Konference om den offentlige sektors styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om den offentlige sektors styring"

Transkript

1 Konference om den offentlige sektors styring

2 Rapport: Konference om den offentlige sektors styring Konference om den offentlige sektors styring!... 3 Ninna Thomsen: Kontrol er godt - tillid er billigere!... 8 Laboratorier kickstarter den kommunale styring! Output fra workshops! FOPA bliver en del af Cevea! Hvad er Magasinet Politik?!... 16

3 Konference om den offentlige sektors styring Politikere, ledere og medarbejdere i det kommunale landskab oplever i disse år et krydspres. På den ene side er udfordringen en hårdt presset offentlig økonomi, og på den anden side udfordres den offentlige sektor af stigende kvalitetskrav til de offentlige ydelser. Den hårdt pressede økonomi gør det ikke muligt at betale sig ud af problemerne. Derudover forventes den offentlige sektor at håndtere stadigt stigende komplekse problemstillinger, hvor recepten fra New Public Management (NPM) i form af standardløsninger og kontrol ikke rækker. NPM-bølgen har i Danmarks såvel som andre vestlige lande rullet ind over den offentlige sektor siden 1980 erne, og har ændret den offentlige sektors organisering og styring. NPM-bølgen har afstedkommet faste budgetter, rammeaftaler, resultatkontrakter, sektorinddelinger og brugerevalueringer mm. Der er blevet lagt vægt på, at den offentlige sektor i højere grad skal fungere som den private, da der er en underliggende idé om, at den private sektor er mere effektiv end den offentlige. Derfor er der indført konkurrence i den offentlige sektor, i form af udliciteringer og sektorinddelinger, samt ledelseskoncepter, der har sit ophav i den private sektor. Resultaterne har været blandede. NPM har tilført den offentlige sektor en højere grad af politisk styring af væksten og indholdet af de leverede ydelser, men styringen har resulteret i forskellige standarder og reguleringer, der medfører et øget bureaukrati i form af behovet for dokumentation og kontrol. Effektivitet Højrefløjens evindelige mantra, om offentlige sektors ineffektivitet i forhold til den private, er på retur. En lang række danske forvaltningsforskere understreger, at den offentlige sektor er langt mere effektiv, end den offentlige mening tilsiger den. De offentligt ansatte løber rigtig stærkt, og som FOA-formanden Dennis Kristensen påpeger, så er arbejdet i den offentlige sektor ikke af en karakter, hvor: hastigheden på samlebåndet bare kan øges. Medarbejderne i den offentlige sektor arbejder med mennesker, hvilket medfører en høj grad af kompleksitet i det daglige arbejde. Hvis der skal ske en øget effektivisering i det offentlige, er medicinen ikke oldnordiske løsninger hentet fra industrisamfundets værste skuffe i form af øget kontrol og flere standardløsninger. Føromtalte forvaltningsforskere ser et stort uudnyttet potentiale i form af den offentlige sektors veluddannede personale og den høje grad af tillid mellem borgere og det offentlige, som vi oplever i Danmark. Det var udgangspunktet og ambitionen for CEVEA-konferencen den 13 april, at der kan ske effektiviseringer, men at de skal ske med udgangspunkt i medarbejderne og ikke på trods af medarbejderne. Konferencen kom frem til to grundlæggende fokusområder:

4 a) Afbureaukratisering: Der er bred enighed om behovet for mindre bureaukrati og mere tid til kerneopgaver. Det er en dagsorden, der forener ønsket om et bedre og mere meningsfyldt arbejdsliv for de ansatte med behovet for effektiviseringer og bedre brug af ressourcerne. Alligevel er der langt fra ord til handling. Hvordan kan vi reelt lave afbureaukratisering, der vel at mærke stadig sikrer kvalitet i arbejdet? b) Demokratisering: Medarbejdere og borgere skal i højere grad inddrages i udviklingen af den offentlige sektors udvikling, hvad angår løsninger på fremtidens problemer. Begreber som medledelse, samarbejdsdrevet innovation, public service motivation, tværfaglighed mm. er eksempler på en ny trend i det offentlige, der netop vægter inddragelse og øget tillid til medarbejdere og borgere. Hvordan kan vi bruge erfaringer og ideer fra brugere og medarbejdere i den offentlige sektor? Hvordan kan vi myndiggøre? Det følgende er en rapport fra konferencen, hvor vi har mulighed for at genopfriske pointerne fra oplægende og gense de ideer vi selv udviklede sammen med de andre deltagere. Arrangørgruppen

5 Centrum-venstre visioner for velfærden Reportage fra Cevea-konference om offentlig styring Standardrecepten på problemerne i den offentlige sektor har været New Public Management (NPM). Cevea inviterede en række beslutningstagere og praktikere i danske regioner og kommuner med til en konference om hvordan man handler proaktivt, så de progressive potentialer i udviklingen af den offentlige sektor bliver indfriet bedst muligt. Politikere, ledere og medarbejdere i det kommunale landskab oplever i disse år et krydspres. På den ene side er udfordringen en hårdt presset offentlig økonomi, og på den anden side udfordres den offentlige sektor af stigende kvalitetskrav til de offentlige ydelser. Den hårdt pressede økonomi gør det ikke muligt at betale sig ud af problemerne. Derfor inviterede Cevea den 13. april en række beslutningstagere og praktikere i danske regioner og kommuner, med til en konference om styring i den offentlige sektor. Standardrecepten har været New Public Management (NPM). NPM-bølgen har givet os faste budgetter, rammeaftaler, resultatkontrakter, sektorinddelinger og brugerevalueringer. Men resultaterne har mildt sagt været blandede, siger Magne Vilshammer, der var tovholder på konferencen Ifølge Magne Vilshammer har NPM tilført den offentlige sektor en højere grad af politisk styring, men styringen samtidigt skabt et eksplosivt voksende bureaukrati i form af dokumentation og kontrol. Opgaven for konferencen skulle være at undersøge de progressive potentialer i udviklingen og skabe rum for at gøre det bedre, siger Magne Vilshammer Progressiv diskussion af effektivitet Højrefløjens evindelige mantra, om offentlige sektors ineffektivitet i forhold til den private, er på retur. En lang række danske forvaltningsforskere understreger, at den offentlige sektor er langt mere effektiv, end den offentlige mening tilsiger den. Hvis der skal ske en øget effektivisering i det offentlige, er medicinen ikke oldnordiske løsninger hentet fra industrisamfundets værste skuffe i form af øget kontrol og flere standardløsninger. Der er et stort uudnyttet potentiale i form af den offentlige sektors veluddannede personale og den høje grad af tillid mellem borgere og det offentlige, som vi oplever i Danmark. siger Magne Vilshammer, der samtidig opfordrer kommunalpolitikere til at tage temaet op i den kommende valgkamp. Efterlysning: Dialog på tværs

6 Konferencens deltagere havde forskellige baggrunde, både fagligt og geografisk. Mange havde dog baggrund i kommunalpolitik eller de faglige miljøer omkring velfærdsprofessionerne, og flere diskussioner vendte tilbage til spørgsmålet om dialog og dokumentation. Der var gennemgående enighed om, at der mangler dialog på tværs af hierarkier og faggrupper i den offentlige sektor. Flere efterlyste nye mødesteder og mødeformer, eller som en workshops-gruppe efterlyste: Dokumentationsformer og kommunikationsformer, der giver politikerne og topledelsen rigtig viden. Flere af de fagprofessionelle efterlyse bedre forståelse af opgave-kompleksitet: Nye tiltag, ideer og reformer kræver implementering og ressourcer. Hvis ikke der tages højde for det, ryger kvaliteten i svinget, lød det fra deltagerne. Spørgsmålet om styringsdialog var tema i to af de konferencens indledende oplæg. Klaus Majgaard, selvstændig konsulent og tidligere kommunaldirektør i Furesø kommune, gav overblik over de betingelser og muligheder, som kendetegner den offentlige sektor i fremtiden og beskrev to modeller for fremtidig styring af den offentlige sektor: Beskæftigelsesministeriets jobcenter-styring og Børne- og Undervisningsministeriets Ny Nordisk Skole -projekt 1. Michael Egelund, formand for BUPL i Storkøbenhavn, fortalte om erfaringerne fra Frederikssund og Ballerup kommune, hvor man har sat børn, pædagoger, forældre, ledere, ansatte i forvaltningen, politikere og fagforeninger sammen i de såkaldte styringslaboratorier med opgaven at udvikle nye metoder til samarbejde, udvikling og dokumentation 2. Fra regelstyring til meningsfuld dokumentation Mindre regelstyring og afbureaukratisering var et andet gennemgående tema. Alle var enige om, at processtyring har taget overhånd. Flere efterlyste, at økonomi og beslutninger i højere grad lægges ud lokalt. Til gengæld var der også enighed om, at dokumentation er en del af arbejdet i den offentlige sektor: Frisatte institutioner skal modsvares af dokumentation og sparring, men modsat i dag skal den understøtte den faglige indsats. Meningsfuld evaluering lød kravet. Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns kommune, åbnede konferencen med netop dette tema. Hun holdt oplæg om hendes arbejde med at afskaffe tidsregistrering i hjemmeplejen i Københavns kommune. En indsats, der blev modsvaret af 1 Du kan finde Klaus Majgaards pointer i artiklen [INDSÆT TITEL] i denne udgivelse. 2 Du kan finde Michael Egelunds pointer i artiklen [INDSÆT TITEL] i denne udgivelse.

7 krav om faglig udvikling og efteruddannelse: I stedet for stopure arbejder vi nu med fagligt løft, så vores sikkerhed bliver kvalitet frem for dokumentation, sagde Ninna Thomsen 3. Broget deltagerkreds giver nye ideer Efter konferencen var Magne Vilshammer meget godt tilfreds Dagen forløb rigtig godt. Det var dejligt at så fremmødte fra hele landet; der var folk fra Horsens, Lolland og Himmerland. Vi havde både tillidsmænd fra BUPL, Lokalpolitikkere og forælde med små børn. Det var meget inspirerende og det virkede som om at folk har fået nogle gode ideer med hjem, siger Magne Vilshammer. Resultatet af konferencens workshops kan læses i konferencerapporten, der kan hentes her. En del af konferencerapporten indgår også i Magasinet Politiks Idepaper XXXXXXX Hvis du vil læse mere om Ceveas aktiviteter så klik ind på cevea.dk eller følg deres begivenheder på facebook/begivenheder 3 Du kan læse mere om Ninna Thomsens tillidsreform i artiklen [INDSÆT TITEL] i denne udgivelse

8 Ninna Thomsen: Kontrol er godt - tillid er billigere Det er slut med stopur og skema i hjemmehjælperne i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsborgmesteren har skifte måling af 70 enkeltydelser ud med en langt simplere model i form af tre besøgsblokke. Medarbejderne er glade for det nye fagligt råderum, og forvaltningen er glad for det forenklede administrative setup. af Svend Dyrholm Fem minutter til støttestrømperne og fem minutter til at få dryppet øjne. 10 minutter til toiletbesøg og yderligere 10 minutter til hjælp med at komme op og få mad. Sådan er ældreplejen organiseret i mange kommuner. Hver eneste ydelse er pindet ud i minutter Social- og sundhedshjælpere i hovedstadens hjemmepleje stoppede den 1. december 2012 med at registrere, hvornår og hvad de laver i hjemmet hos den ældre. Før skulle hjemmehjælperne følge en stram tidsplan med et bestemt antal minutter til tandbørstning, badning, og så videre. Det nye initiativ betyder, at der i stedet indføres såkaldte besøgsblokke. Inden for den blok er det hjemmehjælperen, der vurderer, hvad borgeren har brug for. Det skaber større frihed for den enkelte medarbejder og mere fleksibel service for borgeren. København har haft et rødt flertal i næsten 100 år. Så da jeg begyndte som borgmester ville jeg undersøge om København var en særlig rød by at bo og arbejde i. Jeg fandt ud af; at det er vi faktisk ikke. Vi havde den samme kontrol og overvågning som i de blå kommuner. siger Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune Fra 70 enkeltydelser til tre besøgsblokke Derfor gik SF til valg på afskaffelse af minuttyraniet i Efter valget starte Ninna Thomsen et servicetjek af alle styringsmodeller for både at skabe bedre rammer for fagligt råderum og skabe forenklinger i det administrative set-up. Vores udgangspunkt var at det ikke er os, der skal føre kontrol med medarbejderne. Det er dem, der har viden, der skal vurdere, hvad der skal ske under besøget, siger Ninna Thomsen Dette budskab gled dog ikke så nemt ned, hos toppen af embedsværket. Jeg sad for bordenden af det lange bord på mit kontor. Ned langs begge siden af bordet sad økonomer, jurister og statskundsskabere for at fortælle mig, hvorfor mit projekt ikke kunne lykkedes. De sagde, at man ikke kunne styre pengene, at man ikke kunne sikre borgernes retssikkerhed, og at man ikke kunne være sikker på, hvad der blev leveret til

9 den enkelte borger. Jeg sagde, at det skulle vi nok finde en løsning på, siger Ninna Thomsen. Ninna Thomsen fik sin vilje og i 2011 etablerede kommunen et pilotprojekt på Vesterbro/ Kongens Enghave, der dækker omkring 20% af København. Som del af projektet ville de ældre ikke længere få tildelt et bestemt antal minutter til enkelte ydelser, men i stedet få et fleksibelt besøg en såkaldt besøgsblok. I Hjemmeplejen blev styringsmodellen derfor ændret fra 70 enkeltydelser til tre besøgsblokke, der kunne variere i længde afhængig af borgerens behov. Derudover valgte man helt at droppe bestil-og-udfør-modellen på de Københavnske plejehjem (den såkaldte BUM-model). Stor tilfredshed iblandt medarbejderne Projektet var en succes, og modstandernes forventninger blev gjort til skamme. Budgettet blev holdt og medarbejdertilfredsheden steg markant. Der var også ros at hente fra fagforeningerne blandt andet i form af en fælleskronik med formanden for FOA Dennis Kristensen (http://www.information.dk/316936), som skriver: Tillidsreformen i København åbner for en demokratisering, hvor de ansattes indflydelse på eget arbejde og arbejdsindhold er i højsædet, og hvor troen og tilliden på ansattes faglighed er det bærende element Projektet har lavet ringe i vandet: Som en del af budgetaftale for 2012, besluttede Københavns Borgerrepræsentation at gennemføre en tillidsreform i hele kommunen. Det forpligtede samtidigt alle kommunens forvaltninger til at lave det samme servicetjek som Ninna Thomsen gennemførte tilbage i Det er gået så vidt, at jeg ikke længere møder systemisk modstand. De økonomer, jurister og statskundsskabere der tidligere var imod, går nu og får gode ideer til nye steder, hvor vi kan skrue ned for kontrollen og op for tilliden, siger Ninna Thomsen

10 Laboratorier kickstarter den kommunale styring Iscenesatte møder mellem pædagoger og politikere giver så stor indsigt i hinandens dilemmaer, at tillidsbårne dialoger er et klart bud på en ny styringsform for offentlige dagtilbud. Det viser resultatet af et 2-årigt partnerskabsprojekt. Af Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn Ja, det er jo jer, der vil have al den skriftlige dokumentation, siger pædagogen til sin lokale politiker med henvisning til de mange evalueringer, afkrydsningsskemaer og opgørelser, som fylder børnehavens reoler. Hvortil politikeren overrasket svarer: Nåh, vil vi det - det vidste jeg ikke.! Den paradoksale ordveksling er hentet fra virkeligheden og viser med al tydelighed, at der er brug for netop det, der gjorde udtalelserne mulig: Et iscenesat møde mellem fagprofessionelle og folkevalgte. Sådanne møder har været krumtappen i det BUPL-støttede partnerskabsprojekt Pædagogiske Udviklingslaboratorier, hvor forskere fra KU og CBS har sat pædagoger og politikere fra Ballerup og Frederikssund kommuner sammen for at diskutere, hvordan man skaber større forståelse for hinandens syn på, hvad pædagogisk kvalitet er, og hvordan det dokumenteres.! Og resultatet er lige så indlysende, som det er overraskende. Samtale fremmer forståelsen. Få føling med praksis Projektet Pædagogiske Udviklingslaboratorier har haft som ambition at bryde den hierarkiske styringskæde og finde alternative kommunikationsveje mellem praktikere og beslutningstagere på dagtilbuds-området.! For pædagogik er ikke tørre tal, det er relationsarbejde med børn og unge. Men når byrådet beslutter årets kommunale budget, er dagtilbuddenes hverdag ofte reduceret til en procentsats i et embedsmandsnotat, som fjerner enhver føling med, hvad der er vigtigt tirsdag formiddag på legepladsen.! Så der er brug for nye mødesteder, hvor alle aktører i styringskæden kan mødes ligeværdigt og styrke deres samarbejde, og det viser sig faktisk, at de såkaldte styringslaboratorier giver vigtig ny indsigt. Alle vinder på tillid For projektets forskere konstaterer, at de iscenesatte møder betyder, at pædagogerne oplever, at deres praksis bliver afspejlet i de politiske beslutninger, politikerne synes de træffer bedre beslutninger, og embedsmændene at de løser deres opgave bedre.! Med andre ord vinder alle parter på den dialogbårne styringsform. Forklaringen er, at der undervejs i de konkrete møder opstår tillid. Pædagoger tør pludselig droppe glansbillede-fortællingen om deres arbejde, når de har tilbragt en dag i skoven med politikere, og politikere bliver modige nok til at give indblik i deres dilemmaer.! Så er jorden gødet for kritisk-konstruktive spørgsmål på tværs af styringskæderne, og der kan skabes så nuanceret viden, at man kan prioritere ressourcer og træffe beslutninger med rod i virkeligheden.

11 Fra pæne ord til praksis Pædagogiske Udviklingslaboratorier har været så inspirerende at deltage i, at begge de medvirkende kommuner overvejer at indføre en ny dialogisk tilsynsmodel, ligesom indenrigsminister Margrethe Vestager på projektets afslutningskonference sagde, at Hvis I spørger mig, om to kommuner kan inspirere andre også helt ind i regeringen så er svaret ja!! Begge dele er meget positivt. Men inden jublen bryder løs, mangler vi at se, at et nyt styringsparadigme forvandler sig fra pæne ord til praksis på institutionsområdet. Det vil være BUPL s ambition i kommende forhandlinger at nå dertil. For nu er det dokumenteret, at tillid og dialog er de konkrete våben, der kan vinde den faglige kamp om styringen af offentlige velfærdsydelser. Læs mere på og i rapporten Nye muligheder for samarbejde om styring og organisering af dagtilbud, fra oktober 2012.

12 Output fra workshops I konferencens sidste del holdt vi en række workshops. Målet var at udviklet bidrage til udviklingen af en venstreorienteret, politisk vision og fortælling om ny styring og udvikling af den offentlige sektor. De følgende er de konkrete politikker i der blev udviklet i workshopperne. Vend målene I dag vedtages målene på højeste niveau og implementeres lokalt på institutioner og ligende. Man skal i stedet lave forsøg med at vende processen om. Målene skal laves af den enkelte frontmedarbejder i forhold til den enkelte borger. Summen af disse individuelle mål skal samles til mål for institutionen osv. op ad i systemet. Frisættelse med udviklingstvang De nuværende dokumentations- og styringskrav ovenfra skal fjernes. Til gengæld skal institutioner og forvaltninger i den offentlige sektor have pligt til at udvikle sig og efteruddanne medarbejderne. Medarbejdere og brugere deltager i at lave og evaluere udviklingsplanerne og det bestemmes lokalt, hvilke type uddannelse, medarbejderne skal tage. Institutionerne skal have ro fra reformer og indblanding i den periode, hvor udviklingsplanerne gennemføres. Interessentundersøgelser af institutioner Kommunen skal have et korps af faglige konsulenter, der tager rundt på institutioner og laver interessentundersøgelser, med fokus på hvordan brugerne oplever institutionen og på medarbejdernes erfaringer. Undersøgelserne skal bruges på udvikling, ikke til at rangere institutionerne. Lav fejl Det er vigtigt, at både successer og fejl rapporteres, så man kan lære af fejlene. Der skal derfor være plads til at lave fejl. Eksempelvis ved at alle institutioner og forvaltninger skal indrapportere mindst én fejl hvert år. Idébazar/kvalitetskonferencer Der skal afholdes kommunalt arrangerede messer inden for de enkelte fagområder, hvor hver institution har en stand og kan fortælle om de bedste projekter og idéer de hver især har. Det er smart, fordi der udveksles idéer fra praktiker til praktiker, der alle har samme vilkår og derfor nemt kan implementere hinandens idéer. Politikerne og forvaltningscheferne skal også deltage. Fastlagte møder med praktikere Der skal laves en fast kalender for møder mellem politikerne og praktikere i alle institutioner og forvaltningsafdelinger i kommunen, så politikerne i løbet af en valgperiode kommer rundt på alle eller de fleste institutioner. Civil- og lokalsamfundet skal aktiveres i beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesindsatsen skal rykkes ud af jobcentrene, ud i lokalsamfundene. I praksis skal medborgerhuse fungere som mødesteder for arbejdsløse med aktiviteter,

13 eksempelvis fælleskøkken, hvor de også har mulighed for at møde hinanden. Samtidig skal socialrådgiverne have større kendskab til lokalsamfundene og der skal laves lokale vidensbanker, som samler information om aktiviteter, tilbud og job i lokalområdet. Borgerens behov Alt for mange borgere kastes rundt mellem forvaltninger uden at få den rette hjælp. Derfor skal borgeren have én enkelt sagsbehandler, der står for hele sagen og kan agere bisidder. Det vil give at større fokus på den enkeltes behov, gøre risikoen for fejl og forglemmelser mindre og i sidste ende spare penge, fordi borgeren får en mere målrettet indsats fra starten. Rockwoollaget af topembedsmænds skal skiftes Efter hvert valg skal den nyvalgte kommunalbestyrelse have mulighed for at udskifte topembedsmændene. Formålet er at fjerne trægheden i systemet, ved at gøre det nemmere for politikerne at gennemføre de politikker, de er valgt på. Magten skal flyttes fra embedsmændene over på politikerne. Opsøgende sundhedsarbejde Uligheden i sundhed er stor og derfor skal mennesker behandles forskelligt, for at blive behandlet ens. Kommunernes sundhedsteams skal ud hvor borgerne er: på skoler, institutioner, arbejdspladser, A-kasser, kirker, moskeer og sportshaller. På sigt vil det sagtens kunne tjene sig ind gennem sundere borgere med færre skavanker og sygedage. Socialøkonomiske virksomheder Beskæftigelsessystemet bruger mange ressourcer på folk, der ikke passer ind på det ordinære arbejdsmarked, enten fordi de har handikap eller fordi de ikke kan tænke og/eller løbe lige så hurtigt som resten. I stedet for at blive kastet rundt mellem forskellig aktivering og kurser skal der oprettes flere socialøkonomiske virksomheder, hvor de skal kunne arbejde. Virksomhederne kan være erhvervsdrivende fonde med en professionel ledelse og en bestyrelse af politikere og eksperter. Der kan laves både kommunale og regionale virksomheder og de skal kunne modtage tilskud. Formen skal udvikles, så den er acceptabel for alle arbejdsmarkedets parter. Åbne skolen mod forældrene Forældrene skal have større aktier i folkeskolen. Den skal åbnes mod dem, både i åbningstiden, hvor de skal inddrages i undervisningen med indspark, og uden for åbningstiden, hvor skolen kan fungere som kulturhus for lokalsamfundet eksempelvis til folkekøkken, Tal dansk Kommunikationen mellem den offentlige sektor og borgerne skal være formuleret sådan, at borgerne forstår det. Det skal ske ved, at alle medarbejdere i det offentlige skal kommunikere med modtageren i mente, ikke ved at en horde af kommunikationsfolk skal omskrive brevene. Formålet er, borgeren skal have med forståelse og medindflydelse på sin egen situation, samt på sigt at spare ressourcer til at sende rykkere, forklare borgeren hvad der står i modtagne breve og ved fejl, som opstår på baggrund af misforståelser.

14 Fleksibel svangreomsorg Der skal tages udgangspunkt i den enkelte gravides situation i svangreomsorgen, ved at tilpasse antallet af besøg hos jordemoderren og deltagelsen i fødselsforberedelse til den enkeltes situation og behov.!

15 FOPA bliver en del af Cevea Forum for Politisk Analyse (FOPA) bliver en del af Tænketanken Cevea. Det skal styrke den politiske debat og ideudviklingen på centrum-venstre. FOPA har hidtil eksisteret som selvstændig tænketank, og afholdt debataktiviteter, udgivet et webtidsskrift og publikationer om progressiv politik. Cevea bliver nu samlingspunkt for alle gode kræfter, der vil være med til at skærpe centrum-venstres visioner og udvikle nye politiske svar på de store samfundsudfordringer. Det er vores ambition at blive det sted, hvor centrum-venstre mødes på tværs af partier, bevægelser og organisationer, og som giver de nødvendige saltvandsindsprøjtninger til den politiske debat, siger Kristian Weise, direktør for tænketanken Cevea. Cevea kommer til at få flere muskler til at understøtte centrum-venstre. På den ene side ved at levere skyts til debatterne med højrefløjen og deres forslag om mindre velfærd og lavere lønninger. På anden side ved at skabe et større rum til den visionsdebat og politikudvikling, som der tydeligvis er brug for., siger Kristian Weise. Cevea kommer, som følge af beslutningen, til at opprioritere arbejdet på omkring udvikling af ny politik, udgivelse af publikationer, der præsenterer nye ideer og politiske diskussioner, samt afholdelse af debataktiviteter målrettet centrum-venstre. FOPAs hidtidige daglige leder, Nanna Westerby, vil indgå i arbejdet med ansvar for en ny publikationsenhed i Cevea. Cevea vil samtidig overtage udgivelsen af FOPAs webtidsskrift, Politisk Analyse. FOPA og Cevea komplementerer hinanden rigtig godt, og betyder ikke bare, at vi samler vores arbejde, men øger og forbedrer det. Vores fælles arbejde for udviklingen af nye politiske løsninger i Danmark vil blive styrket og det skulle medier, samarbejdspartnere og andre også gerne kunne mærke inden længe, slutter Kristian Weise, direktør for tænketanken Cevea.

16 Hvad er Magasinet Politik? Magasinet Politik er webmagasin for centrum-venstre og udkommer hver 14. dag. Magasinet leverer inspiration og stof til eftertanke i form af politiske analyser, reportage og debat. På den måde bidrager Magasinet Politik til udvikling af nye ideer og debat af politiske visioner i centrum-venstre. Hvem er Magasinet Politik? Magasinet Politik udgives af tænketanken Cevea. Arbejdet med magasinet hører under Ceveas publikationsenhed, som er ledet af publikationschef Nanna Westerby. Magasinet Politik redigeres af redaktør Svend Dyrholm. Bidrag til Magasinet Politik Magasinet Politik modtager meget gerne kvalificerede og relevante bidrag. I udgangspunktet er vores artikellængde på omkring ord. Hvis du ønsker at bidrage til Magasinet Politik, er du velkommen til at sende en mail. Der er også mulighed for at blive en del af arbejdet med Magasinet Politik som fast skribent, redigerer eller ekspert på særlige områder. Kontakt Nanna Westerby, hvis du vil med på holdet omkring magasinet

Indhold. Cevea-idepaper: Tillid frem for kontrol men hvordan..? 3. Bo Sandemann Rasmussen Øvelsen at få mere ud af mindre 5

Indhold. Cevea-idepaper: Tillid frem for kontrol men hvordan..? 3. Bo Sandemann Rasmussen Øvelsen at få mere ud af mindre 5 Indhold Cevea-idepaper: Tillid frem for kontrol men hvordan..? 3 Bo Sandemann Rasmussen Øvelsen at få mere ud af mindre 5 Klaus Majgaard: Veje til bedre styringsdialog 8 Jesper Nygård: Det sociale enzym

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Jacob Torfing Debatoplæg om dansk forvaltningspolitik Videnscenter for Velfærdsledelse, 28. Juni, 2012 Baggrund for vores debatoplæg

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Kerneopgaven og MED-udvalget

Kerneopgaven og MED-udvalget Kerneopgaven og MED-udvalget - Kunsten at invitere FTF og OAO MED-camp 2013 9. og 10. december 2013 var 50 Hovedudvalgsmedlemmer fra 15 kommuner og regioner samlet i Middelfart. De kom fra FTF, OAO og

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Første workshop for lokale impact coaches afholdt

Første workshop for lokale impact coaches afholdt Første workshop for lokale impact coaches afholdt Den 18.-21. maj afholdtes de første workshops for de nye lokale impact coaches. På disse undervisningsdage blev deltagerne introduceret til deres nye rolle

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Nye Tider, Nye Skikke - Ny ledelse. Jacob Torfing FSD Årsmøde Crown Plaza, 23. Oktober, 2013

Nye Tider, Nye Skikke - Ny ledelse. Jacob Torfing FSD Årsmøde Crown Plaza, 23. Oktober, 2013 Nye Tider, Nye Skikke - Ny ledelse Jacob Torfing FSD Årsmøde Crown Plaza, 23. Oktober, 2013 Tillykke med jeres 100 års Jubilæum Kagen kommer senere. Oversigt over oplæg Starte med lidt generel snak om,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Konference om produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor 12-12-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Blandt offentligt ansatte sætter man ofte

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

46 INNOVATION BY COMMUNICATION

46 INNOVATION BY COMMUNICATION 46 INNOVATION BY COMMUNICATION HVEM SKAL DANMARK LEDES AF? Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

EN NY BRO MELLEM LEDELSE OG PROFESSION? Projekt 2: Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser

EN NY BRO MELLEM LEDELSE OG PROFESSION? Projekt 2: Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser EN NY BRO MELLEM LEDELSE OG PROFESSION? Projekt 2: Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser Afslutningskonference, maj 2014. Videncenter for Velfærdsledelse Rektor Karl-Henrik Jørgensen/Greve

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere