E-bog udgave. 7. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-bog udgave. 7. udgave"

Transkript

1 E-bog udgave 7. udgave

2

3 2 I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af lederskab og innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig fordel en idé der åbner nye muligheder, en teknik der løser et problem eller en indsigt, der simpelthen giver det hele mening. Jo mere du ved og jo bedre du træffer afgørende beslutninger, desto smartere og hurtige kan du nå dine mål. I 4Mativ arbejder vi med forretningsudvikling for danske virksomheder. Forretningsudvikling forener Strategi og Lederskab som kort og kompas. Godt lederskab omdanner kontinuerligt kompetencer til konkurrenceevne, ved bevidst at bruge de disponible ressourcer til at skabe bedre resultater for virksomheden både på kort og på lang sigt. Vi har nøje udvalgt det, vi mener, er de bedste udenlandske bøger om Strategi og Lederskab, skrevet af professorer fra verdens førende ledelsesinstitutter og udgivet disse på dansk. I samme serie fra 4Mativ finder du bogen Strategisk Overensstemmelse, der udkom i januar 2010 og Must-Win Battles der udkom i marts 2011 samt bøgerne Beating Low Cost Competition og The Power Of Two der er vores næste udgivelser. De udkommer på dansk i løbet af Alle vores bøger fås både i en trykt hardback og elektronisk udgave. Se mere om 4Mativs nuværende og kommende udgivelser på: I Læringslogen finder du vores E-bibliotek, hvor du kan hente fri merværdi. Din adgangskode til Læringslogen er: Konkurrenceevne.

4 3 strategic analysis AND action Syvende udgave. Dansk Mary M. Crossan Richard Ivey School of Business University of Western Ontario Michael J. Rouse Richard Ivey School of Business University of Western Ontario Joseph N. Fry Professor Emeritus, Richard Ivey School of Business University of Western Ontario J. Peter Killing International Institute for Management Development (Schweiz) Aalborg, Danmark

5 4 Strategic Analysis and Action, 7.udgave Mary Crossan, Joseph Fry, J. Peter Killing and Michael Rouse for ordrer eller forespørgsler: Besøg vores hjemmeside Autoriseret oversættelse af den engelsksprogede udgave, der er udgivet af Pearson Education Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres eller transmitteres på nogen måde eller vha. elektroniske eller mekaniske metoder, inkl. fotokopiering, scanning, indspilning eller opbevaring i et informationslagringssystem, uden skriftlig tilladelse fra udgiveren. Denne bog må ikke udlånes, videresælges, udlejes eller videregives ved handel i nogen form, i en indbinding eller et omslag, forskelligt fra det bogen er udgivet i, uden skriftlig tilladelse fra 4MATIV. Authorized translation of the English language edition, entitled STRATEGIC ANALYSIS AND ACTION, 7 th Edition by Mary Crossan, Joseph Fry, J. Peter Killing, Michael Rouse. Published by Pearson Education Inc., publishing as Prentice Hall, Copyright 2009, 2005, 2002, 2000, 1997, 1992 & 1987 Pearson Education Canada, a division of Pearson Canada Inc., Toronto, Ontario All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from Pearson Education Inc. DANISH language edition published by 4MATIV, copyright MATIV, Aalborg, Denmark. Layout og omslag: Marketingmand.dk/René Roar Odgaard Oversættelse: Erik Meldgaard Korrektur: Johan de Renouard Tryk og indbinding: Scanprint A/S 1. Oplag. Juni Bogen er registreret under Dansk Bogfortegnelse. ISBN: (e-bog)

6 5 Indholdsfortegnelse FORORD...12 FORFATTERNES TAK...13 INTRODUKTION...15 FREMGANGSMÅDE...15 ORGANISERING...17 FORSLAG TIL HVORDAN BOGEN BRUGES...18 Kapitel 1 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS OPGAVER...21 VURDERE PRÆSTATIONSEVNE...24 Brugen af performance-matrixen...27 AT UDSTIKKE RETNING: VISION, MISSION, VÆRDIER...29 Den vejledende filosofi...31 Et konkret billede...33 Rimelige forventninger til visions-processen...34 Overvejelser vedrørende processen...35 Afsluttende kvalitetscheck af visionen...36 FRA VISION, MISSION OG VÆRDIER TIL STRATEGI...37 STRATEGISK ANALYSE, PLANLÆGNING OG FORRETNINGSPLANER...38 SAMMENFATNING...38 SUPPLERENDE LITTERATUR...39 Kapitel 2 STRATEGI...41 DET VÆSENTLIGE I STRATEGIMODELLEN...41 STRATEGIENS ROLLE...42 STRATEGI I EN ENKELTSTÅENDE VIRKSOMHED...44 OVERORDNEDE MÅL...44 Mål-strukturer...46 Beskrivelse af mål-strukturer...46 Mål og konkurrencemæssig fordel...48 FOKUS PÅ PRODUKT/MARKED...48

7 6 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af fokus på produkt/marked...49 Fokus på produkt/marked og konkurrencemæssige fordele...51 Værdiproposition...51 Beskrivelse af værdiproposition...52 Værdiproposition og konkurrencemæssige fordele...54 KERNEAKTIVITETER...55 Beskrivelse af kerneaktiviteter...56 Kerneaktiviteter og konkurrencemæssige fordele...57 AT SÆTTE STRATEGI-ELEMENTERNE SAMMEN...59 ANDRE STRATEGISKE PERSPEKTIVER...61 KONCERNSTRATEGI...63 Beskrivelse af koncernstrategien...65 Koncernstrategi og konkurrencemæssige fordele...66 Koncernstrategi og koncernledelse...67 SAMMENFATNING...68 SUPPLERENDE LITTERATUR...69 Kapitel 3 DIAMANT-E MODELLEN...71 INTRODUKTION AF DIAMANT-E MODELLEN...71 KRITERIET OM KONSISTENS...72 Konsistens, muligheder og risici...73 Strategi, forslag til strategi og strategisk analyse...75 BRUGEN AF DIAMANT-E MODELLEN...76 STRATEGIENS KOBLING TIL OMGIVELSERNE...76 STRATEGIENS KOBLING TIL RESSOURCERNE...76 STRATEGIENS KOBLING TIL LEDELSENS PRÆFERENCER...77 STRATEGIENS KOBLING TIL ORGANISATIONEN...78 STRATEGISK SPÆNDING...79 DEN STRATEGISKE ANALYSES PROCES...80 Trin 1: Basisanalysen...81 Trin 2: Formulering og test af strategien...83 Trin 3: Beslutning og udførelse...84 SAMMENFATNING...84

8 INDHOLDSFORTEGNELSE 7 Kapitel 4 VÆRKTØJER TIL ANALYSE AF OMGIVELSERNE...87 PORTERS FIVE FORCES MODEL...88 VÆRDIKÆDEN...93 SAMARBEJDE OG KONKURRENCE: SPILTEORI...96 PEST...98 OPSTILLING AF SCENARIER...99 MODELLER FOR DEN NYE ØKONOMI BLUE OCEAN STRATEGI MODELLER FOR GLOBALE BRANCHER INTERESSENTANALYSE SAMMENFATNING: ANALYSEMODELLER OG DERES ANVENDELSE Kapitel 5 ANALYSE AF OMGIVELSERNE KOBLINGEN STRATEGI/OMGIVELSER GENNEMFØRELSE AF ANALYSE AF OMGIVELSERNE TRIN 1: FOKUSER I ANALYSEN AF OMGIVELSERNE Performance-evaluering som et fokuseringsværktøj Strategiforslaget som et fokuseringsværktøj Jantzen Technologies: en case Overskudsmodellen som et fokuseringsværktøj Fastlæggelse af den rigtige tidshorisont Minimering af risikoen ved at fokusere TRIN 2: AFPRØV KOBLINGEN STRATEGI/OMGIVELSER Efterspørgsel Udbud Konkurrence Myndigheder Tjek først, om der er overensstemmelse, ellers gå tilbage Trin 3:PROGNOSE FOR PERFORMANCE TRIN 4: LAV EN RANGORDEN I FORHOLD TIL ANDRE FORSLAG SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR...140

9 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 6 ANALYSE AF RESSOURCER: KOBLINGEN STRATEGI/RESSOURCER ARTEN AF RESSOURCER ANDRE BESKRIVELSER AF RESSOURCER RESSOURCER OG KONKURRENCEMÆSSIG FORDEL RESSORCERNES DOBBELTE ROLLE ANALYSE AF RESSOURCER TRIN 1: IDENTIFICÉR KRAVENE TIL RESSOURCERNE TRIN 2: TEST AF KOBLINGEN STRATEGI/RESSOURCER Om at gå tilbage TRIN 3: ANALYSE AF DE HULLER DER SKAL LUKKES TRIN 4: GÅ TIL NÆSTE TRIN I DIAMANT-E ANALYSEN DYNAMISKE RESSOURCER RESSOURCER OG FIRMAETS RÆKKEVIDDE SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR Kapitel 7 ANALYSE AF LEDELSESPRÆFERENCE KOBLINGEN STRATEGI/LEDELSES-PRÆFERENCE SKABELSE, FASTHOLDELSE OG FORDELING AF VÆRDI Afstemning af interessenters interesser Corporate Governance god selskabsledelse LEDELSEN SOM NØGLEINTERESSENT Uoverensstemmelse mellem den foreslåede og den foretrukne strategi Uoverensstemmelse mellem foretrukket strategi og andre realiteter LEDELSESPRÆFERENCERNES ROLLE DE STRATEGISKE PRÆFERENCES RØDDER Basale behov Overbevisninger Jobbets ramme eller kontekst Fastlåst præference Implikationer AT BRINGE PRÆFERENCER OG STRATEGI I OVERENSSTEMMELSE...183

10 INDHOLDSFORTEGNELSE 9 TRIN 1: IDENTIFICÉR DE KRÆVEDE LEDELSESPRÆFERENCER TRIN 2: AFPRØV KOBLINGEN STRATEGI/PRÆFERENCER TRIN 3: LAV EN ANALYSE, DER LUKKER HULLERNE Formulering af problemstillingerne med de individuelle ledere Handlinger og risici ved at lukke hullerne de individuelle ledere Formulering af problemstillingerne med grupper af ledere LEDELSESPRÆFERENCER OG KONKURRENTANALYSE SAMMENFATNING Kapitel 8 STRATEGI OG ORGANISATION ORGANISATORISKE KAPABILITETER ADFÆRD KULTUR TRIN 1: IDENTIFICÉR DE NØDVENDIGE ORGANISATORISKE KAPABILITETER TRIN 2: IDENTIFICÉR HULLERNE I KAPABILITETERNE TRIN 3: UDVIKLING AF NYE ORGANISATORISKE KAPABILITETER ORGANISATIONSSTRUKTUR Funktionel struktur LEDELSESPROCESSER Processer ved beslutningstagning LEDERADFÆRD BRUG ALLE TRE FORANDRINGSPUNKTER TRIN 4: TJEK OM DET ER GENNEMFØRLIGT SAMMENFATNING Kapitel 9 VALG AF STRATEGI STRATEGI SOM EN DYNAMISK PROCES Strategi som planlægning Strategi som læring Kognitiv bias Den lærende organisation og strategisk fornyelse Forsoning mellem spændingerne i strategisk fornyelse LEDERSKAB OG STRATEGISK FORNYELSE...252

11 10 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE FORHOLD VEDR. VALG AF STRATEGI PÅ ET GIVET TIDSPUNKT SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR Kapitel 10 IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN FORANDRINGER OG STARTBETINGELSER IMPLEMENTERING AF STRATEGISKE FORANDRINGER FORANDRINGSPLANEN FORANDRINGS-DAGSORDEN ANALYSE AF STARTBETINGELSER HVOR MEGET HASTER DET: KRISEKURVEN Krise forandring Foregribende forandring Reaktiv forandring ORGANISATIONENS PARATHED TIL FORANDRING Identifikation af målgrupper Parathed hos målgrupper PERSONLIG PARATHED TIL FORANDRING SET NEDEFRA SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR Kapitel 11 IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN: RETNINGSLINJER OG HANDLING ETABLERING AF RETNINGSLINJER FOR HANDLING VIGTIGSTE MÅLSÆTNINGER Målsætninger for adfærd kontra målsætninger PRIORITERING AF HANDLINGER Prioriterede mål LEDERSTIL Anvisende lederstil Den deltagende stil TEMPO

12 INDHOLDSFORTEGNELSE 11 Implementering af beslutninger om tempo GENERISKE RETNINGSLINJER Krise forandringer Foregribende forandring Reaktiv forandring UDARBEJDELSEN AF EN HANDLINGSPLAN SAMMENFATNING SUPPLERENDE LITTERATUR INDEX

13 12 FORORD Denne bog er skrevet for at supplere de case analyser, der bruges på universitetsuddannelser og på strategiske managementkurser for topledere. Den anskuer tingene fra den administrerende direktørs synsvinkel og anviser en konsistent operationel metode til at analysere strategiske problemstillinger og agere på dem. Vores hensigt er at introducere læseren for den store mængde materiale, der findes om strategisk ledelse og samtidig sætte læseren i stand til at bruge det i beslutningsprocessen. Når vi gør det, bevæger vi os ud over de foreliggende tekster om strategisk ledelse for at medvirke til at skabe sammenhæng i diversiteten, bredden og kompleksiteten på dette område. Som vi påpeger i Kapitel 1 leder administrerende direktører virksomheder og andre typer organisationer, og uanset om de har ansvaret for en lille virksomhed, en virksomhed, der ikke skal give overskud, en offentlig virksomhed eller en stor koncern, står de over for den fælles udfordring, det er, at føre deres organisation frem til succes i nogle omgivelser, hvor der er konkurrence af én eller anden art. Hensigten med bogen er at udvikle de kompetencer, som en administrerende direktør nødvendigvis må besidde for at forstå en virksomheds organisation, fornemme de muligheder og problemer, som den støder på, at håndtere strategiske beslutninger effektivt og få mennesker, strukturer og funktioner på plads, således at disse beslutninger kan implementeres. Da vi udarbejdede materialerne, koncentrerede vi os om de analytiske koncepter, der bidrager til en praktisk forståelse af specifikke strategiske problemstillinger, og om at omsætte denne forståelse til personlig handling. Endvidere har vi koblet disse diskrete koncepter ind i en vidtfavnende model Diamant-E modellen for at sikre, at alle forhold i virksomhedens situation bliver forstået, og at der prioriteres såvel for, hvad der skal analyseres, som for hvad der skal gøres. Vi har to antagelser om vores læsere. For det første antager vi, at de er optaget af at løse strategiske problemer som studerende i virksomhedsledelse, der laver case analyser eller projekter ude i marken eller som ledere, der er i arbejde som sådanne. Øvelse og praktisk erfaring er de primære drivkræfter til at forstå den styrke og de begrænsninger, som koncepterne i denne bog har, og ikke mindst for at udvikle ledelseskompetencer. For det andet har vi antaget, at vores læsere har det grundlæggende kendskab til de bagvedliggende discipliner og funktionsområder i en virksomhed, så som de kompetencer i økonomisk analyse og marketing, som man tilegner sig på et tidligt stadie i universitetets uddannelser i virksomhedsledelse.

14 FORORD 13 NYT I DENNE UDGAVE Den første udgave af denne bog udkom i Da vi reviderede den til denne syvende udgave, opdaterede vi både de anvendte eksempler og medtog den nyeste teori, der understøtter de praktiske og brugervenlige aspekter, som sjette udgave indeholdt. Vi har introduceret nyt materiale om organisationsdesign og Cross- Enterprise Leadership (ledelse på tværs af foretagender), som føjer et nyt strategisk fokus til den administrerende direktørs roller. Med udgangspunkt i de ændringer, vi har set i teori og praksis de sidste år, har vi også brugt mere plads på følgende emner: Corporate Social Responsibility (CSR virksomhedens sociale ansvar) Corporate Governance (god selskabsledelse) lederskab organisationsdesign strategisk planlægning strategiens dynamik Michael Rouse fra Ivey er kommet ind i forfatterteamet. I og med at han har været aktivt involveret i at undervise i strategi hos Ivey i mange år, er han en velkommen udvidelse af teamet. Nick Fry er nu gået på pension, så vi er i dag et nyt team af forfattere. I vores efterhånden mange udgaver har vi konstant haft for øje at gøre materialerne så relevante som muligt, hvad angår at løse den administrerende direktørs problemer ude i marken eller i form at cases. Teksten er nøje afstemt med en ny bog med cases, som har titlen Strategic Management: A Casebook, Eight Edition. FORFATTERNES TAK Vi har været så heldige, at vi i mange år har arbejdet for institutioner, som sætter pris på god og relevant undervisning. Disse kendetegn er udviklet og styrket af mange mennesker. I alle udgaverne har vi nydt glæde af nye idéer og løbende støtte fra kolleger i både universitetskredse og i den private sektor. Vi vil især gerne takke vores nuværende kolleger på the Richard Ivey School of Business og på IMD, som i en årrække har omfattet professorerne Jay Anand, Tima Bansal, Paul Beamish, Oana Branzei, Laurence Capron, afdøde Harald Crookell, Jim Dowd, Tony Frost, Michael Geringer, Louis Hébert, Gerald Higgins, Amy Hillman, Mike Levenhagen, Peter Lorange, Charlene Nicholls-Nixon, Alan Morrison, Eric Morse, Tom Poynter, Glenn Rowe, Paul Strebel, Don Thain, Stewart Thornhill, Rod White og Charlene Zietsma.

15 14 FORORD Vi er også yderst taknemmelige over for følgende personer for deres kommentarer og anbefalinger: Ian Anderson, Algonquin College; Nancy Vanden Bosch, University of Waterloo; Ian Lee, Carleton University; og Ruth A. Cruikshank, Wilfred Laurier University. Vi skylder en tak til vores forlægger, Pearson Education Canada, og især Karen Elliott, Mary Wong, Trish Jones og Andrea Falkenberg for deres hjælp med at producere og promovere denne bog. Vi vil også gerne takke Sandra Rouse for hjælp til redigeringen. Hos Ivey skylder vi en tak til Pat MacDonald, som udarbejdede indekset, og Daina Mazutis og Brent McKnight for deres forskning og bidrag. Til slut sender vi en stor tak til Penni Pring for hendes omhyggelige og flittige arbejde med at stykke det hele sammen. Mary M. Crossan Joseph N. Fry Michael J. Rouse London, Ontario J. Peter Killing Lausanne, Schweiz

16 15 INTRODUKTION Denne introduktion forklarer bogens fremgangsmåde og organisering og kommer med forslag til, hvordan du bedst kan bruge den. FREMGANGSMÅDE Bogen er lavet som en praktisk vejledning i strategisk analyse og eksekvering. Vi har udarbejdet den for de læsere, der arbejder med anvendte strategiske problemstillinger enten gennem case studier eller i forbindelse med opgaver på arbejdet. Den indeholder et organiseret sæt koncepter og procedurer, der hjælper læseren med at identificere strategiske problemstillinger, foretage valg og implementere beslutninger. Den synsvinkel, vi anskuer de strategiske problemstillinger ud fra, er den administrerende direktørs synsvinkel. Vi går ud fra, at du også anlægger dette perspektiv og opfatter dig selv som én, der har ansvaret for den overordnede ledelse og succes i en organisation eller en forretningsenhed. Som administrerende direktør skal du tænke bredt og på alle sider af det problem, du står over for og forstå det fulde omfang af dets betydning og dets konsekvenser for virksomheden. Delanalyser fra en specialist eller fra et givet funktionsområdes perspektiv kan være en hjælp, men de dækker ikke den administrerende direktørs behov for at anvende den, overordnet set, bedste måde at håndtere en situation på. Ud over de generelle problemstillinger i lederskabet skal du også tænke på de specifikke handlinger, du sætter i gang og på at lukke de huller, der måtte være mellem et strategisk valg og konkret personlig handling. Igen gælder det, at de anbefalinger, en konsulent eller stabsspecialist kan komme med, kan være nyttige, men deres råd vil som regel kun dække de overordnede aspekter af den administrerende direktørs overvejelser. Kort sagt, så beder vi dig træde ind i en særdeles krævende stilling og lægge planer for konkret, praktisk handling. Der er tre røde tråde, der er vævet ind i denne tekst: værdi, konkurrencemæssig fordel og globalisering. Administrerende direktører har helt grundlæggende ansvaret for at skabe og skaffe værdi med henblik på, hvordan denne værdi fordeles mellem de forskellige interessenter, inklusive aktionærerne. Vores perspektiv er, at en organisation er en mekanisme, der er opfundet af samfundet for at skabe værdi til de individer, der ikke selv kan skabe værdi på egen hånd. Den værdi, som organisationer skaber, kan antage mange former (f.eks. overskud, jobs, selvrealisering, varer og tjenesteydelser), og forskellige organisationer skaber forskellige former for værdi. Men alle organisationer er nødt til at skabe værdi det er derfor de eksisterer. Organisatorisk vækst eller sågar overlevelsesevne

17 16 INTRODUKTION afhænger ikke bare af skabelsen af værdi. Virksomheder er nødt til også at have komparative og konkurrencemæssige fordele. Hvorfor skulle kunderne købe dine værdifulde produkter i stedet for et andet firmas? Som administrerende direktør bliver du nødt til at sikre, at din værdiskabende organisation har konkurrencemæssige fordele. For det tredje er virksomhedens omgivelser i dag globale. Der er meget få brancher, der ikke er påvirket af de globale kræfter på en eller anden meningsfuld måde. Vi kommer ind på nogle specifikke problemstillinger, der har at gøre med globale diversifikationsstrategier, men en af vores grundlæggende antagelser, og som vi opfordrer dig til at overveje som administrerende direktør, er, at globalisering ikke længere er en separat, alternativ mulighed. Globaliseringen er et fundamentalt element i strategisk analyse og handling. Idet vi erkender, at den administrerende direktørs rolle har ændret sig i de senere år, har vi valgt at understrege denne forandring med et nyt begreb Cross- Enterprise Leadership (Ledelse på tværs af foretagender). Vi har sammenfattet disse forandringer og forskellen på den administrerende direktør og en Cross- Enterprise Leader i en artikel i Ivey Business Journal. Der konkluderede vi, at globaliseringens kræfter, hurtige forandringer og tidsbaseret konkurrence har omdefineret den administrerende direktørs rolle, og at organisationer som isolerede enheder, der kontrollerer deres egen skæbne, er blevet truet af netværk og af foretagender, der indgår alliancer sammen med andre. Mens den administrerende direktørs opgaver tidligere fokuserede på at integrere de forskellige funktionsområder, der er i en organisation, er dagens krav til virksomheden en fremgangsmåde Cross-Enterprise Leadership der kan skabe, fastholde og fordele værdi på tværs i et netværk af virksomheder, ikke bare inden for virksomheden selv. Hertil kommer, at disse netværk, som vi kalder enterprises [ foretagender], er komplekse og dynamiske, og de skal være i stand til at reagere som en helhed på de udfordringer, der hele tiden dukker op. Endvidere er der ingen leder, der alene kan håndtere foretagendet, og derfor skal lederskabet fordeles mellem flere. Og endelig kræver disse forandringer en fremgangsmåde i lederskabet, der ligger oven over den, som de traditionelle virksomhedsledere bruger. I bund og grund anerkender Cross-Enterprise Leadership, at ledere fungerer i en kompleks verden, hvor grænserne i organisationen er flydende og dynamiske, idet de går på tværs af funktionsområder, afdelinger, forretningsenheder, virksomheder og kulturer. 1 1 Crossan, M., Olivera, F. Cross-Enterprise leadership: A New Approach for the 21st Century, Ivey Business Journal, May June, 2006.

18 INTRODUKTION 17 At værdi skabes på tværs af foretagender demonstreres på udmærket vis af Coca- Cola og Nestle, som er konkurrenter i vand på flaske og adskillige andre kategorier af drikkevarer rundt omkring i verden. Men i Nordamerika er Coca-Cola den vigtigste distributør for Nestle s Nestea produkter. Toshiba reducerer sine transportomkostninger ved at have UPS til at tage sig af reparationer af Toshiba produkter, og Singapore-virksomheden Flextronics laver design og produktion for virksomheder i automobilindustrien, i industrien i øvrigt og i lægemiddel- og teknologisektoren. I sundhedssektoren er netværk blevet et nødvendigt middel til at kunne levere sundhedspleje. Selvom vores primære fokus er organisationen, er det vores opfattelse, at organisationens grænser ofte kan være uklare, og strategimodeller bør tage dette med i betragtning. I denne bog vil vi fortsat bruge udtrykket administrerende direktør, selvom vores opfattelse af den administrerende direktørs rolle har ændret sig, og disse ændringer afspejler sig i de materialer, vi viser. Vores valg af materiale og vores måde at vise det på i bogen skyldes en kombination af erfaring og hensynet til praktisk anvendelighed. Vores mål har været at fremkomme med nyttige værktøjer, som er organiseret i en sammenhængende og omfattende ramme. Det er vores hensigt at vise den diversitet og kompleksitet, som kendetegner dette område, men også at koge det ned, så det kan bruges i en beslutningsproces. For dem, der ønsker at dykke yderligere ned i bestemte emner, har vi forslag til supplerende litteratur i de enkelte kapitler, hvor det er relevant. Gennem hele bogen har vi ofte anvendt eksempler for at lave en kobling mellem de koncepter, der nødvendigvis må være noget generelle - for at gøre brugen af dem mere fleksibel og bred - og specifikke strategiske problemstillinger. Efterhånden som du kommer frem i bogen, kunne det måske være en god idé at tænke på eksempler fra dine egne oplevelser og holde anvendeligheden af koncepterne op imod disse. ORGANISERING Bogen er organiseret efter et generelt mønster: identifikation af problem til beslutning til udførelse. Det er en naturlig logisk rækkefølge og effektiv for den kumulative præsentation af koncepterne. Men vi forsøger ikke at antyde, at egentlige strategiske problemer bare kan klares i en sådan bekvem rækkefølge. Tværtimod kræver de fleste strategiske problemstillinger en iterativ fremgangsmåde, hvor analysen bevæger sig frem og tilbage mellem valg og handling. Denne pointe vil blive mere tydelig, efterhånden som du kommer frem i bogen, men du skal ikke forvente at finde situationer fra virksomheder, eller case problemstillinger, der beskriver dem, som passer fint med forløbet i teksten.

19 18 INTRODUKTION Gennem hele bogen bruger vi skiftevis benævnelserne forretning, organisation og virksomhed. Uanset om der er tale om en organisation, som ikke skal give overskud, eller én der skal give overskud, en lille iværksættervirksomhed eller en stor multinational virksomhed, eller anden form for foretagende i den offentlige eller private sektor, vil koncepterne gælde for alle disse typer organisationer. Hvis der skal foretages en bestemt skelnen for en specifik organisationstype, som for eksempel en organisation, der ikke skal give overskud, vil vi gøre opmærksom på det. Men sådanne eksempler vil være sjældne, idet strategiens grundlæggende elementer gælder for alle typer organisationer i alle geografiske sammenhænge. Der er 11 kapitler i bogen. Kapitel 1 og 2 placerer strategikonceptet som et meget vigtigt værktøj for den administrerende direktør og giver en operationel forståelse og definition af det. Kapitel 3 introducerer Diamant-E modellen og den grundlæggende logik i strategisk analyse. I Kapitlerne 4-8 elaboreres der på analyseprocesser ved hjælp af en gennemgang af de enkelte komponenter i Diamant-E modellen, med henblik på, at opbygge en omfattende forståelse af strategiske behov og prioriteringer. Kapitel 9 diskuterer strategiens dynamiske natur og laver en overgang til Kapitlerne 10 og 11, som koncentrerer sig om udviklingen af personlige handlingsplaner for at bevæge sig fra de analytiske resultater til implementeringen af de strategiske forandringer. FORSLAG TIL HVORDAN BOGEN BRUGES Når du begynder på bogen, foreslår vi, at du læserne Kapitlerne 1-3 grundigt. Det vil give dig et perspektiv for din tænkning og en grundlæggende ramme for din analyse. Herefter kan du skimme resten af bogen, så du ved, hvor du kan finde det, du skal bruge, efterhånden som særlige omstændigheder dikterer det. Når du arbejder med problemstillinger, skal du bruge bogen selektivt. Prøv at gå frem og tilbage mellem den problemstilling, du arbejder med, og de relevante dele af bogen. Brug koncepterne til at kontrollere din analyse og, byg gerne videre på dem, hvis det er hensigtsmæssigt. Sund fornuft er meget vigtig her. Lad være med at prøve at tvinge koncepter og procedurer ned over en problemstilling. Brug dem i stedet til at gøre analysen bedre. Studér bogens indhold, efter du har brugt nogen tid på strategiske problemstillinger. Så vil du bedre være i stand til at forstå den generelle analytiske fremgangsmåde og se anvendeligheden af specifikke koncepter. Derfra handler opbygningen af færdigheder i strategisk analyse og handling om øvelse, øvelse og atter øvelse. Husk på, at du arbejder med de mest komplekse problemer i erhvervslivet. Held og lykke!

20 19

21 K a p i t e l 1

22 21 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS OPGAVER En administrerende direktør er en person, der har ansvaret for alle virksomhedens funktionsområder. Administrerende direktører leder virksomheder og alle mulige slags organisationer, som f.eks. organisationer, der skal give overskud, organisationer, der ikke skal give overskud og organisationer i den offentlige sektor. 1 En af de fundamentale udfordringer, som den administrerende direktør står over for, skyldes, at de eksterne omgivelser, som de opererer i og som omfatter eksisterende kunder, potentielle kunder, konkurrenter, teknologisk fornyelse, myndigheder, leverandører, globale kræfter etc. - forandrer sig så hurtigt, at virksomheden med dens begrænsede ressourcer og organisatoriske kapabilitet, er under hårdt pres for at kunne følge med. Og følge med, det skal den, for hvis den - i omgivelser, der forandrer sig med stor hastighed - holder sig til gårsdagens strategi, uanset hvor godt den har virket, vil det ofte være den sikre vej til morgendagens katastrofe. Selvom den administrerende direktør har en særlig position i organisationen, kan ethvert individ, der har en funktion i virksomheden, udmærket se på tingene ud fra et perspektiv som administrerende direktør, og vi vil påstå, at når det er tilfældet, vil det være til gavn for alle medarbejdere i hele organisationen. At have et sådant administrerende-direktør-perspektiv vil sige, at man er i stand til at forstå og erkende de problemstillinger som konfronterer den, der sidder i den administrerende direktørs stol. Strategiske beslutninger indebærer ofte vanskelige afkald. I det omfang som medarbejderne forstår, hvorfor beslutningerne er blevet truffet, og hvad der nødvendigvis må gøres, vil såvel medarbejdernes præstationer som organisationens præstationer blive forbedret. Et administrerende-direktørperspektiv hjælper dig også med at finde frem til de relevante data og den relevante information og viden, som er vigtige for den strategiske analyse og handling. Strategiske beslutninger skal kunne trække på arbejdsstyrkens kollektive intelligens og viden. Den administrerende direktør handler ikke isoleret fra andre. DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS OPGAVER Den administrerende direktørs opgave er at skabe værdi for virksomheden. Som administrerende direktør er du nødt til at kunne få øje på nye muligheder og 1 De koncepter, der anvendes i bogen, kan i vid udstrækning anvendes generelt i organisationer ikke kun i de organisationer, der skal give overskud. Vi bruger ordene virksomheder, forretninger, firmaer og organisationer i flæng, men vi har fortrinsvis hentet vores eksempler og vores terminologi fra virksomheder, der skal give overskud.

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Fokus på lønsom vækst i praksis

Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S, partner Lene Bisgaard, lb@sjp.dk,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere