Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej Årslev CVR: Lægernes Pensionsbank Hjemmeside: Bestyrelsen Bjarke Viberg Formand Michael Schultz Larsen Næstformand Christen Ravn Kasserer Marie Fridberg Uddannelsesudvalg Dennis Hallager Nielsen Forskningsudvalg Magnus Sveen Kursusudvalg Søren Schmidt Morgen Rekrutteringsudvalg Per Hviid Gundtoft Region Syd Maj Haubuf Region Nord Amandus Gustafsson Region Øst Mette Sørensen Forårsmøde Morten Jon Andersen Web og nyhedsbrev Jeppe Staghøj - Suppleant Rikke Bielefeldt - Suppleant Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen 2

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for Resultater opnået i foreningsåret Uddannelse kerneområde 1 7 Forskning kerneområde 2 7 Kursusvirksomhed kerneområde 3 8 Rekruttering - Kerneområde 4 9 Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning 9 Regional udvikling 9 Forårsmøde 11 Mål for foreningsåret Økonomi 12 Medlemmer 12 Økonomi 12 Regnskab for foreningsåret

4 Bestyrelsens beretning for Halvdelen af YODAs bestyrelse blev udskiftet og kun 1 var tilbage af den stiftende bestyrelse. Vi var derfor spændte på, hvordan overgangen skulle gå, og om organisationen var på plads til arvtagerne. Det er gået over al forventning, og jeg er meget glad for at se, hvor stærk organisationen er blevet på bare 4 år. Vores fagpolitiske organisation er blevet taget vel imod overalt, og vi er nu en klar aktør i den ortopædkirurgiske verden. Vi har YODA repræsentanter i alle regionale uddannelsesudvalg (regionsansvarlige bestyrelsesmedlemmer) og har et rigtig godt samarbejde med DOS. Vores repræsentant (Andreas Balslev- Clausen) i Arbejdsgruppen til vurdering af behovet for og eventuelt iværksættelse af en ortopædkirurgisk specialisteksamen i Danmark har lagt en stort og godt arbejde, hvor en del af arbejdet præsenteres under DOS-kongressen. Vi har 2 repræsentanter (Kristoffer Barfod og Marie Fridberg) i Arbejdsgruppen til udvikling af A-kurserne i hoveduddannelsen i ortopædkirurgi, som præsenterede nogle af deres tanker til Uddannelsesdagen. Der er godt gang i arbejdsgruppen, og YODAs tanker samt ideer er blevet taget særdeles godt imod. Vi har desuden også nu et udpeget YODA medlem i UDDU (Marie Fridberg), som i den grad er med til at sætte vores fingeraftryk på den ortopædkirurgiske uddannelse. Vi havde derfor i bestyrelsen i år valgt at sætte fokus på YODA ind i hverdagen. Målet var, at YODA skulle hjælpe vores medlemmer med daglige udfordringer, således skulle vi ikke tænke på uddannelsespolitik. Forskningsudvalget har leveret et stort stykke arbejde, og man kan nu nemt finde hjælp og vejledning, hvis man skal opstarte og gennemføre forskningsprojekter. Uddannelsesudvalget har produceret en lang række redskaber som kan hjælpe i hverdagen f.eks. operationstjeklisten, og der er mange gode tanker vedr. vejledning. Kursusudvalget har igen produceret og afholdt gode med kurser med virkelig god evaluering, der kun kan afholdes vha. frivilligt arbejde fra vores medlemmer. Rekrutteringsudvalget har arbejdet i kulissen på et stort videofremstød, som virkelig kommer til at sætte fokus på diversiteten indenfor Ortopædkirurgien, og vi forventer at den bliver færdig ila. foråret. I regionerne har der igen været afholdt gode sociale arrangementer, omend der ufrivilligt har været færre arrangementer end ønsket. Vi har haft stor glæde af vores hjemmeside, hvor specielt betalingsdelen har været en uvurderlig hjælp ifm. vores kurser, ikke mindst forårsmødet. Uddannelsesdagen og forårsmødet blev i år planlagt og gennemført i rigtig godt samarbejde med UDDU, hvor vi bl.a. havde international gæsteforelæser i form af Piet de Boer. Det var to velbesøgte dage med 110 deltagere, hvor vi skylder en stor tak til SAKS for at arrangere to workshops. Næste år har vi sammen med UDDU besluttet at flytte Uddannelsesdagen (og dermed også forårsmødet) til anden fredag i maj, da flere medlemmer fra Øst ikke kunne deltage pga. skifte til nyt arbejdssted. Vi har i dag 320 medlemmer, hvilket er nogle flere end vi havde regnet med. YODA vokser fortsat, hvorfor vi regner med endnu flere engagerede medlemmer, som vil hjælpe med at forbedre forholdene for yngre læger med interesse for ortopædkirurgi. Specielt har vi på hjemmesiden lanceret en idéboks, hvor vi gerne vil have hjælp fra medlemmer til, at nogle af idéerne kan blive til virkelighed. Der er også mulighed for at komme med idéer, så vi hele tiden kan forbedre os. Vi vil nemlig fortsat have udvikling i vores forening. Bjarke Viberg, formand for YODA

5 Kerneområder Resultater opnået i foreningsåret Program Område Mål Resultater Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2014 uddeles for tredje gang og er allerede blevet en etableret del af dansk ortopædkirurgi. De specialespecifikke kurser Uddannelsesdagen UDDU har nedsat et udvalg til fornyelse af de specialespecifikke kurser. YODA har fået to pladser i dette udvalg. YODA og UDDU har i 2014 afholdt uddannelsesdagen med stor succes, hvilket gentages i 2015 den anden fredag i maj. Forskning Forskningens Danmarkskort Kontaktpersonerne og forskningsenhederne på kortet er blevet opdateret. Kursusvirksomhed Rekruttering Forskningskursus Ungdomsforskerprisen Forskningsudvalgets sider på YODAs hjemmeside Regionale forskningsaftener Evalueringer Afholdte kurser Foredrag om vejen ind i ortopædkirurgi Kontakt til studenter organisationer Rekrutteringskampagne Planlægning af karrieredag Kurset er igen i år afholdt i Odense. Prisen på 5.000,- uddeles under gallamiddagen til DOS Kongressen i oktober. Hjemmesiden er opdateret med flere vejledninger og redskaber til forskning. Der er afholdt to forskningsaftener i region øst. Standardiseret online evaluering skemaer er blevet indført til både Skadestue og Kirurgiske Adgange kurserne. Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst Ortopædkirurgiske adgange i København Ortopædkirurgiske adgange i Århus Forårsmødet: Skadestuekursus Basal Osteosyntese Hofte og Lyskeskader: diagnostik og behandling. (SAKS) Diagnostik og behandling af akutte og kronisk knæskader. (SAKS) "Tour de Chirurgie" en foredragsrække arrangeret af SAKS. Vi har fortsat et samarbejde med SAKS og Portos. SAKS har en repræsentation i udvalget. Vi er i gang med at lave en reklamefilm /kampagne ved reklamefotograf Mike Nybroe (http://www.mikenybroe.com). Vi hjælper med til planlægning af karriere-

6 Medlemsservice Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Strukturudvikling Regional forankring Konsolidere organisationen og være direkte involverende i ad hoc udvalg med DOS Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger dag i Odense, Århus og København. Demokratisk ledelsesstruktur konsolideret God mødekultur konsolideret Enighed omkring YODAs formål og arbejdsmetode Rekrutterings, forsknings-, uddannelses- og kursusudvalgene er aktivt arbejdende YODA medlemmer i arbejdsgrupper vedr. A-kurser og evalueringsmetoder. Der er kontaktpersoner på alle afdelinger. Listen er opdateret sept YODA fredagsbarer er afholdt i alle regioner, men der kunne havet være flere deltagere Sekretariat Økonomi Medlemmer DOS At få indflydelse på uddannelsen på regionsniveau gennem repræsentation i de regionale specialespecifikke råd Sikre stabile forhold omkring Kontingentopkrævning m.m. YODA er etableret som økonomisk bæredygtig organisation Alle stud. med. og yngre læger med interesse for ortopædkirurgi skal optages som medlemmer Opbygge gode relationer med DOS og maksimere yngre ortopædkirurgers indflydelse inden for relevante områder Forårsmødet er stærkt repræsenteret fra alle regioner YODA har fortsat repræsentanter i det Specialespecifikke råd i alle regioner. Kontingentopkrævning gennem Lægeforeningen samt føjet et online betalingsmodul. Fast indtægt via kontingenter Egenkapital opbygget 320 medlemmer er opnået, hvilket langt over det estimerede mål. Uddannelsesdagen afholdt i ligeværdigt samarbejde med DOS Direkte kommunikation mellem Forskningsudvalget og VU, og mellem Uddannelsesudvalget og UDDU YODA udpeget medlem i UDDU YODA repræsentanter i flere af DOS arbejdsgrupper Forårsmøde Web og nyhedsbrev Fagligt udviklende og netværksskabende internatmøde for foreningen medlemmer afholdes 1 gang årligt 2-dages møde afholdt med parallelt forløbende fagligt program. Særdeles positiv evaluering fra deltagerne Opdatere hjemmesiden i Wordpress Hjemmesiden er opdateret med bl.a. e- værktøjer, uddannelsesmaterialer og links. Nyhedsbrev Der er udsendt nyhedsbreve i nyt design i løbet af året, med pause i sommerferien. Facebook Aktiviteten på facebook er kraftigt forøget, og bruges også aktivt af medlemmerne.

7 Uddannelse kerneområde 1 Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. Vi har sat uddannelse på dagsordenen generelt inden for ortopædien. Kortlagt, hvem der har magt og indflydelse på uddannelse inden for ortopædien og opbygget et netværk af samarbejdsparter således at vores ideer er blevet bragt frem til rette sted. Uddelt uddannelsesprisen Den gyldne YODA 2013 til Overlæge Michael Brix, uddannelses ansvarlig på Odense. Facilitere at A-kurserne er sat på dagsordenen generelt indenfor ortopædien. UDDU under DOS har nedsat en arbejdsgruppe vedr. de specialespecifikke kurser hvor YODA er repræsenteret ved Marie Fridberg, Kristoffer Barfod og Naja Bjørslev. Vi har deltaget i at skrive en hvidbog for delkursusledere af de specialespecifikke kurser samt arbejdet med at nytænke hele kursusrækken. Fokus er på moderne pædagogik, velovervejet pensum og praktiske redskaber til planlægningsfasen. YODA repræsentant i UDDU under DOS. Marie Fridberg er valgt for en 2 års periode Revideret alle yngre ortopæders foretrukne kogebog til at målrette deres uddannelsesaktiviteter YODAs guide fra KBU til HU. Udgivet kittelfolderen YODAs tjekliste til kirurgisk indgreb. Bidraget til arbejdet med at få flyttet A kurserne til at ligge valgfrit i dit HU forløb fra nov Bidraget til arbejdet med at flytte traume opholdene på RH i region øst fra 4. år i HU til 2./3. år. YODAs template til et godt Intro program til nye læger på en ortopædkirurgisk afdeling. - Introdagene. Hvordan kan programmet strikkes sammen - Tjeklisten for den nye læge hvad skal jeg have fået at vide være klar til første vagt Revideret YODAs hjemmeside; under uddannelse samt værktøjer i hverdagen til medlemmerne. YODAS guide til din vejledersamtale. Hvordan får du en god vejledersamtale? Guide til at hente ortopædkirurgiske opslagsbøger, gratis litteratur online Lavet studie: En spørgeskema undersøgelse uddannelses afdelinger indenfor ortopædis tilbud til yngre læger. Uddannelsens Danmarkskort. Forventes gentaget i YODAs foretrukne appsamling. YODAs kursuskatalog. Formand Marie Fridberg Forskning kerneområde 2 Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere Forskningsudvalget har opdateret kontaktpersonerne på Danmarkskortet og specificeret flere forskellige forskningsenheder på samme matrikel, hvor dette måtte findes. Forskningskurset blev igen i år afholdt i Odense med deltagelse af både læger og medicinstuderende. Det var en stor succes for deltagerne og kurset gentages ultimo I skrivende stund er udvalget i samarbejde med YODAs bestyrelse ved at vurdere de abstracts, som deltager i konkurrencen om YODAs Ungdomsforskerpris. Prisen på 5.000,- betales af DOS, men uddeles af YODA.

8 Udvalget har afholdt to forskningsaftener i hhv. Hvidovre og Køge. Det har været to spændende og lærerige aftener med præsentationer fra meget erfarne forskere og demonstrationer af forskellige forskningsmetoder. Aftenerne er velegnede både for etablerede forskere, nye som ønsker at snuse til forskning og klinikere, der bare gerne vil opdateres på evidensen for forskellig behandling. I det kommende år vil forskningsudvalget bl.a. arbejde med Afholdelse af Forskningskurset evt. som éndagskursus Uddeling af Ungdomsforskerprisen Opdatering af YODAs hjemmeside Afholdelse af flere regionale forskningsaftener Forskningsudvalgets arbejde afhænger af engagementet fra udvalgets medlemmer, underviserne ved Forskningskurset og samarbejdet med det videnskabelige udvalg i DOS. Der skal lyde en stor tak til alle som har bidraget i det forgangne år. En særlig tak skal lyde til Rune Bech, som igen i år stod for et veltilrettelagt Forskningskursus og til Jakob Klit for arrangering af YODAs første forskningsaften i Hvidovre. For deres store engagement i alle udvalgets projekter og løbende arbejde lyder også en ekstra stor tak til Per Hviid Gundtoft og Jeppe Staghøj. Formand Dennis Hallager Nielsen Kursusvirksomhed kerneområde 3 Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger Det har været et begivenhedsrigt år for kursusudvalget. Med fokus på at nå ud til flere yngre kolleger og afholde vores kurser landet over, er vi meget glade for at have haft overtegnede kurser både i Nord, Syd og Øst. Kursusudvalget har gennemgået en udskiftning af tidligere medlemmer og løbende budt velkommen til nye ansigter med friske ideer og inspiration. Standardiserede online kursus evalueringer er blevet indført og har os givet indsigt til de ændringer, som skal til for at optimere kursisternes udbytte. Udover vores varemærker kurserne 'Skadestue og Kirurgiske adgange, er der i kulissen blevet arbejdet på nye kurser, som skal indføres i det kommende år. Ved Forårsmødet afholdt Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) to workshops om: Diagnosticering og behandling af akutte og kroniske knæskader samt Hofte og lyskeskader diagnostik og behandling. En stor tak til SAKS. Fremadrettet skal kursusudvalget søge videre for at udvide læringsmulighederne ved at inkorporere brugen af internettet. Skadestuekurset skal blive mere interaktivt bl.a. ved hjælp af øget præ-kursus materiale. Der vil komme en radiologi gennemgang tilgængelig på hjemmesiden som precursor til planlagt nyt kursus tilbud. Derudover er det et stort ønske at bruge værktøjer som podcasts og webinars til at formidle mere relevant undervisning for vores medlemmer.

9 YODAs kurser er kun mulige i kraft af det store engagement fra kursusarrangørerne og den store velvilje hos underviserne, et stort tak til alle som har bidraget i det forgangne år. Formand Magnus Sveen Rekruttering - Kerneområde 4 Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læge og stud. med. Vi har i 2014 videreudviklet vores rekrutteringsstrategi, som vi begyndte på i 2013 i samarbejde med Mike Nybroe og co. Det primære mål er at lave en reklamefilm, hvilket vi er i fuldt sving med og fortsætter med i Vi har løbende haft kontakt til DOS for at sikre en ensrettet indsats på rekrutteringsområdet samt styrket samarbejdet med de studerendes organisationer. Formand Søren Schmidt Morgen Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation I foreningens fjerde år har vi haft udskiftning på en del bestyrelsesposter, så vi var spændte på, hvordan overdragelse af poster ville forløbe. Der er udviklet hvidbøger til samtlige poster, som gjorde overgangen nem samt er der velvillighed fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer til at hjælpe i begyndelsen. Vi er derfor glade for, at organisationen synes på plads. Der har desuden været en bedre fordeling af repræsentanter fra regionerne i bestyrelsen, hvorved vi har kunnet få bedre fodfæste i specielt Region Nord. Herved har vi forhåbentlig sikret os en god landsdækkende organisation fremover. Regional udvikling Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger I er der afholdt regionale skadestuekurser, forskningskurser og kurser om kirurgiske adgange, samt uddannelsespolitiske debatmøder med grill, sejlads og hygge. Der er endvidere skabt kontakt til studenterforeninger og opstartet undervisning og foredrag. I år er der blevet arbejdet meget med at få en YODA kontaktperson på alle ortopædkirurgiske afdelinger. Kontaktpersonerne er vigtige, da de viderebringer information fra bestyrelsen primært fra det Regionsansvarlige bestyrelsesmedlem til alle ortopædkirurgi-interesserede yngre læger og stud.med. De regionsan-

10 svarlige vil gerne sende en stor tak til alle kontaktpersoner for deres hjælp i det forgangne år med at sende informationer ud i form af plakater, mundtlige oplæg på morgenkonference og i reservelægekontoret. I alle tre regioner har den regionsansvarlige en fast plads i det Regionale Uddannelses og Forskningsudvalg, hvor YODA har haft en vigtig rolle med at repræsenterer de yngre læger. I er der plads til tre nye regionsansvarlige da Amandus og Per stopper, mens Maj stiller op til en anden bestyrelsespost. Regionale aktiviteter i 2014: Skadestuekursus afholdt 1-2 gange i hver region. Kursus i kirurgiske adgange afholdt i hhv. Århus og København. Fredagsbar og uddannelsespolitiske debatmøde afholdt i region Syd. Foredrag og undervisning for studenterforening på Panum Regionsansvarlige Maj Haubuf, Per Hviid Gundtoft, Amandus Gustafsson Hjemmeside og nyhedsbrev Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter Hjemmeside YODAs hjemmeside drives fortsat via Wordpress hvor de enkelte udvalgsansvarlige har mulighed for at redigere i tekst og billeder. Driften understøttes fortsat af Webmasteren som er behjælpelig med at oprette nye sider og ændre i menuer o.l. Nyhedsbrev Igennem året har der været udsendt nyhedsbreve, dog med pause over sommeren. Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret omkring nye tiltag fra YODA, kurser der kan være relevante for medlemmerne, sociale arrangementer mm. Selve designet og måden nyhedsbrevet sendes ud er ændret fra en vedhæftet PDFfil til at indholdet vises direkte i medlemmernes . Nyhedsbrevene administreres direkte fra hjemmesiden, hvorfor man nemt kan framelde sig tilbuddet. Facebook Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle til medlemmerne. Foreningens side blev oprettet i den spæde opstart, og ligger derfor som en privat side, styret af Ulrik Kragegaard. Vi har diskuteret muligheden for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på det, da det fungerer fint som det er nu. Savner du noget? Indholdet på hjemmesiden og i nyhedsbrevene lever i høj grad også af medlemmernes input. Så, har du noget på hjertet? Arrangerer I et lokalt event? Vil du vise et sjovt billede, eller fortælle om en god artikel? Så skriv endelig til os. Nyhedsbrev- og websideansvarlig Morten Jon Andersen

11 Forårsmøde Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODAs medlemmer Den 2. og 3. maj 2014 afholdte YODA for 4. år i træk et vellykket årsmøde. I alt var 110 personer tilmeldt over de 2 dage. 98 yngre uddannelsessøgende ortopædkirurger og 16 overlæger deltog. Fredag den 2. maj var en fælles uddannelsesdag med DOS og lørdag den 3. maj var i YODA-regi med workshops for medlemmerne. På linje med tidligere år var fokus fagligt såvel som socialt inkl. festmiddag fredag aften. 2. maj: Uddannelsesdagen På den fælles uddannelsesdag for DOS og YODA var der spændende indlæg og fælles-diskussion med temaet Kirurg, underviser, vejleder. Vi kan det hele. Kan du?. Der var spændende foredrag ved Piet de Boer, Michael Brix og Doris Østergaard. Om eftermiddagen workshops med fokus på undervisning, læring og specialespecifikke kurser. Om aftenen havde YODA inviteret til festmiddag, som blev afholdt i afslappende omgivelser i skolens Cafe, hvor den lokale slagter Per Gris grillede til kursisterne og efterfølgende vendte DJ Thomas plader til dans resten af natten. 4. maj: YODAs forårsmøde Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) var i år behjælpelig med kompetente undervisere og 2 interessante workshops i form af Skader i knæleddet vdiagnostik og behandling og Skader i hofte og lyske diagnostik og behandling, hvor Ovl. Martin Rathcke og Ovl. Otto Kraemer formidlede deres viden. Herudover var der mulighed for tilmelding til workshops for YODA s basal osteosyntese samt Skadestuekurset. YODAs medlemmer havde på forhånd meldt sig til en workshop, afhængigt af uddannelsesniveau. Efterfølgende blev årsmødet evalueret på en 1-5 skala i diverse kategorier med mulighed for kommentarer. Tilbagemeldingerne var generelt rigtig gode. Vi fik også konstruktiv kritik, der kan være med til at forbedre årsmødet yderligere de kommende år. Industrien ydede støttet efter gældende regler samt med materialer. YODA værdsætter disse essentielle bidrag fra Biomet, DePuy Synthes, DJO Nordic, Karl Storz, Mærsk-Andersen, Protesekompagniet, Schmidt- Nephew og Stryker. Forårsmødeansvarlig Mette Sørensen

12 Mål for foreningsåret I det kommende år vil YODA arbejde for: 1. At påvirke uddannelsen af alle yngre ortopædkirurger i positiv retning, herunder være særligt aktivt deltage i udvalg vedr. forbedring af A-kurser. 2. At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere. 3. At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger. 4. At udbrede kendskabet til specialet for stud. med. og yngre læger på en måde, der viser diversiteten i vores fag. 5. At gøre YODA vedkommende i hverdagen gennem udvikling af materiale til brug for yngre ortopædkirurger. 6. Sidst men ikke mindst at sætte fokus på det sociale netværk, som var en af hovedårsagerne til, at YODA blev stiftet til at begynde med. Økonomi Medlemmer Da vi startede YODA havde vi en målsætning om 200 medlemmer. Den målsætning nåede vi inden der var gået to år. Ved forrige generalforsamling vedtog vi at optage studerende som medlemmer, og opnåede samme år 250 medlemmer. I år er medlemstallet atter steget og vi kunne ved Forårsmødet fejre medlem nummer 300. Aktuelt har foreningen over 320 medlemmer. Økonomi Regnskabsåret 2013/2014 er budgetteret med et underskud på kr., da vi ønskede at øge foreningens aktiviteter og investere i nye initiativer. Således er det i udgangspunktet tilfredsstillende at driftsresultatet ender med et beskedent minus. Den længe forberedte rekrutteringsvideo, når ikke at blive færdiggjort i indeværende regnskabsår, hvorfor denne udgiftspost overføres til næste års budget. Vi har i regnskabsåret 2013/14 øget vores aktivitet, så vi nu omsætter for kr. Heraf er det kun kr. der kommer fra medlemskontingenter, resten er genereret gennem vores aktiviteter for medlemmerne. Kasserer Christen Ravn

13 Regnskab for foreningsåret Regnskab Budget Indtægter Kontingent Kursusvirksomhed Forårsmøde Deltagere * Sponsorer * Andet I alt Udgifter Kursusvirksomhed Forårsmøde Fagligt Forårsmøde Socialt Bestyrelse/Udvalg Administration I alt Driftsresultat

14 Tak til... Rekrutteringsgruppen: Forårsmødeansvarlige: Christian Skovgaard Nielsen Christen Ravn Christen Ravn Hjalte Laursen Würtz Nikolaj Milandt Søren Schmidt Morgen Forskningsgruppen: Undervisere og kursusarrangører: Dennis Hallager Nielsen Mikkel Rathsack Andersen Rune Bech Søren Schmidt Morgen Jakob Klit Jeppe Staghøj Nanna Sillesen Frederik Schwartz Jan Duedal Rölfing Michala Skovlund Sørensen Per Hviid Gundtoft Casper Bindzus Foldager Anders Christian Laursen Kursusgruppen: Ane Simony Charlotte Stenqvist Fatin Willendrup Maj Haubuf Magnus Bjarne Magnusson Morten Jon Andersen Morten Knudsen Per Hviid Guntofte Taj Haubuf Økonomi: Christen Ravn Revisor: Thomas Giver Jensen Generalforsamling: Dirrigent Jesper Luth Hjemmeside: Morten Jon Andersen Uddannelsesgruppen: Marie Fridberg Signe Rosenlund Michala Skovlund Sørensen Eske Brand Ulrik Kragegaard Andreas Balslev-Clausen Jakob Klit Rasmus Hansen Kristoffer Barfod Mikkel Christensen Amandus Gustafsson Anders Ditlev Jensen Anders Elkjær Jensen Anders Michaelsen Bjarke Viberg Celia Møllenborg Christian Fagernæs Christian Sørensen Fatin Willendrup Gorm Østerlie Jonas Vestergaard Iversen Julie Erichsen Kasper Foldager Kjeld Andersen Kristian Kibak Kristoffer Weisskirchner Barfod Maj Haubuf Martin Rathchke Morten Jon Andersen Morten Knudsen Otto Kræmer Per Hviid Guntoft Peter Max Halschou-Jensen Peter Mikkelsen Sidsel Rahlf Steffan Tabori Jensen Svend-Erik Heiselberg Taj Haubuf Thor-Magnus Sveen

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position Bestyrelsens beretning for 2014 Dansk Kommunikationsforening (DKF) har i 2014 budt velkommen til 268 nye medlemmer. Vi har også sagt farvel til flere gode medlemmer og en hel del prøvemedlemmer, og i dag

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere