Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri"

Transkript

1 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere Næstformand Peter Møller Jensen Per Malmos - Afbud Holger Hansen Signe Kobberup Sekretariatet: Torsten Lindum Poulsen Jette Christiansen Indkaldelse til møde i Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 19. september 2012, kl Sted: AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst Skolen vil forud for mødet orientere om aktiviteten på skolen. Forslag til dagsorden Punkt 1. Godkendelse af referat fra FU møde d. 25. april 2012 Bilag 1.1 Punkt 2. Fastsættelse af dagsorden Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Bilag 3.1 Punkt 4 Sekretariatsbistand i Byggeriets Uddannelser Bilag 4.1 Punkt 5 Budgetopfølgning 2012 Bilag 5.1 Punkt 6 Budget 2013 Bilag 6.1 Punkt 7 Praktikgodkendelsesskema nyt design Bilag 7.1 Punkt 8 Udviklingsredegørelse 2013 Bilag Punkt 9 Virksomhedsgodkendelser Bilag 9.1 Punkt 10 Statistik EUD og AMU Bilag Punkt 11 Tvistighedssager/Ankesager Bilag 11.1 Punkt 12 LUU Referater Bilag Punkt 13 LUU konference den 7. november 2012 Bilag 13.1 Punkt 14 Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Punkt 15 Eventuelt Afbud meddeles Jette Christiansen, eller pr. telefon

2 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punkt 1. Godkendelse af referat fra FU møde d. 25. april 2012 Materiale: Referat Bilag 1.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen Til beslutning

3 Punkt 2. Materiale: Bemærkninger: Indstilling: Fastsættelse af dagsorden Forslag til dagsorden Ingen Til beslutning

4 Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Materiale: Nyt fra sekretariatet Bilag 3.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til efterretning

5 Punkt 4. Sekretariatsbistand i Byggeriets Uddannelser Materiale: Logbog Bilag 4.1 Bemærkninger: Byggeriets Uddannelser har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet nye procedurer omkring virksomhedsgodkendelser og tvistigheder i Byggeriets Uddannelser. Mange af de nye procedurer kan med fordel benyttes i anlægsgartnerfaget. Torsten L. Poulsen orienterer herom trænger til en større redigering og en opdatering på alle siderne. Sekretariatet har problemer med at redigere hjemmesiden, og er ved at undersøge nærmere hvad problemet skyldes, og hvad det betyder rent økonomisk for Det faglige Udvalg. Logbogen skal revideres, og tiden er måske inde til at lave en anden udgave. Der vedlægges en logbog på Anlægsstruktøruddannelsen, som inspiration. Mange skoler har efterspurgt, om det er muligt, at lægge logbogen ind i Elevplan en mulighed Det faglige Udvalg måske også skal overveje og undersøge nærmere. Indstilling: Drøftelse

6 Punkt 5. Budgetopfølgning 2012 Materiale: Bilag 5.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til orientering

7 Punkt 6. Budget 2013 Materiale: Bilag 6.1 Bemærkninger: Der er udarbejdet 2 forslag til budget Forskellen mellem forslag 1 og 2 er udelukkende håndteringen af svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem af DAG. I forslag 1 indbetaler DAG, efter faktura, svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem, til det faglige udvalg på baggrund af det faktiske antal elever til svendeprøve. Derved bliver organisationsbidraget ens for 3f og DAG, og der kommer ingen efterfølgende justering i forhold til det budgetterede og det faktiske antal elever til svendeprøve. I forslag 2, som er anvendt i 2012, indbetaler virksomheder der er medlem af DAG, ikke svendeprøvegebyr direkte til Det faglige udvalg, da DAG betaler dette via en merbetaling i organisationsbidraget, svarende til det budgetterede svendeprøvegebyr. Ulempen ved denne metode er, at der ved årets udgang skal laves en justering i forhold til faktisk svendeprøvegebyr og budgetteret svendeprøvegebyr. Det er for 2013 budgetteret med 67 elever á 600 kr., i alt kr , i svendeprøvegebyr for virksomheder medlem af DAG i begge forslag. Indstilling: Til beslutning

8 Punkt 7. Praktikgodkendelsesskema nyt design Materiale: Forslag til nyt skema Bilag 7.1 Bemærkninger: I juni 2012 blev der afholdt besigtigelsesseminar på Cold College. I den forbindelse blev virksomhedsgodkendelsesskemaet gennemgået for fejl og mangler. Sekretariatet har i den forbindelse rettet skemaet til, og har i samme moment ændret designet på skemaet, således at skemaet fylder 1 side, frem for 3 sider. Indstilling: Til beslutning

9 Punkt 8. Udviklingsredegørelse 2013 Materiale: Bemærkninger: Indstilling: Udviklingsredegørelse 2013 med tilføjelser Udviklingsredegørelse 2013 Anlægsgartner Udviklingsredegørelse 2013 Greenkeeper/Groundsman Alle de indkomne forslag er lagt ind i begge redegørelser. De nye tilføjelser fremgår med lilla skrift. Til beslutning Bilag 8.1 Bilag 8.2

10 Punkt 9. Virksomhedsgodkendelser Materiale: Bilag 9.1 Bemærkninger: Godkendte virksomhedsgodkendelser i perioden 25. april 10. september 2012 Indstilling: Til orientering

11 Punkt 10. Materiale: Bemærkninger: Statistik EUD og AMU EUD-Statistik AMU-Statistik Som supplement til statistikkerne kan det oplyses, at Sekretariatet i perioden har modtaget i alt 62 GVU aftaler fordelt på: Plejeteknik: 24 Anlægsteknik: 18 Anlægsgartnerassistent: 15 Uden speciale: 5 Bilag 10.1 Bilag 10.2 Indstilling: Til orientering

12 Punkt 11. Tvistighedssager/Ankesager Materiale: Bilag 11.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til orientering.

13 Punkt 12. LUU Referater Materiale: Referat AMU Nordjylland 21. juni 2012 Referat Roskilde Tekniske Skole 10. maj 2012 Bilag 12.1 Bilag 12.2 Bemærkninger: Indstilling: Sekretariatet har bedt skolerne om at fremsende LUU referaterne til Det faglige Udvalg. Det er fortsat begrænset hvor mange referater Det faglige Udvalg modtager. LUU referaterne indgår som et fast dagsordenspunkt. Ofte er referaterne af lidt ældre dato når Det faglige udvalg holder møde. Kan det være en idé, at videresende referaterne når de modtages i Sekretariatet? Til orientering

14 Punkt 13. LUU konference den 7. november 2012 Materiale: Indhold Bilag 13.1 Bemærkninger: Det faglige Udvalg aftalte på sidste møde, at LUU konferencen skal afholdes den 7. november Det faglige Udvalg skal beslutte hvor konferencen skal holdes samt fremkomme med forslag til program. Indstilling: Til beslutning

15 Punkt 14. Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Materiale: Intet Bemærkninger: Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Indstilling: Til beslutning

16 Punkt 15. Materiale: Bemærkninger: Eventuelt Intet. Ingen. Indstilling:

17 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri REFERAT fra det 12. møde i Det faglige uddannelsesudvalg onsdag den 25. april 2012, kl på AMU Fyn Forud for mødet orienterede Sven-Erik Pedersen om skolens aktiviteter. Deltagere: Flemming Madsen Peter Møller Jensen Holger Hansen Per Malmos Signe Kobberup Torben Lantau Thorbjørn Guttesen Karin Olsen Torsten Poulsen Jette Christiansen Jan Mogensen, ref. Afbud fra Peter Holm Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, med tilføjelse af punkt 3.6. Sekretariatet afholder møde med Kold college om projekt for elever i skolepraktik Punkt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2011 Godkendt uden bemærkninger. Punkt 3. Meddelelser/orientering fra formandskabet og andre 3.1 Elevstatistik Flemming mente, at elevindtaget nu havde nået et niveau, hvor faget ikke kan forvente yderligere vækst. Men den uddannelsesmæssige udvikling inden for faget er også gået stærkt i de seneste år. Ud over de 448 uddannelsesaftaler sidste år, skal også medregnes de 168 voksne der indgik en GVU aftale. (Grundlæggende VoksenUdannelse). Da de ikke indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed vil de ikke indgå i statistikken. Golfbaner har taget godt i mod Greenkeeperuddannelsen, men en vækst de kommende år inden for groundsman vil være ønskelig. 3.2 Godkendelse af virksomheder Jan oplyste, han er ved at få afklaret om vi kan fastholde kravet om 5. års virke som virksomhed, for at blive godkendt. Vi har en uafklaret sag i øjeblikket. Der var i FU enighed om at FU ikke kan stille krav vedr. firmaets økonomiske situation. EFTERSKRIFT MBU oplyser, at vi ikke kan afvise godkendelse af en virksomhed vedr. firmaets

18 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri økonomiske situation. Vi kan heller ikke bruge en generel regel om afvisning af virksomheder, som ikke har været selvstændige i fem år. Vi kan forbeholde os ret til genbesigtigelser efter en fastlagt periode, hvis man føler sig usikker over for en virksomhed. Virksomhedsejere, som ikke kan dokumentere faglig balast inden faget, kan fortsat afvises, grundet manglende faglighed i virksomheden, (vores 5. års regel). 3.3 Tvister EFTERSKRIFT Der havde desværre indsneget sig en fejl under punkt 3.3.1, rettelse: Tvisten vedr. manglende betaling af lønafregning mellem virksomhed KB Anlæg og elev Henrik Løve. Sagen er forliget med følgende aftale: KB Anlæg efterbetaler løn kr ,00, samt en særlig godtgørelse på kr ,00 til elev Henrik Løve for ophævelse af uddannelsesaftalen. 3.4 Budgetopfølgning Jan oplyste, at beløbet til faglæreruddannelse, er et udlæg, som bliver dækket af skolerne. 3.5 Fællesmøde for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg Der bliver igen i år søgt gennemført et tilsvarende fællesmøde den 7. november for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg inden for indgangen. Mødested blev ikke fastlagt. 3.5 Orientering fra andre Ingen emner. 3.6 Sekretariatet afholder møde med Kold college om projekt for elever i skolepraktik Skriftlig orientering vil blive givet efter mødet. Kold college har fortsat forholdsmæssigt mange flere elver i skolepraktik end øvrige skoler. Referat fra mødet med mailkorrespondance eftersendes. Punkt 4. Meddelelser/orientering fra sekretariatet 4.1 Lokale uddannelsesudvalg, referater Karin udtrykte tilfredshed med at referaterne blev medsendt. Jan beklagede, at flere skoler ofte glemmer, at sende dagsordener og referater, sekretariatet rykker løbende. 4.2 Andre udvalg, referater Ingen bemærkninger. 4.3 AER, afrapportering og ansøgning Vi er løbet tør for informationsmapper til virksomhederne. De bliver bl.a. udleveret til nygodkendte virksomheder. De bliver normalt trykt i forbindelse opsøgende arbejde for AER-midler. Vi afventer svar fra AER, inden evt. beslutning om nytryk bliver forelagt. 4.4 Nyt fra Ministeriet for Børn og undervisning

19 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punktet gav ikke anledning til bemærkninger. EFTERSKRIFT Ministeriet har igen den 7. maj kontaktet sekretariatet for bl.a. få oplyst, om det fremgår i overenskomsten, at medarbejderne får mere i løn, hvis de gennemfører AMUforløb. Sekretariatet har oplyst at AMU forløb til assistent og anlægsgartner sidestilles med EUD forløb, og udløser kr. 10,00 mere pr. time, samt at der også på kirkegårdsområdet er en aftale om mere i løn, når man har gennemført 10 ugers AMU uddannelser. 4.5 Projekt, Build UP Skills Punktet blev taget til efterretning. 4.6 Konsulentskifte Torsten oplyste, at han løbende ville støtte op om Jette det første år vedr. løsning af opgaverne inden for anlægsgartnerfaget. Punkt 5. EUD-området 5.1 Besigtigereseminar i juni Besigtigere konference blev fastlagt til den 30. maj på Kold. 5.2 DM 2012, orientering Torsten orienterede om forløbet, som havde været meget succesfuldt. Antal besøgende under arrangementet er steget fra i 2011 til i DM arrangementet havde også betydet, at skolerne på Fyn havde fået et langt bedre samarbejde. 5.3 DM 2013, anlægsgartnerfagets deltagelse Det blev besluttet at faget fortsat skal være med som præsentationsfag. 5.4 Møde med MBU om beskæftigelsesprocenten FU tager emnet til efterretning og afventer referat fra mødet. 5.5 Revision af uddannelserne Punktet blev taget til efterretning. 5.6 Status svendeprøver FU glæder sig over at der nu afvikles ens svendeprøver på skolerne. 5.7 Fællesmøde med skolernes ledelser Punktet blev taget til efterretning. 5.8 Næste udbudsrunde EUD Flemming påpegede at der ikke er behov for endnu en skole i Region Syd, så han kunne ikke anbefale endnu en skole, selv om AMU Syd gør et flot arbejde på efteruddannelsesområdet. Per påpegede, at med flere skoler bliver det også svære, at bruge Beder, da man mister godtgørelsen, hvis man ikke vælger den nærmeste skole.

20 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punkt 6. AMU området 6.1 AMU aktiviteten Punktet blev taget til efterretning. 6.2 Status udvikling Rejseudgifter i forbindelse med udvikling indgår i udviklingsudgiften møde med skolerne Punktet gav ikke anledning til bemærkninger. 6.4 Behovsredegørelse 2013 for MJE Punktet blev taget til efterretning. 6.5 Evt. deltagelse i fælles TUP projekt FU godkendte at anlægsgartnerfaget deltager i projektet. 6.6 Servicefagets brug af vores tilknyttede kurser Karin oplyste, at der er en undskyldning på vej fra Syddansk Erhvervsskole. EFTERSKRIFT Er modtaget. 6.7 Flytning af postkassen for efteruddannelsesudvalget MJE JM fik pålagt at indkalde Ejvind Røge og Arne Grevsen til møde, således at organisationerne i fællesskab kan træffe beslutning med hensyn til evt. flytning af postkassen for efteruddannelsesudvalget MJE Punkt 8. Næste møde Næste møde blev fastlagt til onsdag den 19. sept. på AMU Nordjylland, Sandmosen. Punkt 9. Eventuelt Signe foreslog at logbogssiderne trækkes ud af uddannelseshåndbogen. Sekretariatet udarbejder oplæg.

21 BILAG 3.1 Orientering fra Sekretariatet FU møde den 19. september 2012 AER Greenkeeper/Groundsman Der er bevilliget AER-midler til udvidelse af antallet af praktikpladser inden for Greenkeeper/ Groundsman uddannelsen. Der er lavet aftaler med Sandmosen og Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde) der forestår det opsøgende arbejde. Aftaleperioden løber fra 1. august 2012 til 15. februar Virksomhedsvejledningerne på henholdsvis Anlægsgartner- og Greenkeeperuddannelsen er blevet revideret, og er blevet genoptrykt. Virksomhedsmapperne er blevet uddelt til de to skoler samt til alle besigtigerne. DM 2013 På sidste faglige udvalgsmøde blev det besluttet, at anlægsgartnerfaget skulle deltage som demonstrationsfag til DM Arne Biering fra Jordbrugets Uddannelsescenter er i fuld gang med at planlægge DM 2013, der i år afholdes i Århus, i dagene januar Det er planen, at der startes op dagen før åbning, så der allerede vil være noget pænt at se på fra dag 1. Det er tanken, at der på alle tre åbningsdage skal være e løbende publikumsafstemning om hvilket hold der skal vinde, og at der vil være præmier at hente blandt besvarelserne. I juni 2012 blev der afholdt faglærerkonference for faglærer på EUD og AMU området. Konferencen blev afholdt på Jordbrugets uddannelsescenter i Århus. Ny struktur - AMU-kurser På konferencen og det efterfølgende møde med uddannelseslederne på efteruddannelsesområdet, var der enighed om, at der er et stort behov for at udvikle en lang række uddannelsesstrukturer inden for vores område. Behovet er blevet større af, at virksomheder og deltagere selv skal tilmelde sig kurserne, og ofte har svært ved at overskue en kursusrækkefølge. Vi har fået bevilliget kr kr. til udvikling af en ny analyse på kirkegårdsassistentområdet. Dette område er tilsyneladende allerede udviklet uden brug af de kr. I den forbindelse er der ansøgt Ministeriet om en omdisponering og tilladelse til gennemførelse af denne analyse i stedet for. Ministeriet har godkendt denne omdisponering. Når strukturen er lavet, er det tanken, at der skal udarbejdes et fælles vejledningsmateriale, som skolerne kan benytte til deres hjemmeside, og som også kan benyttes i det opsøgende arbejde. Når uddannelsesstrukturerne er udarbejdet, vil der være behov for justering af nogle af kursustitlerne, og mål indhold, således at der bliver en klar grøn linje i kursustitler og indhold fremover. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Ny struktur kompendier Der er indgået aftale om udvikling og systematisering af eksisterende undervisningsmateriale med Morten Henriksen, tidligere ansat hos DAG og Julian, AMU Syd. Morten er interesseret i at systematisere det eksisterende undervisningsmateriale, og supplere med nyt materiale. Fordelen er, at underviseren selv kan sammensætte selvstændige kompendier, målrettet det enkelte kursus. Materialet skal ligge på materialeplatformen og kan frit benyttes af alle, også til EUD området.

22 BILAG 3.1 Årsmøde 2012 i Høng Der blev afholdt Årsmøde i Høng for hele indgangen, dyr og planter den 30. og 31. august På anlægsgartnernes workshop blev der aftalt, at teorispørgsmålene og den tilhørende rettevejledning skal revideres, da der er alt for mange fejl i de spørgsmål der foreligger i Sekretariatet. Skolerne kan ikke nå at revidere alle spørgsmålene til efteråret svendeprøve. Derfor blev der aftalt, at Sekretariatet udsender udkast til svendeprøven efterår 2012 til 4 skoler, som herefter gennemgår opgaverne, og giver Sekretariatet besked omkring fejl og mangler. Flere gav også udtryk for, at teoriprøven kunne laves med Multiple Choice spørgsmål, da Århus Tekniske Skole har gode erfaringer med det fra andre uddannelsesområder. Der var meget fokus på, hvordan de forskellige skoler gennemførte sprøjtecertifikatprøven, anlægsgartnerassistent prøven og grundforløbsprøven. Der var også stor forskel på, hvordan de forskellige skoler bedømmer og afholder prøverne. Flere skoler gav udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt at ensarte bedømmelserne, og udstikke rammer eller vejledninger på: Bedømmelsen af sprøjtecertifikat (Afventer nye regler fra Miljøstyrelsen) Bedømmelse af Anlægsgartnerassistent prøven Fælles rammer på grundforløbsprøven Revidering af teorispørgsmål eller forny opgaven og benytte Multiple Choice spørgsmål? Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af Sekretariatet samt en eller to repræsentanter fra hver skole. Ekskursion med Undervisningsministeriet, torsdag 25. oktober fredag 26. oktober Ekskursionen har til formål at give Undervisningsministeriets repræsentanter et indblik i arbejdsmarkedsforholdene inden for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsers virkefelt. Ekskursionen besøger: Anlægsgartnermester Per Malmos Arla Foods, Slagelse Mejericenter Selandia Sorø Akademi (Skovbrug) Sorø Store Ladegård På virksomhederne vil der blive tale om rundvisninger og drøftelser omkring produktionsforhold, konkurrenceevne, produktivitet og dialog om: Hvordan man ser på AMU-uddannelserne og de efteruddannelsesmuligheder, der tilbydes for såvel ledelse som medarbejdere? Hvad fungerer godt og hvor kniber det? De evt. barrierer man oplever i den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse etc. Og på uddannelsesinstitutionen vil der blive sat fokus på de samme emner, herunder de aktuelle udfordringer, som skolesystemet og udvalget oplever.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Det faglige udvalg for anlægsgartneri Regnskab 2010 og 2011 Budget 2011 og 2012 Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab pr Realiseret (forbrugt) i h.t. budget Indtægter fra organisationsbidrag (opkræves af BU) 3F % 1 Danske Anlægsgartnere % Forrige/Sidste års resultat % 2 Tilbageført til organisationerne/næste år % Indtægter fra organisationsbidrag i alt ######## % Udgifter til fællesdrift Fællesdrift incl. udvalgslønninger ######## ######## % Udgifter til fællesdrift i alt ######## ######## % Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter Indtægter 3 Svendeprøver m.v % 4 Tilskud til DM/VM % 5 Tilskud til øvrige projekter % 5.1 Uddannelsesfonden % 6 Øvrige indtægter, Uvm./Jordbrug % 6.1 Øvrige indtægter, Faglærerkursus % Indtægter i alt % Udgifter 7 Møder % 8 Rejser % 9 FU, møder og rejser - indland % 10 LUU, møder, rejser og konference % 11 Lærebogsudvalg, møder og rejser % 12 Udvikling/revision m.v % 12.1 Faglærerkursus/konference % 13 PR, annoncer, udstillinger, tryksager m.v % 13.1 Elevkampagne % 13.2 Porto, kopi/print % 14 Afholdelse af svendeprøve m.v % 15 Udvikling af svendeprøver % 16 Skuemesterkonference % 17 DM/VM % 18 Øvrige projekter % 18.1 Uddannelsesfonden % 19 Efteruddannelse % 20 Diverse % 21 Konferencer % 22 Hjemmeside, EASY-P m.v % Udgifter i alt % Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter i alt % Årets resultat Fællesdrift dækker husleje, varme, el, rengøring, kontorartikler, telefon, drift, anskaffelser og ekstern support af EDB m.v., personaleudgifter herunder uddannelse, revisor, kontorhold m.v. samt udvalgets træk på BU-staben, dvs. bogholderi- og budget/regnskabsfunktion, servicefunktion m.v Budget 2012 Anlægsgartner

36 Budget 2012 Anlægsgartner

37 Det faglige udvalg for anlægsgartneri Regnskab 2010 og 2011 Budget 2012 og 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget Forslag 1 Budget Forslag 2 Indtægter fra organisationsbidrag (opkræves af BU) 3F Danske Anlægsgartnere Sidste års resultat Tilbageført til organisationerne/næste år Indtægter fra organisationsbidrag i alt Udgifter til fællesdrift Fællesdrift incl. udvalgslønninger Udgifter til fællesdrift i alt Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter Indtægter 3 Svendeprøver m.v Tilskud til DM/VM - Uddannelsesfonden Tilskud til øvrige projekter Uddannelsesfonden Diverse indtægter, Uvm./Jordbrug Faglærerkonference/kurser deltagerbetaling Indtægter i alt Udgifter 7 Møder Rejser FU, møder og rejser - indland LUU, møder, rejser og konference Lærebogsudvalg, møder og rejser Udvikling/revision af lærebøger/uddannelsesudvikling Faglærerkonferencer/kursus PR, annoncer, udstillinger, tryksager m.v Elevkampagne Porto, kopi/print Afholdelse af svendeprøve m.v Udvikling af svendeprøver Skuemesterkonference DM/VM Øvrige projekter Uddannelsesfonden Efteruddannelse Diverse Konferencer Hjemmeside, EASY-P m.v Udgifter i alt Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter i alt Årets resultat Betaling af sekretariatsbetjening til Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Fællesdrift dækker husleje, varme, el, rengøring, kontorartikler, telefon, drift, anskaffelser og ekstern support af EDB m.v., personaleudgifter herunder uddannelse, revisor, kontorhold m.v. samt udvalgets træk på BU-staben, dvs. bogholderi- og budget/regnskabsfunktion, servicefunktion m.v. Forskellen mellem forslag 1 og forslag 2 er udelukkende håndteringen af svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem af DAG. I forslag 1 indbetaler DAG, efter faktura, svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem, til det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri på baggrund af det faktisk antal elever til svendeprøve. Derved bliver organisationsbidraget ens for 3F og DAG, og der kommer ingen efterfølgende justering i forhold til det budgetterede og det faktiske antal elever til svendeprøve. I forslag 2 (anvendt i 2012) indbetaler virksomheder, som er medlem af DAG, ikke svendeprøvegebyr til det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, da DAG "betaler" dette via en merbetaling i organisationsbidraget, svarende til det budgetterede svenderprøvegebyr. Ulempen ved denne metode er, at der ved årets udgang skal laves en justering i forhold til faktisk svendprøvegebyr og budgetteret svendeprøvegebyr. Det er for 2013 budgetteret med 67 elever á 600 kr, i alt kr , i svendeprøvegebyr for virksomheder medlem af DAG i begge forslag Budget 2013 Anlægsgartner

38 Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed Anlægsgartner / Anlægsgartnerassistent Ansøgning om godkendelse Gengodkendelse Godkendelse til flere elever Hvor mange elever ønskes der godkendelse til i alt På nuværende tidspunkt godkendt til Ønsker godkendelse til CVR-nr: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Evt. adresse på driftssted 1 Evt. adresse på driftssted 2 Postnr. By: Indehaverens navn: Uddannelse: Uddannelsesansvarlig: Uddannelse: Er den pågældende uddannelsesansvarlige tilstede i dagligdagen Ja Nej Hvor mange år har indehaveren/lederen drevet selvstændig virksomhed som anlægsgartner Fuldtidsansatte faglærte anlægsgartnere: Fuldtidsansatte ufaglærte: Elever: Medlem af arbejdsgiverorganisation? Ja Nej Hvilken: Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja Belægning Betonfliser Betonsten Tilhugninger Kantsten, beton Plantning Solitære-/ allétræer Træer Buske Hække Græs Nyetablering Renovering Pleje Kantsten, granit Sommerblomster Træ Natursten Bunddække Træfliser Træfliser Stedsegrønt Hegn Pigsten/skærver Pergola Stier Støttemure Beton Natursten Palisadestolper Dato: Indehavers/ansvarshavendes underskrift Pleje Afpudsning Finere arealer Grovere arealer Hækklipning Ukrudtsbekæmpelse Gødningsudbringning Beskæring/udtynding Trapper Støbte Betonsten/betonfliser Natursten Træ Angiv fordeling mellem gråt og grønt i % (ca.). Gråt: Grønt: Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, samt at de økonomiske og juridiske forhold overholdes. Det faglige Udvalg kan til enhver tid kontrollere om virksomheden overholder betingelserne. Skemaet sendes til: Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV eller mail: eller pr. telefax

39 BILAG 8.1 Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri 21.september 2012 Udviklingsredegørelse 2013 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** - 0,67 0,57 Videreuddannelsesfrekvens**** 0,1 - - ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Anlægsgartnerfaget er stadig påvirket af den verdensomspændende finanskrise, der har sat sit tydelig præg på branchen med nedgang i aktiviteter, samt heraf følgende firmalukninger og øget ledighed. Endvidere påvirker de pålagte besparelser i kommunerne fortsat faget. Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? På kort sigt ses ikke større teknologiske spring i udviklingen med relevans for uddannelsen. Uddannelsen bliver løbende påvirket af den udvikling der på sigt sker inden for haveanlæg i omverdenen. Forandringerne i klimaet indebærer for anlægsgartnerfaget, at der anlægges flere grønne græstage og der er fokus på C02 reducerende planter og træer i haver og parkanlæg. Desuden indebærer klimaændringerne, der er fokus på afledning af vand ved huse og haver. Skolerne er gode til at tilpasse sig undervisningen til den udvikling der sker i Europa. Flere skoler tager hvert år på studieture med eleverne til udlandet. Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? 1

40 BILAG 8.1 Der er ikke konstateret ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning med relevans for uddannelsen. Der er forsat stort behov for særlig fokus på udviklingen af sikkerhed og gode arbejdsmiljøforhold inden for branchen. Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Fagområdet er kun delvis dækket af faglært arbejdskraft, derfor vil der i mange år frem være brug for vækst i tilgangen af faglærte til faget. Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.)? Det faglige udvalg udvikler løbende, i samarbejde med kommunerne og erhvervsskolerne, AMUkurser og AMU-forløb, som skal bidrage til at fagets udøver bliver fagligt opkvalificeret. Det er dels på nicheområder, men også via AMU, som indgår i GVU-forløb, hvor deltagerne afslutter deres uddannelsesforløb med svendeprøve i EUD. Det faglige udvalg finder det beklageligt, at uddannelsesforløb der gennemføres som GVU-forløb ikke indgår i uddannelsesstatistikken. Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Nøgletallene for 2010 er tilfredsstillende, selv om indgåelse af uddannelsesaftaler er faldet svagt i i 2011, men det er beklageligt at der fortsat er mange elever i skolepraktik. Yderligere kommentarer: Det faglige udvalg og deres repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg gennemfører forsat en stor og højtprioriteret indsats med opsøgende arbejde for at tilvejebringe flere praktikpladser. Den globale finanskrise påvirker stadig branchen. Det betyder, at flere virksomheder fortsat er truet af konkurser, og ledighed i branchen. Dette medvirker til, at beskæftigelsen i branchen ikke er i top. Der er stadig stor bevågenhed omkring de globale klimaændringer. Anlægsgartnerfaget anlægger flere græstage grønne tage, og flere beplantninger indgår mere og mere som flere planter former for CO2 reducerende planter indgår, når de forskellige planter og private haver skal beplantes. Klimaændringerne gør også, at der fortsat udvikles nye former for belægninger samt brug af vandbede på veje og i haverne, så vandet kan afledes fra husene. Skolerne tager hvert år på studieture til udlandet, og har stor gavn af at se hvordan udviklingen foregår i Europa. Der er ikke større teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen på nuværende tidspunkt. Dog kan udvalget se, at der stilles større krav til energireducering, og en øget fokus på udvikling af nye energireducerende bæredygtige materialer, som muligvis kan påvirke anlægsgartneruddannelsen fremover. Der er ikke konstateret ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen. Regeringen Miljøministeriet har dog meldt ud, at der kommer nye regler om brugen af sprøjtemidler. Det faglige Udvalg afventer derfor, om der kommer nye certifikatkrav på sprøjtemidlerne i fremtiden. (Ved ikke om det er relevant). 2

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 85 96 98

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Det Faglige Udvalg for Digital Media 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 56 60 69 pr. 31/12

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 20.september 2013 Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler i det aktuelle

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 14 19 20 pr. 31/12

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolægger

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolægger Det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen 20. september 2013 Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolægger Nøgletal

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135 UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135 Nøgletal 2010 2011

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato:25-09-2017 Udviklingsudvalg for

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37 Sagsnr.: 130.43K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

EUC Syd 27. september 2011

EUC Syd 27. september 2011 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere EUC Syd 27. september 2011 Dagsorden: 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 5. september 2011. i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 5. september 2011. i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 5. september 2011 i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening I mødet deltog: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Jens Ingvardsen

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 27-05-2014, kl. 13:00 15:00 Selandia, Willemoesvej 4, Slagelse (caféen) Jeanette Kloster Nielsen Til stede / afbud / fraværende uden

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Til Per Kristian Jansen, formand, Danske REgioner Heidi Leen, FOA Birgit Andersen, Danske Regioner Anita Bak Johansen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Dato: 8. september

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

udviklingsredegørelser for 2015

udviklingsredegørelser for 2015 udviklingsredegørelser for 2015 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 19. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Anlægsgartnerfaget Nøgletal 2011 2012 2013

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand, Lotte Meilstrup FOA, 2. næstformand cc. Jacob Møller Jørgensen; Danske Regioner Simon Heideman, TL, kommende næstformand John Steffensen,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) 19. september 2014 Sagsnr.: 013.01S.391 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere