E-bog udgave. 7. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-bog udgave. 7. udgave"

Transkript

1 E-bog udgave 7. udgave

2

3 2 I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af lederskab og innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig fordel en idé der åbner nye muligheder, en teknik der løser et problem eller en indsigt, der simpelthen giver det hele mening. Jo mere du ved og jo bedre du træffer afgørende beslutninger, desto smartere og hurtige kan du nå dine mål. I 4Mativ arbejder vi med forretningsudvikling for danske virksomheder. Forretningsudvikling forener Strategi og Lederskab som kort og kompas. Godt lederskab omdanner kontinuerligt kompetencer til konkurrenceevne, ved bevidst at bruge de disponible ressourcer til at skabe bedre resultater for virksomheden både på kort og på lang sigt. Vi har nøje udvalgt det, vi mener, er de bedste udenlandske bøger om Strategi og Lederskab, skrevet af professorer fra verdens førende ledelsesinstitutter og udgivet disse på dansk. I samme serie fra 4Mativ finder du bogen Strategisk Overensstemmelse, der udkom i januar 2010 og Must-Win Battles der udkom i marts 2011 samt bøgerne Beating Low Cost Competition og The Power Of Two der er vores næste udgivelser. De udkommer på dansk i løbet af Alle vores bøger fås både i en trykt hardback og elektronisk udgave. Se mere om 4Mativs nuværende og kommende udgivelser på: I Læringslogen finder du vores E-bibliotek, hvor du kan hente fri merværdi. Din adgangskode til Læringslogen er: Konkurrenceevne.

4 3 strategic analysis AND action Syvende udgave. Dansk Mary M. Crossan Richard Ivey School of Business University of Western Ontario Michael J. Rouse Richard Ivey School of Business University of Western Ontario Joseph N. Fry Professor Emeritus, Richard Ivey School of Business University of Western Ontario J. Peter Killing International Institute for Management Development (Schweiz) Aalborg, Danmark

5 4 Strategic Analysis and Action, 7.udgave Mary Crossan, Joseph Fry, J. Peter Killing and Michael Rouse for ordrer eller forespørgsler: Besøg vores hjemmeside Autoriseret oversættelse af den engelsksprogede udgave, der er udgivet af Pearson Education Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres eller transmitteres på nogen måde eller vha. elektroniske eller mekaniske metoder, inkl. fotokopiering, scanning, indspilning eller opbevaring i et informationslagringssystem, uden skriftlig tilladelse fra udgiveren. Denne bog må ikke udlånes, videresælges, udlejes eller videregives ved handel i nogen form, i en indbinding eller et omslag, forskelligt fra det bogen er udgivet i, uden skriftlig tilladelse fra 4MATIV. Authorized translation of the English language edition, entitled STRATEGIC ANALYSIS AND ACTION, 7 th Edition by Mary Crossan, Joseph Fry, J. Peter Killing, Michael Rouse. Published by Pearson Education Inc., publishing as Prentice Hall, Copyright 2009, 2005, 2002, 2000, 1997, 1992 & 1987 Pearson Education Canada, a division of Pearson Canada Inc., Toronto, Ontario All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from Pearson Education Inc. DANISH language edition published by 4MATIV, copyright MATIV, Aalborg, Denmark. Layout og omslag: Marketingmand.dk/René Roar Odgaard Oversættelse: Erik Meldgaard Korrektur: Johan de Renouard Tryk og indbinding: Scanprint A/S 1. Oplag. Juni Bogen er registreret under Dansk Bogfortegnelse. ISBN: (e-bog)

6 5 Indholdsfortegnelse FORORD...12 FORFATTERNES TAK...13 INTRODUKTION...15 FREMGANGSMÅDE...15 ORGANISERING...17 FORSLAG TIL HVORDAN BOGEN BRUGES...18 Kapitel 1 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS OPGAVER...21 VURDERE PRÆSTATIONSEVNE...24 Brugen af performance-matrixen...27 AT UDSTIKKE RETNING: VISION, MISSION, VÆRDIER...29 Den vejledende filosofi...31 Et konkret billede...33 Rimelige forventninger til visions-processen...34 Overvejelser vedrørende processen...35 Afsluttende kvalitetscheck af visionen...36 FRA VISION, MISSION OG VÆRDIER TIL STRATEGI...37 STRATEGISK ANALYSE, PLANLÆGNING OG FORRETNINGSPLANER...38 SAMMENFATNING...38 SUPPLERENDE LITTERATUR...39 Kapitel 2 STRATEGI...41 DET VÆSENTLIGE I STRATEGIMODELLEN...41 STRATEGIENS ROLLE...42 STRATEGI I EN ENKELTSTÅENDE VIRKSOMHED...44 OVERORDNEDE MÅL...44 Mål-strukturer...46 Beskrivelse af mål-strukturer...46 Mål og konkurrencemæssig fordel...48 FOKUS PÅ PRODUKT/MARKED...48

7 6 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af fokus på produkt/marked...49 Fokus på produkt/marked og konkurrencemæssige fordele...51 Værdiproposition...51 Beskrivelse af værdiproposition...52 Værdiproposition og konkurrencemæssige fordele...54 KERNEAKTIVITETER...55 Beskrivelse af kerneaktiviteter...56 Kerneaktiviteter og konkurrencemæssige fordele...57 AT SÆTTE STRATEGI-ELEMENTERNE SAMMEN...59 ANDRE STRATEGISKE PERSPEKTIVER...61 KONCERNSTRATEGI...63 Beskrivelse af koncernstrategien...65 Koncernstrategi og konkurrencemæssige fordele...66 Koncernstrategi og koncernledelse...67 SAMMENFATNING...68 SUPPLERENDE LITTERATUR...69 Kapitel 3 DIAMANT-E MODELLEN...71 INTRODUKTION AF DIAMANT-E MODELLEN...71 KRITERIET OM KONSISTENS...72 Konsistens, muligheder og risici...73 Strategi, forslag til strategi og strategisk analyse...75 BRUGEN AF DIAMANT-E MODELLEN...76 STRATEGIENS KOBLING TIL OMGIVELSERNE...76 STRATEGIENS KOBLING TIL RESSOURCERNE...76 STRATEGIENS KOBLING TIL LEDELSENS PRÆFERENCER...77 STRATEGIENS KOBLING TIL ORGANISATIONEN...78 STRATEGISK SPÆNDING...79 DEN STRATEGISKE ANALYSES PROCES...80 Trin 1: Basisanalysen...81 Trin 2: Formulering og test af strategien...83 Trin 3: Beslutning og udførelse...84 SAMMENFATNING...84

8 INDHOLDSFORTEGNELSE 7 Kapitel 4 VÆRKTØJER TIL ANALYSE AF OMGIVELSERNE...87 PORTERS FIVE FORCES MODEL...88 VÆRDIKÆDEN...93 SAMARBEJDE OG KONKURRENCE: SPILTEORI...96 PEST...98 OPSTILLING AF SCENARIER...99 MODELLER FOR DEN NYE ØKONOMI BLUE OCEAN STRATEGI MODELLER FOR GLOBALE BRANCHER INTERESSENTANALYSE SAMMENFATNING: ANALYSEMODELLER OG DERES ANVENDELSE Kapitel 5 ANALYSE AF OMGIVELSERNE KOBLINGEN STRATEGI/OMGIVELSER GENNEMFØRELSE AF ANALYSE AF OMGIVELSERNE TRIN 1: FOKUSER I ANALYSEN AF OMGIVELSERNE Performance-evaluering som et fokuseringsværktøj Strategiforslaget som et fokuseringsværktøj Jantzen Technologies: en case Overskudsmodellen som et fokuseringsværktøj Fastlæggelse af den rigtige tidshorisont Minimering af risikoen ved at fokusere TRIN 2: AFPRØV KOBLINGEN STRATEGI/OMGIVELSER Efterspørgsel Udbud Konkurrence Myndigheder Tjek først, om der er overensstemmelse, ellers gå tilbage Trin 3:PROGNOSE FOR PERFORMANCE TRIN 4: LAV EN RANGORDEN I FORHOLD TIL ANDRE FORSLAG SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR...140

9 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 6 ANALYSE AF RESSOURCER: KOBLINGEN STRATEGI/RESSOURCER ARTEN AF RESSOURCER ANDRE BESKRIVELSER AF RESSOURCER RESSOURCER OG KONKURRENCEMÆSSIG FORDEL RESSORCERNES DOBBELTE ROLLE ANALYSE AF RESSOURCER TRIN 1: IDENTIFICÉR KRAVENE TIL RESSOURCERNE TRIN 2: TEST AF KOBLINGEN STRATEGI/RESSOURCER Om at gå tilbage TRIN 3: ANALYSE AF DE HULLER DER SKAL LUKKES TRIN 4: GÅ TIL NÆSTE TRIN I DIAMANT-E ANALYSEN DYNAMISKE RESSOURCER RESSOURCER OG FIRMAETS RÆKKEVIDDE SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR Kapitel 7 ANALYSE AF LEDELSESPRÆFERENCE KOBLINGEN STRATEGI/LEDELSES-PRÆFERENCE SKABELSE, FASTHOLDELSE OG FORDELING AF VÆRDI Afstemning af interessenters interesser Corporate Governance god selskabsledelse LEDELSEN SOM NØGLEINTERESSENT Uoverensstemmelse mellem den foreslåede og den foretrukne strategi Uoverensstemmelse mellem foretrukket strategi og andre realiteter LEDELSESPRÆFERENCERNES ROLLE DE STRATEGISKE PRÆFERENCES RØDDER Basale behov Overbevisninger Jobbets ramme eller kontekst Fastlåst præference Implikationer AT BRINGE PRÆFERENCER OG STRATEGI I OVERENSSTEMMELSE...183

10 INDHOLDSFORTEGNELSE 9 TRIN 1: IDENTIFICÉR DE KRÆVEDE LEDELSESPRÆFERENCER TRIN 2: AFPRØV KOBLINGEN STRATEGI/PRÆFERENCER TRIN 3: LAV EN ANALYSE, DER LUKKER HULLERNE Formulering af problemstillingerne med de individuelle ledere Handlinger og risici ved at lukke hullerne de individuelle ledere Formulering af problemstillingerne med grupper af ledere LEDELSESPRÆFERENCER OG KONKURRENTANALYSE SAMMENFATNING Kapitel 8 STRATEGI OG ORGANISATION ORGANISATORISKE KAPABILITETER ADFÆRD KULTUR TRIN 1: IDENTIFICÉR DE NØDVENDIGE ORGANISATORISKE KAPABILITETER TRIN 2: IDENTIFICÉR HULLERNE I KAPABILITETERNE TRIN 3: UDVIKLING AF NYE ORGANISATORISKE KAPABILITETER ORGANISATIONSSTRUKTUR Funktionel struktur LEDELSESPROCESSER Processer ved beslutningstagning LEDERADFÆRD BRUG ALLE TRE FORANDRINGSPUNKTER TRIN 4: TJEK OM DET ER GENNEMFØRLIGT SAMMENFATNING Kapitel 9 VALG AF STRATEGI STRATEGI SOM EN DYNAMISK PROCES Strategi som planlægning Strategi som læring Kognitiv bias Den lærende organisation og strategisk fornyelse Forsoning mellem spændingerne i strategisk fornyelse LEDERSKAB OG STRATEGISK FORNYELSE...252

11 10 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE FORHOLD VEDR. VALG AF STRATEGI PÅ ET GIVET TIDSPUNKT SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR Kapitel 10 IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN FORANDRINGER OG STARTBETINGELSER IMPLEMENTERING AF STRATEGISKE FORANDRINGER FORANDRINGSPLANEN FORANDRINGS-DAGSORDEN ANALYSE AF STARTBETINGELSER HVOR MEGET HASTER DET: KRISEKURVEN Krise forandring Foregribende forandring Reaktiv forandring ORGANISATIONENS PARATHED TIL FORANDRING Identifikation af målgrupper Parathed hos målgrupper PERSONLIG PARATHED TIL FORANDRING SET NEDEFRA SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR Kapitel 11 IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN: RETNINGSLINJER OG HANDLING ETABLERING AF RETNINGSLINJER FOR HANDLING VIGTIGSTE MÅLSÆTNINGER Målsætninger for adfærd kontra målsætninger PRIORITERING AF HANDLINGER Prioriterede mål LEDERSTIL Anvisende lederstil Den deltagende stil TEMPO

12 INDHOLDSFORTEGNELSE 11 Implementering af beslutninger om tempo GENERISKE RETNINGSLINJER Krise forandringer Foregribende forandring Reaktiv forandring UDARBEJDELSEN AF EN HANDLINGSPLAN SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR INDEX

13 12 FORORD Denne bog er skrevet for at supplere de case analyser, der bruges på universitetsuddannelser og på strategiske managementkurser for topledere. Den anskuer tingene fra den administrerende direktørs synsvinkel og anviser en konsistent operationel metode til at analysere strategiske problemstillinger og agere på dem. Vores hensigt er at introducere læseren for den store mængde materiale, der findes om strategisk ledelse og samtidig sætte læseren i stand til at bruge det i beslutningsprocessen. Når vi gør det, bevæger vi os ud over de foreliggende tekster om strategisk ledelse for at medvirke til at skabe sammenhæng i diversiteten, bredden og kompleksiteten på dette område. Som vi påpeger i Kapitel 1 leder administrerende direktører virksomheder og andre typer organisationer, og uanset om de har ansvaret for en lille virksomhed, en virksomhed, der ikke skal give overskud, en offentlig virksomhed eller en stor koncern, står de over for den fælles udfordring, det er, at føre deres organisation frem til succes i nogle omgivelser, hvor der er konkurrence af én eller anden art. Hensigten med bogen er at udvikle de kompetencer, som en administrerende direktør nødvendigvis må besidde for at forstå en virksomheds organisation, fornemme de muligheder og problemer, som den støder på, at håndtere strategiske beslutninger effektivt og få mennesker, strukturer og funktioner på plads, således at disse beslutninger kan implementeres. Da vi udarbejdede materialerne, koncentrerede vi os om de analytiske koncepter, der bidrager til en praktisk forståelse af specifikke strategiske problemstillinger, og om at omsætte denne forståelse til personlig handling. Endvidere har vi koblet disse diskrete koncepter ind i en vidtfavnende model Diamant-E modellen for at sikre, at alle forhold i virksomhedens situation bliver forstået, og at der prioriteres såvel for, hvad der skal analyseres, som for hvad der skal gøres. Vi har to antagelser om vores læsere. For det første antager vi, at de er optaget af at løse strategiske problemer som studerende i virksomhedsledelse, der laver case analyser eller projekter ude i marken eller som ledere, der er i arbejde som sådanne. Øvelse og praktisk erfaring er de primære drivkræfter til at forstå den styrke og de begrænsninger, som koncepterne i denne bog har, og ikke mindst for at udvikle ledelseskompetencer. For det andet har vi antaget, at vores læsere har det grundlæggende kendskab til de bagvedliggende discipliner og funktionsområder i en virksomhed, så som de kompetencer i økonomisk analyse og marketing, som man tilegner sig på et tidligt stadie i universitetets uddannelser i virksomhedsledelse.

14 FORORD 13 NYT I DENNE UDGAVE Den første udgave af denne bog udkom i Da vi reviderede den til denne syvende udgave, opdaterede vi både de anvendte eksempler og medtog den nyeste teori, der understøtter de praktiske og brugervenlige aspekter, som sjette udgave indeholdt. Vi har introduceret nyt materiale om organisationsdesign og Cross- Enterprise Leadership (ledelse på tværs af foretagender), som føjer et nyt strategisk fokus til den administrerende direktørs roller. Med udgangspunkt i de ændringer, vi har set i teori og praksis de sidste år, har vi også brugt mere plads på følgende emner: Corporate Social Responsibility (CSR virksomhedens sociale ansvar) Corporate Governance (god selskabsledelse) lederskab organisationsdesign strategisk planlægning strategiens dynamik Michael Rouse fra Ivey er kommet ind i forfatterteamet. I og med at han har været aktivt involveret i at undervise i strategi hos Ivey i mange år, er han en velkommen udvidelse af teamet. Nick Fry er nu gået på pension, så vi er i dag et nyt team af forfattere. I vores efterhånden mange udgaver har vi konstant haft for øje at gøre materialerne så relevante som muligt, hvad angår at løse den administrerende direktørs problemer ude i marken eller i form at cases. Teksten er nøje afstemt med en ny bog med cases, som har titlen Strategic Management: A Casebook, Eight Edition. FORFATTERNES TAK Vi har været så heldige, at vi i mange år har arbejdet for institutioner, som sætter pris på god og relevant undervisning. Disse kendetegn er udviklet og styrket af mange mennesker. I alle udgaverne har vi nydt glæde af nye idéer og løbende støtte fra kolleger i både universitetskredse og i den private sektor. Vi vil især gerne takke vores nuværende kolleger på the Richard Ivey School of Business og på IMD, som i en årrække har omfattet professorerne Jay Anand, Tima Bansal, Paul Beamish, Oana Branzei, Laurence Capron, afdøde Harald Crookell, Jim Dowd, Tony Frost, Michael Geringer, Louis Hébert, Gerald Higgins, Amy Hillman, Mike Levenhagen, Peter Lorange, Charlene Nicholls-Nixon, Alan Morrison, Eric Morse, Tom Poynter, Glenn Rowe, Paul Strebel, Don Thain, Stewart Thornhill, Rod White og Charlene Zietsma.

15 14 FORORD Vi er også yderst taknemmelige over for følgende personer for deres kommentarer og anbefalinger: Ian Anderson, Algonquin College; Nancy Vanden Bosch, University of Waterloo; Ian Lee, Carleton University; og Ruth A. Cruikshank, Wilfred Laurier University. Vi skylder en tak til vores forlægger, Pearson Education Canada, og især Karen Elliott, Mary Wong, Trish Jones og Andrea Falkenberg for deres hjælp med at producere og promovere denne bog. Vi vil også gerne takke Sandra Rouse for hjælp til redigeringen. Hos Ivey skylder vi en tak til Pat MacDonald, som udarbejdede indekset, og Daina Mazutis og Brent McKnight for deres forskning og bidrag. Til slut sender vi en stor tak til Penni Pring for hendes omhyggelige og flittige arbejde med at stykke det hele sammen. Mary M. Crossan Joseph N. Fry Michael J. Rouse London, Ontario J. Peter Killing Lausanne, Schweiz

16 15 INTRODUKTION Denne introduktion forklarer bogens fremgangsmåde og organisering og kommer med forslag til, hvordan du bedst kan bruge den. FREMGANGSMÅDE Bogen er lavet som en praktisk vejledning i strategisk analyse og eksekvering. Vi har udarbejdet den for de læsere, der arbejder med anvendte strategiske problemstillinger enten gennem case studier eller i forbindelse med opgaver på arbejdet. Den indeholder et organiseret sæt koncepter og procedurer, der hjælper læseren med at identificere strategiske problemstillinger, foretage valg og implementere beslutninger. Den synsvinkel, vi anskuer de strategiske problemstillinger ud fra, er den administrerende direktørs synsvinkel. Vi går ud fra, at du også anlægger dette perspektiv og opfatter dig selv som én, der har ansvaret for den overordnede ledelse og succes i en organisation eller en forretningsenhed. Som administrerende direktør skal du tænke bredt og på alle sider af det problem, du står over for og forstå det fulde omfang af dets betydning og dets konsekvenser for virksomheden. Delanalyser fra en specialist eller fra et givet funktionsområdes perspektiv kan være en hjælp, men de dækker ikke den administrerende direktørs behov for at anvende den, overordnet set, bedste måde at håndtere en situation på. Ud over de generelle problemstillinger i lederskabet skal du også tænke på de specifikke handlinger, du sætter i gang og på at lukke de huller, der måtte være mellem et strategisk valg og konkret personlig handling. Igen gælder det, at de anbefalinger, en konsulent eller stabsspecialist kan komme med, kan være nyttige, men deres råd vil som regel kun dække de overordnede aspekter af den administrerende direktørs overvejelser. Kort sagt, så beder vi dig træde ind i en særdeles krævende stilling og lægge planer for konkret, praktisk handling. Der er tre røde tråde, der er vævet ind i denne tekst: værdi, konkurrencemæssig fordel og globalisering. Administrerende direktører har helt grundlæggende ansvaret for at skabe og skaffe værdi med henblik på, hvordan denne værdi fordeles mellem de forskellige interessenter, inklusive aktionærerne. Vores perspektiv er, at en organisation er en mekanisme, der er opfundet af samfundet for at skabe værdi til de individer, der ikke selv kan skabe værdi på egen hånd. Den værdi, som organisationer skaber, kan antage mange former (f.eks. overskud, jobs, selvrealisering, varer og tjenesteydelser), og forskellige organisationer skaber forskellige former for værdi. Men alle organisationer er nødt til at skabe værdi det er derfor de eksisterer. Organisatorisk vækst eller sågar overlevelsesevne

17 16 INTRODUKTION afhænger ikke bare af skabelsen af værdi. Virksomheder er nødt til også at have komparative og konkurrencemæssige fordele. Hvorfor skulle kunderne købe dine værdifulde produkter i stedet for et andet firmas? Som administrerende direktør bliver du nødt til at sikre, at din værdiskabende organisation har konkurrencemæssige fordele. For det tredje er virksomhedens omgivelser i dag globale. Der er meget få brancher, der ikke er påvirket af de globale kræfter på en eller anden meningsfuld måde. Vi kommer ind på nogle specifikke problemstillinger, der har at gøre med globale diversifikationsstrategier, men en af vores grundlæggende antagelser, og som vi opfordrer dig til at overveje som administrerende direktør, er, at globalisering ikke længere er en separat, alternativ mulighed. Globaliseringen er et fundamentalt element i strategisk analyse og handling. Idet vi erkender, at den administrerende direktørs rolle har ændret sig i de senere år, har vi valgt at understrege denne forandring med et nyt begreb Cross- Enterprise Leadership (Ledelse på tværs af foretagender). Vi har sammenfattet disse forandringer og forskellen på den administrerende direktør og en Cross- Enterprise Leader i en artikel i Ivey Business Journal. Der konkluderede vi, at globaliseringens kræfter, hurtige forandringer og tidsbaseret konkurrence har omdefineret den administrerende direktørs rolle, og at organisationer som isolerede enheder, der kontrollerer deres egen skæbne, er blevet truet af netværk og af foretagender, der indgår alliancer sammen med andre. Mens den administrerende direktørs opgaver tidligere fokuserede på at integrere de forskellige funktionsområder, der er i en organisation, er dagens krav til virksomheden en fremgangsmåde Cross-Enterprise Leadership der kan skabe, fastholde og fordele værdi på tværs i et netværk af virksomheder, ikke bare inden for virksomheden selv. Hertil kommer, at disse netværk, som vi kalder enterprises [ foretagender], er komplekse og dynamiske, og de skal være i stand til at reagere som en helhed på de udfordringer, der hele tiden dukker op. Endvidere er der ingen leder, der alene kan håndtere foretagendet, og derfor skal lederskabet fordeles mellem flere. Og endelig kræver disse forandringer en fremgangsmåde i lederskabet, der ligger oven over den, som de traditionelle virksomhedsledere bruger. I bund og grund anerkender Cross-Enterprise Leadership, at ledere fungerer i en kompleks verden, hvor grænserne i organisationen er flydende og dynamiske, idet de går på tværs af funktionsområder, afdelinger, forretningsenheder, virksomheder og kulturer. 1 1 Crossan, M., Olivera, F. Cross-Enterprise leadership: A New Approach for the 21st Century, Ivey Business Journal, May June, 2006.

18 INTRODUKTION 17 At værdi skabes på tværs af foretagender demonstreres på udmærket vis af Coca- Cola og Nestle, som er konkurrenter i vand på flaske og adskillige andre kategorier af drikkevarer rundt omkring i verden. Men i Nordamerika er Coca-Cola den vigtigste distributør for Nestle s Nestea produkter. Toshiba reducerer sine transportomkostninger ved at have UPS til at tage sig af reparationer af Toshiba produkter, og Singapore-virksomheden Flextronics laver design og produktion for virksomheder i automobilindustrien, i industrien i øvrigt og i lægemiddel- og teknologisektoren. I sundhedssektoren er netværk blevet et nødvendigt middel til at kunne levere sundhedspleje. Selvom vores primære fokus er organisationen, er det vores opfattelse, at organisationens grænser ofte kan være uklare, og strategimodeller bør tage dette med i betragtning. I denne bog vil vi fortsat bruge udtrykket administrerende direktør, selvom vores opfattelse af den administrerende direktørs rolle har ændret sig, og disse ændringer afspejler sig i de materialer, vi viser. Vores valg af materiale og vores måde at vise det på i bogen skyldes en kombination af erfaring og hensynet til praktisk anvendelighed. Vores mål har været at fremkomme med nyttige værktøjer, som er organiseret i en sammenhængende og omfattende ramme. Det er vores hensigt at vise den diversitet og kompleksitet, som kendetegner dette område, men også at koge det ned, så det kan bruges i en beslutningsproces. For dem, der ønsker at dykke yderligere ned i bestemte emner, har vi forslag til supplerende litteratur i de enkelte kapitler, hvor det er relevant. Gennem hele bogen har vi ofte anvendt eksempler for at lave en kobling mellem de koncepter, der nødvendigvis må være noget generelle - for at gøre brugen af dem mere fleksibel og bred - og specifikke strategiske problemstillinger. Efterhånden som du kommer frem i bogen, kunne det måske være en god idé at tænke på eksempler fra dine egne oplevelser og holde anvendeligheden af koncepterne op imod disse. ORGANISERING Bogen er organiseret efter et generelt mønster: identifikation af problem til beslutning til udførelse. Det er en naturlig logisk rækkefølge og effektiv for den kumulative præsentation af koncepterne. Men vi forsøger ikke at antyde, at egentlige strategiske problemer bare kan klares i en sådan bekvem rækkefølge. Tværtimod kræver de fleste strategiske problemstillinger en iterativ fremgangsmåde, hvor analysen bevæger sig frem og tilbage mellem valg og handling. Denne pointe vil blive mere tydelig, efterhånden som du kommer frem i bogen, men du skal ikke forvente at finde situationer fra virksomheder, eller case problemstillinger, der beskriver dem, som passer fint med forløbet i teksten.

19 18 INTRODUKTION Gennem hele bogen bruger vi skiftevis benævnelserne forretning, organisation og virksomhed. Uanset om der er tale om en organisation, som ikke skal give overskud, eller én der skal give overskud, en lille iværksættervirksomhed eller en stor multinational virksomhed, eller anden form for foretagende i den offentlige eller private sektor, vil koncepterne gælde for alle disse typer organisationer. Hvis der skal foretages en bestemt skelnen for en specifik organisationstype, som for eksempel en organisation, der ikke skal give overskud, vil vi gøre opmærksom på det. Men sådanne eksempler vil være sjældne, idet strategiens grundlæggende elementer gælder for alle typer organisationer i alle geografiske sammenhænge. Der er 11 kapitler i bogen. Kapitel 1 og 2 placerer strategikonceptet som et meget vigtigt værktøj for den administrerende direktør og giver en operationel forståelse og definition af det. Kapitel 3 introducerer Diamant-E modellen og den grundlæggende logik i strategisk analyse. I Kapitlerne 4-8 elaboreres der på analyseprocesser ved hjælp af en gennemgang af de enkelte komponenter i Diamant-E modellen, med henblik på, at opbygge en omfattende forståelse af strategiske behov og prioriteringer. Kapitel 9 diskuterer strategiens dynamiske natur og laver en overgang til Kapitlerne 10 og 11, som koncentrerer sig om udviklingen af personlige handlingsplaner for at bevæge sig fra de analytiske resultater til implementeringen af de strategiske forandringer. FORSLAG TIL HVORDAN BOGEN BRUGES Når du begynder på bogen, foreslår vi, at du læserne Kapitlerne 1-3 grundigt. Det vil give dig et perspektiv for din tænkning og en grundlæggende ramme for din analyse. Herefter kan du skimme resten af bogen, så du ved, hvor du kan finde det, du skal bruge, efterhånden som særlige omstændigheder dikterer det. Når du arbejder med problemstillinger, skal du bruge bogen selektivt. Prøv at gå frem og tilbage mellem den problemstilling, du arbejder med, og de relevante dele af bogen. Brug koncepterne til at kontrollere din analyse og, byg gerne videre på dem, hvis det er hensigtsmæssigt. Sund fornuft er meget vigtig her. Lad være med at prøve at tvinge koncepter og procedurer ned over en problemstilling. Brug dem i stedet til at gøre analysen bedre. Studér bogens indhold, efter du har brugt nogen tid på strategiske problemstillinger. Så vil du bedre være i stand til at forstå den generelle analytiske fremgangsmåde og se anvendeligheden af specifikke koncepter. Derfra handler opbygningen af færdigheder i strategisk analyse og handling om øvelse, øvelse og atter øvelse. Husk på, at du arbejder med de mest komplekse problemer i erhvervslivet. Held og lykke!

20 19

21 K a p i t e l 1

22 21 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS OPGAVER En administrerende direktør er en person, der har ansvaret for alle virksomhedens funktionsområder. Administrerende direktører leder virksomheder og alle mulige slags organisationer, som f.eks. organisationer, der skal give overskud, organisationer, der ikke skal give overskud og organisationer i den offentlige sektor. 1 En af de fundamentale udfordringer, som den administrerende direktør står over for, skyldes, at de eksterne omgivelser, som de opererer i og som omfatter eksisterende kunder, potentielle kunder, konkurrenter, teknologisk fornyelse, myndigheder, leverandører, globale kræfter etc. - forandrer sig så hurtigt, at virksomheden med dens begrænsede ressourcer og organisatoriske kapabilitet, er under hårdt pres for at kunne følge med. Og følge med, det skal den, for hvis den - i omgivelser, der forandrer sig med stor hastighed - holder sig til gårsdagens strategi, uanset hvor godt den har virket, vil det ofte være den sikre vej til morgendagens katastrofe. Selvom den administrerende direktør har en særlig position i organisationen, kan ethvert individ, der har en funktion i virksomheden, udmærket se på tingene ud fra et perspektiv som administrerende direktør, og vi vil påstå, at når det er tilfældet, vil det være til gavn for alle medarbejdere i hele organisationen. At have et sådant administrerende-direktør-perspektiv vil sige, at man er i stand til at forstå og erkende de problemstillinger som konfronterer den, der sidder i den administrerende direktørs stol. Strategiske beslutninger indebærer ofte vanskelige afkald. I det omfang som medarbejderne forstår, hvorfor beslutningerne er blevet truffet, og hvad der nødvendigvis må gøres, vil såvel medarbejdernes præstationer som organisationens præstationer blive forbedret. Et administrerende-direktørperspektiv hjælper dig også med at finde frem til de relevante data og den relevante information og viden, som er vigtige for den strategiske analyse og handling. Strategiske beslutninger skal kunne trække på arbejdsstyrkens kollektive intelligens og viden. Den administrerende direktør handler ikke isoleret fra andre. DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS OPGAVER Den administrerende direktørs opgave er at skabe værdi for virksomheden. Som administrerende direktør er du nødt til at kunne få øje på nye muligheder og 1 De koncepter, der anvendes i bogen, kan i vid udstrækning anvendes generelt i organisationer ikke kun i de organisationer, der skal give overskud. Vi bruger ordene virksomheder, forretninger, firmaer og organisationer i flæng, men vi har fortrinsvis hentet vores eksempler og vores terminologi fra virksomheder, der skal give overskud.

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN

DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN DORTE KAPPELGAARD, TROELS B. CARLANDER, STEEN ESKILDSEN LEDELSE OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken Af Dorte Kappelgaard, Troels B. Carlander og

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 De næste 60 minutter Indledning: Forhistorien Forvirringen Sammenbruddet To

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 24. september 2015 07:57 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011

Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Valg i organisationer, organisationers valg - oplæg på 12-12 møde, 27. januar 2011 Michael Bo Nielsen Chefkonsulent, cand.scient.pol Udviklingskonsulenterne A/S mbn@u-k.dk, 40 46 48 66 Stikke af eller

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014

Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Strategisk Lederforum Høje-Taastrup Kommune 18.08.2014 Kilde: Decision Dynamics Leadership Role Styles by Management Level Most Successful 20% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Supervisor Manager

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere