Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri"

Transkript

1 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere Næstformand Peter Møller Jensen Per Malmos - Afbud Holger Hansen Signe Kobberup Sekretariatet: Torsten Lindum Poulsen Jette Christiansen Indkaldelse til møde i Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 19. september 2012, kl Sted: AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst Skolen vil forud for mødet orientere om aktiviteten på skolen. Forslag til dagsorden Punkt 1. Godkendelse af referat fra FU møde d. 25. april 2012 Bilag 1.1 Punkt 2. Fastsættelse af dagsorden Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Bilag 3.1 Punkt 4 Sekretariatsbistand i Byggeriets Uddannelser Bilag 4.1 Punkt 5 Budgetopfølgning 2012 Bilag 5.1 Punkt 6 Budget 2013 Bilag 6.1 Punkt 7 Praktikgodkendelsesskema nyt design Bilag 7.1 Punkt 8 Udviklingsredegørelse 2013 Bilag Punkt 9 Virksomhedsgodkendelser Bilag 9.1 Punkt 10 Statistik EUD og AMU Bilag Punkt 11 Tvistighedssager/Ankesager Bilag 11.1 Punkt 12 LUU Referater Bilag Punkt 13 LUU konference den 7. november 2012 Bilag 13.1 Punkt 14 Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Punkt 15 Eventuelt Afbud meddeles Jette Christiansen, eller pr. telefon

2 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punkt 1. Godkendelse af referat fra FU møde d. 25. april 2012 Materiale: Referat Bilag 1.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen Til beslutning

3 Punkt 2. Materiale: Bemærkninger: Indstilling: Fastsættelse af dagsorden Forslag til dagsorden Ingen Til beslutning

4 Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Materiale: Nyt fra sekretariatet Bilag 3.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til efterretning

5 Punkt 4. Sekretariatsbistand i Byggeriets Uddannelser Materiale: Logbog Bilag 4.1 Bemærkninger: Byggeriets Uddannelser har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet nye procedurer omkring virksomhedsgodkendelser og tvistigheder i Byggeriets Uddannelser. Mange af de nye procedurer kan med fordel benyttes i anlægsgartnerfaget. Torsten L. Poulsen orienterer herom trænger til en større redigering og en opdatering på alle siderne. Sekretariatet har problemer med at redigere hjemmesiden, og er ved at undersøge nærmere hvad problemet skyldes, og hvad det betyder rent økonomisk for Det faglige Udvalg. Logbogen skal revideres, og tiden er måske inde til at lave en anden udgave. Der vedlægges en logbog på Anlægsstruktøruddannelsen, som inspiration. Mange skoler har efterspurgt, om det er muligt, at lægge logbogen ind i Elevplan en mulighed Det faglige Udvalg måske også skal overveje og undersøge nærmere. Indstilling: Drøftelse

6 Punkt 5. Budgetopfølgning 2012 Materiale: Bilag 5.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til orientering

7 Punkt 6. Budget 2013 Materiale: Bilag 6.1 Bemærkninger: Der er udarbejdet 2 forslag til budget Forskellen mellem forslag 1 og 2 er udelukkende håndteringen af svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem af DAG. I forslag 1 indbetaler DAG, efter faktura, svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem, til det faglige udvalg på baggrund af det faktiske antal elever til svendeprøve. Derved bliver organisationsbidraget ens for 3f og DAG, og der kommer ingen efterfølgende justering i forhold til det budgetterede og det faktiske antal elever til svendeprøve. I forslag 2, som er anvendt i 2012, indbetaler virksomheder der er medlem af DAG, ikke svendeprøvegebyr direkte til Det faglige udvalg, da DAG betaler dette via en merbetaling i organisationsbidraget, svarende til det budgetterede svendeprøvegebyr. Ulempen ved denne metode er, at der ved årets udgang skal laves en justering i forhold til faktisk svendeprøvegebyr og budgetteret svendeprøvegebyr. Det er for 2013 budgetteret med 67 elever á 600 kr., i alt kr , i svendeprøvegebyr for virksomheder medlem af DAG i begge forslag. Indstilling: Til beslutning

8 Punkt 7. Praktikgodkendelsesskema nyt design Materiale: Forslag til nyt skema Bilag 7.1 Bemærkninger: I juni 2012 blev der afholdt besigtigelsesseminar på Cold College. I den forbindelse blev virksomhedsgodkendelsesskemaet gennemgået for fejl og mangler. Sekretariatet har i den forbindelse rettet skemaet til, og har i samme moment ændret designet på skemaet, således at skemaet fylder 1 side, frem for 3 sider. Indstilling: Til beslutning

9 Punkt 8. Udviklingsredegørelse 2013 Materiale: Bemærkninger: Indstilling: Udviklingsredegørelse 2013 med tilføjelser Udviklingsredegørelse 2013 Anlægsgartner Udviklingsredegørelse 2013 Greenkeeper/Groundsman Alle de indkomne forslag er lagt ind i begge redegørelser. De nye tilføjelser fremgår med lilla skrift. Til beslutning Bilag 8.1 Bilag 8.2

10 Punkt 9. Virksomhedsgodkendelser Materiale: Bilag 9.1 Bemærkninger: Godkendte virksomhedsgodkendelser i perioden 25. april 10. september 2012 Indstilling: Til orientering

11 Punkt 10. Materiale: Bemærkninger: Statistik EUD og AMU EUD-Statistik AMU-Statistik Som supplement til statistikkerne kan det oplyses, at Sekretariatet i perioden har modtaget i alt 62 GVU aftaler fordelt på: Plejeteknik: 24 Anlægsteknik: 18 Anlægsgartnerassistent: 15 Uden speciale: 5 Bilag 10.1 Bilag 10.2 Indstilling: Til orientering

12 Punkt 11. Tvistighedssager/Ankesager Materiale: Bilag 11.1 Bemærkninger: Indstilling: Ingen. Til orientering.

13 Punkt 12. LUU Referater Materiale: Referat AMU Nordjylland 21. juni 2012 Referat Roskilde Tekniske Skole 10. maj 2012 Bilag 12.1 Bilag 12.2 Bemærkninger: Indstilling: Sekretariatet har bedt skolerne om at fremsende LUU referaterne til Det faglige Udvalg. Det er fortsat begrænset hvor mange referater Det faglige Udvalg modtager. LUU referaterne indgår som et fast dagsordenspunkt. Ofte er referaterne af lidt ældre dato når Det faglige udvalg holder møde. Kan det være en idé, at videresende referaterne når de modtages i Sekretariatet? Til orientering

14 Punkt 13. LUU konference den 7. november 2012 Materiale: Indhold Bilag 13.1 Bemærkninger: Det faglige Udvalg aftalte på sidste møde, at LUU konferencen skal afholdes den 7. november Det faglige Udvalg skal beslutte hvor konferencen skal holdes samt fremkomme med forslag til program. Indstilling: Til beslutning

15 Punkt 14. Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Materiale: Intet Bemærkninger: Fastlæggelse af mødedatoer 2013 Indstilling: Til beslutning

16 Punkt 15. Materiale: Bemærkninger: Eventuelt Intet. Ingen. Indstilling:

17 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri REFERAT fra det 12. møde i Det faglige uddannelsesudvalg onsdag den 25. april 2012, kl på AMU Fyn Forud for mødet orienterede Sven-Erik Pedersen om skolens aktiviteter. Deltagere: Flemming Madsen Peter Møller Jensen Holger Hansen Per Malmos Signe Kobberup Torben Lantau Thorbjørn Guttesen Karin Olsen Torsten Poulsen Jette Christiansen Jan Mogensen, ref. Afbud fra Peter Holm Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, med tilføjelse af punkt 3.6. Sekretariatet afholder møde med Kold college om projekt for elever i skolepraktik Punkt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2011 Godkendt uden bemærkninger. Punkt 3. Meddelelser/orientering fra formandskabet og andre 3.1 Elevstatistik Flemming mente, at elevindtaget nu havde nået et niveau, hvor faget ikke kan forvente yderligere vækst. Men den uddannelsesmæssige udvikling inden for faget er også gået stærkt i de seneste år. Ud over de 448 uddannelsesaftaler sidste år, skal også medregnes de 168 voksne der indgik en GVU aftale. (Grundlæggende VoksenUdannelse). Da de ikke indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed vil de ikke indgå i statistikken. Golfbaner har taget godt i mod Greenkeeperuddannelsen, men en vækst de kommende år inden for groundsman vil være ønskelig. 3.2 Godkendelse af virksomheder Jan oplyste, han er ved at få afklaret om vi kan fastholde kravet om 5. års virke som virksomhed, for at blive godkendt. Vi har en uafklaret sag i øjeblikket. Der var i FU enighed om at FU ikke kan stille krav vedr. firmaets økonomiske situation. EFTERSKRIFT MBU oplyser, at vi ikke kan afvise godkendelse af en virksomhed vedr. firmaets

18 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri økonomiske situation. Vi kan heller ikke bruge en generel regel om afvisning af virksomheder, som ikke har været selvstændige i fem år. Vi kan forbeholde os ret til genbesigtigelser efter en fastlagt periode, hvis man føler sig usikker over for en virksomhed. Virksomhedsejere, som ikke kan dokumentere faglig balast inden faget, kan fortsat afvises, grundet manglende faglighed i virksomheden, (vores 5. års regel). 3.3 Tvister EFTERSKRIFT Der havde desværre indsneget sig en fejl under punkt 3.3.1, rettelse: Tvisten vedr. manglende betaling af lønafregning mellem virksomhed KB Anlæg og elev Henrik Løve. Sagen er forliget med følgende aftale: KB Anlæg efterbetaler løn kr ,00, samt en særlig godtgørelse på kr ,00 til elev Henrik Løve for ophævelse af uddannelsesaftalen. 3.4 Budgetopfølgning Jan oplyste, at beløbet til faglæreruddannelse, er et udlæg, som bliver dækket af skolerne. 3.5 Fællesmøde for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg Der bliver igen i år søgt gennemført et tilsvarende fællesmøde den 7. november for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg inden for indgangen. Mødested blev ikke fastlagt. 3.5 Orientering fra andre Ingen emner. 3.6 Sekretariatet afholder møde med Kold college om projekt for elever i skolepraktik Skriftlig orientering vil blive givet efter mødet. Kold college har fortsat forholdsmæssigt mange flere elver i skolepraktik end øvrige skoler. Referat fra mødet med mailkorrespondance eftersendes. Punkt 4. Meddelelser/orientering fra sekretariatet 4.1 Lokale uddannelsesudvalg, referater Karin udtrykte tilfredshed med at referaterne blev medsendt. Jan beklagede, at flere skoler ofte glemmer, at sende dagsordener og referater, sekretariatet rykker løbende. 4.2 Andre udvalg, referater Ingen bemærkninger. 4.3 AER, afrapportering og ansøgning Vi er løbet tør for informationsmapper til virksomhederne. De bliver bl.a. udleveret til nygodkendte virksomheder. De bliver normalt trykt i forbindelse opsøgende arbejde for AER-midler. Vi afventer svar fra AER, inden evt. beslutning om nytryk bliver forelagt. 4.4 Nyt fra Ministeriet for Børn og undervisning

19 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punktet gav ikke anledning til bemærkninger. EFTERSKRIFT Ministeriet har igen den 7. maj kontaktet sekretariatet for bl.a. få oplyst, om det fremgår i overenskomsten, at medarbejderne får mere i løn, hvis de gennemfører AMUforløb. Sekretariatet har oplyst at AMU forløb til assistent og anlægsgartner sidestilles med EUD forløb, og udløser kr. 10,00 mere pr. time, samt at der også på kirkegårdsområdet er en aftale om mere i løn, når man har gennemført 10 ugers AMU uddannelser. 4.5 Projekt, Build UP Skills Punktet blev taget til efterretning. 4.6 Konsulentskifte Torsten oplyste, at han løbende ville støtte op om Jette det første år vedr. løsning af opgaverne inden for anlægsgartnerfaget. Punkt 5. EUD-området 5.1 Besigtigereseminar i juni Besigtigere konference blev fastlagt til den 30. maj på Kold. 5.2 DM 2012, orientering Torsten orienterede om forløbet, som havde været meget succesfuldt. Antal besøgende under arrangementet er steget fra i 2011 til i DM arrangementet havde også betydet, at skolerne på Fyn havde fået et langt bedre samarbejde. 5.3 DM 2013, anlægsgartnerfagets deltagelse Det blev besluttet at faget fortsat skal være med som præsentationsfag. 5.4 Møde med MBU om beskæftigelsesprocenten FU tager emnet til efterretning og afventer referat fra mødet. 5.5 Revision af uddannelserne Punktet blev taget til efterretning. 5.6 Status svendeprøver FU glæder sig over at der nu afvikles ens svendeprøver på skolerne. 5.7 Fællesmøde med skolernes ledelser Punktet blev taget til efterretning. 5.8 Næste udbudsrunde EUD Flemming påpegede at der ikke er behov for endnu en skole i Region Syd, så han kunne ikke anbefale endnu en skole, selv om AMU Syd gør et flot arbejde på efteruddannelsesområdet. Per påpegede, at med flere skoler bliver det også svære, at bruge Beder, da man mister godtgørelsen, hvis man ikke vælger den nærmeste skole.

20 BILAG 1.1 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Punkt 6. AMU området 6.1 AMU aktiviteten Punktet blev taget til efterretning. 6.2 Status udvikling Rejseudgifter i forbindelse med udvikling indgår i udviklingsudgiften møde med skolerne Punktet gav ikke anledning til bemærkninger. 6.4 Behovsredegørelse 2013 for MJE Punktet blev taget til efterretning. 6.5 Evt. deltagelse i fælles TUP projekt FU godkendte at anlægsgartnerfaget deltager i projektet. 6.6 Servicefagets brug af vores tilknyttede kurser Karin oplyste, at der er en undskyldning på vej fra Syddansk Erhvervsskole. EFTERSKRIFT Er modtaget. 6.7 Flytning af postkassen for efteruddannelsesudvalget MJE JM fik pålagt at indkalde Ejvind Røge og Arne Grevsen til møde, således at organisationerne i fællesskab kan træffe beslutning med hensyn til evt. flytning af postkassen for efteruddannelsesudvalget MJE Punkt 8. Næste møde Næste møde blev fastlagt til onsdag den 19. sept. på AMU Nordjylland, Sandmosen. Punkt 9. Eventuelt Signe foreslog at logbogssiderne trækkes ud af uddannelseshåndbogen. Sekretariatet udarbejder oplæg.

21 BILAG 3.1 Orientering fra Sekretariatet FU møde den 19. september 2012 AER Greenkeeper/Groundsman Der er bevilliget AER-midler til udvidelse af antallet af praktikpladser inden for Greenkeeper/ Groundsman uddannelsen. Der er lavet aftaler med Sandmosen og Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde) der forestår det opsøgende arbejde. Aftaleperioden løber fra 1. august 2012 til 15. februar Virksomhedsvejledningerne på henholdsvis Anlægsgartner- og Greenkeeperuddannelsen er blevet revideret, og er blevet genoptrykt. Virksomhedsmapperne er blevet uddelt til de to skoler samt til alle besigtigerne. DM 2013 På sidste faglige udvalgsmøde blev det besluttet, at anlægsgartnerfaget skulle deltage som demonstrationsfag til DM Arne Biering fra Jordbrugets Uddannelsescenter er i fuld gang med at planlægge DM 2013, der i år afholdes i Århus, i dagene januar Det er planen, at der startes op dagen før åbning, så der allerede vil være noget pænt at se på fra dag 1. Det er tanken, at der på alle tre åbningsdage skal være e løbende publikumsafstemning om hvilket hold der skal vinde, og at der vil være præmier at hente blandt besvarelserne. I juni 2012 blev der afholdt faglærerkonference for faglærer på EUD og AMU området. Konferencen blev afholdt på Jordbrugets uddannelsescenter i Århus. Ny struktur - AMU-kurser På konferencen og det efterfølgende møde med uddannelseslederne på efteruddannelsesområdet, var der enighed om, at der er et stort behov for at udvikle en lang række uddannelsesstrukturer inden for vores område. Behovet er blevet større af, at virksomheder og deltagere selv skal tilmelde sig kurserne, og ofte har svært ved at overskue en kursusrækkefølge. Vi har fået bevilliget kr kr. til udvikling af en ny analyse på kirkegårdsassistentområdet. Dette område er tilsyneladende allerede udviklet uden brug af de kr. I den forbindelse er der ansøgt Ministeriet om en omdisponering og tilladelse til gennemførelse af denne analyse i stedet for. Ministeriet har godkendt denne omdisponering. Når strukturen er lavet, er det tanken, at der skal udarbejdes et fælles vejledningsmateriale, som skolerne kan benytte til deres hjemmeside, og som også kan benyttes i det opsøgende arbejde. Når uddannelsesstrukturerne er udarbejdet, vil der være behov for justering af nogle af kursustitlerne, og mål indhold, således at der bliver en klar grøn linje i kursustitler og indhold fremover. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Ny struktur kompendier Der er indgået aftale om udvikling og systematisering af eksisterende undervisningsmateriale med Morten Henriksen, tidligere ansat hos DAG og Julian, AMU Syd. Morten er interesseret i at systematisere det eksisterende undervisningsmateriale, og supplere med nyt materiale. Fordelen er, at underviseren selv kan sammensætte selvstændige kompendier, målrettet det enkelte kursus. Materialet skal ligge på materialeplatformen og kan frit benyttes af alle, også til EUD området.

22 BILAG 3.1 Årsmøde 2012 i Høng Der blev afholdt Årsmøde i Høng for hele indgangen, dyr og planter den 30. og 31. august På anlægsgartnernes workshop blev der aftalt, at teorispørgsmålene og den tilhørende rettevejledning skal revideres, da der er alt for mange fejl i de spørgsmål der foreligger i Sekretariatet. Skolerne kan ikke nå at revidere alle spørgsmålene til efteråret svendeprøve. Derfor blev der aftalt, at Sekretariatet udsender udkast til svendeprøven efterår 2012 til 4 skoler, som herefter gennemgår opgaverne, og giver Sekretariatet besked omkring fejl og mangler. Flere gav også udtryk for, at teoriprøven kunne laves med Multiple Choice spørgsmål, da Århus Tekniske Skole har gode erfaringer med det fra andre uddannelsesområder. Der var meget fokus på, hvordan de forskellige skoler gennemførte sprøjtecertifikatprøven, anlægsgartnerassistent prøven og grundforløbsprøven. Der var også stor forskel på, hvordan de forskellige skoler bedømmer og afholder prøverne. Flere skoler gav udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt at ensarte bedømmelserne, og udstikke rammer eller vejledninger på: Bedømmelsen af sprøjtecertifikat (Afventer nye regler fra Miljøstyrelsen) Bedømmelse af Anlægsgartnerassistent prøven Fælles rammer på grundforløbsprøven Revidering af teorispørgsmål eller forny opgaven og benytte Multiple Choice spørgsmål? Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af Sekretariatet samt en eller to repræsentanter fra hver skole. Ekskursion med Undervisningsministeriet, torsdag 25. oktober fredag 26. oktober Ekskursionen har til formål at give Undervisningsministeriets repræsentanter et indblik i arbejdsmarkedsforholdene inden for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsers virkefelt. Ekskursionen besøger: Anlægsgartnermester Per Malmos Arla Foods, Slagelse Mejericenter Selandia Sorø Akademi (Skovbrug) Sorø Store Ladegård På virksomhederne vil der blive tale om rundvisninger og drøftelser omkring produktionsforhold, konkurrenceevne, produktivitet og dialog om: Hvordan man ser på AMU-uddannelserne og de efteruddannelsesmuligheder, der tilbydes for såvel ledelse som medarbejdere? Hvad fungerer godt og hvor kniber det? De evt. barrierer man oplever i den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse etc. Og på uddannelsesinstitutionen vil der blive sat fokus på de samme emner, herunder de aktuelle udfordringer, som skolesystemet og udvalget oplever.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Det faglige udvalg for anlægsgartneri Regnskab 2010 og 2011 Budget 2011 og 2012 Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab pr Realiseret (forbrugt) i h.t. budget Indtægter fra organisationsbidrag (opkræves af BU) 3F % 1 Danske Anlægsgartnere % Forrige/Sidste års resultat % 2 Tilbageført til organisationerne/næste år % Indtægter fra organisationsbidrag i alt ######## % Udgifter til fællesdrift Fællesdrift incl. udvalgslønninger ######## ######## % Udgifter til fællesdrift i alt ######## ######## % Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter Indtægter 3 Svendeprøver m.v % 4 Tilskud til DM/VM % 5 Tilskud til øvrige projekter % 5.1 Uddannelsesfonden % 6 Øvrige indtægter, Uvm./Jordbrug % 6.1 Øvrige indtægter, Faglærerkursus % Indtægter i alt % Udgifter 7 Møder % 8 Rejser % 9 FU, møder og rejser - indland % 10 LUU, møder, rejser og konference % 11 Lærebogsudvalg, møder og rejser % 12 Udvikling/revision m.v % 12.1 Faglærerkursus/konference % 13 PR, annoncer, udstillinger, tryksager m.v % 13.1 Elevkampagne % 13.2 Porto, kopi/print % 14 Afholdelse af svendeprøve m.v % 15 Udvikling af svendeprøver % 16 Skuemesterkonference % 17 DM/VM % 18 Øvrige projekter % 18.1 Uddannelsesfonden % 19 Efteruddannelse % 20 Diverse % 21 Konferencer % 22 Hjemmeside, EASY-P m.v % Udgifter i alt % Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter i alt % Årets resultat Fællesdrift dækker husleje, varme, el, rengøring, kontorartikler, telefon, drift, anskaffelser og ekstern support af EDB m.v., personaleudgifter herunder uddannelse, revisor, kontorhold m.v. samt udvalgets træk på BU-staben, dvs. bogholderi- og budget/regnskabsfunktion, servicefunktion m.v Budget 2012 Anlægsgartner

36 Budget 2012 Anlægsgartner

37 Det faglige udvalg for anlægsgartneri Regnskab 2010 og 2011 Budget 2012 og 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget Forslag 1 Budget Forslag 2 Indtægter fra organisationsbidrag (opkræves af BU) 3F Danske Anlægsgartnere Sidste års resultat Tilbageført til organisationerne/næste år Indtægter fra organisationsbidrag i alt Udgifter til fællesdrift Fællesdrift incl. udvalgslønninger Udgifter til fællesdrift i alt Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter Indtægter 3 Svendeprøver m.v Tilskud til DM/VM - Uddannelsesfonden Tilskud til øvrige projekter Uddannelsesfonden Diverse indtægter, Uvm./Jordbrug Faglærerkonference/kurser deltagerbetaling Indtægter i alt Udgifter 7 Møder Rejser FU, møder og rejser - indland LUU, møder, rejser og konference Lærebogsudvalg, møder og rejser Udvikling/revision af lærebøger/uddannelsesudvikling Faglærerkonferencer/kursus PR, annoncer, udstillinger, tryksager m.v Elevkampagne Porto, kopi/print Afholdelse af svendeprøve m.v Udvikling af svendeprøver Skuemesterkonference DM/VM Øvrige projekter Uddannelsesfonden Efteruddannelse Diverse Konferencer Hjemmeside, EASY-P m.v Udgifter i alt Udvalgsspecifikke indtægter/udgifter i alt Årets resultat Betaling af sekretariatsbetjening til Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Fællesdrift dækker husleje, varme, el, rengøring, kontorartikler, telefon, drift, anskaffelser og ekstern support af EDB m.v., personaleudgifter herunder uddannelse, revisor, kontorhold m.v. samt udvalgets træk på BU-staben, dvs. bogholderi- og budget/regnskabsfunktion, servicefunktion m.v. Forskellen mellem forslag 1 og forslag 2 er udelukkende håndteringen af svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem af DAG. I forslag 1 indbetaler DAG, efter faktura, svendeprøvegebyr for virksomheder, som er medlem, til det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri på baggrund af det faktisk antal elever til svendeprøve. Derved bliver organisationsbidraget ens for 3F og DAG, og der kommer ingen efterfølgende justering i forhold til det budgetterede og det faktiske antal elever til svendeprøve. I forslag 2 (anvendt i 2012) indbetaler virksomheder, som er medlem af DAG, ikke svendeprøvegebyr til det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, da DAG "betaler" dette via en merbetaling i organisationsbidraget, svarende til det budgetterede svenderprøvegebyr. Ulempen ved denne metode er, at der ved årets udgang skal laves en justering i forhold til faktisk svendprøvegebyr og budgetteret svendeprøvegebyr. Det er for 2013 budgetteret med 67 elever á 600 kr, i alt kr , i svendeprøvegebyr for virksomheder medlem af DAG i begge forslag Budget 2013 Anlægsgartner

38 Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed Anlægsgartner / Anlægsgartnerassistent Ansøgning om godkendelse Gengodkendelse Godkendelse til flere elever Hvor mange elever ønskes der godkendelse til i alt På nuværende tidspunkt godkendt til Ønsker godkendelse til CVR-nr: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Evt. adresse på driftssted 1 Evt. adresse på driftssted 2 Postnr. By: Indehaverens navn: Uddannelse: Uddannelsesansvarlig: Uddannelse: Er den pågældende uddannelsesansvarlige tilstede i dagligdagen Ja Nej Hvor mange år har indehaveren/lederen drevet selvstændig virksomhed som anlægsgartner Fuldtidsansatte faglærte anlægsgartnere: Fuldtidsansatte ufaglærte: Elever: Medlem af arbejdsgiverorganisation? Ja Nej Hvilken: Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja Udfører virksomheden Ja Belægning Betonfliser Betonsten Tilhugninger Kantsten, beton Plantning Solitære-/ allétræer Træer Buske Hække Græs Nyetablering Renovering Pleje Kantsten, granit Sommerblomster Træ Natursten Bunddække Træfliser Træfliser Stedsegrønt Hegn Pigsten/skærver Pergola Stier Støttemure Beton Natursten Palisadestolper Dato: Indehavers/ansvarshavendes underskrift Pleje Afpudsning Finere arealer Grovere arealer Hækklipning Ukrudtsbekæmpelse Gødningsudbringning Beskæring/udtynding Trapper Støbte Betonsten/betonfliser Natursten Træ Angiv fordeling mellem gråt og grønt i % (ca.). Gråt: Grønt: Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, samt at de økonomiske og juridiske forhold overholdes. Det faglige Udvalg kan til enhver tid kontrollere om virksomheden overholder betingelserne. Skemaet sendes til: Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV eller mail: eller pr. telefax

39 BILAG 8.1 Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri 21.september 2012 Udviklingsredegørelse 2013 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** - 0,67 0,57 Videreuddannelsesfrekvens**** 0,1 - - ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2009, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007, frekvensen i 2010 baserer sig på færdiguddannede i 2008, og frekvensen i 2011 baserer sig på færdiguddannede i Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Anlægsgartnerfaget er stadig påvirket af den verdensomspændende finanskrise, der har sat sit tydelig præg på branchen med nedgang i aktiviteter, samt heraf følgende firmalukninger og øget ledighed. Endvidere påvirker de pålagte besparelser i kommunerne fortsat faget. Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? På kort sigt ses ikke større teknologiske spring i udviklingen med relevans for uddannelsen. Uddannelsen bliver løbende påvirket af den udvikling der på sigt sker inden for haveanlæg i omverdenen. Forandringerne i klimaet indebærer for anlægsgartnerfaget, at der anlægges flere grønne græstage og der er fokus på C02 reducerende planter og træer i haver og parkanlæg. Desuden indebærer klimaændringerne, der er fokus på afledning af vand ved huse og haver. Skolerne er gode til at tilpasse sig undervisningen til den udvikling der sker i Europa. Flere skoler tager hvert år på studieture med eleverne til udlandet. Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? 1

40 BILAG 8.1 Der er ikke konstateret ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning med relevans for uddannelsen. Der er forsat stort behov for særlig fokus på udviklingen af sikkerhed og gode arbejdsmiljøforhold inden for branchen. Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Fagområdet er kun delvis dækket af faglært arbejdskraft, derfor vil der i mange år frem være brug for vækst i tilgangen af faglærte til faget. Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.)? Det faglige udvalg udvikler løbende, i samarbejde med kommunerne og erhvervsskolerne, AMUkurser og AMU-forløb, som skal bidrage til at fagets udøver bliver fagligt opkvalificeret. Det er dels på nicheområder, men også via AMU, som indgår i GVU-forløb, hvor deltagerne afslutter deres uddannelsesforløb med svendeprøve i EUD. Det faglige udvalg finder det beklageligt, at uddannelsesforløb der gennemføres som GVU-forløb ikke indgår i uddannelsesstatistikken. Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Nøgletallene for 2010 er tilfredsstillende, selv om indgåelse af uddannelsesaftaler er faldet svagt i i 2011, men det er beklageligt at der fortsat er mange elever i skolepraktik. Yderligere kommentarer: Det faglige udvalg og deres repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg gennemfører forsat en stor og højtprioriteret indsats med opsøgende arbejde for at tilvejebringe flere praktikpladser. Den globale finanskrise påvirker stadig branchen. Det betyder, at flere virksomheder fortsat er truet af konkurser, og ledighed i branchen. Dette medvirker til, at beskæftigelsen i branchen ikke er i top. Der er stadig stor bevågenhed omkring de globale klimaændringer. Anlægsgartnerfaget anlægger flere græstage grønne tage, og flere beplantninger indgår mere og mere som flere planter former for CO2 reducerende planter indgår, når de forskellige planter og private haver skal beplantes. Klimaændringerne gør også, at der fortsat udvikles nye former for belægninger samt brug af vandbede på veje og i haverne, så vandet kan afledes fra husene. Skolerne tager hvert år på studieture til udlandet, og har stor gavn af at se hvordan udviklingen foregår i Europa. Der er ikke større teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen på nuværende tidspunkt. Dog kan udvalget se, at der stilles større krav til energireducering, og en øget fokus på udvikling af nye energireducerende bæredygtige materialer, som muligvis kan påvirke anlægsgartneruddannelsen fremover. Der er ikke konstateret ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen. Regeringen Miljøministeriet har dog meldt ud, at der kommer nye regler om brugen af sprøjtemidler. Det faglige Udvalg afventer derfor, om der kommer nye certifikatkrav på sprøjtemidlerne i fremtiden. (Ved ikke om det er relevant). 2

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Struktør og Brolægger Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende uddannelsesaftaler 672 767 834 pr. 31/12 i det aktuelle

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 20. september 2013 UDD0-9-19318 Nøgletal 2010

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dato: 11. maj 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: ub Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde 9.30 10.30 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information April 2013 Siden sidst SUS ny adresse SUS flyttede den 1. februar 2013 til Vesterbrogade 6D, 4. sal 1620 København V. Vi benytter lejligheden

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00 i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere