Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej Årslev CVR: Lægernes Pensionsbank Hjemmeside: Bestyrelsen Bjarke Viberg Formand Michael Schultz Larsen Næstformand Christen Ravn Kasserer Marie Fridberg Uddannelsesudvalg Dennis Hallager Nielsen Forskningsudvalg Magnus Sveen Kursusudvalg Søren Schmidt Morgen Rekrutteringsudvalg Per Hviid Gundtoft Region Syd Maj Haubuf Region Nord Amandus Gustafsson Region Øst Mette Sørensen Forårsmøde Morten Jon Andersen Web og nyhedsbrev Jeppe Staghøj - Suppleant Rikke Bielefeldt - Suppleant Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen 2

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for Resultater opnået i foreningsåret Uddannelse kerneområde 1 7 Forskning kerneområde 2 7 Kursusvirksomhed kerneområde 3 8 Rekruttering - Kerneområde 4 9 Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning 9 Regional udvikling 9 Forårsmøde 11 Mål for foreningsåret Økonomi 12 Medlemmer 12 Økonomi 12 Regnskab for foreningsåret

4 Bestyrelsens beretning for Halvdelen af YODAs bestyrelse blev udskiftet og kun 1 var tilbage af den stiftende bestyrelse. Vi var derfor spændte på, hvordan overgangen skulle gå, og om organisationen var på plads til arvtagerne. Det er gået over al forventning, og jeg er meget glad for at se, hvor stærk organisationen er blevet på bare 4 år. Vores fagpolitiske organisation er blevet taget vel imod overalt, og vi er nu en klar aktør i den ortopædkirurgiske verden. Vi har YODA repræsentanter i alle regionale uddannelsesudvalg (regionsansvarlige bestyrelsesmedlemmer) og har et rigtig godt samarbejde med DOS. Vores repræsentant (Andreas Balslev- Clausen) i Arbejdsgruppen til vurdering af behovet for og eventuelt iværksættelse af en ortopædkirurgisk specialisteksamen i Danmark har lagt en stort og godt arbejde, hvor en del af arbejdet præsenteres under DOS-kongressen. Vi har 2 repræsentanter (Kristoffer Barfod og Marie Fridberg) i Arbejdsgruppen til udvikling af A-kurserne i hoveduddannelsen i ortopædkirurgi, som præsenterede nogle af deres tanker til Uddannelsesdagen. Der er godt gang i arbejdsgruppen, og YODAs tanker samt ideer er blevet taget særdeles godt imod. Vi har desuden også nu et udpeget YODA medlem i UDDU (Marie Fridberg), som i den grad er med til at sætte vores fingeraftryk på den ortopædkirurgiske uddannelse. Vi havde derfor i bestyrelsen i år valgt at sætte fokus på YODA ind i hverdagen. Målet var, at YODA skulle hjælpe vores medlemmer med daglige udfordringer, således skulle vi ikke tænke på uddannelsespolitik. Forskningsudvalget har leveret et stort stykke arbejde, og man kan nu nemt finde hjælp og vejledning, hvis man skal opstarte og gennemføre forskningsprojekter. Uddannelsesudvalget har produceret en lang række redskaber som kan hjælpe i hverdagen f.eks. operationstjeklisten, og der er mange gode tanker vedr. vejledning. Kursusudvalget har igen produceret og afholdt gode med kurser med virkelig god evaluering, der kun kan afholdes vha. frivilligt arbejde fra vores medlemmer. Rekrutteringsudvalget har arbejdet i kulissen på et stort videofremstød, som virkelig kommer til at sætte fokus på diversiteten indenfor Ortopædkirurgien, og vi forventer at den bliver færdig ila. foråret. I regionerne har der igen været afholdt gode sociale arrangementer, omend der ufrivilligt har været færre arrangementer end ønsket. Vi har haft stor glæde af vores hjemmeside, hvor specielt betalingsdelen har været en uvurderlig hjælp ifm. vores kurser, ikke mindst forårsmødet. Uddannelsesdagen og forårsmødet blev i år planlagt og gennemført i rigtig godt samarbejde med UDDU, hvor vi bl.a. havde international gæsteforelæser i form af Piet de Boer. Det var to velbesøgte dage med 110 deltagere, hvor vi skylder en stor tak til SAKS for at arrangere to workshops. Næste år har vi sammen med UDDU besluttet at flytte Uddannelsesdagen (og dermed også forårsmødet) til anden fredag i maj, da flere medlemmer fra Øst ikke kunne deltage pga. skifte til nyt arbejdssted. Vi har i dag 320 medlemmer, hvilket er nogle flere end vi havde regnet med. YODA vokser fortsat, hvorfor vi regner med endnu flere engagerede medlemmer, som vil hjælpe med at forbedre forholdene for yngre læger med interesse for ortopædkirurgi. Specielt har vi på hjemmesiden lanceret en idéboks, hvor vi gerne vil have hjælp fra medlemmer til, at nogle af idéerne kan blive til virkelighed. Der er også mulighed for at komme med idéer, så vi hele tiden kan forbedre os. Vi vil nemlig fortsat have udvikling i vores forening. Bjarke Viberg, formand for YODA

5 Kerneområder Resultater opnået i foreningsåret Program Område Mål Resultater Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2014 uddeles for tredje gang og er allerede blevet en etableret del af dansk ortopædkirurgi. De specialespecifikke kurser Uddannelsesdagen UDDU har nedsat et udvalg til fornyelse af de specialespecifikke kurser. YODA har fået to pladser i dette udvalg. YODA og UDDU har i 2014 afholdt uddannelsesdagen med stor succes, hvilket gentages i 2015 den anden fredag i maj. Forskning Forskningens Danmarkskort Kontaktpersonerne og forskningsenhederne på kortet er blevet opdateret. Kursusvirksomhed Rekruttering Forskningskursus Ungdomsforskerprisen Forskningsudvalgets sider på YODAs hjemmeside Regionale forskningsaftener Evalueringer Afholdte kurser Foredrag om vejen ind i ortopædkirurgi Kontakt til studenter organisationer Rekrutteringskampagne Planlægning af karrieredag Kurset er igen i år afholdt i Odense. Prisen på 5.000,- uddeles under gallamiddagen til DOS Kongressen i oktober. Hjemmesiden er opdateret med flere vejledninger og redskaber til forskning. Der er afholdt to forskningsaftener i region øst. Standardiseret online evaluering skemaer er blevet indført til både Skadestue og Kirurgiske Adgange kurserne. Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst Ortopædkirurgiske adgange i København Ortopædkirurgiske adgange i Århus Forårsmødet: Skadestuekursus Basal Osteosyntese Hofte og Lyskeskader: diagnostik og behandling. (SAKS) Diagnostik og behandling af akutte og kronisk knæskader. (SAKS) "Tour de Chirurgie" en foredragsrække arrangeret af SAKS. Vi har fortsat et samarbejde med SAKS og Portos. SAKS har en repræsentation i udvalget. Vi er i gang med at lave en reklamefilm /kampagne ved reklamefotograf Mike Nybroe (http://www.mikenybroe.com). Vi hjælper med til planlægning af karriere-

6 Medlemsservice Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Strukturudvikling Regional forankring Konsolidere organisationen og være direkte involverende i ad hoc udvalg med DOS Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger dag i Odense, Århus og København. Demokratisk ledelsesstruktur konsolideret God mødekultur konsolideret Enighed omkring YODAs formål og arbejdsmetode Rekrutterings, forsknings-, uddannelses- og kursusudvalgene er aktivt arbejdende YODA medlemmer i arbejdsgrupper vedr. A-kurser og evalueringsmetoder. Der er kontaktpersoner på alle afdelinger. Listen er opdateret sept YODA fredagsbarer er afholdt i alle regioner, men der kunne havet være flere deltagere Sekretariat Økonomi Medlemmer DOS At få indflydelse på uddannelsen på regionsniveau gennem repræsentation i de regionale specialespecifikke råd Sikre stabile forhold omkring Kontingentopkrævning m.m. YODA er etableret som økonomisk bæredygtig organisation Alle stud. med. og yngre læger med interesse for ortopædkirurgi skal optages som medlemmer Opbygge gode relationer med DOS og maksimere yngre ortopædkirurgers indflydelse inden for relevante områder Forårsmødet er stærkt repræsenteret fra alle regioner YODA har fortsat repræsentanter i det Specialespecifikke råd i alle regioner. Kontingentopkrævning gennem Lægeforeningen samt føjet et online betalingsmodul. Fast indtægt via kontingenter Egenkapital opbygget 320 medlemmer er opnået, hvilket langt over det estimerede mål. Uddannelsesdagen afholdt i ligeværdigt samarbejde med DOS Direkte kommunikation mellem Forskningsudvalget og VU, og mellem Uddannelsesudvalget og UDDU YODA udpeget medlem i UDDU YODA repræsentanter i flere af DOS arbejdsgrupper Forårsmøde Web og nyhedsbrev Fagligt udviklende og netværksskabende internatmøde for foreningen medlemmer afholdes 1 gang årligt 2-dages møde afholdt med parallelt forløbende fagligt program. Særdeles positiv evaluering fra deltagerne Opdatere hjemmesiden i Wordpress Hjemmesiden er opdateret med bl.a. e- værktøjer, uddannelsesmaterialer og links. Nyhedsbrev Der er udsendt nyhedsbreve i nyt design i løbet af året, med pause i sommerferien. Facebook Aktiviteten på facebook er kraftigt forøget, og bruges også aktivt af medlemmerne.

7 Uddannelse kerneområde 1 Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. Vi har sat uddannelse på dagsordenen generelt inden for ortopædien. Kortlagt, hvem der har magt og indflydelse på uddannelse inden for ortopædien og opbygget et netværk af samarbejdsparter således at vores ideer er blevet bragt frem til rette sted. Uddelt uddannelsesprisen Den gyldne YODA 2013 til Overlæge Michael Brix, uddannelses ansvarlig på Odense. Facilitere at A-kurserne er sat på dagsordenen generelt indenfor ortopædien. UDDU under DOS har nedsat en arbejdsgruppe vedr. de specialespecifikke kurser hvor YODA er repræsenteret ved Marie Fridberg, Kristoffer Barfod og Naja Bjørslev. Vi har deltaget i at skrive en hvidbog for delkursusledere af de specialespecifikke kurser samt arbejdet med at nytænke hele kursusrækken. Fokus er på moderne pædagogik, velovervejet pensum og praktiske redskaber til planlægningsfasen. YODA repræsentant i UDDU under DOS. Marie Fridberg er valgt for en 2 års periode Revideret alle yngre ortopæders foretrukne kogebog til at målrette deres uddannelsesaktiviteter YODAs guide fra KBU til HU. Udgivet kittelfolderen YODAs tjekliste til kirurgisk indgreb. Bidraget til arbejdet med at få flyttet A kurserne til at ligge valgfrit i dit HU forløb fra nov Bidraget til arbejdet med at flytte traume opholdene på RH i region øst fra 4. år i HU til 2./3. år. YODAs template til et godt Intro program til nye læger på en ortopædkirurgisk afdeling. - Introdagene. Hvordan kan programmet strikkes sammen - Tjeklisten for den nye læge hvad skal jeg have fået at vide være klar til første vagt Revideret YODAs hjemmeside; under uddannelse samt værktøjer i hverdagen til medlemmerne. YODAS guide til din vejledersamtale. Hvordan får du en god vejledersamtale? Guide til at hente ortopædkirurgiske opslagsbøger, gratis litteratur online Lavet studie: En spørgeskema undersøgelse uddannelses afdelinger indenfor ortopædis tilbud til yngre læger. Uddannelsens Danmarkskort. Forventes gentaget i YODAs foretrukne appsamling. YODAs kursuskatalog. Formand Marie Fridberg Forskning kerneområde 2 Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere Forskningsudvalget har opdateret kontaktpersonerne på Danmarkskortet og specificeret flere forskellige forskningsenheder på samme matrikel, hvor dette måtte findes. Forskningskurset blev igen i år afholdt i Odense med deltagelse af både læger og medicinstuderende. Det var en stor succes for deltagerne og kurset gentages ultimo I skrivende stund er udvalget i samarbejde med YODAs bestyrelse ved at vurdere de abstracts, som deltager i konkurrencen om YODAs Ungdomsforskerpris. Prisen på 5.000,- betales af DOS, men uddeles af YODA.

8 Udvalget har afholdt to forskningsaftener i hhv. Hvidovre og Køge. Det har været to spændende og lærerige aftener med præsentationer fra meget erfarne forskere og demonstrationer af forskellige forskningsmetoder. Aftenerne er velegnede både for etablerede forskere, nye som ønsker at snuse til forskning og klinikere, der bare gerne vil opdateres på evidensen for forskellig behandling. I det kommende år vil forskningsudvalget bl.a. arbejde med Afholdelse af Forskningskurset evt. som éndagskursus Uddeling af Ungdomsforskerprisen Opdatering af YODAs hjemmeside Afholdelse af flere regionale forskningsaftener Forskningsudvalgets arbejde afhænger af engagementet fra udvalgets medlemmer, underviserne ved Forskningskurset og samarbejdet med det videnskabelige udvalg i DOS. Der skal lyde en stor tak til alle som har bidraget i det forgangne år. En særlig tak skal lyde til Rune Bech, som igen i år stod for et veltilrettelagt Forskningskursus og til Jakob Klit for arrangering af YODAs første forskningsaften i Hvidovre. For deres store engagement i alle udvalgets projekter og løbende arbejde lyder også en ekstra stor tak til Per Hviid Gundtoft og Jeppe Staghøj. Formand Dennis Hallager Nielsen Kursusvirksomhed kerneområde 3 Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger Det har været et begivenhedsrigt år for kursusudvalget. Med fokus på at nå ud til flere yngre kolleger og afholde vores kurser landet over, er vi meget glade for at have haft overtegnede kurser både i Nord, Syd og Øst. Kursusudvalget har gennemgået en udskiftning af tidligere medlemmer og løbende budt velkommen til nye ansigter med friske ideer og inspiration. Standardiserede online kursus evalueringer er blevet indført og har os givet indsigt til de ændringer, som skal til for at optimere kursisternes udbytte. Udover vores varemærker kurserne 'Skadestue og Kirurgiske adgange, er der i kulissen blevet arbejdet på nye kurser, som skal indføres i det kommende år. Ved Forårsmødet afholdt Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) to workshops om: Diagnosticering og behandling af akutte og kroniske knæskader samt Hofte og lyskeskader diagnostik og behandling. En stor tak til SAKS. Fremadrettet skal kursusudvalget søge videre for at udvide læringsmulighederne ved at inkorporere brugen af internettet. Skadestuekurset skal blive mere interaktivt bl.a. ved hjælp af øget præ-kursus materiale. Der vil komme en radiologi gennemgang tilgængelig på hjemmesiden som precursor til planlagt nyt kursus tilbud. Derudover er det et stort ønske at bruge værktøjer som podcasts og webinars til at formidle mere relevant undervisning for vores medlemmer.

9 YODAs kurser er kun mulige i kraft af det store engagement fra kursusarrangørerne og den store velvilje hos underviserne, et stort tak til alle som har bidraget i det forgangne år. Formand Magnus Sveen Rekruttering - Kerneområde 4 Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læge og stud. med. Vi har i 2014 videreudviklet vores rekrutteringsstrategi, som vi begyndte på i 2013 i samarbejde med Mike Nybroe og co. Det primære mål er at lave en reklamefilm, hvilket vi er i fuldt sving med og fortsætter med i Vi har løbende haft kontakt til DOS for at sikre en ensrettet indsats på rekrutteringsområdet samt styrket samarbejdet med de studerendes organisationer. Formand Søren Schmidt Morgen Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation I foreningens fjerde år har vi haft udskiftning på en del bestyrelsesposter, så vi var spændte på, hvordan overdragelse af poster ville forløbe. Der er udviklet hvidbøger til samtlige poster, som gjorde overgangen nem samt er der velvillighed fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer til at hjælpe i begyndelsen. Vi er derfor glade for, at organisationen synes på plads. Der har desuden været en bedre fordeling af repræsentanter fra regionerne i bestyrelsen, hvorved vi har kunnet få bedre fodfæste i specielt Region Nord. Herved har vi forhåbentlig sikret os en god landsdækkende organisation fremover. Regional udvikling Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger I er der afholdt regionale skadestuekurser, forskningskurser og kurser om kirurgiske adgange, samt uddannelsespolitiske debatmøder med grill, sejlads og hygge. Der er endvidere skabt kontakt til studenterforeninger og opstartet undervisning og foredrag. I år er der blevet arbejdet meget med at få en YODA kontaktperson på alle ortopædkirurgiske afdelinger. Kontaktpersonerne er vigtige, da de viderebringer information fra bestyrelsen primært fra det Regionsansvarlige bestyrelsesmedlem til alle ortopædkirurgi-interesserede yngre læger og stud.med. De regionsan-

10 svarlige vil gerne sende en stor tak til alle kontaktpersoner for deres hjælp i det forgangne år med at sende informationer ud i form af plakater, mundtlige oplæg på morgenkonference og i reservelægekontoret. I alle tre regioner har den regionsansvarlige en fast plads i det Regionale Uddannelses og Forskningsudvalg, hvor YODA har haft en vigtig rolle med at repræsenterer de yngre læger. I er der plads til tre nye regionsansvarlige da Amandus og Per stopper, mens Maj stiller op til en anden bestyrelsespost. Regionale aktiviteter i 2014: Skadestuekursus afholdt 1-2 gange i hver region. Kursus i kirurgiske adgange afholdt i hhv. Århus og København. Fredagsbar og uddannelsespolitiske debatmøde afholdt i region Syd. Foredrag og undervisning for studenterforening på Panum Regionsansvarlige Maj Haubuf, Per Hviid Gundtoft, Amandus Gustafsson Hjemmeside og nyhedsbrev Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter Hjemmeside YODAs hjemmeside drives fortsat via Wordpress hvor de enkelte udvalgsansvarlige har mulighed for at redigere i tekst og billeder. Driften understøttes fortsat af Webmasteren som er behjælpelig med at oprette nye sider og ændre i menuer o.l. Nyhedsbrev Igennem året har der været udsendt nyhedsbreve, dog med pause over sommeren. Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret omkring nye tiltag fra YODA, kurser der kan være relevante for medlemmerne, sociale arrangementer mm. Selve designet og måden nyhedsbrevet sendes ud er ændret fra en vedhæftet PDFfil til at indholdet vises direkte i medlemmernes . Nyhedsbrevene administreres direkte fra hjemmesiden, hvorfor man nemt kan framelde sig tilbuddet. Facebook Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle til medlemmerne. Foreningens side blev oprettet i den spæde opstart, og ligger derfor som en privat side, styret af Ulrik Kragegaard. Vi har diskuteret muligheden for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på det, da det fungerer fint som det er nu. Savner du noget? Indholdet på hjemmesiden og i nyhedsbrevene lever i høj grad også af medlemmernes input. Så, har du noget på hjertet? Arrangerer I et lokalt event? Vil du vise et sjovt billede, eller fortælle om en god artikel? Så skriv endelig til os. Nyhedsbrev- og websideansvarlig Morten Jon Andersen

11 Forårsmøde Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODAs medlemmer Den 2. og 3. maj 2014 afholdte YODA for 4. år i træk et vellykket årsmøde. I alt var 110 personer tilmeldt over de 2 dage. 98 yngre uddannelsessøgende ortopædkirurger og 16 overlæger deltog. Fredag den 2. maj var en fælles uddannelsesdag med DOS og lørdag den 3. maj var i YODA-regi med workshops for medlemmerne. På linje med tidligere år var fokus fagligt såvel som socialt inkl. festmiddag fredag aften. 2. maj: Uddannelsesdagen På den fælles uddannelsesdag for DOS og YODA var der spændende indlæg og fælles-diskussion med temaet Kirurg, underviser, vejleder. Vi kan det hele. Kan du?. Der var spændende foredrag ved Piet de Boer, Michael Brix og Doris Østergaard. Om eftermiddagen workshops med fokus på undervisning, læring og specialespecifikke kurser. Om aftenen havde YODA inviteret til festmiddag, som blev afholdt i afslappende omgivelser i skolens Cafe, hvor den lokale slagter Per Gris grillede til kursisterne og efterfølgende vendte DJ Thomas plader til dans resten af natten. 4. maj: YODAs forårsmøde Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) var i år behjælpelig med kompetente undervisere og 2 interessante workshops i form af Skader i knæleddet vdiagnostik og behandling og Skader i hofte og lyske diagnostik og behandling, hvor Ovl. Martin Rathcke og Ovl. Otto Kraemer formidlede deres viden. Herudover var der mulighed for tilmelding til workshops for YODA s basal osteosyntese samt Skadestuekurset. YODAs medlemmer havde på forhånd meldt sig til en workshop, afhængigt af uddannelsesniveau. Efterfølgende blev årsmødet evalueret på en 1-5 skala i diverse kategorier med mulighed for kommentarer. Tilbagemeldingerne var generelt rigtig gode. Vi fik også konstruktiv kritik, der kan være med til at forbedre årsmødet yderligere de kommende år. Industrien ydede støttet efter gældende regler samt med materialer. YODA værdsætter disse essentielle bidrag fra Biomet, DePuy Synthes, DJO Nordic, Karl Storz, Mærsk-Andersen, Protesekompagniet, Schmidt- Nephew og Stryker. Forårsmødeansvarlig Mette Sørensen

12 Mål for foreningsåret I det kommende år vil YODA arbejde for: 1. At påvirke uddannelsen af alle yngre ortopædkirurger i positiv retning, herunder være særligt aktivt deltage i udvalg vedr. forbedring af A-kurser. 2. At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere. 3. At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger. 4. At udbrede kendskabet til specialet for stud. med. og yngre læger på en måde, der viser diversiteten i vores fag. 5. At gøre YODA vedkommende i hverdagen gennem udvikling af materiale til brug for yngre ortopædkirurger. 6. Sidst men ikke mindst at sætte fokus på det sociale netværk, som var en af hovedårsagerne til, at YODA blev stiftet til at begynde med. Økonomi Medlemmer Da vi startede YODA havde vi en målsætning om 200 medlemmer. Den målsætning nåede vi inden der var gået to år. Ved forrige generalforsamling vedtog vi at optage studerende som medlemmer, og opnåede samme år 250 medlemmer. I år er medlemstallet atter steget og vi kunne ved Forårsmødet fejre medlem nummer 300. Aktuelt har foreningen over 320 medlemmer. Økonomi Regnskabsåret 2013/2014 er budgetteret med et underskud på kr., da vi ønskede at øge foreningens aktiviteter og investere i nye initiativer. Således er det i udgangspunktet tilfredsstillende at driftsresultatet ender med et beskedent minus. Den længe forberedte rekrutteringsvideo, når ikke at blive færdiggjort i indeværende regnskabsår, hvorfor denne udgiftspost overføres til næste års budget. Vi har i regnskabsåret 2013/14 øget vores aktivitet, så vi nu omsætter for kr. Heraf er det kun kr. der kommer fra medlemskontingenter, resten er genereret gennem vores aktiviteter for medlemmerne. Kasserer Christen Ravn

13 Regnskab for foreningsåret Regnskab Budget Indtægter Kontingent Kursusvirksomhed Forårsmøde Deltagere * Sponsorer * Andet I alt Udgifter Kursusvirksomhed Forårsmøde Fagligt Forårsmøde Socialt Bestyrelse/Udvalg Administration I alt Driftsresultat

14 Tak til... Rekrutteringsgruppen: Forårsmødeansvarlige: Christian Skovgaard Nielsen Christen Ravn Christen Ravn Hjalte Laursen Würtz Nikolaj Milandt Søren Schmidt Morgen Forskningsgruppen: Undervisere og kursusarrangører: Dennis Hallager Nielsen Mikkel Rathsack Andersen Rune Bech Søren Schmidt Morgen Jakob Klit Jeppe Staghøj Nanna Sillesen Frederik Schwartz Jan Duedal Rölfing Michala Skovlund Sørensen Per Hviid Gundtoft Casper Bindzus Foldager Anders Christian Laursen Kursusgruppen: Ane Simony Charlotte Stenqvist Fatin Willendrup Maj Haubuf Magnus Bjarne Magnusson Morten Jon Andersen Morten Knudsen Per Hviid Guntofte Taj Haubuf Økonomi: Christen Ravn Revisor: Thomas Giver Jensen Generalforsamling: Dirrigent Jesper Luth Hjemmeside: Morten Jon Andersen Uddannelsesgruppen: Marie Fridberg Signe Rosenlund Michala Skovlund Sørensen Eske Brand Ulrik Kragegaard Andreas Balslev-Clausen Jakob Klit Rasmus Hansen Kristoffer Barfod Mikkel Christensen Amandus Gustafsson Anders Ditlev Jensen Anders Elkjær Jensen Anders Michaelsen Bjarke Viberg Celia Møllenborg Christian Fagernæs Christian Sørensen Fatin Willendrup Gorm Østerlie Jonas Vestergaard Iversen Julie Erichsen Kasper Foldager Kjeld Andersen Kristian Kibak Kristoffer Weisskirchner Barfod Maj Haubuf Martin Rathchke Morten Jon Andersen Morten Knudsen Otto Kræmer Per Hviid Guntoft Peter Max Halschou-Jensen Peter Mikkelsen Sidsel Rahlf Steffan Tabori Jensen Svend-Erik Heiselberg Taj Haubuf Thor-Magnus Sveen

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Årsrapport 2011-2012

Årsrapport 2011-2012 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: 33226713 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Årsrapport 2010-2011

Årsrapport 2010-2011 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: 33226713 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5 19:00 19:15 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent Referent: Bjarke Dirigent: Thomas 19:15 19:30 2.0 Fremlæggelse af opgaver i bestyrelsen fra sidste

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Ortopædisk Selskab Strategiplan 2014 Godkendt ved DOS Generalforsamling 23. oktober 2014 INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 VISION OG MISSION... 2 STRATEGIPLAN... 3 ORGANISATIONEN... 3 SELSKABETS RELATIONER...

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Musikbunkeren - 06.11.14 Til stede: Michael, Mark, Hjalte, Mikkel, Daniel, Jonathan og Mathias (Medarbejder)

Referat af Bestyrelsesmøde i Musikbunkeren - 06.11.14 Til stede: Michael, Mark, Hjalte, Mikkel, Daniel, Jonathan og Mathias (Medarbejder) Referat af Bestyrelsesmøde i Musikbunkeren - 06.11.14 Til stede: Michael, Mark, Hjalte, Mikkel, Daniel, Jonathan og Mathias (Medarbejder) Opsummering af uddelegerede opgaver: o Jonathan kontakter Christoffer

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere