæggelsesforløbet Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 24% 18% 74% 56% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=120) 31% 43% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* 18% 56% 24% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

38 22. Oplever du, at dit barns kontaktperson tager særligt ansvar for dit barns udredning og behandling? Tema: Organisering af indlæggelsesforløbet 97% Svar på spørgsmål: 35 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 28% 69% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=111) 66% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=32) 69% 28% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson

39 27. Hvordan vurderer du, at dit barns samlede udrednings- og behandlingsforløb er tilrettelagt? Tema: Hele psykiatrien 88% Svar på spørgsmål: 34 (94 %) 18% Positive svar: Virkelig godt, Godt 71% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=108) 26% 61% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* 18% 71% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

40 28a. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem daginstitution/skole/uddannelsessted og afsnittet? Tema: Hele psykiatrien Svar på spørgsmål: 32 (89 %) Positive svar: Virkelig godt, Godt 25% % 55% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=71) 14% 62% 17% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* (n=20) 1 55% 25% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

41 28b. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem socialforvaltning/ppr og afsnittet? Tema: Hele psykiatrien Svar på spørgsmål: 34 (94 %) 8% 12% 69% Positive svar: Virkelig godt, Godt 23% 58% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=64) 11% 59% 22% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* (n=26) 12% 58% 23% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

42 28c. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem praktiserende læge og afsnittet? Tema: Hele psykiatrien Svar på spørgsmål: 34 (94 %) 1 7 Positive svar: Virkelig godt, Godt 5 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=36) 58% 25% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* (n=10) Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

43 28d. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem ambulatoriet og afsnittet? Tema: Hele psykiatrien 94% Svar på spørgsmål: 34 (94 %) Positive svar: Virkelig godt, Godt 25% 69% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=55) 24% 67% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* (n=16) 25% 69% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

44 28e. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem opholdssted/bosted og afsnittet? Tema: Hele psykiatrien Svar på spørgsmål: 33 (92 %) 8% 15% 69% Positive svar: Virkelig godt, Godt 23% 54% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=29) 21% 62% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* (n=13) 15% 54% 23% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

45 29. Har dit barns flytning mellem forskellige dag- og døgnafsnit i psykiatrien været godt tilrettelagt? Tema: Hele psykiatrien Svar på spørgsmål: 33 (92 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 24% 29% 71% 43% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=57) 37% 32% 16% 16% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* (n=21) 29% 43% 24% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Ved ikke/ikke flyttet

46 31. Mangler du tilbud til dit barn eller til dig som forælder til et barn i psykiatrien? Tema: Hele psykiatrien Svar på spørgsmål: 32 (89 %) Positive svar: Nej 31% 69% 31% Nej Ja Hele landet (n=92) 43% 57% Nej Ja Antal [Andet]* (n=26) 31% 69% Nej Ja % % n n Alle Dreng Pige til 6 år til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

47 33. Bliver der under indlæggelsen fulgt op på dit barns medicinske behandling? Tema: Regionalt spørgsmål Svar på spørgsmål: 33 (92 %) 8% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 23% 69% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke (n=26) (n=26) 69% 23% % 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

48 34. Lytter personalet til din beskrivelse af din situation? Tema: Regionalt spørgsmål Svar på spørgsmål: 34 (94 %) 15% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 64% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke (n=33) (n=33) 64% 21% 15% % 21% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

49 35. Betragter personalet dig som samarbejdspartner i behandlingsforløbet? Tema: Regionalt spørgsmål Svar på spørgsmål: 33 (92 %) 9% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 34% 53% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke (n=32) (n=32) 53% 34% % 34% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Dreng Pige til 14 år år og ældre til 7 døgn døgn til 2 mdr Over 2 mdr Ja Nej Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

50 Ønsker du at vide mere? På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se spørgeskemaer, oversigt over spørgsmål med relevans for Den Danske Kvalitetsmodel, undersøgelseskoncept, tidsplan m.v. Her kan du blandt andet også finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i CFK, som er involveret i undersøgelserne. Du kan også nemt blive guidet videre til rapporten med nationale resultater samt regionale rapporter, der findes på sundhed.dk

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 12-01-2016 Indledning I efteråret 2015 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Endoskopi Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit M 2151, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Afdeling for Hud- og Kønssygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Børne sengeafsnit B16 Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Børne sengeafsnit B16 Børneafdeling B, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit A7 Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Q2 Infektionsmedicinsk Afd. Q Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit B5 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling G Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneamb./allergilab. BØRNEAFDELING A Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Velkommen Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Hvad er Region Hovedstadens Psykiatri? Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Ét hospital med centre beliggende geografisk spredt i

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Øre-næse-hals Afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere