nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten"

Transkript

1 nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN DECEMBER 2013 lokk.dk Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden side 6 Alle skal med Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest udsatte frem mod Målene sætter bl.a. fokus på voldsudsatte, og fremsætter specifikke mål for indsatsen på kvindekrisecentrene. s. 4 Fokus på Mellemøsten Kvinderådet, LOKK og Danner sætter sammen med lokale partnere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. s. 5 Nye skilsmisseregler Folketinget har vedtaget nye regler ved skilsmisse og separation, der kan få betydning for opholdslængden på krisecenter og for, om en voldsudsat har råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. s. 7

2 Leder I juli 2013 kom der nye regler omkring omkostningerne ved skilsmisse og separation. De nye tiltag kan få betydning for voldsudsatte kvinder og for deres opholdstid på kvindekrisecentrene. Kvinderne vil ganske enkelt ikke have råd til at blive skilt fra den voldelige partner. De kan derfor have vanskeligt ved at komme videre med et liv uden vold. De nye skilsmisseregler gør det svært for flere voldsudsatte at få råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. Samtidig har regeringen i 2020 målene fremsat specifikke mål for indsatsen på kvindekrisecentre. Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end et ophold reduceres med mindst 30 pct. Birgit Søderberg Formand, LOKK Hvilke følger disse tiltag kan have for kvindekrisecentrenes arbejde og meget mere, kan du læse om i dette nummer af LOKK nyt. Jeg vil hermed ønske god læselyst. Birgit Søderberg, formand for LOKK. KOLOFON Udgiver LOKK Landsorganisation af kvindekrisecentre Ansvarshavende redaktør LOKK Sekretariat Layout Katja Ilsøe Moreno Oprindelig idé Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange årligt. Bliv abonnent ved at sende os en mail med navn og adresse til LOKK Nyt kan også læses på Om LOKK LOKK er en humanitær interesseorganisation, der arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn. LOKK yder også landsdækkende rådgivning og konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

3 lokk.dk 3 Håndbog gør en forskel håndbøger har LOKK og TrygFonden uddelt til voldsramte kvinder. Bøgerne er særdeles populære viser ny evaluering. I Randers sidder en af de udsatte kvinder, der har haft glæde af bogen. Vi tog på besøg. af Christian Nørr, dokumentarist TrygFonden På bordet foran hende ligger mappen med de stærke farver. Et godt liv proklamerer den. Susanne åbner den og begynder at bladre. Hun stopper, da hun når siderne, der beskriver de mange former for overgreb: Fysisk vold, psykisk vold, digital vold, seksuel vold, økonomisk vold, materiel vold Den spinkle 31-årige kvinde peger bare og lader fingeren glide ned over siden. Hun har været udsat for alle seks former for vold, men indtil for nylig hverken kunne eller ville hun indse, at noget var helt galt. Det var først, da jeg læste beskrivelserne af de forskellige former for vold, at det gik op for mig, hvad jeg havde været igennem. At jeg var en af de voldsramte. Indtil da havde jeg blot sagt til mig selv: Han slår mig jo ikke Det begyndte han først på det sidste år. Susanne kigger ned i bordet. De sidste 10 måneder har hun boet på Randers Krisecenter sammen med sine tre børn, efter at politiet og kommunen pludselig en dag kom og tog hende med efter et tip fra familien. Hun føler sig langt fra at have et godt liv. Men mappen med de mange gode råd, praktiske oplysninger, andre kvinders historier, beskrivelser af vold, definition af rettigheder og små tips til at komme videre er første spæde skridt på en rejse mod bedre tider. Bare det at få den som gave betød noget. I årevis er andre kommet foran mig. Andres behov har været vigtigere end mine. Med denne mappe fik jeg for første gang lov til at tænke på mig selv først. Der stod endda i den, at jeg havde rettigheder. Det var og er stadig en helt ny verden for mig. Susanne er blot en af flere hundrede voldsramte kvinder, der har modtaget håndbogen Et godt liv. Siden 2011 har LOKK og TrygFonden uddelt bogen til kvinder på krisecentre over hele landet. Bogen bruges både af medarbejderne på krisecentrene og af kvinderne alene, når tiden efter opholdet skal planlægges. Håndbogen til voldsramte kvinder kan hjælpe med at systematisere og lette nogle af de samtaler, socialrådgiverne har med kvinderne igennem deres forløb. Det vurderer Tanja Kallehauge, socialrådgiver på Randers krisecenter, der hvert år har 88 kvinder igennem huset. Hun oplever, at bogen både har et praktisk og mere personligt sigte for mange af kvinderne. Randers Krisecenter har cirka delt håndbøger ud deres beboere, siden tilbuddet blev introduceret. Materialet er blevet godt modtaget, viser den første evaluering af projektet, hvor i alt 20 krisecentre i hele landet har medvirket i undersøgelsen, svarende til hver anden af alle centrene. Af disse oplyser 15 centre, at kvinderne har stor eller meget stor interesse for bogen, og næsten lige så mange vurderer, at de voldsramte kvinder har et stort udbytte af bogen. Voldsramte kvinder er i en meget vanskelig og sårbar situation. De er ofte alene og har mistet en helt fundamental følelse af tryghed. Derfor er vi gået sammen med LOKK om at lave håndbogen Et godt liv. En bog, som er ment som en hjælpende hånd på vejen mod et nyt og forhåbentligt bedre liv, siger Dorte McGugan Pedersen, evalueringschef i TrygFonden. I Randers er Susanne ved at pakke sine ting. Efter 10 måneder på krisecenteret er det slut, og hun skal nu delvist ud og stå på egne ben. Selvom hun får hjælp i starten lurer utrygheden og hvad-nu-hvis følelsen lige under overfladen. Jeg skal til at lære alt forfra. Til at styre mit eget liv i stedet for at få det styret. Det er skræmmende og uvant for mig. Den følelse af utryghed kan en håndbog ikke tage fra mig. Men det har givet mig styrke at læse andre kvinders historier og vide, at de har kunnet. Det giver håb. Jeg må tage én dag af gangen. Susanne har bedt om ikke at få sit fulde navn frem. FAKTA: Mappen Et godt liv genudgives nu i en opdateret version. Der bliver foreløbig trykt eksemplarer til brug på de danske krisecentre. Bogen bliver både brugt her i huset, mens kvinderne bor her, og når de flytter. Tilbagemeldingerne er, at de er glade for bare at få en bog, som de må beholde. For mange er det en uvant gestus og et symbol på omsorg, som mange af disse kvinder ikke er vant til. Tanja Kallehauge, socialrådgiver på Randers krisecenter

4 4 06/2013 lokk.dk INTERVIEW Alle skal med - men kun én gang Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest udsatte frem mod Målene sætter blandt andet fokus på voldsudsatte, og fremsætter specifikke mål for indsatsen på kvindekrisecentrene. Men med mål må også følge midler og politisk vilje, mener LOKKs formand Birgit Søderberg. af Louise Albers At have en ambition om, at en voldsudsat kvinde skal hjælpes bedst muligt, når hun kommer på kvindekrisecenter, er der jo ingen, der kan være uenig i. I LOKK har vi samme mål for øje. LOKK mener dog ikke nødvendigvis, at vi gør det bedst ved at se på en mindskelse af gengangere som eneste målbare succeskriterium, fastslår Birgit Søderberg. I 2020 skal andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 pct. Det svarer til en andel på højst 25 pct. Kilde: Alle skal med, 2013 LOKKs formand er dog glad for regeringens fokus på de voldsudsatte og på krisecentrenes arbejde, men understreger, at det kræver mere end en nedskrevet ambition. Der skal politisk vilje til og midler bag for at nå det fastsatte regeringsmål samvittighedsfuldt. Skal vi mindske antallet af gengangere, kræver det, at der er mulighed for at tilrettelægge et professionelt forløb for både kvinder og børn, hvor der ydes rådgivning, behandling og efterværn. Det er nødvendigt at afsætte midler til at lave mere præventivt arbejde i form af mere oplysning om partnervold, dens konsekvenser og have en variation af tilbud til voldsudsatte, så kvinderne henvender sig tidligt i voldsforløbet. Vi har brug for, at der afsættes de nødvendige økonomiske ressourcer til personale, at psykologordningen til voldsudsatte kvinder gøres permanent, og at efterværnet indskrives i lovgivningen og gøres til et obligatorisk tilbud til alle på krisecenter, slutter Birgit Søderberg. Birgit Søderberg mener, det er vigtigt, når man udtænker mål for arbejdet med voldsudsatte, at man er klar over, hvad det at måle på antallet af gengangere reelt betyder. At en kvinde kommer på kvindekrisecenter er nemlig ikke udelukkende et tegn på dårligt arbejde eller fiasko, mener formanden. For den voldsudsatte kan det at bryde med volden kræve tilløb, og for nogle er det først anden eller tredje gang, det lykkedes at bryde endeligt med voldsudøveren. Derfor må vi se nuanceret på gengangere. Det er jo komplicerede mekanismer, der er i spil. Det er menneskeliv, der også kan involvere et forhold med børn og et hensyn til de børn set fra den udsattes perspektiv. Derfor vil der nogle gange være gengangere. For den voldsudsatte kvinde kan det at bryde med volden kræve tilløb, og den proces, er vigtig at støtte hende i også, udtaler formanden for LOKK.

5 INDBLIK lokk.dk 06/ Nyt program skal nedbringe vold mod kvinder i de arabiske lande Kvinderådet, LOKK og Danner sætter sammen med lokale partnere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. fra Kvinderådets nyhedsbrev Overordnet set er der ikke ret meget fokus på vold mod kvinder i MENAregionen. Set ud fra et menneskerettighedsperspektiv betyder det, at kvinderne diskrimineres. Randi Theil, sekretariatsleder i Kvinderådet LOKK og Danner træner tunesiske socialarbejdere og frivillige i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder (Kef, Tunesien oktober 2013) Mere end hver tredje kvinde i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) har været udsat for partnervold. Det er et uhyggeligt højt tal, og konsekvenserne er enorme både for den enkelte kvinde og hendes børn. Men den kønsbaserede vold er også et samfundsproblem. Vold forhindrer kvinders aktive deltagelse i de demokratiseringsprocesser, som regionen har oplevet udfolde sig med de folkelige oprør i foråret På nuværende tidspunkt, hvor der i flere af landene har været tilbagefald og risikoen for en tilbagevenden til autoritære regimer truer, er det vigtigt at forstærke samarbejdet om initiativer, der fremmer kvinders rettigheder. Derfor indgik Kvinderådet, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og Danner i oktober en 3-årig aftale med Udenrigsministeriet om partnerskab under regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ. De tre organisationer skal samarbejde med lokale partnere i MENA om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Der er allerede mange, kompetente NGO er i MENA-landene, der arbejder med vold mod kvinder, og der er også tegn på positive ændringer eksempelvis i Marokko, hvor der er blevet etableret en særlig modtagelsesenhed for voldsofre. Alligevel er det stadig et område, der kræver mere opmærksomhed og handling, hvilket det nye program skal være med til at styrke: Overordnet set er der ikke ret meget fokus på vold mod kvinder i MENA-regionen. Set ud fra et menneskerettighedsperspektiv betyder det, at kvinderne diskrimineres. Når kvinder udsættes for vold af enten fysisk, psykisk eller seksuel karakter, bliver deres muligheder for at deltage i det sociale, kulturelle og politiske liv nemlig begrænsede, siger Randi Theil, der er sekretariatsleder i Kvinderådet. Både Kvinderådet, LOKK og Danner arbejder allerede i MENAregionen. I løbet af efteråret har Danner og LOKK gennemført fire forskellige kurser, hvor trænere fra Danmark i samarbejde med trænere fra MENA-regionen har gennemført kurser for krisecenterpersonale i regionen. De har trænet dem i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder, udfordringer for personalet, dokumentation, fortalervirksomhed, oplysning og opsøgende arbejde. Og erfaringerne viser, at det tætte samarbejde med lokale partnere rykker. De første initiativer i det nye program er en kortlægning af organisationer i Egypten, der har fokus på sexual harassment, samt en undersøgelse af muligheder for et udbygget samarbejde med organisationer i Marokko. Oplysninger om programmet kan fås ved henvendelse til programkoordinator Inge Sidenius Pedersen tlf

6 6 6 06/2013 lo k k. dlokk.dk k INTERVIEW Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden af specialkonsulent Mette Volsing Det har været virkeligt nyttigt at erkende vores mangler, siger Amal efter at have deltaget i et kursus om udfordringer for personale, der arbejder med voldsudsatte. Tidligere frygtede jeg, at min chef ville se det som en svaghed, og overveje at udskifte mig, hvis jeg gav udtryk for det, jeg fandt svært i arbejdet med de voldsudsatte kvinder. Men på kurset har vi lært at bruge reflekterende teams som ramme for at tale om de vanskelige sager. Den metode kan styrke vores arbejde og give os forståelsen af, at vi ikke er alene om de svære opgaver, fortsætter Amal, der er socialarbejder på krisecentret Maryam og Martha i Beirut, Libanon, hvor kurset blev gennemført i oktober måned i samarbejde med Danner og LOKK. Kurset er et godt eksempel på, hvordan danske krisecentererfaringer kan styrke de organisationer, der bekæmper vold mod kvinder i den arabiske verden. I løbet af efteråret har Danner og LOKK gennemført fire forskellige kurser, hvor trænere fra Danmark i samarbejde med trænere fra MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) har gennemført kurser for krisecenterpersonale i regionen. Det startede med en workshop i København, hvor fire repræsentanter fra krisecenterbevægelsen i MENA-regionen var indbudt til at deltage. Efter et par dage kom deltagerne frem til, at der var behov for træning i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder, udfordringer for personalet, dokumentation, fortalervirksomhed, oplysning og opsøgende arbejde. Det blev besluttet at lave fire kurser og udbyde dem til krise- og rådgivningscentre i MENA-regionen. Hver af de fire kurser er blevet planlagt og gennemført i et samarbejde mellem en dansk træner og en træner fra MENAregionen. Krisecenterbevægelsen i MENA-regionen og Danmark har et fælles mål om at bekæmpe vold mod kvinder. Vores værdier og metoder er meget ens, så det er nemt at samarbejde. Men de betingelser, vi arbejder under, er meget forskellige. I forhold til kvinders rettigheder og udbuddet af støtte til kvinder udsat for vold, er der fortsat langt igen i MENA-regionen. Netop derfor giver det rigtig god menig at LOKK og de danske krisecentre går ind og støtter de kvinder, der kæmper en sej kamp for at bekæmpe vold mod kvinder. LOKK har inden for de senere år haft et øget engagement i udlandet. Fra regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ, er der bud efter de danske krisecentererfaringer. Formål med programmet er at støtte reformprocesser i MENA-regionen, også inden for kvinders rettigheder og vold mod kvinder. LOKK har på det grundlag støttet tiltag til bekæmpelse af vold mod kvinder i Irak og Palæstina. I samarbejde med Danner har LOKK gennemført regionale seminarer om vold mod kvinder, et aktuelt projekt i Tunesien og de aktuelle kurser for krisecentermedarbejdere. Det er på grundlag af de erfaringer, at LOKK i konsortium med Kvinderåder og Danner i oktober måned har indgået en 3-årig aftale med Udenrigsministeriet om partnerskab under Det Arabiske Initiativ. Det giver LOKK mulighed for i endnu højere grad at bruge de danske krisecentererfaringer til at styrke bekæmpelsen af vold mod kvinder i den arabiske verden. Fakta Det Arabiske Initiativ er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika (MENA) om reformer og demokratisering. Initiativet styrker dialog, partnerskaber og gensidig forståelse mellem Danmark og MENA-regionen. Kilde:

7 INDBLIK lokk.dk 06/ Kroner og øre kan betyde, at voldsudsatte FORLÆNGER KRISECENTEROPHOLD af Louise Albers Folketinget har vedtaget nye regler omkring omkostningerne ved skilsmisse og separation, der kan få betydning for opholdslængden på krisecenter og for, om en voldsudsat i det hele taget har råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. De nye skilsmisseregler, der trådte i kraft 1. juli 2013, gør det svært for flere voldsudsatte at få råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. Det er foruroligende, mener LOKKs formand Birgit Søderberg. De nye separations- og skilsmisseregler er dårlige for en sårbar gruppe som dem, vi arbejder med. For det at rejse pengene er et problem for rigtig mange af vores kvinder, der ofte har en yderst anstrengt økonomi. De er henvist til at søge om beløbet som en enkeltydelse hos kommunerne, hvor der ofte er lang behandlingstid, og hvor de også ofte får afslag. Hele deres krisecenterophold kan blive unødigt forlænget som konsekvens heraf, og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, udtaler Birgit Søderberg. Det samme problem ser advokat Pia Delauran. Nogle borgere afskæres fra at få igangsat den separation eller skilsmisse, de ønsker, da de ikke kan betale gebyret. Det giver sig selv, at en kvinde, der opholder sig på et krisecenter meget let kan få forlænget sit forløb, hvis hun ikke kan fremskaffe beløbet som Statsforvaltningen nu er sat til at opkræve, og som skal betales på forhånd for at igangsætte selve skilsmisseforløbet. Konsekvenserne kan være mange. Hvis der i ægteskabet for eksempel er formuefællesskab bliver der ikke fastsat en ophørsdato. Det kan få betydning for kvinden senere hen i forløbet, når bodelingen skal finde sted. Dertil kommer, at nogle kommer i klemme i forhold til indstilling til bolig, når de ikke kan dokumentere, at der er indgivet anmodning om skilsmisse, forklarer Pia Deleuran, som også peger på, at en anden mulighed. Det ville være så let at beslutte en undtagelsesregel for de borgere som opholder sig på et krisecenter. Eller mere vidtgående. Måske skulle skilsmissegebyret kun betales af de borgere, der har en indtægt, der overstiger fri procesgrænsen. Det er en anden mulighed, foreslår Pia Deleuran Dette bakkes op af krisecenterleder Karin Houmann, der har kendskab til problematikken fra hele Region Midtjyllands krisecentre. På krisecentrene i hele Region Midtjylland oplever vi store problemer med de nye gebyrregler, fordi de kvinder, der kommer på krisecenter ofte har en økonomi i ruiner. De har ikke de 900 kroner til at anmode om separation. Der er behov for, at reglerne ændres nu, så de kvinder, der har behov for at blive skilt fra voldudøver kan blive det omkostningsfrit, udtaler Karin Houmann. I LOKK er formand Birgit Søderberg ligefrem forundret over de nye regler. I udgangspunktet fatter jeg ikke den dybere mening med ændringerne. Jeg har på fornemmelsen, at det bliver dyrere alt i alt med den øgede administration af dem. Så vi kræver reglerne ændret for vores målgruppe. Det kan gøres nemt ved, at vi som kvindekrisecentre attesterer, at de har ophold hos os, hvorefter gebyret bortfalder, udtaler Birgit Søderberg. Fakta Efter de nye retningslinjer pr skal der indbetales kr. 900,- samtidig med at anmodning om separation indsendes. Herudover koster det kr ,-, såfremt der skal være vilkårsforhandling, og i sager, hvor vold er en del af årsagen til separation og skilsmisse, er det ofte nødvendigt, da parterne vil have svært ved at nå til enighed. Dvs. at det vil koste kr ,- bare at anmode om separation. En yderligere omkostning er kr. 900,- for at blive skilt.

8 8 lokk.dk Ny efteruddannelse om æresrelaterede konflikter Det er ikke altid umiddelbart til at se, når unge bliver presset af deres familie til at gifte sig med én, de ikke ønsker, eller bliver kontrolleret af familien, fordi familien er bange for, at den unge overtræder normerne for ærbar opførsel. Nogle unge trækker sig ind i sig selv, nogle opgiver deres uddannelse, mens andre får psykosomatiske lidelser. Derfor kan fagfolk have brug for mere viden om, hvilke tegn de skal se efter og hvilke redskaber de skal bruge for at gå i dialog med de unge og deres familier om, hvor de kan få mere hjælp. Social-, Børne- og Integrationsministeriet udbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol et nyt diplommodul om æresrelaterede konflikter. Modullet skal ruste lærere, sagsbehandlere, pædagoger og andre faggrupper, der arbejder med unge, til bedre at kunne hjælpe unge, der er truet af tvangsægteskab, genopdragelsesrejse eller social kontrol. White Ribbon LOKK og White Ribbon afholdt den 25. november et morgenmadsarrangement, der satte fokus på vold mod kvinder. Talerne var Kirke- og Ligestillingsminister Manu Sarren, LOKK formand Birgit Søderberg, Formand for Dansk Anti-stalkingforening Lise Linn Larsen og bannerfører for White Ribbon DK, Lion Rokx. Læs mere om White Ribbon på deres facebookside: eller støt foreningen ved køb af deres hvide sløjfe til kr. 50,- som kan købes her: Tilmelding til modulet kan ske nu og frem til den 20. december Kurset starter i januar Flere oplysninger om modulet kan findes på Professionshøjskolen Metropols hjemmeside: Læs også om modulet på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside: STØT LOKK - også i juletiden kvinder og børn oplever vold i hjemmet - de har brug for din hjælp! Støt vores arbejde med voldsudsatte kvinder og børn. På kan du blive støttemedlem med et bidrag på minimum 100 kr. LOKKS RÅDGIVNING Hotline for voldsudsatte: Svarer hele døgnet Hotline for etniske minoritetsunge: Svarer døgnet rundt Rådgivning til fagfolk: Hverdage 9-15 LOKK c/o 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V Tlf.: Mail:

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2013 Forsiden Tak til de krisecentre som har sendt os et flot udvalg af børnetegninger. Og tak til børnene som har tegnet de fine tegninger, og hermed giver os muligheden for et indblik i

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange og ikke vil

Læs mere

Familien betyder alt Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen

Familien betyder alt Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen Familien betyder alt Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen Baggrund for undersøgelsen Bestilt af Danner og TrygFonden i 2008 Hvorfor?

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS Konference ÆRE OG KONFLIKT - Torsdag d. 15. november 2012 ÆRE OG KONFLIKT - Konference TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2012 I nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund oplever børn og forældre stor afstand

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie og dit netværk på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 37 Offentligt Foto: Peter Sørensen. Modelfoto ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Vold er uacceptabelt også inden for hjemmets fire vægge. mener, at

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Oktober 2011 Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Dansk Socialrådgiverforening har i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) undersøgt, om kommunernes økonomiske hensyn påvirker

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

'Familien betyder alt'

'Familien betyder alt' Sofie Danneskiold-Samsøe Yvonne Mørck Bo Wagner Sørensen 'Familien betyder alt' Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier I UWIVERS!^-^! 1 ~ Frydenlund Indhold Forord 9 1. Introduktion 12 Baggrunden

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 2015 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering

Læs mere

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark?

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? 1 Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? Blanketten her er en hjælp til dig, der ved eller tror, at du snart skal rejse til udlandet og er bange for ikke at få lov

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 216 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5 Odense C Tlf: 72 42 37 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3 Du er her Rum 2 Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold Rum 1 Volden set med børns øjne. Hvordan får vi øje på den, og hvad gør vi? Rum 3 Behandlingsmodeller til voldsudsatte

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn November 2016 Side 2 af 8 RAPPORT Udgivet af Socialpædagogerne, 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Synne Andersen Nygård snd@sl.dk Dok.nr 3207615 Sagsnr. 2016-SLCLSEK-03491

Læs mere

Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense

Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense Krisecenter Odense er et kommunalt midlertidigt bosted efter Servicelovens 109. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for vold

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 46 Offentligt Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 17 Offentligt 29.september 2016 Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Definitioner "Ære...det er svært at forklare.

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Etnisk konsulentteam er forankret i, og er et bydækkende tilbud til ansatte i Københavns kommunes socialforvaltning. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER NOVEMBER 2003 FORORD Med denne status har den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og menneskehandel

Læs mere

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Dette faktaark giver et overblik over strategiens fokusområder og en række af de centrale initiativer. Myndighedsarbejde Strategien skal sikre,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Er din kollega... VOLD. har mange ansigter!

Er din kollega... VOLD. har mange ansigter! Er din kollega... reserveret? passiv? træt? fraværende? VOLD har mange ansigter! Arbejdspladsen gør en forskel Undersøgelser viser, at arbejdspladsen kan spille en afgørende rolle for at en kvinde kommer

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center Dansk Stalking Center Stalking er et uhyggeligt og overset område, og det rammer alt for mange mennesker. Det udgør ikke alene en alvorlig psykisk belastning for den udsatte, men ofte for hele familien

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2014

Etnisk Konsulentteams statistik 2014 Etnisk Konsulentteams statistik 214 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommunes Social-, Beskæftigelses-

Læs mere

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter Vibeke Lybecker Jensen Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og LOKK, 2007 Teksten kan frit citeres

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Godkendelse af nye vedtægter for Aarhus Krisecenter

Godkendelse af nye vedtægter for Aarhus Krisecenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. maj 2015 Aarhus Krisecenter 1. Resume har sendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse hos Aarhus Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

RÅD TIL LIVET Inspiration og information til rådgivere

RÅD TIL LIVET Inspiration og information til rådgivere RÅD TIL LIVET Inspiration og information til rådgivere DE FEM TYPER VOLD Det er ikke kun fysisk vold, som gør skade MØD RÅDGIVERNE: Jeg bruger cykelturen hjem til at rense hovedet REJSEN GENNEM RÅD TIL

Læs mere

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder Mit liv 1 Acceptprocessen Kort mit liv og mine behandlingsmetoder En bog af og om Lise Seidelin Mit liv 2 Mit liv Du er den eneste, der kan leve dit liv, jeg lever mit liv. Må lykken være med dig Acceptprocessen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 Årsberetning 2012 Forsiden Tak til ledelsen, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere på Krisecentret Røntofte i Helsingør, der har stillet sig til rådighed for illustration til årsberetningen. Indhold

Læs mere

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer Disposition Baggrunden for undersøgelsen Indsatsens sejre Voldindsatsens syv udfordringer Og 7 løsningsforslag Hvorfor fokus på vold

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE TEMA: VENSKAB Elevmateriale HOLD NU KÆFT OG LYT! Om lidt kommer en af dine klassekammerater og fortæller dig noget fra sit liv. Hvad skal jeg gøre? DU SKAL NU PRØVE AT VÆRE EN GOD LYTTER. DET GØR DU VED

Læs mere