Fra papir til BIM. Tre eksempler på værdiskabende forandringsprocesser. Bind II Case stories

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra papir til BIM. Tre eksempler på værdiskabende forandringsprocesser. Bind II Case stories"

Transkript

1 Fra papir til BIM Tre eksempler på værdiskabende forandringsprocesser Bind II Case stories

2 Denne samling case stories er udarbejdet ifm. Bygherreforeningens projekt: Fra papir til BIM fra dokumenter til modelbaseret digitalisering. Til denne publikation hører et Bind I Guide. Begge publikationer kan findes på og Projektet er finansielt støttet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, februar 2013 Projektejer Bygherreforeningen Fagligt/administrativt sekretariat Nina Koch og Peter Hauch Faglige konsulenter Stig Brinck, Thorsten Falk Jensen og Morten Stig Nielsen

3 Den iterative digitaliseringsproces Her præsenteres tre cases, der er udarbejdet i forlængelse af Bygherreforeningens guide Fra papir til BIM en værdiskabende forandringsproces. Hvor guiden indeholder en række anbefalinger til en god proces fra papir til BIM, beskriver casene helt konkret, hvordan udvalgte byg- og driftsherrer har gennemført en digitaliseringsproces i praksis. Tanken er, at casene kan være en inspiration for FM-ledelsen såvel som medarbejdere, der skal i gang med at digitalisere deres driftsmateriale. De tre cases; Stockholms Havn, Kolding Kommune og Gentofte Kommune, er udvalgt, fordi de fokuserer på forskellige temaer og således illustrerer forskellige tilgange og anbefalinger. Digitalisering en iterativ proces Som beskrevet i guiden, indeholder digitaliseringsprocessen følgende tre overordnede aktiviteter: Identificer behov og værdi Tilrettelæg datafangst Dataledelse Denne proces udfordres løbende af ændrede forudsætninger, i form af interne og eksterne påvirkninger såsom organisationsændringer, nye fokusområder i virksomheden, nyudviklede teknologier osv., der betyder, at digitaliseringen skal gentages, justeres eller udvides. Guiden indeholder 9 anbefaleringer til digitaliseringsprocessen: Identificering af behov og værdi 1. Identificering af forretningskritiske data 2. Prioriter data Need to have vs. Nice to have 3. Behov før løsning data går forud for systemer Tilrettelæggelse af datafangst 4. Definer og brug standarder 5. Fokus på hurtig værdi digitalisering i små bidder 6. Tag ejerskab for dine data systemer forgår, data består Dataledelse 7. Etabler dataledelse i din organisation 8. Stil data til rådighed udbud skaber efterspørgsel 9. Skab datarelationer 1+1=3 De tre cases illustrer disse anbefalinger gennem forskellige perspektiver og beskriver således et udsnit af den enkelte organisations samlede digitaliseringsproces. Bind I Guide findes på side 1 af 18

4 side 2 af 18

5 Stockholms Havn En simpel løsning med stor effekt Stockholms Havns digitaliseringsproces opstod som følge af et behov for at have et klart overblik over brandforhold i havnens mange udlejningsejendomme. Gennem en simpel scanningsproces og en konsekvent brug af standarder har Stockholms Havn nu taget et vigtigt skridt for at få styr på brandforhold og har ydermere fået et solidt værktøj til kontraktstyring. Stockholms Havn en driftsorganisation i udvikling Stockholms Havn arbejder på at gøre Stockholm til en moderne maritim by for beboere, handel og turister ved at fremme skibsfart og sikre levering af varer. Der planlægges en række nye anlægsaktiviteter, som involverer udvidelse af havnen, forbedret logistik og infrastruktur samt udstykning af nye arealer til boligbyggeri. Stockholms Havns forvaltningsaktiviteter omfatter bl.a. udlejning af kontorer og logistikarealer. Behovet for digitalisering opstod i forbindelse med en diskussion af brandforhold og ansvarsfordelingen for brandsikringen i de udlejede bygningerne. At have styr på brandforhold var således den driftsaktivitet, der skulle indsamles digitale data til. Case-objekt Virksomhed: Kerneforretning: Fokus for dataindsamling: Tema/anbefaling: Stockholms Havn Skibsfart og levering af varer til regionen Brandforhold, udlejning- og kontraktstyring Fokus på hurtig værdi digitalisering i små bidder Tag ansvar og ejerskab for dine data Lokaliser dataledelsen i din organisation Stil data til rådighed Skab datarelationer Datafangst gennem laserscanning Første skridt i digitaliseringsprocessen var at få styr på, hvor mange m 2 der blev lejet ud og til hvem. Til dette valgte Stockholms Havn at indlede digitaliseringen med laserscanning af bygningen Magasin 2 og sidenhen yderligere to bygninger. Laserscanningsmetoden er forholdsvis omkostningsfuld, men leverer til gengæld et meget omhyggeligt resultat i form af en detaljeret punkt-sky-model. Konvertering af denne til en CAD-model giver et solidt grundlag til videre bearbejdning. Udover de planer, der kan genereres fra de laserscannede modeller, har man også tegnet enkelte planer op i CAD-software. Datagrundlag skaber nye behov Efter at have fået digitaliseret ejendomsmassen stod det klart for Stockholms Havn, at de detaljerede plantegninger gav anledning til flere anvendelsesmuligheder på FM-området. Forholdsvis nemt kunne Stockholms Havn nu understøtte og optimere et andet vigtigt forretningsområde nemlig lejemålstyring vha. de digitale data. side 3 af 18

6 Vi har omkring 500 lejere af jord, opbevaringsplads eller kontorfaciliteter. Digitaliseringen viser, at der som regel er flere m² på et lejemål, end man er klar over. Peder Weitoft, Stockholms Havn Standarder muliggør relationer mellem data Til lejemålsstyring var der et behov for at kunne koble lejemålsarealer og lejekontrakter digitalt. Der var altså behov for at skabe datarelationer mellem arealpolygoner på CAD-tegninger og kontraktdokumenter. Dette blev løst ved at indlæse tegninger i Hyperdoc og derved synkronisere med lejemålsinformation fra kontrakter, som var placeret i ejendomsstyringsprogrammet Landlord. Synkroniseringen foregår rent teknisk vha. en funktionalitet i programmet Hyperdoc. Se nedenstående illustration: Lejekontrakt Tegninger Hyperdoc Landlord Synkronisering af information fra tegninger med kontraktoplysninger Tegninger og kontrakter kobles gennem Hyperdoc og Landlord Relationen mellem data understøtter en række daglige driftsopgaver, da det er muligt at forespørge og visualisere informationer om arealer f.eks. ved at: Udpege et areal eller rum og få vist detaljeret lejeinformation Vælge en lejer eller en lejekontrakt og få vist det konkrete rum, som lejelmålet omhandler Få vist hvilke rum, der ikke er udlejet Få visualiseret informationer efter en række valgfrie kriterier fx lejemålsstatus (udlejet eller ej) efter lejer eller type (kontor/logistik) ved skravering/farvelægning af tegninger side 4 af 18

7 Relationer mellem CAD-tegninger og ejendomsstyringsprogrammet Landlord muliggør, at man ved dataforespørgsel kan få vist alle ledige rum Det er også muligt for Stockholms Havn at eksportere informationer fra arealer, rumtype, lokalisering m.m. til lejekontrakterne, så når man eksempelvis flytter en væg i AutoCAD eller deler et rum i to, er det muligt at opdatere det ændrede rum i forhold til kontraktstyringen. For at kunne skabe de nødvendige relationer mellem arealer og kontraktdokumenter, har man været nødt til konsekvent at anvende de samme betegnelser for bl.a. rumkategorier. Til dette har virksomheden brugt FI2-standarder 1 og været særligt opmærksomme på at holde disse standarder igennem hele digitaliseringsforløbet. Centraliseret dataledelse en fordel Digitaliseringen er udført med konsulentbistand fra CAD-Q, der er leverandører af IT-systemer og - tjenester. Hos Stockholms Havn har projektleder Madeleine Lilja været den primære ansvarlige for digitaliseringsprocessen. I dag er de tre medarbejdere i afdelingen, der har ansvar for de digitale data. Det er altså en lille og koordineret gruppe, som har administratorrettigheder til at opdatere og lave ændringer i forvaltningsdata. For Stockholms Havn er det en klar fordel af have en centraliseret dataledelsesfunktion, der varetager den løbende forvaltning af den digitale ejendomsstyring. Det giver en sikkerhed for, at alle forstår systemet og kan bruge de definerede standarder korrekt. 1 FI2 er en svensk standard et fælles sprog til udveksling af driftsdata mellem IT-systemer. FI2 indeholder bl.a. klassifikationer og værdilister med standardværdier for kategorier på rum. Se mere på side 5 af 18

8 Klassifikation integreret med CAD samt egenskab på rum Det simple fungerer! Stockholms Havn har i dag digitale plantegninger af de fleste af deres bygninger, hvilket betyder at organisationen har bedre styr på, hvem der lejer hvad og hvor mange kvadratmeter de lejer. Digitaliseringen af brandtegninger og installationstegninger, som jo egentlig var dét, der gav anledning til behovet for digitalisering, er i dag en igangværende proces. Samlet set har digitaliseringsprocessen gjort vores forretningsgange hurtigere og gjort, at vi i fremtiden kommer til at overholde alle lovmæssige krav vedrørende brandhold, som vores ejendomsportefølje er omfattet af. Dernæst har den forbedrede lejemålsstyring helt konkret tilgodeset vores bundlinje. Peder Weitoft, Stockholms Havn Digitaliseringen har altså ind til videre været en succes for Stockholms havn. De har identificeret de data, der understøtter deres kerneforretning, placeret ansvaret for dataledelse i organisationen og ved anvendelsen af standarder skabt værdifulde relationer mellem deres respektive systemer. Stockholms Havn har valgt en meget simpel løsning, hvor der skabes relationer imellem systemer. Resultatet viser, at det simple fungerer og kan understøtte forretningens behov i praksis. side 6 af 18

9 Læringspunkter Identificer forretningskritiske data Skab relationer imellem data og systemer Det behøver ikke at være kompliceret gør det simpelt! Etabler et datacenter Placer ansvar for data i organisationen udpeg en dataejer Foretag dataledelse Tak til Madeleine Lilja og Peder Weitoft fra Stockholms Havn Læs mere Om Stockholms Havn: eller se informationsvideo om havnens udviklingsprojekter: side 7 af 18

10 side 8 af 18

11 Kolding Kommune Digitalisering via GIS - til gavn for mange I sommeren 2012 afsluttede Kolding Kommune en flerårig digitaliseringsproces, med oprettelsen af en FM-database via NetGIS, der kobler arealer på plantegninger med informationer omkring forvaltningsområder, rumtyper, ejerforhold og meget mere. Kolding Kommune har fået et værktøj, der ikke bare understøtter deres forvaltningsaktiviteter, men som også danner grundlag for den overordnede strategiske udvikling i kommunen. Case-objekt Virksomhed: Kerneforretning: Fokus for dataindsamling: Tema/anbefaling: Kolding Kommune, Kommunale Ejendomme Optimering af kommunens ejendomsportefølje Arealstyring, benchmarking på tværs af forvaltningsområder, strategisk udvikling Identificer forretningskritiske data data der understøtter kerneforretningen Fokus på hurtig værdi digitalisering i små bidder Definer og brug standarder Stil data til rådighed Skab datarelationer Kolding Kommune en anderledes tilgang Kolding Kommune adskiller sig i deres tilgang til digitalisering ved at have benyttet GIS som afsæt til at tilgå information og samtidig give et grafisk overblik over ejendomme. Koblingen til NetGIS med Koldings Kommunes FM-database er giver mulighed for at hente information fra mange forskellige systemer såsom drift- og vedligeholdsystemet Caretaker, Greenline energistyringssystem, tegninger og beskrivelser, energimærkninger for en ejendom m.m. Det giver brugeren en nem og direkte adgang til relevant ejendomsinformation. I Kolding Kommune er GIS og FM-databaser koblet til glæde for mange af kommunens forvaltninger side 9 af 18

12 Forskellige behov satte digitaliseringen i gang Efter kommunesammenlægningen i 2006/2007 rådede Kolding Kommune over ejendomme på i alt m 2 fordelt over et områder, der før havde været fire separate kommuner. Det betød også, at organisationen nu stod med en samling tegningsdokumentation, der langt fra var ensartet. Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune gjorde det dengang til en vision at blive blandt de 10 bedste kommuner inden for digital styring af ejendomme. Beslutningen om at gennemføre en fokuseret digitaliseringsproces opstod ikke kun som følge af et ønske om en ensartet tegningsdokumentation. Kommunen havde også erkendt et behov for værktøjer til at understøtte de strategiske udviklingsplaner, herunder bedre udnyttelse af kommunens ejendomsarealer. Digitalisering i små bidder Dataindsamlingen blev indledt ved at indscanne eksisterende tegninger, hvorpå der blev indtegnet arealpolygoner. Tegningerne med arealer blev herefter lagret i DWG-format. Kolding Kommune delte digitaliseringsprocessen op i mindre bidder, så hvert forvaltningsområde i kommunen (børneområdet, uddannelsesområdet, fritids- og idrætsområdet, seniorområdet, sundhedsområdet og socialområdet) blev behandlet for sig. Så snart digitaliseringsopgaverne for et område var udført og kvalitetssikret, blev de digitale data frigivet til resten af organisationen. Først blev alle kommunens skoler behandlet, da der på daværende tidspunkt var igangsat initiativer om skolesammenlægning, og området således havde stor politisk interesse. Dernæst behandlede organisationen børne- og daginstitutioner, så plejecentre og så videre. Ved at gruppere de mange ejendomme blev den omfattende digitaliseringsproces mere overskuelig. Derudover gav det også en hurtig værdi i organisationen, som på et kvalificeret datagrundlag løbende kunne påbegynde strategiudviklingen af de færdigbehandlede områder. Præcise regler for arealoptegning gav ensartede og sammenlignelige data for alle kommunens ejendomme. side 10 af 18

13 Arealdatabase med mange niveauer Med alle plantegningerne digitaliseret gik Kolding Kommune i gang med at få udviklet deres egen FMdatabase med arealer og nøgletal koblet med NetGIS. Kolding Kommune er selv arkitekten bag setup et, men de fik en systemudvikler fra firmaet FM-info til at hjælpe sig med at udvikle webværktøjet. Indledningsvis oprettede Kolding Kommune en database med de digitale rå-data. Herefter blev de digitale arealer sammenkædet med informationer om rumkategori, rumnummer og -navn, forvaltningsområder samt andre organisationsrelevante rum- og forvaltningsinformationer til brug for space management og benchmarking. FM-databasen via NetGIS blev organiseret, så den kan vise data på 4 forskellige niveauer: Politisk niveau - Sortering af ejendomme ud fra de forskellige forvaltningsområder (fx børneområdet, uddannelsesområdet eller seniorområdet) Hovedniveau - Typer af ejendomme under det valgte forvaltningsområde (fx folkeskoler, idrætsfaciliteter eller SFO er) Kategoriniveau - Funktioner i de valgte ejendomme (fx administration, faglokale, fordelingsareal) Funktionsniveau - Typer af rum i de valgte ejendomme (fx. aktivitetsrum, aula, billedkunst, festsal, gang, garderobe) Udsnit af arealdatabase, hvor data kan sorteres og vises efter forskellige niveauer Derudover kan der vises detaljeret information om en ejendoms belægning/gulvoverflader, ejerforhold (kommunal ejer, kommunal lejer, selvejet lejer osv.) samt hvilke områder, der er opvarmede eller ej. Standarder en forudsætning for relationer For at sammenkæde de nødvendige data og datasamlinger i FM-databasen via NetGIS, var der behov for en ensrettet brug af begreber, kategorier og standarder. Kolding Kommune satte derfor stort fokus på, at databasen var baseret på standardiserede begreber dels for at kunne lave dataforespørgsler og benchmarking på sammenlignelige størrelser, og dels for at kunne eksportere data til forskellige programmer. side 11 af 18

14 I forbindelse med planlagt vedligehold giver det stor værdi at have faktuelle og opdaterede oplysninger i form af arealer, tekniske anlæg, samt at plan-grundlaget er opdateret. Det betyder også, at Kommunale Ejendomme mærker en stigende efterspørgsel fra de enkelte tekniske serviceledere på arealinformationer og det opdaterede plangrundlag. Carsten Gotborg, Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune Ved at skabe relationer mellem data sikrede Kommunale Ejendomme ikke bare, at forskellige dele af organisationen kan drage nytte af databasen ved at kunne lave dataforespørgsler og sortere data efter behov. De sørgede også for at fremtidssikre systemet, så data kan følge med den teknologiske udvikling og også være anvendelige i kommende programmer. Et vigtigt element i forbindelse med standardisering og dataindsamling er modtagelsen af data fra projekter. Digital aflevering er en klar defineret ydelse og altid en del af kontraktuelle forhold. Dette er specificeret i bips IKT-specifikationer, der er tilpasset til Kolding Kommunes behov, således at der skabes den ønskede værdi i organisationen. Endelig har der været stor fokus på at følge op på de leverede data og kontrollere, at de lever op til de stillede krav. Validering og vedligeholdelse Udover oprettelsen af FM-databasen via NetGIS, har Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune fået etableret et datacenter og nye procedurer for, hvordan og hvornår data vedligeholdes. Der er en klar ansvarsfordeling for, hvem der opdaterer data og definerer processen for dataindsamling. Den centrale enhed og de fastlagte procedurer bidrager til et vedvarende solidt datagrundlag til glæde for hele organisationen. Værktøjer til både drift og udvikling I dag understøttes en væsentlig del af de traditionelle FM-opgaver af databasen, herunder markeret med blåt: FM-opgaver i en større virksomhed. Jensen, P.A. (2011) Håndbog i Facilities Management (3. udgave). side 12 af 18

15 Nu har vi et ordentligt styringsredskab. Vi kan lave benchmarking fx på arealforbrug. Det giver en mere saglig dialog og grundlag for bedre forståelse for, hvordan f.eks. arealfordelingen er pr. barn. Dette er et godt værktøj til understøtning af vores udviklingsplaner inden for hvert område. Carsten Gotborg, Kolding Kommune, Kommunale Ejendomme Med FM-databasen via NetGIS har man fået et nyttigt værktøj til den daglige drift i Kolding Ejendomme. Derudover er Kolding Kommune på baggrund af deres digitalisering i dag i en position, hvor de er i stand til at lave benchmarking på arealer inden for de kommunale forvaltningsområder, såsom børneog uddannelsesområdet. Dette giver dem en unik mulighed for at optimere og sammenligne arealforbrug inden for hvert område og således bidrager til den overordnede kommunale strategiudvikling. Læringspunkter Tilrettelæggelse af datafangst kræver grundig planlægning Digitaliser i små bidder og behold overblikket Brug standarder når der skabes relationer mellem data Ved at stille data til rådighed i hele organisationen skabes der mulighed for effektivisering på flere områder Data skal kunne eksporteres fra systemer og nemt tilgås af andre brugere Tak til Carsten Gotborg, IT-projektleder fra By- og Udviklingsforvaltningen, Kommunale Ejendomme i Kolding Kommune side 13 af 18

16 side 14 af 18

17 Gentofte Ejendomme En klassisk proces der udviklede sig I Gentofte Kommune tog man en strategisk beslutning om at skabe et ensartet digitalt overblik over kommunens mange ejendomme. Med de simple 2D tegninger fik man øjnene op for de mange digitale muligheder, og man udvidede digitaliseringsprocessen til at omfatte oprettelsen af egentlige BIM-modeller med kobling til et FM-system. På den måde er Gentofte Ejendomme et eksempel på, hvordan en digitaliseringsproces hele tiden er under udvikling. Behov for overblik og ensartethed Digitaliseringen af Gentoftes ca. 400 kommunale ejendomme blev initialiseret i forbindelse med etableringen af Gentofte Ejendomme i Gentofte Ejendomme blev etableret bl.a. med det formål at optimere nybyggeri og vedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje i gennem en centraliseret ejendomsdrift, der tidligere blev varetaget af de enkelte forvaltningsområder. Der fandtes på daværende tidspunkt ikke en samlet ensartet digital registrering af de kommunale ejendomme, da disse var underlagt de respektive forvaltninger. En af de første opgaver bestod derfor i at skabe overblik over den samlede ejendomsportefølje, herunder arealer og deres anvendelse. Case-objekt Virksomhed: Kerneforretning: Fokus for dataindsamling: Tema/anbefaling: Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme Drift og vedligehold. Optimering af kommunens ejendomsportefølje Arealstyring, overblik over ejendomme, drift og vedligehold, digitale FM-systemer Tilrettelæg din datafangst Tag ansvar og ejerskab for dine data Definer og brug standarder Stil data til rådighed Skab datarelationer Scannede tegninger kobles med ejendomsinformationer Først blev alle eksisterende tegninger indscannet af en ekstern leverandør. På disse optegnede man rum og arealer, som blev koblet med informationer om forskellige egenskaber bl.a. lokalisering (ejendom, bygning, etage) samt nettoareal for rum og bruttoareal i bygningen. Dermed blev det muligt, at udtrække arealoversigter for de enkelte bygninger og koble disse sammen med øvrige ejendomsinformationer. Dette kan både ske via en ekstern database (kaldet LogFM) eller i simple regneark med forskellige oversigter. side 15 af 18

18 Standarder og tilgængelige data giver værdi Formålet med digitaliseringen var dels at skabe overblik og dels at koble arealer og informationer, så kommunens forskellige forvaltninger kan lave de forespørgsler, der er relevante for dem. For at kunne lave disse forespørgsler på tværs af informationer, er det afgørende at have et entydigt grundlag, der er baseret på standardiserede begreber, fx i form af værdilister. Man oprettede bl.a. fælles ejendomslister, hvor ejendomsnavne, betegnelser, etager m.m. blev standardiseret. Hvilke egenskaber, hvert enkelt rum skulle forsynes med, blev ligeledes defineret og suppleret med værdilister for egenskaberne, fx ensartede rumnavne. Det har givet konkret værdi at stille de koblede data til rådighed via en webtjeneste. På den måde har teknikere ved akut opståede problemer direkte adgang til relevant dokumentation, fx en installationstegning, blot de har internetadgang. De digitale data giver også værdi andre steder i kommunen: I forbindelse med en analyse af behov for at tilvejebringe flere institutionspladser, blev vi bedt om en samlet opgørelse over opholdsareal pr. barn i kommunens institutioner. Fordi vi har strukturereret vores digitale data i tegningsmaterialet med informationer ned på rumniveau, var det muligt at udtrække og summere det samlede opholdsareal pr. institution og dermed pr. barn, som grundlag for den videre analyse. Tidligere ville det have været vanskeligt, hvis ikke umuligt, at svare lige så kvalificeret inden for kort tid, fordi datagrundlaget ville være baseret på opmåling af bruttoarealer, som ikke fortæller noget om det faktiske opholdsareal pr. barn UllaBrit Lissner, Gentofte Ejendomme Den løbende optegning og opretning af det digitale grundlag udføres dels af medarbejdere hos Gentofte Ejendomme, dels af eksterne rådgivere ifm. projekteringsopgaver. Også her spiller brugen af standarder en vigtig rolle for, at Gentofte Ejendomme kan sikre, at deres materiale fremstår ensartet, uanset om det er udarbejdet af interne eller eksterne ressourcer. For at fastholde standardiseringen har Gentofte Ejendomme udarbejdet IKT-ydelsesbeskrivelser, bl.a. for digital aflevering. Det betyder, at der i forbindelse med nybyggeri og vedligeholdelse fremadrettet kan modtages et ensartet materiale. Tredimensionel BIM-model med bl.a. adresse- og arealdata side 16 af 18

19 Fra tegninger til BIM Gentofte Ejendomme har efterfølgende påbegyndt overgangen fra 2D-tegninger med arealinformationer til BIM modeller. I første omgang er 2D-tegningerne blevet konverteret til BIM med generiske bygningsdele på lavt informationsniveau. Dvs. basis bygningsobjekter med korrekt dimension, men uden inddeling i de enkelte materialer eller bygningsdele. Projekteringsarbejdet ifm. ombygning eller renoveringsopgaver betyder ofte, at modellernes informationsniveau løftes, så bygningsobjekter i modellen i højere grad afspejler de faktiske bygningsdele. Det betyder, at der anvendes modeller med forskellige informationsniveauer i den samlede BIM ejendomsportefølje. Men for Gentofte Ejendomme har det været en naturlig måde at håndtere en trinvis overgang fra 2D til BIM og simple 3D-modeller. Formålet med overgangen til BIM er, udover muligheden for 3D og visualisering til forbedring af kommunikationen med brugere og rådgivere, også en forventning om brug af bygningsdelene i BIM til at understøtte driften ved kobling til et FM system. Egenskaber tilknyttet en dør i BIM-modellen Nye behov, nye processer Ved at få stillet de digitale data til rådighed er det blevet klart for Gentofte Ejendomme, at der er mange flere muligheder for at skabe værdi. Bl.a. vil det kunne effektivisere drift- og vedligehold, hvis de udarbejdede BIM-modeller bliver koblet med et FM-system. Næste skridt i digitaliseringsprocessen er således at få skabt direkte relationer mellem BIM-modellerne og FM-systemet, og derfor Gentofte Ejendomme har i efteråret 2012 sendt deres FM-system i udbud. Forud for selve udbuddet har der været en længere planlægningsproces på knap et år, hvor de forretningskritiske data i forhold til FM og drift- og vedligeholdssystemet er blevet kortlagt. Nye behov stiller altså nye krav til de digitale værktøjer, og fordrer således en udvidelse af digitaliseringsprocessen. På den måde er det at digitalisere en proces i konstant bevægelse, og som hele tiden giver nye muligheder, og derved hele tiden kan fornys. Bevidst dataledelse En af grundene til, at Gentofte Ejendomme har haft succes med deres digitaliseringsproces, er bevidstheden om dataledelse. Ansvaret for data er tydeligt placeret i organisationen og ledelsen har fra starten været involveret aktivt i strategien for digitaliseringen, og dermed gjort det muligt at definere de forretningskritiske data. side 17 af 18

20 Værdi og opnåede resultater Gentofte Ejendomme har i dag digitaliseret tæt ved 90% af deres ejendomsmasse, hvoraf ca. 1/3 er løftet til 3D-modeller. Dette betyder bl.a., at Gentofte Ejendomme i dag har et digitalt grundlagsmateriale som udover at afspejle ejendommenes faktiske geometri, også giver mulighed for at udtrække informationer til fx nøgletal på tværs af ejendomsmassen og på kort tid give kvalificerede svar på forskellige forespørgsler. Gentofte ejendomme er nu i stand til at lave kvalificerede dataforespørgsler f.eks. hvor der er ledige arealer. Man har fået skabt nem adgang for hele organisationen til den gældende tegningsdokumentation og et generelt overblik over ejendomsporteføljen. Endelig har man fået 3D-modeller, der er med til at skabe forbedret dialog med brugere og leverandører. Læringspunkter Identificer forretningskritiske data Tilrettelæg processen for datafangst grundigt Skab konsekvent brug af standarder for at sikre ens materiale og relationer mellem data Digitalisering er en iterativ proces der vil altid være nye behov Placer ansvar for data i organisationen og etabler dataledelse Læs mere (under Borger/By- og miljø) Tak til UllaBrit Lissner, koordinator for data og analyse, Gentofte Ejendomme side 18 af 18

BIM. abende forandringsprocesser. Tre. Bind

BIM. abende forandringsprocesser. Tre. Bind Fra papir til BIM Tre eksempler på værdiska abende forandringsprocesser Bind II Case stories Denne samling case stories er udarbejdet ifm. Bygherre- til foreningens projekt: Fra papir til BIM fra dokumenter

Læs mere

Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri. Kolding Kommune

Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri. Kolding Kommune Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Faktuel status - Nøgletal areal 605 km² Registreret i alt 289 ejendomme i databasen. Samlet bruttoareal 500.000 m². - værdi ca. 3,5 mia. kr. Registreret i alt 19.000

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Konference

Læs mere

BIM. Bind. I - Guide IDENTIFICERING AF BEHOV OG VÆRDI ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER DATALEDELSE

BIM. Bind. I - Guide IDENTIFICERING AF BEHOV OG VÆRDI ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER DATALEDELSE Fra papir til BIM Værdiskabende forandringsprocesser for byg- ogg driftsherrer Bind I - Guide IDENTIFICERING AF BEHOV OG VÆRDI ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER DATALEDELSE TILRETTELÆGGELSE AF DATAFANGST Denne guide

Læs mere

BIM. Bind. I - Guide IDENTIFICERING AF BEHOV OG VÆRDI ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER DATALEDELSE

BIM. Bind. I - Guide IDENTIFICERING AF BEHOV OG VÆRDI ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER DATALEDELSE Fra papir til BIM Værdiskabende forandringsprocesser for byg- ogg driftsherrer Bind I - Guide IDENTIFICERING AF BEHOV OG VÆRDI ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER DATALEDELSE TILRETTELÆGGELSE AF DATAFANGST Denne guide

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

FREMTIDENS FM-SYSTEM FORDELENE & HVORDAN BLIVER DU KLAR?

FREMTIDENS FM-SYSTEM FORDELENE & HVORDAN BLIVER DU KLAR? FREMTIDENS FM-SYSTEM FORDELENE & HVORDAN BLIVER DU KLAR? HVEM ER JEG Mit navn er Nis Boile Christensen Arbejder som BIMfm konsulent hos BIM Equity A/S Baggrund Cand.scient.techn i Bygningsinformatik 2014

Læs mere

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement

NIRAS og Smart City. Morten M. Sørensen. Thorsten Falk Jensen. Bygherrerådgiver IKT og datamanagement NIRAS og Smart City NIRAS og Smart City Morten M. Sørensen Projektleder Informatik og Geodata mmks@niras.dk Thorsten Falk Jensen Bygherrerådgiver IKT og datamanagement tfj@niras.dk 01-03-2017 NIRAS præsentation

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016

Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016 Facility Management systemer i regionerne - Erfaringer fra OUH / Nyt OUH FSTA Årskonference 2016 FSTA Årskonference 13-10-2016 Præsentation Jimmi Skovgaard Hansen Projektleder OUH Facilities Management

Læs mere

til brug for byg- og driftsherrer

til brug for byg- og driftsherrer BIM-modelstrategi for FM Guide og database til brug for byg- og driftsherrer Denne guide er udarbejdet ifm. Bygherreforeningens projekt: Modelstrategi for BIM objekterr og egenskaber i FM. Til guiden hører

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

Cuneco klassifikation af brugsrum

Cuneco klassifikation af brugsrum Cuneco klassifikation af brugsrum Juni 2014 CUNECO - 15031 AFPRØVNING AF CCS OG AREAL IDM, DTU Afrapportering PROJEKT Cuneco - 15031 Afprøvning af CCS og Areal IDM, DTU Afrapportering Projekt nr. 210958

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Værdiskabelse igennem IKT og BIM i DTU Campus Service

Værdiskabelse igennem IKT og BIM i DTU Campus Service Værdiskabelse igennem IKT og BIM i DTU Campus Service DTU: Strategi for digitalisering og aflevering af data 5l dri6 v. Markus Lampe, DTU Campus Service DTU startede med at få hold på tegninger og arealer

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 2016-05-12

D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 2016-05-12 D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 Præsentation Jeanette Johansson, bygningskonstruktør / Chefrådgiver 25 års erfaring i driftsorganisationer / rådgiver Digital bygningsdrift

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

BIM I BYGGERIET RÅDGIVERSIDEN THORSTEN FALK JENSEN, NIRAS

BIM I BYGGERIET RÅDGIVERSIDEN THORSTEN FALK JENSEN, NIRAS BIM I BYGGERIET RÅDGIVERSIDEN THORSTEN FALK JENSEN, NIRAS INDLEDNING BIM I BYGGERIET - RÅDGIVERSIDEN Thorsten Falk Jensen Bygherrerådgiver, IT & Procesudvikling, IKT/ BIM i et bygherre- og rådgiver perspektiv

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer København 27. maj 2013 Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Samlet to-do liste Liste over er fra hver workshop spor - Klar til brug Workshopspor

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Case fra Space Management på Gentofte Rådhus

Case fra Space Management på Gentofte Rådhus Case fra Space Management på Gentofte Rådhus Ved: - Steen Tougaard og - Mads W. Ambjørnsen DFM uddannelsesdag 2010 Gentofte Ejendomme kort om hvem vi er? Gentofte Kommune har ca. 70.000 indbyggere og er

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Lad os blive endnu bedre til at udvikle sammen leverandører, kommuner, regioner og staten Hvad mener vi med 1. Gensidig kontrol?

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

Den Digitale Boligorganisation

Den Digitale Boligorganisation Den Digitale Boligorganisation Konference for organisationsbestyrelser 6. September 2015 FællesBo hvem er vi? Peter Bøgebjerg Mortensen driftschef FællesBo hvem er vi? FællesBo er i dag Herning Kommunes

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen

Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen Referat leverandørpræsentation med Netcompany 3. juni 2016 9.30-11.30: Deltagere Netcompany: Bastian Bajon, Jette Lund, Martin Havemann, Morten Christensen Kopp, Carsten Andersen Deltagere Væksthusene:

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Helle Ravn og Kim Jacobsen hera4@ucl.dk og kj@k- jacobsen.dk bips konference 2014 15. september 2014 - spor 1, auditorium 1 UCL - University College Lillebælt

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Videncenter kick-off - Driftsherrens perspektiv

Videncenter kick-off - Driftsherrens perspektiv Videncenter kick-off - Driftsherrens perspektiv Clars Danvold SES / BID 24. marts 2011 2 Informationsmotorvejen 3 Færdselsregler 4 Standardiserede databeholdere 5 Informationsbivejen 6 Informationsbivejen

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DATO KONTAKTPERSON MAIL VERSION 22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DET DIGITALE ANLÆG SAMARBEJDE I ANLÆGSBRANCHEN STYRINGSDOKUMENT INDLEDNING Styringsdokumentet er et supplement til handlingsplanen

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Bevidst kravsstillelse

Bevidst kravsstillelse Bevidst kravsstillelse Digital aflevering af driftsdata IKT & Bygherrerådgivning 1. Introduktion Thorsten Falk Jensen, Arkitekt MAA Taskforce tovholder, Implementeringsnetværket NIRAS bygherrerådgivning

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt.

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt. Vejdata og GIS i Hjørring Kommune. Teamleder, civilingeniør Ole Madsen Hjørring Kommune teom@hjoerringkom.dk Resume Tilvejebringelse og anvendelse af vejdata i forbindelse med konkrete drifts- eller planlægningsopgaver

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere