Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri"

Transkript

1 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere Næstformand Peter Møller Jensen Per Malmos - Afbud Holger Hansen Signe Kobberup Sekretariatet: Torsten Lindum Poulsen Jette Christiansen Indkaldelse til møde i Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 19. september 2012, kl Sted: AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst Skolen vil forud for mødet orientere om aktiviteten på skolen. Forslag til dagsorden Punkt 1. Godkendelse af referat fra FU møde d. 25. april 2012 Bilag 1.1 Punkt 2. Fastsættelse af dagsorden Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Bilag 3.1 Punkt 4 Sekretariatsbistand i Byggeriets Uddannelser Bilag 4.1 Punkt 5 Budgetopfølgning 2012 Bilag 5.1 Punkt 6 Budget 2013 Bilag 6.1 Punkt 7 Praktikgodkendelsesskema nyt design Bilag 7.1 Punkt 8 Udviklingsredegørelse 2013 Bilag Punkt 9 Virksomhedsgodkendelser Bilag 9.1 Punkt 10 Statistik EUD og AMU Bilag Punkt 11 Tvistighedssager/Ankesager Bilag 11.1 Punkt 12 LUU Referater Bilag Punkt 13 LUU konference den 7. november 2012 Bilag 13.1 Punkt 14 Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Punkt 15 Eventuelt Afbud meddeles Jette Christiansen, eller pr. telefon

2 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punkt 1. Godkendelse af referat fra FU møde d. 25. april 2012 Materiale: Referat Bilag 1.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen Til beslutning

3 Punkt 2. Materiale: Bemærkninger: Indstilling: Fastsættelse af dagsorden Forslag til dagsorden Ingen Til beslutning

4 Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Materiale: Nyt fra sekretariatet Bilag 3.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til efterretning

5 Punkt 4. Sekretariatsbistand i Byggeriets Uddannelser Materiale: Logbog Bilag 4.1 Bemærkninger: Byggeriets Uddannelser har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet nye procedurer omkring virksomhedsgodkendelser og tvistigheder i Byggeriets Uddannelser. Mange af de nye procedurer kan med fordel benyttes i anlægsgartnerfaget. Torsten L. Poulsen orienterer herom trænger til en større redigering og en opdatering på alle siderne. Sekretariatet har problemer med at redigere hjemmesiden, og er ved at undersøge nærmere hvad problemet skyldes, og hvad det betyder rent økonomisk for Det faglige Udvalg. Logbogen skal revideres, og tiden er måske inde til at lave en anden udgave. Der vedlægges en logbog på Anlægsstruktøruddannelsen, som inspiration. Mange skoler har efterspurgt, om det er muligt, at lægge logbogen ind i Elevplan en mulighed Det faglige Udvalg måske også skal overveje og undersøge nærmere. Indstilling: Drøftelse

6 Punkt 5. Budgetopfølgning 2012 Materiale: Bilag 5.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til orientering

7 Punkt 6. Budget 2013 Materiale: Bilag 6.1 Bemærkninger: Der er udarbejdet 2 forslag til budget Forskellen mellem forslag 1 og 2 er udelukkende håndteringen af svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem af DAG. I forslag 1 indbetaler DAG, efter faktura, svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem, til det faglige udvalg på baggrund af det faktiske antal elever til svendeprøve. Derved bliver organisationsbidraget ens for 3f og DAG, og der kommer ingen efterfølgende justering i forhold til det budgetterede og det faktiske antal elever til svendeprøve. I forslag 2, som er anvendt i 2012, indbetaler virksomheder der er medlem af DAG, ikke svendeprøvegebyr direkte til Det faglige udvalg, da DAG betaler dette via en merbetaling i organisationsbidraget, svarende til det budgetterede svendeprøvegebyr. Ulempen ved denne metode er, at der ved årets udgang skal laves en justering i forhold til faktisk svendeprøvegebyr og budgetteret svendeprøvegebyr. Det er for 2013 budgetteret med 67 elever á 600 kr., i alt kr , i svendeprøvegebyr for virksomheder medlem af DAG i begge forslag. Indstilling: Til beslutning

8 Punkt 7. Praktikgodkendelsesskema nyt design Materiale: Forslag til nyt skema Bilag 7.1 Bemærkninger: I juni 2012 blev der afholdt besigtigelsesseminar på Cold College. I den forbindelse blev virksomhedsgodkendelsesskemaet gennemgået for fejl og mangler. Sekretariatet har i den forbindelse rettet skemaet til, og har i samme moment ændret designet på skemaet, således at skemaet fylder 1 side, frem for 3 sider. Indstilling: Til beslutning

9 Punkt 8. Udviklingsredegørelse 2013 Materiale: Bemærkninger: Indstilling: Udviklingsredegørelse 2013 med tilføjelser Udviklingsredegørelse 2013 Anlægsgartner Udviklingsredegørelse 2013 Greenkeeper/Groundsman Alle de indkomne forslag er lagt ind i begge redegørelser. De nye tilføjelser fremgår med lilla skrift. Til beslutning Bilag 8.1 Bilag 8.2

10 Punkt 9. Virksomhedsgodkendelser Materiale: Bilag 9.1 Bemærkninger: Godkendte virksomhedsgodkendelser i perioden 25. april 10. september 2012 Indstilling: Til orientering

11 Punkt 10. Materiale: Bemærkninger: Statistik EUD og AMU EUD-Statistik AMU-Statistik Som supplement til statistikkerne kan det oplyses, at Sekretariatet i perioden har modtaget i alt 62 GVU aftaler fordelt på: Plejeteknik: 24 Anlægsteknik: 18 Anlægsgartnerassistent: 15 Uden speciale: 5 Bilag 10.1 Bilag 10.2 Indstilling: Til orientering

12 Punkt 11. Tvistighedssager/Ankesager Materiale: Bilag 11.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til orientering.

13 Punkt 12. LUU Referater Materiale: Referat AMU Nordjylland 21. juni 2012 Referat Roskilde Tekniske Skole 10. maj 2012 Bilag 12.1 Bilag 12.2 Bemærkninger: Indstilling: Sekretariatet har bedt skolerne om at fremsende LUU referaterne til Det faglige Udvalg. Det er fortsat begrænset hvor mange referater Det faglige Udvalg modtager. LUU referaterne indgår som et fast dagsordenspunkt. Ofte er referaterne af lidt ældre dato når Det faglige udvalg holder møde. Kan det være en idé, at videresende referaterne når de modtages i Sekretariatet? Til orientering

14 Punkt 13. LUU konference den 7. november 2012 Materiale: Indhold Bilag 13.1 Bemærkninger: Det faglige Udvalg aftalte på sidste møde, at LUU konferencen skal afholdes den 7. november Det faglige Udvalg skal beslutte hvor konferencen skal holdes samt fremkomme med forslag til program. Indstilling: Til beslutning

15 Punkt 14. Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Materiale: Intet Bemærkninger: Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Indstilling: Til beslutning

16 Punkt 15. Materiale: Bemærkninger: Eventuelt Intet. Ingen. Indstilling:

17 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri REFERAT fra det 12. møde i Det faglige uddannelsesudvalg onsdag den 25. april 2012, kl på AMU Fyn Forud for mødet orienterede Sven-Erik Pedersen om skolens aktiviteter. Deltagere: Flemming Madsen Peter Møller Jensen Holger Hansen Per Malmos Signe Kobberup Torben Lantau Thorbjørn Guttesen Karin Olsen Torsten Poulsen Jette Christiansen Jan Mogensen, ref. Afbud fra Peter Holm Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, med tilføjelse af punkt 3.6. Sekretariatet afholder møde med Kold college om projekt for elever i skolepraktik Punkt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2011 Godkendt uden bemærkninger. Punkt 3. Meddelelser/orientering fra formandskabet og andre 3.1 Elevstatistik Flemming mente, at elevindtaget nu havde nået et niveau, hvor faget ikke kan forvente yderligere vækst. Men den uddannelsesmæssige udvikling inden for faget er også gået stærkt i de seneste år. Ud over de 448 uddannelsesaftaler sidste år, skal også medregnes de 168 voksne der indgik en GVU aftale. (Grundlæggende VoksenUdannelse). Da de ikke indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed vil de ikke indgå i statistikken. Golfbaner har taget godt i mod Greenkeeperuddannelsen, men en vækst de kommende år inden for groundsman vil være ønskelig. 3.2 Godkendelse af virksomheder Jan oplyste, han er ved at få afklaret om vi kan fastholde kravet om 5. års virke som virksomhed, for at blive godkendt. Vi har en uafklaret sag i øjeblikket. Der var i FU enighed om at FU ikke kan stille krav vedr. firmaets økonomiske situation. EFTERSKRIFT MBU oplyser, at vi ikke kan afvise godkendelse af en virksomhed vedr. firmaets

18 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri økonomiske situation. Vi kan heller ikke bruge en generel regel om afvisning af virksomheder, som ikke har været selvstændige i fem år. Vi kan forbeholde os ret til genbesigtigelser efter en fastlagt periode, hvis man føler sig usikker over for en virksomhed. Virksomhedsejere, som ikke kan dokumentere faglig balast inden faget, kan fortsat afvises, grundet manglende faglighed i virksomheden, (vores 5. års regel). 3.3 Tvister EFTERSKRIFT Der havde desværre indsneget sig en fejl under punkt 3.3.1, rettelse: Tvisten vedr. manglende betaling af lønafregning mellem virksomhed KB Anlæg og elev Henrik Løve. Sagen er forliget med følgende aftale: KB Anlæg efterbetaler løn kr ,00, samt en særlig godtgørelse på kr ,00 til elev Henrik Løve for ophævelse af uddannelsesaftalen. 3.4 Budgetopfølgning Jan oplyste, at beløbet til faglæreruddannelse, er et udlæg, som bliver dækket af skolerne. 3.5 Fællesmøde for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg Der bliver igen i år søgt gennemført et tilsvarende fællesmøde den 7. november for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg inden for indgangen. Mødested blev ikke fastlagt. 3.5 Orientering fra andre Ingen emner. 3.6 Sekretariatet afholder møde med Kold college om projekt for elever i skolepraktik Skriftlig orientering vil blive givet efter mødet. Kold college har fortsat forholdsmæssigt mange flere elver i skolepraktik end øvrige skoler. Referat fra mødet med mailkorrespondance eftersendes. Punkt 4. Meddelelser/orientering fra sekretariatet 4.1 Lokale uddannelsesudvalg, referater Karin udtrykte tilfredshed med at referaterne blev medsendt. Jan beklagede, at flere skoler ofte glemmer, at sende dagsordener og referater, sekretariatet rykker løbende. 4.2 Andre udvalg, referater Ingen bemærkninger. 4.3 AER, afrapportering og ansøgning Vi er løbet tør for informationsmapper til virksomhederne. De bliver bl.a. udleveret til nygodkendte virksomheder. De bliver normalt trykt i forbindelse opsøgende arbejde for AER-midler. Vi afventer svar fra AER, inden evt. beslutning om nytryk bliver forelagt. 4.4 Nyt fra Ministeriet for Børn og undervisning

19 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punktet gav ikke anledning til bemærkninger. EFTERSKRIFT Ministeriet har igen den 7. maj kontaktet sekretariatet for bl.a. få oplyst, om det fremgår i overenskomsten, at medarbejderne får mere i løn, hvis de gennemfører AMUforløb. Sekretariatet har oplyst at AMU forløb til assistent og anlægsgartner sidestilles med EUD forløb, og udløser kr. 10,00 mere pr. time, samt at der også på kirkegårdsområdet er en aftale om mere i løn, når man har gennemført 10 ugers AMU uddannelser. 4.5 Projekt, Build UP Skills Punktet blev taget til efterretning. 4.6 Konsulentskifte Torsten oplyste, at han løbende ville støtte op om Jette det første år vedr. løsning af opgaverne inden for anlægsgartnerfaget. Punkt 5. EUD-området 5.1 Besigtigereseminar i juni Besigtigere konference blev fastlagt til den 30. maj på Kold. 5.2 DM 2012, orientering Torsten orienterede om forløbet, som havde været meget succesfuldt. Antal besøgende under arrangementet er steget fra i 2011 til i DM arrangementet havde også betydet, at skolerne på Fyn havde fået et langt bedre samarbejde. 5.3 DM 2013, anlægsgartnerfagets deltagelse Det blev besluttet at faget fortsat skal være med som præsentationsfag. 5.4 Møde med MBU om beskæftigelsesprocenten FU tager emnet til efterretning og afventer referat fra mødet. 5.5 Revision af uddannelserne Punktet blev taget til efterretning. 5.6 Status svendeprøver FU glæder sig over at der nu afvikles ens svendeprøver på skolerne. 5.7 Fællesmøde med skolernes ledelser Punktet blev taget til efterretning. 5.8 Næste udbudsrunde EUD Flemming påpegede at der ikke er behov for endnu en skole i Region Syd, så han kunne ikke anbefale endnu en skole, selv om AMU Syd gør et flot arbejde på efteruddannelsesområdet. Per påpegede, at med flere skoler bliver det også svære, at bruge Beder, da man mister godtgørelsen, hvis man ikke vælger den nærmeste skole.

20 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punkt 6. AMU området 6.1 AMU aktiviteten Punktet blev taget til efterretning. 6.2 Status udvikling Rejseudgifter i forbindelse med udvikling indgår i udviklingsudgiften møde med skolerne Punktet gav ikke anledning til bemærkninger. 6.4 Behovsredegørelse 2013 for MJE Punktet blev taget til efterretning. 6.5 Evt. deltagelse i fælles TUP projekt FU godkendte at anlægsgartnerfaget deltager i projektet. 6.6 Servicefagets brug af vores tilknyttede kurser Karin oplyste, at der er en undskyldning på vej fra Syddansk Erhvervsskole. EFTERSKRIFT Er modtaget. 6.7 Flytning af postkassen for efteruddannelsesudvalget MJE JM fik pålagt at indkalde Ejvind Røge og Arne Grevsen til møde, således at organisationerne i fællesskab kan træffe beslutning med hensyn til evt. flytning af postkassen for efteruddannelsesudvalget MJE Punkt 8. Næste møde Næste møde blev fastlagt til onsdag den 19. sept. på AMU Nordjylland, Sandmosen. Punkt 9. Eventuelt Signe foreslog at logbogssiderne trækkes ud af uddannelseshåndbogen. Sekretariatet udarbejder oplæg.

21 BILAG 3.1 Orientering fra Sekretariatet FU møde den 19. september 2012 AER Greenkeeper/Groundsman Der er bevilliget AER-midler til udvidelse af antallet af praktikpladser inden for Greenkeeper/ Groundsman uddannelsen. Der er lavet aftaler med Sandmosen og Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde) der forestår det opsøgende arbejde. Aftaleperioden løber fra 1. august 2012 til 15. februar Virksomhedsvejledningerne på henholdsvis Anlægsgartner- og Greenkeeperuddannelsen er blevet revideret, og er blevet genoptrykt. Virksomhedsmapperne er blevet uddelt til de to skoler samt til alle besigtigerne. DM 2013 På sidste faglige udvalgsmøde blev det besluttet, at anlægsgartnerfaget skulle deltage som demonstrationsfag til DM Arne Biering fra Jordbrugets Uddannelsescenter er i fuld gang med at planlægge DM 2013, der i år afholdes i Århus, i dagene januar Det er planen, at der startes op dagen før åbning, så der allerede vil være noget pænt at se på fra dag 1. Det er tanken, at der på alle tre åbningsdage skal være e løbende publikumsafstemning om hvilket hold der skal vinde, og at der vil være præmier at hente blandt besvarelserne. I juni 2012 blev der afholdt faglærerkonference for faglærer på EUD og AMU området. Konferencen blev afholdt på Jordbrugets uddannelsescenter i Århus. Ny struktur - AMU-kurser På konferencen og det efterfølgende møde med uddannelseslederne på efteruddannelsesområdet, var der enighed om, at der er et stort behov for at udvikle en lang række uddannelsesstrukturer inden for vores område. Behovet er blevet større af, at virksomheder og deltagere selv skal tilmelde sig kurserne, og ofte har svært ved at overskue en kursusrækkefølge. Vi har fået bevilliget kr kr. til udvikling af en ny analyse på kirkegårdsassistentområdet. Dette område er tilsyneladende allerede udviklet uden brug af de kr. I den forbindelse er der ansøgt Ministeriet om en omdisponering og tilladelse til gennemførelse af denne analyse i stedet for. Ministeriet har godkendt denne omdisponering. Når strukturen er lavet, er det tanken, at der skal udarbejdes et fælles vejledningsmateriale, som skolerne kan benytte til deres hjemmeside, og som også kan benyttes i det opsøgende arbejde. Når uddannelsesstrukturerne er udarbejdet, vil der være behov for justering af nogle af kursustitlerne, og mål indhold, således at der bliver en klar grøn linje i kursustitler og indhold fremover. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Ny struktur kompendier Der er indgået aftale om udvikling og systematisering af eksisterende undervisningsmateriale med Morten Henriksen, tidligere ansat hos DAG og Julian, AMU Syd. Morten er interesseret i at systematisere det eksisterende undervisningsmateriale, og supplere med nyt materiale. Fordelen er, at underviseren selv kan sammensætte selvstændige kompendier, målrettet det enkelte kursus. Materialet skal ligge på materialeplatformen og kan frit benyttes af alle, også til EUD området.

22 BILAG 3.1 Årsmøde 2012 i Høng Der blev afholdt Årsmøde i Høng for hele indgangen, dyr og planter den 30. og 31. august På anlægsgartnernes workshop blev der aftalt, at teorispørgsmålene og den tilhørende rettevejledning skal revideres, da der er alt for mange fejl i de spørgsmål der foreligger i Sekretariatet. Skolerne kan ikke nå at revidere alle spørgsmålene til efteråret svendeprøve. Derfor blev der aftalt, at Sekretariatet udsender udkast til svendeprøven efterår 2012 til 4 skoler, som herefter gennemgår opgaverne, og giver Sekretariatet besked omkring fejl og mangler. Flere gav også udtryk for, at teoriprøven kunne laves med Multiple Choice spørgsmål, da Århus Tekniske Skole har gode erfaringer med det fra andre uddannelsesområder. Der var meget fokus på, hvordan de forskellige skoler gennemførte sprøjtecertifikatprøven, anlægsgartnerassistent prøven og grundforløbsprøven. Der var også stor forskel på, hvordan de forskellige skoler bedømmer og afholder prøverne. Flere skoler gav udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt at ensarte bedømmelserne, og udstikke rammer eller vejledninger på: Bedømmelsen af sprøjtecertifikat (Afventer nye regler fra Miljøstyrelsen) Bedømmelse af Anlægsgartnerassistent prøven Fælles rammer på grundforløbsprøven Revidering af teorispørgsmål eller forny opgaven og benytte Multiple Choice spørgsmål? Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af Sekretariatet samt en eller to repræsentanter fra hver skole. Ekskursion med Undervisningsministeriet, torsdag 25. oktober fredag 26. oktober Ekskursionen har til formål at give Undervisningsministeriets repræsentanter et indblik i arbejdsmarkedsforholdene inden for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsers virkefelt. Ekskursionen besøger: Anlægsgartnermester Per Malmos Arla Foods, Slagelse Mejericenter Selandia Sorø Akademi (Skovbrug) Sorø Store Ladegård På virksomhederne vil der blive tale om rundvisninger og drøftelser omkring produktionsforhold, konkurrenceevne, produktivitet og dialog om: Hvordan man ser på AMU-uddannelserne og de efteruddannelsesmuligheder, der tilbydes for såvel ledelse som medarbejdere? Hvad fungerer godt og hvor kniber det? De evt. barrierer man oplever i den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse etc. Og på uddannelsesinstitutionen vil der blive sat fokus på de samme emner, herunder de aktuelle udfordringer, som skolesystemet og udvalget oplever.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Det faglige udvalg for anlægsgartneri Regnskab 2010 og 2011 Budget 2011 og 2012 Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab pr Realiseret (forbrugt) i h.t. budget Indtægter fra organisationsbidrag (opkræves af BU) 3F % 1 Danske Anlægsgartnere % Forrige/Sidste års resultat % 2 Tilbageført til organisationerne/næste år % Indtægter fra organisationsbidrag i alt ######## % Udgifter til fællesdrift Fællesdrift incl. udvalgslønninger ######## ######## % Udgifter til fællesdrift i alt ######## ######## % Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter Indtægter 3 Svendeprøver m.v % 4 Tilskud til DM/VM % 5 Tilskud til øvrige projekter % 5.1 Uddannelsesfonden % 6 Øvrige indtægter, Uvm./Jordbrug % 6.1 Øvrige indtægter, Faglærerkursus % Indtægter i alt % Udgifter 7 Møder % 8 Rejser % 9 FU, møder og rejser - indland % 10 LUU, møder, rejser og konference % 11 Lærebogsudvalg, møder og rejser % 12 Udvikling/revision m.v % 12.1 Faglærerkursus/konference % 13 PR, annoncer, udstillinger, tryksager m.v % 13.1 Elevkampagne % 13.2 Porto, kopi/print % 14 Afholdelse af svendeprøve m.v % 15 Udvikling af svendeprøver % 16 Skuemesterkonference % 17 DM/VM % 18 Øvrige projekter % 18.1 Uddannelsesfonden % 19 Efteruddannelse % 20 Diverse % 21 Konferencer % 22 Hjemmeside, EASY-P m.v % Udgifter i alt % Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter i alt % Årets resultat Fællesdrift dækker husleje, varme, el, rengøring, kontorartikler, telefon, drift, anskaffelser og ekstern support af EDB m.v., personaleudgifter herunder uddannelse, revisor, kontorhold m.v. samt udvalgets træk på BU-staben, dvs. bogholderi- og budget/regnskabsfunktion, servicefunktion m.v Budget 2012 Anlægsgartner

36 Budget 2012 Anlægsgartner

37 Det faglige udvalg for anlægsgartneri Regnskab 2010 og 2011 Budget 2012 og 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget Forslag 1 Budget Forslag 2 Indtægter fra organisationsbidrag (opkræves af BU) 3F Danske Anlægsgartnere Sidste års resultat Tilbageført til organisationerne/næste år Indtægter fra organisationsbidrag i alt Udgifter til fællesdrift Fællesdrift incl. udvalgslønninger Udgifter til fællesdrift i alt Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter Indtægter 3 Svendeprøver m.v Tilskud til DM/VM - Uddannelsesfonden Tilskud til øvrige projekter Uddannelsesfonden Diverse indtægter, Uvm./Jordbrug Faglærerkonference/kurser deltagerbetaling Indtægter i alt Udgifter 7 Møder Rejser FU, møder og rejser - indland LUU, møder, rejser og konference Lærebogsudvalg, møder og rejser Udvikling/revision af lærebøger/uddannelsesudvikling Faglærerkonferencer/kursus PR, annoncer, udstillinger, tryksager m.v Elevkampagne Porto, kopi/print Afholdelse af svendeprøve m.v Udvikling af svendeprøver Skuemesterkonference DM/VM Øvrige projekter Uddannelsesfonden Efteruddannelse Diverse Konferencer Hjemmeside, EASY-P m.v Udgifter i alt Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter i alt Årets resultat Betaling af sekretariatsbetjening til Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Fællesdrift dækker husleje, varme, el, rengøring, kontorartikler, telefon, drift, anskaffelser og ekstern support af EDB m.v., personaleudgifter herunder uddannelse, revisor, kontorhold m.v. samt udvalgets træk på BU-staben, dvs. bogholderi- og budget/regnskabsfunktion, servicefunktion m.v. Forskellen mellem forslag 1 og forslag 2 er udelukkende håndteringen af svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem af DAG. I forslag 1 indbetaler DAG, efter faktura, svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem, til det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri på baggrund af det faktisk antal elever til svendeprøve. Derved bliver organisationsbidraget ens for 3F og DAG, og der kommer ingen efterfølgende justering i forhold til det budgetterede og det faktiske antal elever til svendeprøve. I forslag 2 (anvendt i 2012) indbetaler virksomheder, som er medlem af DAG, ikke svendeprøvegebyr til det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, da DAG "betaler" dette via en merbetaling i organisationsbidraget, svarende til det budgetterede svenderprøvegebyr. Ulempen ved denne metode er, at der ved årets udgang skal laves en justering i forhold til faktisk svendprøvegebyr og budgetteret svendeprøvegebyr. Det er for 2013 budgetteret med 67 elever á 600 kr, i alt kr , i svendeprøvegebyr for virksomheder medlem af DAG i begge forslag Budget 2013 Anlægsgartner

38 Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed Anlægsgartner / Anlægsgartnerassistent Ansøgning om godkendelse Gengodkendelse Godkendelse til flere elever Hvor mange elever ønskes der godkendelse til i alt På nuværende tidspunkt godkendt til Ønsker godkendelse til CVR-nr: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Evt. adresse på driftssted 1 Evt. adresse på driftssted 2 Postnr. By: Indehaverens navn: Uddannelse: Uddannelsesansvarlig: Uddannelse: Er den pågældende uddannelsesansvarlige tilstede i dagligdagen Ja Nej Hvor mange år har indehaveren/lederen drevet selvstændig virksomhed som anlægsgartner Fuldtidsansatte faglærte anlægsgartnere: Fuldtidsansatte ufaglærte: Elever: Medlem af arbejdsgiverorganisation? Ja Nej Hvilken: Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja Belægning Betonfliser Betonsten Tilhugninger Kantsten, beton Plantning Solitære-/ allétræer Træer Buske Hække Græs Nyetablering Renovering Pleje Kantsten, granit Sommerblomster Træ Natursten Bunddække Træfliser Træfliser Stedsegrønt Hegn Pigsten/skærver Pergola Stier Støttemure Beton Natursten Palisadestolper Dato: Indehavers/ansvarshavendes underskrift Pleje Afpudsning Finere arealer Grovere arealer Hækklipning Ukrudtsbekæmpelse Gødningsudbringning Beskæring/udtynding Trapper Støbte Betonsten/betonfliser Natursten Træ Angiv fordeling mellem gråt og grønt i % (ca.). Gråt: Grønt: Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, samt at de økonomiske og juridiske forhold overholdes. Det faglige Udvalg kan til enhver tid kontrollere om virksomheden overholder betingelserne. Skemaet sendes til: Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV eller mail: eller pr. telefax

39 BILAG 8.1 Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri 21.september 2012 Udviklingsredegørelse 2013 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** - 0,67 0,57 Videreuddannelsesfrekvens**** 0,1 - - ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Anlægsgartnerfaget er stadig påvirket af den verdensomspændende finanskrise, der har sat sit tydelig præg på branchen med nedgang i aktiviteter, samt heraf følgende firmalukninger og øget ledighed. Endvidere påvirker de pålagte besparelser i kommunerne fortsat faget. Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? På kort sigt ses ikke større teknologiske spring i udviklingen med relevans for uddannelsen. Uddannelsen bliver løbende påvirket af den udvikling der på sigt sker inden for haveanlæg i omverdenen. Forandringerne i klimaet indebærer for anlægsgartnerfaget, at der anlægges flere grønne græstage og der er fokus på C02 reducerende planter og træer i haver og parkanlæg. Desuden indebærer klimaændringerne, der er fokus på afledning af vand ved huse og haver. Skolerne er gode til at tilpasse sig undervisningen til den udvikling der sker i Europa. Flere skoler tager hvert år på studieture med eleverne til udlandet. Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? 1

40 BILAG 8.1 Der er ikke konstateret ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning med relevans for uddannelsen. Der er forsat stort behov for særlig fokus på udviklingen af sikkerhed og gode arbejdsmiljøforhold inden for branchen. Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Fagområdet er kun delvis dækket af faglært arbejdskraft, derfor vil der i mange år frem være brug for vækst i tilgangen af faglærte til faget. Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.)? Det faglige udvalg udvikler løbende, i samarbejde med kommunerne og erhvervsskolerne, AMUkurser og AMU-forløb, som skal bidrage til at fagets udøver bliver fagligt opkvalificeret. Det er dels på nicheområder, men også via AMU, som indgår i GVU-forløb, hvor deltagerne afslutter deres uddannelsesforløb med svendeprøve i EUD. Det faglige udvalg finder det beklageligt, at uddannelsesforløb der gennemføres som GVU-forløb ikke indgår i uddannelsesstatistikken. Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Nøgletallene for 2010 er tilfredsstillende, selv om indgåelse af uddannelsesaftaler er faldet svagt i i 2011, men det er beklageligt at der fortsat er mange elever i skolepraktik. Yderligere kommentarer: Det faglige udvalg og deres repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg gennemfører forsat en stor og højtprioriteret indsats med opsøgende arbejde for at tilvejebringe flere praktikpladser. Den globale finanskrise påvirker stadig branchen. Det betyder, at flere virksomheder fortsat er truet af konkurser, og ledighed i branchen. Dette medvirker til, at beskæftigelsen i branchen ikke er i top. Der er stadig stor bevågenhed omkring de globale klimaændringer. Anlægsgartnerfaget anlægger flere græstage grønne tage, og flere beplantninger indgår mere og mere som flere planter former for CO2 reducerende planter indgår, når de forskellige planter og private haver skal beplantes. Klimaændringerne gør også, at der fortsat udvikles nye former for belægninger samt brug af vandbede på veje og i haverne, så vandet kan afledes fra husene. Skolerne tager hvert år på studieture til udlandet, og har stor gavn af at se hvordan udviklingen foregår i Europa. Der er ikke større teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen på nuværende tidspunkt. Dog kan udvalget se, at der stilles større krav til energireducering, og en øget fokus på udvikling af nye energireducerende bæredygtige materialer, som muligvis kan påvirke anlægsgartneruddannelsen fremover. Der er ikke konstateret ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen. Regeringen Miljøministeriet har dog meldt ud, at der kommer nye regler om brugen af sprøjtemidler. Det faglige Udvalg afventer derfor, om der kommer nye certifikatkrav på sprøjtemidlerne i fremtiden. (Ved ikke om det er relevant). 2

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

E portfolio i Anlægsgartnerfaget

E portfolio i Anlægsgartnerfaget E portfolio i Anlægsgartnerfaget Indledning... 2 Første del... 3 I. Projektets mål og realisering... 3 Projektets mål... 3 Aktiviteter og resultater... 3 Dialog i branchen... 5 Valorisering... 6 Anden

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere