Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort A. Indkaldelse af patienter A.1. Udskrift af breve A.2. Brevtekster A.3. Anvendelse af koder A. Afregning A.1. Regninger A.2. Beskrivelse af gamle regninger A.3. Regning med kombiydelser A.4. Regning med firmabetaling A.5. Rediger danmark s oplysninger A.6. Indberetning til danmark A.7. Sygesikringsafregning A.8. Initialstatistik A.8.1. Sådan bruges Initialstatistik A.9. Omsætning A.10 Opsætning ydelsesknapper A. Kartoteker A.1. Honorarkartotek A.2. Praksisoplysninger A.2.1. Indhold i årsagsfeltet på dagsplanen og dagsskemaet A.2.2. Antal dage betalingsfrist A. Kommunikation A.1. Henvisningsgodkendelse... 43

2

3 3A. Kiropraktor Patientkort 3A.1. Patientkort For at kunne afsætte en ny tid, i forbindelse med at der laves en regning til patienten, skal feltet Antal uger på patientkortet være udfyldt. Udfyldes med det antal uger der skal være imellem patientens behandlinger. Sættes vinge i feltet Afsæt ny tid i regningsbilledet, vil der blive afsat en ny tid, det angivne antal uger fremme. (Se afsnit 5A.1.) Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 3

4

5 4A. Kiropraktor Udskrift af breve 4A. Indkaldelse af patienter Det er muligt at sende en indkaldelse/påmindelse til patienterne. Ordlyden på indkaldelsen/påmindelsen styres af en kode. Via Tidsstyring Patientbreve kan der udskrives en indkaldelse/påmindelse til de patienter, der har den angivne kode, på en fremtidig tid i den angivne periode. 4A.1. Udskrift af breve Via Tidsstyring Patientbreve udskrives en indkaldelse/påmindelse til den gruppe patienter, der har en tid på dagsskemaet indenfor det angivne antal dage, fra den angivne dato og som har den indtastede kode i årsagsfeltet Fra dato: Den dato, udskriften (udsøgningen) skal starte. Antal dage: Kode: Hvor mange dage frem, fra den dato der er skrevet i Fra dato, skal programmet søge på patienter der har koden.. Den kode der skal anvendes ved udsøgningen, og som står på patienternes fremtidige tider. Dette er beskrevet yderligere under afsnit 4A Initialer: Vælg initial for den kiropraktor, hvis patienter skal have brevet/påmindelsen. 3. Type: 3-Delt A4: 3 indkaldelser på en A4 side. A4: En indkaldelse fylder en hel A4 side. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 5

6 4A. Kiropraktor Indkaldelse af patienter Eks. på udskrift. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

7 4A. Kiropraktor Indkaldelse af patienter 4A.2. Brevtekster Under Tidsstyring Brevtekster oprettes koder og tilhørende tekster Oprettelse af koder: Vælg <Ny> og indtast kode, klik <OK> I dette billede indtastes navnet på den nye kode: Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 7

8 4A. Kiropraktor Indkaldelse af patienter Den nye kode er markeret. Klik i højreside i tekstfeltet og indtast den tekst der skal tilhøre koden. Når dette er gjort, klikkes på <Luk> og teksten vil nu være gemt Ændring af tekst: Skal en tekst ændres, markeres den kode teksten tilhører. Klik i teksten og ret. 2. Sletning af koder: Marker koden, der skal slettes og klik på <Slet> 8 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

9 4A. Kiropraktor Indkaldelse af patienter 4A.3. Anvendelse af koder For at en patient skal fremgå af den gruppe patienter der udsøges ved udskrift af patientbreve, skal koden stå i årsagsfeltet på patientens fremtidige tid. Skal patienten have en ny tid og have et indkaldelseskort, men ikke har været til en behandling, kan koden indsættes manuelt på den nye tid. Koden skrives i Årsagsfeltet. Skriv koden på nøjagtig samme måde, som den blev skrevet i oprettelsen. Når der afsættes en ny tid, i forbindelse med at der laves en regning på patienten, kan der automatisk afsættes en kode i Årsagsfeltet på patientens nye tid. På regningsbilledet vælges koden for brevet. Det er dog en betingelse at feltet Antal uger er udfyldt på patientkortet. (Se afsnit 3A.1.) Herefter skriver kiropraktoren ydelsen for i dag og klikker på <Udskrift> eller <Registrer> og nu vil koden og datoen for næste tid være gemt. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 9

10

11 5A. Kiropraktor - Afregning 5A. Afregning Under punktet Afregning i menulinien findes programmets moduler til afregning med patienter, sygesikringen og sygeforsikringen danmark. Derudover findes funktionen Initialstatistik, som bl.a. bruges til at lave en opgørelse over indtjeningen for de forskellige kiropraktorer. 5A.1. Regninger Regninger bruges til at registrere og evt. udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på F9, ved at klikke på ikon nr. 12 fra toppen i Kvikmenuen i højre side af skærmen, eller via Afregning Regninger Stamdata på patienten: Øverst i billedet står oplysningerne om den aktuelle patient, som de fremgår af patientkortet. Der kan ikke rettes i navn og adresse her. Dog kan sygesikrings-gruppen ændres, hvis der f.eks. skal registreres en selvbetalerregning (gruppe 3) på patienten. Regninger på børn, der endnu ikke har fået eget sygesikringsbevis, og derfor skal registreres med gruppe 0 på patientkortet, vil blive afregnet med sygesikringen på den af forældrene, der er vinget af som værge på patientkortet. 2. Afregningsoplysninger: Under afregningsoplysninger findes en række informationer, man kan indstille ved udfærdigelse af en regning: Dato/tid: Dato og tid udfyldes automatisk med dags dato og klokkeslæt. Ønskes et andet tidspunkt, kan dette ændres. Husk at skrive ændringerne i samme format, som de oprindelige indtastninger. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 11

12 5A. Kiropraktor - Afregning Sikringsgruppe: Viser patientens sikringsgruppe fra patientkortet. Gruppen kan ændres, f.eks. til 3, hvis der skal skrives en privatregning til patienten eller der skal laves en E-faktura. (Sikringsgruppen på patientkortet ændres ikke). Speciale: Speciale 53 (i gult felt) eller 64 (i blåt felt). Overskrides en udløbsdato af dagsdato ved åbning af regningsbilledet, gives en meddelelse om, at speciale 64 er udløbet. Hvis udløbsdatoen er ved åbning af regningsbilledet (som den vil være for patienter, der er henført til sp. 64 i april 2004), gives en meddelelse om, at speciale 64 er forkert registreret. Medlem af danmark : Er patienten medlem af danmark, vises det røde felt, DK bet. d.. Hvis en betaling dækker hele patientbeløbet på den viste regning og danmark derfor dækker behandlingen, vises det røde datofelt med betalingens dato. Hvis patientens indbetaling IKKE er registreret på den tilhørende regning eller hvis patientens indbetaling er registreret på den tilhørende regning og beløbet IKKE er stort nok til at dække patientandelen af regningen, sættes datoen det antal dage frem, som er angivet på Praksisoplysningerne - fanebladet Praksis - i feltet Betalingsfrist antal dage. Kopier af udskr: Her kan man justere antallet af regninger, der ønskes udskrevet. E-faktura: Sæt vinge, hvis regningen skal sendes som E-faktura. Husk Sikringsgruppen skal ændres til 3 Selvbetaler hvis der skal laves E-faktura. Yderligere beskrivelse af E-faktura modulet samt moms på ydelser er beskrevet i MedWin manualen. Initial: Hvis logininitialet tilhører en kiropraktor (dvs læge), så vælges kiropraktorens initial. Hvis logininitialet tilhører en sekretær/sygeplejerske indsættes det kiropraktorinitial (lægeinitial) der arbejdes på vegne af. Ved oprettelse af ny regning, dannes en ny regning med initial på den kiropraktor regningen er oprette af, eller den kiropraktor der arbejdes på vegne af. vis det er en anden kiropraktor, en den på forhånd valgte, som ksla fremgå på regningen, kan denne vælges i Initial feltet på regningsbilledet. 3. Kontoafregning: Ved vinge i Kontoafregning vises den tilskudsgiver, der er valgt i regningens statistikmodul. Der foreslås det tilskud, som er indtastet i initialkartoteket. Dette kan frit ændres. Kontoafregning kan helt slås fra ved at fjerne vingen i Kontoafregning <Faktura>: Udskrift af faktura til firma el.lign.. Kan foretages, før eller efter at regningen registreres. 12 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

13 5A. Kiropraktor - Afregning Et nyt vindue vil åbne, hvor man kan skrive en tekst, der skal på fakturaen (dette er frivilligt). Skriv teksten (max. 50 tegn). <Ja>: <Nej>: Fakturaen udskrives med bemærkningen. Bemærkningen gemmes sammen med regningen. Udskrift af faktura annulleres. 4. Automatisk ny tid: Herunder defineres, om der skal afsættes en ny tid på patienten i forbindelse med udskrift eller registrering af regning til patienten. Det er en forudsætning, at feltet Antal uger på patientkortet er udfyldt. Afsæt ny tid: En vinge i feltet betyder, at der afsættes den foreslåede tid fra feltet Ny tid, på dagsplanen, når regningen registreres første gang. Hvis patienten har en eller flere tider efter i dag, spørges brugeren, om disse tider skal slettes. Skal der ikke afsættes en ny tid, fjernes markering i dette felt. Feltets værdi (vinge/ikke vinge) ved lukning af regningsbilledet bruges ved næste åbning af billedet (gælder pr. arbejdsplads). Ny tid: I feltet vises forslag til næste tid. Der vises om muligt en tid på samme ugedag og klokkeslæt som tiden i dag. Hvis det ikke er muligt, skrives forslaget på rød baggrund. Er tiden optaget, vises første ledige tid på samme dag. Er hele dagen optaget eller det er en helligdag, findes næste ledige tid på første hverdag herefter. Der kan ikke redigeres i feltet. Vis dagsskema: En vinge i feltet betyder at dagsplanen åbnes på den dag, der er foreslået under Ny tid, når regningen er registreret. Startværdien er ingen vinge. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 13

14 5A. Kiropraktor - Afregning Kode: Her kan vælges mellem koderne der er oprettet under Tidsstyring Brevtekster. Det er dog en betingelse at feltet Antal uger er udfyldt på patientkortet. Den valgte kode skrives i årsagsfeltet på den nye tid. Den sidst anvendte kode foreslås på næste patient. Årsag: Den tekst der skrives heri vil blive vist i årsagsfeltet på dagens tid, sammen med regningsbeløb og betalt beløb. Saldo: Viser patientens skyldige beløb som en sum af ikke-finansoverførte og bogførte regninger. 5. Faste ydelser: <1 > xxxx> til <8> xxxx> Det er muligt at have 8 foruddefinerede knapper til ydelser. Ved tryk på disse knapper hentes den anførte ydelse. Sygesikringsprisen på konsultationen påføres automatisk, og der er mulighed for at rette i patientbeløbet. Hvilke ydelser der skal fremgå af knapperne og hvor mange knapper der ønskes anvendt, opsættes under Arkiv MedWin fanebladet Regning. Se beskrivelsen under afsnit 5.A.10. <Indbetaling>: Bruges til registrering af patientens indbetaling. Ved kontant betaling skal regningen laves med de pågældende ydelser og derefter skal der trykkes på knappen <Indbetaling>. Der fremkommer en ydelse 9999 med det samlede beløb af regningen. Skylder patienten et beløb fra en tidligere regning, kan indbetalingen ændres til også at indbefatte dette beløb. Ved betaling af tidligere regning skal der trykkes på <Indbetaling>, hvorefter ydelsen 9999 fremkommer og der er herefter mulighed for at indtaste indbetalingsbeløbet. (Dette beløb kan ses i saldo feltet, der viser en sum af de ikke finansoverførte og de bogførte regninger.). 6. Funktionsknapper: <Statistik>: Se beskrivelsen på næste side. <Registrer>: Registrerer regningen. <Udskrift>: Registrerer regningen og udskriver til printer. <Kreditnota>: Her kan vælges mellem registrering som kreditnota eller regning. <Gamle rg.>: Giver adgang til en oversigt over tidligere regninger på patienten. <Slet>: Sletter den markerede linie/ydelse. <Annuller>: Lukker regningen uden ændringer. 14 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

15 5A. Kiropraktor - Afregning Beskrivelse af funktionsknappen <Statistik>: Seneste behandling: Seneste røntgen: Næste aftale: Debutdato: Datoen kan indtastes manuelt eller den kan styres af ydelserne (se 7A.1. Honorarkartotek). Datoen kan indtastes manuelt eller den kan styres af ydelserne (se 7A.1. Honorarkartotek). Patientens næste tid. Hvis flere tider er sat på dagsskemaet, kan disse ses ved hjælp af pilene. Dato for første konsultation i det igangværende behandlingsforløb. Kan/skal vedligeholdes af bruger. Felterne herover er til oplysning for kiropraktoren de er uden betydning for sygesikringsafregningen Speciale 64 udløb: Udløbsdato for speciale 64 behandlinger. Ved dobbeltklik i det tomme datofelt skrives en dato, som ligger et halvt år fremme i tiden. Datofeltet skal enten være tomt eller indeholde en lovlig dato, som ligger inden for det næste halve år fra dags dato. NB: Der kan ikke gives både LKF- og KS-tilskud. Derfor kan kun LKF-felterne eller KSfelterne udfyldes LKF udløbsdato: LKF ydelsesnr.: Udløbsdato for medlemskab af Landsforeningen Kiropraktisk Forening (hvis medlem ydes en rabat pr. behandling). Udfyldes med LKF ydelsesnr. fra honorartabellen. Rabat fratrækkes automatisk patientens regning så længe udløbsdatoen ikke er nået. (Ydelsen skal være oprettet som honoraret med negativt Pt. bel. (53) og (64)). KS udløbsdato: Udløbsdato for medlemskab af Kiropraktik og Sundhed. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 15

16 5A. Kiropraktor - Afregning KS ydelsesnr.: Antal KS-tilskud: Max antal KS-tilskud: Udfyldes med KS ydelsesnr. fra honorartabellen. Rabat fratrækkes automatisk patientens regning så længe udløbsdatoen og det maximale antal tilskud ikke er nået. (Ydelsen skal være oprettet som honoraret med negativt Pt. bel. (53) og (64)). Antallet af givne tilskud indtil dags dato. Feltet kan redigeres. Antallet skal 0-stilles ved ny periode. Det maximale antal tilskud, der kan gives. Tilskudsgiver: Vælg tilskudsgiver, f.eks firma, arbejdsgiver, forsikringsselskab eller kommune. Der kan ikke redigeres i dette felt. Det er kun de tilskudsgivere, der er oprettet i Initialkartotek under kategorien Diverse og med udfyldt Note 1, der kan ses her. Hvis tilskudsgiver kun giver tilskud til et vist antal behandlinger eller op til et vist beløb, skal det angives i max-felterne. Forbrugt-felterne vil automatisk tælle op. Ændres dog ikke ved sletning af en regning. De kan redigeres. Behandler: Initialet her afspejler initialet der er valgt i initialfeltet på regningen.. 16 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

17 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.2. Beskrivelse af gamle regninger I oversigten over Registrerede regninger (<Gamle rg>) vises forskellige oplysninger på de enkelte regninger. Den markerede regning har gul baggrund. En Kreditnota skrives med rød tekst. Øverst er patientens Cpr-nr. og navn samt oplysninger om patienten er tilmeldt Sygeforsikringen danmark. Oplysningen om patienten er tilmeldt danmark hentes fra patientkortet (F4). Hver regning er inddelt i et antal rækker. Første række: Sys.grp.: Her står ja, hvis regningen er sygesikringsgruppe 2 eller 3. Reg.nr.: Regningsnummeret. Dato: Datoen, hvor regningen er indtastet. Tid: Tidspunktet for registrering. Initialer: Den behandler, der har foretaget behandlingen. Næste række: Type: Om det er en regning eller en kreditnota. Speciale: Her angives, om patienten på regningstidspunktet er 53 eller 64 patient. Status: Hvis regningens status er Afregnet, Overført eller DK sendt, er den henholdsvis afregnet med sygesikringen, overført til finans, sendt til danmark eller en kombination af disse. Regningen kan derfor ikke ændres eller slettes. Hvis regningens status er Ikke behandlet, kan man stadig rette i den. Efterfølgende række(r): Ydelse: Stk.: Sys.beløb: Her ses, hvilken ydelse, der er blevet givet. Antallet af den slags ydelser, én række pr. ydelse. Indbetaling vil stå som ydelse Beløbet, der afregnes med sygesikringen. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 17

18 5A. Kiropraktor - Afregning Pat.beløb: Firmabeløb: Sidste række: Beløb i alt: Beløbet, patienten skal betale. Beløbet, der skal betales af det firma, den kommune eller det forsikringsselskab, der har valgt i Statistik. Beløb, der samlet skal afregnes, henholdsvis sygesikringsbeløb, patientbeløb, firmabeløb. Funktionsknapper: <Slet>: Nyeste regning først: <Udskrift>: <Annuller>: <OK>: Hvis regningens status tillader det, kan den slettes ved at markere den og klikke på <Slet>. Marker den regning, der ønskes slettet Hvis vingen fjernes i denne, vil regningerne blive vist med den ældste regning først. Ved klik på <Udskrift> kan man vælge patientens regninger for en periode, hvorefter de bliver udskrevet på en samleregning (A4). Klik her for at gå ud af dette billede uden at føre informationerne med over i regningsbilledet. For at se en gammel regning i regningsbilledet, markeres den, og derefter klikkes på <OK>. En gammel regning kan ændres eller slettes, så længe dens status er Ikke behandlet. Når der er foretaget ændringer i en regning, skal der klikkes på <Opdater.> eller <Udskrift> for at opdatere regningen. Vær opmærksom på, at indbetalinger på nuværende tidspunkt ikke kan ses på samleregningen. Når der vinges af i d, ændrer billedet udseende til dette: Der vises nu oplysninger på de enkelte regninger, som er relevante i forhold til danmark. Knappen <Rediger> fremkommer. Se afsnit 5A.5 Rediger danmark s oplysninger. 18 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

19 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.3. Regning med kombiydelser Det er muligt at bruge kombiydelser på følgende ydelser: Såfremt man bruger flere ydelser, der kan laves til kombiydelser, vil en boks komme frem, hvor man bliver spurgt, om man vil lave en kombiydelse. Hvis man svarer <Ja> til dette, vil ydelsen blive lavet til en Såfremt 2 forskellige behandlere laver en ydelse på patienten, er det vigtigt at kiropraktoren laver den første regning. Et eksempel: En patient kommer ind til kiropraktoren og får en behandling en ydelse Kiropraktoren laver en regning på ydelse 1010 og klikker <Registrer> Dernæst går patienten ind til en anden behandler og får en ydelse Denne behandler laver en regning på ydelse 1030 i sit eget initial og nedenstående boks kommer frem: Når der her klikkes på <Ja>, og derefter på <Opdater> vil den første regning (som kiropraktoren lavede) blive opdateret med ydelse 1012 og sidste behandlers initial sættes på regningen som et sekundært initial. Klikkes på <Nej>, vil der blot blive lavet en separat regning dvs. at hvert initial har hver sin regning. Såfremt patienten er hos den anden behandler først (f.eks. en massør) skal kiropraktorens regning stadig laves først, da den vil være den bærende regning. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 19

20

21 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.4. Regning med firmabetaling Såfremt et firma, en arbejdsgiver, et forsikringsselskab eller en kommune delvist eller helt skal betale en regning, skal følgende forudsætninger opfyldes: Forudsætning 1: Firma, arbejdsgiver, forsikringsselskab eller kommune oprettes i initialkartoteket med kategori Diverse. Kontonr.: Note 1: Anvendes finansoverførsel til MedWins bogholderi skal der angives et kontonummer. (Kontoen skal ikke være oprettet i kontoplanen under bogholderiet). Her angives, hvor meget eller hvor stor en del af patientens regning, tilskudsgiver sædvanligvis vil bidrage med. Skriv et antal (for kr.) eller antal og % for en procentandel. Angiv evt. 0, hvis tilskudsgiveren skal vises i statistikmodulet. Forudsætning 2: På statistikbilledet (se tidligere afsnit) vælges tilskudsgiver. Hvis der er en øvre grænse for antal behandlinger eller beløb, indtastes dette. Overskrides antal eller beløb ved registrering af en regning, vises en advarsel om, at grænsen er overskredet. Antal og beløb tælles op uanset advarslen. I det tilfælde er det tilrådeligt at redigere Max- og/eller Forbrugt-felterne. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 21

22 5A. Kiropraktor - Afregning Når regningen skal skrives i regningsbilledet, gøres dette på følgende måde: Sæt en vinge i Kontoafregning. Dette vil åbne Statistikboksen, hvor felterne i området Andre tilskud udfyldes. Tilskudsgiver Max antal tilskud: Max beløb: Vælg det initial, det firma, kommune eller forsikringsselskab, der yder tilskud. Kan udfyldes, såfremt der er lavet aftale om dette med tilskudsgiver. Kan udfyldes, såfremt der er lavet aftale om dette med tilskudsgiver. Når der er udfyldt det ønskede, klikkes på <Ok>. 22 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

23 5A. Kiropraktor - Afregning Regningsbilledet har nu fået tilført nogle ekstra oplysninger: Firma: Tilskud ydelse: <Faktura>: Initialet for tilskudsgiver efterfulgt af navnet. (Oplysningerne hentes fra Statistikboksen) Der kan ikke ændres i disse felter. Oplysningerne fra feltet Note 1 i initialkartoteket. Tilskud pr. ydelse. Kan dog ændres. Skal fakturaen udskrives til tilskudsgiver, klikkes på denne knap, når de ønskede ydelser er blevet skrevet ind. Denne knap anvendes i stedet for at klikke på <Registrer>, og følgende boks vil åbne: I feltet Bemærkning på faktura kan man skrive, hvis man ønsker en bemærkning sat på fakturaen til tilskudsgiver. Det er dog ikke nødvendigt at skrive noget. <Ja> Fakturaen udskrives. Der bliver udskrevet det antal kopier, der er valgt på regningsskærmbilledet ved Kopier af udskr. Hvis regningen skal gemmes, så tryk <Registrer> eller <Udskrift>. Det er også muligt at hente en regning frem fra <Gamle rg.> og printe den ud til tilskudsgiver. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 23

24

25 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.5. Rediger danmark s oplysninger Eks. 1 Denne regning er oprettet den og samme dag er der registreret en indbetaling på regningen. Regningen bliver indberettet med den næste afregning til danmark. Eks. 2 Denne regning er oprettet den og den er der registreret en indbetaling på regningen. Regningen bliver indberettet med den næste afregning til danmark. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 25

26 5A. Kiropraktor - Afregning Eks. 3 Denne regning er oprettet den Der er ikke registreret en indbetaling på regningen. Regningen bliver indberettet med den næste danmark s-afregning efter den (der er 30 dages indbetalingsfrist i praksisoplysninger) medmindre der indtastes en tidligere betalingsdato eller indberetningen standses med Nej i Må sendes? I Praksisoplysninger sættes Betalingsfrist til det antal dage, der skal gå, før regning sendes til danmark. Dette gælder kun for de regninger, hvor der ikke ligger en betaling for de ydelser, der skal honoreres af danmark. 26 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

27 5A. Kiropraktor - Afregning Som det fremgår af eks. 3, kan det ske, at: A: en ikke-betalt regning ligger klar til indberetning. B: en ikke-betalt regning ER indberettet. Ad A: Hvis regningen bliver betalt, indtastes betalingsdatoen og eventuelt ændres Må sendes -datoen. Hvis det forventes at regningen aldrig bliver betalt, standses indberetningen med Nej i Må sendes. Ad B: Hvis regningen er eller bliver betalt, gøres intet. Hvis det forventes at regningen aldrig bliver betalt, skal den krediteres og sendes igen. NB: danmark giver kun tilskud til betalte regninger. Klik på knappen <Rediger> for at redigere i danmark s oplysningerne for den markerede regning. Skærmbilledet Rediger danmark s oplysninger kommer frem: Rediger danmark s oplysninger anvendes på følgende måde: Status: Regningsnr.: Betalt den: Sendt/sendes den: Krediteret den: Regningsnr. fra den aktuelle regning. Dato for hvornår regningen er betalt. Datoen er enten datoen for indbetaling (9999) på den pågældende regning eller datoen, der er indtastet i feltet Betalt den:. Den dato, som regningen ER indberettet til danmark eller den dato, som regningen BLIVER indberettet til danmark. Hvis krediteret: dato for indberetning til danmark. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 27

28 5A. Kiropraktor - Afregning Rediger: Betalt den: Må sendes? Ja / Nej Må sendes den: Krediteres: Indtast eller korriger betalingsdato. Her vinges af, om denne regning må/skal sendes til danmark. Såfremt man ønsker at ændre datoen fra den valgte, skrives den her. Skal regningen krediteres hos danmark, sættes vinge her. Funktionsknapper: <Annuller> <Ok> Afslutter billedet uden at gemme ændringerne. Afslutter og gemmer ændringerne. 28 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

29 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.6. Indberetning til danmark Indberetning til sygeforsikringen danmark foregår i princippet på samme måde som afregning til sygesikringen. Afregningen kaldes op via Afregning Danmarksafregning. Vælg ydernummer: Afgrænsning: Her indsættes logininitialets ydernr. Vælg dato-afgrænsning Fra-dato kan ikke ændres. Den sættes altid til forrige afregnings Til-dato. Forsendelse: Angiv danmarks lokationsnr. og vælg Til fil på disk eller EDI. Der indberettes regninger, som er oprettet, mens patienten er medlem af danmark er registreret med en sendes-dato, som ligger før eller på datoafgrænsningens slutdato er klar til afregning (dvs. må sendes) Betalt-datoen bestemmes på en af disse 3 måder: 1. Hvis patientens indbetaling er registreret på den tilhørende regning og beløbet er stort nok til at dække patientandelen af regningen, sættes datoen til indbetalingsdatoen. 2. Hvis patientens indbetaling IKKE er registreret på den tilhørende regning eller hvis patientens indbetaling er registreret på den tilhørende regning og beløbet IKKE er stort nok til at dække patientandelen af regningen, sættes datoen det antal dage frem, som er angivet på Praksisoplysningerne - fanebladet Praksis - i feltet Betalingsfrist antal dage. 3. Betalingsdato er enten indtastet eller ændret under Rediger danmark s oplysninger. (Se yderligere om dette under afsnit 5A.5.). Vær opmærksom på, at når man kører afregningen til danmark, låses de regninger, der er krediteret. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 29

30 5A. Kiropraktor - Afregning Afsendte indberetninger til danmark vil fremgå af Forsendelsesoversigten, ved valg af typen Afregning forsendelsesoversigt. NB: danmark giver kun tilskud til betalte regninger. Som det fremgår af ovenstående kan det ske, at der bliver indberettet en regning, der ikke er betalt og som muligvis ikke bliver betalt. I disse tilfælde skal kiropraktoren sørge for at kreditere regningen til danmark 30 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

31 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.7. Sygesikringsafregning Her foretages den månedlige afregning med sygesikringen på diskette eller EDI. Programmet kaldes op via Afregning Sygesikringsafregning eller med Shift + Ctrl + F9. Hvis der forsøges afregnet mere end én gang for hver periode, vil der komme et tomt regnskab ud ved den anden og efterfølgende kørsler. Der kan ikke foretages rettelser i regnskabet efter afregningskørslen! Afgrænsning: Vælge ydernummer: Der kan vælges hvilket ydernr. afregningen til sygesikringen skal foretages for. Der foreslås automatisk det ydernr., der er på det initial der er logget ind med. Der kan vælges mellem alle ydere i praksis der har regninger med ikke afregnede ydelser. Dato: Ved at lade datoen stå fra og frem til afregningsdatoen, vil der aldrig være regninger, der bliver glemt pga. indtastningsfejl i datofelterne. På denne måde vil regninger fra tidligere måneder, uanset datoen, blive skrevet ud, hvis de ikke tidligere har været afregnet. Husk derfor altid at tjekke datoerne, inden afregningen gennemføres. 2. Initialer: Ud fra det valgte ydernr. filtreres initialerne i kolonnen Med: ud fra om de tilhører det valgte ydernr. og om der er uafregnede regninger til initialerne. 3. Udskrift: Her kan vælges antal kopier af udskrift ved hjælp af pilene. 4. Ugenummer: Her indtastes det ugenummer, som sygesikringen har defineret som slutugenummeret i den periode, der afregnes for. Systemet foreslår det ugenummer, der passer til dags dato, men det kan ændres ved hjælp af piletasterne til højre for nummeret. 5. Forsendelse: Her vælges, om afregningen skal foretages til en fil på disken eller via EDI. Hvis der vælges EDI, vil filen automatisk blive sendt ved næste EDI opkald. Husk, at sygesikringens amts- og lokationsnummer skal være udfyldt i praksisoplysninger. Vælg <Ok> for at sætte afregningen i gang. Hvis der er valgt forsendelse på diskette, beder systemet om, at der sættes en diskette i drev a:. Denne skal være tom (eller evt. tidligere benyttet til sygesikringsregnskab og ikke andet. I tvivlstilfælde bør disketten formateres først. Se afsnit 5.5 i manualen). Der spørges, om man ønsker en udskrift. Svar <Ja>, for at udskrive samleopgørelsen på print. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 31

32

33 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.8. Initialstatistik Statistikkerne findes under Afregning Initialstatistik i Menulinien eller ved tryk på Shift + F9. Programmet giver mulighed for udtræk af forskellige statistikker over de regninger, der er indtastet i systemet. Det er muligt at afgrænse statistikken for bestemte kategorier, datoer og ydelsesnumre, som det fremgår af skærmbilledet. Opgørelsen kan udskrives på skærmen, til printer eller gemmes som en fil. <Initialstat.>: F.eks. kan man lave en opgørelse over, hvor meget de forskellige kiropraktorer har afregnet for. Hvis man ønsker at se regninger på en bestemt patient, udfyldes cpr-nr. feltet med patientens cpr-nr. Ønsker man at se en bestemt ydelse, udfyldes ydelsesnr. feltet med til og fra ydelsesnr. <Lønstatistik>: Lønstatistikken laver en udskrift, der for hver behandler viser værdien (Patientbetaling + Sygesikringstilskud incl. Overenskomsttilæg + Firmatilskud) af de ydelser, behandleren har givet indenfor en given periode. For samme periode angives summen af de valgte behandleres indtjening. Udskriver lønstatistik på max 8 behandlere. Udskrift af lønstatistik ignorerer indtastninger i felterne Ydelsesnr, Cprnr., Vis kun ikke-afregnede og Kategorier. NB: Ved opsplitning af beløbene på de kombinerede ydelser hentes beløbene i honorarkartoteket. Disse beløb vil derfor ikke være korrekte efter en honoraropdatering. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 33

34 5A. Kiropraktor - Afregning 5A.8.1. Sådan bruges Initialstatistik Eksempel 1: Hvilke kiropraktorer har tjent hvad i den forløbne uge? Find Initialstatistik under Afregning Initialstatistik. I initialstatistikken sættes de initialer, der skal søges på, over i feltet Med. Udfyld Datofelterne med den periode, der skal undersøges. I Ydelsesnr. skal der stå Vælg om der skal udskrives til skærm eller printer samt antallet af kopier. Klik på <OK>. Der bliver nu udskrevet en liste over alle de ydelser, hver enkelt initial har haft i den angivne periode. Eksempel 2: Find privatregningerne for sidste måned Find Initialstatistik under Afregning Initialstatistik. I initialstatistikken sættes de initialer, der skal søges på, over i feltet Med. Udfyld Datofelterne med den periode, der skal undersøges. I Ydelsesnr. skal der stå I Kategorier skal der kun stå kategori 000 (selvbetaler) i Med. Vælg om der skal udskrives til skærm eller printer samt antallet af kopier. Klik på <OK>. Der bliver nu udskrevet en liste over alle de ydelser, hver enkelt initial har haft i den angivne periode. Eksempel 3: Find momsydelser for en given periode. Find Initialstatistik under Afregning Initialstatistik. I initialstatistikken sættes de initialer, der skal søges på, over i feltet Med. Udfyld Datofelterne med den periode, der skal undersøges. I Ydelsesnr. skal der stå Moms- Moms. Vælg om der skal udskrives til skærm eller printer samt antallet af kopier. Klik på <OK>. Der bliver nu udskrevet en liste over alle de momsydelser, hver enkelt initial har haft i den angivne periode. Eksempel 4: Find betalinger for en given periode. Find Initialstatistik under Afregning Initialstatistik. I initialstatistikken sættes de initialer, der skal søges på, over i feltet Med. Udfyld Datofelterne med den periode, der skal undersøges. I Ydelsesnr. skal der stå Vælg om der skal udskrives til skærm eller printer samt antallet af kopier. Klik på <OK>. Der bliver nu udskrevet en liste over alle de indbetalinger, hver enkelt initial har haft i den angivne periode. 34 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

35 5A. Kiropraktor - Afregning 5.A.9. Omsætning Det er muligt at få en udskrift af omsætningen for en periode under Afregning Omsætning. Udskriften dannes ud fra beløbene i Årsagsfeltet på patienternes tider. Vær derfor opmærksom på, at det kun vil være omsætningen på de patienter der har en tid på dagsskemaet, der vil fremgå af udskriften. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 35

36

37 5A. Kiropraktor - Afregning 5.A.10 Opsætning ydelsesknapper Under Arkiv MedWin, fanebladet Regning er det muligt selv at bestemme hvilke ydelser der skal anvendes på ydelsesknapperne i regningsbilledet. Tast den ydelse der skal anvendes ud for hver enkelt knap. Det er valgtfrit hvor mange knapper der ønskes anvendt. Der er dog max. mulighed for 8 knapper. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 37

38

39 7A. Kiropraktor - Kartoteker 7A. Kartoteker 7A.1. Honorarkartotek I kartoteker foregår al vedligeholdelse af de forskellige kartoteker. Bemærk venligst, at det tilrådes at træde varsomt under kartoteker, da ændringer her påvirker brugen af MedWin. Ved tvivl kontakt Supporten. Funktionen findes under Kartoteker i Menulinien. Vedligeholdelse er et program for sig selv, der kører under MedWin. Når man vælger denne funktion, forlader man MedWin, og når man er færdig med at vedligeholde de forskellige kartoteker, vender man automatisk tilbage til MedWin. Da Vedligeholdelse er et program for sig selv i tilknytning til MedWin, kommer der en ny Menulinie frem, når man vælger dette punkt. Under Vedligeholdelse Kartoteker finder man Honorarkartotek og derunder Ydelsesarter og Honorartabel. Ydelsesarter: Her kan man se hvilke ydelsesarter, der er til rådighed i systemet. Der må kun rettes i disse oplysninger ifølge aftale med EG Data Informs support. Honorartabel: Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 39

40 7A. Kiropraktor - Kartoteker Honorartabellen udfyldes med overenskomstens ydelser og eventuelle egne ydelser I kolonnen, M(arkering) kan følgende skrives: B ved nogle eller alle behandlingsydelser R ved én eller begge røntgenydelser M ved ydelser, der skal tillægges moms Et B ved en ydelse betyder, at datoen i Seneste behandling i statistikmodulet opdateres med regningens dato, hver gang denne ydelse gives. Et R ved en ydelse betyder, at datoen i Seneste røntgen i statistikmodulet opdateres med regningens dato, hver gang denne ydelse gives. Et M ved en ydelse betyder, at der tillægges moms på regningen ved denne ydelse. 40 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

41 7A. Kiropraktor - Kartoteker 7A.2. Praksisoplysninger 7A.2.1. Indhold i årsagsfeltet på dagsplanen og dagsskemaet Når patientens regning registreres (eller udskrives) vil regningsbeløbet og et evt. betalt beløb blive vist i årsagsfeltet på dagens tid i dagsplanen og dagsskemaet. Er der i forvejen skrevet en årsag til patientens besøg, vil denne blive overskrevet af regnings- og betalt beløb, hvis der ikke er vinge i feltet Bevar tekst i Årsagsfelt i praksisoplysningerne under Kartoteker Praksisoplysninger. Vinge i dette felt bevirker at regningsbeløb og betalt beløb vil blive vist EFTER den indtastede årsag i Årsagsfeltet på dagsskemaet og dagsplanen. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 41

42 7A. Kiropraktor - Kartoteker 7A.2.2. Antal dage betalingsfrist I Praksisoplysninger sættes Betalingsfrist til det antal dage, der skal gå, før regning sendes til danmark. Dette gælder kun for de regninger, hvor der ikke ligger en betaling for de ydelser, der skal honoreres af danmark. (Indberetning til danmark er beskrevet yderligere under afsnit 5A.5.) 42 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

43 8A. Kommunikation 7A. Kiropraktor - Kartoteker 8A.1. Henvisningsgodkendelse Herunder er der mulighed for at modtage en henvisning fra læger elektronisk. Henvisningsgodkendelsen findes under Kommunikation EDI GODKENDELSE-Henvisning i menulinien Henvisningsoversigt: I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de seneste indkomne henvisninger. 2. Diagnoser: Har afsender medsendt ICD10 koder vil den blive vist i diagnosefeltet. Det er muligt at tilføje flere diagnoser eller rette i de medsendte. 3. Henvisningsindhold: Ved at markere en bestemt linie i henvisningsoversigten ovenfor, kan man i feltet for henvisningsindhold se, hvad henvisningen indeholder. Desuden vil der på fanebladet Billede blive vist hvor mange billeder der er vedhæftet henvisningen. 4. Funktionsknapper: Til højre i skærmbilledet findes en række funktionsknapper: <Søg> Anvendes til at søge i den udvidede diagnosesøgning. (Beskrevet i den generelle manual). <Vis Egne/Vis Alle>: Denne knap bruges til at vælge mellem visning af henvisninger for Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 43

44 7A. Kiropraktor - Kartoteker en enkelt læge (Vis Egne) eller visning af henvisninger for alle læger (Vis Alle). For at kunne se egne svar, er det en forudsætning, at feltet Intern læge på patientkortet er udfyldt. <Gem diagnose>: Gemmer den/de valgte diagnoser. <Set>: Posten bliver liggende, så andre kiropraktorer kan læse den og samtidig markeres den som Set af i feltet ovenfor. Det er det initial, som er logget på arbejdsstationen, der vil stå som det initial, der har set henvisningen. <Slet>: En hel henvisning kan slettes ved først at markere den og derefter klikke på <Slet>. <Udskriv henvisning>: Den markerede henvisning udskrives til printer. <Fortryd markering>: Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. <Marker til overførsel>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker til overførsel>. Når henvisningen godkendes, overføres den valgte tekst til den valgte journaltype i feltet Valgt tekst anbringes i:. <Godkend>: Her godkender man henvisningen og den vil efterfølgende overføres til journalen. Man kan vælge, hvilken journaltype henvisningen skal placeres under i feltet <Fuld henvisning anbringes i:> Man kan ligeledes markere dele af en tekst, som ønskes overført til journalen og herefter klikke på <Marker til overførsel>. 44 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

45 7A. Kiropraktor - Kartoteker Klikkes på fanebladet Billede vises det vedhæftede billede. Tilpas str.: kan ændres til Original str.: Billedet fylder hele området. Billedet vises i den originale størrelse. Det er muligt at forstørre eller formindske denne visning. Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 45

46 7A. Kiropraktor - Kartoteker Anvendes til at skifte mellem de medsendte billeder. Giver mulighed for at gemme det valgte billede, f.eks. på den lokale disk. 46 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Svarbreve og Korrespondance

Svarbreve og Korrespondance Kom godt i gang med: Svarbreve og Korrespondance EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 3.87.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel

Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel Vejledning til: Diagnosekodning i forbindelse med Sentinel EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere