Vendersgade Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendersgade 28 7000 Fredericia"

Transkript

1 Vendersgade Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr Hovedkontor Østre Havnevej Esbjerg Tlf Kolding Egtvedvej Kolding Tønder Ndr. Landevej 2A 6270 Tønder Medlem af TECH SAM gruppen Rådgivende Ingeniører FRI

2 Indhold 1. Resume Indledning Tilstandsvurdering Bygningsdele Tag Ydervægge Døre og vinduer Fundamenter og kælder Afløb i jord og bygninger Tekniske anlæg Øvrige bygningsdele Side 1 af 72

3 1. Resume Generelt fremstår bygningerne i en varierende stand. Bygningen trænger til en gennemgribende indv. renovering af alle overflader og tekniske installationer. Derudover bærer bygningen præg af, at den gennem de seneste år har været anvendt til kontor. Dette ses bl.a. på husets el-installationer og indretning. Væsentligste bemærkninger til bygningen er fugtproblemer i fundamentet og kælderen. Der henvises til gennemgang af disse bygningsdele for nærmere gennemgang. Af mindre punkter som står over for øjeblikkelig vedligeholdelse kan bl.a. nævnes følgende punkter: Eftergå mørtel og rygningssten på tegltag Fjerne materialer fra blød isolering i loftrum over bygning 2, samt opretning af nedtrådt isolering. Eftergå gummifuger omkring vinduer i bygning 2 Omfugning af teglvægge på bygning 2. Sikre at der er brandlukning ifm. at skostenen er anvendt som føringsvej. Af større punkter som står over for vedligeholdelse/udbedring i den nærmeste periode (0-2 år) kan bl.a. nævnes følgende punkter: Udbedring af fugtproblemer i ydrevægge og fundament/kælder Gennemgribende renovering af vinduer og udv. træværk Gennemgribende renovering af kælder (alle overflader) Løsning af skimme problem i gang mellem bygning 1 og 2. Gennemgang og udskiftning/renovering af tekniske installationer. Hvis ikke ovenstående punkter vil blive iværksat, vil det medføre en forringelse af bygningen med en øgede omkostninger til renovering til følge. Specielt de større renoveringspunkter bør håndteres inden for en kortere periode. Side 2 af 72

4 2. Indledning Vendersgade 28 er et gammelt byhus i Fredericia. Huset er beliggende inden for den gamle by-vold og tilhører dermed nogle af de ældste huse i Fredericia. Ud fra oplysninger på stedet er der for 2-3 år siden foretaget en større udv. renovering af bygningen mhp. fjernelse af fugt og skimmel i ydervægge. Bygning 1 Bygning 2 Bygningsmassen består af 2 sammenbyggede huse. Bygning 1 består af en kælder, stue, 1. sal samt en udnyttet tagetage. Bygning 2 består af to større rum med underliggende kælder. I begge bygninger er der loftrum som er er tilset ved gennemgangen. Jf. BBR-meddelelsen er der følgende arealopgørelser på bygningerne ( Bygning 1 Etage Areal [kvm] Bemærkninger Kælder kvm. Har en lofthøjde på under 1,25 m. Stue sal Tagetage Samlet erhvervsareal 472 Arealet svare til det samlet areal ex. kælder. Bygning 2 Etage Areal [kvm] Bemærkninger Kælder kvm. Har en lofthøjde på under 1,25 m. Stue Samlet erhvervsareal 250 Arealet svare til det samlet areal ex. kælder. Gennemgangen af bygningen er alene foretages ud fra en vurdering af den samlede bygningsmassen og dens installationer. Der er ligeledes ikke foretaget destruktive indgreb, og der er heller ikke foretaget nærmere inspektion af kloak og øvrige installationer i terræn. Nærværende rapport fokuserer desuden alene på den samlede bygningsmasses tilstand, og der tages ikke højde for tidssvarende eller æstetiske forbedringer eller ændringer af bygningen. Side 3 af 72

5 3. Tilstandsvurdering Tilstandsvurderingen er beskrevet bygningsdelsvis og er indskrevet i skema med følgende indhold: Indhold Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Forklaring Beskrivelse af de anvendte materialer, konstruktionsprincipper og lignende. Beskrivelse af hvordan vurderingen er fortaget- fx: Visuel stikprøvekontrol, tegningsgennemgang, destruktiv prøve. Beskrivelse af bygningsdelens tilstand. Det år hvor bygningsdelen er indbygget i bygningen. Oplyst leve tid i år. Restlevetiden er det antal år, der forventes at gå, inden bygningsdelen skal udskiftes eller renoveres. Det forudsætter, at bygningsdelen løbende vedligeholdes i restlevetiden. Ud fra restlevetiden og vedligeholds intervaller, beskrives kort anbefaling af tiltag. Side 4 af 72

6 3.1. Bygningsdele Tag Bygningsdel Tag Materialer / Opbygning Røde teglsten på lægter og spær med undertag på bygning 1 samt brædder og paptag på bygning 2. Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Visuel stikprøve Generelt er taget på både bygning 1 og 2 i fin stand. Dog bør det bemærkes, at mørtel ifm. rygningssten på tegltaget flere steder er løs og der skal forventes vedligeholdelse/udbedring af dette. Tagflade på bygning 1 mod øst. Tagflade på bygning 1 mod nord. Side 5 af 72

7 Tagflade på bygning 1 mod vest. Tagflade på bygning 1 mod vest. Tagflade på bygning 1 mod vest. Side 6 af 72

8 Løs mørtel ifm. rygningssten på bygning 1 Paptag på bygning 2. Side 7 af 72

9 Paptag på bygning 2. Paptag på bygning 2. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Teglsten: 50 år Paptag: 20 år Teglsten: ca år Paptag: ca år Løs mørtel ifm. rygningssten bør udbedres. Side 8 af 72

10 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tagrum Div. materialer Visuel stikprøve Loftrum er generelt i god stand. Det vurderes at der er tilstrækkeligt med ventilation af loftrummene. Træværk/spær vurderes at være i fin stand. I bygning 1 bør det undersøge om der er foretage brandlukning ifm. at skorstenen er benyttet som føringsvej. I bygning 2 ligger er en del materialer opmagasineret på den bløde isolering. Desuden er der et lille område hvor isoleringen er trådt flad, sandsynligvis ifm. el arbejde. Bygning 1 Loftrum ifm. bygning 1. Loftrum ifm. bygning 1. Skorsten er benyttet som føringsvej. Umiddelbart ses der ingen brandlukning i tagrummet, hvilket vurderes som kritisk ifm. brandspredning. Brandlukning kan være udført på de enkelte etager. Dette bør undersøges nærmere. Side 9 af 72

11 Loftrum ifm. bygning 1. Ventilation af tagrummet i bygning 1 udført med ventilationstuds i undertag. Side 10 af 72

12 Bygning 2 Løse materialer på isolering i loftrum på bygning 2. Løse materialer på isolering i loftrum på bygning 2. Loftrum ifm. bygning 2. Side 11 af 72

13 Loftrum ifm. bygning 2. Loftrum ifm. bygning 2. Isoleringen er trådt flad i dette område, ca. midt over bygning 2. Side 12 af 72

14 Loftrum ifm. bygning 2. Føring af ventilation i loftrum ifm. bygning 2. Side 13 af 72

15 Føring af ventilation i loftrum ifm. bygning 2. Loftrum ifm. bygning 2. Indbygnings år 1993 Normal levetid - Skønnet rest levetid - Anbefalet tiltag I bygning 1 bør der undersøges om der er foretage brandlukning ifm. at skorstenen anvendes som føringsvej. I bygning 2 bør alle materialer som ligger på den bløde isolering fjernes. Området med den nedtrådte isolering bør reetableres. Side 14 af 72

16 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tagvinduer/karnapper Velux vippevindue samt indbyggede karnapper i tagfladen Visuel stikprøve Der er kun ét vippevindue og dette vurderes at være nedslidt. Alle øvrige vinduer i tagfladen er udført som karnapper. Generelt bør træværk på karnapper efterses og det kan ikke udelukkes, at der skal foretages partielle reparationer/udskiftninger af træ ifm. karnapper. Karnapper trænger generelt til vedligeholdelse. Velux vippevindue i østvendt tagflade. Vippevindue fra Velux. Vinduet trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Det kan ved tilsynet ikke vurderes om vinduet er utæt eller fugtskjolder stammer fra et åbentstående vindue eller skyldes kondens. Side 15 af 72

17 Vippevindue fra Velux. Karnapper i vestvendt tagflade. Side 16 af 72

18 Karnap i vestvendt tagflade. Træværket trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Karnap med facadedør i vestvendt tagflade. Træværket trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Side 17 af 72

19 Karnap i vestvendt tagflade. Træværket trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Karnapper: år Vippevinduer: år Karnapper: 0-2 år Vippevinduer: 0-2 år Karnapper bør få foretaget en gennemgribende renovering hvor træværk med råd udskiftes og der bør generelt foretages en overfladebehandling af sundt træværk. Vippevinduer bør udskiftes til nye. Side 18 af 72

20 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tagrende og nedløb Tagrender og nedløb fra tag er udført i zink og stål. Visuel stikprøve Tagrender er generelt udført i plast. Tagrender er funktionelle men de har en begrænset rest levetid. Desuden stod tagrenden mod vest fuld af vand, hvilket tyder på manglende oprensning. Tagrender og nedløb i plast. Tagrender og nedløb i plast. Side 19 af 72

21 Tagrender og nedløb i plast. Tagrende mod vest står fuld af vand hvilket tyder på manglende oprensning. Side 20 af 72

22 Tagrende mod vest står fuld af vand hvilket tyder på manglende oprensning. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Plast tagrender og nedløb: år Plast tagrender og nedløb: 0-2 år Tagrende bør generelt oprenses for at sikre at vandet løbet væk. Derudover er bygningsdelen nedslidt og bør udskiftes inden for en kortere årrække. Side 21 af 72

23 3.1.2 Ydervægge Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Tegl vægge Teglsten Visuel stikprøve Bygning 1. Ud fra oplysninger på stedet har bygningen inden for de senest 2-3 år fået foretaget en renovering af ydervæggene ifm. bekæmpelse af fugtskader. Ud fra besigtigelsen er det tilsynets vurdering, at problemet mht. fugt i teglvægge ikke er løst. Specielt på facaden mod nord ses der store delamineringer af facaden. Delamineringerne ses primært i en udstrækning svarende fra kælderloft til ca. 1,2m op. Ud over fugtproblemer ses der mindre kosmetiske revner i facaden og gesimser. Bygning 1 Facade mod øst. Der ses fugtaftegninger primært under vinduerne. Side 22 af 72

24 Delaminering af sten omkring hoveddør. Facade mod øst. Ydervæggen til kælderen er pudset mens resten af facaden er vandskuret. Der er udført nyt indskud og afdækning af ydervæggen til kælderen. Side 23 af 72

25 Facade mod nord. Der ses tydelige fugtaftegninger fra kælderloft til ca. 1,2 m over gulv i stueplan. Facade mod nord. Der ses tydelige fugtaftegninger fra kælderloft til ca. 1,2 m over gulv i stueplan. Side 24 af 72

26 Facade mod nord. Der ses tydelige delamineringer af facaden. Facade mod nord. Der ses tydelige delamineringer af facaden. Side 25 af 72

27 Facaden mod vest. Facaden mod vest. Der ses tydelige delamineringer af facaden. Desuden ses der en del sætningsrevner omkring vinduerne. Side 26 af 72

28 Facade mod vest. Der ses tydelige delamineringer af facaden. Facade mod vest. Der ses tydelige delamineringer af facaden. Side 27 af 72

29 Facade mod vest. Der ses tydelige fugtaftegninger fra kælderloft til ca. 1,2 m over gulv i stueplan. Bygning 2 Facade mod nord. Side 28 af 72

30 Facaden mod nord på bygning 2 er primært præget af udvaskede fuger samt mindre omfang af sætningsrevner. Facaden mod øst på bygning 2 er primært præget af udvaskede fuger samt mindre omfang af sætningsrevner. Side 29 af 72

31 Udvaskede fuger på facaden mod øst. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Facade, bygning 1: Originalt murværk men renoveret omkring år 2005 (vurderet årstal) Facade, bygning 2: Originalt murværk, indbygnings år ukendt Teglvæg: ca år Mørtelfuger: år Facadepuds: år Vandskuring: år Teglvæg: ca år Mørtelfuger: ca år Facadepuds: 5-10 år Årsagen til fugtproblemer bør undersøges nærmere og herefter udbedres. Løses problemet ikke, vil den skønnede restlevetid på teglvæggen nedsættes væsentligt. Se under bygningsdelen fundamenter og kælder. Side 30 af 72

32 3.1.3 Døre og vinduer Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Døre og vinduer Træ vinduer med termoglas Visuel stikprøve Generelt er døre og vinder nedslidte og trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Flere af glaslisterne skal skiftes. Generelt er den nederste glasliste udført i aluminium og dermed intakt. Det bør vurderes om det er økonomisk rentabelt at vedligeholde vinduerne frem for at udskift disse. Gummifuger omkring vinduer på bygning 1 er i god stand og vurderes udført ifm. facaderenoveringen omkring Der er ved gennemgangen konstateret flere punkterede ruder. Bygning 1 Facade mod øst. Facade mod nord. Side 31 af 72

33 Hoveddør til opgangen trænger generelt til vedligeholdelse. Kældervindue. Side 32 af 72

34 Kælder vindue. Gummifuge er intakt. Facadevindue mod øst. Side 33 af 72

35 Kælder vindue. Gummifuge er intakt. Vindue mod vest. Gummifuge er intakt. Side 34 af 72

36 Punkterede rude mod vest på tagetagen. Inkl. rudestempel. Afskallet maling på vinduets indv. side. Side 35 af 72

37 Bygning 2 Vinduer mod nord. Vindue som trænger til vedligeholdelse. Der ses desuden fugeslip ifm. vinduet på bygning 2. Side 36 af 72

38 Vindue som trænger til vedligeholdelse. Gummifugen er desuden nedslidt og bør udskiftes. Facade mod øst. Side 37 af 72

39 Kældervindue ifm. bygning 2. Gummifugen har en begrænset levetid. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Vinduer og døre: år Gummifuger: 5-10 år Vinduer: 0-5 år Gummifuger: 2-5 år (bygning 1) Gummifuger: 0-2 år (bygning 2) Døre og vinduer trænger til gennemgribende vedligeholdelse. Det bør vurderes om det er økonomisk rentabelt at vedligeholde vinduerne frem for at udskifte disse. Gummifuger omkring vinduer på bygning 2 bør udskiftes inden for en kortere periode. Punkterede ruder bør skiftes. Side 38 af 72

40 3.1.4 Fundamenter og kælder Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Fundamenter/sokkel Alm. pudset sokkel Visuel stikprøve Høj sokkel på bygning 1 mod øst. Enkelte steder ses der opfugtning af soklen. Høj sokkel på bygning 1 mod øst. Enkelte steder ses der opfugtning af soklen. Side 39 af 72

41 Sokkel under indgangsrepos i gårdhave. Sokkel på bygning 2. Der er flere glassten til kælderen som er ødelagt og bør skiftes. Teglvæggen er ført under terræn på østsiden af bygning 2. Dette bør ændres. Indbygnings år - Normal levetid Fundament: over 80 år Sokkelpuds: år Skønnet rest levetid Fundamenter: år Sokkelpuds: ca år Anbefalet tiltag Fundamenterne er generelt i fin stand på bygning 1. Problemet vedr. fugt skal afklares og udbedres. Se under bygningsdelen kælder. Det vurderes, at der bør etableres dræn og drænplader langs soklen på begge bygninger samtidig med at sokkelløsningen mod øst på bygning 2 ændres. Side 40 af 72

42 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Kælder Indv. teglvægge Visuel stikprøve Der er kælder under hele bygning 1 og 2. De to kældre er mere eller mindre i åben forbindelse med hinanden og er derfor behandlet under samme punkt. Generelt ses der store fugtskader på alle ydrevægge. Der er ved tilsynet ikke foretage fugtmålinger af ydervægge, men det er tilsynets vurdering, at der er er problemer med opfugtede ydervægge. Ifm. facaderenoveringen omkring 2005 er der sporadisk opsat friskluftventiler i facaden. De indv. vægge er ikke opfugtede i samme omfang men der skal forventes en komplet renovering af alle indv. vægge i kælderen. Kælder med opfugtet ydervæg. Kælder med opfugtet ydervæg. Side 41 af 72

43 Kælderrum Kælderrum. Kælderrum. Side 42 af 72

44 Kælder med opfugtet ydervæg. Kælder med opfugtet ydervæg. Der er monteret friskluftventil i vægge. Side 43 af 72

45 Kælder med opfugtet ydervæg. Kælder med opfugtet ydervæg. Side 44 af 72

46 Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Teglvæg: ca år Mørtelfuger: år Facadepuds: år Teglvæg: ca år Mørtelfuger: ca år Facadepuds: 5-10 år Problemet vedr. fugt skal afklares og udbedres. Det vurderes, at der bør etableres dræn og drænplader langs soklen på begge bygninger. Herefter skal kælderen affugtes og der skal sikres tilstrækkelig mekanisk ventilation af rummene. Overflader bør afrenses for organisk vækst og der skal forventes større reparationer af vægge. Det er tilsynets vurdering af dette problem bør undersøges nærmere og behandles som særskilt sag. Gøres der ikke noget ved problemet nedsættes levetiden væsentligt på teglvæggene. Side 45 af 72

47 3.1.5 Afløb i jord og bygninger Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Afløb i terræn Ukendt Ej udført Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Der bør foretages nærmere undersøgelse af den udv. kloak for at kunne belyse dette punkt nærmere. Side 46 af 72

48 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Afløb i bygningen Afløbsskål og faldstammer Visuel stikprøve Afløb og faldstammer er nedslidt og ifm. renovering af div. rum med afløb bør der udføres ny afløbsinstallation og nye faldstammer. Afløb fra vask, bygning 1, stuen. Afløb fra vask, bygning 1, stuen. Side 47 af 72

49 Tilslutning til faldstamme, bygning 1, 1. sal. Nedslidt gulvafløb på toilet i bygning 1, tagetagen. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt år 0-5 år Afløb og faldstammer er nedslidte og bør renoveres inden for en kortere periode. Side 48 af 72

50 3.1.6 Tekniske anlæg Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Vand- og varmeanlæg Div. materialer Visuel stikprøve Vand- og varmeanlægget er af ældre dato. Systemet er funktionsdygtigt men har en begrænset levetid. Husene opvarmes med fjernvarme og radiatorer. Radiator ved indgang til bygning 1. Radiator i bygning 1. Side 49 af 72

51 Radiator i bygning 2. den øverste radiator er frakoblet. Teknikrum i kælderen Side 50 af 72

52 Teknikrum i kælderen. Varmekreds og veksler i rummet. Der er foretage en renovering/ombygning i 2010 hvor der er monteret ny veksler. Side 51 af 72

53 Veksler fra Teknikrum i kælderen. Side 52 af 72

54 Vandmåler i kælderen. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Varmeanlæg: år Vandanlæg: år Varmeanlæg: 2-10 år Vandanlæg: 2-10 år Det anbefales, at vand- og varmeinstallationer gennemgås nærmere og at store dele af installationen udskiftes, eller at der foretaget en gennemgribende renovering. Foretages der ingen renovering/udskiftning af installationen må der forventet løbende omkostninger ifm. udskiftning af komponenter. Side 53 af 72

55 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Ventilationsanlæg Div. former for decentralt mekanisk ventilation Visuel stikprøve I bygningerne er der placeret selvstændige mekaniske ventilatorer og friskluftventiler. Nogle skal tændes selvstændigt, mens andre tænder med lyset. Kun i den store sal i bygning 2 er der etableret et nyere ventilationsanlæg. Mekanisk ventilator i vinduesparti i bygning 2. Mekanisk udsugning fra toilet i bygning 1. Side 54 af 72

56 Mekanisk udsugning fra kontor i bygning 1. Denne tænder sammen med rumbelysningen. Mekanisk ventilation i bygning 2. Kanalføring mv. kan ses under bygningsdelen loftrum. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Vurderet indbygget inden for 10 år. Mekanisk ventilator: år Ventilationsanlæg: år Indv. mekanisk ventilator: 0-5år Ventilationsanlæg: år Som følge af fugtproblemer i kælderen bør der ifm. denne løsning etableres mekanisk ventilation i kælderrum. Ellers ingen nødvendig tiltag. Side 55 af 72

57 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand El-anlæg Div. kabler, el-tavler stik Visuel stikprøve El installationen bærer præg af at være indbygget over tid. Der er ældre og nyere installationer i bygningen. Installationerne er desuden udført som både skjulte og synlige installationer. 1 sal og tagetagen i bygning 1 bærer desuden præg af, at dette har været anvendt til kontor. Belysning i bygning 2. El tavle i bygning 1, stueplan. Side 56 af 72

58 Løs stikkontakt i køkken, bygning 1, stueplan. Installation udført i opgang. Side 57 af 72

59 Installation i bygning 1, 1. sal. Synlig installation mellem vinduer i bygning 1, 1. sal. Side 58 af 72

60 Installation bygning 1, tagetagen. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt, men indbygget i perioder El-installationer: år El-installationer: Ca år Ingen nødvendige tiltag. Det anbefales, at der bestilles et el-syn ved en autoriseret elinstallatør for en komplet gennemgang af el-installationen. Side 59 af 72

61 3.1.7 Øvrige bygningsdele Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indv. gulve Tæpper, vinyl og klinker Visuel kontrol Bygning 1 og bygning 2 er begge udført med forskellige typer at gulvbelægning. Nogle mere slidte end andre, fælles for dem elle er dog, at de vurderes at være nedslidte inden for få år. Linoleum i gang, bygning 1, stueplan. Linoleum i gang og tæppe i mellemgang fra bygning 1 til bygning 2. Side 60 af 72

62 Tæppe i bygning 2, stueplan. Linoleum på toilet i bygning 1, stueplan. Side 61 af 72

63 Linoleum på trappe i opgang i bygning 1. Tæppefliser i bygning 1, 1. sal. Side 62 af 72

64 Underlag for tæppefliser er et spånpladegulv. Terrazzogulv på toilet i bygning 1, tagetagen. Side 63 af 72

65 Tæppefliser i bygning 1, tagetagen. Underlag for tæppefliser er et spånpladegulv. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Tæpper: år Linoleum: år Terrazzogulv: år Tæpper: 0-5 år Linoleum: 0-2 år Terrazzogulv: 0-5 år Ingen nødvendige tiltag, men det må forventes at der skal foretages renovering af denne bygningsdel inden for få år. Side 64 af 72

66 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indv. døre Div. døre Visuel kontrol Dør mellem bygning 1 og bygning 2, stueplan. Dør til opgang i bygning 1. Side 65 af 72

67 Dør til kontor i bygning 1, stueplan. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Indvendige døre: år Indvendige døre: 0-5 år Ingen nødvendige tiltag, men dørene fremstår i varieret stand. Side 66 af 72

68 Bygningsdel Materialer / Opbygning Tilstandsvurderingens omfang Tilstand Indv. lofter Pudsede lofter og nedhængte systemlofter. Visuel kontrol Loft i bygning 2. Pudset loft i kontor i bygning 1. Der ses en del revner i loftet. Side 67 af 72

69 Pudset loft i kontor i bygning 1. Der ses en del revner i loftet. Loft i gang, bygning 1, stueplan. Side 68 af 72

70 Systemloft i bygning 1, 1. sal Systemloft i bygning 1, 1. sal Side 69 af 72

71 Pudset loft med stuk over nedhængt systemloft. Loftplader er monteret på det pudsede loft i bygning 1, tagetagen. Indbygnings år Normal levetid Skønnet rest levetid Anbefalet tiltag Ukendt Pudset lofter: år System lofter: år Pudset lofter: 0-2 år System lofter: 2-10 år Ingen nødvendige tiltag. Det vurderes at de ophængte systemlofter alene er opsat som akustikdæmpende, da de enkelte rum har været anvendt til kontor. Side 70 af 72

72 Bygningsdel Uopvarmet gang mellem bygning 1 og 2 Materialer / Opbygning Div. materialer Tilstandsvurderingens omfang Visuel kontrol Tilstand Adgang fra bygning 1 til bygning 2 sker gennem en uopvarmet gang. Denne bygningsdel er udført uopvarmet og uisoleret. Der ses kraftig skimmevækst på indv. side af vægge. Årsagen skyldes sandsynligvis kuldebroer i konstruktionen. Det er tilsynets vurdering, af dette ikke umiddelbart kan løses. Det vurderes at der er tale om væsentlige byggetekniske svigt. Uopvarmet gang mellem bygning 1 og 2. Skimmel på indv. sidde af vægge. Side 71 af 72

73 Kuldebroer i konstruktionen. Indbygnings år Ukendt Normal levetid - Skønnet rest levetid - Anbefalet tiltag Det er tilsynets vurdering at der er tale om væsentlig byggeteknisk svigt. Det bør overvejes om bygningsdelen skal nedbrydes. Omfanget af skimmel vil kunne medføre indeklimaproblemer. Side 72 af 72

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Kongens port 2b 7000 Fredericia

Kongens port 2b 7000 Fredericia Kongens port 2b 7000 Fredericia Tilstandsvurdering maj 2014 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Fax. +45

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING VIBORGVEJ 73 - SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING VIBORGVEJ 73 - SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Ole Danielsen Salgschef, Souschef Mail: odd@obh-gruppen.dk VIBORGVEJ 73 - SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere