nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten"

Transkript

1 nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN DECEMBER 2013 lokk.dk Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden side 6 Alle skal med Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest udsatte frem mod Målene sætter bl.a. fokus på voldsudsatte, og fremsætter specifikke mål for indsatsen på kvindekrisecentrene. s. 4 Fokus på Mellemøsten Kvinderådet, LOKK og Danner sætter sammen med lokale partnere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. s. 5 Nye skilsmisseregler Folketinget har vedtaget nye regler ved skilsmisse og separation, der kan få betydning for opholdslængden på krisecenter og for, om en voldsudsat har råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. s. 7

2 Leder I juli 2013 kom der nye regler omkring omkostningerne ved skilsmisse og separation. De nye tiltag kan få betydning for voldsudsatte kvinder og for deres opholdstid på kvindekrisecentrene. Kvinderne vil ganske enkelt ikke have råd til at blive skilt fra den voldelige partner. De kan derfor have vanskeligt ved at komme videre med et liv uden vold. De nye skilsmisseregler gør det svært for flere voldsudsatte at få råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. Samtidig har regeringen i 2020 målene fremsat specifikke mål for indsatsen på kvindekrisecentre. Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end et ophold reduceres med mindst 30 pct. Birgit Søderberg Formand, LOKK Hvilke følger disse tiltag kan have for kvindekrisecentrenes arbejde og meget mere, kan du læse om i dette nummer af LOKK nyt. Jeg vil hermed ønske god læselyst. Birgit Søderberg, formand for LOKK. KOLOFON Udgiver LOKK Landsorganisation af kvindekrisecentre Ansvarshavende redaktør LOKK Sekretariat Layout Katja Ilsøe Moreno Oprindelig idé Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange årligt. Bliv abonnent ved at sende os en mail med navn og adresse til LOKK Nyt kan også læses på Om LOKK LOKK er en humanitær interesseorganisation, der arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn. LOKK yder også landsdækkende rådgivning og konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

3 lokk.dk 3 Håndbog gør en forskel håndbøger har LOKK og TrygFonden uddelt til voldsramte kvinder. Bøgerne er særdeles populære viser ny evaluering. I Randers sidder en af de udsatte kvinder, der har haft glæde af bogen. Vi tog på besøg. af Christian Nørr, dokumentarist TrygFonden På bordet foran hende ligger mappen med de stærke farver. Et godt liv proklamerer den. Susanne åbner den og begynder at bladre. Hun stopper, da hun når siderne, der beskriver de mange former for overgreb: Fysisk vold, psykisk vold, digital vold, seksuel vold, økonomisk vold, materiel vold Den spinkle 31-årige kvinde peger bare og lader fingeren glide ned over siden. Hun har været udsat for alle seks former for vold, men indtil for nylig hverken kunne eller ville hun indse, at noget var helt galt. Det var først, da jeg læste beskrivelserne af de forskellige former for vold, at det gik op for mig, hvad jeg havde været igennem. At jeg var en af de voldsramte. Indtil da havde jeg blot sagt til mig selv: Han slår mig jo ikke Det begyndte han først på det sidste år. Susanne kigger ned i bordet. De sidste 10 måneder har hun boet på Randers Krisecenter sammen med sine tre børn, efter at politiet og kommunen pludselig en dag kom og tog hende med efter et tip fra familien. Hun føler sig langt fra at have et godt liv. Men mappen med de mange gode råd, praktiske oplysninger, andre kvinders historier, beskrivelser af vold, definition af rettigheder og små tips til at komme videre er første spæde skridt på en rejse mod bedre tider. Bare det at få den som gave betød noget. I årevis er andre kommet foran mig. Andres behov har været vigtigere end mine. Med denne mappe fik jeg for første gang lov til at tænke på mig selv først. Der stod endda i den, at jeg havde rettigheder. Det var og er stadig en helt ny verden for mig. Susanne er blot en af flere hundrede voldsramte kvinder, der har modtaget håndbogen Et godt liv. Siden 2011 har LOKK og TrygFonden uddelt bogen til kvinder på krisecentre over hele landet. Bogen bruges både af medarbejderne på krisecentrene og af kvinderne alene, når tiden efter opholdet skal planlægges. Håndbogen til voldsramte kvinder kan hjælpe med at systematisere og lette nogle af de samtaler, socialrådgiverne har med kvinderne igennem deres forløb. Det vurderer Tanja Kallehauge, socialrådgiver på Randers krisecenter, der hvert år har 88 kvinder igennem huset. Hun oplever, at bogen både har et praktisk og mere personligt sigte for mange af kvinderne. Randers Krisecenter har cirka delt håndbøger ud deres beboere, siden tilbuddet blev introduceret. Materialet er blevet godt modtaget, viser den første evaluering af projektet, hvor i alt 20 krisecentre i hele landet har medvirket i undersøgelsen, svarende til hver anden af alle centrene. Af disse oplyser 15 centre, at kvinderne har stor eller meget stor interesse for bogen, og næsten lige så mange vurderer, at de voldsramte kvinder har et stort udbytte af bogen. Voldsramte kvinder er i en meget vanskelig og sårbar situation. De er ofte alene og har mistet en helt fundamental følelse af tryghed. Derfor er vi gået sammen med LOKK om at lave håndbogen Et godt liv. En bog, som er ment som en hjælpende hånd på vejen mod et nyt og forhåbentligt bedre liv, siger Dorte McGugan Pedersen, evalueringschef i TrygFonden. I Randers er Susanne ved at pakke sine ting. Efter 10 måneder på krisecenteret er det slut, og hun skal nu delvist ud og stå på egne ben. Selvom hun får hjælp i starten lurer utrygheden og hvad-nu-hvis følelsen lige under overfladen. Jeg skal til at lære alt forfra. Til at styre mit eget liv i stedet for at få det styret. Det er skræmmende og uvant for mig. Den følelse af utryghed kan en håndbog ikke tage fra mig. Men det har givet mig styrke at læse andre kvinders historier og vide, at de har kunnet. Det giver håb. Jeg må tage én dag af gangen. Susanne har bedt om ikke at få sit fulde navn frem. FAKTA: Mappen Et godt liv genudgives nu i en opdateret version. Der bliver foreløbig trykt eksemplarer til brug på de danske krisecentre. Bogen bliver både brugt her i huset, mens kvinderne bor her, og når de flytter. Tilbagemeldingerne er, at de er glade for bare at få en bog, som de må beholde. For mange er det en uvant gestus og et symbol på omsorg, som mange af disse kvinder ikke er vant til. Tanja Kallehauge, socialrådgiver på Randers krisecenter

4 4 06/2013 lokk.dk INTERVIEW Alle skal med - men kun én gang Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest udsatte frem mod Målene sætter blandt andet fokus på voldsudsatte, og fremsætter specifikke mål for indsatsen på kvindekrisecentrene. Men med mål må også følge midler og politisk vilje, mener LOKKs formand Birgit Søderberg. af Louise Albers At have en ambition om, at en voldsudsat kvinde skal hjælpes bedst muligt, når hun kommer på kvindekrisecenter, er der jo ingen, der kan være uenig i. I LOKK har vi samme mål for øje. LOKK mener dog ikke nødvendigvis, at vi gør det bedst ved at se på en mindskelse af gengangere som eneste målbare succeskriterium, fastslår Birgit Søderberg. I 2020 skal andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 pct. Det svarer til en andel på højst 25 pct. Kilde: Alle skal med, 2013 LOKKs formand er dog glad for regeringens fokus på de voldsudsatte og på krisecentrenes arbejde, men understreger, at det kræver mere end en nedskrevet ambition. Der skal politisk vilje til og midler bag for at nå det fastsatte regeringsmål samvittighedsfuldt. Skal vi mindske antallet af gengangere, kræver det, at der er mulighed for at tilrettelægge et professionelt forløb for både kvinder og børn, hvor der ydes rådgivning, behandling og efterværn. Det er nødvendigt at afsætte midler til at lave mere præventivt arbejde i form af mere oplysning om partnervold, dens konsekvenser og have en variation af tilbud til voldsudsatte, så kvinderne henvender sig tidligt i voldsforløbet. Vi har brug for, at der afsættes de nødvendige økonomiske ressourcer til personale, at psykologordningen til voldsudsatte kvinder gøres permanent, og at efterværnet indskrives i lovgivningen og gøres til et obligatorisk tilbud til alle på krisecenter, slutter Birgit Søderberg. Birgit Søderberg mener, det er vigtigt, når man udtænker mål for arbejdet med voldsudsatte, at man er klar over, hvad det at måle på antallet af gengangere reelt betyder. At en kvinde kommer på kvindekrisecenter er nemlig ikke udelukkende et tegn på dårligt arbejde eller fiasko, mener formanden. For den voldsudsatte kan det at bryde med volden kræve tilløb, og for nogle er det først anden eller tredje gang, det lykkedes at bryde endeligt med voldsudøveren. Derfor må vi se nuanceret på gengangere. Det er jo komplicerede mekanismer, der er i spil. Det er menneskeliv, der også kan involvere et forhold med børn og et hensyn til de børn set fra den udsattes perspektiv. Derfor vil der nogle gange være gengangere. For den voldsudsatte kvinde kan det at bryde med volden kræve tilløb, og den proces, er vigtig at støtte hende i også, udtaler formanden for LOKK.

5 INDBLIK lokk.dk 06/ Nyt program skal nedbringe vold mod kvinder i de arabiske lande Kvinderådet, LOKK og Danner sætter sammen med lokale partnere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. fra Kvinderådets nyhedsbrev Overordnet set er der ikke ret meget fokus på vold mod kvinder i MENAregionen. Set ud fra et menneskerettighedsperspektiv betyder det, at kvinderne diskrimineres. Randi Theil, sekretariatsleder i Kvinderådet LOKK og Danner træner tunesiske socialarbejdere og frivillige i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder (Kef, Tunesien oktober 2013) Mere end hver tredje kvinde i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) har været udsat for partnervold. Det er et uhyggeligt højt tal, og konsekvenserne er enorme både for den enkelte kvinde og hendes børn. Men den kønsbaserede vold er også et samfundsproblem. Vold forhindrer kvinders aktive deltagelse i de demokratiseringsprocesser, som regionen har oplevet udfolde sig med de folkelige oprør i foråret På nuværende tidspunkt, hvor der i flere af landene har været tilbagefald og risikoen for en tilbagevenden til autoritære regimer truer, er det vigtigt at forstærke samarbejdet om initiativer, der fremmer kvinders rettigheder. Derfor indgik Kvinderådet, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og Danner i oktober en 3-årig aftale med Udenrigsministeriet om partnerskab under regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ. De tre organisationer skal samarbejde med lokale partnere i MENA om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Der er allerede mange, kompetente NGO er i MENA-landene, der arbejder med vold mod kvinder, og der er også tegn på positive ændringer eksempelvis i Marokko, hvor der er blevet etableret en særlig modtagelsesenhed for voldsofre. Alligevel er det stadig et område, der kræver mere opmærksomhed og handling, hvilket det nye program skal være med til at styrke: Overordnet set er der ikke ret meget fokus på vold mod kvinder i MENA-regionen. Set ud fra et menneskerettighedsperspektiv betyder det, at kvinderne diskrimineres. Når kvinder udsættes for vold af enten fysisk, psykisk eller seksuel karakter, bliver deres muligheder for at deltage i det sociale, kulturelle og politiske liv nemlig begrænsede, siger Randi Theil, der er sekretariatsleder i Kvinderådet. Både Kvinderådet, LOKK og Danner arbejder allerede i MENAregionen. I løbet af efteråret har Danner og LOKK gennemført fire forskellige kurser, hvor trænere fra Danmark i samarbejde med trænere fra MENA-regionen har gennemført kurser for krisecenterpersonale i regionen. De har trænet dem i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder, udfordringer for personalet, dokumentation, fortalervirksomhed, oplysning og opsøgende arbejde. Og erfaringerne viser, at det tætte samarbejde med lokale partnere rykker. De første initiativer i det nye program er en kortlægning af organisationer i Egypten, der har fokus på sexual harassment, samt en undersøgelse af muligheder for et udbygget samarbejde med organisationer i Marokko. Oplysninger om programmet kan fås ved henvendelse til programkoordinator Inge Sidenius Pedersen tlf

6 6 6 06/2013 lo k k. dlokk.dk k INTERVIEW Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden af specialkonsulent Mette Volsing Det har været virkeligt nyttigt at erkende vores mangler, siger Amal efter at have deltaget i et kursus om udfordringer for personale, der arbejder med voldsudsatte. Tidligere frygtede jeg, at min chef ville se det som en svaghed, og overveje at udskifte mig, hvis jeg gav udtryk for det, jeg fandt svært i arbejdet med de voldsudsatte kvinder. Men på kurset har vi lært at bruge reflekterende teams som ramme for at tale om de vanskelige sager. Den metode kan styrke vores arbejde og give os forståelsen af, at vi ikke er alene om de svære opgaver, fortsætter Amal, der er socialarbejder på krisecentret Maryam og Martha i Beirut, Libanon, hvor kurset blev gennemført i oktober måned i samarbejde med Danner og LOKK. Kurset er et godt eksempel på, hvordan danske krisecentererfaringer kan styrke de organisationer, der bekæmper vold mod kvinder i den arabiske verden. I løbet af efteråret har Danner og LOKK gennemført fire forskellige kurser, hvor trænere fra Danmark i samarbejde med trænere fra MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) har gennemført kurser for krisecenterpersonale i regionen. Det startede med en workshop i København, hvor fire repræsentanter fra krisecenterbevægelsen i MENA-regionen var indbudt til at deltage. Efter et par dage kom deltagerne frem til, at der var behov for træning i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder, udfordringer for personalet, dokumentation, fortalervirksomhed, oplysning og opsøgende arbejde. Det blev besluttet at lave fire kurser og udbyde dem til krise- og rådgivningscentre i MENA-regionen. Hver af de fire kurser er blevet planlagt og gennemført i et samarbejde mellem en dansk træner og en træner fra MENAregionen. Krisecenterbevægelsen i MENA-regionen og Danmark har et fælles mål om at bekæmpe vold mod kvinder. Vores værdier og metoder er meget ens, så det er nemt at samarbejde. Men de betingelser, vi arbejder under, er meget forskellige. I forhold til kvinders rettigheder og udbuddet af støtte til kvinder udsat for vold, er der fortsat langt igen i MENA-regionen. Netop derfor giver det rigtig god menig at LOKK og de danske krisecentre går ind og støtter de kvinder, der kæmper en sej kamp for at bekæmpe vold mod kvinder. LOKK har inden for de senere år haft et øget engagement i udlandet. Fra regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ, er der bud efter de danske krisecentererfaringer. Formål med programmet er at støtte reformprocesser i MENA-regionen, også inden for kvinders rettigheder og vold mod kvinder. LOKK har på det grundlag støttet tiltag til bekæmpelse af vold mod kvinder i Irak og Palæstina. I samarbejde med Danner har LOKK gennemført regionale seminarer om vold mod kvinder, et aktuelt projekt i Tunesien og de aktuelle kurser for krisecentermedarbejdere. Det er på grundlag af de erfaringer, at LOKK i konsortium med Kvinderåder og Danner i oktober måned har indgået en 3-årig aftale med Udenrigsministeriet om partnerskab under Det Arabiske Initiativ. Det giver LOKK mulighed for i endnu højere grad at bruge de danske krisecentererfaringer til at styrke bekæmpelsen af vold mod kvinder i den arabiske verden. Fakta Det Arabiske Initiativ er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika (MENA) om reformer og demokratisering. Initiativet styrker dialog, partnerskaber og gensidig forståelse mellem Danmark og MENA-regionen. Kilde:

7 INDBLIK lokk.dk 06/ Kroner og øre kan betyde, at voldsudsatte FORLÆNGER KRISECENTEROPHOLD af Louise Albers Folketinget har vedtaget nye regler omkring omkostningerne ved skilsmisse og separation, der kan få betydning for opholdslængden på krisecenter og for, om en voldsudsat i det hele taget har råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. De nye skilsmisseregler, der trådte i kraft 1. juli 2013, gør det svært for flere voldsudsatte at få råd til at blive skilt fra sin voldelige partner. Det er foruroligende, mener LOKKs formand Birgit Søderberg. De nye separations- og skilsmisseregler er dårlige for en sårbar gruppe som dem, vi arbejder med. For det at rejse pengene er et problem for rigtig mange af vores kvinder, der ofte har en yderst anstrengt økonomi. De er henvist til at søge om beløbet som en enkeltydelse hos kommunerne, hvor der ofte er lang behandlingstid, og hvor de også ofte får afslag. Hele deres krisecenterophold kan blive unødigt forlænget som konsekvens heraf, og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, udtaler Birgit Søderberg. Det samme problem ser advokat Pia Delauran. Nogle borgere afskæres fra at få igangsat den separation eller skilsmisse, de ønsker, da de ikke kan betale gebyret. Det giver sig selv, at en kvinde, der opholder sig på et krisecenter meget let kan få forlænget sit forløb, hvis hun ikke kan fremskaffe beløbet som Statsforvaltningen nu er sat til at opkræve, og som skal betales på forhånd for at igangsætte selve skilsmisseforløbet. Konsekvenserne kan være mange. Hvis der i ægteskabet for eksempel er formuefællesskab bliver der ikke fastsat en ophørsdato. Det kan få betydning for kvinden senere hen i forløbet, når bodelingen skal finde sted. Dertil kommer, at nogle kommer i klemme i forhold til indstilling til bolig, når de ikke kan dokumentere, at der er indgivet anmodning om skilsmisse, forklarer Pia Deleuran, som også peger på, at en anden mulighed. Det ville være så let at beslutte en undtagelsesregel for de borgere som opholder sig på et krisecenter. Eller mere vidtgående. Måske skulle skilsmissegebyret kun betales af de borgere, der har en indtægt, der overstiger fri procesgrænsen. Det er en anden mulighed, foreslår Pia Deleuran Dette bakkes op af krisecenterleder Karin Houmann, der har kendskab til problematikken fra hele Region Midtjyllands krisecentre. På krisecentrene i hele Region Midtjylland oplever vi store problemer med de nye gebyrregler, fordi de kvinder, der kommer på krisecenter ofte har en økonomi i ruiner. De har ikke de 900 kroner til at anmode om separation. Der er behov for, at reglerne ændres nu, så de kvinder, der har behov for at blive skilt fra voldudøver kan blive det omkostningsfrit, udtaler Karin Houmann. I LOKK er formand Birgit Søderberg ligefrem forundret over de nye regler. I udgangspunktet fatter jeg ikke den dybere mening med ændringerne. Jeg har på fornemmelsen, at det bliver dyrere alt i alt med den øgede administration af dem. Så vi kræver reglerne ændret for vores målgruppe. Det kan gøres nemt ved, at vi som kvindekrisecentre attesterer, at de har ophold hos os, hvorefter gebyret bortfalder, udtaler Birgit Søderberg. Fakta Efter de nye retningslinjer pr skal der indbetales kr. 900,- samtidig med at anmodning om separation indsendes. Herudover koster det kr ,-, såfremt der skal være vilkårsforhandling, og i sager, hvor vold er en del af årsagen til separation og skilsmisse, er det ofte nødvendigt, da parterne vil have svært ved at nå til enighed. Dvs. at det vil koste kr ,- bare at anmode om separation. En yderligere omkostning er kr. 900,- for at blive skilt.

8 8 lokk.dk Ny efteruddannelse om æresrelaterede konflikter Det er ikke altid umiddelbart til at se, når unge bliver presset af deres familie til at gifte sig med én, de ikke ønsker, eller bliver kontrolleret af familien, fordi familien er bange for, at den unge overtræder normerne for ærbar opførsel. Nogle unge trækker sig ind i sig selv, nogle opgiver deres uddannelse, mens andre får psykosomatiske lidelser. Derfor kan fagfolk have brug for mere viden om, hvilke tegn de skal se efter og hvilke redskaber de skal bruge for at gå i dialog med de unge og deres familier om, hvor de kan få mere hjælp. Social-, Børne- og Integrationsministeriet udbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol et nyt diplommodul om æresrelaterede konflikter. Modullet skal ruste lærere, sagsbehandlere, pædagoger og andre faggrupper, der arbejder med unge, til bedre at kunne hjælpe unge, der er truet af tvangsægteskab, genopdragelsesrejse eller social kontrol. White Ribbon LOKK og White Ribbon afholdt den 25. november et morgenmadsarrangement, der satte fokus på vold mod kvinder. Talerne var Kirke- og Ligestillingsminister Manu Sarren, LOKK formand Birgit Søderberg, Formand for Dansk Anti-stalkingforening Lise Linn Larsen og bannerfører for White Ribbon DK, Lion Rokx. Læs mere om White Ribbon på deres facebookside: eller støt foreningen ved køb af deres hvide sløjfe til kr. 50,- som kan købes her: Tilmelding til modulet kan ske nu og frem til den 20. december Kurset starter i januar Flere oplysninger om modulet kan findes på Professionshøjskolen Metropols hjemmeside: Læs også om modulet på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside: STØT LOKK - også i juletiden kvinder og børn oplever vold i hjemmet - de har brug for din hjælp! Støt vores arbejde med voldsudsatte kvinder og børn. På kan du blive støttemedlem med et bidrag på minimum 100 kr. LOKKS RÅDGIVNING Hotline for voldsudsatte: Svarer hele døgnet Hotline for etniske minoritetsunge: Svarer døgnet rundt Rådgivning til fagfolk: Hverdage 9-15 LOKK c/o 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V Tlf.: Mail:

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2013 Forsiden Tak til de krisecentre som har sendt os et flot udvalg af børnetegninger. Og tak til børnene som har tegnet de fine tegninger, og hermed giver os muligheden for et indblik i

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark?

Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? 1 Er du bange for at blive sendt til udlandet og ikke komme tilbage til Danmark? Blanketten her er en hjælp til dig, der ved eller tror, at du snart skal rejse til udlandet og er bange for ikke at få lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Er din kollega... VOLD. har mange ansigter!

Er din kollega... VOLD. har mange ansigter! Er din kollega... reserveret? passiv? træt? fraværende? VOLD har mange ansigter! Arbejdspladsen gør en forskel Undersøgelser viser, at arbejdspladsen kan spille en afgørende rolle for at en kvinde kommer

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 Årsberetning 2012 Forsiden Tak til ledelsen, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere på Krisecentret Røntofte i Helsingør, der har stillet sig til rådighed for illustration til årsberetningen. Indhold

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk

Læs mere

LOKK årsberetning 2011

LOKK årsberetning 2011 LOKK årsberetning 2011 2 årsberetning 2011 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning 2011

Læs mere

landsorganisation af kvindekrisecentre

landsorganisation af kvindekrisecentre om vold mod kvinder og børn 3 oktober 2008 nyt landsorganisation af kvindekrisecentre Stop voldsmændene Voldsmænd skal stoppes, før de slår første gang. Det mener amerikanske David S. Lee, der har specialiseret

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 April 2005 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Indhold Forord... 5

Læs mere

Hvorfor går 'hun ikke bare?

Hvorfor går 'hun ikke bare? udsat m/k Hvorfor går 'hun ikke bare? Vold mod kvinder er aldrig tilfældig. Et voldeligt forhold kan stå på i årevis, mens volden langsomt tiltager. Man kan dø af den. Ca. 25 kvinder dør hvert år på grund

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre Årsberetning 2010 Indhold Forord 4 Organisation 8 Kvindekrisecentrene 12 Rådgivning 16 Kampagner og konferencer 20 Samarbejde 24 Økonomi 28 Om LOKK 30 Landsorganisation af Kvindekrisecentre 2 LOKK årsberetning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Pia Rovsing Clemmensen DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Frydenlund Den rette hjælp til voldsramte kvinder Frydenlund og forfatteren, 2005 ISBN: 87-7887-410-6

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme.

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme. Vejledning Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At voldsbegrebet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Vold i familien i Danmark og i Nicaragua.

Vold i familien i Danmark og i Nicaragua. Vold i familien i Danmark og i Nicaragua. Følgende artikel baserer sig på den erfaringsudveksling, der fandt sted på krisecentrene i Kolding, Aabenraa og Kolding. Aktiviteten fik støtte gennem Oplysningspuljen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere (revideret på baggrund af ekstern høring) Indhold 29-10-2013. Sagsnr.

Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere (revideret på baggrund af ekstern høring) Indhold 29-10-2013. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne 29-10-2013 Sagsnr. 2013-0229773 Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere (revideret på baggrund af ekstern høring) Dokumentnr.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Landsorganisation af Kvindekrisecentre 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Tillykke med de 25 år Kvinder, der lever med vold i hjemmet, kan let komme til at stå meget alene. Ofte er kvinderne

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Om Lille Veum professionel støtte til et godt liv

Om Lille Veum professionel støtte til et godt liv Om Lille Veum professionel støtte til et godt liv Rapport fredag d. 27. november 2009 1 www.marketminds.dk Hvad er Lille Veum? Et bo- og arbejdstilbud for udviklingshæmmede På Lille Veum yder vi støtte

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det? Indhold Indledning... 9 Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?... 9 Bogens videnssyn... 11 De tværprofessionelle udfordringer på mange felter... 12 Tværprofessionelt samarbejde og grunduddannelserne...

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

LOKK årsberetning 2009

LOKK årsberetning 2009 LOKK årsberetning 2009 Indhold Forord 4 Organisation 8 Kvindekrisecentrene 12 Rådgivning 16 Kampagner og konferencer 20 Samarbejde 24 Økonomi 28 Om LOKK 30 Kvindekrisecentrene i LOKK tager hvert år imod

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november Krisecenter i en Kommunal kontekst tværfaglig samarbejde og borgertilbud Ved: Mette Sonniks: Grethe Siegstad: Annette Broberg: Organisatorisk Daglige arbejde i Nuuk krisecenter Arbejdet i samtalegruppen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds vold mod

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. December 2010

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. December 2010 Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse December 2010 Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse uundertrykkelse December 2010 Kortlægning

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere