Celebrity Endorsement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Celebrity Endorsement"

Transkript

1 HA(int.) 6. Semester Forfattere: Dorte Tang Hansen Louise Tang Damgaard Vejleder: Charlotte Ellegaard Knudsen Celebrity Endorsement Handelshøjskolen i Århus 2011

2 Abstract Today celebrity endorsement is a widespread phenomenon, which is used in many cases related to marketing. Companies use celebrity endorsement as a successful tool in order to gain public attention concerning their brand and products. Furthermore it aims to influence consumer behaviour to increase profit. These aspects are of great interest and give reason to a further investigation of the phenomenon. The purpose of this thesis is to develop a deeper understanding of celebrity endorsement and how celebrities are used as a part of a promotion strategy. In addition, the assignment also investigates how companies select celebrities and account for the risks involved in using celebrity endorsement. In order to achieve this purpose a qualitative research is conducted on two case studies concerning Hjerteforeningen and Europæiske Rejseforsikring, respectively. Information was obtained through telephone interviews with spokepersons from each company. The results from the two case studies are supported by relevant theories concerning the main subject. In general the theories provide knowledge about the procedure of celebrity endorsement and the overall process of selection. In relation an important factor is the effect celebrity exposure has on the values that are added to the product and afterwards to the consumers mind. To succeed in a market this factor is important because these values must be appealing to a specific target group of a brand. Both theory and practice prove that the use of celebrities in advertising generates attention from the public and hereby awareness to the brand. In fact this is the main reason why Hjerteforeningen and Europæiske Rejseforsikring make use of celebrity endorsement. Both companies would like to change consumer behaviour through the increased attention. However, this is administered in different ways due to their product category and the way it satisfies the consumers differently. Hjerteforeningen appeals to a consumer s mind, because the consumers buy their product, for the reason of charity. The product of Hjerteforeningen is not a corporate product contrary to the product of Europæiske. The consumers of Europæiske buy its products due to their own needs. These different aspects of consumer needs influence the ways the companies promote their brands and make use of celebrity endorsement. 2 af 70

3 Furthermore the comparison of the two case studies shows that identifiable endorsers in general are extremely popular due to for instance the cultural meanings that the endorsers radiate. Consumers identify themselves with the celebrity endorsers and hereby the endorsed product. This is possible due to the fact that endorsers are identifiable with either the brand or target group depending on the message the companies wish to convey. In consequence hereof consumers may realise a connection between themselves and the endorsed product, which can entail a purchase. Also, this influences how companies select their endorsers and which endorser characteristics are of great interest. To be an effective endorser it is significant to possess qualities such as trustworthiness, personality and a lifestyle in cohesion with the brand. In addition, our analysis shows that it is essential to be aware of the possibility that several companies may have the same endorser, which can then confuse the consumer. A company s credibility can be decreased due to the difficulty of relating the endorser to a specific brand. The fact that endorsers are wellknown public figures increases the possibility of negative publicity, which can influence the reputation of companies. Despite the risk factors, when using celebrity endorsement, companies believe that the advantages of using it compensate for the negative consequences. This verifies the objectives of the theories, which conclude that an identifiable, famous and wellknown endorser is more successful compared to an anonymous character. 3 af 70

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion (Fælles) Indledning Problemformulering Præcisering af begreber Afgrænsning Kildekritik Metode Metodeovervejelser (Dorte) Meaning Transfer modellen (Dorte) Stadie Stadie Stadie TEARS modellen (Dorte) Credibility Trustworthiness Expertise Attractiveness Attractiveness (physical) Respect Similarity No-Tears modellen (Louise) Credibility and audience matchup Celebrity and brand matchup Celebrity credibility Celebrity attractiveness Cost consideration Working ease or difficulty factor Saturation factor The trouble factor Match-up teorien (Louise) Risikofaktorer (Louise) Risikoen for at den kendte overskygger brandet Risikoen ved at den kendte er overeksponeret Halo / Horn effekten Negativ omtale Undersøgelsesdesign (Fælles) Goals Selection Theoretical framework Interview Interviewform Interviewguide Refleksioner før interviews Refleksioner efter interviews Kvalitetskriterier Reliabilitet af 70

5 3.5.2 Validitet Analyse af case studier Europæiske Rejseforsikring (Dorte) Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesspørgsmål Hjerteforeningen (Louise) Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesspørgsmål Undersøgelsesspørgsmål Sammenligning af case studier (Fælles) Undersøgelsesspørgsmål Delkonklusion Undersøgelsesspørgsmål Delkonklusion Undersøgelsesspørgsmål Delkonklusion Konklusion (Fælles) Perspektivering (Fælles) Kildeliste Bilag 1: Interviewguide for Europæiske Rejseforsikring Bilag 2: Interviewguide for Hjerteforeningen Bilag 3: CD-rom indeholdende data med interview af respondenten Jacob Bender fra Europæiske Rejseforsikring Bilag 4: CD-rom indeholdende data med interview af respondenten Tim Boye Jensen fra Hjerteforeningen af 70

6 Oversigt over figurer Figur 1: Oversigt over celebrity endorser grupper Figur 2: Meaning Transfer modellen Figur 3: TEARS modellen Figur 4: Tabeller og produktkategorier der nyder størst gavn af fysisk attraktive celebrities Figur 5: Komponenter i det kvalitative undersøgelsesdesign Figur 6: Teoretisk referenceramme Figur 7: Positioneringskort nummer 1 for Europæiske Rejseforsikring og Hjerteforeningen Figur 8: Positioneringskort nummer 2 for Europæiske Rejseforsikring og Hjerteforeningen Figur 9: Rangering af TEARS attributter Figur 10: Rangering af NoTears attributter Figur 11: Positioneringskort nummer 3 for Europæiske Rejseforsikring og Hjerteforeningen 6 af 70

7 1. Introduktion Dette afsnit vil omhandle en introduktion til valgte hovedemne. Det påbegyndes med en kort beskrivelse af fænomenet celebrity endorsement samt baggrund for undersøgelsen. Dette efterfølges af problemformuleringen for at give læseren et overblik over det overordnede formål med opgaven. Baseret herpå udarbejdes undersøgelsesspørgsmål der er behjælpelige til at besvare opgavens problemformulering. Yderligere indeholder afsnittet definitionsbegreber, afgrænsning samt kildekritik for opgaven. 1.1 Indledning Begrebet celebrity endorsement er et populært redskab i virksomheders markedsføringsstrategi. Det skildrer anvendelsen af kendte mennesker i sammenhæng med promovering af brands og produkter. Kendte ansigter skaber opmærksomhed og er iøjefaldende hos forbrugerne, hvilket kan tendensere til positive associationer til brandet. Således forbedres deres købshensigt, frem for hvis virksomheder anvender anonyme modeller. Celebrity endorsement er ikke et nyt fænomen. Siden slutningen af 1800tallet har kendte optrådt som spokespersons i forbindelse med markedsføring af produkter og services. Populariteten af print og radioreklamer steg i løbet af 1930 erne, og efterfølgende i 1950 erne gik de første tvreklamer i luften. Sammenlignet med i dag var udbuddet af kendte som endorsere dengang begrænset, da opfattelsen var, at de ikke skulle investere deres prestige i at præsentere brands. I takt med stigningen af film og tvserier i 1970 erne blev det mere accepteret at benytte kendte i tvreklamer. Dette gav annoncørerne flere muligheder i udvælgelsen af kendte, og i 1979 optrådte en kendt person i hver sjette reklame (Erdogan, 1999). Mange annoncører har fortsat tiltro til celebrity endorsement. Det opfattes som en effektiv markedsføring, hvilket medfører stigende udvikling af celebrity endorsement, som benyttes i omtrent 25 % af alle reklamer i USA og Storbritannien samt 70 % i Japan (Caroll, 2008). Overordnet bruges tre forskellige typer af endorsere i reklamer; Celebrities, Eksperter og Forbrugere. Hver enkel besidder specielle karakteristika og roller for at kommunikere et produkt ud til konsumenterne. En typisk forbrugerendorser er en ukendt person, der ikke forventes at have kendeskab til produktet. Det kræves, at endorseren er identificerbar med 7 af 70

8 målgruppen således, at det er muligt som forbruger at identificere sig med både produktet og endorseren. Dette kunne for eksempel være, når Coca Cola bruger almindelige personer i reklamer, som alle drikker Coca Cola. Modsat, anses ekspertendorseren som en person med særlig viden inden for produktet. Typisk er eksperterne udvalgt på baggrund af viden som et resultat af erfaring, uddannelse og forskning Et eksempel herpå er tandlæger, der fremstår som eksperter i reklamer når specifikke tandpasta anbefales. Den sidste af de tre endorsement typer er celebrities, som er fokustypen gennem denne opgave. En celebrity endorser defineres som en person, der er offentlig anerkendt, og som bruger denne anerkendelse til at reklamere for produkter i reklamer, som for eksempel sportsstjerner. De er med til at genopfriske og tilføje nye dimensioner til produkter og brands. Når forbrugere finder en celebrity endorser troværdig, frembringer det positive tanker hertil. Det har via undersøgelser vist sig at være en effektiv markedsføringsstrategi, som herved påvirker forbrugerens købsadfærd i positiv retning (Friedman & Friedman, 1979). Det er af vores opfattelse, at der har været mindre fokus på empiriske analyser omhandlende udvælgelse af celebrity endorsere, samt hvorledes de anvendes i markedsføring. Denne opfattelse ligger til grund for motivationen bag opgaven. 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i indledningen er formålet med denne opgave at få en dybere forståelse for celebrity endorsement som et led i markedsføringsstrategi. Herunder undersøges og vurderes væsentlige kriterier i virksomheders udvælgelses af celebrity endorserere, samt eventuelle faldgrupper der kan forekomme ved anvendelse heraf. I denne forbindelse vil opgaven afdække følgende undersøgelsesspørgsmål: 1. Hvorfor benyttes celebrity endorsement som et led i markedsføringsstrategi? 2. Hvordan udvælger virksomheder celebrity endorsere? 3. Hvilke risici forbindes ved benyttelsen af celebrity endorsement? De ovenstående problemstillinger belyses med udgangspunkt i telefoninterviews med Europæiske Rejseforsikring og Hjerteforeningen, samt teoretisk indsigt i celebrity endorsement. 8 af 70

9 1.3 Præcisering af begreber For at skabe klarhed over opgavens problemfelt, redegøres for de mest centrale begreber og definitioner i opgaven. Celebrity/kendt: I opgaven anvendes termerne Celebrity og Kendt under samme betydning. Vi definerer dette som en offentlig kendt nulevende person, hvor det er underordnet, inden for hvilket område vedkommende er kendt. Celebrity endorser: Ifølge McCracken (1989) er en celebrity endorser defineret som: any individual who enjoys public recogniction and who uses this recognition on behalf of a consumer good by appearing with it in an advertisement. I denne opgave defineres en celebrity endorser således som en person der nyder offentlig anerkendelse og som bruger denne i sammenhæng med at reklamere for et produkt. Denne definition er tilpas bred til at dække kendte personer inden for alle områder. Celebrity endorsement: Begrebet celebrity endorsement dækker over brugen af kendte i markedsføring. 1.4 Afgrænsning Celebrity endorsement anvendes inden for adskillige produktkategorier og tilhører derved et bredt område inden for markedsføring. Derfor er antallet af produkter og brands samt celebrity endorsere, som benyttes hertil, særdeles højt. Endvidere forekommer der en række forskellige måder at anvende celebrity endorsement på i markedsføring, som redegøres for herunder. Således præciseres opgavens hovedområde. Som nævnt i indledningen afgrænses opgaven udelukkende til at omhandle endorsertypen Celebrity. Fra vores synspunkt findes der hertil fem undergrupper, hvor en væsentlig forskel er, hvorvidt endorseren er identificerbar med produktet eller ej. 9 af 70

10 Figur 1: Oversigt over celebrity endorser grupper Kilde: Egen tilvirkning 1. Et godt eksempel på en virksomhed der benytter identificerbare endorsere er Nike, hvor en af deres frontfigurer er Tiger Woods. Han er særdeles identificerbar med brandet, da han i forbindelse med sin sport altid benytter Nike s produkter. 2. Mads Mikkelsen er ikke identificerbar med produktet i Star Tour reklamen Dage du aldrig glemmer. Forbrugeren ved i realiteten ikke, om det er hans familie, der optræder i reklamen, og om han i virkeligheden rejser med Star Tour. Dette gør ham til en uidentificerbar endorser. 3. I denne gruppe lægger den kendte navn til et produkt og forbrugere bliver derved ikke direkte gjort opmærksom på, hvem producenten er. Forbrugerens opmærksomhed fanges af den kendtes image og ikke af brandets. Et eksempel herpå er Britney Spears parfume, hvor producenten bag parfumen ikke fremtræder tydeligt. 4. Kendte kan endorse frivilligt for et brand, hvor det i de fleste tilfælde er i forbindelse med humanitært arbejde, som for eksempel Pernille Rosendahl, der støtter Mødrehjælpen ved at arbejde frivilligt som børnepasser. 10 af 70

11 5. Den sidste undergruppe er skjult markedsføring, hvor kendte optræder som live reklame søjler i medierne, hvor forbrugeren herved får videregivet informationer om produkterne, de kendte bærer. 1 Dette eksemplificeres blandt andet når Kronprinsesse Mary i offentligheden bærer kendte tøjmærker som omtales i medierne. De fem undergrupper kan betragtes fra to forskellige vinkler. Enten ses det fra forbrugerens syn og hvorledes de påvirkes af celebrity endorsement i hverdagen, eller fra en virksomhedsvinkel og hvorledes celebrities bruges til at påvirke forbrugernes købsadfærd via markedsføring. Opgaven udarbejdes fra virksomhedens synspunkt og til trods for interesse for alle fem undergrupper, vælges udelukkende at fokusere på tvreklamer hvor endorseren er identificerbar med produktet. Her fokuseres på både frivillige og betalte endorsere. 1.5 Kildekritik Opgaven er skrevet på baggrund af fire bøger, akademiske artikler og få internetadresser. Bøgerne Advertising, promotion and other aspects of integrated marketing communications af Terence A. Shimp samt Culture and consumption II af Grant McCracken har givet os forståelse for teorien bag celebrity endorsement. Begge forfattere anses som værende eksperter på området, hvilket styrker kildernes troværdighed. Samtidig henviser mange akademiske artikler til især McCracken, som yderligere understøtter bogens validitet. De resterende to bøger benyttes til opgavens undersøgelsesdesign, da de skaber grundlag for den fornødne viden hertil. Bøgerne, skrevet af Flick samt Kvale og Brinkmann, er tidligere brugt som undervisningsmateriale, og vurderes derfor troværdige. Artiklerne er alle fundet via Handelshøjskolen, Aarhus Universitets søgebaser, Ebscohost og Business Source Complete. Flere af forfatterne går igen i mange af artiklerne, hvilket vurderes som et valid grundlag for brugen af disse samt deres objektivitet. Dette er samtidig tilfældet ved de anvendte internetadresser, da nogle af disse også refererer til andre anvendte artikler. Udover at indsamle information fra skriftlige kilder, interviewes en respondent fra hver case virksomhed. Det betyder, at disse informationer er subjektive, hvilket præger forståelsen og 1 Dette kan samtidig tolkes som Product placement. Dog bruges det ikke i denne sammenhæng i opgaven, da vi opfatter product placement som produkter placeret i en kontekst. Således er der ikke sammenhæng mellem product placement og celebrity endorsement, men der imod sammenhæng mellem live reklame søjler og celebrity endorsement. 11 af 70

12 derved giver dybere indsigt i virksomhedernes brug af celebrity endorsement. Dog forholder respondenterne sig begge kritiske til opgavens emne og er oprigtige om deres brug af celebrity endorsement. De udleverer således både negative og positive synspunkter på emnet. 2. Metode I dette afsnit præsenteres relevante teorier om celebrity endorsement for at forbedre forståelsen af hovedproblemstillingen i opgaven. Samtidig skabes fundamentet til besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene, da alle teorier og modeller har sammenhæng til disse. Der vil blive redegjort for hvilke teorier der relateres til hvert undersøgelsesspørgsmål, hvilket yderligere uddybes i afsnit 3 omhandlende undersøgelsesdesignet. 2.1 Metodeovervejelser Branding bliver i nutidens markedsføring betragtet som et vigtigt element og som en rig kilde til videregivelse af informationer til forbrugerne. Branding er gået fra at være en marketingsfunktion, til i dag at være hjertet af mange virksomheders processor, som er vigtigt at behandle korrekt. I særdeleshed begyndes at fokusere på visuelle signaler frem for skriftlige budskaber, hvilket bevirker fremgangen af celebrity endorsement, og brugen heraf som potentielt markedsføringsværktøj (Caroll, 2008). Celebrity endorsere er et populært visuelt signal, da de hurtigt skaber opmærksomhed omkring et brand, idet befolkningen allerede er bekendte med deres ansigt, og kan derved gøre indtryk på forbrugeren. Brands er blevet en del af forbrugerens psyke, og virksomheder vægter som følge heraf symbolske og følelsesmæssige træk i markedsføringen. Dette gøres for at skabe sociale og psykologiske associationer hos forbrugeren i sammenhæng med visuelle signaler (Caroll, 2008). Teoretisk argumenterer Friedman & Friedman (1979) for, at en celebrity endorser er mest effektiv i promovering af produkter med høj psykologisk eller social virkning, hvilket er i overensstemmelse med den ovenfornævnte markedsføring. Dette kan være skønhedsprodukter eller produkter, der af forbrugeren opleves som værende medvirkende til at definere og signalere dennes identitet udadtil. En celebrity endorser kan således via det endorsede produkt skabe positive associationer hos forbrugeren. Samtidig giver det forbrugeren mulighed for at udtrykke sig som den person de ønsker at være, eller ses som, i sammenhæng med brug af produktet. Ergo starter pågældende proces ved en celebrity endorser, hvorefter den overføres til produktet og til slut ender hos forbrugeren. 12 af 70

13 Denne proces har McCracken (2005) analyseret og kaldt Meaning Transfer modellen. Han har udledt modellen på baggrund af manglende mening og dybde bag den originale Source model, som beskriver den oprindelige proces bag celebrity endorsement. Source modellen har dog mødt kritik fra adskillige teoretikere, som blandt andet Ohanian og Friedman & Friedman, der påpeger, at modellen ikke skildrer indflydelsen, som endorsementprocessen har på produkt og forbruger (Ohanian, 1991). Ovenstående konflikt danner grundlag for valget af Meaning Transfer modellen, som vi mener, skildrer processen bag celebrity endorsement optimalt. Trods negativ omtale af Source modellen fremstilles den samtidig positivt af flere teoretikere, dog med forskellige vinkler. Vi mener at budskabet bag Source modellen, er vigtigt for at forstå endorsementprocessen. Derfor er det yderligere en fremtrædende teori i denne opgave, dog i fornyede udgave, kaldet TEARS modellen, udarbejdet af Terence A. Shimp (2008). Desuden benyttes Matchup teorien for at finde det præcise fit mellem brand og endorser samt No Tears modellen, der er den grundlæggende teori bag udvælgelsesprocessen af celebrity endorsere. Afsluttende redegøres for eventuelle risikofaktorer, som kan opstå ved benyttelsen af celebrity endorsement. Samlet skaber disse teorier og modeller grundlag for besvarelsen af opgavens problemstillinger og undersøgelsesspørgsmål. For at skabe overblik og forståelse gennemgås teorierne nedenfor. 2.2 Meaning Transfer modellen Grant McCracken adskiller sig fra andre teoretikere, da han tildeler kulturen en væsentlig rolle i hele endorsementprocessen. Han fastslår, at forbrugsvarer er en vigtig del af vores kultur. Det er her private og offentlige meninger bevares, som eksempelvis kommer til syne i offentligheden via biler eller tøj. I et moderne samfund, hvor man er frit stillet til selv at vælge, hvem man vil være og, hvordan man vil fremstå, benytter forbrugerne forbrugsvarer til at skabe deres egen identitet. Dette belyses i Meaning Transfer modellen, der overordnet fokuserer på celebrity endorsement processen sammenkædet med, hvorledes den er afhængig af den kendtes symbolske og kulturelle værdier. Disse værdier bevæger sig fra den kendte, over til det endorsede produkt og herefter til forbrugeren (McCracken, 2005). Der gennemløbes således tre stadier, som ses nedenfor, hvor celebrity endorsement særligt bidrager til alle tre. 13 af 70

14 Figur 2: Meaning Transfer modellen Kilde: McCracken, 2005, s Stadie 1 Endorserens kulturelle værdier spiller en væsentlig rolle gennem hele forløbet af Meaning Transfer modellen. Effektiviteten i modellen afhænger i stor grad af de værdier og egenskaber, som den kendte videregiver fra sit liv og egen person til endorsementprocessen. Disse værdier synliggøres via endorserens demografiske og psykografiske segmenter som eksempelvis status, køn, alder, personlighed og livsstil, der er de kulturelle aspekter McCracken traditionelt arbejder med (McCracken, 2005). Kendte menneskers betydningsfulde værdier skabes for eksempel gennem rollerne i deres tv eller filmkarriere. Disse karrierer fungerer som en slags reklame for dem, som ses i stadie 1 i Meaning Transfer modellen. Hver ny rolle de kendte får tildelt, bringer dem i kontakt med en række objekter, personer og kontekster, som overfører betydninger og værdier til de kendte. Via endorserne tilføres disse herefter til endorsement processen, som således stammer fra tidligere i deres karriere, eller ydermere fra en tidligere Meaning Transfer proces de har gennemgået (McCracken, 2005). Celebrities besidder derfor stor gennemslagskraft i rollen som endorser sammenlignet med en anonym model. Anonyme modeller kan fungere godt i reklamer samt signalere anvendelige budskaber og kulturelle kategorier. Dog videregiver de kun demografiske 14 af 70

15 segmenter, hvorimod celebrities yderligere udtrykker psykografiske segmenter, som personlighed og livsstil. Således tilfører de hurtigt produktet betydning gennem deres liv, hvad de tidligere har præsteret og hvilken position de har i samfundet. Dette er tilgængeligt for offentligheden grundet mediers omfattende dækning af de kendtes liv, som herved udstyrer dem med adskillige betydninger. Betydninger som anonyme modeller ikke formår at tilføre et produkt (McCracken, 2005) Stadie 2 Dette stadie omfatter overførslen af betydninger og værdier fra den kendte til produktet. Det sker, når den kendte optræder i reklamen for produktet og herved skaber produktets personlighed. McCracken (2005) fastlægger, at man ved dette stadie først skal klargøre, hvilke symbolske og kulturelle kategorier produktet skal udstråle. Hernæst skal der findes en passende celebrity endorser, som matcher kategorierne og derved kan videreføre dem til produktet. Efterfølgende kan produktionen af reklamen påbegyndes, med det formål at viderebringe endorserens værdier og betydninger til produktet. Dog er det væsentligt kun at frembringe de betydninger, som er i overensstemmelse med produktet, da det er muligt, at visse betydninger hos endorseren ikke matcher produktet. Dette understøttes af førnævnte objekter, personer og kontekster, som præcist belyser de samme værdier, som den kendte udstråler. Reklamen skal således udformes, så der hos forbrugeren opstår en klar lighed mellem den kendte og det endorsede produkt (McCracken, 2005). Dette er vigtigt for det tredje og sidste stadie i Meaning Transfer modellen Stadie 3 I sammenhæng med stadie 2 er det vigtigt, at der findes et passende match mellem celebrity endorser og produktet. Hvis dette ikke er tilfældet, mislykkes meningsoverførslen og stadie 3 vil derved ikke eksistere. Stadie 3 skildrer, hvordan celebrity endorsement hjælper forbrugeren til at få betydningerne og værdierne fra produktet og ind i deres eget liv (McCracken, 2005). Celebrity endorsere spiller en vigtig rolle i dette stadie, da de netop har konstrueret en identitet gennem deres karriere. Forbrugerne søger også at skabe en identitet og er derfor konstant på udkig efter produkter, der kan understøtte denne og skabe mening i deres liv. Celebrity endorsere påvirker forbrugernes immaterielle værdier som for eksempel tro, attitude og adfærd omkring et brand. De fungerer som et rør af kulturelle værdier, som til slut 15 af 70

16 ender hos forbrugeren, der benytter dem til at konstruere sin egen person og verden. Forbrugeren ender herved med at bemærke, at de kulturelle værdier, der indbefatter celebrity endorseren, også er indeholdt i selve produktet, hvilket skaber en succesfuld endorsementproces. Dette sker dog kun, hvis der er formået at skabe symbolik mellem endorser og produkt, som beskrevet i stadie 2 (McCracken, 2005). Da denne opgave beskæftiger sig med virksomheders syn på og brugen af celebrity endorsement, er stadie 3 herved af knap relevans for opgaven, da den ikke direkte bearbejder, hvorledes forbrugeren opfatter og benytter celebrity endorsement i eget liv. 2.3 TEARS modellen Teoretikeren Terence A. Shimp (2008) påstår, at annoncører opnår deres mål ved at påvirke forbrugerens attitude, opførsel og købsadfærd i en positiv retning i forhold til brand og produkt. Ifølge Shimp motiveres forbrugerne, når celebrity endorsere benyttes i reklamer (Shimp, 2008). I forlængelse af dette har Shimp udarbejdet TEARS modellen, som ligeledes med den originale Source model omtalt i afsnit 2.1 beskriver, hvad der skaber effektivitet hos en celebrity endorser. Særlig to attributter spiller en betydelig rolle omkring, hvorvidt en celebrity endorser fremmer kommunikationsmulighederne og herved fungerer som en effektiv endorser. Disse er Credibility og Attractiveness, som hver besidder underattributter. Samlet dannes akronymet TEARS, der indikerer fem separate karaktertræk en celebrity endorser, ifølge Shimp, skal besidde for at være effektiv i en reklame. Disse er Trustworthiness, Expertise, Attractiveness, Respect og Similarity, som alle gennemgås i efterfølgende afsnit. Yderligere anskueliggøres de i nedenstående figur af TEARS modellen og attributterne bruges således som et værktøj i markedsføringsprocessen, til at skildre om en celebrity endorser er effektiv for branding af produktet (Shimp, 2008). 16 af 70

17 Figur 3: TEARS modellen Primærattributter Credibility Attractiveness Kilde: Shimp, 2008, s. 251 Underattributter Trustworthiness Expertise Attracctiveness (Physical) Respect Similarity Dog kan det være svært at udtale sig om, hvorvidt netop disse fem attributter er de vigtigste at besidde for en celebrity endorser for at være effektfuld. Dette skyldes, at det er forskelligt, hvilke attributter teoretikerne benytter i deres undersøgelser. Nogle anvender sågar attributter der ikke findes i TEARS modellen, som for eksempel McGuire, der benytter familiarity og liking (Erdogan, 1999). Trods usikkerheden vil analysen i denne opgave bygge på Shimp s (2008) teori, da vi vurderer den som værende troværdig og særdeles brugbar Credibility Direkte oversat betyder credibility troværdighed og refererer derved til driften om at tro eller stole på en person. Når en forbruger opfatter endorseren som troværdighed, kan der ske en ændring i forbrugerens attitude gennem en psykologisk proces kaldet internalisering. Internalisering sker, når forbrugeren accepterer endorserens meninger og opfatter dem som værende hans eller hendes egne (Shimp, 2008). Til understøttelse af internaliseringen benyttes følgende to underattributter: Trustworthiness Trustworthiness er en af de to underattributter til Credibility. T et i TEARS modellen refererer til ærligheden, integriteten og pålideligheden omkring en endorser. Endorseren vinder disse gennem, hvad han/hun har præsteret i sin karriere eller via det offentlige liv omtalt i medierne, hvilket ligeledes antydes af McCracken (2005). Pålideligheden afhænger af, hvorledes forbrugeren opfatter endorseren i reklamen. Hvis forbrugeren er af den overbevisning, at produktet endorses ud fra endorserens egen interesse, er reklamen knap så overbevisende og effektfuld, som hvis endorseren fremstod som en person, der ikke havde noget at vinde ved eksponering af produktet. De kendte endorseres personlige karakter 17 af 70

18 afhænger således af, hvor troværdige og pålidelige de fremstår i en reklame og herved effektiviteten af produktets budskab (Shimp, 2008) Expertise Den anden attribut til Credibility er Expertise, der henviser til viden, erfaring og evner som endorseren besidder i forhold til pågældende brand. Et eksempel herpå kan være sportsstjerner, der endorser for et sportsmærke, som for eksempel David Beckham for Adidas og Tiger Woods for Nike. Herved anses de som havende ekstra viden indenfor området. Celebrity endorsere, der opfattes som værende eksperter indenfor et bestemt område, er mere tilbøjelige til at påvirke forbrugerens mening og attitude til brandet, end hvis det modsatte var tilfældet. Yderligere kan de påvirke internaliseringsprocessen hos forbrugeren, når de opfattes som eksperter (Shimp, 2008) Attractiveness Den anden overordnede attribut i TEARS modellen er Attractiveness, som bidrager til, at endorseres effektivitet er mere end blot fysisk attraktivitet. Den inkluderer blandt andet intellektuelle færdigheder, personlighed og livsstil, som beskrives gennem tre underattributter, redegjort nedenfor. Når forbrugere opfatter noget værende attraktivt hos en celebrity endorser, gennemgår de en identifikationsproces. Dette sker, da forbrugerne herved identificerer sig med endorseren og sandsynligvis indtager og gør brug af deres attitude, opførsel og præferencer i eget liv og fremtoning (Shimp, 2008) Attractiveness (physical) Når der i dag reflekteres over reklamer, er langt de fleste kendte endorsere særdeles smukke og appellerer herved til forbrugerens ideelle jeg. En illustration på effektiviteten af fysisk attraktivitet i en reklame er Mads Mikkelsen i Star Tours tvreklame. Han er kendt i den danske befolkning som en tiltrækkende, midaldrende mand, der umiddelbart ikke har en forbindelse til Star Tour. Dog har han tiltrukket opmærksomhed til brandet grundet hans velkendte og flotte ydre fremtoning. Denne attraktivitet og påvirkning hos forbrugeren er basis for, at mange annoncører vælger smukke endorsere, hvilket understøttes af flere undersøgelser. Det er bevist, at fysisk attraktive endorsere frembringer mere favorable resultater af reklamer end en mindre attraktiv model (Shimp, 2008). 18 af 70

19 2.3.6 Respect Respect er den anden underattribut til Attractiveness. Den repræsenterer egenskaben ved beundring af personlige kvaliteter og professionelle præstationer. Hvor fysisk attraktivitet kan opfattes som det ydre, kan respekt opfattes som det indre. Man respekterer blandt andet endorserne for deres skuespillerevner, atletiske kundskaber eller tiltalende personlighed. Celebrities der er respekteret, er oftest vellidt af befolkningen. Som nævnt i afsnit 2.1 er det ifølge McGuire en faktor, endorserne kan bidrage med for at forbedre brandet. Brandet overtager herved antydninger af de karakteristika, der er beundret hos celebrity endorseren, hvilket kan give det en positiv og respekteret forståelse hos forbrugeren (Shimp, 2008) Similarity Den sidste underattribut til Attractiveness er Similarity. Her vægtes hvorledes endorseren matcher målgruppens karakteristika. Dette måles blandt andet ud fra alder, køn, etnicitet, livsstil og profession. Similarity er en vigtig underattribut, idet forbrugeren ofte har tendens til at fortrække individer, til hvem de deler fælles egenskaber. Når det lykkes at finde lighederne, opfanges de og relateres til forbrugernes eget liv (Shimp, 2008). Samlet har de 5 underattributter i TEARS modellen betydning for, hvor vidt en celebrity endorser skaber succes omkring et brand. Ergo om endorseren har potentiale for at endorse produktet. 2.4 NoTears modellen Forrige afsnit redegjorde for TEARS modellen, som bruges til at identificere vigtige egenskaber hos endorseren, når effektiviteten af celebrity endorsement skal vurderes. Modsat er Shimp s NoTears model et redskab der benyttes i udvælgelsen af celebrity endorsere. Herunder beskrives de otte forskellige komponenter som Shimp (2008) har rangeret i forhold til vigtigheden af disse under udvælgelsen af den enkelte endorser Credibility and audience matchup Ved udvælgelsen af celebrity endorsere vurderes først hvorledes målgruppen vil matche den valgte endorser. Det er den vigtigste faktor, eftersom målgruppens reaktion afgør, om et produkt oplever succes eller ej. 19 af 70

20 2.4.2 Celebrity and brand matchup Efterfølgende vægtes den kendtes opførsel, værdier, attraktivitet og offentlige fremtræden matchet med det endorsede brands image. Hvis et brand har et positivt image, eller ønsker at klarlægge et bestemt karaktertræk ved brandet, bør den kendte personificeres med dette Celebrity credibility Den kendtes troværdighed er yderligere en af de primære grunde for valg af endorser. Kendte, der er pålidelige og anses som havende viden indenfor den endorsede produktkategori, har nemmere ved at overbevise forbrugere om produktet. Således er troværdighed en afgørende faktor der vurdes i udvælgelsen af endorseren samt dennes effektivitet for brandet Celebrity attractiveness Når en celebrity udvælges som spokesperson, er det nødvendigt at vurdere forskellige aspekter, som er fællesnævnere under det generelle term Attractiveness. Attraktivitet kan være flere ting og inkluderer ikke kun den fysiske attraktivitet, som TEARS modellen også beskriver. Herudover er det vigtigt at være bevidst om, at attraktivitet vurderes som mindre vigtig i udvælgelsen af endorsere, end den kendtes troværdighed og matchet med henholdsvis målgruppe og brand Cost consideration Ifølge Shimp (2008) skal der yderligere fokuseres på, hvor mange udgifter brugen af celebrity endorsement vil medføre. Derfor udarbejdes ofte en costbenefit analyse for at belyse, om det er hensigtsmæssigt at benytte celebrities frem for anonyme modeller Working ease or difficulty factor Ligesom i andre henseender er der forskel på måden, hvorpå celebrities samarbejder. Det foretrækkes at samarbejde med kendte, der er uproblematiske og fleksible i forhold til arbejdsopgaver. Derudover foretrækkes celebrities, der ikke samarbejder med andre virksomheder, da de herved kan fremstå som illoyale Saturation factor Yderligere skal antallet af brands som den kendte endorser overvejes. Hvis den kendte er overeksponeret, kan det medføre, at den ønskede troværdighed udebliver. Det skal dog nævnes, at denne faktor ikke er af nær så stor betydning som de andre faktorer. 20 af 70

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Celebrity endorsement og bæredygtige budskaber i den bæredygtige tekstilbranche

Celebrity endorsement og bæredygtige budskaber i den bæredygtige tekstilbranche - En undersøgelse af matchet mellem en celebrity endorser og bæredygtigt tekstil Celebrity endorsement and sustainable messages in the sustainable textile industry - A study of a match between a celebrity

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample

> Teamrolle- og Lederstilprofil. Navn: Peter Sample > Teamrolle- og Lederstilprofil Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Team Roller ofte Team Rolle Koordinator Opstarter Fornyer Afslutter Organisator Analysator Kontaktskaber Formidler Team Rolle Beskrivelse

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

> Lederrapport. Navn: Peter Smith

> Lederrapport. Navn: Peter Smith > Lederrapport Navn: Peter Smith Dato: 3 november 2008 Lederrapport Introduktion Denne rapport er baseret på Peter Smith's besvarelse af personlighedstesten "Occupational Personality Questionnaire" (OPQ32).

Læs mere

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team impact Udvælgelse. Navn Sample Candidate. Dato 31. december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team impact Udvælgelse Navn Sample Candidate Dato 31. december 2013 www.ceb.shl.com Introduktion Sample Candidate har besvaret den erhvervsrettede persontest OPQ32. De svar, han har afgivet, er brugt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Resultataftale Mobning

Resultataftale Mobning Resultataftale Mobning Sammenhæng Udgangspunkt for at vi eksplicit har beskæftiget os med emnet mobning er SdU kontrakter med Sydslesvig udvalget der bl.a. fokuserer på emnet Som et vigtig led i vores

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere