ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

2 KONTAKT SKIBET (1.-3. KL.) I det kommende skoleår udbydes 8 nye tværfaglige projekter med fokus på bl.a. bevægelse, æstetiske læreprocesser og dialoger med kunst: Til indskolingen udbydes det landsdækkende projekt Lydspor om orgelmusik og bibelfortællinger. På mellemtrinnet er der fokus på J. F. Willumens kunst og bjergets symbolik, eleverne kan tage livtage med skabelsesog undergangsmyter på tværs af religioner eller de kan udforske begrebet dom gennem forskellige former for dans i projektet Kan man forstå med kroppen? Som noget nyt udbydes et tema om begrebet mod i tre niveauer: I 1-3.kl. og kl. tematiseres mod og livsmod gennem Astrid Lindgrens fortællinger, samtidslitteratur og bibeltekster. I udskolingen arbejder eleverne med mod og livsmod gennem filosofi, fortælling og Forum Teater. Udskolingsprojekterne går desuden i dybden med det mytisk-poetiske sprog og kristne kernebegreber i de to forløb Dødeopvækkelser og Ordapotek poetisk leg med kristne grundbegreber. Skoletjenestens projekter er alle udarbejdet på skolens præmisser. Tilmelding til projekterne samt rekvirering af undervisningsmateriale kan ske via hjemmesiden. Jeg kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl eller efter aftale. God fornøjelse! Mette Berndsen Konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i Halsnæs og Gribskov Hvorfor kaldes kirken et skib? Hvem er ombord på dette skib? Og hvor sejler det hen? Projektet tager udgangspunkt i billedet af livet som en sejlads fra vugge til grav og handler om skibet som religiøst og eksistentielt symbol. Projektet indledes med et kirkebesøg, hvor præsten fortæller om kirkeskibets indretning og skibets kristne symbolik. Eleverne sendes herefter ud på livets sejlads gennem kirkerummet, hvor de hører om ritualerne dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Billedet af livet som en sejlads udfoldes i klassen med en fælles tørresnor, der illustrerer livet fra fødsel til død vha. en række kunstbilleder. Gennem forløbet filosoferes der over eksistentielle begreber som glæde, tryghed, mod, smerte, tillid, sorg, frygt, taknemmelighed og håb. 1. Kirkebesøg: Ritualer. 2. Læreroplæg/elevopgaver. (Inkl. tørresnor/klemmer/billeder). Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Lektioner: Periode: KONTAKT Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Gilbjergskolen, Blistrup Toftegårdsvej Græsted telefon: Tilmelding på Mie Olise Kjærgaard Floating Along the Riverside Bank, 2010

3 LÆRERKURSUS LYDSPOR LYDSPOR LEG MED LYD I BIBELSKE FORTÆLLINGER (1.-3. KL.) Som forberedelse til projektet Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger udbyder de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland et kursus, hvor tilmeldte lærere bliver introduceret til arbejdet med æstetiske læreprocesser i relation til projektet og til de musikalske erfaringer, eleverne kan gøre sig i projektet. Organist Poul Balslev fortæller om musikkens virkemidler og giver konkrete eksempler på, hvordan orglets særlige lyd kan bruges til at gøre børn nysgerrige i forhold til klassisk musik. Konsulent Pernille Welent Sørensen (Teatercentrum) giver inspiration til, hvordan man som lærer kan rammesætte og fastholde de æstetiske oplevelser, eleverne får i mødet med musikken. Desuden gives en praktisk demonstration af, hvordan eleverne kan arbejde med projektets lydprogram (ITplatform). Kurset udgør dermed både forberedelse og inspiration til projektet. Målgruppe: lærere, præster og organister, der skal arbejde med projektet. Tid: 26. august 2015 kl Sted: Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, 1112 København K. Tilmelding: 30. juni Hvordan udtrykker orgelmusik følelser og stemninger? Og hvad betyder lyd som medfortæller og lydspor til en histories knudepunkter eller passager af lys og mørke? Projektet indledes med et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne sammen lytter sig ind i musikken og tolker, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori. På skolen fordyber eleverne sig herefter i fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål: Noa, Jonas, Moses, Maria-historien og Den lamme i Kapernaum. Projektet sætter dermed fokus på sammenhænge mellem bibelfortællinger, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk. Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik. Desuden indgår der i projektet en nytegnet animationsfilm, der tematiserer de eksistentielle spørgsmål gennem musik og lyd. Lydspor udbydes af Landsnetværket af Folkekirkelige skoletjenester. 1. Læreroplæg/elevopgaver/lydsang. 2. Animationsfilm. 3. Kirkebesøg med orgelmusik. 4. IT-platform (login). 5. Lærerkursus (kan fravælges). Fag: kristendomskundskab, musik, dansk. Periode: 2015/2016. Lektioner: 8-12.

4 MOD MED MERE OM MOD & LIVSMOD I BIBELENS & ASTRID LINDGRENS FORTÆLLINGER (1.-3. KL.) FRA LIVSTRÆ TIL JULETRÆ (3.-4. KL.) Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller er det noget, man får? Gennem Lindgrens fortællinger Suser min lind, synger min nattergal og Pippi Langstrømpe samt bibelfortællingerne om David og Goliat (GT) og Zakæus (NT) bliver eleverne i dette projekt præsenteret for begreberne mod og livsmod. Det er projektets mål, at eleverne lærer at skelne mellem de to begreber og de forskellige måder, mod og livsmod kommer til udtryk på i hverdagen, litteraturen og i kristendommen. Projektet starter med en lille film om børn, der fortæller, hvad de mener, mod og livsmod er. Midtvejs i forløbet skal eleverne på et oplevelsesbaseret kirkebesøg med fokus på de to bibelfortællinger. Til projektet er desuden udviklet et spil, der med afsæt i den anvendte litteratur giver eleverne mulighed for at udforske forskellige nuancer af mod. 1. Læreroplæg/elevopgaver/spil. 2. Minifilm. 3. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, dansk. Periode: april-juni Lektioner: ca. 10. Projektet tager udgangspunkt i legenden om livstræet og ser nærmere på træet som livssymbol og billede på det guddommelige i kristendommen og andre religioner. Eleverne skal i biblioteksskoven på jagt efter mørke skove og hule træer i Brødrene Grimms eventyr, Grantræet og Det gamle egetræs sidste drøm hos H.C. Andersen samt brede bøge i nationalsangen og det ny livstræ hos Ingemann. I materialet er der idéer til tanke- og slægtstræer, dramaøvelser, en tur i skoven samt et vendespil om træet i kroppen. Afslutningsvis besøger eleverne den lokale kirke og hører om, hvorfor man holder jul. Her indgår livstræet, korstræet og kundskabens træ som stationer, hvor eleverne udformer symbolsk julepynt (hjerter, jakobsstiger, engle og æbler). Pynten sættes på et hjemmelavet juletræ, der læses som juleevangeliet fra stjernen i toppen til korset i bunden. 1. Læreroplæg/elevopgaver/lakridsrødder. 2. Skattejagt i biblioteksskoven. 3. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, billedkunst, dansk, naturfag. Periode: november-december Lektioner: Søren, Holmegårdskolen, Foto: Hanne Skyum

5 SKABELSE & UNDERGANG EGYTISKE, NORDISKE & JØDISK/KRISTNE MYTER SKABELSE & UNDERGANG (4.-6. KL.) Illustration: Niels Roland, Med afsæt i en omvisning i den egyptiske samling på Ny Carlsberg Glyptotek udfolder projektet ved hjælp af tre små tegneserier temaerne skabelse og undergang i udvalgte egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter. Gennem arbejdet med de tre mytespor bliver eleverne fortrolige med mytegenren, og der arbejdes med ligheder og forskelle mellem de tre religioners myter. Det overordnede formål med projektet er at give eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen. 1. Læreroplæg/elevopgaver/lydfiler. 2. Tegneserier (3 hæfter til hver elev). 3. Besøg på Ny Carlsberg Glyptotek. 4. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, dansk. Periode: august-oktober 2015 (uge 34-41). Lektioner: Museumsbesøg: angiv ønsket ugedag (mandag lukket). Tilmelding: 19. juni Undervejs i forløbet aflægger klassen besøg i en lokal kirke, hvor der gennem billeder og en eller flere salmer sættes fokus på opstandelsen. Som forberedelse til kirkebesøget kan man arbejde med kirkemusikkens udtryk for ovenstående grundrytme, der i kristendommen rummer treklangen skabelse, undergang og ny begyndelse. Illustration: Niels Roland, Tegneserierne er lavet til projektet og tegnet af Niels Roland, Bjarne Hansen og Lars Petersen.

6 LÆRERKURSUS KAN MAN FORSTÅ MED KROPPEN? KAN MAN FORSTÅ MED KROPPEN? (4.-6. KL.) William Blake: Adam og Eva finder Abels krop. ca Målgruppe: lærere, der underviser i dansk og kristendomskundskab. Kurset er gratis. Tid: 22. oktober 2015 kl Sted: CFU København Titangade København N. Tilmelding: 1. september 2015 (www.ucc.dk/videreuddannelse). Kan man gennem bevægelse udfolde den faglige læring om centrale begreber i kristendomsundervisningen? Eleverne skal i dette projekt sætte bevægelser på nogle af de begreber, de ifølge Fælles Mål skal kende for at vide, hvad kristendom er. Projektet tager udgangspunkt i begrebet dom. Hertil knytter sig andre begreber som tilgivelse og nåde. Begrebet dom kender eleverne fra skolegården, men i projektet skal de arbejde med den særlige betydning, begrebet har i en kristen-filosofisk kontekst. Hvad er dom for en størrelse? Hvad bruges begrebet til? Kan en dom også fældes som tilgivelse? Har begrebet aktualitet uden for det religiøse univers? Til projektet er optaget en række instruktionsvideoer med dansere, der viser konkrete øvelser. Bevægelserne er hentet fra cirkeldans og kreativ dans. De viser, hvordan man via kroppen kan udtrykke sin forståelse af begreber specifikt begrebet dom. Eleverne skal desuden arbejde med tekster og kunstbilleder. Afslutningsvist besøger klassen den lokale kirke, hvor de hører, hvordan domsbegrebet forstås og håndteres i kirkens rum og ritualer. 1. Læreroplæg/elevopgaver/instruktionsvideoer. 2. Danseworkshop/gæstelærer. 3. Kirkebesøg. 4. Lærerkursus (kan fravælges). Fag: idræt, dansk, kristendomskundskab. Periode: april-juni Lektioner: Kan man komme til en forståelse af, hvad dom og tilgivelse er gennem kropslige øvelser og dans? Kursusdagen byder på korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser i, hvordan krop og bevægelse kan inddrages i religionsundervisningen. Kurset og det tilhørende projekt er blevet afprøvet og justeret af pilotklasser og udviklet af de folkekirkelige skoletjenester øst for Storebælt i samarbejde med to dansere. Det kristendomsfaglige indhold tager udgangspunkt i de begreber, som eleverne ifølge de forenklede Fælles Mål, skal kende for få en forståelse af, hvad kristendom er. Mål: At deltagerne får: viden om centrale religionsfaglige og almenmenneskelige begreber. konkret inspiration til brug af krop og bevægelse i undervisningen. Projektet er udsprunget af et udviklingsprojekt i de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland, hvor en række lærere og deres klasser gennem det seneste år har eksperimenteret med og responderet på forskellige dele af projektet.

7 BJERGET MELLEM HIMMEL & JORD (5.-6. KL.) LIVSMOD & LEG RUNDT OM ASTRID LINDGRENS FORFATTERSKAB (4.-6. KL.) I religion, myter og riter er bjerget mødested mellem himmel og jord Gud og menneske. Men, hvorfor har bjerget fået denne status, og hvorfra henter symbolikken sin kraft? I projektet arbejder eleverne med forskellige måder at undersøge og fortolke bjerget på: Naturvidenskabsmandens, kunstnerens, bjergbestigerens og religionshistorikerens. Det er projektets overordnede formål at indkredse bjergets symbolske betydninger på tværs af kunst og religion og koble disse til kroppens erfaringer af bjergets form og materialitet. Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod. Samtidig er hendes fortællinger kendt af de fleste børn. Projektet her kombinerer en mini forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger bl.a. Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Begrebet livsmod belyses yderligere gennem et udvalg af kendte bibelske fortællinger. Projektet formidles hovedsageligt til eleverne gennem leg. J.F. Willumsen: Solopgang over bjerg, J. F. Willumsen/billedkunst.dk Projektet indledes med et besøg på J. F. Willumsens Museum, hvor eleverne går på opdagelse i udstillingen Naturmøder. De præsenteres her for bjergbilleder af både Willumsen og samtidskunstnere og producerer afslutningsvist deres eget bjergværk i samarbejde med en kunstner. Efter besøget på museet fordyber eleverne sig i den religionsfaglige tolkning af bjerget, og de præsenteres for en række religiøse tekster, hvor bjerget står centralt. Projektet er udviklet i samarbejde med Willumsens Museum i Frederikssund og de folkekirkelige skoletjenester i Gladsaxe-Herlev, Frederiksværk og Frederikssund. 1. Læreroplæg/elevopgaver. 2. Omvisning/workshop på Willumsens Museum. Kursus: I tilknytning til projektet udbydes et lærerkursus med forfatter og journalist Jens Andersen og forfatter og psykolog Per Schultz Jørgensen. Jens Andersens udgav i 2014 den prisbelønnede biografi Denne dag, et liv om Astrid Lindgren. Per Schultz Jørgensen har bl.a. forsket i familieforhold, børns sociale identitet og udsatte børn og unge. Kurset foregår den 1., 2., og 3. marts 2016 kl i Magistergården, Kirkepladsen 3, 2650 Hvidovre. Ved tilmelding bedes du prioritere mellem dagene. 1. Læreroplæg/ elevopgaver. 2. Kirkebesøg. 3. Lærerkursus (kan fravælges). Svea, Hundige Lille Skole Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Periode: oktober-december Lektioner: Fag: dansk, kristendomskundskab. Periode: marts-maj Lektioner: 8-10.

8 LÆRERKURSUS DØDEOPVÆKKELSER DØDEOPVÆKKELSER OM ORD & FORTÆLLINGERS DØD OG GENOPSTÅEN ( KL.) Kurset giver såvel en teoretisk som en mere praktisk indføring i det mytisk-poetiske sprog og dets funktion samt i sproget finurligheder i almindelighed herunder eksempler på, hvorfor ord og sprog forvandles og uddør, samt hvordan de igen kan vækkes til live. Oplæg ved professor Peter Kemp og tidl. formand for Dansklærerforeningen Jens Raahauge. Målgruppe: lærere i kl. i dansk og religion. Tid: 21. oktober 2015 kl Sted: Grundtvigskirken, København. Ord lever og dør med de mennesker, der bruger dem. Derfor falder en lang række ord og vendinger løbende ud af sproget, når det ikke længere giver mening at bruge dem. Men ord har også en tendens til fra tid til anden at genopstå og få nyt liv i fx poesien. Bibelen er fuld af underberetninger om dødeopvækkelser, som er med til at illustrere livets forunderligheder og reflektere over grundvilkår som liv og død, tro og tvivl. På samme måde som de døde i fortællingerne får nyt liv, kan ordene i de døde metaforer også få nyt liv og skabe sproglige landskaber i ens bevidsthed, når man dvæler ved selvfølgelige ord som stoleben, trækroner, øjenbryn og skulderblade. Rembrandt: Lazarus opstandelse. Los Angeles County Museum of Art. Projektet sætter fokus på det mytisk-poetiske sprog og betydningen af dets billedskabende brug af ord og vendinger. Det er via sprogets billedlighed, at man i særlig grad kan udtrykke sig om såvel de sanselige og æstetiske som de eksistentielle sider af tilværelsen, fx det at man elsker og hader hinanden, at dagen har været god eller dårlig og at livet er glædeligt og uudholdeligt. Og det er døde metaforer som fx højt humør, der ved nærmere eftersyn viser sig at være levende billeder på den menneskelige erkendelse og hvad det vil sige at være menneske. I forløbet arbejder eleverne med selv at skulle vække uddøde ord og vendinger til live samt at give nyt liv til udvalgte bibelske fortællinger. 1. Læreroplæg/elevopgaver. 2. Lærerkursus (kan fravælges). Fag: kristendomskundskab, dansk. Periode: oktober-december Lektioner: 6-8. Illustration: Johnny Dahlgaard, 2015.

9 LÆRERKURSUS MOD PÅ LIVET? MOD PÅ LIVET? ( KL.) Projektet Mod på livet handler om at turde leve og være styrmand i sit eget liv og om at tage medansvar for andre i både med- og modvind. Formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den måde, man lever sit liv på. Eleverne introduceres til modet som en balancegang mellem fejhed på den ene side og overmod på den anden side. Herefter arbejder eleverne med afsæt i litterære og bibelske fortællinger med opbygningen af en række etiske dilemmaer om bl.a. mod og mismod, stolthed og skam, sorg og glæde. 1. Læreroplæg/elevopgaver. 2. Workshop/Forum Teater. 3. Lærerkursus. Fag: kristendomskundskab, dansk, drama. Periode: januar-februar (uge 1-6) Lektioner: I forbindelse med projektet Mod på livet? udbydes et forudgående kursus om Forum Teater som undervisningsmetode på Edison Teatret. På kurset bliver deltagerne dels introduceret til det at skabe deres egen case med indbygget konflikt dels til selv at tage facilitator-rollen eller instruere elever i denne rolle. Palle Nielsen: Isola. Orfeus og Eurydike, anden del: Det gamle hus, Palle Nielsen/billedkunst.dk Målgruppe: lærere i kristendomskundskab og dansk. Tid: kl Sted: Edison, Edisonvej 10, 1856 Frederiksberg. Eleverne præsenterer deres etiske dilemmaer for hinanden ved hjælp af teaterformen Forum Teater. Læreren fungerer undervejs som en facilitator, der inddrager publikum (resten af klassen) til at hjælpe med at udrede de konflikter, som dilemmaerne i stykkerne fremviser. På den måde bliver selve arbejdsformen en øvelse i at tage ansvar, handle, finde muligheder, tænke årsager og virkninger forstå andre og blive opmærksom på egne fordomme. Rudolph Tegner: Skylla og Karybdis, Rudolph Tegners museum & Statuepark. Illustration: Niels Roland, 2012

10 ORDAPOTEK POETISK LEG MED KRISTNE GRUNDBEGREBER ( KL.) KLASSIKERE & TILMELDING I et legende og poetisk projekt skal eleverne filosofere sig ind i de 16 kristne grundbegreber, som man ifølge Fælles Mål skal have kendskab til for at vide, hvad kristendom er. Eleverne skal formulere en indlægsseddel, der indkredser den almene og den kristne betydning af ordet og dekorere en æske, så denne svarer til det valgte begreb. 1. Læreroplæg. 2. Den smalle kat. (poetisk-teologisk ordbog). 3. Hjemmeside. 4. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Periode: 2015/2016. Lektioner: Se skoletjenestens tidligere projekter på På hjemmesiden kan du også se en film om projektet Guder og Helte og bestille klassikere som: Drømmehaver (1.-3. kl.) Ansigt til ansigt (1.-3. kl.) Søskendestrid (1.-3. kl.) Klokken (1.-3. kl.) Fastelavn (1.-3. kl.) Gaven (2.-5. kl.) Lyset i mørket (2.-4. kl.) Engle (3.-4. kl.) Besøg i dødsriget (4.-5. kl.) Halloween og Allehelgen (4.-6.kl.) Puppe og Grav (4.-6. kl.) Dødssynderne på tallerkenen (5.-7.kl.) Vejen som symbol (5.-7. kl.) Troen og Ingen ( kl.) Arvesynd og Dødssynd (7.-10 kl.) Mig og mine skyggesider (7.-10 kl.) Jøderne på kirkeloftet i Gilleleje Kirke ( kl.) Illustration: Birgitte Ahlmann, Skriv gerne til mig, hvis du genbruger gamle projekter eller har brug for supplerende materialer: Tilmelding: Layout: Ingeborg Stence Hvidsten Tryk: Videbæk Bogtrykkeri

11 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LÆRERVEJLEDNING Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester KOLOFON Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2015 www.folkekirkensskoletjeneste.dk Logo, forside,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

EN VERDEN AF BROER. - i landskab, fællesskab og kristendom 0.-3.klasse Efterår 2013 LÆRERHÆFTE

EN VERDEN AF BROER. - i landskab, fællesskab og kristendom 0.-3.klasse Efterår 2013 LÆRERHÆFTE EN VERDEN AF BROER - i landskab, fællesskab og kristendom 0.-3.klasse Efterår 2013 LÆRERHÆFTE Forord Broer er fascinerende mange har navne, en lang række er turistmål og fotomål. Broer udfylder en elementær

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole

Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole Foråret 2011 DIDAKTIK PÅ BYENS Skole SIDE 1 AF 38 Indhold Præsentation 3 Didaktisk kompendium 4 Kapitel 1 Fælles sprog og trinspecifikke skabeloner 5 Forskellige

Læs mere

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration OLLERUPKURSUS 2012 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

Slip eventyrene løs - et idékatalog

Slip eventyrene løs - et idékatalog Amtscentret for Undervisning Slip eventyrene løs - et idékatalog Citat: I myter, legender og sagn fortæller vi hinanden historier om hinanden. Vi bliver klogere på liv og skæbne. Ofte rummer billedfortællingen

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub 2015-2016 KULTURTILBUD KULTURTILBUD alle klassetrin til skoler, sfo og klub 1 2015 2016 alle klassetrin Kære lærer, SFO- og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG KÆRE SKOLE Vi byder jer her hjerteligt velkommen til en ny teatersæson. Vi glæder os meget til at dele mange gode oplevelser med jer i sæsonen. Mange tror, at fantasi er en flugt

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere