ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

2 KONTAKT SKIBET (1.-3. KL.) I det kommende skoleår udbydes 8 nye tværfaglige projekter med fokus på bl.a. bevægelse, æstetiske læreprocesser og dialoger med kunst: Til indskolingen udbydes det landsdækkende projekt Lydspor om orgelmusik og bibelfortællinger. På mellemtrinnet er der fokus på J. F. Willumens kunst og bjergets symbolik, eleverne kan tage livtage med skabelsesog undergangsmyter på tværs af religioner eller de kan udforske begrebet dom gennem forskellige former for dans i projektet Kan man forstå med kroppen? Som noget nyt udbydes et tema om begrebet mod i tre niveauer: I 1-3.kl. og kl. tematiseres mod og livsmod gennem Astrid Lindgrens fortællinger, samtidslitteratur og bibeltekster. I udskolingen arbejder eleverne med mod og livsmod gennem filosofi, fortælling og Forum Teater. Udskolingsprojekterne går desuden i dybden med det mytisk-poetiske sprog og kristne kernebegreber i de to forløb Dødeopvækkelser og Ordapotek poetisk leg med kristne grundbegreber. Skoletjenestens projekter er alle udarbejdet på skolens præmisser. Tilmelding til projekterne samt rekvirering af undervisningsmateriale kan ske via hjemmesiden. Jeg kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl eller efter aftale. God fornøjelse! Mette Berndsen Konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i Halsnæs og Gribskov Hvorfor kaldes kirken et skib? Hvem er ombord på dette skib? Og hvor sejler det hen? Projektet tager udgangspunkt i billedet af livet som en sejlads fra vugge til grav og handler om skibet som religiøst og eksistentielt symbol. Projektet indledes med et kirkebesøg, hvor præsten fortæller om kirkeskibets indretning og skibets kristne symbolik. Eleverne sendes herefter ud på livets sejlads gennem kirkerummet, hvor de hører om ritualerne dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Billedet af livet som en sejlads udfoldes i klassen med en fælles tørresnor, der illustrerer livet fra fødsel til død vha. en række kunstbilleder. Gennem forløbet filosoferes der over eksistentielle begreber som glæde, tryghed, mod, smerte, tillid, sorg, frygt, taknemmelighed og håb. 1. Kirkebesøg: Ritualer. 2. Læreroplæg/elevopgaver. (Inkl. tørresnor/klemmer/billeder). Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Lektioner: Periode: KONTAKT Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Gilbjergskolen, Blistrup Toftegårdsvej Græsted telefon: Tilmelding på Mie Olise Kjærgaard Floating Along the Riverside Bank, 2010

3 LÆRERKURSUS LYDSPOR LYDSPOR LEG MED LYD I BIBELSKE FORTÆLLINGER (1.-3. KL.) Som forberedelse til projektet Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger udbyder de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland et kursus, hvor tilmeldte lærere bliver introduceret til arbejdet med æstetiske læreprocesser i relation til projektet og til de musikalske erfaringer, eleverne kan gøre sig i projektet. Organist Poul Balslev fortæller om musikkens virkemidler og giver konkrete eksempler på, hvordan orglets særlige lyd kan bruges til at gøre børn nysgerrige i forhold til klassisk musik. Konsulent Pernille Welent Sørensen (Teatercentrum) giver inspiration til, hvordan man som lærer kan rammesætte og fastholde de æstetiske oplevelser, eleverne får i mødet med musikken. Desuden gives en praktisk demonstration af, hvordan eleverne kan arbejde med projektets lydprogram (ITplatform). Kurset udgør dermed både forberedelse og inspiration til projektet. Målgruppe: lærere, præster og organister, der skal arbejde med projektet. Tid: 26. august 2015 kl Sted: Trinitatis Kirke, Pilestræde 67, 1112 København K. Tilmelding: 30. juni Hvordan udtrykker orgelmusik følelser og stemninger? Og hvad betyder lyd som medfortæller og lydspor til en histories knudepunkter eller passager af lys og mørke? Projektet indledes med et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne sammen lytter sig ind i musikken og tolker, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori. På skolen fordyber eleverne sig herefter i fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål: Noa, Jonas, Moses, Maria-historien og Den lamme i Kapernaum. Projektet sætter dermed fokus på sammenhænge mellem bibelfortællinger, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk. Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik. Desuden indgår der i projektet en nytegnet animationsfilm, der tematiserer de eksistentielle spørgsmål gennem musik og lyd. Lydspor udbydes af Landsnetværket af Folkekirkelige skoletjenester. 1. Læreroplæg/elevopgaver/lydsang. 2. Animationsfilm. 3. Kirkebesøg med orgelmusik. 4. IT-platform (login). 5. Lærerkursus (kan fravælges). Fag: kristendomskundskab, musik, dansk. Periode: 2015/2016. Lektioner: 8-12.

4 MOD MED MERE OM MOD & LIVSMOD I BIBELENS & ASTRID LINDGRENS FORTÆLLINGER (1.-3. KL.) FRA LIVSTRÆ TIL JULETRÆ (3.-4. KL.) Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller er det noget, man får? Gennem Lindgrens fortællinger Suser min lind, synger min nattergal og Pippi Langstrømpe samt bibelfortællingerne om David og Goliat (GT) og Zakæus (NT) bliver eleverne i dette projekt præsenteret for begreberne mod og livsmod. Det er projektets mål, at eleverne lærer at skelne mellem de to begreber og de forskellige måder, mod og livsmod kommer til udtryk på i hverdagen, litteraturen og i kristendommen. Projektet starter med en lille film om børn, der fortæller, hvad de mener, mod og livsmod er. Midtvejs i forløbet skal eleverne på et oplevelsesbaseret kirkebesøg med fokus på de to bibelfortællinger. Til projektet er desuden udviklet et spil, der med afsæt i den anvendte litteratur giver eleverne mulighed for at udforske forskellige nuancer af mod. 1. Læreroplæg/elevopgaver/spil. 2. Minifilm. 3. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, dansk. Periode: april-juni Lektioner: ca. 10. Projektet tager udgangspunkt i legenden om livstræet og ser nærmere på træet som livssymbol og billede på det guddommelige i kristendommen og andre religioner. Eleverne skal i biblioteksskoven på jagt efter mørke skove og hule træer i Brødrene Grimms eventyr, Grantræet og Det gamle egetræs sidste drøm hos H.C. Andersen samt brede bøge i nationalsangen og det ny livstræ hos Ingemann. I materialet er der idéer til tanke- og slægtstræer, dramaøvelser, en tur i skoven samt et vendespil om træet i kroppen. Afslutningsvis besøger eleverne den lokale kirke og hører om, hvorfor man holder jul. Her indgår livstræet, korstræet og kundskabens træ som stationer, hvor eleverne udformer symbolsk julepynt (hjerter, jakobsstiger, engle og æbler). Pynten sættes på et hjemmelavet juletræ, der læses som juleevangeliet fra stjernen i toppen til korset i bunden. 1. Læreroplæg/elevopgaver/lakridsrødder. 2. Skattejagt i biblioteksskoven. 3. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, billedkunst, dansk, naturfag. Periode: november-december Lektioner: Søren, Holmegårdskolen, Foto: Hanne Skyum

5 SKABELSE & UNDERGANG EGYTISKE, NORDISKE & JØDISK/KRISTNE MYTER SKABELSE & UNDERGANG (4.-6. KL.) Illustration: Niels Roland, Med afsæt i en omvisning i den egyptiske samling på Ny Carlsberg Glyptotek udfolder projektet ved hjælp af tre små tegneserier temaerne skabelse og undergang i udvalgte egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter. Gennem arbejdet med de tre mytespor bliver eleverne fortrolige med mytegenren, og der arbejdes med ligheder og forskelle mellem de tre religioners myter. Det overordnede formål med projektet er at give eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen. 1. Læreroplæg/elevopgaver/lydfiler. 2. Tegneserier (3 hæfter til hver elev). 3. Besøg på Ny Carlsberg Glyptotek. 4. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, dansk. Periode: august-oktober 2015 (uge 34-41). Lektioner: Museumsbesøg: angiv ønsket ugedag (mandag lukket). Tilmelding: 19. juni Undervejs i forløbet aflægger klassen besøg i en lokal kirke, hvor der gennem billeder og en eller flere salmer sættes fokus på opstandelsen. Som forberedelse til kirkebesøget kan man arbejde med kirkemusikkens udtryk for ovenstående grundrytme, der i kristendommen rummer treklangen skabelse, undergang og ny begyndelse. Illustration: Niels Roland, Tegneserierne er lavet til projektet og tegnet af Niels Roland, Bjarne Hansen og Lars Petersen.

6 LÆRERKURSUS KAN MAN FORSTÅ MED KROPPEN? KAN MAN FORSTÅ MED KROPPEN? (4.-6. KL.) William Blake: Adam og Eva finder Abels krop. ca Målgruppe: lærere, der underviser i dansk og kristendomskundskab. Kurset er gratis. Tid: 22. oktober 2015 kl Sted: CFU København Titangade København N. Tilmelding: 1. september 2015 ( Kan man gennem bevægelse udfolde den faglige læring om centrale begreber i kristendomsundervisningen? Eleverne skal i dette projekt sætte bevægelser på nogle af de begreber, de ifølge Fælles Mål skal kende for at vide, hvad kristendom er. Projektet tager udgangspunkt i begrebet dom. Hertil knytter sig andre begreber som tilgivelse og nåde. Begrebet dom kender eleverne fra skolegården, men i projektet skal de arbejde med den særlige betydning, begrebet har i en kristen-filosofisk kontekst. Hvad er dom for en størrelse? Hvad bruges begrebet til? Kan en dom også fældes som tilgivelse? Har begrebet aktualitet uden for det religiøse univers? Til projektet er optaget en række instruktionsvideoer med dansere, der viser konkrete øvelser. Bevægelserne er hentet fra cirkeldans og kreativ dans. De viser, hvordan man via kroppen kan udtrykke sin forståelse af begreber specifikt begrebet dom. Eleverne skal desuden arbejde med tekster og kunstbilleder. Afslutningsvist besøger klassen den lokale kirke, hvor de hører, hvordan domsbegrebet forstås og håndteres i kirkens rum og ritualer. 1. Læreroplæg/elevopgaver/instruktionsvideoer. 2. Danseworkshop/gæstelærer. 3. Kirkebesøg. 4. Lærerkursus (kan fravælges). Fag: idræt, dansk, kristendomskundskab. Periode: april-juni Lektioner: Kan man komme til en forståelse af, hvad dom og tilgivelse er gennem kropslige øvelser og dans? Kursusdagen byder på korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser i, hvordan krop og bevægelse kan inddrages i religionsundervisningen. Kurset og det tilhørende projekt er blevet afprøvet og justeret af pilotklasser og udviklet af de folkekirkelige skoletjenester øst for Storebælt i samarbejde med to dansere. Det kristendomsfaglige indhold tager udgangspunkt i de begreber, som eleverne ifølge de forenklede Fælles Mål, skal kende for få en forståelse af, hvad kristendom er. Mål: At deltagerne får: viden om centrale religionsfaglige og almenmenneskelige begreber. konkret inspiration til brug af krop og bevægelse i undervisningen. Projektet er udsprunget af et udviklingsprojekt i de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland, hvor en række lærere og deres klasser gennem det seneste år har eksperimenteret med og responderet på forskellige dele af projektet.

7 BJERGET MELLEM HIMMEL & JORD (5.-6. KL.) LIVSMOD & LEG RUNDT OM ASTRID LINDGRENS FORFATTERSKAB (4.-6. KL.) I religion, myter og riter er bjerget mødested mellem himmel og jord Gud og menneske. Men, hvorfor har bjerget fået denne status, og hvorfra henter symbolikken sin kraft? I projektet arbejder eleverne med forskellige måder at undersøge og fortolke bjerget på: Naturvidenskabsmandens, kunstnerens, bjergbestigerens og religionshistorikerens. Det er projektets overordnede formål at indkredse bjergets symbolske betydninger på tværs af kunst og religion og koble disse til kroppens erfaringer af bjergets form og materialitet. Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod. Samtidig er hendes fortællinger kendt af de fleste børn. Projektet her kombinerer en mini forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger bl.a. Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Begrebet livsmod belyses yderligere gennem et udvalg af kendte bibelske fortællinger. Projektet formidles hovedsageligt til eleverne gennem leg. J.F. Willumsen: Solopgang over bjerg, J. F. Willumsen/billedkunst.dk Projektet indledes med et besøg på J. F. Willumsens Museum, hvor eleverne går på opdagelse i udstillingen Naturmøder. De præsenteres her for bjergbilleder af både Willumsen og samtidskunstnere og producerer afslutningsvist deres eget bjergværk i samarbejde med en kunstner. Efter besøget på museet fordyber eleverne sig i den religionsfaglige tolkning af bjerget, og de præsenteres for en række religiøse tekster, hvor bjerget står centralt. Projektet er udviklet i samarbejde med Willumsens Museum i Frederikssund og de folkekirkelige skoletjenester i Gladsaxe-Herlev, Frederiksværk og Frederikssund. 1. Læreroplæg/elevopgaver. 2. Omvisning/workshop på Willumsens Museum. Kursus: I tilknytning til projektet udbydes et lærerkursus med forfatter og journalist Jens Andersen og forfatter og psykolog Per Schultz Jørgensen. Jens Andersens udgav i 2014 den prisbelønnede biografi Denne dag, et liv om Astrid Lindgren. Per Schultz Jørgensen har bl.a. forsket i familieforhold, børns sociale identitet og udsatte børn og unge. Kurset foregår den 1., 2., og 3. marts 2016 kl i Magistergården, Kirkepladsen 3, 2650 Hvidovre. Ved tilmelding bedes du prioritere mellem dagene. 1. Læreroplæg/ elevopgaver. 2. Kirkebesøg. 3. Lærerkursus (kan fravælges). Svea, Hundige Lille Skole Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Periode: oktober-december Lektioner: Fag: dansk, kristendomskundskab. Periode: marts-maj Lektioner: 8-10.

8 LÆRERKURSUS DØDEOPVÆKKELSER DØDEOPVÆKKELSER OM ORD & FORTÆLLINGERS DØD OG GENOPSTÅEN ( KL.) Kurset giver såvel en teoretisk som en mere praktisk indføring i det mytisk-poetiske sprog og dets funktion samt i sproget finurligheder i almindelighed herunder eksempler på, hvorfor ord og sprog forvandles og uddør, samt hvordan de igen kan vækkes til live. Oplæg ved professor Peter Kemp og tidl. formand for Dansklærerforeningen Jens Raahauge. Målgruppe: lærere i kl. i dansk og religion. Tid: 21. oktober 2015 kl Sted: Grundtvigskirken, København. Ord lever og dør med de mennesker, der bruger dem. Derfor falder en lang række ord og vendinger løbende ud af sproget, når det ikke længere giver mening at bruge dem. Men ord har også en tendens til fra tid til anden at genopstå og få nyt liv i fx poesien. Bibelen er fuld af underberetninger om dødeopvækkelser, som er med til at illustrere livets forunderligheder og reflektere over grundvilkår som liv og død, tro og tvivl. På samme måde som de døde i fortællingerne får nyt liv, kan ordene i de døde metaforer også få nyt liv og skabe sproglige landskaber i ens bevidsthed, når man dvæler ved selvfølgelige ord som stoleben, trækroner, øjenbryn og skulderblade. Rembrandt: Lazarus opstandelse. Los Angeles County Museum of Art. Projektet sætter fokus på det mytisk-poetiske sprog og betydningen af dets billedskabende brug af ord og vendinger. Det er via sprogets billedlighed, at man i særlig grad kan udtrykke sig om såvel de sanselige og æstetiske som de eksistentielle sider af tilværelsen, fx det at man elsker og hader hinanden, at dagen har været god eller dårlig og at livet er glædeligt og uudholdeligt. Og det er døde metaforer som fx højt humør, der ved nærmere eftersyn viser sig at være levende billeder på den menneskelige erkendelse og hvad det vil sige at være menneske. I forløbet arbejder eleverne med selv at skulle vække uddøde ord og vendinger til live samt at give nyt liv til udvalgte bibelske fortællinger. 1. Læreroplæg/elevopgaver. 2. Lærerkursus (kan fravælges). Fag: kristendomskundskab, dansk. Periode: oktober-december Lektioner: 6-8. Illustration: Johnny Dahlgaard, 2015.

9 LÆRERKURSUS MOD PÅ LIVET? MOD PÅ LIVET? ( KL.) Projektet Mod på livet handler om at turde leve og være styrmand i sit eget liv og om at tage medansvar for andre i både med- og modvind. Formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den måde, man lever sit liv på. Eleverne introduceres til modet som en balancegang mellem fejhed på den ene side og overmod på den anden side. Herefter arbejder eleverne med afsæt i litterære og bibelske fortællinger med opbygningen af en række etiske dilemmaer om bl.a. mod og mismod, stolthed og skam, sorg og glæde. 1. Læreroplæg/elevopgaver. 2. Workshop/Forum Teater. 3. Lærerkursus. Fag: kristendomskundskab, dansk, drama. Periode: januar-februar (uge 1-6) Lektioner: I forbindelse med projektet Mod på livet? udbydes et forudgående kursus om Forum Teater som undervisningsmetode på Edison Teatret. På kurset bliver deltagerne dels introduceret til det at skabe deres egen case med indbygget konflikt dels til selv at tage facilitator-rollen eller instruere elever i denne rolle. Palle Nielsen: Isola. Orfeus og Eurydike, anden del: Det gamle hus, Palle Nielsen/billedkunst.dk Målgruppe: lærere i kristendomskundskab og dansk. Tid: kl Sted: Edison, Edisonvej 10, 1856 Frederiksberg. Eleverne præsenterer deres etiske dilemmaer for hinanden ved hjælp af teaterformen Forum Teater. Læreren fungerer undervejs som en facilitator, der inddrager publikum (resten af klassen) til at hjælpe med at udrede de konflikter, som dilemmaerne i stykkerne fremviser. På den måde bliver selve arbejdsformen en øvelse i at tage ansvar, handle, finde muligheder, tænke årsager og virkninger forstå andre og blive opmærksom på egne fordomme. Rudolph Tegner: Skylla og Karybdis, Rudolph Tegners museum & Statuepark. Illustration: Niels Roland, 2012

10 ORDAPOTEK POETISK LEG MED KRISTNE GRUNDBEGREBER ( KL.) KLASSIKERE & TILMELDING I et legende og poetisk projekt skal eleverne filosofere sig ind i de 16 kristne grundbegreber, som man ifølge Fælles Mål skal have kendskab til for at vide, hvad kristendom er. Eleverne skal formulere en indlægsseddel, der indkredser den almene og den kristne betydning af ordet og dekorere en æske, så denne svarer til det valgte begreb. 1. Læreroplæg. 2. Den smalle kat. (poetisk-teologisk ordbog). 3. Hjemmeside. 4. Kirkebesøg. Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst. Periode: 2015/2016. Lektioner: Se skoletjenestens tidligere projekter på På hjemmesiden kan du også se en film om projektet Guder og Helte og bestille klassikere som: Drømmehaver (1.-3. kl.) Ansigt til ansigt (1.-3. kl.) Søskendestrid (1.-3. kl.) Klokken (1.-3. kl.) Fastelavn (1.-3. kl.) Gaven (2.-5. kl.) Lyset i mørket (2.-4. kl.) Engle (3.-4. kl.) Besøg i dødsriget (4.-5. kl.) Halloween og Allehelgen (4.-6.kl.) Puppe og Grav (4.-6. kl.) Dødssynderne på tallerkenen (5.-7.kl.) Vejen som symbol (5.-7. kl.) Troen og Ingen ( kl.) Arvesynd og Dødssynd (7.-10 kl.) Mig og mine skyggesider (7.-10 kl.) Jøderne på kirkeloftet i Gilleleje Kirke ( kl.) Illustration: Birgitte Ahlmann, Skriv gerne til mig, hvis du genbruger gamle projekter eller har brug for supplerende materialer: Tilmelding: Layout: Ingeborg Stence Hvidsten Tryk: Videbæk Bogtrykkeri

11 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2015 2016 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016 www.bornogengle.dk Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE i Frederikssund provsti 2015-2016 1 Indhold Projekter Skabelse og undergang i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi 5 Lydspor leg med lyd

Læs mere

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016 Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg www.fskf.dk Generelt Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med lektioner fra

Læs mere

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune.

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. KViST - Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste KViST Kirkerne

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2015 16 Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune Folkekirkens Skoletjeneste Odense FSO præsenterer her programmet for skoleåret 2015-16. Der er flere helt nye projekter, som

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Årsplan 2013/2014. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2013/2014. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2013/2014 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt KLASSIKERE Kære Lærere 200-året for Søren Kierkegaards fødsel markeres i år med et stort landsdækkende projekt for udskolingen.

Læs mere

Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 1.-3. KL. KONTAKT LYDSPOR LEG MED LYD I BIBELSKE FORTÆLLINGER I år byder skoletjenesten som sædvanlig på en blanding af gamle og nye

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Frederikssund provsti kirkeskoletjeneste 2015

Referat af repræsentantskabsmøde i Frederikssund provsti kirkeskoletjeneste 2015 Referat af repræsentantskabsmøde i Frederikssund provsti kirkeskoletjeneste 2015 Mødet blev afholdt onsdag den 6.maj 2015 kl.19.00 i Udlejre kirke, Ølstykke. Referent: Christina Holten Mølgaard, Sognepræst

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Besøg ud af skolen / læringsrum / gæstelærer / kurser / kristendom / etik / musik / fortælling / rollespil / billedkunst / bevægelse / eksistens /

Læs mere

Årskatalog

Årskatalog Årskatalog 2017 2018 Gratis Alle tilbud er gratis for lærere og elever på folkeskoler og fri- og privatskoler i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Læs mere om FSO og undervisningstilbud

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved Årsplan Anne Sofie Klougart 2016/17 www.skoletjenesten-knips.dk Tilbud til alle grundskoler Folkekirkens skoletjeneste er et tilbud til alle skoler i Næstved Kommune

Læs mere

Årsplan 2012/2013. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2012/2013. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2012/2013 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Drømmehaver (1.-3. kl.) Kære lærere, I det kommende skoleår er der 8 tværfaglige projekter og 2 lærerkurser. Jeg har særligt vægtet

Læs mere

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2009/2010 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Skoletjenestens logo Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Logoet består af et hvidt kors og en figur af grønne flader, der

Læs mere

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde igen i år, at indbyde til et projekt for næste skoleårs 4.klasse. Mange af jer lærere har været med før, men for de kommende 4. klasser er det hele nyt. Et undervisningsprojekt

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser ÅRSPLAN 2015-2016 Undervisningsprojekter & lærerkurser Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov FUSR - HVAD ER DET? Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Kan man forstå med kroppen?

Kan man forstå med kroppen? Kan man forstå med kroppen? Af Anne-Sofie Aabenhus, projektleder for Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev Et undervisningsprojekt udbudt af de folkekirkelige skoletjenester øst for Storebælt

Læs mere

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014 www.bornogengle.dk Årsplan for Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti 2013-2014 1 2 Om projekterne Tilmelding til de enkelte projekter foregår på skoletjenestens hjemmeside www.bornogengle.dk

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov ÅRSPLAN 2016-2017 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov 2 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Favrskov er landets ældste folkekirkelige skoletjeneste. Den har gennem mere end 20 år tilbudt

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Generelt Klasserne modtager i forbindelse med de enkelte projekter et undervisningsoplæg (evt. med tilhørende cd, plakat eller andet)

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Skoletjenestens årsberetning Sendes til biskoppen, provstiudvalget, menighedsrådende v/ formændene, skoletjenestens repræsentantskab og arbejdsudvalg,

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti. Årskatalog. Skoleåret Undervisningsforløb. og kurser.

Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti. Årskatalog. Skoleåret Undervisningsforløb. og kurser. Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti Årskatalog Skoleåret 2016-2017 Undervisningsforløb www.bornogengle.dk 1 og kurser 2 Velkommen - til et nyt skoleår med undervisningsforløb fra Folkekirkens

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj

ÅRSPLAN 2016-2017. KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj ÅRSPLAN 2016-2017 KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj Velkommen Kære lærer I det kommende skoleår tilbydes 13 tværfaglige projekter og 3 lærerkurser. Projekterne spænder bredt, både

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune?

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? ÅRSPLAN 2015-16 Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at tilbyde materialer, idéer og events til undervisningen i kristendomskundskab til

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE www.fsfisk.dk TILMELDING Årsplanens undervisningsforløb tilbydes gratis til skoler og lærere i Faxe, Stevns & Køge kommuner. Der er tilmelding

Læs mere

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2011/2012 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Kære lærere, så er jeg tilbage fra barsel og klar med en ny årsplan fuld af spændende projekter og kurser. I det kommende år har

Læs mere

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Hvornår (uge) Hvad (emne) Hvordan (metode) Hvorfor (mål) Evaluering Uge 33 36 Folkeeventyr Dorte fortæller Give børnene oplevelser ved den mundtlige fortælling Børnene

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2016 2017 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skolestræde 1 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Dannelse i folkeskolen

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2013 2014 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Hvem, hvad, hvor? Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf.

Læs mere

ÅRSPLAN SKOLEÅRET Folkekirkens Skoletjeneste København Frederiksberg og Dragør-Tårnby. -

ÅRSPLAN SKOLEÅRET Folkekirkens Skoletjeneste København Frederiksberg og Dragør-Tårnby.  - ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016 2017 Folkekirkens Skoletjeneste København Frederiksberg og Dragør-Tårnby www.fskf.dk - www.korsvejskirken.dk/skole-kirke Generelt Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion Religion på Institut Sankt Joseph Trinmål for faget religion 1 Udgivet af Institut Sankt Joseph 2017 Redaktion lærer Louise Knudsen lærer Christopher Rude lærer Pia Andersen lærer Birgitte le Fevre Ryom

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indledning Faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. - 7./8. klasse og 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1. 3. kl.,

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2010/2011 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

VEJLEDNING til præster & organister

VEJLEDNING til præster & organister VEJLEDNING til præster & organister LYDSPOR - fortælling og fortokning. PROJEKTET ER UDARBEJDET AF Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2016. www.folkekirkensskoletjeneste.dk PROJEKTET ER STØTTET

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Årsplan 2 0 1 4/15 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Havnepladsen 10 3, 9900 Frederikshavn www.skt-frederikshavn.dk tlf. 2178 2044 Indhold Indhold Velkommen til Folkekirkens Skoletjeneste........

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere

KRISTENDOMS- KUNDSKAB

KRISTENDOMS- KUNDSKAB Nyhedsbrev 1 (2007-2008) NYHEDSBREV KRISTENDOMS- KUNDSKAB Juni 2008 Pædagogisk Central Velkommen til det første nyhedsbrev fra Pædagogisk Central om kristendomskundskab. Jeg Nyhedsbrev 1 2007-2008 Side

Læs mere

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i grundskolen.

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse I kristendomsundervisningen vil der tages udgangspunkt i de bibelske fortællinger, eleverne skal arbejde med det gamle testamente og det nye testamente. Undervejs vil

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Årsplan 2010/2011. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2010/2011. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2010/2011 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Rachel Wille Christoffersen er ansat som barselsvikar for Mette Klinkby Berndsen fra 1. februar 2010. Rachel træffes alle hverdage

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 3. klassetrin 4 Livsfilosofi og etik 4 Bibelske fortællinger 6 Kristendom 7 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 8 Livsfilosofi

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk 2014-2015 www.skole-kirke-aarhus.dk NEPHEW HJERTESTARTER NOas ark - et f lydende museum Antboy - et filmprojekt Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune Kannikegade 12 8000 Aarhus C Kontortid : mandag-tirsdag

Læs mere

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab Kristendomskundskab Formål for faget kristendomskundskab Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Emil, Pippi og alle vi andre

Emil, Pippi og alle vi andre Emil, Pippi og alle vi andre Indhold side Formål og indledning 3 Livstema: At være jaloux 8 Livstema: At være med 13 Livstema: At hjælpe 17 Livstema: At dele glæden 21 Livstema: At være barn 25 Livstema:

Læs mere

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl - PROGRAM: Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl -Rids af fagets udvikling - Ændringer i beskrivelsen af faget - Den nye portal - Materialer Dannelse Skolen og religionsundervisningen i 200 år Kundskabsformidling

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Vejen 5. 7. klasse Billedkunst At give eleverne En forståelse af vejen som symbol på livet og valg heri.

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 2014 2015 Engum Skole Klasse: 1 Lærer: Helle Thure Fag: Kristendom Dato: august 2014 Fælles mål for faget kan læses på Faget omfatter i år: 2 lektioner pr. uge

Læs mere

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser:

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser: Kristendomskundskab Formål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne får kendskab til, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen

Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen Skoleåret 16/17 Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen Værdier og symboler - flag og faner Hvilke

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Kristendomskundskab (1.-3. klasse) Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra

Læs mere

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE til projektet: Kristendommen i skolens undervisning Indholdsfortegnelse Bilag 3. Undersøgelsesmateriale...1 Formålet med projektet...1 Hvad skal undersøgelsen give svar

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018

SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018 SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018 INDSKOLING OG MELLEMTRIN Den sidste have Undervisningsmateriale til kirkegårdsvandring Næsten alle elever har oplevelser omkring dødsfald og har erfaringer og

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Kristendom

Undervisningsplan. Fag : Kristendom Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Kristendom Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

ÅRSPLAN KILDEN

ÅRSPLAN KILDEN ÅRSPLAN 2017-2018 KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj Velkommen Kære lærer Hvordan skal Bibelen fortolkes? Det spørgsmål præger en række af KILDENs projekter det kommende skoleår.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere