Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark"

Transkript

1 Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 3.0 Side 1

2 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler... 3 Supply Chain kontaktpersoner... 3 Grossist/distributør... 3 Definitioner... 3 Opdatering af vejledningen... 3 Omfang af vejledning... 3 Ordrer... 4 Restordrer... 4 Erstatning for ekstra omkostninger og tabsbegrænsning... 5 Erstatningskøb... 5 Holdbarhed... 5 Reklamationer over kvalitet... 5 Reklamation vedrørende pris og mængde... 5 Lagerstørrelse... 6 Estimater... 6 Informationsdeling... 6 Leverandørrum på leverandør- og udbudsportalen (Mine Firmasider) i lægemiddelloven... 6 Import- og modtagekontrol... 7 Overdragelse af kontrakt... 7 Ny vare, anden vare i kontrakt eller varenummerskift... 7 Stregkoder... 7 Registrering af varer i Medicinpriser.dk... 7 Spørgsmål og kommentarer... 8 Bilag 1: Supply Chain kontaktpersoner hos leverandøren... 9 Bilag 2: Definitioner for restordrer Formål Udgangspunkt for definitionerne Definitioner Bilag 3: Skabelon til meddelelse af lukkedage Bilag 4: Ændringslog Version 3.0 Side 2

3 Vejledningen i forhold til kontrakten Amgros har udarbejdet denne vejledning til det daglige samarbejde mellem leverandører, distributører/grossister, sygehusapoteker og Amgros. Ved tvivl eller uoverensstemmelse mellem den indgåede kontrakt og denne vejledning, er det kontraktens bestemmelser, som er gældende. Indkøb af lægemidler Amgros gennemfører løbende udbud og indgår kontrakter om leverance af det forventede behov for lægemidler til alle offentlige hospitaler i Danmark efter EU-udbudsregler for offentlige indkøb. Amgros anvender IT til håndtering af alle ordrer og øvrig dokumentation. Alle medicinordrer fra sygehusapotekerne går elektronisk via Amgros til leverandørerne. Ordrebekræftelser og fakturaer går fra leverandørerne via Amgros til sygehusapotekerne. Den fysiske leverance går direkte fra leverandøren eller grossisten/distributøren til sygehusapotekerne. Se endvidere afsnittet om kravene til import- og modtagekontrol for levering til sygehusapotekerne. Supply Chain kontaktpersoner Det er vigtigt at udveksle navne på supply chain kontaktpersoner, så både Amgros og leverandørerne ved hvem, der skal rettes henvendelse til. Amgros vil derfor inden kontraktstart anmode om at få udfyldt og fremsendt vedhæftede bilag 1. Grossist/distributør Det er vigtigt, at Amgros ved hvilken grossist/distributør, som evt. anvendes. Amgros ønsker derfor, at dette specificeres sammen med kontaktpersoner i bilag 1. Skifter en leverandør grossist(er)/distributør(er) i løbet af kontraktperioden, oplyses Amgros om dette ved at fremsende et nyt bilag 1 til Definitioner I Amgros daglige arbejde anvendes de i bilag 2 specificerede Definitioner for restordrer. Opdatering af vejledningen Denne vejledning opdateres når Amgros bliver opmærksom på nye emner, som bør beskrives, eller på afsnit som bør opdateres. Ændringslog er indsat som bilag 3. Seneste version af denne vejledning kan findes på Amgros leverandør- og udbudsportal. Omfang af vejledning Vejledningen gælder alle kontraktvarer, som leveres til sygehusapotekerne gennem Amgros I/S. Version 3.0 Side 3

4 Ordrer Der er i kontrakten aftalt en max. leveringstid på 3 hverdage regnet fra leverandørens modtagelse af ordre til, varerne leveres på sygehusapoteket. Ved "hverdage" forstås mandage til fredage bortset fra danske helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Der er normalt daglige leveringer til sygehusapotekerne, således at ordrer modtaget inden kl leveres næste hverdag. Det enkelte sygehusapotek afgiver løbende ordrer til Amgros. Amgros afgiver herefter løbende ordrer til leverandøren. Bestilling sker ved elektronisk ordre eller via fax. Leverandøren bekræfter straks bestillingen, om muligt elektronisk. Ordrerne bekræftes af leverandøren ved at informere Amgros om vare, mængde og forventet leveringstid. Amgros bekræfter på denne baggrund ordrerne til sygehusapoteket. Når varen afsendes, skal leverandøren informere Amgros om, at levering har fundet sted gennem afgivelse af et elektronisk forsendelsesadvis. Hvis et sygehusapotek ønsker at annullere/ændre en ordre, vil sygehusapoteket tage direkte kontakt til leverandøren via telefon eller fax. Umiddelbart herefter vil der ske en opdatering i Amgros handelssystem. Hvis der opstår akut behov for en vare, kan sygehusapoteket bestille via en telefonordre hos leverandøren eller grossist(er)/distributør(er). Varen skal herefter medtages i førstkommende leverance til sygehusapoteket. Restordrer Amgros har pligt til at sikre konstante medicinleverancer til alle patienter på sygehusene i Danmark. Derfor er det vigtigt med et godt samarbejde og en tæt dialog mellem leverandører og Amgros. Såfremt leveringstiden på 3 hverdage ikke kan overholdes, er leverandøren forpligtet til straks at give Amgros skriftlig meddelelse herom, indeholdende årsag til forsinkelse og hvornår der forventes at kunne leveres. Leverandøren skal også give Amgros skriftlig besked, når leverandøren kan forudse, at der kan opstå leveringsproblemer for en vare. Når Amgros på denne måde får retvisende information om forventede leveringer i god tid, vil Amgros sammen med leverandøren i første omgang fordele leveringerne til sygehusapotekerne efter behov. Amgros vil herefter forsøge at skaffe erstatningsvarer fra en anden leverandør. Hvis leverandøren forventer ikke at kunne levere varer i en periode, er leverandøren velkommen til at kommer med forslag til erstatningsvarer til Amgros, som kan indgå i Amgros overvejelser om erstatningskøbet. For leverandøren betyder dette, at leverandøren aktivt kan medvirke til, at merudgiften for erstatningskøb så vidt muligt begrænses. Når restordreperioden ophører, og leverandøren igen kan levere, skal leverandøren med det samme give Amgros skriftlig besked om, hvornår leverandøren i praksis vil kunne levere igen. Leverandøren skal opgive konkrete datoer for varer på lager (jf. bilag 2), når leveringstid oplyses. Kan en leverandør kun oplyse en periode for forventet genoptagelse af levering, vil Amgros tage udgangspunkt i bilag 2 s definitioner om leveringstid. Version 3.0 Side 4

5 Erstatning for ekstra omkostninger og tabsbegrænsning Hvis leverandøren ikke leverer en bestilt vare til tiden, eller hvis en mangelfuld vare ikke kan erstattes inden for leveringstiden, anses leverandøren for at være i restordre. Restordreperioden fortsætter indtil leverandøren igen har varer på lager (se bilag 2 varer på lager). Af hensyn til den praktiske håndtering og tilrettelæggelse af indkøbene vil restordreperioden tidligst anses for ophørt 2 hverdagsdøgn efter det tidspunkt, hvor leverandøren på betryggende vis har godtgjort sin leveringsevne og lageropbygning overfor Amgros (se bilag 2 restordreperiode). I hele restordreperioden er Amgros berettiget til at foretage erstatningskøb, og leverandøren er forpligtet til at dække meromkostningerne ved erstatningskøbet i hele restordreperioden. Erstatningspligten er gældende, uanset om de indkøbte lægemidler fuldt ud bliver anvendt i restordreperioden. I henhold til kontrakten skal sygehusapotekerne og Amgros følge de almindelige regler vedrørende tabsbegrænsningspligt, dog under hensynstagen til de betingelser, som fremgår af den indgåede kontrakt. Amgros beslutning om erstatningskøb foretages under hensyntagen til patientsikkerhedsmæssige og ressourcemæssige forhold, hvilket indebærer, at løbende vareskift i videst muligt omfang skal undgås. Hensynet til at sikre en stabil forsyning kan ligeledes have væsentlig betydning for Amgros beslutning om erstatningskøb. Erstatningskøb Styres i sin helhed i henhold til kontrakten. Afregning for erstatningskøb opgøres normalt én gang i kvartalet. Ved senere modtagelse af information fra sygehusapotekerne vedr. erstatningskøb, forbeholder Amgros sig ret til afregning af meromkostninger, så snart Amgros bliver gjort bekendt hermed. Holdbarhed Lægemidlernes holdbarhed må ved levering ikke være under 12 måneder. For lægemidler, hvor der ved bestilling er angivet, at de skal videresælges til Grønland, må holdbarhed ved levering ikke være under 18 måneder. For lægemidler, hvis holdbarhed i henhold til produktresuméet er kortere end henholdsvis 12 eller 18 måneder, skal den aktuelle rest-holdbarhed ved levering være længere end halvdelen af den holdbarhed, der er anført i produktresuméet for det pågældende lægemiddel. Reklamationer over kvalitet Reklamationer vedrørende kvalitet og levering afklares direkte mellem sygehusapotek og leverandør, f.eks. reklamationer vedr. holdbarhed, beskadigede varer, forkert leverede varer mv. Reklamation vedrørende pris og mængde Opdages der en fejl ved leveret mængde i forhold til bestilt mængde, tager sygehusapotek eller Amgros kontakt til leverandøren for korrektion. skal sættes c.c. på alle mails mellem leverandøren og sygehusapoteket vedrørende fejl i mængde. Foregår drøftelserne mellem sygehusapotek og leverandør telefonisk, skal leverandøren efterfølgende informere Amgros om resultatet af drøftelserne. Opdager Amgros ved fakturakontrol en fejlagtig pris, tager Amgros kontakt til leverandøren. Version 3.0 Side 5

6 Lagerstørrelse Af hensyn til leveringssikkerheden skal leverandøren ved kontraktstart have mindst 3 måneders forventet forbrug på lager. Herefter og i hele kontraktperioden skal leverandøren opretholde et efter omstændighederne passende lager for hvert lægemiddel, medmindre der står andet i kontrakten, f.eks. at 1/6 af forbruget skal være på lager i hele perioden. Størrelsen af et passende lager skal vurderes på baggrund af de oplyste estimater, de foretagne indkøb under kontrakten samt markedsudviklingen i øvrigt, således at leverandøren altid kan levere alle modtagne ordrer inden for 3 dages leveringstid. I løbet af hele kontaktperioden skal leverandøren på Amgros anmodning kunne dokumentere, at kravet om et passende lager er opfyldt. Amgros har herudover ret til at foretage audits hos leverandøren med henblik på at kontrollere, at kravene til lageropbygning og -størrelse er opfyldt. Hvis leverandøren har placeret sit lager af lægemidlet hos grossist(er)/distributør(er), skal leverandøren sørge for, at Amgros har adgang til at foretage tilsvarende audits hos grossisten/distributøren. Amgros vil varsle audittidspunkt på forhånd. Estimater Amgros informerer leverandøren om opdaterede estimater, når Amgros modtager sådanne fra sygehusapotekerne. Amgros leverer hver dag aktuelle salgstal til Dansk Lægemiddel Information A/S Informationsdeling For at sikre en smidig og nem kommunikation parterne imellem, arbejder Amgros løbende med informationsdeling primært gennem Amgros leverandør- og udbudsportal samt andre elektroniske medier. Amgros informerer løbende sygehusapotekerne om restordresituationen. Leverandørrum på leverandør- og udbudsportalen (Mine Firmasider) Fra 1. juni 2015 foregår kommunikation vedrørende aftaler og restordrer med leverandører i videst muligt omfang via et firmaspecifikt leverandørrum, kaldet Mine Firmasider. Denne kommunikation omfatter dokumenter vedrørende udbud, herunder orienteringsskrivelser, rammekontrakter, estimater og forlængelser såvel som tidligere afsendte tilbud til Amgros (afsendt efter 1. juni) samt oversigt over restordrer i den løbende handel og andre funktioner. Funktioner, dokumenter og andre oplysninger på disse sider er altid udelukkende vedrørende den virksomhed, som den aktuelle bruger er tilknyttet. Amgros ønsker så aktuel en information som mulig vedrørende eventuelle restordrer. Derfor kan du fra denne side sende en direkte til Amgros kundeservice med opdaterede informationer om dine restordrer. 39 i lægemiddelloven Amgros er godkendt af Sundhedsstyrelsen. For at sikre overholdelse af GDP-reglerne er det et krav, at Amgros ved kontraktstart modtager den enkelte leverandørs 39-tilladelse. Herefter skal opdaterede versioner af den enkelte leverandørs 39-tilladelse sendes til ved hver versionsopdatering. Version 3.0 Side 6

7 For udenlandske leverandører skal Amgros ved kontraktstart modtage den tilsvarende tilladelse fra kompetent EU-myndighed. Ved anvendelse af dansk repræsentant/grossist skal der desuden foreligge en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne. Import- og modtagekontrol Leverandøren skal jf. punkt 4.2 i den indgåede rammekontrakt sørge for, at alle lægemidler, som leveres til sygehusapotekerne, forud for leverancen er import- og modtagekontrolleret i henhold til den gældende danske lovgivning. Dette betyder, at sygehusapoteket udelukkende skal varemodtage ordrerne. Denne service kan, hvis leverandøren ikke selv udfører dette i Danmark, udføres af grossisterne eller af nogle danske firmaer, som har specialiseret sig i denne funktion. Det er leverandørens ansvar, at dette er sket før varen leveres på sygehusapoteket. Overdragelse af kontrakt Leverandøren kan ikke uden Amgros skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. Processen for kontrakt overdragelse fremgår af Amgros leverandør- og udbudsportal. Ny vare, anden vare i kontrakt eller varenummerskift Processen for ny vare eller anden vare i kontrakt fremgår af Amgros leverandør- og udbudsportal. Amgros skal i god tid informeres om varenummerskift på en aftalevare, f.eks. ved opdatering af emballage, ved mail til Amgros skal godkende ændringen, inden den kan implementeres. Stregkoder Sygehusapotekerne og Amgros udvikler løbende anvendelsen af stregkoder. Aktuelle krav til stregkoder for de enkelte produkttyper, ønskede typer af stregkoder samt placering af disse på lægemidlerne og emballage fremgår af bilag til kontrakten. Leverandøren skal indtaste og vedligeholde informationer om de anvendte stregkoder på primærpakningen på Amgros leverandør- og udbudportal. Registrering af varer i Medicinpriser.dk Lægemidlerne skal i hele kontraktens løbetid være optaget i Der er i kontrakten fastsat en dato for, hvornår lægemidlet senest skal være optaget i Det er som regel to takstperioder før kontraktstart. Sundhedsstyrelsen skal modtage informationerne fra leverandøren senest 14 dage før den prisperiode, der ønskes optaget i Se yderligere: Eksempel: Ved kontraktstart 1. april 2016 indmeldes til senest 29. februar Version 3.0 Side 7

8 Spørgsmål og kommentarer Giver denne vejledning om samarbejdet med Amgros og sygehusapotekerne anledning til spørgsmål eller kommentarer, kontaktes Version 3.0 Side 8

9 Bilag 1: Supply Chain kontaktpersoner hos leverandøren Leverandør: Daglig kontaktperson Navn Mail Telefon Kontaktpersoner hos Amgros Navn Mail Telefon Lisbeth Petersen Pernille Schwartz Dorte Kjæmpe Daglig kontaktperson Daglig kontaktperson Daglig kontaktperson Supply Chain Lars Munck Udbud Information til Amgros om nye restordrer eller ændringer til eksisterende restordrer sendes til Aktuelle grossist(er)/distributør(er) Grossist/distributør: Navn Mail Telefon Daglig kontaktperson Grossist/distributør: Daglig kontaktperson Navn Mail Telefon Version 3.0 Side 9

10 Bilag 2: Definitioner for restordrer Anvendes i kommunikationen mellem Amgros og sygehusapoteker, leverandører samt grossister/distributører. Formål Amgros har udarbejdet nedenstående definitioner, som anvendes i forbindelse med restordrer. Formålet med definitionerne er at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse, når Amgros, sygehusapoteker, leverandører og grossister/distributører kommunikerer om restordrer. Udgangspunkt for definitionerne Definitionerne er udarbejdet med udgangspunkt i Amgros håndtering af restordrer. Andre led i Supply Chain kan for den enkelte restordre opleve situationen anderledes end Amgros, baseret på deres placering i Supply Chain samt deres lager-, ordre- og leveringssituation. Hvor RK anvendes nedenfor henviser det til Amgros standard rammekontrakt, som der tages udgangspunkt i ved udarbejdelse af kontrakter med den enkelte Leverandør. Standard rammekontrakten kan findes på Amgros leverandør- og udbudsportal. Definitioner Normal leveringsperiode = rettidig levering Ved rettidig levering skal levering finde sted senest 3 hverdage efter leverandørens modtagelse af ordre. Ved "hverdage" forstås mandage til fredage bortset fra danske helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag (RK punkt 9). Restordre = manglende rettidig levering En vare er i restordre, når leveringen ikke har fundet sted senest 3 hverdage efter leverandøren har modtaget ordren. Ved restordre er leverandøren forpligtet til at erstatte eventuelle meromkostninger for Amgros og sygehusapotekerne. Ophør af restordre (RK punkt 12.3) Restordreperioden anses tidligst for ophørt 2 hverdagsdøgn efter det tidspunkt, hvor leverandøren på betryggende vis har godtgjort sin leveringsevne og lageropbygning over for Amgros. Eksempel: Hvis leverandøren om mandagen meddeler, at alle restordrer bliver leveret om onsdagen, og at der også fra onsdag er varer på lager (se nedenfor), ophører restordren den førstkommende fredag. Restordreperiode (RK punkt 12.3) Restordreperioden er det tidsrum, hvor en vare ikke kan leveres af leverandøren. Perioden starter ved konstatering af første leveringsproblem til 2 hverdagsdøgn efter den dato, hvor alle åbne ordrer er leveret, og leverandøren har varer på lager klar til levering. I restordreperioden kan der løbende ske levering på konkrete ordrer, hvis leverandøren får mulighed for at levere en del af restordremængden. Version 3.0 Side 10

11 Varer på lager En vare anses for værende på lager hos leverandøren, når den fysisk er på leverandørens distributionslager og kvalitetsmæssigt har status som frigivet, så den umiddelbart kan ekspederes til et sygehusapotek efter modtagelse af ordre. Meddelelse om leveringstid Ved restordre skal leverandøren give Amgros meddelelse om det tidspunkt, hvor leverandøren eller dennes grossist(er)/distributør(er) i praksis vil kunne genoptage normal levering. Meddelelse om leveringstid, flere grossister/distributører Anvender leverandøren flere grossister/distributører, skal Amgros oplyses om, hvilke(n) distributør(er) en leveringstid er gældende for. Leveringsdag/leveringsdato Amgros skal oplyses om den præcise dato for, hvornår en vare i restordre forventes på lager og til rådighed for levering til sygehusapoteker. Leveringsuge Såfremt en leverandør oplyser, hvilken uge en vare forventes på lager, lægger Amgros til grund, at varen vil være på lager hos den sædvanlige distributør af leverandørens produkter mandag morgen i den efterfølgende uge. Leveringsmåned Såfremt en leverandør oplyser hvilken måned en vare forventes på lager, lægger Amgros til grund, at varen vil være på lager hos den sædvanlige distributør af leverandørens produkter den første hverdag i den efterfølgende måned. Angives primo, medio eller ultimo måneden, tolkes information således: Opgivet af Leverandør Forventes modtaget og frigivet i perioden Primo Fra den 1. til den 10. Den 11. Medio Fra den 11. til den 20. Den 21. Frigivne varer forventes at kunne leveres fra lager hos sædvanlig distributør Ultimo Fra den 21. til sidste dag i måneden Den 1. i førstkommende måned Falder en af de opgivne datoer i en weekend/på helligdag, forventes varerne at være på lager førstkommende hverdag herefter. Mængde Såfremt leverandøren ikke oplyser Amgros om den forventede varemængde, forventes hele restordremængden dækket ved førstkommende leverance. Leverandøren anses for fortsat at være i restordre, indtil leverandøren igen kan levere varer fra lager. Version 3.0 Side 11

12 Bilag 3: Skabelon til meddelelse af lukkedage Det er en stor hjælp, at leverandøren oplyser Amgros om lukkedage i forbindelse med helligdage. De informationer, Amgros udbeder sig, kan indtastes i nedenstående skema, som mailes til i god tid. Bemærk, at uanset om leverandøren har oplyst Amgros om en lukkeperiode, så er leverandøren stadig forpligtet til at levere alle ordrer inden tre hverdage, også selvom lukkeperioden måtte strække sig over mere end 3 hverdage. Leverandøren skal med andre ord sørge for, at der er et beredskab på plads til at håndtere evt. ordrer, der måtte tilgå leverandøren i lukkeperioden. Leverandør/vare Seneste ordretidspunkt Leverandør x :00 Leverandør x, vare A og B :00 Leveres Senere ordre leveres Bemærkning Evt. akutordre via telefon: xx xx xx xx Version 3.0 Side 12

13 Bilag 4: Ændringslog Version nr. Ændringer i forhold til foregående version Version nr. 1 Nyt dokument Version nr. 2 Version nr. 3 Præcisering af tekst vedr. erstatningskøb og erstatningsvarer i afsnittene Restordrer og Erstatning af ekstra omkostninger og tabsbegrænsning. Tilføjelse af afsnittene Leverandørrum på leverandør- og udbudsportalen samt Import- og modtagekontrol. Nyt bilag 3: Skabelon til meddelelse af lukkedage. Bilag 4: Ændringslog Version 3.0 Side 13

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 5.0 januar 2017 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til rammeaftalen... 3

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Brugervejledning Amgros leverandørrum (Mine firmasider) oktober 2017 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Brugen af leverandørrum (firmaspecifik portal)... 3 2. Åbning

Læs mere

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Brugervejledning Amgros leverandørrum (Mine firmasider) maj 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Brugen af leverandørrum (firmaspecifik portal)... 3 2. Åbning

Læs mere

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 19. maj 2015 PROGRAM kl. 12:30 16:00 Generel information fra Amgros Flemming Sonne Hvordan samarbejder regionernes Lægemiddelkomitésystem,

Læs mere

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler Indhold Grundlæggende om udbud Formål, principper og udbudspligt Udbudstyper Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne

Læs mere

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler V. Bitten Abildtrup Indhold Grundlæggende om udbud Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne Et udbudsår Bagatelkøbsaftaler

Læs mere

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren)

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren) Udbud 2013-2.513.b RAMMEKONTRAKT mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering af special peritonealdialysevæsker Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. v. Bitten Abildtrup. 19. maj 2016

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. v. Bitten Abildtrup. 19. maj 2016 Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler v. Bitten Abildtrup Kort om Amgros I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 99 pct.

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat U D B U D S B E T I N G E L S E R for udbud af lægemidler (Amgros Udbud 2016-1.406.b) N06BA04 Methylphenidat Indholdsfortegnelse 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 2. UDBUDDET... 3 2.1 Generelt udbud...

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift)

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift) BILAG 10 Modelbilag til driftsaftale 2017 Om IT infrastruktur services (IT drift) Side 2 1 VEJLEDNING 1.1 Dette afsnit er blot en vejledning til udfyldelse af bilaget og skal slettes inden Kontrakten underskrives.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet.

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet. REFERAT Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Orienteringsmøde om HA udbud 2017, afholdt fredag den 3. juni kl 9.30-11.30 i

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016)

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) Baggrund LEDdirekte.dk er Encepa A/S s webshop for private og erhverv. Encepa A/S er en virksomhed, der er specialist i LED-lyskilder og lamper. Vi hjælper virksomheder

Læs mere

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Oktober 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. AMGROS I/S LEVERANDØR- OG UDBUDSPORTAL UDEN FOR

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

VEJLEDNING Møbler. Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING Møbler. Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.30 Møbler Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen 1 05092016 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 iment...3 Hvilken leverandør skal jeg købe ind hos...4 Hvordan køber jeg ind...4

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spørgsmål og svar. Opdateret den Oversigt over spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar. Opdateret den Oversigt over spørgsmål og svar Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af rammeaftale om køb af abonnementer og terminaler til satellittelefoni, radiokommunikationsudstyr samt service og support Opdateret den 22.12.2017 Dato Nr. Spørgsmål

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere