Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige."

Transkript

1 Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter til privat personer dvs. klienter der modtager sygesikring eller er selvbetalere. Afregninger har et forløbende Regningsnummer. Layoutet af afregningen er normalt givet på forhånd typisk et format som er godkendt af danmark, så klienten kan indsende regninger til danmark. Faktura : Som typisk udskrives til kommuner/firmaer/forsikring når de betaler dele af klientens behandling. Faktura kan sendes elektronisk til kommuner. Hver faktura har et fortløbende faktura - nummer. Denne guide omhandler håndtering af Faktura. For at komme igang med faktureringsdelen gøres følgende: a) Aftal et tidspunkt med os, hvor vi kan logge ind og indstille faktureringsdelen. Det tager maksimalt 30 minutter. b) Du prøver at fakturere som beskrevet i kapitlet Registrering af konsultationer og lave en faktura. (dette kapitel kan du evt udskrive så du har en vejledning ve dhånden). c) ClinicCare har en række advancerede indstillingsmuligheder, hvor klinikken f.eks. kan give specielle rabatter/priser til givne firmaer. Det beskrives i kapitlerne omkring Avanceret brug.... Vi anbefaler at du stater med mntoden nævnt under b) Indholdsfortegnelse Installation/Aktivering af faktureringsmodulet...2 Registrering af konsultationer og lave en faktura...3 Hente faktura frem igen/udskrive igen...5 Registrering af indbetaling...6 Lave en kreditnota...6 Kontrol af restancer/udskriften Afregninger i restance...7 Avanceret brug - Opsætning af Anden betaler...8 Avanceret brug - ajourføring af priserne i prislisten...10 Avanceret brug oprette en faktura...11 Bilag 1: Betalingsbetingelser...12 Bilag 2: Vedr. moms...14 Bilag 3: Afregning med "Falck Healthcare"-patienter...15 Bilag 4: Afregning med PFA (indsendelse af elektronisk faktura)...17 Bilag 5: Elektronisk faktura til afregning af Previa (under Falck Healthcare)...19 Bilag 6: Elektronisk faktura til afregning af SOS International...23 Evt. Kursus i Faktureringsmodulet...25 Tips: Hvis klinikken har aftaler med firmaer/kommune, så giver det mindst administration, hvis man kan aftale, at klienten skal lægge ud for hele behandlingen, og at klienten så selv bagefter afregner med kommunen/firmaet.

2 Hvis klienten er en virksomhed og man ikke ønsker at registrere de enkelte individer så kan man oprette virksomheden som klient. Dvs. i stedet for en rigtig fødselsdag laver man en fik fødselsdag Man kan give alle sine virksomheder den samme fødselsdag. Det offentlige kræver at faktura indsendes elektronisk. Som en overgangsløsning tilbyder det offentlige, at man kan indsende papirfaktura til læs-indbureauerne (se f. eks ). Det er gratis for små virksomheder - det eneste man betaler er den porto det kræves for at indsende fakturaen. Hvis man overvejer at anvende vores fakturamodul skal man derfor ikke regne med, at der bliver nogen økonomisk gevinst at anvende vores system (det koster også en porto på 3-4 kr. at sende en elektronisk faktura). Fordelen ved at anvende vores system til det er, at faktura er nemmere at håndtere - kommer hurtigere af sted til det offentlige. Derudover kan man samtidig holde styr på indbetalinger/tilgodehavende. Installation/Aktivering af faktureringsmodulet Novolog foretager normalt denne del. Klik på Indstillinger Kontroller at du i Bank -feltet har indskrevet det kontonr du vil modtage indbetaling på. VIGTIGT: Angiv - (bindestreg) mellem bankens registreringsnummer og kontonummer f.eks.: Hvis der er flere behandlere kan man på den enkelte faktura vælge en behandler. Systemet vælger udfra dette den bankkonto, som pengene skal sættes ind på: Hvis der er angivet en bankkonto på behandleren (Indstillinger/Egenskaber på bruger), så anvendes denne. Alternativt anvendes bankkonto angivet på den klinik, som behandleren er tilknyttet. Klik på Generel -fanebladet Klik på Licens konfigurations -knappen. Sæt kryds i E-fakt -feltet (tilhøjre) Klik Gem/Luk NB: Hvis du vil have, at afregninger skal følge samme nummer-serie som faktura, kan du indstille det under Indstillinger / Finans. For at installere nyeste layout af faktura gør følgende: På startsiden klikkes på Omkring -knappen og derefter Skabelon. Klik derefter på Select what to Reset og afkryds Faktura, Faktura Selvbetaler og vælg et af brevhoveder Brevhovedet bund/øverst, hvis du ikke allerede har fået lavet et brevhovedet i forbindelse med dine breve. Når du har installeret skabelonerne så vend tilbage til ClinicCare og kontroller indstillingerne: Klik på Indstillinger, klik fanebladet Afregning og klik derefter Fagområde. Kontroller at der står Faktura Selvbetaler udfor Selvbetaler.

3 Registrering af konsultationer og lave en faktura Grundlaget for en faktura er registreringen af konsultationerne ( regningerne ) her vises regningsbilledet: En behandling kan betales af klienten, sygesikringen og/eller en tredjepart. Derfor der er på hver regningslinie gjort plads til 3 beløb. Hvis du eksempelvis taster klient-andelen i den 3. kolonne betyder det at en trediepart betaler og der skal laves en faktura. For at indikere at en tredie part skal betale for klienten, skal du skrive beløbet i det 3. felt under Andre kolonne og trykke på ENTER-tasten. I figuren ovenover er der skrevet 277 kroner i tredie felt. OBS: Hvis du allerede har indtastet regningerne forkert kan du rette dem til: Hent klienten frem, klik på den røde Regninger -knap. Dobbelt-klik enkeltvis på de indtastede regninger og ret regningen til, så tredieparts beløbet kommer til at stå under Andre -kolonnen. Hvis klienten har betalt får klienten et tilgodehavende, som kan udbetales ved at lave en betaling med et negativt beløb (gøres ved at klikke Betaling -knappen i klient stamkortet). NB: Moms -feltet viser den momsandel som klienten skal betale. Det viser altså ikke den moms firmaet/kommunen skal betale. Dette momsbeløb fremgår først senere på selve fakturaen. Når du har gemt regningen, kan du I klient-stambilledet - i feltet under Restance -feltet se det samlede beløb du mangler at fakturere til en trediepart. Der vil samtidig blive vist en Ny Faktura - knap. Udskriften Afregninger i restance vil kunne vise dig alle de konsultationer du mangler at fakturerer. Alternativt kan du klikke på Klient Søg og Andre Kriterier og derefter afkrydse Ej faktureret det vil give dig en liste med alle de klienter hvor du mangler at fakturere et beløb. Du kan selv vælge hvor ofte du vil lave en faktura. Det kan eksempelvis foretages månedlig eller når forløbet er afsluttet. Når du vil lave en faktura, henter du klienten frem og klikker på Ny Faktura - knappen. (Alternativt kan du først klikke på Regninger, derefter klikke på Faktura (øverst) og endelig klikke på Ny -knappen. Hvis der er flere henvisninger på klienten, hvor en anden betaler er involveret får du vist en liste, hvor du skal vælge den anden betaler, som du vil sende faktura til. Systemet vil nu hente alle de konsultationer frem, som ikke tidligere er faktureret dvs. regninger som har et beløb i kolonnen Andre betalere og hvor Fakturanr ikke er udfyldt. Systemet viser dette i faktura billedet:

4 Hvis du ikke får alle de ydelser frem eller hsvi systemet kommer med en fejlbesked om at der ingen regninger er til fakturering (besked-id 6908), som du forventer så gør følgende: Fra klient-stamkortet klikkes på den røde Regninger -knap. Klik på Genberegn -knappen nederst. Dobbelt-klik på den regning du mener burde komme med på fakturaen. Kontroller at der står et beløb til fakturering dvs. et beløb yderst til højre på de enkelte regningslinier. Kontroller at der står 0 i Fakturanr -feltet øverst. Hvis der står et nummer og du er sikker på, at regningen ikke tidligere er faktureret, så skriv 0 i feltet og klik sluttelig på Gem/luk. Kontroller evt. andre regninger. Nedenfor nogle af de vigtige felter fakturabilledet: Søg : Klik her for at vælge regningsmodtager. I det næste billedet vises de Andre Adresser du har oprettet i dit system. Adresserne ligger under de forskellig er faneblade, klik på Ny hvis du vil tilføje en adresse. Hvis du har brug for at sende til forskellige sagsbehandlere eller afdelinger under samme adresse, så skal du kun oprette 1 Anden adresse, idet du har mulighed for at oprette flere sagsbehandlere/afdelinger under adressen. Hvis du skal sende faktura til det offentlige skal den indsendes elektronisk. For at kunen dette skal du have modtagerens 13-cifrede EAN -nummer. Det skal skrives når du opretter adressen. Du kan også angive et specfikt EAN-nummer på de enkelte sagsbehandlere/afdelinger. Aftalenr : Her udfyldes en reference og en referencedato. Det skal udfyldes ved faktura til det offentlige. Det vil typisk være Cprnummer og den dato, hvor det offentlige har bedt klinikken om at udfører behandlingen. Hvis du ingen dato har, kan du anvende datoen for første konsultation. Moms : (feltet er kun synlig hvis du har moms aktivieret) Hvis der skal pålægges moms skal dette felt være afkrydset. Listen af ydelser (nederst): Her afkrydses de ydelser du vil fakturerer. Ydelser der er lavet på samme afregning kan ikke splittes op på flere faktura. Du kan ændre Beskrivelse og beløbet under Andre. Vedr. Fakturanr.: Systemet tildeler automatisk et fortløbende fakturanummer. Når du opretter en ny faktura, vises øverst til højre det nummer, der vil blive anvendt. Hvis du ikke gemmer fakturaen bliver nummeret ikke anvendt. Hvis du gemmer fakturaen og sletter fakturaen før du laver næste faktura

5 så vil fakturanummeret blive ophævet. Dvs. at næste faktura du opretter, får det slettede nummer. Du kan under Indstillinger / Finans indstille, hvilke nummer systemet skal anvende som det næste. Når du opretter en ny faktura, kan du overskrive fakturanummeret i det tilfælde vil systemet ikke tælle fakturanummer 1 op. Hvis fakturaen ikke er sendt/udskrevet har du også mulighed for at ændre fakturanummeret. Når du gemmer en faktura vil systemet indsætte fakturanummeret på de enkelte regninger/konsultationer. Udskriv: Viser fakturaen på skærmen brug dette til at se om det hele ser rigtig ud. Klik på Print - knappen for at udskrive til printer. Vi anbefaler at du udskriver en papirkopi af alle faktura. Send: Denne knap er kun synlig, hvis du har aktiveret modulet Elektronisk faktura, og hvis du i feltet Send Faktura har angivet E-Fakt. Ved klik vil systemet gemme fakturaen i udbakken og sende ved næste forbindelse. Betaling: Klik på denne knap for at registrere en betaling på fakturaen. Når dagen er omme og du udskriver Dagsedlen vil der også fremgå de konsultationer du ikke har faktureret og de faktura du har lavet. Hente faktura frem igen/udskrive igen A) Hvis du vil se fakturaen vedrørende en bestemt klient Du kan søge en klient frem og klikke på den røde Regninger -knap nederst. Klik derefter på Faktura øverst. Du vil nu se en liste med de fakturaer, der tidligere er lavet vedrørende denne klient: Dobbelt-klik på den faktura vil vil åbne/se. B) Hvis du vl søge efter et bestemt fakturanummer Du kan klikke på patient/klient-søg knappen. Klik derefter Andre kritere og skriv det fakturanummer du søger efter (i feltet Fakturanr ). Klik Start Søgning, systemet skulle derefter vise den klient, som fakturaen vedrører. Dobbelt-klik på klienten og klik derefter den røde Regninger -knap/ Faktura og dobbelt-klik på fakturaen. C) Hvis du vil se alle faktura Vælg menuen Værktøj forven. Vælg Datalister. Klik på Faktura i listen/menuen til venstre.

6 Registrering af indbetaling Der er følgende måder for at registrere indbetaling: a) Søge fakturaen/klienten frem: Du kan søge på selve fakturanummeret ved, at vælge klient Søg og derefter Andre Kriterier og indtaste fakturanummeret som kriterium. Når klienten er fremme i detailbilledet klikker du på Regninger og vælger Faktura -foroven. Dobbelt-klik på den faktura der skal betales. Når fakturaen er åbnet klikkes på Betaling. b) Hente liste med faktura frem: Klik på menuen Værktøj og derefter Datalister. I menuen til venstre dobbelt-klikkes på faktura og klik derefter på Skyldige. I listen til højre vises de faktura der ikke er betalt. Dobbelt-klik på den faktura der skal betales og klik på Betaling : NB: Hver faktura har en status Skyldig, 1. rykker, 2. Rykker osv. Selvom fakturaen er betalt forbliver status på Skyldig. Man kunne godt der lave en status der hedder "betalt" - men så mister man information om eventuelle rykkere man har sendt eksempel: På en faktura har man været nød til at sende 3. rykker - dvs. status er "3. rykker". Når denne faktura betales - kunne systemet så skifte til status "Betalt" - men så mister man information om at man har været nød til at sende 3. rykker. Lave en kreditnota For at regnskabet skal passe er det vigtig at lade den oprindelige faktura stående i systemet. Kreditnotaen skal laves som en almindelig faktura, men med negativt fortegn: Hent klienten frem. Klik på den røde "Regninger"-knap Klik på "Ny"-knappen (nederst) Vælg en jobtype (det spiller ingen rolle hvilken) I regningsbilledet vises nu en klient-, syge-sikrings- og andet-andelen. Skriv beløbet med negativt fortegn i andet-andelen (i samme felt hvor man normalt skriver det beløb der skal faktureres). I den tekst der beskriver ydelsen, ændres teksten til f.eks. "Kreditnota vedr. faktura 72782". Klik "Gem/Luk". Klik "Gem/Luk" igen, så man er tilbage i klient-stamkortet. På klient-stamkortet kan man nu klikke på "Ny faktura"-knappen (midt til højre) Nu åbnes faktura-detail billedet, hvor man vælger regningsmodtager. Feltet "Refnr" skal udfyldes med de samme oplysninger som den oprindelige faktura. (på den måde ved modtager hvilken faktura, kreditnotaen relaterer til). Udskriv/send kreditnotaen på samme måde som en almindelig faktura. For at fakturaen og kreditnotaen ikke skal figurere på restancelisten, skal man registrere betaling på både faktura og kreditnota. I nogle tilfælde har kunden nået at betale den oprindelige faktura. Når du overfører pengene tilbage til kunden, svarer det til den negative betaling du registrere på kreditnotaen. For at betale kreditnotaen klikkes på "betaling"-knappen i fakturabilledet og der skrives et negativt beløb (når du trykker på "-" (minus) i beløbsfeltet indikere et rødt "-" (minus) at beløbet er negativt). Hvis du ikke har registreret nogen betaling på den oprindelige faktura, skal du registrere en betaling på fakturaen, så den går i nul. På denne betaling skal du angive samme betalingsdato og betalingsmåde, som den betaling du har lavet på kreditnotaen.

7 Kontrol af restancer/udskriften Afregninger i restance Udskiften Afregninger i restance kan bruges til, at holde styr på ikke-fakturerede ydelser samt betalinger på faktura. Sålænge en ydelse ikke er blevet faktureret til kommune/firma vil det ikkefakturerede beløb stå i Andre -kolonnen på udskften. Når man har lavet en faktura vil udskriften, istedet vise fakturanr og beløb under den enkelte klient. Når fakturaen er betalt skal man registrere en betaling på faktuaren. Når fakturaen er betalt vil den ikke længere fremgå af udskriften.

8 Avanceret brug - Opsætning af Anden betaler For hver aftale klinikken har med et firma/myndighed (f.eks. kommuner, Falck) skal aftalen oprettes i ClinicCare. En aftale kan f.eks. være: - En aftale med et firma om at give en rabat på behandlinger. - En kommune hvortil der skal sendes elektroniske faktura. Hvis f.eks. man har en aftale med flere forskellige kommuner så behøver man ikke, at oprette en aftale for hver af disse kommuner man kan nøjes med at oprette én aftale til gruppen Kommuner. Opsætningen af en aftale består af: a) Opret aftalen under Indstillinger. b) Ajourføring af priserne i prislisten. Opret aftalen under Indstillinger Klik på Indstillinger -knappen på startsiden under fil->indstillinger.. Klik på Afregning -fanebladet. Til højre vises en liste med de aftaler der er oprettet. For at rette en aftale klikkes på aftalen. Klik Ny for at oprette en ny aftale: Forkortelse : Her indtastes en entydig 5-bogstavskode for aftalen. Denne kode anvendes i oversigter. Navn : 20 bogstaver til det fulde navn. Aktiv : Fjern fluebenet når denne ordning/aftale ikke længere er aktiv. Type : Angiv typen af regningsmodtageren. Betaling : Klinik Lægger ud (sender faktura) betyder at klinikken selv indkræver anden betalerandelen hos firmaet/kommunen. Send faktura : Vælg E-fakt (elektronisk faktura) hvis regningsmodtageren kan modtage denne type. Angiv Papir hvis du ønsker at udskrive og indsende faktura.

9 Regningsmodtager : Klik på? for at finde en adresse fra Andre Adresser -kartoteket. Du kan laves feltet være tomt og i stedet vælge modtager når du opretter en henvisning på klienten. Udskriv per : Angive hvorledes modtageren ønsker fakturaen hvis man angiver Regningsmodtager vil systemet lave en faktura per modtager Dvs. at flere forskellige klienter vil stå på fakturaen. Angiv Klient / Patient hvis modtageren ønsker en faktura per klient. Valget man foretager her har også betydning for hvorledes udskriften Bogføringsgrundlag ser ud. Betales af : Udfyldes hvis det ikke er regningsmodtageren der skal betale. Angiv det EAN-nummer der skal forestå betalingen. Betal.beting. : Angiv den betalingsbetingelse man vil give kommunen/firmaet. Vælg <Ny> hvis du vil oprette en ny betingelse. Klik på >> -knappen for at se detaljer omkring betalingsbetingelsen. Se bilag 1. Når aftalen er oprettet kan der fra klientbilledet angives, at de høre under denne aftale.

10 Avanceret brug - ajourføring af priserne i prislisten. Når man har oprettet aftalen mellem klinikken og den anden betaler (gennemgået ovenfor) kan man i prislisten indtaste eventuelle special priser. Ved at dobbelt-klikke på en pris vises detail info: I listen Anden Betaler kan man oprette en pris, for hver aftale man har oprettet. En pris kan være defineret som: Special pris: Betyder at kommunen skal betale 750,- for ydelsen. Tilskud: 100 % betyder at kommune dækker hele beløbet. Man kunne indtaste 25 %, hvis klienten selv skal betale de 75 % af de 750 kr. Betegnelse: Her kan man angive, den tekst der skal fremgå af regningen. Hvis feltet lades tomt, vil betegnelsen fra forrige skærmbilledet blive anvendt.

11 Avanceret brug oprette en faktura Hvis du har oprettet Andre betalere som skitseret ovenfor kan du bruge dette i henvisningsbilledet. Hvis en anden betaler skal betale for en klients behandling, skal man oprette en henvisning specifikt til dette formål. Hvis klienten i forvejen har andre henvisninger, kan man oprette en ny ved at klikke på N -knappen i klient billedet (øverst til højre i listen af henvisninger): Prisliste: Vælg hvilke priser/aftale henvisningen falder under. Hvis du vil oprette en ny prisliste så du har mulighed for at oprette flere valgmuligheder bliver det beskrevet i kapitlet opsætning af anden betaler. OBS: Hvis sygesikringen skal betale en del af behandlingen skal der i Prisliste angives et speciale. Regn. Modtager: Udvælg her den kommune/firma der skal modtage fakturaen. Aftalenr: Angiv eventuelt ref-nummer/police/ordrenr. Det vil typisk være klientens CPR-nummer. Betales af: Hvis det ikke er regningsmodtageren der skal betale angives her EAN-nummer på den enhed der skal betale fakturaen. Antal besøg: Dette felt kan anvendes til at angive et eventuelt antal max konsultationer. Når du laver en regning kan du i feltet Henvisning på regningen, vælge den henvisning, som angiver at en anden part skal betalte. Hvis det er en kommune/firma som betaler og hvis der er defineret en speciel prisliste vil systemet automatisk i kolonnen efter Sygesik, beregne det beløb som kommunen/firmaet skal betale. Hvis fluebenet i Fast er afkrydset (yderst til højre på hver linie) så kan man selv skrive/redigere de beløb som klient, sygesikring og anden betaler skal betale.

12 Bilag 1: Betalingsbetingelser Alle klienter har betalingsbetingelsen kontant. Klinikken kan for andre betalere (kommuner/firmaer) oprette andre betingelser: Send Faktura: - Manuel: Udskrivning af regninger skal foretages manuelt af brugeren ved at fremsøge klienten og udskrive regninger. - Løbende (Auto. Fakturering): Systemet vil automatisk opfange alle udestående beløb som kommune/firmaet skal betale og lave faktura.. - Når beh. Færdig: Som under løbende men vil dog kun opfange regninger hvor behandlingen er slut (Hvis man anvender journal modul benytter systemet Slut dato, alternativt anvendes Status på aftalen mellem klient og firma/kommune). Betalingsfrist : Betalingsfristen sættes på regningen når regningen udskrives eller sendes. Første gang man sender en regning for en behandling, vil betalingsfristen sættes lig dags dato + de angive dage i feltet her. Tekst/Bilag : Tekst der vises på første regning/faktura. Det kan f.eks være Skyldigt beløb bedes indbetalt på [F10022]. Udeblevet : Hvis klienter med den givne betalingsbetingelse skal betale for udeblivelse kan man her vælge den ydelse/pris der skal beregnes. Rykkerfri : Afkryds dette felt hvis klienter/aftaler med denne betalingsaftale ikke skal rykkes. Betalingsfrist->Rykker1 - Dage : Angiv hvor mange dage der minimum skal gå efter betalingsfristen, før klinikken udsender rykker 1. - Betalingsfrist : Angiv hvor mange dage den nye betalingsfrist skal sættes til. Systemet vil beregne den nye betalingsfrist som dags dato + antal angivne dage. - Gebyr / Rente : Loven tillader kun, at man enten pålægger et fast gebyr eller en rente. Gebyrernes og rentens størrelse angives i varekartoteket. Ved klik på? -knappen kan man lave en søgning i varekartoteket. En rente på 10 % angives i varekartoteket som 10,00 kr.

13 Betalingsfrist->Rykker2, Betalingsfrist->Inkasso Principperne er her det samme som ovenfor. Hvis man ikke vil anvende rykker 2 men direkte overdrage til inkasso efter rykker 1, skal man angive 0 dage i feltet Betalingsfrist->Rykker2. Inkasso : Angiv her hvor mange dage man minimum vil vente før man overdrager sagen til inkasso. Rykker tekst 1..3 : Angiv her den tekst der skal udskrives på regningen. Teksten placeres på det sted der er beregnet til kommentarer på regningen.

14 Bilag 2: Vedr. moms Systemet kan automatisk beregne moms på ydelser og vise momsen på regnings/faktura-udskriften. Momsen vil tillig fremgå af diverse periode udskrifter ( Omsætning... ). Opsætning a. Aktivering Klik "Indstillinger" Klik "Finans"-faneblad Vælg "Ja" i "Moms"-feltet. Klik "Gem/Luk" b. Angivelse af momsprocenter Der skal herefter angives en momsprocent på de ydelser, hvor klinikken kan få refunderet moms. Vælg menuen "Fil/Prisliste" Dobbelt- klik på den ydelse der skal lægges moms på. Skriv - normalt "25" - i feltet "Momsprocent". VIGTIGT Priserne der står i billedet skal være inklusiv moms. Det betyder også at hvis man har en ydelse, som både anvendes med og uden moms - så skal der oprettes to ydelser. c. Visning af moms på kvittering Der indsættes et felt Heraf moms efterfulgt af feltet hvor beløbet skal vises (anvend feltkode F2030 og afkryds Højre ) Anvendelse På selve afregningsbilledet vil man kunne se det totale momsbeløb - dvs moms af klient-, sygesikringog "Andre betaler"-andelen. Men momsen af "Andre Betaler"-beløbet bliver først regnskabsmæssigt anvendt når man laver en faktura. Det betyder bl.a. at den moms man ser på omsætningsstatistikker først inkludere "Andre betaler"-momsen når man har lavet en faktura. I forbindelse med fakturering kan man også afkrydse om der skal beregnes moms. Systemet vil da selv udregne momsen.

15 Bilag 3: Afregning med "Falck Healthcare"-patienter Der er blevet talt om at tilbyde automatisk integration mellem ClinicCare og FHC s system, men grundet manglede ressourcer hos FHC er det udsat på ubestemt tid. Derfor skal man i ClinicCare oprette patienter og regninger på de FHC-patienter, hvor der er sygeskringstilskud. Nedenfor vores forslag til hvorledes FHC skal håndteres: Opret Falck Healthcare som "Anden Betaler": Start ClinicCare. Klik "Indstillinger" nederst til højre. Klik fanebladet "Afregning". I højre side vises de "Andre Betalere" der er oprettet. Hvis Falck Healthcare ikke er i listen klikkes på "Ny" under den hvide boks. I felterne Forkortelse og Navn skrives: FHC I feltet Betaling vælges "Klinik Lægger ud (ingen faktura)" Ud for Tilskud/Pris klikkes Egenskaber Klik Ny under det blanke skema. I Type feltet øverst vælges Kode: Alle Klik Gem/Luk Klik Gem/Luk I højre side, under Anvend:, skal alle flueben fjernes og 'Max per' sættes til <Ingen>. Klik Gem/Luk Klik Gem/Luk Opsætning på patienter: Start ClinicCare. Søg patienten frem og åben vedkomnes stamkort. I venstre side af stamkortet, ud for 'Anden betaler' vælges <Ny> og herefter 'FHC'. Gem/Luk Afregning af Falck Healthcare patienter: Patienterne oprettes eller søges frem som vanligt i ClinicCare (vi har foreslået FHC, at der laves en funktion så patienternes data automatisk ligger i ClinicCare, men dette er altså ikke muligt før FHC afsætter ressourcer til dette). For FHC-patienter, hvor der skal afregnes sygesikring gøres følgende: Der laves en regning som normalt, hvor man dog i listen Anden betaler nederst til venstre på regningen vælger FHC :

16 Systemet vil da automatisk flytte patient-andelen til Andre kolonnen. Hvis der skal laves en regning på en ydelse, hvor patienten skal betale noget sin andel, laves regningen som vanligt dog vælges <nej> i listen Anden Betaler på regningen. Efter hvad vi har fået oplyst skulle der i FHC s system blive taget hånd om betaling af patientandelene.

17 Bilag 4: Afregning med PFA (indsendelse af elektronisk faktura) PFA er gået over til eletronisk fakturering, dvs. at de kan modtage faktura via ClinicCare. For at kunne anvende E-faktura i ClinicCare, skal man have et EDIFACT-abonnement. Dette er en Postkasse hos KMD, som koster 135kr/måneden inkl. moms. For at få denne postkasse, skal I ikke gøre noget specielt, da det automatisk vil blive oprettet første gang i sender en EDIFACT/E-faktura. Det er samme abonnement der bruges til, at kunne sende og modtage EDIFACT-breve, så hvis I i forvejen gør dette er der ingen ekstra abonnement. Vi betaler en porto per sendt faktura, som er 2kr per stk. inkl. moms. Opret PFA som "Anden Betaler": For at kunne holde styr på hvilke patienter der er PFA -patienter anbefaler vi, at PFA oprettes som en anden betaler. Det gøres på følgende måde: Start ClinicCare. Klik "Indstillinger" nederst til højre. Kontroller flg. Klinikoplysninger: CVR nr (øverst til højre) (midt til venstre) Bank : Her udfyldes bankens registreringsnummer, - og kontonummer (ex ) Klik fanebladet "Afregning". I højre side vises de "Andre Betalere" der er oprettet. Hvis Falck Healthcare ikke er i listen klikkes på "Ny" under den hvide boks. I felterne Forkortelse og Navn skrives: PFA I feltet Betaling vælges "Klinik sender Faktura (sender faktura)" I højre side, under Anvend:, skal alle flueben fjernes undtaget Refnr.dato og 'Max per' sættes til <Ingen>. I den nedre højre del udfyldes: Send faktura: E-Fakt. Udskriv per: Patient Regn.modtager: Forsik.selskab Vælg modtager per patient: Her skal der ikke være sat kryds. Klik på Søg -knappen, her vises en liste over de forsikringsselskaber I har oprettet i jeres system. Hvis PFA ikke står i listen, så klik på Ny -knappen, hvis PFA står i listen, så marker adressen/linien og klik Egenskaber -knappen. I detailbilledet for forsikringsselskabet skal der feltet Lokation/EANnr. stå: Klik Gem/Luk for at lukke detailbilledet, hvis systemet viser dig oversigten med forsikringsselskaber igen, skal du markere selskabet og klikke på Vælg -knappen (nederst til venstre). Tilbage i vinduet, hvor du opsætter anden betaler vil der til højre for Søg -knappen nu stå selskabets navn. Klik Gem/Luk Opsætning på patienter: Start ClinicCare. Søg patienten frem og åben vedkomnes stamkort. I venstre side af stamkortet, ud for 'Anden betaler' vælges <Ny> og herefter 'PFA'. Gem/Luk Der åbnes nu et vindue, hvor du i feltet Refnr./dato skriver PFA s ordre ID-nummer (det har formatet 41000xxxxx ). Klik Gem/Luk.

18 Afregning af PFA patienter: Patienterne oprettes eller søges frem som vanligt i ClinicCare. Der laves en regning som normalt, hvor man dog i listen Anden betaler nederst til venstre på regningen vælges PFA (man kan vælge <Nej> hvis den pågældende regning ikke skal betales af PFA). Systemet vil som vanligt skrive en patient- og sygesikringsandel. Skriv den andel, som PFA skal betale i beløbskolonnen til højre for sygesikringsandelen og tryk ENTER-tasten. Hvis andelen svarer til patientandelen, vil systemet fjerne patientandelen. Da PFA ønsker at få at vide, på hvilken del af kroppen foregår undersøgelsen, kan man skrive det i selve ydelsesteksten. Gem regningen ved at klikke på Gem/Luk. Tilbage i patientstamkortet vil der nu til højre, under restancefeltet, stå det beløb der mangler, at blive sendt til PFA. Når man vil sende en faktura til PFA (typisk når forløbet er færdig), skal man klikke på Ny faktura - knappen. Der kommer et lille vindue frem, hvor man skal vælge PFA og klikke Gem/Luk. Nu vises faktura skærmbilledet, kontroller følgende: 1) PFA skal stå som regningsmodtager (øverst til venstre) og lokations/eannr er udfyldt. 2) I Refnr./dato skal PFA s ordrenummer stå. Udfyld med dagsdato i datofeltet umiddelbart til højre herfor 3) I feltet Vedr vil systemet selv indskrive cprnr + patientnavn. Klik på Udskriv -knappen for at udskrive en kopi af fakturaen til eget regnskab. Klik på Send - knappen for at sende fakturaen. Når der modtages penge fra PFA skal betalingsregistreringen ske jvf. Kapitlet Registrering af indbetaling

19 Bilag 5: Elektronisk faktura til afregning af Previa (under Falck Healthcare) Previa har udsendt en mail omkring muligheden for, at indsende faktura elektronisk for sager oprette efter 1/1/2013. Nedenfor viser vi hvorledes det foregår i ClinicCare. VIGTIGT: Nogle af klinikkerne har allerede oprettet en anden betaler FHC. Den er typisk blevet brugt til at afregne sygesikringsandele, hvor patientandelen blev indtastet i FHC s system. FHC skal fortsat fungere som hidtil. Nedenfor oprettes en FHCP, som kan bruges til de situationer, hvor der skal indsendes en elektronisk faktura til Previa. Opret Previa/Falck Healthcare (OIOUBL) som "Anden Betaler": Start med at opdatere til nyeste version (Klik på Hent Ny version under Omkring -billedet. Efter opdatering: Start ClinicCare, klik på Indstillinger og Afregning -fanebladet. Kontroller listen Andre betalere (nederst til højre), hvis klinikken i forvejen har oprettet FHCP eller Previa, så åben egenskaber på denne og klik på Get Standard -knappen nederst til højre og trykke 2 (vælger FHCP (Previa) EFakt ). Systemet vil nu foretage de indstillinger der er nødvendige. Hvis FHCP ikke er oprettet, så klik på Ny -knappen. Det åbner et vindue, hvor man tilsvarende kan klikke på Get Opret Standard -knappen og trykke 2 (for at vælge FHCP (Previa) EFakt ). De korrekte indstillinger for FHCP ser således ud:

20 Opsætning på patienter: Søg patienten frem og åben vedkomnes stamkort. I venstre side af stamkortet, ud for 'Anden betaler' vælges <Ny> og herefter 'FHCP'. Gem/Luk. Der åbnes nu et vindue, hvor man kan indtaste det referencenummer og sagsbehandler, som FHC har oplyst. Hvis man vil tilføje en ny sagsbehandler, så skal man åbne valglisten og vælge <Ny>. (VIGTIGT: Opret en sagsbehandler der har initial JEW og navn JEW ). Desuden kan man i listen til højre afkydse de behandlinger, som dækkes af Previa (som standard er kiropraktik og røntgen afkrydset). Det maksimale antal behandlinger, som Previa tildeler, kan udfyldes i feltet Antal besøg / Max per henvisning. Afregning af Falck Healthcare/Previa: Patienterne oprettes eller søges frem som vanligt i ClinicCare For FHCP-patienter, hvor der skal afregnes sygesikring gøres følgende: Der laves en regning som normalt, hvor man dog i listen Anden betaler nederst til venstre på regningen vælger FHCP :

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret.

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret. Guide: Anvendelse af diagnosekoder i ClinicCare Windows Version marts 2017 I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Dato: 18. februar 2016 Tidsbestilling, receptfornyelse og E-konsultation via hjemmesiden. Hjemmesiden består af to dele, dels layoutet og informationer, og dels en

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling KMD Opus Lex Fodbehandling Virk.dk & Dialogforum Tandbehandling KMD Opus Lex Tandbehandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Hvordan får I oprettet CVR nummer... 2 3 Bestilling af medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender.

Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender. Guide: ClinicCare læge Kalender Version: 20. april 2016 Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender. Kalenderen aktiveres under Indstillinger/Kalender,

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere