Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej Årslev CVR: Lægernes Pensionsbank Hjemmeside: Bestyrelsen Bjarke Viberg Formand Michael Schultz Larsen Næstformand Christen Ravn Kasserer Marie Fridberg Uddannelsesudvalg Dennis Hallager Nielsen Forskningsudvalg Magnus Sveen Kursusudvalg Søren Schmidt Morgen Rekrutteringsudvalg Per Hviid Gundtoft Region Syd Maj Haubuf Region Nord Amandus Gustafsson Region Øst Mette Sørensen Forårsmøde Morten Jon Andersen Web og nyhedsbrev Jeppe Staghøj - Suppleant Rikke Bielefeldt - Suppleant Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen 2

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for Resultater opnået i foreningsåret Uddannelse kerneområde 1 7 Forskning kerneområde 2 7 Kursusvirksomhed kerneområde 3 8 Rekruttering - Kerneområde 4 9 Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning 9 Regional udvikling 9 Forårsmøde 11 Mål for foreningsåret Økonomi 12 Medlemmer 12 Økonomi 12 Regnskab for foreningsåret

4 Bestyrelsens beretning for Halvdelen af YODAs bestyrelse blev udskiftet og kun 1 var tilbage af den stiftende bestyrelse. Vi var derfor spændte på, hvordan overgangen skulle gå, og om organisationen var på plads til arvtagerne. Det er gået over al forventning, og jeg er meget glad for at se, hvor stærk organisationen er blevet på bare 4 år. Vores fagpolitiske organisation er blevet taget vel imod overalt, og vi er nu en klar aktør i den ortopædkirurgiske verden. Vi har YODA repræsentanter i alle regionale uddannelsesudvalg (regionsansvarlige bestyrelsesmedlemmer) og har et rigtig godt samarbejde med DOS. Vores repræsentant (Andreas Balslev- Clausen) i Arbejdsgruppen til vurdering af behovet for og eventuelt iværksættelse af en ortopædkirurgisk specialisteksamen i Danmark har lagt en stort og godt arbejde, hvor en del af arbejdet præsenteres under DOS-kongressen. Vi har 2 repræsentanter (Kristoffer Barfod og Marie Fridberg) i Arbejdsgruppen til udvikling af A-kurserne i hoveduddannelsen i ortopædkirurgi, som præsenterede nogle af deres tanker til Uddannelsesdagen. Der er godt gang i arbejdsgruppen, og YODAs tanker samt ideer er blevet taget særdeles godt imod. Vi har desuden også nu et udpeget YODA medlem i UDDU (Marie Fridberg), som i den grad er med til at sætte vores fingeraftryk på den ortopædkirurgiske uddannelse. Vi havde derfor i bestyrelsen i år valgt at sætte fokus på YODA ind i hverdagen. Målet var, at YODA skulle hjælpe vores medlemmer med daglige udfordringer, således skulle vi ikke tænke på uddannelsespolitik. Forskningsudvalget har leveret et stort stykke arbejde, og man kan nu nemt finde hjælp og vejledning, hvis man skal opstarte og gennemføre forskningsprojekter. Uddannelsesudvalget har produceret en lang række redskaber som kan hjælpe i hverdagen f.eks. operationstjeklisten, og der er mange gode tanker vedr. vejledning. Kursusudvalget har igen produceret og afholdt gode med kurser med virkelig god evaluering, der kun kan afholdes vha. frivilligt arbejde fra vores medlemmer. Rekrutteringsudvalget har arbejdet i kulissen på et stort videofremstød, som virkelig kommer til at sætte fokus på diversiteten indenfor Ortopædkirurgien, og vi forventer at den bliver færdig ila. foråret. I regionerne har der igen været afholdt gode sociale arrangementer, omend der ufrivilligt har været færre arrangementer end ønsket. Vi har haft stor glæde af vores hjemmeside, hvor specielt betalingsdelen har været en uvurderlig hjælp ifm. vores kurser, ikke mindst forårsmødet. Uddannelsesdagen og forårsmødet blev i år planlagt og gennemført i rigtig godt samarbejde med UDDU, hvor vi bl.a. havde international gæsteforelæser i form af Piet de Boer. Det var to velbesøgte dage med 110 deltagere, hvor vi skylder en stor tak til SAKS for at arrangere to workshops. Næste år har vi sammen med UDDU besluttet at flytte Uddannelsesdagen (og dermed også forårsmødet) til anden fredag i maj, da flere medlemmer fra Øst ikke kunne deltage pga. skifte til nyt arbejdssted. Vi har i dag 320 medlemmer, hvilket er nogle flere end vi havde regnet med. YODA vokser fortsat, hvorfor vi regner med endnu flere engagerede medlemmer, som vil hjælpe med at forbedre forholdene for yngre læger med interesse for ortopædkirurgi. Specielt har vi på hjemmesiden lanceret en idéboks, hvor vi gerne vil have hjælp fra medlemmer til, at nogle af idéerne kan blive til virkelighed. Der er også mulighed for at komme med idéer, så vi hele tiden kan forbedre os. Vi vil nemlig fortsat have udvikling i vores forening. Bjarke Viberg, formand for YODA

5 Kerneområder Resultater opnået i foreningsåret Program Område Mål Resultater Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2014 uddeles for tredje gang og er allerede blevet en etableret del af dansk ortopædkirurgi. De specialespecifikke kurser Uddannelsesdagen UDDU har nedsat et udvalg til fornyelse af de specialespecifikke kurser. YODA har fået to pladser i dette udvalg. YODA og UDDU har i 2014 afholdt uddannelsesdagen med stor succes, hvilket gentages i 2015 den anden fredag i maj. Forskning Forskningens Danmarkskort Kontaktpersonerne og forskningsenhederne på kortet er blevet opdateret. Kursusvirksomhed Rekruttering Forskningskursus Ungdomsforskerprisen Forskningsudvalgets sider på YODAs hjemmeside Regionale forskningsaftener Evalueringer Afholdte kurser Foredrag om vejen ind i ortopædkirurgi Kontakt til studenter organisationer Rekrutteringskampagne Planlægning af karrieredag Kurset er igen i år afholdt i Odense. Prisen på 5.000,- uddeles under gallamiddagen til DOS Kongressen i oktober. Hjemmesiden er opdateret med flere vejledninger og redskaber til forskning. Der er afholdt to forskningsaftener i region øst. Standardiseret online evaluering skemaer er blevet indført til både Skadestue og Kirurgiske Adgange kurserne. Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst Ortopædkirurgiske adgange i København Ortopædkirurgiske adgange i Århus Forårsmødet: Skadestuekursus Basal Osteosyntese Hofte og Lyskeskader: diagnostik og behandling. (SAKS) Diagnostik og behandling af akutte og kronisk knæskader. (SAKS) "Tour de Chirurgie" en foredragsrække arrangeret af SAKS. Vi har fortsat et samarbejde med SAKS og Portos. SAKS har en repræsentation i udvalget. Vi er i gang med at lave en reklamefilm /kampagne ved reklamefotograf Mike Nybroe ( Vi hjælper med til planlægning af karriere-

6 Medlemsservice Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Strukturudvikling Regional forankring Konsolidere organisationen og være direkte involverende i ad hoc udvalg med DOS Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger dag i Odense, Århus og København. Demokratisk ledelsesstruktur konsolideret God mødekultur konsolideret Enighed omkring YODAs formål og arbejdsmetode Rekrutterings, forsknings-, uddannelses- og kursusudvalgene er aktivt arbejdende YODA medlemmer i arbejdsgrupper vedr. A-kurser og evalueringsmetoder. Der er kontaktpersoner på alle afdelinger. Listen er opdateret sept YODA fredagsbarer er afholdt i alle regioner, men der kunne havet være flere deltagere Sekretariat Økonomi Medlemmer DOS At få indflydelse på uddannelsen på regionsniveau gennem repræsentation i de regionale specialespecifikke råd Sikre stabile forhold omkring Kontingentopkrævning m.m. YODA er etableret som økonomisk bæredygtig organisation Alle stud. med. og yngre læger med interesse for ortopædkirurgi skal optages som medlemmer Opbygge gode relationer med DOS og maksimere yngre ortopædkirurgers indflydelse inden for relevante områder Forårsmødet er stærkt repræsenteret fra alle regioner YODA har fortsat repræsentanter i det Specialespecifikke råd i alle regioner. Kontingentopkrævning gennem Lægeforeningen samt føjet et online betalingsmodul. Fast indtægt via kontingenter Egenkapital opbygget 320 medlemmer er opnået, hvilket langt over det estimerede mål. Uddannelsesdagen afholdt i ligeværdigt samarbejde med DOS Direkte kommunikation mellem Forskningsudvalget og VU, og mellem Uddannelsesudvalget og UDDU YODA udpeget medlem i UDDU YODA repræsentanter i flere af DOS arbejdsgrupper Forårsmøde Web og nyhedsbrev Fagligt udviklende og netværksskabende internatmøde for foreningen medlemmer afholdes 1 gang årligt 2-dages møde afholdt med parallelt forløbende fagligt program. Særdeles positiv evaluering fra deltagerne Opdatere hjemmesiden i Wordpress Hjemmesiden er opdateret med bl.a. e- værktøjer, uddannelsesmaterialer og links. Nyhedsbrev Der er udsendt nyhedsbreve i nyt design i løbet af året, med pause i sommerferien. Facebook Aktiviteten på facebook er kraftigt forøget, og bruges også aktivt af medlemmerne.

7 Uddannelse kerneområde 1 Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. Vi har sat uddannelse på dagsordenen generelt inden for ortopædien. Kortlagt, hvem der har magt og indflydelse på uddannelse inden for ortopædien og opbygget et netværk af samarbejdsparter således at vores ideer er blevet bragt frem til rette sted. Uddelt uddannelsesprisen Den gyldne YODA 2013 til Overlæge Michael Brix, uddannelses ansvarlig på Odense. Facilitere at A-kurserne er sat på dagsordenen generelt indenfor ortopædien. UDDU under DOS har nedsat en arbejdsgruppe vedr. de specialespecifikke kurser hvor YODA er repræsenteret ved Marie Fridberg, Kristoffer Barfod og Naja Bjørslev. Vi har deltaget i at skrive en hvidbog for delkursusledere af de specialespecifikke kurser samt arbejdet med at nytænke hele kursusrækken. Fokus er på moderne pædagogik, velovervejet pensum og praktiske redskaber til planlægningsfasen. YODA repræsentant i UDDU under DOS. Marie Fridberg er valgt for en 2 års periode Revideret alle yngre ortopæders foretrukne kogebog til at målrette deres uddannelsesaktiviteter YODAs guide fra KBU til HU. Udgivet kittelfolderen YODAs tjekliste til kirurgisk indgreb. Bidraget til arbejdet med at få flyttet A kurserne til at ligge valgfrit i dit HU forløb fra nov Bidraget til arbejdet med at flytte traume opholdene på RH i region øst fra 4. år i HU til 2./3. år. YODAs template til et godt Intro program til nye læger på en ortopædkirurgisk afdeling. - Introdagene. Hvordan kan programmet strikkes sammen - Tjeklisten for den nye læge hvad skal jeg have fået at vide være klar til første vagt Revideret YODAs hjemmeside; under uddannelse samt værktøjer i hverdagen til medlemmerne. YODAS guide til din vejledersamtale. Hvordan får du en god vejledersamtale? Guide til at hente ortopædkirurgiske opslagsbøger, gratis litteratur online Lavet studie: En spørgeskema undersøgelse uddannelses afdelinger indenfor ortopædis tilbud til yngre læger. Uddannelsens Danmarkskort. Forventes gentaget i YODAs foretrukne appsamling. YODAs kursuskatalog. Formand Marie Fridberg Forskning kerneområde 2 Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere Forskningsudvalget har opdateret kontaktpersonerne på Danmarkskortet og specificeret flere forskellige forskningsenheder på samme matrikel, hvor dette måtte findes. Forskningskurset blev igen i år afholdt i Odense med deltagelse af både læger og medicinstuderende. Det var en stor succes for deltagerne og kurset gentages ultimo I skrivende stund er udvalget i samarbejde med YODAs bestyrelse ved at vurdere de abstracts, som deltager i konkurrencen om YODAs Ungdomsforskerpris. Prisen på 5.000,- betales af DOS, men uddeles af YODA.

8 Udvalget har afholdt to forskningsaftener i hhv. Hvidovre og Køge. Det har været to spændende og lærerige aftener med præsentationer fra meget erfarne forskere og demonstrationer af forskellige forskningsmetoder. Aftenerne er velegnede både for etablerede forskere, nye som ønsker at snuse til forskning og klinikere, der bare gerne vil opdateres på evidensen for forskellig behandling. I det kommende år vil forskningsudvalget bl.a. arbejde med Afholdelse af Forskningskurset evt. som éndagskursus Uddeling af Ungdomsforskerprisen Opdatering af YODAs hjemmeside Afholdelse af flere regionale forskningsaftener Forskningsudvalgets arbejde afhænger af engagementet fra udvalgets medlemmer, underviserne ved Forskningskurset og samarbejdet med det videnskabelige udvalg i DOS. Der skal lyde en stor tak til alle som har bidraget i det forgangne år. En særlig tak skal lyde til Rune Bech, som igen i år stod for et veltilrettelagt Forskningskursus og til Jakob Klit for arrangering af YODAs første forskningsaften i Hvidovre. For deres store engagement i alle udvalgets projekter og løbende arbejde lyder også en ekstra stor tak til Per Hviid Gundtoft og Jeppe Staghøj. Formand Dennis Hallager Nielsen Kursusvirksomhed kerneområde 3 Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger Det har været et begivenhedsrigt år for kursusudvalget. Med fokus på at nå ud til flere yngre kolleger og afholde vores kurser landet over, er vi meget glade for at have haft overtegnede kurser både i Nord, Syd og Øst. Kursusudvalget har gennemgået en udskiftning af tidligere medlemmer og løbende budt velkommen til nye ansigter med friske ideer og inspiration. Standardiserede online kursus evalueringer er blevet indført og har os givet indsigt til de ændringer, som skal til for at optimere kursisternes udbytte. Udover vores varemærker kurserne 'Skadestue og Kirurgiske adgange, er der i kulissen blevet arbejdet på nye kurser, som skal indføres i det kommende år. Ved Forårsmødet afholdt Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) to workshops om: Diagnosticering og behandling af akutte og kroniske knæskader samt Hofte og lyskeskader diagnostik og behandling. En stor tak til SAKS. Fremadrettet skal kursusudvalget søge videre for at udvide læringsmulighederne ved at inkorporere brugen af internettet. Skadestuekurset skal blive mere interaktivt bl.a. ved hjælp af øget præ-kursus materiale. Der vil komme en radiologi gennemgang tilgængelig på hjemmesiden som precursor til planlagt nyt kursus tilbud. Derudover er det et stort ønske at bruge værktøjer som podcasts og webinars til at formidle mere relevant undervisning for vores medlemmer.

9 YODAs kurser er kun mulige i kraft af det store engagement fra kursusarrangørerne og den store velvilje hos underviserne, et stort tak til alle som har bidraget i det forgangne år. Formand Magnus Sveen Rekruttering - Kerneområde 4 Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læge og stud. med. Vi har i 2014 videreudviklet vores rekrutteringsstrategi, som vi begyndte på i 2013 i samarbejde med Mike Nybroe og co. Det primære mål er at lave en reklamefilm, hvilket vi er i fuldt sving med og fortsætter med i Vi har løbende haft kontakt til DOS for at sikre en ensrettet indsats på rekrutteringsområdet samt styrket samarbejdet med de studerendes organisationer. Formand Søren Schmidt Morgen Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation I foreningens fjerde år har vi haft udskiftning på en del bestyrelsesposter, så vi var spændte på, hvordan overdragelse af poster ville forløbe. Der er udviklet hvidbøger til samtlige poster, som gjorde overgangen nem samt er der velvillighed fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer til at hjælpe i begyndelsen. Vi er derfor glade for, at organisationen synes på plads. Der har desuden været en bedre fordeling af repræsentanter fra regionerne i bestyrelsen, hvorved vi har kunnet få bedre fodfæste i specielt Region Nord. Herved har vi forhåbentlig sikret os en god landsdækkende organisation fremover. Regional udvikling Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger I er der afholdt regionale skadestuekurser, forskningskurser og kurser om kirurgiske adgange, samt uddannelsespolitiske debatmøder med grill, sejlads og hygge. Der er endvidere skabt kontakt til studenterforeninger og opstartet undervisning og foredrag. I år er der blevet arbejdet meget med at få en YODA kontaktperson på alle ortopædkirurgiske afdelinger. Kontaktpersonerne er vigtige, da de viderebringer information fra bestyrelsen primært fra det Regionsansvarlige bestyrelsesmedlem til alle ortopædkirurgi-interesserede yngre læger og stud.med. De regionsan-

10 svarlige vil gerne sende en stor tak til alle kontaktpersoner for deres hjælp i det forgangne år med at sende informationer ud i form af plakater, mundtlige oplæg på morgenkonference og i reservelægekontoret. I alle tre regioner har den regionsansvarlige en fast plads i det Regionale Uddannelses og Forskningsudvalg, hvor YODA har haft en vigtig rolle med at repræsenterer de yngre læger. I er der plads til tre nye regionsansvarlige da Amandus og Per stopper, mens Maj stiller op til en anden bestyrelsespost. Regionale aktiviteter i 2014: Skadestuekursus afholdt 1-2 gange i hver region. Kursus i kirurgiske adgange afholdt i hhv. Århus og København. Fredagsbar og uddannelsespolitiske debatmøde afholdt i region Syd. Foredrag og undervisning for studenterforening på Panum Regionsansvarlige Maj Haubuf, Per Hviid Gundtoft, Amandus Gustafsson Hjemmeside og nyhedsbrev Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter Hjemmeside YODAs hjemmeside drives fortsat via Wordpress hvor de enkelte udvalgsansvarlige har mulighed for at redigere i tekst og billeder. Driften understøttes fortsat af Webmasteren som er behjælpelig med at oprette nye sider og ændre i menuer o.l. Nyhedsbrev Igennem året har der været udsendt nyhedsbreve, dog med pause over sommeren. Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret omkring nye tiltag fra YODA, kurser der kan være relevante for medlemmerne, sociale arrangementer mm. Selve designet og måden nyhedsbrevet sendes ud er ændret fra en vedhæftet PDFfil til at indholdet vises direkte i medlemmernes . Nyhedsbrevene administreres direkte fra hjemmesiden, hvorfor man nemt kan framelde sig tilbuddet. Facebook Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle til medlemmerne. Foreningens side blev oprettet i den spæde opstart, og ligger derfor som en privat side, styret af Ulrik Kragegaard. Vi har diskuteret muligheden for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på det, da det fungerer fint som det er nu. Savner du noget? Indholdet på hjemmesiden og i nyhedsbrevene lever i høj grad også af medlemmernes input. Så, har du noget på hjertet? Arrangerer I et lokalt event? Vil du vise et sjovt billede, eller fortælle om en god artikel? Så skriv endelig til os. Nyhedsbrev- og websideansvarlig Morten Jon Andersen

11 Forårsmøde Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODAs medlemmer Den 2. og 3. maj 2014 afholdte YODA for 4. år i træk et vellykket årsmøde. I alt var 110 personer tilmeldt over de 2 dage. 98 yngre uddannelsessøgende ortopædkirurger og 16 overlæger deltog. Fredag den 2. maj var en fælles uddannelsesdag med DOS og lørdag den 3. maj var i YODA-regi med workshops for medlemmerne. På linje med tidligere år var fokus fagligt såvel som socialt inkl. festmiddag fredag aften. 2. maj: Uddannelsesdagen På den fælles uddannelsesdag for DOS og YODA var der spændende indlæg og fælles-diskussion med temaet Kirurg, underviser, vejleder. Vi kan det hele. Kan du?. Der var spændende foredrag ved Piet de Boer, Michael Brix og Doris Østergaard. Om eftermiddagen workshops med fokus på undervisning, læring og specialespecifikke kurser. Om aftenen havde YODA inviteret til festmiddag, som blev afholdt i afslappende omgivelser i skolens Cafe, hvor den lokale slagter Per Gris grillede til kursisterne og efterfølgende vendte DJ Thomas plader til dans resten af natten. 4. maj: YODAs forårsmøde Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) var i år behjælpelig med kompetente undervisere og 2 interessante workshops i form af Skader i knæleddet vdiagnostik og behandling og Skader i hofte og lyske diagnostik og behandling, hvor Ovl. Martin Rathcke og Ovl. Otto Kraemer formidlede deres viden. Herudover var der mulighed for tilmelding til workshops for YODA s basal osteosyntese samt Skadestuekurset. YODAs medlemmer havde på forhånd meldt sig til en workshop, afhængigt af uddannelsesniveau. Efterfølgende blev årsmødet evalueret på en 1-5 skala i diverse kategorier med mulighed for kommentarer. Tilbagemeldingerne var generelt rigtig gode. Vi fik også konstruktiv kritik, der kan være med til at forbedre årsmødet yderligere de kommende år. Industrien ydede støttet efter gældende regler samt med materialer. YODA værdsætter disse essentielle bidrag fra Biomet, DePuy Synthes, DJO Nordic, Karl Storz, Mærsk-Andersen, Protesekompagniet, Schmidt- Nephew og Stryker. Forårsmødeansvarlig Mette Sørensen

12 Mål for foreningsåret I det kommende år vil YODA arbejde for: 1. At påvirke uddannelsen af alle yngre ortopædkirurger i positiv retning, herunder være særligt aktivt deltage i udvalg vedr. forbedring af A-kurser. 2. At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere. 3. At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger. 4. At udbrede kendskabet til specialet for stud. med. og yngre læger på en måde, der viser diversiteten i vores fag. 5. At gøre YODA vedkommende i hverdagen gennem udvikling af materiale til brug for yngre ortopædkirurger. 6. Sidst men ikke mindst at sætte fokus på det sociale netværk, som var en af hovedårsagerne til, at YODA blev stiftet til at begynde med. Økonomi Medlemmer Da vi startede YODA havde vi en målsætning om 200 medlemmer. Den målsætning nåede vi inden der var gået to år. Ved forrige generalforsamling vedtog vi at optage studerende som medlemmer, og opnåede samme år 250 medlemmer. I år er medlemstallet atter steget og vi kunne ved Forårsmødet fejre medlem nummer 300. Aktuelt har foreningen over 320 medlemmer. Økonomi Regnskabsåret 2013/2014 er budgetteret med et underskud på kr., da vi ønskede at øge foreningens aktiviteter og investere i nye initiativer. Således er det i udgangspunktet tilfredsstillende at driftsresultatet ender med et beskedent minus. Den længe forberedte rekrutteringsvideo, når ikke at blive færdiggjort i indeværende regnskabsår, hvorfor denne udgiftspost overføres til næste års budget. Vi har i regnskabsåret 2013/14 øget vores aktivitet, så vi nu omsætter for kr. Heraf er det kun kr. der kommer fra medlemskontingenter, resten er genereret gennem vores aktiviteter for medlemmerne. Kasserer Christen Ravn

13 Regnskab for foreningsåret Regnskab Budget Indtægter Kontingent Kursusvirksomhed Forårsmøde Deltagere * Sponsorer * Andet I alt Udgifter Kursusvirksomhed Forårsmøde Fagligt Forårsmøde Socialt Bestyrelse/Udvalg Administration I alt Driftsresultat

14 Tak til... Rekrutteringsgruppen: Forårsmødeansvarlige: Christian Skovgaard Nielsen Christen Ravn Christen Ravn Hjalte Laursen Würtz Nikolaj Milandt Søren Schmidt Morgen Forskningsgruppen: Undervisere og kursusarrangører: Dennis Hallager Nielsen Mikkel Rathsack Andersen Rune Bech Søren Schmidt Morgen Jakob Klit Jeppe Staghøj Nanna Sillesen Frederik Schwartz Jan Duedal Rölfing Michala Skovlund Sørensen Per Hviid Gundtoft Casper Bindzus Foldager Anders Christian Laursen Kursusgruppen: Ane Simony Charlotte Stenqvist Fatin Willendrup Maj Haubuf Magnus Bjarne Magnusson Morten Jon Andersen Morten Knudsen Per Hviid Guntofte Taj Haubuf Økonomi: Christen Ravn Revisor: Thomas Giver Jensen Generalforsamling: Dirrigent Jesper Luth Hjemmeside: Morten Jon Andersen Uddannelsesgruppen: Marie Fridberg Signe Rosenlund Michala Skovlund Sørensen Eske Brand Ulrik Kragegaard Andreas Balslev-Clausen Jakob Klit Rasmus Hansen Kristoffer Barfod Mikkel Christensen Amandus Gustafsson Anders Ditlev Jensen Anders Elkjær Jensen Anders Michaelsen Bjarke Viberg Celia Møllenborg Christian Fagernæs Christian Sørensen Fatin Willendrup Gorm Østerlie Jonas Vestergaard Iversen Julie Erichsen Kasper Foldager Kjeld Andersen Kristian Kibak Kristoffer Weisskirchner Barfod Maj Haubuf Martin Rathchke Morten Jon Andersen Morten Knudsen Otto Kræmer Per Hviid Guntoft Peter Max Halschou-Jensen Peter Mikkelsen Sidsel Rahlf Steffan Tabori Jensen Svend-Erik Heiselberg Taj Haubuf Thor-Magnus Sveen

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Årsrapport 2011-2012

Årsrapport 2011-2012 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: 33226713 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012 24. okt. 2012 1/6

Ordinær generalforsamling 2012 24. okt. 2012 1/6 Ordinær generalforsamling 2012 24. okt. 2012 1/6 1 Valg af dirigent og referent. Brian Bjørn og blev valgt som hhv. dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen jf. vedtægterne

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Årsrapport 2010-2011

Årsrapport 2010-2011 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: 33226713 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Årsrapport Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Rasmus Mikkelsen Læssøegade 127, st th 5230 Odense M

Årsrapport Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Rasmus Mikkelsen Læssøegade 127, st th 5230 Odense M Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Rasmus Mikkelsen Læssøegade 127, st th 5230 Odense M CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde Juni juni /5. Casper Dragsted 30. maj 2016 Odense. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde Juni juni /5. Casper Dragsted 30. maj 2016 Odense. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde Juni 2016 14. juni 2016 1/5 17:30 17:45 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent, godkendelse af referat fra sidste møde. Dirigent: Sarah, Referent: Jacob FU 17:45 19:00 2.0 Siden sidst

Læs mere

Nyhedsbrev. Januar 2012

Nyhedsbrev. Januar 2012 Nyhedsbrev Januar 2012 2/6 Forårsmøde 2012 Forårsmødet 2011 var en stor succes, og hele YODAs bestyrelse ser nu frem til at gentage succesen igen i år d. 11-12. Maj - denne gang i de skønne omgivelser

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Casper Dragsted 4. Januar 2017 Middelfart Sygehus

Casper Dragsted 4. Januar 2017 Middelfart Sygehus Bestyrelsesmøde Januar 2017 18. januar 2017 1/8 17:30-17:45 17:45-19:00 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent Christian Støttrup diregent, Magnus Bjarnason: referant. 2.0 Siden sidst - Årsplan fra

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5 19:00 19:15 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent Referent: Bjarke Dirigent: Thomas 19:15 19:30 2.0 Fremlæggelse af opgaver i bestyrelsen fra sidste

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Yngre Ortopædkirurger Danmark - November 2014

Yngre Ortopædkirurger Danmark - November 2014 Leder Yngre Ortopædkirurger Danmark - November 2014 Den 22. november var der generalforsamling i YODA, og der blev valgt en ny bestyrelse. Første bestyrelsesmøde er netop afholdt, og vi er blevet enige

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent

1. Valg af dirigent og referent Referat Stiftende generalforsamling i Yngre Ortopædkirurger Danmark 26. oktober 2010 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Mathilde Thornberg Djervad Referent Ulrik Kragegaard Knudsen Gennemgang af

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Tre punkter blev tilføjet 6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 14.

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1 1.0 Formalia a. Valg af dirigent (10.00-10.01) Søren Kold b. Valg af referent (10.01-10.02) c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) d. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt.

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 1 1. Formalia a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 2: Velkommen til Jan Duedal Rölfing(JDR)

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00 Patienthotellet på OUH Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Referat tirsdag d. 26. oktober med gennemgang af bullits 3) Uddannelsesdag 29. april status (NWP

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Casper Dragsted 28. Januar 2016 Odense. Tid Punkt Emne Ansvar

Casper Dragsted 28. Januar 2016 Odense. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2016 8. februar 2016 1/5 17:30-17:45 17:45-19:00 1.0 Formalia 2.0 Siden sidst Valg af dirigent og referent, godkendelse af referat fra sidste møde. - Referat sendes ud til bestyrelse

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Kirvil Haugland Næs, Juliane Zickert, Solvej V, Andersen, Priyanka Pagh, Nina Margrethe Raunkjær, Cecilie Lind, Mikkel Thagaard,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus.

Andreas Balslev-Clausen 07.06. 2011 Hotel Ascot København. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. Referat af møde i UDDU 01.06.2011 1/5 07.06. 2011 Hotel Ascot København 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus. 2.0 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014:

FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014: FORMANDSBERETNING SAKS 2013/ 2014: Vi er nu 159 medlemmer. Der er i det forgangne år kommet 14 nye medlemmer. Da 6 har meldt sig ud, har vi således haft en netto tilvækst af 8 medlemmer siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning

Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning Lokalitet: Hvidovre Hospital Aud. 1, Forsknings- og Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Dag 1, d. 29. august: Forsknings-ABC og kritisk litteraturlæsning 9.00-9.30: Ankomst og kaffe

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat FYPA BESTYRELSESMØDE Referat Dato: 31.maj 2012 kl. 10-13 Sted: RH Tilstede: Trine Tramm, Anja Brügmann, Benedikte Richter, Søren Dalager, Mie Kristensen, Louise Kristensen Afbud: Rikke Karlin Jepsen 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere