Patienterne har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012

2

3 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2012

4 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover denne rapport er der til hver region udarbejdet en forældrerapport samt en rapport med landsresultater. Rapporten kan læses eller downloades gratis på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 70,- (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11. På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende undersøgelser i sundhedsvæsenet. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og ungdomspsykiatrien udvikles politisk lokalt og centralt. Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb. Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større af tryghed og samtidig forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og ungdomspsykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til patientundersøgelsen Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland Resultater fra patientundersøgelsen Patienters svar opdelt på baggrundsvariable Patientundersøgelsens datagrundlag Patienternes skriftlige kommentarer Deltagende dag- og døgnafsnit Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag B. Sammenligning mellem og Bilag C. Spørgeskema i patientundersøgelsen...125

8

9 1. Introduktion til patientundersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland. For patienter har undersøgelsen omfattet patienter fra 15 år og opefter. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts 2010 til 31. august Udover de regionale rapporter er der en landsrapport med patient- og forældreresultater for hele landet. De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i patienttilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter opfatter: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer på afsnittene Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patientoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Patienterne har ordet Side 1 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

10 Det er centralt, at det enkelte afsnit og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i hele landet. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland. Kapitel 4 indeholder detaljerede resultater fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater på afsnitsniveau og med landsresultaterne. Kapitel 5 indeholder patienternes svar opdelt på baggrundsvariable. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Kapitel 7 indeholder de skriftlige kommentarer fra patienter i Region Nordjylland opdelt på de enkelte afsnit. Kapitel 8 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de afsnit, der indgår i undersøgelserne. Kapitel 9 beskriver undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Bilag B er en oversigt over enheder fra undersøgelsen der kan sammenlignes med enheder fra undersøgelsen. Bilag C spørgeskema. Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

11 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010 til den 31. august 2011 fik patienter fra 17 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 739 patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 69. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit (antal afsnit) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (6) 162 (78%) 42 (20%) 4 (2%) % Region Midtjylland (3) 240 (68%) 100 (28%) 12 (3%) % Region Nordjylland (1) 47 (81%) 10 (17%) 1 (2%) 41 71% Region Sjælland (3) 110 (84%) 14 (11%) 7 (5%) % Region Syddanmark (4) 265 (82%) 52 (16%) 6 (2%) % Hele landet (17) 824 (77%) 218 (20%) 30 (3%) % Region Hovedstaden og Region Sjælland har hver især et afsnit med en svarprocent på over 100. Fratrækkes disse to afsnit i beregningen af svarprocenten, er svarprocenten i Region Hovedstaden 58, svarprocenten i Region Sjælland ændres til 73, mens svarprocenten for hele landet er 63. Repræsentativitet På landsplan er svarpersonerne repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 30 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne har ordet Side 3 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser køn alder modersmål bopæl før indlæggelsen diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Procent Dreng/mand 27 Pige/kvinde 71 Uoplyst Uoplyst 4 Dansk 91 Ikke dansk 5 Uoplyst 4 Bor hjemme hos forældre 59 Bor ikke hjemme hos forældre 37 Uoplyst 4 F F F F F F F Øvrige 5 Uoplyst 30 Under 15 dage dage til 2 måneder 4 2 måneder til et halvt år 1 Uoplyst 17 Under 15 dage dage til 2 måneder 38 2 måneder til et halvt år 25 Mere end et halvt år 21 Uoplyst 12 Ja 60 Nej 17 Ved ikke/husker ikke 19 Uoplyst 4 Ja 25 Nej 66 Ved ikke/husker ikke 5 Uoplyst 3 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Samlet vurdering Side 4 Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

13 1 stjerne uacceptabelt Figur 2.1 viser patienternes samlede vurdering i og Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=696) Hele landet (n=450) 44% 50% 56% 50% Region Hovedstaden (n=152) Region Hovedstaden (n=91) 38% 51% 62% 49% Region Midtjylland (n=174) Region Midtjylland (n=154) 43% 41% 57% 59% Region Nordjylland (n=38) Region Nordjylland (n=34) 37% 53% 63% 47% Region Sjælland (n=108) Region Sjælland (n=67) 48% 48% 52% 52% Region Syddanmark (n=224) Region Syddanmark (n=104) 50% 58% 50% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse på landsplan er en smule bedre i end i På regionsniveau er der i Region Midtjylland og Region Sjælland ikke nævneværdig forskel på patienternes samlede indtryk i og I Region Hovedstaden og Region Syddanmark er patienternes samlede indtryk derimod bedre i end i , mens det modsatte gør sig gældende i Region Nordjylland. På afsnitsniveau er der ligeledes variation i patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse. I de tre afsnit, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 64 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit, der har den laveste tilfredshed, giver 34 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem patientgrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af afsnittet er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patienternes alder Indlæggelseslængde Analysen viser at, patientens køn og alder har signifikant indflydelse på den samlede vurdering af afsnittet, således at drenge er mere tilfredse end piger, og patienter over 18 år er mere tilfredse end patienter under 18 år. Patienterne har ordet Side 5 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

14 Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter patienternes tilfredshed. Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende patientens tilfredshed 1. Tilfredshed med modtagelse (n=718) 1. Tilfredshed med modtagelse (n=463) 2. Adgang til behandlerne (n=722) 2. Adgang til behandlerne (n=472) 89% 89% 89% 91% 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=499) 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=346) 3. Uforstyrret samtale (n=719) 3. Uforstyrret samtale (n=472) 88% 84% 88% 90% 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=563) 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=349) 4. Forberedelse til vigtige samtaler (n=675) 88% 88% 86% 16. Tryg på afsnittet (n=716) 16. Tryg på afsnittet (n=467) 15. Atmosfære på afsnittet (n=709) 15. Atmosfære på afsnittet (n=464) 85% 84% 84% 86% 6. Tilfreds med kontaktperson (n=706) 6. Tilfreds med kontaktperson (n=454) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=720) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=471) 84% 85% 83% 84% 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=715) 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=470) 19. Hjælp til at løse problemer (n=707) 19. Hjælp til at løse problemer (n=456) 72% 68% 82% 86% 12. Indflydelse på behandling (n=656) 12. Indflydelse på behandling (n=439) 20. Bedring efter indlæggelse (n=707) 20. Bedring efter indlæggelse (n=456) 72% 69% 71% 72% 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=681) 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=443) 71% 66% 8. Info om behandlingen (n=679) 8. Info om behandlingen (n=448) 7. Info om problemer (n=667) 7. Info om problemer (n=451) 70% 67% 69% 65% 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=511) 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=350) 64% 68% 11. Info om livsstil (n=651) 9. Tilstrækkelig skriftlig info (n=631) 58% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

15 Variation i besvarelserne på afsnitsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål forholdsvis stor forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse patienter og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse patienter 11. Info om livsstil 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter 9. Tilstrækkelig skriftlig info 14. Tilfreds med fysiske rammer 8. Info om behandlingen 6. Tilfreds med kontaktperson 12. Indflydelse på behandling 20. Bedring efter indlæggelse 4. Forberedelse til vigtige samtaler 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede 5. Hensyn og respekt fra personalet 2. Adgang til behandlerne 10. Info om medicin og evt. bivirkninger 3. Uforstyrret samtale 19. Hjælp til at løse problemer 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt 15. Atmosfære på afsnittet 7. Info om problemer 16. Tryg på afsnittet 1. Tilfredshed med modtagelse % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det afsnit med relativt flest tilfredse patienter og det afsnit med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være sandsynligvis større. Fejl Patienterne bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under indlæggelsen. 22 % af patienterne svarer bekræftende, 62 % har ikke oplevet fejl, mens 16 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de patienter som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 53 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 41 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 6 % af patienterne svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Patienterne har ordet Side 7 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

16 Anbefalet fremtidig hjælp/opfølgning Patienterne bliver spurgt, om afsnittet har anbefalet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning. Hertil svarer 85 % af patienterne bekræftende, mens 15 % af patienterne svarer nej. Patienter, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget. 63 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget, mens 38 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Kontakt med familie 88 % af patienterne har svaret bekræftende til spørgsmålet om, hvorvidt afsnittet havde kontakt med patientens familie. 12 % af patienterne svarer nej til, at afsnittet havde kontakt med patientens familie. Patienter som har svaret nej til dette spørgsmål er blevet spurgt, om de gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien. 29 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien, mens 71 % af patienterne kun i mindre eller slet ikke har ønsket dette. Side 8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

17 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010 til den 31. august 2011 fik 58 patienter fra 1 børne- og ungdomspsykiatrisk dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland udleveret et spørgeskema. 41 patienter besvarede skemaet. I Region Nordjylland er undersøgelsens svarprocent dermed på 71. Svarprocenten fordeler sig således mellem afsnittene: Tabel 3.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Afsnit 1A1D, Aalborg 47 (81%) 10 (17%) 1 (2%) 41 71% Region Nordjylland i alt 47 (81%) 10 (17%) 1 (2%) 41 71% Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 20 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne har ordet Side 9 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

18 Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Region Nordjylland - 41 besvarelser køn alder modersmål bopæl før indlæggelsen diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Procent Dreng/mand 37 Pige/kvinde 59 Uoplyst Uoplyst 10 Dansk 88 Ikke dansk 7 Uoplyst 5 Bor hjemme hos forældre 76 Bor ikke hjemme hos forældre 17 Uoplyst 7 F F F F F F F Øvrige 7 Uoplyst 20 Under 15 dage dage til 2 måneder 10 2 måneder til et halvt år 0 Uoplyst 20 Under 15 dage dage til 2 måneder 29 2 måneder til et halvt år 51 Mere end et halvt år 7 Uoplyst 12 Ja 46 Nej 20 Ved ikke/husker ikke 29 Uoplyst 5 Ja 15 Nej 73 Ved ikke/husker ikke 7 Uoplyst 5 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

19 Samlet vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 3.1 viser patienternes samlede vurdering i og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=696) Hele landet (n=450) 44% 50% 56% 50% Region Nordjylland (n=38) Region Nordjylland (n=34) 37% 53% 63% 47% Afsnit 1A1D, Aalborg (n=38) Afsnit 1A1D, Aalborg (n=34) 37% 53% 63% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) På regionsniveau viser figuren, at patienternes samlede indtryk i Region Nordjylland er dårligere i end i Patienterne har ordet Side 11 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

20 Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises resultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter patienternes tilfredshed. Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende patientens tilfredshed 16. Tryg på afsnittet (n=36) 16. Tryg på afsnittet (n=38) 3. Uforstyrret samtale (n=39) 3. Uforstyrret samtale (n=38) 92% 87% 90% 100% 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=34) 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=34) 4. Forberedelse til vigtige samtaler (n=33) 88% 85% 88% 2. Adgang til behandlerne (n=41) 2. Adgang til behandlerne (n=37) 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=27) 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=29) 85% 100% 85% 90% 1. Tilfredshed med modtagelse (n=40) 1. Tilfredshed med modtagelse (n=38) 6. Tilfreds med kontaktperson (n=40) 6. Tilfreds med kontaktperson (n=37) 85% 97% 83% 92% 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=40) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=38) 15. Atmosfære på afsnittet (n=35) 15. Atmosfære på afsnittet (n=37) 83% 92% 80% 89% 12. Indflydelse på behandling (n=36) 12. Indflydelse på behandling (n=34) 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=39) 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=38) 75% 82% 74% 89% 7. Info om problemer (n=38) 7. Info om problemer (n=37) 8. Info om behandlingen (n=37) 8. Info om behandlingen (n=37) 74% 81% 73% 86% 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=27) 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=26) 70% 77% 19. Hjælp til at løse problemer (n=38) 19. Hjælp til at løse problemer (n=36) 11. Info om livsstil (n=36) 68% 83% 64% 20. Bedring efter indlæggelse (n=38) 20. Bedring efter indlæggelse (n=37) 61% 76% 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=35) 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=34) 9. Tilstrækkelig skriftlig info (n=34) 47% 60% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

21 Fejl Patienterne bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under indlæggelsen. 28 % af patienterne svarer bekræftende, 56 % har ikke oplevet fejl, mens 15 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de patienter som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 60 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 40 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt. Anbefalet fremtidig hjælp/opfølgning Patienterne bliver spurgt, om afsnittet har anbefalet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning. Hertil svarer 88 % af patienterne bekræftende, mens 12 % af patienterne svarer nej. Patienter, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget. 67 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget, mens 33 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Kontakt med familie 97 % af patienterne har svaret bekræftende til spørgsmålet om, hvorvidt afsnittet havde kontakt med patientens familie. 3 % af patienterne svarer nej til, at afsnittet havde kontakt med patientens familie. Patienternes kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i indlæggelsesforløbet og kommentarer til afsnittets kontakt med deres familie. Kommentarerne fra Region Nordjylland kan læses i kapitel 7. Patienterne har ordet Side 13 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

22 Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

23 4. Resultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland. Først fremstilles patienternes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra undersøgelsen. I rapportens kapitel 9 er der beskrevet en række forhold vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser Region Nordjyllands samlede resultat for Søjlerne herefter viser resultaterne fra de enkelte afdelinger og/eller afsnit Tal i parentes viser, hvor mange patienter der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i Bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning med landsresultatet og regionale resultater. I tredjesidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Udvikling mellem og De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af patienter, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem og Der er dog ikke tal til alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Der er heller ikke tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne runde med dets resultater fra eller, at afsnit i havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. Patienterne har ordet Side 15 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

24 Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver patienterne opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Patienternes kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der havde størst betydning for dem i indlæggelsesforløbet, og om de har kommentarer til afsnittets kontakt med deres familie. Patientkommentarerne fra Region Nordjylland fremgår af kapitel 7. Side 16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

25 Patienterne har ordet Side 17 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

26 Figur 4.1: Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på afsnittet den dag, du blev indlagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (718) 48% 42% 8% Region Nordjylland (40) 35% 50% 13% Afsnit 1A1D, Aalborg (40) 35% 50% 13% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

27 Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på afsnittet den dag, du blev indlagt? Region Nordjylland, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 19 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

28 Figur 4.2: Kunne du komme i kontakt med personalet, når du havde behov for det under din indlæggelse? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (722) 46% 43% 10% Region Nordjylland (41) 51% 34% 10% 5% Afsnit 1A1D, Aalborg (41) 51% 34% 10% 5% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

29 Kunne du komme i kontakt med personalet, når du havde behov for det under din indlæggelse? Region Nordjylland, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 21 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

30 Figur 4.3: Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (719) 46% 41% 10% Region Nordjylland (39) 54% 36% 10% Afsnit 1A1D, Aalborg (39) 54% 36% 10% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

31 Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 23 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

32 Figur 4.4: Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (675) 38% 48% 12% Region Nordjylland (33) 39% 48% 12% Afsnit 1A1D, Aalborg (33) 39% 48% 12% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

33 Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? Region Nordjylland, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 25 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

34 Figur 4.5: Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (720) 48% 35% 13% Region Nordjylland (40) 43% 40% 13% 5% Afsnit 1A1D, Aalborg (40) 43% 40% 13% 5% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

35 Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? Region Nordjylland, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 27 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

36 Figur 4.6: Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (706) 51% 33% 13% Region Nordjylland (40) 58% 25% 18% Afsnit 1A1D, Aalborg (40) 58% 25% 18% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

37 Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? Region Nordjylland, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 29 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

38 Figur 4.7: Fik du de informationer om dine vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (667) 27% 42% 22% 9% Region Nordjylland (38) 32% 42% 18% 8% Afsnit 1A1D, Aalborg (38) 32% 42% 18% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

39 Fik du de informationer om dine vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Region Nordjylland, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 31 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

40 Figur 4.8: Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (679) 26% 44% 22% 9% Region Nordjylland (37) 32% 41% 19% 8% Afsnit 1A1D, Aalborg (37) 32% 41% 19% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

41 Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? Region Nordjylland, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 33 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

42 Figur 4.9: Fik du tilstrækkelig skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette afsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (631) 25% 30% 24% 20% Region Nordjylland (34) 24% 24% 26% 26% Afsnit 1A1D, Aalborg (34) 24% 24% 26% 26% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

43 Fik du tilstrækkelig skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette afsnit? Region Nordjylland, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 35 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

44 Figur 4.10: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (511) 34% 30% 23% 13% Region Nordjylland (27) 26% 44% 19% 11% Afsnit 1A1D, Aalborg (27) 26% 44% 19% 11% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

45 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Region Nordjylland, Spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 37 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

46 Figur 4.11: Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (651) 27% 31% 18% 24% Region Nordjylland (36) 19% 44% 17% 19% Afsnit 1A1D, Aalborg (36) 19% 44% 17% 19% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

47 Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Region Nordjylland, Spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 39 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

48 Figur 4.12: Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (656) 27% 45% 18% 10% Region Nordjylland (36) 28% 47% 17% 8% Afsnit 1A1D, Aalborg (36) 28% 47% 17% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

49 Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? Region Nordjylland, Spørgsmål 12 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 41 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

50 Figur 4.13: Var du tilfreds med aktiviteterne i hverdagen på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (681) 27% 45% 20% 9% Region Nordjylland (35) 20% 40% 34% 6% Afsnit 1A1D, Aalborg (35) 20% 40% 34% 6% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

51 Var du tilfreds med aktiviteterne i hverdagen på afsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 13 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 43 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

52 Figur 4.14: Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (715) 44% 38% 12% 5% Region Nordjylland (39) 36% 38% 21% 5% Afsnit 1A1D, Aalborg (39) 36% 38% 21% 5% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

53 Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 14 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 45 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

54 Figur 4.15: Synes du, at der var en god atmosfære på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (709) 42% 43% 13% Region Nordjylland (35) 57% 23% 20% Afsnit 1A1D, Aalborg (35) 57% 23% 20% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 46 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

55 Synes du, at der var en god atmosfære på afsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 15 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 47 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

56 Figur 4.16: Følte du dig tryg på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (716) 52% 34% 9% 6% Region Nordjylland (36) 47% 44% 6% Afsnit 1A1D, Aalborg (36) 47% 44% 6% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 48 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

57 Følte du dig tryg på afsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 16 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 49 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

58 Figur 4.17: Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (606) 73% 27% Region Nordjylland (33) 67% 33% Afsnit 1A1D, Aalborg (33) 67% 33% Nej Ja Side 50 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

59 Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse? Region Nordjylland, Spørgsmål 17 Nej Ja Antal Nej Nej % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 51 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

60 Figur 4.17a: Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (130) 10% 46% 31% 13% Region Nordjylland (10) 60% 20% 20% Afsnit 1A1D, Aalborg (10) 60% 20% 20% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Side 52 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

61 Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)? Region Nordjylland, Spørgsmål 17a Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Samlet godt Samlet godt % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 53 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

62 Figur 4.18: Anbefalede afsnittet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning i forhold til dig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (612) 85% 15% Region Nordjylland (33) 88% 12% Afsnit 1A1D, Aalborg (33) 88% 12% Ja Nej Side 54 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

63 Anbefalede afsnittet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning i forhold til dig? Region Nordjylland, Spørgsmål 18 Ja Nej Antal Ja Ja % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 55 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

64 Figur 4.18a: Ja, afsnittet anbefalede støtte/behandling eller lignende: Er du tilfreds med det, afsnittet anbefalede? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (499) 46% 42% 6% 5% Region Nordjylland (27) 37% 48% 15% Afsnit 1A1D, Aalborg (27) 37% 48% 15% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 56 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

65 Ja, afsnittet anbefalede støtte/behandling eller lignende: Er du tilfreds med det, afsnittet anbefalede? Region Nordjylland, Spørgsmål 18a Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 57 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

66 Figur 4.18b: Nej, afsnittet anbefalede ikke noget: Ville du gerne have, at der var blevet anbefalet noget? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (80) 16% 21% 21% 41% Region Nordjylland (3) 33% 33% 33% Afsnit 1A1D, Aalborg (3) 33% 33% 33% Nej slet ikke Nej kun i mindre Ja i nogen Ja i høj Side 58 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

67 Nej, afsnittet anbefalede ikke noget: Ville du gerne have, at der var blevet anbefalet noget? Region Nordjylland, Spørgsmål 18b Nej slet ikke Nej kun i mindre Ja i nogen Ja i høj Antal Samlet Nej Samlet Nej % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 59 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

68 Figur 4.19: Har du fået hjælp til at løse dine problemer? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (707) 29% 44% 19% 9% Region Nordjylland (38) 24% 45% 18% 13% Afsnit 1A1D, Aalborg (38) 24% 45% 18% 13% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 60 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

69 Har du fået hjælp til at løse dine problemer? Region Nordjylland, Spørgsmål 19 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 61 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

70 Figur 4.20: Har du fået det bedre af at være indlagt på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (707) 37% 35% 16% 12% Region Nordjylland (38) 24% 37% 29% 11% Afsnit 1A1D, Aalborg (38) 24% 37% 29% 11% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 62 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

71 Har du fået det bedre af at være indlagt på afsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 20 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 63 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

72 Figur 4.21: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (696) 11% 39% 41% 6% Region Nordjylland (38) 8% 29% 50% 8% 5% Afsnit 1A1D, Aalborg (38) 8% 29% 50% 8% 5% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Side 64 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

73 Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? Region Nordjylland, Spørgsmål 21 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Antal Samlet 5+4 stjerner Samlet 5+4 stjerner % % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 65 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

74 Figur 4.23: Havde afsnittet kontakt med din familie? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (665) 88% 12% Region Nordjylland (37) 97% Afsnit 1A1D, Aalborg (37) 97% Ja Nej Side 66 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

75 Havde afsnittet kontakt med din familie? Region Nordjylland, Spørgsmål 23 Ja Nej Antal Ja Ja % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 67 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

76 Figur 4.23a: Ja, afsnittet havde kontakt med min familie: Var du tilfreds med afsnittets kontakt med din familie? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (563) 44% 43% 10% Region Nordjylland (34) 44% 44% 9% Afsnit 1A1D, Aalborg (34) 44% 44% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 68 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

77 Ja, afsnittet havde kontakt med min familie: Var du tilfreds med afsnittets kontakt med din familie? Region Nordjylland, Spørgsmål 23a Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afsnit Afsnit 1A1D, Aalborg Patienterne har ordet Side 69 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Nordjylland

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere